Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen: LUONNOS , YAMK-TARJONTA LUKUVUONNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen: LUONNOS 8.6.2013, YAMK-TARJONTA LUKUVUONNA 2013-14"

Transkriptio

1 Ylemmän AMK-tutkinnon laaja-alainen opintojaksotarjonta Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen, palveluliiketoiminnan, metsätalouden liiketoiminnan, sähköisen asioinnin ja arkistoinnin sekä ympäristöteknologian ylemmän AMK-tutkinnon koulutusohjelmat järjestävät mahdollisuuden poikkitieteellisiin opintoihin. Koulutusohjelmien opiskelijat voivat valita oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti opintoja ristiin eri koulutusohjelmista. Paikkoja on rajoitetusti, joten nopeat päätökset ovat valttia. Muutokset tarjonnassa ovat mahdollisia. Opintojaksojen tarkempi ajoitus löytyy koulutuskalenterista tai vastuuopettajalta. Jos aiot osallistua muiden kuin oman koulutusohjelmasi opintojaksoille, niin ilmoittaudu opintotoimiston kautta. Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen: Johtajuuden kehittäminen L83B009, 5 op Osoitat perehtyneisyytesi johtajuuden merkitykseen organisaation menestystekijänä. Osaat tunnistaa ja arvioida johtajuuttasi ottamalla huomioon muuttuvan toimintaympäristön esimiestyölle asettamat vaatimukset. Osaat johtaa erityyppisiä tiimiorganisaatioita ja osaat viedä muutosprosesseja hallitusti läpi. Vastuuopettaja: Leena Korhonen Projektin johtaminen L83B024, 5 op Osaat yhdistää projektitoiminnan organisaation liiketoimintastrategiaan ja osallistua menestyksekkään projektiliiketoiminnan rakentamiseen. Osaat tarkastella kokonaisvaltaisesti projektin elinkaarta projektipäällikön näkökulmasta. Osaat projektin johtamisen erityispiirteet ja käytännön menetelmät projektin eri vaiheissa. Osaat johtaa ja ohjata projektitiimiä haasteellisissa johtamistilanteissa ja käyttää erilaisia projektin hallinnan työkaluja tarkoituksenmukaisella tavalla projektin elinkaaren eri vaiheissa. Vastuuopettaja: Leena Korhonen Laadun ja prosessien kehittäminen L83B021, 5 op Osaat kehittää ja ylläpitää laatujärjestelmiä. Osoitat perehtyneisyytesi kehittäjän osaamisvalmiuksiin ja kehittämisosaamiseen. Vastuuopettaja: Heli Tavasti Sopimusjuridiikka L83B025, 5 op (vain s 2014) Osaat kuvailla sopimusten keskeisen roolin yrityksen liikesuhteissa. Tiedät sopimukseen liittyvien velvoitteiden syntymisen edellytykset ja seuraukset. Osaat arvioida organisaation sopimusoikeudellisia riskejä ja ottaa ne huomioon sopimuksia tehtäessä. Toteutus vain syksyllä Vastuuopettaja: Jussi Seppänen Strateginen suunnittelu ja johtaminen L83B023, 5 op verkkokurssi Osaat analysoida liiketoimintaa ja liiketoimintaympäristöä strategisesta näkökulmasta. Osaat käyttää keskeisiä strategisen suunnittelun käsitteitä ja työkaluja. Osaat laatia ja toteuttaa strategiasuunnitelman. Vastuuopettaja: Eila Jussila

2 Palveluliiketoiminnan johtaminen L83C037, 5 op Osaat työskennellä asiantuntijana palvelujen suunnittelu- ja markkinointitehtävissä ja johtaa palveluliiketoimintaa. Osaat käyttää asiantuntevasti palvelujen suunnitteluun, muotoiluun ja tuotteistamiseen liittyviä menetelmiä ja osaat perustella valintasi. Vastuuopettaja: Hannele Kämppi Asiakassuhteiden ja myynnin johtaminen L83C036, 5 op Osaat luoda ja edistää kannattavia asiakkuuksia ja yhteistyösuhteita. Tiedät myynnin keskeisen roolin ja merkityksen a) yrityksen strategiaa toteuttavana ja b) yrityksen asiakasymmärrystä lisäävänä toimintana. Osaat toteuttaa arvoa tuottavan ja ratkaisukeskeisen myyntiprosessin. Osaat analysoida, suunnitella ja johtaa yrityksen myyntitoimintaa. Vastuuopettaja: Hannele Kämppi Rahoitus ja toiminnan suunnittelu L83C039, 5 op Tiedät mihin rahaa sitoutuu yrityksen toiminnassa. Osaat suunnitella ja hoitaa yrityksen rahoituksen. Osaat laatia erilaisia suunnittelulaskelmia. Strateginen johdon laskentatoimi L83B001, 5 op Tiedät johdon laskentatoimen roolin yrityksen strategiaprosessissa. Osaat tehdä päätöksentekoa tukevia laskelmia ja soveltaa niitä. Osaat kehittää johdon laskentatoimen menetelmiä ja raportointia. Osaat hyödyntää strategialähtöisiä suoritusmittareita. Tulos- ja verosuunnittelu L83C040, 5 op (avoin amk tarjontaan tulee s 2014) Tiedät yrityksen verotusta koskevat säädökset. Osaat suunnitella ja laatia yrityksen tilinpäätöksen ottaen huomioon verotukselliset näkökohdat. Konsernilaskenta ja analysointi L83C038, 5 op (avoin amk tarjontaan tulee k 2014) Tiedät konsernia ja konsernitilinpäätöstä koskevat lain säännökset. Osaat laatia konsernitilinpäätöksen. Osaat analysoida yrityksen taloudellista tilaa. E-liiketoiminta ja e-markkinointi L83C030, 5 op (avoin amk tarjontaan tulee s 2014) Osaat arvioida verkkoliiketoiminnan mahdollisuuksia ja hyötyjä osana yrityksen liiketoimintaa. Osaat laatia yritykselle verkkoliiketoiminnan ja/tai verkkomarkkinoinnin hyödyntämisen suunnitelman. Vastuuopettaja: Heli Aaltonen Palveluliiketoiminta: Kestävä palveluliiketoiminta R83C022, 5 op

3 Ymmärrät kokonaisvaltaisen vastuullisen toiminnan merkityksen menestymiselle liiketoiminnassa. Ymmärrät yritystoiminnan vihertymiseen eli ekologisesti kestävään kehitykseen liittyviä prosesseja ja ilmiökenttää. Saat käytännönläheisiä kehittämistyökaluja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja johtamiseen. Vastuuopettaja: Ismo Glad Matkailu- ja ravitsemisalan laitos, Mikkeli Palveluprosessien kehittäminen R83C002, 5 op Tavoitteena on, että tunnistat erilaisia palveluihin liittyviä prosesseja sekä niihin liittyviä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on, että saat valmiuksia palveluprosessien kehittämistyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä muutoksen johtamiseen. Vastuuopettaja: Teija Rautiainen Matkailu- ja ravitsemisalan laitos, Mikkeli Metsätalouden liiketoiminta: Markkinointiviestintätaidot 5 op, N83B200 Oman alan ammattilaisena mediassa: Median toiminta, mediayhteydet, kirjoittamisen valmiudet, tiedottamistoiminta. Markkinoinnin ja mainonnan välineet viestinnässä: kenelle miten millä. Opetus on luentojen ja käytännön tekemisen yhdistelmä - opintojaksolla tuotetaan osallistujien organisaatiolle materiaalia ammattilaisen ohjauksessa. Vastuuopettaja: Pasi Pakkala Toteuttava opettaja: Tom Kalima, toimittaja, markkinointiviestinnän ja luovan kirjoittamisen opettaja. Johtaminen ja esimiestyön kehittäminen 5 op, N83B201 Opintojakson tavoitteena on perehtyä ihmisten johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät oman ja toisten käyttäytymisen merkitystä sekä osaat esimiehenä toimia paremmin vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla tehdään opiskelijoille Peili Paras esiin ihmisistä käyttäytymisen analyysi ja siihen liittyvä valmennus (sovi laitoksesi kanssa kustannuksista, 90 ). Vastuuopettaja: Jukka Mäntylä Metsäpalvelujen kehittäminen 5 op, N83B202 Opintojakson tavoitteena on valmentaa opiskelijaa metsäpalvelujen systemaattiseen kehittämiseen. Opiskelija osaa metsäpalveluihin ja metsäpalvelujen tuotantoon liittyvät asiakas-, tuote- ja organisaationäkökulmat - työhyvinvoinnin yhdistäminen tehokkaaseen ja kannattavaan palvelutuotantoon. Vastuuopettaja: Pasi Pakkala Venäjä liiketoimintaympäristönä 5 op, N83B205 Opit perusteet Venäjästä liiketoimintaympäristönä. Opit Venäjän metsätalouteen keskeisesti vaikuttavat hallintoon ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät. Ymmärrät erityisesti Luoteis-Venäjän metsätalouteen ja metsäteollisuuteen liittyvät tekijät. Opintojakso koostuu opintomatkasta Pietarin ja sitä ennen pidetyistä orientaatio-opinnoista. Vastuuopettaja: Kirsi Itkonen

4 Sähköinen asiointi ja arkistointi: Sähköinen maailma ja sen haasteet 5op Ymmärrät ja tunnistat sähköisen/digitaalisen maailman muutospaineet ja vaatimukset toimintatavoille sekä tunnet muutoksen ohjaamisen ja hallitsemisen välineet. Hallitse sähköisen asioinnin keskeiset periaatteet sekä tunnistat tietoyhteiskunnan haasteet ja digitaalisuuden tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Tunnet tietoyhteiskuntaa säätelevän lainsäädännön yleiset linjaukset ja toimintaohjelmat. Hallitset strategisen ajattelun periaatteet Kokonaisarkkitehtuuri 5op Ymmärrät toiminnan kehittämisen periaatteet ja tavoitteet sekä tunnistat ja hallitset toiminnan kehittämisen välineet ja erityisesti tiedon merkityksen ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Tiedostat ja tunnistat lainsäädännön (esim. tietosuoja tai tekijänoikeudet) asettamat vaatimukset ja rajoitteet toiminnan kehittämiselle. Tiedolla johtaminen 5op Osaat tietojohtamisen periaatteet ja käytännöt (tiedonhallinnan prosessien johtaminen). Hallitset tiedolla johtamisen ja tietojohtamisen periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Ymmärrät turvallisen tiedon merkityksen ja tietoturvallisuuden vaatimukset organisaation toiminnassa. Toiminnan ja kehittämisen prosessit 5op Ymmärrät prosessien merkityksen ja tavoitteet sekä hallitset prosessien kuvaamisen periaatteet että prosessien analyysin. Ympäristöteknologian yamk: Kestävä teknologiajohtaminen 5 op *) Tunnet teknologiajohtamiseen keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä. Osaat kytkeä teknologiajohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin. Osaat kehittää tuote-. prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa. Vastuuopettaja: Taru Potinkara

5 Soveltavan tutkimuksen työkalut 5 op **) Opintojakson päätavoite on antaa opiskelijalle valmiuksia laadukkaan opinnäytetyöprosessin hallintaa. Opintojaksolla käsitellään erilaisia työelämälähtöisen tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin liittyviä osa-alueita. Opintojaksoon kuuluu myös perusteita erilaisista tutkimusmenetelmistä ja metodeista, esim. tulevaisuustutkimus ja tilastolliset menetelmät. Tutustut myös projektinhallinnan käytäntöihin tutkimussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Opintojaksoon sisältyvät myös opinnäytetyöprosessiin liittyvät aihe- ja tutkimussuunnitelmaseminaarit. Vastuuopettaja: Arto Sormunen Yhdyskuntasuunnittelu 5 op *) Syvennät tietämystäsi yhdyskuntasuunnittelun merkityksestä ja vaikutuksista. Ymmärrät suunnitelmien ja suunnitelmallisuuden merkityksen rakentamisessa sekä ympäristö/terveyshaittojen ehkäisyssä (maankäyttömuotojen yhteensovittaminen, pilaantuneet maa-alueet, katu ja tielinjaukset, teollisuustoimintojen sijoittuminen). Tutustut erilaisiin työkaluihin, joita käytetään yhdyskuntasuunnittelun apuna (ympäristö- ja paikkatietojärjestelmät). Vastuuopettaja: Taru Potinkara Ympäristö- ja terveysriskit 5 op Syvennät osaamistasi ympäristö- ja terveysriskien sekä työturvallisuuteen liittyvien osatekijöiden tunnistamisessa, analysoinnissa ja ehkäisyssä sekä pystyt soveltamaan niitä omaan toimintaympäristöösi. Osaamisesi erityis-, häiriö- ja poikkeustilanteiden varautumis- ja tilannetoiminnoissa lisääntyy. Opintokokonaisuus on kiinteässä yhteydessä valvonta ja lainsäädäntö opintojaksoon, jossa tutustutaan yksityiskohtaisemmin mm. riskien ehkäisyssä ja arvioinnissa käytettäviin valvonnallisiin ja lainsäädännöllisiin työkaluihin. Vastuuopettaja: Arto Sormunen Valvonta ja lainsäädäntö 5 op Osaamisesi erilaisista ympäristöön ja ympäristöterveyteen liittyvistä yhdyskuntien toiminnoista ja toimintojen kestävyyteen tähtäävien ohjauskeinojen hallinnasta syvenee. Tutustut erilaisiin yhteiskunnan säätelyjärjestelmiin, säädöksiin ja sopimuksiin ml. ympäristöpolitiikka/strategiat, seurantaohjelmat, ympäristöluvat ja taloudelliset ohjauskeinot. Opintojakson aikana perehdytään ympäristö- ja ympäristöterveysvalvonnan eri organisaatiorakenteiden tasoihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Vastuuopettaja: Arto Sormunen Kiinteistöjen energiaratkaisut 5 op *) Käytät asiantuntevasti kiinteistökohtaiseen energiantuotantoon, uusiutuvaan energiaan sekä kaukolämpöön ja kaukokylmään liittyviä käsitteitä. Valitset tarkoituksenmukaisimmat kiinteistökohtaiset energiaratkaisut perustuen energialaskentaohjelmien ja simulointiohjelmien tuloksiin, tilaajan tavoitteisiin sekä perustelet ratkaisut muille osapuolille. Edistät omalla asiantuntemuksella erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimiessa kiinteistötasoisten uusiutuvien energialähteiden ja energiaratkaisujen käyttöä tuoden perustellusti esille niiden merkityksen rakennuksen energiatehokkuuden ja päästöjen näkökulmasta. Vastuuopettaja: Aki Valkeapää Rakennusten energialaskenta ja simulointi 5 op Käytät asiantuntevasti energialaskentaan ja olosuhdesimulointiin liittyviä käsitteitä.valitset tarkoituksenmukaisimmat kiinteistökohtaiset vaipparakenteet, energiaratkaisut ja talotekniikkajärjestelmät perustuen energialaskentaohjelman ja simulointiohjelman tuloksiin. Edistät omalla asiantuntemuksella erilaisissa asi-

6 antuntijatehtävissä toimiessa kiinteistötasoisten uusiutuvien energialähteiden ja energiaratkaisujen sekä talotekniikkajärjestelmien käyttöä perustuen kokonaisenergiatarkasteluun ja olosuhdesimulointeihin. Vastuuopettaja: Aki Valkeapää *) jatkuu keväällä 2014 **) jatkuu kevään 2014 ja vielä syksyllä 2014

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Palveluliiketoiminna koulutusohjelma Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Esimiespolku pomoile asiantuntevasti!

Esimiespolku pomoile asiantuntevasti! Esimiespolku pomoile asiantuntevasti! Koulutus on halvin tapa pysyä kelkassa mukana, oppiminen kantapään kautta kallein. Hyödynnä nyt selkokielinen, käytännönläheinen ja moderni koulutusohjelmamme. Pomoile

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoite: Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 17/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:10 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:10 ISBN 978-952-13-6061-9 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 1 Sisällysluettelo Energia- ja ympäristötekniikka... 5 YDINOSAAMINEN... 21 YT1 ORIENTOINTI... 21

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1.

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1. 1. Energia- ja ympäristötekniikka.................................................................................. 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet MATKAILUN OHJELMAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 29/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2978 5 (nid.) ISBN 952 13 2979 3 (pdf) 1 Dno 29/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RR001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso:

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 53/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:52 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:52 ISBN 978-952-13-5369-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5370-3

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Asiantuntijuuteen kehittyminen

Lisätiedot

XX00AA01 Orientoivat opinnot

XX00AA01 Orientoivat opinnot 1 XX00AA01 Orientoivat opinnot Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman opiskeluyhteisönsä jäsenenä. Opiskelija ymmärtää korkeakouluopiskelun vaatimukset ja mahdollisuudet ja hallitsee opintojen

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Aikuiskoulutus. Liiketoiminnan logistiikka 210 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Aikuiskoulutus. Liiketoiminnan logistiikka 210 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Aikuiskoulutus Liiketoiminnan logistiikka 210 op 2 (14) LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa liiketalouden

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKKEEN KOULUTUKSET KANTA-HÄMEESSÄ

HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKKEEN KOULUTUKSET KANTA-HÄMEESSÄ 1 HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKKEEN KOULUTUKSET KANTA-HÄMEESSÄ Alla kuvatut koulutusmoduulit sisältävät koulutusta, seminaareja sekä pienhmätyöskentelyä. Opintojen kertymistä seurataan erillisellä opintokortilla.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SAIRAANHOITAJA (YLEMPI AMK) SOSIONOMI (YLEMPI AMK) FYSIOTERAPEUTTI

Lisätiedot