Page. PK-yritysten kehittämiskoulutus. Myynnin kehittäminen ja johtaminen Satu Turunen Kenkä-Meklari Oy. Oman näkemyksen muodostuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Page. PK-yritysten kehittämiskoulutus. Myynnin kehittäminen ja johtaminen 16.6.2015. Satu Turunen Kenkä-Meklari Oy. Oman näkemyksen muodostuminen"

Transkriptio

1 PK-yritysten kehittämiskoulutus Myynnin kehittäminen ja johtaminen Satu Turunen Kenkä-Meklari Oy Oman näkemyksen muodostuminen käytännön myyntityöstä sekä kuluttaja- että yritysmyynnin puolelta sekä tuotteiden että palvelujen myynnistä myynnin johtamisesta Wisdom comes from experience & public reflection, in this order. (Aristoteles) Myynnin kehittäminen ja johtaminen päivän teemat ja näkökulmat Ajattelu / Oletukset / Mahdollisuudet /Oppiminen / Muutos Prosessit / Systeemit / Tapa toimia Osaaminen / Myyntipsykologia

2 Asiakkuusajattelun kehittyminen Asiakassuhde Kauppa Perinteinen markkinointiajattelu Tuote Osaaminen Storbacka & Lehtinen Vanhasta maailmasta uuteen Google Laajakaista Älypuhelimet Haasteita / Trendejä Taloudelliset haasteet panos- / tuotossuhde Uudet välineet myynnin digitalisoituminen Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö syvenee

3 Ostaminen on muuttunut Ostaja on verkossa 57 % BtoB ostoprosesseista tapahtuu ilman myyjän osallistumista Lähde: CustomerThink 88 % BtoB ostoprosesseista käynnistyy internetissä Lähde: Google BtoB-ostajat ottavat yhteyttä toimittajiinsa vasta kun jopa 60 % ostoprosessista on valmiina. Lähde: Google ja CEB Jakamistalous / yhteisöllinen kulutus Esim. Uber, Ekorent, Airbnb Kulttuurinen muutos pysyvän omistajuuden arvostamisesta kohti käyttöoikeuden arvostamista. Onko yksilöllisyyden aika ohi vai vahvistuuko se vielä? Teknologinen kehitys verkkoinfrastruktuuri, laajakaista, nettisovellukset -> jakamispalvelut Ekologisen kestävyyden merkityksen lisääntyminen Talouskriisin myötä paine hyperkulutuksesta luopumiseen ja tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön. Internet mahdollistaa uudenlaisen jakamisen liiketoimintamahdollisuudet. Miten muutos ostamisessa näkyy? Asiakas käynnistää ostoprosessinsa itse Asiakas ei pysy myyjän suppilossa Myyjä on saatavilla, kun asiakas tarvitsee asiantuntija-apua Myyjän tulee osata kertoa asiakkaalle miten tuote parantaa asiakkaan liiketoimintaa Myyjä on pyrkinyt käynnistämään asiakkaan ostoprosessin omalla aktiivisuudellaan Myyntiprosessi on suunniteltu siirtämään asiakasta eteenpäin myyjän kontrollissa kohti päätöksentekovaihetta Asiakkaan päätöksentekoprosessia on pyritty nopeuttamaan painostamalla asiakasta päätöksentekoon Myyjä on pyrkinyt olemaan oman tuotteensa asiantuntija

4 OutBound (Push) > InBound (Pull) markkinointi Kiinnostuksen herättäminen - > Asiakasta helpottavan ja merkityksellisen sisällön luominen verkkoon Verkkokävijöiden konvertoiminen liideiksi - > Kävijätiedon muuttaminen yksilötasoiseksi seurannaksi Asiakkaiden sitouttaminen - > Personoitu ja oikea aikainen viestintä - Digitaalinen markkinointi, sisältömarkkinointi, sosiaalinen media, hakusanaoptimointi Nimiä Markkinoinnin liidit Myynnin liidit Kontaktointi Kvalifiointi Tarjous Kauppa Asiantuntijuus Inboud Hakukoneoptimointi Hakusanamainonta Facebook Blogi Ajankohtaista Referenssi Outbound Uutiskirjeet Lehtimainokset TV-mainokset Facebook Liidi markkinoinnille Myyntivalmis liidi Uutiskirje Esite Asiakaskäynti Tarjouspyyntö Tilauslomake

5 Puhelinkontakti Tapaaminen Tarjouksen esittely Sopimus Vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa Back Office Liidi Tapaamiseen valmistautuminen Tarjouksen rakentaminen Sopimuksen muotoilu Uusasiakashankinta Olemassa oleva asiakassuhde Asiakassuhteen päättyminen Yrityksen aktiivisuus asiakkaaseen päin Asiakkaan odotukset, tyytyväisyys Aika Myyjä antaa lupauksia Nostaa asiakkaan odotuksia Yhteydenpito aktiivista Asiakas tehnyt päätöksen Odotukset korkealla Myyjästä ei kuulu mitään Pettymys Kilpailijan asiakas Asiakas helppoa riistaa kilpailijalle Myyjä aloittaa uudelleen luottamuksen nostamisen Lähde: Hellman Pehkurinen - Raulas ABC (Always be closing) - > ABH (Always be helping)

6 Miten sitouttaa asiakasta SOMEssa Muista, että laatu korvaa määrän! Jaa sellaista sisältöä, josta on hyötyä asiakkaalle. Jaa ajankohtaista markkina- ja toimialatietoa Käy keskustelua, kommentoi. Tarjoa apua. Kysy neuvoa ja tee asiakkaasi osaaminen näkyväksi. Anna nykyiselle asiakkaallesi näkyvyyttä. Järjestä asiakastuki, help desk. Aktivoi asiakkaat osallistumaan tuotekehittelyyn Onnistumiseen tarvitaan kokonaisnäkemystä: Asiakastarpeen ymmärtäminen Kilpailuetuun johtava strategia Asiakaslähtöinen liikeidea Asiakkaalle lisäarvoa tuottava palvelu- / tuotantoprosessi > toimiva myyntistrategia > myynnin ammattimainen johtaminen > motivoitunut ja osaava (myynti)henkilöstö > ostamisen tekeminen helpoksi Mitä myynti on? - Kyse on ihmisten välisestä tavoitteellisesta kommunikaatiosta? (Petri Parvinen) - Menestyminen on seurausta asiakkaiden ja työntekijöiden odotusten täyttymisestä - Jokainen taulun pystyy maalaamaan! Sen sijaan sen myymiseen vaaditaan viisasta miestä. (Samuel Butler) - Myyminen on asiakkaan suostuttelua. - Älä myy rakenna suhdetta. Myy vasta kun suhde on vahva.

7 Myynnin ja kaupanteon perusta = ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen Tuote ei ole business asiakkaat ovat business Tuote on asiakkaalle vain väline Asiakas on aina ihminen. Mitä paremmin ihmisen käyttäytymisen ymmärtää, sen parempi mahdollisuus on pärjätä markkinoilla ja saada toiminnalle kysyntäperusta. Menestyksen avaintekijät ovat psykologia ja matematiikka. Ensiaskeleena on tuntea itsensä ihmisenä. Erilaiset liiketoimintayhtälöt Tuotekeskeinen Asiakaskeskeinen Liikevaihto ja kasvu syntyy Panostamalla tuotteisiin Asiakkaisiin ja asiakassuhteisiin vaikuttamalla Kannattavuus Kasvun, suuruuden ekonomian kautta: - myynnin volyymin kasvattaminen - hinnoittelu Liiketoiminnan tuloksellisuuden ja asiakassuhteiden hallinnan välillä nähdään suuri vastaavuus Asiakaskannan arvon kehittäminen - uusasiakashankinta - nykyisten asiakkaiden kannattavuus ja uskollisuus Tulos Keskittyminen yrityksen kannalta oikeisiin asioihin ja niiden oikein tekemiseen Keskittyminen asiakkaan kannalta oikeiden asioiden tekemiseen Tuotekeskeinen liiketoimintayhtälö Liikevaihto = Tuotteet x Määrä x Myyntihinta Asiakaskeskeinen liiketoimintayhtälö Liikevaihto = Asiakkaat Asiakassuhde x hinta x uskollisuus Keskim. Asiakas- x x Asiakkaan aktiivisuus

8 Laadukas asiakaskontaktointi Koostuu seuraavista asioista: Riittävä määrä Oikea kohdennus Korkea laatu Kontaktien tuloksellisuus Hyvä asiakaspalvelu on monessa tapauksessa hyvää myyntityötä ja hyvä myyntityö on hyvää asiakaspalvelua. Aktiivisuus X Oikea kohdennus X Laatu = Tulos Kokemus kertyy aktiivisuudesta - > Laatu nousee Myyntityyli Metsästäjät (Hunters) Impulsiivisia, lyhytjännitteisiä ja kilpailullisia Tunnistavat uusia myyntimahdollisuuksia Innostuksen luojia ja hyviä verkostoitumaan Viljelijät (Farmers) Maltillisia, pitkäjänteisiä, sopuisia Yhteistyökykyisiä ja asiakkaan näkökulman huomioivia Adaptiivinen myyntityö Lähtökohtana ymmärrys, että jokaista asiakasta täytyy lähestyä eri tavalla Myyjä muuttaa myyntitapaansa asiakkaan mukaan. Myyjällä kyky käyttää useita myyntityylejä Korostaa tilannetajun ja intuition merkitystä

9 Korkea lisäarvo Asiantuntijamyynti osaaminen ja lisäarvon tuottaminen Konsultoiva myyntiasiakkaan sitoutuminen Matala lisäarvo Ohjaava myynti Systemaattisuus, aggressiivisuus, nopeus Kaveruuteen perustuva myynti Myötäeläminen ja asiakkaan tunteminen Kovaa kaupantekoa Asiakassuhteen rakentamista Asiantuntijan ja asiakkaan kohtaaminen Asiakkaan asiantuntemus Toteutuspalvelu Sympatiaa Apua! Pallo hukassa Ammattilaisten kohtaaminen Pelastaja tulee Asiantuntijan asiantuntemus Sipilä Tunneälyn 5 päätekijää 1. Yksilön sisäiset tekijät (intrapersoonalliset) - itsetuntemus - omien tunteiden tiedostaminen - vakuuttavuus - itsenäisyys - itsensä toteuttaminen 2. Yksilön vuorovaikutus- ja ihmissuhdetekijät (interpersoonalliset) - empatia - sosiaalinen vastuuntunto - ihmissuhteet

10 Tunneälyn 5 päätekijää 3. Sopeutumistekijät - todellisuudentaju - joustavuus - ongelmanratkaisu 4. Paineensietotekijät - stressin sietokyky - impulssien hallinta 5. Yleisen hyvinvoinnin tekijät - optimismi - onnellisuus It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. (Aristoteles) Kiitos

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Case: Maris Multilingual LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2015 Sini Olkanen

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Onko pankin vaihto helppoa kuin heinänteko? Tapiola Pankin laina-asiakkaiden näkemyksiä Nina Poikela Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä Case: Paikallislehti Keski-Häme Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Outi Karppinen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä Outi Karppinen

Lisätiedot

Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle. Päivi Turkulainen

Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle. Päivi Turkulainen Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle Päivi Turkulainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 209 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 209 Espoo 2002 TKK-RTA-R209 ASIAKKUUDENHALLINTA

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana Ojalammi, Joonas 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara OmaElisa-verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille

Lisätiedot

UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET

UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2012 Anna Uusitalo UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET Case Juras Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma, Innovaatiojohtaminen Salla Hakkarainen

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN opas ASIAKKAAN MATKAOPAS. Opi tuntemaan asiakkaasi ja kuljettamaan häntä tuntemattomasta nettikontaktista ostavaksi asiakkaaksi.

SÄHKÖINEN opas ASIAKKAAN MATKAOPAS. Opi tuntemaan asiakkaasi ja kuljettamaan häntä tuntemattomasta nettikontaktista ostavaksi asiakkaaksi. SÄHKÖINEN opas ASIAKKAAN MATKAOPAS Opi tuntemaan asiakkaasi ja kuljettamaan häntä tuntemattomasta nettikontaktista ostavaksi asiakkaaksi. MATKAOPAS ASIAKKAAN POLULLE SUSPEKTISTA OSTAJAKSI Netti on muuttanut

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X Yli-Kyyny, Elina 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa

Lisätiedot

RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI

RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI 1 Helsinki, 2014 Musiikkipedagogista yrittäjäksi - esiselvityshankkeen julkaisu Metropolia Ammattikorkeakoulu Työryhmä: Raija Grahn, Jaana

Lisätiedot

ASKEL 12.3.2014 Dialogi asiakkaan kanssa. Henrik Andersson Sirpa Manninen

ASKEL 12.3.2014 Dialogi asiakkaan kanssa. Henrik Andersson Sirpa Manninen ASKEL 12.3.2014 Dialogi asiakkaan kanssa Henrik Andersson Sirpa Manninen Aiheet 12.3.2014 Aamupäivän Webcast klo 9-11: Taustaa tämän päivän aiheelle Arvo asiakaskohtaamisessa Ratkaisukeskeinen palvelun

Lisätiedot

Miksi? Mikä? www.fimecc.com

Miksi? Mikä? www.fimecc.com UX Miksi? Mikä? www.fimecc.com UX Miksi? Mikä? Käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti B2B-teollisuudelle FIMECCin UXUS-tutkimusohjelma (User Experience and Usability in Complex Systems) pyrkii parantamaan

Lisätiedot

myynnin sukupolvi näkökulma uusi Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke 14.2.2011

myynnin sukupolvi näkökulma uusi Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke 14.2.2011 myynnin uusi sukupolvi näkökulma Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke 14.2.2011 Executive summary Suomalainen graafinen ala on suurten muutosten ja valintojen

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot