AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2005

2 Toimintavuosi 2005: 15-vuotta koulutusta aikuisväestölle Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin syksyllä 1990 edistämään pohjoisten alueiden kehittämistä aikuisväestön koulutuksen avulla. 15-vuotta kestäneen määrätietoisen kehittämistyön seurauksena säätiön ylläpitämä Pohjois-Suomen Koulutuskeskus on kasvanut Pohjois-Pohjanmaan alueen yhdeksi merkittävimmistä aikuiskoulutusorganisaatioista. Säätiön historian merkkipaaluja ovat olleet: Lupa ylläpitää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta v Kaupan ja hallinnon koulutustehtävä v (aikuisten näyttötutkintoina suoritettavat ammatilliset perustutkinnot) Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen perustaminen v (yhteistyöoppilaitoksina Haapaveden Opisto ja Oulun Palvelualan Opisto) Luonto- ja ympäristöalan koulutustehtävä v (aikuisten näyttötutkintoina suoritettavat ammatilliset perustutkinnot) Juhlavuoden kunniaksi oppilaitoksen nimeksi muutettiin PSK-Aikuisopisto. Samalla uudistettiin liikemerkki. Sen pohjana on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakukka, suopursu. Lisäksi merkistä voi hahmottaa avointa kirjaa lukevan aikuisen. Merkin väri on kasvua kuvastava vihreä; kasvua oppimisen saralla haluamme tarjota myös opiskelijoillemme. Toimintavuosi 2005 oli edelleen voimakkaan kehittymisen ja sisäisen kehittämisen aikaa. Koulutusvolyymi oli edellisvuoden tasoa, määrällisesti noin oppilastyöpäivää. Työvoimakoulutuksen osuus oli oppilastyöpäivistä 54%, perustutkintojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen yhteensä noin kolmannes ja loput jakaantuivat projektien, oppisopimuksen ja muun koulutuksen osalle. Tutkintojen määrä kasvoi noin 45% ja niitä suoritettiin yhteensä 217 kappaletta. Lisäksi kortteja, tietokoneen käyttäjän A- ja AB-kortteja suoritettiin 153 kappaletta ja osasuorituksia 59 kappaletta. Tammikuussa 2005 aloitettiin Haapavedellä uusi luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon tähtäävä koulutus. EU-projekteista jatkettiin edelleen Kylävalakiat-projekteja. Kesällä 2005 saatiin päätökseen Osuuskuntaprojektit sekä tavoite 1- että tavoite 2-alueilla. Syksyllä aloitettiin StartUp-yrittäjähautomoprojekti, jossa yrittäjähautomo toimii osuuskuntamuotoisena yrityksenä. Opetusministeriön kehittämisavustuksilla jatkettiin pk-yritysten koulutuksen kehittämiseen suunnattua valtakunnallista KATTAVA-projektia sekä aloitettiin uusina hankkeina valtakunnallinen NÄYTTÄVÄ-projekti sekä Oulun eteläisen alueelle suunnattu OSUMA-projekti. Kaikki nämä hankkeet on tarkoitettu edistämään ammatillista lisäkoulutusta vastaamaan entistä paremmin työelämän ja aikuisopiskelijan tarpeisiin. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 11%. Esitän parhaat kiitokseni tavoitteiden saavuttamisesta koko henkilöstölle, säätiön hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneille koulutusvuodesta Jaakko Tarakkamäki rehtori 2

3 Pohjois-Suomen koulutuskeskuksen toimintavuosi 2005 Koulutustoiminta Koulutustoimintaa oli pääosin Oulussa Kansankadun vuokratiloissa, Haapavedellä Teknologiakylässä säätiön omissa tiloissa ja Nivalassa vuokratuissa tiloissa. Koulutuksia oli myös Iissä, Haukiputaalla, Raahessa, Pudasjärvellä ja Haapajärvellä. Koulutuksista kertyi noin oppilastyöpäivää, eli 345 oppilastyövuotta. Koulutustoiminnasta yli puolet koostui edelleen työvoimakoulutuksesta. Perustutkintojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen osuus kasvoi hieman. EU-projekteissa koulutettiin Osuuskunta-hankkeissa yrittäjiksi aikovia tai osuuskuntahenkilöstöä sekä Kylävalakiat-hankkeissa kylien asukkaita. Lisäksi vuoden lopussa aloitettiin käynnistää StartUp- yrittäjähautomoprojektia Oulun-, Nivalan-, Haapajärvija Siikalatvan seutukuntien aluelle. Oppisopimuskoulutuksen osuus kasvoi liikevaihdossa mitattuna hyvin voimakkaasti, mutta sen osuus opiskelijatyöpäivissä jäi alhaiseksi. Muille myydyt koulutukset koostuivat yritysten, yhteistyöoppilaitosten, järjestöjen ja EU-projektien alihankintakoulutuksista. Rahoitus Oppilaitoksen liikevaihto kasvoi edellisvuoteen noin 11% ollen 3 milj.. Huolimatta toimintaavustuksen pienenemisestä, toiminnan tulos pystyttiin pitämään positiivisena. Toiminnan tulolähteet 2005 Koulutusten opiskelijatyöpäivien jakaantuminen Työvoimakoulutus Perustutkintokoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Eu-projektit Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus 36 % Oppisopimuskoulutus 16 % OPM-rahoitus 15 % Muut tulot 13 % Ammatillinen lisäkoulutus 12 % EU-projektit 8 % Muu koulutus Yht

4 Näyttötutkinnot Oppilaitoksessa suoritettiin yhteensä 217 koko tutkintoa tai osatutkintoa. Edellisvuoteen kasvua oli 45%. Tietokoneen käyttäjän a-, ab- ja suoritettiin lisäksi 153 kpl. Henkilöstö Vuoden aikana säätiön palveluksessa oli keskimäärin 45 henkilöä. Lisäksi maksettiin palkkoja ja palkkioita 84 henkilölle. Henkilöstökulut olivat n. 1,69 milj.. Kasvua oli noin 15%. Toimintavuonna jatkettiin EFQM-mallin mukaista laadullista kehittämistyötä. Tähän liittyy vuoden 2006 aikana strategian uudistaminen ja oman sähköisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto. Opettajien pedagogista pätevyyttä tullaan edelleen voimakkaasti edistämään. Näyttötutkintomestarikoulutuksessa on jatkuvasti 3 5 henkilöä. Suoritetut tutkinnot Perustutkinnot koko tutkinto osatutkinto Tietojenkäsittelyn pt, datanomi 26 7 Ammattitutkinnot Taloushallinnon ammattitutkinto 6 36 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 5 0 Sihteerin ammattitutkinto 15 0 Yrittäjän ammattitutkinto Näyttötutkinnot yhteensä Näyttötutkintoihin osallistuneet Suomessa Näyttötutkintosuoritukset PSK:ssa Henkilökunta jakaantui seuraavasti: yht. pedag. päteviä näyttötutkintomestareita Hallinto- ja tukipalvelut Opettajat Yhteensä

5 Johtaminen & Valmennus Koulutustoiminta Palveluyksikössä käynnistettiin, jatkettiin tai loppuunsaatettiin vuonna 2005 kaikkiaan 37 (vuonna ) erilaista koulutusohjelmaa. Ohjelmat olivat pääosin ohjaavaa työvoimakoulutusta, työnhakukoulutusta, suomen kielen ja tietotekniikan koulutusta maahanmuuttajille, sihteerin ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä kehittämiskoulutusta organisaatioille ja henkilöstöryhmille. Sekä maahanmuuttajakoulutusta, että muitakin koulutuksia toteutettiin hyvässä yhteistyössä PSK- Aikuisopiston toisten palveluyksiköiden (Tietotekniikka ja Yrittäjyys) kanssa. Opiskelijatyöpäiviä Johtaminen & Valmennus palveluyksikölle kertyi yhteensä noin (vuonna 2004 määrä oli ). Joulukuun puolivälissä päättyi PSK-Aikuisopiston järjestämänä ensimmäinen sihteerin ammattitutkintoon valmistava koulutus. Tutkinnon suorittajat todensivat ammattitaitoaan näytöin. Todistuksen ammattitaidostaan he saavat vuoden 2006 puolella. Kevään 2005 aikana PSK-aikuisopisto järjesti sihteerin ammattitutkinnon näytöt myös Kemi-Tornion ammattiopiston valmistavan koulutuksen opiskelijoille. Yhteistyö Johtamistaidon Opiston kanssa jatkui johtamisen erikoisammattitutkinnon merkeissä. Ensimmäinen valmistava koulutus ja tutkinnot saatiin suoritettua syyskuun lopulla 2004 ja toinen valmistava koulutus päättyi vuoden 2005 loppupuolella, jolloin myös tutkinnon suorittajat valmistuivat. Näyttöjen vastaanottajaorganisaationa toimi Johtamistaidon Opisto, jolla on johtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnonjärjestämisoikeudet. Vuonna 2004 käynnistyneet maahanmuuttajakoulutukset saivat jatkoa. TE-keskus myönsi rahoituksen seitsemälle uudelle koulutukselle. Näistä neljä sisältyi kaksivuotiseen kapasiteettihankintaan, joka mahdollistaa neljän koulutuksen järjestämisen myös vuonna Kolme muuta vuonna 2005 alkanutta koulutusta jatkuu pitkälle vuoden 2006 puolelle. Kuluneen vuoden aikana Johtaminen & Valmennus - palveluyksikössä panostettiin uusien koulutustuotteiden kehittämiseen. Vuoden 2005 loppupuolella aloitettiin johtamisen erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeuksien hakuprosessi sekä valmistavan koulutuksen suunnittelutyö. Tulokset ovat nähtävissä vuoden 2006 aikana. Henkilöstö Osastolla työskenteli vuoden aikana 11 kokoaikaista henkilöä ja useita tuntiopettajia. Tämän lisäksi ostettiin kouluttajapalveluja koulutus- ja konsultointiyrityksiltä. Yksi kouluttaja aloitti pedagogisen tutkinnon suorittamisen ja yksi kouluttajista aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. 5

6 Tietotekniikka Opetustoiminta Tietotekniikkapalveluyksikössä vietiin loppuun, jatkettiin tai käynnistettiin 15 erillistä koulutushanketta. Opiskelijatyöpäiviä oli tietotekniikkapalveluyksikössä noin eli noin 105 opiskelijatyövuotta. Opetusministeriön rahoittamia perustutkintopaikkoja saatiin huhtikuussa lisää ja niitä on nyt 64. Perustutkintopaikoista keskimäärin 44 paikkaa oli tietojenkäsittelyn perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja 20 paikkaa oli luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Tammikuussa alkoi Tietojenkäsittelyn perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa käytöntukeen suuntautuva ja syyskuussa tietojärjestelmien kehittämiseen suuntautuva koulutus. Palveluyksikössä toteutettiin työvoimapoliittisena valmentavana koulutuksena kaksi koulutusta, joista toinen oli Iissä alle 25-vuotiaille suunnattu tietotekniikkapainotteinen ohjaava koulutus ja toinen Haapavedellä tietotekniikkapainotteinen ohjaava koulutus. Molemmissa koulutuksissa oli mahdollisuus suorittaa tietokoneen käyttäjän A-kortti. Työvoimapoliittisia ammatillisia koulutuksia alkoi syksyllä kolme kappaletta. Oulussa alkoi Symbian-ohjelmointikoulutus, Haukiputaalla ohjelmoinnin jatkokoulutus ja Nivalassa tietojenkäsittelyn ammattitutkintoon valmistava koulutus. Ammatillisella lisäkoulutusrahoituksella järjestimme Haapavedellä tietojenkäsittelyn ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja Oulussa Linux-koulutusta. Lisäksi järjestimme muille myytyä tietotekniikkakoulutusta Oulussa, Piippolassa, Yli-Kiimingissä, Kuivaniemellä, Vaalassa ja Kajaanissa. Tietojenkäsittelyn perustutkinnon kokonaisuudessaan suoritti 26 henkilöä ja osatutkinnon suoritti 7 henkilöä. Tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon suoritti kokonaisuudessaan 5 henkilöä. TIEKE ry:n suoritti 36 henkilöä, tietokoneen käyttäjän A-korttitutkintoja 113 henkilöä, A-korttitutkinnon opintokortteja 58 henkilöä, tietokoneen käyttäjän AB-korttitutkintoja 4 henkilöä ja AB-kortin opintokortteja 1 henkilö. Tietotekniikkakoulutuksen merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Tietotekniikka kuuluu osana moniin koulutuksiin ja on yksi osaamisedellytys työmarkkinoilla. Henkilöstö Osastolla oli vuoden aikana 10 päätoimisista kouluttajaa ja lisäksi 2 tuntikouluttajaa. Elokuussa aloitti Haapaveden toimipisteessä uusi päätoiminen kouluttaja vastuualueena laitteistot ja käyttöjärjestelmät. Lokakuussa palveluyksikkömme sai Ouluun toisen uuden päätoimisen kouluttajan, jonka vastuualueena on ohjelmointi. Yksi pitkäaikaisimmista kouluttajistamme lähti elokuussa vuodeksi vuorotteluvapaalle. Toinen pitkään talossa ollut kouluttaja kävi kuusi viikkoa työharjoittelussa langattoman viestinnän tuotteita valmistavassa yrityksessä. Tämän lisäksi hän suoritti TIEKE ry:n langattoman viestinnän vastuukouluttajakoulutuksen. Henkilöstöstämme yksi kouluttaja suoritti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kaksi kouluttajaa aloitti pedagogiset opinnot ja yksi kouluttaja aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Päätoimiset kouluttajat kävivät vuoden aikana kouluttamassa itseään ulkopuolisissa koulutustapahtumissa (mm. Windows Server 2000, tietoturva). Lisäksi palveluyksikön jokainen kouluttaja velvoitettiin pysymään kehityksessä mukana omalla osaamis- ja vastuualueellaan. 6

7 Laitteet ja ohjelmistot Vuoden 2005 lopussa oli Oulussa Kansankadulla neljä opiskelijan atk-luokkaa, joista yksi oli pääsääntöisesti laitteisto- ja käyttöjärjestelmäopetuksessa eli atk-labrana. Lisäksi käytössä oli yksi 12 opiskelijan pienryhmä atk-luokka. Haapavedellä, Nivalassa ja Haukiputaalla oli käytössä yksi 16 opiskelijan atk-luokka. Yrittäjäinstituutti Koulutus- ja hanketoiminta Vuoden 2005 aikana palveluyksikössä toteutettiin tai käynnistettiin yhteensä 24 erillistä laajempaa koulutushanketta. Koulutuksista suurin osa oli tutkintotavoitteisia. Koulutushankkeista osa liittyi Osuuskunta yritysmuodoksi - ja StartUp Yrittäjähautomo -kehittämishankkeisiin. Näiden kehittämishankkeiden sisällä järjestettiin runsaasti myös lyhyempiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi koulutuspalveluja myytiin tilauksesta myös toisille oppilaitoksille ja muiden järjestäjien toteuttamille kehittämishankkeille. Samoin palveluyksikön kouluttajat osallistuivat PSK-Aikuisopiston muiden palveluyksiköiden koulutuksen toteutukseen. Yksikön mission mukaisesti koulutustoiminta keskittyi edelleen yrittäjäkoulutuksen ja taloushallintokoulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. Uutena avauksena käynnistettiin Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, jossa suuntautuminen on Luontoyrittäjyyteen. Luontoyrittäjä-ryhmät aloittivat Haapavedellä tammikuussa ja Oulussa syyskuussa. Opiskelijatyöpäiviä kertyi kaikkiaan kpl. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 21%. Rahaa koulutuksen ja hankkeitten toteuttamiseen käytettiin n Ammattitutkinnot Vuoden 2005 aikana yksikössä suoritettiin yhteensä 118 koko tai osatutkintoa. Tutkintosuoritusten määrä oli n. 55% suurempi kuin edellisenä vuonna. Erityisesti on huomioitava, että yrittäjäammattitutkinnossa valtakunnallinen markkinaosuus oli yli 12%. Henkilöstö Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana 9 kouluttajaa. Heidän lisäkseen käytettiin runsaasti tuntiopettajia ja lisäksi kouluttajapalveluja ostettiin myös koulutusyrityksiltä. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2005 aikana erittäin tehokkaassa käytössä, koska koulutuskysyntä jatkui vilkkaana. Kouluttajien oman työn kehittämiseen jäi selvästi aivan liian vähän aikaa. Tämä asia kaipaa tulevina vuosina korjausta. Vuoden aikana palveluyksikön kouluttajista kolme valmistui näyttötutkintomestariksi ja kolme aloitti opettajan pedagogiset opinnot. 7

8 Projektitoiminta Osuuskunta yritysmuodoksi -projekti alkanut Osuuskunta yritysmuodoksi -hanke päättyi Projekti jakautui kahdelle eri EUtavoiteohjelma-alueelle Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena oli kehittää osuuskuntien liiketoiminnallista ajattelua ja lisätä osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan tunnettuutta Pohjois-Suomessa koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan avulla. Tässä hanke onnistui hyvin. Uusia osuuskuntia syntyi hankkeen myötä seitsemän kappaletta, muita uusia yrityksiä syntyi viisi kappaletta. Uusia jäseniä osuuskuntiin liittyi 113 henkilöä. Uusia työpaikkoja toimiviin ja uusiin yrityksiin syntyi yhteensä 71 kappaletta. StartUp Yrittäjähautomo-projekti Kesällä 2005 käynnistettiin StartUp yrittäjähautomo-hanke. Myös se jakaantuu kahteen tavoiteohjelmaan. Rahoitus tulee ESR:sta. Hankkeen tavoitteena on edistää uusien yrittäjien ja yritysten syntymistä Pohjois- Pohjanmaan alueella. Tavoitteen toteuttamiseen pyritään perustamalla PSK-Aikuisopiston yhteyteen osuuskuntamuotoinen Yrittäjähautomo, josta yrittäjyyttä hautovat voivat hankkia osuuden ja kokeilla oman liikeidean kantavuutta turvallisesti osuuskunnan kautta. Kun omat siivet kantavat eli liiketoiminta on lähtenyt liikkeelle, on yrittäjyyttä hautovan itsenäistyttävä. Siinä vaiheessa hän eroaa osuuskunnasta ja perustaa oman yrityksen. Kattava- kehittämishanke Kuluvan vuoden aikana PSK-Aikuisopisto on osallistunut aktiivisesti aikuiskoulutuskeskusten yhteiseen, valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen Kattavaan. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 40 aikuiskoulutuskeskusta. Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalli, jonka puitteissa luodaan pienyritysten kehittämistä ja pienyrittäjien kehittymistä paremmin palvelevia koulutus- ja muita tuotteita ja palveluja. Hankkeessa on edetty jo niin pitkälle, että on syntymässä 11 valtakunnallista kärkituotetta. PSK-Aikuisopistolla on näistä 2 tuotteen kehittämisen vetovastuu, jotka ovat: PK-Yrittäjän tietotekniikka - ja Hinnoittelulla tulosta -koulutukset. Näitten tuotteiden kehittämiseen osallistuvat kaikki Pohjois-Suomen aikuiskoulutuskeskukset. Paikallisesti Kattavassa on tehty hyvää yhteistyötä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Työn myötä on syntynyt useita yhteisesti toteutettavia koulutuspalveluja. Paikallisen hankkeen ohjausryhmässä on mukana vahva yrittäjien edustus. Lisäksi omina tuotteinamme olemme kehittäneet yrittäjän ammattitutkinnon ja yrittäjän erikoisammattitutkinnon uudet koulutusohjelmat, jotka käynnistyivät syksyllä Näyttävä-hanke Näyttävä-hanke käynnistettiin vuonna 2005 Opetushallituksen tuella. Näyttävä-hankkeessa kehitetään näyttöjä aikuisten ammatillisissa tutkinnoissa. Valtakunnallisessa Näyttävä-hankkeessa on mukana 31 oppilaitosta. Hanketta koordinoi Savon ammatti- ja aikuisopisto. PSK-Aikuisopiston tavoitteena on kehittää hankkeen aikana oma verkkokurssi työelämän arvioijille sekä kehittää yhteistyötä Pohjois-Suomen oppilaitosten kanssa. Valtakunnallisella tasolla PSK-Aikuisopiston 8

9 tavoitteena on tuoda omaa osaamistaan yhteiseen käyttöön ja toisaalta hyödyntää muilta saatuja hyviä käytänteitä. Pohjois-Suomen kehittämistiimissä mukana ovat seuraavat oppilaitokset PSK-Aikuisopiston lisäksi: Rovaniemen aikuiskoulutuskeskus, Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskus, Kemijärven aikuiskoulutuskeskus, Oulun aikuiskoulutuskeskus, Edukai ja Raahen aikuiskoulutuskeskus. OSUMA-hanke OSUMA on Opetushallituksen tukema yhteishanke ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämiseksi Oulun eteläisen alueella. Hanke on aloitettu keväällä 2005 ja kestää ensivaiheessa vuoden 2006 loppuun. Hankkeen tehtävänä on tukea alueen aikuiskoulutuksen strategista kehittämistä ja harvaan asuttujen alueiden palvelutarjonnan turvaamista sekä kehitystyötä, jolla on muuten merkittävät vaikutukset toiminta-alueellamme. Hankkeessa ovat mukana kaikki Oulun eteläisen alueen ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuteen oikeutetut ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Hankkeen koordinoinnista vastaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä (KAM) koordinoivana oppilaitoksena. Muut yhteistyöoppilaitokset oppilaitokset ovat: Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Kalajoen Kristillinen Opisto Raudaskylän kristillinen opisto Lisäksi mukana on eri alueiden yrityksiä ja yhteisöjä. Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskus Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus on toiminut vuoden 2002 alusta alkaen. Yhteistyöoppilaitoksina ovat Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto ja PSK-Aikuisopisto. Hallinnoijana toimii PSK- Aikuisopisto. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajana työskentelee KM Pia Kangas. Koulutustarkastajan äitiysloman sijaisuutta on vuoden 2005 hoitanut Tiina Kellokumpu-Tyvelä. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen toiminta on kasvanut vuosittain. Vuonna 2005 oppisopimuskeskuksella oli käytettävissään 70 oppisopimuspaikkaa ammatilliseen lisäkoulutukseen. Koulutuspaikkojen täyttöaste oli yli 100% (72 paikkaa). Myös perustutkintoopiskelijoiden määrä on ollut edelleen voimakkaassa kasvussa. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus on mukana myös Oulun Koulutuspaletin Noste-ryhmässä. Oulun Lääninhallituksen myöntämällä Noste-rahoituksella on opiskellut vuoden 2005 aikana 21 opiskelijaa, suurin osa heistä laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa. Mukana on ollut myös opiskelijoita esimerkiksi myynnin ammattitutkintoon sekä kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa. Vuonna 2005 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus osallistui useisiin koulutushankkeisiin. Yhteistyöoppilaitosten kanssa järjestettiin oppisopimuskoulutusta mm. seuraaviin tutkintoihin; 9

10 lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto, catering-alan perustutkinto, tietojenkäsittelyn perustutkinto ja Yrittäjän ammattitutkinto. Myös muilta oppilaitoksilta ostettiin yksittäisinä koulutuspaikkoina merkittävä määrä sekä perustutkintotavoitteisia että ammatillisen lisäkoulutuksen oppilaspaikkoja. Syksyllä 2004 yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa aloitettu haavanhoidon oppisopimuskoulutus päättyi keväällä Koulutus koettiin erittäin onnistuneena ja toiveita uuden ryhmän aloittamisesta on esitetty runsaasti Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuskeskuksen keskeisiä asiakkaita ovat edelleen olleet Oulun seudun pienyritykset. Yrittäjien oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeena aloitetun tutoryrittäjätoiminnan ensimmäinen opiskelijaryhmä päätti opiskelunsa vuoden 2005 lopussa ja kokemuksia tutoryrittäjä toiminnasta on tarkoitus kerätä vuoden 2006 alussa. Tutoryrittäjätoimintaa jatkettiin vuonna 2005 nimeämällä vuoden aikana opiskelunsa aloittaneille yrittäjille omat tutoryrittäjät. Oppisopimuskoulutuksen merkitys on edelleen kasvamassa. Vuodelle 2007 aiotaan hakea ammatilliseen lisäkoulutukseen 100 lisäkoulutuspaikkaa. Edelleen tavoitteena on lisätä oppisopimusperusteisten perustutkintojen määrää. Myös Noste-rahoituksen osuutta oppisopimuskoulutuksessa on tarkoitus lisätä. Säätiön hallinto Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo perustajajäsenistä valittu 10-jäseninen hallitus, joka toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnassa työntekijöiden edustajana toimii koulutuspäällikkö Outi Heikkilä. Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Säätiön hallitus/johtokunta pj Pentti Silvola, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja varapj Ahti Karvonen, rehtori/sivistystoimenjohtaja, Haapaveden kaupunki Jaakko Okkonen, toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari Tuomo Karjalainen, toimitusjohtaja, Punkaharjun kuntoutuskeksus Olavi Jakkula, suunnittelupäällikkö, Oulun yliopisto Riitta Hokkanen, kunnanjohtaja, Kärsämäen kunta Arvo Helanti, rehtori, Pyhäjoen kunta Esa Riippa, elinkeinoasiamies, Oulunseudun Yrityspalvelut Jorma Heikkilä, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Aimo Suorsa, Siika-Pyhäjokialueen koulutuksen kuntayhtymä 10

11 Aikuiskoulutuskeskuksen johtoryhmä 2005 Säätiön perustajajäsenet Jaakko Tarakkamäki rehtori Teppo Pirnes osastopäällikkö Merja Talman-Riihiluoma koulutuspäällikkö Outi Heikkilä koulutuspäällikkö Jukka Matero koulutuspäällikkö 46 kuntaa ja kuntayhtymää Oulun läänistä Oulun yliopisto KTV ja KVL Haapaveden Opisto Postipankki Tiina Kellokumpu-Tyvelä oppisopimuksen vs. koulutustarkastaja/pohjois-pohjanmaan Oppisopimustoimisto Koulutustarjonta ja tutkinnot 2005 Yrittäjyys- ja liiketoimintakoulutus Yrittäjän AT Taloushallinnon AT Yrittäjän EAT Ammatillisten tutkintojen rakenne on kolmiportainen: Johtamis- ja asiantuntijakoulutus Sihteerin AT Johtamisen EAT PT = perustutkinnoissa osoitetaan perustehtävien hallinta AT = ammattitutkinnoissa alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito Tietotekniikkakoulutus Tietojenkäsittelyn PT, Datanomi Tietojenkäsittelyn AT Tietokoneen käyttäjän A-kortti Tietokoneen käyttäjän AB-kortti EAT = erikoisammattitutkinnoissa alan vaativimpien työtehtävien hallinta Luonnonvara-alan koulutus Luontoyrittäjän PT Maaseudun kehittäjän EAT 11

12 MISSIO: LABORATORIO ULEÅBORG, KALEVAPRINT Kehitämme aikuisten ammatillista osaamista työelämän tarpeita palvellen PSK-Aikuisopiston VISIO: Olemme työelämälähtöinen, tunnettu ja laadukkaasti toimiva Aikuiskoulutuskeskus PSK-arvot: Laatu Taloudellisuus Jatkuva oppiminen Pohjois-Suomen koulutuskeskus Teknologiakylä Kytökyläntie Haapavesi puh. (08) (08) faksi (08) Kansankatu 47 B 3. krs Oulu puh. (08) (08) faksi (08)

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 P S K - A I KU I S O P I S TO 1 9 9 0 2 0 1 0 2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö-konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö Johtaminen & Valmennus

Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö Johtaminen & Valmennus Luku- ja kirjoitustaidon koulutukset PSK-Aikuisopistossa sekä case-esimerkkejä onnistumisista ja haasteista Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö 25 vuotta Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Jalkojenhoidon ja kipsausalan yhteistyöpäivä 14.12.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomessa on ensimmäistä kertaa kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista. Aikuiskoulutusmittareiden

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Poissa: Marja Heino Varapuheenjohtaja Turun aikuiskoulutuskeskus Mikko Pöyry Jäsen Appelsiini Finland Oy

Poissa: Marja Heino Varapuheenjohtaja Turun aikuiskoulutuskeskus Mikko Pöyry Jäsen Appelsiini Finland Oy 1 (6) Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 10.17-14.58 Paikka: Faktia Koulutus Oy, Perkiöntie 9, 30300 FORSSA Läsnä Arto Saarelainen Puheenjohtaja Jyväskylän aikuisopisto Petteri Heimonen Jäsen Pohjoisen Keski-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen 14.10.2016 Ohjauksen ajankohtaisfoorumi Pohjois-Karjalan ELY-keskus, työllisyys ja osaaminen -yksikkö Työvoimapalveluasiantuntija Ulpu Järviluoto Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 114. Kaarina Kurki Leena Peussa Tuula Karhumäki (pj ja siht) Poissa Kristiina Özyilmaz Irma Mikkola 1 Kokouksen avaus

PÖYTÄKIRJA 114. Kaarina Kurki Leena Peussa Tuula Karhumäki (pj ja siht) Poissa Kristiina Özyilmaz Irma Mikkola 1 Kokouksen avaus VÄLINEHUOLTAJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KOKOUS 8113 Aika 20.4.2009 klo 9.45 12.15 Paikka HUS-Desiko, neuvotteluhuone, Tukholmankatu 2,Helsinki, Läsnä Anne Nevalainen Kaarina Kurki Leena Peussa Tuula Karhumäki

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme 2010-20112011 Paula Lohikoski Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ETOK Osaaminen ja kulttuuri Paula Lohikoski 19.1.2012 1 OKM:n

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 11.10.2016 OKM reformin seurantaryhmässä: - Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. - Kuntien

Lisätiedot

Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry . Muuttuvaan osaamistarpeeseen vastaaminen Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry AMKE ry kokoaa yhteen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on kattava

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot