Seuratoimijan tutkinto (SPL1) Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuratoimijan tutkinto (SPL1) Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2)"

Transkriptio

1 Seuratoimijan tutkinto (SPL1) Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2)

2 Suomen Palloliitto ry:n seurakoulutus Suomen Palloliitto ry on valmistellut ja tulee auktorisoimaan seuratoiminnan osaamisen kehittämiseksi kaksiosaisen koulutuskokonaisuuden, joka tukee Suomen Palloliiton seuraohjelmaan kuuluvan laatujärjestelmän tavoitteita: 1) Strategia, 2) Hallinto, 3) Talous, 4) Jäsenet ja henkilöstö, 5) Viestintä sekä 6) Sidosryhmät ja markkinointi. Koulutuskokonaisuus muodostuu kahdesta osasta: 1) Seuratoimijan tutkinto (SPL1) 2) Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2). SPL1 ja SPL2 -tutkinnot pohjautuvat osaamistavoitteisiin, jotka on määritelty yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa. Pääasiallisena koulutuspaikkana toimii Eerikkilän Urheiluopisto. Suomen Palloliiton kouluttajakumppanit ovat Helmi Liiketalousopisto (SPL1) ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu (SPL2). Seuran toiminnan johtamisen koulutuskokonaisuus (SPL1 ja SPL2 -tutkinnot) Menestyvä seura tarvitsee työntekijöikseen sitoutuneita henkilöitä, joilla on monipuolista osaamista asiakaspalvelusta, johtamisesta, markkinoinnista, yritystoiminnasta, rahoituksen eri muodoista, taloushallinnosta ja juridiikasta. SPL1 ja SPL2 tutkintojen avulla seurat saavat konkreettisia kehittämisen työkaluja. Suomen Palloliitto ohjaa, seuraa ja kannustaa seurojen osaamisen kehittymistä laatujärjestelmän tavoitteiden mukaisesti. Seuratoimijan tutkinto (SPL1) toteutetaan Myynnin ammattitutkinnon osana. Laajuudeltaan 10 opintoviikon kokonaisuus antaa yleisosaamisen seura- ja yhdistystoiminnan perusalueilta. Erityisenä painopisteenä tutkinnossa on myynti ja markkinointi. Koulutuksesta annetaan tutkinnonosatodistus, joka voidaan hyväksi lukea oppilaitoskohtaisesti esimerkiksi muihin toiseen asteen tutkintoihin. Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2) syventää ja laajentaa seuratoimijan tutkinnon osaamisia. Laajuudeltaan 15 opintopisteen opinnot antavat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa käytännön kehittämistoimia jalkapalloseurassa. SPL2 on luonteva jatkokoulutus SPL1:n suorittaneille. Tutkinto on tarkoitettu esimerkiksi seuratoiminnan ohjaamisen ja hallinnon tehtävissä toimiville asiantuntijoille tai näihin tehtäviin haluaville. Koulutus sopii myös seuran hallituksen tai toimielinten jäsenille. Koulutuksesta annetaan erillinen todistus. SPL2- opintojen taso ja opiskelumetodit vastaavat ammattikorkeakouluopintoja.

3 Seuratoimijan tutkinto (SPL1) Seuratoimijan tutkinto (SPL1) on Suomen Palloliitto ry:n hyväksymä tapa osoittaa seuratoiminnan tiedollinen osaaminen. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja se kattaa perusteet seuratoiminnassa tarvittavilta osaamisalueilta. Opetus on monimuotoista ja käytännönläheisestä sisältäen parhaiden käytänteiden esittelyä ja vertaisoppimista sekä työssäoppimista lähijaksojen välillä. Opetuksen lähiopetusjaksot (3 kpl) pidetään pääosin Eerikkilän Urheiluopistolla. SPL1 lähestymiskulmat myötäilevät Suomen Palloliiton laatujärjestelmää (1. Strategia, 2. Hallinto, 3. Talous, 4. Jäsenet ja henkilöstö, 5. Viestintä, 6. Sidosryhmät ja markkinointi) muodostuen seuraavista aihekokonaisuuksista ja yksittäisistä teemoista: Seuratoiminnan perusteet Seuran talous ja kannattava seuratoiminta Seura työyhteisönä Vapaaehtoisten johtaminen Markkinoinnin perusteet Viestintä, erityisesti sosiaalinen media Käytännön myyntityön ja sponsorointiyhteistyön toteuttaminen SPL1 toteutetaan Myynnin ammattitutkinnon osatutkintona (myyntiin valmistautuminen), joka voidaan sisällyttää tutkintoon vähintään vapaasti valittavina opintoina, mikäli henkilö suorittaa myöhemmin toisen asteen perustutkintoa. Myyntiin valmistautumisen tutkinnonosan suorittaja osaa 1) toimia seuratoiminnan ja liiketoiminnan periaatteiden ja toimintakonseptin mukaisesti (strategia, hallinto, talous) omassa organisaatiossa toimiminen tehokkaan ja taloudellisen toimintatavan noudattaminen 2) valmistautua myyntitilanteisiin (ulkoinen viestintä, sidosryhmätyö ja markkinoinnin johtaminen) tuote- ja palveluvalikoiman sekä tapahtumien kehittely ja hallinta tavoitteellinen ja suunnitelmallinen myyntityö toimitusprosessin hallinta 3) toimia työyhteisönsä jäsenenä (jäsenet ja henkilöstö, sisäinen viestintä) työyhteisön vastuullisena jäsenenä toimiminen työympäristöstä huolehtiminen työnopastaminen ja tiimityö oman työn ja osaamisen suunnittelu, seuranta ja kehittäminen SPL1 Opiskeluaika Lähijaksot Eerikkilässä , ja Hakuaika koulutukseen Hinta 500 euroa + Myynnin ammattitutkinnon osatutkintomaksu 58. Hinta sisältää lähijaksojen majoitus- ja ruokailukulut Eerikkilässä. Ryhmäkoko opiskelijaa Koulutuksen käytännön toteutus yhteistyössä Helmi Liiketalousopiston kanssa Lisätietoja: Suomen Palloliitto, Henri Alho, puh , Helmi Liiketalousopisto, Huippu-urheilukoulutuksen kehittämispäällikkö Tuuli Merikoski, puh ,

4 Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2) Tutkinto on 15 opintopisteen kokonaisuus, joka antaa monipuoliset valmiudet toimia seuran kehittäjänä. Tutkintoon sisältyy henkilökohtainen kehittämistyö ja sen ohjaus. Opetus on monimuoto-opetusta, jonka lähiopetusjaksot (3 kpl) tapahtuvat Eerikkilän Urheiluopistolla ja Helsingissä. Tutkinto on tarkoitettu esimerkiksi seuratoiminnan ohjaamisen ja hallinnon tehtävissä toimiville esimiehille, asiantuntijoille tai näihin tehtäviin haluaville. Koulutus sopii myös seuran hallituksen tai toimielinten jäsenille. SPL2 opintojen taso ja opiskelumetodit vastaavat ammattikorkeakouluopintoja ja se sisältää seuraavat aihekokonaisuudet: Markkinointi ja myynti Osaamistavoitteet: osataan suunnitella ja kehittää seuran markkinointia kohderyhmälähtöisesti. Osataan myydä seuran tarjoomaa eri sidosryhmille, kuten sponsoreille, pelaajille ja vapaaehtoisille. Osataan markkinoida ja kehittää seuran yleisötapahtumia. Markkinoinnin ja myynnin kohderyhmät, tavoitteet ja toiminta Tapahtumien järjestäminen, myynti ja tapahtumamarkkinointi Sponsorointi ja yritysyhteistyön innovointi, tarjooman myyminen sponsoreille Markkinoinnin ja myynnin seuranta ja arviointi Ammattimainen viestintä Osaamistavoitteet: osataan strategialähtöisesti arvioida seuran viestintää ja tukea sen toteuttamista osana jokapäiväistä markkinointi- ja viestintätyötä. Seuran viestintäsuunnitelma Viestinnän kohderyhmien ja tavoitteiden määrittely Viestinnän keinot ja kanavat Viestintäohjeisto ja toiminta erityistilanteissa Monipuolinen medioiden hallinta ja mediaseuranta Strategia käytännössä Osaamistavoitteet: osataan suunnitella seuraorganisaation toimintaa pitkällä aikavälillä. Osataan suunnitella ja arvioida seurataloutta sekä ohjata toiminnan kannattavuutta. Seuran palvelutarjooma, tuotteistaminen ja konseptointi Seuran talouden tunnusluvut ja analysointi Rahoitusmahdollisuudet ja kannattavuuden arviointi Oikeudelliset reunaehdot seuratoiminnassa Johtaminen: itsensä, ihmisten ja intohimon Osaamistavoitteet: tunnistetaan urheilujohtamisen erityispiirteet, perehdytään vuorovaikutteiseen, motivoivaan ja valmentavaan johtamiseen sekä päivitetään johtamiskäytäntöjä. Itsensä johtaminen ja itsetuntemus johtamisen lähtökohtana Ihmisten johtaminen: tiimi-, tunne- ja vuorovaikutusosaaminen Intohimon johtaminen: moderni johtaminen, urheilujohtaminen nyt ja tulevaisuudessa Verkostojohtaminen SPL 2 Opiskeluaika Hakeminen koulutukseen (kehittämistyössä yksilöllinen aikataulu) Lähijaksot: , , Hakuaika Koulutukseen hyväksytään SPL1- tutkinnon suorittaneet sekä vastaavalla osaamistaustalla hakevat. Hinta SPL2 tutkinnon (15 op) osallistujakohtainen hinta on euroa, joka laskutetaan kolmessa erässä à 650 euroa. Koulutus on arvonlisäverotonta. Hinta sisältää lähijaksojen majoitus- ja ruokailukulut. Ryhmäkoko opiskelijaa

5 Koulutuksen käytännön toteutus on yhteistyössä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun kanssa Lisätietoja: Suomen Palloliitto, Henri Alho, puh , Haaga-Helia, koulutusohjelmajohtaja Petri Vainio, puh ,

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2014

Kiinteistöalan koulutus 2014 Kiinteistöalan koulutus 2014 www.kiinko.fi 2 ARVOSTETUT KOULUTUKSET, HUIPPULUENNOITSIJAT Kiinkon opiskelijat arvostavat asiantuntemustamme Kiinkon koulutuksilla on vahva ja arvostettu asema asiakkaidemme

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 1 (10) Kulttuurituotanto (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku Lahden ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Tutkintonimike Tradenomi Tutkintotaso Ohjelman laajuus AMK-tutkinto 210 opintopistettä 3,5 vuotta Ohjelman

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot