P-NEWS. Musiikki Mode. tietää, miten elämys rakennetaan. Palveluportaali vastaa pysäköintiasiakkaan. 3D-kaavoitus on tätä päivää.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P-NEWS. Musiikki Mode. tietää, miten elämys rakennetaan. Palveluportaali vastaa pysäköintiasiakkaan. 3D-kaavoitus on tätä päivää."

Transkriptio

1 P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 / vuosikerta P-Hämpin pohjantervajaisissa tunnelma oli korkealla Yhteistyökumppani Musiikki Mode 1 tietää, miten elämys rakennetaan 3D-kaavoitus on tätä päivää Palveluportaali vastaa pysäköintiasiakkaan tarpeeseen Tampereen keskustastako koko kaupungin olohuone?

2 Pääkirjoitus: Pysäköinnissä näkyy ajan henki 2 Parking reflects the spirit of the times Both domestic and international development trends have been reflected in the vision and operations of Finnpark over the years: We have advanced one step at a time from being a car park developer to a company providing customer services and participating in urban planning. Car parks are no longer merely places to keep vehicles, but are being transformed into service centres that enable the unobstructed operation of other service providers. Continuous development and customer orientation are the key values of our services. It is no longer sufficient to have individual operators each serve a customer only in their own sector. Nevertheless, there is no need to reinvent the wheel, since added value appears to be created specifically by cooperation: Services form a chain. The positive thing is that this synergy benefits all: the companies, community and the end customer. Each link on the service chain that produces a successful customer experience must be recognised for its own role in creating added value. For consumer customers, inconspicuousness seems to represent added value when it comes to parking. Finnpark Administrative Director Mikko Paavola is right on the money when he compares parking to a classic English butler, who aims to ensure that everything runs smoothly while remaining unnoticed. Providing a smooth, fast, and flexible service is an interesting challenge to parking technology. Finnpark has taken on an active role in developing technology and operations models. Only by challenging ourselves and constantly developing improved solutions can we serve our customers and keep up with the modernisation of our city's infrastructure. The fact that other parking operators are able to benefit from our solutions is an added bonus. The greatest joy and benefit from development are created when as many people as possible can enjoy its fruits! Best regards, Markku Hiltunen Managing Director Finnpark Ltd. Sekä suomalaisen että kansainvälisen kehityksen trendit ovat vuosien saatossa heijastuneet Finnparkin visioihin ja toimintaan varsin konkreet tisesti: olemme askel kerrallaan edenneet autopaikkojen tekijästä asiakaspalvelijaksi ja yhdyskuntarakentajaksi. Pysäköintitalot ovat muuttumassa autojen sijoituspaikoista palvelu keskuksiksi, jotka mahdollistavat muiden palveluntarjoajien esteettömän toiminnan. Jatkuva kehittyminen ja asiakaslähtöisyys ovat palvelutoiminnan perusarvoja. Enää ei riitä, että yksittäiset toimijat palvelevat asiakasta kukin omalla sektorillaan. Pyörää ei kuitenkaan tarvitse keksiä uudelleen, sillä lisäarvo näyttäisi piilevän juuri yhteistyössä: palvelut ketjuuntuvat. Positiivista on, että synergiasta hyötyvät kaikki: yritykset, yhteiskunta ja loppuasiakas. Onnistuneen asiakaskokemuksen tuottaneen palveluketjun jokaisen lenkin tulee tunnistaa oma roolinsa kokonaislisäarvon tuottamisessa. Huomaamattomuus näyttäisi olevan pysäköinnin lisäarvo kuluttaja-asiakkaalle. Finnparkin hallintojohtaja Mikko Paavola osuukin asian ytimeen verratessaan pysäköintiä klassiseen englantilaiseen hovimestariin, joka pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että kaikki sujuu joustavasti ja lähes huomaamattomasti. Huomaamattoman, nopean ja joustavan palvelun tarjoaminen onkin mielenkiintoinen haaste pysäköinnin teknologialle. Finnpark on ottanut aktiivisen roolin pysäköinnin tekniikan ja toimintamallien kehityksessä. Vain haastamalla itsemme jatkuvasti kehittämään entistä parempia ratkaisuja, voimme palvella asiakkaitamme ja pysyä vahvasti mukana myös kaupunkimme infrastruktuurin modernisoitumisessa. Se, että ratkaisuistamme hyötyvät muutkin pysäköintiä rakentavat ja operoivat tahot, on lisäarvoa parhaimmillaan. Suurin ilo ja hyöty kehityksestä syntyy, kun mahdollisimman moni pääsee nauttimaan sen hedelmistä! Yhteistyöterveisin, Markku Hiltunen Toimitusjohtaja Finnpark Oy

3 P-news 1/2011 Tavaratalonjohtaja visioi kaupunkilaisten olohuoneen Voisi sanoa, että pysäköinti on ostamisen helppoutta. Jos Anttilan tavaratalonjohtaja Maarit Kurtén saisi päättää, Tampereen keskusta olisi kaikkien kaupunkilaisten avoin ja viihtyisä olohuone. Paikka, jonne tultaisiin viihtymään ja kuluttamaan pidemmänkin matkan takaa. Jotta tämä olisi mahdollista, keskustan tulee olla saavutettavissa helposti kulkuneuvosta riippumatta, Kurtén sanoo. Samaan aikaan kun Finnpark on rakentanut tulevaisuuden Tamperetta pysäköintihallihankkeillaan, Kurtén on istunut Tampere visio työryhmän palavereissa. Noissa kokoontumisissa kymmenen tamperelaista vaikuttajaa on pohtinut sitä, miten kaupungin iso potentiaali saataisiin valjastettua mahdollisimman hyvin. Vuoden asioita pyöritellyt ryhmä luovutti kansiin kootun vision ja ehdotuksen joulukuussa 2008 kaupungin johdolle. Monen vuosikymmenen yhteistyö Vuonna 1974 valmistunut P-Anttila on Tampereen vanhin pysäköintitalo. Tämä tarkoittaa sitä, että perinteikkään tavaratalon ja Finnparkin yhteistyö on jatkunut jo melkein neljä vuosikymmentä. Omasta puolestani voin sanoa, että yhteistyömme on ollut hyvää ja rakentavaa. Kurtén kertoo, että Kuninkaankadun Anttilan kaltaisten pienten kauppakeskuksien toiminnan edellytyksenä on se, että kauppakiinteistö on mahdollisimman toimiva niin henkilö kunnan kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Kauppakiinteistöä täytyy pitää yllä ja kehittää. Pysäköintihalliin tehty laajennus tuli todella tarpeeseen. Reilun puolen tuhannen autopaikan P- Anttilassa on runsaasti kuukausisopimuksella pysäköiviä, sillä ydinkeskustassa on paljon työpaikkoja. Iso osuus P-Anttilan asiakkaista on kuitenkin myös niitä, jotka asioivat Anttilassa tai K-Supermarket Kuninkaankulmassa. Asiakkaalle on iso etu, että heillä on pysäköintitalo käytettävissään. Voisi sanoa, että pysäköinti on ostamisen helppoutta. Elementit kasassa Kurténin mielestä koko Tampereen alueen kehitys tulee nähdä ydinkeskustan kautta. Hän sanoo, että kunnioittamalla alueen historiaa ja monimuotoisuutta on mahdollisuus myös luoda uutta. Täällä on Finnlaysonin alue, Hämeenpuisto, Kuninkaankadun kävelykatu, Laukontori ja vaikka mitä. Alueet voisi yhdistää monimuotoiseksi hienoksi kehäksi, jossa riittäisi nähtävää ja tehtävää, Kurtén suunnittelee. Hän sanoo, että kaikki elementit ovat jo kasassa. On sitten eri juttu, mitä niistä tullaan kehittämään. Ei riitä, että Finnpark rakentaa maan alle tilaa autoille. Myös maanpäällinen puoli on saatava eläväksi. Autoilijat eivät tule tänne, jos ydinkeskusta ei ole elinvoimainen. Iso olohuone ei synny helposti ja hetkessä, mutta jonain päivänä Tampere voi Kurténin mielestä päihittää kiinnostavuudessaan jopa Helsingin. 3

4 4 Service portal slightly ahead of its time A service portal is no new invention, but ours will be an improved example, says Tami Koivuniemi, ICT Director at Finnpark Ltd. The service portal is a versatile collection of online services which will make parking easier and more accessible to Finnpark customers. When we re able to predict the activity of our car parks, we can utilise their whole capacity, Mr Koivuniemi explains. In practice, predicting and playing with probabilities mean that the data of anticipated behaviour of customers based on experience and statistics lets Finnpark keep track, at a given time, of the usage level of each car park. The aim is that the service portal will be fully operational when the P-Hämppi project is completed in autumn The service portal will then provide a wide selection of parking products from reserving a parking space to recharging the SESAM card. First tastes of the portal can be expected next autumn, when customers will be able to use it to apply for contract parking spaces. Mr Koivuniemi thinks that Tampere 200,000 residents strong is ideally sized for implementing and trying out different innovations. Finnpark is considered an innovative operator. We ve got the potential and resources to pilot even unorthodox ideas, the enthusiastic ICT Director reveals. The most important thing is to keep up with the times while also reaching towards the future. P-Innovaatiot: Palveluportaali tarvitsee toimiakseen pienen etumatkan Mitä yhteistä on shakilla ja Finnparkin tulevalla palveluportaali-innovaatiolla? Kummassakin on mentävä pari askelta edellä. On ennakoitava ja pelattava todennäköisyyksillä. Palveluportaali tarkoittaa internetissä olevaa monipuolista palvelukokonaisuutta, joka tulee tekemään pysäköinnin entistä helpommaksi ja saavutettavammaksi Finnparkin asiakkaille. Kun osaamme ennakoida parkkihallien toimintaa, saamme niiden koko kapasiteetin käyttöön, ICT-johtaja Tami Koivuniemi kertoo. Käytännössä ennakointi ja todennäköisyyksillä pelaaminen tarkoittavat sitä, että kokemukseen ja tilastoihin perustuva tieto pysäköinti asiakkaiden odotettavasta käyttäytymisestä mahdollistaa sen, että Finnpark pysyy kartalla P-talojen kulloisestakin käyttöasteesta. Kuukausi- ja lyhytpysäköintiasiakkaiden tarpeiden väliin on mahdollista luoda dynaaminen kiintiö portaaliasiakkaille. Ajan hengessä, mutta ajatukset tulevassa Tavoitteena on, että palveluportaali saataisiin täysmääräisesti toimintaan P-Hämppi-hankkeen valmistumisen aikoihin syksyllä Silloin palveluportaalissa on tarjolla runsas valikoima pysäköinnin tuotteita paikanvaraamisesta Sesam-kortin lataamiseen. Maistiaisia portaalista saadaan jo ensi syksynä, kun sen kautta on mahdollista jonottaa sopimuspysäköintipaikkoja. Palveluportaali vastaa kuluttaja-asiakkaan tarpeeseen. Pysäköiminen tulee integroitumaan primääripalveluun, Koivuniemi maalailee. Primääripalveluilla tarkoitetaan erilaisia yrityksiä esimerkiksi tapahtumanjärjestäjiä. Koivuniemen mielestä reilun asukkaan Tampere on juuri sopivankokoinen paikka toteuttaa ja kokeilla erilaisia innovaatioita. Finnparkia pidetään innovatiivisena toimijana. Meillä on mahdollisuuksia ja resursseja pilotoida kummallisiakin juttuja, innostunut ICT-johtaja paljastaa. Tärkeintä on pysyä ajan hengessä, mutta kurkottaa silti tulevaan. Koivuniemi muistuttaa, että käyttäjien kokemus on ensi sijaisen tärkeää, kun innovaatiolle paikannetaan tarve ja kysyntä. Kuluttajien tarve ja Finnparkin kyky tuotekehitykseen eivät kuitenkaan yksinään synnytä innovaatiota. Tässäkin tarvitaan siis annos pellepelottomuutta. On hyvä muistaa, että usein ne kaikista parhaat ideat ovat juuri niitä hulluimpia, Koivuniemi naurahtaa. Suomen Pysäköintiyhdistyksen kanta yksityiseen pysäköinnin valvontaan Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva lakiesitys valmisteltiin oikeusministeriössä vuonna Korkeimman oikeuden antama päätös nosti asian julkisuuteen. Suomen Pysäköintiyhdistys antoi lain valmisteluvaiheessa lausunnon ministeriölle ja eduskunnan lakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta käsitteli valmistuneen lakiesityksen ja hylkäsi sen maaliskuussa 2011 perustuslain vastaisena ja antoi asian uudelleen valmisteltavaksi oikeusministeriölle. Suomen Pysäköintiyhdistys pitää tärkeänä, että yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevat säännöt määritellään maassamme lain tasoisesti. Yhdistyksellä on rooli pysäköintitoimialalla ja sen tulee jäsenkuntansa kautta vaikuttaa alaa kehittävissä tärkeissä kysymyksissä. Suomen Pysäköintiyhdistyksen hallitus käsitteli valmisteltavana olevan yksityisten pysäköintivalvontayhteisöjen jäsenkysymysasian. Hallitus päätti siirtää asian valmistelun kunnes eduskunta on käsitellyt sitä koskevan lakiesityksen uudelleen.

5 P-news 1/2011 Suomen lainsäädäntö ei tunne 3D-kaavoitusta Perinteinen 2D-kaavoitus määrittää kiinteistöjaotuksen maan pinnalla. Kuinka syvälle tai korkealle maan pinnasta yltää kiinteistön omistus? Esimerkiksi Kampin kauppakeskus Helsingissä ja P-Hämppi Tampereella osoittavat, että maanpinnan ylä- ja alapuolinen rakentaminen yleistyy Suomessa. Kuitenkaan 3D-kiinteistöjä koskevaa lainsäädäntöä maastamme ei löydy. Ruotsissa ja Norjassa 2D-kiinteistöjaotusta täydentävät lait ovat jo olemassa. Yksinkertaistettuna 2D-kiinteistöjaotus ei määrittele, mihin syvyyteen kiinteistön omistus maanpinnan alapuolella yltää ja kuinka korkealle se ulottuu maanpinnasta ylöspäin katsottaessa. Voiko kerrostalon alle muodostaa erillisen kiinteistön? Käytäntö on osoittanut, että esimerkiksi Tampereen keskustassa maanpäällinen tila on lopussa, ja vastaukset moniin kaupunkikehityksen haasteisiin löytyvät juuri 3D-kaavoituksesta. 3D-kiinteistö palvelee valikoitua tarvetta Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviilioikeuden professorin Jarno Teporan mukaan taaja-asutusalueelle sijoittuva iso rakentamishanke on tyypillinen tilanne, jossa 3D-kaavoitusta tarvitaan. Hän painot- taa, että 3D-kiinteistö tulisi olla muodostettavissa vain tilanteissa, joissa rakennustoiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää. Tyypillisiä tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kauppakeskukset, pysäköintihallit, torien ja teiden sekä ratojen ylä- ja alapuoliset rakennushankkeet. 3D-kaavoitus ja maalämpöpumput Kiinnostavan lisän kaavoitushaasteeseen tuo yleistyvä maalämpöpumppujen rakentaminen keskusta-alueelle. Rakennusvalvontaa koskeva lainsäädäntö muuttui alkaen. Tepora kertoo: Maalämpökaivon rakentamiseen tarvitaan nyt toimenpidelupa ja normaalit naapurien kuulemiset. Asemakaava-alueella voidaan tietyillä perusteilla estää lämpökaivojen rakentaminen, esimerkiksi pohjavesialueella. Myös on keskusteltu siitä, voitaisiinko lämpökaivojen rakentaminen estää sellaisella asemakaava-alueella, jossa on käytössä toimiva kaukolämpöverkko, Tepora huomauttaa ja lisää: Kilpailuoikeudellisesti arvioituna näin kategorisena kieltona määräys olisi liioittelua. Onkin ajateltavissa, että rajoituksia voitaisiin perustellusti asettaa vain sellaisille alueille, joiden kaavassa on varauduttu maanalaiseen rakentamiseen yhteiskunnan tarvitseman infran tai muun rakennushankkeen toteuttamiseksi tai aikanaan 3D-kiinteistöä koskevan lain tultua voimaan 3D-kaavan toteuttamiseksi. Kaavoitus saatava kehityksen tasalle Teporan mukaan 3D-kiinteistöjen edut ovat huomattavia: ne tuovat uutta kiinteistövarallisuutta ja tarjoavat kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille mielenkiintoisen ja räätälöidyn työkalun muodostaa päällekkäin itsenäisiä kiinteistöjä. Tepora huomauttaa, että 3D-kiinteistöuudistus tulisi toteuttaa pikaisesti täsmälainsäädäntönä, jotta suomalainen rakentaminen pysyisi mukana kehityksen junassa. 5 lakimiehen kommentti Hallintojohtaja, varatuomari Mikko Paavola: Näen 3D-lainsäädännön voimaan saattamisen Suomessa toivottavana ratkaisuna, joka helpottaisi taaja-asutusalueella kaavoittamista, tiivistysrakentamista ja maankäytön yleistä suunnittelua. 3D-kiinteistö yksinkertaistaisi sopimusteknisiä ratkaisuja: P-Hämpin kaltaiset suuret pysäköintilaitokset sijoittuvat usein usean eri maanpäällisen kiinteistön alueelle ja näin rasite- ja vuokrasopimuksia joudutaan tekemään useita. Mikäli maanalainen tila voitaisiin muodostaa omaksi yksikökseen, helpottuisi erilaisten sopimusten tekeminen sekä niiden määrää voitaisiin vähentää. Suurimpana 3D-kiinteistön etuna näkisin sen rekisteröintikelpoisuuden ja sitä kautta panttauskelpoisuuden. Suuria hankkeita rahoitettaessa yleisesti itse kiinteistöä (tai vuokraoikeutta siihen) sekä rakennettavaa laitosta voidaan käyttää vakuutena. Nykylainsäädännön aikana esim. P-Hämpin vakuusjärjestelyt on ollut pakko toteuttaa muulla tavoin. Lisäksi laitoksen muodostaminen omaksi kiinteistökseen vähintäänkin helpottaisi esimerkiksi eri kiinteistöjen kaavan ja rakennusluvan edellyttämien ns. velvoitepysäköintipaikkojen järjestelemistä, rekisteröintiä ja valvontaa. Mikä on 3D-kiinteistö? Itsenäinen, pysyvä kiinteistö maan ylä- tai alapuolella Sen ulottuvuudet määritellään sekä pysty- että vaakasuunnassa Omistuksen, vaihdannan ja panttauksen yksikkö Omistusoikeuden näkökulmasta vastaa normaalia 2D-kiinteistöä

6 Pohjantervajaiset: P-Hämpin pohjaa tervattiin hernerokan voimin Celebration of work underground! P-Hämppi-työmaa on edennyt suunnitelmien mukaan. Helmikuun 10. päivänä luolan keskusaukiolla vietettiin työn juhlaa riemukkaissa tunnelmissa. 6 On an afternoon in February, the guests of honour were whisked to the P-Hämppi topping out ( tarring ) ceremony. When the cars arrived at the cave s central square, the passengers were in awe. The underground building site had transformed into a stylish celebration venue. What a festive day this is! Hardly two years ago we acquired the building permit and look where we are now! mused Pasi Nevalainen, Finnpark Ltd. Realty Maintenance Manager. In his opening address, Finnpark Managing Director Markku Hiltunen emphasised the importance of strong cooperation: I am grateful to as well as proud of each employee involved in this project. This truly is a celebration of their work! Speeches, toasts and tar The speeches following Mr Hiltunen s also underlined how pleased all parties were with the project. The highlight of the celebrations took place after a traditional pea soup lunch, and then it was time to tar the cave floor. At the same time, Hiltunen and the chief design engineer, architect Timo Meuronen (Aihio Arkkitehdit) guided the guests through the various phases of the project. After the tarring, as the official section of the feast ended, the cheerful atmosphere was summed up in a message from the workers: From the employee perspective, we feel privileged to have been part of this kind of undertaking. The client is clearly passionate about it, and we ve caught the same enthusiasm. On our part, we wish to thank you: this has been an excellent project! Talvisena iltapäivänä lämpömittari näytti vain hiukan alle 30 pakkasastetta, kun taksit kiidättivät P-Hämpin pohjantervajaisiin saapunutta juhlakansaa luolan syvyyksiin. Autojen kurvatessa luolan keskusaukiolle kyytiläiset haukkoivat henkeään. Maanalainen työmaa oli muuttunut tyylikkääksi juhlatilaksi henkeäsalpaavine valaistuksineen ja valkoisilla liinoilla katettuine pöytineen. Kyllä tämä on juhlava päivä! Vajaa kaksi vuotta sitten saimme rakennusluvan, ja nyt ollaan näin pitkällä! myhäili Finnparkin kiinteistö päällikkö Pasi Nevalainen maistellessaan höyryävää omenatotia. Avauspuheenvuorossaan Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen korosti voimakkaan yhteistyön merkitystä: Olen kiitollinen ja ylpeä jokaisesta hankkeessa mukana olevasta työntekijästä. Tämä on todellinen työn juhla! Puheita, maljoja ja tervaa Juhlan puheenvuoroista välittyi kaikkien tahojen tyytyväisyys hankkeen etenemiseen: apulaispormestari Timo Hanhilahti painotti, että P-Hämppi näyttää esimerkkiä Tampereen kaupungin tuleville maanalaisille rakennushankkeille. Lemminkäisen pääjohtaja Timo Kohtamäki oli samoilla linjoilla korostaessaan P-Hämpin merkitystä Tampereen kalliorakentamisen pioneerihankkeena. Finnparkin hallituksen puheenjohtaja Riitta Koskinen välitti Finnparkin hallituksen kiitokset ammattitaitoisille työntekijöille. Vasta vuoroisesti työntekijöiden juhlatuulella olleet edustajat esittivät kiitoksensa P-Hämppiä eteenpäin vieville organisaatioille. Puheiden ja perinteisen hernekeittolounaan jälkeen oli vuorossa juhlan tähtihetki, kun siirryttiin tervaamaan luolan pohjaa Kohta mäen ja Hiltusen johdolla. Tervauksen aikana Hiltunen ja P-Hämpin pääsuunnittelija arkkitehti Timo Meuronen (Aihio Arkkitehdit) johdattivat vieraat kevyen historiikin avulla halki hankkeen vaiheiden. Lemminkäisen pääjohtaja Timo Kohtamäki ja Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen tervaamassa. Maanalainen työmaa oli muuttunut tyylikkääksi juhlatilaksi henkeäsalpaavine valaistuksineen. The pricing of our search engine optimization services is also noteworthy. Of course we will require adequate pay for our work, but we do offer quality and cheap SEO services to our clients. In any case the profit that you get from purchasing SEO, internet marketing and social media optimization services from us will surpass your expenses. You can request a quote for your online business right now from our website and get a rough idea of your SEO budget. Throughout our experience we determined that Organic Search Engine Optimization (Organic SEO) is the most cost effective way to promote your company.

7 P-news 1/2011 aamu, jona tammelantorin akatemia meni aiheissaan tavallista syvemmälle Jos menet aamuvarhaisella Tammelantorille kahville ja kaipaat juttuseuraa, kysy voitko istahtaa Kahvikeitaan nurkkauksessa päivystävien pyöreän pöydän ritareiden seuraan. Luultavasti sinun ei tarvitse edes kysyä, sillä tilaa tehdään automaattisesti. Jokainen halukas saa kahvikuppinsa pöydän reunalle ja pääsee osalliseksi päivän keskusteluaiheista; politiikasta talouteen ja missikisoista urheilutuloksiin. Tällä tavalla Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunenkin löysi viitisen vuotta sitten aamukahvi porukkansa. Hän huomasi, että tässä on tasokas ryhmä, 50-luvulta lähtien Tammelantorilla viihtynyt Jukka Leino sanoo ja saa muut nauramaan. Porukan yhtenä mottona on että, joka leikistä suuttuu, siltä jotakin puuttuu. Vaikka aamukahvin äärellä vitsaillaan, jokaisella on oikeus olla eri mieltä asioista. Hyvä yhteishenki pitää huolen siitä, ettei touhu mene juoruiluksi jonkun puuttuessa kokoonpanosta. Yleensä Tammelantorille saapuu aamuseitsemän ja yhdeksän välillä kymmenkunta kahvittelijaa, eläkkeellä olevia yrittäjiä ja muita mersumiehiä, joiden keski-ikää voi kuvailla sanalla nuorekas. Edustaja mukana tiedotustilaisuuksissa Myös Hämppi-parkin rakentaminen on ollut pitkään aihelistalla. Tämä porukka on seurannut projektin etenemistä siitä lähtien, kun ei meinattu saada rakennuslupaa, ja nyt kaikki sitten realisoituu, Hiltunen sanoo. Virallisiksi avustajiksi itseään tituleeraava ryhmä kuuntelee kiinnostuneena, kun Hiltusen ja kahviseurueeseen liittyneen Lemminkäinen Infra Oy:n projekti-insinööri Jarkko Meriläisen puheessa vilisevät sanat koekairaus, vedenläpäisykyky, betoni ja injektointi. Me pidämme Hämppi-parkkia hyvänä hommana, Matti Lassinaho sanoo. Tammelantorin kahviporukka on valtuuttanut joukon vanhimman Ask professionals from SeoinTrust.com for blog development or e-store creation at web solution page. They are best on it. 80-vuotiaan Pekka Heinivahon edustamaan heitä Finnparkin Tullikamarilla järjestämissä tiedotustilaisuuksissa. Heinivaho on sitten raportoinut muille tuoreeltaan P-Hämpin vaiheista, joten kaikki ovat voineet tentata Hiltusta hyvillä kysymyksillään. On etu, että olen saanut keskustella aiheesta näiden herrojen kanssa, Hiltunen sanoo hymyillen ja jatkaa: Eiköhän siirrytä työmaalle kun kerran kahvit on jo juotu. Retki Hämeenkadun alle Hetken päästä kävelykengät vaihtuvat kuraisiin saappaisiin ja siistit kevättakit korvataan oransseilla heijastinnauhoin kuorrutetuilla pusakoilla P-Hämpin työmaaparakissa Tullintorin kupeessa. Viereisellä rautatieasemalla junaa kuulutetaan lähteväksi kohti Turkua, mutta tämä joukko ottaa suunnakseen maanalaisen Hämeenkadun. Maa löllyy jalkojen alla, taskulamppujen valot risteilevät pitkin seinämiä. Enpä olisi arvannut, että tämä on näin iso, joku huokaa. Projektiinsinööri Meriläinen johdattaa innostuneen joukon yhä syvemmälle uumeniin ja vastaa samalla kysymyksiin. Kun viralliset avustajat ehtivät Suomen Pankin aukion kohdalle, jonne rakennetaan P-Hämpin näyttävin sisäänkäynti, Heinivaho huokaa pilke silmäkulmassaan: Ei taideta päästä vielä kaljalle Paapan Kapakkaan. Sen jälkeen kun maan alla on taivallettu 650 metriä pitkän tunnelin päästä päähän, noustaan takaisin kevätaurinkoon. Nyt minulla on täydellinen tuntemus siitä, miten tuota tunnelia rakennetaan, Harri Niiranen iloitsee. Kun työmaavaatteet on vaihdettu omiin ja pölyt karisteltu, Matti Lassinaho kiittää Tammelantorin akatemian puolesta ekskursiosta: Seuraavalla kerralla me tulemme tänne sitten omilla autoilla. 7 Kuva (yllä) Matka Tampereen alle oli Matti Lassiahon (vas) ja Paavo Kymäläisen kevään kohokohtia. Keskellä Markku Hiltunen. Sivun kuvat: Petri Vanhanen Kuva (alla) Lemminkäinen Infran projekti-insinööri Jarkko Meriläinen (vas) liittyi Markku Hiltusen kanssa Harri Niirasen, Jukka Leinon ja muiden pyöreän pöydän ritareiden aamukahviseurueeseen.

8 Kohde-esittely: P-Lääkärinkatu laittoi ruuhkalle laastarin Kun kolme neljä tuhatta autoa yrittää ahtautua Tampereen yliopistollisen sairaalan ja FinnMedin tiiviille alueelle, parkkipaikat täyttyvät nopeasti. Moni joutuu kääntymään pois ja viemään autonsa kauemmas sairaalasta. 8 Osa pysäköintipaikoista on jouduttu poistamaan rakentamisen tieltä. Vuonna 2006 alkoi Finnparkin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyö, jonka tavoitteena on Taysin alueen pysäköinnin toimivuuden parantaminen. Ensimmäinen askel oli erottaa henkilökunnan ja yleisen liikenteen parkkipaikat toisistaan. Alueen pysäköintiä on kehitetty aste asteelta välisenä aikana. Henkilökunnalle saatiin rajattua seitsemän puomitettua pysäköintialuetta. Tämän ansiosta yleisen pysäköinnin toimintakapasiteetti lisääntyi. Tilanne parani sen verran, että normaaleina päivinä pysäköintipaikka on löytynyt alueelta jokaiselle sitä tarvitsevalle. Rakentaminen luo uutta tarvetta Taysin aluetta rakennetaan suurella volyymilla, ja siksi osa pysäköintipaikoista on jouduttu poistamaan rakentamisen tieltä. Esimerkiksi Silmäsairaala ja potilashotelli poistivat yli 200 autopaikkaa. Kun rakennukset valmistuvat, uusia pysäköintipaikkoja tarvitaan niiden henkilökunnalle ja asiakkaille. Sairaalan pääsisäänkäynnin eteen tullaan rakentamaan maanalainen noin 500 auton pysäköintitalo. Hanke on sairaanhoitopiirin itsensä toteuttama. Uuden pysäköintitalon rakentamisen aikana pysäköintipaikkojen tarve tulee lisääntymään melkoisesti. Finnpark päätti rakentaa tarvetta helpottamaan Lääkärinkadun varteen 200 auton väliaikaisen pysäköintialueen nimeltään P-Lääkärinkatu. Tampereen kaupunki ymmärsi hyvin sairaala-alueen pysäköinnin kinkkisen tilanteen ja antoi Finnparkin käyttöön tontin. P-Lääkärinkatu palvelee pääasiassa Taysin henkilökunnan pysäköintiä. Valaistu pysäköinti alue on varustettu puomijärjestelmällä. Aluetta valvotaan oman kamerajärjestelmän kautta, ja puomilaitteista on puheyhteys operointivalvomoon. Maanpinta jäi kustannussyistä asfaltoimatta, sillä alue suunniteltiin tilapäiseksi muutaman vuotta palvelevaksi pysäköinti alueeksi. P-taloissa tapahtuu Finnparkin kohteissa on meneillään useita muutoksia. Finnpark Tekniikka Oy:n tekninen päällikkö Erik Fallström listaa viimeisimpiä ja tulevia uudistuksia: P-Anttila päivitetään Abacus-perheeseen alkukesän aikana: sirukorttimaksamisen käyttöönotto, RFID-tunnistus sopimusasiakkaille, kassojen sijaintien optimointi. Taysin alueen pysäköinti, P-Tullintori ja P-Duo päivitetään Abacus-perheeseen, ja sirukorttimaksaminen otetaan käyttöön kesän ja syksyn aikana. Rekisterintunnistus otetaan käyttöön P-Tullissa, P-Frenckellissä ja P-Hämeenpuistossa vuoden 2011 aikana. Lyhytaikalipukkeisiin ja kuukausikortteihin on linkitetty tunnusluku, jolla saa jalankulkuovet auki. Samaan tarkoitukseen on tulos sa sopimusasiakkaille oven avautuminen lyhyen kantaman RFID:llä (sopimuskortissa langaton tunniste).

9 P-news 1/2011 Yhteistyökumppani: Finnparkin tarjoamat poikkeukselliset työtehtävät ovat Esa Teponojan mieleen. Kadonneen soundin metsästäjä hioo tapahtumasta elämyksen 9 Musiikki Moden toimitusjohtaja Esa Teponoja ei unohda Finnparkin väen juhlaesityksiä. Kun alkaa yhteistyöhön Finnparkin kanssa, saattaa joutua haukkomaan henkeään. Äänentoisto- ja valopalveluyritys Musiikki Moden toimitusjohtaja Esa Teponoja muistelee edellistä Finnparkin kanssa yhteistyössä toteutetun tapahtuman P-Hämpin pohjantervajaisten valmisteluita: Kun laskeuduimme maan alle, missä oli tietysti pimeää ja kylmän kosteaa, yksi meistä meinasi pyörtyä. Hetki siinä kesti, kun totuttelimme ilmanalaan, mutta lopulta kaikki sujui hyvin. Teponoja loi kollegoidensa kanssa ainutlaatuisen valo- ja äänimaailman kallion sisään. Harva tulee ajatelleeksi, että parin tunnin juhlia rakennettiin maan alla kahdeksan henkilön voimin 14 tuntia ja purkamiseen kului päivä, Teponoja ilmoittaa ja lisää, että pohjantervajaisten kaltaiset poikkeukselliset tehtävänannot ovat haasteista syttyvän Musiikki Moden väen mieleen. Hervotonta yhteistyötä Finnparkin ja Musiikki Moden yhteistyö on kestänyt jo vuosikymmenen. Musiikki Mode sai vuosia sitten ohjelmatoimiston kautta järjestettäväkseen Pysäköinti hallinnassa -seminaarin ja sen iltajuhlan. Siitä lähtien Pirkkalassa majaansa pitävä yritys on huolehtinut Finnparkin tapahtumien puitteista ja tekniikasta. Erityisen mukavia muistoja Teponojalle ovat olleet Finnparkin henkilökunnan järjestämät juhlaesitykset. Hervottomissa ohjelmanumeroissa on esimerkiksi tunnelmoitu Elvis-kostyymeissa tai johdateltu naurusta kouristeleva yleisö miesvoimistelun saloihin. Teponojan tehtävänä on ollut pitää tekniikka kunnossa, vaikka esiintyjillä lipsahtaisi improvisaation puolelle. Finnparkilaiset haluavat, että kaikilla on hauskaa, ja he eivät pelkää heittää itseään peliin. Markku on tästä hyvä esimerkki, Teponoja naurahtaa. Alkujaan liikunnanohjaajan koulutuksen hankkinut Teponoja päätyi musiikkibisnekseen aluksi harrastuksen kautta. Hän soitti bändeissä ja työskenteli 90-luvulla soitinliikkeessä, jossa oli myös äänilaitteiden vuokraustoimintaa. PA-laitteille riitti kysyntää, joten kadonneen soundin metsästäjäksi itseään pilke silmäkulmassa kutsuva Teponoja päätti unohtaa nuottitelineet ja bassot. Hän vaihtoi päivätyönsä äänentoistoon ja perusti kaverinsa Harri Riihimäen kanssa Musiikki Moden vuonna Yrityksen palkkalistoilla on tätä nykyä viisi vakituista työntekijää ja 25 freelanceria. Hommia on riittänyt pienistä puhetilaisuuksista satojen ihmisten yritysjuhliin ja seminaareihin. Mies sloganin takana Paljastettakoon tässä, että Teponoja on mies muutaman vuoden takaisen Finnparkin Pysäköi mun sydämeen -sloganin takaa. Iloinen porukka oli palaamassa bussikyydillä Finnparkin Mediapäivästä. Pilkkimisen ja muun toiminnan ohella oli ollut tarkoitus kehitellä ideoita, joilla ihmiset saataisiin kiinnostumaan silloin uudesta Frenckellin parkkitalosta. Jotkut nuoremmista päättivät lähteä Mediapäivästä vielä jatkoille yökerhoon. Annoin siinä sitten vinkkejä pojille, että kokeilkaa toimiiko vaikka pysäköi mun sydämeen iskurepliikkinä, Teponoja muistelee hymyillen. Letkautus päätyi Finnparkin t-paitoihin ja julisteisiin, mutta tarina ei kerro oliko repliikillä menestystä Tampereen yöelämässä.

10 10 Sales Manager strives for customer satisfaction Electrical automation engineer Jyri Järvinen was appointed Sales Manager at Finnpark Technics Ltd. at the outset of the year. He previously worked there as a Project Planner. Järvinen has enjoyed his new position: Meaningful tasks and a great team ensure that it s a pleasure waking up each morning. It s always nice to come to work, Mr Järvinen says. The diverse job description of a Sales Manager includes selling, expert services, client meetings and project management, among other things. My role is to communicate the innovations of Finnpark Technics to the world and offer comprehensive solutions to our customers, Mr Järvinen explains, with a hint of pride in his voice. When an operational system that meets the needs of the client is delivered, his sense of enthusiasm turns to the thrill of success. At the moment, for instance, things feel very good. We just completed a large project with strict conditions and a tight schedule. Everything fell into place and the end result was excellent. Mr Järvinen knows that Finnpark s inventions and new parking solutions are generating great interest: We re on the cutting edge of this technology. The future looks bright. We ve got quite a number of things already planned, he hints. Asiakkaan ongelmat ratkeavat Jyri Järvisen käsissä yhtä näppärästi kuin työpisteen pulmapelit. Henkilökuva: Myyntipäällikkö Jyri Järviselle onnistuminen tarkoittaa asiakas - tyytyväisyyttä Joskus elämässä ikävät käänteet muuttuvat yllättäen iloisiksi uutisiksi. Kun Jyri Järvinen jäi rannalle edellisen työpaikkansa yt-neuvotteluissa vuonna 2009, sähköautomaatioinsinööri ei osannut aavistaa, että jo kuukauden päästä hän työskentelisi Finnpark Tekniikassa projektisuunnittelijana. Onko siitä tosiaan niin kauan?, myyntipäällikön saappaisiin vuoden alussa hypännyt Järvinen ihmettelee. Ajan kuluminen on pakko tarkistaa tietokoneen kalenterista. Tovin kalenteria selattuaan Järvinen nyökkää ja päivittelee hymyillen: Aika vaan menee niin nopeasti. Järvinen lisää heti perään, että työn mielekkyys ja mukava tiimi pitävät huolen siitä, etteivät aamuheräämiset ole ainakaan vielä olleet hankalia. Töihin on ollut aina mukava tulla. Innon kautta onnistumiseen Myyntipäällikön monipuoliseen työnkuvaan kuuluu muun muassa myyntitöitä, asiantuntijatehtäviä, asiakastapaamisia ja projektinjohtoa. Roolini on välittää Finnpark Tekniikan hienoja innovaatioita maailmalle ja tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisia ratkaisuja, Järvinen kertoo hiven ylpeyttä äänessään. Hän myöntää, että innostus uusien laitteiden ja järjestelmien kanssa saattaa joskus kasvaa niin isoksi, että hänen on pakko pistää jarru päälle ja toppuutella itseään. Emme me voi lähteä testaamaan tuotteita asiakkaalla. Kaiken pitää olla valmista ja kunnossa ennen kuin voin alkaa viedä tuotteita asiakkaille. Kun asiakkaalle saadaan toimitettua tarpeita vastaava toimiva järjestelmä, innostumisen tunne vaihtuu Järvisellä onnistumisen riemuksi. Esimerkiksi tällä hetkellä tuntuu hyvältä. Saimme juuri päätökseensä yhden ison projektin, jossa oli tiukat ehdot ja kireä aikataulu. Kaikki meni nappiin, ja hommasta jäi hyvä fiilis. Nyt voisi varmaan nostaa jalat pöydälle, Järvinen naurahtaa. Jalat pysyvät kuitenkin pöydän alla ainakin jonkin aikaa, sillä Järviseltä eivät hommat lopu. Jotain tuoreen myyntipäällikön työtahdista ja innokkuudesta kertoo myös se, että hän uppoutuu puhelimessa hiomaan kauppaa kesken haastattelun. Järvinen tietää, että Finnparkin keksinnöt ja uudet pysäköintiratkaisut kiinnostavat: Menemme tekniikan kärjessä. Tulevaisuus näyttää valoisalta. Meillä on mietittynä jo vaikka mitä uutta, hän vihjaa. Vapaa-aikanaan jääkiekkokentillä tuomarin raitapaidassa ja golfviheriöillä ruutushortseissa viihtyvä Järvinen paljastaa, että on sen verran syvällä työssään, että siitä on vaikea irrottautua täysin vapaallakaan. Jos myyntipäällikkö esimerkiksi saa töihin liittyvän idean vapaa-aikana, hän naputtelee kännykällään viestin ja lähettää sen työsähköpostiin. Koska tykkään todella paljon työstäni, minua ei haittaa vaikka asiat pyörivät päässä vapaa-ajallakin. nimityksiä FINNPARK tekniikka OY Teknologia-asiantuntija Ali Lattunen FINNPARK tekniikka OY Tekninen asiantuntija Sami Huvinen FINNPARK OY Huoltomies Rami Kiuru FINNPARK tekniikka OY Projekti-insinööri Katja Tuomisto FINNPARK tekniikka OY Myyntipäällikkö Jyri Järvinen

11 P-news 1/2011 Mediapäivässä viiletettiin pitkin jäätä Finnparkin perinteinen Mediapäivä järjestettiin 9. maaliskuuta Luvialla, Porin naapurissa. Finnparkin väki oli kutsunut talvisiin maisemiin yhteistyökumppaneita puhumaan yrityksen tulevista kuvioista ja nauttimaan leppoisasta yhdessäolosta Pirskerin entiselle merivartioasemalle. Pirskerin saari on viimeisimpiä saaria ennen avomerta. Merivartioasemalle päästäkseen oli viiletettävä moottorikelkan vetämän reen kyydissä Luvian Laitakarista noin viiden merimailin pituinen matka. Kyllä tällä tavalla työpäivänsä voisi viettää useamminkin, totesivat Roihun copywriterit Janiina Ojanen ja Lena Nelskylä, mutta eivät kehdanneet pyytää uusintakierrosta. Tänäkin vuonna Mediapäivä huipentui pilkkikisaan. Jäälle lähdettiin innokkaina toppahousut suhisten, mutta valitettavasti saalis jäi ensimmäistä kertaa Mediapäivien historiassa olemattomaksi. Kokeneetkin kalamiehet joutuivat palaamaan pilkkireissulta tyhjin käsin. Emme ilmeisesti osanneet riittävästi kalastaa, ja kalat eivät ymmärtäneet meidän laitteidemme päälle, Hiltunen pohti huonon kalaonnen syytä. Kuvassa myyntisihteeri Sirpa Halkonen ja Ryöväskerin isäntä, todellinen erämies Leo Tarkkanen. Huomisen pysäköijät saivat lelunsa Finnpark lahjoitti viime syksynä osan joulumuistamisvaroistaan Vauvajengille. Nuoria perheitä tukeva ryhmä sai myös Parkkipaikassa järjestetyllä hyväntekeväisyystempauksella kerätyt lelut. Kun vanhemmiksi tullaan nuorena, voi arki olla vaikeaa, kertoo Pia Huhtajärvi, yksi järjestäytymättömän toimintaryhmän vetäjistä, ja lisää: Vauvajengissä autamme ryhmäläisiä vertaistuen, mallioppimisen, virkistystoiminnan sekä yksilö- ja ryhmätyön keinoin. Tuemme myös nuortemme opiskelua. Finnparkin rahalahjoitus käytettiin joulun ruoka-avustuspaketteihin. Toimintamme alkuaikoina kuuntelin, kun nuori äiti ihmetteli, millä hän ottaa joulun vastaan, kun hänellä on vain 20 markkaa rahaa. Ajattelin, että jotain on tehtävä. Niin syntyi joulun ruoka-avustuspakettien perinne, joka jatkuu yhä, muistelee Seppo Rantanen, joka on yksi ryhmän avainhenkilöitä. Leluista osa menee ryhmämme kokoontumisiin ja osa kesäleirille. Kaikilla ryhmän perheillä ei ole mahdollisuutta järjestää lapsilleen syntymäpäiviä, ja siksi olemme pyrkineet järjestämään näille lapsille pienet juhlat. Osa leluista menee siis syntymäpäivälahjoiksi, kertoo Huhtajärvi. Finnparkin asiakaspalvelupäällikkö Johanna Lehtinen on tyytyväinen: On ilo nähdä, kun apu menee suoraan perille! 11 Onpa näitä paljon! riemuitsivat Vauvajengin Marja Einola ja Marika Tiltu Vähäaho. Pilkkimisen jälkeen kokoonnuttiin lämmittelemään rantakivetykselle pystytetyn nuotion äärelle, missä moni nautti grillikauden ensimmäisen makkaransa ja hörppäsi kuumaa juomaa. Mediasignal Communicationsin Tuomas Paukkeri on Mediapäivien ensikertalaisia. Graafisena suunnittelijana työskentelevä Paukkeri kertoo lähteneensä Mediapäiville mielenkiinnosta: Ajattelin, että on mukavaa nähdä, minkälainen tapahtuma tämä on. Mukavan rennolta meiningiltä tämä vaikuttaa.

12 12 tulevia tapahtumia Ti Pysäköinti hallinnassa -seminaari Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Helsinki Ti Johdon seminaari Ideasta pysäköintitaloksi Hangaslahti, Tampere Finnpark Oy PL 15 / P. O. Box 15 (Åkerlundinkatu 4) FI Tampere Tel P-news on Finnparkin asiakasjulkaisu. Päätoimittaja Markku Hiltunen / Finnpark Oy Toimitus Roihu Creative Oy Ulkoasu Roihu Creative Oy Paino Kirjapaino Öhrling Oy

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto MOOC toiveita ja pelkoja Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Messukeskus 2.12.2013 massive open online course 1980 jokaisella on pilvi taskussa 1869 2013 Aika

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu Trafikant i staden Kampen om gaturummet - Vem vinner? Kamppailu katutilasta Kuka voittaa? Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu City of Oulu, Technical Centre Päivämäärä Jaakko Ylinampa,

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous.

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Vaikuta ja vaikutu 17.09.2009 marko.parkkinen@seedi.fi +358445802676 1 Verkottumisesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ihminen

Lisätiedot

Kehittämisen myönteinen kehä

Kehittämisen myönteinen kehä Kehittämisen myönteinen kehä Järjestöt ja kunnat kumppanuuden uudet askeleet 3.12.2014 Joensuu Mervi Janhunen-Ruusuvuori gsm: 050 439 0535 mervi.janhunen-ruusuvuori@naapuri.fi Mervi Janhunen-Ruusuvuori

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa.

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa. SOMETU-VERKOSTON JÄSENTEN ROOLEJA: Supermoodi Ryvästäjä Siiloittaja Verkottuja Seurattava Seuraaja Mittakaavaton verkosto 1-9-90-sääntö Verkosto Internetissä 2030 Verkoston päätyypit Nykyään rihmastomainen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot