Yleisötilaisuuden muistio sekä saadut palautteet ja vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisötilaisuuden muistio sekä saadut palautteet ja vastineet"

Transkriptio

1 Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen 1 (8) Yleisötilaisuuden muistio sekä saadut palautteet ja vastineet Aika Ma klo Paikka Sysmän kunnantalo Osallistujat Ari Puhakka, PJ Harri Hoffren Anna Kiuru Markus Kytölä, siht Paikalliset asukkaat Uudenmaan ELY / L Sysmän kunta Sito Oy 32kpl Tiedoksi Marko Pynnönen Sysmän kunta Muistio 1. Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen Ari Puhakka avasi tilaisuuden ja kertoi yleisesti tiesuunnitelman laatimisesta sekä hankkeen mahdollisesta toteutusaikataulusta ja jatkotoimenpiteistä. Yleisen esittelyn jälkeen Anna Kiuru esitteli tiesuunnitelmaluonnoksen ja siihen liittyvät ratkaisut. Esittelyn jälkeen asukkailla oli mahdollisuus keskustella ja kommentoida suunnitelmaratkaisuja. 2. Tilaisuudessa esille nousseet kysymykset ja kommentit Kysymys 1. (Kiinteistö 2:14, J1 pl 4200 vas, Markku Lepistö ) Kysymys: Voidaanko liittymän kiinteistön 2:14 (J1 pl 4200 vas) kuusiaidat säästää? Asia on selvitetty karttatarkasteluna ja suunnittelija on ottanut yhteyttä tarkastelun tuloksesta kiinteistön omistajaan. Yhteydenotto puhelimitse: Karttatarkastelun perusteella kevyen liikenteen väylän sivuojan kaivaminen tapahtuu lähellä kuusiaitaa, jolloin aidan juuret vahingoittuvat. Kuusiaitaa ei voida säästää. Kiinteistön omistajalle on selvitetty, että mahdolliset korvauskysymykset käsitellään tietoimituksen yhteydessä. Kiinteistön omistajalle selvitys riitti ja muita epäkohtia ei tullut ilmi (Markus KytöläMarkku Lepistö ) Kysymys 2. (Kiinteistö 1:94, J1 pl 2400 vas, Pertti Lehtisalo ) Kysymys: Voidaanko kiinteistön 1:94 (J1 pl 2400 vas) rajalla sijaitsevat koivut ja istutukset säästää? Edellisessä tietoimituksessa ei tietoimituksen yhteydessä korvattu puita. Tietoimituksessa oli kiinteistön omistajan mukaan luvattu, että tiealueelle jääneistä koivuista maksetaan korvaus kun aluetta tarvitaan. Rajalla sijaitsevia koivujen ja istutusten kohtalo on selvitetty karttatarkasteluna ja suunnittelija on ottanut yhteyttä tarkastelun

2 Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen 2 (8) tuloksesta kiinteistön omistajaan. Mahdolliset korvaukset käsitellään tietoimituksen yhteydessä. Tulevassa maantietoimituksessa käsitellään myös edellisen maantietoimituksen yhteydessä haltuunotetut puut, jotka kaadetaan tämän hankkeen yhteydessä. Yhteydenotto puhelimitse: Karttatarkastelun perusteella suurin osa koivuista ja rajaistutuksista jää kevyen liikenteen väylän toimenpiteiden alle. Suurinta osaa koivuista ja istutuksista ei näin ollen voida säästää. Kiinteistön omistajalle on selvitetty, että mahdolliset korvauskysymykset käsitellään tietoimituksen yhteydessä. Kiinteistön omistajalle selvitys riitti ja muita epäkohtia ei tullut ilmi (Markus KytöläPertti Lehtisalo ) Kysymys 3. (Kiinteistö 1:349, J1 pl 2500 vas, Jaakko Hämäläinen ) Kysymys: Voidaanko kiinteistön 1:349 (J1 pl 2500 vas) rajalla sijaitsevat koivut säästää? Rajalla sijaitsevia koivujen kohtalo on selvitetty karttatarkasteluna ja suunnittelija on ottanut yhteyttä tarkastelun tuloksesta kiinteistön omistajaan. Mahdolliset korvaukset käsitellään tietoimituksen yhteydessä Yhteydenotto puhelimitse: Karttatarkastelun perusteella kevyen liikenteen väylän sivuojan kaivaminen tapahtuu lähellä koivuja, jolloin koivujen juuret vahingoittuvat. Suurinta osaa koivuja ei voida säästää. Kiinteistön omistajalle on selvitetty, että mahdolliset korvauskysymykset käsitellään tietoimituksen yhteydessä. Kiinteistön omistajalle selvitys riitti ja muita epäkohtia ei tullut ilmi (Markus KytöläJaakko Hämäläinen ) Kommentti 1. Kommentti: Hidasteita (töyssyjä) toivotaan laivalaiturin päähän seuraaviin kohtiin: Suopellon rantatien jälkeen n. m1 pl 240 n. m1 pl 350 Asiasta on tehty aloite ~6-7 vuotta sitten ja aloite on hyväksytty. Konsultti lisää saarekkeelliset suojatieylitykset maantien paalutuksille 980 ja 1150 sekä luonnostelee rakenteellisen hidastuksen suunnittelualueen rajalta yksityistieliittymään Y3. Samalle välille tutkitaan korotetun jalkakäytävän rakentamista ja maantien poikkileikkauksen supistamista.

3 Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen 3 (8) Kommentti 2. Kommentti: J1 n. pl on kaivo tien pohjoispuolella, kuuluu et. puolen kiinteistölle. Kaivo ei ole käytössä Konsultti varmisti tilaisuuden jälkeen kaivon käytön kiinteistön perikunnan yhteyshenkilöltä Anja Kajaalalta. Kaivo ei ole ollut käytössä n vuoteen. Kommentti 3. Kommentti: Voiko tiealueen lisätarvetta pienentää J1 plv (1:320). Paaluvälillä maasto on metsää. Luonnoksessa oli esitetty kyseisellä kohdalle 3 metrin välikaista, joka poikkeaa jo kevyen liikenteen väylän suunnitteluohjeen minimiohjearvoista. Välikaistaa ei pienennetä. Kommentti 4. Kommentti: M1 n. plv on lähde tien eteläpuolella, varottava suun.ratkaisuissa ja rakentamisen aikana -> merkitään lähde kartalle. Toimenpiteet eivät vaikuta lähteen alueelle. Lähde merkitään kartalle. Kommentti 5. Kommentti: J1 pl 2620 on rumpu keväisin täynnä, vettä kertyy maantien pohjoispuolelle. Päätien rumpujen jatkamisen yhteydessä liettyneet rummut puhdistetaan sekä laskuojat perataan tarvittavilta osin. Tarkastetaan aukon mitoitus. 3. Tilaisuuden jälkeen tulleet kirjalliset palautteet Palaute 1. (Kiinteistö 1:19, Ilolantie 17 hankealueen ulkopuolella, Helvi Rantanen, ) Palaute: o Suopellontien loppupää on arvokasa kulttuurimaisemaa. Tuskin on tarpeellista rikkoa sitä uudella tiellä (esim. Kauniston kiinteistö, omistaja Eskola-Levänen.)

4 Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen 4 (8) o Töijensalontieltä autot tulevat jyrkkää alamäkeä Suopellontielle. Jos vastassa on kevyen liikenteen väylä, tulee ongelmia. Väylä pitäisi rakentaa tunneliin tai päättää risteykseen. o 50 km:n nopeusrajoitus pitäisi alkaa Päijätsalontien risteyksestä o Suostuvatko pyöräilijät ajamaan kivituhkatietä? Liikenneturvallisuuden takia hyvä projekti! Kevyenliikenteen väylä on sovitettu samaan liikennekäytävään maantien kanssa. Tällä on pyritty minimoimaan maisemalliset ja ympäristölliset vaikutukset. Töijensalontien pituuskaltevuus liittymäalueella (16 metrin matkalla maantien reunasta) on nykyisin n. 3,3 prosenttia. Liikenneviraston yksityistieliittymäohjeessa yksityistieliittymän maksimipituuskaltevuus on 3 prosenttia ja kevyen liikenteen väylän taakse tulisi mahdollistaa 8 metrin odotustila. Liittymäalueella yksityistien tasauksen pituuskaltevuuden ohjearvon ylitys on pieni. Konsultti tarkistaa liittymän näkemät. Mikäli näkemät täyttyvät, säilytetään yksityistieliittymä nykyisellään. 50 km/h nopeusrajoituksen alkamiskohtaa siirretään tiesuunnitelmassa Liittymän Y6 (paimenlahdentie) itäpuolelle. Kevyen liikenteen väylä tehdään kokonaan päällystettynä. Palaute 2. (Kiinteistö 1:19, Ilolantie 17 hankealueen ulkopuolella, Olavi Rantanen, ) Palaute: Kevyen liikenteen väylä tulisi perustaa niin, että se myöhemmin joudutaan asfaltoimaan. On olemassa riski, että pyöräilijät kuitenkin tulevat käyttämään vieressä kulkevaa asfalttimaantietä, koska kivituhkapäällyste ei kelpaa. Kevyen liikenteen väylä tehdään kokonaan päällystettynä. Palaute 3. (Kiinteistö 1:94, J1 pl 2400 vas, Pertti Lehtisalo, ) Palaute: Taloni kohdalla menee suurin osa etupihasta ja istutuksista pois. Koivuista jotka ovat aikaisemmin lunastetulla maa-alueella, ei vielä ole maksettu korvauksia. Tietoimituksessa sanottiin että ne korvataan sitten kun aluetta tarvitaan. Konsultti oli tutkinut puustojen sijaintia väylän rakenteisiin nähden. Väylän rakenteet ulottuvat puiden lähelle, jolloin puiden juuret todennäköisesti

5 Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen 5 (8) vahingoittuvat. Tästä syystä puita ei pystytä varmuudella säilyttämään. Puiden korvaukset käsitellään maantietoimituksessa. Tulevassa maantietoimituksessa käsitellään myös edellisen maantietoimituksen yhteydessä haltuunotetut puut, jotka kaadetaan tämän hankkeen yhteydessä. Palaute 4. (Kiinteistö 2:15 + pelto alhio (saari) 4:13, J1 pl 4250 vas, Tellervo Talvitieva, ) Palaute: Muistutus: Suopellontien 4131 edellisessä muutoksessa unohtui liittymä pellolle 4:13 ja se jouduttiin tekemään jälkikäteen. Nyt ei tehtäne samaa virhettä!? Kiinteistölle 4:13 kulkee pohjakartan mukaan nykyinen tie J1:n paalulla 4150 sijaitsevan maatalousliittymän kautta. Liittymä on esitetty säilymään nykyisellä kohdallaan. Palaute 5. (Kiinteistö 2:41, J1 pl 4230 vas, Milja ja Pauli Lind, ) Palaute: Liittymät: Pihatie + 2 kpl/peltoliittymät Peltojen välissä oja Joko rumpu peltojen välille tai 2 kpl liittymiä molemmille pelloille Pensaat tien laidassa Pensaita siirrettävä tarpeen mukaan pihaan päin tienrakentajan toimesta. Peltosaarekkeelle on esitetty maatalousliittymä. Laskuojan yli esitetään ylitys rumpuratkaisuna. Pensaiden osalta korvaukset käsitellään tietoimituksessa. Palaute 6. (Kiinteistö 2:14, J1 pl 4200 vas, Markku Lepistö, ) Palaute: Olisi suotavaa, että ennen liittymää oleva kuusiaita voitaisiin säilyttää. Konsultti oli tutkinut puustojen sijaintia väylän rakenteisiin nähden. Väylän rakenteet ulottuvat puiden lähelle, jolloin puiden juuret todennäköisesti vahingoittuvat. Tästä syystä puita ei pystytä varmuudella säilyttämään. Palaute 7. (Kiinteistö 1:91 ja 1:230, J1 pl 2800 vas, Pekka Kuusisto) Palaute: Tervehdys! Tässä kommenttini toimitetun materiaalin perusteella:

6 Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen 6 (8) Suunnitelmakartoissa 1 ja 2 on ehdotettu tiealue rajattu todella leveänä, etenkin kartassa 1. Mielestäni suunnittelu ja rakentaminen tulisi toteuttaa siten, että nykyisiä tiealueen rajoja ei ylitetä. Tyyppipoikkileikkaus luonnoksessa on määritelty J1, Plv; leveämpi (n. 15m leveä) versio, jota rakennettaisi 4750m matkalle ja kapeampaa (n. 6m leveä) 240 m matkalle. Eikö ole tarkentamisen paikka, ettei hyvää metsämaata menetetä turhaan. Onko TSV oltava samalla tasolla tien kanssa. Liittymien Y1 ja Y2 välillä oleva tonttiliittymä tulee huomioida riittävä leveänä. Liittymän Y2: Länsi-/Pohjoispuolella on tien pientareella mänty, joka on kasvanut sillä paikalla jo n. 150 vuotta. Toivottavasti suunnittelussa ja rakentamisessa toteutetaan asiat siten, että mänty kasvaa siinä vielä projektin jälkeenkin. Tällä kohdalla ehdotettu tiealue on todella leveä. Rakentavin terveisin Pekka Kuusisto Tiesuunnitelmassa esitetään tiealueen laajentamista siten, että kevyen liikenteen väylän rakenteet voidaan toteuttaa tiealueen puitteissa. Väylän sivuojien ulkoluiskat eivät suurelta osin mahdu nykyiselle tiealueelle. Kevyen liikenteen väylä on esitetty toteutettavaksi 3-5 m välikaistalla, joka poikkeaa kevyen liikenteen väylän suunnitteluohjeen minimiohjearvoista (ohjearvo 8m). Välikaistaa ei pienennetä. Korotettua ratkaisua on käytetty ainoastaan paikoissa, joissa välikaistallinen vaihtoehto aiheuttaisi rakenteiden purkamista. Kevyen liikenteen väylän tasausviiva on suunniteltu maastoon sovittaen siten, että maantien ja kevyen liikenteen väylän välissä sijaitsevaa välikaistaa on mahdollista käyttää lumitilana ja siinä oleva oja mahdollistaa maantien pintavesien kuivatuksen. Liittymien suunnittelun lähtökohtana on nykyisten liittymien leveydet. Liittymissä tulee täyttyä liikenneviraston antamat näkemävaatimukset. Liittymällä Y2 tarkoitetaan J1:n paalulla 230 sijaitsevaa maatalousliittymää. Alueella sijaitsee nykyisen maantien luiskassa useita täysikasvuisia puita. Puiden poistosta koituvat korvaukset käsitellään maantietoimituksen yhteydessä. Palaute 8. (Kiinteistö 1:333, J1 pl 2200 vas, Irja Palm, Kaivokatu 43A9, Porvoo, ) Palaute 5.11.: Tontin koko vähän yli hehtaarin tien oikealla puolella. Kivikkoinen monta hehtaaria! Tasainen maasto on maantien vieressä (Puuston hakkuu

7 Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen 7 (8) 2013 maaliskuussa). Jo aikaisemmin tontista on otettu tien leventämiseen Suunnitelmassa 10m kaista. Tasainen osa menisi maantiehen. Tontin arvo laskee merkittävästi. Liikenteen melu ja näkyvyys lisääntyy. Kauniin tilatien alkuosa tuhoutuu. Siirtolohkare! Esitän että: 1. Pyörätie rakennetaan kiinni maantiehen Puustellintien ohi (n. 30m) 2. Ainakin ylempi levike poistetaan Perustelut: Tie on leveä ja näkyvyys hyvä tällä alueella. Kaunis tiemaisema säilyy ja maastoa ei tarvitse repiä tarpeettomasti. Vihreäksi sammaloitunut siirtolohkare säilyy. Tulee halvemmaksi. Tuskin on varaa aurata talvella. Liikenne on erittäin vähäistä syys- huhtikuussa. M1:n paaluvälillä kevyen liikenteen väylä esitetään korotetuksi. Kyseisellä kohtaa sijaitseva pysäkkilevennys poistetaan kevyen liikenteen rakentamisen yhteydessä. Mahdolliset korvausasiat käsitellään maantietoimituksessa. 4. Tilaisuuden jälkeen tulleet suulliset palautteet Palaute 1. (Kiinteistö 1:297, J1 pl 1000 vas, Hannu Katajamäki Karjusaarenkatu 60, Lahti) puhelimitse tullut palaute : Lapset (3 kpl) omistavat tilan 1:297 Isosuo Suopellon päässä maantien pohjoispuolella. Toivoi kevyen liikenteen väylän sijoittamista maantien eteläpuolelle, jotta tilasta ei tarvitsisi luovuttaa maata tietarkoitukseen. Tiesuunnitelmassa on esitetty kevyen liikenteen väylä yhtenäisenä maantien pohjoispuolelle. Väylä toimii jatkona Pappilan alueen nykyiselle kevyen liikenteen väylälle. Väylän puolen vaihto aiheuttaa kevyen liikenteen risteämisien lisääntymistä maantiellä. Väylän puolta ei vaihdeta. Palaute 2. (Kiinteistö 2:123, J1 pl 3200 vas, Hannu Hovio) puhelimitse tullut palaute 9/2012: toivoi maanlunastuksen minimoimista ja tiedusteli korvaavan maan vaihtomahdollisuuksia.

8 Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen 8 (8) Kevyen liikenteen väylä on esitetty toteutettavaksi 3-5 m välikaistalla, joka poikkeaa kevyen liikenteen väylän suunnitteluohjeen minimiohjearvoista (ohjearvo 8m). Välikaistaa ei pienennetä. Tilusjärjestelyille ei ole perustetta, koska maata voidaan hyödyntää entiseen tapaan. Palaute 3. (Kiinteistö 1:334, J1 pl 2000 vas, Seppo Nieminen ) puhelimitse tullut palaute : Onhan metsäliittymät 3kpl kiinteistölle 1:334 J1 plv huomioitu suunnitelmassa? Y6 Puustellintie kohdalta voisi poistaa pysäkkilevikkeen. Levikettä käytetään erityisesti läheistä omakotitaloa häiritsevään turhaan oleskeluun. Oleskelusta aiheutuu myös roskaamista kohdalla. Säilyykö riukuaita M1 plv ? Milloin pohjatutkimusten yhteydessä vahingoittuneiden visakoivujen korvaukset käsitellään? M1 pl oleva iso valtaoja ja rumpu huomioitava. Tarkastettiin kartalta 10.9., että liittymät merkitty 2xML ja Y5 Levike puretaan ja korotetun kevyen liikenteen osuutta jatketaan kyseisen liittymän kohtaan. Aita joudutaan todennäköisesti purkamaan ja korvaamaan, mikäli rakennettu aivan rajalle. Kevyen liikenteen väylän lisäaluetarve n. 3-5m. Korvausasiat käsitellään maantietoimituksen yhteydessä. M1 pl oleva iso laskuoja esitetään laskuoja-alueeksi ja rumpu esitetään jatkettavaksi.

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235)

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY KOMMENTTI 1 (5) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 30.9.2013 Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki KOMMENTTI HELSINGINKADUN

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO HÄMEENKYRÖ, OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

ASUKASKYSELY 2012 LAAKSOLAHDEN ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA

ASUKASKYSELY 2012 LAAKSOLAHDEN ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA 1.8.2012 Sivu 1(32) ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry 1.8.2012 Versio 1.0 Etusivu 1.8.2012 Sivu 2(32) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1. Johdanto 3 2. Yhteenveto 5 3.

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT. Reittisuunnitelma; Uuhimäki - Ranta-Toivala

KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT. Reittisuunnitelma; Uuhimäki - Ranta-Toivala KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT Reittisuunnitelma; Uuhimäki - Ranta-Toivala 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 REITIN PERUSTIEDOT... 3 2.1 SUUNNITTELUPERIAATTEET... 4 2.2 ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 5 2.3 ALUEEN MUU

Lisätiedot

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen.

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen. Toimitusnumero 2014-489596 1(29) Maantietoimitus, loppukokous. Kohde: Aika: 28.5.2015 kello 12:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan

Lisätiedot

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä (Hyrylän itäinen ohikulkutie),

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 04 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Liikenneviraston ohjeita 4/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Arto Nieminen ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001781 Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi

Lisätiedot

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko.

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. 1(46) Askiston koulun aloite Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. VASTAUS: Tilalle tulossa uusi kiipeilyteline, joka asennetaan viikolla 36

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT... 3 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT... 3 1.2 YHTEYSTIEDOT... 3 2 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Tiesuunnitelman muutos 2014. Suunnittelukohde

Tiesuunnitelman muutos 2014. Suunnittelukohde n muutos 2014 Suunnittelukohde Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa, Kittilä 18.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 (1) Piirustusnumero Nimi Mittakaava Pvm OSA A 1T TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Yleiset

Lisätiedot

Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus

Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus Keskustelumuistio Projekti Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus Mikkelän koulu, Lanttikatu 7, 02770 ESPOO Asiakas Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot