AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2005

2 Toimintavuosi 2005: 15-vuotta koulutusta aikuisväestölle Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin syksyllä 1990 edistämään pohjoisten alueiden kehittämistä aikuisväestön koulutuksen avulla. 15-vuotta kestäneen määrätietoisen kehittämistyön seurauksena säätiön ylläpitämä Pohjois-Suomen Koulutuskeskus on kasvanut Pohjois-Pohjanmaan alueen yhdeksi merkittävimmistä aikuiskoulutusorganisaatioista. Säätiön historian merkkipaaluja ovat olleet: Lupa ylläpitää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta v Kaupan ja hallinnon koulutustehtävä v (aikuisten näyttötutkintoina suoritettavat ammatilliset perustutkinnot) Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen perustaminen v (yhteistyöoppilaitoksina Haapaveden Opisto ja Oulun Palvelualan Opisto) Luonto- ja ympäristöalan koulutustehtävä v (aikuisten näyttötutkintoina suoritettavat ammatilliset perustutkinnot) Juhlavuoden kunniaksi oppilaitoksen nimeksi muutettiin PSK-Aikuisopisto. Samalla uudistettiin liikemerkki. Sen pohjana on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakukka, suopursu. Lisäksi merkistä voi hahmottaa avointa kirjaa lukevan aikuisen. Merkin väri on kasvua kuvastava vihreä; kasvua oppimisen saralla haluamme tarjota myös opiskelijoillemme. Toimintavuosi 2005 oli edelleen voimakkaan kehittymisen ja sisäisen kehittämisen aikaa. Koulutusvolyymi oli edellisvuoden tasoa, määrällisesti noin oppilastyöpäivää. Työvoimakoulutuksen osuus oli oppilastyöpäivistä 54%, perustutkintojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen yhteensä noin kolmannes ja loput jakaantuivat projektien, oppisopimuksen ja muun koulutuksen osalle. Tutkintojen määrä kasvoi noin 45% ja niitä suoritettiin yhteensä 217 kappaletta. Lisäksi kortteja, tietokoneen käyttäjän A- ja AB-kortteja suoritettiin 153 kappaletta ja osasuorituksia 59 kappaletta. Tammikuussa 2005 aloitettiin Haapavedellä uusi luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon tähtäävä koulutus. EU-projekteista jatkettiin edelleen Kylävalakiat-projekteja. Kesällä 2005 saatiin päätökseen Osuuskuntaprojektit sekä tavoite 1- että tavoite 2-alueilla. Syksyllä aloitettiin StartUp-yrittäjähautomoprojekti, jossa yrittäjähautomo toimii osuuskuntamuotoisena yrityksenä. Opetusministeriön kehittämisavustuksilla jatkettiin pk-yritysten koulutuksen kehittämiseen suunnattua valtakunnallista KATTAVA-projektia sekä aloitettiin uusina hankkeina valtakunnallinen NÄYTTÄVÄ-projekti sekä Oulun eteläisen alueelle suunnattu OSUMA-projekti. Kaikki nämä hankkeet on tarkoitettu edistämään ammatillista lisäkoulutusta vastaamaan entistä paremmin työelämän ja aikuisopiskelijan tarpeisiin. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 11%. Esitän parhaat kiitokseni tavoitteiden saavuttamisesta koko henkilöstölle, säätiön hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneille koulutusvuodesta Jaakko Tarakkamäki rehtori 2

3 Pohjois-Suomen koulutuskeskuksen toimintavuosi 2005 Koulutustoiminta Koulutustoimintaa oli pääosin Oulussa Kansankadun vuokratiloissa, Haapavedellä Teknologiakylässä säätiön omissa tiloissa ja Nivalassa vuokratuissa tiloissa. Koulutuksia oli myös Iissä, Haukiputaalla, Raahessa, Pudasjärvellä ja Haapajärvellä. Koulutuksista kertyi noin oppilastyöpäivää, eli 345 oppilastyövuotta. Koulutustoiminnasta yli puolet koostui edelleen työvoimakoulutuksesta. Perustutkintojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen osuus kasvoi hieman. EU-projekteissa koulutettiin Osuuskunta-hankkeissa yrittäjiksi aikovia tai osuuskuntahenkilöstöä sekä Kylävalakiat-hankkeissa kylien asukkaita. Lisäksi vuoden lopussa aloitettiin käynnistää StartUp- yrittäjähautomoprojektia Oulun-, Nivalan-, Haapajärvija Siikalatvan seutukuntien aluelle. Oppisopimuskoulutuksen osuus kasvoi liikevaihdossa mitattuna hyvin voimakkaasti, mutta sen osuus opiskelijatyöpäivissä jäi alhaiseksi. Muille myydyt koulutukset koostuivat yritysten, yhteistyöoppilaitosten, järjestöjen ja EU-projektien alihankintakoulutuksista. Rahoitus Oppilaitoksen liikevaihto kasvoi edellisvuoteen noin 11% ollen 3 milj.. Huolimatta toimintaavustuksen pienenemisestä, toiminnan tulos pystyttiin pitämään positiivisena. Toiminnan tulolähteet 2005 Koulutusten opiskelijatyöpäivien jakaantuminen Työvoimakoulutus Perustutkintokoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Eu-projektit Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus 36 % Oppisopimuskoulutus 16 % OPM-rahoitus 15 % Muut tulot 13 % Ammatillinen lisäkoulutus 12 % EU-projektit 8 % Muu koulutus Yht

4 Näyttötutkinnot Oppilaitoksessa suoritettiin yhteensä 217 koko tutkintoa tai osatutkintoa. Edellisvuoteen kasvua oli 45%. Tietokoneen käyttäjän a-, ab- ja suoritettiin lisäksi 153 kpl. Henkilöstö Vuoden aikana säätiön palveluksessa oli keskimäärin 45 henkilöä. Lisäksi maksettiin palkkoja ja palkkioita 84 henkilölle. Henkilöstökulut olivat n. 1,69 milj.. Kasvua oli noin 15%. Toimintavuonna jatkettiin EFQM-mallin mukaista laadullista kehittämistyötä. Tähän liittyy vuoden 2006 aikana strategian uudistaminen ja oman sähköisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto. Opettajien pedagogista pätevyyttä tullaan edelleen voimakkaasti edistämään. Näyttötutkintomestarikoulutuksessa on jatkuvasti 3 5 henkilöä. Suoritetut tutkinnot Perustutkinnot koko tutkinto osatutkinto Tietojenkäsittelyn pt, datanomi 26 7 Ammattitutkinnot Taloushallinnon ammattitutkinto 6 36 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 5 0 Sihteerin ammattitutkinto 15 0 Yrittäjän ammattitutkinto Näyttötutkinnot yhteensä Näyttötutkintoihin osallistuneet Suomessa Näyttötutkintosuoritukset PSK:ssa Henkilökunta jakaantui seuraavasti: yht. pedag. päteviä näyttötutkintomestareita Hallinto- ja tukipalvelut Opettajat Yhteensä

5 Johtaminen & Valmennus Koulutustoiminta Palveluyksikössä käynnistettiin, jatkettiin tai loppuunsaatettiin vuonna 2005 kaikkiaan 37 (vuonna ) erilaista koulutusohjelmaa. Ohjelmat olivat pääosin ohjaavaa työvoimakoulutusta, työnhakukoulutusta, suomen kielen ja tietotekniikan koulutusta maahanmuuttajille, sihteerin ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä kehittämiskoulutusta organisaatioille ja henkilöstöryhmille. Sekä maahanmuuttajakoulutusta, että muitakin koulutuksia toteutettiin hyvässä yhteistyössä PSK- Aikuisopiston toisten palveluyksiköiden (Tietotekniikka ja Yrittäjyys) kanssa. Opiskelijatyöpäiviä Johtaminen & Valmennus palveluyksikölle kertyi yhteensä noin (vuonna 2004 määrä oli ). Joulukuun puolivälissä päättyi PSK-Aikuisopiston järjestämänä ensimmäinen sihteerin ammattitutkintoon valmistava koulutus. Tutkinnon suorittajat todensivat ammattitaitoaan näytöin. Todistuksen ammattitaidostaan he saavat vuoden 2006 puolella. Kevään 2005 aikana PSK-aikuisopisto järjesti sihteerin ammattitutkinnon näytöt myös Kemi-Tornion ammattiopiston valmistavan koulutuksen opiskelijoille. Yhteistyö Johtamistaidon Opiston kanssa jatkui johtamisen erikoisammattitutkinnon merkeissä. Ensimmäinen valmistava koulutus ja tutkinnot saatiin suoritettua syyskuun lopulla 2004 ja toinen valmistava koulutus päättyi vuoden 2005 loppupuolella, jolloin myös tutkinnon suorittajat valmistuivat. Näyttöjen vastaanottajaorganisaationa toimi Johtamistaidon Opisto, jolla on johtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnonjärjestämisoikeudet. Vuonna 2004 käynnistyneet maahanmuuttajakoulutukset saivat jatkoa. TE-keskus myönsi rahoituksen seitsemälle uudelle koulutukselle. Näistä neljä sisältyi kaksivuotiseen kapasiteettihankintaan, joka mahdollistaa neljän koulutuksen järjestämisen myös vuonna Kolme muuta vuonna 2005 alkanutta koulutusta jatkuu pitkälle vuoden 2006 puolelle. Kuluneen vuoden aikana Johtaminen & Valmennus - palveluyksikössä panostettiin uusien koulutustuotteiden kehittämiseen. Vuoden 2005 loppupuolella aloitettiin johtamisen erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeuksien hakuprosessi sekä valmistavan koulutuksen suunnittelutyö. Tulokset ovat nähtävissä vuoden 2006 aikana. Henkilöstö Osastolla työskenteli vuoden aikana 11 kokoaikaista henkilöä ja useita tuntiopettajia. Tämän lisäksi ostettiin kouluttajapalveluja koulutus- ja konsultointiyrityksiltä. Yksi kouluttaja aloitti pedagogisen tutkinnon suorittamisen ja yksi kouluttajista aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. 5

6 Tietotekniikka Opetustoiminta Tietotekniikkapalveluyksikössä vietiin loppuun, jatkettiin tai käynnistettiin 15 erillistä koulutushanketta. Opiskelijatyöpäiviä oli tietotekniikkapalveluyksikössä noin eli noin 105 opiskelijatyövuotta. Opetusministeriön rahoittamia perustutkintopaikkoja saatiin huhtikuussa lisää ja niitä on nyt 64. Perustutkintopaikoista keskimäärin 44 paikkaa oli tietojenkäsittelyn perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja 20 paikkaa oli luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Tammikuussa alkoi Tietojenkäsittelyn perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa käytöntukeen suuntautuva ja syyskuussa tietojärjestelmien kehittämiseen suuntautuva koulutus. Palveluyksikössä toteutettiin työvoimapoliittisena valmentavana koulutuksena kaksi koulutusta, joista toinen oli Iissä alle 25-vuotiaille suunnattu tietotekniikkapainotteinen ohjaava koulutus ja toinen Haapavedellä tietotekniikkapainotteinen ohjaava koulutus. Molemmissa koulutuksissa oli mahdollisuus suorittaa tietokoneen käyttäjän A-kortti. Työvoimapoliittisia ammatillisia koulutuksia alkoi syksyllä kolme kappaletta. Oulussa alkoi Symbian-ohjelmointikoulutus, Haukiputaalla ohjelmoinnin jatkokoulutus ja Nivalassa tietojenkäsittelyn ammattitutkintoon valmistava koulutus. Ammatillisella lisäkoulutusrahoituksella järjestimme Haapavedellä tietojenkäsittelyn ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja Oulussa Linux-koulutusta. Lisäksi järjestimme muille myytyä tietotekniikkakoulutusta Oulussa, Piippolassa, Yli-Kiimingissä, Kuivaniemellä, Vaalassa ja Kajaanissa. Tietojenkäsittelyn perustutkinnon kokonaisuudessaan suoritti 26 henkilöä ja osatutkinnon suoritti 7 henkilöä. Tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon suoritti kokonaisuudessaan 5 henkilöä. TIEKE ry:n suoritti 36 henkilöä, tietokoneen käyttäjän A-korttitutkintoja 113 henkilöä, A-korttitutkinnon opintokortteja 58 henkilöä, tietokoneen käyttäjän AB-korttitutkintoja 4 henkilöä ja AB-kortin opintokortteja 1 henkilö. Tietotekniikkakoulutuksen merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Tietotekniikka kuuluu osana moniin koulutuksiin ja on yksi osaamisedellytys työmarkkinoilla. Henkilöstö Osastolla oli vuoden aikana 10 päätoimisista kouluttajaa ja lisäksi 2 tuntikouluttajaa. Elokuussa aloitti Haapaveden toimipisteessä uusi päätoiminen kouluttaja vastuualueena laitteistot ja käyttöjärjestelmät. Lokakuussa palveluyksikkömme sai Ouluun toisen uuden päätoimisen kouluttajan, jonka vastuualueena on ohjelmointi. Yksi pitkäaikaisimmista kouluttajistamme lähti elokuussa vuodeksi vuorotteluvapaalle. Toinen pitkään talossa ollut kouluttaja kävi kuusi viikkoa työharjoittelussa langattoman viestinnän tuotteita valmistavassa yrityksessä. Tämän lisäksi hän suoritti TIEKE ry:n langattoman viestinnän vastuukouluttajakoulutuksen. Henkilöstöstämme yksi kouluttaja suoritti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kaksi kouluttajaa aloitti pedagogiset opinnot ja yksi kouluttaja aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Päätoimiset kouluttajat kävivät vuoden aikana kouluttamassa itseään ulkopuolisissa koulutustapahtumissa (mm. Windows Server 2000, tietoturva). Lisäksi palveluyksikön jokainen kouluttaja velvoitettiin pysymään kehityksessä mukana omalla osaamis- ja vastuualueellaan. 6

7 Laitteet ja ohjelmistot Vuoden 2005 lopussa oli Oulussa Kansankadulla neljä opiskelijan atk-luokkaa, joista yksi oli pääsääntöisesti laitteisto- ja käyttöjärjestelmäopetuksessa eli atk-labrana. Lisäksi käytössä oli yksi 12 opiskelijan pienryhmä atk-luokka. Haapavedellä, Nivalassa ja Haukiputaalla oli käytössä yksi 16 opiskelijan atk-luokka. Yrittäjäinstituutti Koulutus- ja hanketoiminta Vuoden 2005 aikana palveluyksikössä toteutettiin tai käynnistettiin yhteensä 24 erillistä laajempaa koulutushanketta. Koulutuksista suurin osa oli tutkintotavoitteisia. Koulutushankkeista osa liittyi Osuuskunta yritysmuodoksi - ja StartUp Yrittäjähautomo -kehittämishankkeisiin. Näiden kehittämishankkeiden sisällä järjestettiin runsaasti myös lyhyempiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi koulutuspalveluja myytiin tilauksesta myös toisille oppilaitoksille ja muiden järjestäjien toteuttamille kehittämishankkeille. Samoin palveluyksikön kouluttajat osallistuivat PSK-Aikuisopiston muiden palveluyksiköiden koulutuksen toteutukseen. Yksikön mission mukaisesti koulutustoiminta keskittyi edelleen yrittäjäkoulutuksen ja taloushallintokoulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. Uutena avauksena käynnistettiin Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, jossa suuntautuminen on Luontoyrittäjyyteen. Luontoyrittäjä-ryhmät aloittivat Haapavedellä tammikuussa ja Oulussa syyskuussa. Opiskelijatyöpäiviä kertyi kaikkiaan kpl. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 21%. Rahaa koulutuksen ja hankkeitten toteuttamiseen käytettiin n Ammattitutkinnot Vuoden 2005 aikana yksikössä suoritettiin yhteensä 118 koko tai osatutkintoa. Tutkintosuoritusten määrä oli n. 55% suurempi kuin edellisenä vuonna. Erityisesti on huomioitava, että yrittäjäammattitutkinnossa valtakunnallinen markkinaosuus oli yli 12%. Henkilöstö Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana 9 kouluttajaa. Heidän lisäkseen käytettiin runsaasti tuntiopettajia ja lisäksi kouluttajapalveluja ostettiin myös koulutusyrityksiltä. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2005 aikana erittäin tehokkaassa käytössä, koska koulutuskysyntä jatkui vilkkaana. Kouluttajien oman työn kehittämiseen jäi selvästi aivan liian vähän aikaa. Tämä asia kaipaa tulevina vuosina korjausta. Vuoden aikana palveluyksikön kouluttajista kolme valmistui näyttötutkintomestariksi ja kolme aloitti opettajan pedagogiset opinnot. 7

8 Projektitoiminta Osuuskunta yritysmuodoksi -projekti alkanut Osuuskunta yritysmuodoksi -hanke päättyi Projekti jakautui kahdelle eri EUtavoiteohjelma-alueelle Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena oli kehittää osuuskuntien liiketoiminnallista ajattelua ja lisätä osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan tunnettuutta Pohjois-Suomessa koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan avulla. Tässä hanke onnistui hyvin. Uusia osuuskuntia syntyi hankkeen myötä seitsemän kappaletta, muita uusia yrityksiä syntyi viisi kappaletta. Uusia jäseniä osuuskuntiin liittyi 113 henkilöä. Uusia työpaikkoja toimiviin ja uusiin yrityksiin syntyi yhteensä 71 kappaletta. StartUp Yrittäjähautomo-projekti Kesällä 2005 käynnistettiin StartUp yrittäjähautomo-hanke. Myös se jakaantuu kahteen tavoiteohjelmaan. Rahoitus tulee ESR:sta. Hankkeen tavoitteena on edistää uusien yrittäjien ja yritysten syntymistä Pohjois- Pohjanmaan alueella. Tavoitteen toteuttamiseen pyritään perustamalla PSK-Aikuisopiston yhteyteen osuuskuntamuotoinen Yrittäjähautomo, josta yrittäjyyttä hautovat voivat hankkia osuuden ja kokeilla oman liikeidean kantavuutta turvallisesti osuuskunnan kautta. Kun omat siivet kantavat eli liiketoiminta on lähtenyt liikkeelle, on yrittäjyyttä hautovan itsenäistyttävä. Siinä vaiheessa hän eroaa osuuskunnasta ja perustaa oman yrityksen. Kattava- kehittämishanke Kuluvan vuoden aikana PSK-Aikuisopisto on osallistunut aktiivisesti aikuiskoulutuskeskusten yhteiseen, valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen Kattavaan. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 40 aikuiskoulutuskeskusta. Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalli, jonka puitteissa luodaan pienyritysten kehittämistä ja pienyrittäjien kehittymistä paremmin palvelevia koulutus- ja muita tuotteita ja palveluja. Hankkeessa on edetty jo niin pitkälle, että on syntymässä 11 valtakunnallista kärkituotetta. PSK-Aikuisopistolla on näistä 2 tuotteen kehittämisen vetovastuu, jotka ovat: PK-Yrittäjän tietotekniikka - ja Hinnoittelulla tulosta -koulutukset. Näitten tuotteiden kehittämiseen osallistuvat kaikki Pohjois-Suomen aikuiskoulutuskeskukset. Paikallisesti Kattavassa on tehty hyvää yhteistyötä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Työn myötä on syntynyt useita yhteisesti toteutettavia koulutuspalveluja. Paikallisen hankkeen ohjausryhmässä on mukana vahva yrittäjien edustus. Lisäksi omina tuotteinamme olemme kehittäneet yrittäjän ammattitutkinnon ja yrittäjän erikoisammattitutkinnon uudet koulutusohjelmat, jotka käynnistyivät syksyllä Näyttävä-hanke Näyttävä-hanke käynnistettiin vuonna 2005 Opetushallituksen tuella. Näyttävä-hankkeessa kehitetään näyttöjä aikuisten ammatillisissa tutkinnoissa. Valtakunnallisessa Näyttävä-hankkeessa on mukana 31 oppilaitosta. Hanketta koordinoi Savon ammatti- ja aikuisopisto. PSK-Aikuisopiston tavoitteena on kehittää hankkeen aikana oma verkkokurssi työelämän arvioijille sekä kehittää yhteistyötä Pohjois-Suomen oppilaitosten kanssa. Valtakunnallisella tasolla PSK-Aikuisopiston 8

9 tavoitteena on tuoda omaa osaamistaan yhteiseen käyttöön ja toisaalta hyödyntää muilta saatuja hyviä käytänteitä. Pohjois-Suomen kehittämistiimissä mukana ovat seuraavat oppilaitokset PSK-Aikuisopiston lisäksi: Rovaniemen aikuiskoulutuskeskus, Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskus, Kemijärven aikuiskoulutuskeskus, Oulun aikuiskoulutuskeskus, Edukai ja Raahen aikuiskoulutuskeskus. OSUMA-hanke OSUMA on Opetushallituksen tukema yhteishanke ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämiseksi Oulun eteläisen alueella. Hanke on aloitettu keväällä 2005 ja kestää ensivaiheessa vuoden 2006 loppuun. Hankkeen tehtävänä on tukea alueen aikuiskoulutuksen strategista kehittämistä ja harvaan asuttujen alueiden palvelutarjonnan turvaamista sekä kehitystyötä, jolla on muuten merkittävät vaikutukset toiminta-alueellamme. Hankkeessa ovat mukana kaikki Oulun eteläisen alueen ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuteen oikeutetut ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Hankkeen koordinoinnista vastaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä (KAM) koordinoivana oppilaitoksena. Muut yhteistyöoppilaitokset oppilaitokset ovat: Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä PSK-Aikuisopisto Kalajoen Kristillinen Opisto Raudaskylän kristillinen opisto Lisäksi mukana on eri alueiden yrityksiä ja yhteisöjä. Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskus Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus on toiminut vuoden 2002 alusta alkaen. Yhteistyöoppilaitoksina ovat Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto ja PSK-Aikuisopisto. Hallinnoijana toimii PSK- Aikuisopisto. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajana työskentelee KM Pia Kangas. Koulutustarkastajan äitiysloman sijaisuutta on vuoden 2005 hoitanut Tiina Kellokumpu-Tyvelä. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen toiminta on kasvanut vuosittain. Vuonna 2005 oppisopimuskeskuksella oli käytettävissään 70 oppisopimuspaikkaa ammatilliseen lisäkoulutukseen. Koulutuspaikkojen täyttöaste oli yli 100% (72 paikkaa). Myös perustutkintoopiskelijoiden määrä on ollut edelleen voimakkaassa kasvussa. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus on mukana myös Oulun Koulutuspaletin Noste-ryhmässä. Oulun Lääninhallituksen myöntämällä Noste-rahoituksella on opiskellut vuoden 2005 aikana 21 opiskelijaa, suurin osa heistä laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa. Mukana on ollut myös opiskelijoita esimerkiksi myynnin ammattitutkintoon sekä kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa. Vuonna 2005 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus osallistui useisiin koulutushankkeisiin. Yhteistyöoppilaitosten kanssa järjestettiin oppisopimuskoulutusta mm. seuraaviin tutkintoihin; 9

10 lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto, catering-alan perustutkinto, tietojenkäsittelyn perustutkinto ja Yrittäjän ammattitutkinto. Myös muilta oppilaitoksilta ostettiin yksittäisinä koulutuspaikkoina merkittävä määrä sekä perustutkintotavoitteisia että ammatillisen lisäkoulutuksen oppilaspaikkoja. Syksyllä 2004 yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa aloitettu haavanhoidon oppisopimuskoulutus päättyi keväällä Koulutus koettiin erittäin onnistuneena ja toiveita uuden ryhmän aloittamisesta on esitetty runsaasti Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuskeskuksen keskeisiä asiakkaita ovat edelleen olleet Oulun seudun pienyritykset. Yrittäjien oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeena aloitetun tutoryrittäjätoiminnan ensimmäinen opiskelijaryhmä päätti opiskelunsa vuoden 2005 lopussa ja kokemuksia tutoryrittäjä toiminnasta on tarkoitus kerätä vuoden 2006 alussa. Tutoryrittäjätoimintaa jatkettiin vuonna 2005 nimeämällä vuoden aikana opiskelunsa aloittaneille yrittäjille omat tutoryrittäjät. Oppisopimuskoulutuksen merkitys on edelleen kasvamassa. Vuodelle 2007 aiotaan hakea ammatilliseen lisäkoulutukseen 100 lisäkoulutuspaikkaa. Edelleen tavoitteena on lisätä oppisopimusperusteisten perustutkintojen määrää. Myös Noste-rahoituksen osuutta oppisopimuskoulutuksessa on tarkoitus lisätä. Säätiön hallinto Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo perustajajäsenistä valittu 10-jäseninen hallitus, joka toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnassa työntekijöiden edustajana toimii koulutuspäällikkö Outi Heikkilä. Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Säätiön hallitus/johtokunta pj Pentti Silvola, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja varapj Ahti Karvonen, rehtori/sivistystoimenjohtaja, Haapaveden kaupunki Jaakko Okkonen, toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari Tuomo Karjalainen, toimitusjohtaja, Punkaharjun kuntoutuskeksus Olavi Jakkula, suunnittelupäällikkö, Oulun yliopisto Riitta Hokkanen, kunnanjohtaja, Kärsämäen kunta Arvo Helanti, rehtori, Pyhäjoen kunta Esa Riippa, elinkeinoasiamies, Oulunseudun Yrityspalvelut Jorma Heikkilä, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Aimo Suorsa, Siika-Pyhäjokialueen koulutuksen kuntayhtymä 10

11 Aikuiskoulutuskeskuksen johtoryhmä 2005 Säätiön perustajajäsenet Jaakko Tarakkamäki rehtori Teppo Pirnes osastopäällikkö Merja Talman-Riihiluoma koulutuspäällikkö Outi Heikkilä koulutuspäällikkö Jukka Matero koulutuspäällikkö 46 kuntaa ja kuntayhtymää Oulun läänistä Oulun yliopisto KTV ja KVL Haapaveden Opisto Postipankki Tiina Kellokumpu-Tyvelä oppisopimuksen vs. koulutustarkastaja/pohjois-pohjanmaan Oppisopimustoimisto Koulutustarjonta ja tutkinnot 2005 Yrittäjyys- ja liiketoimintakoulutus Yrittäjän AT Taloushallinnon AT Yrittäjän EAT Ammatillisten tutkintojen rakenne on kolmiportainen: Johtamis- ja asiantuntijakoulutus Sihteerin AT Johtamisen EAT PT = perustutkinnoissa osoitetaan perustehtävien hallinta AT = ammattitutkinnoissa alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito Tietotekniikkakoulutus Tietojenkäsittelyn PT, Datanomi Tietojenkäsittelyn AT Tietokoneen käyttäjän A-kortti Tietokoneen käyttäjän AB-kortti EAT = erikoisammattitutkinnoissa alan vaativimpien työtehtävien hallinta Luonnonvara-alan koulutus Luontoyrittäjän PT Maaseudun kehittäjän EAT 11

12 MISSIO: LABORATORIO ULEÅBORG, KALEVAPRINT Kehitämme aikuisten ammatillista osaamista työelämän tarpeita palvellen PSK-Aikuisopiston VISIO: Olemme työelämälähtöinen, tunnettu ja laadukkaasti toimiva Aikuiskoulutuskeskus PSK-arvot: Laatu Taloudellisuus Jatkuva oppiminen Pohjois-Suomen koulutuskeskus Teknologiakylä Kytökyläntie Haapavesi puh. (08) (08) faksi (08) Kansankatu 47 B 3. krs Oulu puh. (08) (08) faksi (08)

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 1. Minkä ELY-keskuksen alueella pääosin toimitte? Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 P S K - A I KU I S O P I S TO 1 9 9 0 2 0 1 0 2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö-konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ YLEISTÄ SOGSAKK perustettu säätämällä laki L545/93 ja asetus A649/93 valtion oppilaitos kotipaikka Inarin kunta opetuskielet suomi ja saame, myös muut kielet mahdollisia YLEISTÄ Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö Johtaminen & Valmennus

Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö Johtaminen & Valmennus Luku- ja kirjoitustaidon koulutukset PSK-Aikuisopistossa sekä case-esimerkkejä onnistumisista ja haasteista Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö 25 vuotta Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kehity kemian ammattilaisena suorita näyttötutkinto Kemianteollisuus on jatkuvasti kehittyvä toimiala, jonka

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Toisen asteen tutkinto Opetusministeriön vahvistamat tutkintovaatimukset Jatkokoulutusmahdollisuus

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Työelämän järjestöt olivat perustamassa näyttötutkintojärjestelmää Ennen näyttötutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. 1 of 9 28/03/2011 12:09 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 21.8.1998/631 21.8.1998/631 Seurattu SDK 239/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki ammatillisesta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa

Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa Minna Sillanpää, koulutuspäällikkö Jyväskylän aikuisopisto, yhteiset opinnot ja ohjauspalvelut Sisältö Jyväskylän

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ

NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Näyttötutkintomestari seminaari Långvik 25.9.2014 Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 1 MIKSI KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN

Lisätiedot

Voimassa olevat järjestämissopimukset

Voimassa olevat järjestämissopimukset Voimassa olevat järjestämissopimukset Koulutuksen järjestäjä Tutkintotilaisuuksista vastaava oppilaitos Adulta Oy tutkinto Adulta Oy AEL Ami-säätiö / Amiedu Ami-säätiö / Amiedu myyntiedustaja, kodintekniikan

Lisätiedot

PANK ry 30.9.2015. PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki

PANK ry 30.9.2015. PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki Maarakennusalan ammattitutkinto Asfaltti Tiemerkintä Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Asfaltti ja tiemerkintä AsfalttiREKRY

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Näyttötutkinnot: tilastotietoja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa

Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa 31.10.2014 Esa Oikarinen Koulutuspäällikkö Kainuun ammattiopisto Kainuun ammattiopisto (KAO) Osa Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Pekka Marin ANSIOLUETTELO 1 (6)

Pekka Marin ANSIOLUETTELO 1 (6) Pekka Marin ANSIOLUETTELO 1 (6) HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Perhesuhteet Pekka Marin 14.3.1966 Iisalmi mlk naimaton KOULUTUS Lapinlahden lukio 1982-1985 ylioppilas 11.11.1985 Ylä-Savon ammattikoulu

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu Aikuiskoulutuksen hakupalvelu SADe-hankkeen tilannekatsaus Opintopolun vastuukäyttäjille 5.6.2014 erityisasiantuntija Sari Ellonen, Opetushallitus Vastuukäyttäjien nimeämistilanne Koulutuksen järjestäjiä

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Amiedu Ammattiopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot