Kilpailukykyinen Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailukykyinen Suomi"

Transkriptio

1 Kilpailukykyinen Suomi

2 Syyskuu 2012 Lisätiedot: Ilkka Kaukoranta puhelin Tilaukset: SAK puhelin

3 Kilpailukykyinen Suomi 1 KILPAILUKYKYINEN SUOMI 1 SUOMEN KILPAILUKYKY ON KUNNOSSA... 3 Palkat nousevat ja kilpailukyky säilyy... 3 Suomessa palkat edelleen Saksaa alhaisempia... 5 Saksassa palkkamaltin aika on ohi... 6 Mistä sitten kiikastaa? YLEISKOROTUKSET KANNUSTAVAT TALOUSKASVUUN... 8 Samasta tuotteesta sama hinta oli tuote sähkö tai työ... 8 Suomen mallilla parempaa tuottavuuskehitystä VEROTUKSELLA EI KILPAILUKYKYÄ RATKAISTA Yrityksiä ei pelasteta yhteisöveroa alentamalla Ansiotuloverot ovat tulonjakokysymys Täsmätoimilla vaikuttavuutta vai tilkkutäkkiä? SUOMEN MALLILLA ETEENPÄIN Hyvin toimivaa mallia ei kannata hylätä... 14

4 2 Kilpailukykyinen Suomi

5 Kilpailukykyinen Suomi 3 1 SUOMEN KILPAILUKYKY ON KUNNOSSA Puolueettomien mittareiden mukaan Suomen kilpailukyky on kunnossa. Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta (Tukuseto) tekee valtiovarainministeriön virkamiesvalmistelun pohjalta vuosittain arvion Suomen hintakilpailukyvyn kehittymisestä. Tukuseton yleisimmin käytetyn mittarin mukaan kilpailukyky on kehittynyt seuraavasti (kuvio 1): Kuvio 1 Tehdasteollisuuden kilpailukyky, suhteelliset yksikkötyökustannukset samassa valuutassa, = 100, OECD15/Suomi Tukuseton mittarin mukaan hintakilpailukyky nousi Suomessa 1990-luvulla pitkäaikaisesti korkeammalle tasolle luvulla se on ollut koko ajan noin 5 15 prosenttia pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla tasolla. Vuonna 2008 kilpailukyky heikkeni (laskennallisen) tuottavuuden alenemisen vuoksi, mutta taantuman jälkeen tuottavuus nousi jälleen ja kilpailukyky palautui korkealle tasolle. Kilpailukykykuvioita tarkastellessa pitää muistaa, että kilpailukyky on suhteellinen käsite. Yhden maan kohonnut kilpailukyky on toisen maan heikentynyt kilpailu- kyky. Suomenkaan kilpailukyky ei voi kasvaa rajatta, ellei jonkun muun kilpailukyky heikkene samalla jatkuvasti. Palkat nousevat ja kilpailukyky säilyy Kilpailukykyä voi tarkastella myös maakohtaisesti vertailemalla yksikkötyökus- tannusten kehitystä. Suomen kilpailukyvyn puolesta pelkäävät ja palkankorotuksia vastustavat tahot osoittavat huolestuneina Suomen palkkakehitystä, joka on ollut vertailumaita no- peampaa. Kuten kuviosta 2 näkyy, palkat ovat tosiaan kasvaneet Suomessa vertailumaita nopeammin.

6 4 Kilpailukykyinen Suomi Kuvio 2 Palkansaajakorvaukset työntekijää kohden (%-muutos keskimäärin vuosina ) Suomi Alankomaat Espanja Ranska Belgia Euroalue Itävalta Italia Saksa Lähde: Tukuseto ja Euroopan komissio Pelkkä palkkakehitys ei kuitenkaan ole kilpailukyvyn kannalta ratkaisevaa. Pelkän palkan tuijottaminen antaa riittämättömän kuvan kilpailukyvyn kehittymisestä. Ostopäätökseen vaikuttaa tuotteen hinnan lisäksi myös laatu. Siksi on tärkeää katsoa myös tuottavuuskehitystä eri maissa. Kuvio 3 Tuottavuus työntekijää kohden (%-muutos keskimäärin vuosina ) 1,5 1 0,5 0 0,5 Suomi Alankomaat Espanja Ranska Belgia Euroalue Itävalta Italia Saksa Lähde: Tukuseto ja Euroopan komissio Suomessa tuottavuuden kasvu on ollut Euroopan kärkeä. Kun samalla työpanoksella saadaan tuotettua enemmän, on myös varaa maksaa suurempia palkkoja kilpailukyvyn kärsimättä. Tärkeintä ei olekaan se, miten nopeasti palkat ovat kasvaneet. Tärkeää on se, miten palkat ovat kasvaneet suhteessa tuottavuuteen. Tätä hintakilpailukyvyn kannalta oleellista tekijää mitataan yksikkötyökustannuksilla. Tällä mittarilla Suomen kehitys on ollut kohtuullista.

7 Kilpailukykyinen Suomi 5 Kuvio 4 Yksikkötyökustannukset (%-muutos keskimäärin vuosina ) Suomi Alankomaat Espanja Ranska Belgia Euroalue Itävalta Italia Saksa Palkkanormi Lähde: Tukuseto ja Euroopan komissio Suomessa yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet vajaat kaksi prosenttia vuodes- linjassa useimpien euromaiden sa. Se on hyvää eurooppalaista tasoa, täysin kanssa. Suomen yksikkötyökustannusten kasvunopeus on noudattanut hyvän palkanmuodostuksen ohjenuoraa, palkkanormia. Palkkanormin mukaan työvoimakustannusten nousun tulisi vastata inflaatiotavoitteen ja keskimääräisen työn tuottavuuden nousun summaa. Tämän ohjenuoran mukaan yksikkötyökustannusten kuuluu siis kasvaa inflaatiotavoitteen verran eli kaksi prosenttia vuodessa. Suomessa palkankorotukset ovat noudattaneet tätä ohjetta hyvin. Saksassa yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin, mutta toisaalta vertailukohdan alussa Saksa kärsi kovista kilpailukykyongelmista joita se on tiukalla palkkamaltilla korjannut. Suomessa palkat edelleen Saksaa alhaisempia Ennen kuin huolestuu hirveästi Suomen palkkakehityksestä Saksaan verrattuna, kannattaa katsoa palkkatasoa eri maissa. Suomessa palkat ovat edelleen Saksaa alhaisempia. Esimerkiksi teollisuudessa saksalaisten keskipalkka on viisi prosenttia suomalaisten keskipalkkaa korkeampi.

8 6 Kilpailukykyinen Suomi Kuvio 5 Teollisuuden keskipalkka vuonna 2010 Saksassa ja Suomessa n keskipalkka ( /vuosi) Teollisuude Lähde: Eurostat Saksassa palkkamaltin aika on ohi Palkat ovat tulevaisuudessa nousemassa Saksassa selvästi viimeaikaista kehitystä nopeammin. Sillä on vaikutusta Suomen ja Saksan suhteelliseen hintakilpailukykyyn. Saksassa on sovittu palkankorotuksista, joiden kustannusvaikutus on vuosi- korkeampi palkko- tasolla 3 4 prosenttia. Tämä Suomen raamisopimusta selvästi jen korotustaso antaa tilaa jatkaa ostovoimaa tukevaa palkkapolitiikkaa vaarantamatta kilpailukykyä. Taulukko 1 Viimeisen vuoden aikana sovittuja palkkaratkaisuja Saksassa ja Suomessa Ala Kesto (kk) Korotus % % / vuosi Metalliteollisuus (Saksa) 13 4,3 % 4,0 % Julkinen sektori (Saksa) 24 6,3 % 3,2 % Kemianteollisuus (Saksa) 19 4,5 % 2,8 % Raamisopimus (Suomi) 25 4,3 % 2,1 % Mistä sitten kiikastaa? Jos palkkakustannukset ovat kasvaneet Suomessa linjassa tuottavuuden kanssa, minkä takia teollisuus on Suomen kilpailukyvystä niin huolestunut? Teollisuuden ongelmien taustalla on pitkälti aivan muut syyt kuin korkeat palkat ja hintakilpailukyky. Ongelmana on heikko kysyntä vientimarkkinoilla. Ei se, että suomalaiset yritykset yrittävät myydä tuotteitaan liian kalliilla, vaan se, ettei niitä tuotteita haluta ostaa oikein millään hinnalla.

9 Kilpailukykyinen Suomi 7 Esimerkiksi Nokian vaikeuksien takana eivät ole suomalaisten palkat, vaan vähäinen kysyntä tuotteelle. Vaikka Symbian-puhelin olisikin pari sataa euroa halvempi kuin iphone, valikoiva asiakas valitsee silti iphonen. Ongelma ei ole korkea hinta, joten tuotantokustannuksia leikkaamalla sitä ei voida korjata. Suomalaisen duunarin palkkojen leikkaaminen ei siis ole ratkaisu. Yritysten pitää yksinkertaisesti kehittää tuotteita joita asiakkaat haluavat ostaa. Samaa tarinaa kertoo Suomen jatkuvasti heikennyt vaihtosuhde. Vaihtosuhde mittaa vientituotteiden hintojen suhdetta tuontituotteiden hintoihin. Suomen vientituotteet ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana jatkuvasti halventuneet suhteessa tuontituotteisiin. Ongelmana ei siis voi pitää sitä, että Suomen vientituotteet ovat korkeiden tuotantokustannusten takia liian kalliita. Vaihtotaseen kannalta ongelmana ovat ennemmin liian halvat vientituotteet. Niitä pitäisi korvata kalliimmilla, korkeamman jalostusasteen vientituotteilla. Kuvio 6 Vaihtosuhde eli vientihinnat/tuontihinnat (indeksi 2000=100) Lähde: Tilastokeskus Varsinaisina ongelmina ovat siis palkkojen sijasta suomalaisten yritysten omat va- päätöksissä ja investoitu liian vähän koti- linnat. On tehty virheitä strategisessa maahan. Heikon kysynnän taustalla on toki myös kansainvälinen talouskriisi. Suomen vientiteollisuus keskittyy pitkälti investointihyödykkeiden valmistukseen. Niiden kysyntä vaihtelee suhdanteiden mukaan voimakkaasti. Kuluttajatavaroiden kysyn- tä on paljon vakaampaa. Molempiin ongelmiin auttaisi monipuolisempi tuotantorakenne. Muutaman tukipilarin varaan rakennettu talous on epävakaa. Jos taas tuotantorakenne on riittävän monipuolinen, muutaman yrityksen tai toimialan vaikeudet eivät horjuta koko taloutta.

10 8 Kilpailukykyinen Suomi 2 YLEISKOROTUKSET KANNUSTAVAT TALOUSKASVUUN Sopimiseen perustuvalla Suomen mallilla on kyetty turvaamaan hyvä kilpailukyky ja ostovoima euroaikana. Saksan viimeaikainen menestys on sen sijaan perustunut hyvin alhaiseen palkkakehitykseen. Reaaliset palkanalennukset ja yrityskohtainen sopiminen ovat johtaneet myös matalaan tuottavuuden kehitykseen. Euroopan komission tietojen mukaan Saksan tuottavuus työntekijää kohden parani vuosina vain 10 prosenttia, kun taas Suomessa tuottavuus koheni samana aikana 18,7 prosenttia. Saksan mallin hyvänä puolena voinee pitää teollisuuden hintakilpailukyvyn paranemista. Huonoja puolia ovat hidas kotimaisen kysynnän (eli palkansaajien osto- kasvu, alhainen tuottavuuskehitys sekä työmarkkinoiden kahtiajako vaki- voiman) tuisissa työsuhteissa olevien ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien välillä. Samasta tuotteesta sama hinta oli tuote sähkö tai työ Suomessa yleissitova työehtosopimusjärjestelmä on osaltaan vaikuttanut Suomen hyvään tuottavuuskehitykseen. Huonosti johdetuille yrityksille ei pidä jatkossakaan antaa armoa alentamalla työkustannuksia yrityskohtaisesti. Tässä suhteessa työtä voi ajatella tuotannontekijänä samoin kuin esimerkiksi sähköä. Huonosti menestyvät firmat eivät saa sähköäkään muita halvemmalla hinnalla. Jos huonoja yrityksiä tuetaan alemmilla palkoilla tai halvemmalla sähköllä, niiden korvautuminen paremmilla yrityksillä hidastuu. Yksi tärkeä tuottavuuskehitykseen vaikuttava tekijä on talouden luova tuho, joka korvaa huonot yritykset paremmilla. Jos paikallisella sopimisella hidastetaan tätä luovaa tuhoa, se hidastaa myös tuottavuuskehitystä. Suomen mallilla parempaa tuottavuuskehitystä Tuottavuus on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa merkittävästi Saksaa paremmin. Samaan aikaan kun Saksa on keskittynyt kilpailukyvyn parantamiseen palkkakustannuksia alentamalla, Suomessa yleiskorotukset ovat pakottaneet koko yrityskentän jatkuvaan tehostamiseen. Se näkyy kansantalouden tasolla parantuneena tuottavuutena ja talouskasvuna.

11 Kilpailukykyinen Suomi 9 Kuvio 7 Työn tuottavuuden vuosimuutos teollisuudessa Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa Yllä olevasta kuviosta 7 näkee tuottavuuden kasvun olleen Suomessa Saksaa nopeampaa 90-luvun alusta saakka. Tuottavuuden eli talouskasvun näkökulmasta Suomen valitsema politiikka on toiminut paremmin. Tämän kuvion valossa suomalaisilla ei ole mitään syytä haikailla Saksan mallin perään.

12 10 Kilpailukykyinen Suomi 3 VEROTUKSELLA EI KILPAILUKYKYÄ RATKAISTA Kilpailukyvystä puhuttaessa keskustelu harhautuu usein verotukseen. Vaaditaan yhteisöveron alennuksia, ansiotuloverotuksen keventämistä, kohdennettuja verohelpotuksia tai muita porkkanoita. Yleensä näillä vaatimuksilla ei ole oikeasti mitään tekemistä kilpailukyvyn parantamisen kanssa. Tavoitteena on lähinnä vaikuttaa tulonjakoon vaatimuksia esittävän eduksi. Yrityksiä ei pelasteta yhteisöveroa alentamalla Yhteisöveroa halutaan alentaa ikään kuin se olisi ihmelääke yritysten kilpailukykyyn. Todellisuudessahan yhteisöveroa maksetaan vain voitosta, joten kannattamattomien yritysten kannalta on yhdentekevää onko yhteisöveroprosentti nolla vai sata. Verotusta alentamalla ei voida pelastaa kannattamatonta yritystä. Suomen yhteisövero on kuitenkin pidettävä vertailumaihin nähden kilpailukykyisellä tasolla. Tässä on onnistuttu erittäin hyvin. Suomea alhaisempi yritysverokanta on EU15-maista vain Kreikassa ja Irlannissa. Kuvio 8 Yritysverokannat (%) EU15-jäsenmaissa 2012 Belgia Ranska Italia Espanja Saksa Luxemburg EU 15 Ruotsi Iso Britannia Itävalta Alankomaat Portugali Tanska SUOMI Kreikka Irlanti Yritysverokanta (%) Lähde: KPMG

13 Ansiotuloverot ovat tulonjakokysymys Kilpailukykyinen Suomi 11 Kilpailukykynäkökulmasta yhteisöveron alennustakin oudompi vaatimus on ansiotuloverotuksen keventäminen. Totuushan on, että yritykset eivät ansiotuloveroa maksa. Yrityksen kilpailukyvyn kannalta on yhdentekevää, minkälaista veroprosenttia sen työntekijät maksavat. Toki yritysten johtajia voi henkilökohtaisella tasolla harmittaa, jos verottaja nap- tästä ei paa ison osan palkkapussista, mutta kilpailukykyargumentiksi ole. Kansainvälisessä vertailussa ei löydy mitään selityssuhdetta alhaisen marginaaliverotuksen ja korkean bruttokansantuotteen välillä. Kuvio 9 BKT ja marginaaliverotus eri maissa BKT per capita, 2010 USD $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Erittäin hyvätuloisten ( /v) marginaalivero % Lähde: Veronmaksajat ja OECD Vaikka korkea verotus yritysjohtajaa harmittaisikin, töitä pitää silti tehdä. Ehkä jopa enemmän, jotta saisi saman elintason kuin mihin pääsisi alhaisemman verotuksen maissa. Ansiotuloverotus on lähinnä tulonjaollinen kysymys, vaikka jotkut ovatkin ottaneet kilpailukyvyn keppihevoseksi, jolla he pyrkivät alentamaan omia verojaan. Siinäkin tapauksessa, että jostain syystä uskoisi hyvätuloisten marginaaliveron olevan kilpailukyvyn kannalta ratkaisevaa, Suomella ei tällä saralla ole mitään hä- (kuvio vettävää 10).

14 12 Kilpailukykyinen Suomi Kuvio 10 Hyvätuloisten 1 työvoimakustannusten rajaveroaste eli verojen ja työnantajamaksujen osuus työvoimakustannusten lisäyksestä Belgia Ruotsi Italia Ranska Portugali SUOMI Irlanti Tanska Luxembourg EU 15 Alankomaat Iso Britannia Saksa Itävalta 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Lähde: OECD Suomessa hyvätuloisten marginaaliverot ovat EU15-maiden keskitasoa yhdessä Tanskan ja Irlannin kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa rikkaiden marginaaliverot ovat paljon korkeampia kuin Suomessa, eikä se ole aiheuttanut kilpailukykykriisiä. Täsmätoimilla vaikuttavuutta vai tilkkutäkkiä? Verotuksen ja kilpailukyvyn kohtalonyhteyden nimiin vannovat ovat tällä hallituskaudella saaneet haluamansa. Erilaisia veroporkkanoita on tarjolla iso nippu. Verotuksessa otetaan vuodesta 2013 alkaen määräajaksi käyttöön neljä yritysten verokannustinta (kuvio 11). 1 Tässä hyvätuloisen määritelmänä on 167 % keskitulosta eli esim. Suomessa palkkataso /kk.

15 Kilpailukykyinen Suomi 13 Kuvio 11 Yritysten määräaikaiset verokannustimet Vähennys Hintalappu Selite T&K vähennys 184 milj. Kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi otetaan käyttöön määräaikainen verokannustin T&K toiminnalle. T&K toiminnan verotukeen liittyy riskejä verotuoton suhteen. Riskinä on muun muassa menojen kirjaaminen T&Kmenoihin myös siltä osin, kuin ne eivät liity T&K toimintaan. Tuplapoistot 20 milj. Investointien lisäämiseksi teollisuuden poisto oikeus kaksinkertaistetaan verotuksessa vuosina Sijoittajakummivähennys 10 milj. Sijoittajan verokannustin, jossa sijoittaja saa vähennyksen kasvuyritykseen tekemästään sijoituksesta. Hankintamenoolettaman korotus 8 milj. Listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno olettamanostetaan. Sijoittaja saa myyntihetkellä vähentää vuosina pk yritykseen tehdyn sijoituksen todellisen hankintamenon sijasta puolet sijoituksen myyntihinnasta. Yhteensä 222 milj. Talouskasvun tukemiseksi esitetyt vero lisäämään yritysten kannustimet tulevat verosuunnittelua nykyisestä? Näillä veroporkkanoilla on hyvä tarkoitus, mutta niiden käytännön toimivuutta on syytä seurata tarkalla silmällä. Pelkona on, että esimerkiksi kasvuyritysten veroporkkanat kannustavat kasvuyrityksiä keskittymään byrokraattisten kasvuyritysmääritelmien täyttämiseen. Todellisille kasvuyrityksille olisi varmaankin paras- sen suunnittelu vie ta, jos verotus olisi niin yksinkertaista ja läpinäkyvää, ettei huomiota varsinaiselta tuotannolliselta toiminnalta. Erilaisia kohdennettuja vähennyksiä tehtailemalla verotus monimutkaistuu väistämättä. Toisaalta esimerkiksi listaamattomille yrityksille suunnatut kannustimet muodostavat kynnyksiä listautumiselle. Yrityksen kasvun kannalta tärkeä listautuminen voi käytännössä viivästyä, jos sillä menettää veroetuja. Suomen kilpailukyvyn kannalta olisikin hyvä, jos tulevaisuudessa toteutettaisiin monimutkaisten tilkkutäkkien rakentamisen sijasta verotuksen kokonaisuudistus. Joka tapauksessa toteutettavien verokannustimien jälkeen ei ole perusteita toivoa uusia veroporkkanoita, ennen kuin niiden vaikutukset on huolellisesti tutkittu.

16 14 Kilpailukykyinen Suomi 4 SUOMEN MALLILLA ETEENPÄIN Suomen taloudella on siis kaikki peruslähtökohdat hyvin. Palkat ovat kehittyneet maltillisesti suhteessa tuottavuuteen ja talouden hintakilpailukyky on kunnossa. Tuottavuus on kehittynyt keskitetyn palkkapolitiikan ansiosta hyvin. Yritysvero- tus on kilpailukykyistä. Koulutus on kansainvälistä huipputasoa. Työmarkkinat ovat vakaat. Suomessa talouden suurin ongelma on heikko kansainvälinen kysyntä. Se johtuu isoilta osin eurokriisin huonosta hoidosta. Lienee selvää, ettei eurokriisiä ratkaista veronkevennyksillä tai palkkojen leikkauksilla Suomessa. Hyvin toimivaa mallia ei kannata hylätä T ämä ei tarkoita sitä, ettei Suomessa voisi ja pitäisi etsiä uusia kasvunlähteitä. Nii- tä etsiessä ei kuitenkaan kannata unohtaa tai hylätä pääosin erittäin hyvin toimi- vaa Suomen mallia. Suomen mallia on syytä täydentää aktiivisemmalla elinkeinopolitiikalla ja kunnianhimoisella uusien kasvualojen etsinnällä. Tämä ei voi onnistua, jos maailmantaloudesta ei löydy kasvua, mutta kasvu-uralle palautumiseen täytyy jollain aikataululla uskoa. Vaikka pääongelma on ulkomaisen kysynnän heikkous, on Suomessa myös yrityksiä, joiden ongelmat johtuvat yritysten omista päätöksistä. Yritys tai toimiala voi itse vaarantaa tulevaisuutensa investoimalla liian vähän tai tekemällä epäonnistuneita strategisia päätöksiä. Näin on tehty esimerkiksi telakkateollisuudessa, metsäteollisuudessa ja matkapuhelinalalla. Uudessa työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa elinkeino- ja teollisuuspoli- kuinka perinteistä teollista pohjaamme tiikan linjauksessa pitäisi keskittyä siihen, saadaan monipuolistettua. Suomen heikkous on edelleen teollisuus- ja elinkeinorakenteen keskittyneisyys vaikkapa Ruotsiin verrattuna. Monipuolistaminen tulisi ottaa huomioon TEKESin ja kasvurahoitusta antavien toimijoiden strategioissa. EU-edunvalvonnassa Suomella on parannettavaa. Euroopan komission sääntelyintoa tulisi kyetä hillitsemään tai vähintään vaatia, etteivät Eurooppa-tason hankkeet heikennä kohtuuttomasti yhden jäsenmaan kilpailuasemaa. Esimerkkinä kohtuuttomasta rasitteesta mainittakoon rikkidirektiivi. Euroopan komission direktiiviehdotusten tulee olla jatkossa ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden lisäksi myös taloudellisesti kestäviä ja Euroopan kilpailukykyä heikentämättömiä. Seuraava sopimuskierros tulee toteuttaa koordinoidusti, koska on selvää, että kus- tannuskehitys pitää edelleen mitoittaa ahtaaseen väliin. Yleinen palkkakehitys on sovitettava keskimääräisen tuottavuuden kasvun mukaisesti, koska huonosti johdetuille yrityksille ei saa antaa armoa. Jo nykyinen raamisopimus antoi täydet vapaudet paikalliseen sopimiseen ja kustannusraamin jakoon paikallisesti. Se, miten jakovaraa käytettiin paikallisesti, riippui täysin työntekijä- ja työnantajaliittojen keskinäisestä luottamuksesta ja neuvottelukulttuurista. Liittotason osapuolilla on vielä aikaa käynnistää omia luottamusta lisääviä hankkeita ennen seuraavaa sopimuskierrosta.

17 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Hakaniemenranta 1, PL Helsinki puhelin

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on?

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? artikkeli pekka sauramo Erikoistutkija palkansaajien tutkimuslaitos pekka.sauramo@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Suomalaisessa kilpailukykykeskustelussa

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta. Selvitys eurooppalaisesta työvoimakustannusja palkkakehityksestä

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta. Selvitys eurooppalaisesta työvoimakustannusja palkkakehityksestä Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta Selvitys eurooppalaisesta työvoimakustannusja palkkakehityksestä Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan sihteeristö 2.9.2013 2 SISÄLTÖ 1 Selvityksen

Lisätiedot

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA Lauri Tähtinen Antti Törmänen Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Kannen kuva: Tuomo Kostet Painopaikka: Unigrafia, Helsinki 2013

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Suomen työmarkkinat 2004

Suomen työmarkkinat 2004 Suomen työmarkkinat 2004 Palkkojen, työvoimakustannusten ja työaikojen kansainvälinen vertailu Syyskuu 2004 Suomen työmarkkinat 2004 Palkkojen, työvoimakustannusten ja työaikojen kansainvälinen vertailu

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Muistio Brief 28 8.1.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 28 8.1.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu

Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu T&Y talous ja yhteiskunta nro 4 2013 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu Sisällys 4 2013 julkaisija Palkansaajien

Lisätiedot

Miksi Saksa menestyy?

Miksi Saksa menestyy? Miksi Saksa menestyy? Talous- ja työmarkkinauudistusten rooli Saksan taloudellisessa menestyksessä 2000-luvulla Antti Kauhanen Seppo Saukkonen Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 19.12.2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 M i n n a Punakallio TIIVISTELMÄ Veronmaksajain Keskusliitto on tutkinut työn verotusta Suomessa ja 16 muussa OECD-maassa vuodesta 1995 lähtien. Vuonna

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Kilpailukyky viittaa yksikön

Kilpailukyky viittaa yksikön artikkeli Pertti Haaparanta Professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu pertti.haaparanta@aalto.fi Kuvat maarit kytöharju Suomen kilpailukykyongelma johtuu yritysjohdon heikosta liiketoimintaosaamisesta

Lisätiedot

Suomalainen palkkataso EUvertailussa

Suomalainen palkkataso EUvertailussa Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar Suomalainen palkkataso EUvertailussa RAPORTTEJA 29 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS SUOMALAINEN PALKKATASO EU-VERTAILUSSA Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1 Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola 21.2.2014 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Johdanto Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu & 4/2007 Talous Y hteiskunta Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet Jouko Kajanojan haastattelu Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 4 / 2007 & Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2015 Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2003-2007

Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Suomen Yrittäjät Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Hyvä Suomen Yrittäjien Yrittäjyysohjelman lukija, Yrittäjyyden arvostus on Suomessa korkealla. Silti yrittäjyysaste, yrittäjien

Lisätiedot

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot