TKI-kentän muutokset ja mahdollisuudet ammattikorkeakouluille Johtaja Riitta Maijala. AMK-päivät, Lahti,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TKI-kentän muutokset ja mahdollisuudet ammattikorkeakouluille Johtaja Riitta Maijala. AMK-päivät, Lahti, 13.5.2014"

Transkriptio

1 TKI-kentän muutokset ja mahdollisuudet ammattikorkeakouluille Johtaja Riitta Maijala AMK-päivät, Lahti,

2 TKI-kentän muutokset ja mahdollisuudet amattikorkeakouluille Nopeasti muuttuva toimintaympäristö Globaalisaatio ja kilpailun lisääntyminen Odotukset AMK:n TKI-toiminnan vaikuttavuudelle Tiedon ja toiminnan digitalisoituminen Vaatimukset yhteiskunnan avoimuuden lisäämiseksi Rakenteiden ja resurssien muutokset AMK:n perusrahoituksen kehitysnäkymät Kilpaillun rahoituksen muutokset Kansallisen yhteistyön kehittäminen Strategisen päätöksenteon kehittäminen rakenteellisilla uudistuksilla

3 Suomi kuuluu innovaatiojohtajiin Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö INSEAD Global Innovation Index 2013 Inhimillinen pääoma ja tutkimus World Economic Forum Korkeakoulutus WEF and INSEAD Valmius hyödyntää ICT:tä 2013 Innovation Union Scoreboard 2013 Inhimilliset voimavarat Yritysten toimintaedellytykset Forbes Suomi 1. Suomi 1. Suomi 1. Ruotsi 1. Irlanti 2. Korea 2. Singapore 2. Singapore 2. Suomi 2. Uusi Seelanti 3. Singapore 3. Sveitsi 3. Ruotsi 3. Irlanti 3. Hong Kong 4. Ruotsi 4. Belgia 4. Alankomaat 4. UK 4. Tanska 5. Islanti 5. Saksa 5. Norja 5. Slovakia 5. Ruotsi 6. Yhdysvallat 6. Alankomaat 6. Sveitsi 6. Slovenia 6. Suomi 7. Tanska 7. Ruotsi 7. UK 7. Ranska 7. Singapore 8. Israel 8. Yhdysvallat 8. Tanska 8. Alankomaat 8. Kanada 9. Irlanti 9. Taiwan 9. Yhdysvallat 9. Liettua 9. Norja 10. Itävalta 10. Uusi Seelanti 10. Taiwan 10. Belgia 10. Alankomaat 3

4 OECD (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing. doi: /sti_scoreboard-2013-en TKI- ja tutkijainvestoinnit Suomessa huippuluokkaa Researchers / 1000 employment 16,0 R&D expenditures in 2005 USD - constant prices and PPP 10 billion 1 billion BRIICS North America EU Other OECD members ISL FIN 14,0 100 billion DNK 12,0 KOR 10,0 8,0 6,0 4,0 SVK GRC POL NOR USA PRT BEL FRA SVN CAN AUT IRL AUS DEU NZL LUX GBR EST ESP RUS NLD HUN CZE CHE ITA TUR SWE JPN 2,0 MEX ZAF BRA CHN IDN CHL IND 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Gross domestic expenditures on R&D as a percentage of GDP 4

5 Tieto- ja osaamisperusta ja sen hyödyntäminen Suomessa rapistumassa? Suomen perinteiset vahvuudet T&K -panostukset Tutkijat/työvoima Korkealaatuinen perusopetus Tieteelliset julkaisut ja patentit/väestö tai BKT Toimiva julkinen hallinto Erikoistuminen tietointensiivisille kasvualoille Laaja aikuis- ja täydennyskoulutuksen tarjonta Suomen kehityksen suunta Julkiset ja yksityiset t&k -investoinnit vähenevät Tutkijoiden koulutustaso nousee, mutta tutkintojen määrän kasvu pysähtyy eivätkä tohtorit työllisty yrityssektorille Nuorten osaamistaso laskussa (PISA, PIAAC) Ero kärkimaihin ennallaan tai kasvaa, vähän huippujulkaisuja, patentointi laskusuunnassa Isoja uudistuksia meneillään Raju pudotus, ICT-klusterin kriisi Kaikilla koulutustasoilla puutteita osaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä (PIAAC) 5

6 Vaikuttavuudella useita muotoja, TKI-työn lähtökohtana ammattikorkeakoulujen ja kumppaneiden yhteiset tarpeet Aluevaikuttavuuden lakisääteinen tehtävä Yhteistyön tulokset ovat konkreettisia uusi tuote tai palvelu uusi tai tehostettu palvelu taloudelliset säästöt uudet markkinat tai asiakasryhmät Yhteistyömuotoja on useita amk- ja yamk-opinnäytteetyö palveluiden myynti (TKI tai opetus) Harjoittelut ja vaihdot kansainvälistäminen Yhteiskunnallinen vaatimus tulosten hyödyntämiselle kova: lisättävä tietoa jo tapahtuvasta! AMK-tutkinnon opinnäyte pienelle yritykselle. Menetelmä ja laite grillin pintalämpötilan mittaukseen ennen kuin laite voitiin lisensoida markkinoille. Lapin ammattikorkeakoulu ja Polar Metalli Oy.

7 Yritykset Avoin tiede ja tutkimus (ATT) Hallinto VM: Avoimen tiedon ohjelma Suunnittelu Datan kerääminen Datan käsittely ja analyysi Palvelut Datan tallennus ja säilytys Tulosten hyödyntäminen Koulutus ja tutkimus TULAuudistus Horizon 2020 KDKhanke Verkostot (Open Science ym.) Kansalaistiede

8 Avoin tiede ja tutkimus Suomessa ATT-tiekartta ja etenemis/ arviointimalli 2014 ATT:n tavoitetaso vuonna 2017 julkaisut:. tutkimusdata: menetelmät: TUTA-selvityshanke Käsikirja Loppuraportti Etenemissuunnitelma TTA-yhteistyö ja palvelut osa-alueet: tutkimusdatapalvelut KA-työ metatieto osa-alueet: julkaisut tutkimusdata menetelmät koordinointi, KA-työ

9 Avoimuuden asteet Täysin avoin Kasvava liikkuvuus Täysin suljettu Työkalut: pääsyn hallinta, identiteetin hallinta, oikeuksien hallinta Saatavuuden aste Kaikkien saatavilla Luvanvaraisesti saatavilla Koneluettavuus Saatavilla koneluettavass a muodossa Data ei ole rakenteisessa muodossa tai hyvin metatiedoilla kuvailtuna Hinta Ei kustannuksia Käyttökustannuksia Oikeudet Ei rajoituksia käyttöön Käyttö estetty

10 Tutkimusprosessin avoimuus tutkimussyklissä Huomioi rahoittajien vaatimukset Tutkimus- Selkeä viittaus Huolehdi meriitin syntymisestä Uudelleenkäyttö kysymys Tutkimusaineistojen keruu Selvitä käyttöoikeudet Huolehdi meriitin antamisesta Julkaisu ja jakelu Käsittely Hyödynnä avointa lähdekoodia ja rajapintoja Julkaise tuloksesi avoimella lisenssillä Käytä avointa arviointia Huolehdi julkaisun, datan ja menetelmän kytkennästä Hyödynnä avoimia julkaisuarkistoja Pitkäaikaissäilytys ja kuratointi Tulosten ja menetelmien säilytys Käytä eheyden turvaavia palveluita Tuota rikkaita metatietoja Hyödynnä palveluinfrastruktuuria Liitä tunniste tuloksiisi Liitä kuvailevia metatietoja tuloksiisi, julkaise metatiedot avoimella lisenssillä Lähde: TTA ja ATT hankkeet

11 Avoin tieto ja tutkimus -hankkeen rakenteet Kolme kokonaisuutta Muutoksen tukeminen 1. Tutkimuksen julkaisut Julkaisun säilytys Julkaisun metatietopalvelu Julkaisun saatavuuspalvelut 2. Tutkimusdata Datan säilytys Datan metatietopalvelu Datan saatavuuspalvelut 3. Tutkimusmenetelmät Menetelmien säilytys Menetelmien metatietopalvelu Menetelmien saatavuuspalvelu 4. Tutkimusympäristöt Tutkimusinfrastruktuurit Testi/kehitysympäristöt (esim. JulkICTlab) Luvanvaraiset ympäristöt (sensitiivinen data) 5. Työkalut Pääsynhallinta, identiteetinhallinta ja oikeuksienhallinta 6. Osaaminen Avoimen tieteen käsikirja Kurssit ja opastus Datan hallinnan taidot osaksi korkeakouluopetusta

12 TKI-kentän muutokset ja mahdollisuudet amattikorkeakouluille Nopeasti muuttuva toimintaympäristö Globaalisaatio ja kilpailun lisääntyminen Odotukset AMK:n TKI-toiminnan vaikuttavuudelle Tiedon ja toiminnan digitalisoituminen Vaatimukset yhteiskunnan avoimuuden lisäämiseksi Rakenteiden ja resurssien muutokset AMK:n perusrahoituksen kehitysnäkymät Kilpaillun rahoituksen muutokset Kansallisen yhteistyön kehittäminen Strategisen päätöksenteon kehittäminen rakenteellisilla uudistuksilla

13 Hallituksen kehyspäätös Ammattikorkeakoulut Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta kokonaan valtiolle vuoden 2015 alusta Kaikki ammattikorkeakoulut itsenäisiksi osakeyhtiömuotoisiksi oikeushenkilöiksi Uusi verotuksellinen asema ja verotusta vastaavat taloudelliset seuraamukset otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen rahoituksessa Lakisääteisistä tehtävistä aiheutuvat arvonlisäveromenot kompensoidaan ammattikorkeakouluille ja vuotuisessa määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon kustannustason nousu korkeakouluindeksin mukaisesti Uudistuksen tueksi valtio on varautunut pääomittamaan ammattikorkeakouluja. Korkeakoulujen indeksikorotuksen puolittaminen 2015, n. 16,5 miljoonaa euroa Julkisen hallinnon tietovarantojen avaamisen ja avoimen tieteen edistämiseen kohdennetaan 2015 yhteensä 3 miljoonan euron kertaluonteinen lisäpanostus

14 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Suomen Akatemian yhteyteen - tavoiteaikataulu Hallituksen päätös tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä, sekä tarvittaessa rahoituksen suuntaamista määriteltyjen painopisteiden välillä 11/2014 OKM:n asettama ohjausryhmä Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) asettaminen 7-8/2014 STN käynnistää ohjelmahaun 11-12/2014 HE Suomen Akatemiasta 3/ laki voimaan 7/2014 STN:n aloite teemaalueista ja painopisteistä 9/2014 STN tekee rahoituspäätökset 5/

15 VNp valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi: Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön monivuotinen kehittämisprosessi Tutkimuslaitokset ja korkeakoulut muodostavat asteittain osaamisen keskittymiä (sopimusperusteiset yhteenliittymät) yhteisiä kampusalueita yhteisiä tutkimuslaitteita, laboratorioita ja tietovarantoja yhteistyö ja työnjako tutkimuksessa ja opetuksessa aineistojen ja osaamisten yhdistämistä ja yhteistä henkilökuntaa Prosessin vaikutukset korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille synergisiä etuja vahvistaa tutkimuksen ja korkeakoulutuksen välistä yhteyttä vahvistaa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmämme kokonaisuutta merkittäviä etuja suomalaisen osaamisen kilpailukyvylle ja yhteiskuntaa palvelevalle tutkimukselle OKM koordinoi, muiden ministeriöiden osallistuminen keskeistä prosessien onnistumiselle

16 Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta Tutkimusinfrastruktuurit Paikallinen - hajautettu - virtuaalinen

17 Tutkimusorganisaatioiden keskeisten infrastruktuurien jakautuminen organisaatioittain (519 kpl)* * Suomen Akatemia. Tutkimusinfrastruktuurikysely 2013: Yleiskuva kyselyn vastauksista

18 Tutkimusinfrastruktuuristrategian visio: Vuonna 2020 Suomi on tunnettu kansainvälisesti kilpailukykyisestä tieteestä ja korkeatasoisista tutkimusinfrastruktuureista, mikä mahdollistaa opetuksen, yhteiskunnan ja elinkeinotoiminnan uudistumisen Vision toteutuminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä: Kaikkia tutkimusinfrastruktuureja on kehitettävä pitkäjänteisesti Tutkimusinfrastruktuurien avoimuutta ja yhteiskäyttöä on parannettava Tutkimusinfrastruktuurien rahoituspohjaa on vahvistettava Tiekartan on tarjottava vahva pohja tutkimusinfrastruktuurien suunnitelmalliselle kehittämiselle Tutkimusinfrastruktuurien vaikuttavuutta ja merkitystä tulee arvioida

19 Tutkimushenkilöstön määrä ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan Tutkimushenkilöstö Tutkimustyövuodet Yo-tutkinto Amk-tutkinto Tohtorit Muut Lisensiaatit Yo-tutkinto Amk-tutkinto Tohtorit Muut Lisensiaatit

20 Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset Korkeakoulut 14 yliopistoa 24 ammattikorkeakoulua 18 tutkimuslaitosta 5 yliopistosairaalaa Opiskelijoita yhteensä n Yliopisto (sininen) Ammattikorkeakolu (vihreä) Tutkimuslaitos (punainen)

21 Ammattikorkeakoulu-uudistus Tavoite: Koulutuksen ja tki-toiminnan laadun ja kansainvälisyyden sekä ammattikorkeakoulujen toiminnan vaikuttavuuden lisääminen Keinot sääntelyn ja rahoituksen muutosten myötä ammattikorkeakouluille työkalupakki toimia globalisoituvilla korkeakoulutus- ja tutkimusmarkkinoilla kansainvälisten verrokkien kanssa samankaltaisilla mahdollisuuksilla ohjaus strategisemmalle tasolle korkeakoulujen profiilien ja vahvuusalojen kansallisesta kokonaisuudesta huolehtien läpinäkyvä valmistelu keskusteleva luottamus Kuva: verkkokauppa.raskassarja.fi

22 Ammattikorkeakouluvierailut OKM:n ohjaukseen liittyvät ammattikorkeakouluvierailut alkavat toukokuussa 2014 jatkossa vierailut kerran sopimuskauden aikana Tavoitteena OKM: lisätä tietämystä korkeakoulukentästä sekä yksittäisen ammattikorkeakoulun ja sen toimialueen erityishaasteista Ammattikorkeakoulun johto: tukea korkeakoulua ja sen johtoa käynnistyvässä strategiatyössä Ammattikorkeakouluyhteisö: lisätä tietämystä korkeakoulukentän toimintaympäristön muutoksista, selkeyttää korkeakouluyhteisön näkymää korkeakoulun kehityssuunnasta sekä sitouttaa korkeakoulu- ja tutkimuspoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen Vierailussa ei ole kyse ammattikorkeakoulun toiminnan arvioinnista Vierailun aikana tavataan ammattikorkeakoulun johdon lisäksi henkilökunnan, opiskelijoiden ja korkeakoulun sidosryhmien edustajia Keskusteluteemoina ammattikorkeakoulu-uudistuksen toimeenpano, strateginen johtaminen ja eri toimijoiden välinen vuorovaikutus, rakenteiden kehittäminen ja toiminnan laatu sekä henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta eluvat alueellinen työseminaari Oulu 12.6.2015 Scandic Oulu Opetusneuvos Jukka Lehtinen Suomen menestysstrategia Inhimillisten voimavarojen

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 19.3.2014

Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 19.3.2014 Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 19.3.2014 Valtion tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus 2012 Valtion tutkimuslaitosten menot ja

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Joensuu 11.12.2014 Ylijohtaja Tapio Kosunen Puheenvuoron teemat Korkeakoulujen

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Huomioita korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta

Huomioita korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta Seminaari korkeakoulujen profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Huomioita korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta 15.10.2014 Ylijohtaja Tapio

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka.

OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka. OKM 9.1.2013 OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan (KTPO) alueella keskeiset rahoitusta

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009 Suomen Akatemian julkaisuja 9/9 Suomen tieteen tila ja taso 29 Suomen tieteen tila ja taso 29 Toimittaneet: Paavo Löppönen, Annamaija Lehvo, Kaisa Vaahtera & Anu Nuutinen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen

Lisätiedot

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Suomen Akatemian kanssa tiistaina 22.11.2005 keskustelutilaisuuden "Tiedepolitiikan

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta. Loppuraportti 27.5.2014

Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta. Loppuraportti 27.5.2014 Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta Loppuraportti 27.5.2014 Johdon tiivistelmä CSC:n toiminnan nykytila CSC toimii voittoa tavoittelemattomana erityistehtävää toteuttavana valtion sidosyksikkönä

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE PIENI VAALI- SARJA Arto Mustajoki Tuula Teeri INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE Yhdeksän ehdotusta yliopistojärjestelmän korjaamiseksi YHTEENVETO Suomen tieteen ja tutkimuksen taso on 2010-luvulla rapautunut.

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Uskalla (epä)onnistua

Uskalla (epä)onnistua Uskalla (epä)onnistua Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettaman asiantuntijaryhmän raportti tutkimuspohjaisten innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Julkaisija

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot