Suomen rahoitus- markkinat Helmikuu 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen rahoitus- markkinat Helmikuu 2007"

Transkriptio

1 Suomen rahoitus- markkinat

2 i Sisältö Sivu Esipuhe Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta Rahoitusmarkkinoiden tehtävä osana kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita Rahoitusmarkkinaosapuolet ja osamarkkinoiden koko Suomessa Talouden eri sektorien rahoitusylijäämät ja -alijäämät Luottokanta Rahoitusvarallisuus ja velat Suora rahoitus Rahamarkkinat Pääomamarkkinat Joukkovelkakirjamarkkinat Osakemarkkinat Valuutta- ja johdannaismarkkinat Arvopaperimarkkinaosapuolet Rahastoyhtiöt Arvopaperinvälittäjät Omaisuudenhoitajat Investointipankit Kaupankäynti- ja selvitys Kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmät Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi, MiFID...19

3 ii 3 Pankit ja muu rahoituksen välitys Pankkijärjestelmä Pankkitoiminnan kehittyminen Pankkirakenteen muuttuminen Rahoituslaitokset Talletuspankit Kiinnitysluottopankit Rahoitusyhtiöt Luottokorttiyhtiöt Erityisluottolaitokset Pääomasijoittajat Yksityiset pääomasijoittajat Julkiset pääomasijoittajat Vakuutuslaitokset Henkivakuutus ja vapaaehtoinen eläkevakuutus Lakisääteinen eläkevakuutus Vahinkovakuutus Pankkien palveluverkko ja maksujenvälitysjärjestelmät Palveluverkon kehitys Verkkopankkipalvelut Internet ja pankkipalvelut Verkkolasku ja e-lasku Kortit korvaavat käteistä rahaa Maksujen välitysjärjestelmät Tilisiirtojärjestelmä Pankkien väliset maksujenvälitysjärjestelmät Kansainväliset maksujenvälitysjärjestelmät...46

4 iii 5 Keskuspankki Keskuspankin tehtävät ja tavoitteet Eurojärjestelmä ja rahapolitiikan tavoitteet Eurojärjestelmän rahapoliittiset välineet Luottolaitoslainsäädäntö Luotto- ja rahoituslaitokset Talletuspankit Muut luottolaitosmuodot Rahoituslaitos Luottolaitoksen perustaminen Pankkien vakavaraisuussäännöt ja riskienhallinta Arvopaperimarkkinalainsäädäntö Valvonta Valvonnan tavoitteet ja kehitys Rahoitustarkastus Vakuutusvalvontavirasto Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta...66

5 1 ESIPUHE -julkaisu kuvaa Suomen pankkijärjestelmää ja rahoitusmarkkinoita. Se esittelee Suomessa toimivat pankit ja muut luottolaitokset, vakuutuslaitokset sekä muita rahoitusalan instituutioita. Julkaisu on tarkoitettu Finanssialan Keskusliiton ja sen jäsenten oman käytön ohella yleisölle, opiskelijoille, toimittajille sekä muille Suomen rahoitusmarkkinoista kiinnostuneille. Vastaavaa julkaisua on aiemmin julkaissut Suomen Pankkiyhdistys. Julkaisun teksti on laadittu Finanssialan Keskusliitossa. Julkaisun on toimittanut Arto Elomaa. Kirjoittajina ovat olleet Arto Elomaa, Kaija Erjanti, Ulla Halonen, Tarja Kallonen, Erkki Kontkanen, Reima Letto, Pia Nevalampi ja Kristiina Siikala. Taulukot ja kuviot on tehnyt Ritva Myllylä.

6 2 1 Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta 1.1 Rahoitusmarkkinoiden tehtävä Rahoitusmarkkinoilla luotto- ja rahoituslaitokset välittävät rahoitusta. Ne keräävät kotitalouksilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä raha- ja pääomamarkkinoilta varoja, jotka välitetään luottoina ja arvopaperi- ja muina sijoituksina. Raha- ja pääomamarkkinat Suora rahoitus Rahoituksen tarvitsijat Sijoittajat Pankit ja muut rahoituslaitokset Rahoituksen välitys Palveluverkko Maksu- ja selvitysjärjestelmät Kaupankäyntipaikat Keskuspankki Raha- ja pääomamarkkinoilla (arvopaperimarkkinoilla) pankit, yritykset, julkisyhteisöt ja kotitaloudet ostavat liikkeeseen laskettuja arvopapereita sijoitus- tai kassanhallintatarkoituksessa. Palveluja tarjoavat arvopaperimarkkinaosapuolet, kuten pankit, rahastoyhtiöt, arvopaperinvälittäjät ja omaisuudenhoitajat. Arvopaperimarkkinaosapuolet eivät välitä rahoitusta taseensa kautta vaan saavat tuottonsa erilaisina palkkioina. Arvopaperimarkkinat jakaantuvat seuraavasti: - rahamarkkinat eli lyhytaikaiset markkinat, joilla tarkoitetaan enintään vuoden pituisia sopimuksia - pääomamarkkinat, jotka muodostuvat osakemarkkinoista ja joukkovelkakirjamarkkinoista - johdannaismarkkinat, jotka palvelevat muita markkinoita suojautumis- ja voitontavoittelutarkoituksessa - valuuttamarkkinat, jotka palvelevat muita markkinoita ja joita käytetään myös voitontavoittelutarkoituksessa Suoraan markkinoiden kautta menevä rahoitus on monessa maassa kasvanut nopeammin kuin rahoituksen välitys. Tietotekniikan kehitys on tehnyt mahdolliseksi rahoitusylijäämäiselle etsiä sijoituskohdetta ja tietoa sijoituskohteesta aiempaa helpommin. Sijoittamisen kustannukset ovat pienentyneet esimerkiksi osakeväli-

7 3 tyksessä. Lisäksi pienempiä ja lyhytaikaisempia sijoituksia voi tehdä myös suoraan yksittäiseen sijoituskohteeseen tai vaikka rahastojen kautta useampaan kohteeseen. Pankit ja muut rahoituksenvälittäjät sijoittavat talletuksina vastaanotettuja tai rahaja pääomamarkkinoilta hankittuja varoja luotonantoon. Varat kulkevat rahoituksen välittäjän taseen kautta. Rahoituksen välitys tehostuu, kun sekä yli- että alijäämäisille talousyksiköille riittää asiointi rahoituksen välittäjän kanssa. Lainanottajien tarpeet luoton takaisinmaksuajan, koon ja ehtojen joustavuuden suhteen ovat varsin erilaiset kuin niiden, joilla on rahoitusylijäämää sijoitettavaksi puhumattakaan rahoitusylijäämäisten riskihalukkuudesta. Rahoituksen välitys voi tehdä pienistä ja lyhytaikaisista talletuksista suuria ja pitkäaikaisia luottoja. Rahoituksen välitys vähentää myös tallettajien riskiä, kun sijoitus ei kohdistu yksittäiseen yritykseen vaan rahoituksen välittäjä jakaa riskin useammalle luotonottajalle. Pankki tehostaa rahoituksen välitystä, jos se pystyy arvioimaan ja hinnoittelemaan rahoituksen välityksen riskit yksittäisiä tallettajia paremmin. Rahoitusmarkkinoiden toiminta vaatii tehokkaan maksu- ja selvitysjärjestelmän sekä kaupankäyntiä varten mahdollisimman likvidin kaupankäyntipalvelun, kuten pörssin. Keskuspankki on Euroopan keskuspankki. Suomen Pankki on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää ja euroaluetta ohjaavaa eurojärjestelmää. Keskuspankkirahoituksen ehdot pankeille määräävät mm. korkotasoa. Lisäksi keskuspankki toimii arvopaperimarkkinoilla valuuttavarannon sijoittajana. Palvelujen tarjoajat rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla Rahoituslaitokset Arvopaperimarkkinaosapuolet Pääomasijoittajat Vakuutuslaitokset Pankit Rahastoyhtiöt Yksityiset pääomasijoittajat Henkivakuutusyhtiöt Kiinnitysluottopankit Arvopaperinvälittäjät Julkiset pääomasijoittajat Eläkevakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Omaisuudenhoitajat Vahinkovakuutusyhtiöt Luottokorttiyhtiöt Investointipankit Erityisluottolaitokset

8 4 1.2 osana kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita Euroalueella raha- ja pääomamarkkinat ovat yhdentyneet. Pohjana ovat yhtenäiset, likvidit pankkien väliset rahamarkkinat. Euroalue mahdollistaa myös pääomamarkkinoilla moninkertaisen likviditeetin verrattuna kansallisiin, yhden valuutan markkinoihin. Suomen ja euroalueen maiden rahoitusmarkkinat Rahalaitosten tase, marraskuu 2006 mrd. euroa Velkainstrumentit, lokakuu 2006 mrd. euroa Pörssi, lokakuu 2006 *) mrd. euroa Suomi Euroalue *) Suomi marraskuu Lähde: EKP Lähde: OMX Vähittäismarkkinat ovat euroalueella edelleen pääosin kansalliset. Kotimaiset lait ja instituutiot sekä paikallinen informaatio ja tavat luovat kansalliset rahoitusmarkkinat. Kuluttajan kannalta kansainvälistyminen näkyy ulkomaisen kilpailun ja rahoituslaitosten ulkomaisen omistuksen lisääntymisenä. Palveluissa kansainvälistyminen näkyy mm. sijoitusrahastojen laajana valikoimana, kulutus- ja korttiluottojen tarjontana, korttimaksamisessa ja muussa maksujenvälityksessä. Pankkien toiminnan laajentaminen tapahtuu pääosin perustamalla tai ostamalla toisessa maassa olevia luottolaitoksia. Sen sijaan esimerkiksi asuntolainoja otetaan rajan yli hyvin vähän. Markkinakorkojen yhdenmukaistuminen ja maan sisäinen kilpailu ovat vaikuttaneet hinnoitteluun ilman, että luotot olisivat liikkuneet rajan yli. Asuntoluototus kytkeytyy vahvasti kansalliseen lainsäädäntöön luototettavan omaisuuden kautta. Voidakseen toimia yli rajan sekä tehokkaasti että riskit halliten pitäisi luotonmyöntäjien investoida huomattavasti. Luoton myöntäminen edellyttää tietoa mm. eri maiden asunto- ja kiinteistömarkkinoista, vakuusmenettelyistä, jakelukanavista, lainsäädännöstä, viranomaiskäytännöistä ja omistusoikeuksien rekisteröinneistä sekä edellytyksiä tarjota neuvontapalveluja. Nämä kustannukset olisi pystyttävä sisällyttämään asuntoluoton hintaan, mikä ei suinkaan ole helppoa erittäin kilpailluilla markkinoilla. Kansainväliset rahoitusmarkkinat vaikuttavat suoraan asuntoluottojen ehtoihin koron määräytyessä euroalueen markkinoilla. Merkittävä ja kasvava osa pankkien luototukseen tarvitsemasta varainhankinnasta otetaan kansainvälisiltä raha- ja pääomamarkkinoilta. Yleisön talletukset muodostavat enää keskimäärin noin 40 prosenttia talletuspankkien vieraasta pääomasta.

9 5 1.3 Rahoitusmarkkinaosapuolet ja osamarkkinoiden koko Suomessa Suomen rahoitusmarkkinoiden rakennetta ja kehitystä kuvaa osamarkkinoiden markkina-arvojen ja rahoituksen välittäjien taseiden kehitys. Rahoituksen välityksessä talletuspankkien osuus on suuri. Talletuspankit eroavat muista luottolaitoksista siten, että vain talletuspankit voivat ottaa vastaan yleisön talletuksia. Pankkitilin kautta pankit tarjoavat kehittyneet maksujenvälitys- ja muut palvelut. Rahoitusmarkkinoiden rakenne Osamarkkinoiden koko Suomessa (markkina-arvot, taseen loppusummat karkeasti vuoden lopussa, mrd. euroa) Suora rahoitus * lyhytaikainen: rahamarkkinat * pitkäaikainen: pääomamarkkinat - osakemarkkinat joukkovelkakirjamarkkinat (yleisö- ja erillislainat yhteensä Rahoituksen välittäjät * pankit * vakuutuslaitokset * muut luottolaitokset - kiinnitysluottopankit rahoitusyhtiöt *) erityisluottolaitokset *) Rahoitusyhtiöitä on fuusioitu talletuspankkeihin Pankki- ja vakuutuskonsernit muodostavat finanssikonserneja tai toimivat yhteistyösopimusten kautta. Finanssikonsernien palvelutarjonta on laaja; mm. maksujenvälitystä, pääomarahoitusta, sijoituspalveluja ja vakuutuksia. Finanssikonserneihin kuuluu talletuspankin lisäksi mm. henkivakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, luottokorttiyhtiöitä, kiinnitysluottopankkeja ja rahastoyhtiöitä. Pankit välittävät myös muiden rahoitusalan yritysten palveluita. Markkinoilla on myös joukko finanssikonserneihin kuulumattomia rahoitusyhtiöitä, erityisluottolaitoksia ja pääomasijoittajia sekä sijoituspalveluyrityksiä. Suomessa rahoitusmarkkinat ovat jo pitkään kasvaneet talouden kasvua voimakkaammin. Luotonanto lisääntyy, asuntoluotot kasvavat erityisen voimakkaasti, kulutusluotot kasvavat, talletukset kasvavat kansantalouden kasvun myötä, rahastosijoitukset lisääntyvät voimakkaasti, vakuutussäästöt kasvavat. Taustalla on edelleen säännöstelyn jälkeinen rakenteen muuttuminen. Yritysluotonanto on myös

10 6 kasvanut, mutta tuotannollisiin investointeihin käytetään vain osa, osa menee muun muussa yritysjärjestelyihin, kuten sukupolvenvaihdoksiin. Yrityksillä olisi mahdollisuuksia investoida enemmän. Varovaisuus investoinneissa voi olla koko talouden kannalta liiallistakin ja hidastaa tuotannollisen toiminnan kehittymistä. Yritysten varovaisuus luotonotossa on myös näkynyt pankkien ennätyksellisen alhaisina luottotappiolukuina. Rahoituksessa kasvualueita ovat rahastosijoittaminen, vapaaehtoinen henki- ja eläkevakuutussäästäminen sekä asunto- ja kulutusluotot. Rahastosijoittamisessa on institutionaalisilla sijoittajilla ja yrityksillä merkittävä osa kotitalouksien lisäksi. Väestön ikääntyminen lisää sijoitustarpeita ja asumisessa pyritään asumisväljyyden ja laadun nostamiseen. Säästämisestä ja sijoittamisesta tulee yhä tärkeämpi liiketoiminnan kasvun alue. Luotonkysyntä ei kuitenkaan olennaisesti vähene, sillä kotitalouksien tase kasvaa, eli sekä varat että velat kasvavat. 1.4 Talouden eri sektorien rahoitusylijäämät ja -alijäämät Kotitaloudet ja yritykset ovat elinkaariensa eri vaiheissa joko nettosäästäjiä tai -luotonottajia. Tulojen ja kulutuksen erotuksesta muodostuu säästäminen. Säästäminen käytetään investointeihin ja sijoitetaan rahoitusvarallisuuteen. Investointeja ovat sijoitukset reaaliomaisuuteen. Jos säästäminen on suurempi kuin investoinnit, kyseessä on rahoitusylijäämä. Säästämisen alittaessa investoinnit, kyseessä on rahoitusalijäämä. Yli- ja alijäämät tasoittuvat rahoitusmarkkinoilla sijoituksina ja luottoina. Eri suhdannevaiheissa eri sektorien rahoitusjäämät käyttäytyvät eri tavalla. Suomessa yritykset ja julkinen sektori ovat tällä hetkellä rahoitusylijäämäisiä. Erityisesti julkinen sektori on talouden laskuvaiheissa ollut raskaastikin alijäämäinen. Talouden kaikkien sektorien rahoitusjäämien summa muodostaa vaihtotaseen ylitai alijäämän.

