Riitialan koulu Ikaalinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riitialan koulu Ikaalinen"

Transkriptio

1 RS 15 Kuntoarvio Riitialan koulu Ikaalinen Tarkastuspäivä

2 RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO YHTEENVETO RAKENNUSTEKNIIKKA LVI-TEKNIIKKA SÄHKÖJÄRJESTELMÄT VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET LISÄTUTKIMUKSET KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA KOHTEEN TIEDOT ASIAKIRJATILANNE KORJAUSHISTORIA HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI ENERGIATALOUS SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO ULKOALUEET RAKENNUSTEN VIERUSTAT, PINTAVESIEN POISTO JA SALAOJITUS KASVILLISUUS JA VIHERALUEET LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET RAKENNELMAT, VARUSTEET JA JÄTEHUOLTO RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET JA SOKKELIT ALAPOHJA RAKENNUSRUNKO ULKOSEINÄT JA JULKISIVUT IKKUNAT ULKO-OVET PARVEKKEET KATTORAKENTEET SISÄTILAT KOULUTILAT, TEKNISET TILAT HUONEISTOJEN SISÄTILAT LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ LÄMMÖNTUOTANTO LÄMMÖNJAKELU SÄÄTÖ- JA KENTTÄLAITTEET LÄMMÖNLUOVUTUS ERISTYKSET VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT VESIJOHDOT VIEMÄRIT VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET VESI- JA VIEMÄRIERISTYKSET ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT ILMANVAIHTOKONEET KANAVISTOT PÄÄTELAITTEET MUUT JÄRJESTELMÄT PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT... 38

3 RS 15 Kuntoarvio 3 6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO ALUESÄHKÖISTYS ALUEVALAISTUS ULKOPISTORASIAT KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET JAKOKESKUKSET ALLE 1000V JOHTOTIET KAAPELILÄPIVIENNIT JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET NOUSUJOHDOT VOIMARYHMÄJOHDOT VALAISTUSRYHMÄJOHDOT VARUSTEET LIITTYMISJOHDOT MAADOITUKSET JA POTENTIAALIN TASAUKSET VALAISIMET, LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET VALAISIMET TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄ LÄMMITTIMET KOJEET JA LAITTEET SAUNAT TELE- JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT PUHELIN- JA ATK-JÄRJESTELMÄ ANTENNIJÄRJESTELMÄ PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ KUNTOARVION TEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT... 50

4 RS 15 Kuntoarvio 4 1. JOHDANTO Tämä kuntoarvioraportti on laadittu Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjetta (KH ) noudattaen. Toimeksiantaja: Ikaalisten kaupunki Tekniset palvelut Jari Kohtanen Kolmen Airon katu Ikaalinen Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: Koordinaattori Sähköins. Juha-Pekka Viitanen Raksystems Anticimex Rakennustekniikka Ins. Tommi Silvasti Raksystems Anticimex LVI-järjestelmät LVI-Ins. Matti Honkonen Raksystems Anticimex Sähköjärjestelmät Sähköins. Juha-Pekka Viitanen Raksystems Anticimex Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion tilaajaohjeen mukaisesti kuntoarvion tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen määrittely. Ennen korjaustöihin ryhtymistä, tulee niille laatia tarvittavat hanke ja korjaustyösuunnitelmat. Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on ns. tekninen PTS eli se ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan perustuu kiinteistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetty PTSehdotus 10 vuoden tarkastelujaksolle ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtötietoina kunnossapitosuunnitelmalle. PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden alun kustannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä. Energiataloudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien tasolla. Tarkemmat energiansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen energiakatselmuksen avulla. Kuntoarvio ja PTS:n ajan tasalle saattaminen on suositeltavaa tehdä noin viiden vuoden välein. Lisäksi vuosittaisella katselmuksella voidaan arvioida kunnossapidon ja korjausten onnistumista ja esittää mahdolliset parannusehdotukset, jotka edesauttavat kiinteistön arvon säilyttämisessä ja nostamisessa sekä auttavat riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat: 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa tai peruskorjaus vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus vuoden kuluessa tai uusiminen vuoden kuluessa 1 = heikko, uusitaan vuoden kuluessa

5 RS 15 Kuntoarvio 5 2. YHTEENVETO Kuntoarvioinnin kohteena oli kaksi vanhaa koulurakennusta Riitialan kylässä Ikaalisissa. Kouluista vanhempi on valmistunut vuonna 1895 ja uudempi vuonna Vanha koulu on yksikerroksinen ja uudemmassa koulussa kerroksia on kaksi ja maan alla osittaiset kellaritilat. Uudemman koulun toisessa päädyssä on ylemmässä kerroksessa asuinhuoneisto. Rakennuksen tekniset tilat sijaitsevat rakennuksen matalimman osan kellarikerroksessa. Vanha koulu on pääasiassa kuntoluokassa välttävä KL 2. Uudempi koulu on pääasiassa kuntoluokassa tyydyttävä/välttävä KL RAKENNUSTEKNIIKKA Vanhan koulun julkisivun muodostavat perustusten luonnonkivipilarit ja näiden väliin tehty puuverhous, rimalaudoituksella toteutettu puu-ulkoverhous, puurakenteiset ikkunat, puurakenteiset ulko-ovet ja vesikattona harjakatto peltikatteella. Uudemman koulun julkisivun muodostavat luonnonkivisokkelit, vaakapaneelilla toteutettu puu-ulkoverhous, puurakenteiset ikkunat, puurakenteiset ulko-ovet ja vesikattona harjakatto peltikatteella. Rakennusten piha- ja aluevarusteiden kunto on pääosin tyydyttävä/hyvä. Jätehuoltovarusteiden sijoittaminen katokseen olisi suositeltavaa. Uudemman koulun takana oleva tukimuuri sekä rakennuksen betonirakenteisten portaiden vauriot tulisi korjata. Katto- ja pintavesien poisjohtamista kummankin rakennuksen vierustoilla tulisi tehostaa maanpintojen muotoilulla ja betonisilla sadevesikouruilla. Uudemman koulun pohjoisnurkalla havaittiin julkisivussa ja rakennuksen rungossa paikallinen vaurio, joka tulisi korjata. Rakennuksen samalla sivustalla havaittiin luonnonkivisokkelin paikallista painumista. Sokkeli tulisi korjata. Vanhan koulun porrashuoneen perustusten havaittiin painuneen jonkin verran. Suositellaan perustusten korjaamista ja porrashuoneen oikaisemista. Suositellaan kummankin koulurakennuksen ulkoverhouksen huoltomaalaamista. Ikkunat ovat kummassakin rakennuksessa todennäköisesti alkuperäisiä ja näiden kunto on pääosin välttävä. Ulko-ovia on osittain vaihdettu rakennusten käytön aikana. Ovien kunto vaihtelee välillä välttävä/hyvä. Suositellaan vanhan koulun ovien sekä uudemman koulun korkeamman osan ovien huoltopinnoitusta ja säätämistä tarkastelujakson aikana. Vesikatteita ei päästy tarkastamaan lumen ja jään takia. Suositellaan vesikatteiden tarkastamista keväällä 2014 ja tekemään tarkastusten perusteella tarvittavat huoltotoimenpiteet. Yläpohjatilat kummassakin rakennuksessa tulisi tyhjentää ylimääräisestä tavarasta ja mineraalivillat vanhan koulun yläpohjan purueristeen pinnalta tulisi poistaa. Vanhemman koulun vesikatteen vedenpoistojärjestelmän vauriot tulisi korjata. Vanhan koulun sisäpintojen kunto on välttävä/tyydyttävä ja niiden kokonaisvaltaista uusimista suositellaan. Myös vanhan koulun märkätilat tulisi uusia taustarakenteineen. Uudemman koulun sisäpintojen kunto vaihtelee välillä välttävä-hyvä. Saunan, pesuhuoneen sekä erillisen suihkuhuoneen pintarakenteet tulisi uusia tarvittaessa taustarakenteineen. Wc-tilojen lattioiden muovimatot tulisi uusia. Kellaritilojen rakenteiden vauriot tulisi korjata. Lämmönjakohuoneen lattian maalaamista suositellaan.

6 RS 15 Kuntoarvio 6 Merkittävimmät rakennustekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan Maanpintojen profilointien korjaaminen kummankin rakennuksen vierustoilla, kattovesien poisjohtamisen tehostaminen, uudemman koulun salaojitus ja betonisokkelin patolevyn asennus. Kummankin rakennuksen alapohjan tyhjennys ylimääräisestä materiaalista ja rakenteiden tarkastaminen. Vanhan koulun porrashuoneen painuman korjaaminen. Kummankin rakennuksen puu-ulkoverhouksen huoltomaalaus. Kummankin rakennuksen ikkunoiden perusteellinen kunnostaminen. Vanhan koulun sisätilojen pintarakenteiden kokonaisvaltainen uusiminen. Uudemman koulun märkätilojen uusiminen, wc-tilojen lattioiden muovimattojen uusiminen. Muut korjaus- ja kunnostustoimet ovat pääasiassa tavanomaisia jokavuotisia huolto-toimia tai pienempiä korjauksia. Vanha koulu on rakennustekniikan osalta pääosin kuntoluokassa 2.2. LVI-TEKNIIKKA Kiinteistön lvi-järjestelmät ovat eri vuosikymmeniltä. Järjestelmiä on saneerattu vuosien varrella tarpeen mukaan, ja kokonaisuutena jo varsin kattavasti. Käytännössä lvijärjestelmien osalta on edelleenkin mahdollista jatkaa valitulla linjalla. Mikäli koulurakennuksia kuitenkin saneerataan laajemmin rakennusteknisesti, on samalla mielekästä uusia myös lvi-järjestelmät vastaamaan nykypäivän tasoa. Tällaista perusteellista lvisaneerausta ei ole kuitenkaan huomioitu PTS-talukossa. Kiinteistön lämmitysjärjestelmänä on öljykattilalämmitykseen perustuva vesikiertoinen patterilämmitys. Lämmöntuotantolaitteisto on perusrungoltaan vuosilta 1956 ja 1972, joten laitteiston kokonaisvaltainen uusimistarve ajoittunee lähivuosille. Lämpöputkissa ja pattereissa ei havaittu mainittavampaa vikaantumista, käytännössä putket/patterit kestävät todennäköisesti vielä vuosikymmeniä edellyttäen, että ne eivät altistu ulkopuoliselle kosteusrasitukselle ja lämmitysverkostoon ei tarvitse lisätä uutta vettä. Patteriventtiilit ovat osin uusimisen tarpeessa. Kokonaisuutena kiinteistön lämmitysjärjestelmä on tyydyttävässä / välttävässä kunnossa. Vesijohdot on vuosien varrella uusittu jo pääosin kauttaaltaan. Vanhimpien putkistoosuuksien osalta saattaa esiintyä uusimistarpeita. Jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta maastoon. Käsittelyjärjestelmä vaatinee päivitystä. Jätevesiviemärit ovat ilmeisesti pääosin uusittuja muoviviemäreitä, osin myös alkuperäisiä valurautaviemäreitä. Valurautaviemäreiden osalta tulee varautua uusimistarpeisiin. Vesijohtojen ja viemäreiden arvioidaan olevan kokonaisuutena tyydyttävässä kunnossa. Vesi- ja viemärikalusteiden osalta tulee varautua lisääntyviin uusimistarpeisiin. Kiinteistössä on pääosin luonnollinen, eli painovoimainen poistoilmanvaihto. Luokkatilojen ja muiden tilojen tuuletus hoidetaan ikkunatuuletuksella. Ilmanvaihtokanavat ovat pääosin vanhoja tiilirakenteisia hormeja. Koulujen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot tulisi puhdistaa viiden vuoden välein. Ilmanvaihtokanavien teknisenä käyttöikänä pidetään rakennuksen käyttöikää, eli kanavasaneerauksia tehdään yleensä vain perusteellisten rakennusteknisten peruskorjausten yhteydessä. Nykyiset ilmanvaihtojärjestelmät ovat tällä hetkellä toimivia/tarkoituksenmukaisia, huomioiden koulurakennusten rakennustekninen kunto/toteutus. Koneellinen ilmanvaihto tulee

7 RS 15 Kuntoarvio 7 kyseeseen lähinnä vain siinä tapauksessa, jos koulurakennuksille tehdään myös perusteellinen rakennustekninen peruskorjaus. Merkittävimmät LVI-tekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan Lämmöntuotantolaitteiston uusiminen (öljykattila oheislaitteineen) Patteriventtiilien uusimisia Varaus: vanhimpien vesi- ja viemäriputkiosuuksien uusimistarpeita Varaus: jätevesien käsittelyjärjestelmän saneeraus Varaus: vesi- ja viemärikalusteiden uusimistarpeita Ilmanvaihtohormien / -kanavien puhdistus Muut korjaus- ja kunnostustoimet ovat pääasiassa tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia. Kiinteistö on kokonaisuudessaan LVI-tekniikan osalta välttävässä / tyydyttävässä kunnossa KL 2/ SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Kiinteistöissä on osin alkuperäiset ja pieneltä osin uusitut sähkö- ja telejärjestelmät. Sähköjärjestelmät ovat yleisiltä teknisiltä ominaisuuksiltaan kokonaisuutena välttävässä kunnossa. Samalla tasolla ovat järjestelmien sähkölujuus ja -turvallisuus. Jakelujärjestelmä on 4-johdinjärjestelmän mukainen. Kiinteistön keskukset on varustettu tulppasulakkein. Sähköenergian mittari on sähköpääkeskuksen yhteydessä. Kiinteistön sisätilojen valaistus on toteutettu pääosin hehku- sekä loistelamppuvalaisimin. Valaisimet ovat toimintakuntoisia, mutta pääosin elinkaarensa ylittäneet. Aluevalaistuksena toimivat ulko-ovien yhteydessä olevat hehkulamppuvalaisimet sekä seinässä olevat valonheittimet. Piha-alueella ei ole pylväsvalaisimia. Hehkulamppuvalaisimien elinkaari on ylitetty, mutta muiden valaisimien kunto on tyydyttävä. Kiinteistössä on havaintojen mukaan alkuperäinen tai sitä vastaava puhelinjärjestelmän verkko ja antennijärjestelmä. Antennijärjestelmä on digikelpoinen. Puhelinverkon suorituskyky ei ole nykyaikaiseen tiedonsiirtoon riittävä (esim. nopeat xdsl-yhteydet). Tulevaisuudessa taloon tulisi saneerata yksi ns. monipalveluverkko, jota voidaan käyttää tarvittaessa kaikkeen datan ja kuvan siirtoon. Paikoitusalueella on autonlämmitystolpat, joissa on uusitutut kotelot. Sähköjärjestelmien tekninen käyttöikä on pääosin enintään noin 40 vuotta, mikä on pääosin ylittynyt. Sähköjärjestelmälle suositellaan saneerausta jakson alkupuolella. Ennen saneerausta suositellaan sähköjärjestelmälle tehtävän kuntotutkimus, jossa tutkitaan järjestelmän kunto tarkemmin ja saadaan selvyys saneerauksen laajuudesta ja esitetään mahdollisia parannusehdotuksia. Sähkökuntotutkimus on osa hankesuunnittelua. Merkittävimmät sähkötekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan: Sähköjärjestelmän ylläpitokuluja Sähköjärjestelmän kuntotutkimus jakson alussa Saneerauksen hankesuunnitteluvaihe jakson alussa Sähköjärjestelmän saneeraus jakson alkupuolella

8 RS 15 Kuntoarvio 8 Kaikkien sähkökalusteiden uusiminen saneerauksen yhteydessä Aluevalaistuksen alkuperäisien valaisimien uusiminen saneerauksen yhteydessä Aluevalaistuksen valaisimien lisäys saneerauksen yhteydessä piha-alueelle (varaus) Puhelinjärjestelmän uusiminen saneerauksen yhteydessä tai Yleiskaapelointiverkon rakennus (varaus) Antennijärjestelmän uusiminen saneerauksen yhteydessä Paloilmoitinjärjestelmän rakennus saneerauksen yhteydessä Turvavalaistusjärjestelmän rakennus saneerauksen yhteydessä Muut korjaus- ja kunnostustoimet ovat pääasiassa tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia. Rakennus on sähköjärjestelmien osalta kuntoluokassa välttävä. KL VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET Teknisentyötilan sähkökalusteet vaihdettava pölysuojatuksi Teknisentyötilan käytävällä olevan ryhmäkeskuksen vaihto pölysuojatuksi tai nykyisen keskuksen kotelointi pölytiiviiksi Vanhan koulun vesikaton vaurion korjaaminen. Vanhan koulun syöksytorvien vaurioiden korjaaminen. Uudemman koulun julkisivun ja rungon paikallisen vaurion korjaaminen 2.5. LISÄTUTKIMUKSET Sähkökuntotutkimus jakson alussa Jätevesien käsittelyjärjestelmän saneeraustarve Tarkastuksen yhteydessä ei havaittu muuta lisätutkimustarvetta.

9 RS 15 Kuntoarvio KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS Vuosittaiset kustannukset [x 1000 e] Rakennetekniikka LVIA-tekniikka Sähkötekniikka Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeista Hintoihin sisältyy Alv 24 % Kustannustaso 2013 Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Yht. Rakennetekniikka LVIA-tekniikka Sähkötekniikka Yhteensä Keskimäärin vuodessa 10,53 / m² / vuosi Tilavuus m²

10 RS 15 Kuntoarvio RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS Kustannustaso 2013 Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Toimenpide-ehdotukset Yht. Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja salaojitus 2..3 Maanpintojen muotoilu, kattovesien poisjoht tehostam, uudempi koulu patolevy ja salaoj 1 erä Kasvillisuus ja viheralueet 3..4 Kuntoluokka Määräarvio Hintoihin sisältyy Alv 24 % Liikenneväylät ja -alueet Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 3 Jätekatoksen rakentaminen 1 erä 4 4 Tukimuurin ja betoniportaiden korjaaminen 1 erä Perustukset ja sokkeli 2..3 Uudemman koulun sokkelin paikallinen korjaaminen ja vanhan koulun porrash korj 1 erä Alapohja 2..3 Alapohjien tyhjennys ja tarkastus 1 erä 6 6 korjaaminen 1 erä Rakennusrunko 3 Uudemman koulun paikallisen vaurion korjaaminen 1 erä Ulkoseinät ja julkisivut 2..3 Julkisivujen maalaaminen 1 erä Ikkunat 2 Ikkunoiden perusteellinen korjaaminen 1 erä Ulko-ovet 2..3 Ulko-ovien huolto 1 erä Parvekkeet Kattorakenteet 2..3 vanhan koulun yläpohjaeristeen päältä 1 erä 4 4 Vanhan koulun vesikaton vaurion korjaaminen 1 erä Sisätilat 2..3 Vanhan koulun sisäpintojen kokonaisvaltainen uusiminen 1 erä Uudemman koulun märkätilojen uusiminen, lattiapinnoitteiden uusimisia 1 erä Asuintilat Rakennustekniikka yhteensä Kuntoluokat: 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa tai peruskorjaus vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus vuoden kuluessa tai uusiminen vuoden kuluessa 1 = heikko, uusitaan vuoden kuluessa

11 RS 15 Kuntoarvio LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS Toimenpide-ehdotukset Kustannustaso 2013 Hintoihin sisältyy Alv 24 % Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Lämmöntuotanto 2 Varaus: lämmityskattilan yms. lämmöntuotantolaitteiden uusiminen 1 erä Lämmönjakelu 3 Tarpeenmukaisia huoltokorjauksia 1 erä x Säätö- ja kenttälaitteet 2 Tarpeenmukaisia huoltokorjauksia 1 erä x Lämmönluovutus 2-5 Patteriventtiilien uusiminen 1 erä Eristykset 3-4 Tarpeenmukaisia huoltokorjauksia Vesijohdot 2 3 Varaus: vanhojen vesijohtojen uusimisia * 1 erä Viemärit 2 3 Varaus: vanhojen viemäreiden uusimisia * 1 erä Varaus: jätevesien käsittelyjärjestelmän saneeraus 1 erä Vesi- ja viemärikalusteet 2 3 Varaus:vesi- ja viemärikalusteiden uusimisia * 1 erä Vesi- ja viemärieristykset 3 4 Tarpeenmukaisia huoltokorjauksia Ilmanvaihtokoneet Ei ole Kanavistot 3 Iilmanvaihtohormien / - kanavien puhdistus 3 erä Päätelaitteet 3 Kuntoluokka Määräarvio Yht Palontorjuntajärjestelmät 4 Sammuttimien tarkastukset LVI-tekniikka yhteensä * Kustannusarvio 10 vuodelle, ei jaettu vuositasolle Kuntoluokat: 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa tai peruskorjaus vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus vuoden kuluessa tai uusiminen vuoden kuluessa 1 = heikko, uusitaan vuoden kuluessa

12 RS 15 Kuntoarvio SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS Toimenpide-ehdotukset Aluevalaistus 2-3 Kustannustaso 2013 Hintoihin sisältyy Alv 24 % Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Alkuperäisien valaisimien uusiminen 1 erä 3,0 3,0 Kaikkien valaisimien uusimien ja määrän lisäys (varaus) 1 erä 4,0 4, Ulkopistorasiat 4 Kuntoluokka Määräarvio Yht Jakokeskukset alle 1000V 1-2 Sähköjärjestelmän ylläpitokuluja 10 erä 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 Sähkökuntotutkimus 1 erä 4,0 4,0 Saneerauksen hankesuunnittelu 2 erä 5,0 5,0 10,0 Sähköjärjestelmän saneeraus 1 erä 30,0 30, Johtotiet Kaapeliläpiviennit Johdot ja varusteet Nousujohdot 2 Sis Voimaryhmäjohdot 3 Uusitaan tarvittaessa Valaistusryhmäjohdot Varusteet 1-2 Sähkökalusteiden uusiminen 1 erä 3,0 3, Liittymisjohdot Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 4 Sis Valaisimet 2 Valaisimien uusiminen 1 erä 15,0 15, Turvavalaistusjärjestelmä - Järjestelmän rakennus 1 erä 6,0 6, Lämmittimet 3 Sähköpattereiden uusiminen 1 erä 1,0 1, Koneet ja laitteet Saunat 3 Saunan kiukaan uusiminen 1 erä x Puhelin- ja atk-järjestelmä 2 Puhelinjärjestelmän uusiminen 1 erä 3,0 3,0 Yleiskaapelointijärjestelmän rakennus (varaus) 1 erä 6,0 6, Antennijärjestelmä 2 Antennijärjestelmän uusiminen 1 erä 3,0 3, Paloturvallisuusjärjestelmä - Järjestelmän rakennus 1 erä 8,0 8,0 Sähkötekniikka yhteensä 5,0 6,0 6,0 83,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 106,0 Kuntoluokat: 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus vuoden kuluessa tai peruskorjaus vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus vuoden kuluessa tai uusiminen vuoden kuluessa 1 = heikko, uusitaan vuoden kuluessa

13 RS 15 Kuntoarvio KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 3.1. KOHTEEN TIEDOT Kohde: Riitialan koulu Lähiosoite: Riitialantie 185 Postinumero- ja toimipaikka: Riitiala Rakennustyyppi: 2 kpl puukoulu Huoneistoja: 1 asuinhuoneistoa Tilavuus: n m3 Huoneistojen ala: - Kerrosala - Kerrosluku 2-3 kpl Rakennusvuosi: 1895, 1927 Yleiskuva pihan puolelta. Yleiskuva takasivusta. Yleiskuva pihan puolelta. Yleiskuva takasivusta.

14 RS 15 Kuntoarvio ASIAKIRJATILANNE Kohteesta ei ollut käytettävissä piirustuksia. Kaikista muutoksista sähköjärjestelmiin on vaadittava asennuksia vastaavat loppupiirustukset sähkötyöntekijältä. On suositeltavaa, että kohteen kaikkia piirustuksia säilytetään yhdessä paikassa lukitussa tilassa, esimerkiksi isännöitsijän toimistossa. Lisäksi ainakin teknisistä järjestelmistä tulisi olla kopiot kiinteistöllä. Aina tulevien muutosten ja lisäysten yhteydessä, kaikkien sellaisten rakenneosien ja järjestelmien dokumentit, joihin tehdään muutoksia tai lisäyksiä, tulee päivittää nykyistä tilannetta vastaavaksi. Suositellaan piirustusten laatimista myös sähköiseen muotoon, jolla helpotetaan tulevia korjaustarpeita KORJAUSHISTORIA Saatujen tietojen mukaan kiinteistöön on tehty seuraavia merkittäviä korjauksia tai huoltotöitä: Kiinteistössä olevan asunnon peruskorjaus 2011 Vesiputkien uusinta alakoulussa 2011 Alakerran luokan lattioiden uusiminen 2012 Muita merkittäviä korjauksia ei saadun tiedon mukaan ole tehty. Suunniteltuja /käynnissä olevia välittömiä selvitys-/korjaushankkeita ei ole tiedossamme 3.4. HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI Kiinteistön rakenteista ei tehty havaintoja, jotka viittaisivat normaalin huollon laiminlyönteihin, vaan havaitut vauriot ja puutteet liittyvät lähinnä rakenteiden ja järjestelmien ikääntymiseen ja toteutustapaan. LVI-teknisiä laitteita on huollettu lähinnä tarpeen mukaan, akuutteja huollon laiminlyöntejä ei havaittu. Kiinteistön sähkölaitteita on huollettu ja korjattu lähinnä niiden rikkouduttua. Laitteiden ikääntyessä normaalit huoltotoimet eivät ole riittäviä, vaan niitä on uusittava perusteellisesti esim. muiden saneerausten yhteydessä. Kiinteistön LVI-laitteille tulee suorittaa vuosittain määräaikaishuoltoja. Säännöllisillä huolloilla LVI-laitteiden käyttöikä pitenee, energiantalous pysyy kunnossa ja käyttäjän viihtyvyys on taattu. Tällaisia suositeltavia huoltoja ovat mm. Lämmitysjärjestelmä: lämmitysverkoston säätökäyrän, toimimoottorien toiminnan ja säätöjen tarkistus. lämpimän käyttöveden lämpötilasäätöjen toiminnan tarkastus

15 RS 15 Kuntoarvio ENERGIATALOUS Kohteessa on valmistumisen jälkeen tehty joitakin energiataloutta parantavia toimenpiteitä, kuten patteriventtiilien ja öljylämmityskattilan uusiminen vuonna Lämpöenergian kulutus Lämmön kulutus on ollut alla olevan taulukon mukaista. Ominaiskulutus sisältää lämpimän käyttöveden lämmittämisen energiankulutuksen. Kiinteistön tilavuutena on käytetty 3000 m³. Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Öljyn kulutus, m³ Normeerattu kulutus, MWh Normeerattu kulutus, kwh/rm³a Vertailuarvo, kwh/rm³a Motivan tilastojen mukaan yleissivistävien oppilaitosrakennuksien lämpöenergian kulutuksen keskiarvo on noin 42 kwh/rm3a. Energiataloudellinen tarkastelu, lämpöenergia Kulutusta ei voida luotettavasti verrata yhden vuoden perusteella. Kulutus vaikuttaisi vuoden 2012 kulutuksen perusteella olevan kuitenkin kohtuullisen hyvällä tasolla. Todennäköisesti lämmitysenergian kulutusta ei saada laskettua merkittävästi ilman perusteellisia rakennusteknisiä peruskorjauksia. Veden kulutus Kiinteistön vedenkulutustietoja ei ollut käytössä. Motivan tilastojen mukaan yleissivistävien oppilaitosrakennuksien veden kulutuksen keskiarvo on noin 88 dm³ / rm³. Energiataloudellinen tarkastelu, veden kulutus Pistokoeluonteisissa tarkastuksissa ei hanojen virtaamissa havaittu ylisuuria virtaamia. Havaintojen mukaan käyttöveden kulutuksesta ei ole saavutettavissa merkittäviä energiansäästöjä. Sähkön kulutus Kiinteistön kokonaissähkön kulutus on ollut vuosina alla olevan taulukon mukainen.

16 RS 15 Kuntoarvio 16 Sähkön kulutus, kwh/a Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi Ominaiskulutus, kwh/m 3 /a 11,2 11,4 Vertailuarvo, kwh/m 3 /a 11,8 11,8 Ero vertailuarvoon, kwh/m 3 /a -0,6-0,4 Ero vertailuarvoon ( % ) -5-3 Kiinteistösähkön keskimääräinen ominaiskulutus on ollut normaalilla tasolla. Vastaavanlaisten rakennusten kiinteistösähkön keskimääräinen ominaiskulutus on 11,8 kwh/m³/vuosi (Motiva: Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset). Kiinteistössä suurimmat yksittäiset sähkönkulutusjärjestelmät ovat, valaistus, aluevalaistus ja koulun keittiö. Aluevalaistusta ohjataan hämäräkytkimellä, joka on kyseisessä kohteessa kyselyjen perusteella heikolla tasolla. Hämäräkytkimen säädöllä voitaisiin saada jotain teoreettisia pudotuksia kiinteistösähkön kulutukseen, mutta silloin mahdollisesti heikennetään liikaa aluevalaistusta, minkä johdosta esimerkiksi tapaturmariskit saattavat lisääntyä. Aluevalaistuksen valaisimien määrä on muutenkin pieni, joten säästöjä ei sieltä saada. Saneerauksen yhteydessä suositellaan valaisimien uusimista. Valaisimet voisi toteuttaa LED-valonlähteellä, jolloin valaisimien energiankulutus pienenisi 70% ja huoltotarve lähes poistuisi. Aluevalaistuksen valaisimien uusiminen varauksella, jossa myös suositellaan LED-valonlähteellä toimivia valaisimia SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT Lämpötila Tarkastushetkellä ulkoilman lämpötila oli noin -10 ºC. Aistinvaraisesti arvioituna ja pistokoeluontoisesti mitattuna ei sisälämpötiloissa havaittu mainittavampia puutteita. Ilman laatu ja vaihtuvuus Sisäilman laatu ja vaihtuvuus olivat tarkastushetkellä keskimäärin varsin hyvällä tasolla. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu paljon vallitseviin sääolosuhteisiin. Tarkasteluhetkellä sää oli ilmanvaihdon kannalta hyvä (korkeapaine). Sisäilman epäpuhtaudet Tarkastettujen asuinhuoneiden sisäilmassa ei aistinvaraisesti ollut pääosin havaittavissa merkittäviä epäpuhtauksia. Joissakin asunnoissa tunkkainen tuoksu liittyi asunnon puutteelliseen tuuletukseen ja siivoukseen sekä runsaaseen tupakointiin. Suositellaan lattiakaivojen ja hajulukkojen säännöllistä puhdistamista runsaalla kuumalla vedellä hajuhaittojen välttämiseksi. Tuhoeläimet ja linnut Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä viitteitä tuhoeläimistä, tai niiden ulosteista. Valaistus

17 RS 15 Kuntoarvio 17 Aluevalaistuksena toimivat seinävalaisimet sekä valonheittimet. Niistä saatu valotaso on heikko, koska valaisimet ovat ikääntyneet sekä niitä on liian vähän. Piha-alueelle suositellaan lisävalaistusta. Melu Tarkastuksessa poikkeavaa ääntä ei havaittu. Turvallisuus ja ympäristöriskit merkittäviä turvallisuus-, tai ympäristöriskejä ei havaittu KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT Uudemman koulun kellarikerroksellisen osan sokkelissa ulkopuolella havaittiin jonkin verran kosteuden aiheuttamia jälkiä. Uudemman koulun korkeamman osan kellaritiloissa havaittiin rakenteissa jonkin verran kosteutta ja kosteuden aiheuttamia vaurioita.

18 RS 15 Kuntoarvio RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 4.1. ULKOALUEET Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja salaojitus Rakennusten vierustojen havainnoimista haittasi maassa oleva lumi ja jää. Vanhan koulun maanpintojen profiloinnit rakennuksen vierustoilla ovat osittain rakennuksesta poispäin johtavia. Rakennuksen takapuolella ja osittain päädyissä maanpinnat johtavat rakennukseen päin tai ovat tasaisia. Kattovedet johdetaan ulkopuolisen sadevesijärjestelmän avulla rakennuksen vierustoille. Pinta- ja kattovedet pyritään ohjaamaan pois rakennuksen vierustoilta maanpintojen muotoilulla, jonka jälkeen ne imeytyvät maahan. Osittain pinta- ja kattovedet imeytyvät rakennuksen vierustoille. Salaojituksen olemassaolosta ei saatu tietoa eikä siitä tehty havaintoja, todennäköisesti rakennuksessa ei ole salaojitusta. Uudemman koulun maanpintojen profiloinnit rakennuksen vierustoilla ovat pääosin rakennuksesta poispäin johtavia. Takapihan pohjakerroksen sisäänkäynnin kohdalla maanpintojen profiloinnit ovat tasaisia tai rakennukseen päin johtavia. Kattovedet johdetaan ulkopuolisen sadevesijärjestelmän avulla rakennuksen vierustoille, josta niitä paikoittain pyritään ohjaamaan pois betonisten sadevesikourujen avulla. Pinta- ja kattovedet pyritään ohjaamaan maanpintojen muotoilun avulla pois rakennuksen vierustoilta tai sadevesikaivoihin. Osittain pinta- ja kattovedet imeytyvät rakennuksen vierustoille. Salaojituksen olemassaolosta ei saatu tietoa eikä siitä tehty havaintoja, todennäköisesti rakennuksessa ei ole salaojitusta. Maanpinnat rakennusten vierustoilla tulisi muotoilla rakennuksista poispäin johtaviksi. Suositellaan tehostamaan kattovesien poisjohtamista rakennusten vierustoilla käyttämällä esim. betonisia sadevesikouruja. Uudemman koulun osalla suositellaan harkitsemaan perusmuurilevyjen asentamista betonisokkeleiden osalle ja salaojituksen asentamista koko rakennukseen.

19 RS 15 Kuntoarvio 19 Uudemman koulun maanpintojen muotoilut viettävät pääosin rakennuksesta poispäin. Vanhan koulun takapihalla maanpinna johtavat rakennukseen päin Kasvillisuus ja viheralueet Viheralueiden havainnoimista haittasi maassa oleva lumi ja jää. Viheralueita on melko paljon. Puita ja pensaita viheralueilla on jonkin verran. Kasvien kunto on tehtyjen havaintojen perusteella hyvä. Rakennuksissa kiinni olevat kasvit lisäävät rakenteille aiheutuvia rasituksia ja niiden poistamista suositellaan. Myös nurmikko rakennusten vierustoilla tulisi pitää lyhyenä, jotta rakenteille ei aiheudu ylimääräistä rasitusta. Normaalit huoltotoimenpiteet (leikkaus ja lannoitus, ei huomioitu PTS:ssä) Liikenneväylät ja -alueet Liikenneväylien havainnoimista haittasi maassa oleva lumi ja jää. Rakennusten liikennöidyt piha-alueet ovat sorapintaisia. Sorapinnoilla ei havaittu merkittäviä vaurioita eikä niihin arvioida kohdistuvan toimenpiteitä tarkastelujaksolla. Paikallisia uusimisia voi tulla tehtäväksi vauriokohdissa tarkastelujakson aikana. Soran lisäämistä ja pintojen tasaamista tulee tehdä tarpeen mukaan. Liikenneväylien ja -alueiden sorapintojen paikkaaminen vauriokohdissa tarpeen mukaan (huoltotoimenpide, ei huomioitu PTS:ssä) Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto Leikkialueen reunalla uudemman koulun pohjoispuolella on piharakennus, jossa on varastotiloja ja sen vierelle on sijoitettu jätehuoltoastiat. Piharakennuksessa on betoniperustukset ja puu-ulkoverhous. Tehtyjen havaintojen perusteella piharakennuksen kunto on tyydyttävä/hyvä. Piha- ja aluevarusteita on jonkin verran. Näitä ovat mm. lipputanko, pyörätelineet, keinut ja kiipeilyteline. Piha- ja aluevarusteiden kunto on tyydyttävä/hyvä ja niiden huoltopinnoituksia tarkastelujakson aikana tulee suorittaa tarpeen mukaan (ei huomioitu PTS:ssä).

20 RS 15 Kuntoarvio 20 KH-kortin mukaan talovarusteiden tekninen käyttöikä on n. 40 vuotta ja niiden huoltomaalaus tulisi suorittaa n. 10 vuoden välein. Uudemman koulun takapihalla sisäänkäynnin vieressä on betoninen tukimuuri. Tukimuurissa havaittiin jonkin verran halkeamia ja kosteuden aiheuttamia jälkiä. Tukimuuri tulisi korjata ennen vaurioiden laajentumista. Uudemman koulun etupihalla on kahdet ja päädyssä yhdet betonirakenteiset portaat. Portaissa havaittiin jonkin verran betonin vaurioitumista. Toiset etupihan portaista olivat vaurioituneet melko pahasti. Portaiden vauriot voivat vaikuttaa näiden käyttöturvallisuuteen ja vaurioiden pikaista korjaamista suositellaan. Suositellaan tukimuurin korjaamista esimerkiksi vanhan tukimuurin kylkeen valettavalla uudella tukimuurilla. Tukimuurin korjauksesta tulee laatia erillinen korjaussuunnitelma. Betonirakenteiset portaat tulisi tarkastaa ja niiden vauriot tulisi korjata. Myös kaiteiden kiinnitys tulisi tarkastaa ja tarvittaessa korjata. Suositellaan katoksen rakentamista jätehuoltovarusteille. Piha- ja aluevarusteiden huoltomaalauksia tulee suorittaa tarpeen mukaan, esimerkiksi muiden huoltomaalausten yhteydessä (huoltotoimi, ei huomioitu PTS:ssä). Keinujen ja kiipeilytelineen kunto on hyvä. Vaurioituneet betoniportaat RAKENNUSTEKNIIKKA Perustukset ja sokkelit Vanhan koulun perustamisolosuhteista ja toteutustavasta ei tarkastuskierroksella saatu tarkkaa tietoa. Rakennuksen alapohjan kantavat hirret tukeutuvat luonnonkiviin ja luonnonkivikasoihin. Ulkosivuilla luonnonkivien välissä on maalattu puu-ulkoverhous.

21 RS 15 Kuntoarvio 21 Tarkastuskierroksen aikana havaittiin rakennuksen toisessa päädyssä olevan porrashuoneen painuneen jonkin verran. Muita havaintoja haitallisesta painumisesta ei tehty. Perustuksissa ei havaittu merkittäviä vaurioita. Uudemman koulun perustamisolosuhteista ja toteutustavasta ei tarkastuskierroksella myöskään saatu tarkkaa tietoa. Osittain rakennuksessa on tuulettuva alapohja, jonka kantavat hirret tuketutuvat luonnonkivisokkeleihin ja luonnonkiviin. Rakennuksen kellarikerroksellisessa osassa on betonirakenteiset sokkelit. Luonnonkivisokkelissa rakennuksen pohjoispuolella havaittiin jonkin verran paikoittaista painumisen aiheuttamaa rakoa sokkelikivien ja hirren välissä. Betonirakenteisissa sokkeleissa pohjakerroksen sisäänkäynnin kohdalla oli havaittavissa jonkin verran kosteuden aiheuttamia jälkiä ja maalin irtoamista. Muita merkittäviä vaurioita betonisokkeleissa ei havaittu. Suositellaan vanhan koulun porrashuoneen perustusten korjaamista ja porrashuoneen oikaisemista. Suositellaan uudemman koulun pohjoispuolen painuneen sokkelin korjaamista. Suositellaan uudemman koulun betonisokkelin kosteusteknisen toiminnan parantamista asentamalla sokkelin ulkopintaan perusmuurilevy salaojien lisäämisen yhteydessä Alapohja Vanhan koulun alapohja on puurakenteinen tuulettuva alapohja. Alapohjan kantavina rakenteina toimivat hirsipalkit, joiden päällä on umpilaudoitus. Umpilaudoituksen päällä on todennäköisesti alapohjan lämmöneristekerros. Alapohjaa havainnoitiin tarkastusluukuista ja alapohjarakenteissa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai kosteuden aiheuttamia jälkiä. Alapohjatilassa on erittäin paljon orgaanista materiaalia ja rakennusjätettä. Uudemman koulun alapohja on osittain puurakenteinen tuulettuva alapohja. Alapohjan kantavina rakenteina toimivat hirsipalkit, joiden päällä on umpilaudoitus. Umpilaudoituksen päällä on todennäköisesti alapohjan lämmöneristekerros. Kellarikerroksellisella osalla alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta, joka on saadun tiedon mukaan uusittu suurelta osin vuonna Uudemman koulun tuulettuvan alapohjan osalla on myös osittainen maanvaraisella alapohjalla varustettu kellarikerros. Uudemman koulun tuulettuvaa alapohjaa havainnoitiin tarkastusluukuista ja alapohjarakenteissa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai kosteuden aiheuttamia jälkiä. Maanvaraisessa alapohjassa rakennuksen matalalla osalla ei havaittu merkittäviä vaurioita. Tuulettuvan alapohjan alueella sijaitsevan kellarikerroksen maanvaraisessa alapohjassa havaittiin kosteuden aiheuttamia vaurioita ja rakenteisiin noussutta kosteutta. KH-kortin mukaan puurakenteisen tuulettuvan alapohjan tekninen käyttöikä on n. 50 vuotta. Vaikka kummankin rakennuksen tuulettuva alapohja on jo ylittänyt teknisen käyttöikänsä, ei tarvetta näiden kokonaisvaltaiselle uusimiselle havaittu. Etenkin vanhan koulun alapohjatilassa havaittu orgaaninen ja muu jäte haittaavat alapohjan kosteusteknistä toimintaa.

22 RS 15 Kuntoarvio 22 Suositellaan kummankin rakennuksen tuulettuvan alapohjatilan tarkastamista ja tyhjentämistä kaikesta ylimääräisestä tavarasta ja etenkin orgaanisista aineista. Samalla suositellaan tarkastamaan alapohjan rakenteet tarkemmin ja tekemään tarvittaessa rakenteiden korjauksia. Uudemman koulun tuulettuvan alapohjan alueella sijaitsevien kellaritilojen alapohjarakenteet tulisi uusia ja kosteuden nousu maaperästä rakenteisiin tulisi estää. Vanhan koulun alapohjaa. Vaurioita maanvaraisessa laatassa uudemman koulun kellaritiloissa Rakennusrunko Vanhan koulun runko on hirsirakenteinen. Hirsirunko on sisätiloissa paikoittain näkyvillä ja näillä osin ei rungossa havaittu vaurioita. Suurimmalta osin hirsirunko on verhottu sisä- ja ulkopuolelta. Yläpohjatilassa oli muutaman seinän ylimmissä hirsissä havaittavissa kosteuden aiheuttamia jälkiä. Saadun tiedon mukaan vanhan koulun sisäilmassa on havaittu ongelmia ja rakennukseen tehdään sisäilmatutkimus kuluvan talven aikana. Suositellaan tekemään muutama pistokoeluontoinen rakenteen avaaminen ulkoseinärakenteissa sisäilmatutkimusten yhteydessä. Uudemman koulun runko on tuulettuvalla alapohjalla varustetulla osalla hirsirakenteinen. Hirsirunko on sisätiloissa paikoittain näkyvillä ja näillä osin ei rungossa havaittu vaurioita. Suurimmalta osin hirsirunko on verhottu sisä- ja ulkopuolelta. Rakennuksen pohjoisnurkalla on ulkoverhouksessa paikallinen vaurio, jonka alla myös hirsirunko on vaurioitunut. Vaurioitunut kohta tulee korjata. Kellarikerroksellisen osan runkorakenteista ei saatu tietoa eikä niissä havaittu vaurioita. Suositellaan vanhan koulun runkorakenteiden kunnon tutkimista pistokoeluontoisilla rakenteen avauksilla sisäilmatutkimusten yhteydessä (ei huomioitu PTS:ssä). Uudemman koulun pohjoisnurkalla havaittu paikallinen vaurio tulee korjata.

23 RS 15 Kuntoarvio 23 Suositellaan myös uudemman koulun runkorakenteiden kunnon tutkimista muutamilla pistokoeluontoisilla rakenteen avauksilla (ei huomioitu PTS:ssä) Ulkoseinät ja julkisivut Vanhan koulun ulkoseinät ovat hirsirunkoiset ja ne on pääosin verhoiltu sisä- ja ulkopuolelta. Ulkoverhouksena on maalattu rimalaudoitus ja sisäpuolelta ulkoseinät on verhottu pääosin maalatulla tai tapetoidulla lastulevyllä. Julkisivuissa ei havaittu merkittäviä vaurioita ja niiden huoltomaalauksesta ei saatu tietoa. Suositellaan julkisivujen huoltomaalausta tarkastelujakson aikana. Uudemman koulun ulkoseinät ovat hirsirunkoiset ja ne on pääosin verhoiltu sisä- ja ulkopuolelta. Sisäpuolelta seinät on verhottu pääosin maalatulla lastulevyllä. Ulkoverhouksena on vaakapaneeli. Rakennuksen pohjoisnurkan julkisivuverhouksen vauriokohdasta havainnoituna hirren ja paneelin välissä ei havaittu tuuletusrakoa. Hirren ja paneelin väliin on asennettu ilmansulkupaperi. Mikäli ilmansulku tai julkisivumaalaus on rakenteeltaan liian tiiviitä pintoja, saattaa seinän kosteustekninen toiminta olla puutteellista ja aiheuttaa kosteuden tiivistymistä hirsirakenteeseen. Julkisivuverhouksen vauriokohdassa oli hirren vaurioitumista havaittavissa ainoastaan alimmissa hirsissä, joten viitteitä liian tiiviistä pinnoista ei tässä ollut havaittavissa. Muita merkittäviä vaurioita julkisivuissa ei ollut havaittavissa. Paneeliulkoverhouksen pinnalla oli paikoittain havaittavissa maalipinnan tummumista. Uudemman koulun pohjoisnurkalla havaittu vaurio tulee korjata. Suositellaan uudemman koulun julkisivun ja rungon kunnon tutkimista pistokoeluontoisilla rakenteen avauksilla. Sekä vanhan että uudemman koulun ulkoverhous tulisi huoltomaalata. Paikallinen vaurio uudemman koulun julkisivussa rakennuksen pohjoisnurkalla. Ulkoverhouksen maalipinnan tummumista uudemman koulun pohjoispuolella.

24 RS 15 Kuntoarvio Ikkunat Vanhan koulun ikkunat ovat puurakenteisia kaksilasisia ikkunoita. Ikkunoiden sisäpuitteet ovat saranoituja ja ne aukeavat sisäänpäin, ulkopuitteet eivät ole saranoituja ja ne aukeavat ulospäin. Väriltään ikkunoiden puuosat ovat valkoisia. Ikkunoissa ei ole vesipeltejä. Ikkunoiden huolloista ja iästä ei saatu tietoa. Todennäköisesti ikkunat ovat alkuperäisiä ja niiden viimeisimmästä huollosta on kulunut jonkin aikaa. Ikkunoiden tekninen käyttöikä on todennäköisesti ylitetty, mutta silmämääräisellä tarkastelulla ikkunoissa ei havaittu varsinaisia lahovaurioita tai muita merkittäviä vaurioita. Havaitut vauriot olivat pääosin maalipinnoituksen vaurioita. Ikkunoiden kunto on välttävä. Uudemman koulun ikkunat ovat puurakenteisia kaksilasisia ikkunoita. Ikkunoiden sisäpuitteet ovat saranoituja ja ne aukeavat sisäänpäin, ulkopuitteet ovat myös saranoituja ja ne aukeavat ulospäin. Väriltään ikkunoiden puuosat ovat valkoisia. Uudemman koulun ikkunoiden kunto on silmämääräisellä tarkastelulla lähes sama kuin vanhemman koulun. Paikoittain maalivaurioita oli ikkunapuitteissa ja karmeissa runsaasti. Kellarikerroksellisella osalla on osassa ikkunoissa vesipellit. Peltien kunto on välttävä ja ne ovat paikoittain ikkunaan päin kallistuneet. KH-kortin mukaan puuikkunoiden tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta ja niiden huoltoväli (maalaus ja tiivistäminen) n. 10 vuotta. Suositellaan vanhan koulun ikkunoiden perusteellista huoltoa. Hyvän ja jatkuvan huollon avulla ikkunoiden käyttöikää voidaan vielä jatkaa ja myös rakennuksen käyttömukavuutta lisätä. Suositellaan uudemman koulun ikkunoiden sekä ikkunapeltien perusteellista huoltoa tai vaihtoehtoisesti ikkunoiden uusimista esim. MSE-tyyppisiksi puualumiini-ikkunoiksi. Ikkunoiden uusiminen pelkästään energiansäästösyistä ei ole kannattavaa, mutta ikkunoiden uusimisella voidaan lisätä rakennuksen käyttömukavuutta. Vanhan koulun puuikkuna sisältä kuvattuna. Uudemman koulun ikkunaa.

25 RS 15 Kuntoarvio Ulko-ovet Vanhemman koulun ulko-ovet ovat puurakenteisia maalattuja ovia. Ovien huollosta ja iästä ei saatu tietoa, mutta havaintojen perusteella ovet on uusittu rakennuksen valmistumisen jälkeen. Ovien kunto on pääosin tyydyttävä. Uudemman koulun kellarikerroksellisen osan ulko-ovet ovat puurakenteisia ovia ja ne on todennäköisesti uusittu lähiaikoina. Kellarikerrokseen johtava ovi on lasiaukoton ja väritykseltään ruskea. Asuntoon johtava ulko-ovi on lasiaukollinen ja väritykseltään valkoinen. Ovien kunto on tyydyttävä/hyvä. Uudemman koulun korkeamman osan puurakenteiset ulko-ovet saattavat olla alkuperäisiä tai ne on uusittu joskus rakennuksen käytön aikana. Ovet ovat lasiaukollisia ja väritykseltään ruskeita. Ovien kunto on tyydyttävä/välttävä. KH-kortin mukaan puurakenteisten ulko-ovien tekninen käyttöikä on noin 40 vuotta ja huoltoväli n.10 vuotta. Suositellaan vanhan koulun puuovien huoltomaalausta ja ovien säätämistä. Suositellaan uudemman koulun korkeamman osan puuovien huoltomaalausta ja säätämistä tai vaihtoehtoisesti ovien uusimista. Vanhan koulun ulko-oven alapään maalivaurioita. Vanhan koulun ulko-ovi.

26 RS 15 Kuntoarvio 26 Uudemman koulun kellarikerroksen ovi. Uudemman koulun korkeamman osan ulkoovet Parvekkeet Rakennuksissa ei ole parvekkeita Kattorakenteet Vanhemman rakennuksen kattomuotona on harjakatto saumatulla peltikatteella ja ulkopuolisella vedenpoistojärjestelmällä. Vesikaton kantavat rakenteet ovat paikalla rakennettuja. Vesikatteen iästä ja sen huolloista ei saatu tietoa. Vesikatetta ei päästy tarkastelemaan lumen ja jään takia. Maasta havaittiin vaurio räystäsrakenteessa rakennuksen pohjoisnurkalla. Myös vesikaton huoltotikkaat olivat vaurioituneet. Yläpohjatilaan on kulku rakennuksen sisältä. Yläpohjatilassa havaittiin peltikatteen alla olevan vanha pärekate. Yläpohjatila on korkea ja vesikaton puurakenteissa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai puutteelliseen ilman vaihtumiseen viittaavia jälkiä. Yläpohjatilan purueristeissä ei havaittu vaurioita. Purueristeet oli osittain peitetty paperipinnoitetulla mineraalivillalevyillä. Mineraalivillalevyjen kosteustekninen toiminta poikkeaa purueristeestä ja saattaa huonontaa yläpohjan eristeiden tuulettumista. Yläpohjatilaan oli varastoitu jonkin verran tavaraa. Uudemman koulun kattomuotona on harjakatto saumatulla peltikatteella ja ulkopuolisella vedenpoistojärjestelmällä. Vesikaton kantavat rakenteet ovat paikalla rakennettuja. Vesikate on todennäköisesti alkuperäinen ja sen huolloista ei saatu tietoa. Vesikatetta ei päästy tarkastelemaan lumen ja jään takia. Yläpohjatilaan on kulku rakennuksen sisältä. Peltikatteella ei ole aluskatetta. Yläpohjatila on korkea ja vesikaton puurakenteissa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai puutteelliseen ilman vaihtumiseen viittaavia jälkiä. Yläpohjan eristeenä on purueriste, jonka seassa havaittiin melko paljon muita materiaaleja kuten kiviä, sammalta, sanomalehtiä, pahvia ja puutavaraa. Yläpohjatilassa on myös paljon tavaraa, joka vaikeutti eristeen ja yläpohjan rakenteiden havainnoimista. Yläpohjatilan tuuletusta voidaan parantaa päätyihin asennettavien tuuletussäleikköjen avulla. KH-kortin mukaan sinkityn ja maalatun rivipeltikatteen tekninen käyttöikä on noin 60 vuotta ja huoltomaalaus tulisi tehdä n vuoden välein.

27 RS 15 Kuntoarvio 27 Suositellaan kummankin koulun vesikatteiden tarkastamista keväällä/kesällä 2014 ja tekemään tarkastuksen perusteella tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Suositellaan mineraalivillojen poistamista vanhan koulun yläpohjaeristeen pinnalta ja tarkistamaan eristeiden kuntoa kaivamalla eristettä pistokoeluontoisesti. Tarvittaessa mineraalivillan tilalle voidaan lisätä purueristettä. Suositellaan vanhemman koulun yläpohjatilan tyhjentämistä ylimääräisestä tavarasta. Suositellaan uudemman koulun yläpohjatilan tyhjentämistä ylimääräisestä materiaalista ja yläpohjan eristeen kunnon tarkistamista kaivamalla eristettä pistokoeluontoisesti. Yläpohjatilan tuuletusta voidaan parantaa lisäämällä päätyihin tuuletussäleikköjä. Uudemman koulun vesikatteen alapuolta. Uudemman koulun yläpohjassa on paljon ylimääräistä tavaraa. Vanhan koulun yläpohjan purueristettä. Vanhan koulun yläpohjan purueristeen päälle asennettua mineraalivillalevyä SISÄTILAT Koulutilat, tekniset tilat Vanhan koulun kuivien sisätilojen pintamateriaaleina seinissä on pääosin maalattua tai tapetoitua lastulevyä tai maalattua puupaneelia. Lattioiden pintamateriaalina on pääosin muovimatto. Märkätilojen pintamateriaalina seinissä ja lattioissa on muovimatto. Sisäovet ovat puurakenteisia maalattuja ovia ja niiden kunto on pääosin tyydyttävä.

28 RS 15 Kuntoarvio 28 Sisätilojen kunto on tyydyttävä/välttävä. Saadun tiedon mukaan rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia ja rakennukseen tehdään sisäilmatutkimus talven 2014 aikana. Sisätilojen rakenteiden tutkimisen laajuus ja tutkimusmenetelmät tulisi määritellä ja toteuttaa sisäilmatutkimuksessa. Suositellaan sisäpintojen kokonaisvaltaista uusimista ja samalla märkätilojen uusimista alusrakenteineen. Vanhassa koulussa ei ole erillisiä teknisiä tiloja. Uudemman koulun kuivien sisätilojen pintamateriaaleina seinissä on pääosin maalattua tai tapetoitua lastulevyä. Lattioiden pintamateriaalina on pääosin muovimatto. Kuivien tilojen pintarakenteiden kunto on pääosin tyydyttävä ja uusimisia tulee tehdä tarpeen mukaan. Sisäovet ovat maalattuja umpipuuovia tai puurunkoisia laakaovia. Ovien kunto on tyydyttävä ja niiden huoltomaalauksia ja uusimisia tulee tehdä tarpeen mukaan. Keittiötiloja on uusittu rakennuksen käytön aikana ja niiden kunto on pääosin hyvä. Wc-tilojen seinäpinnat ovat maalattua lastulevyä. Lattiapinnoitteena wc-tiloissa on muovimatto. Lattioiden muovimatot ovat todennäköisesti ylittäneet teknisen käyttöikänsä ja näiden uusimista tarkastelujakson alkupuolella suositellaan. Keittiön läheisyydessä on erillinen suihkutila, jonka seinä- ja lattiapinnoitteena on muovimatto. Seinien muovimatoissa oli havaittavissa saumojen rakoilua ja maton irtoamista alustastaan. Suositellaan tilan pintarakenteiden uusimista alusrakenteineen. Saunan ja pesuhuoneen lattiapinnoitteena on keraaminen laatta. Seinäpinnoitteena pesuhuoneessa on keraaminen laatta ja saunassa puupaneeli. Vedeneristeen käytöstä laatoitusten alla ei saatu tietoa. Todennäköisesti massamaista vedeneristettä laatoitusten alla ei ole käytetty. Pesuhuoneessa on ollut vesivahinko alle 10 vuotta sitten ja pesuhuoneen rakenteita on tuolloin osittain uusittu. Tehtyjen havaintojen perusteella pesuhuoneen ja saunan pintarakenteet alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä ja näiden uusimista tarkastelujaksolla suositellaan. Rakennuksen korkeamman osan kellaritilojen kunto on välttävä. Verhomuuraus tilojen perällä on osittain murtunut ja on vaarana, että loput verhomuurauksesta sortuu tiloissa käyvän päälle. Suositellaan verhomuurauksen purkamista vähintään vaurioituneelta osin ja varmistamaan loppujen muurausten vakavuus. Kellaritiloissa oli havaittavissa melko paljon kosteutta rakenteissa ja tilojen kunto on välttävä/heikko. Suositellaan tilojen rakennevaurioiden korjaamista ja tilojen ilmanvaihdon tehostamista. Rakennuksen matalimman osan kellarikerroksen seinäpinnat ovat pääosin maalattua betonia ja lattiapinnoitteena on betonilaatan päälle asennettu muovimatto tai betonipinta on maalattu. Seinäpintojen kunto on pääosin tyydyttävä ja näiden huoltomaalauksia tulee suorittaa tarpeen mukaan. Muovimatot on asennettu lattioiden uusimisen yhteydessä ja näiden kunto on tyydyttävä/hyvä. Kellarikerroksen väliovet ovat maalattuja puurakenteisia ovia ja näiden kunto on pääosin tyydyttävä. Ovien huoltomaalauksia tulee tehdä tarpeen mukaan. Tekniset tilat sijaitsevat rakennuksen matalimman osan kellarikerroksessa. Teknisten tilojen pintarakenteet ovat välttävässä kunnossa. Suositellaan vähintään lämmönjakohuoneen lattian huoltomaalausta. Teknisten tilojen muiden pintarakenteiden uusimista tulee tehdä tarpeen mukaan.

29 RS 15 Kuntoarvio 29 KH-kortin mukaan keraamisten laattapintojen tekninen käyttöikä massamaisen vedeneristeen kanssa on n. 30 vuotta ja kosteussulkusivelyn kanssa n. 15 vuotta. Märkätilojen puupintojen tekninen käyttöikä on n. 20 vuotta. Muovimattopintojen tekninen käyttöikä märkätiloissa on n. 20 vuotta ja kuivatiloissa n. 30 vuotta. Suositellaan vanhemman koulun sisäpintojen kokonaisvaltaista uusimista ja märkätilojen uusimista alusrakenteineen. Suositellaan uudemman koulun wc-tilojen muovimattojen uusimista. Suositellaan erillisen suihkutilan pintarakenteiden uusimista alusrakenteineen. Suositellaan uudemman koulun saunan ja pesuhuoneen pintarakenteiden uusimista. Uudemman koulun korkean osan kellaritilojen rakenteet tulisi korjata ja tilojen ilmanvaihtoa tehostaa. Suositellaan lämmönjakohuoneen lattian maalaamista. Muiden maalattujen seinä- ja lattiapintojen huoltomaalauksia tulee suorittaa tarpeen mukaan (ei huomioitu PTS:ssä). Vanhan koulun luokkahuonetta. Vanhan koulun märkätilaa. Uudemman koulun suihkutilaa. Muovimaton saumat rakoilevat. Uudemman koulun keittiö.

30 RS 15 Kuntoarvio Huoneistojen sisätilat Uudemmassa koulussa rakennuksen matalimman osan ylemmässä kerroksessa on asunto, jota ei tarkastettu.

31 RS 15 Kuntoarvio LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 5.1. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Kiinteistössä on vesikeskuslämmitys. Lämpö tuotetaan kevytöljykattilalaitoksella. Lämmönjakotapana on perinteinen vesikiertoinen patterilämmitys. Koulurakennuksien lämmitysverkostot ovat asennettu 1950-luvulla Lämmöntuotanto Kiinteistön koulurakennukset (yläkoulu rv ja alakoulu rv. 1927) on liitetty kiinteistön keskitettyyn kevytöljylämmitteiseen lämpöverkostoon. Kattilahuone on alakoulun kellarissa. Käytössä oleva lämmityskattila on mallia Högfors H6 vuodelta Kattila on varustettu Oilon KP6 öljypolttimella, joka on v Käytössä olevan kattilan vieressä on toinen saman aikakauden lämmityskattila, joka ei ole enää käytössä. Lämminvesivaraaja on vuodelta Metallinen öljysäiliö on asennettu sisälle omaan tilaansa kattilahuoneen viereen. Lämmöntuotantolaitteisto on saatujen tietojen mukaan toiminut varsin normaalisti. Tarkasteluhetkellä laitteiston toiminnassa ei havaittu puutteita. Kattilalaitteiston käyttöikä on jo yliajalla, eli käytännössä uusimistarve saattaa tulla ajankohtaiseksi koska tahansa. KH-kortin (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) perusteella lämmityskattiloiden tekninen käyttöikä on vuotta. Öljypolttimien tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta. Öljysäiliöiden lopullisen käyttöiän määrittelee tarkastusliike, mutta yleisesti säiliöt ovat käyttökuntoisia vuotta riippuen säiliöiden materiaalista ja asennusympäristöstä. Lämmityskattila on vuodelta 1956 Lämminvesivaraaja vuodelta 1972 Lämmöntuotantolaitteiston (myös yläkoulun lämminvesivaraaja) kokonaisvaltainen uusiminen lähivuosina Lämmönjakelu

32 RS 15 Kuntoarvio 32 Lämmitys-, lvk- ja latauspumput ovat / 2000-luvuilta. Paisunta-astia on 2000-luvulta (100 l kalvopaisuntasäiliö, suljettu järjestelmä). Pumppujen, paisunta- ja varolaitteiden toiminnassa ei havaittu huomautettavaa. Käytännössä ko. laitteita voidaan uusia yksittäin tarpeen mukaan, laajemmin lämmöntuotantolaitteiden uusimisen yhteydessä. Lämmitysverkosto on jaettu kahteen piiriin (säätöryhmään). Lämpöjohdot on tehty teräsputkista hitsaus- ja kierreliitoksin. Pääosin lämpöjohdot ovat ilmeisesti 1950-luvulta. Lämpöjohdot on asennettu osin näkyviin ja osin rakanteisiin. Lämmitysverkoston pienuudesta johtuen säätö- ja sulkuventtiilit ovat pääosin kattilahuoneessa. Venttiilit ovat eri vuosikymmeniltä, pääosin varsin ikääntyneitä. KH-kortin (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan kiertovesipumppujen ja paisunta-astioiden tekninen käyttöikä on luokkaa 20 vuotta, sulkuventtiilien ja linjasäätöventtiilien noin 30 vuotta. Lämpöjohtojen kestoikä on suotuisissa olosuhteissa (ei ulkopuolista kosteusrasitusta, eikä ylimääräistä täyttötarvetta -> happirikasta vettä verkostoon) vähintään vuotta (käytännön kestoikää ei tunneta). Kierovesipumpuissa ei havaittu vikaantumisia, pumpun yhteydessä vanha venttiili Paisunta-astia on 2000-luvulta Lämpöjohdoissa ei havaittu mainittavampaa vikaantumista, venttiilit ovat ikääntyneitä Koulurakennusten väliset lämpöjohdot ovat lämpöjohtojen heikoin lenkki Lähinnä tarpeenmukaisia huoltokorjauksia, kaikki vanhat/toimimattomat linjaventtiilit uusitaan lämmöntuotantolaitteiden uusimisen yhteydessä

33 RS 15 Kuntoarvio Säätö- ja kenttälaitteet LVI-kiinteistöautomaatiolaitteet ovat eri vuosikymmeniltä. Säätö- ja kenttälaitteita on vuosien varrella uusittu tarpeen mukaan. Lämpötilasäädöissä ei havaittu puutteita. Lämmöntuotantolaitteiden uusimisen yhteydessä on luontevaa uusia säätö- ja kenttälaitteet (pääosin). KH-kortin (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) lämpötilasäätimien ja kenttälaitteiden tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta. mukaan Lämmönsäätökeskukset, ikääntyneitä Lämmityksen säätöryhmät, ei toimintahäiriöitä Tarpeenmukaista huoltoa, laitteita uusitaan tarvittaessa, laajemmin lämmöntuotantolaitteiden uusimisen yhteydessä Lämmönluovutus Lämmönluovuttajat ovat teräslevypattereita lämmitysverkoston rakentamisen ja peruskorjausten ajalta. Pattereiden arvioidaan olevan pääosin vielä tyydyttävässä kunnossa, yksittäisiä uusimistarpeita saattaa esiintyä. Patteriventtiilit ovat eri vuosikymmeniltä. Yläkoulun patteriventtiilit ovat uudehkoja, alakoulun vastaavasti osin ikääntyneitä. Osin termostaatit ovat rikki tai niitä ei ole asennettu lainkaan. KH-kortin (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan patteriventtiilien tavoitteellinen käyttöikä on noin 30 vuotta ja termostaattien 15 vuotta. Lämmitysverkostoon liitettyjen lämmityspattereiden tavoitteellinen käyttöikä on vuotta.

34 RS 15 Kuntoarvio 34 Pattereissa ei havaittu mainittavampia vikaantumisia Osa patteriventtiileistä on vanhoja / rikki Uudemman koulurakennuksen patteriventtiilien uusiminen Eristykset Lämpöjohtojen eristeet ovat uusittuja solumuovieristeitä, osin eristeitä ei ole asennettu lainkaan. Todennäköisesti rakenteiden sisällä on myös alkuperäisiä putkieristeitä, jotka sisältävät osaksi asbestia. Eristeet ovat kokonaisuutena tyydyttävässä kunnossa. Eristeitä korjataan, uusitaan, kunnostetaan tarpeen mukaan 5.2. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT Kiinteistö on liitetty vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Päävesimittari on alakoulurakennuksen sähköpääkeskuksessa. Viemäröinnit on toteutettu normaalina viettoviemäröintinä. Jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta maastoon (imeytys). Nykyinen järjestelmä ei ilmeisesti sellaisenaan täytä nykyistä jätevesien käsittelyvaatimusta. Vanhoilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tulee saneerata asianmukaiseen kuntoon mennessä Vesijohdot Käytännössä kiinteistön vesijohdot on vuosien varrella (muutostyövaiheissa / peruskorjauksissa) uusittu lähes kauttaaltaan. Viimeisin putkisaneeraus vuonna 2011 on käsittänyt alakoulun vesijohtojen uusimisen (pääosin). Vesijohdot ovat pääosin kuparia. Vesijohdot on pääosin asennettu ns. vaihdettaviksi, eli näkyviin katto- ja seinäpinnoille. Mainittavampia vuotoja ei tiettävästi ole esiintynyt. Vesijohtoverkosto on laajuudeltaan varsin pieni, joten tästä johtuen sulku- ja linjasäätöventtiileitä on lähinnä kattilahuoneessa. Vesijohtojen ja venttiileiden arvioidaan olevan pääosin tyydyttävässä/hyvässä kunnossa. KH-kortin (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan kuparisten käyttövesiputkien tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta, sinkittyjen (galvanoitujen)

35 RS 15 Kuntoarvio 35 kylmävesiputkien tekninen käyttöikä on ylitetty. Sulku- ja linjasäätöventtiilien tavoitteellinen käyttöikä on noin 30 vuotta. Alakoulun vesijohtoja Vesimittari Liikuntasalin seinällä kulkevat vesijohdot ovat alttiina iskuille yms. rasitukselle Yläkoulun lämmin käyttövesi tuotetaan sähkövaraajalla, varaajan kunto tyydyttävä Varaus: tarpeenmukaisia huoltokorjauksia Viemärit Jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta maastoon. Koulurakennusten jätevesiviemärit ovat ilmeisesti jo nykyisin pääosin muovia, osin myös alkuperäisiä valurautaviemäreitä. Valurautaviemäreiden osalta on odotettavissa uusimistarpeita. Sade- ja kattovedet (ulkopuoliset syöksytorvet) johdetaan maastoon. KH-kortin (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan viemäreiden tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta.

36 RS 15 Kuntoarvio 36 Uusittua / vanhaa viemäröintiä Jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta maastoon Varaus: tarpeenmukaisia huoltokorjauksia Varaus: jätevesien käsittelyjärjestelmän uusiminen Vesi- ja viemärikalusteet Vesi- ja viemärikalusteet ovat eri vuosikymmeniltä. Kalusteita on vuosien varrella uusittu tarpeen mukaan. Kokonaisuutena vesi- ja viemärikalusteiden arvioidaan olevan tyydyttävässä kunnossa. Tarkasteluhetkellä kalusteissa ei havaittu mainittavampia vikaantumisia, vain normaalia käytön/iän myötä esiintyvää kulumaa. Käyttöiän kasvaessa on kalusteiden uusimistarpeita odotettavissa yhä laajemmin, mutta käytännössä kalusteita voidaan edelleen uusia tarpeen mukaan. KH-kortin (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan yksiotehanojen ja termostaattisekoittajien tekninen käyttöikä on vuotta, wc-istuimien tekninen käyttöikä on noin vuotta. Vesi- ja viemärikalustusta Kalusteita on uusittu tarpeen mukaan Vesi- ja viemärikalusteiden tarpeenmukaisia huoltoja / uusimisia tarkastelujakson aikana

37 RS 15 Kuntoarvio Vesi- ja viemärieristykset Vesijohtoputkien eristeet ovat solumuovieristeitä, osin putkia ei ole eristetty lainkaan. Eristeet ovat kokonaisuutena tyydyttävässä kunnossa. Ullakolla / vesikatoilla olevat tuuletusviemäriputket ovat eristämättä. Tämä saattaa erityisesti kovilla talvipakkasilla aiheuttaa viemärinhajuhaittoja, koska tuuletusputket huurtuvat jopa umpeen. Eristeitä korjataan, uusitaan, kunnostetaan tarpeen mukaan 5.3. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT Koulurakennukset ovat varustettu pääosin luonnollisella poistoilmanvaihdolla ilman korvausilma-säleiköitä. Luokkatilojen ja muiden tilojen tuuletus hoidetaan pääosin ikkunatuuletuksella. Ilmanvaihtoa on keittiön osalta tehostettu koneellisesti (keittiön liesihuuva) Ilmanvaihtokoneet Kiinteistössä ei ole varsinaisia ilmanvaihtokoneita Kanavistot Ilmanvaihtokanavat ovat pääosin vanhoja tiilirakenteisia hormeja ja muutoin peltikanavia. Tiilihormien tiiveys on todennäköisesti osin puutteellinen. Koulujen ilmanvaihtokanavat ja - laitteistot tulisi puhdistaa viiden vuoden välein. Teknisesti ilmanvaihtokanavat kestävät käytössä käytännössä koko rakennuksen käyttöiän. Ilmanvaihtokanavien-/hormien puhdistus viiden vuoden välein Päätelaitteet Pääte-elimet ovat pääosin alkuperäisiä valurautasäleiköitä, osin muutostöiden yhteydessä uusittuja lautasventtiileitä tai yhteiskanavaventtiileitä. Korvausilma tulee pääosin rakenteiden vuotokohtien kautta.

38 RS 15 Kuntoarvio 38 Poistoilmaventtiilit ovat pääosin vanhoja ritiläsäleikköjä Tilasaneerauksissa on tiloihin asennettu erilaisia päätelaitteita Keittiön poistoilmahuuva Jälkiasennettua ilmanvaihtokanavistoa päätelaitteineen Ei mainittavampia toimenpiteitä, mikäli rakennuksiin / tiloihin ei tehdä oleellisia rakennusteknisiä tila- tai järjestelmäsaneerauksia 5.4. MUUT JÄRJESTELMÄT Palontorjuntajärjestelmät Kiinteistössä on alkusammutuskalustona käsisammuttimia. KH-kortin (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan sammuttimien uusimistarpeen määrittelee sammutintarkastusliike.

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012

RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio 2/39 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

AS OY KAHISEVANRINNE

AS OY KAHISEVANRINNE AS OY KAHISEVANRINNE Kahisevantie 13 02710 ESPOO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 17.7.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013 Kuntoarvio Start Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3.

Lisätiedot

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 OSMANKÄÄMINTIE 66 01300 VANTAA KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 27.8.2007 01300 Vantaa 2/42 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO............ 4 1 YHTEENVETO............ 5 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi , 02400 Kirkkonummi Tarkastuspäivä 26.5.2011 2/65 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1 Rakennustekniikka... 7 2.2 LVI-järjestelmät... 8 2.3 Sähköjärjestelmät... 8 2.1. Puutteet jotka

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011 Kuntoarvio Start Luhtitie 11 01660 VANTAA Kuntoarvio Start 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

KIINTEIMISTÖ OY PUIJO-AITTA OSTOSKESKUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Kuopio Puijonlaakso 12-16-2 31.3.2014. Arkkitehtitoimisto ON Oy

KIINTEIMISTÖ OY PUIJO-AITTA OSTOSKESKUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Kuopio Puijonlaakso 12-16-2 31.3.2014. Arkkitehtitoimisto ON Oy LIITE 5: Rakennushistoriaselvitys ja kuntokartoitus KIINTEIMISTÖ OY PUIJO-AITTA OSTOSKESKUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Kuopio Puijonlaakso 12-16-2 31.3.2014 Arkkitehtitoimisto ON Oy Itkonniemenkatu 13

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

www.nexonconsulting.fi

www.nexonconsulting.fi NEXON CONSULTING OY Sinikalliontie 3B 02630 ESPOO MALLIRAPORTTI Kiinteistön Kuntoarvio + PTS Avoimuus Luotettavuus - Laatu Malliraportti Sivu 2 (47) 1. JOHDANTO...4 2. YHTEENVETO...5 2.1. Rakennustekniikka...5

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (28) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA Sivu 2/20 KAUPPAHALLI KORJAUSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Asemakaavan selostuksen liitelomake https://tyvi.elma.fi/ec/katse?session=080078&state=bigview_receive&m... Sivu / 8..0 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 97 Kuopio

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat: KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka:

Lisätiedot

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Maksalantie 9 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu KUNTOTARKASTUS Simonkylän koulu Simonkylän Rantatie 21650 LILLANDET Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, 21650 LILLANDET 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Nummen koulu Koulutie 4 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija: Matti

Lisätiedot