Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 4/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2007. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 4/2008"

Transkriptio

1 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2007 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 4/2008

2

3 Jussi Sipilä Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2007 Tiehallinto Helsinki 2008

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/palvelut/julkaisut) ISSN TIEH v Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Jussi Sipilä, Olli Mäkelä: Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta Helsinki Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 4/ s. + liitt. 33 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: kaiteet, keskikaiteet, korjaus, kustannukset, liikenneonnettomuudet, ohituskaistat, tietyypit, vauriot Aiheluokka: 34, 82 TIIVISTELMÄ Selvityksessä on kerätty ja analysoitu tiedot keskikaidevaurioista ja liikenneonnettomuuksista keskikaiteellisilta ohituskaistaosuuksilta ja kapeilta nelikaistaisilta teiltä. Keskikaidevauriotiedot on kerätty kaikilta keskikaiteellisilta tieosuuksilta niiden valmistumisesta lähtien. Ensimmäinen keskikaiteellinen tieosuus valmistui vuonna Neljän viimeisen vuoden ajan seurantaa on tehty järjestelmällisesti. Hoitourakoitsijat ovat kirjanneet keskikaidevauriot seurantalomakkeelle. Tietoja on täydennetty poliisin laatimilla tapahtumakuvauksilla liikenneonnettomuuksista. Työssä on raportoitu keskikaidevauriot syksyyn 2006 mennessä valmistuneilta tieosuuksilta. Vt 4 Simo - Viantienjoki tieosuuden kaidetyyppi on vaijerikaide, muilla osuuksilla keskikaide on putkipalkkikaide. vt 4 Äänekoski - Hirvaskangas, keskikaiteelliset ohituskaistat vt 4 Haaransilta - Kempele, kapea nelikaistainen tie vt 4 Simo - Viantienjoki, keskikaiteelliset ohituskaistat vt 5 Joroinen - Varkaus, keskikaiteelliset ohituskaistat vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti, kapea nelikaistainen tie vt 6 Ahvenlampi - Muukko, kapea nelikaistainen tie vt 9 Orivesi - Muurame, keskikaiteelliset ohituskaistat kt 54 Loppi - Launonen, keskikaiteelliset ohituskaistat Keskikaidevaurioita on sattunut vuosittain kaikilla keskikaiteellisilla tieosuuksilla. Vaurioiden määrä on pysynyt neljän viimeisen vuoden ajan samalla tasolla. Keskikaiteellisilla tieosuuksilla sattuu vuosittain keskimäärin 0,7 keskikaidevauriota/km. Vaurioiden määrä on suurempi 2+2- kuin 2+1-kaistaisilla osuuksilla. 2+2-kaistaisilla osuuksilla tapahtuu 0,8 ja 2+1-kaistaisilla 0,6 keskikaidevauriota/km. Liikennemäärään suhteutettuna 2+2- ja 2+1-kaistaisilla osuuksilla ei ole merkittävää eroa keskikaidevaurioiden määrässä. Keskimäärin tieosuuksilla on tapahtunut 0,2 keskikaidevauriota/ajonkm. Vuoden seurannassa olleella vaijerikaiteellisella tieosuudella on tapahtunut hieman enemmän vaurioita kuin putkipalkkikaiteellisilla osuuksilla keskimäärin. Suurimmat vauriot ovat syntyneet raskaan ajoneuvon törmätessä kaiteen päähän. Eniten vaurioita tapahtuu ohitustilanteissa henkilöautoille. Yhden keskikaidetörmäyksen vahingot ovat vaurioituneen ajoneuvon lisäksi yleensä muutamia kymmeniä metrejä vaurioitunutta keskikaidetta. Tällaisen vaurion korjauskustannukset ovat keskimäärin Vaijerikaiteen korjauskustannus on seurannan perusteella pienempi kuin putkipalkkikaiteen, noin 600 /keskikaidevaurio. Kalleimpia kaidevaurioita kustannuksiltaan ovat raskaiden ajoneuvojen törmäämiset kaiteen päähän. Näissä tapauksissa kaiteen korjauskustannukset ovat olleet Keskikaide hidastaa jonkin verran tien talvihoitoa, erityisesti kaiteen alusta on hankala ja hidas puhdistaa. Keskikaiteellista tietä voidaan aurata samalla kalustolla kaidetyypistä riippumatta. Keskikaiteelliset tiejaksot ovat toimineet suunnitellulla tavalla. Ne ovat ehkäisseet vakavia henkilövahinkoja aiheuttavat kohtaamisonnettomuudet kokonaan. Keskikaideonnettomuuksissa ei ole tapahtunut vakavia loukkaantumisia.

6

7 ESIPUHE Uusina tietyyppeinä on vuodesta 2000 lähtien otettu Suomessa käyttöön keskikaiteellisia kapeita nelikaistaisia teitä ja keskikaiteellisia ohituskaitaosuuksia. Keskikaidevaurioseurannan tarkoituksena on ollut kerätä tietoa, toimiiko keskikaide suunnitellulla tavalla, kuinka paljon törmäyksiä keskikaiteeseen tapahtuu ja minkälaisia seurauksia törmäyksistä aiheutuu. Keskikaidevaurioseurantaa on tehty kattavasti kaikilla keskikaiteellisilla tieosuuksilla lokakuusta 2003 lähtien. Seurannassa on kerätty ja analysoitu tiedot kaidevaurioista ja liikenneonnettomuuksista keskikaiteellisilta kapeilta nelikaistaisilta teiltä ja ohituskaistaosuuksilta. Seurannan tulokset on raportoitu vuosittain selvitysraporteissa tai muistioissa. Seurantaa ei jatketa enää tässä muodossa ensi vuonna. Tämä raportti on yhteenveto keskikaidevaurioista saaduista kokemuksista ja tuloksista. Selvitys on tehty Tiehallinnon Asiantuntijapalvelut yksikön toimeksiannosta. Tilaajan yhdyshenkilönä ovat toimineet Päivi Nuutinen ja Pauli Velhonoja. Selvitys on tehty Destiassa, jossa tehtävästä ovat vastanneet Jussi Sipilä ja Olli Mäkelä. Keskikaidevaurioita koskevien tietojen kirjaamisesta ovat vastanneet hoitourakoitsijat Suolahden, Oulun, Kemin, Juvan, Kuopion, Lappeenrannan, Oriveden, Jämsän ja Hämeenlinnan hoitourakoista. Kemin hoitourakkaa on hoitanut NCC Roads ja Hämeenlinnan hoitourakkaa YIT, muut hoitourakat ovat olleet Destian vastuulla. Helsinki tammikuussa 2008 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 KESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TOTEUTTAMINEN Seurantakohteet Seurantamenetelmä 12 3 KESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TULOKSET Keskikaidevaurioiden määrä, tiheys ja riski Keskikaidevaurioiden syyt ja korjauskustannukset Liikenneonnettomuudet keskikaideosuuksilla Häiriötilanteet Keskikaiteellisen tien talvihoito 20 4 YHTEENVETO 21 LÄHDELUETTELO LIITTEET

10 8 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2007

11 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BJOHDANTO 1 JOHDANTO Uusina tietyyppeinä on vuodesta 2000 lähtien otettu Suomessa käyttöön keskikaiteellisia kapeita nelikaistaisia teitä ja keskikaiteellisia ohituskaitaosuuksia. Keskikaiteellisia teitä rakentamalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta ja vähentämään erityisesti vakavia kohtaamisonnettomuuksia. Keskikaidevaurioseurannan tarkoituksena on kerätä tietoa, toimiiko keskikaide suunnitellulla tavalla, kuinka paljon törmäyksiä keskikaiteeseen tapahtuu ja minkälaisia seurauksia törmäyksistä aiheutuu. Keskikaidevauriot on selvitetty kesään 2006 mennessä valmistuneilta keskikaiteellisilta tieosuuksilta. vt 4 Äänekoski - Hirvaskangas (valmistumisvuosi 2005) vt 4 Haaransilta Kempele (2003) vt 4 Simo - Viantienjoki (2006) vt 5 Joroinen - Varkaus (2005) vt 5 Vehmasmäki Hiltulanlahti (2000) vt 6 Ahvenlampi Muukko (2003) vt 9 Orivesi Muurame (2003 kt 54 Loppi Launonen ( ) Selvityksessä on kerätty ja analysoitu tiedot keskikaidevaurioista ja liikenneonnettomuuksista keskikaiteellisilla tieosuuksilla. Keskikaidevaurioiden keräämisestä ovat vastanneet tieosuuksien hoitourakoitsijat. Hoitourakoitsijat ovat kirjanneet tapahtuneet keskikaidevauriot seurantalomakkeelle. Hoitourakoitsijoiden tekemiä kirjauksia on täydennetty poliisin tietoon tulleiden keskikaidevaurioon johtaneiden liikenneonnettomuuksien tapahtumakuvauksilla. Hoitourakoitsijat ovat tehneet keskikaidevaurioseurantaa neljän vuoden ajan Ennen lokakuuta 2003 tapahtuneet keskikaidevauriot on selvitetty jälkikäteen seurantajakson lokakuu syyskuu 2004 raportoinnin yhteydessä. Tuloksissa on siis mukana kaikki keskikaiteellisilla tieosuuksilla tapahtuneet keskikaidevauriot niiden liikenteelle avaamisen jälkeen. Seurantatuloksista on laadittu seurantajaksoittain (lokakuu - seuraavan vuoden syyskuu) seuraavat selvitysraportit ja muistiot. Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriot ja kunnossapidon kokemukset, Tiehallinnon selvityksiä 8/2005 /1/ Keskikaidevaurioiden seuranta , muistio /2/ Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta , Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 47/2006 /3/ Tämä selvitysraportti on jatkoa näille kolmelle aikaisemmalle työlle. Tämä raportti on yhteenveto neljän vuoden aikana saaduista tuloksista.

12 10 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TOTEUTTAMINEN 2 KESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TOTEUTTAMINEN 2.1 Seurantakohteet Seurantakohteet ovat vuosina valmistuneet keskikaiteelliset ohituskaistaosuudet sekä kapeat nelikaistaiset keskikaidetiet (kuva 2-1). Keskikaiteelliset ohituskaistaosuudet ovat joko 2+1- tai 2+2-kaistaisia. Ohituskaistojen välissä voi olla perinteisiä keskikaiteettomia 1+1-kaistaisia osuuksia. Kapea nelikaistainen keskikaidetie tarkoittaa ohituskaistaa pidempää yhtäjaksoista 2+2-kaistaista tieosuutta. Kapea nelikaistainen keskikaidetie voi olla moottoritie. Kuva 2-1. Seurantakohteet. Suluissa tieosuuden valmistumisvuosi.

13 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TOTEUTTAMINEN Keskikaiteena seurantakohteissa on joko kevyt tai raskas putkipalkkikaide tai vaijerikaide. Suomen ainut vaijerikaiteellinen keskikaideosuus on valtatiellä 4 välillä Simo - Viantienjoki. Seurantakohteiden tietyyppi, poikkileikkaus, keskikaidepituus, liikennemäärä ja kaidetyyppi on esitetty taulukossa 2-1. Taulukko 2-1. Seurantakohteiden tietyyppi, poikkileikkaus, keskikaidepituus, liikennemäärä ja keskikaiteen tyyppi. Seurantakohde Vt 4 Simo - Viiantienjoki Vt 4 Hirvaskangas - Äänekoski Vt 4 Haaransilta - Kempele Vt 5 Joroinen - Varkaus Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti Vt 6 Muukko - Ahvenlampi Vt 9 Orivesi - Muurame Kt 54 Loppi - Launonen Tietyyppi 2+1 ohituskaistat 2+1 ohituskaistat kapea nelikaistainen tie 2+1 ja 2+2 ohituskaistat kapea nelikaistainen tie kapea nelikaistainen tie 2+1 ja 2+2 ohituskaistat 2+1 ohituskaistat poikkileikkaus 15,75/7,0+3,75 m keskialue 2,0 m 15,75/7,0+3,75 m keskialue 2,0 m 18,7/2x7,0 m keskialue 1,7 m 15,8/7,1+3,7 m keskialue 2,0 m tai 18,8/2*6,9 m keskialue 2,0 m 18,7/2x7,0 m keskialue 1,7 m 20,2/2x7,0 m keskialue 2,2 m 15,75/7,0+3,75 m keskialue 2,0 m tai 19,0/2x7,0 m keskialue 2,0 m 15,7/7,25+3,75 m keskialue 1,7 m kaidepituus (km) liikennemäärä (KVL 2006) kaidetyyppi 5 km vaijerikaide 2,3 km raskas putkipalkkikaide 8,6 km kevyt putkipalkkikaide 10,7 km raskas putkipalkkikaide 11,8 km raskas putkipalkkikaide 4,2 km raskas putkipalkkikaide 16,9 km kevyt putkipalkkikaide 2,9 km kevyt putkipalkkikaide

14 12 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TOTEUTTAMINEN 2.2 Seurantamenetelmä Keskikaidevaurioita on seurattu järjestelmällisesti neljän vuoden ajan lokakuusta 2003 syyskuuhun Ennen vuotta 2003 tapahtuneet keskikaidevauriot on selvitetty jälkikäteen seurantajaksolla lokakuu syyskuu Tuloksissa on siis mukana kaikki keskikaiteellisilla tieosuuksilla tapahtuneet keskikaidevauriot niiden liikenteelle avaamisen jälkeen. Taulukossa 2-2 on esitetty seuranta-aika kussakin seurantakohteessa. Hoitourakoitsijat ovat lokakuusta 2003 kirjanneet tapahtuneet keskikaidevauriot seurantalomakkeelle. Lomakkeelle on kirjattu vaurion tapahtuma-aika, sijainti, mahdollisimman tarkka kuvaus tapahtumasta, seuraukset ja korjauskustannukset. Hoitourakoitsijoiden vaurioilmoituksia on täydennetty poliisin onnettomuusilmoituksien tiedoilla, lähinnä tapahtumakuvauksella. Kaikki vauriot eivät ole tulleet poliisin tietoon, joten tapahtumakuvausta ei ole kaikista vaurioista. Taulukko 2-2. Seuranta-aika keskikaiteellisilla tieosuuksilla. Hoitourakoitsijoiden kirjaamia keskikaidevaurioita on aikajaksolta lokakuu syyskuu Keskikaidevauriot on selvitetty jälkikäteen seurantajaksolla lokakuu syyskuu 2004.

15 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TULOKSET 3 KESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TULOKSET 3.1 Keskikaidevaurioiden määrä, tiheys ja riski Keskikaidevaurioiden määrä Keskikaiteellisilla tieosuuksilla Suomessa on sattunut 153 keskikaidevaurioita niiden liikenteelle avaamisen jälkeen. Luvussa ovat mukana kaikki ennen syksyä 2006 valmistuneet tieosuudet. Taulukossa 3-1 on esitetty keskikaidevaurioiden määrä tieosuuksittain. Taulukko 3-1. Keskikaidevaurioiden määrä seurantakohteissa. Keskikaidevauriot (vaurioiden lkm/vuosi) Seurantakohde Aikaisemmat selvitykset /2003-9/ /2004-9/ /2005-9/ /2006-9/2007 Yhteensä Vt 4 Simo Viantienjoki Vt 4 Hirvaskangas Äänekoski 2+1 Vt 4 Haaransilta Kempele 2+2 Vt 5 Joroinen Varkaus 2+1 Vt 5 Vehmasmäki Hiltulanlahti 2+2 ( ) Vt 6 Muukko Ahvenlampi 2+2 Vt 9 Orivesi Muurame 2+1 Vt 9 Orivesi Muurame 2+2 Kt 54 Loppi Launonen 2+1 ( ) Yhteensä

16 14 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TULOKSET Keskikaidevaurioita on sattunut vuosittain kaikilla keskikaiteellisilla tieosuuksilla. Vaurioiden määrä on pysynyt neljän viimeisen vuoden ajan samalla tasolla. Poikkeuksen tekee valtatien 9 Orivesi - Muurame 2+2-kaistaisten osuuksien seurantajakso 10/2004-9/2005, jolloin tieosuudella tapahtui erityisen paljon keskikaidevaurioita (kuva 3-1). Keskikaidevaurioiden määrä 25 Keskikaidevaurioita Vt 4 Simo - Viantienjoki 2+1 Vt 4 Hirvaskangas - Äänekoski 2+1 Vt 4 Haaransilta - Kempele 2+2 Vt 5 Joroinen - Varkaus 2+1 Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti 2+2 Vt 6 Muukko - Ahvenlampi 2+2 Vt 9 Orivesi - Muurame 2+1 Vt 9 Orivesi - Muurame 2+2 Kt 54 Loppi - Launonen /2003-9/ /2004-9/ /2005-9/ /2006-9/2007 Seurantajakso Kuva 3-1. Keskikaidevaurioiden määrän kehitys lokakuusta 2003 syyskuuhun 2007.

17 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TULOKSET Keskikaidevauriotiheys Keskikaidevauriotiheys kuvaa vaurioiden määrää tiekilometriä kohti. Mitä suurempi vauriotiheys sitä enemmän joudutaan tekemään toimenpiteitä vaurioiden korjaamiseksi jokaista tiekilometriä kohti. Keskikaidevauriotiheys on keskimäärin 0,7 keskikaidevauriota/tiekm. Vauriotiheys on suurempi 2+2- kuin 2+1-kaistaisilla keskikaideosuuksilla kaistaisilla teillä lukema on 0,8 ja 2+1-kaistaisilla 0,6 keskikaidevauriota/tiekm. Taulukossa 3-2. on esitetty kaikkien seurannassa mukana olleiden tieosuuksien keskimääräinen keskikaidevauriotiheys. Vt 4 Simo - Viantienjoki on ainut seurannassa mukana ollut vaijerikaiteellinen tieosuus. Yhden vuoden seurantajakson aikana keskikaidevaurioriski vaijerikaiteellisella tieosuudella on ollut hieman suurempi kuin putkipalkkikaiteellisilla tieosuuksilla keskimäärin. Taulukko 3-2. Keskikaidevauriotiheys seurantakohteissa. Seurantakohde Seurantavuosia Vauriotiheys (vauriot/ keskikaidekm/v) Vt 4 Simo - Viantienjoki ,8 vaijerikaide Vt 4 Hirvaskangas - Äänekoski ,6 raskas putkipalkkikaide Vt 4 Haaransilta - Kempele ,8 kevyt putkipalkkikaide Vt 5 Joroinen - Varkaus ,9 raskas putkipalkkikaide Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti ,5 raskas putkipalkkikaide Vt 6 Muukko - Ahvenlampi ,7 raskas putkipalkkikaide Vt 9 Orivesi - Muurame ,3 kevyt putkipalkkikaide Vt 9 Orivesi - Muurame ,9 kevyt putkipalkkikaide Kt 54 Loppi - Launonen ,5 kevyt putkipalkkikaide 2+1-kaistaiset osuudet 0,6 2+2-kaistaiset osuudet 0,8 Yhteensä 0,7

18 16 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TULOKSET Keskikaidevaurioriski Keskikaidevaurioriski kuvaa vaurioiden määrää liikennesuoritetta kohti. Mitä suurempi vaurioriski on sitä todennäköisemmin tietä käyttävä ajoneuvo aiheuttaa keskikaidevaurion. Keskikaidevaurioriski on keskimäärin 0,2 keskikaidevauriota/ ajoneuvokm. Vaurioriskissä ei ole merkittävää eroa 2+2- ja 2+1-kaistaisen poikkileikkauksen välillä. Taulukossa 3-3. on esitetty kaikkien seurannassa mukana olleiden tieosuuksien keskimääräinen keskikaidevaurioriski. Keskikaidevaurioriski vaijerikaiteellisella tieosuudella Vt 4 Simo - Viantienjoki on ollut yhden vuoden seurantajakson perusteella hieman suurempi kuin putkipalkkikaiteellisilla tieosuuksilla keskimäärin. Taulukko 3-3. Keskikaidevaurioriski seurantakohteissa. Seurantakohde Seurantavuosia Vaurioriski (vauriot/ ajonkm/v) Vt 4 Simo - Viantienjoki ,3 vaijerikaide Vt 4 Hirvaskangas - Äänekoski ,2 raskas putkipalkkikaide Vt 4 Haaransilta - Kempele ,1 kevyt putkipalkkikaide Vt 5 Joroinen - Varkaus ,4 raskas putkipalkkikaide Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti ,1 raskas putkipalkkikaide Vt 6 Muukko - Ahvenlampi ,2 raskas putkipalkkikaide Vt 9 Orivesi - Muurame ,1 kevyt putkipalkkikaide Vt 9 Orivesi - Muurame ,8 kevyt putkipalkkikaide Kt 54 Loppi - Launonen ,2 kevyt putkipalkkikaide 2+1-kaistaiset osuudet 0,2 2+2-kaistaiset osuudet 0,2 Yhteensä 0,2

19 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TULOKSET 3.2 Keskikaidevaurioiden syyt ja korjauskustannukset Suurimmat vauriot ovat syntyneet raskaan ajoneuvon törmätessä kaiteen päähän. Eniten vaurioita tapahtuu ohitustilanteissa henkilöautoille. Teräsputkipalkkikaiteeseen törmäyksen aiheuttamat vahingot ovat vaurioituneen ajoneuvon lisäksi yleensä muutamia kymmeniä metrejä vaurioitunutta kaidejohdetta ja alle 10 tolppaa. Tällaisen vaurion korjauskustannukset ovat keskimäärin noin Keskimääräinen korjauskustannus keskikaiteellista tiekilometriä kohti on noin /keskikaidekilometri. Korjauskustannukset ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Kevyen ja raskaan teräsputkipalkkikaiteen korjauskustannuksilla ei ole eroa. Vuoden seurannassa mukana olleen vaijerikaiteellisen tieosuuden Simo - Viantienjoki keskikaidevaurioiden korjauskustannukset ovat olleet selvästi halvempia kuin teräsputkipalkkikaiteiden korjauskustannukset. Yhden vaurion korjauskustannukset ovat olleet keskimäärin 600. Kuva 3-2. Valtatiellä 4 välillä Simo - Viantienjoki vaijerikaiteellisella tieosuudella talvella tapahtunut keskikaidevaurio. Talven aikana tieosuudella tapahtuneet vauriot korjattiin yhdellä kertaa keväällä. Raskaan ajoneuvoyhdistelmän törmääminen erityisesti keskikaiteen päähän aiheuttaa suuret vahingot. Keskikaidetta tuhoutuu näissä tapauksissa helposti noin 100 metriä ja korjauskustannukset ovat euroa. Suurimmat kustannukset on aiheuttanut linja-auto, kun se ajautui keskikaiteen päälle ja rikkoi sitä 300 metrin matkalta. Korjauskustannukset tässä tapauksessa olivat euroa, muissa keskikaidevaurioissa on aina selvitty alle euron kustannuksilla.

20 18 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TULOKSET 3.3 Liikenneonnettomuudet keskikaideosuuksilla Keskikaiteellisilla tieosuuksilla neljän vuoden aikana ( ) on tapahtunut 187 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 19 on johtanut henkilövahinkoihin (taulukko 3-4). Valtatiellä 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti kapealla nelikaistaisella tiellä on tapahtunut seuranta aikana kaksi kuolemaan johtanutta suistumisonnettomuutta. Keskikaide ei vaikuttanut kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien seurauksiin. Poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksista hieman yli 40 % on aiheuttanut keskikaidevaurion. Keskikaiteeseen törmääminen ei näyttäisi aiheuttavan vakavia henkilövahinko-onnettomuuksia. Neljän vuoden aikana viidessä keskikaideonnettomuudessa on tullut henkilöille lieviä vammoja, kuten ruhjeita ja venähdyksiä, joiden takia on täytynyt käydä terveyskeskuksessa tarkistuksessa. Taulukko 3-4. Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet keskikaiteellisilla tieosuuksilla neljän vuoden aikana Suluissa keskikaidevaurion aiheuttaneiden onnettomuuksien määrä. Seurantakohde Seurantajakso (lokakuu - seuraavan vuoden syyskuu) Vt 4 Simo (2) Viantienjoki 2+1 Vt 4 Hirvaskangas (3) 3 (1) Äänekoski 2+1 Vt 4 Haaransilta - 15 (5) 11 (5) 12 (5) 8 (3) Kempele 2+2 Vt 5 Joroinen (3) 1 (0) Varkaus 2+1 ja 2+2 Vt 5 Vehmasmäki - 5 (3) 11 (6) 5 (1) 5 (2) Hiltulanlahti Vt 6 Muukko - 3 (1) 9 (3) 7 (4) 8 (1) Ahvenlampi 2+2 Vt 9 Orivesi - 20 (7) 16 (7) 9 (6) 9 (5) Muurame 2+1 ja 2+2 Kt 54 Loppi - 1 (-) 2 (1) 2 (2) 2 (1) Launonen 2+1 Yhteensä 44 (16) 52 (22) 51 (24) 40 (15) Kolmen vuoden aineistoon perustuen ( yhteensä 61 keskikaidevaurion aiheuttanutta poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta) suurin osa (74 %) keskikaidevaurioon johtaneista onnettomuuksista on yksittäisonnettomuuksia. Yksittäisonnettomuuksiksi lasketaan myös tilanteet, joissa ajoneuvo ohittaessaan toista ajoneuvoa suistuu keskikaiteeseen, mutta ei osu ohitettavaan ajoneuvoon. Toiseksi eniten on tapahtunut ohitusonnettomuuksia (20 %). Ohitusonnettomuuksissa ohittaja ja ohitettava ajoneuvo ovat törmänneet toisiinsa. Loput (6 %) onnettomuudet ovat peräänajo-onnettomuuksia ja eläinonnettomuuksia. Keskikaiteelliset tieosuudet ovat toimineet suunnitellulla tavalla. Tieosuuksilla ei ole tapahtunut vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneita kohtaamisonnettomuuksia.

21 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TULOKSET Seurannan aikana on tapahtunut yksi onnettomuus, jossa keskikaide ei estänyt ajoneuvoa suistumasta vastaan tulevien ajokaistalle, mutta vakavilta seuraamuksilta kuitenkin vältyttiin. Lokakuussa 2006 tapahtui valtatiellä 9 Muuramessa suistumisonnettomuus, jossa kuljettaja sai sairaskohtauksen ja menetti ajoneuvonsa hallinnan 1-kaistaisella osuudella. Pakettiauto ajautui ensin oikealle pientareella ja sitten keskikaiteen läpi vastaan tulevien ajokaistan yli vasemmalle pientareelle. Ajoneuvon ajautumiseen keskikaiteen läpi ilmeisesti vaikutti se, että ajoneuvo osui kaiteeseen jyrkässä törmäyskulmassa pientareen kautta kiertäen. 3.4 Häiriötilanteet Vakavimmat häiriötilanteet ovat syntyneet raskaan ajoneuvoyhdistelmän aiheuttamista keskikaidevaurioista. Tielle jäänyt ajoneuvoyhdistelmä vie enemmän tilaa kuin henkilöauto ja tukkii siksi helpommin ajokaistan muulta liikenteeltä. Kuva täysperävaunuyhdistelmä törmäsi keskikaiteen päähän kt 54:llä Lopella. Ajoneuvo vaurioituu törmätessään keskikaiteeseen yleensä niin pahasti, että se joudutaan hinaamaan pois paikalta. Henkilöautot saadaan siirrettyä nopeasti tien reunaan, niin että ne eivät merkittävästi häiritse muuta liikennettä. Raskaiden ajoneuvojen siirtäminen vie enemmän aikaa. Kantatiellä 54 tapahtuneissa raskaan liikenteen kaidevaurioissa poliisi joutui ohjaamaan liikennettä 3-6 tuntia ennen kuin tie oli taas vapaasti käytettävissä. Vakavissa kaidevaurioissa, kun johde on katkennut tai vääntynyt ajokaistalle, rikkoutunut kaiteen osa poistetaan välittömästi. Kaide korjataan näissä tapauksissa yleensä viikon sisällä tapahtuneesta.

22 20 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BKESKIKAIDEVAURIOSEURANNAN TULOKSET Yleisimmin kaidevauriot ovat niin lieviä, että niitä ei ole tarpeen korjata välittömästi, vaan korjaus voidaan suorittaa esim. talven jälkeen keväällä tai kesällä. Henkilöauton törmääminen kaiteeseen aiheuttaa yleensä lievän kaidevaurion, vaikka henkilöauto itsessään vaurioituisi niin pahasti, että se joudutaan hinaamaan pois paikalta. Lievissä kaidevaurioissa johteessa on painumia ja muutamia tolppia on katkennut. Kaidevaurioiden korjaaminen ei aiheuta pitkäaikaista häiriötä muulle liikenteelle. Yhden kaidevaurion korjaaminen vie aikaa muutaman tunnin. Ohituskaista joudutaan sulkemaan korjauksen ajaksi. 3.5 Keskikaiteellisen tien talvihoito Keskikaide hidastaa jonkin verran tien talvihoitoa. Auraus kaiteen vierestä pitää tehdä varovaisesti, jotta aura ei osuisi kaiteeseen. Talvihoidon aiheuttamat keskikaidevauriot eivät ole ongelma, vaurioita tapahtuu vähän. Tyypillisin keskikaidevaurioita aiheuttava tilanne on aura-autoa ohittavan ajoneuvon osuminen auraan, jolloin aura-auto suistuu keskikaiteeseen. Kaidekosketuksia varten auroissa on käytetty joillakin putkipalkkikaiteellisilla osuuksilla erityistä suojatelaa, jolloin kaidekosketukset eivät vaurioita kaidetta niin helposti. Vaijerikaiteellisella tieosuudella vt 4 Simo - Viantienjoki on aurattu normaalilla kalustolla ilman lisälaitteita. Keskikaiteen alusta ei pystytä pitämään täysin paljaana. Talven aikana kaiteen alle ajoittain muodostuva jää- ja lumivalli on hankala ja hidas puhdistaa. Kaidetyypillä ei näyttäisi olevan vaikutusta tien talvihoidon kannalta. Keskikaiteellista tietä voidaan hoitaa samoilla menetelmillä kaidetyypistä riippumatta. Kuva 3-4. Vaijerikaiteellinen seurantaosuus vt 4 Simo - Viantienjoki. Keskikaiteen alle kertyy ajoittain paljon lunta.

23 Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta BYHTEENVETO 4 YHTEENVETO Keskikaiteellisilla tieosuuksilla sattuu vuosittain keskimäärin 0,7 keskikaidevauriota per keskikaidekilometri. Vaurioiden määrä on suurempi 2+2- kuin 2+1-kaistaisilla osuuksilla. Liikennemäärään suhteutettuna 2+2- ja 2+1-kaistaisilla osuuksilla ei ole merkittävää eroa keskikaidevaurioiden määrässä. Keskikaidevaurioriski on keskimäärin 0,2 keskikaidevauriota/ajonkm. Keskikaidevaurioita on sattunut vuosittain kaikilla keskikaiteellisilla tieosuuksilla. Vaurioiden määrä on pysynyt neljän viimeisen vuoden ajan samalla tasolla. Keskikaiteelliset tieosuudet ovat toimineet suunnitellulla tavalla. Tieosuuksilla ei ole tapahtunut vakavia kohtaamisonnettomuuksia. Keskikaidetörmäykset eivät ole aiheuttaneet vakavia henkilövahinkoja. Suurimmat vauriot ovat syntyneet raskaan ajoneuvon törmätessä kaiteen päähän. Eniten vaurioita on tapahtunut ohitustilanteissa henkilöautoille. Keskimäärin yhden kaidevaurion korjauskustannukset ovat noin Vakavimmat häiriötilanteet syntyvät raskaan ajoneuvoyhdistelmän aiheuttamista keskikaidevaurioista. Tällaisissa tilanteissa häiriön kesto muulle liikenteelle on ollut 3-6 tuntia. Yleisimmin kaidevauriot ovat niin lieviä, että niitä ei ole tarpeen korjata välittömästi, vaan korjaus voidaan suorittaa esim. talven jälkeen keväällä tai kesällä Keskikaide hidastaa jonkin verran tien talvihoitoa. Auraus kaiteen vierestä pitää tehdä varovaisesti, jotta aura ei osuisi kaiteeseen. Aurauksen aiheuttamat keskikaidevauriot eivät ole ongelma, vaurioita tapahtuu vähän.

24 22 LÄHDELUETTELO /1/ Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriot ja kunnossapidon kokemukset. Tiehallinnon selvityksiä 8/2005. TIEH Helsinki /2/ Keskikaidevaurioiden seuranta Muistio /3/ Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 47/2006. TIEH v. Helsinki 2006.

25 LIITTEET 1. Vt 4 Hirvaskangas - Äänekoski keskikaiteelliset ohituskaista, keskikaidevaurioseurantalomake 2. Vt 4 Haaransilta - Kempele kapea keskikaiteellinen nelikaistatieosuus, keskikaidevaurioseurantalomake 3. Vt 4 Simo - Viantienjoki keskikaiteelliset ohituskaistat, keskikaidevaurioseurantalomake 4. Vt 5 Joroinen - Varkaus keskikaiteelliset ohituskaistat, keskikaidevaurioseurantalomake 5. Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti kapea keskikaiteellinen nelikaistatieosuus, keskikaidevaurioseurantalomake 6. Vt 6 Ahvenlampi - Muukko kapea keskikaiteellinen nelikaistatieosuus, keskikaidevaurioseurantalomake 7. Vt 9 Orivesi - Muurame keskikaiteelliset ohituskaistat, keskikaidevaurioseurantalomake 8. Kt 54 Loppi - Launonen keskikaiteelliset ohituskaistat, keskikaidevaurioseurantalomake

26

27 LIITE 1 VT 4 HIRVASKANGAS - ÄÄNEKOSKI KESKIKAITEELLISET OHITUSKAISTAT (seuranta ) Tapahtumapvm. Tapahtumapaikka (tieosoite) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli Henkilöauto alkoi heittelehtiä ajaessaan aura-auton perässä 2- kaistaista osuutta ja osui keskikaiteeseen. Yksi pystytolppa vääntyi. Lumi/räntäsadetta, tien pinta oli sohjoinen, lämpötila +2. Auto oli matkalla etelästä pohjoiseen. Autossa oli kolme matkustajaa, kukaan ei loukkaantunut. Auto vaurioitui korjauskelvottomaksi Pohjoiseen matkalla ollut henkilöauto osui kaiteen alussa olevaan liikenteenjakajaan seurauksella, että liikenteen jakaja vääntyi. Kaiteeseen ei tullut vauriota. Auton kuljettaja oli humalassa. Törkeä rattijuopumus. Ei henkilövahinkoja. Tien pinta kuiva ja lämpötila Pohjoiseen matkalla ollut yhdistelmä (pakettiauto+perävaunu, perävaunussa lastina henkilöauto) lähti heittelehtimään 1- kaistaisella osuudella vähän ennen keskikaiteellisen osuuden loppua. Yhdistelmä osui keskikaiteeseen, Rannankylän liittymän liikenteenjakajaan ja suistui edelleen oikealle ojaan. Liikenteen jakaja liittymässä vaurioitui. Ei henkilövahinkoja. Tien pinta paljas ja kuiva, lämpötila +17. Seuraukset (montako pylvästä, paljonko johdetta Yksi pystytolppa vääntyi Liikenteen jakaja vääntyi 3 pystytolppaa katkesi Kaiteen korjaus (ajankohta, miten tehty, kustannukset Tämän hetken kustannukset tolpan katkaisusta ovat 165,60. Uusi tolppa asennetaan syksyllä -06. Liikenteen ohjaustoimet (ajokaistan sulkeminen yms.) Ei ollut

28 LIITE 1 VT 4 HIRVASKANGAS - ÄÄNEKOSKI KESKIKAITEELLISET OHITUSKAISTAT (seuranta ) Tapahtumapvm. Tapahtumapaikka (tieosoite) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli /307/2400 Henkilöauton ohitusonnettomuus. Ohituskaistan päättyessä ei voinut palata ajoneuvojonoon, vaan törmäsi keskikaiteeseen. Ajosuunta etelään. Ei henkilövahinkoja, ajoneuvo vaurioitui vasemmasta kyljestä käyttökelvottomaksi. Urissa vettä, vesisade, päivänvalo. Seuraukset (montako pylvästä, paljonko johdetta Keskikaidetta 20 metriä Kaiteen korjaus (ajankohta, miten tehty, kustannukset korjattu syyskuussa Kustannus 4450 Liikenteen ohjaustoimet (ajokaistan sulkeminen yms.)

29 LIITE 2 VT 4 HAARANSILTA KEMPELE KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS (seuranta ) Pvm Tapahtumapaikka (tieosoite) vt-4 Tupoksen eritasoliittymästä pohjoiseen lähdettäessä rampin pään kohdalla keskikaide. 4/363/5800 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: vakava /364/1700 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: vakava /363/6900 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: vakava (mitä tapahtui, olosuhteet, keli Kaksi aura-autoa oli auraamassa pari-aurauksena Oulun suunnasta. Toinen aura-auto aurasi vasenta kaistaa aivan keskikaiteen tuntumassa. Toinen aura-auto tuli taempana toista kaistaa. Perävaunullinen kuorma-auto saapui Oulun suunnasta ohittaen ensin oikealla kaistalla ajaneen aura-auton. Kuorma-auto lähti tämän jälkeen ohittamaan vasemmalla kaistalla ajanutta aura-autoa sillä seurauksella, että aura-auton auran siipi ja yhdistelmän perävaunu koskettivat toisiaan. Kosketuksen voimasta aura-auto ajautui keskikaiteeseen painaen sen noin metrin vastakkaisen liikenteen puolelle. Olosuhteet: Lumisade, ilmanlämpötila -1 C, klo 7.00 Pohjoisen suuntaan menossa ollut henkilöauto lähti ohittamaan rekkaa menettäen ajoneuvon hallinnan ja törmäsi ajoneuvon etuosalla keskikaiteeseen. Olosuhteet: Pilvipouta, ilmanlämpötila -7 C, klo 7.42 Kolmen auton peltikolari. Henkilöautot A ja B ajoivat oikeanpuoleista kaistaa pohjoiseen päin peräkkäin. Henkilöauton B edellä oli ajanut henkilöauto A noin 80 km/h nopeusrajoituksen ollessa 100 km/h. Henkilöauto B oli kiihdyttänyt tarkoituksenaan ohittaa edellään oleva ajoneuvo A. Kesken ohituksen oli auto B lähtenyt hallinnasta ja törmännyt tien keskikaiteeseen. Tästä auto B jatkoi matkaa kohti tien oikeaa reunaa. Jossain vaiheessa auto C törmäsi autoon B. Auto C jatkoi siitä matkaa suoraan kohti sähköpylvästä. Sähköpylväs katkesi maanrajasta ja kaatui auton C päälle. Henkilöauto A yritti väistää edellään törmäileviä autoja ajamalla ajoradan oikeaan laitaan. Auto A pysähtyi ajoradan oikeaan laitaan osittain penkan päälle. Auto A törmäsi kevyesti auton C päälle kaatuneeseen sähköpylvääseen. Olosuhteet: Kirkas, ilmanlämpötila -17 C, klo Seuraukset Kaidetta jouduttiin oikomaan, jotta vääntynyt kaide ei aiheuta vaaraa ohituskaistalla ajaville. Kaide uusittiin seuraavalla viikolla Keskikaide vääntyi ja irtosi kaidepylväistä. Kaiteesta vääntyi 2 tolppaa, jotka käytiin hiljaisen liikenteen aikana vääntämässä kaiteen alle. Valaisinpylväs kaatui tienluiskaan. Häiriötilanteen kesto Kolariautot paikalla 1h. Kaide mutkalla 3h. Kaide rutussa 1 viikko. Kolariautot paikalla 1h. Kaiteen ensiapu 12 h kuluessa, kaide korjattu alkuperäiseen kuntoon

30 VT 4 HAARANSILTA KEMPELE KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS (seuranta ) LIITE 2 Pvm Tapahtumapaikka (tieosoite) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli Seuraukset Häiriötilanteen kesto /364/1907 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: auraus Tupoksen eritasoliittymän eteläpuoli 4/363/4354 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: lievä Tietä aurattiin kahdella aura-autolla peräkkäin, etummaisen auraauton etuaura tökkäsi kaiteen saumaan ja meni kaiteesta läpi. Olosuhteet: Pouta, ilmanlämpötila -2 C Henkilöauto ollut menossa Oulun suuntaan. Noin kilometri ennen Tupoksen ABC-huoltamoa oli kulkusuunnassaan vasemmalta puolen tullut tielle kolmen hirven lauma. Henkilöauto oli jarruttanut ja välttääkseen yhteentörmäyksen hirvien kanssa väistänyt vasemmalle puolelle, jolloin törmännyt keskikaiteeseen. Olosuhteet: Kirkas, ilmanlämpötila +14 C, klo 6.10 Vaurioitunutta kaidetta painettiin aura-autolla kaidelinjaan. Kaidetta vaurioitui 4 m matkalta, joka jouduttiin korjaamaan kiireellisenä työnä. Keskikaiteessa pieni painuma. Aura-auto pääsi heti jatkamaan matkaa. Kaide korjattiin alkuperäiseen kuntoon. Ei aiheuta häiriötä. Vaurio on niin pieni, ettei sitä ole ryhdytty korjaamaan erikseen.

31 LIITE 2 VT 4 HAARANSILTA KEMPELE KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS (seuranta ) Pvm Tapahtumapaikka (tieosoite) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli /363/834 Ohitustilanteessa auto lähtenyt hallinnasta ja törmännyt keskikaiteeseen. 4kpl tolppia vääntynyt. Kuljettaja ajoi Oulun suuntaan ja vauhtia kuljettajan kertoman mukaan oli 100 km/h. Ajoneuvo törmäsi keskikaiteeseen keula edellä, jonka jälkeen pyöri renkaillaan neljä kertaa ympäri ja pysähtyi oikeanpuoleiselle kaistalle. Olosuhteet: tienpinta jäinen, sää kirkas, ilman lämpötila /363/3900 Ohitustilanteen aikana auton takapyörän laakeri jumiutunut, auto suistunut kaiteeseen. 8 kpl tolppia vääntynyt, kaide vähän. Ajoneuvo osui keula edellä kaiteeseen ja pyörähti jolloin myös perä osui kaiteeseen, lopuksi ajoneuvo suistui oikeanpuoleiseen ojaan. Olosuhteet: tien pinta jäinen, sää pilvipouta, ilman lämpötila -4 astetta /363/1990 Auto lähtenyt heittelehtimiään ja törmännyt keskikaiteeseen joka vääntyi ja kaksi pylvästä hajosi. Keli oli huono. Kuljettaja ajoi oman kertomansa mukaan rauhallisesti 80 km/h oikean puoleista kaistaa, kun ajoneuvon perä oli alkanut heittelehtimään. Ajoneuvon keula vaurioitui pahasti osuessaan keskikaiteeseen. Seuraukset Tolppia jouduttiin uusimaan. Tolpat jouduttiin uusimaan ja kaidejohdetta. Tolpat jouduttiin uusimaan ja kaidejohdetta Häiriötilanteen kesto 0,5h 0,5h 0,5h Olosuhteet: tien pinta jäinen, sää lumisade, ilman lämpötila -2 astetta Henkilöauto törmännyt keskikaiteeseen Kaidetta korjattiin 0,5h km Haaransillalta pohjoiseen /363/1685 Rattijuoppo, ajanut moottoritietä väärään suuntaan ja törmännyt kaiteeseen 7 tolppaa uusittiin ja vääntynyt kaide 1h

32 VT 4 HAARANSILTA KEMPELE KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS (seuranta ) Tapahtumapaikka Pvm (tieosoite) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli /363/4610 Rattijuoppo ajoi keskikaiteeseen. Törkeä rattijuopumus, ajoneuvo romuttunut. Seuraukset 10 tolppaa mutkalla, ellipsikaide pahoin mutkilla Olosuhteet: tien pinta jäinen, sää lumisade, ilman lämpötila -3 astetta Kolaroinut keskikaidetta, vähäisiä vaurioita Kaidetta korjattiin 0,5h km Haaransillalta pohjoiseen km ennen Haaransiltaa, Hevosenkuljetus perävaunu / henkilöauto lähtenyt heittelehtimään Oulusta päin tul- ja osunut ulkokaiteeseen taessa /363/650 Auto tullut Tupoksen rampista toisen auton eteen, takaa tullut auto oli väistänyt rampilta tullutta autoa ja ajautunut kaiteeseen /363/2260 Ilmeisesti henkilöautolla törmätty kaiteeseen, 1 tolppa nurin kaiteen liitoksen kohdalta. Alaikäisen kuljettajan ajoneuvo osui vasemmasta etukulmastaan keskikaiteeseen. Olosuhteet: tien pinta paljas ja kuiva, sää kirkas, ilman lämpötila +18 astetta 2 tolppaa vääntynyt ja kaide vääntynyt 4 kaidetolppaa meni nurin ja ellipsikaide vaurioitui Kaidetta korjattiin LIITE 2 Häiriötilanteen kesto 1h 0,5h 1h 1h

33 LIITE 2 VT 4 HAARANSILTA KEMPELE KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS (seuranta ) Tapahtumapvm. Tapahtumapaikka (tieosoite) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli /363/150 Henkilöauto ajoi pohjoiseen. Tapahtumapaikka heti Haaransillan liikenneympyrän jälkeen. Henkilöauto lähti ohittamaan rekkaautoa. Rekan nostattaman lumipölyn takia henkilöauton kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan ja osui keskikaiteeseen. Ajoneuvo vaurioitui, mutta sillä pystyi ajamaan pois moottoritieltä. Tien pinta jäinen ja lämpötila -20. Ei henkilövahinkoja /363/6318 Aura-auto aurasi ohituskaistaa pohjoisen suuntaan. Oikean puoleista kaistaa ajanut pakettiauto ohittaessaan auraa törmäsi sen sivuauraan. Törmäyksen voimasta aura-auto ohjautui keskikaiteeseen. Keskikaide vaurioitui. Molemmat pystyivät jatkamaan matkaa. Tien pinta luminen ja lämpötila -1. Ei henkilövahinkoja /363/228 Henkilöauto lähti kiihdyttämään Haaransillan liikenneympyrästä Oulua kohti. Auton takapää oli alkanut heittelehtimään ja se osui keskikaiteeseen katkaisten tolppia. Autoon tuli vaurioita keulaan ja hinausauto vei sen pois paikalta. Sää kirkas, tien pinta jäinen ja lämpötila -27. Ei henkilövahinkoja /363/1880 Peräänajokolari, lumisade. Kaksi henkilöautoa olivat ohittaneet rekka-auton. Palattuaan omalle kaistalle etummainen auto oli alkanut heittelehtimään ja osunut keskikaiteeseen. Takimmainen henkilöauto oli törmännyt etummaiseen. Ajoneuvoihin tuli vaurioita ja ne hinattiin pois paikalta. Tien pinta jäinen, lumisadetta ja lämpötila -9. Ei henkilövahinkoja Seuraukset (montako pylvästä, paljonko johdetta Ei kaidevauriota 4 pylvästä 3 pylvästä 4/363/433 Vaurion aiheuttajasta ei ole tietoa 1 pylväs 4/363/2262 Vaurion aiheuttajasta ei ole tietoa 1 pylväs /363/6922 Henkilöauton kuljettaja nukahti rattiin ja ajautui keskikaiteeseen. Ajoneuvon vasen kylki vaurioitui ja vasen eturengas lähti paikoiltaan. Kuljettajan vieressä nukkunut matkustaja loukkaantui niskasta. Sää kirkas, tien pinta paljas ja kuiva. Lämpötila +7 2 pylvästä, laahausjälkeä johteessa 120 m /363/295 Henkilöauton törmäys kaiteeseen 3 pylvästä Kaiteen korjaus (ajankohta, miten tehty, kustannukset Liikenteen ohjaustoimet (ajokaistan sulkeminen yms.)

34 LIITE 2 VT 4 HAARANSILTA KEMPELE KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS (seuranta ) Tapahtumapvm. Tapahtumapaikka (tieosoite) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli /363/330 Yksittäisonnettomuus, henkilöauton törmäys keskikaiteeseen liukkaalla kelillä. Ajosuunta pohjoiseen. Ei henkilövahinkoja, ajoneuvon eturengas vääntyi ja takakulmassa lommo. Ajoneuvo hinausautolla huoltoon. Jäinen tienpinta, päivänvalo, pilvipouta, lämpötila -10. Seuraukset (montako pylvästä, paljonko johdetta Keskikaiteeseen kahteen kohtaan painumia /363/ Törmäys keskikaiteeseen, tekijää ei tiedossa 3 pylvästä, johdetta 16m /363/5876 Yksittäisonnettomuus, henkilöauton törmäys keskikaiteeseen ja 25 pylvästä, 8m uutta ajautuminen oikealle puolen ojaan. Kuljettaja humalassa. Ei henkilövahinkoja, johdetta, oikaisu ajoneuvo lunastuskuntoon. Tienpinta paljas ja kuiva, 16m pimeä ja valaistu, lämpötila -4. Vääntyneet tolpat saattavat aiheuttaa vaaraa etelään johtavalla ohituskaistalla /363/858 Yksittäisonnettomuus, henkilöauton törmäys keskikaiteeseen, ajosuunta pohjoiseen. Ajoneuvosta irtosi eturengas, rengas etelään menevien kaistalla. Kuljettaja humalassa. Ei henkilövahinkoja. Tienpinta märkä, pimeä ja valaistu, vesisadetta, lämpötila +9. Keskikaidetta vaurioitunut n 20 m Kaiteen korjaus (ajankohta, miten tehty, kustannukset Liikenteen ohjaustoimet (ajokaistan sulkeminen yms.) 1859,20 Aliurakoitsija hoitanut 1206,40 Aliurakoitsija hoitanut 5162,40 Aliurakoitsija hoitanut 2869,36 Aliurakoitsija hoitanut

35 LIITE Tapahtumapvm. Tapahtumapaikka (tieosoite ja suunta) VT 4 SIMO - VIANTIENJOKI KESKIKAITEELLINEN OHITUSKAISTATIE (seuranta ) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli Seuraukset (montako pylvästä, paljonko johdetta Kaiteen korjaus (ajankohta, miten tehty, kustannukset 4/4/5230 Lämpötila 0 tienoilla paikoin liukastakin, pilvistä. Henkilöauto 1 pylväs Korjattu Kustannukset: osat 50 +työosuus 300 4/420/5420 Lämpötila +2 pilvinen ja tuulinen keli. Henkilöauto. 1 pylväs Korjattu Kustannukset: osat 50 +työosuus /420/1325 Yksittäisonnettomuus. Henkilöauton törmäys keskikaiteeseen ja suistuminen ojaan matkalla Kemistä Simoon. Ajoneuvo alkoi heittelehtimään tiellä olleen lumikasan takia. Lumi tippunut ilmeisesti jostain kuorma-autosta. Ajoneuvo vaurioitui. Ei henkilövahinkoja. Tienpinta sohjo, pimeää, räntäsadetta, lämpötila /420/6150 Keskikaidetta oli poistettu päällystystyön takia 10 tolpan pituudelta. Pohjaltaan madallettu henkilöauto oli osunut keskikaiteen tolpan jalkaan (korkeus 6-10 cm). Autosta irronnut äänenvaimennin Ei varsinaista keskikaidevauriota. 4/420/5500 Ajosuunta Oulu-Kemi. Keli -3 pilvipouta. 3 tolppaa ja 1 sumupaalu 3 tolppaa Korjattu Kustannukset: osat 140 +työosuus 500 Korjattu Kustannukset: osat 170 +työosuus 800 Liikenteen ohjaustoimet (ajokaistan sulkeminen yms.) Laskettu nopeus 50 km/h ja suljettu toinen kaista 2 ajorataisen puolelta Laskettu nopeus 50 km/h ja suljettu toinen kaista 2 ajorataisen puolelta Laskettu nopeus 50 km/h ja suljettu toinen kaista 2 ajorataisen puolelta Laskettu nopeus 50 km/h ja suljettu toinen kaista 2 ajorataisen puolelta

36

37 LIITE klo klo Tapahtumapvm. Tapahtumapaikka (tieosoite) VT 5 JOROINEN - VARKAUS KESKIKAITEELLINEN OHITUSKAISTATIE (seuranta ) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli 5/144/1660 Ajautuminen keskikaiteeseen vasemmalle ja siitä edelleen n. 35 m päähän pois tieltä kulkusuunnassa oikealle valopylvääseen, joka katkesi. Ajoneuvo oli matkalla etelään Pimeä tie/valaistu tieosa, lumisade, -2C 5/144/1630 Suistuminen ajoradan keskikaiteeseen vasemmalle, matkalla etelään. Kuljettaja kertoi menettäneensä ajoneuvon hallinnan ajettuaan paakkuuntuneeseen lumeen. Ajoneuvo vaurioitui ja siitä irtosi vasen eturengas Pimeä tie/valaistu tieosa, lumisade, -1C. HUOM! Paikalla kaksi kaidevauriota lähekkäin. Pöytäkirjoista ei selviä tarkalleen mikä näistä em. vauriotapahtumista aiheutti pohjoisemman tai eteläisemmän vaurion. Vaurioiden välinen etäisyys n. 30 m /144/50 Ajautuminen keskikaiteen päähän, Ajoneuvo matkalla etelästä pohjoiseen. Auto ajanut keskikaiteen eteläisimpään päähän, vasemmalle puolelle vastaantulevien kaistalle siten, että auton oikea etukulma osui liikenteenjakaja merkkiin. Osuman seurauksena auto sivuluisuun ja iskeytyi kohtisuoraan keskikaiteeseen, mistä edelleen ajokaistan vasemmalle puolelle tien penkalle. Ajoneuvo lunastuskuntoon, ei henkilövahinkoja. Ajourat paljaat, valaistu tie, lumisade -11C toukokuun alku 5/144/3140 Painuma, jonka aiheuttajasta ei ole tietoa urakoitsijalla tai poliisilla. Paikalta ei ollut löytynyt mitään ajoneuvosta irronneita osia. Seuraukset (montako pylvästä, paljonko johdetta 4 tolppaa, kaidejohde hivenen vääntynyt 3 tolppaa, kaidejohde ehjä 2 tolppaa, kaidejohde ehjä 12 tolppaa ja 2 johdetta Kaiteen korjaus (ajankohta, miten tehty, kustannukset kesä 2006 kesä 2006, molemmat korjataan samalla kertaa. kesä 2006 heinäkuu 2186,76 Liikenteen ohjaustoimet (ajokaistan sulkeminen yms.) toinen ajokaistoista joudutaan sulkemaan korjaustyön ajaksi toinen ajokaistoista joudutaan sulkemaan korjaustyön ajaksi

38 LIITE 4 Tapahtumapvm. Tapahtumapaikka (tieosoite) vt 5 / vt 5 / vt 5 / vt 5 / VT 5 JOROINEN - VARKAUS KESKIKAITEELLINEN OHITUSKAISTATIE (seuranta ) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli Seuraukset (montako pylvästä, paljonko johdetta 3 tolppaa ja päätyviiste vaurioitunut Ajo keskikaiteen päätyviisteeseen yön aikana. tekijästä ei ole tietoa Kaidetoppa yläpäästä irti. Havaittu kaidetolppa Kaidetolpat yläpäästä irti. havaittu kaidetopllaa Kaidetolpat yläpäästä irti. havaittu kaidetolppaa Kaiteen korjaus (ajankohta, miten tehty, kustannukset Liikenteen ohjaustoimet (ajokaistan sulkeminen yms.)

39 LIITE 5 VT 5 VEHMASMÄKI HILTULANLAHTI KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS (seuranta lokakuu ) Pvm Tapahtumapaikka Seuraukset Häiriötilanteen kesto (tieosoite (mitä tapahtui, olosuhteet, keli To 156 Reunakaide, henkilöauto 24 m kaidejohdetta , 6000 mk tolpat 4 kpl To 156 Keskikaide, henkilöauto 12 m kaidejohdetta , 3000 mk tolpat 2 kpl To 156 Keskikaide, aura-autokolari Tolpat 2 kpl , 2190 mk To 157 Keskikaide, henkilöauto Tolpat 2 kpl , 2500 mk To 157 Keskikaide, tiehöylä Tolpat 2 kpl , 2500 mk To 157 Keskikaide Tolpat 2 kpl , 2500 mk To 157(Vt 9 rampin Keskikaide 36 m kaidejohdetta , 4362 mk kohdalla) tolpat 9 kpl To 156 (Humalajoki) Keskikaide 12 m kaidejohdetta tolpat 3 kpl , 3050 mk Ritisenlahden sillan eteläpuoli 1 tolppa Korjattu , korjausaika 2 h. Ritisenlahti 2 tolppaa Korjattu , korjausaika 2 h. Humalajoki 1 johde + 8 tolppaa Korjattu Vehmasmäen sillasta 1 km etelään 7 tolppaa Korjattu , korjausaika 7 h. Ritisenlahti 1 johde + 5 tolppaa Korjattu , korjausaika 4 h. Kasinharjun sillan jälkeen 2 johdetta + 8 tolppaa 1 johde + 6 tolppaa Korjattu , korjausaika 7 h. Korjattu , korjausaika 7,25 h. Kursiivilla merkityt vuoden 2002 ja 2003 tapahtumat on koottu kaiteenkorjaajan laskutositteiden pohjalta, joten vaurion tapahtuma-aika ja mitä oli tapahtunut, eivät ole tiedossa.

40 VT 5 VEHMASMÄKI HILTULANLAHTI KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS (seuranta lokakuu ) Pvm Tapahtumapaikka (tieosoite /157/100 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: vakava /156/2000 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: lievä /156/1600 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: lievä /157/3600 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: vakava /156/7000 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: lievä /156/157 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: lievä /156/157 Poikkileikkaus: 2+2 Luokitus: lievä (mitä tapahtui, olosuhteet, keli Poliisi oli saanut ilmoituksen Hiltulanlahdessa valtatiellä 5 keskikaiteeseen suistuneesta henkilöautosta. Henkilöauto oli anastettu ja alkoholilla oli osuutta asiaan. Olosuhteet: Lumisade, ilmanlämpötila 0 C, klo Henkilöauto ajoi keskikaiteeseen. Autossa alla kesärenkaat. Venäläinen h-auto ajoi keskikaiteeseen. Vt 5 Heinäaho aura-auton kääntöpaikka 300 m etelään. Henkilöauto A oli menossa etelään päin. Henkilöauto A oli ohittanut edellä ajavaa autoa B, jonka jälkeen auto A oli menettänyt hallinnan ja suistunut kulkusuunnassaan oikealle penkkaan, Auto oli pyörähtänyt katon kautta ympäri, jonka jälkeen se oli jäänyt pyörilleen penkalle. Hetkeä myöhemmin tapahtumapaikan oli ohittanut henkilöauto C. Auto C oli hiljentänyt vauhtiaan, koska hänen edellään ajanut auto D oli hiljentänyt ja siirtynyt ohituskaistalta oikeanpuoleiselle kaistalle. Tässä vaiheessa auto C oli menettänyt hallinnan ja suistunut kulkusuunnassaan vasemmalle keskikaiteeseen ja edelleen siitä pyörähtänyt kulkusuunnassaan paluusuuntaan tien oikeaan laitaan. Olosuhteet: Lumisade, klo 8.45 H-auto törmäsi keskikaiteeseen. Ajosuunta pohjoiseen. Jakopisteessä, sillan alla keskikaidevaurio. Ajosuunta etelään. Sillan alla keskikaidevaurio. Seuraukset LIITE 5 Häiriötilanteen kesto 1 johde + 3 tolppaa, ei Korjattu häiriöitä muulle liikenteelle. 1 johde + 2 tolppaa Korjattu , korjausaika 6 h. 5 tolppaa poikki/vääntynyt 1 johde + 6 tolppaa poikki/vääntynyt 10 tolppaa poikki/vääntynyt 6 h korjauksen takia 8 h korjauksen takia. 8 h korjauksen takia.

41 LIITE 5 Pvm VT 5 VEHMASMÄKI - HILTULANLAHTI KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS (seuranta ) Tapahtumapaikka (tieosoite) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli /156/7300 Kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan sohjoisella tiellä ja ajoneuvo törmäsi keskikaiteeseen. Seuraukset (montako pylvästä, paljonko johdetta Ei raportoitua keskikaidevauriota. Kaiteen korjaus (ajankohta, kustannukset Häiriön kesto (ajokaistan sulkeminen, liikenteen ohjaus Olosuhteet: tienpinta sohjo, sää lumisade, lämpötila -5 astetta /157/3630 Kuljettaja ajoi pakettiautolla Kuopion suuntaan ja oli aikeissa kääntyä Hiltulanlahden rampille, kun hän menetti ajoneuvonsa hallinnan ja ajautui vasemmalle ja osui keskikaiteeseen. Olosuhteet: tienpinta sohjo, sää vesisade, lämpötila /157/2900 Ha törmännyt keskikaiteeseen. Henkilöauton kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan ohittaessaan ajoneuvoyhdistelmää. Henkilöauto oli törmännyt sekä yhdistelmän perävaunuun että keskikaiteeseen. Ei raportoitua keskikaidevauriota, onnettomuuskuvauksen mukaan kaiteen johde vaurioitui 10 metrin matkalta. 1 johde 3 tolppaa kesä h Olosuhteet: tienpinta sohjo, sää räntäsade, lämpötila +2 astetta /150/3200 Ha törmännyt keskikaiteeseen, (-7 C, pakkaslunta) 1 johde 3 tolppaa /157/20 Henkilöauto ajautui oikeanpuoleiselta kaistalta vasemmalle Ei raportoitua keskaidetta osuen keskikaiteeseen. Ajoneuvo raahautui keskikikaidevauriota vasten noin 50 metrin matkan ennen kuin pysähtyi. Kuljettajan epäillään nukahtaneen. kesä h

42 Pvm VT 5 VEHMASMÄKI - HILTULANLAHTI KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS (seuranta ) Tapahtumapaikka (tieosoite) (mitä tapahtui, olosuhteet, keli /156/2500 Ha törmännyt keskikaiteeseen, Vakuutusyhtiö IF Henkilöauto oli osunut keskikaiteeseen ohittaessaan toista ajoneuvoa. Autosta sinkoutuneet osat olivat vaurioittaneet vastaan tulevaa ajoneuvoa pohjasta ja takapuskurista. Seuraukset (montako pylvästä, paljonko johdetta 2 johdetta 20 tolppaa Kaiteen korjaus (ajankohta, kustannukset kesä 2005 Olosuhteet: tienpinta paljas kuiva, sää kirkas, ilman lämpötila +22 astetta /157/0 Ha törmännyt keskikaiteeseen Ritisenlahti sillan alla 1 johde syksy h 9 tolppaa /157/0 Ha törmännyt keskikaiteeseen Ritisenlahti sillan alla 3 tolppaa syksy h LIITE 5 Häiriön kesto (ajokaistan sulkeminen, liikenteen ohjaus 8 h /156/5900 Ha törmännyt keskikaiteeseen Heinäaho Henkilöautosta puhkesi oikea eturengas, jonka jälkeen kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan ja ajoneuvo osui keskikaiteeseen. Ajoneuvo vaurioitui pahasti etu- ja takaosastaan. 3 johdetta 18 tolppaa syksy h Olosuhteet: tien pinta paljas ja kuiva, sää pilvipouta, ilman lämpötila /156/2000 Ha törmännyt keskikaiteeseen Humalajoki 2 johdetta 9 tolppaa syksy h

Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta

Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta S12 Pääteiden parantamisratkaisut Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2005-2006 Sisäisiä julkaisuja 47/2006 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2005-2006

Lisätiedot

Suhtautuminen keskikaiteellisiin ohituskaistaosuuksiin

Suhtautuminen keskikaiteellisiin ohituskaistaosuuksiin Suhtautuminen keskikaiteellisiin ohituskaistaosuuksiin Tutkimus tielläliikkujien käsityksistä kantatien 54 ja valtatien 9 keskikaiteellisista ohituskaistaosuuksista, Johdanto Tutkimuksen tavoitteena oli

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005

Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005 JULKISUUSANALYYSI Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005 Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 e-mail: info@observer.fi www.observer.fi

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA Jäsenyrittäjiemme tekemien havaintojen mukaan, talvihoidon keskimääräinen taso Keski-Suomessa on laskenut vuodesta toiseen ja tilanne on joillain alueilla lähellä

Lisätiedot

Tiehallinnon näkökulma

Tiehallinnon näkökulma 1 Ysiväylä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Tiehallinnon näkökulma Pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinto /ik 13.03.06 2 "PRO tie" -liikkeitä liikkeellä Monilla tiesuunnilla on eri tavoin järjestäytyneet

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Väylät & Liikenne 2004 - Jyväskylä Paviljonki 13.-14.10.2004 Heikki Summala, Helsingin yliopisto Päivi Nuutinen, Tiehallinto KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Tiehallinnossa on ollut

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Onnettomuustarina. Tavoite

Onnettomuustarina. Tavoite Onnettomuustarina Tavoite Saada oppilaat pohtimaan omaa toimintaansa ja onnettomuuksien taustalla olevia tekijöitä onnettomuusesimerkkien avulla. Harjoitus tukee ymmärrystä siitä, että turvallisuus vaatii

Lisätiedot

"MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY"

MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY "MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY" Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan terveisiä Mikä Mitä Miten Miksi VT Mika Peltola ORGANISAATIO Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Lisätiedot

Raskas ajoneuvo jumissa

Raskas ajoneuvo jumissa Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Raskas ajoneuvo jumissa liikennehäiriöt 2012 2014 Juha Valtonen Juha Valtonen Raskas ajoneuvo jumissa - liikennehäiriöt 2012-2014 Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Liikenneturva

Lisätiedot

Tien poikkileikkauksen suunnittelu 11.6.2013

Tien poikkileikkauksen suunnittelu 11.6.2013 29 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien poikkileikkauksen suunnittelu 11.6.2013 Tien poikkileikkauksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 29/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Kari Lehtonen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille Esiselvitys 8/2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 1.1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT 8.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain 6 8 Tammikuu.% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Maantieselvitys 16.8.2010

Maantieselvitys 16.8.2010 Maantieselvitys 16.8.2010 Työn keskeinen sisältö 1. Saada kokonaiskuva seudun liikenneyhteyksien kehittämiseksi ympäristönäkökohdat huomioiden. 2. Saada uusia ideoita siitä, kuinka Forssan seutu voisi

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Keskikaiteelliset tiet Ruotsissa

Keskikaiteelliset tiet Ruotsissa S12 Pääteiden parantamisratkaisut Keskikaiteelliset tiet Ruotsissa Suunnitteluperiaatteet ja keskeiset kokemukset Sisäisiä julkaisuja 33/2005 Julkaisun nimi 1 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Keskikaiteelliset

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT Liikenneturvallisuustutkija Käyttäytymistiedejäsen tutkijalautakunnassa Liikennevakuutuskeskus, Liikenneonnettomuuksien tutkinta Pieni teollisuuskatu 7 FIN-02920

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006

Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006 Julkaisun nimi 1 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Talvihoidon suoritteet ja

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 72

Tietoa tiensuunnitteluun nro 72 Tietoa tiensuunnitteluun nro 72 Julkaisija: Tiehallinto, liikennetekniikka 7.1.2004 OHITUSKAISTAT LEVEIDEN ERIKOISKULJETUSTEN REITEILLÄ Leveiden kuljetusten reittiselvitys Erikoiskuljetukset, joissa ylitetään

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Ohituskaistojen suunnittelu

Ohituskaistojen suunnittelu Ohituskaistojen suunnittelu Ohituskaistojen suunnittelu Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kannen kuva: SCC Viatek Oy ISBN 951-803-158-4 TIEH 2100021-03 Julkaisua myy: asiakaspalvelu.prima@edita.fi

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

Hiljaisten päällysteiden kestävyys ja käyttöikä

Hiljaisten päällysteiden kestävyys ja käyttöikä Hiljaisten päällysteiden kestävyys ja käyttöikä Marko Kelkka Teknillinen korkeakoulu / tielaboratorio 25.10.2007 Melua vaimentavat päällysteet - seminaari Mitkä asiat vaikuttavat käyttöikään? Päällysteen

Lisätiedot

Häiriötilanteiden hallinta keskikaideteillä

Häiriötilanteiden hallinta keskikaideteillä S12 Pääteiden parantamisratkaisut Häiriötilanteiden hallinta keskikaideteillä Tiehallinnon selvityksiä 2/2007 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Häiriötilanteiden hallinta keskikaideteillä Tiehallinnon

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Ennen varsinaisten suunnitteluohjeiden valmistumista voidaan soveltaa tässä selvityksessä esitettyjä periaatteita.

TIIVISTELMÄ. Ennen varsinaisten suunnitteluohjeiden valmistumista voidaan soveltaa tässä selvityksessä esitettyjä periaatteita. S12 Pääteiden parantamisratkaisut: Kaksiajorataisten teiden keskikaistojen kulkuaukot. Helsinki 2001. Tiehallinto, Tie- ja liikennetekniikka. Tiehallinnon selvityksiä 43/2001. 39 s. + liitt. ISSN 1457-9871,

Lisätiedot

Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä

Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä Työmailla sähkölinjojen läheisyydessä on vakava sähköiskun vaara. Varmista työmaan ympäristön ja kuljetusreitin turvallisuus etukäteen*.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamien keruu

Turvallisuuspoikkeamien keruu 1 Turvallisuuspoikkeamien keruu Kirjaamisohje turvallisuuskoordinaattoreille ja urakoitsijoille 2013 Turvallisuuspoikkeamatietoa kerätään vuonna 2013 kaikilla n väylähankkeilla ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa TALOUDELLINEN AJOTAPA Ennakoiva ajotapa Mitä voi tehdä 10 sekunnin aikana? Ennakoiva autoilija ajattelee liikenteessä siten, että hän miettii omaa tilannettaan 10 sekunnin päähän. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lisätiedot

Keskikaidesuunnitelma

Keskikaidesuunnitelma Valtatie 5 välillä Taipale Soinlahti Iisalmi, Lapinlahti Valtatie 5 välillä Taipale Soinlahti Tiehallinto Kuopio 2008 Valokuvat: Tomi Kärnä ja Olli Mäkelä Kopijyvä Kuopio 2008 Julkaisua saatavana: Tiehallinto,

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 1.6.2016 Juhani Kalsi, Silmätautien erikoistuva lääkäri, KYS Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Ajokäyttäytyminen leveäkaistaisella tiellä

Ajokäyttäytyminen leveäkaistaisella tiellä S12 Pääteiden parantamisratkaisut Ajokäyttäytyminen leveäkaistaisella tiellä Ajo-opasteiden vaikutukset ja ohitustilanteet Tiehallinnon selvityksiä 50/2004 Ajokäyttäytyminen leveäkaistaisella tiellä Ajo-opasteiden

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Junaonnettomuus Tuusulan Jokelassa 21.4.1996

Junaonnettomuus Tuusulan Jokelassa 21.4.1996 VALOKUVALIITE Junaonnettomuus Tuusulan Jokelassa 21.4.1996 Oulusta Helsinkiin matkannut henkilöpikajuna suistui raiteilta 35 minuuttia ennen Helsinkiin saapumista. Junassa oli 11 vaunua ja yhteensä 144

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 9- tien kehityskäytävä Hankkeen päätösseminaari Jyväskylä 07.06.2007 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Seppo Kosonen Tiehallinto

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla - Kunnossapitotyöt

Liikenne tietyömaalla - Kunnossapitotyöt 3 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Kunnossapitotyöt LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TYÖTURVALLISUUS TEIDEN KUNNOSSAPITOTÖISSÄ h Liikenne tietyömaalla - Kunnossapitotyöt Liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

HCR 2013 Kaupunkimittausosasto, Helsinki 019/2013

HCR 2013 Kaupunkimittausosasto, Helsinki 019/2013 HCR 2013 Kaupunkimittausosasto, Helsinki 019/2013 Course measurement data sheet Course name: HCR tarkistusmittaus Date: 19.5.2013 Measurer: Kari Ristanen Time: 15:18 start 18:25 end Temperature: 22 20

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Taustaa

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 2009 1

LIIKENNETURVA 2009 1 LIIKENNETURVA 2009 1 Selviytyykö ikäihminen liikenteessä? Ikääntyneiden ihmisten kokonaismäärä ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Kiistämätön tosiasia on myös se,

Lisätiedot

Tienkäyttäjien mielipiteet keskikaiteellisista ohituskaistoista

Tienkäyttäjien mielipiteet keskikaiteellisista ohituskaistoista S12 Pääteiden parantamisratkaisut Tienkäyttäjien mielipiteet keskikaiteellisista ohituskaistoista Haastattelut kantatiellä 54 Lopella ja valtatiellä 9 välillä Orivesi-Muurame Tiehallinnon selvityksiä 54/2004

Lisätiedot

D-TUTKINTA. D1/2007Y Kahden pakettiauton, kolmen raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton liikenneonnettomuus Luumäellä.

D-TUTKINTA. D1/2007Y Kahden pakettiauton, kolmen raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton liikenneonnettomuus Luumäellä. D-TUTKINTA D1/2007Y Kahden pakettiauton, kolmen raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton liikenneonnettomuus Luumäellä Päivämäärä 29.1.2007 Tutkija Kari Ylönen Tapahtumatiedot Tapahtuma-aika Maanantai

Lisätiedot

Moottoritieonnettomuudet Suomessa

Moottoritieonnettomuudet Suomessa Marko Kelkka, Katja Suhonen Moottoritieonnettomuudet Suomessa Täristävien tiemerkintöjen turvallisuuspotentiaali Tiehallinnon selvityksiä 24/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-494-X

Lisätiedot

Kutsutut Jaakko Klang ELY Tapio Heiskanen Liikenneturva Varsinais-Suomen poliisilaitos. Paavilainen Timo Friberg Marko

Kutsutut Jaakko Klang ELY Tapio Heiskanen Liikenneturva Varsinais-Suomen poliisilaitos. Paavilainen Timo Friberg Marko LIEDON LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS nro 8 Aika 19.8.2015 Klo 12.00 14.10 Paikka Liedon kunnantalo, Edustustila 3, 3 kerros Kutsutut Jaakko Klang ELY Tapio Heiskanen Liikenneturva Simo Savioja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäen tavararatapihalla 28.1.2016

Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäen tavararatapihalla 28.1.2016 Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäen tavararatapihalla 28.1.2016 Raportti alustavasta tutkinnasta: R2016-E1 ALKUSANAT Raportissa on kuvattu lyhyesti onnettomuuteen johtaneet tapahtumat sekä

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) 1 Sisältö Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät lyhyesti Liikennevakuutuksesta

Lisätiedot