11 7 1.5 Luottokanta ja BKT:sta Sektorikohtaiset rahoitusjäämät ja ja vaihtotaseen ali/ylijäämä, % BKT:sta BKT:sta Kotitaloudet Kotitaloudet 10 Kotitaloudet Yritykset Yritykset 10 Yritykset Valtio+Kunnat Valtio+Kunnat 10 Valtio+Kunnat Muut Muut 10 Muut Vaihtotase Vaihtotase Vaihtotase Lähde: Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Tilastokeskus

12 8 Luottokanta sisältää kaikki kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten ja julkisen sektorin myöntämät kotimaan ja ulkomaan rahan määräiset luotot. Luottokanta on kasvanut vuoden 2002 lopusta 35 prosenttia syyskuuhun 2006 mennessä. Merkittävimmät luotonottajasektorit ovat kotitaloudet ja yritykset. Merkittävimmät kotimaiset luotonantajasektorit ovat talletuspankit ja työeläkelaitokset. Talletuspankkien osuus luottokannasta on yli puolet. Pankkikonsernien osuus on vielä suurempi, jos mukaan luetaan niiden tytäryhtiöiden luotonanto. Vakuutus- ja työeläkelaitokset ovat luotottaneet merkittävästi ulkomaisia luotonottajia. Valtio on merkittävä asuinyhteisöjen luotottaja. Ulkomaatsektori luotottaa merkittävästi yrityksiä ja valtiota, mutta se ei näy luottokantatilastossa. Luottokanta , mrd. euroa Luotonantajat Luotonantajat Talletus- Muut Vakuutus- Työeläke- Muut Yhteensä Luotonantajat Talletus- Talletus- Muut Muut Vakuutus- Vakuutus- Työeläke- Työeläke- Muut Muut Yhteensä Yhteensä pankit pankit rahoitus- laitokset laitokset pankit rahoitus- rahoitus- laitokset laitokset laitokset laitokset laitokset laitokset laitokset Luotonsaajat Luotonsaajat Luotonsaajat Kotitaloudet Kotitaloudet Kotitaloudet Yritykset Yritykset ja asuntoyhteisöt Yritykset ja ja asuntoyhteisöt asuntoyhteisöt Julkisyhteisöt Julkisyhteisöt 11 Julkisyhteisöt Muut Muut Muut Ulkomaat Ulkomaat Ulkomaat Yhteensä Yhteensä Yhteensä Lähde: Lähde: Tilastokeskus, Tilastokeskus, luottokanta luottokanta sisältää sisältää myös myös joukkolainat. Lähde: Tilastokeskus, luottokanta sisältää myös joukkolainat. joukkolainat. Suomessa asuntojen rahoitus on hoidettu talletuspankkien kautta ja on pääosin vapaarahoitteista. Pankkien myöntämät asuntolainat olivat vuoden 2006 syyskuussa 94 prosenttia kotitalouksien asuntolainakannasta ja 79 prosenttia koko asuntoluottokannasta. Pankit ja muut rahoituslaitokset myöntävät luotot suoraan kotitalouksille tai asunto-osakeyhtiöille. Useassa maassa asuntojen ostoa rahoittavat pääosin erilliset asuntopankit, joiden varainhankinta on hoidettu joko kiinnitysluottopankkien tapaan joukkovelkakirjamarkkinoilla tai brittiläisen building societyn tapaan talletusrahalla. Syyt erilaisiin järjestelmiin ovat joko viranomaissäädöksissä tai historiassa. Säännösten vapautuessa useissa maissa pankkikonserneihin on perustettu asuntoluottoyksiköitä ja erilliset asuntopankit ovat fuusioituneet pankkikonserneihin tai muuttaneet itsensä yleispankeiksi. Suomessa rahoitus on perinteisesti hankittu talletuksina. Asuntoluottokanta kasvaa kuitenkin selvästi nopeammin kuin talletuskanta, joten asuntoluottojen rahoituksessa muiden varainhankintamuotojen osuus kasvaa. Suomeenkin on perustettu kiinnitysluottolain mukaisia asuntopankkeja, jotka kuuluvat pankkitai finanssikonserneihin.

13 9 1.6 Rahoitusvarallisuus ja velat Talouden sektoreiden rahoitusyli- ja alijäämä aiheuttaa muutoksia sektorin varoissa ja veloissa. Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden sektoreiden rahoitusvaroja ja velkoja sekä niihin vaikuttavia rahoitustaloustoimia. Rahoitustilinpito koostuu kahdesta osasta: vuoden lopun rahoitustaseesta ja vuoden aikaisista, rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvista rahoitustaloustoimista. Rahoitustilinpidossa näkyy myös ulkomailta otettu velka. Rahoitusvarat ja velat 2005 Varat mrd. euroa Lainat Talletukset ja käteisraha Korkoinstrumentit Noteeratut osakke et Muut osakkeet Vakuutustekninen vastuuvelka Muut Yhteensä Yritykset ja asuinyhteisöt Kotitaloudet Pankit Vakuutuslaitokset Työeläkelaitokset Muu julkissektori Ulkomaat Muut Yhteensä Velat mrd. euroa Talletukset Korko- Lainat Noteeratut Muut Vakuutus- Muut Yhteensä ja käteisrahinstrumentit osakke et osakkeet tekninen vastuuvelka Yritykset ja asuinyhteisöt Kotitaloudet Pankit Vakuutuslaitokset Työeläkelaitokset Muu julkissektori Ulkomaat Muut Yhteensä Kotitalouksien rahoitusvaroihin ei lueta työeläkesaatavia. Kotitalouksien saatavana oleva vakuutustekninen vastuuvelka sisältää vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja henkivakuutusten rahastot sekä vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuut ja korvausvastuut. Kotitalouksien asunto-osakkeita ei lueta rahoitusvaroiksi. Lähde: Tilastokeskus, Rahoitustilinpito , luvut pyöristetty lähimpään miljardiin euroon. Sektorin nettoluotonanto muuttuu rahoitustoimien ja reaalitalouden välisissä tapahtumissa sekä rahoitusvaateiden arvostusmuutosten vuoksi. Nettoluotonanto ei muu-

14 10 tu pelkillä rahoitustaloustoimilla, koska silloin muuttuvat sekä rahoitusvarat että velat. Reaalivarallisuus liittyy luonnollisesti rahoitustoimintaan investointikohteena tai vakuutena. Reaalivarallisuuden arvoa voidaan arvioida esim. asuntojen ja maan hinnan avulla. Osa reaalivarallisuudesta on mukana esimerkiksi listattujen yritysten markkina-arvoissa, siten kokonaisvarallisuutta ei saada laskemalla yhteen rahoitusvarallisuus ja pääomakantatilastoa tai asunto- ja muuta kiinteistövarallisuutta. Työeläkevarat Kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta puhuttaessa unohtuvat usein työeläkkeet, koska ne eivät näy kotitalouksien rahoitusvaroissa. Maissa, joissa työntekijät säästävät itse eläkkeensä, säästöt näkyvät kotitalouksien rahoitusvarallisuudessa. Suomessakin etsitään keinoja, joilla kotitaloudet kiinnostuisivat työssäoloaikana säästämään vapaaehtoisesti eläkepäiviä varten täydentämään työeläkettä. Työeläkemaksu ilman asiakashyvityksiä oli vuonna 2006 keskimäärin 21 prosenttia. Työnantajan ja työntekijän vuosittaisista työeläkemaksuista kolme neljäsosaa menee sen vuoden maksettaviin työeläkkeisiin. Noin neljännes kerättävistä työeläkemaksuista rahastoidaan tulevien eläkkeiden maksamiseen. Työeläkelaitoksen hyvästä sijoitustoiminnasta saatu laskuperustekoron ylittävä osuus annetaan asiakashyvityksinä työnantajille.

15 11 2 Suora rahoitus 2.1 Rahamarkkinat Rahamarkkinoilla tarkoitetaan lyhytaikaisten, yleensä alle vuoden kestoisten rahoitusinstrumenttien markkinoita. Näillä markkinoilla valtiot, pankit ja yritykset hankkivat sekä lyhytaikaista rahoitusta että hoitavat likviditeettivaihteluita eli ns. kassanhallintaa. Euribor on korko, jolla hyvän luottokelpoisuuden omaava pankki tarjoaa euromääräisiä pankkien välisiä talletuksia toiselle hyvän luottokelpoisuuden omaavalle pankille. Pankkien pitää olla eurorahamarkkinoilla aktiivisesti kauppaa käyviä pankkeja. Paneeliin kuuluu 42 pankkia euroalueen maista, 3 pankkia muista EU-maista ja 4 ulkopuolisten EU-maiden pankkia, joilla on merkittävää toimintaa euroalueella. Tarjouksista jätetään pois alimmat ja korkeimmat 15 prosenttia ja jäljelle jääneistä lasketaan keskiarvo. Pankit antavat noteeraukset pankkien välisille talletuksille 360-korkopäiväkäytännön mukaan. Euribor lasketaan 1 3 viikon ja kaikille 1 12 kuukauden jaksoille. Lisäksi lasketaan Eonia, joka on yön yli -korko. Eonia lasketaan toteutuneista pankkien välisistä yli yön talletuskoroista. Korkopäiväkäytäntönä euron rahamarkkinoilla ovat todelliset päivät/360, koska Euroopan keskuspankki, EKP valitsi sen omaksi korkopäiväkäytännökseen ja markkinaorganisaatiot suosittelevat sen käyttöä. Suomessa oli viiden muun euromaan ohella edistytty aiemmin käyttämään todelliset päivät/365-käytäntöä, joka oli myös näiden maiden viitekorkojen korkopäiväkäytäntö. Tämän vuoksi lasketaan myös euribor 365, joka on euribor*(365/360). Tämä mahdollistaa ennen vuotta 1999 tehtyjen sopimusten jatkumisen tältä osin. Suomessa pankkien sijoitustodistukset ovat säilyttäneet asemansa rahamarkkinoilla. Sijoitustodistusten hyvänä puolena on niiden jälkimarkkinakelpoisuus, joka tarjoaa joustavan varainhallinta- ja sijoituskanavan paitsi pankeille myös institutionaalisille sijoittajille. Koska sijoitustodistukset tarjoavat valtion velkasitoumuksia parempaa tuottoa, yritykset ja vakuutusyhtiöt käyttävät niitä sijoituksiin ja kassanhallinnan yhtenä keskeisenä instrumenttina ja myös pankit keskenään likviditeettiä tasatessaan. Sijoitustodistukset ovat myös lyhyen koron rahastojen sijoituskohteita. Pankkien korkonäkemyksen muuttuessa korkoposition muutokset hoidetaan pääasiassa johdannaisinstrumenttien avulla. Euroalueella pankkien välinen kauppa tapahtuu pankkien välisillä talletusmarkkinoilla, repo- ja korkotermiinikauppoina. Repo tarkoittaa arvopaperien takaisinostosopimuksia, joilla pankki saa likviditeettiä arvopaperia vastaan myynti- ja takaisinostohintojen määrittelemällä korolla. Myös suomalaiset pankit osallistuvat euroalueen pankkien väliseen rahamarkkinakauppaan.

16 12 mrd. euroa Rahamarkkinat 35 mrd. 35 mrd. euroa euroa *) 15 *) *) Sijoitustodistus Sijoitustodistus *) *) Kuntatodistus Kuntatodistus Valtion Valtion velkasitoumus velkasitoumus Yritystodistus Sijoitustodistus *) Kuntatodistus Valtion velkasitoumus Yritystodistus Yritystodistus *) *) vuodesta vuodesta Rahalaitosten Rahalaitosten liikkeeseen liikkeeseen laskemat laskemat enintään enintään 11 vuoden vuoden euromääräiset euromääräiset velkapaperit *) vuodesta 2003 Rahalaitosten liikkeeseen laskemat enintään 1 vuoden euromääräiset velkapaperit velkapaperit Euromaissa rahamarkkinoiden näkyvän osan muodostavat valtion lyhyet velkasitoumukset. Suomessa niiden merkitys ei kuitenkaan ole yhtä suuri. Suomessa liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä on kasvanut euroaikana merkittävästi. Muita instrumentteja Suomen rahamarkkinoilla ovat kuntatodistukset. Kuntatodistusten liikkeellä oleva määrä on ollut varsin pieni, mutta pankkien kanssa sovitut ohjelmat mahdollistavat tarvittaessa nopeankin varainhankinnan kunnille. 2.2 Pääomamarkkinat Pääomamarkkinat voidaan jakaa vieraan ja oman pääoman markkinoihin. Joukkovelkakirjamarkkinat muistuttavat jälkimarkkinoiden ja koronmuodostuksen osalta rahamarkkinoita. Liikkeellelaskijan, eli emittoijan näkökulmasta ne edustavat pääomamarkkinoita. Pääomamarkkinoiden toisen osan muodostavat osakemarkkinat. Osakemarkkinoilta yritys hankkii ikuista, oman pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin eikä sille sitouduta maksamaan osinkoa. Rahoitusinstrumentteja voidaan rakentaa myös sellaisiksi, joissa on sekä oman että vieraan pääoman elementtejä. Tällaista rahoitusta on kutsuttu myös mezzanine- eli välirahoitukseksi. Myös yleistynyt kovenanttien eli sopimusvakuuksien käyttö sisältää ehtoja, joilla rahoituksen oman ja vieraan pääoman elementtien osuus voi muuttua sopimuskauden aikana Joukkovelkakirjamarkkinat Yrityksillä pitkäaikaisen rahoituksen vaihtoehtona pankkilainan lisäksi ovat joukkovelkakirjalainat (jvk-lainat) ja osake-emissiot. Valtio, pankit ja yritykset tarjoavat sijoittajille ostettavaksi joukkovelkakirjoja, joiden kestoaika on yleensä 2 10

17 13 vuotta. Liikkeeseenlaskun hoitaa yleensä tähän erikoistunut rahoituksen välittäjä kuten pankki tai pankkiiriliike palkkiota vastaan. Suomen euromääräinen joukkolainakanta mrd. mrd. euroa 60 mrd. euroa euroa / /2006 9/2006 Valtio Valtio Rahoituslaitokset Rahoituslaitokset Yritykset Yritykset Muut Valtio Rahoituslaitokset Yritykset Muut Muut Lähde: Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Tilastokeskus Jvk-lainat ovat joko yleiseen merkintään tarkoitettuja eli ns. yleisölainoja tai vain määrätylle ostajaryhmälle suunnattuja erillislainoja. Yleisölainat voivat olla joko tukku- tai vähittäismarkkinoille suunnattuja, ja niillä käydään jälkimarkkinakauppaa. Valtion lainat muodostavat suurimman osan yleisölainoista Osakemarkkinat Osakemarkkinoilla välitetään osakeyhtiöille omaa pääomaa sekä käydään julkisesti noteerattujen osakeyhtiöiden osakkeilla jälkimarkkinakauppaa. Pörssiin listatut osakeyhtiöt voivat hankkia uutta riskipääomaa laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Normaalien, yleisölle tarkoitettujen osakeantien ohella osakeanteja toteutetaan usein niin sanottuina suunnattuina anteina, joissa poiketaan vanhojen omistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita. Suunnattuja osakeanteja toteutetaan usein esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä. Suomessa säänneltyjä markkinoita ylläpitää Helsingin pörssi, joka kuuluu ruotsalaiseen OMX-konserniin ja on osa NOREX-pörssiyhteistyötä. Ruotsalainen OMX omistaa Helsingin Pörssin lisäksi Kööpenhaminan, Tukholman, Tallinnan, Riian ja Liettuan Pörssin. Tämä kattaa 80 prosenttia Pohjois-Euroopan osakemarkkinoista. Listayhtiöt ryhmitellään kolmeen markkina-arvoryhmään, joita ovat suuret yhtiöt (Large Cap), keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap). Large Cap -ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa. Mid Cap -ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli 150 miljoonaa, mutta alle 1 miljardi euroa. Small Cap -ryhmän yhtiöiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa.

18 14 Osakekaupankäynti perustuu pääosin välittäjien saamiin asiakastoimeksiantoihin. Välittäjä voi kuitenkin käydä kauppaa myös omaan lukuunsa. Pörssissä listattujen yritysten osakkeilla tehdyistä kaupoista ei tarvitse maksaa veroa, mutta muiden yritysten osakkeiden kaupoista maksetaan 1,6 prosentin varainsiirtovero. Helsingin Pörssissä olevien yhtiöiden markkina-arvo 2006 oli 235 miljardia euroa. Pörssin vaihto tammi marraskuussa 2006 oli 270 miljardia euroa, mikä oli 31 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Helsingin pörssin kehitystä on dominoinut Nokia, jonka markkina-arvo oli marraskuussa miljardia euroa. Nokian kurssi oli lähes kolminkertainen vuoden 1999 lopussa ja Nokian osuus markkina-arvosta oli 60 prosenttia Osakkeiden markkina-arvon kehitys Suomessa mrd. mrd. euroa mrd. euroa euroa / /2006 9/2006 Lähde: Lähde: Arvopaperipörssi Lähde: Arvopaperipörssi Arvopaperipörssi Suomen osakemarkkinat mrd 300 mrd.euroa Indeksi 300 mrd.euroa.euroa Indeksi Indeksi / /2006 9/2006 Osakevaihto Osakevaihto OMX OMX Helsinki Osakevaihto OMX Helsinki Helsinki Lähde: Lähde: Arvopaperipörssi Lähde: Arvopaperipörssi Arvopaperipörssi Pohjoismainen lista otettiin käyttöön lokakuussa 2006 OMX:n Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.

19 Valuutta- ja johdannaismarkkinat Valuuttamarkkinat ja johdannaismarkkinat eivät välitä rahoitusta vaikka ovatkin osa rahoitusmarkkinoita. Valuuttamarkkinat toimivat välittäjänä eri maiden raha-, jvk-laina- ja osakemarkkinoiden välillä. Monet raha- tai pääomamarkkinoiden instrumentit sisältävät tai niitä täydennetään valuutta- ja / tai johdannaismarkkinoilla tehtävillä sopimuksilla. Maailman valuuttakauppa oli keskimäärin 1,2 biljoonaa euroa päivässä Kansainvälisen Järjestelyrahaston, BISin, huhtikuussa 2004 tekemän selvityksen mukaan. Tästä noin 40 prosenttia oli spot-kauppaa. Spot-kaupoissa valuutta vaihdetaan toiseen vallitsevalla kurssilla siten, että valuuttaerät toimitetaan arvopäivänä kahden päivän päästä. Euroon siirtyminen vähensi tarvetta käyttää muita valuuttoja, koska eurovaluuttojen välinen kauppa hävisi ja lisäksi euro syrjäytti osan dollaripohjaisesta laskutuksesta euromaiden ja kolmansien maiden välisessä tavarakaupassa. Pankkien johdannaissopimusten kanta on laskenut merkittävästi euron synnyn jälkeen. Johdannaisten luottovasta-arvot ovat enimmilläänkin muutama prosentti johdannaisten nimellisarvosta. 2.4 Arvopaperimarkkinaosapuolet Arvopaperimarkkinaosapuolien määrä on kasvanut arvopaperimarkkinaliiketoiminnan kasvun myötä. Arvopaperimarkkinaosapuolet on jaoteltu palvelujen ja liikeidean mukaan seuraavasti: arvopaperivälittäjät, omaisuudenhoitajat, rahastoyhtiöt ja investointipankit. Sijoituspalvelulla tarkoitetaan arvopapereiden välittämistä, omaisuudenhoitoa, markkinatakauksia, neuvontaa, emissioiden järjestämistä ja emissioiden takaamista. Suomessa toimii useita sijoituspalveluyrityksiä. Pankkien sijoituspalveluyritykset ovat erikoistuneet asiakkaiden omaisuuden hoitamiseen, arvopapereiden välittämiseen tai sijoitusrahastoihin Rahastoyhtiöt Sijoitusrahastoissa sijoittajien varat kerätään yhteen ja sijoitetaan erilaisiin arvopapereihin kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt ja yhteisöt. Sijoitusrahaston sijoitustoimintaa hoitaa erityinen rahastoyhtiö, jolla voi olla hoidossaan useita erityyppisiä rahastoja.

20 16 Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääomien mukaan (( ( %-muutos edellisestä vuodesta) Yhteensä Yhteensä milj. euroa Yhteensä milj. milj. euroa euroa Muut Muut 9,5 Muut 9,5 9,5 % Nordea (+ (+ 0,5 0,5 %) Nordea %) Nordea (+ 0,5 %) Rahastoyhtiö Rahastoyhtiö Suomi Rahastoyhtiö Suomi Suomi Oy Oy 31,4 31,4 Oy 31,4 % (+ 1,6 %) Muiden Muiden pankkien (+ 1,6 %) pankkien (+ 1,6 %) Muiden pankkien rahastoyhtiöt rahastoyhtiöt rahastoyhtiöt 19,3 19,3 (-4,9 (-4,9%) 19,3 % (-4,9%) %) Sampo Sampo Sampo Rahastoyhtiö Rahastoyhtiö Oy Rahastoyhtiö Oy Oy 18,1 (-1,7 %) OP-Rahastoyhtiyhtiö Oy 18,1 (-1,7 %) OP-Rahasto- 18,1 % (-1,7 %) OP-Rahastoyhtiö Oy Oy 21,6 21,6 (+ (+ 4,6) 21,6 % (+ 4,6) 4,6) Lähde: Lähde: Rahoitustarkastus Lähde: Rahoitustarkastus Rahoitustarkastus Sijoitusrahastot jaotellaan sijoituskohteen mukaan. Osakerahastot sijoittavat varansa osakkeisiin. Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin. Pitkät korkorahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin. Lyhyet korkorahastot ja rahamarkkinarahastot sijoittavat lyhytaikaisiin valtion tai pankkien liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja rahamarkkinasijoituksiin. Rahastojen sijoittajajakaumissa on eroja. Kotitalouksien rahastosijoituksista merkittävä osa on osake- ja yhdistelmärahastoissa. Pitkän koron rahastoissa sijoittajina ovat institutionaaliset sijoittajat. Lyhyen koron korkorahastot ovat merkittävä kassanhallintaväline yrityksille Arvopaperinvälittäjät Osake- ja jvk-lainamarkkinoista käytetään usein termiä suora rahoitus, mutta kaupankäyntiin tarvitaan arvopaperinvälittäjiä. Arvopaperinvälittäjiä ovat pankit ja pankkiiriliikkeet. Arvopaperivälittäjien toiminta kattaa kaikki lain sallimat sijoituspalvelut, kuten arvopaperinvälityksen, omaisuudenhoidon, emissionjärjestämisen, arvopaperikaupinnan ja markkinatakaustoiminnan. Pörssivälittäjällä on Rahoitustarkastuksen tai vastaavan ulkomaisen viranomaisen myöntämä toimilupa sijoituspalvelutoimintaan Suomessa tai toisessa EU- tai Etavaltiossa. Lupa edellyttää riittävää henkilöstöä jatkuvaa arvopaperikauppaa ja selvitystoimintaa varten sekä riittävää tuntemusta arvopaperikaupasta ja selvitystoiminnasta. Meklarit ja back office -henkilöstö auktorisoidaan pörssin kursseilla. Pohjoismaisen pörssin käteismarkkinoilla kaupankäyntiä harjoittavien meklareiden tulee olla auktorisoituja käymään kauppaa SAXESS-järjestelmässä. Johdannaismarkkinoilla kaupankäyntiä harjoittavilta meklareilta vaaditaan puolestaan auktorisointi CLICK-

1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio)

1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio) RAHOITUSMARKKINOIDEN TEHTÄVÄT 1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio) - rahoitusmarkkinoilla luotto- ja rahoituslaitokset välittävät rahoitusta. Ne

Lisätiedot

Luku 1 Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityspiirteet

Luku 1 Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityspiirteet Luku 1 Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityspiirteet Leena Mörttinen Kimmo Virolainen Rahoitusmarkkinaosasto 1 Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityspiirteet...12 1.1 Rahoitusmarkkinoiden muutosvoimat...12

Lisätiedot

TRADENOMIOPISKELIJOIDEN KIINNOSTUS PANKKITYÖTÄ KOHTAAN

TRADENOMIOPISKELIJOIDEN KIINNOSTUS PANKKITYÖTÄ KOHTAAN Joni Kinnunen TRADENOMIOPISKELIJOIDEN KIINNOSTUS PANKKITYÖTÄ KOHTAAN Opinnäytetyö Liiketalous Maaliskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.3.2012 Tekijä Joni Kinnunen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2007 Kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet nopeammin kuin velat Pankkien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat edelleen vuoden 2007 alkuneljänneksellä Listautuneet

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2006 Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksentekokyky oli vahva vuonna 2005 Luottojohdannaisten volyymin voimakas kasvu uhkana infrastruktuurin toiminnalle? Lisääkö varallisuusveron

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2006 Pankkikonsernien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Saksan kiinteistörahastomarkkinoilla ongelmia Suomalaisista osakkeista

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti S Rahoitusmarkkinaraportti 2 2013 Suomalaiset yritykset laskeneet liikkeeseen poikkeuksellisen paljon joukkolainoja Asuntoyhteisöjen lainakanta yli kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa Euroalueen pankkien

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 212 Uusien asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali Korkomarginaali (vasen asteikko) 1.6 12 kuukauden euribor (oikea asteikko) % % 2. 1. 2.1 1.2 1.8 1. 1.5.8 1.2.6.9..6.2.3.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 21 Asuntolainakanta alkuperäisen maturiteetin mukaan, 31.12.21 2 18 16 1 12 1 8 6 2 % Vuotta Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 1.2.211 Sisällys

Lisätiedot

Merita-konsernin vuosikertomus 1996

Merita-konsernin vuosikertomus 1996 Merita-konsernin vuosikertomus 1996 Sisältö Meritan vuosi 1996 3 Pääjohtajan katsaus 5 *Tähän vuosikertomukseen ei ole liitetty erillisenä osana Merita Pankin johtokunnan toimintakertomusta. Pankin johtokunnan

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 213 Lainamarginaalit suurentuneet eniten pienimmissä lainoissa Yritysten rahoitusrakenne muuttunut Pohjoismaat kiristämässä asuntoluotonantoa koskevaa sääntelyä Maksujenvälityksessä

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 16.11.1999

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 16.11.1999 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 16.11.1999 VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE PANKKITUESTA 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 2 SUOMEN PANKKISEKTORIN KEHITYS 1990-LUVULLA 2.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Rahoitusmarkkinaosasto Rahoitusmarkkinaraportti Syksy 2001 Pankkien kannattavuus kääntynyt laskuun Osakevaihto sekä HEX:ssä että useissa muissa pörsseissä kääntyi terrori-iskun

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 211 Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlasketun taseen jakautuminen instrumenteittain Velkapaperit Osakkeet Rahasto-osuudet Talletukset Muut saamiset Rahasto-osuusvelka

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/214 1 (44) Finanssisektorin tila kokonaisuutena kohtuullisen hyvä 1 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään 4 Pankit ylläpitivät tulostasoaan

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2005

OKO VUOSIKERTOMUS 2005 OKO VUOSIKERTOMUS 2005 05 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj on suomalainen finanssipalveluyritys, joka tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja. Vahinkovakuutukset tarjotaan Pohjola-liikemerkillä.

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Järvinen Taneli YRITYKSEN VARALLISUUDENHALLINTA TUOTTAVAKSI

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Järvinen Taneli YRITYKSEN VARALLISUUDENHALLINTA TUOTTAVAKSI SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Järvinen Taneli YRITYKSEN VARALLISUUDENHALLINTA TUOTTAVAKSI Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalouden koulutusohjelma Pk-yrityksen johtamisen suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot