OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen

2 JOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Opintojen tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa johtamisen osaamista sekä strategisen ajattelun että operatiivisen osaamisen alueilla. Opinnoissa painottuu teorian soveltaminen käytäntöön siten, että johtajuuden uusin ajattelu yhdistyy työtaitojen kehittämiseen. Rohkeus uudistua ja uusiin oppimishaasteisiin tarttuminen vertaisryhmässä ovat opintojen kulmakivi. Opinnoissa korostuu oman kehittymisen harkitseva ja dynaaminen suunnittelu soveltaen vaihtuviin johtamistilanteisiin ja erilaisiin organisaatiorakenteisiin, myös kansainvälisesti. Painopistealueet ovat johtamisen teemat ja trendit (esim. muutosjohtajuus ja taitavuus henkilöstöjohtajana) mitattavien taitojen ja tunteiden osalta. Jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Johtamisen ja esimiestyön näkökulmat kokonaisuuden opintojaksoihin sisältyy ennakkotehtävä, pääsääntöisesti kaksi lähitapaamista ja opintojakson oppimistehtävä. Erikoistumistyö ja seminaarityöskentely kulkevat läpi opintojen vuorotellen substanssiopintojen kanssa. AMMATILLISET OPINNOT 20 OP Johtamisen ja esimiestyön näkökulmat 20 op 04PDJO201 Strateginen ja ICT-johtaminen op 04PDJO202 Operatiivinen johtaminen op 04PDJO203 Henkilöstöjohtaminen op 04PDJO204 Leadership in an International Environment op ERIKOISTUMISTYÖ JA SEMINAARITYÖSKENTELY 10 OP 04PDJO11 Soveltavan tutkimuksen menetelmät ja raportointi op 04PDETYÖ Erikoistumistyö op Suoritusvuosi Suoritusvuosi

3 LIIKETALOUDEN ALAN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP JOHTAMINEN AMMATILLISET OPINNOT 20 OP Johtamisen ja esimiestyön näkökulmat 20 op 04PDJO201 STRATEGINEN JA ICT-JOHTAMINEN OP - osaa huomioida hiljaiset signaalit ja trendit - ymmärtää skenaariotyöskentelyn vaikutuksen strategiseen johtamiseen - osaa soveltaa yleisimpiä strategisia analyysimenetelmiä ja vaiheistaa strategian käytäntöön Johtaminen strategisesta näkökulmasta, mm: sisäiset ja ulkoiset analyysimenetelmät, organisaation oppiminen osana strategiatyötä, skenaarinen johtajuus, trendijohtaminen, riskien johtaminen, strateginen viestintä, ICT-strategian vaikutus organisaation toimintaan, tuottavuuteen ja johtamiseen Lähiopetus, virtuaaliopiskelu ja oppimistehtävät. Arviointi asteikolla PDJO202 OPERATIIVINEN JOHTAMINEN OP - ymmärtää operatiivisen johtamisen merkityksen organisaation menestymisen kannalta - pystyy soveltamaan johtamisen malleja tavoitteiden ja tuloksen saavuttamiseen - osaa soveltaa muutoksenhallinnan metodeja osana operatiivista johtamista Johtaminen operatiivisesta näkökulmasta, mm. johtamistyylit ja mallit, johtaminen muutoksessa, strategian jalkauttaminen käytäntöön Lähiopetus, virtuaaliopiskelu ja oppimistehtävät. Arviointi asteikolla PDJO203 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN OP - saa konkreettisia toimintamalleja esimiestyöhön - saa valmiudet uusiutua esimiehenä ja toimia menestyksekkäästi ihmisten johtajana - osaa tarkastella analyyttisesti esimiestyössä eteen tulevia ongelmatilanteita ja ratkaista ne rakentavasti Johtaminen henkilöstönäkökulmasta, mm. oman johtajuuden ja osaamisen tunnistaminen ja analysointi, työyhteisötaidot, palaute ja vuorovaikutus, työhyvinvointi, työsuhdejohtaminen Lähiopetus, virtuaaliopiskelu ja oppimistehtävät. Arviointi asteikolla 0-.

4 04PDJO204 LEADERSHIP IN AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT ECTS Learning objectives The participant - understands challenges in multicultural environment from viewpoint of leadership - knows how to work as a part of a multicultural business environment - knows how to communicate with individuals from different cultures Content Leadership from viewpoint of an international environment, for example challenges and advantages of a multicultural work community, different dimensions of culture, and communication with individuals from different cultures Assessment Active participation in contact lessons and virtual assignments. Evaluation: 0-. Materials Materials provided by the lecturer during contact lessons and in Reppu. ERIKOISTUMISTYÖ JA SEMINAARITYÖSKENTELY 10 OP 04PDJO11 SOVELTAVAN TUTKIMUKSEN MENETELMÄT JA RAPORTOINTI OP - saa lisää teoreettisia ja käytännön valmiuksia liiketaloudellisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin - saa varmuutta tiedon hankintaan, analysointiin ja raportointiin - osaa raportoida hankkeensa tieteellisen tutkimuksen raportointikriteerien edellyttämällä tavalla Tutkimusmenetelmiä kehittämishankkeen näkökulmasta, mm: tutkimus- ja kehittämisprosessi, tutkimusja kehittämishankkeen johtaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka, tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnittelu (tausta, tavoitteet, rajaukset, tutkimusstrategia), hankkeessa tarvittavan tietoperustan määrittäminen, tiedonhankinta, tiedon analysointi ja johtopäätösten tekeminen, tutkimus- ja kehittämishankkeen raportointi Lähiopetus, virtuaaliopiskelu ja oppimistehtävät (mm. valmiin opinnäytteen arviointi, oman tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman laatiminen ja esittäminen sekä toisen opiskelijan suunnitelman arviointi). Arviointi asteikolla PDETYÖ ERIKOISTUMISTYÖ JA SEMINAARITYÖSKENTELY OP - toteuttaa erikoistumisopintojen sisältöön soveltuvan kehittämishankkeen - osaa valita hankkeeseen soveltuvan tutkimusmenetelmän - osaa hankkia ja hyödyntää monipuolisesti tietolähteitä Erikoistumisopintojen kokonaisuuden sisältöön soveltuvan kehittämishankkeen toteuttaminen, osaamisen hyödyntäminen ja soveltaminen työelämälähtöisesti, kirjallisen raportin laatiminen kehittämishankkeesta Toteutus ja arviointi Seminaarit ja henkilökohtainen ohjaus. Arviointi asteikolla 0-. Itsenäisesti hankittava materiaali kehittämistyön aiheeseen liittyen

5 YHTEYSTIEDOT Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Ståhlberginkatu 4B 1110 Lahti Puh. (03) Faksi (03) KoulutuspäällikköTuija Salminen Opintotoimisto Puh , sähköposti: Opintotoimiston aukioloajat: Ma, ti ja to Ke Pe Koulutussuunnittelijat: Nuorten koulutus, puh Aikuiskoulutus, puh sähköpostit: YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA LIIKETALOUDEN Johtaminen ja viestintä Yliopettaja Heli Bergström Puh Markkinointi vs. yliopettaja Pirjo Haverinen Puh (virkavapaalla: Ritva Kinnunen 12/2012 saakka) Taloushallinto Yliopettaja Marjatta Pasanen Puh KANSAINVÄLISEN KAUPAN Yliopettaja Minna Porasmaa Puh.+38 (0) LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN Yliopettaja Minna Porasmaa Puh. +38 (0) DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS Principal Lecturer Minna Porasmaa Phone +38 (0) LUONNONTIETEIDEN ALA TIETOJENKÄSITTELYN vt. yliopettaja Sariseelia Sore Puh DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY Principal Lecturer Torsti Rantapuska Phone +38 (0) , Principal Lecturer, acting Sariseelia Sore Phone +38 (0) LIIKETALOUDEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN Yliopettaja Ulla Kotonen Puh MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Principal Lecturer Ulla Kotonen Phone +38 (0) ERIKOISTUMISOPINNOT Johtamisen erikoistumisopinnot Yliopettaja Heli Bergström Puh