Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta"

Transkriptio

1 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta Sisäisiä julkaisuja 47/2006

2

3 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta Sisäisiä julkaisuja 47/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

4 Kannen kuva: Tieliikelaitos Verkkojulkaisu pdf ( ISSN TIEH v Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Jussi Sipilä, Olli Mäkelä: S12 Pääteiden parantamisratkaisut. Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta Helsinki Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut. Tiehallinnon sisäisiä selvityksiä 47/ s. + liitt. 26 s. ISSN , v. Asiasanat: kaiteet, keskikaiteet, ohituskaistat, tietyypit Aiheluokka: 34, 82 TIIVISTELMÄ Selvityksessä on kerätty ja analysoitu tiedot keskikaidevaurioista ja liikenneonnettomuuksista keskikaiteellisilta ohituskaistaosuuksilta ja kapeilta nelikaistaisilta teiltä. Seurantaa on tehty kattavasti kaikilla keskikaiteellisilla tieosuuksilla niiden valmistumisesta lähtien. Tässä työssä on raportoitu seurantajakso lokakuu syyskuu 2006 ja verrattu tuloksia aikaisempien vuosien tuloksiin. Seurantaosuuksia on yhteensä seitsemän. vt 4 Äänekoski - Hirvaskangas, keskikaiteelliset ohituskaistat vt 4 välillä Haaransilta - Kempele, kapea nelikaistainen tie vt 5 välillä Joroinen - Varkaus, keskikaiteelliset ohituskaistat vt 5 välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti, kapea nelikaistainen tie vt 6 välillä Ahvenlampi - Muukko, kapea nelikaistainen tie vt 9 välillä Orivesi - Muurame, keskikaiteelliset ohituskaistat kt 54 välillä Loppi - Launonen, keskikaiteelliset ohituskaistat Keskikaiteellisilla tieosuuksilla syntyy kaidevaurioita noin 0,5-1,0 kertaa vuodessa jokaista keskikaidetiekilometriä kohti. 2+2-kaistaisilla osuuksilla vaurioita sattuu enemmän kuin 2+1-kaistaisilla osuuksilla. Keskikaiteellisilla tieosuuksilla tapahtuu 0,2-0,4 keskikaidevaurioita miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti vuodessa. 2+2-kaistaisilla osuuksilla vaurioriski on hieman suurempi kuin 2+1-kaistaisilla osuuksilla. Kolmen vuoden seurannan aikana vaurioriski on pysytellyt samalla tasolla. Keskikaiteelliset tiejaksot ovat toimineet suunnitellulla tavalla. Ne ovat ehkäisseet vakavia henkilövahinkoja aiheuttavat kohtaamisonnettomuudet kokonaan. Keskikaiteeseen törmääminen ei näyttäisi aiheuttavan vakavia henkilövahinko-onnettomuuksia. Kolmen vuoden aikana kahdessa keskikaideonnettomuudessa on tullut lieviä henkilövahinkoja. Suurimmat vauriot ovat syntyneet raskaan ajoneuvon törmätessä kaiteen päähän. Eniten vaurioita tapahtuu ohitustilanteissa henkilöautoille. Vaurioita tapahtuu selvästi enemmän talvella kuin kesällä. Yhden keskikaidetörmäyksen vahingot ovat vaurioituneen ajoneuvon lisäksi yleensä muutamia kymmeniä metrejä vaurioitunutta keskikaidetta. Tällaisen vaurion korjauskustannukset ovat keskimäärin Kalleimpia kaidevaurioita kustannuksiltaan ovat raskaiden ajoneuvojen törmäämiset kaiteen päähän. Näissä tapauksissa kaiteen korjauskustannukset ovat olleet Keskimääräinen korjauskustannus keskikaiteellista tiekilometriä kohti vuodessa on noin 1000 /keskikaidekilometri. Vakavimmat häiriötilanteet ovat syntyneet raskaan ajoneuvoyhdistelmän aiheuttamista keskikaidevaurioista. Kun yhdistelmä törmää kaiteeseen, perävaunu taittuu helposti poikittain estäen ajokaistan käytön muulta liikenteeltä. Tällaisissa tilanteissa häiriötilanteen purkaminen on kestänyt 3-6 tuntia. Henkilöautojen aiheuttamat häiriötilanteet ovat lyhytkestoisia. Henkilöauto saadaan helposti siirrettyä tien sivuun häiritsemästä muuta liikennettä.

6

7 ESIPUHE Uusina tietyyppeinä on vuodesta 2000 lähtien otettu Suomessa käyttöön keskikaiteellisia kapeita nelikaistaisia teitä ja keskikaiteellisia ohituskaitaosuuksia. Keskikaidevaurioseurantaa on tehty kattavasti kaikilla keskikaiteellisilla tieosuuksilla lokakuusta 2003 lähtien. Aikaisemmissa selvityksissä on raportoitu kahden ensimmäisen vuoden tulokset. Nyt raportoitava seurantajakso lokakuu syyskuu 2006 on kolmas kokonainen seurantavuosi. Selvityksessä on kerätty ja analysoitu tiedot kaidevaurioista ja liikenneonnettomuuksista toistaiseksi toteutetuilta keskikaiteellisilta kapeilta nelikaistaisilta teiltä ja ohituskaistaosuuksilta. Selvityksen tavoitteena on tarkentaa aikaisempien seurantatutkimusten tuloksia keskikaidevaurioiden määrän ja niiden syiden osalta. Selvitystyötä tullaan jatkamaan aikajaksolla Uutena kohteena seurantaan tulee mukaan Suomen ensimmäinen vaijerikaiteellinen ohituskaistaosuus valtatiellä 4 Simo - Viantienjoki Kemissä. Selvitys on tehty Tiehallinnon Asiantuntijapalvelut -yksikön toimeksiannosta. Tilaajan yhdyshenkilönä on toiminut Päivi Nuutinen. Selvityksen on tehnyt Tieliikelaitoksen Konsultointi, jossa tehtävästä ovat vastanneet Olli Mäkelä ja Jussi Sipilä. Keskikaidevaurioita koskevien tietojen keruusta ovat vastanneet Tieliikelaitoksen hoitourakoitsijat Suolahden, Oulun, Juvan, Kuopion, Lappeenrannan, Oriveden, Jämsän ja Riihimäen hoitourakoista. Helsingissä joulukuussa 2006 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 SEURANNAN TOTEUTTAMINEN Seurantakohteet Seurantamenetelmä 12 3 KESKIKAIDEVAURIOT Keskikaidevaurioiden määrä, tiheys ja riski Keskikaidevaurioiden syyt Liikenneonnettomuudet keskikaideosuuksilla Keskikaidevaurioiden kustannukset Häiriötilanteet 21 4 YHTEENVETO 23 5 LÄHDELUETTELO 24 6 LIITTEET 25

10 8 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta

11 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta JOHDANTO 1 JOHDANTO Viime vuosina on otettu käyttöön perinteisen maantien ja moottoritien välille sijoittuvia uusia tietyyppejä, joiden tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Vuonna 2000 avattiin liikenteelle ensimmäinen keskikaiteellinen kapea nelikaistatie valtatielle 5 Kuopioon. Lokakuussa 2002 avattiin liikenteelle Suomen ensimmäinen keskikaiteellinen ohituskaistaosuus kantatielle 54 Lopelle. Tämän jälkeen on valmistunut useita muitakin keskikaiteellisia tieosuuksia. Keskikaidevaurioseurannan tavoitteena on saada tietoa keskikaiteellisen ohituskaistatien ja kapean nelikaistaisen tien keskikaiteen vaurioherkkyydestä ja -tiheydestä sekä kaidevaurioiden ja törmäysten syistä ja seurauksista. Selvityksessä on kerätty ja analysoitu tiedot keskikaidevaurioista ja liikenneonnettomuuksista keskikaiteellisilta ohituskaistaosuuksilta ja kapeilta nelikaistaisilta teiltä. Seurantakohteita ovat vt 4 välillä Äänekoski - Hirvaskangas (Äänekoski) vt 4 välillä Haaransilta Kempele (Kempele, Liminka) vt 5 välillä Joroinen - Varkaus (Joroinen, Varkaus) vt 5 välillä Vehmasmäki Hiltulanlahti (Kuopio) vt 6 välillä Ahvenlampi Muukko (Joutseno, Lappeenranta) vt 9 välillä Orivesi Muurame (Orivesi, Längelmäki, Jämsä, Korpilahti, Muurame) kt 54 välillä Loppi Launonen (Loppi) Selvityksen kaidevaurioseuranta käsittää aikavälin Kaidevaurioseurantaa on tehty tätä ennen kattavasti kahden vuoden ajan lokakuu syyskuu Näiden vuosien tulokset on raportoitu selvityksessä Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriot ja kunnossapidon kokemukset, Tiehallinnon selvityksiä 8/2005 ja muistiossa Keskikaidevaurioiden seuranta ( Tämä selvitys on suoraa jatkoa kahdelle aikaisemmalle työlle ja niiden tulokset on esitelty tässä raportissa osana keskikaidevaurioiden kokonaisanalyysia.

12 10 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta SEURANNAN TOTEUTTAMINEN 2 SEURANNAN TOTEUTTAMINEN 2.1 Seurantakohteet Seurantakohteina ovat vuosina valmistuneet keskikaiteelliset ohituskaistaosuudet sekä kapeat nelikaistaiset keskikaidetiet (kuva 2-1). Kuva 2-1. Seurantakohteet. Vuosina valmistuneet keskikaiteelliset ohituskaistaosuudet ja kapeat nelikaistaiset keskikaidetiet. Keskikaiteelliset ohituskaistaosuudet ovat joko 2+1- tai 2+2-kaistaisia. Ohituskaistojen välissä voi olla perinteisiä keskikaiteettomia kaksikaistaisia osuuksia.

13 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta SEURANNAN TOTEUTTAMINEN Kapea nelikaistainen keskikaidetie tarkoittaa ohituskaistaa pidempää yhtäjaksoista 2+2-kaistaista tieosuutta. Kapea nelikaistainen tie voi olla moottoritie. Keskikaiteellisia ohituskaistaosuuksia on valtatiellä 4 Hirvaskangas - Äänekoski, valtatiellä 5 Joroinen - Varkaus, valtatiellä 9 Orivesi - Muurame ja kantatiellä 54 Loppi - Launonen. Orivesi - Muurame ja Joroinen - Varkaus osuudella on sekä 2+1- että 2+2-kaistaisia ohituskaistaosuuksia. (taulukko 2-1) Kapeita nelikaistaisia teitä ovat valtatie 4 Haaransilta - Kempele, valtatie 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti sekä valtatie 6 Ahvenlampi - Muukko. Valtateiden 4 ja 5 seurantaosuudet ovat moottoriteitä. (taulukko 2-1) Kaikilla Suomessa toteutetuilla keskikaiteellisilla teillä kaidetyyppi on joko kevyt tai raskas putkipalkkikaide. Raskas putkipalkkikaide kuuluu törmäyskestävyysluokkaan H1 ja kevyt putkipalkkikaide luokkaan N2. Raskas putkipalkkikaide on testattu törmäyskokeessa 10 tonnin kuorma-autolla nopeudella 70 km/h 15 asteen törmäyskulmassa. Kevyt putkipalkkikaide kestää 1,5 tonnin henkilöauton törmäyksen 110 km/h nopeudella 15 asteen törmäyskulmassa. Ensimmäinen vaijerikaiteellinen ohituskaistaosuus on rakennettu kesällä 2006 valtatielle 4 Simon ja Kemin välille. Osuus ei ole ollut vielä mukana seurannassa Taulukko 2-1. Seurantakohteiden poikkileikkaus, pituus, liikennemäärä ja kaidetyyppi. Seurantakohde poikkileikkaus kaidepituus (km) Vt kaistaiset ohituskaistat Hirvaskangas - 15,75/7,0+3,75 m Äänekoski keskialue 2,0 m Vt 4 Haaransilta - Kempele Vt 5 Joroinen - Varkaus Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti Vt 6 Muukko - Ahvenlampi Vt 9 Orivesi - Muurame Kt 54 Loppi - Launonen kapea nelikaistainen tie 18,7/2x7,0 m keskialue 1,7 m 2+1- ja 2+2-kaistaiset ohituskaistat kapea nelikaistainen tie 18,7/2x7,0 m keskialue 1,7 m kapea nelikaistainen tie 20,2/2x7,0 m keskialue 2,2 m 2+1-kaistaiset ohituskaistat 15,75/7,0+3,75 m 2+2-kaistaiset ohituskaistat 19,0/2x7,0 m keskialue 2,0 m 2+1-kaistaiset ohituskaistat 15,7/7,25+3,75 m keskialue 1,7 m liikennemäärä kaidetyyppi (KVL 2006) 2,3 km raskas putkipalkkikaide 8,6 km kevyt putkipalkkikaide 10,7 km raskas putkipalkkikaide 11,8 km raskas putkipalkkikaide 4,2 km raskas putkipalkkikaide 16,9 km kevyt putkipalkkikaide 1,3 km ja 1,6 km kevyt putkipalkkikaide

14 12 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta SEURANNAN TOTEUTTAMINEN 2.2 Seurantamenetelmä Keskikaidevaurioita on seurattu kattavasti kolmen vuoden ajan lokakuusta 2003 syyskuuhun 2006 kaikilla keskikaiteellisilla ohituskaistaosuuksilla ja kapeilla nelikaistaisilla keskikaideteillä. Kahdesta kohteesta seurantatietoja on kolmea vuotta pidemmältä ajalta ja uusimmista kohteista ainoastaan vuodelta (taulukko 2-2). Hoitourakoitsijat ovat kirjanneet tapahtuneet keskikaidevauriot seurantalomakkeelle. Lomakkeelle on kirjattu vaurion tapahtuma-aika, paikka ja kuvaus tapahtumasta sekä vaurion seuraukset ja kaiteen korjaus ajankohta ja kustannukset. Hoitourakoitsijoiden vaurioilmoituksia on täydennetty poliisin onnettomuusilmoituksien tiedoilla, lähinnä tapahtumakuvauksella. Kaikki vauriot eivät ole tulleet poliisin tietoon, joten tapahtumakuvausta ei ole kaikista vaurioista. Poliisin onnettomuusilmoitusten tiedoilla täydennetyt seurantalomakkeet on esitetty liitteissä 1-7. Taulukko 2-2. Seuranta-aika eri kohteissa. Seurantakohde Vt 4 Hirvaskangas - Äänekoski Vt 4 Haaransilta - Kempele Vt 5 Joroinen - Varkaus Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti Vt 6 Muukko - Ahvenlampi Vt 9 Orivesi - Muurame Kt 54 Loppi - Launonen Seuranta-aika lokakuu syyskuu2006 (1 vuosi) lokakuu syyskuu 2006 (3 vuotta) lokakuu syyskuu 2006 (1 vuosi) lokakuu syyskuu 2006 (6 vuotta) lokakuu syyskuu 2006 (3 vuotta) lokakuu syyskuu 2006 (3 vuotta) lokakuu syyskuu 2006 (4 vuotta)

15 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta KESKIKAIDEVAURIOT 3 KESKIKAIDEVAURIOT 3.1 Keskikaidevaurioiden määrä, tiheys ja riski Keskikaidevaurioiden määrä Keskikaidevaurioiden kokonaismäärä kolmen viime vuoden osalta on 106 vauriota (taulukko 3-1). Vaurioiden määrässä on vuosien välillä huomattavaa vaihtelua. Seurantajakson vaurioiden määrä 2+2-kaistaisilla osuuksilla oli selvästi muita vuosia suurempi. Suurimmat vauriomäärät ovat olleet kaikilla 2+2-kaistaisilla tieosuuksilla seurantajaksolla (taulukko 3-2). Vuoden vaurioiden määrää aikaisempiin vuosiin verrattaessa pitää huomioida, että luvuissa on mukana kaksi seurantakohdetta (vt 4 Hirvaskangas - Äänekoski 2+1 ja vt 5 Joroinen - Varkaus 2+1 ja 2+2) enemmän kuin aikaisempina vuosina. Seurantajakson vaurioiden suuremman määrän 2+1-kaistaisilla osuuksilla selittää uusilla seurantaosuuksilla tapahtuneet vauriot. Vuosina mukana olleissa 2+1-kaistaisissa seurantakohteissa tapahtui yhteensä 5 vauriota, joka on samaa tasoa aikaisempien vuosien kanssa. Valtatien 5 Joroinen - Varkaus vuonna 2005 liikenteelle avatulla 2+2- kaistaisella osuudella ei tapahtunut vaurioita , joten uusilla 2+2- kaistaisilla seurantakohteilla ei ollut vaikutusta vaurioiden kokonaismäärään nelikaistaisilla osuuksilla. Taulukko 3-1. Keskikaidevaurioiden määrä vuosittain 2+2-kaistaisilla ja 2+1-kaistaisilla osuuksilla. Vuoden luvuissa on mukana kaksi vuonna 2005 liikenteelle avattua seurantakohdetta enemmän kuin aikaisempien vuosien luvuissa. Keskikaidevauriot (vaurioiden lkm) Yhteensä 2+2-ajokaistaiset ajokaistaiset Yhteensä Vakavia vaurioita, joista poliisi on tehnyt onnettomuusilmoituksen tai jotka ovat vaatineet välitöntä korjausta, on kolmen vuoden aikana tapahtunut 57 kertaa, mikä on 54 % tapahtuneiden vaurioiden kokonaismäärästä (106 keskikaidevauriota).

16 14 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta KESKIKAIDEVAURIOT Eniten kaidevaurioita on tapahtunut valtatiellä 9 Orivesi - Muurame 2+2- kaistaisilla ohituskaistaosuuksilla ja vähiten valtatiellä 5 Joroinen - Varkaus 2+2-kaistaisella osuudella. Joroinen - Varkaus 2+2-kaistaisella osuudella ei yhden vuoden seurannan aikana tapahtunut yhtään vauriota. (taulukko 3-2) Eniten vuosittaista hajontaa kaidevaurioiden määrässä on valtatiellä 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti ja valtatiellä 9 Orivesi - Muurame 2+2-kaistaisilla osuuksilla. Muilla osuuksilla vaurioita on tapahtunut vuosittain melko tasaisesti. Taulukko 3-2. Keskikaidevaurioiden määrä vuosittain seurantakohteissa. Seurantakohde Vt 4 Hirvaskangas - Äänekoski 2+1 Vt 4 Haaransilta - Kempele 2+2 Vt 5 Joroinen - Varkaus 2+1 Vt 5 Joroinen - Varkaus 2+2 Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti Vt 6 Muukko - Ahvenlampi 2+2 Vt 9 Orivesi - Muurame 2+1 Vt 9 Orivesi - Muurame 2+2 Kt 54 Loppi - Launonen 2+1 Keskikaidevauriot (vaurioiden lkm/vuosi) Aikaisemmat selvitykset ( ) ( ) Keskiarvo vaurioita/ vuosi Keskikaidevauriotiheys Keskikaidevauriotiheys kuvaa keskikaidevaurioiden määrää tiekilometriä kohti. Mitä suurempi vauriotiheys on, sitä enemmän joudutaan tekemään toimenpiteitä vaurioiden korjaamiseksi jokaista tiekilometriä kohti. Keskimäärin vauriotiheys on ollut 0,67 vauriota per keskikaidekilometri vuodessa. Vauriotiheys on vaihdellut kolmen vuoden seurantajakson aikana 0,51 ja 1,12 välillä. Karkeasti arvioiden voidaan sanoa, että keskikaiteellisilla tieosuuksilla syntyy kaidevaurioita noin 0,5-1,0 kertaa vuodessa jokaista keskikaiteellista tiekilometriä kohti. (taulukko 3-3) Keskikaidevauriotiheys on ollut vuosina kaistaisilla osuuksilla hieman suurempi verrattuna 2+1-kaistaisiin osuuksiin. Jos seurantajakson selvästi suurempaa vauriomäärää ei oteta huomioon, ero 2+2-kaistaisten ja 2+1-kaistaisten osuuksien välillä pienenee.

17 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta KESKIKAIDEVAURIOT Taulukko 3-3. Keskikaidevauriotiheys (vaurioita/keskikaidekm/vuosi) 2+1- ja 2+2-kaistaisilla osuuksilla. Seurantakohde Vauriotiheys (keskikaidevauriot/keskikaidekm/vuosi) Keskimäärin vuodessa 2+2-kaistaiset 0,58 1,42 0,56 0, kaistaiset 0,36 0,43 0,58 0,57 Yhteensä 0,51 1,12 0,57 0,67 Keskikaidevauriotiheys on ollut suurin seuranta-aikana valtatiellä 9 Orivesi - Muurame 2+2-kaistaisilla ohituskaistaosuuksilla. Vähiten vaurioita on tapahtunut valtatiellä 5 Joroinen - Varkaus 2+2-kaistaisilla osuuksilla. (taulukko 3-4) Taulukko 3-4. Keskikaidevauriotiheys seurantakohteissa (vaurioita/keskikaidekm/vuosi). Seurantakohde Vt 4 Hirvaskangas - Äänekoski 2+1 raskas putkipalkkikaide Vt 4 Haaransilta - Kempele 2+2 kevyt putkipalkkikaide Vt 5 Joroinen - Varkaus 2+1 raskas putkipalkkikaide Vt 5 Joroinen - Varkaus 2+2 raskas putkipalkkikaide Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti 2+2 raskas putkipalkkikaide Vt 6 Muukko - Ahvenlampi 2+2 raskas putkipalkkikaide Vt 9 Orivesi - Muurame 2+1 kevyt putkipalkkikaide Vt 9 Orivesi - Muurame 2+2 kevyt putkipalkkikaide Kt 54 Loppi - Launonen 2+1 kevyt putkipalkkikaide Vauriotiheys (keskikaidevauriot/keskikaidekm/vuosi) Aikaisemmat selvitykset Keskimäärin vuodessa ,21 1,21-0,58 1,16 0,81 0, ,92 0, ,00 0,00 0,42 0,59 0,85 0,08 0,47 (3 vuotta) - 0,48 0,95 0,95 0,79 0,00 (1 vuosi) - 0,28 0,38 0,19 0,28-0,63 3,14 1,41 1,73 0,63 0,63 0,94 0,55 Keskikaidevaurioriski Keskikaidevaurioriski kuvaa kaidevaurioiden määrää liikennesuoritetta kohti. Mitä suurempi keskikaidevaurioriski on sitä useammin ajoneuvo aiheuttaa keskikaidevaurion. Keskikaiteellisilla tieosuuksilla tapahtuu keskimäärin 0,24 keskikaidevaurioita miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti vuodessa. Vaurioriski on vaihdellut kolmen vuoden seurantajakson aikana 0,18-0,45 välillä. Karkeasti arvioiden voidaan sanoa, että keskikaiteellisilla tieosuuksilla kaidevaurioriski on 0,2-0,4 kaidevauriota per miljoona ajoneuvokilometriä.

18 16 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta KESKIKAIDEVAURIOT Ero 2+1- ja 2+2-kaistaisten teiden välillä ei vaurioriskissä ole niin suuri kuin vauriotiheydessä. Osan 2+2-kaistaisten teiden suuremmasta vauriotiheydestä selittää siis näiden teiden suurempi liikennemäärä. (taulukko 3-5) Vaurioriski on pysytellyt samalla tasolla koko seuranta-ajan lukuun ottamatta vuoden tuloksia 2+2-kaistaisilta osuuksilta. Ruotsissa on seurattu kaidevaurioriskin kehitystä 2000-luvun alusta. Ruotsissa tehdyn keskikaidevaurioseurannan johtopäätöksenä on esitetty, että kaidevaurioiden määrä pienenee ajan myötä (Carlsson A & Brude U 2005). Suomalaisista tuloksista ei voida tehdä kolmen vuoden seurannan perusteella tällaista johtopäätöstä. Taulukko 3-5. Keskikaidevaurioriski (vaurioita/ ajonkm/vuosi) 2+1- ja 2+2-kaistaisilla osuuksilla. Seurantakohde Vaurioriski (keskikaidevauriot/ ajonkm/vuosi) Keskimäärin vuodessa 2+2-kaistaiset 0,19 0,58 0,20 0, kaistaiset 0,17 0,21 0,23 0,21 Yhteensä 0,18 0,45 0,21 0,24 Keskikaidevaurioriski on ollut suurin seuranta-aikana valtatiellä 9 Orivesi - Muurame 2+2-kaistaisilla osuuksilla ja pienin valtatiellä 5 Joroinen - Varkaus 2+2-kaistaisilla osuuksilla (taulukko 3-6) Ajoratojen välissä olevan keskialueen leveys ei näytä vaikuttavan keskikaidevaurioriskiin. Valtatiellä 6 Muukko - Ahvenlampi keskialue on puolimetriä leveämpi kuin valtatiellä 4 Haaransilta - Kempele ja valtatiellä 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti, mutta vaurioriski on samaa tasoa. Taulukko 3-6. Keskikaidevaurioriski (vaurioita/ ajonkm/vuosi) seurantakohteissa. Seurantakohde Vt 4 Hirvaskangas - Äänekoski 2+1 raskas putkipalkkikaide Vt 4 Haaransilta - Kempele 2+2 kevyt putkipalkkikaide Vt 5 Joroinen - Varkaus 2+1 raskas putkipalkkikaide Vt 5 Joroinen - Varkaus 2+2 raskas putkipalkkikaide Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti 2+2 raskas putkipalkkikaide Vt 6 Muukko - Ahvenlampi 2+2 raskas putkipalkkikaide Vt 9 Orivesi - Muurame 2+1 kevyt putkipalkkikaide Vt 9 Orivesi - Muurame 2+2 kevyt putkipalkkikaide Kt 54 Loppi - Launonen 2+1 kevyt putkipalkkikaide Vaurioriski (keskikaidevauriot/ ajonkm/vuosi) Aikaisemmat Keskimäärin selvitykset vuodessa ,34 0,34-0,12 0,25 0,17 0, ,39 0, ,00 0,0 0,12 0,17 0,25 0,02 0,14 (3 vuotta) - 0,11 0,21 0,21 0,18 0,00 (1 vuosi) - 0,14 0,19 0,09 0,14-0,31 1,56 0,70 0,86 0,27 0,27 0,40 0,23

19 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta KESKIKAIDEVAURIOT Vertailu ruotsalaisiin tutkimustuloksiin Keskikaidevaurioriski Ruotsissa on suurempi kuin Suomessa (taulukko 3-7). Erityisesti 2+1-kaistaisilla osuuksilla vaurioriski on Ruotsissa selvästi korkeampi (Ruotsi n. 0,44, Suomi 0,21). Ruotsissa käytetään enemmän herkemmin vaurioituvaa vaijerikaidetta, kun taas Suomessa kaikilla keskikaiteellisilla osuuksilla on putkipalkkikaide. 2+2-kaistaisilla teillä ero vaurioriskissä Suomen ja Ruotsin välillä ei ole niin iso kuin 2+1-kaistaisilla teillä. Suomessa vaurioriski on hieman pienempi (Ruotsi n. 0,30, Suomi 0,27). Suomalaiset 2+2-kaistaiset tie ovat metriä leveitä. Liikennesuorite ruotsalaisissa selvityksissä on esitetty akseliparikilometreinä. Akseliparikilometrit on muutettu vertailun helpottamiseksi vastaamaan ajoneuvokilometrejä. Tuloksia arvioitaessa pitää muistaa, että Ruotsissa keskikaiteellisia tieosuuksia on yli 1100 km, kun Suomessa niitä on vasta hieman alle 60 km. Ruotsin seurantatuloksia voidaan tältä osin pitää luotettavimpina. Taulukko 3-7. Keskikaidevaurioriski Ruotsissa (Carlsson A 2006). Tietyyppi Vaurioriski Ruotsissa (vauriota/ akseliparikm) Vaurioriski Ruotsissa (vaurioita/ ajonkm/v 2+1 0,49 n. 0,56 - moottoriliikennetie 2+1 maantie 0,39 n. 0,44 0,21 Vaurioriski Suomessa (vaurioita/ ajonkm/v 2+2 (poikkileikkaus 15,5-16,5 m) 2+2 (poikkileikkaus 18,5) 0,36 n. 0,41-0,26 n. 0,30 0, Keskikaidevaurioiden syyt Tyypilliset vauriotilanteet seurantakohteissa Kantatiellä 54 ongelma on ollut keskikaideosuuden alku tieosuuden itäpäässä. Kaikki kirjatut keskikaidevauriot ovat tapahtuneet samassa kohdassa. Neljän vuoden aikana ajoneuvoyhdistelmä on törmännyt samaan keskikaiteen päähän neljä kertaa. Kaidetta on joka kerta rikkoutunut useita kymmeniä metrejä. Ongelma on nyt pyritty ratkaisemaan lyhentämällä keskikaidetta 72 m ja asentamalla lähestymissuuntaan ohituskieltomerkit. Valtatiellä 4 Haaransilta - Kempele kaidevaurioita on tapahtunut eniten ohitustilanteissa ajoneuvon suistuessa keskikaiteeseen. Nämä kaidevauriot ovat tapahtuneet talviolosuhteissa. Osuudella on tapahtunut aura-auton aiheuttamaa kaidevauriota tilanteessa, jossa ajoneuvo on lähtenyt ohittamaan aura-autoa oikealta, mutta on osunut sivuauraan, jolloin aura-auto on suistunut keskikaiteeseen. Lisäksi kerran etuaura on osunut kaiteen saumaan ja mennyt siitä läpi.

20 18 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta KESKIKAIDEVAURIOT Valtatiellä 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti ja valtatiellä 6 Ahvenlampi - Muukko keskikaidevaurioita on tapahtunut eniten ohitustilanteissa ja yksittäisissä suistumisonnettomuuksissa talviolosuhteissa. Valtatiellä 5 Joroinen - Varkaus kaksi keskikaidevauriota on syntynyt ajoneuvon suistuessa kaiteeseen talviolosuhteissa. Yksi kaidevaurio on tapahtunut, kun ajoneuvo on törmännyt keskikaiteen eteläpäähän. Valtatiellä 4 Hirvaskangas - Äänekoski kaidevauriot ovat syntyneet suistumisessa talviolosuhteissa, rattijuopon törmätessä liikenteen jakajaan ja yhdistelmäajoneuvon perävaunun osuessa keskikaiteeseen. Yhteenveto keskikaidevaurioiden syistä Suurimmat keskikaidevauriot syntyvät raskaan ajoneuvon törmätessä keskikaiteellisen tieosuuden alussa kaiteen päähän. Törmäykset kaiteen päähän keskittyvät muutamille keskikaiteellisille tieosuuksille, eikä niitä tapahdu systemaattisesti kaikissa kohteissa. Törmäämiset kaiteen päähän voidaan estää sijoittamalla kaiteen alku hyvin havaittavaan kohtaan. Tyypillisin tilanne, jossa on syntynyt keskikaidevaurioita, on ohitustilanne talviolosuhteissa. Ohitustilanteissa keskikaidevaurion riski on suurempi, koska ohittava ajoneuvo ajaa ohituskaistalla lähellä keskikaidetta. Ajoneuvon hallinnan menettämisen riski kasvaa, kun siirrytään ajokaistalta toiselle, erityisesti talviolosuhteissa. Toisaalta voidaan sanoa, että juuri tällaisia tilanteita varten keskikaidetta rakennetaan ohituskaistoille. Keskikaiteeseen törmääminen estää vakavammat seuraamukset tilanteissa, joissa ajoneuvon kuljettaja on menettänyt ajoneuvonsa hallinnan. Aura-auton aiheuttamat keskikaidevauriot ovat syntyneet valtatiellä 4 välillä Haaransilta - Kempele. Tieosuuden kaidetyyppi on kevyt putkipalkkikaide. Vaurioseurannan perusteella aurausvaurioita tapahtuu vähän, eikä raskaan ja kevyen putkipalkkikaiteen välillä voida sanoa olevan eroa aurausvaurioiden osalta. Talvella tapahtuu enemmän keskikaidevaurioita kuin kesällä (kuva 3-1). Kaksi kolmasosaa kaikista keskikaidevaurioista on tapahtunut loka - maaliskuussa tai talvisissa olosuhteissa muina aikoina. Myös ruotsalaisen seurantatutkimuksen mukaan talviolosuhteet tiellä on merkittävä keskikaidevaurioiden määrää selittävä tekijä (Carlsson A & Brude U 2005).

21 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta KESKIKAIDEVAURIOT Keskikaidevauriot talvi- ja kesäolosuhteissa 37 % talvi kesä 63 % Kuva 3-1. Keskikaidevaurioiden jakautuminen talvi- ja kesäolosuhteisiin seurantajaksolla lokakuu syyskuu Liikenneonnettomuudet keskikaideosuuksilla Kolmen vuoden aikana ( ) poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia on tapahtunut keskikaiteellisilla tieosuuksilla yhteensä 147. Henkilövahinko-onnettomuuksia näistä on 10 onnettomuutta. Niistä yksi, valtatiellä 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti kapealla nelikaistaisella tiellä tapahtunut suistumisonnettomuus on johtanut yhden henkilön kuolemaan. Keskikaide ei vaikuttanut kuolemaan johtaneen suistumisonnettomuuden syyhyn eikä seuraukseen. Onnettomuuksista hieman yli 40 % on aiheuttanut keskikaidevaurion. Keskikaiteeseen törmääminen ei näyttäisi aiheuttavan vakavia henkilövahinkoonnettomuuksia. Kolmen vuoden aikana kahdessa keskikaideonnettomuudessa on tullut lieviä henkilövahinkoja.

22 20 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta KESKIKAIDEVAURIOT Taulukko 3-8. Liikenneonnettomuudet keskikaiteellisilla tieosuuksilla kolmen vuoden aikana Suluissa keskikaidevaurion aiheuttaneiden onnettomuuksien määrä. Seurantajaksot (lokakuu - syyskuu) Vt 4 Hirvaskangas (3) Äänekoski 2+1 Vt 4 Haaransilta - Kempele 15 (5) 11 (5) 12 (5) 2+2 Vt 5 Joroinen - Varkaus (3) 2+1 Vt 5 Vehmasmäki - 5 (3) 11 (6) 5 (1) Hiltulanlahti Vt 6 Muukko - Ahvenlampi 3 (1) 9 (3) 7 (4) 2+2 Vt 9 Orivesi - Muurame 20 (7) 16 (7) 9 (6) 2+1 ja 2+2 Kt 54 Loppi - Launonen 1 (-) 2 (1) 2 (2) 2+1 Yhteensä 44 (16) 52 (22) 51 (24) Kahden vuoden aineistoon perustuen ( yhteensä 46 keskikaidevaurion aiheuttanutta onnettomuutta) suurin osa keskikaidevaurioon johtaneista onnettomuuksista on ollut yksittäisonnettomuuksia (74 %). Yksittäisonnettomuuksiksi lasketaan myös tilanteet, joissa ajoneuvo ohittaessaan toista ajoneuvoa suistuu keskikaiteeseen, mutta ei osu ohitettavaan ajoneuvoon. Toiseksi eniten on tapahtunut ohitusonnettomuuksia (20 %). Ohitusonnettomuuksissa ohittaja ja ohitettava ajoneuvo ovat törmänneet toisiinsa. Muut onnettomuudet ovat peräänajo-onnettomuuksia ja eläinonnettomuuksia. Keskikaiteelliset tiejaksot ovat toimineet suunnitellulla tavalla. Ne ovat ehkäisseet vakavia henkilövahinkoja aiheuttavat kohtaamisonnettomuudet kokonaan. Seurantajakson jälkeen lokakuussa 2006 tapahtui valtatiellä 9 Muuramessa suistumisonnettomuus, jossa pakettiauto ajautui keskikaiteen läpi vastaan tulevien ajokaistan yli pientareelle. Kuljettaja sai sairaskohtauksen ja menetti ajoneuvon hallinnan 1-kaistaisella osuudella. Ajoneuvo ajautui ensin oikealle tien pientareelle ja sieltä vasemmalle osuen keskikaiteeseen. Tässä tapauksessa keskikaide ei toiminut suunnitellulla tavalla, mutta vakavilta seuraamuksilta kuitenkin vältyttiin. Ajoneuvon ajautumiseen keskikaiteen läpi ilmeisesti vaikutti se, että ajoneuvo osui kaiteeseen jyrkässä törmäyskulmassa pientareen kautta kiertäen.

23 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta KESKIKAIDEVAURIOT 3.4 Keskikaidevaurioiden kustannukset Yhden keskikaidetörmäyksen vahingot ovat vaurioituneen ajoneuvon lisäksi yleensä muutamia kymmeniä metrejä vaurioitunutta keskikaidetta. Tällaisen vaurion korjauskustannukset ovat keskimäärin Keskimääräinen korjauskustannus keskikaiteellista tiekilometriä kohti vuodessa on noin 1000 /keskikaidekilometri. Kantatiellä 54, missä on tapahtunut seurantajaksona kaksi raskaan ajoneuvoyhdistelmän törmäämistä keskikaiteen päähän; vauriot ja kustannukset ovat olleet huomattavasti keskimääräistä vaurioita suurempia. Keskikaidetta on näissä tapauksissa tuhoutunut metriä ja korjauskustannukset ovat olleet euroa per keskikaidevaurio. 3.5 Häiriötilanteet Vakavimmat häiriötilanteet ovat syntyneet raskaan ajoneuvoyhdistelmän aiheuttamista keskikaidevaurioista. Tielle jäänyt ajoneuvoyhdistelmä vie enemmän tilaa kuin henkilöauto ja tukkii siksi helpommin ajokaistan muulta liikenteeltä. Kuva täysperävaunuyhdistelmä törmäsi keskikaiteen päähän kt 54:llä Lopella.

24 22 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta KESKIKAIDEVAURIOT Ajoneuvo vaurioituu törmätessään keskikaiteeseen yleensä niin pahasti, että se joudutaan hinaamaan pois paikalta. Henkilöautot saadaan siirrettyä nopeasti tien reunaan, niin että ne eivät merkittävästi häiritse muuta liikennettä. Raskaiden ajoneuvojen siirtäminen vie enemmän aikaa. Kantatiellä 54 tapahtuneissa raskaan liikenteen kaidevaurioissa poliisi joutui ohjaamaan liikennettä 3-6 tuntia ennen kuin tie oli taas vapaasti käytettävissä. Vakavissa kaidevaurioissa, kun johde on katkennut tai vääntynyt ajokaistalle, rikkoutunut kaiteen osa poistetaan välittömästi. Kaide korjataan näissä tapauksissa yleensä viikon sisällä tapahtuneesta. Yleisimmin kaidevauriot ovat niin lieviä, että niitä ei ole tarpeen korjata välittömästi, vaan korjaus voidaan suorittaa esim. talven jälkeen keväällä tai kesällä. Esimerkiksi valtatiellä 6 Ahvenlampi - Muukko koko ohituskaista suljettiin kerralla ja kaikki vuoden seurantajakson aikana syntyneet kaidevauriot korjattiin samaan aikaan lokakuussa Henkilöauton törmääminen kaiteeseen aiheuttaa yleensä lievän kaidevaurion, vaikka henkilöauto itsessään vaurioituisi niin pahasti, että se joudutaan hinaamaan pois paikalta. Lievissä kaidevaurioissa johteessa on painumia ja muutamia tolppia on katkennut. Kaidevaurioiden korjaaminen ei aiheuta pitkäaikaista häiriötä muulle liikenteelle. Yhden kaidevaurion korjaaminen vie aikaa muutaman tunnin. Ohituskaista joudutaan sulkemaan korjauksen ajaksi.

Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2007. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 4/2008

Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2007. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 4/2008 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2007 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 4/2008 Jussi Sipilä Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2007 Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf

Lisätiedot

KESKIKAIDEVAURIOIDEN SEURANTA

KESKIKAIDEVAURIOIDEN SEURANTA KESKIKAIDEVAURIOIDEN SEURANTA 1.10.2004 30.9.2005 18.1.2006 Tieliikelaitos, Konsultointi Jussi Sipilä ALKUSANAT Selvitys on jatkoa tutkimukselle Kapeiden keskikaiteiden kaidevauriot ja kunnossapidon kokemukset,

Lisätiedot

Suhtautuminen keskikaiteellisiin ohituskaistaosuuksiin

Suhtautuminen keskikaiteellisiin ohituskaistaosuuksiin Suhtautuminen keskikaiteellisiin ohituskaistaosuuksiin Tutkimus tielläliikkujien käsityksistä kantatien 54 ja valtatien 9 keskikaiteellisista ohituskaistaosuuksista, Johdanto Tutkimuksen tavoitteena oli

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

Keskikaiteelliset tiet Ruotsissa

Keskikaiteelliset tiet Ruotsissa S12 Pääteiden parantamisratkaisut Keskikaiteelliset tiet Ruotsissa Suunnitteluperiaatteet ja keskeiset kokemukset Sisäisiä julkaisuja 33/2005 Julkaisun nimi 1 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Keskikaiteelliset

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Onnettomuusriskit eri keleillä Suomessa

Onnettomuusriskit eri keleillä Suomessa VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Onnettomuust eri keleillä Suomessa Tiesääpäivät 6.6.2017 Fanny Malin, Ilkka Norros ja Satu Innamaa VTT Tausta VTT on tehnyt viime vuosina tutkimusta siitä,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Keskikaideteiden toteuttaminen

Keskikaideteiden toteuttaminen Keskikaideteiden toteuttaminen Olli Mäkelä, Destia Oy Väylät&Liikenne 2008 8.10.2008 Keskikaidetiet Suomessa Kesään 2006 mennessä keskikaiteita tehty 8 kohteessa yhteensä 62 km Käynnissä olevien kohteiden

Lisätiedot

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Väylät & Liikenne 2004 - Jyväskylä Paviljonki 13.-14.10.2004 Heikki Summala, Helsingin yliopisto Päivi Nuutinen, Tiehallinto KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Tiehallinnossa on ollut

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005

Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005 JULKISUUSANALYYSI Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005 Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 e-mail: info@observer.fi www.observer.fi

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA Jäsenyrittäjiemme tekemien havaintojen mukaan, talvihoidon keskimääräinen taso Keski-Suomessa on laskenut vuodesta toiseen ja tilanne on joillain alueilla lähellä

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille Esiselvitys 8/2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 1.1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Tiehallinnon näkökulma

Tiehallinnon näkökulma 1 Ysiväylä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Tiehallinnon näkökulma Pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinto /ik 13.03.06 2 "PRO tie" -liikkeitä liikkeellä Monilla tiesuunnilla on eri tavoin järjestäytyneet

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 72

Tietoa tiensuunnitteluun nro 72 Tietoa tiensuunnitteluun nro 72 Julkaisija: Tiehallinto, liikennetekniikka 7.1.2004 OHITUSKAISTAT LEVEIDEN ERIKOISKULJETUSTEN REITEILLÄ Leveiden kuljetusten reittiselvitys Erikoiskuljetukset, joissa ylitetään

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Tien poikkileikkauksen suunnittelu 11.6.2013

Tien poikkileikkauksen suunnittelu 11.6.2013 29 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien poikkileikkauksen suunnittelu 11.6.2013 Tien poikkileikkauksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 29/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Kari Lehtonen

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Miten kansainvälinen liikenne näkyy tienpidon arjessa?

Miten kansainvälinen liikenne näkyy tienpidon arjessa? Miten kansainvälinen liikenne näkyy tienpidon arjessa? LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSFOORUMI 2014 12.11.2014 2 Liikennetiedote tielle 21 Tie 21 välillä Tornio - Kilpisjärvi. Paikka: Enontekiö. Noin 67 km ennen

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Raskas ajoneuvo jumissa

Raskas ajoneuvo jumissa Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Raskas ajoneuvo jumissa liikennehäiriöt 2012 2014 Juha Valtonen Juha Valtonen Raskas ajoneuvo jumissa - liikennehäiriöt 2012-2014 Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Liikenneturva

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT 8.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain 6 8 Tammikuu.% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn Yhteensä Yhteensä Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn 8 Yhteensä Yhteensä 9 9 Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu.%

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2013 sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä kasvoi. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2013. Vuonna 2012 hirvionnettomuuksissa kuolleita ei ollut.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 193 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 363 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 73 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 408 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna Liikenne projekti Tina, Lavina ja Jenna Tinan liikuntaapäiväkirja 23.03 maanantai. 24.03 tiistai Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins. Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins Harrastuksiin liittyvää liikuntaa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-05 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja ( /v) loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1062 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 212 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 18 (4 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 354 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 71 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 9- tien kehityskäytävä Hankkeen päätösseminaari Jyväskylä 07.06.2007 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Seppo Kosonen Tiehallinto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Tiehallinto

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta?

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Liikenneonnettomuuksien tutkinta Liikennevakuutuskeskus

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 155 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 31 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 8 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ Tieliikenneonnettomuudet v. 0-06: KUNTA MIEHIKKÄLÄ 8.8.07 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-06 tapahtui 0 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa).

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 225 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 45 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot