Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa"

Transkriptio

1 OSA VII 679 LUKU LUKU Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa Opi, kuinka käytetään Visual C++-ohjelmoijille tarkoitettuja eri API-rajapintoja ja SDK-kehitysympäristöjä Tosi nopeiden ääni- ja grafiikkasovellusten luominen DirectX:llä Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen MAPI-arkkitehtuuria käyttäen Media Control rajapinnan käyttö multimediaäänen ja videon esittämiseen

2 680 Mistä API- ja SDKkehityspaketit saa? Kaikkia API- ja SDK-paketteja ei toimiteta Visual C++:n mukana, mutta useimmat voidaan ladata Microsoftin sivustosta (msdn.microsoft.com) ilmaiseksi. Vaikka käyttämäsi API tai SDK olisikin toimitettu Visual C++:n mukana, kannattaa tarkistaa Webistä uusin versio. Kehittyneet tekniikat Mitä ovat API:t ja SDK:t APIt (Application programming interface) ovat funktiokokoelmia, jotka on yleensä tallennettu dynaamisiin linkkikirjastoihin (.dll) tai staattisiin kirjastoihin (.lib). Näiden avulla voidaan toteuttaa helpommin erityyppisten sovellusten toimintoja, kuten grafiikan, äänen, tietokannan käsittelyn tai tiedonsiirron toimittamalla koodikerroksen sovelluksesi ja laitteiston väliin. Eri API-kirjastoja on lukuisia ja ne helpottavat sovellusten rakentamista sekä yhtenäistävät alan toiminnot standardiksi funktiokutsujoukoksi. COMin ja OLEn kehitys on saanut aikaan sen, että useimmat näistä API-kirjastoista on toteutettu COM-objekteina, mikä helpottaa merkittävästi eri.dll-versioista johtuneita versionhallintaongelmia. SDK:t (Software development kit) ovat API-kirjastoja, joiden mukana toimitetaan dokumentointi sekä esimerkkiohjelmia. Nämä auttavat eri tyyppisten sovellusten kehittämistä, kuten Game SDK pelien ja OLE DB SDK OLE-pohjaisten tietokantasovellusten. Yleensä API-funktiot eivät sisälly projektisi oletuksena linkitettäviin kirjastoihin ja joudut sitä varten linkittämään projektiisi erityiseen kirjastoon. Voit yleensä lisätä kaikkien tarvitsemiesi API-funktioiden prototyypit ja makromäärittelyt sovellustiedostoosi lisäämällä APIkohtaisen.h header-tiedoston käännökseen #include-lauseella. KATSO MYÖS OLEn ja COMin perusteet luvusta 25. Nopean äänen ja näytön toteuttaminen DirectX:llä DirectX APIt luotiin ratkaisemaan näyttö- ja äänilaitteisiin liittyvät suorituskykyongelmat. Vaikka Windows tarjoaakin kehittyneen vakiografiikan ja äänitoimintojen tuen, nämä eivät olleet riittävän nopeita tai joustavia nopeiden toimintapelien ja esitysohjelmistojen kirjoittajille. Pitkän aikaa ainoa ratkaisu oli kirjoittaa ohjelmisto DOSsovelluksena ja menettää näin Windowsin laitteistoriippumattomuus, konfigurointitiedot ja muut palvelut. Microsoft on täyttänyt tämän puutteen joukolla laiteriippumattomia API-rajapintoja, jotka tarjoavat nopeamman ja suoremman pääsyn

3 OSA VII LUKU näyttö-, ääni- ja syöttölaitteisiin. Nämä APIt ovat DirectSound, DirectDraw, Direct3D, DirectPlay, DirectMusic, DirectAnimation, DirectInput ja DirectSetup; yhdessä ne muodostavat Game SDK:n (peli-sdk), joka on ollut hyvin suosittu pelintekijöiden ja esitysgrafiikkateollisuuden joukossa. Kaikki nämä APIt on toteutettu komponenttiobjektimallia (COM) käyttäen ja siksi funktiokutsut on ryhmitelty ne toteuttavan COMobjektin tiettyyn COM-liittymään. Windows 95 ei asenna näiden APIen vaatimia dll-kirjastoja, mutta ne ovat vapaasti jaeltavissa ja toimitetaan yleensä niitä käyttävien pelien mukana. Nämä voidaan myös ladata Microsoftin webbipalvelusta osoitteesta KATSO MYÖS OLEn ja COMin perusteet luvusta 25. DirectSoundin käyttö DirectSound APIn avulla pääset käsiksi suoraan äänikorttisi laitteistoon tehdäksesi ääntä aaltomuotopuskurin (waveform buffer) sisällön perusteella. Puskuri tarkoittaa vain suoraa muistialuetta, jota äänikortin laitteisto lukee ja muuttaa arvot äänitasoiksi. Yksinkertaisin koodaustekniikka on antaa jokaisen puskurin tavun edustaa 256 äänenvoimakkuustasoa, mikä vastaa suoraan kaiuttimen kartion asemaa äänikorttiisi kytketyssä kaiuttimessa. Kun puskurin arvot asetetaan vastaamaan haluttua aaltomuotoa, voi määrätä suoraan äänen korkeuden. Kun muutat tämän aaltomuodon amplitudia puskurin eri kohdissa, saat eri efektejä aaltomuotoa moduloimalla. Tätä aaltomuotopuskuria kutsutaan DirectSoundin ensisijaiseksi puskuriksi. Ensisijaista puskuria ei yleensä suoraan luoda, vaan tavallisesti luodaan toissijaisia puskureita ja näitä puskureita toistettaessa ne sekoittuvat automaattisesti ja tuottavat ensisijaisen puskurin. Useaa toissijaista puskuria ja sekoittamista käyttäen voidaan helposti saada aikaan hyvinkin mutkikkaita äänitehosteita. Kuva 28.1 esittää kahden hyvin erilaisen toissijaisen puskurin sekoittavan esimerkkiohjelman tulostusta. Ylempi puskuri on puhdas vaimeneva siniaalto ja keskimmäinen esittää amplitudiltaan (voimakkuudeltaan) kasvavaa satunnaiskohinaa. Alimmainen aaltomuoto on ensisijaisen puskurin sisältö eli kahden edellisen esittämisen aikaansaama sekoitus. Tuloksena Nopean grafiikan ongelmat Graafisten animaatioiden kirjoittamisen keskeisin ongelma on puhdas suorituskyky. Ihminen näkee peräkkäin esitetyt kuvat liikkeenä, kun kuvia näytetään noin 24 kertaa sekunnissa värin 800x600 näytöllä on kuvapistettä ja jos jokaisen kuvapisteen arvo vaihdetaan, tarvitaan sekunnissa operaatiota. Kuvapisteen asettaminen vie noin 12 kellojaksoa, joten pelkkä näytön päivittäminen vaatisi kellojaksoa. 500 MHz prosessorilla tuo olisi neljännes koko CPU ajasta, 266 MHz prosessorilla jo puolet. Silti toinen puoli ajasta menisi vielä mutkikkaaseen ja raskaaseen kolmiulotteiseen laskentaan, pintakuvioinnin tekemiseen, bittikarttojen skaalaamiseen ja käyttäjän toimiin.

4 682 DirectSoundCreate()- funktion käyttö Jos käytät DirectSoundCreate()- funktiota, joudut linkittämään projektiisi myös dsound.libkirjaston Project Settingsvalintaikkunan Link-välilehden Object/Library Modules -ruutuun. CoCreateInstance()-tapaa käyttämällä tätä kirjastoa ei tarvita, mutta luokan ja liittymän tunnukset tarvitaan (CLSID ja IID). Kehittyneet tekniikat saadaan aikaan puhdas ääni, joka nopeasti muuttuu esitettäessä kohinaksi. Voit sekoittaa haluamiasi ääniä toisten kanssa, esimerkiksi sakara-aaltoa, kolmioaaltoa tai muuta puskurin sisältöä (myös äänitettyä) tuottaaksesi haluamasi äänen. Ensimmäinen tehtävä DirectSound APIa käytettäessä on IDirectSound-liittymän luominen joko kutsumalla suoraan CoCreateInstance()-funktiota (kts. luku 25) tai käyttämällä pikavalintafunktiota DirectSoundCreate(). DirectSoundCreate() käyttää kolmea parametriä: ensimmäinen on osoitin GUID-tunnukseen, joka määrittää käytettävän äänilaitteen. Nämä äänilaitteen GUID-tunnukset saadaan selville asettamalla DirectSoundEnumerate()-funktiolla callback-funktio. Vaihtoehtoisesti parametrinä voidaan antaa NULL, jolloin käytetään oletusäänilaitetta. Toinen parametri on osoitin DirectSound-liittymäobjektin osoittimeen, jonka avulla asetetaan sovelluksesi osoitin uuteen objektiin. Kolmas parametri asetetaan yleensä arvoon NULL, ellet joudu käyttämään COM-aggregaatio tekniikkaa. Jos tämä funktio onnistuu, palautettu osoitin osoittaa IDirectSoundliittymään, joka voidaan vapauttaa muiden COM-liittymien tapaan liittymän Release()-funktiolla. Kun IDirectSound-liittymä on saatu, sen yhteiskäyttötaso (cooperative level) tulee säätää välittömästi. Useilla DirectX API kirjastoilla käytetään tällaisia tasoja, jotka määrittävät, kuinka niiden käyttämää laitteistoa pitäisi jakaa eri sovellusten kesken. Voit asettaa tämän tason IDirectSound-liittymän SetCooperativeLevel()- funktiolla syöttämällä sille oman sovelluksesi Windows-kahvan. Joudut myös syöttämään lipputietona halutun yhteiskäyttötason. Tavallisesti käytettävä DSSCL_NORMAL-arvo sallii täyden yhteiskäytön muiden sovellusten kanssa. Tämän jälkeen voit luoda toissijaiset äänipuskurit IDirectSoundliittymän CreateSoundBuffer()-funktiolla. Funktio käyttää kolmea parametriä. Ensimmäinen näistä on DSBUFFERDESC-tietorakenne, joka kertoo luotavaksi halutun puskurin tyypin. Toinen parametri on uutta puskuria varten oleva sovelluksesi IDirectSoundBuffer -liittymäosoitin. Kolmas parametri asetetaan yleensä arvoon NULL, ellet joudu käyttämään COM-aggregaatio tekniikkaa.

5 DSBUFFERDESC-tietorakenne määritellään typedef struct _DSBUFFERDESC{ DWORD dwsize; DWORD dwflags; DWORD dwbufferbytes; DWORD dwreserved; LPWAVEFORMATEX lpwfxformat; } DSBUFFERDESC, *LP DSBUFFERDESC; DSBUFFERDESC-tietorakenteen jäsenet edustavat seuraavaa: dwsize on tietorakenteen koko (joka saadaan sizeof()- operaattorilla). dwflags-lippuina voidaan määritellä useita ohjausasetuksia, kuten stereoääni ja äänenvoimakkuus. Hyvät oletusarvot saadaan lipulla DSBCAPS_CTRLDEFAULT. dwbufferbytes kertoo, kuinka monta tavua uuteen puskuriin tulee mahtua. Pitkille ääninäytteille ja mutkikkaille äänille tarvitaan suurempia puskureita; pienempi puskuri käy lyhyisiin tai toistuviin ääniin. Puskureita voidaan toistaa silmukassa, jolloin puskurin sisältö käytetään ääntä tuotettaessa uudelleen ja uudelleen ja näin saadaan aikaan pitkiä toistuvia ääniä. lpwfxformat osoittaa WAVEFORMATEX-tietorakenteeseen, jossa on tiedot äänikortille siitä, kuinka äänitehoste esitetään. OSA VII LUKU WAVEFORMATEX-tietorakenteessa on tietoa muun muassa puskurin esitysnopeudesta sekä siitä, kuinka monta puskurin tavua tarvitaan yhden ääniarvon esittämiseen. Siinä on myös kerrottu laitteistosta riippuva äänen esittämistekniikka, mutta useimmat äänikortit tukevat aiemmin esiteltyä yksinkertaista WAVE_FORMAT_PCM-tekniikkaa. Kun toissijainen puskuri on käytettävissä, voit asettaa sen arvot joko lataamalla ne.wav-tiedostosta tai määrittämällä ne ohjelmassa. Saatiinpa puskurin tiedot kummalla tavalla tahansa, puskurin käsittelyä ohjaa IDirectSoundBuffer-liittymän Lock()-funktio, joka palauttaa puskurin osoitteen ja koon. Tämän funktion kutsumisen jälkeen voit kirjoittaa puskuriin haluttua aaltomuotoa vastaavat arvot ja kutsua lopuksi puskurin vapauttamiseksi Unlock()-funktiota. Kun puskurin arvot on asetettu, voit esittää sen IDirectSoundBuffer-liittymän Play()-funktiolla. Play()-funktio tarvitsee kolme parametriä, joista kaksi ensimmästä ovat varattuja ja ne Puskurin lukitseminen ja avaaminen Äänipuskuria ei kannata lukita pitkäksi aikaa, muuten lukittua puskurin osaa tarvitseva toistettava ääni aletaan esittää kohinana. Joillakin äänikorteilla on puskuri, jota ei pääse suoraan käyttämään prosessorin osoiteavaruudesta. Tällaisessa tapauksessa Lock()- ja Unlock()- funktiot myös siirtävät tiedon kortilta keskusmuistiin, jossa ohjelmasi voi sitä päivittää ja siirtää sitten takaisin toistettavaksi kortille.

6 684 Kehittyneet tekniikat tulee asettaa nollaksi. Kolmas parametri voi olla DSBPLAY_LOOPING puskurin sisällön toistamiseksi tai nolla, jolloin puskurin sisältö esitetään ainoastaan kerran. Esittäminen voidaan lopettaa kutsumalla Stop()-funktiota. Listauksessa 28.1 esitetään, kuinka DirectSoundia voidaan käyttää yksinkertaisen, mutta vaikuttavan näppäimistöltä käytettävän syntetisaattoriäänen tuottamiseen yksinkertaisen SDI-sovelluksen näkymäluokasta. Ohjelma luo ja näyttää kahden toissijaisen äänipuskurin sisällön punaisena ja vihreänä viivana, jotka asetetaan vaimenevaksi siniaalloksi ja voimakkuudeltaan kasvavaksi kohinaksi (kuva 28.1). KUVA 28.1 SoundView-esimerkki esittää kaksi puskuria ja tuloksena saadun niistä sekoitetun aaltomuodon. Tämän jälkeen sovellus esittää molemmat puskurit yhtä aikaa käyttäjän painaessa näppäintä, jolloin saadaan aikaan kohinan katoava siniaalto ensisijaisesta puskurista (yhdistetty aaltomuoto on alin sininen viiva). Siniaallon tuottama äänen korkeus määräytyy painetun näppäimen ASCII-koodin perusteella, joten aakkosten loppupään merkit saavat aikaan korkeampia ääniä. Luonnollisesti tämä esimerkki vaatii äänikortin. LISTAUS 28.1 LST28_1.CPP Yksinkertainen näppäimistöltä soitettava, kahta äänipuskuria sekoittava syntetisaattoriohjelma 1 CSoundView::CSoundView() 2 { 3 m_pdsobject = NULL;

7 OSA VII LUKU m_pdsbuffer = NULL; 5 m_pdsmix = NULL; 6 } 7 CSoundView::~CSoundView() 8 { 9 if (m_pdsmix) m_pdsmix->release(); 1 10 if (m_pdsbuffer) m_pdsbuffer->release(); 11 if (m_pdsobject) m_pdsobject->release(); 12 } 1 DirectSound COM-objektit tulee vapauttaa hallitusti Release()-funktiolla. 13 void CSoundView::PlayFreq(double dfreq) 14 { 15 if (!m_pdsobject) 16 { 17 // ** Create the Direct Sound Object 18 if(ds_ok == DirectSoundCreate(NULL, &m_pdsobject, NULL)) 19 { 20 // ** Set the Co-Operation level 21 m_pdsobject->setcooperativelevel(m_hwnd, DSSCL_NORMAL); 22 // ** Clear the direct sound buffer 23 memset(&m_dsbufferdesc,0,sizeof(dsbufferdesc)); 24 // ** Setup a secondary buffer 25 m_dsbufferdesc.dwsize = sizeof(dsbufferdesc); 26 m_dsbufferdesc.dwflags = DSBCAPS_CTRLDEFAULT; 27 m_dsbufferdesc.dwbufferbytes = 4096; 28 // ** Set a wave format for 22.0Khz, 1 byte DtoA 29 static WAVEFORMATEX swave = { 30 WAVE_FORMAT_PCM,1,22000,22000,1,8,0 }; 31 m_dsbufferdesc.lpwfxformat = &swave; // ** Create the First Secondary buffer 34 m_pdsobject->createsoundbuffer( &m_dsbufferdesc,&m_pdsbuffer,null); 35 // ** Create the Second Secondary buffer 36 m_pdsobject->createsoundbuffer( &m_dsbufferdesc,&m_pdsmix,null); 37 } 38 } 39 // ** if the DirectSound object is valid if (m_pdsobject) 41 { 42 // ** Declare buffer pointers 43 LPBYTE pbuffer1,pbuffer2; 44 LPBYTE penv1,penv2; 45 DWORD dwsize1,dwsize2; 46 // ** Erase the background 47 CClientDC dcclient(this);

8 686 Kehittyneet tekniikat 48 CRect rcclient; 49 GetClientRect(&rcClient); 50 int yoff = (rcclient.height()-24)/3; 51 dcclient.fillsolidrect(rcclient,rgb(255,255,255)); 2 Lock()-funktio lukitsee muistin ja palauttaa ohjelmasi käyttämien puskureiden osoitteet. 52 // Lock the sound buffer 53 m_pdsbuffer->lock(0,m_dsbufferdesc.dwbufferbytes, &pbuffer1,&dwsize1,&pbuffer2, &dwsize2,0); 2 54 m_pdsmix->lock(0,m_dsbufferdesc.dwbufferbytes, &penv1,&dwsize1,&penv2,&dwsize2,0); 55 // ** Set the two buffers 56 double drange = / (double)dwsize1; 57 double dxrange = (double)rcclient.width() / (double)dwsize1; 58 for(int i=0;i<(int)dwsize1;i++) 59 { 60 double damplitude = drange * (double)i; 61 BYTE b1 = (BYTE)(127 + ( damplitude) 62 * sin((double)i / (0.147 * dfreq))); 63 BYTE b2 = (BYTE)(rand()%(int)dAmplitude)>>1; 64 *(pbuffer1+i) = b1; 65 *(penv1+i) = b2; 66 BYTE b3 = b1 + b2; 3 Aaltomuodon arvot myös piirretään, jotta näkisit puskurin sisällön. 4 Puskurit asetetaan avaamisen jälkeen esittämään sisältönsä. 67 // ** Draw the waveform 3 68 int x = (int)(dxrange * (double)i); 69 dcclient.setpixelv(x,(b1>>1),rgb(255,0,0)); 70 dcclient.setpixelv(x,yoff+64 + b2>>1), RGB(0,255,0)); 71 dcclient.setpixelv(x,yoff*2 + (b3>>1), RGB(0,0,255)); 72 } 73 // ** Unlock the buffers and play the sound 4 74 m_pdsbuffer->unlock(pbuffer1, dwsize1,pbuffer2,dwsize2); 75 m_pdsmix->unlock(penv1,dwsize1,penv2,dwsize2); 76 m_pdsbuffer->play(0,0,0); 77 m_pdsmix->play(0,0,0); 78 } 79 } 80 void CSoundView::OnKeyDown(UINT nchar, UINT nrepcnt, UINT nflags) 81 { 82 CView::OnKeyDown(nChar, nrepcnt, nflags); 83 // ** Play the note with a freqency of the key value 84 if (nrepcnt==1) PlayFreq((double)nChar); 85 }

9 Listauksessa 28.1 esitetty koodi tulee sijoittaa tavallisen AppWizardin tekemän SDI-sovellusrungon (nimeltään Sound) näkymäluokkaan. Koska tässä on lisätty koodia näkymäluokkaan (SoundView.cpptiedostoon), joudut myös lisäämään uusia jäsenmuuttujia varten seuraavat rivit luokan määrittelyn header-tiedostoon (SoundView.h): IDirectSound* m_pdsobject; IDirectSoundBuffer* m_pdsbuffer; IDirectSoundBuffer* m_pdsmix; DSBUFFERDESC m_dsbufferdesc; void PlayFreq(double dfreq); Nämä rivit määrittelevät DirectSound-liittymää varten tarvittavan liittymäosoitinjäsenmuuttujan, kaksi äänipuskuria ja puskurinkuvaustietorakenteen. Myös äänitehosteen toteutuksessa tarvittava PlayFreq()-funktio määritellään. Lisää ClassWizardilla OnKeyDown()-käsittelijä WM_KEYDOWN-sanoman käsittelemistä varten. ClassWizard huolehtii myös vaadittujen headertiedostojen tekemisestä sekä sanomakartan alkion lisäämisestä. Jotta kääntäjä saisi vaadittavat tiedot liittymäosoittimesta, aaltomuototietorakenteesta toteutuksessa ja käytetystä sinifunktiosta, joudut lisäämään seuraavat #include-lauseet näkymäluokan määrittelytiedoston alkuun (soundview.h): OSA VII LUKU #include mmsystem.h #include DSOUND.H #include math.h Listauksessa 28.1 riveillä 1 6 esitetty näkymäluokan muodostin alustaa osoittimet DirectSound-objektiin m_pdsobject ja kaksi osoitinta puskureihin, m_pdsbuffer ja m_pdsmix, arvoon NULL. Vastaava tuhoajafunktio riveillä 7 12 tuhoaa nämä COM-objektit kutsumalla niiden liittymän Release()-funktiota ja vapauttaen niiden viittausluvut (reference count). Pääfunktion PlayFreq() riveillä alustetaan funktion ensimmäisellä kutsukerralla vaadittu DirectSound-objekti ja puskurit. Alustus täytyy suorittaa tässä vaiheessa, koska rivillä 21 kutsuttava SetCooperativeLevel()-funktio tarvitsee voimassa olevan ikkunakahvan, m_hwnd, joka ei ole vielä olemassa muodostinta suoritettaessa. Jos DirectSound-objektin alustaminen onnistuu rivillä 18, luodaan kaksi toissijaista puskuria kutsumalla funktiota CreateSoundBuffer() vaadittujen puskurin tietojen Yhteiskäyttötasot (cooperative levels) DirectSound-objektilla on käytettävissä neljä eri yhteiskäyttötasoa. DSSCL_EXCLUSIVE antaa sovelluksellesi (jos se ehtii ensin) äänikortit käyttöön kokonaan ja muut sovellukset eivät saa ääntä esitettyä. DSSCL_NORMAL-tasolla äänikorttia käytetään moniajon mukaan joustavasti sovellusten välillä. DSSCL_PRIORITY antaa sovelluksellesi etusijan äänikortin käyttöön muihin sovelluksiin nähden. DSSCL_WRITEPRIMARY on korkein etuoikeustaso, jolloin sovelluksesi pääsee käsiksi ensisijaiseen äänipuskuriin ja voi estää (muiden sovellusten) toissijaisten puskureiden esittämisen.

10 688 Äänipuskureiden sekoittaminen Kahta yhtäaikaa esitettävää toissijaista puskuria sekoittamalla aaltomuodolla saadaan moduloitua toista. Tällä tekniikalla voidaan esimerkiksi korkeataajuista ensimmäistä puskuria moduloida matalataajuisella toisella puskurilla, mikä tekee esitettävästä äänestä värisevän tai karkeamman. Kehittyneet tekniikat m_dsbufferdesc-jäseneen ja WAVEFORMATEX-tyyppiseen swavetietorakenteeseen asettamisen jälkeen. PlayFreq()-funktion jälkimmäinen puolisko asettaa äänipuskurit, piirtää aaltomuodot ja esittää äänen dfreq-parametrin mukaan. Riveillä alustetaan ikkunapiirtopinta, tyhjennetään näkymä ja alustetaan koko näkymän työalue. Riveillä suoritetaan kahdelle toissijaiselle puskurille Lock()-toiminto, joka palauttaa osoittimet niihin. Riveillä on toteutettu silmukka, jossa näihin kahteen puskuriin generoidaan arvot ja ne myös piirretään näkymään. Rivillä 61 lasketaan siniaallon arvo b1, joka perustuu taajuuteen, silmukkamuuttujan i edustamaan paikkaan puskurissa ja pienenevään damplitude-voimakkuusarvoon. Tämä arvo tallennetaan kahdesta puskurista ensimmäiseen rivillä 64 ja sen perusteella piirretään rivillä 69 kolmas aalto punaisena SetPixelV()-funktiolla. Toisen puskurin kohinasignaalin arvo, b2, saadaan puolittamalla satunnaislukufunktiolla rand() saadun arvon ja äänisignaalin voimakkuuden jakojäännös (rivi 63). Tämä arvo kirjoitetaan puskuriin rivillä 65 ja näytetään vihreänä kuvapisteenä rivillä 70. Kolmas arvo, b3, joka vastaa esitettäessä ensisijaisen puskurin arvoa, lasketaan rivillä 66 yksinkertaisesti sekoittamalla (laskemalla yhteen) b1 + b2. Tämä arvo näytetään sekoitettuna aaltomuotona sinisellä kuvapisteellä rivillä 71. Riveillä suoritetaan kahdelle puskurille Unlock()-toiminto niiden sisällön esittämiseksi Play()-funktiolla riveillä 76 ja 77. Kun ensimmäistä Play()-funktiota kutsutaan, muodostetaan ensisijainen puskuri automaattisesti tämän toissijaisen puskurin vaatimusten mukaisesti ja siitä kirjoitetaan äänisignaali suoraan toistavalle laitteistolle. Seuraava Play()-funktiokutsu saa aikaan toisen toissijaisen puskurin sisällön sekoittamisen ensisijaiseen puskuriin, jolloin haluttu äänitehoste saadaan aikaan. Lopuksi voidaan vielä lisätä OnKeyDown()-käsittelijä New Windows Message/Event valintaikkunan avulla näppäinpainallusten käsittelemiseksi ja PlayFreq()-funktion kutsumiseksi. Kunkin näppäimen ASCII-koodi vastaa esitettyä taajuutta, jolla saadaan aikaan vaikutelma yksinkertaisesta, näppäimistöltä ohjattavasta syntetisaattorista. Ennen tämän sovelluksen kääntämistä joudut ottamaan linkitykseen mukaan dsound.lib-kirjaston Project Settings valintaikkunan Link välilehdeltä lisäämällä sen Object/Library Modules-riville. Saat tämän valintaikkunan esiin näppäilemällä Alt+F7 tai valitsemalla Projectvalikosta Settings.

11 Kun käännät ja ajat sovelluksesi, saat aaltomuodot esiin käyttämällä näppäimistön eri kirjaimia. Kuulet samalla myös ASCII-koodia vastaavan äänen tehosteineen. OSA VII LUKU KATSO MYÖS OLEn ja COMin perusteet luvusta 25. DirectDraw:n käyttö DirectDraw API:lla voidaan kirjoittaa hyvin nopeita, välkkymättömiä grafiikkasovelluksia. Toimintapeleille ja animaatio-ohjelmille DirectDraw:n synkronoitu kaksoispuskurointitekniikka on välttämätöntä. DirectDraw:lla saadaan käyttöön koko Windowsin näyttö ja eri näyttötilat (myös vähemmän tunnettu ModeX, jota Doom2-pelin väitetään käyttäneen). Ohjelmat piirtävät näytettävän kuvan piilossa olevalle taustanäytölle, joka kuvan valmistuttua vaihdetaan esillä olevan tilalle. Tämä vaihto voidaan tahdistaa tehtäväksi näytön elektronisuihkun palatessa viimeisestä pisteestä alkuun, jolloin animaatio saadaan välkkymättömäksi. Voit myös jättää Windows-näytön ennalleen ja käyttää tavallisen ikkunan sisällä nopeampaa piirtotekniikkaa. DirectDraw:lla saadaan piirto- ja lohkon kopiointitoiminnot nopeammiksi kahta ohjelmistokerrosta, HAL (Hardware Abstraction Layer, laitteiston piilotus) ja HEL (Hardware Emulation Layer, laitteiston mallinnus), käyttäen. DirectDraw-pinnan piirto- ja kopiointitoiminnot käyttävät näistä HALia. Näin saadaan aikaan laiteriippumaton toiminta, jolloin samalla ohjelmakoodilla voidaan käyttää erilaisia näyttökortteja. Mikäli näyttökortti osaa suoraan jonkin piirtotoiminnon, tämä laitteistokiihdytys nopeuttaa piirtoa huomattavasti; ellei osaa, HEL-kerros mallintaa kortin toimintoja ohjelmallisesti ja tällöinkään näyttökortin ominaisuudet eivät rajoita piirtotoiminnon käyttöä. DirectDraw APIssa on COM-liittymien kautta käytettävissä ainoastaan neljä COM-objektia, jotka on esitetty taulukossa Taulukosta muutamien liittymien nimen lopussa oleva numero 2 kertoo, että kyseessä on uudempi versio COM-liittymästä, jonka alkuperäinen versio on vielä käytettävissä vanhemmille sovelluksille. Taulukosta ilmenee myös, että tärkein objekti on DirectDrawSurface. DirectDraw-pääobjekti luo näitä pintoja (surface), joita voidaan rajata DirectDrawClipper-objekteilla ja maalata DirectDrawPaletteobjektin väreillä. ModeX ModeX on dokumentoimaton VGA-näyttötila. Useimmat pelintekijät joutuivat valitsemaan nopeussyistä monivärisen heikkoresoluutiotilan animaatioiden esittämiseen. Tuloksena paras VGA-tila oli 0x13 (heksadesimaalisena), jolla saadaan erottelutarkkuudeksi 320x200 kuvapistettä. Erikoinen ModeX antaa kuitenkin pystysuunnassa hieman paremman arvon, 320x240.

12 690 Kehittyneet tekniikat TAULUKKO 28.1 DirectDraw-objektit ja niiden toiminnot DirectDraw-objekti COM-liittymä Toiminto DirectDraw IDirectDraw2 Käsittelee näyttötilat ja laitteiston ominaisuudet ja luo muut objektit. DirectDrawSurface IDirectDrawSurface2 Käsittelee ensisijaiset ja toissijaiset bittikartat, kaksoispuskuroinnin ja piirto- ja kopiointifunktiot. Tätä pintaa voidaan rajata DirectDrawClipperobjekteilla ja maalata DirectDrawPaletteobjektin väreillä. DirectDrawClipper IDirectDrawClipper Käsittelee pintojen rajaamisen tiedot. DirectDrawPalette IDirectDrawPalette Käsittelee väripaletin alkiot ja pinnalla käytettävien värien tiedot. COM-aggregaatio Aggregaatio on COM-tekniikka, jolla komponentteja sisältävä toinen komponentti voi hyödyntää sisältämänsä komponentin toimintoja. Ulompi komponentti tarjoaa asiakasohjelmilleen liittymän, joka on itse asiassa sen sisältämän komponentin liittymä. Asiakkaan pyytäessä osoitinta tuohon littymään ulompi komponentti palauttaa suoran osoittimen sisemmän komponentin liittymään. Tämän kolmannen parametrin tarjoamalla DirectDraw-objekti antaa muiden komponenttien upottaa sen sisälleen. DirectX-kirjaston vanhemmissa versioissa tätä ominaisuutta ei välttämättä tueta, jolloin DirectDrawCreate()- palauttaa virhekoodin. Saat luotua DirectDraw pääobjektin ddraw.lib-kirjaston funktiolla DirectDrawCreate() tai kutsumalla suoraan CoCreateInstance()- funktiota. DirectDrawCreate()-funktio tarvitsee kolme parametriä. Ensimmäinen on käytettävän näyttöajurin GUID-tunnus. Näyttöajurin tunnuksena annetaan yleensä NULL, jolloin valitaan käytettäväksi sillä hetkellä aktiivisena oleva ajuri. Muiden ajurien tunnukset löytyvät vastaavalla enumerate-funktiolla. Toinen parametri on osoitin uuden objektin IDirectDraw-liittymäosoittimeen. Jos käytät tätä metodia, joudut hankkimaan tämän jälkeen osoittimen uudempaan IDirectDraw2- liittymään COMin QueryInterface()-funktiolla. Kolmas parametri asetetaan tavallisesti arvoon NULL. Muita arvoja käytetään ainoastaan COM aggregaatio tekniikkaa käytettäessä. COM-objekti on mahdollisesti helpompi luoda CoCreateInstance()- funktiolla, koska tällöin päästään suoraan käsiksi IDirectDraw2- liittymään eikä linkittämistä ddraw.lib-kirjastoon tarvita. Funktiota käytetään välittämällä sille luokkatunnuksena CLSID_DirectDraw ja

13 OSA VII LUKU liittymäviittauksena IID_IDirectDraw2; nämä tunnukset löytyvät header-tiedostosta DrawDlg.h. Tämän jälkeen joudut kutsumaan Initialize()-funktiota näyttöajurin määrittävällä GUID-tunnuksella (tavallisesti NULL). Kun käytössä on DirectDraw-objekti, sen yhteiskäyttötaso joudutaan asettamaan IDirectDraw::SetCooperativeLevel()-funktiolla. Tälle funktiolle syötetään ensimmäisenä parametrinä omistajasovelluksen tunnuksena toimiva ikkunakahva ja toisena lippumääreet. Voit käyttää DirectDraw-objektia yhdessä muiden sovellusten kanssa tavallista Windows-näyttöä käytettäessä (lippu DDSCL_NORMAL), mutta halutessasi koko näytön käyttöön, on yhdistettävä liput DDSCL_EXCLUSIVE ja DDSCL_FULLSCREEN. Tahdistettua kaksoispuskurointia varten on koko näyttö otettava käyttöön. Pintoja piirtämistä ja kopioimista varten luodaan DirectDraw-objektin CreateSurface()-funktiolla välittämällä sille DDSURFACEDESCtietorakenne pinnan määreenä. Tässä tietorakenteessa määritellään monenlaisia pintoja. Tavallisesti luodaan yksi ensisijainen pinta DDSCAPS_PRIMARYSURFACE-lipulla ja mahdollisesti useita taustapintoja kopiointia ja kaksoispuskurointia varten. Kaksoispuskuroinnin sivun vaihtamista varten taustapuskurit voidaan luoda ja linkittää samalla CreateSurface()-kutsulla kuin ensisijainenkin puskuri. Tällöin puskureiden lukumäärä annetaan tietorakenteen dwbackbuffercountjäsenessä ja määritellään DDSD_BACKBUFFERCOUNT-lippu. Voit myös luoda useita clipper-objekteja rajausluetteloiden luomiseksi. Tämä ovat hyödyllisiä käytettäessä DirectDraw:lle tavallista Windowsin näyttöä, koska isäikkunaa rajaamalla estetään oman ikkunan alueen ulkopuolelle piirtäminen. Näitä objekteja voidaan luoda DirectDraw-objektista CreateClipper()-funktiolla, minkä jälkeen ne valitaan pinnalla käytettäviksi pinnan SetClipper()- funktiolla. Värien kierrättämistä tukevia värivalikoimia (paletteja) voidaan luoda DirectDraw-pääobjektista CreatePalette()-funktiolla. Värien arvot voidaan alustaa valikoimaan joukolla COLORREF-arvoja, minkä jälkeen ne voidaan valita pinnalle pinnan SetPalette()-funktiolla. DirectDraw-pinnalle voidaan piirtää tavallisilla GDI-funktioilla. Aluksi pinta lukitaan omaan käyttöön ja vastaava piirtopinta haetaan GetDC()-funktiolla. Piirtämisen jäljeen tämä vapautetaan ReleaseDC()-funktiolla. Käytettävissä on myös joukko nopeita bit Animointi värejä kierrättämällä Värejä kierrättämällä saadaan liikkuvaa kuvaa ilman raskasta laskentaa. Animointi ilman ylimääräistä piirtämistä on aina kannattavaa. Ottamalla käyttöön värivalikoimasta muutamia värejä värien kierrätykseen saadaan jollekin näytön alueelle toistuvaa liikettä ilman uudelleenpiirtämistä. Jos esimerkiksi tarvitaan samaan pisteeseen neljä kooltaan kasvavaa ympyrää, voitaisiin kolme väriä määrittää mustaksi ja yksi valkoiseksi. Valkoinen väri voitaisiin sitten muuttaa värivalikoimassa toiseen näistä neljästä paikasta, jolloin jokaisella mustalla piirretty ympyrä pääsisi vuorollaan esiin.

14 692 Bit blit- ja GDI-funktioiden käyttö Ole tarkkana, ettet kutsu bit blit - funktiota (lohkon kopiointi), kun käytät GetDC():llä saatua piirtopintaa. GetDC() lukitsee piirtopinnan ja bit blit -toiminto ei onnistu - joudut kutsumaan ReleaseDC()-funktiota ennen muiden bit blit -funktioiden käyttöä. 1 CoInitialize alustaa COMkirjastot. Kehittyneet tekniikat blitting kopiointifunktioita (kuten Blt), joilla pintoja voidaan kopioida ja värittää erilaisin tekniikoin, esimerkiksi kokoa muuttaen (stretch) tai pintakuviointia käyttäen (texture mapping). Ensisijainen puskuri voidaan vaihtaa taustapuskurin kanssa ensisijaisen pinnan Flip()-funktiolla, joka osaa odottaa seuraavaa juovanpaluujaksoa. Voit joko syöttää sille lipun päivityksen odottamiseksi tai käyttää DirectDraw-objektin WaitForVerticalBlank()-funktiota. Hyödyllisiä näyttöön liittyviä funktioita ovat myös GetMonitorFrequency() sekä GetScanLine(). Listauksessa 28.2 esitetään DirectDraw-esimerkkisovellus, joka esittää Windowsin näytön haltuun ottamisen jälkeen nopean, kaksoispuskurointia käyttävän, pyörivää kierrettä esittävän animaation. Sovellukseen ei jouduta linkittämään ddraw.lib-kirjastoa, koska siinä luodaan DirectDraw-objekti CoCreateInstance()-funktiolla ja palautetaan Windowsin näyttö ennalleen Esc-näppäintä painettaessa. Tämä esimerkki pohjautuu valintaikkunasovellukseen Draw, jonka OnInitDialog()-funktiossa alustetaan näyttö ja kuva piirretään taustapuskuriin Widowsin ajastimenkäsittelijässä OnTimer(). Kun tämä nopea ja mutkikas piirros on valmis, edusta- ja taustapuskurit vaihdetaan keskenään, jotta uusi kuva tulisi välittömästi esiin sen välkkymättä. LISTAUS 28.2 LST28_2.CPP Kaksoispuskurointia käyttäen tehty pyörivää kierrettä esittävä välkkymätön DirectDrawanimaatio 1 CDrawDlg::CDrawDlg(CWnd* pparent /*=NULL*/) 2 : CDialog(CDrawDlg::IDD, pparent) 3 { 4 //{{AFX_DATA_INIT(CDrawDlg) 5 // NOTE: the ClassWizard will add member initialization here 6 //}}AFX_DATA_INIT 7 // Note that LoadIcon does not require a subsequent 8 m_hicon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME); 9 10 m_pidraw = NULL; 11 m_pimainsurface = NULL; CoInitialize(NULL); 1 14 } CDrawDlg::~CDrawDlg() 17 { 18 if (m_pimainsurface) 19 {

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

Oppitunti 1: Dynamic HTML 466. Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500. Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512

Oppitunti 1: Dynamic HTML 466. Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500. Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512 465 L U K U 1 2 Internet-ohjelmointi Oppitunti 1: Dynamic HTML 466 Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500 Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512 Laboratorio 12: STUpload Data Display 524 Kertaus

Lisätiedot

Sanasto englanti-suomi

Sanasto englanti-suomi englanti-suomi Accelerator table (Pikavalintataulukko) Projektin resurssi, jossa määritellään näppäinyhdistelmällä sovellukselle lähetettäviä komentoja Access (Saantioikeudet) Kts. private, protected ja

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta.

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Petja Laitila S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Android-alustan haasteet tehokkaan käytönvalvontasovelluksen toteuttamisessa. Jukka Hell

Android-alustan haasteet tehokkaan käytönvalvontasovelluksen toteuttamisessa. Jukka Hell Android-alustan haasteet tehokkaan käytönvalvontasovelluksen toteuttamisessa Jukka Hell Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Martti Juhola

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN T a m p e r e e n A m m a t t i k o r k e a k o u l u L i i k e t a l o u s Tutkintotyöraportti J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN Satu Pietarinen 2 Tekijä(t): Koulutusohjelma(t):

Lisätiedot

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA Pääkohdat Tobii Communicator 4 Ajotila Tämä on ohjelman käyttötila tai käyttäjän tila, jossa muokattuja ja tehtyjä sivuja voidaan käyttää. Kun painikkeita

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-ohjelmointi COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-Ohjelmointi Sivu 2 Sivu 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 MIKÄ

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Antti Ojanen Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn ko Toukokuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.5.2013 Tekijä(t) Antti Ojanen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand I: Windows 7 (H1) Tampereen yliopisto

@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand I: Windows 7 (H1) Tampereen yliopisto I: Windows 7 (H1) I Windows 7 Aulikki Hyrskykari, Tietojenkäsittelytieteet, Informaatiotieteiden yksikkö, 1 YLEISTÄ KURSSISTA JA KURSSIMATERIAALISTA... 2 1.1 Yliopiston mikroluokkien käyttö... 2 1.2 Widows

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä 24.9.2010 ArchiCAD 14 YT. - 1 Tiimin käyttö 1 Projektin jakaminen tiimiksi Tiimityön voi jakaa kahdesta paikasta projektin ollessa auki: Arkisto Uusi Jaa projekti Tiimi Projekti Jaa projekti. Sen voi tehdä

Lisätiedot