UUTISET HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Kuumalujaa hitsausta. Kapearailohitsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUTISET 1 2009 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Kuumalujaa hitsausta. Kapearailohitsaus"

Transkriptio

1 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Kuumalujaa hitsausta Kapearailohitsaus

2 2 HITSAUSUUTISET NRO Tuulivoima ja ESAB HITSAUS UUTISET Tuulienergia kasvaa vauhdilla ja tuulivoimateollisuudesta on tullutkin yksi nopeimmin kasvavista toimialoista maailmassa. Kasvuvauhti on noin 25 % vuodessa. Taustalla on EU:n direktiivi uusiutuvan energian käytöstä ja sen lisäämisestä Euroopassa sekä toisaalta ilmaston yleinen lämpeneminen. Suomessa hallitus hyväksyi marraskuussa 2008 energiapoliittisen ohjelman, jonka mukaan tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:iin. Tämä edellyttää tuulienergian käytön voimakasta lisäämistä. Suomi on vielä kehitysmaa tuulienergian hyväksikäytössä. Vuonna 2008 Suomessa toimivan noin 120 tuulivoimalan yhteenlaskettu kapasiteetti oli vain noin 140 MW (megawattia), mikä on noin 0,2 % sähkön kokonaiskulutuksesta. Tanskassa se on noin 21 %. Hallituksen asettaman velvoitteen täyttäminen edellyttää, että vuoteen 2020 mennessä on rakennettava tuulivoimaloita niin, että niiden kokonaisteho olisi noin 2000 MW. Määrä vastaa käytännössä noin 1000 tuulimyllyä, jos ne olisivat teholtaan noin 3 MW:n suuruisia. Ruotsissa tavoite merkitsee eräiden arvioiden mukaan myllyä. Tuulivoimalan tornit ovat lähes puhtaita hitsattuja tuotteita. Torni on putkirakenteinen terästorni, joka koostuu kymmenistä noin 3 m pitkistä renkaista eli lieriöistä ( tummeista ). Suurimmat halkaisijat ovat yli 5 m ja levynpaksuudet reilusti yli 50 m. Korkeimmat tornit ovat nykyään jo yli 100 m ja roottorien läpimitat luokkaa 100 m. Tyypilliset tehot ovat luokkaa 1,5-2,5 MW, vaikka suurempiakin on, jopa yli 5 MW:n tehoista. Hitsausmenetelmä on jauhekaarihitsaus, jolle kilpailijaa ei ole näköpiirissä. Tuottoisin ja uusin jauhekaarimenetelmä on ns. twin-tandem eli kaksoislanka-tandem-jauhekaarihitsaus, jonka ESAB esitteli Essenin hitsausmessuilla ESABilla on tarjolla tornien valmistajille laaja tuoteohjelma polttoleikkauksesta tuotantolinjoihin, erilaisiin jigeihin ja hitsauskoneisiin sekä lisäaineisiin. ESAB on ylivoimaisesti johtava yritys alalla sekä Euroopassa että USA:ssa. Johtava tuulimyllyjen valmistaja maailmassa on tanskalainen Vestas A/S, joka on perustanut myös USA:han Coloradoon valtavan tehtaan, joka toimiessaan täydellä teholla tulee olemaan maailman suurin. Se merkitsee ESABille myös valtavia laitetoimituksia, mm. polttokoneita, tuotantolinjoja, jauhekaarihitsauskoneita ja hitsaustorneja. Toimitukseen kuuluu myös aivan uudentyyppisiä jauhekaarihitsaustorneja, ns. teleskooppitorni Telbo luvun alussa ESAB kehitti myös uuden jauheen tuulimyllyjen valmistajille, OK Flux 10.72, joka yhdessä seostamattoman langan OK Autrod kanssa antaa erinomaista iskusitkeyttä vielä -50 C:ssa. HITSAUSUUTISET Nro 1/ vuosikerta Päätoimittaja Juha Lukkari Toimitussihteeri Tuula Virta Taitto ja painopaikka Painoprisma Julkaisija OY ESAB Ruosilantie Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Sähköpostiosoitteet Jakelu Jaetaan ilmaiseksi hitsauksesta ja leikkauksesta kiinnostuneille. Tilaukset ja osoitteenmuutokset Faksilla: OY ESAB/Hitsausuutiset, (09) tai sähköpostitse JUHA LUKKARI

3 HITSAUSUUTISET NRO Sisältö Kuumalujaa hitsausta Miten hitsataan kuumalujia teräksiä sivu 4 Nordic Welding Expo 08 Tampereella Pohjoismaiden suurin hitsausalan messutapahtuma sivu 11 ESAB hitsausmessuilla Tampereella sivu 11 Kemikaaliasetus REACH Euroopan Unionin asetus kemikaaleista sivu 14 Jauhekaarihitsauspäivät Laxåssa Esittelyssä kolmannen sukupolven kaperailohitsauspää sivu 16 Käytännön hitsausmetallurgiaa Ferriitin ristiriitainen rooli sivu 18 MIG/MAG-hitsaus Säätämisen sietämätön helppous sivu 23 Falconilla toiminta tehostuu Suomalaisia tutustumassa jauhekaarikapearailohitsaukseen sivu 16 Plasma- ja kaasuleikkauskone esittelyssä sivu 26 Tuoteuutuuksia Uusien tuotteiden esittely sivu 28 Falcon leikkaa teräslevyjä sivu 26

4 4 HITSAUSUUTISET NRO Kuumalujaa hitsausta Kuumalujien terästen tyypillisiä käyttökohteita ovat kattilat, höyrylieriöt, höyryputkistot, lämmönvaihtimet, eväputkipaneelit, jakotukit, tulistimet ja vetyreaktorit energiantuotantolaitoksilla sekä kemian- ja petrokemianteollisuudessa. Kuumalujilla teräksillä tarkoitetaan teräksiä, joilla on hyvät ja määritellyt lujuusominaisuudet korkeissa käyttölämpötiloissa, riippuen teräslajista aina n. 650 C:seen saakka. Hitsaus on melkein aina mukana tuotteiden valmistuksessa ja asennuksessa. Oikean hitsausmenetelmän, lisäaineen, esikuumennuksen ja jälkilämpökäsittelyn valinta on avainasioita hitsausten onnistumisille ja liitosten ominaisuuksille. 0,5 %:n seosainelisäyksen vaikutus lujuuteen korkeissa lämpötiloissa. Kuumalujien putkiterästen kuumalujuuksia (SFS-EN ). Käyrät leikkauspisteen vasemmalla puolella ovat kuumamyötörajoja ja oikealla puolella tunnin virumismurtolujuuksia. Korkeissa lämpötiloissa vaaditaan teräksiltä: Hyviä kuumalujuusominaisuuksia: - kuumamyötö- ja kuumamurtolujuus - virumisraja ja virumismurtolujuus (Hyvää kestävyyttä hapettumista vastaan) (Hyvää korroosionkestävyyttä) Seostamattomien terästen lujuusominaisuudet korkeissa lämpötiloissa ovat vaatimattomat. Niiden ylimmät järkevät käyttölämpötilat ovat luokkaa 350 C. Seostettujen kuumalujien terästen käyttölämpötilat ovat noin C. Hapettuminen ei ole vielä erityisen voimakasta matalissa lämpötiloissa, mutta tulee esille yli n. 550 C:n lämpötiloissa. Korroosionkestävyysvaatimus esiintyy kuumien vesihöyryjen kanssa tekemisissä olevissa laitteissa. Kuumalujuutta parannetaan seosaineilla, joista molybdeeni on tehokkain ja yleisin, kuva vieressä. Se muodostaa raudan kanssa kuumalujuutta nostavia sekakiteitä. Lisäksi teräslajista riippuen muita seosaineita voivat olla kromi, vanadiini, niobi ja typpi. Kromi parantaa ennen kaikkea kestävyyttä hapettumista ja korroosiota vastaan. Niobi, vanadiini ja typpi muodostavat lujittavia karbideja ja nitriidejä. Kromipitoisuus on korkeimpia lämpötiloja varten jopa 12 %. Teräksen lujuus riippuu voimakkaasti lämpötilasta, jonka noustessa lujuus laskee. Kun terästä kuormitetaan vakiolämpötilassa ja vakiokuormalla, niin teräksessä ei tapahdu mitään myötämistä ajan mukana, kun ollaan tietyn teräskohtaisen lämpötilan alapuolella. Tällöin mitoitusperusteena on kuumamyötöraja (0,2- raja), joka saadaan lyhytkestoisessa vetokokeessa ko. lämpötilassa. Terässtandardeissa on annettu lujuusominaisuudet sekä huoneenlämpötilassa että korkeissa lämpötiloissa. Teräslajikohtaisen lämpötilarajan jälkeen tulee hallitsevaksi ajan mukana hitaasti lisääntyvä pysyvä muodonmuutos, kun rakenne on vakiokuormituksen alaisena. Tätä myötämistä kutsutaan virumiseksi. Mitoitusperusteena näissä lämpötiloissa voi olla esim. virumisraja, jolla tarkoitetaan jännitystä, joka aiheuttaa tietyssä lämpötilassa ja tietyn ajan jälkeen tietyn suurui-

5 HITSAUSUUTISET NRO sen pysyvän venymän, esim. 1 %, tai virumismurtoraja. Aika voi olla esim tuntia (n. 10 vuotta) tai tuntia (n. 20 vuotta). Mitoitus virumislujuuden mukaan alkaa kuumamyötölujuuden ja virumislujuuden leikkauskohdan jälkeen, kuva edellisellä sivulla. Kuumalujien terästen standardeissa on annettu nämä lujuusarvot. Esim. 1: Teräksen P355GH lujuusarvoja (SFS-EN ): Myötöraja tai 0,2-raja (16-40 mm): +20 C: 345 MPa +50 C: 334 MPa C: 267 MPa C: 190 MPa 1 % -virumisraja ( tuntia): +380 C: 153 MPa C: 59 MPa C: 29 MPa Kuumalujat teräkset voidaan ryhmitellä eri ryhmiin joko mikrorakenteen tai seostuksen perusteella. Seostuksen perusteella ryhmittely kulkee seuraavasti, jolloin seostuksen kasvaessa kuumalujuus ja hapettumisenkestävyys paranevat: Seostamattomat teräkset: C- ja CMn-teräkset Seosteräkset: Mo-, NiCuMo- ja CrMo-seosteiset teräkset Seosteräkset voidaan ryhmitellä vielä seostuksensa perusteella seuraavalla tavalla: Niukkaseosteiset Mo-teräkset: esim. 16Mo3 Niukkaseosteiset MoV-teräkset: esim. 14MoV6-3 Niukkaseosteiset NiCuMo-teräkset: esim. 15NiCuMo5-6-4 Niukkaseosteiset CrMo-teräkset: esim. 13CrMo4-5 ja 10CrMo9-10 Runsasseosteiset CrMo-teräkset: esim. X10CrMoVNb9-1 ja X20CrMoV11-1 Kuumalujien terästen kehitystyö on voimakasta ja uusia entistä parempia teräksiä tulee markkinoille. Kehitystyötä vauhdittaa erityisesti tarve voimalaitoksissa nostaa käyttöparametrejä, lämpötiloja ja paineita, jotta laitosten hyötysuhteet saataisiin korkeammiksi ja fossiilisten polttoaineiden polttaminen olisi entistä tehokkaampaa. Euroopassa on kuumalujille teräksille omat EN-standardit sekä putkille, levyille että valuille: SFS-EN : Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seosteräkset SFS-EN : Saumattomat painelaiteteräsputket. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket SFS-EN : Painelaiteteräkset. Valuteräkset. Osa 2: Huoneenlämpötilassa ja korkeissa lämpötiloissa käytettävät teräkset Taulukko 1. Valikoima kuumalujia levyteräksiä (SFS-EN ). Teräslaji C Si Mn Cr Mo Muu Nimike Numero (%) (%) (%) (%) (%) (%) P235GH ,16 0,35 0,60-1,20 0,30 0,08 - P265GH ,20 0,40 0,80-1,40 0,30 0,08 - P295GH ,08-0,20 0,40 0,90-1,50 0,30 0,08 - P355GH ,10-0,22 0,60 1,10-1,70 0,30 0,08-16Mo ,12-0,20 0,35 0,40-0,90 0,30 0,25-0,35-15NiCuMoNb ,17 0,25-0,50 0,80-1,20 0,30 0,25-0,50 Cu: 0,50-0,80 Nb: 0,015-0,045 13CrMo ,08-0,18 0,35 0,40-1,00 0,70-1,15 0,40-0,60-10CrMo ,08-0,14 0,50 0,40-0,80 2,00-2,50 0,90-1,10 - X12CrMo ,10-0,15 0,50 0,30-0,60 4,00-6,00 0,45-0,65 - X10CrMoVNb ,08-0,12 0,50 0,30-0,60 8,00-9,50 0,85-1,05 V: 0,18 0,25 Nb: 0,06-0,10

6 6 HITSAUSUUTISET NRO Taulukko 2. Valikoima kuumalujia putkiteräksiä (SFS-EN ). Teräslaji C Si Mn Cr Mo Muu Nimike Numero (%) (%) (%) (%) (%) (%) P235GH ,16 0,35 1,20 0,30 0,08 - P265GH ,20 0,40 1,40 0,30 0,08-16Mo ,12-0,20 0,35 0,40-0,90 0,30 0,25-0,35-14MoV ,10-0,15 0,15-0,35 0,40-0,70 0,30-0,60 0,50-0,70 V: 0,22-0,28 13CrMo ,10-0,17 0,35 0,40-0,70 0,70-1,15 0,40-0,60-10CrMo ,08-0,14 0,50 0,30-0,70 2,00-2,50 0,90-1,10 - X11CrMo ,08-0,15 0,15-0,50 0,30-0,60 4,00-6,00 0,45-0,65 - X10CrMoVNb ,08-0,12 0,20-0,50 0,30-0,60 8,00-9,50 0,80-1,20 V: 0,18-0,25 Nb: 0,06-0,10 N: 0,030-0,070 X20CrMoV ,17-0,23 0,15-0,50 1,00 10,00-12,50 0,80-1,20 Ni: 0,30-0,80 V: 0,25-0,35 Kuumalujien terästen uudet eurooppalaiset terästen merkinnät ovat hyvin samanlaiset kuin vanhat saksalaiset DIN-merkinnät, paitsi seostamattomissa teräksissä, joissa merkinnät ovat toisenlaiset. Kuumalujien terästen tärkein hitsattavuusasia on karkenemistaipumus ja siihen liittyvä vety- eli kylmähalkeilutaipumus. Yleensä teräksen hitsattavuus heikkenee, kun teräksen seostus kasvaa. Usein seostuksen vaikutus hitsattavuuteen (vetyhalkeilutaipumukseen) kuvataan hiiliekvivalentin avulla, joka sisältää eri seosaineiden pitoisuudet. Mitä korkeampi hiiliekvivalentti on, sitä karkenevampi teräs on. Tämä merkitsee kasvavaa esikuumennus- ja jälkilämpökäsittelytarvetta. Toki muitakin hitsausmetallurgisia ongelmia voi olla: mm. myöstöhalkeilu, päästöhaurastuminen ja huono iskusitkeys Tunnetuin hiiliekvivalentin kaava on ns. IIW:n kaava: Mn (Cr+Mo+V) (Ni+Cu) CE(IIW) = C (%) Esim. 2: Kuumalujien terästen hiiliekvivalenttien arvoja (laskettu standardin SFS-EN enimmäispitoisuuksista). P235GH: max 0,36 % P265GH: max 0,43 % P295GH: max 0,45 % P355GH: max 0,50 % 16Mo3: max 0,42 % 15NiCuMoNb5-6-4: max 0,61 % 13CrMo4-5: max 0,69 % 10CrMo9-10: max 0,98 % Tyypilliset arvot käytännössä voivat olla paljonkin alempia, joten esikuumennusta määritettäessä on syytä käyttää sulatustodistuksen arvoja, jos sellainen on käytettävissä. Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvin hitsattavia teräksiä ovat P235GH...16Mo3 ja rajoitetusti hitsattavia teräksiä 15NiCuMoNb CrMo9-10. Hyvin rajoitetusti hitsattavia teräksiä ovat runsasseosteiset 10-12CrMoteräkset, joille hiiliekvivalentti kaava ei enää sovellu, X10CrMoVNb9-1 ja X20CrMoV11-1, joista X10 on selvästi parempi kuin X20. Useimmat seostetut teräkset ovat niin karkenevia (so. ilmassa karkenevia), että tarvitaan ennen hitsausta esikuumennus, joka on samalla hitsauksen aikaisen välipalkolämpötilan vähimmäisarvo, ja vielä hitsauksen jälkeen jälkilämpökäsittely. Esikuumennus hidastaa hitsin jäähtymisnopeutta estäen karkenemista ja antaen vedylle enemmän aikaa poistua hitsiaineesta. Teräksen seostus, aineenpaksuus, hitsin vetypitoisuus ja lämmöntuonti ovat esikuumennukseen vaikuttavia tekijöitä. Esikuumennus voidaan määrittää standardin SFS-EN (Metallisten materiaalien hitsaussuositukset. Osa 2: Ferriittisten terästen kaarihitsaus) mukaan seostamattomille ja niukkaseosteisille (paitsi kuumalujat seosteräkset) teräksille näiden määritystekijöiden avulla graafi sesti käyrästöistä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että teräksille P265GH...16Mo3 esikuumennustarve alkaa aineenpaksuudesta n mm määritettynä SFS-EN mukaan olettaen hieman konservatiivisesti, että hiiliekvivalentti on standardin enimmäisarvo, vetypitoisuus C-asteikko (5-10 ml/100 ml) ja lämmöntuonti 1 kj/mm. Teräkselle P223GH paksuus on luonnollisesti moninkertainen. Seostetuille kuumalujille teräksille standardissa on oma esikuumennustaulukko, jossa vaikuttavat tekijät ovat teräksen seostus (terästyyppi), aineenpaksuus ja hitsin vetypitoisuus, taulukko 3. Lämmöntuonti lienee jätetty pois, jotta taulukko olisi yksinkertaisempi.

