Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008"

Transkriptio

1 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina

2 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet Tapahtumapaikka Väistämisvelvollisuus Yleisimmät onnettomuustilanteet Vertailua aiempaan pyöräonnettomuusselvitykseen Vertailua sääntötutkimukseen Yhteenveto...10 LIITE: Tärkeimmät pyöräilysäännöt

3 Tiivistelmä Tyypillisten pyöräilyonnettomuustilanteiden selvittämiseksi käytiin läpi poliisin kolmen vuoden (2006, 2007 ja 2008) onnettomuusraportit. Kaikkiaan poliisin tietoon tuli kyseisenä ajanjaksona 198 pyöräonnettomuutta, joista noin joka toinen johti henkilövahinkoon. Polkupyöräonnettomuuksien osuus oli tarkastelujaksolla 11 % kaikista poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista Porissa. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista noin joka kolmas oli polkupyöräonnettomuus. Eniten polkupyöräonnettomuuksia tapahtui polkupyörän ja henkilöauton välillä risteyksissä. Autoilijat olivat hieman useammin väistämisvelvollisia kuin pyöräilijät. Autoilija oli 55 %:ssa onnettomuuksista. Yleisin auton aiheuttama onnettomuus syntyi auton tullessa kärkikolmion takaa törmäten pyörätietä pitkin ajaneeseen pyöräilijään. Pyörä oli 45 %:ssa onnettomuuksista. Yleisin pyöräilijän aiheuttama onnettomuus tapahtui tasa-arvoisessa liittymässä pyöräilijän tullessa pyörätieltä auton eteen tai kylkeen. Kärkikolmioliittymän jälkeen toiseksi yleisimmässä onnettomuustilanteessa auto oli poistumassa pihasta tai kääntymässä pihaan. Tyypillinen tilanne syntyi, kun pysäköintihallista, -alueelta tai pihasta poistuva auto törmäsi pyörätietä tai jalkakäytävää pitkin ajaneeseen pyöräilijään. Kolmanneksi yleisin oli tapaus, jossa kääntymässä oleva auto törmäsi suoraa ajavaan pyöräilijään. Sääntötutkimuksen mukaan tielläliikkujat tietävät erittäin hyvin, että kärkikolmion takaa tulevan autoilijan on väistettävä pyörätietä pitkin tulevaa pyöräilijää, mutta juuri näitä onnettomuuksia tapahtuu ylivoimaisesti eniten. Onnettomuuksien ehkäisemisessä liikennevalistuksella on edelleen sijaa. Sekä sääntöjen tuntemisessa että niiden noudattamisessa on tielläliikkujilla parantamisen varaa erityisesti kärkikolmioliittymässä, tasa-arvoisissa liittymässä, liikenneympyrässä ja tonttiliittymässä. 2

4 Esipuhe Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina selvitys on tehty Porin kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa kesällä Työn tekemisestä on vastannut liikennesuunnitteluinsinööri Sanna Välimäki. Lähtöaineiston hankkimisessa on avustanut suunnittelurakennusmestari Sirpa Limnell. Selvityksen tarkoituksena oli tutkia, millaisia ovat tyypilliset pyöräonnettomuustilanteet Porissa. Yhdessä sääntötutkimuksen (Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa, kyselytutkimus kesäkuu 2009) kanssa saatiin selville, mitkä ovat pyöräliikenteen suurimmat turvallisuusriskit ja missä asioissa tarvitaan eniten liikennevalistusta. Vastaava selvitys tehtiin edellisen kerran vuonna Porissa Markku Setälä 3

5 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet Porissa sattuu vuosittain noin 60 polkupyöräonnettomuutta. Onnettomuusselvityksen tarkoituksena oli tutkia, millaisia ovat tyypilliset pyöräonnettomuustilanteet. Tyypillisten pyöräilyonnettomuustilanteiden selvittämiseksi käytiin läpi poliisin kolmen vuoden (2006, 2007 ja 2008) onnettomuusraportit. Kaikkiaan poliisin tietoon tuli kyseisenä ajanjaksona 198 pyöräonnettomuutta. Näissä onnettomuuksissa loukkaantui 97 henkilöä eli noin joka toinen pyöräonnettomuus johti henkilövahinkoon. Polkupyöräonnettomuuksien osuus oli tarkastelujaksolla 11 % kaikista poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista Porissa. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista noin joka kolmas oli polkupyöräonnettomuus. Eniten polkupyöräonnettomuuksia tapahtui polkupyörän ja henkilöauton välillä, 81 % kaikista polkupyöräonnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimpiä osallisia olivat toinen polkupyörä (6 %) ja pakettiauto (5 %). Muiden vastapuolien (mopo, mopoauto, moottoripyörä, jalankulkija, kuorma-auto, linja-auto) osuudet olivat 1-3 % ja niiden määrät olivat 1-5 kpl kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Polkupyöräonnettomuuksien toiset osalliset moottoripyörä 1 % linja-auto 1 % kuorma-auto 1 % pakettiauto 5 % mopoauto 1 % polkupyörä mopo 6 % 3 % jalankulkija 1 % henkilöauto 81 % Kuva 1. Polkupyöräonnettomuuksien osalliset Porissa vuosina Vastaava selvitys tehtiin aiemmin vuosien polkupyöräonnettomuuksista, joita poliisin tietoon tuli 166 kpl. Kaikkiaan polkupyöräonnettomuuksien määrä on kasvanut vertailujaksoon nähden 19 %. Erityisesti vuonna 2008 tapahtui poikkeuksellisen paljon polkupyöräonnettomuuksia, 78 kpl. Määrällisesti ovat kasvaneet henkilöauton, pakettiauton, toisen polkupyörän ja mopon kanssa tapahtuneet onnettomuudet. Verrattaessa osallisia vuosien polkupyöräonnettomuuksiin, jakauma on pysynyt hyvin samankaltaisena. Henkilöauton kanssa onnettomuuteen joutuneiden osuus oli aiemmin 86 % ja oli 4

6 nyt hieman pienentynyt. Uutena osallisena on tullut mm. mopoautot, joiden osuus kaikista polkupyöräonnettomuuksista oli kuitenkin vain 1 %. Kahden polkupyöräilijän väliset sekä pakettiauton kanssa ajetut onnettomuudet ovat kaksinkertaistuneet. Aiemmin niiden osuudet olivat 3-4 % ja nyt 5-6 %. Koska kevyen liikenteen välisiä onnettomuuksia oli vähän ja ne olivat seurauksiltaan lieviä, selvitykseen otettiin mukaan vain polkupyörän ja moottoriajoneuvon (henkilö-, paketti- ja kuorma- ja linja-auto, moottoripyörä, mopo ja mopoauto) väliset onnettomuudet. Onnettomuusselvityksen aineistoksi saatiin 173 onnettomuutta polkupyörän ja moottoriajoneuvon välillä. Onnettomuudet jaettiin ryhmiin tapahtumapaikan ja osallisten kulkusuuntien mukaan. Tarkastelu on tehty pääasiallisesti väistämissääntöjen kannalta. Muut asiaan vaikuttavat seikat ja sääntörikkomukset, kuten alkoholin käyttö tai ylinopeudet, jätettiin pääosin tarkastelun ulkopuolelle. Selvityksen tarkoituksena oli saada selville, millaisissa paikoissa ja tilanteissa pyöräonnettomuudet tapahtuvat ja kumpi osapuoli on. Yhdessä sääntötutkimuksen kanssa arvioidaan, mikä vaikutus pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemisella on pyöräilyn liikenneturvallisuuteen. 2. Tapahtumapaikka Valtaosa pyöräonnettomuuksista (72 %) sattui risteyksissä. Yleensä pyöräilijä oli tulossa pyörätieltä pyörätien jatkeena olevalle suojatielle ja törmäsi siinä moottoriajoneuvoon (60 % onnettomuuksista). 12 % onnettomuuksista oli sellaisia, että pyöräilijä oli ajanut ajorataa tai jalkakäytävää pitkin ja törmännyt moottoriajoneuvoon risteyksessä. Yleisin tapahtumapaikka risteysten ulkopuolella oli tonttiliittymä tai piha-alue, joissa tapahtui 18 % polkupyöräonnettomuuksista. Erillisillä suojateillä sattui 7 % pyöräonnettomuuksista ja ajoradalla 3 %. Polkupyöräonnettomuuksien tapahtumapaikka 12 % 7 % 3 % Suojatieonnettomuudet liittymissä Onnettomuudet tonttiliittymissä ja pihaalueilla Ajorataonnettomuudet liittymissä 18 % 60 % Onnettomuudet erillisillä suojatiellä Onnettomuudet ajoradalla Kuva 2. Polkupyöräonnettomuudet vuosina tapahtumapaikan mukaan. Verrattaessa tapahtumapaikkoja vuosien polkupyöräonnettomuuksiin, todetaan, että risteysonnettomuuksien osuus on hieman kasvanut ja vastaavasti tonttiliittymissä ja piha-alueilla tapahtuneiden onnettomuuksien osuus pienentynyt. 5

7 3. Väistämisvelvollisuus Vuosien pyöräonnettomuuksissa autoilijat olivat hieman useammin väistämisvelvollisia kuin pyöräilijät. Autoilija oli 55 %:ssa onnettomuuksista. Yleisin auton aiheuttama onnettomuus syntyi auton tullessa kärkikolmion takaa törmäten pyörätietä pitkin ajavaan pyöräilijään. Pyörä oli 45 %:ssa onnettomuuksista. Yleisin pyöräilijän aiheuttama onnettomuus tapahtui tasa-arvoisessa liittymässä pyöräilijän tullessa pyörätieltä auton eteen tai kylkeen. Oheiseen taulukkoon 1 on koottu tiedot pyöräonnettomuuksista tapahtumapaikan ja väistämisvelvollisuuden mukaan. Taulukko 1. Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina Polkupyöräonnettomuudet risteyksissä Pyöräilijä pyörätiellä risteyksessä Molemmat ajoivat suoraan Pyöräilijä ajoradalla Pyöräilijä jalkakäytävällä auto pyörä yhteensä Kärkikolmioristeys 26 % 4 % 30 % Tasa-arvoinen risteys 1 % 12 % 13 % Liikennevaloristeys 2 % 3 % 5 % Muu risteys Auto kääntyi, pyörä ajoi suoraan 12 % 12 % 1 % 5 % 7 % 4 % 4 % 1 % 1 % 42 % 29 % 72 % Pyöräilijä ajoi ajoradan vasenta puolta tai jalkakäytävää risteyksissä yhteensä Polkupyöräonnettomuudet muualla kuin risteyksissä Onnettomuudet tonttiliittymissä auto poistui piha-alueelta tai kääntyi piha-alueelle pyörä poistui piha-alueelta tai kääntyi piha-alueelle Onnettomuudet erillisillä suojateillä Onnettomuudet ajoradalla Onnettomuudet piha-alueilla muualla yhteensä kaikki yhteensä auto 12 % pyörä yhteensä 5 % 17 % 8 % 8 % 1 % 2 % 3 % 1 % 1 % 13 % 15 % 28 % 55 % 45 % 100 % 4. Yleisimmät onnettomuustilanteet Kärkikolmioristeys Eniten pyöräonnettomuuksia tapahtui kärkikolmioristeyksissä (30 % onnettomuuksista). Tyypillisesti auto oli eli tuli kolmion takaa ja törmäsi pyörätietä pitkin ajaneeseen pyöräilijään. Tarkastelujaksolla tapahtui 45 tällaista onnettomuutta (26 % onnettomuuksista). Pyörä tuli useammin oikealta kuin vasemmalta (oikealta 58 %, vasemmalta 42 %). 4 %:ssa onnettomuuksista pyöräilijä tulee kolmion takaa. 6

8 Auto poistui piha-alueelta tai kääntyi piha-alueelle Toiseksi yleisimmässä onnettomuustilanteessa auto oli poistumassa pihasta tai kääntymässä pihaan. Näitä oli 17 % kaikista pyöräonnettomuuksista. Onnettomuuksia, joissa pihasta tuleva tai pihaan kääntyvä auto oli, tapahtui 21 kpl (12 % onnettomuuksista). Tyypillinen tilanne syntyi, kun pysäköintihallista, -alueelta tai pihasta poistuva auto törmäsi pyörätietä pitkin ajaneeseen pyöräilijään. Pyörä tuli useammin oikealta. Jalkakäytävällä ajava pyöräilijä on aina. Tarkastelujaksolla tapahtui 9 onnettomuutta (5 % onnettomuuksista), joissa auto tuli pihasta ja törmäsi jalkakäytävällä ajavaan pyöräilijään. Tasa-arvoinen risteys Tasa-arvoisessa risteyksessä pyörän tullessa pyörätieltä tapahtui 22 pyöräonnettomuutta (13 % onnettomuuksista). Tasa-arvoisessa liittymässä pyörä on pyörätieltä tullessaan aina. Yksi onnettomuuksista tapahtui kun toinen auto oli pysähtynyt suojatien eteen antamaan tietä pyöräilijälle, kun toinen auto ohitti suojatien pysähtymättä ja törmäsi pyöräilijään. Tyypillinen tilanne tasa-arvoisessa risteyksessä syntyi, kun auto törmäsi oikealta pyörätietä pitkin tulleeseen pyöräilijään. 62 % pyöräilijöistä tuli oikealta ja 38 % vasemmalta. Auto kääntyy Onnettomuuksia, joissa auto kääntyi ja pyöräilijä ajoi suoraan risteävää pyörätietä pitkin, tapahtui 21 kpl (12 % onnettomuuksista). Kääntyvä auto on aina. Porin pyöräonnettomuudet vuosina onnettomuuspaikan mukaan Kärkikolmioristeys 45 7 Auto poistui pihalta tai kääntyi pihaan 21 9 Tasa-arvoinen risteys Auto kääntyi, pyörä ajoi suoraan Onnettomuudet erillisillä suojateillä Pyöräilijä ajoradalla risteyksessä Liikennevaloristeys 4 5 Pyöräilijä jalkakäytävällä risteyksessä Onnettomuudet ajoradalla Onnettomuudet piha-alueilla kpl auto pyörä Kuva 3. Polkupyöräonnettomuudet vuosina onnettomuuspaikan ja väistämisvelvollisen mukaan. 7

9 5. Vertailua aiempaan pyöräonnettomuusselvitykseen Vuosien pyöräonnettomuuksissa autot ja pyörät olivat lähes yhtä usein syyllisiä. Nyt pyöräonnettomuuksia tapahtui kaikkiaan enemmän ja auto oli useammin kuin pyörä. Määrällisesti pyöräilijän aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui nyt miltei saman verran kuin aiemmassa selvityksessä. Pyöräonnettomuuksien määrää ovat siis lisänneet onnettomuudet, joissa auto on ollut. kpl Polkupyöräonnettomuudet Porissa kolmen vuoden vertailujaksoissa Pyöräonnettomuuksien määrä Auto Pyörä v v Kuva 4. Polkupyöräonnettomuudet vuosina ja väistämisvelvollisen mukaan. Vuosina yleisin onnettomuuspaikka oli myös kärkikolmioristeys. Onnettomuudet, joissa auto tulee kolmion takaa, ovat lisääntyneet kolmanneksen ja toisaalta onnettomuudet, joissa pyörä on tullut kolmion takaa, ovat vähentyneet noin puoleen. Toiseksi yleisin onnettomuuspaikka oli molemmilla tarkastelujaksoilla auto poistui pihasta tai kääntyi pihaan, jossa onnettomuusmäärä on kasvanut muutamalla onnettomuudella. Suurin muutos on tapahtunut tasa-arvoisessa risteyksessä: onnettomuuksien määrä on noussut 5:stä 21:een eli yli nelinkertaistunut. Kaikissa on pyörä ollut. Samoin onnettomuuksia, joissa auto kääntyi, tapahtui aiemmin 10 kpl ja nyt 21 kpl kolmen vuoden tarkastelujaksoilla eli niiden määrä on yli kaksinkertaistunut. Myös myönteistä kehitystä on tapahtunut: Vuosina ei tapahtunut yhtään onnettomuutta, jossa pyörä olisi poistunut pihasta tai kääntynyt pihaan, kun aiemmassa selvityksessä niitä sattui 10 kpl. 8

10 Porin polkupyöräonnettomuudet vuosina ja Kärkikolmioristeys Auto poistui pihalta tai kääntyi pihaan Tasa-arvoinen risteys Auto kääntyi, pyörä ajoi suoraan Onnettomuudet erillisillä suojateillä Pyöräilijä ajoradalla risteyksessä Liikennevaloristeys Pyöräilijä jalkakäytävällä risteyksessä Onnettomuudet ajoradalla Onnettomuudet piha-alueilla Pyörä poistui pihalta tai kääntyi pihaan v v kpl Kuva 5. Polkupyöräonnettomuudet vuosina ja onnettomuuspaikan mukaan. Polkupyöräonnettomuudet Porissa v väistämisvelvollisen ja onnettomuuspaikan mukaan Pyörä 52 % Pyörä erillisellä suojatiellä 8 % Pyörä pihasta tai pihaan 7 % Pyörä jalkakäytävällä 6 % Pyörä ajoradalla risteyksessä 5 % Pyörä tasaarvoisessa risteyksessä 3 % Pyörä kärkikolmion takaa 10 % Pyörä, muut 13 % Auto, muut 7 % Auto Auto kärkikolmion 48 % takaa 22 % Auto pihasta tai pihaan 12 % Auto kääntyi, pyörä ajoi suoraan 7 % N= 147 Polkupyöräonnettomuudet Porissa v väistämisvelvollisen ja onnettomuuspaikan mukaan Pyörä Pyörä kärkikolmion takaa 45 % Pyörä erillisellä 4 % suojatiellä 8 % Pyörä jalkakäytävällä 9 % Pyörä ajoradalla risteyksessä 5 % Pyörä tasaarvoisessa risteyksessä 12 % Pyörä, muut 6 % Auto, muut 6 % Auto kärkikolmion takaa 26 % Auto pihasta tai pihaan 12 % Auto kääntyi, pyörä ajoi suoraan 12 % Auto 55 % Kuvat 6 ja 7. Polkupyöräonnettomuudet vuosina ja onnettomuuspaikan ja väistämisvelvollisen mukaan. 6. Vertailua sääntötutkimukseen Porissa tehtiin kesäkuussa 2009 kyselytutkimus, jossa selvitettiin, kuinka hyvin autoilijat ja pyöräilijät tuntevat pyöräilysääntöjä. Hyvin väistämissäännöt tunnettiin kärkikolmioliittymässä ja kun auto kääntyy tavallisessa liittymässä. Huonosti säännöt tunnettiin tasa-arvoisessa liittymässä ja kun auto on poistumassa liikenneympyrästä. Onnettomuusaineistosta on poimittu tapaukset, jotka vastaavat sääntötutkimuksessa tutkittuja tilanteita. Sääntötutkimusta vastaavia onnettomuustapauksia oli 86 kpl. Tulokset on koottu taulukkoon 2. N=173 9

11 Taulukko 2. Sääntötutkimuksen ja onnettomuuksien vertailu Liikennetilanne Auto tulee kolmion takaa ja pyörä pyörätietä pitkin suoraan Väistämisvelvollinen Auto Sääntötuntemus Onnettomuuksia kpl Hyvä (2 % autoilijoista ei tiennyt) Auto kääntyy tasa-arvoisessa liittymässä Auto Hyvä (7 % autoilijoista ei tiennyt) Pyörä Auto ja pyörä ajavat suoraan tasaarvoisessa liittymässä, pyörä tulee pyörätietä pitkin Huono (44 % pyöräilijöistä ei tiennyt) Auto on poistumassa liikenneympyrästä Auto Huono (62 % autoilijoista ei tiennyt) Onnettomuuksien ja sääntötuntemuksen vertailu antaa yllättävän tuloksen. Voisi olettaa, että onnettomuuksia tapahtuu eniten niissä tilanteissa, joissa sääntöjä ei hallita ja vastaavasti vähiten niissä, missä säännöt tunnetaan hyvin. Nyt tutkimuksen mukaan tielläliikkujat tietävät erittäin hyvin, että kärkikolmion takaa tulevan autoilijan on väistettävä pyörätietä pitkin tulevaa pyöräilijää, mutta juuri näitä onnettomuuksia tapahtuu ylivoimaisesti eniten kpl Pyöräonnettomuuksien ja sääntötuntemuksen vertailu Porissa % onnettomuuksia auto kärkikolmion takaa 8 tasa-arvoinen risteys auto kääntyi 20 tasa-arvoinen risteys suoraan 13 auto poistumassa liikenneympyrästä väistämisvelvollisen vääriä vastauksia onnettomuuksia % vääriä vastauksia Pori 2009 Kuva 8. Polkupyöräonnettomuuksien ja sääntötuntemuksen vertailu. 7. Yhteenveto Eniten polkupyöräonnettomuuksia tapahtui polkupyörän ja henkilöauton välillä risteyksissä. Autoilijat olivat hieman useammin väistämisvelvollisia kuin pyöräilijät. Yleisin auton aiheuttama onnettomuus syntyi auton tullessa kärkikolmion takaa törmäten pyörätietä pitkin ajavaan pyöräilijään. Yleisin pyöräilijän aiheuttama onnettomuus tapahtui tasa-arvoisessa liittymässä pyöräilijän tullessa pyörätieltä auton eteen tai kylkeen. 10

12 Sääntötutkimuksen mukaan tielläliikkujat tietävät erittäin hyvin, että kärkikolmion takaa tulevan autoilijan on väistettävä pyörätietä pitkin tulevaa pyöräilijää, mutta juuri näitä onnettomuuksia tapahtuu ylivoimaisesti eniten. Onnettomuuksien ehkäisemisessä liikennevalistuksella on edelleen sijaa. Sekä sääntöjen tuntemisessa että niiden noudattamisessa on tielläliikkujilla parantamisen varaa. Selvitysten perusteella liikennesääntöjen tuntemista ja niiden noudattamista on syytä korostaa erityisesti kärkikolmioliittymässä, tasa-arvoisissa liittymässä, liikenneympyrässä ja tonttiliittymässä. Seuraavassa joitakin selvityksen pojalta nousseita ajatuksia, miten tielläliikkujat voisivat omalla käytöksellään ehkäistä pyöräilyonnettomuuksia: Risteysaluetta kannattaa lähestyä aina varovasti, vaikka itse tuntisi väistämissäännöt hyvin. Kärkikolmioliittymässä autoilijan on muistettava autojen lisäksi katsoa myös pyöräilijöitä ja väistää niitä. Parasta olisi pysähtyä risteyksessä, koska lähestyvä pyöräilijä voi jäädä näkökentän katvealueeseen. Sääntö koskee myös risteyksen toisen puolen kevytliikenteen väylää. Jos autoilija on kääntymässä kärkikolmioristeyksessä oikealle, hänen on muistettava katsoa myös oikealta tulevia pyöräilijöitä ja kävelijöitä. Liikenneympyrästä poistuva autoilija on pyöräilijöihin nähden. Liikenneympyrässä saa pysähtyä väistämään pyöräilijää. Pihasta tai pysäköintirampilta tullessaan autoilijan on oltava erityisen varovainen, muistettava autojen lisäksi katsoa, tuleeko pyöräilijöitä ja väistää niitä. Pyöräilijä on tullessaan pyörätietä pitkin tasa-arvoiseen liittymään. Pyöräilijän kannattaa ajaa varovasti erityisesti pysäköintiramppien ja porttikongien kohdilla, koska auto joutuu usein ajamaan hieman pyörätien puolelle nähdäkseen muun liikenteen. (Porissa esim. Isolinnankadulla Sokoksen ja BePOPin P-alueiden rampit). LIITE: Tärkeimmät pyöräilysäännöt Kun autoilija ja pyöräilijä tulevat tasa-arvoiseen liittymään suoraan risteävissä ajosuunnissa, kevyen liikenteen väylältä tulevan pyöräilijän on liikennesääntöjen mukaan väistettävä autoilijaa. Kun autoilijalla on kärkikolmio tulosuunnassaan, autoilijan on väistettävä myös tietä ylittävää kevyen liikenteen väylältä tulevaa pyöräilijää. Jalkakäytävää ajava pyöräilijä on aina. Kääntyvän auton on liikennesääntöjen mukaan yksiselitteisesti väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää. Liikenneympyrästä poistuminen on oikealle kääntymistä. Pyöräilijän on lain mukaan ajettava ajoradalla, jos kevyelle liikenteelle merkittyä väylää ei ole. Tällöin voimassa ovat normaalit ajoneuvojen väliset väistämissäännöt. Tonttiliittymästä poistuva tai piha-alueelle kääntyvä autoilija tai pyöräilijä on velvollinen väistämään jalkakäytävällä, kevyen liikenteen väylällä tai ajoradalla kulkevia tienkäyttäjiä. Jalkakäytävällä ajava pyöräilijä on kuitenkin tässäkin tapauksissa. 11

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009 Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa Kyselytutkimus kesäkuu 29 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Sääntötutkimuksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot...4 2.1 Haastattelukysymykset...4

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa OIKEAT VASTAUKSET JALANKULKIJA: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Teuvan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 5.8.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa 28.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi osana Loviisan liikenneturvallisuustoimija -hanketta. Kyselyn

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 231 VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ Mitat (mm): d suuri 1 350 normaali 900 pieni 600 Yleistä Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Isojoen onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma.9.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Kiertoliittymien turvallisuus HELSINKI SUUNNITTELEE 2005:8

Kiertoliittymien turvallisuus HELSINKI SUUNNITTELEE 2005:8 Kiertoliittymien turvallisuus HELSINKI SUUNNITTELEE 2005:8 Helsingin kiertoliittymien turvallisuus Helsinkiin rakennetut pienet kiertoliittymät ovat vähentäneet selvästi poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Porissa

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Porissa Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Porissa Kevyen liikenteen olosuhteet Porissa o o o o o o o Kattava kevyen liikenteen verkosto: kevyen liikenteen väyliä 289 km Vuosittain rakennetaan uusia kevyen liikenteen

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Ennakkoraportti 1/2018

Ennakkoraportti 1/2018 Ennakkoraportti 1/18 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuoden 18 tammi huhtikuussa Onnettomuusinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenne Hämeenlinnassa vuosina 2013-2017 Liikenne Hämeenlinnassa v. 2013-2017 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan * * * Loukkaantumiseen johtaneet (kpl) Vuosina 2013-2017 40 % kaikista

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LIIKENNETURVALLISUUSINSINÖÖRI JAAKKO KLANG VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS

LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS Poliisit kevyen liikenteen turvana - Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 28.- Jussi Päivänsalo ylikomisario ASENNE. Viisitoista vuotta bussia ajanut vantaalainen Markku

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

OTIn ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista 2016

OTIn ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista 2016 OTIn ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista 2016 Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet www.oti.fi Onnettomuustietoinstituutti (OTI) Raportin on laatinut Arja Holopainen Aineisto

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyö Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä Liikenneturvallisuuskoordinaattori, Juha Heltimo, Strafica Oy Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin

Lisätiedot

OTI Ennakkoraportti 2/16

OTI Ennakkoraportti 2/16 Ennakkoraportti 2/16 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet tammi elokuu 216 AINEISTO Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017 Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017 Päivitetty13.8.2018 1 (12) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Onnettomuuksien perustiedot 2013-2017... 2 2.1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS... 2 2.2 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT ERI

Lisätiedot

OTI Taajamaraportti 2016

OTI Taajamaraportti 2016 Taajamaraportti 2016 Taajamassa tapahtuneet liikenneonnettomuudet 2010 2014 AINEISTO Raportissa on tarkasteltu taajamassa vuosina 2010 2014 tapahtuneita liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla 26.10.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Rauman kaupungin suojatiekäyttäytymisen kysely toteutettiin 1.-21.10.2018 välisenä aikana. Kyselyllä kartoitettiin:

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

OTIn ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista 2017

OTIn ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista 2017 OTIn ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista 2017 Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat tieliikenneonnettomuudet www.oti.fi Onnettomuustietoinstituutti (OTI) Raportin on laatinut Arja Holopainen.

Lisätiedot

Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet vuosina

Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet vuosina Liikenneturvan selvityksiä 3/2017 Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet vuosina 2011 2015 Juha Valtonen Juha Valtonen Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

Ennakkoraportti 1/2017

Ennakkoraportti 1/2017 Ennakkoraportti 1/17 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuoden 17 tammi huhtikuussa Onnettomuusinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kurikan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 6..07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Ennakkoraportti 3/2016

Ennakkoraportti 3/2016 Ennakkoraportti 3/216 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuonna 216 Onnettomuusinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

#vihreillävaloillamennään

#vihreillävaloillamennään #vihreillävaloillamennään Liikennekäyttäytyminen liikennevalo-ohjatuissa liittymissä Mediainfo 1 Ohjelma Valmistellut puheenvuorot: Avaus: apulaispormestari Aleksi Jäntti Hankkeen esittely ja alustavat

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2018

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2018 Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2018 Päivitetty 16.5.2019 1 (12) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Onnettomuuksien perustiedot 2014-2018... 2 2.1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS... 2 2.2 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Liikenneturvallisuusraportti Kauniaisten liikenneonnettomuudet 2018

Liikenneturvallisuusraportti Kauniaisten liikenneonnettomuudet 2018 Liikenneturvallisuusraportti 2019 Kauniaisten liikenneonnettomuudet 2018 www.kauniainen.fi www.grankulla.fi Liikenneturvallisuus Suomessa Suomen liikenneturvallisuusvision, ns. nollavision, mukaan liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS

SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS TAUSTATIEDOT Toukokuussa 2017 toteutetulla kyselyllä kartoitettiin suojatiekäyttäytymiseen liittyviä ongelmia Järvenpään, Keravan

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Tilastokeskuksen/poliisin tilastot Onnettomuuskehitys ja uhrit Onnettomuusluokat ja -tyypit

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Ennakkoraportti 2/2018

Ennakkoraportti 2/2018 Ennakkoraportti 2/8 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuoden 8 tammi elokuussa Onnettomuustietoinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Ennakkoraportti 3/2017

Ennakkoraportti 3/2017 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuonna 17 Onnettomuusinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Ennakkoraportti 2/2017

Ennakkoraportti 2/2017 Ennakkoraportti 2/27 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuoden 27 tammi elokuussa Onnettomuusinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä 15.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen osana. Kyselyn tehtiin nettikyselynä 7.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8046/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8046/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (1) 81 Asianro 8046/10.03.01.01/2016 Kuntalaisaloite / alikulkutunnelin rakentaminen Suurmäentien väestönsuojan eteen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen Kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Ennakkoraportti 3/2018

Ennakkoraportti 3/2018 Ennakkoraportti 3/2018 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuonna 2018 Onnettomuustietoinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa KOLKUTA Kolarikuolemat taajamissa 2000-2005 2005 Marko Kelkka, Sito Oy Tutkimusryhmä: Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Sito Oy Etelä-Suomen lääninhallitus Työterveyslaitos Lintu-seminaari 28.8.2008

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti Julkaistu maaliskuussa 2019 Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti 2018 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8759/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8759/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 12.4.2017 144 Asianro 8759/10.03.01.02/2016 Liikennevalot Kellolahdentien ja Sisustajantien risteykseen sekä Kallantien ja Inkilänmäenkadun

Lisätiedot

HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS 1 (7) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 23.9.2013

HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS 1 (7) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 23.9.2013 HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS 1 (7) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 23.9.2013 Tekninen lautakunta PL 4 02070 Espoon kaupunki MUISTUTUS KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA: MATINKARTANONTIEN JA NELIKKOTIEN

Lisätiedot

Lähderannantie pyöräliikenteen reittinä ja sille asetetut laatutasotavoitteet

Lähderannantie pyöräliikenteen reittinä ja sille asetetut laatutasotavoitteet HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS 1 (7) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 29.4.2013 Tekninen lautakunta PL 4 02070 Espoon kaupunki MUISTUTUS KATUSUUNNITELMASTA: LÄHDERANNANTIE VÄLILLÄ PITKÄJÄRVENTIE

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Karstulan liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 16 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Kannonkosken liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 9 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikennelaki HE 180/2017 vp. Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto

Tieliikennelaki HE 180/2017 vp. Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto Tieliikennelaki HE 180/2017 vp Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto Luottamusperiaate eli ennalta-arvattavuus Pelkistettynä se tarkoittaa sitä, voiko toinen liikenteen osapuoli luottaa siihen, että

Lisätiedot

PYÖRÄLIIKENNEONNETTOMUUDET HELSINGISSÄ

PYÖRÄLIIKENNEONNETTOMUUDET HELSINGISSÄ PYÖRÄLIIKENNEONNETTOMUUDET HELSINGISSÄ 2007-2016 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö HAMK Riihimäki, Liikennealan koulutusohjelma Kevät 2018 Matias Härme TIIVISTELMÄ Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita

Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita Tieliikennelain kokonaisuudistus HE 180/2017 Liikenneturvan huomioita Tieliikennelaki v. 3.0 Asetukset lain tasolle TLL 1957 (29.3.1957/143) - 14 :ää, voimaan 1.12.1957 (kumottiin laki moottoriajoneuvoliikenteestä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Suomi Pyöräilee -tietoisku Mikko Karhunen LVM Tieliikennelain kokonaisuudistus Tavoitteena mm. Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen tila 2016 sivu 2 / 8

Suomen tieliikenteen tila 2016 sivu 2 / 8 Suomen tieliikenteen tila 2016 sivu 2 / 8 Tieliikenteen turvallisuustavoitteiden seuranta, Q4/2016 Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä 4 tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen, Q4/ 2016 Kuolleet ja loukkaantuneet

Lisätiedot

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 19.7.2011 www.hepo.fi Helsingin kaupunki, Kirjaamo Yleisten töiden lautakunta PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTUTUS NORDENSKIOLDINKADUN

Lisätiedot

Linja-autoasema ja Paasikiventien siirto, liikennetarkastelu

Linja-autoasema ja Paasikiventien siirto, liikennetarkastelu 1 / 5 MUISTIO Hannu Sainio 30.8.2017 Linja-autoasema ja Paasikiventien siirto, liikennetarkastelu 1. Lähtökohdat Tässä selvityksessä tarkastellaan linja autoaseman asemakaavoitusta varten linjaautojen

Lisätiedot

Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU

Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU Pirjo Liinamaa, Pekka Olkkonen, Igor Radun, Mia Stellberg, Heikki Summala Helsingin yliopisto, liikennepsykologia LINTU-seminaari,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot