AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2005

2 Toimintavuosi 2005: 15-vuotta koulutusta aikuisväestölle Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin syksyllä 1990 edistämään pohjoisten alueiden kehittämistä aikuisväestön koulutuksen avulla. 15-vuotta kestäneen määrätietoisen kehittämistyön seurauksena säätiön ylläpitämä Pohjois-Suomen Koulutuskeskus on kasvanut Pohjois-Pohjanmaan alueen yhdeksi merkittävimmistä aikuiskoulutusorganisaatioista. Säätiön historian merkkipaaluja ovat olleet: Lupa ylläpitää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta v Kaupan ja hallinnon koulutustehtävä v (aikuisten näyttötutkintoina suoritettavat ammatilliset perustutkinnot) Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen perustaminen v (yhteistyöoppilaitoksina Haapaveden Opisto ja Oulun Palvelualan Opisto) Luonto- ja ympäristöalan koulutustehtävä v (aikuisten näyttötutkintoina suoritettavat ammatilliset perustutkinnot) Juhlavuoden kunniaksi oppilaitoksen nimeksi muutettiin PSK-Aikuisopisto. Samalla uudistettiin liikemerkki. Sen pohjana on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakukka, suopursu. Lisäksi merkistä voi hahmottaa avointa kirjaa lukevan aikuisen. Merkin väri on kasvua kuvastava vihreä; kasvua oppimisen saralla haluamme tarjota myös opiskelijoillemme. Toimintavuosi 2005 oli edelleen voimakkaan kehittymisen ja sisäisen kehittämisen aikaa. Koulutusvolyymi oli edellisvuoden tasoa, määrällisesti noin oppilastyöpäivää. Työvoimakoulutuksen osuus oli oppilastyöpäivistä 54%, perustutkintojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen yhteensä noin kolmannes ja loput jakaantuivat projektien, oppisopimuksen ja muun koulutuksen osalle. Tutkintojen määrä kasvoi noin 45% ja niitä suoritettiin yhteensä 217 kappaletta. Lisäksi kortteja, tietokoneen käyttäjän A- ja AB-kortteja suoritettiin 153 kappaletta ja osasuorituksia 59 kappaletta. Tammikuussa 2005 aloitettiin Haapavedellä uusi luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon tähtäävä koulutus. EU-projekteista jatkettiin edelleen Kylävalakiat-projekteja. Kesällä 2005 saatiin päätökseen Osuuskuntaprojektit sekä tavoite 1- että tavoite 2-alueilla. Syksyllä aloitettiin StartUp-yrittäjähautomoprojekti, jossa yrittäjähautomo toimii osuuskuntamuotoisena yrityksenä. Opetusministeriön kehittämisavustuksilla jatkettiin pk-yritysten koulutuksen kehittämiseen suunnattua valtakunnallista KATTAVA-projektia sekä aloitettiin uusina hankkeina valtakunnallinen NÄYTTÄVÄ-projekti sekä Oulun eteläisen alueelle suunnattu OSUMA-projekti. Kaikki nämä hankkeet on tarkoitettu edistämään ammatillista lisäkoulutusta vastaamaan entistä paremmin työelämän ja aikuisopiskelijan tarpeisiin. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 11%. Esitän parhaat kiitokseni tavoitteiden saavuttamisesta koko henkilöstölle, säätiön hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneille koulutusvuodesta Jaakko Tarakkamäki rehtori 2

3 Pohjois-Suomen koulutuskeskuksen toimintavuosi 2005 Koulutustoiminta Koulutustoimintaa oli pääosin Oulussa Kansankadun vuokratiloissa, Haapavedellä Teknologiakylässä säätiön omissa tiloissa ja Nivalassa vuokratuissa tiloissa. Koulutuksia oli myös Iissä, Haukiputaalla, Raahessa, Pudasjärvellä ja Haapajärvellä. Koulutuksista kertyi noin oppilastyöpäivää, eli 345 oppilastyövuotta. Koulutustoiminnasta yli puolet koostui edelleen työvoimakoulutuksesta. Perustutkintojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen osuus kasvoi hieman. EU-projekteissa koulutettiin Osuuskunta-hankkeissa yrittäjiksi aikovia tai osuuskuntahenkilöstöä sekä Kylävalakiat-hankkeissa kylien asukkaita. Lisäksi vuoden lopussa aloitettiin käynnistää StartUp- yrittäjähautomoprojektia Oulun-, Nivalan-, Haapajärvija Siikalatvan seutukuntien aluelle. Oppisopimuskoulutuksen osuus kasvoi liikevaihdossa mitattuna hyvin voimakkaasti, mutta sen osuus opiskelijatyöpäivissä jäi alhaiseksi. Muille myydyt koulutukset koostuivat yritysten, yhteistyöoppilaitosten, järjestöjen ja EU-projektien alihankintakoulutuksista. Rahoitus Oppilaitoksen liikevaihto kasvoi edellisvuoteen noin 11% ollen 3 milj.. Huolimatta toimintaavustuksen pienenemisestä, toiminnan tulos pystyttiin pitämään positiivisena. Toiminnan tulolähteet 2005 Koulutusten opiskelijatyöpäivien jakaantuminen Työvoimakoulutus Perustutkintokoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Eu-projektit Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus 36 % Oppisopimuskoulutus 16 % OPM-rahoitus 15 % Muut tulot 13 % Ammatillinen lisäkoulutus 12 % EU-projektit 8 % Muu koulutus Yht

4 Näyttötutkinnot Oppilaitoksessa suoritettiin yhteensä 217 koko tutkintoa tai osatutkintoa. Edellisvuoteen kasvua oli 45%. Tietokoneen käyttäjän a-, ab- ja suoritettiin lisäksi 153 kpl. Henkilöstö Vuoden aikana säätiön palveluksessa oli keskimäärin 45 henkilöä. Lisäksi maksettiin palkkoja ja palkkioita 84 henkilölle. Henkilöstökulut olivat n. 1,69 milj.. Kasvua oli noin 15%. Toimintavuonna jatkettiin EFQM-mallin mukaista laadullista kehittämistyötä. Tähän liittyy vuoden 2006 aikana strategian uudistaminen ja oman sähköisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto. Opettajien pedagogista pätevyyttä tullaan edelleen voimakkaasti edistämään. Näyttötutkintomestarikoulutuksessa on jatkuvasti 3 5 henkilöä. Suoritetut tutkinnot Perustutkinnot koko tutkinto osatutkinto Tietojenkäsittelyn pt, datanomi 26 7 Ammattitutkinnot Taloushallinnon ammattitutkinto 6 36 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 5 0 Sihteerin ammattitutkinto 15 0 Yrittäjän ammattitutkinto Näyttötutkinnot yhteensä Näyttötutkintoihin osallistuneet Suomessa Näyttötutkintosuoritukset PSK:ssa Henkilökunta jakaantui seuraavasti: yht. pedag. päteviä näyttötutkintomestareita Hallinto- ja tukipalvelut Opettajat Yhteensä

5 Johtaminen & Valmennus Koulutustoiminta Palveluyksikössä käynnistettiin, jatkettiin tai loppuunsaatettiin vuonna 2005 kaikkiaan 37 (vuonna ) erilaista koulutusohjelmaa. Ohjelmat olivat pääosin ohjaavaa työvoimakoulutusta, työnhakukoulutusta, suomen kielen ja tietotekniikan koulutusta maahanmuuttajille, sihteerin ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä kehittämiskoulutusta organisaatioille ja henkilöstöryhmille. Sekä maahanmuuttajakoulutusta, että muitakin koulutuksia toteutettiin hyvässä yhteistyössä PSK- Aikuisopiston toisten palveluyksiköiden (Tietotekniikka ja Yrittäjyys) kanssa. Opiskelijatyöpäiviä Johtaminen & Valmennus palveluyksikölle kertyi yhteensä noin (vuonna 2004 määrä oli ). Joulukuun puolivälissä päättyi PSK-Aikuisopiston järjestämänä ensimmäinen sihteerin ammattitutkintoon valmistava koulutus. Tutkinnon suorittajat todensivat ammattitaitoaan näytöin. Todistuksen ammattitaidostaan he saavat vuoden 2006 puolella. Kevään 2005 aikana PSK-aikuisopisto järjesti sihteerin ammattitutkinnon näytöt myös Kemi-Tornion ammattiopiston valmistavan koulutuksen opiskelijoille. Yhteistyö Johtamistaidon Opiston kanssa jatkui johtamisen erikoisammattitutkinnon merkeissä. Ensimmäinen valmistava koulutus ja tutkinnot saatiin suoritettua syyskuun lopulla 2004 ja toinen valmistava koulutus päättyi vuoden 2005 loppupuolella, jolloin myös tutkinnon suorittajat valmistuivat. Näyttöjen vastaanottajaorganisaationa toimi Johtamistaidon Opisto, jolla on johtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnonjärjestämisoikeudet. Vuonna 2004 käynnistyneet maahanmuuttajakoulutukset saivat jatkoa. TE-keskus myönsi rahoituksen seitsemälle uudelle koulutukselle. Näistä neljä sisältyi kaksivuotiseen kapasiteettihankintaan, joka mahdollistaa neljän koulutuksen järjestämisen myös vuonna Kolme muuta vuonna 2005 alkanutta koulutusta jatkuu pitkälle vuoden 2006 puolelle. Kuluneen vuoden aikana Johtaminen & Valmennus - palveluyksikössä panostettiin uusien koulutustuotteiden kehittämiseen. Vuoden 2005 loppupuolella aloitettiin johtamisen erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeuksien hakuprosessi sekä valmistavan koulutuksen suunnittelutyö. Tulokset ovat nähtävissä vuoden 2006 aikana. Henkilöstö Osastolla työskenteli vuoden aikana 11 kokoaikaista henkilöä ja useita tuntiopettajia. Tämän lisäksi ostettiin kouluttajapalveluja koulutus- ja konsultointiyrityksiltä. Yksi kouluttaja aloitti pedagogisen tutkinnon suorittamisen ja yksi kouluttajista aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. 5

6 Tietotekniikka Opetustoiminta Tietotekniikkapalveluyksikössä vietiin loppuun, jatkettiin tai käynnistettiin 15 erillistä koulutushanketta. Opiskelijatyöpäiviä oli tietotekniikkapalveluyksikössä noin eli noin 105 opiskelijatyövuotta. Opetusministeriön rahoittamia perustutkintopaikkoja saatiin huhtikuussa lisää ja niitä on nyt 64. Perustutkintopaikoista keskimäärin 44 paikkaa oli tietojenkäsittelyn perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja 20 paikkaa oli luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Tammikuussa alkoi Tietojenkäsittelyn perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa käytöntukeen suuntautuva ja syyskuussa tietojärjestelmien kehittämiseen suuntautuva koulutus. Palveluyksikössä toteutettiin työvoimapoliittisena valmentavana koulutuksena kaksi koulutusta, joista toinen oli Iissä alle 25-vuotiaille suunnattu tietotekniikkapainotteinen ohjaava koulutus ja toinen Haapavedellä tietotekniikkapainotteinen ohjaava koulutus. Molemmissa koulutuksissa oli mahdollisuus suorittaa tietokoneen käyttäjän A-kortti. Työvoimapoliittisia ammatillisia koulutuksia alkoi syksyllä kolme kappaletta. Oulussa alkoi Symbian-ohjelmointikoulutus, Haukiputaalla ohjelmoinnin jatkokoulutus ja Nivalassa tietojenkäsittelyn ammattitutkintoon valmistava koulutus. Ammatillisella lisäkoulutusrahoituksella järjestimme Haapavedellä tietojenkäsittelyn ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja Oulussa Linux-koulutusta. Lisäksi järjestimme muille myytyä tietotekniikkakoulutusta Oulussa, Piippolassa, Yli-Kiimingissä, Kuivaniemellä, Vaalassa ja Kajaanissa. Tietojenkäsittelyn perustutkinnon kokonaisuudessaan suoritti 26 henkilöä ja osatutkinnon suoritti 7 henkilöä. Tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon suoritti kokonaisuudessaan 5 henkilöä. TIEKE ry:n suoritti 36 henkilöä, tietokoneen käyttäjän A-korttitutkintoja 113 henkilöä, A-korttitutkinnon opintokortteja 58 henkilöä, tietokoneen käyttäjän AB-korttitutkintoja 4 henkilöä ja AB-kortin opintokortteja 1 henkilö. Tietotekniikkakoulutuksen merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Tietotekniikka kuuluu osana moniin koulutuksiin ja on yksi osaamisedellytys työmarkkinoilla. Henkilöstö Osastolla oli vuoden aikana 10 päätoimisista kouluttajaa ja lisäksi 2 tuntikouluttajaa. Elokuussa aloitti Haapaveden toimipisteessä uusi päätoiminen kouluttaja vastuualueena laitteistot ja käyttöjärjestelmät. Lokakuussa palveluyksikkömme sai Ouluun toisen uuden päätoimisen kouluttajan, jonka vastuualueena on ohjelmointi. Yksi pitkäaikaisimmista kouluttajistamme lähti elokuussa vuodeksi vuorotteluvapaalle. Toinen pitkään talossa ollut kouluttaja kävi kuusi viikkoa työharjoittelussa langattoman viestinnän tuotteita valmistavassa yrityksessä. Tämän lisäksi hän suoritti TIEKE ry:n langattoman viestinnän vastuukouluttajakoulutuksen. Henkilöstöstämme yksi kouluttaja suoritti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kaksi kouluttajaa aloitti pedagogiset opinnot ja yksi kouluttaja aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Päätoimiset kouluttajat kävivät vuoden aikana kouluttamassa itseään ulkopuolisissa koulutustapahtumissa (mm. Windows Server 2000, tietoturva). Lisäksi palveluyksikön jokainen kouluttaja velvoitettiin pysymään kehityksessä mukana omalla osaamis- ja vastuualueellaan. 6

7 Laitteet ja ohjelmistot Vuoden 2005 lopussa oli Oulussa Kansankadulla neljä opiskelijan atk-luokkaa, joista yksi oli pääsääntöisesti laitteisto- ja käyttöjärjestelmäopetuksessa eli atk-labrana. Lisäksi käytössä oli yksi 12 opiskelijan pienryhmä atk-luokka. Haapavedellä, Nivalassa ja Haukiputaalla oli käytössä yksi 16 opiskelijan atk-luokka. Yrittäjäinstituutti Koulutus- ja hanketoiminta Vuoden 2005 aikana palveluyksikössä toteutettiin tai käynnistettiin yhteensä 24 erillistä laajempaa koulutushanketta. Koulutuksista suurin osa oli tutkintotavoitteisia. Koulutushankkeista osa liittyi Osuuskunta yritysmuodoksi - ja StartUp Yrittäjähautomo -kehittämishankkeisiin. Näiden kehittämishankkeiden sisällä järjestettiin runsaasti myös lyhyempiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi koulutuspalveluja myytiin tilauksesta myös toisille oppilaitoksille ja muiden järjestäjien toteuttamille kehittämishankkeille. Samoin palveluyksikön kouluttajat osallistuivat PSK-Aikuisopiston muiden palveluyksiköiden koulutuksen toteutukseen. Yksikön mission mukaisesti koulutustoiminta keskittyi edelleen yrittäjäkoulutuksen ja taloushallintokoulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. Uutena avauksena käynnistettiin Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, jossa suuntautuminen on Luontoyrittäjyyteen. Luontoyrittäjä-ryhmät aloittivat Haapavedellä tammikuussa ja Oulussa syyskuussa. Opiskelijatyöpäiviä kertyi kaikkiaan kpl. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 21%. Rahaa koulutuksen ja hankkeitten toteuttamiseen käytettiin n Ammattitutkinnot Vuoden 2005 aikana yksikössä suoritettiin yhteensä 118 koko tai osatutkintoa. Tutkintosuoritusten määrä oli n. 55% suurempi kuin edellisenä vuonna. Erityisesti on huomioitava, että yrittäjäammattitutkinnossa valtakunnallinen markkinaosuus oli yli 12%. Henkilöstö Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana 9 kouluttajaa. Heidän lisäkseen käytettiin runsaasti tuntiopettajia ja lisäksi kouluttajapalveluja ostettiin myös koulutusyrityksiltä. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2005 aikana erittäin tehokkaassa käytössä, koska koulutuskysyntä jatkui vilkkaana. Kouluttajien oman työn kehittämiseen jäi selvästi aivan liian vähän aikaa. Tämä asia kaipaa tulevina vuosina korjausta. Vuoden aikana palveluyksikön kouluttajista kolme valmistui näyttötutkintomestariksi ja kolme aloitti opettajan pedagogiset opinnot. 7

8 Projektitoiminta Osuuskunta yritysmuodoksi -projekti alkanut Osuuskunta yritysmuodoksi -hanke päättyi Projekti jakautui kahdelle eri EUtavoiteohjelma-alueelle Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena oli kehittää osuuskuntien liiketoiminnallista ajattelua ja lisätä osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan tunnettuutta Pohjois-Suomessa koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan avulla. Tässä hanke onnistui hyvin. Uusia osuuskuntia syntyi hankkeen myötä seitsemän kappaletta, muita uusia yrityksiä syntyi viisi kappaletta. Uusia jäseniä osuuskuntiin liittyi 113 henkilöä. Uusia työpaikkoja toimiviin ja uusiin yrityksiin syntyi yhteensä 71 kappaletta. StartUp Yrittäjähautomo-projekti Kesällä 2005 käynnistettiin StartUp yrittäjähautomo-hanke. Myös se jakaantuu kahteen tavoiteohjelmaan. Rahoitus tulee ESR:sta. Hankkeen tavoitteena on edistää uusien yrittäjien ja yritysten syntymistä Pohjois- Pohjanmaan alueella. Tavoitteen toteuttamiseen pyritään perustamalla PSK-Aikuisopiston yhteyteen osuuskuntamuotoinen Yrittäjähautomo, josta yrittäjyyttä hautovat voivat hankkia osuuden ja kokeilla oman liikeidean kantavuutta turvallisesti osuuskunnan kautta. Kun omat siivet kantavat eli liiketoiminta on lähtenyt liikkeelle, on yrittäjyyttä hautovan itsenäistyttävä. Siinä vaiheessa hän eroaa osuuskunnasta ja perustaa oman yrityksen. Kattava- kehittämishanke Kuluvan vuoden aikana PSK-Aikuisopisto on osallistunut aktiivisesti aikuiskoulutuskeskusten yhteiseen, valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen Kattavaan. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 40 aikuiskoulutuskeskusta. Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalli, jonka puitteissa luodaan pienyritysten kehittämistä ja pienyrittäjien kehittymistä paremmin palvelevia koulutus- ja muita tuotteita ja palveluja. Hankkeessa on edetty jo niin pitkälle, että on syntymässä 11 valtakunnallista kärkituotetta. PSK-Aikuisopistolla on näistä 2 tuotteen kehittämisen vetovastuu, jotka ovat: PK-Yrittäjän tietotekniikka - ja Hinnoittelulla tulosta -koulutukset. Näitten tuotteiden kehittämiseen osallistuvat kaikki Pohjois-Suomen aikuiskoulutuskeskukset. Paikallisesti Kattavassa on tehty hyvää yhteistyötä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Työn myötä on syntynyt useita yhteisesti toteutettavia koulutuspalveluja. Paikallisen hankkeen ohjausryhmässä on mukana vahva yrittäjien edustus. Lisäksi omina tuotteinamme olemme kehittäneet yrittäjän ammattitutkinnon ja yrittäjän erikoisammattitutkinnon uudet koulutusohjelmat, jotka käynnistyivät syksyllä Näyttävä-hanke Näyttävä-hanke käynnistettiin vuonna 2005 Opetushallituksen tuella. Näyttävä-hankkeessa kehitetään näyttöjä aikuisten ammatillisissa tutkinnoissa. Valtakunnallisessa Näyttävä-hankkeessa on mukana 31 oppilaitosta. Hanketta koordinoi Savon ammatti- ja aikuisopisto. PSK-Aikuisopiston tavoitteena on kehittää hankkeen aikana oma verkkokurssi työelämän arvioijille sekä kehittää yhteistyötä Pohjois-Suomen oppilaitosten kanssa. Valtakunnallisella tasolla PSK-Aikuisopiston 8

9 tavoitteena on tuoda omaa osaamistaan yhteiseen käyttöön ja toisaalta hyödyntää muilta saatuja hyviä käytänteitä. Pohjois-Suomen kehittämistiimissä mukana ovat seuraavat oppilaitokset PSK-Aikuisopiston lisäksi: Rovaniemen aikuiskoulutuskeskus, Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskus, Kemijärven aikuiskoulutuskeskus, Oulun aikuiskoulutuskeskus, Edukai ja Raahen aikuiskoulutuskeskus. OSUMA-hanke OSUMA on Opetushallituksen tukema yhteishanke ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämiseksi Oulun eteläisen alueella. Hanke on aloitettu keväällä 2005 ja kestää ensivaiheessa vuoden 2006 loppuun. Hankkeen tehtävänä on tukea alueen aikuiskoulutuksen strategista kehittämistä ja harvaan asuttujen alueiden palvelutarjonnan turvaamista sekä kehitystyötä, jolla on muuten merkittävät vaikutukset toiminta-alueellamme. Hankkeessa ovat mukana kaikki Oulun eteläisen alueen ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuteen oikeutetut ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Hankkeen koordinoinnista vastaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä (KAM) koordinoivana oppilaitoksena. Muut yhteistyöoppilaitokset oppilaitokset ovat: Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Kalajoen Kristillinen Opisto Raudaskylän kristillinen opisto Lisäksi mukana on eri alueiden yrityksiä ja yhteisöjä. Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskus Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus on toiminut vuoden 2002 alusta alkaen. Yhteistyöoppilaitoksina ovat Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto ja PSK-Aikuisopisto. Hallinnoijana toimii PSK- Aikuisopisto. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajana työskentelee KM Pia Kangas. Koulutustarkastajan äitiysloman sijaisuutta on vuoden 2005 hoitanut Tiina Kellokumpu-Tyvelä. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen toiminta on kasvanut vuosittain. Vuonna 2005 oppisopimuskeskuksella oli käytettävissään 70 oppisopimuspaikkaa ammatilliseen lisäkoulutukseen. Koulutuspaikkojen täyttöaste oli yli 100% (72 paikkaa). Myös perustutkintoopiskelijoiden määrä on ollut edelleen voimakkaassa kasvussa. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus on mukana myös Oulun Koulutuspaletin Noste-ryhmässä. Oulun Lääninhallituksen myöntämällä Noste-rahoituksella on opiskellut vuoden 2005 aikana 21 opiskelijaa, suurin osa heistä laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa. Mukana on ollut myös opiskelijoita esimerkiksi myynnin ammattitutkintoon sekä kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa. Vuonna 2005 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus osallistui useisiin koulutushankkeisiin. Yhteistyöoppilaitosten kanssa järjestettiin oppisopimuskoulutusta mm. seuraaviin tutkintoihin; 9

10 lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto, catering-alan perustutkinto, tietojenkäsittelyn perustutkinto ja Yrittäjän ammattitutkinto. Myös muilta oppilaitoksilta ostettiin yksittäisinä koulutuspaikkoina merkittävä määrä sekä perustutkintotavoitteisia että ammatillisen lisäkoulutuksen oppilaspaikkoja. Syksyllä 2004 yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa aloitettu haavanhoidon oppisopimuskoulutus päättyi keväällä Koulutus koettiin erittäin onnistuneena ja toiveita uuden ryhmän aloittamisesta on esitetty runsaasti Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuskeskuksen keskeisiä asiakkaita ovat edelleen olleet Oulun seudun pienyritykset. Yrittäjien oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeena aloitetun tutoryrittäjätoiminnan ensimmäinen opiskelijaryhmä päätti opiskelunsa vuoden 2005 lopussa ja kokemuksia tutoryrittäjä toiminnasta on tarkoitus kerätä vuoden 2006 alussa. Tutoryrittäjätoimintaa jatkettiin vuonna 2005 nimeämällä vuoden aikana opiskelunsa aloittaneille yrittäjille omat tutoryrittäjät. Oppisopimuskoulutuksen merkitys on edelleen kasvamassa. Vuodelle 2007 aiotaan hakea ammatilliseen lisäkoulutukseen 100 lisäkoulutuspaikkaa. Edelleen tavoitteena on lisätä oppisopimusperusteisten perustutkintojen määrää. Myös Noste-rahoituksen osuutta oppisopimuskoulutuksessa on tarkoitus lisätä. Säätiön hallinto Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo perustajajäsenistä valittu 10-jäseninen hallitus, joka toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnassa työntekijöiden edustajana toimii koulutuspäällikkö Outi Heikkilä. Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Säätiön hallitus/johtokunta pj Pentti Silvola, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja varapj Ahti Karvonen, rehtori/sivistystoimenjohtaja, Haapaveden kaupunki Jaakko Okkonen, toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari Tuomo Karjalainen, toimitusjohtaja, Punkaharjun kuntoutuskeksus Olavi Jakkula, suunnittelupäällikkö, Oulun yliopisto Riitta Hokkanen, kunnanjohtaja, Kärsämäen kunta Arvo Helanti, rehtori, Pyhäjoen kunta Esa Riippa, elinkeinoasiamies, Oulunseudun Yrityspalvelut Jorma Heikkilä, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Aimo Suorsa, Siika-Pyhäjokialueen koulutuksen kuntayhtymä 10

11 Aikuiskoulutuskeskuksen johtoryhmä 2005 Säätiön perustajajäsenet Jaakko Tarakkamäki rehtori Teppo Pirnes osastopäällikkö Merja Talman-Riihiluoma koulutuspäällikkö Outi Heikkilä koulutuspäällikkö Jukka Matero koulutuspäällikkö 46 kuntaa ja kuntayhtymää Oulun läänistä Oulun yliopisto KTV ja KVL Haapaveden Opisto Postipankki Tiina Kellokumpu-Tyvelä oppisopimuksen vs. koulutustarkastaja/pohjois-pohjanmaan Oppisopimustoimisto Koulutustarjonta ja tutkinnot 2005 Yrittäjyys- ja liiketoimintakoulutus Yrittäjän AT Taloushallinnon AT Yrittäjän EAT Ammatillisten tutkintojen rakenne on kolmiportainen: Johtamis- ja asiantuntijakoulutus Sihteerin AT Johtamisen EAT PT = perustutkinnoissa osoitetaan perustehtävien hallinta AT = ammattitutkinnoissa alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito Tietotekniikkakoulutus Tietojenkäsittelyn PT, Datanomi Tietojenkäsittelyn AT Tietokoneen käyttäjän A-kortti Tietokoneen käyttäjän AB-kortti EAT = erikoisammattitutkinnoissa alan vaativimpien työtehtävien hallinta Luonnonvara-alan koulutus Luontoyrittäjän PT Maaseudun kehittäjän EAT 11

12 MISSIO: LABORATORIO ULEÅBORG, KALEVAPRINT Kehitämme aikuisten ammatillista osaamista työelämän tarpeita palvellen PSK-Aikuisopiston VISIO: Olemme työelämälähtöinen, tunnettu ja laadukkaasti toimiva Aikuiskoulutuskeskus PSK-arvot: Laatu Taloudellisuus Jatkuva oppiminen Pohjois-Suomen koulutuskeskus Teknologiakylä Kytökyläntie Haapavesi puh. (08) (08) faksi (08) Kansankatu 47 B 3. krs Oulu puh. (08) (08) faksi (08)

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

Pirkanmaan alueen tärkeänä

Pirkanmaan alueen tärkeänä VUOSIKERTOMUS 26 VUOSI 26: KASVUA, LAATUA, KOHTI TYÖELÄMÄN PALVELUTEHTÄVÄÄ Pirkanmaan alueen tärkeänä kasvun ja jatkuvuuden edellytyksenä on osaavan työvoiman saanti. Ikäluokkien pienentyessä ja suurten

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKE Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palvelujen tuottaja ja opiskelupaikka. Poimintoja kuluneelta vuodelta 2 johtajan katsaus

Lisätiedot

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN Oy Porvoo International College Ab Toimintakertomus 2012 1 Yhdistämisestä yhdistymiseen Vuosi 2012 on ollut oppilaitokselle historiallinen. Päätökset vuodelta 2008 realisoituivat.

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi R A A H E N P O RVA R I - J A K A U P P A KO U LU vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU vuosikertomus 2014 2015, 133. lukuvuosi Katsaus lukuvuoden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 Mercuria toimintakertomus 2005 2006 Kertomus 98. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja

Lisätiedot

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 1. LÄHTÖTILANNE Työpaikat, työllisyys ja tuotanto Seudun työpaikkojen ja yrityskannan kehitys

Lisätiedot

KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA

KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA Kouvola 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Oppimateriaali. Nro 29. Kustantaja: Kymenlaakson

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005 Osaamisen kehittämiskumppani Toimintakertomus 2005 Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011 Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu

Toimintakertomus 2011 Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Yhteystiedot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS Tikkarinne 9 80200 Joensuu puh. vaihde (013) 260 600 faksi (013) 260 6401 BIOTALOUDEN KESKUS

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 3.12.2014 VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKINTOON JOHTAMATON AIKUISKOULUTUS... 5 2.1 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus...

Lisätiedot