7 HITSAUSUUTISET NRO Taulukko 3. Esikuumennus- ja välipalkolämpötilasuositukset kuumalujille seosteräksille (SFS-EN ). Terästyyppi Aineen- Vähimmäisesikuumennus- ja välipalkolämpötila ( C) Enimmäis- (esimerkki) paksuus välipalko- (mm) Hitsiaineen vetypitoisuus lämpötila ( C) Vetyasteikko D Vetyasteikko C Vetyasteikko B 5 (ml/100 g) 5 10 (ml/100 g) >15 (ml/100 g) 0,3Mo (16Mo3) > > ei sovellu 1Cr-0,5Mo (13CrMo4-5) ja > ei sovellu 1,25Cr-0,5Mo 0,5Cr-0,5Mo-0,25V ei sovellu 300 > ei sovellu 2,25Cr-1Mo (10CrMo9-10) > ei sovellu 5Cr-0,5Mo kaikki ei sovellu 350 (X11CrMo5) ja 9Cr-1Mo (X10CrMoVNb9-1) 12Cr-Mo-V ei sovellu ei sovellu (X20CrMoV11-1) > a) ei sovellu ei sovellu 300 a) 350 b) 450 b) a) Martensiittinen tapa, jossa esikuumennuslämpötila on martensiittireaktion alkamislämpötilan (M s ) alapuolella ja muutos martensiitiksi tapahtuu hitsauksen aikana. b) Austeniittinen tapa, jossa esikuumennuslämpötila on martensiittireaktion alkamislämpötilan (M s ) yläpuolella ja liitoksen annetaan jäähtyä lämpötilan (M s ) alapuolelle, jotta varmistetaan muutos martensiitiksi ennen jälkilämpökäsittelyn aloittamista. Taulukko 4. Aineenpaksuus hitsaukseen ilman esikuumennusta (20 C) SFS-EN tapa A:n mukaan teräkselle P355GH (oletettu hiiliekvivalentti 0,45 %) eri lämmöntuonneille ja vetypitoisuuksille. Lämmöntuonti Q Vetypitoisuus HD Esikuumennus Aineenpaksuus, max (kj/mm) (ml/100 g) ( C) (mm) 1,0 C: n. 27 1,5 20 n n. 47 1,0 D: n. 50 1,5 20 kaikki 2,0 20 kaikki Taulukkoon sisältyy myös välipalkolämpötilan enimmäisarvo, joka tarvitaan myös hitsausohjeissa. Välipalkolämpötilanvähimmäisarvo on yleensä sama kuin esikuumennuslämpötila. Taulukoissa 4-6 on vielä tarkasteltu esikuumennuksen riippuvuutta eri tekijöistä seostamattomalla P355GH, 16Mo3 ja 13CrMo4-5 teräksillä. Taulukossa 4 esikuumennus on määritetty standardin SFS-EN tapa A:n mukaan ja taulukoissa 5 ja 6 tapa B:n mukaan. Taulukoista nähdään selvästi, miten paljon esikuumennus riippuu vetypitoisuudesta, lämmöntuonnista ja aineenpaksuudesta. Taulukko 5. Teräksen 16Mo3 ilman esikuumennusta hitsauksen rajapaksuus määritettynä SFS-EN tapa B: mukaan (oletettu keskimääräinen hiiliekvivalentti). Vetypitoisuus HD Lämmöntuonti Aineenpaksuus max (ml/100 g) Q (kj/mm) (mm) 5 1, ,

8 8 HITSAUSUUTISET NRO Taulukko 6. Teräksen 13CrMo4-5 ilman esikuumennusta hitsauksen rajapaksuus määritettynä SFS-EN tapa B: mukaan (oletettu keskimääräinen hiiliekvivalentti). Vetypitoisuus HD Lämmöntuonti Aineenpaksuus, max (ml/100 g) Q (kj/mm) (mm) 5 1, , Taulukko 7. Hitsien jälkilämpökäsittelyt (SFS-EN : Säiliöt). Materiaali- Teräs Nimellis- Pitoaika Pitoryhmä (laji tai tyyppi) paksuus (min) lämpötila e a) (mm) ( C) 1.1 Seostamattomat 35 b) teräkset ja > e normalisoidut > ,5xe hienoteräkset Mo3 35 b) 30 > e > ,5xe CrMo4-5 c) > xe >60 60+e CrMo9-10 d) > xe > e 5.3 X16CrMo > xe > e 5.4 X11CrMo > ,5xe > e 6.4 X20CrMoNiV > ,5xe > e 9.1 MnNi- ja Ni teräkset paitsi > e X8Ni9 2) > ,5xe 9.3 X8Ni9 Normaalisti hitsataan austeniittisella lisäaineella. Hiilikadon uhatessa on myöstöä vältettävä. a) Nimellispaksuuden e määrääminen, ks. standardin kohta b) Aineenpaksuuksilla < 35 mm jälkilämpökäsittely on tarpeen vain erityistapauksissa, esim. jännityskorroosio- tai vetyhalkeiluriski. c) Jälkilämpökäsittelyä ei vaadita, jos seuraavat ehdot on täytetty: - putkien nimellishalkaisija < 120 mm ja nimellispaksuus < 13 mm d) Jälkilämpökäsittelyä ei vaadita, jos seuraavat ehdot on täytetty: - putkien nimellishalkaisija < 120 mm, nimellispaksuus < 13 mm ja suunnittelulämpötila > 480 C Euroopassa on voimassa useita painelaitteita koskevia ns. harmonisoituja standardeja, joita kutsutaan tuotestandardeiksi. Painelaitteiden valmistaminen näiden mukaan varmistaa painelaitedirektiivin (PED) olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttymisen. Olennainen osa niiden sisällössä on hitsausta koskevat vaatimukset, mm. hitsaushenkilöstön pätevyys, hitsausohjeet ja niiden hyväksyttäminen, esikuumennus, jälkilämpökäsittely, hitsauslisäaineet ja tarkastukset. Yleisimmät standardit ovat: SFS-EN : Lämmittämättömät painesäiliöt (Osa 4: Valmistus) SFS-EN 13480: Metalliset teollisuusputkistot (Osa 4: Valmistus ja asennus) SFS-EN 12952: Vesiputkikattilat ja oheislaitteet (Osa 5: Valmistus) Säiliöstandardi SFS-EN sanoo esikuumennuksesta mm. seuraavaa. Valmistajan tulee esittää WPS:ssä esikuumennuslämpötilat ja tarvittaessa hitsauksessa vaadittavat välipalkolämpötilat. Esikuumennuslämpötilan määrityksessä on otettava huomioon hitsattavan metallin koostumus ja paksuus, käytetty hitsausprosessi ja valokaaren parametrit. Suositukset ferriittisten terästen esikuumennuslämpötiloista on esitetty standardissa SFS-EN ja suositukset lämpötilan valvonnasta on esitetty standardissa SFS-EN ISO (Esikuumennus-, välipalko- ja ylläpitolämpötilan mittausohjeet). Suurin piirtein samanlainen teksti sisältyy myös putkistostandardiin SFS-EN Esikuumennus voidaan tehdä usealla eri tavalla: kaasulämmitys ( kaasupoltin ), vastuslämmitys ja induktiivinen lämmitys. Hitsin jälkilämpökäsittely PWHT (post-weld heat treatment) kuuluu tärkeänä osana kuumalujien terästen hitsaustyöhön. Lämpökäsittelyn tarkoitus on mm. poistaa hitsausjännityksiä ja pehmentää mikrorakennetta. Lämpökäsittely voidaan tehdä koko tuotteelle tai ns. vyöhykelämpökäsittelynä kehähitseille. Tuotestandardeissa on taulukot, joiden mukaan lämpökäsittely pitää tehdä: materiaaliryhmä, teräslaji/terästyyppi, aineenpaksuus, pitoaika ja pitolämpötila. Taulukossa 7 on säiliöstandardin lämpökäsittelyvaatimukset ja taulukossa 8 putkistostandardin lämpökäsittelyvaatimukset.

9 HITSAUSUUTISET NRO Materiaaliryhmät raportin CR ISO 15608:2000 mukaan. a) Materiaaliryhmät, joita taulukossa ei ole mainittu, vaativat erityisharkintaa. b) Näille paksuuksille jälkilämpökäsittely on tarpeen vain erityistapauksissa (esim. jännityskorroosio, vetyhauraus, matalat lämpötilat). c) Teräkselle 16Mo3 lämpötilan pitää olla C. d) Nuorrutusteräksillä lämpötilan pitää olla 20 C alle päästölämpötilan. e) Jälkilämpökäsittely on mahdollista jättää tekemättä putkille, joiden da 114,3 mm ja w 7,1 mm, kun esikuumennuslämpötila on vähintään 200 C. f) Ennen jälkilämpökäsittelyä pitää hitsin antaa välijäähtyä, jotta martensiittimuutos pääsee tapahtumaan. Kuumalujista teräksistä seostamattomille teräksille (P235GH...P355GH) ja 16Mo3:lle ei yleensä vaadita taulukon mukaan jälkilämpökäsittelyä, jos aineenpaksuus on < 35 mm. Niukkaseosteisille CrMo-teräsputkille (13CrMo4-5 ja 10CrMo9-10) täytyy SFS-EN (Putkistot) mukaan tehdä aina lämpökäsittely, paitsi pienille putkille: da 114,3 mm ja 7,1 mm, kun esikuumennus on vähintään 200 C. Säiliöstandardissa SFS-EN nämä niukkaseosteisten CrMo-terästen lämpökäsittelystä luopumisen ehdot on kirjoitettu hieman eri tavalla. Niiden mukaan lämpökäsittelyä ei vaadita putkien hitseille, jos nimellishalkaisija < 120 mm, nimellisseinämänpaksuus < 13 mm ja suunnittelulämpötila > 480 C. Luonnollisesti runsasseosteisten CrMo-terästen ( X10 ja X20 -terästen) hitsit pitää lämpökäsitellä aina. Lämpökäsittely voidaan tehdä uunissa, vastuselementeillä, induktiivisesti tai kaasupolttimella. Käsin tehtävä lämpökäsittely kaasupolttimella on huonoin vaihtoehto, koska se on hallitsematon prosessi. Taulukko 8. Hitsien jälkilämpökäsittelyt (SFS-EN : Putkistot). Materiaali- Terästyyppi a) Vaikuttava Pitoaika Pitoryhmä aineenpaksuus (min) lämpötila w (mm) ( C) 1.1 Seostamattomat < 35 b) teräkset, > w, väh c) R eh 360 N/mm 2 > w (ml. 16Mo3) 1.3 Normalisoidut < 35 b) 30 hienoraeteräkset w, väh b) 360 < R eh 460 > w N/mm Nuorrutusteräkset < < R eh xw, väh b) N/mm 2 > w d) 3.2 Nuorrutusteräkset b) R eh > 690 N/mm 2 > w d) 3.3 Erkautuskarkenevat b) teräkset > w d) 4 CrMo(Ni)-teräs, jossa < on hyvin vähän 20 < vanadiinia 0,1 % ja w,väh 60 Mo 0,7 % > w 5.1 CrMo-teräs, jossa ei < 15 2xw, väh. 15 ole vanadiinia ja xw, väh e) 0,75 % < Cr 1,5 % > w (esim. 13CrMo4-5) 5.2 CrMo-teräs, jossa ei < 15 2xw, väh. 15 ole vandaania ja xw, väh e) 1,5 % < Cr 3,5 % > w (esim. 10CrMo9-10) 5.3 CrMo-teräs, jossa ei Kaikki 2xw, väh. 60 ole vandaania ja ,5 % < Cr 7,0 % (esim. X16CrMo5-1) 5.4 CrMo-teräs, jossa ei < ole vandaania ja ,5xw, väh ,0 % < Cr 10 % 90+w (esim. 14MoV6-3) 6.1 CrMo(Ni)-teräs, jossa < on vandaania ja ,5xw, väh ,3 Cr 0,75 % > w (esim. 14MoV6-3) 6.2 CrMo(Ni)-teräs, jossa < on vandaania ja ,5xw, väh ,75 Cr 3,5 % > w (esim. 15CrMoV5-10) 6.4 CrMo(Ni)-teräs, jossa < on vandaania ja ,5xw, väh f) 7,0 Cr 12,5 % > w (esim. X20CrMoV11-1 ja X10CrMoVNb9-1) 9.1 Teräs, jossa 8 % Ni < 20 b) < 35 b) väh w, väh. 60 > ,5xw

10 10 HITSAUSUUTISET NRO Taulukko 9. Lisäainesuositukset kuumalujille seosteräksille. Teräslaji Puikko TIG-lanka MAG-lanka MAG-täyte- MAG-täyte- Jauhekaarilanka (P) lanka (M) lanka EN Numero Vanha OK OK OK OK OK OK (putket) tunnus DIN Tigrod AristoRod/ Tubrod Tubrod Autrod EN merkintä Autrod (rutiili) (metalli) P235GH St35.8, HII / P265GH St45.8, HIII / P295GH Mn / P355GH Mn / Mo Mo PZ CrMo CrMo PZ SC 10CrMo CrMo SC X11CrMo5, CrMo X12CrMo5 X12CrMo CrMo X10CrMoVNb X10CrMoVNb Kaikki kaarihitsausmenetelmät soveltuvat hyvin kuumalujien terästen hitsaukseen: puikkohitsaus (No 111) MAG-hitsaus umpilangalla (No 135) MAG-hitsaus täytelangalla (No 136) TIG-hitsaus (No 141) jauhekaarihitsaus (No 12) Lisäksi kuumalujia teräksiä pinnoitetaan nauhahitsauksella, joka voi olla jauhekaarihitsausta tai kuonahitsausta. Lisäaine on ruostumaton teräs tai nikkeliseos. Hitsauslisäaineiden pitää soveltua ko. teräkselle ja hitsiaineen täyttää perusaineelle asetetut vaatimukset. Kuumalujien terästen lisäaineet ovat kemialliselta koostumukseltaan perusainetta vastaavia, vaikkakin pieniä koostumuseroja voi olla, jotta hitsiaineilla olisi samat kuumalujuusominaisuudet kuin teräksilläkin. ESABilla on laaja valikoima hitsauslisäaineita kuumalujille teräksille, taulukko 9. Painelaitteiden tuotestandardien mukaan hitsausohjeet (WPS) pitää laatia hitseille seuraavasti: painesäiliöt: kaikille hitseille. putkistot: kaikille hitsauksille painetta kantavien osien välillä ja lisäosien hitsauksille paineellisiin osiin sekä asennuspaikalla että konepajassa. Hitsausohjeet (WPS) on tuotestandardien mukaan hyväksytettävä seuraavilla tavoilla: painesäiliöt: painesäiliön paineen kuormittamille hitseille: menetelmäkokeella SFS-EN ISO tai esituotannollinen kokeella SFS-EN ISO15613 putkistot: putkistoluokissa II ja III menetelmäkokeella SFS-EN ISO tai esituotannollinen kokeella SFS-EN ISO15613 JUHA LUKKARI puh. (09) tai

11 HITSAUSUUTISET NRO Hitsausmessut Nordic Welding Expo 08 Tampereella Tervetuloa ESABin osastolle. Tampereen Messut Oy järjesti yhteistyössä Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen kanssa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa viime marraskuussa Pohjoismaiden suurimman hitsausalan messutapahtuman. Toista kertaa järjestettävillä messuilla esiteltiin kattavasti hitsauksen, leikkauksen ja termisen ruiskutuksen sekä niihin läheisesti liittyvien alojen tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. ESABin esittelijät Juha Hurtta (vas.) ja Esa Penttilä saapuvat osastolle.

12 12 HITSAUSUUTISET NRO Nordic Welding Expo 08 -messuilla oli mukana 103 näytteilleasettajaa. Messujen näyttelypinta-ala, 3422 m 2, oli lähes 400 m 2 suurempi kuin edellisellä kerralla. Messutapahtumassa vieraili yhteensä 6055 kävijää, mikä oli yli 500 enemmän kuin kaksi vuotta sitten. NWE 08 -messut onnistuivat yli odotusten ja messujen kävijämäärän kasvu on upea asia, totesi Tampereen messujen toimitusjohtaja Hannu Vähätalo. On hieno huomata, että nämä Tampereella järjestettävät teollisuuden erikoismessut ovat vahvalla pohjalla. Messuilla oli erinomaisen myönteinen tulevaisuutta rakentava ilmapiiri. Uskomme yhteistyön SHY:n kanssa jatkuvan tulevaisuudessakin. Nordic Welding Expo -messut onnistuivat jälleen erinomaisesti. Lisäksi monissa seminaareissa pureuduttiin monipuolisesti ajankohtaisuuteen kuten koulutukseen, hitsauksen laatuun ja kustannuksiin ja hitsaustyöympäristöön, totesi SHY:n toiminnanjohtaja Esa Tikka. Alan ammattilaisilla oli messuilla jälleen loistava tilaisuus etsiä tehokkaita ratkaisuja sekä tavata toisiaan ja luoda uusia kontakteja. ESAB oli luonnollisesti jälleen mukana isolla osastolla. Uusi hitsauslisäaineluettelo ilmestyi sopivasti messuille ja oli jaossa messuilla. Joka kymmenes messuvieras sai mukaansa uuden luettelon. Hitsauslisäaineista esillä olivat erityisesti hitsauspuikkojen VacPac -tyhjöpakkaukset, ruostumattomat Shield-Bright-täytelangat ja kuparoimattomat OK AristoRod -MAG-hitsauslangat sekä MIG/MAG-hitsauslankojen MarathonPac -suurpakkaukset, jota myös käsinhitsaajat käyttävät yhä enemmän. Jauhekaarilisäaineissa korostettiin OK Tubrod S -täytelankojen käyttöä jauhekaarihitsauksen tuottavuuden helppoon nostamiseen. Koko hitsaavan teollisuuden odottama keltainen kirja (lisäaineluettelo) ilmestyi sopivasti messuille, tässä jättikoossa. Hitsausvarusteet olivat näyttävästi esillä. Esitteitä, olkaa hyvä. Uudet Origo Cut- ja POWERCUT -plasmaleikkauslaitteet näytteillä.

13 HITSAUSUUTISET NRO MIG/MAG-hitsaukseen ESAB on tuonut markkinoille uudet Aristo Mig -hitsauskoneet, joissa on panostettu erityisesti käyttäjäystävällisyyteen. Käyttöpaneelin valinnalla ne soveltuvat myös puikko- ja TIG-hitsaukseen. Koneet olivat näyttävästi esillä messuilla. Hitsauksen kevytmekanisointi valtaa alaa koko ajan. Osastolla olivat näytteillä tunnetut Miggytrac- ja Railtrac-kevytmekanisointilaitteet hitsaajan työn keventämiseksi ja helpottamiseksi sekä hitsauksen tuottavuuden nostamiseksi. Jauhekaarihitsauksessa suurena uutuutena ESAB on tuomassa markkinoille ns. Telbo teleskooppitornin, jolla pystytään säästämään huomattavasti tilaa. Telbo on esillä toisaalla tässä lehdessä. Hitsaustyön terveys- ja turvallisuusasiat korostuvat koko ajan monestakin syystä, mm. viranomaisvaatimusten tiukentumisen myötä, kuten messujen yhteydessä Työterveyslaitoksen järjestämässä työturvallisuusseminaarissa kuultiin. Hitsaajan henkilökohtaiset suojaimet ovat avainasemassa näissä asioissa. ESAB toi markkinoille viime vuoden lopulla mm. uudet -hitsausnaamarit New-Tech ja Albatross 3000X, joiden kehitystyössä on kuunneltu paljon käyttäjien kokemuksia. Messujen yhteydessä pidetyssä nuorten hitsauskilpailussa ratkottiin Suomen mestari. Alkukarsinnoissa oli mukana 22 nuorta kilpailijaa, joista kahden karsinnan jälkeen kahdeksan kilpailijaa selvisi messuilla järjestettyyn loppukilpailuun. Järjestäjinä toimivat SHY yhteistyössä Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen, seinäjokisen Koulutuskeskus Sedun sekä useiden muiden alan oppilaitosten ja Tampereen messujen kanssa. Suomen mestariksi leivottiin Isak Ahlvik Pietarsaaresta. Kilpailukoneina olivat ESABin Origo Mig 4001iw -hitsauskoneet ja Origo Feed 3004w -langansyöttölaitteet synergisellä MA24 -käyttöpaneelilla. Seuraavan kerran messut pyritään järjestämään vuonna JUHA LUKKARI puh. (09) tai Rauno Takala esittelemässä uusia orbitaali-tig-hitsauslaitteita. Lisäaineita - OK Flux, OK Band, Shield-Bright, VacPac ja OK Tubrod Mekanisoitua hitsausta Miggytrac ja A2-traktori. MarathonPac -rivistöä. Nuorten hitsauksen SM-kisat kilpailtiin ESABin koneilla.

14 14 HITSAUSUUTISET NRO Kemikaaliasetus REACH voimaan Suomi hävisi pääministerien taistelun Berlusconi - Lipponen elintarvikevirastosta, kun italialainen tyrmäsi suomalaisen Parman kinkulla. Suomi sai tilalle kuitenkin kemikaaliviraston ECHAn (European Chemicals Agency). Kemikaaliasioissa Suomi on siis Euroopan keskipisteessä. REACH-järjestelmässä kemikaaleja valmistavat yritykset ja maahantuovat yritykset velvoitetaan arvioimaan aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ja antamaan ohjeet kemikaalien turvallisesta käytöstä. Vastuu kemikaalien turvallisesta käytöstä siirtyy viranomaisilta teollisuudelle. Tieto välitetään käyttäjille käyttöturvallisuustiedotteilla. ESAB on muuttanut hitsauslisäaineiden käyttöturvallisuustiedotteita vastaamaan REACHin vaatimuksia. Esimerkkinä on ruostumattoman yliseostetun hitsauspuikon OK uusittu käyttöturvallisuustiedote. Kemikaaliviraston ylläpitämään REACH-järjestelmän tietokantaan rekisteröidään kaikki aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vuosittain yksi tonni tai enemmän. Tällaisia kemikaaleja on käytössä Euroopassa noin Uusia aineita tulee Euroopan markkinoille n. 300 kpl vuodessa. Vaikka REACH on nimeltään kemikaaliasetus, sanaa kemikaali ei otsikkoa lukuun ottamatta asetustekstistä löydä. Kemikaaleiksi mielletään perinteisesti mm. erilaiset kemian teollisuuden raakaaineet, hapot, liuottimet, torjunta-aineet, tuholaismyrkyt ja muut häijyt aineet. Sen sijaan REACH-asetuksessa viitataan kolmeen pääluokkaan: aineisiin (substances), valmisteisiin (preparations) ja esineisiin (articles). On melko helppo tietää, onko jokin aine, sillä se määritetään puhtaaksi materiaaliksi, kuten esimerkiksi raudaksi Fe. JUHA LUKKARI REACH on uusi Euroopan unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. Uusi laki tuli voimaan 1. kesäkuuta REACH-asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien olennaisten ominaisuuksien tehokkaan ja nopean tunnistamisen avulla. Samaan aikaan tulee parantaa EU-alueen kemianteollisuuden innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. REACHjärjestelmän edut tulevat näkymään asteittain sitä mukaa kuin aineita rekisteröidään järjestelmään..., lainaus Helsingissä sijaitsevan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) lausunnosta. REACH ja hitsaus Hitsaustuotteita valmistavalle teollisuudelle lainsäädäntö on aiheuttanut vakavaa päänvaivaa, sillä ei ole täysin selvää, miten hitsauslisäaineet (mm. erilaiset hitsauspuikot, umpilangat, täytelangat ja hitsausjauheeet) tulee luokitella. Siten herää kysymys siitä, mikä on esim. hitsauslanka. Monet sanovat, että hitsauslanka on selvästi esine, mutta toiset (ECHA) ovat sitä mieltä, että kyseessä on valmiste (jotain, mikä on valmistettu monista aineista). Esineitä käsitellään eri tavalla ja myöhemmin, mutta valmisteiden osalta on vaadittu esirekisteröintiä, jotta niitä voi käyttää 1. joulukuuta 2008 jälkeen. ESAB ja Euroopan hitsaustuotteita valmistavien yritysten järjestö EWA (European Welding Association) ovat ottaneet sellaisen kannan, että hitsauslisäaineet ovat valmisteita. ESAB on tarkistanut sekä raakamateriaalien että valmiiden tuotteiden tuonnin varmistaakseen yhdenmukaisuuden REACH-lainsäädännön kanssa ja jatkaa samojen tuotteiden toimittamista kuin ennen 1. joulukuuta. REACH-järjestelmän ensimmäinen vaihe on näin ollen päättynyt, ja SIEF-ryhmissä tutkitaan saatuja tietoja mahdollisiin vaaroihin liittyen. ESAB on varannut edustajan kutakin asiaankuuluvaa materiaalia kohden, ja kaikkia näitä kysymyksiä käsitellään. REACH edellyttää, että erityistä huolta aiheuttavia aineita, ns. SVHC-aineita (Substances of Very High Concern), tutkitaan lisää. Kaikilta yrityksiltä edellytetään, että kyseisiä aineita ei käytetä ilman erikoislupaa ja että ne huomioivat ECHAn SVHC-luetteloon lisäämät uudet aineet. ESAB on tutkinut lisäaineita ja kaikkia esineitä (kuten hitsauskoneita, leikkauskoneita ja varusteita) varmistaakseen, ettei se käytä tällaisia aineita omissa tuotteissaan. Myös ESABin toimittajat ovat sitoutuneet siihen, etteivät he käytä kyseisiä aineita. Tällaisia aineita ei ole löytynyt. REACH-asetus lisää teollisuuden vastuuta hallita kemikaaleista aiheutuvia riskejä ja antaa aineita koskevia turvallisuustietoja. Valmistajilta

15 HITSAUSUUTISET NRO Kuvassa hitsauspuikon OK käyttöturvallisuustiedotteen ensimmäinen sivu. ja maahantuojilta edellytetään, että he keräävät kemikaaliensa ominaisuuksia koskevia tietoja ja rekisteröivät kyseiset tiedot Helsingissä sijaitsevan Euroopan kemikaaliviraston European Chemicals Agency (ECHA) keskustietokantaan, mikä mahdollistaa kemikaalien turvallisen käytön. Kemikaalivirasto toimii REACH-järjestelmän keskuksena: se hallitsee järjestelmän käyttöön tarvittavia tietokantoja, koordinoi epäilyttävien kemikaalien arviointia ja ylläpitää julkista tietokantaa, josta kuluttajat ja ammattilaiset saavat aineisiin liittyviä vaarallisuustietoja. (Lainaus Euroopan kemikaaliviraston lausunnosta.) Luultavasti kukaan ei epäile lainsäädännön hyvää tarkoitusta selvittää EU-alueelle tuotavia materiaaleja, mutta lainsäädäntö ei ole riittävän selvä, ja se sisältää paljon poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia sekä vielä tämän jälkeen harmaalle, epäselvälle alueelle jääviä kohteita. Lainsäädännön tarkoitusten tulkitseminen ei ole itsestään selvää yksityiskohtaisella tasolla. Hitsausliiketoimintaan ja luultavasti kaikkeen liiketoimintaan, jossa ei käsitellä kemikaaleja suoraan, liittyvät tuotteet ovat juuttuneet eri eturyhmien näkökantojen väliin. Onko esimerkiksi Euroopan rauta- ja terästeollisuuden liitto (Eurofer) samaa mieltä siitä, että hitsauslisäaineet ovat valmisteita? Tämän vuoksi asiakkaiden ei ole helppoa ymmärtää, onko heidän käyttämänsä materiaali REACH-vaatimusten mukaista vai ei. ESAB on noudattanut lainsäädäntöä kirjaimellisesti ja pitää käytetyn materiaalin vaarallisuustason tuntemista tärkeänä maailmanlaajuisesti. Lisäämme SVHC-aineet EHS-järjestelmämme mustaan tai harmaaseen listaan ja päivitämme listaa jatkuvasti. Näin varmistamme, että mitään sellaisia aineita, joita ei ole tutkittu, ei käytetä ja että aineiden mahdollinen myrkyllisyys ja mahdolliset vaarat tunnetaan ja kirjataan ylös ja että niistä huolehditaan. Meidän kaikkien on hyväksyttävä se tosiasia, että erittäin hyvin tunnetut aineet (kuten rauta) tutkitaan. Monet näistä aineista ovat täysin vaarattomia, elleivät ne ole teräviä tai osu kovalla voimalla päähän. Tämä on luultavasti kuitenkin pieni hinta maksettavaksi siitä, että ympäristömme on turvallinen kaikille ihmisille. REACH-asetusta koskevat lakitekstit Osoitteessa Regulation (EC) No 1907/2006 on Euroopan kemikaalipolitiikan keskeinen asetus. Siihen viitataan usein REACH-asetuksena. Osoite Directive 2006/121/EC sisältää direktiivin Directive 67/548/EEC teknisiä mukautuksia, jotka ovat tärkeitä uuden REACH-asetuksen valossa (direktiivi 67/548 koskee vaarallisten aineiden luokitusta, pakkausta ja merkintöjä ja sitä sovelletaan rinnakkain REACH-asetuksen kanssa). Christer Hidesjö ESAB AB Göteborg

16 16 HITSAUSUUTISET NRO Jauhekaari avasi ovensa Laxåssa ESAB järjesti Laxåssa Avoimet ovet -jauhekaaripäivät eurooppalaisille asiakkailleen. Vierailijoita oli kolmen päivän aikana yhteensä lähes 150. Suomesta päiville osallistui 26 hengen ryhmä. Pääpaino oli paksujen levyjen jauhekaarikapearailohitsaus. Automaation johtaja Kari Lahti toivotti vieraat tervetulleiksi. ESAB on johtava yritys maailmassa jauhekaarikapearailohitsauksessa. Ensimmäinen sovellutus kehitettiin jo Asiakas oli ydinvoimalaitosten reaktoripaineasioiden valmistaja Venäjällä. Toisen sukupolven kapearailohitsauspää tuli markkinoille McDermott Skotlannissa, öljynporauslauttojen runkoputkien valmistaja oli seuraava suuri asiakas luvulla tuli laitteistoon mukaan myös tandem-hitsaus. Tällä kertaa esiteltiin Laxåssa uusi kolmannen sukupolven kapearailohitsauspää. Ensimmäinen asiakas on ydinvoimalaitosten reaktoripaineastioita valmistava Areva Ranskassa, jonka laitteisto oli nähtävillä Laxåssa. Päivien aikana kuultiin esitelmiä ja katseltiin hitsausesityksiä. Uusi laitteisto perustuu tandem-hitsaukseen (2-lankahitsaukseen), jolla päästään jo suuriin hitsiaineentuottoihin, tyypillisesti 15 kg/h. Tyypillinen railon leveys on n. 20 mm. Toki hitsausta voidaan tehdä tarvittaessa paljon leveämpäänkin railoon. Suurin railon syvyys voi olla 350 mm. Railonseurantalaite seuraa sivusuunnassa kumpaakin railokylkeä ja pystysuunnassa hitsin pintaa. Kapearailohitsauksessa hitsataan kaksi palkoa/palkokerros, palko vuorotellen kummallekin railokyljelle, jolloin hitsit ovat tavallaan pienahitsejä. Tässä hitsaustavassa kuonan irtoavuus on erinomainen. Hitsausparametrit olivat: Langat: 4,0 mm Virtalajit: AC/AC Hitsausvirrat: 500 A/500 A Kaarijännitteet: 30 V/30 V Hitsausnopeus: 70 cm/ min Lämmöntuonti: 26 kj/cm Hitsiaineentuotto: 12,9 + 13,1 = 16 kg/h Hitsaus tapahtuu täysin automaattisesti. Uusi hitsausarvojen taltiointiohjelma WeldLog kerää mitatut hitsausarvot (hitsausvirta, kaarijännite, hitsausnopeus ja langansyöttönopeus) ja laskee lämmöntuonnin ja hitsiaineentuoton. Laxån konetehtaan yhteydessä olevaa esittelykeskusta, Demo Centreä, ollaan laajentamassa ja perustamassa sinne todellista jauhekaarikeskusta, jossa tullaan enemmän ja enemmän tekemään asiakkaille erilaisia hitsauskokeita, tarvittaessa myös suomalaisille asiakkaille.

17 HITSAUSUUTISET NRO Tandem-kapearailolaitteisto esittelyssä. Suomalaisten ryhmä kuuntelemassa esitelmiä. Per-Arne Forsman kertoi jauhekaarikapearailohitsauksen 30-vuotisesta historiasta. Uusi kapearailohitsauspää HNG Multi Narrow Gap Welding Head. Palkokerrokset hitsataan kahdella palolla. Kehähitseissä hitsauspää vaihtaa automaattisesti puolta. Levyn kapearailopäittäishitsi, jonka paksuus on n. 250 mm. JUHA LUKKARI puh. (09) tai

18 18 HITSAUSUUTISET NRO Käytännön hitsausmetallurgiaa Mitä tekemistä ferriitillä on ruostumattomissa hitsiaineissa? Ferriitti tekee hyvää ja pahaa riippuen mm. hitsattavasta teräslajista, hitsiainetyypistä ja käyttökohteesta. Ferriitin ristiriitaisen roolin takia on hyvä tuntea paitsi sen vaikutuksia austeniittisissa ruostumattomissa hitsiaineissa, myös ferriittipitoisuuden mittausta ja laskemista sekä pitoisuuksille annettuja rajoja. Alalla hyvin tunnettu tosiasia on, että pieni määrä ferriittiä muuten austeniittisessa hitsiaineessa vähentää dramaattisesti kuumahalkeilutaipumusta verrattuna saman tyyppiseen hitsiaineeseen mutta ilman ferriittiä. Tästä syystä asetetaan usein alaraja pitoisuudelle. Lisäainevalmistajat suunnittelevatkin tavanomaiset ruostumattomat lisäaineet, kuten 18/8 (308), 18/12/3 (316) ja 23/13 (309) siten, että hitsiaineet sisältävät hiukan ferriittiä. Käytännön olosuhteissa kuumahalkeilu on silti mahdollinenkin näissäkin hitsiaineissa. Ruostumattomissa teräksissä ja hitsiaineissa esiintyy pääasiassa kolmea metallurgista faasia eli mikrorakennemuotoa: austeniitti, ferriitti ja martensiitti, joista martensiitti ei kuulu tähän aiheeseen. Austeniitti on sitkeämpi kuin ferriitti ja lujuudeltaan heikompi eikä muodosta hauraita yhdisteitä korkeissa lämpötiloissa niin helposti kuin ferriitti. Ferriitti puolestaan on lujempi ja hyvin kestävä jännityskorroosiota vastaan. Sillä on taipumusta muodostaa mm. haurasta sigmafaasia, kun hitsiaine on lämpötila-alueella C. Sitä voi syntyä jopa monipalkohitsissä toistuvien kuumennusten takia jos ferriittipitoisuus on riittävän korkea. Tästä syystä pitoisuudelle asetetaan myös yläraja. Yhtenä syynä ylärajalle voi olla myös ferriittiin liittyvä korroosioriski. Austeniittiseen hitsiaineeseen syntyvä ferriitti vaikuttaa seuraavasti hitsiaineen ominaisuuksiin: vähentää kuumahalkeilutaipumusta tekee magneettiseksi pienentää lämpölaajenemiskerrointa suurentaa lämmönjohtavuutta nostaa lujuutta huonontaa sitkeyttä saattaa syöpyä (ns. selektiivinen korroosio) saattaa muodostaa hauraita yhdisteitä korkeissa lämpötiloissa Eräs syy, miksi ferriitistä on etua kuumahalkeilun estämisessä, on että halkeilua edistävien aineiden, kuten rikin, fosforin, niobin ja tinan, liukoisuus on ferriittiin suurempi kuin austeniittiin. Nämä muodostavat erilaisia yhdisteitä, joiden sulamispiste on paljon matalampi (n C) kuin muun hitsiaineen. Koska niiden liukoisuus austeniittiin on pieni, yhdisteet erkautuvat viimeksi jähmettyvään osaan hitsiainetta eli yleensä keskilinjalle, johon syntyy helposti kuumahalkeamia vetojännitysten vaikutuksesta. Toisena syynä mainitaan usein, että austeniittisen rakenteen lämpölaajenemiskerroin on suurempi, mikä lisää kutistumisjännityksiä ja siten halkeilutaipumusta. Ferriittipitoisuus määritetään laskemalla tai mittaamalla Hitsiaineen ferriittipitoisuus voidaan joutua määrittämään monesta eri syystä. Tilaaja voi edellyttää tilausvaatimuksissaan määrittämistä ja antaa sille rajatkin. Tuotestandardi tms. voi myös

19 HITSAUSUUTISET NRO edellyttää ferriittipitoisuuden määrittämistä. Kun esimerkiksi meillä Suomessa voimayhtiöt Fortum (Loviisa) ja TVO (Olkiluoto) tilaavat ruostumattomia lisäaineita, heidän tilausspesifi - kaatioissaan edellytetään myös ferriittipitoisuuden määrittämistä ja vaatimusten (esim FN) täyttymistä. ESAB käyttää siihen tarkoitukseen WRC-1992-diagrammia, josta puhtaan hitsiaineen tai hitsauslangan kemiallisen koostumuksen perusteella määritetään ferriittipitoisuus FN. Ferriittipitoisuus voidaan tavallaan määrittää kahdella tavalla: laskeminen (ennustaminen) puhtaan hitsiaineen/hitsauslangan kemiallisesta koostumuksesta: ns. ferriittidiagrammit mittaus hitsinäytteestä: metallografi nen tai magneettinen tapa Schaeffler-diagrammia (1943) käytetään yhä yleisluontoisissa ruostumattoman teräksen tarkasteluissa ja seostamaton/ ruostumaton-eripariliitosten lisäaineen valinnassa. Mittaus- ja ennustamismenetelmät antavat usein erilaisia tuloksia johtuen monista eri tekijöistä, esimerkiksi ferriittipitoisuuden vaihtelusta hitsin eri osissa tai mittaus- ja ennustamismenetelmien välisistä eroista. Ennustaminen Vuosien varrella monet tutkijat ovat laatineet ferriittipitoisuuden määrittämiseksi ns. ferriittidiagrammeja, Schaeffl er-diagrammeja. Niiden käyttö edellyttää, että tunnetaan hitsiaineen/ hitsauslangan kemiallinen koostumus. Ensimmäinen tällainen diagrammi oli Schaeffl er-diagrammi, jonka Anton Schaeffl er konstruoi jo vuonna Vaikka se on jo auttamattomasti vanhentunut ferriittipitoisuuden ennustamiseen, sitä käytetään vielä paljon yleisluontoisissa ruostumattoman teräksen tarkasteluissa ja seostamaton/ruostumaton-eripariliitosten lisäaineen valinnassa, koska se kattaa paitsi ruostumattomien terästen niin myös seostamattomien/niukkaseosteisten terästen alueet. Mikrorakenteen ennustaminen perustuu hitsiaineen/hitsauslangan kemialliseen koostumukseen, josta seosaineet on ryhmitelty ekvivalenttilausekkeisiin, pystyakselille austeniitin syntymistä suosivat seosaineet (Ni-ekvivalentti, Ni-ekv, Ni ekv ) ja vaaka-akselille ferriitin syntymistä suosivat seosaineet (Cr-ekvivalentti, Cr-ekv, Cr ekv ). Uudempi ja edelleen käytetty diagrammi on DeLongin diagrammi (1973), joka ottaa huomioon myös typen voimakkaan austeniittia suosivan vaikutuksen Ni-ekvivalentissa. Diagrammissa on %-pitoisuuden rinnalla myös ferriittinumero FN. Eripariliitoksen lisäaineen valinta. (1): seostamaton teräs, (2) ruostumaton teräs (AISI 316), (3) seostamattoman teräksen ja ruostumattoman teräksen eriparihitsi hitsattuna ilman lisäaineitta. (A) seostamaton lisäaine OK ja (A1) eriparihitsi hitsattuna OK 48.00:lla: huono hitsiaine. (B) yliseostettu haponkestävä lisäaine OK ja (B1) eriparihitsiaine hitsattuna OK 67.70:lla: hyvä hitsiaine. DeLong-diagrammi (1973) ottaa huomioon myös typen voimakkaan austeniittia suosivan vaikutuksen.

20 20 HITSAUSUUTISET NRO Koska ferriitti on magneettinen ja austeniitti ei-magneettinen, voidaan ferriitin magneettista vetovoimaa käyttää hyväksi ferriittipitoisuuden määrittämisessä. Tähän tarkoitukseen on erilaisia laitteita, joista tunnetuimmat ovat Magne Gage ja Ferritoscope. Nämä ovat myös rikkomattomia menetelmiä, jotka edellyttävät tietyn kokoista pientä tasopintaa. Niitä voidaan käyttää myös määritykseen hitseistä tuotanto-olosuhteissa tai jopa asennuspaikalla. Mittausta varten laitteet on kalibroitava käyttäen kalibrointinäytettä, jonka ferriittipitoisuus tunnetaan luotettavasti. WRC-1992-diagrammi. Kuvassa oleva piste edustaa haponkestävän puikon OK puhtaan hitsiaineen tyypillistä kemiallista koostumusta, jonka ferriittipitoisuudeksi saadaan 6 FN. Uusin ja tarkin diagrammi on WRC Siinä on myös muutamia oleellisia muutoksia ekvivalenttien lausekkeissa aikaisempiin diagrammeihin verrattuna. Sen kattavuus on myös laajennettu ferriittinumeroon 100 FN saakka. WRC-diagrammiin on piirretty myös austeniittisen neljän jähmettymisjärjestyksen viivat, joiden avulla voidaan arvioida myös hitsiaineen kuumahalkeilutaipumusta. Halkeiluriski kasvaa järjestyksessä F - FA - AF - A. Halkeiluriskin kannalta tärkeä viiva on AF:n ja FA:n alueiden välinen viiva, jonka vasemmalla puolella riski on vähintään kohtalainen ja oikealla puolella puolestaan pieni riittävän ferriittipitoisuuden ansiosta. Kuumahalkeilun estämiseksi tarvittava vähimmäismäärä kasvaa hieman hitsiaineen seostuksen kasvaessa, koska AF:n ja FA:n välinen rajaviiva ei ole samansuuntainen FN-viivojen kanssa. Enimmäismäärä tulee lähinnä sitkeyden (haurastumisriski) ja korroosionkestävyyden heikkenemisestä. Mittaaminen Ferriitin määrä voidaan määrittää hitsatusta hitsiainenäytteestä luotettavimmin metallografi sesti (ASTM E562). Tämä tehdään suurella suurennokselle mikroskooppikuvasta viiva- tai pistelaskumenetelmällä. Mikroskooppiin kytketty kuva-analysaattori laskee nopeasti ferriitin tilavuusosan eli ferriittipitoisuuden %:na. Tällainen määrittäminen on kuitenkin työlästä ja kallista hieen valmistuksineen ja syövytyksineen eikä sitä juurikaan käytetä muuhun kuin kalibrointinäytteiden valmistamiseen. Ferriittipitoisuus hitsiaineissa Ferriittipitoisuuteen vaikuttaa hitsiaineen kemiallinen koostumus, johon puolestaan vaikuttaa lisäaineen koostumuksen lisäksi perusaineen kemiallinen koostumus sekoittumisen kautta, mahdollinen typen liukeneminen sulaan (pitkä valokaari tai huono kaasusuojaus) ja jäähtymisnopeus. Jäähtymisnopeuden vaikutus on kuitenkin pieni, kun kyse on kaarihitsauksesta. Se tulee merkittäväksi vasta sädehitsausmenetelmien puolella. Ferriitin määrä ei ole myöskään sama hitsin kaikissa osissa, ja sen vaihtelua on mahdotonta välttää. Ferriitin määrä vaihtelee myös eri lisäaine-erissä, koska standardit sallivat melko laajat vaihtelurajat eri seosaineille. Kuitenkin lisäainevalmistajilla on yleensä ahtaammat rajat ja niiden asettelussa on myös ferriittipitoisuus otettu huomioon. Ehkä tärkein käytännössä vaikuttava tekijä, joka ei ole lisäainevalmistajan hallinnassa, on eräiden aineiden liukeneminen hitsisulaan. Tärkein näistä aineista on typpi, joka erittäin voimakas austeniitin muodostaja. Sivun yläosan WRC diagrammista voidaan arvioida, että esimerkiksi 0,1 %:n typpilisäys merkitsee 2 %-yksikköä lisää Ni-ekvivalenttiin. Tämä voi merkitä ferriittipitoisuuden alenemista 6 FN -viivalta lähelle 2 FN -viivaa, josta seuraa kuumahalkeiluriskin kasvaminen. Puikkohitsauksessa tällainen typpilisäys voi olla seurausta mm. hitsauksessa pitkällä valokaarella, jolloin typpeä pääsee liukenemaan ympäröivästä atmosfääristä. MIG/MAG-hitsauksessa sulaan voi päästä typpeä ympäristöstä kaasusuojan häiriintymisen takia, mm. vetoisuus, liian pieni kaasunvirtaus ja liian suuri kaasunvirtaus (aiheuttaa helposti pyörteisyyttä). Toinen tärkeä tekijä MIG/MAG-hitsauksessa on hiili, jota runsaasti CO 2 :ta sisältävästä suo-

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

Täytelangan oikea valinta

Täytelangan oikea valinta Täytelangan oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET - Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 Eura Puh: 0105223500, fax 0105223510 email :jallonen@lincolnelectric.eu Prosessikuvaus

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus May 12, 2011 www.outokumpu.com Ruostumattomat teräkset Ferriittisten ominaisuudet Ferriittisten hitsaus 2 12.5.2011 Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumaton

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia.

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. B.5 Hitsausvirheet 1 B.5.1 Hitsausvirheiden syyt Perusaine Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. Tavallisimmat syyt kuumahalkeamien syntymiseen

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ.

WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ. WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG www.eco-tracks.com HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ TELAHOKKIEN HITSAUSOHJE Yleistä Booriseosteisen teräksen ominaisuuksia Karkaistun booriseosteisen

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(6) TEHOKAS SUURIKAPASITEETTINEN MIG/ MAG-HITSAUSKONE Kempact Pulse 3000 on mahtava yhdistelmä tehoa, kapasiteettia ja viimeistelyä

Lisätiedot

Puikkojen oikea valinta

Puikkojen oikea valinta Puikkojen oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 27511 Eura puh. 0105223500,fax 0105223510 email : jallonen@lincolnelectric.eu Puikkohitsauksessa

Lisätiedot

Valurauta ja valuteräs

Valurauta ja valuteräs Valurauta ja valuteräs Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valurauta ja valuteräs ovat raudan (Fe), hiilen (C), piin (Si) ja mangaanin (Mn) sekä muiden seosaineiden

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 21.08.2016 1(8) Kempact Pulse 3000, Laatua, nopeutta ja tuottavuutta TEHOKAS SUURIKAPASITEETTINEN MIG/MAGHITSAUSKONE Kempact

Lisätiedot

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6)

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6) WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA 1(6) NOPEUTA HITSAUSTA JA PARANNA LAATUA WiseThin+ on kehitetty nopeaan ja tuottavaan ohutlevyjen käsinhitsaukseen terästä sisältäville tai sisältämättömille

Lisätiedot

Seppo Saarela

Seppo Saarela Seppo Saarela 040 500 7721 seppo.saarela@dekra.com Tampere 23.10.-25.10.2012 Hitsauksen laadunhallinta Hitsaus on erikoisprosessi Tuloksia ei voida täysin todentaa valmiin tuotteen tarkastuksella Laadun

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals ja VTT:n palvelut REACH:in kattavuus REACH Kemikaalit ennen v. 1981 = n. 100106 tuotetta joita REACH koskee, jos niitä tuotetaan tai tuodaan

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET EUROOPAN KOMISSIO 4.5.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 128/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET EUROOPAN KOMISSIO Painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS

LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS Kari Lahti Dillinger Nordic AB HITSAUSTEKNIIKKAPÄIVÄT 14.4.2016, Lahti History of the Dillinger Hütte 1685 Founded by Marquis de Lenoncourt, under

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat teräkset Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja E. Työpapereita 1/2010 Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat

Lisätiedot

VAATIVIEN MATERIAALIEN HITSAUS KATTILARAKENTEISSA Hitsaustekniikkapäivät, Tampere Kari Mäkelä

VAATIVIEN MATERIAALIEN HITSAUS KATTILARAKENTEISSA Hitsaustekniikkapäivät, Tampere Kari Mäkelä VAATIVIEN MATERIAALIEN HITSAUS Hitsaustekniikkapäivät, Tampere Kari Mäkelä TÄMÄ ESITELMÄ SISÄLTÄÄ 1. MUUTOKSET KATTILALIIKETOIMINNASSA 2. VAIKUTUS KATTILARAKENTEISIIN 3. MATERIAALIEN MUUTOS 4. MATERIAALIEN

Lisätiedot

Hitsaaja, Inhan tehtaat

Hitsaaja, Inhan tehtaat WiseFusion USKOMATTOMAN NOPEAA MIG-HITSAUSTA "WiseFusionilla on mahdollista hitsata hitsisulan päällä 10 mm:n ilmaraolla." Hitsaaja, Inhan tehtaat 07.07.2016 1(5) OPTIMOITU HITSAUSTOIMINTO PARANTAA LAATUA,

Lisätiedot

Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut. Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut

Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut. Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola 10.4.2014 Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut Hitsausohjeen, hyväksymistavat Standardin SFS-EN ISO 15607

Lisätiedot

A.1 Kaarihitsauksen perusteet

A.1 Kaarihitsauksen perusteet 1 A.1 Kaarihitsauksen perusteet A.1.1 Sähköopin perusteet Mitä on sähkö? Aineen perusrakenne koostuu atomeista, jotka ovat erittäin pieniä. Atomiin kuuluu ydin ja sitä ympäröivä elektroniverho, jossa elektronit

Lisätiedot

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET Oulu 01.02.1993 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset

Lisätiedot

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus Rikasta Pohjoista 2016, 14.4.2016 Kemi Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center SSAB Olemme Maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(9) LAADUKAS MONIPROSESSIRATKAISU ERILAISIIN VAATIVIIN HITSAUSKOHTEISIIN FastMig

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily , SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab

Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily , SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily 27.5.2016, SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab Sisältö. Seoskaasujen komponentit Perussuositukset Mikroseostukset AGAn suojakaasut rst:n

Lisätiedot

Kempin EN ratkaisut

Kempin EN ratkaisut Kempin EN 1090 - ratkaisut Turun paikallisosaston 60- vuotisjuhlaseminaari 7.-8.11.2013 TkT Petteri Jernström Johtaja, Hitsausteknologia ja -palvelut ISO 3834-2 sertifiointi Kemppi sai hitsaustoiminnoilleen

Lisätiedot

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Harjoitus 4 Tällä kerralla tutustutaan erilaisiin terästen nimikejärjestelmiin ja

Lisätiedot

Kemppi K7 Hitsauslaitteet

Kemppi K7 Hitsauslaitteet FastMig X Regular TUOTTAVAA HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVILLE KONEPAJOILLE Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(9) FASTMIG X:N VAKIOKOKOONPANO ON RATKAISU KÄYTTÖKOHTEISIIN, JOISSA TARVITAAN MONIPROSESSIHITSAUSTA,

Lisätiedot

HITSAUSNOPEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN JAUHEKAARIHITSAUKSESSA VAKIOVIRRALLA JA VAKIOJÄNNITTEELLÄ HITSATTAESSA

HITSAUSNOPEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN JAUHEKAARIHITSAUKSESSA VAKIOVIRRALLA JA VAKIOJÄNNITTEELLÄ HITSATTAESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari HITSAUSNOPEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN JAUHEKAARIHITSAUKSESSA VAKIOVIRRALLA JA VAKIOJÄNNITTEELLÄ

Lisätiedot

Ruostumattomat teräkset luento SHY Oulun paikallisosaston 50 v. juhlaseminaarissa

Ruostumattomat teräkset luento SHY Oulun paikallisosaston 50 v. juhlaseminaarissa Ruostumattomat teräkset luento SHY Oulun paikallisosaston 50 v. juhlaseminaarissa Timo Kauppi 2015 1 STAINLESS STEEL EDELSTAHL RÅSTFRITT STÅL RUOSTUMATON TERÄS JALOTERÄS 2 Opintojakson oppimistavoite tunnetaan

Lisätiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot Esite 7641.1/3-57 NORI 500 Korkeapaineistukkaventtiili karantiivisteellä ja säätökeilalla hitsauspäin tai -muhvein PN 250-500 DN 10-65 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa

Lisätiedot

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Ota EN 1090 -standardi haltuun yhdessä Kempin kanssa Hyödyt Markkinoiden monipuolisin ratkaisu, joka sopii konepajoihin ja työmaille sekä MIG/MAG-

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC

WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC Sisällys Käyttöohje 1. Johdanto 1.1. WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2009 Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2009 Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI selectarc HITSAUSPUIKOT 2009 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI ALUMIINI KUPARI KOVAHITSAUS TALTTAUS LEIKKAUS Somotec Oy Tototie 2,

Lisätiedot

Hitsausmessut TAMPEREEN MESSUKESKUS

Hitsausmessut TAMPEREEN MESSUKESKUS Hitsausmessut 2014 5.11.2014 TAMPEREEN MESSUKESKUS Mukana myös SFS-EN ISO 14732 Rauma 12.9.2014 Tuomo Orava WinNova 2 5.11.2014 HITSAAJIEN PÄTEVÖINTI -Käsihitsaajat Teräkset SFS EN 287-1: 2011 (PED kokeet

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka CASR-Steelpolis-verkostohanke (EAKR) Tapio Oikarinen Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 29.3.2011 Tapio Oikarinen CASR-Steelpolis-verkostohanke Raahen Seudun

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

LUJIEN TERÄSTEN HITSAUSMETALLURGIA

LUJIEN TERÄSTEN HITSAUSMETALLURGIA 1 LUJIEN TERÄSTEN HITSAUSMETALLURGIA Jouko Leinonen Oulun yliopisto Konetekniikan osasto Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka -seminaari Raahe 29.3.2011 2 Lujien terästen sovelluskohteita Nosturit

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

Puikon valinta korjaushitsaukseen ja pinnoitukseen

Puikon valinta korjaushitsaukseen ja pinnoitukseen Puikon valinta korjaushitsaukseen ja pinnoitukseen Lincoln Electric Nordic Mestarintie 4 PL 60 27511 Eura Puh.: 0105223500, fax: 0105223510 email:jallonen@lincolnelectric.eu Yleistä Ylikuormitus johtaa

Lisätiedot

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Ota EN 1090 -standardi haltuun yhdessä Kempin kanssa Hyödyt Markkinoiden monipuolisin ratkaisu, joka sopii konepajoihin ja työmaille sekä MIG/MAG-

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 ERIKOISMUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PSU, polysulfoni 4 PPSU, polyfenoolisulfoni 5 PEEK, polyeetteriketoni 6 PEI, polyeetteri-imidi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja 24.9.2013 Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat 2 Painelaitedirektiivi ja NDT 1. Painelaitedirektiivi eli PED on Suomessa saatettu voimaan

Lisätiedot

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERsil Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERramikro leikkaamopalvelu Leikkaamopalvelumme laaja ohjelma kattaa standarditiivisteiden ohella myös vaativat muototiivisteet asiakkaan

Lisätiedot

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Historia, nykypäivä ja mahdollisuudet Erkki Haapanen Tuulitaito Tuulivoimayhdistys 20 vuotta 1970-luvulla energiakriisi herätti tuulivoiman eloon

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

Diplomi-insinööri Misa Tillaeus

Diplomi-insinööri Misa Tillaeus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Juho Höglund PURISTUSSYLINTERIEN VALMISTUKSEN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat: Professori Jukka Martikainen Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Sisällys. Vesi... 9. Avaruus... 65. Voima... 87. Ilma... 45. Oppilaalle... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5

Sisällys. Vesi... 9. Avaruus... 65. Voima... 87. Ilma... 45. Oppilaalle... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5 Sisällys Oppilaalle............................... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan........ 5 Vesi................................... 9 2. Vesi on ikuinen kiertolainen........... 10 3. Miten saamme puhdasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet MinarcMig Evo 200 MAHTAVAA ENERGIATEHOKKUUTTA JA KANNETTAVAA MUKAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(5) HELPPOA MIG/MAG-HITSAUSTA LIIKKUVALLE HITSAAJALLE MinarcMig Evo 200 on kannettava MIG/MAG-hitsauslaite,

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet FastMig M Synergic JÄREÄÄN RASKAAN SARJAN HITSAUKSEEN Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(8) ENSILUOKKAISTA TEOLLISTA MIG/MAG- JA PUIKKOHITSAUSTA Teollinen moniprosessihitsausratkaisu modulaarisessa muodossa.

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Minarc Evo 180 ERITTÄIN PIENIKOKOINEN Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(5) PUIKKOHITSAUKSEN PIKKUJÄTTILÄINEN SINNE, MISSÄ IKINÄ TYÖSKENTELETKIN Minarc Evo 180 on suositun Minarc Evo -tuoteperheen uusin malli.

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet MinarcMig Evo 200, Mahtavaa energiatehokkuutta ja kannettavaa mukavuutta MinarcMig Evo 200 MAHTAVAA ENERGIATEHOKKUUTTA JA KANNETTAVAA MUKAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 09.08.2016 1(7) MinarcMig Evo

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa

Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa 1 Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa, Seminaaripäivä, Pori 2 Tuulivoiman kehitysnäkymät Tuuliturbiinien koot kasvavat. Vuoden 2005 puolivälissä suurin turbiinihalkaisija oli 126 m ja voimalan teho

Lisätiedot

Hitsauksen kevytmekanisoinnilla voidaan saavuttaa melko pienin kustannuksin monia etuja. Suurimmat hyödyt voidaan jaotella seuraavasti:

Hitsauksen kevytmekanisoinnilla voidaan saavuttaa melko pienin kustannuksin monia etuja. Suurimmat hyödyt voidaan jaotella seuraavasti: HITSAUKSEN KEVYTMEKANISOINNILLA TEHOA TUOTANTOON! Hitsauksen mekanisointi yleistyy voimakkaasti teollisuudessa niin Suomessa kuin muualla maailmassakin. Hitsaavassa teollisuudessa hitsauksen mekanisoinnilla,

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet KempArc SYN 500 AUTOMATISOITUA LAATUA JA TUOTTAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(10) SYNERGINEN MIG/MAG- HITSAUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ Jos etsit tuottavaa ja varmatoimista robottihitsausratkaisua, meiltä

Lisätiedot

KAARIJUOTON PERIAATE JA SOVELLUSKOHTEET ARC BRAZING AND ITS APPLICATIONS

KAARIJUOTON PERIAATE JA SOVELLUSKOHTEET ARC BRAZING AND ITS APPLICATIONS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari KAARIJUOTON PERIAATE JA SOVELLUSKOHTEET ARC BRAZING AND ITS APPLICATIONS Eeki Väänänen 27.5.2015

Lisätiedot

Nuorrutetut hienoraeteräkset

Nuorrutetut hienoraeteräkset Nuorrutetut hienoraeteräkset aldur Q aldur 500 Q, QL, QL1 aldur 700 Q, QL, QL1 Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

HTM. HT-teräspaalujen hitsausohjeet HT-TERÄSPAALUT. ver. 12/2015 HTM. Standardin SFS EN ja ohjeen RIL 254 PO-2011 mukaisesti

HTM. HT-teräspaalujen hitsausohjeet HT-TERÄSPAALUT.  ver. 12/2015 HTM. Standardin SFS EN ja ohjeen RIL 254 PO-2011 mukaisesti HTM HT-TERÄSPAALUT www.htmyhtiot.fi HT-teräspaalujen hitsausohjeet Standardin SFS EN 1090-2 ja ohjeen RIL 254 PO-2011 mukaisesti ver. 12/2015 HTM Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Hitsaussuunnitelma... 3 2.1

Lisätiedot