Suomen rahoitus- markkinat Helmikuu 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen rahoitus- markkinat Helmikuu 2007"

Transkriptio

1 Suomen rahoitus- markkinat

2 i Sisältö Sivu Esipuhe Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta Rahoitusmarkkinoiden tehtävä osana kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita Rahoitusmarkkinaosapuolet ja osamarkkinoiden koko Suomessa Talouden eri sektorien rahoitusylijäämät ja -alijäämät Luottokanta Rahoitusvarallisuus ja velat Suora rahoitus Rahamarkkinat Pääomamarkkinat Joukkovelkakirjamarkkinat Osakemarkkinat Valuutta- ja johdannaismarkkinat Arvopaperimarkkinaosapuolet Rahastoyhtiöt Arvopaperinvälittäjät Omaisuudenhoitajat Investointipankit Kaupankäynti- ja selvitys Kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmät Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi, MiFID...19

3 ii 3 Pankit ja muu rahoituksen välitys Pankkijärjestelmä Pankkitoiminnan kehittyminen Pankkirakenteen muuttuminen Rahoituslaitokset Talletuspankit Kiinnitysluottopankit Rahoitusyhtiöt Luottokorttiyhtiöt Erityisluottolaitokset Pääomasijoittajat Yksityiset pääomasijoittajat Julkiset pääomasijoittajat Vakuutuslaitokset Henkivakuutus ja vapaaehtoinen eläkevakuutus Lakisääteinen eläkevakuutus Vahinkovakuutus Pankkien palveluverkko ja maksujenvälitysjärjestelmät Palveluverkon kehitys Verkkopankkipalvelut Internet ja pankkipalvelut Verkkolasku ja e-lasku Kortit korvaavat käteistä rahaa Maksujen välitysjärjestelmät Tilisiirtojärjestelmä Pankkien väliset maksujenvälitysjärjestelmät Kansainväliset maksujenvälitysjärjestelmät...46

4 iii 5 Keskuspankki Keskuspankin tehtävät ja tavoitteet Eurojärjestelmä ja rahapolitiikan tavoitteet Eurojärjestelmän rahapoliittiset välineet Luottolaitoslainsäädäntö Luotto- ja rahoituslaitokset Talletuspankit Muut luottolaitosmuodot Rahoituslaitos Luottolaitoksen perustaminen Pankkien vakavaraisuussäännöt ja riskienhallinta Arvopaperimarkkinalainsäädäntö Valvonta Valvonnan tavoitteet ja kehitys Rahoitustarkastus Vakuutusvalvontavirasto Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta...66

5 1 ESIPUHE -julkaisu kuvaa Suomen pankkijärjestelmää ja rahoitusmarkkinoita. Se esittelee Suomessa toimivat pankit ja muut luottolaitokset, vakuutuslaitokset sekä muita rahoitusalan instituutioita. Julkaisu on tarkoitettu Finanssialan Keskusliiton ja sen jäsenten oman käytön ohella yleisölle, opiskelijoille, toimittajille sekä muille Suomen rahoitusmarkkinoista kiinnostuneille. Vastaavaa julkaisua on aiemmin julkaissut Suomen Pankkiyhdistys. Julkaisun teksti on laadittu Finanssialan Keskusliitossa. Julkaisun on toimittanut Arto Elomaa. Kirjoittajina ovat olleet Arto Elomaa, Kaija Erjanti, Ulla Halonen, Tarja Kallonen, Erkki Kontkanen, Reima Letto, Pia Nevalampi ja Kristiina Siikala. Taulukot ja kuviot on tehnyt Ritva Myllylä.

6 2 1 Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta 1.1 Rahoitusmarkkinoiden tehtävä Rahoitusmarkkinoilla luotto- ja rahoituslaitokset välittävät rahoitusta. Ne keräävät kotitalouksilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä raha- ja pääomamarkkinoilta varoja, jotka välitetään luottoina ja arvopaperi- ja muina sijoituksina. Raha- ja pääomamarkkinat Suora rahoitus Rahoituksen tarvitsijat Sijoittajat Pankit ja muut rahoituslaitokset Rahoituksen välitys Palveluverkko Maksu- ja selvitysjärjestelmät Kaupankäyntipaikat Keskuspankki Raha- ja pääomamarkkinoilla (arvopaperimarkkinoilla) pankit, yritykset, julkisyhteisöt ja kotitaloudet ostavat liikkeeseen laskettuja arvopapereita sijoitus- tai kassanhallintatarkoituksessa. Palveluja tarjoavat arvopaperimarkkinaosapuolet, kuten pankit, rahastoyhtiöt, arvopaperinvälittäjät ja omaisuudenhoitajat. Arvopaperimarkkinaosapuolet eivät välitä rahoitusta taseensa kautta vaan saavat tuottonsa erilaisina palkkioina. Arvopaperimarkkinat jakaantuvat seuraavasti: - rahamarkkinat eli lyhytaikaiset markkinat, joilla tarkoitetaan enintään vuoden pituisia sopimuksia - pääomamarkkinat, jotka muodostuvat osakemarkkinoista ja joukkovelkakirjamarkkinoista - johdannaismarkkinat, jotka palvelevat muita markkinoita suojautumis- ja voitontavoittelutarkoituksessa - valuuttamarkkinat, jotka palvelevat muita markkinoita ja joita käytetään myös voitontavoittelutarkoituksessa Suoraan markkinoiden kautta menevä rahoitus on monessa maassa kasvanut nopeammin kuin rahoituksen välitys. Tietotekniikan kehitys on tehnyt mahdolliseksi rahoitusylijäämäiselle etsiä sijoituskohdetta ja tietoa sijoituskohteesta aiempaa helpommin. Sijoittamisen kustannukset ovat pienentyneet esimerkiksi osakeväli-

7 3 tyksessä. Lisäksi pienempiä ja lyhytaikaisempia sijoituksia voi tehdä myös suoraan yksittäiseen sijoituskohteeseen tai vaikka rahastojen kautta useampaan kohteeseen. Pankit ja muut rahoituksenvälittäjät sijoittavat talletuksina vastaanotettuja tai rahaja pääomamarkkinoilta hankittuja varoja luotonantoon. Varat kulkevat rahoituksen välittäjän taseen kautta. Rahoituksen välitys tehostuu, kun sekä yli- että alijäämäisille talousyksiköille riittää asiointi rahoituksen välittäjän kanssa. Lainanottajien tarpeet luoton takaisinmaksuajan, koon ja ehtojen joustavuuden suhteen ovat varsin erilaiset kuin niiden, joilla on rahoitusylijäämää sijoitettavaksi puhumattakaan rahoitusylijäämäisten riskihalukkuudesta. Rahoituksen välitys voi tehdä pienistä ja lyhytaikaisista talletuksista suuria ja pitkäaikaisia luottoja. Rahoituksen välitys vähentää myös tallettajien riskiä, kun sijoitus ei kohdistu yksittäiseen yritykseen vaan rahoituksen välittäjä jakaa riskin useammalle luotonottajalle. Pankki tehostaa rahoituksen välitystä, jos se pystyy arvioimaan ja hinnoittelemaan rahoituksen välityksen riskit yksittäisiä tallettajia paremmin. Rahoitusmarkkinoiden toiminta vaatii tehokkaan maksu- ja selvitysjärjestelmän sekä kaupankäyntiä varten mahdollisimman likvidin kaupankäyntipalvelun, kuten pörssin. Keskuspankki on Euroopan keskuspankki. Suomen Pankki on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää ja euroaluetta ohjaavaa eurojärjestelmää. Keskuspankkirahoituksen ehdot pankeille määräävät mm. korkotasoa. Lisäksi keskuspankki toimii arvopaperimarkkinoilla valuuttavarannon sijoittajana. Palvelujen tarjoajat rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla Rahoituslaitokset Arvopaperimarkkinaosapuolet Pääomasijoittajat Vakuutuslaitokset Pankit Rahastoyhtiöt Yksityiset pääomasijoittajat Henkivakuutusyhtiöt Kiinnitysluottopankit Arvopaperinvälittäjät Julkiset pääomasijoittajat Eläkevakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Omaisuudenhoitajat Vahinkovakuutusyhtiöt Luottokorttiyhtiöt Investointipankit Erityisluottolaitokset

8 4 1.2 osana kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita Euroalueella raha- ja pääomamarkkinat ovat yhdentyneet. Pohjana ovat yhtenäiset, likvidit pankkien väliset rahamarkkinat. Euroalue mahdollistaa myös pääomamarkkinoilla moninkertaisen likviditeetin verrattuna kansallisiin, yhden valuutan markkinoihin. Suomen ja euroalueen maiden rahoitusmarkkinat Rahalaitosten tase, marraskuu 2006 mrd. euroa Velkainstrumentit, lokakuu 2006 mrd. euroa Pörssi, lokakuu 2006 *) mrd. euroa Suomi Euroalue *) Suomi marraskuu Lähde: EKP Lähde: OMX Vähittäismarkkinat ovat euroalueella edelleen pääosin kansalliset. Kotimaiset lait ja instituutiot sekä paikallinen informaatio ja tavat luovat kansalliset rahoitusmarkkinat. Kuluttajan kannalta kansainvälistyminen näkyy ulkomaisen kilpailun ja rahoituslaitosten ulkomaisen omistuksen lisääntymisenä. Palveluissa kansainvälistyminen näkyy mm. sijoitusrahastojen laajana valikoimana, kulutus- ja korttiluottojen tarjontana, korttimaksamisessa ja muussa maksujenvälityksessä. Pankkien toiminnan laajentaminen tapahtuu pääosin perustamalla tai ostamalla toisessa maassa olevia luottolaitoksia. Sen sijaan esimerkiksi asuntolainoja otetaan rajan yli hyvin vähän. Markkinakorkojen yhdenmukaistuminen ja maan sisäinen kilpailu ovat vaikuttaneet hinnoitteluun ilman, että luotot olisivat liikkuneet rajan yli. Asuntoluototus kytkeytyy vahvasti kansalliseen lainsäädäntöön luototettavan omaisuuden kautta. Voidakseen toimia yli rajan sekä tehokkaasti että riskit halliten pitäisi luotonmyöntäjien investoida huomattavasti. Luoton myöntäminen edellyttää tietoa mm. eri maiden asunto- ja kiinteistömarkkinoista, vakuusmenettelyistä, jakelukanavista, lainsäädännöstä, viranomaiskäytännöistä ja omistusoikeuksien rekisteröinneistä sekä edellytyksiä tarjota neuvontapalveluja. Nämä kustannukset olisi pystyttävä sisällyttämään asuntoluoton hintaan, mikä ei suinkaan ole helppoa erittäin kilpailluilla markkinoilla. Kansainväliset rahoitusmarkkinat vaikuttavat suoraan asuntoluottojen ehtoihin koron määräytyessä euroalueen markkinoilla. Merkittävä ja kasvava osa pankkien luototukseen tarvitsemasta varainhankinnasta otetaan kansainvälisiltä raha- ja pääomamarkkinoilta. Yleisön talletukset muodostavat enää keskimäärin noin 40 prosenttia talletuspankkien vieraasta pääomasta.

9 5 1.3 Rahoitusmarkkinaosapuolet ja osamarkkinoiden koko Suomessa Suomen rahoitusmarkkinoiden rakennetta ja kehitystä kuvaa osamarkkinoiden markkina-arvojen ja rahoituksen välittäjien taseiden kehitys. Rahoituksen välityksessä talletuspankkien osuus on suuri. Talletuspankit eroavat muista luottolaitoksista siten, että vain talletuspankit voivat ottaa vastaan yleisön talletuksia. Pankkitilin kautta pankit tarjoavat kehittyneet maksujenvälitys- ja muut palvelut. Rahoitusmarkkinoiden rakenne Osamarkkinoiden koko Suomessa (markkina-arvot, taseen loppusummat karkeasti vuoden lopussa, mrd. euroa) Suora rahoitus * lyhytaikainen: rahamarkkinat * pitkäaikainen: pääomamarkkinat - osakemarkkinat joukkovelkakirjamarkkinat (yleisö- ja erillislainat yhteensä Rahoituksen välittäjät * pankit * vakuutuslaitokset * muut luottolaitokset - kiinnitysluottopankit rahoitusyhtiöt *) erityisluottolaitokset *) Rahoitusyhtiöitä on fuusioitu talletuspankkeihin Pankki- ja vakuutuskonsernit muodostavat finanssikonserneja tai toimivat yhteistyösopimusten kautta. Finanssikonsernien palvelutarjonta on laaja; mm. maksujenvälitystä, pääomarahoitusta, sijoituspalveluja ja vakuutuksia. Finanssikonserneihin kuuluu talletuspankin lisäksi mm. henkivakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, luottokorttiyhtiöitä, kiinnitysluottopankkeja ja rahastoyhtiöitä. Pankit välittävät myös muiden rahoitusalan yritysten palveluita. Markkinoilla on myös joukko finanssikonserneihin kuulumattomia rahoitusyhtiöitä, erityisluottolaitoksia ja pääomasijoittajia sekä sijoituspalveluyrityksiä. Suomessa rahoitusmarkkinat ovat jo pitkään kasvaneet talouden kasvua voimakkaammin. Luotonanto lisääntyy, asuntoluotot kasvavat erityisen voimakkaasti, kulutusluotot kasvavat, talletukset kasvavat kansantalouden kasvun myötä, rahastosijoitukset lisääntyvät voimakkaasti, vakuutussäästöt kasvavat. Taustalla on edelleen säännöstelyn jälkeinen rakenteen muuttuminen. Yritysluotonanto on myös

10 6 kasvanut, mutta tuotannollisiin investointeihin käytetään vain osa, osa menee muun muussa yritysjärjestelyihin, kuten sukupolvenvaihdoksiin. Yrityksillä olisi mahdollisuuksia investoida enemmän. Varovaisuus investoinneissa voi olla koko talouden kannalta liiallistakin ja hidastaa tuotannollisen toiminnan kehittymistä. Yritysten varovaisuus luotonotossa on myös näkynyt pankkien ennätyksellisen alhaisina luottotappiolukuina. Rahoituksessa kasvualueita ovat rahastosijoittaminen, vapaaehtoinen henki- ja eläkevakuutussäästäminen sekä asunto- ja kulutusluotot. Rahastosijoittamisessa on institutionaalisilla sijoittajilla ja yrityksillä merkittävä osa kotitalouksien lisäksi. Väestön ikääntyminen lisää sijoitustarpeita ja asumisessa pyritään asumisväljyyden ja laadun nostamiseen. Säästämisestä ja sijoittamisesta tulee yhä tärkeämpi liiketoiminnan kasvun alue. Luotonkysyntä ei kuitenkaan olennaisesti vähene, sillä kotitalouksien tase kasvaa, eli sekä varat että velat kasvavat. 1.4 Talouden eri sektorien rahoitusylijäämät ja -alijäämät Kotitaloudet ja yritykset ovat elinkaariensa eri vaiheissa joko nettosäästäjiä tai -luotonottajia. Tulojen ja kulutuksen erotuksesta muodostuu säästäminen. Säästäminen käytetään investointeihin ja sijoitetaan rahoitusvarallisuuteen. Investointeja ovat sijoitukset reaaliomaisuuteen. Jos säästäminen on suurempi kuin investoinnit, kyseessä on rahoitusylijäämä. Säästämisen alittaessa investoinnit, kyseessä on rahoitusalijäämä. Yli- ja alijäämät tasoittuvat rahoitusmarkkinoilla sijoituksina ja luottoina. Eri suhdannevaiheissa eri sektorien rahoitusjäämät käyttäytyvät eri tavalla. Suomessa yritykset ja julkinen sektori ovat tällä hetkellä rahoitusylijäämäisiä. Erityisesti julkinen sektori on talouden laskuvaiheissa ollut raskaastikin alijäämäinen. Talouden kaikkien sektorien rahoitusjäämien summa muodostaa vaihtotaseen ylitai alijäämän.

11 7 1.5 Luottokanta ja BKT:sta Sektorikohtaiset rahoitusjäämät ja ja vaihtotaseen ali/ylijäämä, % BKT:sta BKT:sta Kotitaloudet Kotitaloudet 10 Kotitaloudet Yritykset Yritykset 10 Yritykset Valtio+Kunnat Valtio+Kunnat 10 Valtio+Kunnat Muut Muut 10 Muut Vaihtotase Vaihtotase Vaihtotase Lähde: Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Tilastokeskus

12 8 Luottokanta sisältää kaikki kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten ja julkisen sektorin myöntämät kotimaan ja ulkomaan rahan määräiset luotot. Luottokanta on kasvanut vuoden 2002 lopusta 35 prosenttia syyskuuhun 2006 mennessä. Merkittävimmät luotonottajasektorit ovat kotitaloudet ja yritykset. Merkittävimmät kotimaiset luotonantajasektorit ovat talletuspankit ja työeläkelaitokset. Talletuspankkien osuus luottokannasta on yli puolet. Pankkikonsernien osuus on vielä suurempi, jos mukaan luetaan niiden tytäryhtiöiden luotonanto. Vakuutus- ja työeläkelaitokset ovat luotottaneet merkittävästi ulkomaisia luotonottajia. Valtio on merkittävä asuinyhteisöjen luotottaja. Ulkomaatsektori luotottaa merkittävästi yrityksiä ja valtiota, mutta se ei näy luottokantatilastossa. Luottokanta , mrd. euroa Luotonantajat Luotonantajat Talletus- Muut Vakuutus- Työeläke- Muut Yhteensä Luotonantajat Talletus- Talletus- Muut Muut Vakuutus- Vakuutus- Työeläke- Työeläke- Muut Muut Yhteensä Yhteensä pankit pankit rahoitus- laitokset laitokset pankit rahoitus- rahoitus- laitokset laitokset laitokset laitokset laitokset laitokset laitokset Luotonsaajat Luotonsaajat Luotonsaajat Kotitaloudet Kotitaloudet Kotitaloudet Yritykset Yritykset ja asuntoyhteisöt Yritykset ja ja asuntoyhteisöt asuntoyhteisöt Julkisyhteisöt Julkisyhteisöt 11 Julkisyhteisöt Muut Muut Muut Ulkomaat Ulkomaat Ulkomaat Yhteensä Yhteensä Yhteensä Lähde: Lähde: Tilastokeskus, Tilastokeskus, luottokanta luottokanta sisältää sisältää myös myös joukkolainat. Lähde: Tilastokeskus, luottokanta sisältää myös joukkolainat. joukkolainat. Suomessa asuntojen rahoitus on hoidettu talletuspankkien kautta ja on pääosin vapaarahoitteista. Pankkien myöntämät asuntolainat olivat vuoden 2006 syyskuussa 94 prosenttia kotitalouksien asuntolainakannasta ja 79 prosenttia koko asuntoluottokannasta. Pankit ja muut rahoituslaitokset myöntävät luotot suoraan kotitalouksille tai asunto-osakeyhtiöille. Useassa maassa asuntojen ostoa rahoittavat pääosin erilliset asuntopankit, joiden varainhankinta on hoidettu joko kiinnitysluottopankkien tapaan joukkovelkakirjamarkkinoilla tai brittiläisen building societyn tapaan talletusrahalla. Syyt erilaisiin järjestelmiin ovat joko viranomaissäädöksissä tai historiassa. Säännösten vapautuessa useissa maissa pankkikonserneihin on perustettu asuntoluottoyksiköitä ja erilliset asuntopankit ovat fuusioituneet pankkikonserneihin tai muuttaneet itsensä yleispankeiksi. Suomessa rahoitus on perinteisesti hankittu talletuksina. Asuntoluottokanta kasvaa kuitenkin selvästi nopeammin kuin talletuskanta, joten asuntoluottojen rahoituksessa muiden varainhankintamuotojen osuus kasvaa. Suomeenkin on perustettu kiinnitysluottolain mukaisia asuntopankkeja, jotka kuuluvat pankkitai finanssikonserneihin.

13 9 1.6 Rahoitusvarallisuus ja velat Talouden sektoreiden rahoitusyli- ja alijäämä aiheuttaa muutoksia sektorin varoissa ja veloissa. Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden sektoreiden rahoitusvaroja ja velkoja sekä niihin vaikuttavia rahoitustaloustoimia. Rahoitustilinpito koostuu kahdesta osasta: vuoden lopun rahoitustaseesta ja vuoden aikaisista, rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvista rahoitustaloustoimista. Rahoitustilinpidossa näkyy myös ulkomailta otettu velka. Rahoitusvarat ja velat 2005 Varat mrd. euroa Lainat Talletukset ja käteisraha Korkoinstrumentit Noteeratut osakke et Muut osakkeet Vakuutustekninen vastuuvelka Muut Yhteensä Yritykset ja asuinyhteisöt Kotitaloudet Pankit Vakuutuslaitokset Työeläkelaitokset Muu julkissektori Ulkomaat Muut Yhteensä Velat mrd. euroa Talletukset Korko- Lainat Noteeratut Muut Vakuutus- Muut Yhteensä ja käteisrahinstrumentit osakke et osakkeet tekninen vastuuvelka Yritykset ja asuinyhteisöt Kotitaloudet Pankit Vakuutuslaitokset Työeläkelaitokset Muu julkissektori Ulkomaat Muut Yhteensä Kotitalouksien rahoitusvaroihin ei lueta työeläkesaatavia. Kotitalouksien saatavana oleva vakuutustekninen vastuuvelka sisältää vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja henkivakuutusten rahastot sekä vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuut ja korvausvastuut. Kotitalouksien asunto-osakkeita ei lueta rahoitusvaroiksi. Lähde: Tilastokeskus, Rahoitustilinpito , luvut pyöristetty lähimpään miljardiin euroon. Sektorin nettoluotonanto muuttuu rahoitustoimien ja reaalitalouden välisissä tapahtumissa sekä rahoitusvaateiden arvostusmuutosten vuoksi. Nettoluotonanto ei muu-

14 10 tu pelkillä rahoitustaloustoimilla, koska silloin muuttuvat sekä rahoitusvarat että velat. Reaalivarallisuus liittyy luonnollisesti rahoitustoimintaan investointikohteena tai vakuutena. Reaalivarallisuuden arvoa voidaan arvioida esim. asuntojen ja maan hinnan avulla. Osa reaalivarallisuudesta on mukana esimerkiksi listattujen yritysten markkina-arvoissa, siten kokonaisvarallisuutta ei saada laskemalla yhteen rahoitusvarallisuus ja pääomakantatilastoa tai asunto- ja muuta kiinteistövarallisuutta. Työeläkevarat Kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta puhuttaessa unohtuvat usein työeläkkeet, koska ne eivät näy kotitalouksien rahoitusvaroissa. Maissa, joissa työntekijät säästävät itse eläkkeensä, säästöt näkyvät kotitalouksien rahoitusvarallisuudessa. Suomessakin etsitään keinoja, joilla kotitaloudet kiinnostuisivat työssäoloaikana säästämään vapaaehtoisesti eläkepäiviä varten täydentämään työeläkettä. Työeläkemaksu ilman asiakashyvityksiä oli vuonna 2006 keskimäärin 21 prosenttia. Työnantajan ja työntekijän vuosittaisista työeläkemaksuista kolme neljäsosaa menee sen vuoden maksettaviin työeläkkeisiin. Noin neljännes kerättävistä työeläkemaksuista rahastoidaan tulevien eläkkeiden maksamiseen. Työeläkelaitoksen hyvästä sijoitustoiminnasta saatu laskuperustekoron ylittävä osuus annetaan asiakashyvityksinä työnantajille.

15 11 2 Suora rahoitus 2.1 Rahamarkkinat Rahamarkkinoilla tarkoitetaan lyhytaikaisten, yleensä alle vuoden kestoisten rahoitusinstrumenttien markkinoita. Näillä markkinoilla valtiot, pankit ja yritykset hankkivat sekä lyhytaikaista rahoitusta että hoitavat likviditeettivaihteluita eli ns. kassanhallintaa. Euribor on korko, jolla hyvän luottokelpoisuuden omaava pankki tarjoaa euromääräisiä pankkien välisiä talletuksia toiselle hyvän luottokelpoisuuden omaavalle pankille. Pankkien pitää olla eurorahamarkkinoilla aktiivisesti kauppaa käyviä pankkeja. Paneeliin kuuluu 42 pankkia euroalueen maista, 3 pankkia muista EU-maista ja 4 ulkopuolisten EU-maiden pankkia, joilla on merkittävää toimintaa euroalueella. Tarjouksista jätetään pois alimmat ja korkeimmat 15 prosenttia ja jäljelle jääneistä lasketaan keskiarvo. Pankit antavat noteeraukset pankkien välisille talletuksille 360-korkopäiväkäytännön mukaan. Euribor lasketaan 1 3 viikon ja kaikille 1 12 kuukauden jaksoille. Lisäksi lasketaan Eonia, joka on yön yli -korko. Eonia lasketaan toteutuneista pankkien välisistä yli yön talletuskoroista. Korkopäiväkäytäntönä euron rahamarkkinoilla ovat todelliset päivät/360, koska Euroopan keskuspankki, EKP valitsi sen omaksi korkopäiväkäytännökseen ja markkinaorganisaatiot suosittelevat sen käyttöä. Suomessa oli viiden muun euromaan ohella edistytty aiemmin käyttämään todelliset päivät/365-käytäntöä, joka oli myös näiden maiden viitekorkojen korkopäiväkäytäntö. Tämän vuoksi lasketaan myös euribor 365, joka on euribor*(365/360). Tämä mahdollistaa ennen vuotta 1999 tehtyjen sopimusten jatkumisen tältä osin. Suomessa pankkien sijoitustodistukset ovat säilyttäneet asemansa rahamarkkinoilla. Sijoitustodistusten hyvänä puolena on niiden jälkimarkkinakelpoisuus, joka tarjoaa joustavan varainhallinta- ja sijoituskanavan paitsi pankeille myös institutionaalisille sijoittajille. Koska sijoitustodistukset tarjoavat valtion velkasitoumuksia parempaa tuottoa, yritykset ja vakuutusyhtiöt käyttävät niitä sijoituksiin ja kassanhallinnan yhtenä keskeisenä instrumenttina ja myös pankit keskenään likviditeettiä tasatessaan. Sijoitustodistukset ovat myös lyhyen koron rahastojen sijoituskohteita. Pankkien korkonäkemyksen muuttuessa korkoposition muutokset hoidetaan pääasiassa johdannaisinstrumenttien avulla. Euroalueella pankkien välinen kauppa tapahtuu pankkien välisillä talletusmarkkinoilla, repo- ja korkotermiinikauppoina. Repo tarkoittaa arvopaperien takaisinostosopimuksia, joilla pankki saa likviditeettiä arvopaperia vastaan myynti- ja takaisinostohintojen määrittelemällä korolla. Myös suomalaiset pankit osallistuvat euroalueen pankkien väliseen rahamarkkinakauppaan.

16 12 mrd. euroa Rahamarkkinat 35 mrd. 35 mrd. euroa euroa *) 15 *) *) Sijoitustodistus Sijoitustodistus *) *) Kuntatodistus Kuntatodistus Valtion Valtion velkasitoumus velkasitoumus Yritystodistus Sijoitustodistus *) Kuntatodistus Valtion velkasitoumus Yritystodistus Yritystodistus *) *) vuodesta vuodesta Rahalaitosten Rahalaitosten liikkeeseen liikkeeseen laskemat laskemat enintään enintään 11 vuoden vuoden euromääräiset euromääräiset velkapaperit *) vuodesta 2003 Rahalaitosten liikkeeseen laskemat enintään 1 vuoden euromääräiset velkapaperit velkapaperit Euromaissa rahamarkkinoiden näkyvän osan muodostavat valtion lyhyet velkasitoumukset. Suomessa niiden merkitys ei kuitenkaan ole yhtä suuri. Suomessa liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä on kasvanut euroaikana merkittävästi. Muita instrumentteja Suomen rahamarkkinoilla ovat kuntatodistukset. Kuntatodistusten liikkeellä oleva määrä on ollut varsin pieni, mutta pankkien kanssa sovitut ohjelmat mahdollistavat tarvittaessa nopeankin varainhankinnan kunnille. 2.2 Pääomamarkkinat Pääomamarkkinat voidaan jakaa vieraan ja oman pääoman markkinoihin. Joukkovelkakirjamarkkinat muistuttavat jälkimarkkinoiden ja koronmuodostuksen osalta rahamarkkinoita. Liikkeellelaskijan, eli emittoijan näkökulmasta ne edustavat pääomamarkkinoita. Pääomamarkkinoiden toisen osan muodostavat osakemarkkinat. Osakemarkkinoilta yritys hankkii ikuista, oman pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin eikä sille sitouduta maksamaan osinkoa. Rahoitusinstrumentteja voidaan rakentaa myös sellaisiksi, joissa on sekä oman että vieraan pääoman elementtejä. Tällaista rahoitusta on kutsuttu myös mezzanine- eli välirahoitukseksi. Myös yleistynyt kovenanttien eli sopimusvakuuksien käyttö sisältää ehtoja, joilla rahoituksen oman ja vieraan pääoman elementtien osuus voi muuttua sopimuskauden aikana Joukkovelkakirjamarkkinat Yrityksillä pitkäaikaisen rahoituksen vaihtoehtona pankkilainan lisäksi ovat joukkovelkakirjalainat (jvk-lainat) ja osake-emissiot. Valtio, pankit ja yritykset tarjoavat sijoittajille ostettavaksi joukkovelkakirjoja, joiden kestoaika on yleensä 2 10

17 13 vuotta. Liikkeeseenlaskun hoitaa yleensä tähän erikoistunut rahoituksen välittäjä kuten pankki tai pankkiiriliike palkkiota vastaan. Suomen euromääräinen joukkolainakanta mrd. mrd. euroa 60 mrd. euroa euroa / /2006 9/2006 Valtio Valtio Rahoituslaitokset Rahoituslaitokset Yritykset Yritykset Muut Valtio Rahoituslaitokset Yritykset Muut Muut Lähde: Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Tilastokeskus Jvk-lainat ovat joko yleiseen merkintään tarkoitettuja eli ns. yleisölainoja tai vain määrätylle ostajaryhmälle suunnattuja erillislainoja. Yleisölainat voivat olla joko tukku- tai vähittäismarkkinoille suunnattuja, ja niillä käydään jälkimarkkinakauppaa. Valtion lainat muodostavat suurimman osan yleisölainoista Osakemarkkinat Osakemarkkinoilla välitetään osakeyhtiöille omaa pääomaa sekä käydään julkisesti noteerattujen osakeyhtiöiden osakkeilla jälkimarkkinakauppaa. Pörssiin listatut osakeyhtiöt voivat hankkia uutta riskipääomaa laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Normaalien, yleisölle tarkoitettujen osakeantien ohella osakeanteja toteutetaan usein niin sanottuina suunnattuina anteina, joissa poiketaan vanhojen omistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita. Suunnattuja osakeanteja toteutetaan usein esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä. Suomessa säänneltyjä markkinoita ylläpitää Helsingin pörssi, joka kuuluu ruotsalaiseen OMX-konserniin ja on osa NOREX-pörssiyhteistyötä. Ruotsalainen OMX omistaa Helsingin Pörssin lisäksi Kööpenhaminan, Tukholman, Tallinnan, Riian ja Liettuan Pörssin. Tämä kattaa 80 prosenttia Pohjois-Euroopan osakemarkkinoista. Listayhtiöt ryhmitellään kolmeen markkina-arvoryhmään, joita ovat suuret yhtiöt (Large Cap), keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap). Large Cap -ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa. Mid Cap -ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli 150 miljoonaa, mutta alle 1 miljardi euroa. Small Cap -ryhmän yhtiöiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa.

18 14 Osakekaupankäynti perustuu pääosin välittäjien saamiin asiakastoimeksiantoihin. Välittäjä voi kuitenkin käydä kauppaa myös omaan lukuunsa. Pörssissä listattujen yritysten osakkeilla tehdyistä kaupoista ei tarvitse maksaa veroa, mutta muiden yritysten osakkeiden kaupoista maksetaan 1,6 prosentin varainsiirtovero. Helsingin Pörssissä olevien yhtiöiden markkina-arvo 2006 oli 235 miljardia euroa. Pörssin vaihto tammi marraskuussa 2006 oli 270 miljardia euroa, mikä oli 31 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Helsingin pörssin kehitystä on dominoinut Nokia, jonka markkina-arvo oli marraskuussa miljardia euroa. Nokian kurssi oli lähes kolminkertainen vuoden 1999 lopussa ja Nokian osuus markkina-arvosta oli 60 prosenttia Osakkeiden markkina-arvon kehitys Suomessa mrd. mrd. euroa mrd. euroa euroa / /2006 9/2006 Lähde: Lähde: Arvopaperipörssi Lähde: Arvopaperipörssi Arvopaperipörssi Suomen osakemarkkinat mrd 300 mrd.euroa Indeksi 300 mrd.euroa.euroa Indeksi Indeksi / /2006 9/2006 Osakevaihto Osakevaihto OMX OMX Helsinki Osakevaihto OMX Helsinki Helsinki Lähde: Lähde: Arvopaperipörssi Lähde: Arvopaperipörssi Arvopaperipörssi Pohjoismainen lista otettiin käyttöön lokakuussa 2006 OMX:n Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.

19 Valuutta- ja johdannaismarkkinat Valuuttamarkkinat ja johdannaismarkkinat eivät välitä rahoitusta vaikka ovatkin osa rahoitusmarkkinoita. Valuuttamarkkinat toimivat välittäjänä eri maiden raha-, jvk-laina- ja osakemarkkinoiden välillä. Monet raha- tai pääomamarkkinoiden instrumentit sisältävät tai niitä täydennetään valuutta- ja / tai johdannaismarkkinoilla tehtävillä sopimuksilla. Maailman valuuttakauppa oli keskimäärin 1,2 biljoonaa euroa päivässä Kansainvälisen Järjestelyrahaston, BISin, huhtikuussa 2004 tekemän selvityksen mukaan. Tästä noin 40 prosenttia oli spot-kauppaa. Spot-kaupoissa valuutta vaihdetaan toiseen vallitsevalla kurssilla siten, että valuuttaerät toimitetaan arvopäivänä kahden päivän päästä. Euroon siirtyminen vähensi tarvetta käyttää muita valuuttoja, koska eurovaluuttojen välinen kauppa hävisi ja lisäksi euro syrjäytti osan dollaripohjaisesta laskutuksesta euromaiden ja kolmansien maiden välisessä tavarakaupassa. Pankkien johdannaissopimusten kanta on laskenut merkittävästi euron synnyn jälkeen. Johdannaisten luottovasta-arvot ovat enimmilläänkin muutama prosentti johdannaisten nimellisarvosta. 2.4 Arvopaperimarkkinaosapuolet Arvopaperimarkkinaosapuolien määrä on kasvanut arvopaperimarkkinaliiketoiminnan kasvun myötä. Arvopaperimarkkinaosapuolet on jaoteltu palvelujen ja liikeidean mukaan seuraavasti: arvopaperivälittäjät, omaisuudenhoitajat, rahastoyhtiöt ja investointipankit. Sijoituspalvelulla tarkoitetaan arvopapereiden välittämistä, omaisuudenhoitoa, markkinatakauksia, neuvontaa, emissioiden järjestämistä ja emissioiden takaamista. Suomessa toimii useita sijoituspalveluyrityksiä. Pankkien sijoituspalveluyritykset ovat erikoistuneet asiakkaiden omaisuuden hoitamiseen, arvopapereiden välittämiseen tai sijoitusrahastoihin Rahastoyhtiöt Sijoitusrahastoissa sijoittajien varat kerätään yhteen ja sijoitetaan erilaisiin arvopapereihin kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt ja yhteisöt. Sijoitusrahaston sijoitustoimintaa hoitaa erityinen rahastoyhtiö, jolla voi olla hoidossaan useita erityyppisiä rahastoja.

20 16 Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääomien mukaan (( ( %-muutos edellisestä vuodesta) Yhteensä Yhteensä milj. euroa Yhteensä milj. milj. euroa euroa Muut Muut 9,5 Muut 9,5 9,5 % Nordea (+ (+ 0,5 0,5 %) Nordea %) Nordea (+ 0,5 %) Rahastoyhtiö Rahastoyhtiö Suomi Rahastoyhtiö Suomi Suomi Oy Oy 31,4 31,4 Oy 31,4 % (+ 1,6 %) Muiden Muiden pankkien (+ 1,6 %) pankkien (+ 1,6 %) Muiden pankkien rahastoyhtiöt rahastoyhtiöt rahastoyhtiöt 19,3 19,3 (-4,9 (-4,9%) 19,3 % (-4,9%) %) Sampo Sampo Sampo Rahastoyhtiö Rahastoyhtiö Oy Rahastoyhtiö Oy Oy 18,1 (-1,7 %) OP-Rahastoyhtiyhtiö Oy 18,1 (-1,7 %) OP-Rahasto- 18,1 % (-1,7 %) OP-Rahastoyhtiö Oy Oy 21,6 21,6 (+ (+ 4,6) 21,6 % (+ 4,6) 4,6) Lähde: Lähde: Rahoitustarkastus Lähde: Rahoitustarkastus Rahoitustarkastus Sijoitusrahastot jaotellaan sijoituskohteen mukaan. Osakerahastot sijoittavat varansa osakkeisiin. Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin. Pitkät korkorahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin. Lyhyet korkorahastot ja rahamarkkinarahastot sijoittavat lyhytaikaisiin valtion tai pankkien liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja rahamarkkinasijoituksiin. Rahastojen sijoittajajakaumissa on eroja. Kotitalouksien rahastosijoituksista merkittävä osa on osake- ja yhdistelmärahastoissa. Pitkän koron rahastoissa sijoittajina ovat institutionaaliset sijoittajat. Lyhyen koron korkorahastot ovat merkittävä kassanhallintaväline yrityksille Arvopaperinvälittäjät Osake- ja jvk-lainamarkkinoista käytetään usein termiä suora rahoitus, mutta kaupankäyntiin tarvitaan arvopaperinvälittäjiä. Arvopaperinvälittäjiä ovat pankit ja pankkiiriliikkeet. Arvopaperivälittäjien toiminta kattaa kaikki lain sallimat sijoituspalvelut, kuten arvopaperinvälityksen, omaisuudenhoidon, emissionjärjestämisen, arvopaperikaupinnan ja markkinatakaustoiminnan. Pörssivälittäjällä on Rahoitustarkastuksen tai vastaavan ulkomaisen viranomaisen myöntämä toimilupa sijoituspalvelutoimintaan Suomessa tai toisessa EU- tai Etavaltiossa. Lupa edellyttää riittävää henkilöstöä jatkuvaa arvopaperikauppaa ja selvitystoimintaa varten sekä riittävää tuntemusta arvopaperikaupasta ja selvitystoiminnasta. Meklarit ja back office -henkilöstö auktorisoidaan pörssin kursseilla. Pohjoismaisen pörssin käteismarkkinoilla kaupankäyntiä harjoittavien meklareiden tulee olla auktorisoituja käymään kauppaa SAXESS-järjestelmässä. Johdannaismarkkinoilla kaupankäyntiä harjoittavilta meklareilta vaaditaan puolestaan auktorisointi CLICK-

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa 2.11.29 Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Finanssisektorin puheenvuoro: Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksesta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3.

Lisätiedot

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31)

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3. Sektorien

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Raha ja rahapolitiikka

Raha ja rahapolitiikka Raha ja rahapolitiikka Kurssi Helsingin yliopistossa 27.10. 3.12.2015 VTT Juha Tarkka Kurssin tentit ja luentojen slidet Ensimmäinen kuulustelu tiistaina 15.12. klo 8-10 Porthania P2 Uusintakuulustelu

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Tammikuu ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä

Tammikuu ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä Lehdistötiedote 1.2. ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä Pohjoismaisessa Pörssissä tehtiin tammikuussa ennätys osakekauppojen määrässä. n 22. päivänä tehtyjen kauppojen määrä oli

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 5/13.2.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2014 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ TIIVISTETTYNÄ Suomen vanhimmassa pankkiryhmässä on 23 itsenäistä Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki, Säästöpankkiliitto, Sp-Rahastoyhtiö,

Lisätiedot

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Privanet Group Oyj Lyhyesti Suomalainen vuonna 2000 perustettu sijoituspalveluyritys Listaamattomien arvopaperien tunnetuin kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kansantalous 2012 Rahoitustilinpito 2012, 1. vuosineljännes Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kotitalouksien nettorahoitusvarojen vuoden 2011

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 12.5.2011 12.5.2011 Pentti Hakkarainen Teemat 1) Suomen ja muun Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaustilanne

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline 1. Hyödykeraha Luonnollinen arvo Esim.: kulta, oravanahkat, savukkeet

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

TÄYDENNYS 1/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (

TÄYDENNYS 1/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN ( TÄYDENNYS 1/8.5.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2014, 3% 16.8.2019

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella?

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta rahoittajia

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote klo LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Liiketoiminta

Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote klo LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Liiketoiminta 1 Tilinpäätöstiedote 6.2.2014 klo 10.00 :N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 Liiketoiminta :n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä

Lisätiedot

Leverator Oyj Osavuosikatsaus klo LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta

Leverator Oyj Osavuosikatsaus klo LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta 1 Osavuosikatsaus 1.11.2012 klo 11.00 LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Liiketoiminta :n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä

Lisätiedot