Kuntoarvio RS 15. Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie Lahti. Tarkastuspäivät 20. ja Raportointipäivä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoarvio RS 15. Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie 1 15110 Lahti. Tarkastuspäivät 20. ja 23.3.2015 Raportointipäivä 7.4.2015"

Transkriptio

1 Kuntoarvio RS 15 Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie Lahti Tarkastuspäivät 20. ja Raportointipäivä

2 2(85) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO YHTEENVETO RAKENNUSTEKNIIKKA LVI-TEKNIIKKA SÄHKÖJÄRJESTELMÄT VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET RAKENNUSTEKNIIKKA LVIA-JÄRJESTELMÄT SÄHKÖJÄRJESTELMÄT LISÄTUTKIMUKSET KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA KOHTEEN TIEDOT ASIAKIRJATILANNE KORJAUSHISTORIA KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO ULKOALUEET RAKENNUKSEN VIERUSTAT, PINTAVESIEN POISTO JA SALAOJITUS KASVILLISUUS JA VIHERALUEET LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET RAKENNELMAT, VARUSTEET JA JÄTEHUOLTO RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET JA SOKKELIT ALAPOHJA RAKENNUSRUNKO ULKOSEINÄT JA JULKISIVUT IKKUNAT ULKO-OVET JULKISIVUJEN TÄYDENNYSOSAT KATTORAKENTEET SISÄTILAT SISÄTILAT, MÄRKÄTILAT, VARASTOTILAT TEKNISET TILAT LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ LÄMMÖNTUOTANTO LÄMMÖNJAKELU SÄÄTÖLAITTEET LÄMMÖNLUOVUTUS ERISTYKSET VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT VEDENKÄSITTELY VESIJOHDOT VIEMÄRIT VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET... 55

3 3(85) VESI- JA VIEMÄRIERISTYKSET ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT ILMANVAIHTOKONEET KANAVISTOT PÄÄTELAITTEET MUUT JÄRJESTELMÄT PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT VÄESTÖNSUOJAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO ALUESÄHKÖISTYS ALUEVALAISTUS ULKOPISTORASIAT KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET JAKOKESKUKSET ALLE 1000V JOHTOTIET KAAPELILÄPIVIENNIT JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET NOUSUJOHDOT VOIMARYHMÄJOHDOT VALAISTUSRYHMÄJOHDOT VARUSTEET LIITTYMISJOHDOT MAADOITUKSET JA POTENTIAALIN TASAUKSET VALAISIMET, LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET VALAISIMET TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT LÄMMITTIMET KOJEET JA LAITTEET TELE- JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT PUHELIN- JA ATK-JÄRJESTELMÄ ANTENNIJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT RIKOISILMOITUSJÄRJESTELMÄ VIDEOVALVONTAJÄRJESTELMÄ PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ KUNTOARVION TEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT... 85

4 4(85) 1. JOHDANTO Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjetta (KH ) noudattaen. Toimeksiantaja: LAHDEN TILAKESKUS Kunnossapitoinsinööri Jouko Immonen PL 13, Aleksanterinkatu 24 A Lahti Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: Koordinaattori Ari Kivinen Raksystems Insinööritoimisto Oy Rakennustekniikka Ari Kivinen Raksystems Insinööritoimisto Oy LVI-järjestelmät Jussi Korhonen Raksystems Insinööritoimisto Oy Sähköjärjestelmät Jarkko Huilla Raksystems Insinööritoimisto Oy Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion tilaajaohjeen (KH ) mukaisesti kuntoarvion tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen määrittely. Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on ns. tekninen PTS eli se ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan perustuu kiinteistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetty PTSehdotus 10 vuoden tarkastelujaksolle ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtötietoina kunnossapitosuunnitelmalle. PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden alun kustannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä. Energiataloudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien tasolla. Tarkemmat energiansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen energiakatselmuksen avulla. Kuntoarvio ja PTS:n ajan tasalle saattaminen on suositeltavaa tehdä noin viiden vuoden välein. Lisäksi vuosittaisella katselmuksella voidaan arvioida kunnossapidon ja korjausten onnistumista ja esittää mahdolliset parannusehdotukset, jotka edesauttavat kiinteistön arvon säilyttämisessä ja nostamisessa sekä auttavat riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat: 5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 10 vuoden kuluessa 3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 = Välttävä, peruskorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 10 vuoden kuluessa 1 = Heikko, uusitaan 1 5 vuoden kuluessa

5 5(85) 2. YHTEENVETO Kuntoarvion kohteena oli Lahden ydinkeskustaan alun perin vuonna 1939 valmistunut linja-autoasemarakennus, jota on laajennettu 1990-luvun lopulla. Rakennuksessa on 1-2 maanpäällistä kerrosta ja lisäksi maanpinnan tason alapuolinen kellarikerros, jossa on lämmönjakohuone, sähköpääkeskus sekä varasto- ja sosiaalitiloja. Rakennusta on laajennettu Vesijärvensuuntaan. Laajennusosalla on väestönsuoja, joka on pääosin varastotilana. Korjaushistoriatiedot raportin tilaajalta saatujen tietojen mukaan: 1992 Kunnostettiin julkisivuja 1992 Yleisö wc-tilat kunnostettiin 1997 Laajennettiin rakennusta ja rakennettiin vss-tilat 1997 Uusittiin kaukolämmön lämmönsiirrinpaketti 1998 Aulan pintoja uusittiin 2008 Korjattiin julkisivuja ja asennettiin kaaren liiketiloihin uudet ulko-ovet n Ravintolan lattiapinnoite uusittiin epoksilattiaksi 2013 Uusittiin korkean osan vesikate 2013 Korjattiin ravintolan sisäoven päällispalkkia (kappaleita oli pudonnut kattovuodon vuoksi alas) 2014 Uusittiin matalan osan vesikate osittain (kaariosalla vanha vesikate) n.2012 Nuohottiin iv-kanavistot Vesikatteita on korjattu vuosien varrella kattovuotojen vuoksi Tarkastuksessa havaittiin lisäksi, että ikkunat ovat uusittu pääosin ilmeisesti vuonna 1992 tehdyssä julkisivuremontissa. Vaikka rakennusta on kunnostettu jonkin verran, on siihen kertynyt melko runsaasti rakennuksen iästä, materiaaleista ja toteutustavasta johtuvia korjaustarpeita. Ennakoivia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä on tärkeää toteuttaa jatkossa, jotta korjaus- ja ylläpitokustannukset pysyisivät kohtuullisina. Kohde on: rakennustekniikan osalta pääosin kuntoluokassa välttävä/ tyydyttävä KL 2/3. lvi-tekniikan osalta kuntoluokassa välttävä/ tyydyttävä KL 2/3. sähköjärjestelmien osalta kuntoluokassa välttävä/ tyydyttävä KL 2/ RAKENNUSTEKNIIKKA Vierustat ovat vaihtelevasti pääosin laatta-/luonnonkivi-/ ja asfalttipintoja. Pintavesien ohjauksissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Vierustojen täyttömassoista ei saatu tarkastuksessa varmuutta. Piirustuksiin ei ole merkitty salaojia, eikä niistä tehty havaintoja tarkastuksessakaan. Kellaritiloissa ei havaittu mahdollisen salaojaputkiston toimimattomuuteen/ salaojaputkistojen rakentamistarpeeseen viittaavaa kosteutta. On todennäköistä, että rakennusta ei ole va-

6 6(85) rustettu erillisillä salaojaputkistoilla. Suositellaan kuitenkin, että lvv-kuntotutkimuksen yhteydessä selvitetään mahdollisen salaojaputkistojen olemassaolo ja kunto. PTStaulukossa ei ole huomioitu näitä kustannuksia. Joidenkin asfalttipäällysteiden painumiin kertyy pintavesiä. Asfalttipäällysteissä havaittiin myös jonkin verran halkeamia. Päällysteiden paikkakorjauksilla ja halkeamien bitumoinnilla selvitetään seuraavalla 10-vuotisjaksolla. Jätehuoltovarusteet ovat tavanomaisia keräysastioita, jotka sijaitsevat taivasalla pihalla. Rakennus on perustettu teräsbetonianturoille, joiden tukemisessa on käytetty laajennusosalla teräsbetonipaaluja. Vanhimman osan perustuksissa on käytetty rakentamisajankohta huomioiden säästökiviä. Näkyvät sokkelipinnat ovat tällä osalla pääosin kiviainespintoja. Laajennusosan sokkelit ovat paljaita teräsbetonipintoja. Pinnoille ei ole tarvetta tehdä merkittäviä kunnostuksia. Perustus- ja sokkelirakenteissa ei havaittu merkittäviä epätasaiseen painumiseen tai muuhunkaan vakavaan vaurioitumiseen viittaavia merkkejä. Rakennuksen alapohjana on pääosin maanvarainen teräsbetonilaatta. Alapohjissa ei havaittu rakenteellisia, eikä ylimääräiseen kosteuteen viittaavia merkittäviä vaurioita. Rakennuksen kantavana runkorakenteena on käytetty teräsbetonipilareita ja -palkkeja. Väli- ja yläpohjat ovat teräsbetonilaattoja. Vanhan osan välipohjana on käytetty alalaattapalkistoja, joihin on rakennusaikana saatettu sulloa rakennuspaikalta ollutta eloperäistä ainesta. Eloperäinen aines muodostaa kosteusteknisen riskin, mikäli se pääsee kastumaan. Tämä tulee huomioida rakenteita kunnostettaessa. Rakenteissa ei tehty havaintoja, jotka viittaisivat rungon epätavallisiin liikkeisiin. Muitakaan vaurioita tai puutteita ei runkorakenteissa havaittu. Julkisivut ovat vanhimmalla osalla pääosin puuhierrettyjä paljaita rappauspintoja ja laajennusosalla keraamisia laattapintoja tai rappauspintoja. Vanhimmalla osalla ulkoseinät ovat pääosin massiivisia tiiliseinä ja laajennusosilla betonielementtejä. Rappauspintoja on kunnostettu vuosien varrella. Joitakin halkeamia ja vähäisiä rappauspintojen vaurioita havaittiin. Elementeissä ei havaittu kaareutumista, eikä saumauksissa akuutteja kunnostustarpeita. Elementtisaumausten osittaisiin uusimiseen varaudutaan jakson aikana. Julkisivujen kopokartoituksen/ kuntotutkimuksen tekemistä suositellaan jakson alkupuolella. Rappauspintojen vähäisiin kunnostuksiin ja elementtisaumausten osittaiseen uusimiseen seuraavalla 10-vuostisjaksollla tulee varautua. Tutkimukset tarkentavat tarvittavien korjausten aikataulua ja työsisältöä. Liiketilojen ikkunat ovat kiinteitä tammi-ikkunoita, joissa on lämpölasielementit. Sisääntuloaulan Jalkarannantien puoleiset isot yläikkunat ovat teräsrunkoisia ikkunoita, jotka ovat maalipinnoiltaan tyydyttävässä kunnossa. Muut ikkunat ovat pääosin kolmilasisia puuikkunoita, joiden ulkopuite on tammea. Vesipellit ovat pääosin kuparipeltejä. Ikkunoiden ulkopuolen lasilistat ovat vääntyilleet ja niiden ulkopuolen pinnat ovat pääosin paljaalla puupinnalla. Heloitukissa ja tiivistykissä havaittiin myös puutteita. Ikkunoiden kunnostuksiin tulee varautua 10-vuotisjakson alkupuolella. Ulko-ovet ovat tyydyttävässä kunnossa olevia puu-/ metalliovia, joissa ei havaittu akuutteja kunnostustarpeita. Ovet kaipaavat entiseen malliin säännöllistä huoltoa tarkastelujakson aikana. Huolto- ja kunnostustoimet suositellaan tehtävän keskitetysti 1 2 kertaa jakson aikana.

7 7(85) Lastauslaiturin kattolipassa havaittiin ruosteisia pintateräksiä. Rakenteen kuntotutkimus suositellaan tehtävän julkisivujen kuntotutkimuksen yhteydessä. Kattolippojen kuntotutkimus suositellaan tehtävän ennen korjaussuunnittelua ja korjauksia. Rakennuksen vesikatteita on uusittu vuosina Kaariosan vesikate on jäänyt uusimatta. Tämän katteen ikä ei ollut tiedossa. Vesikatteita on jouduttu kattovuotojen vuoksi paikkaamaan. Osa kattovuodoista on aiheutunut kattokaivojen tulvimisesta. Saatujen tietojen mukaan matalan kaariosan vesikatteessa on ollut vuotoja. Tarkastuksessa havaittiin tämän osan vesikatteen alle päässeen vettä. Katteen pikaista uusimista suositellaan. Muilta osin vesikatteen huoltokunnostuksilla selvitään jakson aikana. Suositellaan, että laajennusosan katossa olevat villalevyt kapselontimaalataan, sillä niistä voi irrota sisäilmaan villakuituja. Kellaritilojen ja kaariosan liiketilojen osalta rakennus ei ole kaikilta osin aktiivikäytössä ja siihen on kertynyt muutoinkin melko paljon sisätilojen pintojen uusimistarpeita. Sisätilojen pintoja varaudutaan kunnostamaan laajemmin LVISsaneerauksen yhteydessä. Ennen korjauksia tulee tehdä tarvittavat haitta-ainekartoitukset ja selvittää rakenteet sekä niiden kunto kaikilta osin. Merkittävimmät rakennustekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan: Julkisivujen kopokartoitus/ kuntotutkimus. (Sis. kattolippojen kuntotutkimukset) Uusitaan osittain julkisivujen rappauspintoja ja elementtisaumauksia. Kunnostetaan ikkunoita. Kunnostetaan kattolippoja. Uusitaan matalan kaariosan vesikate. Kapselointimaaltaan ja reunalistoitetaan sisäkattojen akustovillalevytyksiä. Uusitaan sisätilojen pintoja LVIS-saneerauksen yhteydessä. Rakennus on rakennustekniikan osalta välttävässä/ tyydyttävässä kunnossa. KL 2/ LVI-TEKNIIKKA Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkostoon. Alajakokeskuslaitteistot ovat vuosilta 1997 sekä laajennuksen lämmitykselle on alajakokeskus vuodelta Lämmönsiirrinpaketit toimilaitteineen uusitaan tarkastelujaksolla. Lämmitysverkostolle suositellaan perussäätöä lämmönsiirrinpakettien uusimisten yhteyksissä. Perussäädössä lisätään vanhalle osalle linjasäätöventtiilit, uusitaan kaikki patteriventtiilit sekä virtaamat tasapainotetaan. Vanhan osan lämpöjohtojen kunto olisi hyvä tutkia tarkemmin. Vanhan osan lämpöjohtojen uusimiseen tulisi jo varautua tarkastelujaksolla. Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Vesijohdot ovat pääosin perusrungoltaan alkuperäisiä rakennus- ja laajennusvuosilta. Tonttivesijohto oli uusittu muoviputkella. Kytkentäosuuksia ja osittain runkolinjoja on uusittu remonttien ja muutoksien yhteyksissä. Kylmänveden kellarikerroksen runkolinjat ovat materiaaliltaan sinkitty teräsputkea. Muuten vesijohdot ovat kupariputkia juotosliitoksin. Vesijohdoille suositellaan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksella vesijohtojen tarkka kunto ja uusimistarve saataisiin selville. Vanhan osan vesijohtojen uusimiseen tulisi jo varautua tarkastelujaksolla.

8 8(85) Jätevedet on viemäröity viettoviemäreillä. Vanhan osan viemärit ovat pääosin havaintojen mukaan alkuperäisiä valurautaviemäreitä muhviliitoksin. Osittain viemäreitä on uusittu/lisätty muoviviemäreillä. Laajennuksen viemärit ovat havaintojen mukaan muoviviemäreitä. Alkuperäisille viemäreille suositellaan myös tarkempaa kuntotutkimusta, jotta niiden todellinen kunto saataisiin selville. Alkuperäisten viemäreiden uusimiseen tulisi jo varautua tarkastelujaksolla. Vanhan osan kellarissa havaittiin perusvesille viemäröintejä valurauta ja betoniputkilla. Nämä viemärit olisi hyvä tv-kuvata viemäreiden kuntotutkimuksen yhteydessä. Perusvesien kaivossa oli myös pohjalla paljon hiekkaa, joka olisi hyvä poistaa. Näiden viemäreiden uusimiseen tulisi myös varautua. Kiinteistössä on vanhan osan kellarissa, 2.kerroksessa ja kahdessa päädyn liiketiloista painovoimainen ilmanvaihto. Laajennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Myös Matkahuollon 1.kerroksen tiloissa sekä ravintolalla on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Koneellinen poistoilmanvaihto on Pizzerian tiloissa. Painovoimaisen ilmanvaihdon alueille (2. kerroksen toimistot sekä päädyn liiketilat) suositellaan koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon rakentamista lämmöntalteenotolla. Käyttäjiltä saaduissa palautteissa oli useita mainintoja huonosta ilmanlaadusta. Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta perustuu käytännössä ilman lämpötilaeroista aiheutuvaan virtaukseen, eli järjestelmän toimivuuteen vaikuttaa ennen kaikkea vallitsevat ulkoilman olosuhteet. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmää halutaan saneerata, jää suositeltavaksi vaihtoehdoksi rakentaa täydellinen koneellinen tulo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Tästä vaihtoehdosta on karkea kustannusarvio PTS:ssä. Osassa tiloista on korvausilmaraot ikkunoiden alapuolella. Etenkin lämpöisillä ja matalapainekeleillä hyvällä korvausilmajärjestelmällä on merkitystä painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuuteen. Ravintolalla olevat iv-koneet ovat jo melko vanhat. Näille suositellaan uusimista. Samalla ne liitetään kiinteistöautomaatioon. Laajennuksen iv-koneita ylläpidetään tarkastelujaksolla. Niiden säätölaitteiden uusimiseen tulisi kuitenkin varautua. Säätölaitteita uusittaessa ne olisi hyvä liittää kiinteistöautomaatioon. IV-kanavisto on nuohottu noin kolme vuotta sitten. Kanaville suositellaan nuohousta kymmenen vuoden välein. Ravintoloiden kanavisto tulisi nuohota viiden vuoden välein sekä ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen kanavistot tulisi nuohota vuosittain. Merkittävimmät LVI-tekniset toimenpiteet kuluvalla 10-vuotisjaksolla tulevat olemaan: Lämmönsiirrinpaketit uusitaan Lämmityksen perussäätö (ei tehdä erikseen, mikäli lämpöjohdot joudutaan uusimaan). Varaus: Vanhan osan lämpöjohtojen uusiminen Lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimus Vanhan osan vesijohtojen uusiminen Alkuperäisten viemäreiden uusiminen Varaus: Koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen painovoimaisen ilmanvaihdon tiloihin (2. kerroksen toimistot sekä päädyn liiketilat) Ravintolan iv-koneiden uusiminen Laajennuksen iv-koneiden säätölaitteet uusitaan Kanavien nuohous ja ilmavirtojen säätö

9 9(85) Kiinteistö on LVI-tekniikan osalta kuntoluokassa välttävä/tyydyttävä. KL 2/ SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Kuntoarviokohteena on Lahden kaupungin linja-autoasema ja se on valmistunut vuonna Kohteessa sijaitsee linja-autoaseman lisäksi liikehuoneistoja ja toimistotiloja, lisäksi muutama taukohuoneisto. Sähköjärjestelmiä on modernisoitu ajan kuluessa. Terminaalissa on uudenko sähköjärjestelmä. Osa sähköjärjestelmästä on silti alkuperäinen vuodelta Sähköjärjestelmät ovat yleisiltä teknisiltä ominaisuuksiltaan yleisesti välttävässä tyydyttävässä kunnossa KL 2-3. Samalla tasolla ovat järjestelmien sähkölujuus ja -turvallisuus. Kiinteistössä on osittain yhä rakennusajankohdalle tyypilliset sähköjärjestelmät. Telejärjestelmät ovat ilmeisesti uudemmat. Sähkönjakelujärjestelmänä toimii 4-johdinjärjestelmän mukainen TN-C-S, johon on lisätty suojamaa ja järjestelmä ei vastaa sähköturvallisuudessa nykyaikaista viisijohdinjärjestelmää. Sähkökeskukset ovat varustettu perinteisin tulppasulakkein. Merkkejä ylikuormituksesta ei havaittu. Kiinteistön valaistus on toteutettu loisteputkivalaisimin ja hehkulamppukantaisilla valaisimilla. Valaisimia uusittaessa tulee huomioida hienot alkuperäiset vanhat valaisimet. Suositellaan, että niitä ei hävitetä vaan restauroidaan sähköteknisessä mielessä. Kiinteistössä on käytössä perinteinen puhelinjärjestelmä. Suositellaan kytkemään kiinteistö valokuituun ja asentamaan kattava yleiskaapelointi kaikkiin tiloihin. Kiinteistössä ei havaittu yhteisantennijärjestelmää. Ravintoloissa on käytössä satelliittilautaset. Sähköjärjestelmän tekninen käyttöikä on n. 40 vuotta, jolloin alkuperäiset osat alkuperäiset sähköjärjestelmästä ovat jopa 76 vuotta vanhoja vuodelta Tällöin ei voida olettaa, että alkuperäiset sähköjärjestelmän osat toimisi suunnitellusti. Myös jo kerran uusitut esim. sähköpääkeskus alkaa jo ikääntymään. Sähköjärjestelmä tulee uusia, lukuun ottamatta uutta siipeä. Merkittävimmät sähkötekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan: Sähköjärjestelmän uusiminen lukuun ottamatta uutta siipeä Puhelinjärjestelmän uusiminen (varaus) Paloilmoitinjärjestelmän asentaminen (varaus) Muut korjaus- ja kunnostustoimet ovat pääasiassa tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia. Rakennus on sähköjärjestelmien osalta kuntoluokassa välttävä - tyydyttävä KL VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET Rakennustekniikka Korjataan lastauslaiturin vaurioitunut kattovesikouru LVIA-järjestelmät Haljenneen viemärin korjaus

10 10(85) Sähköjärjestelmät Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus tulee teettää välittömästi. Sähköpääkeskukseen tulee sijoittaa laminoitu ajan tasalla oleva nousujohtopiirros seinustalle välittömästi. Sähköpääkeskuksen lattia on suojaeristämätön. Suositellaan suojaeristämään lattia, sillä se parantaa sähkötyöturvallisuutta sähköpääkeskuksessa merkittävästi. Sähköpääkeskuksen kanssa samassa tilassa sijaitsee paikallisen sähkölaitoksen muuntajakaappi, ja se ei kuulu kuntoarvion piiriin. Kuitenkin lisähuomiona muuntajakaapista on vuotanut jotain, ja suositellaan tutkimaan asia. Sähköpääkeskuksessa sijaitsee pieni määrä ylimääräistä palokuormaa, joka tulee poistaa. Kaapeliläpiviennit tulee välittömästi tarkastaa ja tiivistää asianmukaisesti säädösten mukaan. Kellotornin kaapeliläpiviennit tulee myös tarkistaa, ja toivottavaa olisi että matkalla kellon koneistoon olisi useampi kaapeliläpivienti. Virheitä tai puutteita valaistusryhmäjohdoissa havaittiin niin paljon, että paikalle tulee kutsua valtuutettu sähköurakoitsija käymään kaikki puutteet läpi ja päättämättömät MMJ-tyyliset kaapelit tulee kaikki poistaa tai rasioida. Pääosin kaikki puutteet valaistusryhmäjohdoissa sijaitsee kellarikerroksessa. Ravintolan jukeboxin pistorasia on rikki ja tulee uusia välittömästi. Matkahuollon tiloissa havaittiin pistorasiat joista puuttuvat suojakannet ja pistorasiat tulee uusia. Kiinteistökierroksella havaittiin lämmönjakohuoneessa irti oleva maadoitusliitos ja se tulee kiinnittää paikoilleen. Palaneet loisteputket ja myös muutkin lamput tulee vaihtaa heti havaitessa. Kiinteistökierroksella havaittiin puuttuvia lampunkupuja ja ne tulee asettaa paikoilleen, jolloin varmistetaan valaisimen suunniteltu toiminta. Poistumisvalokeskuksesta tulee tarkistaa, että hälytys on poistunut ja uudet akut ovat asennettu. Poistumisvalot tulee kiertää säännöllisesti läpi ja palaneet lamput tulee vaihtaa LISÄTUTKIMUKSET Vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimus Pihaviemäreiden kuvaus ja huuhtelu Julkisivujen kopokartoitus/ kuntotutkimus Haitta-ainekartoitus

11 11(85) 2.6. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS Vuosittaiset kustannukset [x 1000 e] Rakennetekniikka LVIA-tekniikka Sähkötekniikka Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeista Kustannustaso Hintoihin sisältyy alv 24% Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Rakennetekniikka LVIA-tekniikka Sähkötekniikka Yhteensä Yht. Keskimäärin vuodessa 57,41 / m² / vuosi Bruttoala m²

12 2.7. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS 12(85) Kuntoluokat 5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 10 vuoden kuluessa 3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 = Välttävä, peruskorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 10 vuoden 1 = Heikko, uusitaan 1 5 vuoden kuluessa

13 13(85) Kustannustaso Hintoihin sisältyy alv 24% Kuntoluokkarvio Määrä- Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Toimenpide-ehdotukset Yht. Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja salaojitus 3 Pihaviemäreiden kuvaus ja painehuuhtelu suositellaan tehtäväksi järjestelmän toimintavarmuuden takaamiseksi. (Sis. mahdolliset salaojat). 1 erä Kasvillisuus ja viheralueet Liikenneväylät ja -alueet 2 3 Asfalttipäällysteiden paikkakorjaukset ja halkeamien bitumointi. 1 erä Muut päällystekorjaukset. (VARAUS). 3 erä Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 3 Tuleva käyttö määrittelee jätehuoltovarusteiden ja rakennelmien uusimis-/ kunnostustarpeet Perustukset ja sokkeli 3 Sokkelipintojen vähäiset kunnostukset. (Sis. kellariikkunoiden ulkopuolisen suojauksen parantamisen). 1 erä Alapohja Rakennusrunko Ulkoseinät ja julkisivut 2 3 Julkisivujen kopokartoitus/ kuntotutkimus. 1 erä 6 6 Kunnostetaan osittain rappauspintoja. (Karkea arvio. Noin 40 m2. Sis. Elementtisaumausten tarvittavat uusimiset). 1 erä Ikkunat 2 Kunnostetaan ikkunoita. 1 erä Uusitaan joitakin eristyslasielementtejä. (VARAUS). 2 erä Ulko-ovet 2 Ovien huolto ja kunnostus. 2 erä Julkisivujen täydennysosat 2 Kattolippojen kuntotutkimus (julkisivututkimuksen yhteydessä) 1 erä x Kunnostetaan kattolippoja. (Karkea hinta-arvio. Tutkimus täsmentää ajoitusta ja työsisältöä). 1 erä Ulkoportaiden ja lastauslaiturin väh. kunnostukset. 1 erä Kattorakenteet 2 3 Eristetään yläpohjatilan putkistot puuttuvilta osin. (PTS:ssä kohdassa 5.2.5). 1 erä x Uusitaan matalan kaariosan vesikate. 1 erä Vesikatteiden huoltokunnostukset. 4 erä Sisätilat 2 Haitta-ainekartoitus 1 erä 3 3 Kapselointimaaltaan ja reunalistoitetaan sisäkattojen akustovillalevytyksiä. 1 erä 8 8 Uusitaan sisätilojen pintoja LVIS-saneerauksen yhteydessä. (Sis. Lvis-saneerauksen rak. tekniset työt. Karkea hinta-arvio. Tilojen käyttö määrittelee muutostarpeet kokonaisuudessa). 1 erä Muut sisätilojen kunnostukset. (VARAUS). 2 erä Tekniset tilat 2 Kunnostetaan tilojen pintoja lvis-saneerauksen yhteydessä. 1 erä x Rakennustekniikka yhteensä

14 2.8. LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 14(85) Kustannustaso Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Lämmöntuotanto 3 Laajennuksen lämmönsiirrinpaketin uusiminen toimilaitteineen Lämmönjakohuoneen lämmönsiirrinpaketin uusiminen toimilaitteineen Lämmönjakelu 3 2 LVV-Kuntotutkimus 1 erä 5 5 Lämmitysverkoston perussäätö, vanhan osan perussäätö sen osan lämpölinjojen uusimisen yhteydessä, mikäli kuntotutkimuksen perusteella lämpölinjat joudutaan uusimaan. 1 erä Varaus: Vanhan osan lämpöjohtojen uusiminen 1 erä Säätölaitteet 3 2 Lämmityksen säätölaitteet uusiutuvat lämmönsiirrinpakettien uusimisten yhteyksissä 2 erä x x Laajennuksen iv-koneiden säätölaitteet uusitaan ja liitetään kiinteistöautomaatioon 1 erä Rav. iv-koneen säätölaitteet uusit. iv-koneen uusimisen yhteydessä ja liitetään kiinteistöautomaatioon 1 erä x Lämmönluovutus 3 2 Patteriventtiilit uusitaan lämmitysverkoston perussäädössä 1 erä x x Eristykset 3 2 Lämpöjohtojen eristeet uusiutuvat lämpöjohtojen uusimisen yhteydessä. Mikäli lämpöjohtoja ei uusita, eristeet uusitaan vesijohtojen uusimisen yhteydessä Vedenkäsittely 3 Paineenalennusventtiilin asennus 1 erä x Vesijohdot 3 2 Varaus: Vesijohtojen ja alkuperäisten viemäreiden uusiminen vanhalla osalla ( ei sis. rak. tekn. töitä) 1 erä Viemärit Vesi- ja viemärikalusteet 3 2 Varaus: Vesikalusteiden uusimisia tarpeen mukaan. Suuremmat uusimiset vesi- ja viemärijohtojen uusimisen yhteydessä. 3 erä 1 1 x Vesi- ja viemärieristykset 3 2 Vesikaton viemärituuletuksiin eristys- elementtien asennus sekä viemärituuletuksien eristys yläpohjatilassa 1 erä Ilmanvaihtokoneet 3 2 Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen 2.kerroksen toimistotiloihin sekä päädyn liiketiloihin. 1 erä Ravintolan iv-koneiden uusiminen 1 erä Varaus: Loppuja iv-koneita ylläpidetään 4 erä Kanavistot 3 Kanavien nuohous ja ilmavirtojen säätö teetetään viiden vuoden välein ravintolalle ja vuosittain ammattimaisiin ruuanvalmistuspaikkoihin. Muihin tiloihin kymmenen vuoden välein. 1 erä Päätelaitteet 3 Puhdistetaan nuohouksen yhteydessä 1 erä x Palontorjuntajärjestelmät 3 Määräaikaistarkastukset Väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmät Kylmätekniset järjestelmät 4 Kuntoluokka Toimenpide-ehdotukset Lämmitysjärjestelmä 3 Määräarvio Hintoihin sisältyy alv 24% Yht. LVI-tekniikka yhteensä Kuntoluokat 5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 10 vuoden kuluessa 3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 = Välttävä, peruskorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 10 vuoden 1 = Heikko, uusitaan 1 5 vuoden kuluessa

15 15(85) 2.9. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS Toimenpide-ehdotukset Aluevalaistus 3-4 Kustannustaso Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Kuutiovalaisimien uusiminen 1 erä Ulkopistorasiat Asennetaan ulkopistorasioita ulko-ovien läheisyyteen (varaus) 1 erä Jakokeskukset alle 1000V 2-3 Uusitaan sähkökeskukset (ei uusi siipi) 1 erä Johtotiet 3-4 Kuntoluokka Määräarvio Hintoihin sisältyy alv 24% Yht Kaapeliläpiviennit 2 Kaapeliläpivientien tarkastus ja asentaminen 1 erä Nousujohdot 2-3 Nousujohtojen uusiminen (ei uusi siipi) 1 erä Voimaryhmäjohdot 2-3 Voimaryhmäjohtojen uusiminen 1 erä Valaistusryhmäjohdot 2-3 Uusitaan valaistusryhmäjohdot (ei uusi siipi) 1 erä Varusteet 2-3 Uusitaan sähkökalusteet 1 erä Liittymisjohdot 2 Uusitaan yhdessä paikallisen sähkölaitoksen kanssa 1 erä * * Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 2 Uusitaan maadoitusjärjestelmä 1 erä Valaisimet 2-3 Uusitaan valaisimet 1 erä Turvavalaistusjärjestelmät 3-4 Uusitaan vanhoja poistumisvaloja 1 erä Lämmittimet 4 Asennetaan saattolämmityskaapelit räystäyskouruihin yms. (varaus) 1 erä Kojeet ja laitteet Puhelin- ja atk-järjestelmä 3 Uusitaan puhelinjärjestelmä (varaus) 1 erä Antennijärjestelmä Paloturvallisuusjärjestelmä Asennetaan paloilmoitinjärjestelmä (varaus) 1 erä Sähkötekniikka yhteensä Kuntoluokat 5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 10 vuoden kuluessa 3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 = Välttävä, peruskorjaus 1 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 10 vuoden 1 = Heikko, uusitaan 1 5 vuoden kuluessa

16 16(85) 3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 3.1. KOHTEEN TIEDOT Kohde: Lahden Linja-autoasema Lähiosoite: Jalkarannantie 1 Postinumero- ja toimipaikka: Lahti Rakennustyyppi: Liikerakennus Tilavuus: m 3 (tieto on saatu raportin tilaajalta) Bruttoala: m 2 (tieto on saatu raportin tilaajalta) Kerrosluku: kellarikerros, 2 maanpäällistä kerrosta Valmistumisvuosi: 1939, laajennus/perusparannukset: 1992, 1997 ja 1998 Rakennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kiinteistö. Näkymää lähtevien linja-autojen puoleiselle pihaalueelle. Korkea torni on Lahden keskustan näyttävä maamerkki. Rakennuksen leikkauspiirustus (alkuperäinen rakennuslupapiirustus) ASIAKIRJATILANNE Kohteen rakennuslupa- ja rakennepiirustuksiin käytiin tutustumassa rakennusvalvonnassa. Rakennepiirustuksia löytyi viimeisten laajennusten osalta.

17 17(85) Lämmönjakohuoneessa on lämmityksen kytkentäkaavio. Muita lvi-piirustuksia ei ollut käytettävissä kuntoarviota tehtäessä. Tarkastuksen aikana ei ollut sähköpiirustuksia käytettävissä. Lisäyksiä tai muutoksia tehdessä sähköjärjestelmään, ne tulee aina päivittää sähköpiirustuksiin ja sähköiseen muotoon. Kaikista muutoksista sähköjärjestelmiin on vaadittava asennuksia vastaavat loppupiirustukset sähkötyöntekijältä. Pienetkin muutokset sähköjärjestelmässä tulee päivittää kaikkiin sähköpiirustuksiin. Aina tulevien muutosten ja lisäysten yhteydessä, kaikkien sellaisten rakenneosien ja järjestelmien dokumentit, joihin tehdään muutoksia tai lisäyksiä, tulee päivittää tilannetta vastaavaksi ja mieluiten myös sähköiseen muotoon KORJAUSHISTORIA Korjaushistoriatiedot raportin tilaajalta saatujen tietojen mukaan: 1992 Kunnostettiin julkisivuja 1992 Yleisö wc-tilat kunnostettiin 1997 Laajennettiin rakennusta ja rakennettiin vss-tilat 1997 Uusittiin kaukolämmön lämmönsiirrinpaketti 1998 Aulan pintoja uusittiin 2008 Korjattiin julkisivuja ja asennettiin kaaren liiketiloihin uudet ulko-ovet n Ravintolan lattiapinnoite uusittiin epoksilattiaksi 2013 Uusittiin korkean osan vesikate 2013 Korjattiin ravintolan sisäoven päällispalkkia (kappaleita oli pudonnut kattovuodon vuoksi alas) 2014 Uusittiin matalan osan vesikate osittain (kaariosalla vanha vesikate) n.2012 Nuohottiin iv-kanavistot Vesikatteita on korjattu vuosien varrella kattovuotojen vuoksi 3.4. KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE Erillistä käyttäjäkyselyä ei tehty. Tarkastuksen yhteydessä haastateltiin suullisesti tiloissa paikalla olleita käyttäjiä sekä huoltomiestä. Haastatteluissa esiin tulleita keskeisiä asioita olivat mm. Palautteet koskivat mm. seuraavia aiheita: vesikatteen vuotoja on korjattu vuosien varrella ravintolan ilmanvaihto on huono sisätiloissa on talvella kylmä ja yläkerran toimistotiloissa huono ilmanlaatu

18 18(85) 3.5. HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI Kiinteistön huoltotoimia on hoidettu ulkopuolisen huoltoliikkeen toimesta (RTK-Palvelu Oy). Tarkastuskierroksella oli mukana kiinteistönhoitaja Jani Kivistö. Merkittäviä rakennusteknisen huollon puutteita ei havaittu. LVI-järjestelmien osalta huolto on ollut riittävää. LVI-laitteille tulee suorittaa vuosittain määräaikaishuoltoja. Säännöllisillä huolloilla LVI-laitteiden käyttöikä pitenee, energiantalous pysyy kunnossa ja asukkaiden viihtyvyys on taattu. Tällaisia suositeltavia huoltoja ovat: Lämmitysjärjestelmä: Patteriverkoston säätökäyrän tarkistus Säätölaitteiden toiminnan tarkastus Lämminkäyttövesi: Lämpimän käyttöveden lämpötilan tarkistus Säätölaitteiden toiminnan tarkastus Ilmanvaihtojärjestelmä: Suodattimien säännöllinen vaihto Säätölaitteiden toiminnan tarkastus Sähköjärjestelmät Puutteellisten tai rikkinäisten valaisimien tai sähkökalusteiden uusiminen heti havaittaessa Valaisimien lampunkupujen puhdistaminen säännöllisesti tai viimeistään lamppuja vaihdattaessa Palaneiden lamppujen vaihtaminen myös poistumisvaloihin 3.6. ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS Kohteessa ei ole tehty suurempia energiatalouteen vaikuttavia toimenpiteitä. Lämpöenergian kulutus Lämmön kulutustiedot saatiin vuosilta Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Normeerattu kulutus, MWh/a 608,28 535,39 590,41 610,49 589,86 522,24 Normeerattu ominaiskulutus, kwh/m 3 /a 63,5 55,9 61,6 63,7 61,6 54,5 Vertailuarvo, kwh/m 3 /a 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 Ero vertailuarvoon, kwh/m 3 /a +31,8 +24,2 +29,9 +32,0 +29,9 +22,8

19 19(85) Liikenteen rakennuksien ominaiskulutuksen mediaani on 31,7 kwh/m 3. (Lähde: Motiva, kohteet vuosilta ). Energiataloudellinen tarkastelu, lämpöenergia Lämmitysenergian kulutus on ollut reilusti vertailuarvon yläpuolella. Lämmityksen ja etenkin ilmanvaihdon säätöjen oikealla toiminnalla on oleellinen merkitys lämpötalouteen ko. tapaisissa kiinteistöissä. Kuntoarviossa on esitetty energiatalouteen vaikuttavana toimenpiteenä lämmityksen perussäätöä kuluvan 10-vuostisjakson alkupuolella. Samalla uusitaan patteriventtiilit. Perussäädöllä saadaan tyypillisesti säästöä 5 15 % lämmön kokonaiskustannuksista. Ehdotetulla toimenpiteellä saadaan seuraava vuotuinen säästö lämmön kulutuksessa (lämmön hintana on laskennallisesti 73,32 /MWh ja kokonaissäästöarviona käytetään 5 %): Säästöarvio = 5 % * 522 MWh/a * 73,32 /MWh ~ 1910 vuodessa Toimenpiteen investointikustannukset ovat suuruusluokkana noin Tarkempi hinta selviää tarjouspyynnöllä. Takaisinmaksuaika on todennäköisesti kohtuullinen. Kuntoarviossa on esitetty myös energiatalouteen vaikuttavana toimenpiteenä koneellisen ilmanvaihdon rakentamista lämmöntalteenotolla. Lämmöntalteenotolla säästetään energiaa %. Ehdotetulla toimenpiteellä saadaan seuraava vuotuinen säästö lämmön kulutuksessa (lämmön hintana on laskennallisesti 73,32 /MWh ja kokonaissäästöarviona käytetään 10 %): Säästöarvio = 10 % * 522 MWh/a * 73,32 /MWh ~ 3830 vuodessa Toimenpiteen investointikustannukset ovat suuruusluokkana noin Tarkempi hinta selviää hankesuunnitteluvaiheessa. Takaisinmaksuaika on todennäköisesti todella pitkä, mutta toimenpide lähinnä parantaa sisäilman laatua merkittävästi. Vedenkulutus Veden kulutustiedot saatiin vuosilta Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Veden kulutus, m3/a 1528, , , , , ,67 Vertailuarvo, m3/a 632,35 632,35 632,35 632,35 632,35 632,35 Ero vertailuarvoon, m3/a Liikenteen rakennuksien ominaiskulutuksen mediaani on 66 l/r-m 3. (Lähde: Motiva, kohteet vuosilta ). Energiataloudellinen tarkastelu, vedenkulutus Hanavirtaamat olivat havaituin osin korkeat. Vesikalusteiden uusimisen yhteydessä niiden virtaamat tulee säätää normivirtaamia vastaaviksi. Vesijohtojen uusimisen yhteydessä olisi suositeltavaa asentaa paineenalennusventtiili.

20 20(85) Sähkön kulutus Kiinteistösähkönkulutus on ollut alla olevan taulukon mukainen: Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Sähkön kulutus, kwh/a Ominaiskulutus, kwh/m 3 /a 10,0 10,2 10,6 Vertailuarvo, kwh/m 3 /a 17,9 17,9 17,9 Ero vertailuarvoon, kwh/m 3 /a -7,9-7,7-7,3 Ero vertailuarvoon ( % ) Kiinteistösähkön kulutus on ollut noin 10,2 kwh/m 3 /vuosi. Liikenteen rakennusten keskimääräinen ominaiskulutus on 17,9 kwh/m³/vuosi (Motiva 2007, Liikenteen rakennukset). Sähkönkulutus on keskimääräiseen sähkönkulutukseen verrattuna matala. Energiataloudellinen tarkastelu, sähkönkulutus Kiinteistösähkön kulutus on ollut normaalia alhaisemmalla tasolla. Kiinteistössä suurimmat yksittäiset sähkönkulutusjärjestelmät ovat ulko- ja sisävalaistus, ilmanvaihto sekä lvjärjestelmien laitteet. Sähkön säästämisessä tulee aina ottaa huomioon, mitä maksaa mahdollinen korvaava järjestelmä ja kuinka pitkä takaisinmaksu aika mahdollisella säästöllä tulee olemaan. Kaikki investoinnit eivät välttämättä aiheuta säästöä laisinkaan. Kiinteistössä ei havaittu sellaisia merkittäviä sähköenergiansäästöpotentiaaleja, joita voitaisiin suorittaa ilman että henkilöturvallisuus tai loppukäyttäjien terveysriskit oleelliset kasvavat SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT Lämpötila Ulkolämpötila oli tarkastelukierroksella noin +2 o C. Sisälämpötilat olivat kohdekierroksen aikaan sopivia. Ilman laatu ja vaihtuvuus Ilman laatu ja vaihtuvuus oli aistinvaraisesti arvioiden pääosin tyydyttävää tasoa. Yläkerran toimistojen ilmanlaatu oli välttävää. Kellarissa havaittiin pesutiloissa viemärin hajua. Sisäilman epäpuhtaudet Sisäilmassa ei aistinvaraisesti ollut havaittavissa epäpuhtauksia. Melu Talotekniikasta aiheutuvia meluhaittoja ei havaittu.

21 21(85) Tuhoeläimet ja linnut Tuhoeläinten aiheuttamia haittoja ei havaittu. Valaistus Sisätilojen valaistus on paikoitellen hämärä 3.8. TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT Vanhat sähköjärjestelmät muodostavat jonkinasteisen turvallisuusriskin KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT Laajennusosan ja vanhan osan liitoskohdassa havaittiin kuivuneita vuotojälkiä kattokaivon läheisyydessä. Ravintolan sisäkäynnin päällispalkki on korjattu tarkastuksessa saadun tiedon mukaan vuonna 2013 vesikattovuodon takia.

22 4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 22(85) 4.1. ULKOALUEET Rakennuksen vierustat, pintavesien poisto ja salaojitus Vierustat ovat vaihtelevasti pääosin laatta-/luonnonkivi-/ ja asfalttipintoja. Pintavesien ohjauksissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Joidenkin asfalttipäällysteiden painumiin kertyy pintavesiä. Päällysteiden korjaamiseen näiltä osin varaudutaan. (Kts. kohta 4.1.3). Vierustojen täyttömassoista ei saatu tarkastuksessa varmuutta. Piirustuksiin ei ole merkitty salaojia, eikä niistä tehty havaintoja tarkastuksessakaan. Kellaritiloissa ei havaittu mahdollisen salaojaputkiston toimimattomuuteen/ salaojaputkistojen rakentamistarpeeseen viittaavaa kosteutta. Suositellaan kuitenkin, että lvvkuntotutkimuksen yhteydessä selvitetään mahdollisen salaojaputkistojen olemassaolo ja kunto. PTS-taulukossa ei ole huomioitu näitä kustannuksia. Maanpintojen muotoilu rakennuksen vierustalla (yleisohje): Suositeltava maanpintojen kaltevuus rakennuksesta poispäin on 1:20 noin 3 metrin matkalla sokkelista. (RakMK C2/1998, Kosteus). Tulolaitureiden puolella vierusta on osittain Rakenneleikkaus, alkuperäinen rakennuslupapiirustus. sorastuksella. Alkuperäisiä sokkeli-ikkunoita vasten on asennettu vanerilevyjä. Ratkaisu on tilapäinen, vanerilevyt ovat haristuneet. (Kts. kohta 4.2.5).

23 23(85) Laajennusosan vierustaa. Pintavesikaivojen kansia ei avattu tarkastuksessa. Kaivot ovat toimineet saatujen tietojen muk. moitteetta. Laajennusosan perustusleikkaus, ei salaojia. Lähtölaitureiden sivustaa. Joitakin painanteita havaittiin asfalttipäällysteissä. Korjataan päällysteiden painautumat. (Kustannukset ovat huomioitu PTS:ssä kohdassa 4.1.3). Pihaviemäreiden kuvaus ja painehuuhtelu suositellaan tehtäväksi järjestelmän toimintavarmuuden takaamiseksi. (Sis. mahdolliset salaojat). Kaivojen lietepesät suositellaan puhdistettavan vähintään kerran vuodessa. (Normaali huoltotoimi, joka ei sisälly PTS:ään) Kasvillisuus ja viheralueet Merkittävää kasvillisuutta tai viheralueita ei ole. Tontin laidoilla kasvaa muutamia puita riittävän etäällä rakennuksesta. Ei toimenpiteitä.

24 24(85) Liikenneväylät ja -alueet Liikennöidyt kulkutiet ja piha-alueet ovat kokonaisuudessaan asfalttipintaisia. Pinnat ovat paikoin painuneet ja halkeilleet runsaan liikennöinnin seurauksena. Kiinteistön tuleva käyttö määrittelee pintojen korjaustarpeen. PTS-taulukossa on huomioitu ainoastaan pintojen painumakorjaukset ja vähäiset päällysteiden uusimiset- ei laajempia pintojen/ rakenteiden uusimisia. Sisäänkäyntien edustoilla on käytetty graniittikivetyksiä, jotka ovat hyvässä kunnossa. Päällysrakenteiden pinnat olivat kokonaisuudessa tyydyttävässä kunnossa huoltoja ja paikkakorjauksia tehdään tarvittaessa jakson aikana. Ajopaikkamerkinnät ovat haalistuneet. Tyypillisiä asfalttipinnan halkeamia. Kuvassa näkyvässä paikassa havaittiin runsaimmat Pääovien edusta on graniittikivetyksellä. halkeamat. Asfalttipäällysteiden paikkakorjaukset ja halkeamien bitumointi. (Karkea hintaarvio. Kiinteistön tuleva käyttö määrittele pintojen kunnostustarpeet kokonaisuudessa). Muut päällystekorjaukset. (VARAUS).

25 Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 25(85) Jätehuoltovarusteet ovat tavanomaisia keräysastioita, jotka sijaitsevat taivasalla pihalla. Rakennuksen tuleva käyttö määrittelee jätehuoltovarusteiden ja rakennelmien uusimis-/ kunnostustarpeet. (Kustannukset eivät sisälly PTS:ään) RAKENNUSTEKNIIKKA Perustukset ja sokkelit Laajennusosan perustuksissa on käytetty teräsbetonipaaluja. Rakennepiirustuksia vanhemmalta osalta ei ollut käytettävissä. Rakennusajankohta huomioiden tämän osan betoniperustuksissa on käytetty säästökiviä. Näkyvät sokkelipinnat ovat vanhemmalla osalla pääosin kiviainespintoja. Laajennusosan sokkelit ovat paljaita teräsbetonipintoja. Perustus- ja sokkelirakenteissa ei havaittu merkittäviä epätasaiseen painumiseen tai muuhunkaan vakavaan vaurioitumiseen viittaavia merkkejä. Rakennuksen varustamisesta erillisillä salaojaputkilla ei saatu varmuutta. (Salaojituksesta on raportoitu kohdassa 4.1.1). Vanhan osan kellarikerroksen pohjaplaani. Vanhan osan rakenneleikkaus.

26 26(85) Vähäisiä rappauspintojen vaurioita havaittiin. Pintavesiä voi kulkeutua sisätiloihin vanhan osan kellari-ikkunoiden kautta. Korjausta kaivataan. Laajennusosan sokkelipinnat ovat hyvässä kunnossa olevia paljaita betonipintoja. Joitakin graffiitteja havaittiin sokkelipinnoissa. Laajennusosan paalutuskartta. Laajennusosan perustusleikkaus. Sokkelipintojen vähäiset kunnostukset. (Sis. kellari-ikkunoiden ulkopuolisen suojauksen parantamisen). Tulee huolehtia siitä, että sokkelia vasten ohjautuu mahdollisimman pintavesiä.

27 27(85) Alapohja Rakennuksen alapohjana on pääosin maanvarainen teräsbetonilaatta, jonka teknisiä erittelyitä ei ollut kaikilta osin käytettävissä. Alapohjissa ei havaittu rakenteellisia, eikä ylimääräiseen kosteuteen viittaavia merkittäviä vaurioita. Suositellaan, että alapohjan pintoja uusittaessa pinnoitteena käytetään hyvin vesihöyryä läpäiseviä pinnoitteita. Ei rakenteellisia toimenpiteitä Rakennusrunko Rakennuksen kantavana runkorakenteena on käytetty teräsbetonipilareita ja -palkkeja. Väli- ja yläpohjat ovat teräsbetonilaattoja. Vanhan osan välipohjana on käytetty alalaattapalkistoja, joihin on rakennusaikana saatettu sulloa rakennuspaikalta ollutta eloperäistä ainesta. Eloperäinen aines muodostaa kosteusteknisen riskin, mikäli se pääsee kastumaan. Tämä tulee huomioida rakenteita kunnostettaessa. Betoniportaikko sisältyy myös runkorakenteisiin. Rakenteissa ei tehty havaintoja, jotka viittaisivat rungon epätavallisiin liikkeisiin. Muitakaan vaurioita tai puutteita ei runkorakenteissa havaittu. Runkorakenteita on näkyvissä sisätiloissa. Kuva isosta salista. Vanhan osan leikkauspiirustus.

28 28(85) Laajennusosan kantavia teräsbetonipilareita ja -palkkeja on esillä sisätiloissa. Väestönsuojan leikkauspiirustus. Ei toimenpiteitä Ulkoseinät ja julkisivut Julkisivut ovat vanhimmalla osalla pääosin puuhierrettyjä paljaita rappauspintoja, joiden työsaumat näkyvät pinnoissa. Ulkoseinissä on käytetty tillimuurauksia. Rappauspintoja on kunnostettu vuosien varrella. Kunnostusten dokumentteja ei ollut käytettävissä. Joitakin halkeamia ja vähäisiä rappauspintojen vaurioita havaittiin. Laajennusosan julkisivuissa on käytetty elementtirakenteita ja ulkoverhouspintana keraamisia laattoja. Käytettävissä olleen rakennepiirustuksen mukaan seinäeristeenä on väestönsuojan kohdalla mineraalivillaa 100 mm. Elementeissä ei havaittu kaareutumista, eikä saumauksissa akuutteja kunnostustarpeita. Elementtisaumausten osittaisiin uusimiseen varaudutaan jakson aikana. Julkisivujen kopokartoituksen/ kuntotutkimuksen tekemistä suositellaan jakson alkupuolella. Joiltakin osin rappauspintojen uusimiseen tulee varautua. Pintojen kunnostusten laajuus tarkentuu tutkimuksella. PTS:ssä on huomioitu rappauspintojen kunnostukset, ei mahdollisia pintojen maalauksia. Vanhimman osan julkisivut ovat hierrettyjä rappauspintoja, jossa on näkyvissä työsaumoja. Kaupungin väestönsuojelun johtokeskus toimi tässä rakennuksessa talvisodan aikana. Seinäkilpi pääovien vieressä.

29 29(85) Pääsisäänkäyntisivustaa. Ulkoseinien rappauspinnoissa havaittiin paikkarappauksia. Korkea torniosa on päällystetty keraamisilla laatoilla. Akuutteja kunnostustarpeita ei pinnoissa Ulkoseinän halkeama säleikön alaosassa. havaittu. Julkisivupintoja on kunnostettu ilmeisesti graffiittien vuoksi. Rakennusvalvonnan lupapiirustusten mukaan rappauspinnoissa on käytetty jalorappausta (keltaruskea).

30 30(85) Laajennusosan seinäpinnoissa on käytetty keraamisia laatoituksia. Julkisivupinta on likaantunut päädyssä. Vesivaluman syy suositellaan selvitettävän ja tehtävän tarvittavat korjaukset. Kustannuksia ei ole huomioitu PTS:ssä. Laajennusosan rakenneleikkauspiirustus. (Rakennusvalvonta Lahti). Vanhan osan rakenneleikkauspiirustus. (Rakennusvalvonta Lahti). Julkisivujen kopokartoitus/ kuntotutkimus. Kunnostetaan osittain rappauspintoja. (PTS:ssä on huomioitu noin 40 neliömetriä rappauspintojen uusimisia ja pintojen puhdistamiset. Tarvittavat toimenpiteet ja ajoitus täsmentyvät kopokartoituksella/ kuntotutkimuksella). Ed. mainittuun kunnostukseen liittyy mm. seinärakenteiden tiivistämiset tarvittavilta osin. Laajennusosan elementtisaumaukset käydään läpi ja uusitaan tarvittavilta osin Ikkunat Liiketilojen ikkunat ovat kiinteitä tammi-ikkunoita, joissa on lämpölasielementit. Sisääntuloaulan Jalkarannantien puoleiset isot yläikkunat ovat teräsrunkoisia ikkunoita, jotka olivat niin korkealla, että niitä ei voitu lähemmin tarkastaa. Muut ikkunat ovat pääosin kolmilasisia puuikkunoita, joiden ulkopuite on tammea. Ikkunoiden ulkopuolen lasilistat ovat vääntyilleet ja niiden ulkopuolen pinnat ovat pääosin pal-

31 31(85) jaalla puupinnalla. Ison salin yläikkunoiden ulkopuite avautuu ulospäin. Vesipellit ovat pääosin kuparipeltejä. Lämpölasielementeissä ei tarkastuksen yhteydessä havaittu rakenteiden epätiiviyteen viittaavia merkkejä. Lämpölasielementeillä on iän ja epätiiviyden myötä taipumus alkaa harmaantua. PTS-taulukossa on varaus joidenkin eristyslasielementtien uusimiseen. Ikkunoiden kunnostuksiin tulee varautua 10-vuotisjakson alkupuolella. Kellarikerroksen ikkunat ovat jääneet osittain Puuikkunat ovat haristuneet. vierustan sorastuksen alle. Ikkunoiden suojauksen parantamista suositellaan. Puuikkunoissa ei havaittu merkittäviä lahovaurioita. Paljaita puupintoja kylläkin. Tuuletusikkuna. Heloituksissa havaittiin jumittamista ja tiivisteissä jonkin verran puutteita.

32 32(85) Korkean salin yläikkunoiden ulkopuite avautuu ulospäin. Korkean salin puuikkunat sisältä kuvattuna. Kuvassa näkyvät ikkunat ovat teräsrakenteisia ikkunoita. Teräsrakenteisten ikkunoiden ulkopuolen pinnat ovat hyvässä maalissa. Liiketilojen ikkunoiden ulkopuolen pinnat ovat huristaneet. Liiketilojenikkunoiden alasarjat ovat myös monin paikoin paljaalla puupinnalla.

33 33(85) Puuikkunoiden tekninen käyttöikä on keskimäärin 50 vuotta. Ikkunoiden kunnostukset tulee tehdä 5 15 vuoden välein. (KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Kunnostetaan ikkunoita. Uusitaan joitakin eristyslasielementtejä. (VARAUS) Ulko-ovet Ulko-ovet ovat tyydyttävässä kunnossa olevia puu-/ metalliovia, joissa ei havaittu akuutteja kunnostustarpeita. Ovet kaipaavat entiseen malliin säännöllistä huoltoa tarkastelujakson aikana. Huolto- ja kunnostustoimet suositellaan tehtävän keskitetysti 1 2 kertaa jakson aikana. Pääsisäänkäyntiovet ovat metalliovia joissa ei havaittu akuutteja kunnostustarpeita. Liiketilojen ovet ovat uusittu vuonna 2008 vanhan mallin mukaisiksi tammioviksi. Vesikatolle mentiin ovena käytetyn ikkunarakenteen kautta. Käynti-ikkunan ulkopuolen pinnat ovat haristuneet ja ikkunakarmi vaurioitunut.

Kuntoarvio Start. Korson neuvola ja hammashoitola Maakotkantie 10 01450 Vantaa. Tarkastuspäivät 5.3.2013

Kuntoarvio Start. Korson neuvola ja hammashoitola Maakotkantie 10 01450 Vantaa. Tarkastuspäivät 5.3.2013 Kuntoarvio Start Maakotkantie 1 145 Vantaa Tarkastuspäivät 5.3.213 Vetotie 3 A FI-161 Vantaa p. 27 495 5 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 9545- Kuntoarvio Start 2/22 Tarkastuspäivä 5.3.213 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI

VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI LILJATIE 24 01300 VANTAA Kuntoarvion päivitys Tarkastuspäiväys 26.2.2007 01300 Vantaa 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO...3 1 YHTEENVETO...4 1.1 Kohteen kokonaiskunto...4 1.2 Rakennustekniikan

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

RS15 Kuntoarvio. SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki. Tarkastuspäivä 27.10.2015

RS15 Kuntoarvio. SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki. Tarkastuspäivä 27.10.2015 RS15 Kuntoarvio SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki Haarlankatu 1 E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS 15 Kuntoarvio 2/50 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola. Tarkastuspäivä 25.4.2016 Raportointipäivä 6.5.2016. luo

RS 15 Kuntoarvio. Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola. Tarkastuspäivä 25.4.2016 Raportointipäivä 6.5.2016. luo luo RS 15 Kuntoarvio Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola Raportointipäivä 6.5.2016 2(41) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA...

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.6.2011

Kuntoarvio Start. Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.6.2011 Kuntoarvio Start Kukinkuja 14 01620 VANTAA Kuntoarvio Start 2/21 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Forsbyskola Kullbyntie Koskenkylä. Tarkastuspäivä

RS 15 Kuntoarvio. Forsbyskola Kullbyntie Koskenkylä. Tarkastuspäivä RS 15 Kuntoarvio Forsbyskola Kullbyntie 4 77 Koskenkylä Tarkastuspäivä 13.12.213 Vetotie 3 A FI-161 Vantaa p. 27 495 5 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 9545- RS 15 Kuntoarvio 2 Tarkastuspäivä 13.12.213,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y DICKURSBY SKOLA Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 4.6.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4 95 555 01370

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Oravakuja 1 C ja D. Oravakuja 1, 04130, Sipoo. Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka. Raporttipäivä: 05.08.

Kuntoselvitys. Oravakuja 1 C ja D. Oravakuja 1, 04130, Sipoo. Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka. Raporttipäivä: 05.08. Kuntoselvitys Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Raporttipäivä: 05.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.08.2015 Oravakuja 1 C ja D Oravakuja 1, 04130, Sipoo 2 (16) Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kuntoselvityksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Tarkastuspäivä 29.7.2011

Kuntoarvio Start. Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Tarkastuspäivä 29.7.2011 Kuntoarvio Start Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Kuntoarvio Start 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3.

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kunnossapito-ohjelma Kaunialan sotavammasairaala 12.07.2006 Oletusversio

Kunnossapito-ohjelma Kaunialan sotavammasairaala 12.07.2006 Oletusversio Kerrostalot F31 Ulkoseinät Julkisivujen laastipaikkauskorjaukset F31 Ulkoseinät B-talon elementtisaumojen 6500 F31 Ulkoseinät Julkisivujen kuntotutkimus Ikkunoiden ulkopintojen huoltomaalaus F34 Julkisivun

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT

Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT Matinkylä KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT 2 Matinkuja 1 3 Matinkuja 1 Rakennus on tyypillinen 70-luvun pesubetonipintainen betonisandwich ruutuelementtitalo Ulkoseinien lämmöneristyksen paksuus

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Turun Uudenmaankatu 4 Uudenmaankatu 4 / Hämeenkatu 16 20500 Turku

Asunto-osakeyhtiö Turun Uudenmaankatu 4 Uudenmaankatu 4 / Hämeenkatu 16 20500 Turku /^S Raksystems 'Anticimex.5 RS' Kuntoarvio r.ii*. - Asunto-osakeyhtiö Turun Uudenmaankatu 4 Uudenmaankatu 4 / Hämeenkatu 6 0500 Turku Tarkastuspäivä 4.09.00 Vahaheikkilantie 56 b FI-080 Turku p. 007 495

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Metsonkoti Metsotie 23 01610 Vantaa. Tarkastuspäivä 16.10.2013

RS 15 Kuntoarvio. Metsonkoti Metsotie 23 01610 Vantaa. Tarkastuspäivä 16.10.2013 RS Kuntoarvio Metsonkoti Metsotie 23 01610 Vantaa RS Kuntoarvio 2/48 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA...

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 Väinölänkatu 7 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja korjaustarpeista 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa. Tarkastuspäivä 17.8.2012

Kuntoarvio Start. Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa. Tarkastuspäivä 17.8.2012 Kuntoarvio Start Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa Tarkastuspäivä 17.8.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.10.2007 Raportin päiväys: 16.11.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Makkonen Kari

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011

Kuntoarvio Start. Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.2.2011 Kuntoarvio Start Luhtitie 11 01660 VANTAA Kuntoarvio Start 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 Aulavan Huvikeskus Rannankyläntie, 63340 Sapsalampi Huvikeskuksen kuntokatselmus 25.4.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 2/7 Tilaus 10.4.2017: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot