Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni"

Transkriptio

1 1

2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä, joita olivat mm. pääosa Oulun läänin kunnista, Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. PSK-AIKUISOPISTO on Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön ylläpitämä yksityinen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. PSK-Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta, näyttötutkintoja sekä työelämän koulutusja kehittämispalveluja. Työntekijöitä oppilaitoksessa oli toimintavuonna keskimäärin 65 henkilöä. PSK-SERVICE OY on Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön 100 %:sti omistama, maksullista palvelutoimintaa varten perustettu osakeyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa kesällä 2007, ja sen tuotteina ovat erityisesti ITC-alalle suunnatut lyhytkestoiset koulutukset ja yhteishankintakoulutukset. Koko yhtiön palveluksessa oli Suomessa vuonna päätoimista ohjelmointikouluttajaa. POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS on toiminut vuoden 2002 alusta alkaen. Yhteistyöoppilaitoksina ovat Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja PSK-Aikuisopisto. Hallinnoijana toimii PSK-Aikuisopisto, ja Oppisopimuskeskus sijaitsee oppilaitoksen Oulun toimipisteessä, Kansankatu 47:ssä. Oppisopimuskeskuksessa oli tarkasteluvuonna keskimäärin neljä päätoimista työntekijää. PSK-AIKUISOPISTON KOULUTUSALOINA ovat yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto, luonnontiede (atk), luonto- ja ympäristöala sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPPILAITOKSELLA ON NELJÄ PALVELUYKSIKKÖÄ: Johtaminen ja valmennus Yrittäjäinstituutti Tietotekniikka Sosiaali- ja terveys Vuoden 2011 aikana PSK-Aikuisopistossa on opiskellut yli 1500 opiskelijaa. Koulutukset on suunnattu jo työelämässä toimiville aikuisille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan tai vaihtaa alaa. Ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta järjestetään työvoimahallinnon kanssa yhteistyössä sitä tarvitseville. Merkittävä osa koulutuksista suunnataan yrityksille, jotka kouluttavat henkilöstöään tai haluavat rekrytoida yrityksen tarpeisiin koulutettua henkilöstöä. Koulutuksia järjestetään aina muutaman tunnin lyhytkoulutuksista muutaman vuoden kestäviin, tutkintoihin valmentavaan koulutukseen asti. Tutkintoina voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon yhteensä 13 tutkinnon osalta. 2

3 Organisaatio YRITTÄJÄINSTITUUTTI koulutuspäällikkö Jukka Matero PSK-AIKUISOPISTO rehtori Jaakko Tarakkamäki JOHTAMINEN JA VALMENNUS koulutuspäällikkö Outi Heikkilä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖN HALLITUS/JOHTOKUNTA POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS oppisopimuspäällikkö Pia Kangas TIETOTEKNIIKKA koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma PSK-SERVICE toimitusjohtaja Jaakko Tarakkamäki SOSIAALI- JA TERVEYS koulutuspäällikkö Anu Riippa TUKIPALVELUT koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Suopursu PSK-Aikuisopiston logon kuvasymboli esittää suopursua, joka on myös Pohjois- Pohjanmaan maakuntakukka. 3

4 Rehtorin katsaus Toimintavuosi 2011 VUOSI 2011 oli Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön 21. toimintavuosi. Vuosi oli edellisvuoden tapaan hyvin työntäyteinen. Koulutusvolyymi pysyi edellisvuoden korkealla tasolla ollen opiskelijatyöpäivää. Tästä oli PSK-Aikuisopiston osuus optpv ja PSK-Service Oy:n osuus noin optpv. Volyymia ylläpitivät työvoimakoulutuksena toteutetun MAMUkoulutuksen, SOTE-alan ja PSK-Service Oy:n toteuttaman ICT-alan koulutuksen vahvat kysynnät. Oppisopimuskoulutuksen määrä taas väheni edelleen. Ammatilliset perustutkinto- ja ammatilliset lisäkoulutuspaikat täyttyivät edellisvuosien tapaan reilusti yli 100 %. Vuoden lopulla juhlittiin ensimmäisten Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinnon ja Yritysneuvojien erikoisammattitutkinnon tutkintojen suorittaneita. Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ollen 6,5 milj.. Konsernin työntekijämäärä oli keskimäärin 65 henkilöä, joista PSK-Service Oy:llä oli 10 henkilöä. Koulutustoimintaa oli Oulun ja Haapaveden lisäksi mm. Nivalassa, Raahessa, Kajaanissa, Tampereella ja Salossa. PSK-Service Oy jatkoi Oulussa laajaa ICT-alan täsmäkoulutusta yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja merkittävimpien ICT-alan yritysten kanssa. Nokian ohjelmistoalan ratkaisut kuitenkin hankaloittivat ICT-alan koulutuksen kysyntää ja koulutuksen toteuttamista keväästä alkaen. Työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä jatkoivat useat Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän yhteistyöprojektit, mm. Yrittäjyyspolku, MAMU-yrittäjyyshanke ja Verkkokaupasta työkalu pk-yrityksille. Vuoden aikana jatkettiin myös PSK-Aikuisopiston hallinnoimana Kipinää Kylille kylien kehittämisprojektia. Lisäksi oltiin mukana toteuttamassa Siikalatvan alueella HOKES-projektia, koko Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettavaa oppilaitosten OPINTORI yhteistyöprojektia sekä valtakunnallista TYÖTUTKA-projektia. Yhteistyötä yksityisten oppilaitosten kesken jatkettiin toimintavuonna Pohjois-Suomen Yksityisten Oppilaitosten Liitto (PSYO) ry:n kautta. Käytännön toimenpiteinä olivat PSYO:n strategian laadinta, projektiyhteistyö sekä oppisopimuskoulutus. Erityisesti projektiyhteistyö on lähtenyt liikkeelle myönteisesti monella eri koulutusalalla. Vuoden 2011 alussa Opetusministeriö teki päätöksen toteuttaa Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiölle valtionosuuskoulutusta koskevan toiminnallisen ja taloudellisen tarkastuksen. Tarkastus koskee erityisesti oppisopimuskoulutuksena toteutetun logistiikka-alan koulutusta vuosina Tarkastustoiminta on edelleen kesken. Oppisopimusta koskeva tarkastus voi aiheuttaa saatujen valtionosuuksien takaisinperintää. Tulevien vuosien toimintaa varjostavat julkisen sektorin aikuiskoulutukseen suunnatut säästötoimet. Tämä johtanee toiminnan sopeuttamisen nykyistä alemmalle tasolle. Säätiön tavoitteena on suunnata koulutusta palvelemaan entistä enemmän yritysten ja organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita. Painopistealueita ovat uudet koulutustuotteet, oman oppisopimuskoulutuksen kehittäminen, työelämäyhteistyön tiivistäminen sekä oppilaitosten yhteistyöverkoston jatkokehittäminen. Säätiön asettamat laadulliset ja määrälliset tavoitteet täyttyivät hienosti. Tästä suuri kiitos motivoituneelle, osaavalle ja työhönsä sitoutuneelle henkilökunnalle. Parhaat kiitokseni myös asiantuntevalle säätiön hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneille. Jaakko Tarakkamäki rehtori 4

5 Henkilöstö VUODEN AIKANA säätiön palveluksessa oli keskimäärin 65 henkilöä. Toimintaa jatkettiin Oulussa Kansankadulla, Rautionkadulla ja Arkistonkadulla. Lisäksi PSK-Service Oy:llä oli kiinteät toimipisteet Espoossa ja Tampereella. Säätiö tukee henkilöstösuunnitelman mukaisesti jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä omassa työssä että myös pätevyyden hankkimisessa. Omiin pedagogisiin opintoihin myönnetään viiden päivän työaika. Näyttötutkintomestarisuoritukset tehdään pääsääntöisesti työajalla. PSK on mukana edelleen myös HOKES-projektissa. Projektissa pyritään kehittämään projektissa mukana olevien organisaatioiden henkilöstön ammatillista ja yleissivistävää koulutusta. HO- KES-projekti mahdollistaa opettajan työelämäjakson, jota hyödynsi vuoden 2011 aikana yksi opettaja. Työhyvinvointi Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja turvallinen sekä kannustava työympäristö ovat vaativan ja muutosherkän asiantuntijaorganisaation perusta. Työhyvinvointia on edistetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa usein eri kampanjoin ja tapahtumin. Koko henkilöstölle päätettiin tehdä työterveystutkimus vuosien aikana. Henkilöstön työhyvinvointiin keskittyneen TYÖTUTKAhankkeen tiimoilta on kehitetty PSK:n omia käytänteitä sekä koulutustuotteita, jotka auttavat työhyvinvointiteeman levittämistä myös muihin ulkoisiin sidosryhmiin. Työhyvinvointia on pyritty edelleen lisäämään työsuojelutoimikunnan kautta. Työsuojelutoimikunnan jäsenenä olivat: Työsuojelupäällikkö Jaakko Tarakkamäki Työsuojeluvaltuutettu Heikki Karppanen 1. työsuojeluvaravaltuutettu Katja Vanhanen 2. työsuojeluvaravaltuutettu Miia Latvala 5

6 PSK-Aikuisopiston johtoryhmä 2011 Säätiön hallitus Jaakko Tarakkamäki, rehtori Anu Riippa, koulutuspäällikkö Jukka Matero, koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma, koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, koulutuspäällikkö Pia Kangas, oppisopimuspäällikkö/ Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnan henkilöstön edustajana toimi kouluttaja Matti Vähäjylkkä. Hallitus kokoontui toimivuonna kuusi kertaa ja käsitteli kaikkiaan 45 pykälää. Vuoden 2007 alusta lähtien hallitus on nimitetty eliniäksi, eli hallituksen jäsen vaihtuu vain kun jäsen haluaa erota. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 16 kertaa ja päätti mm. seuraavista asioista: Strategiatyö Toimintasuunnitelma 2011 Budjetti 2012; Talouden hallinta ja seuranta TYKE-hankkeiden suunnittelu Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa (PSYO) Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen Työvoimakoulutuksen alvillisuus Hallintokulujen purku Prosessien suunnittelu Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus Studenta Plus -projekti Säätiön hallitus/johtokunta 2011 Puheenjohtaja: Pentti Silvola Varapuheenjohtaja: Ahti Karvonen Jäsenet: Olavi Jakkula, Esa Riippa, Jorma Heikkilä, Jukka Tikanmäki, Tuomo Karjalainen, Eero Merilä Sihteeri ja esittelijä: Jaakko Tarakkamäki, rehtori Johtokunnan henkilöstöedustaja: Matti Vähäjylkkä, kouluttaja, Yrittäjäinstituutti Säätiön perustajajäsenet: 46 kuntaa ja kuntayhtymää Oulun läänistä, Oulun yliopisto, KTV ja KVL Haapaveden Opisto, Postipankki Tilintarkastajat: KHT Risto Hyvönen ja KHT Kari Spårman 6

7 Talous 7 6 Milj. LIIKEVAIHDON KEHITYS Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ollen 6,5 milj.. Liikevaihdosta PSK-Aikuisopiston osuus oli 5,4 milj. ja PSK-Service Oy:n osuus 1,1, milj.. Konsernin talous pysyi vakaana SUORITETUT NÄYTTÖTUTKINNOT 2011 Perustutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi Tieto- ja viestintätekniikanperustutkinto, datanomi Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Perustutkinnot yhteensä Ammattitutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Ammattitutkinnot yhteensä Erikoisammattitutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Johtamisen erikoisammattitutkinto 6-6 Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 1-1 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 1-1 Erikoisammattitutkinnot yhteensä Kaikki tutkinnot yhteensä KOULUTUSTEN OPISKELIJAPÄIVIEN JAKAUTUMINEN Työvoimakoulutus Perustutkintokoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Muu koulutus PSK-Service Oy Yhteensä

8 Johtaminen & Valmennus -palveluyksikkö VUOSI 2011 oli Johtaminen & Valmennus -palveluyksikön osalta useilla mittareilla erittäin tuloksellinen vuosi. Viime vuoden tulos parani entisestään sekä opiskelijatyöpäivien määrällä, että liikevaihdon määrällä mitattuna. Järjestämistämme koulutuksista kertyi opiskelijatyöpäiviä yhteensä (vuonna ), joista työvoimakoulutuksista (vuonna ) ja omaehtoisista koulutuksista (vuonna ). Palveluyksikön liikevaihto oli noin 1,4 milj. (vuonna ,24 milj. ), josta pääosa - yli 1,2 milj. (vuonna 2010 yli 1,1 milj. ) tuloutui työvoimakoulutuksista. Koulutuspalvelut Johtaminen & Valmennus on moniammatillisten osaajien palveluyksikkö. Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. erityyppiset johtamiskoulutukset, sekä lyhyempinä täsmäkoulutuksina että pitempikestoisina tutkintoon valmistavina koulutuksina. Vuoden 2010 kesäkuussa johtamisen tutkintotoimikunta myönsi PSK- Aikuisopistolle johtamisen erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeudet, joten olemme voineet laajentaa palvelutarjontaamme johtamisen erikoisammattitutkintojen järjestämiseen. Vuonna 2011 järjestimme kolme johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, joista kaksi Oulussa ja yhden Vantaalla. Kuluneena vuonna ensimmäiset johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajat valmistuivat PSK-Aikuisopistosta ja johtamisen tutkintotoimikunta myönsi heille johtamisen erikoisammattitutkinnon tutkintotodistuksen. Olemme usean vuoden ajan järjestäneet sihteerin ammattitutkintoon valmistavia koulutuksia monipuolisilla suuntautumisvaihtoehdoilla, mm. talousassistentti, projektiosaaja, sosiaali- ja terveysalan osaaja. Vuonna 2011 valmistavien koulutuksen painopisteinä olivat taloushallinnon teemat. Järjestimme kaksi valmistavaa koulutusta työvoimapoliittisena ja yhden omaehtoisena monimuotokoulutuksena. Sihteerin ammattitutkinnon järjestämisestä vastaamme itse. Palveluyksikkö vastaa pääsääntöisesti PSK-Aikuisopiston kielikoulutusten järjestämisestä. Vuonna 2011 järjestimme useita suomen-, englannin- ja ruotsin kielen koulutuksia sekä koulutusohjelmiimme sisältyvinä että yhteistyökumppaneillemme suunnattuina. Vuonna 2011 järjestimme yhteensä 31 erimittaista koulutusta, pitkistä 300 työpäivää kestävistä maahanmuuttajille suunnatuista luku- ja kirjoitustaidon & kotoutumiskoulutuksista pitkiin tutkintoihin valmistaviin (johtamisen erikoisammattitutkinto ja sihteerin ammattitutkinto) ja viiden päivän mittaiseen Introduction to Film-Making (Comenius-Grundtvig) koulutukseen. Järjestämistämme koulutuksista 26 oli työvoimapoliittista koulutusta ja viisi omaehtoista koulutusta. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankkimana järjestimme vuonna 2011 yhteensä 20 erilaista koulutusta maahanmuuttajille. Koulutusten teemoina oli luku- ja kirjoitustaidon & kotoutumistaitojen opiskelu, asiakaspalvelutaitojen kehittäminen, nuorten ohjaaminen työelämään, sekä suomen kielen ja työelämävalmiuksien hiominen työelämää varten (Kielitaidolla työelämään -koulutukset). Järjestimme lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoimaan KotoTyö- 8

9 hankkeeseen liittyvän työelämään ohjaavan koulutuksen pakolaistaustaisille maahanmuuttajille. Hankkeen tarkoituksena oli kotouttaa maahanmuuttajat työn avulla suomalaiseen yhteiskuntaan. Johtaminen & Valmennus- palveluyksikön henkilöstö osallistui aktiivisesti myös hanketyöskentelyyn vuoden 2011 aikana. Olimme mukana mm. Työtutka, HOKES-, Virve- ja Aikuiskeke -hankkeissa. Henkilöstö Palveluyksikössä työskenteli vuoden 2011 aikana 13 päätoimista kouluttajaa, sihteeri, koulutuspäällikkö sekä useita tuntikouluttajia. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2011 aikana erittäin tehokkaassa käytössä koulutuskysynnän jatkuessa vilkkaana. Kouluttajat toimivat oman palveluyksikkönsä koulutusten vastuukouluttajina ja kouluttajina, mutta myös hyvässä yhteistyössä Tietotekniikan-, Yrittäjyyden-, ja Sosiaali- ja terveys palveluyksiköiden koulutuksissa pääsääntöisesti kouluttajina, mutta myös vastuukouluttajina. Kouluttajien ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat erinomaisen korkealla tasolla. Kaikilla palveluyksikön kouluttajilla on ylempi korkeakoulututkinto ja suurimmalla osalla myös pedagoginen pätevyys. Tämä mahdollistaa laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamisen. Kouluttajat osallistuivat vuoden aikana oman alansa lyhytkoulutuksiin. Näyttötutkintomestaripätevyys on palveluyksikössä tällä hetkellä kolmella kouluttajalla ja koulutuspäälliköllä. Henkilöstö osallistui aktiivisesti yhteistyöverkostojen luomiseen työelämän edustajien kanssa sekä tarjoamalla koulutuspalveluja, että vierailemalla lukuisilla työpaikoilla opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ohjaamassa. Katse tulevaisuuteen - Uuden suunnittelua ja toteuttamista Johtamis- ja asiantuntijakoulutusten sisältöjä kehitettiin vuoden 2011 aikana yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Avainsanana kehitystyössä on asiakaslähtöisyys ja työelämän tarpeiden huomioiminen koulutusten opetussuunnitelmien laadinnassa. Koulutustuotteita markkinoitiin aktiivisesti eri työelämäyhteyksissä. Työhyvinvoinnin teema ja muutoksen hallinta olivat vahvasti esillä vuonna 2011 järjestetyissä johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa. Myös vuonna 2012 työhyvinvointiin ja muutoksen hallintaan liittyvät kysymykset tulevat olemaan vahvasti esillä koulutusten sisällöissä. Tämän lisäksi tulemme nostamaan esille mm. kestävän kehityksen teemoja. Koulutustuotteiden kehitystyötä pyritään entistä voimakkaammin tekemään yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Uusia maahanmuuttajille suunnattuja koulutustuotteita käynnistettiin ja kehitettiin, mm. Kielitaidolla työelämään -koulutukset, joiden järjestäminen käynnistettiin alkuvuodesta Kielitaidolla työelämään -koulutuksia toteutetaan myös vuonna Vuonna 2012 tavoitteena on jatkaa hyvää yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä työvoima- ja elinkeinotoimistojen kanssa työvoimapoliittisten koulutusten toteuttamisessa. 9

10 Tietotekniikkapalveluyksikkö TIETOTEKNIIKKAPALVELUYKSIKÖN HENKILÖSTÖ koostuu osaavista alan kouluttajista ja IT-tukihenkilöistä. Henkilöstön toimesta aloitettiin vuonna 2011 useita eri koulutuksia, otettiin käyttöön uusia opetusmenetelmiä sekä vahvistettiin olemassa olevia ja mietittiin uusia innovatiivisia tapoja toteuttaa koulutuksia. Toteutimme tietotekniikkapalveluyksikön tuottamia koulutuksia ja olimme kouluttajina mukana useissa Aikuisopiston muiden palveluyksiköiden ja PSK-Service Oy:n koulutuksissa Oulun alueella, Oulun eteläisellä alueella ja Kainuussa. Koulutustoiminta Tietotekniikkapalveluyksikössä vietiin loppuun, jatkettiin tai käynnistettiin vuoden 2011 aikana useita erillisiä koulutushankkeita. Keväällä 2010 aloittaneet pelialalle suuntautuneet tietojenkäsittelyn perustutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat valmistuivat datanomeiksi elokuussa Koulutusta toteutettiin yhdessä PSK-Service Oy:n sekä oululaisten pelialan yritysten eli Tuonelan ja LudoCraftin kanssa. Syksyllä 2010 alkanut käytöntuen osaamisalaan liittyvä ja pääsääntöisesti oppisopimuksella toteuttava tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon valmistava koulutus ja tutkinnon osien suorittaminen eteni suunnitellusti. Syksyllä 2011 aloitti opinnot verkkokaupan osaajiksi kouluttautuva tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (ohjelmistotuotannon osaamisala) valmistava ryhmä. Valmistavaan koulutukseen kiinnostus oli suuri jo heti markkinoinnin alettua. Työvoimapoliittisena koulutuksena järjestimme Oulussa ohjelmistokehityksen koulutusohjelman sekä useita työhön ja koulutukseen ohjaavia koulutuksia. Eri koulutuksissa suoritettiin runsaasti TIEKE ry:n ylläpitämiä Tietokoneen käyttäjän A- ja AB -korttitutkintoja. Henkilöstö ja osaaminen Osastolla oli vuoden 2011 aikana seitsemän päätoimista kouluttajaa, kaksi IT-tukihenkilöä, koulutussihteeri ja koulutuspäällikkö. Kouluttajilla oli useita vastuualueita koulutuksissa. Kolme kouluttajaa työskenteli vastuukouluttajina eri ryhmissä, vastaten 1-3 eri ryhmästä. Kaksi kouluttajaa toimi vastaavina näyttötutkintomestareina tietojenkäsittelyn / tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. 10

11 Kouluttajien laaja-alainen osaaminen kattaa esimerkiksi Windows ja Mac käyttö- ja palvelinjärjestelmiä, MS Office-työvälineohjelmat, Internetin ja sähköpostin käytön, julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmia, www-sivujen tekemisen (HTML, CSS), ohjelmoinnin (C/C++, JAVA, PHP), tietokantojen hyödyntämisen (MySQL), englanninkielen koulutuksen, sosiaalisen median hyödyntämisen, urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä markkinointiin ja yrittäjyyteen liittyvät teemat. IT-tuen kannalta katsottuna vuosi 2011 oli hyvin monipuolinen. Vuoden 2011 aikana IT-tukihenkilöstö ylläpiti Kansankadun, Rautionkadun ja Arkistokadun Oulun yksiköissä viittätoista 5-22 opiskelijan ATK-luokkaa sekä keskimäärin 60 henkilökunnan käytössä olevaa tietokonetta. ATK-luokkien käyttöä suunnattiin pääsääntöisesti eri ohjelmistokokoonpanojen mukaan: taloushallinto, multimedia ja kuvankäsittely (Adoben uusimmat tuotteet), toimisto-ohjelmisto (MS Office 2007/2010), Vista-, Mac OS X- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmät. Myös oppilaitoksessa käytössä olevien oppimisympäristöjen edu.psk.fi (Moodlepohjainen) ja ACP-ylläpito oli IT-tuen tehtäviä. Kannettavin tietokonein ja internet-yhteyksin varustettuja ATK-luokkia ylläpidettiin myös ulkopaikkakunnilla kuten Haapavedellä, Ylivieskassa, Raahessa, Pudasjärvellä ja Kajaanissa. 11

12 Yrittäjäinstituutti Koulutustoiminta VUOSI 2011 oli toiminnallisesti hyvin vilkas, vaikka aivan vuoden 2010 tasolle ei tänä vuonna päästykään. Koulutuspalvelujen voimakas kysyntä selittyy erityisesti työvoimakoulutuksen kysynnän pysymisenä edelleen vahvana. Vuoden 2011 aikana palveluyksikkö järjesti yhteensä 36 pitkäkestoista koulutusohjelmaa. Näistä vuonna 2010 oli aloitettuja 19, joista suurin osa tutkintotavoitteisia. Lisäksi järjestettiin useita lyhyempiä koulutusohjelmia tai lyhytkoulutuksia, joista puolet toteutettiin henkilöstökoulutuksena. Aivan uutena koulutusohjelmana aloitettiin tammikuussa, ensimmäisenä Suomessa, yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutusohjelma. Toisena uutuutena PSK-Aikuisopistossa käynnistettiin liiketalouden perustutkinnon talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan opinnot loppuvuodesta Suosituimmat koulutusalat olivat ehdottomasti yrittäjyys- ja myyntivalmennukset. Vuoden 2011 aikana yrittäjän ammattitutkintoon valmistavaa ja muuta yrittäjäkoulutusta toteutettiin Oulussa, Raahessa ja Nivalassa. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 215 opiskelijaa. Myyntivalmennuksia toteutettiin Oulussa, Haukiputaalla, Ylivieskassa ja Kajaanissa. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä yli 70 opiskelijaa. Koulutuksen kehittämisessä jatkettiin tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Erityisen maininnan ansaitsee yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon toteuttaminen, johon lähti mukaan laaja verkosto alan toimijoita. Yhteistyötä jatkettiin myös taloushallinnon alalla. Tämän tuloksena ovat KLT-tutkintoon valmentava koulutus, KLT-tutkinnon ylläpito ja palkkahallinnon täydennyskoulutusohjelma. Vuoden 2011 aikana yksikön koulutusohjelmiin osallistui yhteensä 666 henkilöä. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä kappaletta. Ammatillisen lisäkoulutuksen osuus volyymista oli 28 %, oppisopimuskoulutuksen osuus 12 %, perustutkintojen osuus 8 %, työvoimakoulutuksen osuus 50 % ja muut 2 %. Palveluyksikön koulutustoiminnan liikevaihto oli noin 1,3 milj.. Näyttötutkinnot ja niiden kehittäminen Vuoden 2011 aikana palveluyksikössä suoritettiin yhteensä 201 näyttötutkintoa, joista kokotutkintoja oli 193. Tutkintosuorituksia kertyi ennätyksellinen määrä. Tämä johtui osaltaan omien tutkintoon valmistavien ryhmien suuresta määrästä, sekä osaltaan siitä, että järjestimme tutkintoja myös muille valmistavan koulutuksen järjestäjille. Näistä merkittävimmät yhteistyökumppanit olivat Oulun Aikuiskoulutuskeskus sekä Jyväskylän ammattiopiston ja Äänekosken oppisopimustoimistot. Myös Kemijärvelle Itä-Lapin ammattiopistoon solmittiin sopimus luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon järjestämisestä. YRITTÄJÄINSTITUUTTI-PALVELUYKSIKKÖ, SUORITETUT NÄYTTÖTUTKINNOT V koko tutkinto osatutkinto tutkintosuoritukset Liiketalouden perustutkinto Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 1-1 Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 1-1 PALVELUYKSIKKÖ YHTEENSÄ

13 Vuoden 2011 aikana palveluyksikössä haettiin järjestämissopimukset seuraaviin näyttötutkintoihin: Liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Yrittäjyysalan tutkintotoimikunta hyväksyi joulukuussa 2011 valtakunnan ensimmäisen yritysneuvojan erikoisammattitutkintosuorituksen. Suorittaja oli projektipäällikkö Sirpa Nevanperä Oulaisista. Vuoden 2011 aikana järjestettiin yhteistyössä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa Oulun Konttorin taloushallinnon henkilöstön osaamisen kehittämiskoulutus. Tässä yhteydessä Oulun Konttorin henkilöstöstä 18 suoritti taloushallinnon ammattitutkinnon. Toimikaudella koulutuspäällikkö Jukka Matero toimii opetusalan edustajana kahdessa tutkintotoimikun- nassa; yrittäjyysalan ja maatilatalouden toimikunnissa. Henkilöstöresurssit ja osaaminen Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana 12 kouluttajaa, projektipäällikkö ja koulutuspäällikkö. Lisäksi palvelujen tuottamiseen osallistui suuri määrä tuntiopettajia ja arviointiryhmien jäseniä. Kouluttajien ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat erittäin hyvällä tasolla. Erityisesti on mainittava vahva työelämän kokemus. Vuoden lopussa yksikön henkilöstöstä pedagogisesti päteviä oli yhdeksän ja näyttötutkintomestareita 12. Vuoden lopussa pedagogisessa koulutuksessa oli kolme henkilöä. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2011 aikana erittäin tehokkaassa käytössä, koska koulutuskysyntä jatkui vilkkaana. Kuvassa tutkintovastaava Tarja Pahnila, Sirpa Nevanperä, näyttötutkintomestari Tarja Niskanen ja Ylivieskan seutukunnan seutujohtaja Timo Kiema. TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON KUNNIAKIRJAT OULUN KONTTORIN RYHMÄLLE SIRPA NEVANPERÄ OULAISISTA - SUOMEN ENSIMMÄINEN YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON SUORITTAJA Yrittäjyyden edistäminen ja kehittäminen on yksi Suomen tulevan menestyksen kulmakivistä. Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon valmistava koulutus aloitettiin ensimmäisenä Suomessa PSK-Aikuisopistossa Oulussa tammikuussa Kehitysinsinööri Sirpa Nevanperä toimii yrityskehittäjänä Ylivieskan seutukunnan yritysten kehittämiseen liittyvissä hanketehtävissä. Tutkinto hyväksyttiin Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnassa Tutkinto on alan ja Suomen ensimmäinen. Koulutus ja tutkinto järjestettiin oppisopimuskoulutuksena Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen kautta. Vuosina Oulun Konttorin henkilöstöstä noin 30 osallistui kirjanpidon ja palkkahallinnon täydennyskoulutukseen. Heistä 18 henkilöä suoritti taloushallinnon ammattitutkinnon. Tutkinnon järjestämisestä vastasi PSK-Aikuisopisto ja valmistavasta koulutuksesta Oulun Aikuiskoulutuskeskus. Kunniakirjat jakoivat näyttötutkintomestari Matti Vähäjylkkä ja koulutuspäällikkö Jukka Matero. Tutkintojen suorittamisen myötä henkilöstön osaaminen laajeni ja syveni omilla osaamisalueillaan. Osaamisen kehittämisellä organisaatio pystyy paremmin vastamaan tuleviin talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämishaasteisiin. 13

14 Sosiaali- ja terveys palveluyksikkö Koulutustoiminta SOSIAALI- JA TERVEYS PALVELUYKSIKKÖ tuottaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavaa valmistavaa koulutusta on järjestetty vuodesta 2008 alkaen. Sosiaali- ja terveys palveluyksikön tuottamissa koulutuksissa opiskeli kaikkiaan 174 opiskelijaa vuonna Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotodistuksen sai 11 opiskelijaa osaamisalana joko asiakaspalvelu ja tietohallinta tai vanhustyö. Osatutkintoja suoritti 12 lähihoitajaa, jotka täydensivät lähihoitajan osaamistaan asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisaloilla. Tutkintoon johtavaa valmistavaa koulutusta järjestettiin työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena Haapavedellä ja omaehtoisena monimuotokoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena Oulun toimipisteessä. Tutkinnot toteutettiin yhteistyössä Edupolin ja Oulun Diakoniaopiston kanssa. PSK-Aikuisopistolla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalavaihtoehtoja ovat asiakaspalvelu ja tietohallinta, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito sekä vanhustyö. Palveluyksikön koulutustarjontaan kuuluu sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi ammatillisena lisäkoulutuksena tarjottavat lyhytkoulutukset yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Erimittaiset ensiapukoulutukset ja sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus olivat kysyttyjä koulutustuotteita. Näihin koulutuksiin osallistui kaikkiaan 32 henkilöä. Syyskuussa käynnistimme Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa yhteishankintana toteutettavan TäsmäKoulutuksen Hoivakoti Paavolan henkilöstölle Reisjärvellä. TäsmäKoulutus on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen lisäkoulutus. Koulutussisällöt suunnittelimme yhdessä yrityksen kanssa heidän tarpeisiin. Hoitotyön päivityskoulutukseen sisältyy 16 opetuspäivää, joista seitsemän toteutui vuonna Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kehittämistyöryhmä Perustimme syksyllä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kehittämistyöryhmän. Työryhmään kuuluu työelämän edustajia sosiaali- ja terveysalan eri toimialoilta, oppisopimustoimistosta, säätiön ja oppilaitoksen työntekijäedustajia ja opiskelijaedustajia. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran marraskuussa. Työryhmän tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valmistavaa koulutusta ja tutkintotilaisuuksien järjestämistä työelämälähtöisesti. Hanketyöskentely Palveluyksikkö on yhteistyökumppanina mukana Oulun Palvelualan Opiston koordinoimassa, Laajentuvat työnkuvat puhdistuspalvelualan ammattilaisten työssä -hankkeessa. Sen tavoitteena on kehittää puhdistuspalvelualan työnkuvia 14

15 monipuolisemmiksi ja joustavimmiksi. Kehittäminen tapahtuu tarkastelemalla puhdistuspalvelualan valittujen työntekijäryhmien käytännön työnkuvia ja kehittämällä niitä siten, että ne hyödyttävät organisaatioiden tehokkuutta työn organisoinnin kautta huomioiden myös työntekijöiden hyvinvoinnin. Työnkuvien laajentamista tarkastellaan erityisesti hoivaja ravitsemisalojen osaamiskokonaisuuksien näkökulmista. PSK-Aikuisopisto tuo hankkeeseen hoiva-alan osaamista. Palveluyksikkö työskentelee myös Työtehoseuran koordinoimassa Työtutka-hankkeessa. Työtutka - työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa -yhteistyöhanke on osa Työtehoseuran valtakunnallista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Tehtävään liittyvillä hankkeilla pyritään luomaan yhteistyömalleja ja kehittämiskumppanuuksia koulutuksen järjestäjien ja työelämän välille. Hanke on saanut rahoitusta Opetushallitukselta ja Euroopan sosiaalirahastolta. Henkilöstöresurssit ja osaaminen Vuoden lopussa palveluyksikössä työskenteli neljä kouluttajaa ja koulutuspäällikkö. Palveluyksikössä neljällä on ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pätevyys. Näyttötutkintomestareita on kolme ja kaksi kouluttajaa aloitti marraskuussa näyttötutkintomestariopinnot. Yhdellä kouluttajalla on SPR:n ETK-kouluttajaoikeudet ja SPEK:n hallinnoiman sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen kouluttajaoikeudet. 15

16 Hankkeet Kipinää kylille Kipinää kylille -hanke oli yleishyödyllinen maaseudun kehittämishanke, ja sen päätavoite oli kehittää kyliä. Hankkeen aikana aktivoitiin maaseudun kyliä ja mietittiin yhdessä kyläyhdistysten ja muiden kylien toimijoiden kanssa keinoja, joilla edistetään Pohjois-Pohjanmaan kylien elinvoimaisuutta. Kylien ja kuntien tai kaupunkien yhteistyötä on pyritty edistämään hankkeessa monin tavoin. Lisäksi hankkeen tärkeäksi kehittämiskohteeksi nousivat nuoret, joiden asioiden ympärille ideoitiin ja tehtiin hankkeen avulla erilaisia toimenpiteitä. Hanketta rahoitti pääosin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Opetushallituksen hankkeet VIRVE VIREYTTÄ VERTAISARVIOINNILLA NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINTAAN ( ) Tavoitteena oli vertaisarvioinnin avulla löytää hyviä käytäntöjä näyttötutkintojärjestelmän eri osapuolten toimintaan. PSK-Aikuisopisto osallistui hankkeen aikana kahteen eri arviointitilaisuuteen arvioijana ja järjesti yhden arvioitavan tutkintotilaisuuden. YMPÄRISTÖALAN VERKOSTO: KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMAT POHJOIS- POHJANMAAN AIKUISOPISTOIHIN ( ) Hankkeessa laadittiin kattava ja monipuolinen kestävän kehityksen ohjelma, johon valittiin kahdeksan teemaa toteutettaviksi vuonna Lisäksi kestävän kehityksen sisällyttäminen opetukseen aloitettiin perustamalla KeKe opetukseen -työryhmä. SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ( ) Tavoitteena on kehittää sosiaalisen median käyttöä perustutkintojen opetuksessa ja henkilökohtaistamisessa. Tarkoituksena on myös selvittää yritysten sosiaalisen median hyödyntämisen nykytilaa ja tarpeita. Tyke-hankkeet MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN YRITTÄJYYDEN, LIIKETOIMINTAOSAAMISEN JA TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMISEN TUKIHANKE ( ) Hanke on koonnut hajallaan olevia toimijoita ja paikallista erityistietoa maahanmuuttajataustaisten yrittäjyyteen, liiketoimintaosaamiseen sekä työelämään siirtymisen erityispiirteistä ja haasteista. Hankkeessa on muokattu kerätyn tiedon perusteella kehitysmalli alueen kehittäjä- ja kouluttajatoimijoille. YRITTÄJYYSPOLKU HAAPAVESI ( ) PSK-Aikuisopisto toimi hankkeessa yhteistyössä Haapaveden yrittäjät ry:n kanssa. Heidän jäsenkunnalleen tehtiin koulutustarvekysely, jossa selvitettiin yritysten kehittämistarpeita. Tulosten pohjalta toteutettiin Haapavedellä kolme osallistavaa kehittämispäivää. Yrittäjistä valittiin myös muutamia halukkaita pilottiyrittäjiä, joiden kanssa toteutettiin intensiivistä kehittämistyötä. LAAJENTUVAT TYÖNKUVAT PUHDISTUSPALVELUALAN AMMATTILAISTEN TYÖSSÄ ( ) Hankkeen tavoitteena on kehittää puhdistuspalvelualan työnkuvia monipuolisemmiksi ja joustavimmiksi. Kehittäminen tapahtuu tarkastelemalla puhdistuspalvelualan valittujen työntekijäryhmien käytännön työnkuvia ja kehittämällä niitä siten, että ne hyödyttävät organisaatioiden tehokkuutta työn organisoinnin kautta huomioiden myös työntekijöiden hyvinvoinnin. Työnkuvien laajentamista tarkastellaan erityisesti hoiva- ja ravitsemisalojen osaamiskokonaisuuksien näkökulmista. YRITTÄJYYSPOLKU HAUKIPUDAS ( ) PSK-Aikuisopisto toimii Haukiputaan alueella yhteistyössä Haukiputaan yrittäjät ry:n kanssa. Hankkeessa tehtiin jäsenkunnalle koulutustarvekysely, jossa selvitettiin yritysten kehittämistarpeita. Kyselyn pohjalta suunnitellaan yhteistyötä ja toteutetaan osallistavia kehittämispäiviä. Yrittäjistä tullaan myös nostamaan muutamia halukkaita pilottiyrittäjiä, joiden kanssa toteutetaan intensiivistä kehittämistyötä. SULAKE SUJUVUUTTA LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMISEEN ( ) Hankkeen tavoitteena on parantaa mikro- ja pk-yritysten valmiuksia ottaa käyttöön laatujärjestelmä oman toiminnan kehittämisen tukena, varmistaa yritysten kelpoisuus toimia palveluntarjoajana sekä kehittää yritysten kilpailukykyä ja 16

17 PSK-Service Oy henkilöstön osaamista laadunhallinnasta. Tavoitteena on myös luoda kriteeristöjä selventävä laatuohjelmamalli (kaupan ja palvelualan toimialalle) erityisesti mikroyritysten käyttöön. VERKOSTOITUMISELLA LIIKETOIMINTAHYÖTYÄ SIIKALATVAN ALUEEN YRITTÄJILLE ( ) Hankkeen tavoitteena on lisätä liiketoimintamahdollisuuksia aktiivisen verkostoitumisen ja sen edistämisen keinoin Siikalatvalla. Hanke pohjautuu viime rahoituskauden Haapaveden yrittäjät ry:n kanssa tehtyyn Yrittäjyyspolku-hankkeeseen. VERKKOKAUPASTA TYÖKALU PK-YRITYKSILLE ( ) Hankkeessa selvitetään, miten verkkokauppaa suunnittelevat tai jo toteuttavat yhteistyöyritykset tällä hetkellä toimivat ja näkyvät Internetissä. Hanke keskittyy sekä verkkokauppatoiminnan tekniseen osaamiseen että liiketoimintaosaamiseen. Hankkeen lopullisena tavoitteena on hankkeessa mukana olevien pk-yritysten verkkokaupan ja Internet-näkyvyyden kehittäminen ja parantaminen. KESTÄVÄ KEHITYS YRITYSTEN TOIMINTAMALLIKSI ( ) Hankkeessa on tarkoituksena tavoittaa Oulun seudulta eri aloilla toimivia pienehköjä yrityksiä ja kehittää niiden kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintamallia. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä työelämän yleistä tietoisuutta lainsäädännöstä ja olemassa olevista käytännöistä kestävään kehitykseen liittyen. AIKUISKOULUTUKSEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SISÄLLÖT, MENETELMÄT JA KRITEERIT ( ) Hankkeen lähtökohtana on ammatillisen tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen laadun parantaminen kehittämällä malli kestävän kehityksen sisällyttämisestä ammatillisen tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hankkeen yhteydessä tuotetaan myös ammattialakohtaisia kestävän kehityksen sisältöjä ja rakennetaan kestävän kehityksen pedagoginen malli sekä oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien sovellusohje ammatilliseen tutkintotavoitteiseen lisäkoulutukseen. VUOSI 2011 oli PSK-Service Oy:n 4. toimintavuosi. Toiminta keskittyi edelleen voimakkaasti ICT-alan ohjelmointikoulutukseen. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin kolmanneksen ollen 1,1 milj.e. Toimintavuosi 2011 oli työvoimakoulutuksen ja ICT-alan kovasti vaihtelevasta kysynnästä johtuen hyvin työntäyteinen. Koulutusvolyymi kohosi yli opiskelijatyöpäivään. Yrityksen työntekijämäärä kasvoi 11 henkilöön. Koulutustoimintaa oli Oulussa, Espoossa, Tampereella ja Salossa. Yrityksen toimipisteet sijaitsivat Oulussa ja Espoossa. PSK-Service Oy toteutti toimintavuoden aikana Oulussa laajan ICT-alan Täsmäkoulutuksen ja siihen liittyneen Optiohankinnan yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alan merkittävimpien ICT-alan toimijoiden kanssa. Koulutukseen osallistui työntekijöitä kaikkiaan 27 eri yrityksestä, tosin valtaosa koulutukseen osallistuneista oli Nokia Oyj:n työntekijöitä. Yhteensä Oulun Täsmäkoulutukseen ja optiohankintaan osallistui 653 henkilöä. ICT-alan koulutukseen tuli selkeä muutos huonompaan keväällä 2011, kun Nokia Oyj ilmoitti luopuvansa perinteisistä ohjelmointikielistä ja aloitti yhteistyön Microsoftin kanssa. Tämä johti kiinnostuksen hiipumiseen alan koulutusta kohtaan. Vuoden loppupuolella päätettiinkin lopettaa koulutustoiminta Espoossa, Tampereella ja Salossa. Oulun ICT-Täsmäkoulutus vietiin loppuun, joskin siinäkin koulutukseen osallistuneiden määrä väheni voimakkaasti. ICT-alan turbulenttisesta kysyntämuutoksesta johtuen tavoitteiden mukaisista koulutusmääristä jäätiin selvästi ja yhtiön taloudellinen tulos jäi tavoitteesta ollen tappiollinen. Erityisesti ICT-Täsmäkoulutuksien ongelmana oli ilmoittamatta jääneet poissaolot ja peruutukset, joista osa johtui projektikiireistä. Myös eri yritysten YT-neuvottelut osuminen samaan aikaan vaikeutti koulutukseen liittyvien kurssien toteutusta merkittävästi. Osa kursseista jouduttiin toteuttamaan merkittävästi vajaina, mistä aiheutui taloudellista rasitetta kouluttajaorganisaatiolle. Vuonna 2012 yritys jatkaa toimintaansa rajusti supistuneena: Henkilökunnan määrä on ainoastaan yksi kouluttaja. ICT-toimialan pienentynyttä kysyntää palvellaan yhteistyössä muiden alan kouluttajayritysten kanssa. ICT-alan koulutustoiminnan lisäksi yhtiö toteuttaa yhdessä PSK-Aikuisopiston kanssa yrityksille ja yhteisöille suunnattua verollista henkilöstökoulutusta kaikilla sen toimialoilla. 17

18 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Työtä vastaavaa koulutusta eri aloille PSK-AIKUISOPISTON hallinnoiman Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on työelämän kehittäminen järjestämällä oppisopimuskoulutusta tiiviissä yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa. Olemme asiakas- ja työelämälähtöinen, laadukkaasti toimiva yksityisten oppilaitosten muodostama oppisopimuskeskus, jolla on laaja yhteistyöverkosto. Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöoppilaitoksia ovat Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto, PSK-Aikuisopisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset, julkinen sektori mm. kaupungit ja kunnat sekä ns. kolmas sektori mm. yhdistykset ja järjestöt. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus toimii kaikilla aloilla vaikka toiminnassa painottuvat erityisesti yhteistyöoppilaitosten alat. Keskeisimpiä alojamme ovat yrittäjyys, kauppa ja hallinto, puhdistuspalveluala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala sekä perhe- ja nuorisotyö. Vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa koulutukseen osallistuneita oli noin 450 opiskelijaa. Suurin osa koulutuksesta oli tutkintoon johtavaa koulutusta. Suosituimpia perustutkintoja olivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto. Tutkintoon johtavassa lisäkoulutuksessa yleisimpiä tutkintoja olivat johtamisen erikoisammattitutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto ja siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto. Laatua oppisopimukseen Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa tehdään jatkuvaa laadun parantamistyötä ja seurantaa. Asiakkaiden palautetta oppisopimuskeskuksen toiminnasta kartoitetaan oppisopimuksen eri vaiheissa. Vuoden 2011 asiakaspalvelukyselyn mukaan opiskelijat ja työpaikkakouluttajat ovat tyytyväisiä oppisopimuskeskuksen palveluihin (ka 3,6, asteikolla 1-4). Vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus teki vuoden 2010 EFQM-mallin mukaisen itsearvioinnin. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen vahvuuksia sisäisen arvioinnin pohjalta ovat mm. ystävällinen ja joustava asiakaspalvelu, ajanmukaiset sähköisen asioinnin palvelut, avoin vuorovaikutus, prosessien jatkuva mallintaminen ja aktiivinen laatu- ja strategiatyö, jossa koko henkilöstö on mukana. Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi asetettiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen ja henkilökohtaistamisen kehittäminen yhteistyöverkostossa. Oppisopimusprosessin ja henkilökohtaistamisen laadun kehittäminen Vuonna 2011 oppisopimuskoulutuksen laadun ja henkilökohtaistamisen kehittämiseen uusia suuntaviivoja toi Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2009 käynnistämän laadun kehittämishankkeen yhteydessä laaditut oppisopimuskoulutuksen erityispiirteet ja viranomaistoiminnan laatukriteerit (Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen, Opetus ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8.). Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa päivitettiin vuonna 2011 oppisopimusprosessi yhteistyöoppilaitosten kanssa vastaamaan viranomaistoiminnalle asetettuja laatukriteereitä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota henkilökohtaistamisen laatuun ennen oppisopimuskoulutuksen solmimista. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön verkkopohjaiset työvälineet henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaistamiseen liittyvässä sisäisessä kehittämisprojektissa sovelletaan Campus sopimus pro -ohjelmaa. Ensimmäiset kokemukset Campus sopimus pro -ohjelman soveltamisesta henkilökohtaistamiseen saatiin jo loppuvuonna

19 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa yksi keskeinen kehittämiskohde vuoden 2011 aikana on ollut työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen. Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen pohjautuu etenkin työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jota täydennetään ja syvennetään tietopuolisilla opinnoilla. Koulutus on siis keskeinen osa opiskelijan työn kehittämistä ja tätä kautta tärkeä osa koko yrityksen kehittämistä. Opiskelijan oppimisessa ja kehittymisessä työpaikkakouluttajalla on merkittävä rooli. Työpaikkakouluttajien tukemiseksi ja opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen edellytysten parantamiseksi aloitimme vuoden 2011 TUULISENA PÄIVÄNÄ Haukiputaalla oranssit huomioliivit liikkuvat jonossa. Jono Pelle Torpan päiväkodin lapsia kulkee liukurit heiluen kohti mäkeä. Parkkipaikan reunalla lapsi ilmaisee asiansa kuuluvalla äänellä. Tiina Pollari hymyilee ja tuumaa: - Meillä näitä persoonallisuuksia mahtuu ryhmään. Tälle persoonallisuudelle on sattunut väärän värinen liukuri. Tiina kaappaa lapsen syliinsä, ja kohta koko liukuridraama unohtuu. Tiina työskentelee yksityisessä päiväkodissa, ensimmäisen vuoden hän toimi harjoittelijana. - Oli niin motivoitunut ja aktiivinen harjoittelija, että en voinut päästää käsistä, nauraa päiväkodin johtaja Auli Nurkkala. - Olin jo päättänyt, etten enää ota oppisopimuslaisia. Kuulin kuitenkin tästä lastenohjaaja-tutkinnosta ja se kuulosti sopivalta, koska opiskelija voi olla lähes koko työssäoppimisensa omalla työpaikallaan, Auli jatkaa. Tiina opiskelee lapsi- ja perhetyön perustutkintoa, ja tietopuoliset opinnot käydään Kalajoen Kristillisen Opiston Oulun toimipisteessä. Tutkinto pätevöittää työskentelemään mm. varhaiskasvatuksen parissa, perhetyössä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Yhteistyö oppilaitoksen ja oppisopimustoimiston kanssa on sujunut hyvin. Työnantajan kannalta on hyvä, että opiskelija on palaikana säännölliset työpaikalla tapahtuvan oppimisen koulutukset. Koulutuspäiviin osallistui vuoden aikana yhteensä 43 uutta työpaikkakouluttajaa. Vuonna 2011 työpaikkakouluttajien työn tueksi valmistui myös Työpaikalla tapahtuvan oppimisen -opas. Työssäoppimisen näkökulma on ollut keskeinen vuonna 2011 myös sähköisen asioinnin kehittämisessä. Vuonna 2010 käyttöön otetun sähköisen työssäoppimisen suunnitelman käyttöä on laajennettu ja kehitetty edelleen yhteistyössä asiakkaiden ja Rediteq Oy:n kanssa. Tällä hetkellä vuonna 2011 aloittaneista yli 90 % Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen asiakkaista on ottanut käyttöön sähköisen työssäoppimisen suunnitelman. Lastenohjaajalle opiskelu maistuu jon työpaikalla. Lähipäiviltä opiskelija tuo uusia ajatuksia ja vinkkejä työn kehittämiseen, mutta suurin osa opiskelua tapahtuu juuri siinä käytännön työssä, jota lastenohjaajan tuleekin osata tehdä. Myös Tiina on kokenut yhteistyön työpaikan, oppisopimustoimiston ja oppilaitoksen kanssa joustavaksi. Ilman sujuvaa yhteistyötä olisi voinut opinnot jäädä kesken. Mutta kun jokainen hoitaa osuutensa, ei ongelmia ole ilmennyt. - Töissä oppii parhaiten. Oppisopimus on minulle juuri oikea tapa opiskella. Samalla kertaa saan sekä työkokemusta että ammatin. En vaihtaisi pelkkään koulunpenkillä istumiseen! - Opiskelun ja työn yhteensovittaminen on joskus raskasta, mutta jaksan kun on enää vähän jäljellä. Teoriaa ja tehtäviä on tutkinnossa sopivasti. Uusia ajatuksia pääsee heti toteuttamaan käytännössä, ja hyvää on myös se, että lähijaksollakin opetus on käytännönläheistä. Opettajat opettavat asioita omien kokemustensa kautta. Tiinan opiskelu hyödyttää Aulin mukaan koko päiväkotia. - Opiskelija tuo uusia ajatuksia ja näkökulmia työpaikalle. Parhaita oppimistilanteita ovat vuorovaikutustilanteet, kuten vanhempien kanssa käytävät keskustelut. Opiskelija pääsee heti kiinni työhön. Saamme koulutettua juuri oman työyhteisön tarpeisiin sopivan työntekijän. Teksti: Sanna Hankala 19

20 Koulutustarjonta 2012 YRITTÄJYYS- JA LIIKETOIMINTAKOULUTUS Liiketalouden perustutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Yrittäjän ja toimialojen lyhytkoulutukset JOHTAMIS- JA ASIANTUNTIJAKOULUTUS Sihteerin ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Henkilöstöjohtamisen lyhytkoulutukset Kielikoulutukset TIETOTEKNIIKKAKOULUTUS Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto Yritysten A- ja AB-korttikoulutukset LUONTO-, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARA-ALAN KOULUTUS Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto Maaseudunkehittäjän erikoisammattitutkinto Toimialan lyhytkoulutukset SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osatutkinnot Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus Ensiapukoulutukset POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ Oulun toimisto Haapaveden toimisto Kansankatu 47 B, 3. krs Teknologiakylä, Kytökyläntie Oulu Haapavesi Puhelin Puhelin Faksi Faksi Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Kansankatu 47 B, 3. krs Oulu Puhelin

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 P S K - A I KU I S O P I S TO 1 9 9 0 2 0 1 0 2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö-konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö Johtaminen & Valmennus

Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö Johtaminen & Valmennus Luku- ja kirjoitustaidon koulutukset PSK-Aikuisopistossa sekä case-esimerkkejä onnistumisista ja haasteista Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö 25 vuotta Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Tutkintovastaavan rooli

Tutkintovastaavan rooli Tutkintovastaavan rooli Kouluttaja Katri Hemmilä tutkintovastaava Omnian aikuisopisto Omnian aikuisopisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä Jäsenkunnat

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa

Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa Tutkintovastaava Katri Hemmilä, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Opintosihteeri, näyttötutkintotoiminta Sirpa Virolainen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA 25.11.2013 Hki, Paasitorni Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen kehittämispäivät opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Lähde. Näyttötutkintojen laatu. Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä. Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä

Lähde. Näyttötutkintojen laatu. Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä. Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2010 Näyttötutkintojen laatu Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TAVOITTEISTA TOIMINTAAN

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TAVOITTEISTA TOIMINTAAN Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TAVOITTEISTA TOIMINTAAN Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeilla tuketaan kansallisen koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot