Suomen rahoitus- markkinat Helmikuu 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen rahoitus- markkinat Helmikuu 2007"

Transkriptio

1 Suomen rahoitus- markkinat

2 i Sisältö Sivu Esipuhe Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta Rahoitusmarkkinoiden tehtävä osana kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita Rahoitusmarkkinaosapuolet ja osamarkkinoiden koko Suomessa Talouden eri sektorien rahoitusylijäämät ja -alijäämät Luottokanta Rahoitusvarallisuus ja velat Suora rahoitus Rahamarkkinat Pääomamarkkinat Joukkovelkakirjamarkkinat Osakemarkkinat Valuutta- ja johdannaismarkkinat Arvopaperimarkkinaosapuolet Rahastoyhtiöt Arvopaperinvälittäjät Omaisuudenhoitajat Investointipankit Kaupankäynti- ja selvitys Kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmät Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi, MiFID...19

3 ii 3 Pankit ja muu rahoituksen välitys Pankkijärjestelmä Pankkitoiminnan kehittyminen Pankkirakenteen muuttuminen Rahoituslaitokset Talletuspankit Kiinnitysluottopankit Rahoitusyhtiöt Luottokorttiyhtiöt Erityisluottolaitokset Pääomasijoittajat Yksityiset pääomasijoittajat Julkiset pääomasijoittajat Vakuutuslaitokset Henkivakuutus ja vapaaehtoinen eläkevakuutus Lakisääteinen eläkevakuutus Vahinkovakuutus Pankkien palveluverkko ja maksujenvälitysjärjestelmät Palveluverkon kehitys Verkkopankkipalvelut Internet ja pankkipalvelut Verkkolasku ja e-lasku Kortit korvaavat käteistä rahaa Maksujen välitysjärjestelmät Tilisiirtojärjestelmä Pankkien väliset maksujenvälitysjärjestelmät Kansainväliset maksujenvälitysjärjestelmät...46

4 iii 5 Keskuspankki Keskuspankin tehtävät ja tavoitteet Eurojärjestelmä ja rahapolitiikan tavoitteet Eurojärjestelmän rahapoliittiset välineet Luottolaitoslainsäädäntö Luotto- ja rahoituslaitokset Talletuspankit Muut luottolaitosmuodot Rahoituslaitos Luottolaitoksen perustaminen Pankkien vakavaraisuussäännöt ja riskienhallinta Arvopaperimarkkinalainsäädäntö Valvonta Valvonnan tavoitteet ja kehitys Rahoitustarkastus Vakuutusvalvontavirasto Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta...66

5 1 ESIPUHE -julkaisu kuvaa Suomen pankkijärjestelmää ja rahoitusmarkkinoita. Se esittelee Suomessa toimivat pankit ja muut luottolaitokset, vakuutuslaitokset sekä muita rahoitusalan instituutioita. Julkaisu on tarkoitettu Finanssialan Keskusliiton ja sen jäsenten oman käytön ohella yleisölle, opiskelijoille, toimittajille sekä muille Suomen rahoitusmarkkinoista kiinnostuneille. Vastaavaa julkaisua on aiemmin julkaissut Suomen Pankkiyhdistys. Julkaisun teksti on laadittu Finanssialan Keskusliitossa. Julkaisun on toimittanut Arto Elomaa. Kirjoittajina ovat olleet Arto Elomaa, Kaija Erjanti, Ulla Halonen, Tarja Kallonen, Erkki Kontkanen, Reima Letto, Pia Nevalampi ja Kristiina Siikala. Taulukot ja kuviot on tehnyt Ritva Myllylä.

6 2 1 Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta 1.1 Rahoitusmarkkinoiden tehtävä Rahoitusmarkkinoilla luotto- ja rahoituslaitokset välittävät rahoitusta. Ne keräävät kotitalouksilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä raha- ja pääomamarkkinoilta varoja, jotka välitetään luottoina ja arvopaperi- ja muina sijoituksina. Raha- ja pääomamarkkinat Suora rahoitus Rahoituksen tarvitsijat Sijoittajat Pankit ja muut rahoituslaitokset Rahoituksen välitys Palveluverkko Maksu- ja selvitysjärjestelmät Kaupankäyntipaikat Keskuspankki Raha- ja pääomamarkkinoilla (arvopaperimarkkinoilla) pankit, yritykset, julkisyhteisöt ja kotitaloudet ostavat liikkeeseen laskettuja arvopapereita sijoitus- tai kassanhallintatarkoituksessa. Palveluja tarjoavat arvopaperimarkkinaosapuolet, kuten pankit, rahastoyhtiöt, arvopaperinvälittäjät ja omaisuudenhoitajat. Arvopaperimarkkinaosapuolet eivät välitä rahoitusta taseensa kautta vaan saavat tuottonsa erilaisina palkkioina. Arvopaperimarkkinat jakaantuvat seuraavasti: - rahamarkkinat eli lyhytaikaiset markkinat, joilla tarkoitetaan enintään vuoden pituisia sopimuksia - pääomamarkkinat, jotka muodostuvat osakemarkkinoista ja joukkovelkakirjamarkkinoista - johdannaismarkkinat, jotka palvelevat muita markkinoita suojautumis- ja voitontavoittelutarkoituksessa - valuuttamarkkinat, jotka palvelevat muita markkinoita ja joita käytetään myös voitontavoittelutarkoituksessa Suoraan markkinoiden kautta menevä rahoitus on monessa maassa kasvanut nopeammin kuin rahoituksen välitys. Tietotekniikan kehitys on tehnyt mahdolliseksi rahoitusylijäämäiselle etsiä sijoituskohdetta ja tietoa sijoituskohteesta aiempaa helpommin. Sijoittamisen kustannukset ovat pienentyneet esimerkiksi osakeväli-

7 3 tyksessä. Lisäksi pienempiä ja lyhytaikaisempia sijoituksia voi tehdä myös suoraan yksittäiseen sijoituskohteeseen tai vaikka rahastojen kautta useampaan kohteeseen. Pankit ja muut rahoituksenvälittäjät sijoittavat talletuksina vastaanotettuja tai rahaja pääomamarkkinoilta hankittuja varoja luotonantoon. Varat kulkevat rahoituksen välittäjän taseen kautta. Rahoituksen välitys tehostuu, kun sekä yli- että alijäämäisille talousyksiköille riittää asiointi rahoituksen välittäjän kanssa. Lainanottajien tarpeet luoton takaisinmaksuajan, koon ja ehtojen joustavuuden suhteen ovat varsin erilaiset kuin niiden, joilla on rahoitusylijäämää sijoitettavaksi puhumattakaan rahoitusylijäämäisten riskihalukkuudesta. Rahoituksen välitys voi tehdä pienistä ja lyhytaikaisista talletuksista suuria ja pitkäaikaisia luottoja. Rahoituksen välitys vähentää myös tallettajien riskiä, kun sijoitus ei kohdistu yksittäiseen yritykseen vaan rahoituksen välittäjä jakaa riskin useammalle luotonottajalle. Pankki tehostaa rahoituksen välitystä, jos se pystyy arvioimaan ja hinnoittelemaan rahoituksen välityksen riskit yksittäisiä tallettajia paremmin. Rahoitusmarkkinoiden toiminta vaatii tehokkaan maksu- ja selvitysjärjestelmän sekä kaupankäyntiä varten mahdollisimman likvidin kaupankäyntipalvelun, kuten pörssin. Keskuspankki on Euroopan keskuspankki. Suomen Pankki on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää ja euroaluetta ohjaavaa eurojärjestelmää. Keskuspankkirahoituksen ehdot pankeille määräävät mm. korkotasoa. Lisäksi keskuspankki toimii arvopaperimarkkinoilla valuuttavarannon sijoittajana. Palvelujen tarjoajat rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla Rahoituslaitokset Arvopaperimarkkinaosapuolet Pääomasijoittajat Vakuutuslaitokset Pankit Rahastoyhtiöt Yksityiset pääomasijoittajat Henkivakuutusyhtiöt Kiinnitysluottopankit Arvopaperinvälittäjät Julkiset pääomasijoittajat Eläkevakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Omaisuudenhoitajat Vahinkovakuutusyhtiöt Luottokorttiyhtiöt Investointipankit Erityisluottolaitokset

8 4 1.2 osana kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita Euroalueella raha- ja pääomamarkkinat ovat yhdentyneet. Pohjana ovat yhtenäiset, likvidit pankkien väliset rahamarkkinat. Euroalue mahdollistaa myös pääomamarkkinoilla moninkertaisen likviditeetin verrattuna kansallisiin, yhden valuutan markkinoihin. Suomen ja euroalueen maiden rahoitusmarkkinat Rahalaitosten tase, marraskuu 2006 mrd. euroa Velkainstrumentit, lokakuu 2006 mrd. euroa Pörssi, lokakuu 2006 *) mrd. euroa Suomi Euroalue *) Suomi marraskuu Lähde: EKP Lähde: OMX Vähittäismarkkinat ovat euroalueella edelleen pääosin kansalliset. Kotimaiset lait ja instituutiot sekä paikallinen informaatio ja tavat luovat kansalliset rahoitusmarkkinat. Kuluttajan kannalta kansainvälistyminen näkyy ulkomaisen kilpailun ja rahoituslaitosten ulkomaisen omistuksen lisääntymisenä. Palveluissa kansainvälistyminen näkyy mm. sijoitusrahastojen laajana valikoimana, kulutus- ja korttiluottojen tarjontana, korttimaksamisessa ja muussa maksujenvälityksessä. Pankkien toiminnan laajentaminen tapahtuu pääosin perustamalla tai ostamalla toisessa maassa olevia luottolaitoksia. Sen sijaan esimerkiksi asuntolainoja otetaan rajan yli hyvin vähän. Markkinakorkojen yhdenmukaistuminen ja maan sisäinen kilpailu ovat vaikuttaneet hinnoitteluun ilman, että luotot olisivat liikkuneet rajan yli. Asuntoluototus kytkeytyy vahvasti kansalliseen lainsäädäntöön luototettavan omaisuuden kautta. Voidakseen toimia yli rajan sekä tehokkaasti että riskit halliten pitäisi luotonmyöntäjien investoida huomattavasti. Luoton myöntäminen edellyttää tietoa mm. eri maiden asunto- ja kiinteistömarkkinoista, vakuusmenettelyistä, jakelukanavista, lainsäädännöstä, viranomaiskäytännöistä ja omistusoikeuksien rekisteröinneistä sekä edellytyksiä tarjota neuvontapalveluja. Nämä kustannukset olisi pystyttävä sisällyttämään asuntoluoton hintaan, mikä ei suinkaan ole helppoa erittäin kilpailluilla markkinoilla. Kansainväliset rahoitusmarkkinat vaikuttavat suoraan asuntoluottojen ehtoihin koron määräytyessä euroalueen markkinoilla. Merkittävä ja kasvava osa pankkien luototukseen tarvitsemasta varainhankinnasta otetaan kansainvälisiltä raha- ja pääomamarkkinoilta. Yleisön talletukset muodostavat enää keskimäärin noin 40 prosenttia talletuspankkien vieraasta pääomasta.

9 5 1.3 Rahoitusmarkkinaosapuolet ja osamarkkinoiden koko Suomessa Suomen rahoitusmarkkinoiden rakennetta ja kehitystä kuvaa osamarkkinoiden markkina-arvojen ja rahoituksen välittäjien taseiden kehitys. Rahoituksen välityksessä talletuspankkien osuus on suuri. Talletuspankit eroavat muista luottolaitoksista siten, että vain talletuspankit voivat ottaa vastaan yleisön talletuksia. Pankkitilin kautta pankit tarjoavat kehittyneet maksujenvälitys- ja muut palvelut. Rahoitusmarkkinoiden rakenne Osamarkkinoiden koko Suomessa (markkina-arvot, taseen loppusummat karkeasti vuoden lopussa, mrd. euroa) Suora rahoitus * lyhytaikainen: rahamarkkinat * pitkäaikainen: pääomamarkkinat - osakemarkkinat joukkovelkakirjamarkkinat (yleisö- ja erillislainat yhteensä Rahoituksen välittäjät * pankit * vakuutuslaitokset * muut luottolaitokset - kiinnitysluottopankit rahoitusyhtiöt *) erityisluottolaitokset *) Rahoitusyhtiöitä on fuusioitu talletuspankkeihin Pankki- ja vakuutuskonsernit muodostavat finanssikonserneja tai toimivat yhteistyösopimusten kautta. Finanssikonsernien palvelutarjonta on laaja; mm. maksujenvälitystä, pääomarahoitusta, sijoituspalveluja ja vakuutuksia. Finanssikonserneihin kuuluu talletuspankin lisäksi mm. henkivakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, luottokorttiyhtiöitä, kiinnitysluottopankkeja ja rahastoyhtiöitä. Pankit välittävät myös muiden rahoitusalan yritysten palveluita. Markkinoilla on myös joukko finanssikonserneihin kuulumattomia rahoitusyhtiöitä, erityisluottolaitoksia ja pääomasijoittajia sekä sijoituspalveluyrityksiä. Suomessa rahoitusmarkkinat ovat jo pitkään kasvaneet talouden kasvua voimakkaammin. Luotonanto lisääntyy, asuntoluotot kasvavat erityisen voimakkaasti, kulutusluotot kasvavat, talletukset kasvavat kansantalouden kasvun myötä, rahastosijoitukset lisääntyvät voimakkaasti, vakuutussäästöt kasvavat. Taustalla on edelleen säännöstelyn jälkeinen rakenteen muuttuminen. Yritysluotonanto on myös

10 6 kasvanut, mutta tuotannollisiin investointeihin käytetään vain osa, osa menee muun muussa yritysjärjestelyihin, kuten sukupolvenvaihdoksiin. Yrityksillä olisi mahdollisuuksia investoida enemmän. Varovaisuus investoinneissa voi olla koko talouden kannalta liiallistakin ja hidastaa tuotannollisen toiminnan kehittymistä. Yritysten varovaisuus luotonotossa on myös näkynyt pankkien ennätyksellisen alhaisina luottotappiolukuina. Rahoituksessa kasvualueita ovat rahastosijoittaminen, vapaaehtoinen henki- ja eläkevakuutussäästäminen sekä asunto- ja kulutusluotot. Rahastosijoittamisessa on institutionaalisilla sijoittajilla ja yrityksillä merkittävä osa kotitalouksien lisäksi. Väestön ikääntyminen lisää sijoitustarpeita ja asumisessa pyritään asumisväljyyden ja laadun nostamiseen. Säästämisestä ja sijoittamisesta tulee yhä tärkeämpi liiketoiminnan kasvun alue. Luotonkysyntä ei kuitenkaan olennaisesti vähene, sillä kotitalouksien tase kasvaa, eli sekä varat että velat kasvavat. 1.4 Talouden eri sektorien rahoitusylijäämät ja -alijäämät Kotitaloudet ja yritykset ovat elinkaariensa eri vaiheissa joko nettosäästäjiä tai -luotonottajia. Tulojen ja kulutuksen erotuksesta muodostuu säästäminen. Säästäminen käytetään investointeihin ja sijoitetaan rahoitusvarallisuuteen. Investointeja ovat sijoitukset reaaliomaisuuteen. Jos säästäminen on suurempi kuin investoinnit, kyseessä on rahoitusylijäämä. Säästämisen alittaessa investoinnit, kyseessä on rahoitusalijäämä. Yli- ja alijäämät tasoittuvat rahoitusmarkkinoilla sijoituksina ja luottoina. Eri suhdannevaiheissa eri sektorien rahoitusjäämät käyttäytyvät eri tavalla. Suomessa yritykset ja julkinen sektori ovat tällä hetkellä rahoitusylijäämäisiä. Erityisesti julkinen sektori on talouden laskuvaiheissa ollut raskaastikin alijäämäinen. Talouden kaikkien sektorien rahoitusjäämien summa muodostaa vaihtotaseen ylitai alijäämän.

11 7 1.5 Luottokanta ja BKT:sta Sektorikohtaiset rahoitusjäämät ja ja vaihtotaseen ali/ylijäämä, % BKT:sta BKT:sta Kotitaloudet Kotitaloudet 10 Kotitaloudet Yritykset Yritykset 10 Yritykset Valtio+Kunnat Valtio+Kunnat 10 Valtio+Kunnat Muut Muut 10 Muut Vaihtotase Vaihtotase Vaihtotase Lähde: Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Tilastokeskus

12 8 Luottokanta sisältää kaikki kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten ja julkisen sektorin myöntämät kotimaan ja ulkomaan rahan määräiset luotot. Luottokanta on kasvanut vuoden 2002 lopusta 35 prosenttia syyskuuhun 2006 mennessä. Merkittävimmät luotonottajasektorit ovat kotitaloudet ja yritykset. Merkittävimmät kotimaiset luotonantajasektorit ovat talletuspankit ja työeläkelaitokset. Talletuspankkien osuus luottokannasta on yli puolet. Pankkikonsernien osuus on vielä suurempi, jos mukaan luetaan niiden tytäryhtiöiden luotonanto. Vakuutus- ja työeläkelaitokset ovat luotottaneet merkittävästi ulkomaisia luotonottajia. Valtio on merkittävä asuinyhteisöjen luotottaja. Ulkomaatsektori luotottaa merkittävästi yrityksiä ja valtiota, mutta se ei näy luottokantatilastossa. Luottokanta , mrd. euroa Luotonantajat Luotonantajat Talletus- Muut Vakuutus- Työeläke- Muut Yhteensä Luotonantajat Talletus- Talletus- Muut Muut Vakuutus- Vakuutus- Työeläke- Työeläke- Muut Muut Yhteensä Yhteensä pankit pankit rahoitus- laitokset laitokset pankit rahoitus- rahoitus- laitokset laitokset laitokset laitokset laitokset laitokset laitokset Luotonsaajat Luotonsaajat Luotonsaajat Kotitaloudet Kotitaloudet Kotitaloudet Yritykset Yritykset ja asuntoyhteisöt Yritykset ja ja asuntoyhteisöt asuntoyhteisöt Julkisyhteisöt Julkisyhteisöt 11 Julkisyhteisöt Muut Muut Muut Ulkomaat Ulkomaat Ulkomaat Yhteensä Yhteensä Yhteensä Lähde: Lähde: Tilastokeskus, Tilastokeskus, luottokanta luottokanta sisältää sisältää myös myös joukkolainat. Lähde: Tilastokeskus, luottokanta sisältää myös joukkolainat. joukkolainat. Suomessa asuntojen rahoitus on hoidettu talletuspankkien kautta ja on pääosin vapaarahoitteista. Pankkien myöntämät asuntolainat olivat vuoden 2006 syyskuussa 94 prosenttia kotitalouksien asuntolainakannasta ja 79 prosenttia koko asuntoluottokannasta. Pankit ja muut rahoituslaitokset myöntävät luotot suoraan kotitalouksille tai asunto-osakeyhtiöille. Useassa maassa asuntojen ostoa rahoittavat pääosin erilliset asuntopankit, joiden varainhankinta on hoidettu joko kiinnitysluottopankkien tapaan joukkovelkakirjamarkkinoilla tai brittiläisen building societyn tapaan talletusrahalla. Syyt erilaisiin järjestelmiin ovat joko viranomaissäädöksissä tai historiassa. Säännösten vapautuessa useissa maissa pankkikonserneihin on perustettu asuntoluottoyksiköitä ja erilliset asuntopankit ovat fuusioituneet pankkikonserneihin tai muuttaneet itsensä yleispankeiksi. Suomessa rahoitus on perinteisesti hankittu talletuksina. Asuntoluottokanta kasvaa kuitenkin selvästi nopeammin kuin talletuskanta, joten asuntoluottojen rahoituksessa muiden varainhankintamuotojen osuus kasvaa. Suomeenkin on perustettu kiinnitysluottolain mukaisia asuntopankkeja, jotka kuuluvat pankkitai finanssikonserneihin.

13 9 1.6 Rahoitusvarallisuus ja velat Talouden sektoreiden rahoitusyli- ja alijäämä aiheuttaa muutoksia sektorin varoissa ja veloissa. Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden sektoreiden rahoitusvaroja ja velkoja sekä niihin vaikuttavia rahoitustaloustoimia. Rahoitustilinpito koostuu kahdesta osasta: vuoden lopun rahoitustaseesta ja vuoden aikaisista, rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvista rahoitustaloustoimista. Rahoitustilinpidossa näkyy myös ulkomailta otettu velka. Rahoitusvarat ja velat 2005 Varat mrd. euroa Lainat Talletukset ja käteisraha Korkoinstrumentit Noteeratut osakke et Muut osakkeet Vakuutustekninen vastuuvelka Muut Yhteensä Yritykset ja asuinyhteisöt Kotitaloudet Pankit Vakuutuslaitokset Työeläkelaitokset Muu julkissektori Ulkomaat Muut Yhteensä Velat mrd. euroa Talletukset Korko- Lainat Noteeratut Muut Vakuutus- Muut Yhteensä ja käteisrahinstrumentit osakke et osakkeet tekninen vastuuvelka Yritykset ja asuinyhteisöt Kotitaloudet Pankit Vakuutuslaitokset Työeläkelaitokset Muu julkissektori Ulkomaat Muut Yhteensä Kotitalouksien rahoitusvaroihin ei lueta työeläkesaatavia. Kotitalouksien saatavana oleva vakuutustekninen vastuuvelka sisältää vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja henkivakuutusten rahastot sekä vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuut ja korvausvastuut. Kotitalouksien asunto-osakkeita ei lueta rahoitusvaroiksi. Lähde: Tilastokeskus, Rahoitustilinpito , luvut pyöristetty lähimpään miljardiin euroon. Sektorin nettoluotonanto muuttuu rahoitustoimien ja reaalitalouden välisissä tapahtumissa sekä rahoitusvaateiden arvostusmuutosten vuoksi. Nettoluotonanto ei muu-

14 10 tu pelkillä rahoitustaloustoimilla, koska silloin muuttuvat sekä rahoitusvarat että velat. Reaalivarallisuus liittyy luonnollisesti rahoitustoimintaan investointikohteena tai vakuutena. Reaalivarallisuuden arvoa voidaan arvioida esim. asuntojen ja maan hinnan avulla. Osa reaalivarallisuudesta on mukana esimerkiksi listattujen yritysten markkina-arvoissa, siten kokonaisvarallisuutta ei saada laskemalla yhteen rahoitusvarallisuus ja pääomakantatilastoa tai asunto- ja muuta kiinteistövarallisuutta. Työeläkevarat Kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta puhuttaessa unohtuvat usein työeläkkeet, koska ne eivät näy kotitalouksien rahoitusvaroissa. Maissa, joissa työntekijät säästävät itse eläkkeensä, säästöt näkyvät kotitalouksien rahoitusvarallisuudessa. Suomessakin etsitään keinoja, joilla kotitaloudet kiinnostuisivat työssäoloaikana säästämään vapaaehtoisesti eläkepäiviä varten täydentämään työeläkettä. Työeläkemaksu ilman asiakashyvityksiä oli vuonna 2006 keskimäärin 21 prosenttia. Työnantajan ja työntekijän vuosittaisista työeläkemaksuista kolme neljäsosaa menee sen vuoden maksettaviin työeläkkeisiin. Noin neljännes kerättävistä työeläkemaksuista rahastoidaan tulevien eläkkeiden maksamiseen. Työeläkelaitoksen hyvästä sijoitustoiminnasta saatu laskuperustekoron ylittävä osuus annetaan asiakashyvityksinä työnantajille.

15 11 2 Suora rahoitus 2.1 Rahamarkkinat Rahamarkkinoilla tarkoitetaan lyhytaikaisten, yleensä alle vuoden kestoisten rahoitusinstrumenttien markkinoita. Näillä markkinoilla valtiot, pankit ja yritykset hankkivat sekä lyhytaikaista rahoitusta että hoitavat likviditeettivaihteluita eli ns. kassanhallintaa. Euribor on korko, jolla hyvän luottokelpoisuuden omaava pankki tarjoaa euromääräisiä pankkien välisiä talletuksia toiselle hyvän luottokelpoisuuden omaavalle pankille. Pankkien pitää olla eurorahamarkkinoilla aktiivisesti kauppaa käyviä pankkeja. Paneeliin kuuluu 42 pankkia euroalueen maista, 3 pankkia muista EU-maista ja 4 ulkopuolisten EU-maiden pankkia, joilla on merkittävää toimintaa euroalueella. Tarjouksista jätetään pois alimmat ja korkeimmat 15 prosenttia ja jäljelle jääneistä lasketaan keskiarvo. Pankit antavat noteeraukset pankkien välisille talletuksille 360-korkopäiväkäytännön mukaan. Euribor lasketaan 1 3 viikon ja kaikille 1 12 kuukauden jaksoille. Lisäksi lasketaan Eonia, joka on yön yli -korko. Eonia lasketaan toteutuneista pankkien välisistä yli yön talletuskoroista. Korkopäiväkäytäntönä euron rahamarkkinoilla ovat todelliset päivät/360, koska Euroopan keskuspankki, EKP valitsi sen omaksi korkopäiväkäytännökseen ja markkinaorganisaatiot suosittelevat sen käyttöä. Suomessa oli viiden muun euromaan ohella edistytty aiemmin käyttämään todelliset päivät/365-käytäntöä, joka oli myös näiden maiden viitekorkojen korkopäiväkäytäntö. Tämän vuoksi lasketaan myös euribor 365, joka on euribor*(365/360). Tämä mahdollistaa ennen vuotta 1999 tehtyjen sopimusten jatkumisen tältä osin. Suomessa pankkien sijoitustodistukset ovat säilyttäneet asemansa rahamarkkinoilla. Sijoitustodistusten hyvänä puolena on niiden jälkimarkkinakelpoisuus, joka tarjoaa joustavan varainhallinta- ja sijoituskanavan paitsi pankeille myös institutionaalisille sijoittajille. Koska sijoitustodistukset tarjoavat valtion velkasitoumuksia parempaa tuottoa, yritykset ja vakuutusyhtiöt käyttävät niitä sijoituksiin ja kassanhallinnan yhtenä keskeisenä instrumenttina ja myös pankit keskenään likviditeettiä tasatessaan. Sijoitustodistukset ovat myös lyhyen koron rahastojen sijoituskohteita. Pankkien korkonäkemyksen muuttuessa korkoposition muutokset hoidetaan pääasiassa johdannaisinstrumenttien avulla. Euroalueella pankkien välinen kauppa tapahtuu pankkien välisillä talletusmarkkinoilla, repo- ja korkotermiinikauppoina. Repo tarkoittaa arvopaperien takaisinostosopimuksia, joilla pankki saa likviditeettiä arvopaperia vastaan myynti- ja takaisinostohintojen määrittelemällä korolla. Myös suomalaiset pankit osallistuvat euroalueen pankkien väliseen rahamarkkinakauppaan.

16 12 mrd. euroa Rahamarkkinat 35 mrd. 35 mrd. euroa euroa *) 15 *) *) Sijoitustodistus Sijoitustodistus *) *) Kuntatodistus Kuntatodistus Valtion Valtion velkasitoumus velkasitoumus Yritystodistus Sijoitustodistus *) Kuntatodistus Valtion velkasitoumus Yritystodistus Yritystodistus *) *) vuodesta vuodesta Rahalaitosten Rahalaitosten liikkeeseen liikkeeseen laskemat laskemat enintään enintään 11 vuoden vuoden euromääräiset euromääräiset velkapaperit *) vuodesta 2003 Rahalaitosten liikkeeseen laskemat enintään 1 vuoden euromääräiset velkapaperit velkapaperit Euromaissa rahamarkkinoiden näkyvän osan muodostavat valtion lyhyet velkasitoumukset. Suomessa niiden merkitys ei kuitenkaan ole yhtä suuri. Suomessa liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä on kasvanut euroaikana merkittävästi. Muita instrumentteja Suomen rahamarkkinoilla ovat kuntatodistukset. Kuntatodistusten liikkeellä oleva määrä on ollut varsin pieni, mutta pankkien kanssa sovitut ohjelmat mahdollistavat tarvittaessa nopeankin varainhankinnan kunnille. 2.2 Pääomamarkkinat Pääomamarkkinat voidaan jakaa vieraan ja oman pääoman markkinoihin. Joukkovelkakirjamarkkinat muistuttavat jälkimarkkinoiden ja koronmuodostuksen osalta rahamarkkinoita. Liikkeellelaskijan, eli emittoijan näkökulmasta ne edustavat pääomamarkkinoita. Pääomamarkkinoiden toisen osan muodostavat osakemarkkinat. Osakemarkkinoilta yritys hankkii ikuista, oman pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin eikä sille sitouduta maksamaan osinkoa. Rahoitusinstrumentteja voidaan rakentaa myös sellaisiksi, joissa on sekä oman että vieraan pääoman elementtejä. Tällaista rahoitusta on kutsuttu myös mezzanine- eli välirahoitukseksi. Myös yleistynyt kovenanttien eli sopimusvakuuksien käyttö sisältää ehtoja, joilla rahoituksen oman ja vieraan pääoman elementtien osuus voi muuttua sopimuskauden aikana Joukkovelkakirjamarkkinat Yrityksillä pitkäaikaisen rahoituksen vaihtoehtona pankkilainan lisäksi ovat joukkovelkakirjalainat (jvk-lainat) ja osake-emissiot. Valtio, pankit ja yritykset tarjoavat sijoittajille ostettavaksi joukkovelkakirjoja, joiden kestoaika on yleensä 2 10

17 13 vuotta. Liikkeeseenlaskun hoitaa yleensä tähän erikoistunut rahoituksen välittäjä kuten pankki tai pankkiiriliike palkkiota vastaan. Suomen euromääräinen joukkolainakanta mrd. mrd. euroa 60 mrd. euroa euroa / /2006 9/2006 Valtio Valtio Rahoituslaitokset Rahoituslaitokset Yritykset Yritykset Muut Valtio Rahoituslaitokset Yritykset Muut Muut Lähde: Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Tilastokeskus Jvk-lainat ovat joko yleiseen merkintään tarkoitettuja eli ns. yleisölainoja tai vain määrätylle ostajaryhmälle suunnattuja erillislainoja. Yleisölainat voivat olla joko tukku- tai vähittäismarkkinoille suunnattuja, ja niillä käydään jälkimarkkinakauppaa. Valtion lainat muodostavat suurimman osan yleisölainoista Osakemarkkinat Osakemarkkinoilla välitetään osakeyhtiöille omaa pääomaa sekä käydään julkisesti noteerattujen osakeyhtiöiden osakkeilla jälkimarkkinakauppaa. Pörssiin listatut osakeyhtiöt voivat hankkia uutta riskipääomaa laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Normaalien, yleisölle tarkoitettujen osakeantien ohella osakeanteja toteutetaan usein niin sanottuina suunnattuina anteina, joissa poiketaan vanhojen omistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita. Suunnattuja osakeanteja toteutetaan usein esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä. Suomessa säänneltyjä markkinoita ylläpitää Helsingin pörssi, joka kuuluu ruotsalaiseen OMX-konserniin ja on osa NOREX-pörssiyhteistyötä. Ruotsalainen OMX omistaa Helsingin Pörssin lisäksi Kööpenhaminan, Tukholman, Tallinnan, Riian ja Liettuan Pörssin. Tämä kattaa 80 prosenttia Pohjois-Euroopan osakemarkkinoista. Listayhtiöt ryhmitellään kolmeen markkina-arvoryhmään, joita ovat suuret yhtiöt (Large Cap), keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap). Large Cap -ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa. Mid Cap -ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli 150 miljoonaa, mutta alle 1 miljardi euroa. Small Cap -ryhmän yhtiöiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa.

18 14 Osakekaupankäynti perustuu pääosin välittäjien saamiin asiakastoimeksiantoihin. Välittäjä voi kuitenkin käydä kauppaa myös omaan lukuunsa. Pörssissä listattujen yritysten osakkeilla tehdyistä kaupoista ei tarvitse maksaa veroa, mutta muiden yritysten osakkeiden kaupoista maksetaan 1,6 prosentin varainsiirtovero. Helsingin Pörssissä olevien yhtiöiden markkina-arvo 2006 oli 235 miljardia euroa. Pörssin vaihto tammi marraskuussa 2006 oli 270 miljardia euroa, mikä oli 31 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Helsingin pörssin kehitystä on dominoinut Nokia, jonka markkina-arvo oli marraskuussa miljardia euroa. Nokian kurssi oli lähes kolminkertainen vuoden 1999 lopussa ja Nokian osuus markkina-arvosta oli 60 prosenttia Osakkeiden markkina-arvon kehitys Suomessa mrd. mrd. euroa mrd. euroa euroa / /2006 9/2006 Lähde: Lähde: Arvopaperipörssi Lähde: Arvopaperipörssi Arvopaperipörssi Suomen osakemarkkinat mrd 300 mrd.euroa Indeksi 300 mrd.euroa.euroa Indeksi Indeksi / /2006 9/2006 Osakevaihto Osakevaihto OMX OMX Helsinki Osakevaihto OMX Helsinki Helsinki Lähde: Lähde: Arvopaperipörssi Lähde: Arvopaperipörssi Arvopaperipörssi Pohjoismainen lista otettiin käyttöön lokakuussa 2006 OMX:n Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.

19 Valuutta- ja johdannaismarkkinat Valuuttamarkkinat ja johdannaismarkkinat eivät välitä rahoitusta vaikka ovatkin osa rahoitusmarkkinoita. Valuuttamarkkinat toimivat välittäjänä eri maiden raha-, jvk-laina- ja osakemarkkinoiden välillä. Monet raha- tai pääomamarkkinoiden instrumentit sisältävät tai niitä täydennetään valuutta- ja / tai johdannaismarkkinoilla tehtävillä sopimuksilla. Maailman valuuttakauppa oli keskimäärin 1,2 biljoonaa euroa päivässä Kansainvälisen Järjestelyrahaston, BISin, huhtikuussa 2004 tekemän selvityksen mukaan. Tästä noin 40 prosenttia oli spot-kauppaa. Spot-kaupoissa valuutta vaihdetaan toiseen vallitsevalla kurssilla siten, että valuuttaerät toimitetaan arvopäivänä kahden päivän päästä. Euroon siirtyminen vähensi tarvetta käyttää muita valuuttoja, koska eurovaluuttojen välinen kauppa hävisi ja lisäksi euro syrjäytti osan dollaripohjaisesta laskutuksesta euromaiden ja kolmansien maiden välisessä tavarakaupassa. Pankkien johdannaissopimusten kanta on laskenut merkittävästi euron synnyn jälkeen. Johdannaisten luottovasta-arvot ovat enimmilläänkin muutama prosentti johdannaisten nimellisarvosta. 2.4 Arvopaperimarkkinaosapuolet Arvopaperimarkkinaosapuolien määrä on kasvanut arvopaperimarkkinaliiketoiminnan kasvun myötä. Arvopaperimarkkinaosapuolet on jaoteltu palvelujen ja liikeidean mukaan seuraavasti: arvopaperivälittäjät, omaisuudenhoitajat, rahastoyhtiöt ja investointipankit. Sijoituspalvelulla tarkoitetaan arvopapereiden välittämistä, omaisuudenhoitoa, markkinatakauksia, neuvontaa, emissioiden järjestämistä ja emissioiden takaamista. Suomessa toimii useita sijoituspalveluyrityksiä. Pankkien sijoituspalveluyritykset ovat erikoistuneet asiakkaiden omaisuuden hoitamiseen, arvopapereiden välittämiseen tai sijoitusrahastoihin Rahastoyhtiöt Sijoitusrahastoissa sijoittajien varat kerätään yhteen ja sijoitetaan erilaisiin arvopapereihin kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt ja yhteisöt. Sijoitusrahaston sijoitustoimintaa hoitaa erityinen rahastoyhtiö, jolla voi olla hoidossaan useita erityyppisiä rahastoja.

20 16 Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääomien mukaan (( ( %-muutos edellisestä vuodesta) Yhteensä Yhteensä milj. euroa Yhteensä milj. milj. euroa euroa Muut Muut 9,5 Muut 9,5 9,5 % Nordea (+ (+ 0,5 0,5 %) Nordea %) Nordea (+ 0,5 %) Rahastoyhtiö Rahastoyhtiö Suomi Rahastoyhtiö Suomi Suomi Oy Oy 31,4 31,4 Oy 31,4 % (+ 1,6 %) Muiden Muiden pankkien (+ 1,6 %) pankkien (+ 1,6 %) Muiden pankkien rahastoyhtiöt rahastoyhtiöt rahastoyhtiöt 19,3 19,3 (-4,9 (-4,9%) 19,3 % (-4,9%) %) Sampo Sampo Sampo Rahastoyhtiö Rahastoyhtiö Oy Rahastoyhtiö Oy Oy 18,1 (-1,7 %) OP-Rahastoyhtiyhtiö Oy 18,1 (-1,7 %) OP-Rahasto- 18,1 % (-1,7 %) OP-Rahastoyhtiö Oy Oy 21,6 21,6 (+ (+ 4,6) 21,6 % (+ 4,6) 4,6) Lähde: Lähde: Rahoitustarkastus Lähde: Rahoitustarkastus Rahoitustarkastus Sijoitusrahastot jaotellaan sijoituskohteen mukaan. Osakerahastot sijoittavat varansa osakkeisiin. Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin. Pitkät korkorahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin. Lyhyet korkorahastot ja rahamarkkinarahastot sijoittavat lyhytaikaisiin valtion tai pankkien liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja rahamarkkinasijoituksiin. Rahastojen sijoittajajakaumissa on eroja. Kotitalouksien rahastosijoituksista merkittävä osa on osake- ja yhdistelmärahastoissa. Pitkän koron rahastoissa sijoittajina ovat institutionaaliset sijoittajat. Lyhyen koron korkorahastot ovat merkittävä kassanhallintaväline yrityksille Arvopaperinvälittäjät Osake- ja jvk-lainamarkkinoista käytetään usein termiä suora rahoitus, mutta kaupankäyntiin tarvitaan arvopaperinvälittäjiä. Arvopaperinvälittäjiä ovat pankit ja pankkiiriliikkeet. Arvopaperivälittäjien toiminta kattaa kaikki lain sallimat sijoituspalvelut, kuten arvopaperinvälityksen, omaisuudenhoidon, emissionjärjestämisen, arvopaperikaupinnan ja markkinatakaustoiminnan. Pörssivälittäjällä on Rahoitustarkastuksen tai vastaavan ulkomaisen viranomaisen myöntämä toimilupa sijoituspalvelutoimintaan Suomessa tai toisessa EU- tai Etavaltiossa. Lupa edellyttää riittävää henkilöstöä jatkuvaa arvopaperikauppaa ja selvitystoimintaa varten sekä riittävää tuntemusta arvopaperikaupasta ja selvitystoiminnasta. Meklarit ja back office -henkilöstö auktorisoidaan pörssin kursseilla. Pohjoismaisen pörssin käteismarkkinoilla kaupankäyntiä harjoittavien meklareiden tulee olla auktorisoituja käymään kauppaa SAXESS-järjestelmässä. Johdannaismarkkinoilla kaupankäyntiä harjoittavilta meklareilta vaaditaan puolestaan auktorisointi CLICK-

1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio)

1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio) RAHOITUSMARKKINOIDEN TEHTÄVÄT 1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio) - rahoitusmarkkinoilla luotto- ja rahoituslaitokset välittävät rahoitusta. Ne

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ytimessä

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat ja pankit. Esa Jokivuolle Rahoitusmarkkinaosasto Suomen Pankki

Rahoitusmarkkinat ja pankit. Esa Jokivuolle Rahoitusmarkkinaosasto Suomen Pankki Rahoitusmarkkinat ja pankit Esa Jokivuolle Rahoitusmarkkinaosasto Suomen Pankki Sisältö Rahoitusjärjestelmä ja sen tehtävät Eri rahoitusvaihtoehdot Säästäminen ja sijoittaminen Pankit ja niiden valvonta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa 2.11.29 Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Finanssisektorin puheenvuoro: Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksesta

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II

Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II Ekonomisti Pertti Pylkkönen Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Studia Monetaria 1 Sisältö Rahoitusjärjestelmä ja sen tehtävät Eri rahoitusvaihtoehdot

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat ja pankit. Esa Jokivuolle Rahoitusmarkkinaosasto Suomen Pankki

Rahoitusmarkkinat ja pankit. Esa Jokivuolle Rahoitusmarkkinaosasto Suomen Pankki Rahoitusmarkkinat ja pankit Esa Jokivuolle Rahoitusmarkkinaosasto Suomen Pankki Sisältö Rahoitusjärjestelmä ja sen tehtävät Rahoituksen muodot Säästäminen ja sijoittaminen Pankit ja niiden valvonta 9.11.2004

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Suomen arvo-osuusjärjestelmä 2 vuotta Juhlaseminaari 1.5.212 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Päätalousalueiden kehitys eritahtista

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto 13.3.2017 Annina Tanhuanpää Rahoitusmarkkinaosasto Lakien valmistelu Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Lait valmistellaan siinä ministeriössä,

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2.

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2. Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia 27.2.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA voimassa 3.1.2018 alkaen VERSIOHALLINTA VERSIO MUUTOKSEN AIHE HYVÄKSYJÄ PÄIVÄ 1.0 Dokumentti laadittu SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys?

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Jouni Timonen Rahamuseo 13.11.2007 1 Neljä pääkysymystä markkinoiden levottomuuksista Mitä vuoden 2007 elokuussa pintaan nousseet rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Raha ja rahapolitiikka

Raha ja rahapolitiikka Raha ja rahapolitiikka Kurssi Helsingin yliopistossa 27.10. 3.12.2015 VTT Juha Tarkka Kurssin tentit ja luentojen slidet Ensimmäinen kuulustelu tiistaina 15.12. klo 8-10 Porthania P2 Uusintakuulustelu

Lisätiedot

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009 Pankkibarometri 3/2009 Pankkibarometri 3/2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 9 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien näkemystä

Lisätiedot

Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä

Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä 2 Onko rahahanat kiristyneet? Toimintaympäristö haastaa Yritysrahoitus Suomi Nousuun! 3 Toimintaympäristö haastaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009 II / 2009 PANKKIBAROMETRI II / 2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä luotonannosta ja talletuksista.

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Eduskunnan talousvaliokunta 5.4.2016 Rahoitusmarkkinaosasto Pörssikaupan toimeksiannosta osakkeenomistajaksi Sijoituspalvelu Palveluntarjoajina

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2010 KOM(2010) 774 lopullinen Liite A/Luku 14 LIITE A Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat ja pankit

Rahoitusmarkkinat ja pankit Rahoitusmarkkinat ja pankit Pertti Pylkkönen Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Studia Monetaria 21.11.2006 21.11.2006 1 Sisältö Rahoitusjärjestelmä ja sen tehtävät Eri rahoitusvaihtoehdot

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat 1(5) 2016 Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(5) Sisältö 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat... 3 2. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöslaskelmat... 3 3.

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta:

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta: Kaupunginhallitus 153 25.03.2013 Kaupunginhallitus 143 31.03.2014 Kaupunginhallitus 381 06.10.2014 Kuntatodistusohjelman käyttöönotto/ limiitin nosto 262/02.06.02/2013 7/03.034/2002 KHALL 13.05.2002 207

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Toni Teppala Nordea Wealth Management Investment Advice & Trading Varallisuudenhoidon trendejä 2012 1. Aktiivinen sijoittaminen 2. Sijoittamisen

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Säästöpankki on neljänneksi suurin pankkiryhmä (12/2011) Asiakkaita 587 000, joista verkkoasiakkaita 300 000 Pääpaino on henkilöasiakkaissa, pk-yrityksissä

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3.

Lisätiedot

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31)

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3. Sektorien

Lisätiedot