UUTISET HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Kuumalujaa hitsausta. Kapearailohitsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUTISET 1 2009 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Kuumalujaa hitsausta. Kapearailohitsaus"

Transkriptio

1 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Kuumalujaa hitsausta Kapearailohitsaus

2 2 HITSAUSUUTISET NRO Tuulivoima ja ESAB HITSAUS UUTISET Tuulienergia kasvaa vauhdilla ja tuulivoimateollisuudesta on tullutkin yksi nopeimmin kasvavista toimialoista maailmassa. Kasvuvauhti on noin 25 % vuodessa. Taustalla on EU:n direktiivi uusiutuvan energian käytöstä ja sen lisäämisestä Euroopassa sekä toisaalta ilmaston yleinen lämpeneminen. Suomessa hallitus hyväksyi marraskuussa 2008 energiapoliittisen ohjelman, jonka mukaan tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:iin. Tämä edellyttää tuulienergian käytön voimakasta lisäämistä. Suomi on vielä kehitysmaa tuulienergian hyväksikäytössä. Vuonna 2008 Suomessa toimivan noin 120 tuulivoimalan yhteenlaskettu kapasiteetti oli vain noin 140 MW (megawattia), mikä on noin 0,2 % sähkön kokonaiskulutuksesta. Tanskassa se on noin 21 %. Hallituksen asettaman velvoitteen täyttäminen edellyttää, että vuoteen 2020 mennessä on rakennettava tuulivoimaloita niin, että niiden kokonaisteho olisi noin 2000 MW. Määrä vastaa käytännössä noin 1000 tuulimyllyä, jos ne olisivat teholtaan noin 3 MW:n suuruisia. Ruotsissa tavoite merkitsee eräiden arvioiden mukaan myllyä. Tuulivoimalan tornit ovat lähes puhtaita hitsattuja tuotteita. Torni on putkirakenteinen terästorni, joka koostuu kymmenistä noin 3 m pitkistä renkaista eli lieriöistä ( tummeista ). Suurimmat halkaisijat ovat yli 5 m ja levynpaksuudet reilusti yli 50 m. Korkeimmat tornit ovat nykyään jo yli 100 m ja roottorien läpimitat luokkaa 100 m. Tyypilliset tehot ovat luokkaa 1,5-2,5 MW, vaikka suurempiakin on, jopa yli 5 MW:n tehoista. Hitsausmenetelmä on jauhekaarihitsaus, jolle kilpailijaa ei ole näköpiirissä. Tuottoisin ja uusin jauhekaarimenetelmä on ns. twin-tandem eli kaksoislanka-tandem-jauhekaarihitsaus, jonka ESAB esitteli Essenin hitsausmessuilla ESABilla on tarjolla tornien valmistajille laaja tuoteohjelma polttoleikkauksesta tuotantolinjoihin, erilaisiin jigeihin ja hitsauskoneisiin sekä lisäaineisiin. ESAB on ylivoimaisesti johtava yritys alalla sekä Euroopassa että USA:ssa. Johtava tuulimyllyjen valmistaja maailmassa on tanskalainen Vestas A/S, joka on perustanut myös USA:han Coloradoon valtavan tehtaan, joka toimiessaan täydellä teholla tulee olemaan maailman suurin. Se merkitsee ESABille myös valtavia laitetoimituksia, mm. polttokoneita, tuotantolinjoja, jauhekaarihitsauskoneita ja hitsaustorneja. Toimitukseen kuuluu myös aivan uudentyyppisiä jauhekaarihitsaustorneja, ns. teleskooppitorni Telbo luvun alussa ESAB kehitti myös uuden jauheen tuulimyllyjen valmistajille, OK Flux 10.72, joka yhdessä seostamattoman langan OK Autrod kanssa antaa erinomaista iskusitkeyttä vielä -50 C:ssa. HITSAUSUUTISET Nro 1/ vuosikerta Päätoimittaja Juha Lukkari Toimitussihteeri Tuula Virta Taitto ja painopaikka Painoprisma Julkaisija OY ESAB Ruosilantie Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Sähköpostiosoitteet Jakelu Jaetaan ilmaiseksi hitsauksesta ja leikkauksesta kiinnostuneille. Tilaukset ja osoitteenmuutokset Faksilla: OY ESAB/Hitsausuutiset, (09) tai sähköpostitse JUHA LUKKARI

3 HITSAUSUUTISET NRO Sisältö Kuumalujaa hitsausta Miten hitsataan kuumalujia teräksiä sivu 4 Nordic Welding Expo 08 Tampereella Pohjoismaiden suurin hitsausalan messutapahtuma sivu 11 ESAB hitsausmessuilla Tampereella sivu 11 Kemikaaliasetus REACH Euroopan Unionin asetus kemikaaleista sivu 14 Jauhekaarihitsauspäivät Laxåssa Esittelyssä kolmannen sukupolven kaperailohitsauspää sivu 16 Käytännön hitsausmetallurgiaa Ferriitin ristiriitainen rooli sivu 18 MIG/MAG-hitsaus Säätämisen sietämätön helppous sivu 23 Falconilla toiminta tehostuu Suomalaisia tutustumassa jauhekaarikapearailohitsaukseen sivu 16 Plasma- ja kaasuleikkauskone esittelyssä sivu 26 Tuoteuutuuksia Uusien tuotteiden esittely sivu 28 Falcon leikkaa teräslevyjä sivu 26

4 4 HITSAUSUUTISET NRO Kuumalujaa hitsausta Kuumalujien terästen tyypillisiä käyttökohteita ovat kattilat, höyrylieriöt, höyryputkistot, lämmönvaihtimet, eväputkipaneelit, jakotukit, tulistimet ja vetyreaktorit energiantuotantolaitoksilla sekä kemian- ja petrokemianteollisuudessa. Kuumalujilla teräksillä tarkoitetaan teräksiä, joilla on hyvät ja määritellyt lujuusominaisuudet korkeissa käyttölämpötiloissa, riippuen teräslajista aina n. 650 C:seen saakka. Hitsaus on melkein aina mukana tuotteiden valmistuksessa ja asennuksessa. Oikean hitsausmenetelmän, lisäaineen, esikuumennuksen ja jälkilämpökäsittelyn valinta on avainasioita hitsausten onnistumisille ja liitosten ominaisuuksille. 0,5 %:n seosainelisäyksen vaikutus lujuuteen korkeissa lämpötiloissa. Kuumalujien putkiterästen kuumalujuuksia (SFS-EN ). Käyrät leikkauspisteen vasemmalla puolella ovat kuumamyötörajoja ja oikealla puolella tunnin virumismurtolujuuksia. Korkeissa lämpötiloissa vaaditaan teräksiltä: Hyviä kuumalujuusominaisuuksia: - kuumamyötö- ja kuumamurtolujuus - virumisraja ja virumismurtolujuus (Hyvää kestävyyttä hapettumista vastaan) (Hyvää korroosionkestävyyttä) Seostamattomien terästen lujuusominaisuudet korkeissa lämpötiloissa ovat vaatimattomat. Niiden ylimmät järkevät käyttölämpötilat ovat luokkaa 350 C. Seostettujen kuumalujien terästen käyttölämpötilat ovat noin C. Hapettuminen ei ole vielä erityisen voimakasta matalissa lämpötiloissa, mutta tulee esille yli n. 550 C:n lämpötiloissa. Korroosionkestävyysvaatimus esiintyy kuumien vesihöyryjen kanssa tekemisissä olevissa laitteissa. Kuumalujuutta parannetaan seosaineilla, joista molybdeeni on tehokkain ja yleisin, kuva vieressä. Se muodostaa raudan kanssa kuumalujuutta nostavia sekakiteitä. Lisäksi teräslajista riippuen muita seosaineita voivat olla kromi, vanadiini, niobi ja typpi. Kromi parantaa ennen kaikkea kestävyyttä hapettumista ja korroosiota vastaan. Niobi, vanadiini ja typpi muodostavat lujittavia karbideja ja nitriidejä. Kromipitoisuus on korkeimpia lämpötiloja varten jopa 12 %. Teräksen lujuus riippuu voimakkaasti lämpötilasta, jonka noustessa lujuus laskee. Kun terästä kuormitetaan vakiolämpötilassa ja vakiokuormalla, niin teräksessä ei tapahdu mitään myötämistä ajan mukana, kun ollaan tietyn teräskohtaisen lämpötilan alapuolella. Tällöin mitoitusperusteena on kuumamyötöraja (0,2- raja), joka saadaan lyhytkestoisessa vetokokeessa ko. lämpötilassa. Terässtandardeissa on annettu lujuusominaisuudet sekä huoneenlämpötilassa että korkeissa lämpötiloissa. Teräslajikohtaisen lämpötilarajan jälkeen tulee hallitsevaksi ajan mukana hitaasti lisääntyvä pysyvä muodonmuutos, kun rakenne on vakiokuormituksen alaisena. Tätä myötämistä kutsutaan virumiseksi. Mitoitusperusteena näissä lämpötiloissa voi olla esim. virumisraja, jolla tarkoitetaan jännitystä, joka aiheuttaa tietyssä lämpötilassa ja tietyn ajan jälkeen tietyn suurui-

5 HITSAUSUUTISET NRO sen pysyvän venymän, esim. 1 %, tai virumismurtoraja. Aika voi olla esim tuntia (n. 10 vuotta) tai tuntia (n. 20 vuotta). Mitoitus virumislujuuden mukaan alkaa kuumamyötölujuuden ja virumislujuuden leikkauskohdan jälkeen, kuva edellisellä sivulla. Kuumalujien terästen standardeissa on annettu nämä lujuusarvot. Esim. 1: Teräksen P355GH lujuusarvoja (SFS-EN ): Myötöraja tai 0,2-raja (16-40 mm): +20 C: 345 MPa +50 C: 334 MPa C: 267 MPa C: 190 MPa 1 % -virumisraja ( tuntia): +380 C: 153 MPa C: 59 MPa C: 29 MPa Kuumalujat teräkset voidaan ryhmitellä eri ryhmiin joko mikrorakenteen tai seostuksen perusteella. Seostuksen perusteella ryhmittely kulkee seuraavasti, jolloin seostuksen kasvaessa kuumalujuus ja hapettumisenkestävyys paranevat: Seostamattomat teräkset: C- ja CMn-teräkset Seosteräkset: Mo-, NiCuMo- ja CrMo-seosteiset teräkset Seosteräkset voidaan ryhmitellä vielä seostuksensa perusteella seuraavalla tavalla: Niukkaseosteiset Mo-teräkset: esim. 16Mo3 Niukkaseosteiset MoV-teräkset: esim. 14MoV6-3 Niukkaseosteiset NiCuMo-teräkset: esim. 15NiCuMo5-6-4 Niukkaseosteiset CrMo-teräkset: esim. 13CrMo4-5 ja 10CrMo9-10 Runsasseosteiset CrMo-teräkset: esim. X10CrMoVNb9-1 ja X20CrMoV11-1 Kuumalujien terästen kehitystyö on voimakasta ja uusia entistä parempia teräksiä tulee markkinoille. Kehitystyötä vauhdittaa erityisesti tarve voimalaitoksissa nostaa käyttöparametrejä, lämpötiloja ja paineita, jotta laitosten hyötysuhteet saataisiin korkeammiksi ja fossiilisten polttoaineiden polttaminen olisi entistä tehokkaampaa. Euroopassa on kuumalujille teräksille omat EN-standardit sekä putkille, levyille että valuille: SFS-EN : Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seosteräkset SFS-EN : Saumattomat painelaiteteräsputket. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket SFS-EN : Painelaiteteräkset. Valuteräkset. Osa 2: Huoneenlämpötilassa ja korkeissa lämpötiloissa käytettävät teräkset Taulukko 1. Valikoima kuumalujia levyteräksiä (SFS-EN ). Teräslaji C Si Mn Cr Mo Muu Nimike Numero (%) (%) (%) (%) (%) (%) P235GH ,16 0,35 0,60-1,20 0,30 0,08 - P265GH ,20 0,40 0,80-1,40 0,30 0,08 - P295GH ,08-0,20 0,40 0,90-1,50 0,30 0,08 - P355GH ,10-0,22 0,60 1,10-1,70 0,30 0,08-16Mo ,12-0,20 0,35 0,40-0,90 0,30 0,25-0,35-15NiCuMoNb ,17 0,25-0,50 0,80-1,20 0,30 0,25-0,50 Cu: 0,50-0,80 Nb: 0,015-0,045 13CrMo ,08-0,18 0,35 0,40-1,00 0,70-1,15 0,40-0,60-10CrMo ,08-0,14 0,50 0,40-0,80 2,00-2,50 0,90-1,10 - X12CrMo ,10-0,15 0,50 0,30-0,60 4,00-6,00 0,45-0,65 - X10CrMoVNb ,08-0,12 0,50 0,30-0,60 8,00-9,50 0,85-1,05 V: 0,18 0,25 Nb: 0,06-0,10

6 6 HITSAUSUUTISET NRO Taulukko 2. Valikoima kuumalujia putkiteräksiä (SFS-EN ). Teräslaji C Si Mn Cr Mo Muu Nimike Numero (%) (%) (%) (%) (%) (%) P235GH ,16 0,35 1,20 0,30 0,08 - P265GH ,20 0,40 1,40 0,30 0,08-16Mo ,12-0,20 0,35 0,40-0,90 0,30 0,25-0,35-14MoV ,10-0,15 0,15-0,35 0,40-0,70 0,30-0,60 0,50-0,70 V: 0,22-0,28 13CrMo ,10-0,17 0,35 0,40-0,70 0,70-1,15 0,40-0,60-10CrMo ,08-0,14 0,50 0,30-0,70 2,00-2,50 0,90-1,10 - X11CrMo ,08-0,15 0,15-0,50 0,30-0,60 4,00-6,00 0,45-0,65 - X10CrMoVNb ,08-0,12 0,20-0,50 0,30-0,60 8,00-9,50 0,80-1,20 V: 0,18-0,25 Nb: 0,06-0,10 N: 0,030-0,070 X20CrMoV ,17-0,23 0,15-0,50 1,00 10,00-12,50 0,80-1,20 Ni: 0,30-0,80 V: 0,25-0,35 Kuumalujien terästen uudet eurooppalaiset terästen merkinnät ovat hyvin samanlaiset kuin vanhat saksalaiset DIN-merkinnät, paitsi seostamattomissa teräksissä, joissa merkinnät ovat toisenlaiset. Kuumalujien terästen tärkein hitsattavuusasia on karkenemistaipumus ja siihen liittyvä vety- eli kylmähalkeilutaipumus. Yleensä teräksen hitsattavuus heikkenee, kun teräksen seostus kasvaa. Usein seostuksen vaikutus hitsattavuuteen (vetyhalkeilutaipumukseen) kuvataan hiiliekvivalentin avulla, joka sisältää eri seosaineiden pitoisuudet. Mitä korkeampi hiiliekvivalentti on, sitä karkenevampi teräs on. Tämä merkitsee kasvavaa esikuumennus- ja jälkilämpökäsittelytarvetta. Toki muitakin hitsausmetallurgisia ongelmia voi olla: mm. myöstöhalkeilu, päästöhaurastuminen ja huono iskusitkeys Tunnetuin hiiliekvivalentin kaava on ns. IIW:n kaava: Mn (Cr+Mo+V) (Ni+Cu) CE(IIW) = C (%) Esim. 2: Kuumalujien terästen hiiliekvivalenttien arvoja (laskettu standardin SFS-EN enimmäispitoisuuksista). P235GH: max 0,36 % P265GH: max 0,43 % P295GH: max 0,45 % P355GH: max 0,50 % 16Mo3: max 0,42 % 15NiCuMoNb5-6-4: max 0,61 % 13CrMo4-5: max 0,69 % 10CrMo9-10: max 0,98 % Tyypilliset arvot käytännössä voivat olla paljonkin alempia, joten esikuumennusta määritettäessä on syytä käyttää sulatustodistuksen arvoja, jos sellainen on käytettävissä. Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvin hitsattavia teräksiä ovat P235GH...16Mo3 ja rajoitetusti hitsattavia teräksiä 15NiCuMoNb CrMo9-10. Hyvin rajoitetusti hitsattavia teräksiä ovat runsasseosteiset 10-12CrMoteräkset, joille hiiliekvivalentti kaava ei enää sovellu, X10CrMoVNb9-1 ja X20CrMoV11-1, joista X10 on selvästi parempi kuin X20. Useimmat seostetut teräkset ovat niin karkenevia (so. ilmassa karkenevia), että tarvitaan ennen hitsausta esikuumennus, joka on samalla hitsauksen aikaisen välipalkolämpötilan vähimmäisarvo, ja vielä hitsauksen jälkeen jälkilämpökäsittely. Esikuumennus hidastaa hitsin jäähtymisnopeutta estäen karkenemista ja antaen vedylle enemmän aikaa poistua hitsiaineesta. Teräksen seostus, aineenpaksuus, hitsin vetypitoisuus ja lämmöntuonti ovat esikuumennukseen vaikuttavia tekijöitä. Esikuumennus voidaan määrittää standardin SFS-EN (Metallisten materiaalien hitsaussuositukset. Osa 2: Ferriittisten terästen kaarihitsaus) mukaan seostamattomille ja niukkaseosteisille (paitsi kuumalujat seosteräkset) teräksille näiden määritystekijöiden avulla graafi sesti käyrästöistä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että teräksille P265GH...16Mo3 esikuumennustarve alkaa aineenpaksuudesta n mm määritettynä SFS-EN mukaan olettaen hieman konservatiivisesti, että hiiliekvivalentti on standardin enimmäisarvo, vetypitoisuus C-asteikko (5-10 ml/100 ml) ja lämmöntuonti 1 kj/mm. Teräkselle P223GH paksuus on luonnollisesti moninkertainen. Seostetuille kuumalujille teräksille standardissa on oma esikuumennustaulukko, jossa vaikuttavat tekijät ovat teräksen seostus (terästyyppi), aineenpaksuus ja hitsin vetypitoisuus, taulukko 3. Lämmöntuonti lienee jätetty pois, jotta taulukko olisi yksinkertaisempi.

7 HITSAUSUUTISET NRO Taulukko 3. Esikuumennus- ja välipalkolämpötilasuositukset kuumalujille seosteräksille (SFS-EN ). Terästyyppi Aineen- Vähimmäisesikuumennus- ja välipalkolämpötila ( C) Enimmäis- (esimerkki) paksuus välipalko- (mm) Hitsiaineen vetypitoisuus lämpötila ( C) Vetyasteikko D Vetyasteikko C Vetyasteikko B 5 (ml/100 g) 5 10 (ml/100 g) >15 (ml/100 g) 0,3Mo (16Mo3) > > ei sovellu 1Cr-0,5Mo (13CrMo4-5) ja > ei sovellu 1,25Cr-0,5Mo 0,5Cr-0,5Mo-0,25V ei sovellu 300 > ei sovellu 2,25Cr-1Mo (10CrMo9-10) > ei sovellu 5Cr-0,5Mo kaikki ei sovellu 350 (X11CrMo5) ja 9Cr-1Mo (X10CrMoVNb9-1) 12Cr-Mo-V ei sovellu ei sovellu (X20CrMoV11-1) > a) ei sovellu ei sovellu 300 a) 350 b) 450 b) a) Martensiittinen tapa, jossa esikuumennuslämpötila on martensiittireaktion alkamislämpötilan (M s ) alapuolella ja muutos martensiitiksi tapahtuu hitsauksen aikana. b) Austeniittinen tapa, jossa esikuumennuslämpötila on martensiittireaktion alkamislämpötilan (M s ) yläpuolella ja liitoksen annetaan jäähtyä lämpötilan (M s ) alapuolelle, jotta varmistetaan muutos martensiitiksi ennen jälkilämpökäsittelyn aloittamista. Taulukko 4. Aineenpaksuus hitsaukseen ilman esikuumennusta (20 C) SFS-EN tapa A:n mukaan teräkselle P355GH (oletettu hiiliekvivalentti 0,45 %) eri lämmöntuonneille ja vetypitoisuuksille. Lämmöntuonti Q Vetypitoisuus HD Esikuumennus Aineenpaksuus, max (kj/mm) (ml/100 g) ( C) (mm) 1,0 C: n. 27 1,5 20 n n. 47 1,0 D: n. 50 1,5 20 kaikki 2,0 20 kaikki Taulukkoon sisältyy myös välipalkolämpötilan enimmäisarvo, joka tarvitaan myös hitsausohjeissa. Välipalkolämpötilanvähimmäisarvo on yleensä sama kuin esikuumennuslämpötila. Taulukoissa 4-6 on vielä tarkasteltu esikuumennuksen riippuvuutta eri tekijöistä seostamattomalla P355GH, 16Mo3 ja 13CrMo4-5 teräksillä. Taulukossa 4 esikuumennus on määritetty standardin SFS-EN tapa A:n mukaan ja taulukoissa 5 ja 6 tapa B:n mukaan. Taulukoista nähdään selvästi, miten paljon esikuumennus riippuu vetypitoisuudesta, lämmöntuonnista ja aineenpaksuudesta. Taulukko 5. Teräksen 16Mo3 ilman esikuumennusta hitsauksen rajapaksuus määritettynä SFS-EN tapa B: mukaan (oletettu keskimääräinen hiiliekvivalentti). Vetypitoisuus HD Lämmöntuonti Aineenpaksuus max (ml/100 g) Q (kj/mm) (mm) 5 1, ,

8 8 HITSAUSUUTISET NRO Taulukko 6. Teräksen 13CrMo4-5 ilman esikuumennusta hitsauksen rajapaksuus määritettynä SFS-EN tapa B: mukaan (oletettu keskimääräinen hiiliekvivalentti). Vetypitoisuus HD Lämmöntuonti Aineenpaksuus, max (ml/100 g) Q (kj/mm) (mm) 5 1, , Taulukko 7. Hitsien jälkilämpökäsittelyt (SFS-EN : Säiliöt). Materiaali- Teräs Nimellis- Pitoaika Pitoryhmä (laji tai tyyppi) paksuus (min) lämpötila e a) (mm) ( C) 1.1 Seostamattomat 35 b) teräkset ja > e normalisoidut > ,5xe hienoteräkset Mo3 35 b) 30 > e > ,5xe CrMo4-5 c) > xe >60 60+e CrMo9-10 d) > xe > e 5.3 X16CrMo > xe > e 5.4 X11CrMo > ,5xe > e 6.4 X20CrMoNiV > ,5xe > e 9.1 MnNi- ja Ni teräkset paitsi > e X8Ni9 2) > ,5xe 9.3 X8Ni9 Normaalisti hitsataan austeniittisella lisäaineella. Hiilikadon uhatessa on myöstöä vältettävä. a) Nimellispaksuuden e määrääminen, ks. standardin kohta b) Aineenpaksuuksilla < 35 mm jälkilämpökäsittely on tarpeen vain erityistapauksissa, esim. jännityskorroosio- tai vetyhalkeiluriski. c) Jälkilämpökäsittelyä ei vaadita, jos seuraavat ehdot on täytetty: - putkien nimellishalkaisija < 120 mm ja nimellispaksuus < 13 mm d) Jälkilämpökäsittelyä ei vaadita, jos seuraavat ehdot on täytetty: - putkien nimellishalkaisija < 120 mm, nimellispaksuus < 13 mm ja suunnittelulämpötila > 480 C Euroopassa on voimassa useita painelaitteita koskevia ns. harmonisoituja standardeja, joita kutsutaan tuotestandardeiksi. Painelaitteiden valmistaminen näiden mukaan varmistaa painelaitedirektiivin (PED) olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttymisen. Olennainen osa niiden sisällössä on hitsausta koskevat vaatimukset, mm. hitsaushenkilöstön pätevyys, hitsausohjeet ja niiden hyväksyttäminen, esikuumennus, jälkilämpökäsittely, hitsauslisäaineet ja tarkastukset. Yleisimmät standardit ovat: SFS-EN : Lämmittämättömät painesäiliöt (Osa 4: Valmistus) SFS-EN 13480: Metalliset teollisuusputkistot (Osa 4: Valmistus ja asennus) SFS-EN 12952: Vesiputkikattilat ja oheislaitteet (Osa 5: Valmistus) Säiliöstandardi SFS-EN sanoo esikuumennuksesta mm. seuraavaa. Valmistajan tulee esittää WPS:ssä esikuumennuslämpötilat ja tarvittaessa hitsauksessa vaadittavat välipalkolämpötilat. Esikuumennuslämpötilan määrityksessä on otettava huomioon hitsattavan metallin koostumus ja paksuus, käytetty hitsausprosessi ja valokaaren parametrit. Suositukset ferriittisten terästen esikuumennuslämpötiloista on esitetty standardissa SFS-EN ja suositukset lämpötilan valvonnasta on esitetty standardissa SFS-EN ISO (Esikuumennus-, välipalko- ja ylläpitolämpötilan mittausohjeet). Suurin piirtein samanlainen teksti sisältyy myös putkistostandardiin SFS-EN Esikuumennus voidaan tehdä usealla eri tavalla: kaasulämmitys ( kaasupoltin ), vastuslämmitys ja induktiivinen lämmitys. Hitsin jälkilämpökäsittely PWHT (post-weld heat treatment) kuuluu tärkeänä osana kuumalujien terästen hitsaustyöhön. Lämpökäsittelyn tarkoitus on mm. poistaa hitsausjännityksiä ja pehmentää mikrorakennetta. Lämpökäsittely voidaan tehdä koko tuotteelle tai ns. vyöhykelämpökäsittelynä kehähitseille. Tuotestandardeissa on taulukot, joiden mukaan lämpökäsittely pitää tehdä: materiaaliryhmä, teräslaji/terästyyppi, aineenpaksuus, pitoaika ja pitolämpötila. Taulukossa 7 on säiliöstandardin lämpökäsittelyvaatimukset ja taulukossa 8 putkistostandardin lämpökäsittelyvaatimukset.

9 HITSAUSUUTISET NRO Materiaaliryhmät raportin CR ISO 15608:2000 mukaan. a) Materiaaliryhmät, joita taulukossa ei ole mainittu, vaativat erityisharkintaa. b) Näille paksuuksille jälkilämpökäsittely on tarpeen vain erityistapauksissa (esim. jännityskorroosio, vetyhauraus, matalat lämpötilat). c) Teräkselle 16Mo3 lämpötilan pitää olla C. d) Nuorrutusteräksillä lämpötilan pitää olla 20 C alle päästölämpötilan. e) Jälkilämpökäsittely on mahdollista jättää tekemättä putkille, joiden da 114,3 mm ja w 7,1 mm, kun esikuumennuslämpötila on vähintään 200 C. f) Ennen jälkilämpökäsittelyä pitää hitsin antaa välijäähtyä, jotta martensiittimuutos pääsee tapahtumaan. Kuumalujista teräksistä seostamattomille teräksille (P235GH...P355GH) ja 16Mo3:lle ei yleensä vaadita taulukon mukaan jälkilämpökäsittelyä, jos aineenpaksuus on < 35 mm. Niukkaseosteisille CrMo-teräsputkille (13CrMo4-5 ja 10CrMo9-10) täytyy SFS-EN (Putkistot) mukaan tehdä aina lämpökäsittely, paitsi pienille putkille: da 114,3 mm ja 7,1 mm, kun esikuumennus on vähintään 200 C. Säiliöstandardissa SFS-EN nämä niukkaseosteisten CrMo-terästen lämpökäsittelystä luopumisen ehdot on kirjoitettu hieman eri tavalla. Niiden mukaan lämpökäsittelyä ei vaadita putkien hitseille, jos nimellishalkaisija < 120 mm, nimellisseinämänpaksuus < 13 mm ja suunnittelulämpötila > 480 C. Luonnollisesti runsasseosteisten CrMo-terästen ( X10 ja X20 -terästen) hitsit pitää lämpökäsitellä aina. Lämpökäsittely voidaan tehdä uunissa, vastuselementeillä, induktiivisesti tai kaasupolttimella. Käsin tehtävä lämpökäsittely kaasupolttimella on huonoin vaihtoehto, koska se on hallitsematon prosessi. Taulukko 8. Hitsien jälkilämpökäsittelyt (SFS-EN : Putkistot). Materiaali- Terästyyppi a) Vaikuttava Pitoaika Pitoryhmä aineenpaksuus (min) lämpötila w (mm) ( C) 1.1 Seostamattomat < 35 b) teräkset, > w, väh c) R eh 360 N/mm 2 > w (ml. 16Mo3) 1.3 Normalisoidut < 35 b) 30 hienoraeteräkset w, väh b) 360 < R eh 460 > w N/mm Nuorrutusteräkset < < R eh xw, väh b) N/mm 2 > w d) 3.2 Nuorrutusteräkset b) R eh > 690 N/mm 2 > w d) 3.3 Erkautuskarkenevat b) teräkset > w d) 4 CrMo(Ni)-teräs, jossa < on hyvin vähän 20 < vanadiinia 0,1 % ja w,väh 60 Mo 0,7 % > w 5.1 CrMo-teräs, jossa ei < 15 2xw, väh. 15 ole vanadiinia ja xw, väh e) 0,75 % < Cr 1,5 % > w (esim. 13CrMo4-5) 5.2 CrMo-teräs, jossa ei < 15 2xw, väh. 15 ole vandaania ja xw, väh e) 1,5 % < Cr 3,5 % > w (esim. 10CrMo9-10) 5.3 CrMo-teräs, jossa ei Kaikki 2xw, väh. 60 ole vandaania ja ,5 % < Cr 7,0 % (esim. X16CrMo5-1) 5.4 CrMo-teräs, jossa ei < ole vandaania ja ,5xw, väh ,0 % < Cr 10 % 90+w (esim. 14MoV6-3) 6.1 CrMo(Ni)-teräs, jossa < on vandaania ja ,5xw, väh ,3 Cr 0,75 % > w (esim. 14MoV6-3) 6.2 CrMo(Ni)-teräs, jossa < on vandaania ja ,5xw, väh ,75 Cr 3,5 % > w (esim. 15CrMoV5-10) 6.4 CrMo(Ni)-teräs, jossa < on vandaania ja ,5xw, väh f) 7,0 Cr 12,5 % > w (esim. X20CrMoV11-1 ja X10CrMoVNb9-1) 9.1 Teräs, jossa 8 % Ni < 20 b) < 35 b) väh w, väh. 60 > ,5xw

10 10 HITSAUSUUTISET NRO Taulukko 9. Lisäainesuositukset kuumalujille seosteräksille. Teräslaji Puikko TIG-lanka MAG-lanka MAG-täyte- MAG-täyte- Jauhekaarilanka (P) lanka (M) lanka EN Numero Vanha OK OK OK OK OK OK (putket) tunnus DIN Tigrod AristoRod/ Tubrod Tubrod Autrod EN merkintä Autrod (rutiili) (metalli) P235GH St35.8, HII / P265GH St45.8, HIII / P295GH Mn / P355GH Mn / Mo Mo PZ CrMo CrMo PZ SC 10CrMo CrMo SC X11CrMo5, CrMo X12CrMo5 X12CrMo CrMo X10CrMoVNb X10CrMoVNb Kaikki kaarihitsausmenetelmät soveltuvat hyvin kuumalujien terästen hitsaukseen: puikkohitsaus (No 111) MAG-hitsaus umpilangalla (No 135) MAG-hitsaus täytelangalla (No 136) TIG-hitsaus (No 141) jauhekaarihitsaus (No 12) Lisäksi kuumalujia teräksiä pinnoitetaan nauhahitsauksella, joka voi olla jauhekaarihitsausta tai kuonahitsausta. Lisäaine on ruostumaton teräs tai nikkeliseos. Hitsauslisäaineiden pitää soveltua ko. teräkselle ja hitsiaineen täyttää perusaineelle asetetut vaatimukset. Kuumalujien terästen lisäaineet ovat kemialliselta koostumukseltaan perusainetta vastaavia, vaikkakin pieniä koostumuseroja voi olla, jotta hitsiaineilla olisi samat kuumalujuusominaisuudet kuin teräksilläkin. ESABilla on laaja valikoima hitsauslisäaineita kuumalujille teräksille, taulukko 9. Painelaitteiden tuotestandardien mukaan hitsausohjeet (WPS) pitää laatia hitseille seuraavasti: painesäiliöt: kaikille hitseille. putkistot: kaikille hitsauksille painetta kantavien osien välillä ja lisäosien hitsauksille paineellisiin osiin sekä asennuspaikalla että konepajassa. Hitsausohjeet (WPS) on tuotestandardien mukaan hyväksytettävä seuraavilla tavoilla: painesäiliöt: painesäiliön paineen kuormittamille hitseille: menetelmäkokeella SFS-EN ISO tai esituotannollinen kokeella SFS-EN ISO15613 putkistot: putkistoluokissa II ja III menetelmäkokeella SFS-EN ISO tai esituotannollinen kokeella SFS-EN ISO15613 JUHA LUKKARI puh. (09) tai

11 HITSAUSUUTISET NRO Hitsausmessut Nordic Welding Expo 08 Tampereella Tervetuloa ESABin osastolle. Tampereen Messut Oy järjesti yhteistyössä Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen kanssa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa viime marraskuussa Pohjoismaiden suurimman hitsausalan messutapahtuman. Toista kertaa järjestettävillä messuilla esiteltiin kattavasti hitsauksen, leikkauksen ja termisen ruiskutuksen sekä niihin läheisesti liittyvien alojen tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. ESABin esittelijät Juha Hurtta (vas.) ja Esa Penttilä saapuvat osastolle.

12 12 HITSAUSUUTISET NRO Nordic Welding Expo 08 -messuilla oli mukana 103 näytteilleasettajaa. Messujen näyttelypinta-ala, 3422 m 2, oli lähes 400 m 2 suurempi kuin edellisellä kerralla. Messutapahtumassa vieraili yhteensä 6055 kävijää, mikä oli yli 500 enemmän kuin kaksi vuotta sitten. NWE 08 -messut onnistuivat yli odotusten ja messujen kävijämäärän kasvu on upea asia, totesi Tampereen messujen toimitusjohtaja Hannu Vähätalo. On hieno huomata, että nämä Tampereella järjestettävät teollisuuden erikoismessut ovat vahvalla pohjalla. Messuilla oli erinomaisen myönteinen tulevaisuutta rakentava ilmapiiri. Uskomme yhteistyön SHY:n kanssa jatkuvan tulevaisuudessakin. Nordic Welding Expo -messut onnistuivat jälleen erinomaisesti. Lisäksi monissa seminaareissa pureuduttiin monipuolisesti ajankohtaisuuteen kuten koulutukseen, hitsauksen laatuun ja kustannuksiin ja hitsaustyöympäristöön, totesi SHY:n toiminnanjohtaja Esa Tikka. Alan ammattilaisilla oli messuilla jälleen loistava tilaisuus etsiä tehokkaita ratkaisuja sekä tavata toisiaan ja luoda uusia kontakteja. ESAB oli luonnollisesti jälleen mukana isolla osastolla. Uusi hitsauslisäaineluettelo ilmestyi sopivasti messuille ja oli jaossa messuilla. Joka kymmenes messuvieras sai mukaansa uuden luettelon. Hitsauslisäaineista esillä olivat erityisesti hitsauspuikkojen VacPac -tyhjöpakkaukset, ruostumattomat Shield-Bright-täytelangat ja kuparoimattomat OK AristoRod -MAG-hitsauslangat sekä MIG/MAG-hitsauslankojen MarathonPac -suurpakkaukset, jota myös käsinhitsaajat käyttävät yhä enemmän. Jauhekaarilisäaineissa korostettiin OK Tubrod S -täytelankojen käyttöä jauhekaarihitsauksen tuottavuuden helppoon nostamiseen. Koko hitsaavan teollisuuden odottama keltainen kirja (lisäaineluettelo) ilmestyi sopivasti messuille, tässä jättikoossa. Hitsausvarusteet olivat näyttävästi esillä. Esitteitä, olkaa hyvä. Uudet Origo Cut- ja POWERCUT -plasmaleikkauslaitteet näytteillä.

13 HITSAUSUUTISET NRO MIG/MAG-hitsaukseen ESAB on tuonut markkinoille uudet Aristo Mig -hitsauskoneet, joissa on panostettu erityisesti käyttäjäystävällisyyteen. Käyttöpaneelin valinnalla ne soveltuvat myös puikko- ja TIG-hitsaukseen. Koneet olivat näyttävästi esillä messuilla. Hitsauksen kevytmekanisointi valtaa alaa koko ajan. Osastolla olivat näytteillä tunnetut Miggytrac- ja Railtrac-kevytmekanisointilaitteet hitsaajan työn keventämiseksi ja helpottamiseksi sekä hitsauksen tuottavuuden nostamiseksi. Jauhekaarihitsauksessa suurena uutuutena ESAB on tuomassa markkinoille ns. Telbo teleskooppitornin, jolla pystytään säästämään huomattavasti tilaa. Telbo on esillä toisaalla tässä lehdessä. Hitsaustyön terveys- ja turvallisuusasiat korostuvat koko ajan monestakin syystä, mm. viranomaisvaatimusten tiukentumisen myötä, kuten messujen yhteydessä Työterveyslaitoksen järjestämässä työturvallisuusseminaarissa kuultiin. Hitsaajan henkilökohtaiset suojaimet ovat avainasemassa näissä asioissa. ESAB toi markkinoille viime vuoden lopulla mm. uudet -hitsausnaamarit New-Tech ja Albatross 3000X, joiden kehitystyössä on kuunneltu paljon käyttäjien kokemuksia. Messujen yhteydessä pidetyssä nuorten hitsauskilpailussa ratkottiin Suomen mestari. Alkukarsinnoissa oli mukana 22 nuorta kilpailijaa, joista kahden karsinnan jälkeen kahdeksan kilpailijaa selvisi messuilla järjestettyyn loppukilpailuun. Järjestäjinä toimivat SHY yhteistyössä Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen, seinäjokisen Koulutuskeskus Sedun sekä useiden muiden alan oppilaitosten ja Tampereen messujen kanssa. Suomen mestariksi leivottiin Isak Ahlvik Pietarsaaresta. Kilpailukoneina olivat ESABin Origo Mig 4001iw -hitsauskoneet ja Origo Feed 3004w -langansyöttölaitteet synergisellä MA24 -käyttöpaneelilla. Seuraavan kerran messut pyritään järjestämään vuonna JUHA LUKKARI puh. (09) tai Rauno Takala esittelemässä uusia orbitaali-tig-hitsauslaitteita. Lisäaineita - OK Flux, OK Band, Shield-Bright, VacPac ja OK Tubrod Mekanisoitua hitsausta Miggytrac ja A2-traktori. MarathonPac -rivistöä. Nuorten hitsauksen SM-kisat kilpailtiin ESABin koneilla.

14 14 HITSAUSUUTISET NRO Kemikaaliasetus REACH voimaan Suomi hävisi pääministerien taistelun Berlusconi - Lipponen elintarvikevirastosta, kun italialainen tyrmäsi suomalaisen Parman kinkulla. Suomi sai tilalle kuitenkin kemikaaliviraston ECHAn (European Chemicals Agency). Kemikaaliasioissa Suomi on siis Euroopan keskipisteessä. REACH-järjestelmässä kemikaaleja valmistavat yritykset ja maahantuovat yritykset velvoitetaan arvioimaan aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ja antamaan ohjeet kemikaalien turvallisesta käytöstä. Vastuu kemikaalien turvallisesta käytöstä siirtyy viranomaisilta teollisuudelle. Tieto välitetään käyttäjille käyttöturvallisuustiedotteilla. ESAB on muuttanut hitsauslisäaineiden käyttöturvallisuustiedotteita vastaamaan REACHin vaatimuksia. Esimerkkinä on ruostumattoman yliseostetun hitsauspuikon OK uusittu käyttöturvallisuustiedote. Kemikaaliviraston ylläpitämään REACH-järjestelmän tietokantaan rekisteröidään kaikki aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vuosittain yksi tonni tai enemmän. Tällaisia kemikaaleja on käytössä Euroopassa noin Uusia aineita tulee Euroopan markkinoille n. 300 kpl vuodessa. Vaikka REACH on nimeltään kemikaaliasetus, sanaa kemikaali ei otsikkoa lukuun ottamatta asetustekstistä löydä. Kemikaaleiksi mielletään perinteisesti mm. erilaiset kemian teollisuuden raakaaineet, hapot, liuottimet, torjunta-aineet, tuholaismyrkyt ja muut häijyt aineet. Sen sijaan REACH-asetuksessa viitataan kolmeen pääluokkaan: aineisiin (substances), valmisteisiin (preparations) ja esineisiin (articles). On melko helppo tietää, onko jokin aine, sillä se määritetään puhtaaksi materiaaliksi, kuten esimerkiksi raudaksi Fe. JUHA LUKKARI REACH on uusi Euroopan unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. Uusi laki tuli voimaan 1. kesäkuuta REACH-asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien olennaisten ominaisuuksien tehokkaan ja nopean tunnistamisen avulla. Samaan aikaan tulee parantaa EU-alueen kemianteollisuuden innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. REACHjärjestelmän edut tulevat näkymään asteittain sitä mukaa kuin aineita rekisteröidään järjestelmään..., lainaus Helsingissä sijaitsevan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) lausunnosta. REACH ja hitsaus Hitsaustuotteita valmistavalle teollisuudelle lainsäädäntö on aiheuttanut vakavaa päänvaivaa, sillä ei ole täysin selvää, miten hitsauslisäaineet (mm. erilaiset hitsauspuikot, umpilangat, täytelangat ja hitsausjauheeet) tulee luokitella. Siten herää kysymys siitä, mikä on esim. hitsauslanka. Monet sanovat, että hitsauslanka on selvästi esine, mutta toiset (ECHA) ovat sitä mieltä, että kyseessä on valmiste (jotain, mikä on valmistettu monista aineista). Esineitä käsitellään eri tavalla ja myöhemmin, mutta valmisteiden osalta on vaadittu esirekisteröintiä, jotta niitä voi käyttää 1. joulukuuta 2008 jälkeen. ESAB ja Euroopan hitsaustuotteita valmistavien yritysten järjestö EWA (European Welding Association) ovat ottaneet sellaisen kannan, että hitsauslisäaineet ovat valmisteita. ESAB on tarkistanut sekä raakamateriaalien että valmiiden tuotteiden tuonnin varmistaakseen yhdenmukaisuuden REACH-lainsäädännön kanssa ja jatkaa samojen tuotteiden toimittamista kuin ennen 1. joulukuuta. REACH-järjestelmän ensimmäinen vaihe on näin ollen päättynyt, ja SIEF-ryhmissä tutkitaan saatuja tietoja mahdollisiin vaaroihin liittyen. ESAB on varannut edustajan kutakin asiaankuuluvaa materiaalia kohden, ja kaikkia näitä kysymyksiä käsitellään. REACH edellyttää, että erityistä huolta aiheuttavia aineita, ns. SVHC-aineita (Substances of Very High Concern), tutkitaan lisää. Kaikilta yrityksiltä edellytetään, että kyseisiä aineita ei käytetä ilman erikoislupaa ja että ne huomioivat ECHAn SVHC-luetteloon lisäämät uudet aineet. ESAB on tutkinut lisäaineita ja kaikkia esineitä (kuten hitsauskoneita, leikkauskoneita ja varusteita) varmistaakseen, ettei se käytä tällaisia aineita omissa tuotteissaan. Myös ESABin toimittajat ovat sitoutuneet siihen, etteivät he käytä kyseisiä aineita. Tällaisia aineita ei ole löytynyt. REACH-asetus lisää teollisuuden vastuuta hallita kemikaaleista aiheutuvia riskejä ja antaa aineita koskevia turvallisuustietoja. Valmistajilta

15 HITSAUSUUTISET NRO Kuvassa hitsauspuikon OK käyttöturvallisuustiedotteen ensimmäinen sivu. ja maahantuojilta edellytetään, että he keräävät kemikaaliensa ominaisuuksia koskevia tietoja ja rekisteröivät kyseiset tiedot Helsingissä sijaitsevan Euroopan kemikaaliviraston European Chemicals Agency (ECHA) keskustietokantaan, mikä mahdollistaa kemikaalien turvallisen käytön. Kemikaalivirasto toimii REACH-järjestelmän keskuksena: se hallitsee järjestelmän käyttöön tarvittavia tietokantoja, koordinoi epäilyttävien kemikaalien arviointia ja ylläpitää julkista tietokantaa, josta kuluttajat ja ammattilaiset saavat aineisiin liittyviä vaarallisuustietoja. (Lainaus Euroopan kemikaaliviraston lausunnosta.) Luultavasti kukaan ei epäile lainsäädännön hyvää tarkoitusta selvittää EU-alueelle tuotavia materiaaleja, mutta lainsäädäntö ei ole riittävän selvä, ja se sisältää paljon poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia sekä vielä tämän jälkeen harmaalle, epäselvälle alueelle jääviä kohteita. Lainsäädännön tarkoitusten tulkitseminen ei ole itsestään selvää yksityiskohtaisella tasolla. Hitsausliiketoimintaan ja luultavasti kaikkeen liiketoimintaan, jossa ei käsitellä kemikaaleja suoraan, liittyvät tuotteet ovat juuttuneet eri eturyhmien näkökantojen väliin. Onko esimerkiksi Euroopan rauta- ja terästeollisuuden liitto (Eurofer) samaa mieltä siitä, että hitsauslisäaineet ovat valmisteita? Tämän vuoksi asiakkaiden ei ole helppoa ymmärtää, onko heidän käyttämänsä materiaali REACH-vaatimusten mukaista vai ei. ESAB on noudattanut lainsäädäntöä kirjaimellisesti ja pitää käytetyn materiaalin vaarallisuustason tuntemista tärkeänä maailmanlaajuisesti. Lisäämme SVHC-aineet EHS-järjestelmämme mustaan tai harmaaseen listaan ja päivitämme listaa jatkuvasti. Näin varmistamme, että mitään sellaisia aineita, joita ei ole tutkittu, ei käytetä ja että aineiden mahdollinen myrkyllisyys ja mahdolliset vaarat tunnetaan ja kirjataan ylös ja että niistä huolehditaan. Meidän kaikkien on hyväksyttävä se tosiasia, että erittäin hyvin tunnetut aineet (kuten rauta) tutkitaan. Monet näistä aineista ovat täysin vaarattomia, elleivät ne ole teräviä tai osu kovalla voimalla päähän. Tämä on luultavasti kuitenkin pieni hinta maksettavaksi siitä, että ympäristömme on turvallinen kaikille ihmisille. REACH-asetusta koskevat lakitekstit Osoitteessa Regulation (EC) No 1907/2006 on Euroopan kemikaalipolitiikan keskeinen asetus. Siihen viitataan usein REACH-asetuksena. Osoite Directive 2006/121/EC sisältää direktiivin Directive 67/548/EEC teknisiä mukautuksia, jotka ovat tärkeitä uuden REACH-asetuksen valossa (direktiivi 67/548 koskee vaarallisten aineiden luokitusta, pakkausta ja merkintöjä ja sitä sovelletaan rinnakkain REACH-asetuksen kanssa). Christer Hidesjö ESAB AB Göteborg

16 16 HITSAUSUUTISET NRO Jauhekaari avasi ovensa Laxåssa ESAB järjesti Laxåssa Avoimet ovet -jauhekaaripäivät eurooppalaisille asiakkailleen. Vierailijoita oli kolmen päivän aikana yhteensä lähes 150. Suomesta päiville osallistui 26 hengen ryhmä. Pääpaino oli paksujen levyjen jauhekaarikapearailohitsaus. Automaation johtaja Kari Lahti toivotti vieraat tervetulleiksi. ESAB on johtava yritys maailmassa jauhekaarikapearailohitsauksessa. Ensimmäinen sovellutus kehitettiin jo Asiakas oli ydinvoimalaitosten reaktoripaineasioiden valmistaja Venäjällä. Toisen sukupolven kapearailohitsauspää tuli markkinoille McDermott Skotlannissa, öljynporauslauttojen runkoputkien valmistaja oli seuraava suuri asiakas luvulla tuli laitteistoon mukaan myös tandem-hitsaus. Tällä kertaa esiteltiin Laxåssa uusi kolmannen sukupolven kapearailohitsauspää. Ensimmäinen asiakas on ydinvoimalaitosten reaktoripaineastioita valmistava Areva Ranskassa, jonka laitteisto oli nähtävillä Laxåssa. Päivien aikana kuultiin esitelmiä ja katseltiin hitsausesityksiä. Uusi laitteisto perustuu tandem-hitsaukseen (2-lankahitsaukseen), jolla päästään jo suuriin hitsiaineentuottoihin, tyypillisesti 15 kg/h. Tyypillinen railon leveys on n. 20 mm. Toki hitsausta voidaan tehdä tarvittaessa paljon leveämpäänkin railoon. Suurin railon syvyys voi olla 350 mm. Railonseurantalaite seuraa sivusuunnassa kumpaakin railokylkeä ja pystysuunnassa hitsin pintaa. Kapearailohitsauksessa hitsataan kaksi palkoa/palkokerros, palko vuorotellen kummallekin railokyljelle, jolloin hitsit ovat tavallaan pienahitsejä. Tässä hitsaustavassa kuonan irtoavuus on erinomainen. Hitsausparametrit olivat: Langat: 4,0 mm Virtalajit: AC/AC Hitsausvirrat: 500 A/500 A Kaarijännitteet: 30 V/30 V Hitsausnopeus: 70 cm/ min Lämmöntuonti: 26 kj/cm Hitsiaineentuotto: 12,9 + 13,1 = 16 kg/h Hitsaus tapahtuu täysin automaattisesti. Uusi hitsausarvojen taltiointiohjelma WeldLog kerää mitatut hitsausarvot (hitsausvirta, kaarijännite, hitsausnopeus ja langansyöttönopeus) ja laskee lämmöntuonnin ja hitsiaineentuoton. Laxån konetehtaan yhteydessä olevaa esittelykeskusta, Demo Centreä, ollaan laajentamassa ja perustamassa sinne todellista jauhekaarikeskusta, jossa tullaan enemmän ja enemmän tekemään asiakkaille erilaisia hitsauskokeita, tarvittaessa myös suomalaisille asiakkaille.

17 HITSAUSUUTISET NRO Tandem-kapearailolaitteisto esittelyssä. Suomalaisten ryhmä kuuntelemassa esitelmiä. Per-Arne Forsman kertoi jauhekaarikapearailohitsauksen 30-vuotisesta historiasta. Uusi kapearailohitsauspää HNG Multi Narrow Gap Welding Head. Palkokerrokset hitsataan kahdella palolla. Kehähitseissä hitsauspää vaihtaa automaattisesti puolta. Levyn kapearailopäittäishitsi, jonka paksuus on n. 250 mm. JUHA LUKKARI puh. (09) tai

18 18 HITSAUSUUTISET NRO Käytännön hitsausmetallurgiaa Mitä tekemistä ferriitillä on ruostumattomissa hitsiaineissa? Ferriitti tekee hyvää ja pahaa riippuen mm. hitsattavasta teräslajista, hitsiainetyypistä ja käyttökohteesta. Ferriitin ristiriitaisen roolin takia on hyvä tuntea paitsi sen vaikutuksia austeniittisissa ruostumattomissa hitsiaineissa, myös ferriittipitoisuuden mittausta ja laskemista sekä pitoisuuksille annettuja rajoja. Alalla hyvin tunnettu tosiasia on, että pieni määrä ferriittiä muuten austeniittisessa hitsiaineessa vähentää dramaattisesti kuumahalkeilutaipumusta verrattuna saman tyyppiseen hitsiaineeseen mutta ilman ferriittiä. Tästä syystä asetetaan usein alaraja pitoisuudelle. Lisäainevalmistajat suunnittelevatkin tavanomaiset ruostumattomat lisäaineet, kuten 18/8 (308), 18/12/3 (316) ja 23/13 (309) siten, että hitsiaineet sisältävät hiukan ferriittiä. Käytännön olosuhteissa kuumahalkeilu on silti mahdollinenkin näissäkin hitsiaineissa. Ruostumattomissa teräksissä ja hitsiaineissa esiintyy pääasiassa kolmea metallurgista faasia eli mikrorakennemuotoa: austeniitti, ferriitti ja martensiitti, joista martensiitti ei kuulu tähän aiheeseen. Austeniitti on sitkeämpi kuin ferriitti ja lujuudeltaan heikompi eikä muodosta hauraita yhdisteitä korkeissa lämpötiloissa niin helposti kuin ferriitti. Ferriitti puolestaan on lujempi ja hyvin kestävä jännityskorroosiota vastaan. Sillä on taipumusta muodostaa mm. haurasta sigmafaasia, kun hitsiaine on lämpötila-alueella C. Sitä voi syntyä jopa monipalkohitsissä toistuvien kuumennusten takia jos ferriittipitoisuus on riittävän korkea. Tästä syystä pitoisuudelle asetetaan myös yläraja. Yhtenä syynä ylärajalle voi olla myös ferriittiin liittyvä korroosioriski. Austeniittiseen hitsiaineeseen syntyvä ferriitti vaikuttaa seuraavasti hitsiaineen ominaisuuksiin: vähentää kuumahalkeilutaipumusta tekee magneettiseksi pienentää lämpölaajenemiskerrointa suurentaa lämmönjohtavuutta nostaa lujuutta huonontaa sitkeyttä saattaa syöpyä (ns. selektiivinen korroosio) saattaa muodostaa hauraita yhdisteitä korkeissa lämpötiloissa Eräs syy, miksi ferriitistä on etua kuumahalkeilun estämisessä, on että halkeilua edistävien aineiden, kuten rikin, fosforin, niobin ja tinan, liukoisuus on ferriittiin suurempi kuin austeniittiin. Nämä muodostavat erilaisia yhdisteitä, joiden sulamispiste on paljon matalampi (n C) kuin muun hitsiaineen. Koska niiden liukoisuus austeniittiin on pieni, yhdisteet erkautuvat viimeksi jähmettyvään osaan hitsiainetta eli yleensä keskilinjalle, johon syntyy helposti kuumahalkeamia vetojännitysten vaikutuksesta. Toisena syynä mainitaan usein, että austeniittisen rakenteen lämpölaajenemiskerroin on suurempi, mikä lisää kutistumisjännityksiä ja siten halkeilutaipumusta. Ferriittipitoisuus määritetään laskemalla tai mittaamalla Hitsiaineen ferriittipitoisuus voidaan joutua määrittämään monesta eri syystä. Tilaaja voi edellyttää tilausvaatimuksissaan määrittämistä ja antaa sille rajatkin. Tuotestandardi tms. voi myös

19 HITSAUSUUTISET NRO edellyttää ferriittipitoisuuden määrittämistä. Kun esimerkiksi meillä Suomessa voimayhtiöt Fortum (Loviisa) ja TVO (Olkiluoto) tilaavat ruostumattomia lisäaineita, heidän tilausspesifi - kaatioissaan edellytetään myös ferriittipitoisuuden määrittämistä ja vaatimusten (esim FN) täyttymistä. ESAB käyttää siihen tarkoitukseen WRC-1992-diagrammia, josta puhtaan hitsiaineen tai hitsauslangan kemiallisen koostumuksen perusteella määritetään ferriittipitoisuus FN. Ferriittipitoisuus voidaan tavallaan määrittää kahdella tavalla: laskeminen (ennustaminen) puhtaan hitsiaineen/hitsauslangan kemiallisesta koostumuksesta: ns. ferriittidiagrammit mittaus hitsinäytteestä: metallografi nen tai magneettinen tapa Schaeffler-diagrammia (1943) käytetään yhä yleisluontoisissa ruostumattoman teräksen tarkasteluissa ja seostamaton/ ruostumaton-eripariliitosten lisäaineen valinnassa. Mittaus- ja ennustamismenetelmät antavat usein erilaisia tuloksia johtuen monista eri tekijöistä, esimerkiksi ferriittipitoisuuden vaihtelusta hitsin eri osissa tai mittaus- ja ennustamismenetelmien välisistä eroista. Ennustaminen Vuosien varrella monet tutkijat ovat laatineet ferriittipitoisuuden määrittämiseksi ns. ferriittidiagrammeja, Schaeffl er-diagrammeja. Niiden käyttö edellyttää, että tunnetaan hitsiaineen/ hitsauslangan kemiallinen koostumus. Ensimmäinen tällainen diagrammi oli Schaeffl er-diagrammi, jonka Anton Schaeffl er konstruoi jo vuonna Vaikka se on jo auttamattomasti vanhentunut ferriittipitoisuuden ennustamiseen, sitä käytetään vielä paljon yleisluontoisissa ruostumattoman teräksen tarkasteluissa ja seostamaton/ruostumaton-eripariliitosten lisäaineen valinnassa, koska se kattaa paitsi ruostumattomien terästen niin myös seostamattomien/niukkaseosteisten terästen alueet. Mikrorakenteen ennustaminen perustuu hitsiaineen/hitsauslangan kemialliseen koostumukseen, josta seosaineet on ryhmitelty ekvivalenttilausekkeisiin, pystyakselille austeniitin syntymistä suosivat seosaineet (Ni-ekvivalentti, Ni-ekv, Ni ekv ) ja vaaka-akselille ferriitin syntymistä suosivat seosaineet (Cr-ekvivalentti, Cr-ekv, Cr ekv ). Uudempi ja edelleen käytetty diagrammi on DeLongin diagrammi (1973), joka ottaa huomioon myös typen voimakkaan austeniittia suosivan vaikutuksen Ni-ekvivalentissa. Diagrammissa on %-pitoisuuden rinnalla myös ferriittinumero FN. Eripariliitoksen lisäaineen valinta. (1): seostamaton teräs, (2) ruostumaton teräs (AISI 316), (3) seostamattoman teräksen ja ruostumattoman teräksen eriparihitsi hitsattuna ilman lisäaineitta. (A) seostamaton lisäaine OK ja (A1) eriparihitsi hitsattuna OK 48.00:lla: huono hitsiaine. (B) yliseostettu haponkestävä lisäaine OK ja (B1) eriparihitsiaine hitsattuna OK 67.70:lla: hyvä hitsiaine. DeLong-diagrammi (1973) ottaa huomioon myös typen voimakkaan austeniittia suosivan vaikutuksen.

20 20 HITSAUSUUTISET NRO Koska ferriitti on magneettinen ja austeniitti ei-magneettinen, voidaan ferriitin magneettista vetovoimaa käyttää hyväksi ferriittipitoisuuden määrittämisessä. Tähän tarkoitukseen on erilaisia laitteita, joista tunnetuimmat ovat Magne Gage ja Ferritoscope. Nämä ovat myös rikkomattomia menetelmiä, jotka edellyttävät tietyn kokoista pientä tasopintaa. Niitä voidaan käyttää myös määritykseen hitseistä tuotanto-olosuhteissa tai jopa asennuspaikalla. Mittausta varten laitteet on kalibroitava käyttäen kalibrointinäytettä, jonka ferriittipitoisuus tunnetaan luotettavasti. WRC-1992-diagrammi. Kuvassa oleva piste edustaa haponkestävän puikon OK puhtaan hitsiaineen tyypillistä kemiallista koostumusta, jonka ferriittipitoisuudeksi saadaan 6 FN. Uusin ja tarkin diagrammi on WRC Siinä on myös muutamia oleellisia muutoksia ekvivalenttien lausekkeissa aikaisempiin diagrammeihin verrattuna. Sen kattavuus on myös laajennettu ferriittinumeroon 100 FN saakka. WRC-diagrammiin on piirretty myös austeniittisen neljän jähmettymisjärjestyksen viivat, joiden avulla voidaan arvioida myös hitsiaineen kuumahalkeilutaipumusta. Halkeiluriski kasvaa järjestyksessä F - FA - AF - A. Halkeiluriskin kannalta tärkeä viiva on AF:n ja FA:n alueiden välinen viiva, jonka vasemmalla puolella riski on vähintään kohtalainen ja oikealla puolella puolestaan pieni riittävän ferriittipitoisuuden ansiosta. Kuumahalkeilun estämiseksi tarvittava vähimmäismäärä kasvaa hieman hitsiaineen seostuksen kasvaessa, koska AF:n ja FA:n välinen rajaviiva ei ole samansuuntainen FN-viivojen kanssa. Enimmäismäärä tulee lähinnä sitkeyden (haurastumisriski) ja korroosionkestävyyden heikkenemisestä. Mittaaminen Ferriitin määrä voidaan määrittää hitsatusta hitsiainenäytteestä luotettavimmin metallografi sesti (ASTM E562). Tämä tehdään suurella suurennokselle mikroskooppikuvasta viiva- tai pistelaskumenetelmällä. Mikroskooppiin kytketty kuva-analysaattori laskee nopeasti ferriitin tilavuusosan eli ferriittipitoisuuden %:na. Tällainen määrittäminen on kuitenkin työlästä ja kallista hieen valmistuksineen ja syövytyksineen eikä sitä juurikaan käytetä muuhun kuin kalibrointinäytteiden valmistamiseen. Ferriittipitoisuus hitsiaineissa Ferriittipitoisuuteen vaikuttaa hitsiaineen kemiallinen koostumus, johon puolestaan vaikuttaa lisäaineen koostumuksen lisäksi perusaineen kemiallinen koostumus sekoittumisen kautta, mahdollinen typen liukeneminen sulaan (pitkä valokaari tai huono kaasusuojaus) ja jäähtymisnopeus. Jäähtymisnopeuden vaikutus on kuitenkin pieni, kun kyse on kaarihitsauksesta. Se tulee merkittäväksi vasta sädehitsausmenetelmien puolella. Ferriitin määrä ei ole myöskään sama hitsin kaikissa osissa, ja sen vaihtelua on mahdotonta välttää. Ferriitin määrä vaihtelee myös eri lisäaine-erissä, koska standardit sallivat melko laajat vaihtelurajat eri seosaineille. Kuitenkin lisäainevalmistajilla on yleensä ahtaammat rajat ja niiden asettelussa on myös ferriittipitoisuus otettu huomioon. Ehkä tärkein käytännössä vaikuttava tekijä, joka ei ole lisäainevalmistajan hallinnassa, on eräiden aineiden liukeneminen hitsisulaan. Tärkein näistä aineista on typpi, joka erittäin voimakas austeniitin muodostaja. Sivun yläosan WRC diagrammista voidaan arvioida, että esimerkiksi 0,1 %:n typpilisäys merkitsee 2 %-yksikköä lisää Ni-ekvivalenttiin. Tämä voi merkitä ferriittipitoisuuden alenemista 6 FN -viivalta lähelle 2 FN -viivaa, josta seuraa kuumahalkeiluriskin kasvaminen. Puikkohitsauksessa tällainen typpilisäys voi olla seurausta mm. hitsauksessa pitkällä valokaarella, jolloin typpeä pääsee liukenemaan ympäröivästä atmosfääristä. MIG/MAG-hitsauksessa sulaan voi päästä typpeä ympäristöstä kaasusuojan häiriintymisen takia, mm. vetoisuus, liian pieni kaasunvirtaus ja liian suuri kaasunvirtaus (aiheuttaa helposti pyörteisyyttä). Toinen tärkeä tekijä MIG/MAG-hitsauksessa on hiili, jota runsaasti CO 2 :ta sisältävästä suo-

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 3 ODOROX MISON suojakaasu odorized oxygen Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 02 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen. Kirjallisuusselvitys

Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen. Kirjallisuusselvitys Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen Kirjallisuusselvitys Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 7/2013 Austeniittiset lisäaineet

Lisätiedot

Tietoa hitsarin takataskuun

Tietoa hitsarin takataskuun Tietoa hitsarin takataskuun XA00153012 Tietoa hitsarin takataskuun -vihkonen on tarkoitettu helpottamaan päivittäistä työskentelyäsi lisäaineiden valinnassa ja hitsaustyössä. Vihkoseen on koottu yleisimmin

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Tasalujat hitsauslangat ultralujille teräksille

Tasalujat hitsauslangat ultralujille teräksille Kimmo Keltamäki Tasalujat hitsauslangat ultralujille teräksille Kirjallisuusselvitys Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 6/2013 Tasalujat hitsauslangat ultralujille

Lisätiedot

Täytelangan oikea valinta

Täytelangan oikea valinta Täytelangan oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET - Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 Eura Puh: 0105223500, fax 0105223510 email :jallonen@lincolnelectric.eu Prosessikuvaus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma HAMMASPYÖRÄN HAMPAAN TÄYTEHITSAUS REPAIR WELDING A SPROCKET OF A GEARWHEEL Lappeenrannassa 27.04.2012 Leevi Paajanen

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 1, Perusteet OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 1, Perusteet Talttaus Leikkaus Lävistys... 1-3 Esilämmitys

Lisätiedot

Tietoa hitsarin takataskuun

Tietoa hitsarin takataskuun Tietoa hitsarin takataskuun Tietoa hitsarin takataskuun -vihkonen on tarkoitettu helpottamaan päivittäistä työskentelyäsi lisäaineiden valinnassa ja hitsaustyössä. ihkoseen on koottu yleisiin käytetyt

Lisätiedot

UUTISET 1 2007 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Hitsausuutiset 40 vuotta. 1, 2, 3... hitsaus. Kuinka QSet toimii.

UUTISET 1 2007 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Hitsausuutiset 40 vuotta. 1, 2, 3... hitsaus. Kuinka QSet toimii. 1 2007 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Hitsausuutiset 40 vuotta 1, 2, 3... hitsaus Kuinka QSet toimii. 2 HITSAUSUUTISET NRO 1 2007 Hitsausuutiset täyttää 40 vuotta 1 2007

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

LISÄMODULI. PSS Ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PSS Ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus LISÄMODULI PSS Ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus PSS 1: Ruostumattomat teräkset ja niiden ominaisuudet PSS 1.1: Määritelmä PSS 1.2: Passiivikalvo PSS 1.3: Ruostumattomien terästen merkinnät PSS

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

AWS A5.20/A5.20M : E70T-9C-H8 / E70T-9M-H8 EN 758 : T 46 0 R C 3 H10 / T 46 0 R M 3 H10

AWS A5.20/A5.20M : E70T-9C-H8 / E70T-9M-H8 EN 758 : T 46 0 R C 3 H10 / T 46 0 R M 3 H10 Luokittelu Suojakaasullinen täytelanka käsihitsaukseen tai mekanisoituun hitsaukseen jalkoasennossa Vähän roiskeita, hyvä kuonan irtoaminen, juoheva ulkonäkö, erinomainen hitsattavuus Hyvä tuotto ja syvä

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 2, Hitsausohjeita OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 2, Hitsausohjeita Valuraudan hitsaus... 2-3 Huonosti

Lisätiedot

Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa

Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Steelpolis tuotantostudio Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Sami Heikkilä Tutkimusinsinööri 17.9.2009 Steelpolis tuotantostudio

Lisätiedot

Miten parannan hitsauksen tuottavuutta

Miten parannan hitsauksen tuottavuutta Miten parannan hitsauksen tuottavuutta SHY Turun paikallisosasto 60 vuotta 07.11.2013 Esa Penttilä IWS hitsausneuvonta Oy ESAB Millä tehostan hitsausta Esa Penttilä Oy Esab Mitä tänään - suunnittelu -

Lisätiedot

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS

Lisätiedot

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset alform plate Luja: alform plate700 M Erikoisluja: alform plate 960 M x-treme Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen

Lisätiedot

TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4

TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4

Lisätiedot

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus May 12, 2011 www.outokumpu.com Ruostumattomat teräkset Ferriittisten ominaisuudet Ferriittisten hitsaus 2 12.5.2011 Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumaton

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Ruukin Teräspaalupäivä 2013 Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö Hitsaus prosessina Laatuvaatimukset Hitsaajan pätevyys

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA 7.11.2017 WiseRoot+ TUOTTAVA JA KORKEALAATUINEN MIG- HITSAUSPROSESSI WiseRoot+ on ilman juuritukea tehtävään pohjapalon hitsaukseen optimoitu lyhytkaariprosessi.

Lisätiedot

A9 Hitsaajan pätevyyskokeet

A9 Hitsaajan pätevyyskokeet A.9 Hitsaajan pätevyyskokeet A.9.1 Pätevöittämisen tarkoitus 1(13) Hitsaus on metalliteollisuuden vaativin ammatti. Tästä johtuen on hitsaajan pätevyydellä olennainen merkitys hitsin laadun kannalta. Hitsaajan

Lisätiedot

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Ota EN 1090 -standardi haltuun yhdessä Kempin kanssa Hyödyt Markkinoiden monipuolisin ratkaisu, joka sopii konepajoihin ja työmaille sekä MIG/MAG-

Lisätiedot

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus www.ruukki.fi Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Sisältö 0 Johdanto 1 Kulumista hyvin kestävät Raex-teräkset 2 Kulutusterästen hitsattavuus 2.1 Kylmähalkeilualttius

Lisätiedot

Valmistushitsaus S E O S T A M A T T O M I E N J A R U O S T U M A T T O M I E N T E R Ä S T E N H I T S A U S. A 2. 1

Valmistushitsaus S E O S T A M A T T O M I E N J A R U O S T U M A T T O M I E N T E R Ä S T E N H I T S A U S. A 2. 1 S E O S T A M A T T O M I E N J A N I U K K A S E O S T E I S T E N T E R Ä S T E N H I T S A U S............................................. A 1. 2 M A G M A W E L D h i t s a u s p u i k o t.................

Lisätiedot

Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen.

Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen. Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen. 2 Sisällys. 3 Ruostumaton teräs 4 Ruostumattomien terästen lujuus ja korroosionkestävyys 4 Ruostumattomien terästen hitsaus - käytännön ohjeita

Lisätiedot

Austeniittiset ruostumattomat suorakaideputket Muokkauslujittumisen hyödyntäminen päittäisliitoksissa

Austeniittiset ruostumattomat suorakaideputket Muokkauslujittumisen hyödyntäminen päittäisliitoksissa TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 15/2002 SFS-ENV 1993-1-4: 1996, kohdat 2.1.3, 2.3, 6.3 ja 7 Käytetään yhdessä SFS-ENV 1993-1-4:n kansallinen soveltamisasiakirjan (NAD) kanssa Austeniittiset ruostumattomat suorakaideputket

Lisätiedot

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia.

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. B.5 Hitsausvirheet 1 B.5.1 Hitsausvirheiden syyt Perusaine Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. Tavallisimmat syyt kuumahalkeamien syntymiseen

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

HUOM. Kirjan taulukoissa on käytetty suomalaisesta käytännöstä poiketen pistettä erottamaan kokonais- ja desimaaliosaa toisistaan.

HUOM. Kirjan taulukoissa on käytetty suomalaisesta käytännöstä poiketen pistettä erottamaan kokonais- ja desimaaliosaa toisistaan. Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää

Lisätiedot

B6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin

B6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin B.6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin 1 B.6.1 Valokaari lämmönlähteenä Valokaari Valokaaren avulla pystytään vaivattomasti kehittämään riittävän korkeita lämpötiloja ja suuria lämpömääriä kaikkien metallisten

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen

Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen HITSAUSSEMINAARI puolitetaan kustannukset Lahti 9.4.2008 Dipl.ins. Kalervo Leino VTT HITSAUSMENETELMÄN TEHOKKUUS = 1 / HITSAUSAIKA HITSIMÄÄRÄ HITSIAINEEN

Lisätiedot

Hitsauslisäainesuosituksia

Hitsauslisäainesuosituksia Hitsauslisäainesuosituksia HITSAUSLISÄAINESUOSITUKSET Hitsauslisäaineiden valintataulukko PERUSAINE Puikko MIG/MAG MAG-täytelanka TIG- UP- Umpilanka OK Tubrod lanka lanka OK Autrod Metallitäyte Jauhetäyte

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE Somotec Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh 0207 969 240 fax 0207 969 249 email: somotec@somotecfi internet: wwwsomotecfi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitohitsaus

Korjaus- ja kunnossapitohitsaus Korjaus- ja kunnossapitohitsaus Hitsaus on tärkeä menetelmä korjaustoiminnassa Hitsaus on metallien yleisin liittämismenetelmä. Hitsausta käytetään konepajoissa, kun valmistetaan erilaisia uusia tuotteita.

Lisätiedot

Valurauta ja valuteräs

Valurauta ja valuteräs Valurauta ja valuteräs Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valurauta ja valuteräs ovat raudan (Fe), hiilen (C), piin (Si) ja mangaanin (Mn) sekä muiden seosaineiden

Lisätiedot

B.2 Levyjen hitsausliitokset

B.2 Levyjen hitsausliitokset 1 B.2 Levyjen hitsausliitokset B.2.1 Hitsilajit: Päittäis- ja pienahitsit Hitsilajeja on kaksi, pienhitsejä ja päittäishitsejä. Pienahitsillä tarkoitetaan pienarailoon hitsattua hitsiä. Päittäishitsejä

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

Puikkojen oikea valinta

Puikkojen oikea valinta Puikkojen oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 27511 Eura puh. 0105223500,fax 0105223510 email : jallonen@lincolnelectric.eu Puikkohitsauksessa

Lisätiedot

WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ.

WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ. WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG www.eco-tracks.com HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ TELAHOKKIEN HITSAUSOHJE Yleistä Booriseosteisen teräksen ominaisuuksia Karkaistun booriseosteisen

Lisätiedot

FastMig X vie käsinhitsauksen laatustandardit uudelle tasolle

FastMig X vie käsinhitsauksen laatustandardit uudelle tasolle FastMig X vie käsinhitsauksen laatustandardit uudelle tasolle Tämän hetken älykkäin MIG-hitsauslaite Hyödyntää tehokkaasti hitsaushallinnan ohjelmistoja (KAS) ja valokaaren ominaisuuksia parantavia Wise-ohjelmistotuotteita

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 3, Kovahitsaus OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Kovahitsaus Yleistä Kovahitsauksella suojataan kappaleita erilaisia

Lisätiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot CD-hitsauspultit Tuoteluettelo Tekniset tiedot 1 CD-hitsauspultit - toiminnan kuvaus Menetelmä DVS-tietolomakkeen 0903 (2000) mukaan kaaritapitushitsaus kondensaattoripurkausmenetelmällä on keino hitsata

Lisätiedot

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää JACQUET kansainvälisyys johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 43 työntekijää 3 yksikköä 20 eri maassa / 21 palvelukeskusta 7 500 asiakasta 60 eri maassa liikevaihto 23 M5 7

Lisätiedot

Hitsauksen teoriaopetus A5 Hitsausaineet 1

Hitsauksen teoriaopetus A5 Hitsausaineet 1 Hitsauksen teoriaopetus A5 Hitsausaineet 1 A.5 Hitsausaineet A.5.1 Puikkohitsaus Hitsauspuikon periaate Hitsauspuikko muodostuu sydänlangasta, jonka ympärille on puristettu päällyste. Valokaaren lämmön

Lisätiedot

Koska tämä on vuoden 2005 ensimmäinen

Koska tämä on vuoden 2005 ensimmäinen 1/2005 Ammutaanhan hevosiakin... s. 3 Alas, alas kustannukset! s. 8 Kestääkö Duplex lämpöä? s. 12 Mitä on 3.1.B-todistuksessa? s. 14 Alumiinilanka ja uudet nimet s. 16 Uusia tuulia ESABin organisaatiossa

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

www.ruukki.fi HITSAUS. YLEISTIETOA KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

www.ruukki.fi HITSAUS. YLEISTIETOA KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT www.ruukki.fi HITSAUS. YLEISTIETOA KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Hitsausprosessin valinta Hitsausprosessia valittaessa on huomioitava terästen lämmöntuontirajoitukset ja hitsauksen suoritustapa.

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(6) TEHOKAS SUURIKAPASITEETTINEN MIG/ MAG-HITSAUSKONE Kempact Pulse 3000 on mahtava yhdistelmä tehoa, kapasiteettia ja viimeistelyä

Lisätiedot

Korkeiden lämpötilojen teräkset

Korkeiden lämpötilojen teräkset Timo Kauppi Korkeiden lämpötilojen teräkset Kirjallisuustutkimus Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 12/2013 Korkeiden lämpötilojen teräkset Timo Kauppi Korkeiden

Lisätiedot

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto EN AISI/SAE Tyyppi 1.4021 1.4301 1.4401 1.4460 304L 201 316LN 321H EN vs AISI/SAE tunnukset

Lisätiedot

3/2005. Maailman kestävin hitsi s. 3. Maailman tuottoisin hitsi s. 5. Maailman lujin hitsi s. 6. Uusia ruostumattomia asentopuikkoja s.

3/2005. Maailman kestävin hitsi s. 3. Maailman tuottoisin hitsi s. 5. Maailman lujin hitsi s. 6. Uusia ruostumattomia asentopuikkoja s. 3/2005 Maailman kestävin hitsi s. 3 Maailman tuottoisin hitsi s. 5 Maailman lujin hitsi s. 6 Uusia ruostumattomia asentopuikkoja s. 18 Hitsausuutiset 3/2005 1 Profi t from Productivity HITSAUSUUTISET Nro

Lisätiedot

FastMig M. Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön

FastMig M. Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön FastMig M Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön FastMig M Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön Taattua luotettavuutta hitsausteknologian huipulta Ensiluokkaista laatua teolliseen MIG/MAGhitsaukseen

Lisätiedot

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Severi Anttila Oulun yliopiston terästutkimuskeskus,konetekniikan osasto, Materiaalitekniikan laboratorio Johdanto Ferriittiset

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri

Lisätiedot

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 MIG-hitsauslangat KOVAHITSAUS MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa..... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 RUOSTUMATTOMAT MIG 307Si AWS A5.9: ~ ER307 sekaliitos

Lisätiedot

KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET. Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA

KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET. Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA 26.12.2017 Kempact Pulse 3000 TEHOKAS SUURIKAPASITEETTINEN MIG/MAG- HITSAUSKONE Kempact Pulse 3000 on mahtava yhdistelmä tehoa,

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Kertaus Luento 2 Raudan valmistus Teräksen valmistus Standardit Teräksen mikrorakenteet (ferriitti, perliitti, bainiitti, martensiitti) 2 Karkaisu ja päästö Muutama vuosi

Lisätiedot

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia HITSAUSMENETELMÄT Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia SISÄLLYSLUETTELO Jauhekaarihitsaus...4 Kaasukaarimuottihitsaus...5 Kaarijuotto...5 Kaasuleikkaus...5 Kiekkohitsaus...6

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/08/240 Bryssel 11. huhtikuuta 2008 REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

Lisätiedot

H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät

H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 248. Puikkohitsausmenetelmä Kuva 249. Mig/Mag - hitsausmenetelmä Kuva 250. Tig-hitsausmenetelmä Valukappaleen korjaushitsauksia

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES

OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES Lappeenrannassa 24.4.2012

Lisätiedot

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kon Teräkset Harjoituskierros 6. Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan?

Lisätiedot

Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus

Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus Mustat teräkset yleiset rakenneteräkset, esim. S235JR, S355J3G3-Z25 ja S420 paineastiateräkset, esim. P235GH, P355N ja H II DIN 17155 laivanrakennusteräkset,

Lisätiedot

Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI

Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI KOBOLTTI www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO SEOSTAMATTOMAT

Lisätiedot

Seppo Saarela

Seppo Saarela Seppo Saarela 040 500 7721 seppo.saarela@dekra.com Tampere 23.10.-25.10.2012 Hitsauksen laadunhallinta Hitsaus on erikoisprosessi Tuloksia ei voida täysin todentaa valmiin tuotteen tarkastuksella Laadun

Lisätiedot

B.1 Johdatus teräkseen

B.1 Johdatus teräkseen B.1 Johdatus teräkseen 1 B.1.1 Terästen valmistus B.1.1.1 Terästen valmistus raakaraudasta Masuunissa valmistettu raakarauta sisältää 4-5 % hiiltä. Teräksissä pitoisuus on tavallisimmin alle 1 % ja yleisissä

Lisätiedot

Uudet kappaleenkäsittelylaitteet. ESABilta. Hitsauskustannukset alas metallitäytelangalla. Ola Skinnarmo. purjehti läpi Koillisväylän

Uudet kappaleenkäsittelylaitteet. ESABilta. Hitsauskustannukset alas metallitäytelangalla. Ola Skinnarmo. purjehti läpi Koillisväylän 1 2010 GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Hitsauskustannukset alas metallitäytelangalla Uudet kappaleenkäsittelylaitteet ESABilta Ola Skinnarmo purjehti läpi Koillisväylän 2 HITSAUSUUTISET

Lisätiedot

PAINELAITE- STANDARDIT 2006

PAINELAITE- STANDARDIT 2006 PAINELAITE- STANDARDIT 2006 Painelaitedirektiivi on tarkoitettu helpottamaan painelaitteiden markkinoille saattamista ja yhdenmukaistamaan EU:n lainsäädäntöä. Painelaitedirektiivi 97/23 EY (Pressure Equipment

Lisätiedot

Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI

Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI Kemi-Tornion Amk Tekniikka, T&K Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI 12.5.2001 Mari-Selina

Lisätiedot

MATERIAALI- VALINTA HITSAUS- AINEET

MATERIAALI- VALINTA HITSAUS- AINEET www.ruukki.fi MATERIAALI- VALINTA HITSAUS- AINEET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Tässä julkaisussa on esitetty hitsausainesuositukset kuumavalssattujen terästen MAG-hitsaukseen, täytelankahitsaukseen,

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

FastMig X. Hitsauksen uusi tulevaisuus

FastMig X. Hitsauksen uusi tulevaisuus FastMig X Hitsauksen uusi tulevaisuus FastMig X Monien erikoisalojen tuoteperhe Modulaarinen monimenetelmäratkaisu ja pohjapalkohitsauksen ehdoton ykkönen Perustuu markkinoiden parhaisiin hitsausteknisiin

Lisätiedot

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2010 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE www.somotec.fi SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2010 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE www.somotec.fi SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA selectarc HITSAUSPUIKOT 2010 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI ALUMIINI KUPARI KOVAHITSAUS TALTTAUS LEIKKAUS LÄMMITYS wwwsomotecfi

Lisätiedot

MinarcMig Adaptive 170 ja 180, Mig/Mag-hitsaukseen. Tekniset tiedot: MinarcMig 170 MinarcMig 180

MinarcMig Adaptive 170 ja 180, Mig/Mag-hitsaukseen. Tekniset tiedot: MinarcMig 170 MinarcMig 180 MinarcMig Adaptive 170 ja 180, Mig/Mag-hitsaukseen Helppokäyttöinen Kevyt ja helppo liikutella Hyvät hitsausominaisuudet myös pitkillä liitäntäkaapeleilla Turvallinen ja luotettava Ohutlevyteollisuus Asennus

Lisätiedot

www.elgawelding.com Lisäaineita Tuottavaan hitsaukseen Quality and Know-How in Welding

www.elgawelding.com Lisäaineita Tuottavaan hitsaukseen Quality and Know-How in Welding www.elgawelding.com Lisäaineita Tuottavaan hitsaukseen Quality and Know-How in Welding Quality & know-how in welding Elga on Pohjoismaiden suurimpia hitsauslisäaineiden markkinoijia. Yritys työskentelee

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma. Heidi Koskiniemi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma. Heidi Koskiniemi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Heidi Koskiniemi HITSAUKSEN LÄMPÖKÄSITTELYN VAIKUTUS CrMo - TERÄSTEN MEKAANISIIN OMINAISUUKSIIN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Nordic Welding Expo 2008

Nordic Welding Expo 2008 3 2008 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Nordic Welding Expo 2008 Uusinta laserleikkausta 2 HITSAUSUUTISET NRO 3 2008 Tervetuloa messuille! Toista kertaa järjestettävät pohjoismaiset

Lisätiedot

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6)

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6) WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA 1(6) NOPEUTA HITSAUSTA JA PARANNA LAATUA WiseThin+ on kehitetty nopeaan ja tuottavaan ohutlevyjen käsinhitsaukseen terästä sisältäville tai sisältämättömille

Lisätiedot

Hitsaustalous ja tuottavuus

Hitsaustalous ja tuottavuus 2 Hitsaustalous ja tuottavuus Juha Lukkari Hitsattavien tuotteiden valmistuksen pitää olla kannattavaa. Hitsauskustannukset kertovat, missä ovat suurimmat kustannuserät ja mihin kannattaa paneutua kustannusten

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

KUUMAHALKEILUN ESTÄMINEN AUSTENIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN HITSAUKSESSA PREVENTING HOT CRACKING IN WELDING OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL

KUUMAHALKEILUN ESTÄMINEN AUSTENIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN HITSAUKSESSA PREVENTING HOT CRACKING IN WELDING OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari KUUMAHALKEILUN ESTÄMINEN AUSTENIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN HITSAUKSESSA

Lisätiedot

Lincolnweld 761. Luokittelu. Yleiskuvaus. Hyväksymiset. Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine

Lincolnweld 761. Luokittelu. Yleiskuvaus. Hyväksymiset. Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Luokittelu Lincolnweld 761 Flux EN 760: S A CS/MS 1 88 AC H5 Jauhe/Lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN 756: TR L-60 (LNS143) F7A2-EL12 S 38 2 MS S1 L-61 (LNS129) F7A2-EM12K S 42 2 MS S2Si S 4T 0 MS S2Si

Lisätiedot

J O H D A N T O... E 1. 2

J O H D A N T O... E 1. 2 Ruiskutuspulverit J O H D A N T O.......................................... E. 2 H Ö G A N Ä S r u i s k u t u s j a u h e e t................. E. 3 W O K A r u i s k u t u s j a u h e e t......................

Lisätiedot

Raskaan sarjan teräsrakenteita. Maailman suurin risteilyalus. UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22

Raskaan sarjan teräsrakenteita. Maailman suurin risteilyalus. UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2010 GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Maailman suurin risteilyalus

Lisätiedot

Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes

Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes Ainestandardi: EN 10088-2/EN 10028-7 Ainestodistus: EN 10204/3.1 Mittatoleranssit: Pr EN 10219-2 Pituus 6 m RST-LEVYT RST-PUTKET

Lisätiedot