H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät"

Transkriptio

1 H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 248. Puikkohitsausmenetelmä Kuva 249. Mig/Mag - hitsausmenetelmä Kuva 250. Tig-hitsausmenetelmä Valukappaleen korjaushitsauksia tekevät valimoissa valunpuhdistajat. He ovat yleensä hitsauskoulutuksen saaneita Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 1

2 H.1 Teräsvalukappaleen korjaus (hitsausmenetelmä MAG-hitsaus) Mag-hitsausta voidaan tehdä umpilangalla, jossa koko lanka on samaa materiaalia, tai täytelankahitsausmenetelmällä, joka on yleistynyt yhä enemmän. Mag-lankahitsauksessa ja täytelankahitsauksessa käytetään erillistä suojakaasua, ja lisäaineena toimii itse lanka. Mag-täytelanka sopii hyvin kaikkiin asentohitsauksiin riippuen lankatyypistä. Asentohitsaus on hitsaus, jossa hitsataan eri asennoista esim. ylös-, ala- tai pystyasentoon. Kuva 251. Mag-hitsauslaitteisto Aineenpaksuudet lähtevät 2 mm:stä. Työolosuhteissa se sietää enemmän vetoa ja epäpuhtauksia kuin umpilanka. Tuottavuus ja hitsausnopeudet ovat paremmat täytelangalla kuin umpilangalla, ja molemmat ovat puikkohitsaukseen verrattuina parempia kaikissa asennoissa. Tunkeuma on hyvä ja menetelmä tuottaa vähän roiskeita, mikä on aina eduksi. Menetelmä tuottaa vähemmän hitsaushuuruja kuin puikkohitsaus. Toisaalta täytelanka ja suojakaasu ovat kalliimpia ja hitsauslaitteet säätöineen hankalampia. Täytelanka, joka siis poikkeaa umpilangasta, koostuu: stabilointi- ja ionisointiaineista (stabilointi estää kromikarbidien erkautumista ja kaaritilan ionisointi, valokaaren syttymisen parantaminen.. suojaavan kuonan muodostus ) kaasuja kehittävistä aineista deoksidointiaineista(ylimääräisen hapen poisto eli deoksidointi) Kuva 252. Mag-hitsaustapahtuma Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 2

3 Lisäaine on siis putkimainen lanka, jonka sisällä on täyte. Hitsattavat langat voidaan jakaa tyyppeihin: Metallitäytelanka ei muodosta kuonaa täyttää tehokkaasti jalkoasennossa. Rutiililanka sisältää runsaasti titaanioksidia, rutiilia ja piioksidia muodostaa runsaasti hapanta kuonaa hitsin pinnalle. Emäslanka sisältää runsaasti kalkkia ja kalsiumfluoridia muodostaa emäksistä kuonaa, mutta ei yhtä paljon kuin rutiililanka ainesiirtymä suuripisaroista metallurgiselta laadultaan hitsiaine on näistä parasta. Täytelankoja on saatavilla seuraaville materiaaleille: seostamattomat teräkset hienoraeteräkset kylmäsitkeät teräkset lujat teräkset säänkestävät teräkset kuumalujat teräkset ruostumattomat teräkset. H.2 Hitsauskorjaus Mag-menetelmällä Seuraavassa esitetään kuvia hyväksikäyttäen tyypillinen teräsvalukappaleen korjaus. Havaitsemisen jälkeen virhe merkitään ja avataan hiilikaaritalttausmenetelmällä. Tämän jälkeen korjataan Mag-menetelmällä hitsaamalla ensimmäinen hitsauspalko ja kuonaus paineilmatalttaamalla sekä hiotaan avaus hiomakoneella. Lopuksi hitsataan toinen palko vastaavalla tavalla sekä hiotaan hitsattu pinta vaaditulle laatutasolle Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 3

4 - ValuAtlas & Tampereen ammattiopisto - Jälkikäsittelytekniikka Kuva 253. Valuvirhe havaittu ja merkitty Kuva 254. Hiilikaaritalttaus alkaa Kuva 255. Hiilikaaritalttausta Kuva 256. Hiilikaaritalttaus suoritettu Kuva 257. Avattu kohta kuonataan Kuva 258. Avaus hiotaan Kuva 259. Avaus hiottu Kuva 260. Hitsaus alkaa Mag-menetelmällä Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 4

5 Kuva 261. Palko hitsattu Kuva 262. Palko kuonattu Kuva 263. Hitsaus jatkuu 2-palolla Kuva 264. Hitsaus valmis Hitsauksen jälkeen hitsattu pinta hiotaan vaaditun pinnan tasolle tai vaadittuun muotoon (esim. koneistettaessa ei pintaa hiota niin tarkasti, koska pinta koneistuu). Hitsauksen jälkeen yleensä hitsattu kohta tarkastetaan materiaalille sopivalla tarkastusmenetelmällä Tyypillistä on, että hitsauksen jälkeen esim. teräsvalukappale lämpökäsitellään hitsauksessa syntyneiden jännityksien poistamiseksi. Kuva 265. Korjaushitsaus hiotaan sileäksi H.3 Teräsvalukappaleen korjaushitsaus puikkohitsauksella Seuraavassa käsitellään lyhyesti puikkohitsaustapahtumaa, joka etenee lähes samaan tapaan kuin Mag-hitsauskin. Olennaista on puikkohitsauksessa käytetty puikko ja sen mukanaan tuomat puikon sytytys- ja sammutustoimet, kuona hitsaukseen sekä puikonvaihdon yhteydessä tapahtuvat hitsausjatkot Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 5

6 Alla olevissa kuvissa annetaan ohjeita tyypillisimpien hitsausvirheiden aiheuttajien, kuten hitsauspuikon sytytyksen, hitsauksen aloituksen, lopetuksen sekä puikon vaihdon aikaan saamien virheiden estämiseksi. H.3.1 Hitsaustapahtuma Kuva 266 A. Hitsauksen aloitus Kuva 266 B. Valokaaren sytytys aloituskohdassa Kuva 267 Kuva 268 Kuva 269 Kuva 266 A-B: Sytytysvaiheessa aloituksen kosketuskohtaan syntyy huokonen aina Kuva 268: Jos puikkoa pidetään koko ajan samassa paikassa, syntyy paljon sulapisaroita ja alle jäänyt kuona ja hapettunut metalli muodostavat huokosia, joita valokaaren lämpö ei pysty sulattamaan. Kuva 269: Oikea hitsauksen aloitus, jossa sytytys tapahtuu aloituskohdan edessä tai yleensä kohdassa, jonka yli myöhemmin hitsataan. Sytytyskohtaan on muodostunut kuonan ja hitsiaineen sekainen ohut kerros, ja se sulaa kokonaan hitsisulan tullessa sille kohdalle. Sammutettaessa puikkoa ei saa nostaa kohtisuoraan pois hitsistä, vaan lopetus suoritetaan hitaasti taaksepäin vetämällä palon päälle tai railon kylkeen (kuva 270) Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 6

7 Kuva 270. Valokaaren oikea sammutus Jos sula on syvä valokaaren sammuessa, syntyy helposti ns. imuontelo (pipe), joka palkoa jatkettaessa jää hitsiin reikänä tai halkeamana. Tällöin korjaushitsaus ei onnistu, vaan aiheutetaan uusi virhe. Kuva 271. Virheellisestä sammutuksesta seurannut imuontelo Kuva 272. Hitsauspalko hitsattu Kuva 273. Hitsausjälki hiotaan Kuva 274. Väärä sytytystapa pilaa puikon sytytyskärjen Kuva ) oikea tapa rikkoa puikon kraateri 2) väärä tapa rikkoa puikon kraateri Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 7

8 Kuljeta kaari sytytyskohdasta lähelle kaltevan lopetuspäätteen yläosaa. Lyhennä kaari ja hitsaa suunnanvaihtokohta melko nopeasti: Väli a b hitsataan hidastaen lähestyttäessä b:tä. Tästä alkaen toimitaan normaalilla kuljetusnopeudella. Kuva 276. Keskeytyneen palon jatkaminen Kuva 277. Palkojatkoksia Kuvan 277 palkojatkokset: 1. Oikein suoritettu palkojatkos 2. Kohouma, suunnan vaihtokohdassa on viivytty liian kauan 3. Kuoppa, valokaarta ei ole viety lopetuspäätteen yläosaan Kuva 278. Korjaushitsaus suoritettu Korjaushitsauksen jälkeen korjauskohta hiotaan tarvittaessa vaadittuun pinnankarheuteen Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 8

9 H.4 Hitsauksen työergonomiaa Hitsatessa saatetaan työskennellä vaikeassa tai muuttumattomassa asennossa pitkiäkin aikoja. Tästä syystä on hyvä valmistautua aina ennen työn suoritusta siten, että säätää ja valmistelee hyvän työkorkeuden etukäteen, jotta ei joutuisi työskentelemään esim. etukenossa (kuva 279). Lisäksi voidaan vartalon asentoa vaihtamalla tai siitä tukea ottamalla saada työasento vartaloa mahdollisimman vähän kuormittavaksi (kuvat 280 ja 281). Kuva 279 Kuva 280 Jalkoja voidaan myös lepuuttaa vartalon painoa siirtämällä jalalta toiselle tai hakemalla tukea esim. työpöydästä (kuva 280). Kuva 281 Kuva 282 Joissakin hitsaus- tai hiontatehtävissä joudutaan olemaan työkappaleen päällä esim. istuallaan. Tällöin on vältettävä kumaria ja kurkottavia asentoja. Jos ne ovat pakollisia, työn yhtäjaksoinen aika pyritään jaksottamaan mahdollisimman lyhyeksi (kuva 283). On hyvä pyrkiä ottamaan jotain lämmikettä työkappaleen ja vartalon väliin, koska useimmiten korjattava kappale on kylmä. Kuva 283. Tig-hitsausta valukappaleen päällä Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 9

10 H.5 Terästen hitsattavuus Laajasti ymmärrettynä hitsattavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka helppoa on liittää komponentteja toisiinsa (valukappaleen korjaushitsauksessa liitetään lisäainetta perusaineeseen) niin, että liitos ja komponentit vastaavat niille asetettuja vaatimuksia. Hitsattavuus on siis riippuvainen liitokselle asetetuista myös tapauskohtaisista vaatimuksista. Kapeasti määriteltynä hitsattavuudella tarkoitetaan nimenomaan materiaalin hitsattavuutta eli lähinnä materiaalin koostumuksen ja rakenteen vaikutusta hitsaamiseen. Hitsauksessa tulee pyrkiä välttämään liitoskohdan lujuus- ja sitkeysominaisuuksien heikkenemistä, liitoksen halkeilua sekä korroosio-ominaisuuksien heikkenemistä. Yleisimmät käytettävissä olevat keinot ovat lisäaineen valinta (perusaineen valinta määräytyy kovin usein muiden tekijöiden mukaan), hitsausmenetelmän ja -arvojen (so. hitsausnopeuden, virta-arvojen jne.) valinta sekä liitoskohdan esilämmitys (ns. korotettu työlämpötila). Lisäksi suoritetaan usein jälkilämpökäsittelyjä. Hiiliteräksen (C-, C-, Mn- ja niukkaseosteiset teräkset) hitsattavuuteen vaikuttavat ensisijaisesti hiilipitoisuus ja muu karkenevuuteen ja halkeamailmiöihin vaikuttava koostumus. Karkenemisvaaran ja siitä seuraavan halkeiluvaaran kannalta teräksen hiilipitoisuudella ja karkenevuutta lisäävillä seosaineilla on erityinen merkitys. Varsinaisen hitsisauman (ns. hitsiaineen) ongelmiin voidaan vaikuttaa tehokkaasti lisäaineen (hitsauspuikkojen tai -langan) valinnalla. Ongelmat korostuvat yleensä pikemminkin hitsiaineen viereisessä perusaineessa heti hitsisauman vieressä. Teräksen hitsauksessa materiaali ja liitoksen tyyppi määrittävät valittavissa olevalle hitsausenergialle (=liitokseen hitsausprosessissa tuotu lämpö per liitoksen pituusyksikkö, esim. kj/cm) maksimin ja minimin. Mitä suuremmat virta- ja jännitearvot, mitä hitaampi hitsauspolttimen kuljetusnopeus ja mitä ohuemmat aineenvahvuudet (so. mitä heikompi lämmönjohtuminen pois liitoksesta), sitä suurempi hitsausenergia. Liian suuri hitsausenergia ulottaa kuitenkin hitsauksen lämpövaikutuksen laajalle ja tekee liitoksen jäähtymisestä hitaan, jolloin se johtaa mm. rakeenkasvuun ja sitä kautta liitoskohdan sitkeysominaisuuksien heikkenemisen. Liian pieni hitsausenergia aiheuttaa liitoksen karkenemisen ja tuhoaa siten sitkeyden tai aiheuttaa suoranaisesti liitoksen halkeamisen (kylmä- eli vetyhalkeama). Ruostumattomien terästen hitsauksessa esiin nousevat muut hitsattavuusongelmat, esim. austeniittinen RST on herkkä kuumahalkeilulle Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 10

11 H.6 Korjaushitsausohjeita H.6.1 Valuraudan hitsaus Yleistä Valuraudat ovat seoksia, jotka sisältävät raudan lisäksi seuraavia seosaineita: 2 5 % C, 1 3 % Si ja alle 1 % Mn. Valuraudoilla on pieni sitkeys, kovuus ja lujuus, ja ne ovat yleensä melko hauraita. Näiden ominaisuuksien parantamiseksi valurautoja seostetaan ja/tai lämpökäsitellään. Yleisimmät valurautalajit ovat: suomugrafiittivalurauta (harmaa valurauta) pallografiittivalurauta adusoitu valurauta tylppägrafiittivalurauta valkoinen valurauta. Suuri hiilipitoisuus vaikuttaa hitsattavuuteen huomattavasti. Koska valurautojen koostumukset ja ominaisuudet vaihtelevat paljon, myös hitsattavuus vaihtelee. Toiset laadut ovat kohtalaisesti hitsattavia, toiset ovat hitsattavaksi sopimattomia. Kaikki yllä mainitut valurautalaadut ovat sopivilla lisäaineilla ja toimenpiteillä kuitenkin hitsattavissa, pois lukien valkoinen valurauta, joka on erittäin haurasta. H.6.2 Puhdas nikkeli -tyyppi Valuraudat hitsataan pääsääntöisesti nikkelipuikoilla. Nikkelin ja valuraudan lämpölaajeneminen on lähes samanlaista. Nikkeli on sitkeämpää kuin muut valuraudan lisäaineet, ja se on myös helposti koneistettavaa. Sitä ei suositella runsaasti rikkiä ja fosforia sisältäville raudoille. H.6.3 Nikkeli-rauta-tyyppi Korkeamman lujuuden saavuttamiseksi valurauta- ja valurauta-teräsliitoksissa voidaan käyttää nikkeli-rauta-tyyppisiä hitsauspuikkoja. Hitsiaineen rautapitoisuuden vuoksi kovuus voi kohota hieman puhtaalla nikkelillä saavutettavaan verrattuna Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 11

12 H.6.4 Nikkeli-kupari-tyyppi Nikkeli-kupari on sopiva tyyppi, kun tarvitaan lähes valuraudan värinen hitsi. Hitsi on helposti koneistettavissa. H.6.5 Seostamaton teräs -tyyppi Seostamattomia hitsauspuikkoja voidaan käyttää ei-kriittisissä hitseissä, ja kun koneistusta ei tarvita. Hitsiaine tulee sekoittumisen takia kovaksi ja hauraaksi. H.6.6 Valuraudan korjaushitsaus kylmähitsauksena Suurin osa valurautakorjauksista hitsataan puikolla ja nykyään enimmäkseen kylmähitsauksena seuraavasti: Hitsaa lyhyitä, suoria palkoja (20-30 mm) paksuudesta riippuen Käytä ohuita puikkoja ja pientä virtaa Pidä keskimääräinen lämpötila alle 100 C koko ajan Vasaroi hitsin pinta pyöreällä vasaralla heti hitsauksen jälkeen. Kylmähitsauksen tarkoitus on tuoda mahdollisimman vähän lämpöä hitsauskohdan alueelle, tällöin jännitykset jäävät pienemmiksi. Vasarointi venyttää hitsipalkoa, mikä laukaisee kutistumisjännityksiä ja estää halkeamien syntymistä. H.6.7 Huonosti hitsattavien terästen hitsaus Korjaus- ja kunnossapitohitsauksissa on usein monia teräksiä, joita voidaan kutsua huonosti hitsattaviksi suuren karkenevuutensa vuoksi. Näitä teräksiä ovat mm: runsashiiliset teräkset koneenrakennuksen nuorrutusteräkset monet kulutusteräkset tuntemattomat teräkset. Tuntemattomia teräksiä on syytä käsitellä huonosti hitsattavina hitsausvirheiden estämiseksi, jos niiden tarkempaa koostumusta ei saada selville. Yhteistä näille kaikille teräksille on hitsattavuuden kannalta voimakas karkenemistaipumus sekä karenneen muutosvyöhykkeen suuri kovuus ja hauraus Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 12

13 Periaatteessa kaikkia näitä teräksiä voidaan hitsata sopivaa ferriittistä lisäainetta käyttäen ja tekemällä tarvittava esilämmitys tai esilämmitys ja jälkilämpökäsittely. Lämpökäsittelyt eivät usein ole kuitenkaan mahdollisia korjaushitsauksessa. Hitsaus austeniittisella ruostumattomalla tai nikkelipohjaisella lisäaineella on paljon käytetty ja tehokas tapa estää halkeamien syntymistä. Halkeamia aiheuttavan vedyn liukoisuus austeniittiseen hitsiaineeseen on suuri, mistä syystä vety ei siirry hauraaseen muutosvyöhykkeeseen aiheuttamaan vetyhalkeamia. Lisäksi austeniittisen hitsiaineen sitkeys on suuri, minkä ansiosta se pystyy venymään hitsin kutistumisen ja jäähtymisen aikana, mikä pienentää jännityksiä. H.6.8 Mangaaniterästen hitsaus Mangaaniteräs sisältää yleensä % mangaania ja 1 1,4 % hiiltä. Tietyt laadut voivat sisältää vähäisissä määrin myös muita seosaineita. Tällä teräksellä on poikkeuksellinen kyky kovettua kylmämuokkauksessa, esimerkiksi iskuista ja/tai kovassa paineessa. Tämä tekee teräksestä hyvän materiaalin moniin käyttökohteisiin murskaus- ja kaivosteollisuudessa, esimerkiksi murskauskoneiden kulutusosiin, kauhoihin ja kaivinkoneiden kynsiin. Mangaaniteräs kestää pitkään, mutta se voi myös kulua. Kunnostus käsittää normaalisti halkeamien ja lohkeamien korjausta, kappaleen alkuperäisen koon ja muotojen takaisinkasvattamista ja pinnan kovahitsausta tuotteen eliniän pidentämiseksi. Mangaaniteräksen hitsattavuus on rajoitettu uudelleenlämmityksestä ja hitaasta jäähtymisestä aiheutuvan haurastumisen vuoksi. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että palkojen välinen lämpötila ei saa nousta yli 200 C. Tästä johtuen on olennaista seurata lämpötilaa erittäin tarkasti hitsauksen aikana. Siksi nämä teräkset tulee hitsata: pienellä lämmöntuonnilla suorilla hitseillä ilman levitystä jos mahdollista, useampaa kappaletta samanaikaisesti työkappaletta vedessä jäähdyttäen. H.6.9 Yksinkertaistettu hitsaus Korjaushitsaus voidaan suorittaa esilämmittämällä kappale C lämpötilaan (riippuen teräksestä) ja pitämällä lämpötila hitsauksen ajan. Hitsauksen jälkeen tulee suorittaa lämpökäsittely. Tämäkään ei tuota täysin tasaista rakennetta ja kovuutta koko hitsiin, mutta tulos voi olla riittävän hyvä uuden työkalun tekemiseen verrattuna Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 13

14 Käytettävät esi- ja jälkilämmityslämpötilat löytyvät standardeista (esim. SAE/AISI) tai työkaluteräksen valmistajilta. H.6.10 Alumiinivalun hitsauksesta Alumiinivalukappaleita voidaan myös korjata hitsaamalla. Tämän kannattavuus on kuitenkin usein hyvin tarkkaan mietittävä. Alumiinivalua tehdään hyvin usein suursarjatuotannossa, jolloin on usein kannattavampaa hylätä valukappale ja valaa uusi. Alumiinivalut ovat niin pienikokoisia, että on nopeampi ja laadukkaampi tapa valaa uusi valu. Alumiinin erityispiirteitä on keveys ja matala sulamispiste, hyvä sähkön ja lämmönjohtavuus sekä suuri lämpölaajeneminen, joiden vaikutus tulee huomioida. Lisäksi tulee huomioida herkkä hapettuminen ja vedyn liukoisuus sulaan alumiiniin. Näiden tuntemus on tärkeää onnistuneelle hitsille. Oksidikalvolla on suuri merkitys hitsauksessa, koska sen sulamispiste on korkeampi kuin alumiinilla. Hitsauslämpö ei sulata sitä kuin pieneltä alalta aivan valokaarena alta. Oksidikalvo kerää kosteutta, ja se aiheuttaa huokoisuutta sulaan. Vedyn liukoisuus sulaan on hyvin suuri verrattuna jähmeään alumiiniin. Tästä syystä huokoisuustaipumus on suuri alumiinihitsauksessa. Alumiinissa ei tapahdu värimuutosta, kuten esim. teräksen hitsauksessa. Tämä vaikeuttaa sulamistapahtuman arviointia, joten hitsaajan on tarkkailtava sulan liikkeitä valokaaren alla hitsaustapahtumassa. Alumiini ei ole magneettinen, joten hitsaustapahtumassa ei esiinny magneettista puhallusta. Alumiinille suuri lämmön tuonti aiheuttaa perusaineen lujuuden pienenemistä ja kuumahalkeilua joillekin seostyypeille. Runsaasti seostetuilla alumiiniseoksilla jähmettyminen tapahtuu pitkällä aikavälillä, jolloin halkeilutaipumus pienenee. Niukasti seostetuilla teräksillä taas jäähtyminen tapahtuu epätasaisesti, jolloin jännitykset saavat helposti halkeilua. Halkeilua edesauttaa alumiinin suuri lämpölaajeneminen, suuri kutistuminen jäähtymisen yhteydessä ja alumiiniseoksilla suuri puuroalue. Hitsausmenetelmät valualumiinille ovat TIG-, MIG-, ja puikkohitsaus Hitsausaineet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään Puhdas alumiini 99,5 % Mg-seosteinen alumiini AlMg5 AlMg 4,5mn Si - seosteinen alumiini AlSi Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 14

15 Lisäaineseostuksella voidaan vaikuttaa sauman (korjauskohdan) ominaisuuksiin. Eri lisäaineseosten vaikutuksesta saadaan valokaaren kuumuutta nostettua ja parannettua tunkeumaa. Alumiinia hitsattaessa on aina käytettävä inerttiä (passiivista, tapahtumaan osallistumatonta) suojakaasua. Yleisin suojakaasu on argon. Alumiinihitsauksessa käytettävä suojakaasu on Mison Ar+0,03 % NO. H.6.11 Valupronssit Koneenrakennuksessa on käytössä hyvinkin monenlaisia erilaisia pronssiseoksia. Seuraavassa käsitellään muutamaa seosta, joita yleisemmin valetaan ja joihin voidaan tarvita korjaushitsausta jälkikäsittelyssä. H Tinapronssit Tinapronssit ovat kupari-tinaseoksia, joissa tinapitoisuus vaihtelee välillä 2 10 %. Valuissa se voi olla vielä suurempi, ja niissä voi olla muita seosaineita, mm. lyijyä, tinaa ja sinkkiä. Valuseoksia käytetään mm. hammas- ja kierukkapyörä-, potkuri-, liukulaakeri-, kirkonkellovaluissa jne. Lyijyllä ja sinkillä seostettua tinapronssivaluseosta kutsutaan myös punametalliksi, jota käytetään mm. pumpunpesissä, vesi- ja höyryvarustimissa, liukulaakereissa ja taidevaluissa. Tinapronsseja pidetään yleensä melko hyvinä hitsattavina materiaaleina. Ne ovatkin kuitenkin jossain määrin arkoja kuumahalkeilulle, koska niillä on melko laaja jähmettymisalue ja suuri lämmönjohtavuus. Tämän voi tunnistaa siitä, että tina helmeilee tinapronssikappaleen kulmassa sitä lämmitettäessä. Nämä ominaispiirteet aiheuttavat suotautumista hitsin keskustaan. Lyijyseosteiset tinapronssivalut ovat kuitenkin lyijyn takia huonosti hitsattavia, koska ne ovat arkoja halkeilulle. Ohjeita hitsaukseen: Hitsisula on pidettävä pienenä, ja joskus joudutaankin turvautumaan esikuumennukseen Ennen hitsausta suoritetaan esilämmitys C Valukappaletta ei pidä kuumana liikutella Hitsin kuumavasarointi halkeilun vähentämiseksi paksuissa ja jäykissä rakenteissa Hitsauksen jälkeen kylmävasarointi suositeltavaa Lisäaine valitaan perusaineen tinapitoisuuden mukaan (väriyhtäläisyys) Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 15

16 H Alumiinipronssit Alumiinipronsseissa alumiinimäärä on 5 12 %. Lisäksi niissä voi olla pieniä määriä rautaa, nikkeliä ja mangaania. Seoksilla on hyvä korroosionkestävyys ja hilseilynkestävyys metallin pinnalla olevan alumiinioksidikalvon ansioista. Myös kulumisen kestävyys on hyvä. Valumetalleina alumiinipronsseja käytetään erilaisissa voimakkaasti mekaanisesti rasitetuissa koneenosissa, kuten nosturipyörissä, holkeissa, suojakoteloissa ja hammaspyörissä. Alumiinipronsseja pidetään melko hyvinä hitsattavina materiaaleina, vaikka jotkut seokset ovat arkoja hitsin kuumahalkeamille. Lämmönjohtavuus voidaan todeta lämmittämällä kappaleen kulmaa, jolloin kulma pyöristyy tinapronssista poiketen. Alumiinioksidikalvo peittää pinnan, ja tästä syystä TIG hitsauksessa on käytettävä vaihtovirtaa. Lämmönjohtavuus on pieni, joten ohuille kappaleille esikuumennusta ei tarvita. Esilämmitys tarvittaessa C:een paksuille kappaleille, joita valukappaleet yleensä ovat Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 16

17 KERTAUSTEHTÄVIÄ G 1. Millaisia teräsvalukappaleen korjaushitsausmenetelmiä käytetään? 2. Mitä taloudellisia näkökohtia on huomioitava valukappaleen korjaushitsauksessa? 3. Korjaushitsauksessa on kiinnitettävä huomiota työasentoon. Mainitse muutamia näkökohtia. 4. Mistä syystä valuraudan korjaushitsaus on hieman vaativaa ja ongelmallista? 5. Millaisia vaihtoehtoja on alumiinivalun korjaushitsauksesta päätettäessä? Pekka Niemi Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät - 17

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 2, Hitsausohjeita OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 2, Hitsausohjeita Valuraudan hitsaus... 2-3 Huonosti

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

G. Teräsvalukappaleen korjaus

G. Teräsvalukappaleen korjaus G. Teräsvalukappaleen korjaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 247. Teräsvalukappaletta korjaushitsataan Tig-menetelmällä Hitsaamiseen teräsvalimossa liittyy monenlaisia hitsausmetallurgisia kysymyksiä,

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia.

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. B.5 Hitsausvirheet 1 B.5.1 Hitsausvirheiden syyt Perusaine Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. Tavallisimmat syyt kuumahalkeamien syntymiseen

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 3 ODOROX MISON suojakaasu odorized oxygen Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 02 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina

Lisätiedot

J O H D A N T O J A T Y Ö K A L U T E R Ä S T E N V A L U R A U D A N J A V A L U T E R Ä K S E N

J O H D A N T O J A T Y Ö K A L U T E R Ä S T E N V A L U R A U D A N J A V A L U T E R Ä K S E N J H D A N T J A T Y Ö K A L U T E R Ä S T E N H I T S A U S............................................. C 1. 2 I M P W E L D v a i k e a s t i h i t s a t t a v i e n t e r ä s t e n k o r j a u s h i

Lisätiedot

Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen. Kirjallisuusselvitys

Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen. Kirjallisuusselvitys Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen Kirjallisuusselvitys Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 7/2013 Austeniittiset lisäaineet

Lisätiedot

Pienoisopas. Alumiinihitsaus.

Pienoisopas. Alumiinihitsaus. Pienoisopas. Alumiinihitsaus. 2 Sisällys 3 Alumiini 4 Alumiiniseokset 5 Alumiinin hitsaaminen Muodonmuutokset Puhdistus ennen hitsausta Lisäaine 7 Suojakaasut MISON suojakaasut Alumiinihitsauksen suojakaasut

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 1, Perusteet OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 1, Perusteet Talttaus Leikkaus Lävistys... 1-3 Esilämmitys

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitohitsaus

Korjaus- ja kunnossapitohitsaus Korjaus- ja kunnossapitohitsaus Hitsaus on tärkeä menetelmä korjaustoiminnassa Hitsaus on metallien yleisin liittämismenetelmä. Hitsausta käytetään konepajoissa, kun valmistetaan erilaisia uusia tuotteita.

Lisätiedot

Tasalujat hitsauslangat ultralujille teräksille

Tasalujat hitsauslangat ultralujille teräksille Kimmo Keltamäki Tasalujat hitsauslangat ultralujille teräksille Kirjallisuusselvitys Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 6/2013 Tasalujat hitsauslangat ultralujille

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

Puikkojen oikea valinta

Puikkojen oikea valinta Puikkojen oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 27511 Eura puh. 0105223500,fax 0105223510 email : jallonen@lincolnelectric.eu Puikkohitsauksessa

Lisätiedot

B6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin

B6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin B.6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin 1 B.6.1 Valokaari lämmönlähteenä Valokaari Valokaaren avulla pystytään vaivattomasti kehittämään riittävän korkeita lämpötiloja ja suuria lämpömääriä kaikkien metallisten

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA 7.11.2017 WiseRoot+ TUOTTAVA JA KORKEALAATUINEN MIG- HITSAUSPROSESSI WiseRoot+ on ilman juuritukea tehtävään pohjapalon hitsaukseen optimoitu lyhytkaariprosessi.

Lisätiedot

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Ruukin Teräspaalupäivä 2013 Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö Hitsaus prosessina Laatuvaatimukset Hitsaajan pätevyys

Lisätiedot

TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4

TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4

Lisätiedot

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE Somotec Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh 0207 969 240 fax 0207 969 249 email: somotec@somotecfi internet: wwwsomotecfi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök Jälkikäsittelyt Puhdistuksen jälkeen valuille voidaan tehdä vielä seuraavia jälkikäsittelytoimenpiteitä: tuotantohitsaus lämpökäsittely koneistus pintakäsittely Tuotantohitsaus Tuotantohitsaus jakaantuu

Lisätiedot

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 MIG-hitsauslangat KOVAHITSAUS MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa..... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 RUOSTUMATTOMAT MIG 307Si AWS A5.9: ~ ER307 sekaliitos

Lisätiedot

Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus

Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus Mustat teräkset yleiset rakenneteräkset, esim. S235JR, S355J3G3-Z25 ja S420 paineastiateräkset, esim. P235GH, P355N ja H II DIN 17155 laivanrakennusteräkset,

Lisätiedot

Hitsauksen teoriaopetus A5 Hitsausaineet 1

Hitsauksen teoriaopetus A5 Hitsausaineet 1 Hitsauksen teoriaopetus A5 Hitsausaineet 1 A.5 Hitsausaineet A.5.1 Puikkohitsaus Hitsauspuikon periaate Hitsauspuikko muodostuu sydänlangasta, jonka ympärille on puristettu päällyste. Valokaaren lämmön

Lisätiedot

Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen

Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen HITSAUSSEMINAARI puolitetaan kustannukset Lahti 9.4.2008 Dipl.ins. Kalervo Leino VTT HITSAUSMENETELMÄN TEHOKKUUS = 1 / HITSAUSAIKA HITSIMÄÄRÄ HITSIAINEEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma HAMMASPYÖRÄN HAMPAAN TÄYTEHITSAUS REPAIR WELDING A SPROCKET OF A GEARWHEEL Lappeenrannassa 27.04.2012 Leevi Paajanen

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 6, Hakemistot OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi 1 Aakkosellinen hakemisto Käyttökohdehakemistosta löydät kaksi tai kolme

Lisätiedot

ALUMIININ MONIPALKOHITSAUS MULTI-RUN WELDING OF ALUMINIUM

ALUMIININ MONIPALKOHITSAUS MULTI-RUN WELDING OF ALUMINIUM 0 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari ALUMIININ MONIPALKOHITSAUS MULTI-RUN WELDING OF ALUMINIUM Lappeenrannassa 12.8.2013 Ilkka Kaipainen

Lisätiedot

Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen.

Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen. Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen. 2 Sisällys. 3 Ruostumaton teräs 4 Ruostumattomien terästen lujuus ja korroosionkestävyys 4 Ruostumattomien terästen hitsaus - käytännön ohjeita

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI

Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI KOBOLTTI www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO SEOSTAMATTOMAT

Lisätiedot

A.7 Hitsauksen suoritus (2)

A.7 Hitsauksen suoritus (2) Hitsauksen teoriaopetus A7 Hitsauksen suorittaminen 1 A.7 Hitsauksen suoritus (2) A.7.1 Hitsausparametrien tarkistus Tärkeätä on, että hitsauslaitteisto antaa oikeat arvot (kelpuutus), kun hitsataan WPS:n

Lisätiedot

B.2 Levyjen hitsausliitokset

B.2 Levyjen hitsausliitokset 1 B.2 Levyjen hitsausliitokset B.2.1 Hitsilajit: Päittäis- ja pienahitsit Hitsilajeja on kaksi, pienhitsejä ja päittäishitsejä. Pienahitsillä tarkoitetaan pienarailoon hitsattua hitsiä. Päittäishitsejä

Lisätiedot

Tietoa hitsarin takataskuun

Tietoa hitsarin takataskuun Tietoa hitsarin takataskuun XA00153012 Tietoa hitsarin takataskuun -vihkonen on tarkoitettu helpottamaan päivittäistä työskentelyäsi lisäaineiden valinnassa ja hitsaustyössä. Vihkoseen on koottu yleisimmin

Lisätiedot

LISÄMODULI. PSS Ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PSS Ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus LISÄMODULI PSS Ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus PSS 1: Ruostumattomat teräkset ja niiden ominaisuudet PSS 1.1: Määritelmä PSS 1.2: Passiivikalvo PSS 1.3: Ruostumattomien terästen merkinnät PSS

Lisätiedot

WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ.

WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ. WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG www.eco-tracks.com HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ TELAHOKKIEN HITSAUSOHJE Yleistä Booriseosteisen teräksen ominaisuuksia Karkaistun booriseosteisen

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus Rikasta Pohjoista 2016, 14.4.2016 Kemi Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center SSAB Olemme Maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö

Lisätiedot

Valmistushitsaus S E O S T A M A T T O M I E N J A R U O S T U M A T T O M I E N T E R Ä S T E N H I T S A U S. A 2. 1

Valmistushitsaus S E O S T A M A T T O M I E N J A R U O S T U M A T T O M I E N T E R Ä S T E N H I T S A U S. A 2. 1 S E O S T A M A T T O M I E N J A N I U K K A S E O S T E I S T E N T E R Ä S T E N H I T S A U S............................................. A 1. 2 M A G M A W E L D h i t s a u s p u i k o t.................

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 4, Käyttöesimerkkejä OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 4, Käyttöesimerkkejä Maataloustyökalut äkeen lautaset...

Lisätiedot

Puikon valinta korjaushitsaukseen ja pinnoitukseen

Puikon valinta korjaushitsaukseen ja pinnoitukseen Puikon valinta korjaushitsaukseen ja pinnoitukseen Lincoln Electric Nordic Mestarintie 4 PL 60 27511 Eura Puh.: 0105223500, fax: 0105223510 email:jallonen@lincolnelectric.eu Yleistä Ylikuormitus johtaa

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily , SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab

Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily , SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily 27.5.2016, SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab Sisältö. Seoskaasujen komponentit Perussuositukset Mikroseostukset AGAn suojakaasut rst:n

Lisätiedot

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2010 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE www.somotec.fi SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2010 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE www.somotec.fi SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA selectarc HITSAUSPUIKOT 2010 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI ALUMIINI KUPARI KOVAHITSAUS TALTTAUS LEIKKAUS LÄMMITYS wwwsomotecfi

Lisätiedot

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta Seostamattomat teräkset (niukkaseosteiset teräkset) Ruostumattomat teräkset Mangaaniteräkset Pikateräkset Työkaluteräkset Kuumalujat teräkset Tulenkestävät teräkset 1

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 3, Kovahitsaus OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Kovahitsaus Yleistä Kovahitsauksella suojataan kappaleita erilaisia

Lisätiedot

Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI

Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI Kemi-Tornion Amk Tekniikka, T&K Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI 12.5.2001 Mari-Selina

Lisätiedot

Hitsien laatu ja. Hitsausuutisissa julkaistut artikkelit, osat 1 5. Juha Lukkari OY ESAB

Hitsien laatu ja. Hitsausuutisissa julkaistut artikkelit, osat 1 5. Juha Lukkari OY ESAB Hitsien laatu ja hitsausvirheet Hitsausuutisissa julkaistut artikkelit, osat 1 5 Juha Lukkari OY ESAB Julkaisija: OY ESAB, Ruosilantie 18, 00390 Helsinki, puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi

Lisätiedot

C.2 Muut perusaineet kuin seostamaton teräs

C.2 Muut perusaineet kuin seostamaton teräs 1 C.2 Muut perusaineet kuin seostamaton teräs C.2.1 Seosteräkset ja ruostumattomat teräkset Seosteräkset Valitaan esimerkkinä seosteräs analyysillä 0,2% C, 1,5% Mn ja 0,5% Mo. Sulamisvyöhykkeessä syntyy

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

Täytelangan oikea valinta

Täytelangan oikea valinta Täytelangan oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET - Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 Eura Puh: 0105223500, fax 0105223510 email :jallonen@lincolnelectric.eu Prosessikuvaus

Lisätiedot

Tietoa hitsarin takataskuun

Tietoa hitsarin takataskuun Tietoa hitsarin takataskuun Tietoa hitsarin takataskuun -vihkonen on tarkoitettu helpottamaan päivittäistä työskentelyäsi lisäaineiden valinnassa ja hitsaustyössä. ihkoseen on koottu yleisiin käytetyt

Lisätiedot

KUPARIN HITSAUS KATTAVILLA LAATUVAATIMUKSILLA

KUPARIN HITSAUS KATTAVILLA LAATUVAATIMUKSILLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone Jussi Marttinen KUPARIN HITSAUS KATTAVILLA LAATUVAATIMUKSILLA Työn tarkastajat: Professori Jukka Martikainen DI Veijo Nikula TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valunhankinta-koulutus 15.-16.3.2007 Marko Riihinen Metso Foundries Jyväskylä Oy Valurauta / rautavalun valumateriaali - rakkaalla lapsella on monta nimeä Suomugrafiittivalurauta

Lisätiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot CD-hitsauspultit Tuoteluettelo Tekniset tiedot 1 CD-hitsauspultit - toiminnan kuvaus Menetelmä DVS-tietolomakkeen 0903 (2000) mukaan kaaritapitushitsaus kondensaattoripurkausmenetelmällä on keino hitsata

Lisätiedot

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2009 Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2009 Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI selectarc HITSAUSPUIKOT 2009 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI ALUMIINI KUPARI KOVAHITSAUS TALTTAUS LEIKKAUS Somotec Oy Tototie 2,

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

HITSAUKSEN ALKEITA. Emäspuikoissa on paksumpi päällyste sekä hitsauspuhallus voimakkaampi kuin rutilipuikoissa.

HITSAUKSEN ALKEITA. Emäspuikoissa on paksumpi päällyste sekä hitsauspuhallus voimakkaampi kuin rutilipuikoissa. PUIKKOHITSAUS Hitsauskone tyypit: HITSAUKSEN ALKEITA Hitsausmuuntajassa hitsausvirta on vaihtovirtaa, jännite noin 30 60 Volttia ja Hertsiluku sama kuin verkossa, 1-vaihekoneessa 50 Hertziä, näin ollen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / Merenkulkualan insinööri. Jussi Seima KORJAUSHITSAUS LAIVOILLA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / Merenkulkualan insinööri. Jussi Seima KORJAUSHITSAUS LAIVOILLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / Merenkulkualan insinööri Jussi Seima KORJAUSHITSAUS LAIVOILLA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulku SEIMA,

Lisätiedot

AWS A5.20/A5.20M : E70T-9C-H8 / E70T-9M-H8 EN 758 : T 46 0 R C 3 H10 / T 46 0 R M 3 H10

AWS A5.20/A5.20M : E70T-9C-H8 / E70T-9M-H8 EN 758 : T 46 0 R C 3 H10 / T 46 0 R M 3 H10 Luokittelu Suojakaasullinen täytelanka käsihitsaukseen tai mekanisoituun hitsaukseen jalkoasennossa Vähän roiskeita, hyvä kuonan irtoaminen, juoheva ulkonäkö, erinomainen hitsattavuus Hyvä tuotto ja syvä

Lisätiedot

Kuumasinkityn teräksen liittäminen hitsaaminen

Kuumasinkityn teräksen liittäminen hitsaaminen Kuumasinkityn teräksen liittäminen hitsaaminen Kuumasinkityn teräksen liittäminen hitsaamalla Hitsaus on yleisin liittämismuoto valmistettaessa teräsrakenteita ja se soveltuu hyvin kuumasinkittävien rakenteiden

Lisätiedot

OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES

OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES Lappeenrannassa 24.4.2012

Lisätiedot

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Metalliseokset Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Alumiiniseokset Eri tavoin seostettu alumiini sopii kaikkiin yleisimpiin valumenetelmiin. Alumiiniseoksia

Lisätiedot

HUOM. Kirjan taulukoissa on käytetty suomalaisesta käytännöstä poiketen pistettä erottamaan kokonais- ja desimaaliosaa toisistaan.

HUOM. Kirjan taulukoissa on käytetty suomalaisesta käytännöstä poiketen pistettä erottamaan kokonais- ja desimaaliosaa toisistaan. Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää

Lisätiedot

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia HITSAUSMENETELMÄT Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia SISÄLLYSLUETTELO Jauhekaarihitsaus...4 Kaasukaarimuottihitsaus...5 Kaarijuotto...5 Kaasuleikkaus...5 Kiekkohitsaus...6

Lisätiedot

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset alform plate Luja: alform plate700 M Erikoisluja: alform plate 960 M x-treme Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) 2.9.217 Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

ALUMIININ OKSIDIKERROKSEN MERKITYS HITSAUKSESSA THE EFFECT OF THE OXIDE LAYER IN ALUMINIUM WELDING

ALUMIININ OKSIDIKERROKSEN MERKITYS HITSAUKSESSA THE EFFECT OF THE OXIDE LAYER IN ALUMINIUM WELDING LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari ALUMIININ OKSIDIKERROKSEN MERKITYS HITSAUKSESSA THE EFFECT OF THE OXIDE LAYER

Lisätiedot

UUSI SYMPLEX 320 SYMPLEX 420. Puikkohitsausja MIG/MAG- Invertterit. AWtools Oy

UUSI SYMPLEX 320 SYMPLEX 420. Puikkohitsausja MIG/MAG- Invertterit. AWtools Oy AWtools Oy Rälssitie 7 B 01510 VANTAA Puh. 020 7434 720 www.awtools.fi myynti@abajat.fi UUSI Sarja 3-vaihe SYMPLEX 320 SYMPLEX 420 Puikkohitsausja MIG/MAG- Invertterit SYMPLEX 320-420 3PH SUURI VAIN OMINAISUUKSILTAAN.

Lisätiedot

D. Polttoleikkaus. D.1 Polttoleikkauksen valmistelu. Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto

D. Polttoleikkaus. D.1 Polttoleikkauksen valmistelu. Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto D. Polttoleikkaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Polttoleikkaus on yleisimmin käytetty terminen leikkausmenetelmä myös valukkeiden poistamisessa. Sen käyttöä puoltavat mm. laitteiston pienet hankintakustannukset

Lisätiedot

HITSAUS HARDOX. Hitsaus Hardox

HITSAUS HARDOX. Hitsaus Hardox HITSAUS HARDOX Hitsaus Hardox 1 HITSAA HELPOSTI Hardox-kulutuslevyjen hitsaaminen Hardox -kulutuslevyissä yhdistyvät toisiinsa ainutlaatuinen suorituskyky ja poikkeuksellisen hyvä hitsattavuus. Tätä terästä

Lisätiedot

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Severi Anttila Oulun yliopiston terästutkimuskeskus,konetekniikan osasto, Materiaalitekniikan laboratorio Johdanto Ferriittiset

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

WiseSteel ÄLYKÄSTÄ TERÄKSEN HITSAUSTA

WiseSteel ÄLYKÄSTÄ TERÄKSEN HITSAUSTA WiseSteel ÄLYKÄSTÄ TERÄKSEN HITSAUSTA 5.10.2017 WiseSteel ENEMMÄN TEHOA JA VÄHEMMÄN ROISKEITA NIUKKAHIILISTEN TERÄSTEN HITSAUKSESSA WiseSteel tekee hiiliteräksen MIG-hitsauksesta helppoa ja tehokasta,

Lisätiedot

Miten parannan hitsauksen tuottavuutta

Miten parannan hitsauksen tuottavuutta Miten parannan hitsauksen tuottavuutta SHY Turun paikallisosasto 60 vuotta 07.11.2013 Esa Penttilä IWS hitsausneuvonta Oy ESAB Millä tehostan hitsausta Esa Penttilä Oy Esab Mitä tänään - suunnittelu -

Lisätiedot

A9 Hitsaajan pätevyyskokeet

A9 Hitsaajan pätevyyskokeet A.9 Hitsaajan pätevyyskokeet A.9.1 Pätevöittämisen tarkoitus 1(13) Hitsaus on metalliteollisuuden vaativin ammatti. Tästä johtuen on hitsaajan pätevyydellä olennainen merkitys hitsin laadun kannalta. Hitsaajan

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS. käyttösovellusopas kylmätyöstö

TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS. käyttösovellusopas kylmätyöstö TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS käyttösovellusopas kylmätyöstö sisällys Yleistä työvälineterästen hitsauksesta... 3 Hitsausmenetelmät... 3 Työpiste... 5 Hitsausaineet... 6 Varo vetyä!... 7 Korotettu työlämpötila...

Lisätiedot

Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa

Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Steelpolis tuotantostudio Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Sami Heikkilä Tutkimusinsinööri 17.9.2009 Steelpolis tuotantostudio

Lisätiedot

A.1 Kaarihitsauksen perusteet

A.1 Kaarihitsauksen perusteet 1 A.1 Kaarihitsauksen perusteet A.1.1 Sähköopin perusteet Mitä on sähkö? Aineen perusrakenne koostuu atomeista, jotka ovat erittäin pieniä. Atomiin kuuluu ydin ja sitä ympäröivä elektroniverho, jossa elektronit

Lisätiedot

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus May 12, 2011 www.outokumpu.com Ruostumattomat teräkset Ferriittisten ominaisuudet Ferriittisten hitsaus 2 12.5.2011 Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumaton

Lisätiedot

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS

Lisätiedot

Valurauta ja valuteräs

Valurauta ja valuteräs Valurauta ja valuteräs Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valurauta ja valuteräs ovat raudan (Fe), hiilen (C), piin (Si) ja mangaanin (Mn) sekä muiden seosaineiden

Lisätiedot

Käsikirja Hitsauslisäaineiden varastointi- ja käsittelyohjeet

Käsikirja Hitsauslisäaineiden varastointi- ja käsittelyohjeet Käsikirja Hitsauslisäaineiden varastointi- ja käsittelyohjeet HITSAUSPUIKOT, MIG/MAG-UMPILANGAT, TÄYTELANGAT, TIG-LANGAT SEKÄ JAUHEKAARILANGAT, -NAUHAT JA -JAUHEET Sisältö Ympäristöstä huolehtiminen sivu

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa, Lisäaineiden tuotetiedot OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 7 761, faksi (09) 7 7771, www.esab.fi Lisäaineet valuraudalle Puikko Käyttökohteet 91.8, AC DIN 873

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

JAUHEKAARI- JA TANDEM-MIG/MAG-HITSAUKSEN VERTAILU (A comparison of submerged arc welding and tandem-mig/mag-welding)

JAUHEKAARI- JA TANDEM-MIG/MAG-HITSAUKSEN VERTAILU (A comparison of submerged arc welding and tandem-mig/mag-welding) LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari JAUHEKAARI- JA TANDEM-MIG/MAG-HITSAUKSEN VERTAILU (A comparison of submerged arc welding and tandem-mig/mag-welding)

Lisätiedot

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus www.ruukki.fi Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Sisältö 0 Johdanto 1 Kulumista hyvin kestävät Raex-teräkset 2 Kulutusterästen hitsattavuus 2.1 Kylmähalkeilualttius

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

www.ruukki.fi HITSAUS. YLEISTIETOA KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

www.ruukki.fi HITSAUS. YLEISTIETOA KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT www.ruukki.fi HITSAUS. YLEISTIETOA KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Hitsausprosessin valinta Hitsausprosessia valittaessa on huomioitava terästen lämmöntuontirajoitukset ja hitsauksen suoritustapa.

Lisätiedot

Juottaminen J O H D A N T O... D 1. 2. J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o... D 1. 3

Juottaminen J O H D A N T O... D 1. 2. J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o... D 1. 3 J O H D A N T O.......................................... D 1. 2 J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o............... D 1. 3 I M P O W E L D, C H E M E T, F E L D E R j a S T E L L A - j

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

MIG/MAG-hitsaus. Sisällysluettelo. MIG/MAG-hitsausta.

MIG/MAG-hitsaus. Sisällysluettelo. MIG/MAG-hitsausta. MIG/MAG-hitsaus MIG/MAG-hitsausta. MIG/MAG-hitsaus (engl. metal inert gas / metal active gas welding) on kaasukaarihitsausmenetelmä, jossa sähkövirran avulla aikaansaatava valokaari palaa lisäainelangan

Lisätiedot

Hitsaaja, Inhan tehtaat

Hitsaaja, Inhan tehtaat WiseFusion USKOMATTOMAN NOPEAA MIG-HITSAUSTA "WiseFusionilla on mahdollista hitsata hitsisulan päällä 10 mm:n ilmaraolla." Hitsaaja, Inhan tehtaat 07.07.2016 1(5) OPTIMOITU HITSAUSTOIMINTO PARANTAA LAATUA,

Lisätiedot