Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni"

Transkriptio

1 1

2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä, joita olivat mm. pääosa Oulun läänin kunnista, Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. PSK-AIKUISOPISTO on Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön ylläpitämä yksityinen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. PSK-Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta, näyttötutkintoja sekä työelämän koulutusja kehittämispalveluja. Työntekijöitä oppilaitoksessa oli toimintavuonna keskimäärin 65 henkilöä. PSK-SERVICE OY on Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön 100 %:sti omistama, maksullista palvelutoimintaa varten perustettu osakeyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa kesällä 2007, ja sen tuotteina ovat erityisesti ITC-alalle suunnatut lyhytkestoiset koulutukset ja yhteishankintakoulutukset. Koko yhtiön palveluksessa oli Suomessa vuonna päätoimista ohjelmointikouluttajaa. POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS on toiminut vuoden 2002 alusta alkaen. Yhteistyöoppilaitoksina ovat Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja PSK-Aikuisopisto. Hallinnoijana toimii PSK-Aikuisopisto, ja Oppisopimuskeskus sijaitsee oppilaitoksen Oulun toimipisteessä, Kansankatu 47:ssä. Oppisopimuskeskuksessa oli tarkasteluvuonna keskimäärin neljä päätoimista työntekijää. PSK-AIKUISOPISTON KOULUTUSALOINA ovat yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto, luonnontiede (atk), luonto- ja ympäristöala sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPPILAITOKSELLA ON NELJÄ PALVELUYKSIKKÖÄ: Johtaminen ja valmennus Yrittäjäinstituutti Tietotekniikka Sosiaali- ja terveys Vuoden 2011 aikana PSK-Aikuisopistossa on opiskellut yli 1500 opiskelijaa. Koulutukset on suunnattu jo työelämässä toimiville aikuisille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan tai vaihtaa alaa. Ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta järjestetään työvoimahallinnon kanssa yhteistyössä sitä tarvitseville. Merkittävä osa koulutuksista suunnataan yrityksille, jotka kouluttavat henkilöstöään tai haluavat rekrytoida yrityksen tarpeisiin koulutettua henkilöstöä. Koulutuksia järjestetään aina muutaman tunnin lyhytkoulutuksista muutaman vuoden kestäviin, tutkintoihin valmentavaan koulutukseen asti. Tutkintoina voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon yhteensä 13 tutkinnon osalta. 2

3 Organisaatio YRITTÄJÄINSTITUUTTI koulutuspäällikkö Jukka Matero PSK-AIKUISOPISTO rehtori Jaakko Tarakkamäki JOHTAMINEN JA VALMENNUS koulutuspäällikkö Outi Heikkilä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖN HALLITUS/JOHTOKUNTA POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS oppisopimuspäällikkö Pia Kangas TIETOTEKNIIKKA koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma PSK-SERVICE toimitusjohtaja Jaakko Tarakkamäki SOSIAALI- JA TERVEYS koulutuspäällikkö Anu Riippa TUKIPALVELUT koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Suopursu PSK-Aikuisopiston logon kuvasymboli esittää suopursua, joka on myös Pohjois- Pohjanmaan maakuntakukka. 3

4 Rehtorin katsaus Toimintavuosi 2011 VUOSI 2011 oli Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön 21. toimintavuosi. Vuosi oli edellisvuoden tapaan hyvin työntäyteinen. Koulutusvolyymi pysyi edellisvuoden korkealla tasolla ollen opiskelijatyöpäivää. Tästä oli PSK-Aikuisopiston osuus optpv ja PSK-Service Oy:n osuus noin optpv. Volyymia ylläpitivät työvoimakoulutuksena toteutetun MAMUkoulutuksen, SOTE-alan ja PSK-Service Oy:n toteuttaman ICT-alan koulutuksen vahvat kysynnät. Oppisopimuskoulutuksen määrä taas väheni edelleen. Ammatilliset perustutkinto- ja ammatilliset lisäkoulutuspaikat täyttyivät edellisvuosien tapaan reilusti yli 100 %. Vuoden lopulla juhlittiin ensimmäisten Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinnon ja Yritysneuvojien erikoisammattitutkinnon tutkintojen suorittaneita. Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ollen 6,5 milj.. Konsernin työntekijämäärä oli keskimäärin 65 henkilöä, joista PSK-Service Oy:llä oli 10 henkilöä. Koulutustoimintaa oli Oulun ja Haapaveden lisäksi mm. Nivalassa, Raahessa, Kajaanissa, Tampereella ja Salossa. PSK-Service Oy jatkoi Oulussa laajaa ICT-alan täsmäkoulutusta yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja merkittävimpien ICT-alan yritysten kanssa. Nokian ohjelmistoalan ratkaisut kuitenkin hankaloittivat ICT-alan koulutuksen kysyntää ja koulutuksen toteuttamista keväästä alkaen. Työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä jatkoivat useat Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän yhteistyöprojektit, mm. Yrittäjyyspolku, MAMU-yrittäjyyshanke ja Verkkokaupasta työkalu pk-yrityksille. Vuoden aikana jatkettiin myös PSK-Aikuisopiston hallinnoimana Kipinää Kylille kylien kehittämisprojektia. Lisäksi oltiin mukana toteuttamassa Siikalatvan alueella HOKES-projektia, koko Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettavaa oppilaitosten OPINTORI yhteistyöprojektia sekä valtakunnallista TYÖTUTKA-projektia. Yhteistyötä yksityisten oppilaitosten kesken jatkettiin toimintavuonna Pohjois-Suomen Yksityisten Oppilaitosten Liitto (PSYO) ry:n kautta. Käytännön toimenpiteinä olivat PSYO:n strategian laadinta, projektiyhteistyö sekä oppisopimuskoulutus. Erityisesti projektiyhteistyö on lähtenyt liikkeelle myönteisesti monella eri koulutusalalla. Vuoden 2011 alussa Opetusministeriö teki päätöksen toteuttaa Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiölle valtionosuuskoulutusta koskevan toiminnallisen ja taloudellisen tarkastuksen. Tarkastus koskee erityisesti oppisopimuskoulutuksena toteutetun logistiikka-alan koulutusta vuosina Tarkastustoiminta on edelleen kesken. Oppisopimusta koskeva tarkastus voi aiheuttaa saatujen valtionosuuksien takaisinperintää. Tulevien vuosien toimintaa varjostavat julkisen sektorin aikuiskoulutukseen suunnatut säästötoimet. Tämä johtanee toiminnan sopeuttamisen nykyistä alemmalle tasolle. Säätiön tavoitteena on suunnata koulutusta palvelemaan entistä enemmän yritysten ja organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita. Painopistealueita ovat uudet koulutustuotteet, oman oppisopimuskoulutuksen kehittäminen, työelämäyhteistyön tiivistäminen sekä oppilaitosten yhteistyöverkoston jatkokehittäminen. Säätiön asettamat laadulliset ja määrälliset tavoitteet täyttyivät hienosti. Tästä suuri kiitos motivoituneelle, osaavalle ja työhönsä sitoutuneelle henkilökunnalle. Parhaat kiitokseni myös asiantuntevalle säätiön hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneille. Jaakko Tarakkamäki rehtori 4

5 Henkilöstö VUODEN AIKANA säätiön palveluksessa oli keskimäärin 65 henkilöä. Toimintaa jatkettiin Oulussa Kansankadulla, Rautionkadulla ja Arkistonkadulla. Lisäksi PSK-Service Oy:llä oli kiinteät toimipisteet Espoossa ja Tampereella. Säätiö tukee henkilöstösuunnitelman mukaisesti jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä omassa työssä että myös pätevyyden hankkimisessa. Omiin pedagogisiin opintoihin myönnetään viiden päivän työaika. Näyttötutkintomestarisuoritukset tehdään pääsääntöisesti työajalla. PSK on mukana edelleen myös HOKES-projektissa. Projektissa pyritään kehittämään projektissa mukana olevien organisaatioiden henkilöstön ammatillista ja yleissivistävää koulutusta. HO- KES-projekti mahdollistaa opettajan työelämäjakson, jota hyödynsi vuoden 2011 aikana yksi opettaja. Työhyvinvointi Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja turvallinen sekä kannustava työympäristö ovat vaativan ja muutosherkän asiantuntijaorganisaation perusta. Työhyvinvointia on edistetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa usein eri kampanjoin ja tapahtumin. Koko henkilöstölle päätettiin tehdä työterveystutkimus vuosien aikana. Henkilöstön työhyvinvointiin keskittyneen TYÖTUTKAhankkeen tiimoilta on kehitetty PSK:n omia käytänteitä sekä koulutustuotteita, jotka auttavat työhyvinvointiteeman levittämistä myös muihin ulkoisiin sidosryhmiin. Työhyvinvointia on pyritty edelleen lisäämään työsuojelutoimikunnan kautta. Työsuojelutoimikunnan jäsenenä olivat: Työsuojelupäällikkö Jaakko Tarakkamäki Työsuojeluvaltuutettu Heikki Karppanen 1. työsuojeluvaravaltuutettu Katja Vanhanen 2. työsuojeluvaravaltuutettu Miia Latvala 5

6 PSK-Aikuisopiston johtoryhmä 2011 Säätiön hallitus Jaakko Tarakkamäki, rehtori Anu Riippa, koulutuspäällikkö Jukka Matero, koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma, koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, koulutuspäällikkö Pia Kangas, oppisopimuspäällikkö/ Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnan henkilöstön edustajana toimi kouluttaja Matti Vähäjylkkä. Hallitus kokoontui toimivuonna kuusi kertaa ja käsitteli kaikkiaan 45 pykälää. Vuoden 2007 alusta lähtien hallitus on nimitetty eliniäksi, eli hallituksen jäsen vaihtuu vain kun jäsen haluaa erota. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 16 kertaa ja päätti mm. seuraavista asioista: Strategiatyö Toimintasuunnitelma 2011 Budjetti 2012; Talouden hallinta ja seuranta TYKE-hankkeiden suunnittelu Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa (PSYO) Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen Työvoimakoulutuksen alvillisuus Hallintokulujen purku Prosessien suunnittelu Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus Studenta Plus -projekti Säätiön hallitus/johtokunta 2011 Puheenjohtaja: Pentti Silvola Varapuheenjohtaja: Ahti Karvonen Jäsenet: Olavi Jakkula, Esa Riippa, Jorma Heikkilä, Jukka Tikanmäki, Tuomo Karjalainen, Eero Merilä Sihteeri ja esittelijä: Jaakko Tarakkamäki, rehtori Johtokunnan henkilöstöedustaja: Matti Vähäjylkkä, kouluttaja, Yrittäjäinstituutti Säätiön perustajajäsenet: 46 kuntaa ja kuntayhtymää Oulun läänistä, Oulun yliopisto, KTV ja KVL Haapaveden Opisto, Postipankki Tilintarkastajat: KHT Risto Hyvönen ja KHT Kari Spårman 6

7 Talous 7 6 Milj. LIIKEVAIHDON KEHITYS Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ollen 6,5 milj.. Liikevaihdosta PSK-Aikuisopiston osuus oli 5,4 milj. ja PSK-Service Oy:n osuus 1,1, milj.. Konsernin talous pysyi vakaana SUORITETUT NÄYTTÖTUTKINNOT 2011 Perustutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi Tieto- ja viestintätekniikanperustutkinto, datanomi Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Perustutkinnot yhteensä Ammattitutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Ammattitutkinnot yhteensä Erikoisammattitutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Johtamisen erikoisammattitutkinto 6-6 Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 1-1 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 1-1 Erikoisammattitutkinnot yhteensä Kaikki tutkinnot yhteensä KOULUTUSTEN OPISKELIJAPÄIVIEN JAKAUTUMINEN Työvoimakoulutus Perustutkintokoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Muu koulutus PSK-Service Oy Yhteensä

8 Johtaminen & Valmennus -palveluyksikkö VUOSI 2011 oli Johtaminen & Valmennus -palveluyksikön osalta useilla mittareilla erittäin tuloksellinen vuosi. Viime vuoden tulos parani entisestään sekä opiskelijatyöpäivien määrällä, että liikevaihdon määrällä mitattuna. Järjestämistämme koulutuksista kertyi opiskelijatyöpäiviä yhteensä (vuonna ), joista työvoimakoulutuksista (vuonna ) ja omaehtoisista koulutuksista (vuonna ). Palveluyksikön liikevaihto oli noin 1,4 milj. (vuonna ,24 milj. ), josta pääosa - yli 1,2 milj. (vuonna 2010 yli 1,1 milj. ) tuloutui työvoimakoulutuksista. Koulutuspalvelut Johtaminen & Valmennus on moniammatillisten osaajien palveluyksikkö. Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. erityyppiset johtamiskoulutukset, sekä lyhyempinä täsmäkoulutuksina että pitempikestoisina tutkintoon valmistavina koulutuksina. Vuoden 2010 kesäkuussa johtamisen tutkintotoimikunta myönsi PSK- Aikuisopistolle johtamisen erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeudet, joten olemme voineet laajentaa palvelutarjontaamme johtamisen erikoisammattitutkintojen järjestämiseen. Vuonna 2011 järjestimme kolme johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, joista kaksi Oulussa ja yhden Vantaalla. Kuluneena vuonna ensimmäiset johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajat valmistuivat PSK-Aikuisopistosta ja johtamisen tutkintotoimikunta myönsi heille johtamisen erikoisammattitutkinnon tutkintotodistuksen. Olemme usean vuoden ajan järjestäneet sihteerin ammattitutkintoon valmistavia koulutuksia monipuolisilla suuntautumisvaihtoehdoilla, mm. talousassistentti, projektiosaaja, sosiaali- ja terveysalan osaaja. Vuonna 2011 valmistavien koulutuksen painopisteinä olivat taloushallinnon teemat. Järjestimme kaksi valmistavaa koulutusta työvoimapoliittisena ja yhden omaehtoisena monimuotokoulutuksena. Sihteerin ammattitutkinnon järjestämisestä vastaamme itse. Palveluyksikkö vastaa pääsääntöisesti PSK-Aikuisopiston kielikoulutusten järjestämisestä. Vuonna 2011 järjestimme useita suomen-, englannin- ja ruotsin kielen koulutuksia sekä koulutusohjelmiimme sisältyvinä että yhteistyökumppaneillemme suunnattuina. Vuonna 2011 järjestimme yhteensä 31 erimittaista koulutusta, pitkistä 300 työpäivää kestävistä maahanmuuttajille suunnatuista luku- ja kirjoitustaidon & kotoutumiskoulutuksista pitkiin tutkintoihin valmistaviin (johtamisen erikoisammattitutkinto ja sihteerin ammattitutkinto) ja viiden päivän mittaiseen Introduction to Film-Making (Comenius-Grundtvig) koulutukseen. Järjestämistämme koulutuksista 26 oli työvoimapoliittista koulutusta ja viisi omaehtoista koulutusta. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankkimana järjestimme vuonna 2011 yhteensä 20 erilaista koulutusta maahanmuuttajille. Koulutusten teemoina oli luku- ja kirjoitustaidon & kotoutumistaitojen opiskelu, asiakaspalvelutaitojen kehittäminen, nuorten ohjaaminen työelämään, sekä suomen kielen ja työelämävalmiuksien hiominen työelämää varten (Kielitaidolla työelämään -koulutukset). Järjestimme lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoimaan KotoTyö- 8

9 hankkeeseen liittyvän työelämään ohjaavan koulutuksen pakolaistaustaisille maahanmuuttajille. Hankkeen tarkoituksena oli kotouttaa maahanmuuttajat työn avulla suomalaiseen yhteiskuntaan. Johtaminen & Valmennus- palveluyksikön henkilöstö osallistui aktiivisesti myös hanketyöskentelyyn vuoden 2011 aikana. Olimme mukana mm. Työtutka, HOKES-, Virve- ja Aikuiskeke -hankkeissa. Henkilöstö Palveluyksikössä työskenteli vuoden 2011 aikana 13 päätoimista kouluttajaa, sihteeri, koulutuspäällikkö sekä useita tuntikouluttajia. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2011 aikana erittäin tehokkaassa käytössä koulutuskysynnän jatkuessa vilkkaana. Kouluttajat toimivat oman palveluyksikkönsä koulutusten vastuukouluttajina ja kouluttajina, mutta myös hyvässä yhteistyössä Tietotekniikan-, Yrittäjyyden-, ja Sosiaali- ja terveys palveluyksiköiden koulutuksissa pääsääntöisesti kouluttajina, mutta myös vastuukouluttajina. Kouluttajien ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat erinomaisen korkealla tasolla. Kaikilla palveluyksikön kouluttajilla on ylempi korkeakoulututkinto ja suurimmalla osalla myös pedagoginen pätevyys. Tämä mahdollistaa laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamisen. Kouluttajat osallistuivat vuoden aikana oman alansa lyhytkoulutuksiin. Näyttötutkintomestaripätevyys on palveluyksikössä tällä hetkellä kolmella kouluttajalla ja koulutuspäälliköllä. Henkilöstö osallistui aktiivisesti yhteistyöverkostojen luomiseen työelämän edustajien kanssa sekä tarjoamalla koulutuspalveluja, että vierailemalla lukuisilla työpaikoilla opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ohjaamassa. Katse tulevaisuuteen - Uuden suunnittelua ja toteuttamista Johtamis- ja asiantuntijakoulutusten sisältöjä kehitettiin vuoden 2011 aikana yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Avainsanana kehitystyössä on asiakaslähtöisyys ja työelämän tarpeiden huomioiminen koulutusten opetussuunnitelmien laadinnassa. Koulutustuotteita markkinoitiin aktiivisesti eri työelämäyhteyksissä. Työhyvinvoinnin teema ja muutoksen hallinta olivat vahvasti esillä vuonna 2011 järjestetyissä johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa. Myös vuonna 2012 työhyvinvointiin ja muutoksen hallintaan liittyvät kysymykset tulevat olemaan vahvasti esillä koulutusten sisällöissä. Tämän lisäksi tulemme nostamaan esille mm. kestävän kehityksen teemoja. Koulutustuotteiden kehitystyötä pyritään entistä voimakkaammin tekemään yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Uusia maahanmuuttajille suunnattuja koulutustuotteita käynnistettiin ja kehitettiin, mm. Kielitaidolla työelämään -koulutukset, joiden järjestäminen käynnistettiin alkuvuodesta Kielitaidolla työelämään -koulutuksia toteutetaan myös vuonna Vuonna 2012 tavoitteena on jatkaa hyvää yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä työvoima- ja elinkeinotoimistojen kanssa työvoimapoliittisten koulutusten toteuttamisessa. 9

10 Tietotekniikkapalveluyksikkö TIETOTEKNIIKKAPALVELUYKSIKÖN HENKILÖSTÖ koostuu osaavista alan kouluttajista ja IT-tukihenkilöistä. Henkilöstön toimesta aloitettiin vuonna 2011 useita eri koulutuksia, otettiin käyttöön uusia opetusmenetelmiä sekä vahvistettiin olemassa olevia ja mietittiin uusia innovatiivisia tapoja toteuttaa koulutuksia. Toteutimme tietotekniikkapalveluyksikön tuottamia koulutuksia ja olimme kouluttajina mukana useissa Aikuisopiston muiden palveluyksiköiden ja PSK-Service Oy:n koulutuksissa Oulun alueella, Oulun eteläisellä alueella ja Kainuussa. Koulutustoiminta Tietotekniikkapalveluyksikössä vietiin loppuun, jatkettiin tai käynnistettiin vuoden 2011 aikana useita erillisiä koulutushankkeita. Keväällä 2010 aloittaneet pelialalle suuntautuneet tietojenkäsittelyn perustutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat valmistuivat datanomeiksi elokuussa Koulutusta toteutettiin yhdessä PSK-Service Oy:n sekä oululaisten pelialan yritysten eli Tuonelan ja LudoCraftin kanssa. Syksyllä 2010 alkanut käytöntuen osaamisalaan liittyvä ja pääsääntöisesti oppisopimuksella toteuttava tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon valmistava koulutus ja tutkinnon osien suorittaminen eteni suunnitellusti. Syksyllä 2011 aloitti opinnot verkkokaupan osaajiksi kouluttautuva tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (ohjelmistotuotannon osaamisala) valmistava ryhmä. Valmistavaan koulutukseen kiinnostus oli suuri jo heti markkinoinnin alettua. Työvoimapoliittisena koulutuksena järjestimme Oulussa ohjelmistokehityksen koulutusohjelman sekä useita työhön ja koulutukseen ohjaavia koulutuksia. Eri koulutuksissa suoritettiin runsaasti TIEKE ry:n ylläpitämiä Tietokoneen käyttäjän A- ja AB -korttitutkintoja. Henkilöstö ja osaaminen Osastolla oli vuoden 2011 aikana seitsemän päätoimista kouluttajaa, kaksi IT-tukihenkilöä, koulutussihteeri ja koulutuspäällikkö. Kouluttajilla oli useita vastuualueita koulutuksissa. Kolme kouluttajaa työskenteli vastuukouluttajina eri ryhmissä, vastaten 1-3 eri ryhmästä. Kaksi kouluttajaa toimi vastaavina näyttötutkintomestareina tietojenkäsittelyn / tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. 10

11 Kouluttajien laaja-alainen osaaminen kattaa esimerkiksi Windows ja Mac käyttö- ja palvelinjärjestelmiä, MS Office-työvälineohjelmat, Internetin ja sähköpostin käytön, julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmia, www-sivujen tekemisen (HTML, CSS), ohjelmoinnin (C/C++, JAVA, PHP), tietokantojen hyödyntämisen (MySQL), englanninkielen koulutuksen, sosiaalisen median hyödyntämisen, urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä markkinointiin ja yrittäjyyteen liittyvät teemat. IT-tuen kannalta katsottuna vuosi 2011 oli hyvin monipuolinen. Vuoden 2011 aikana IT-tukihenkilöstö ylläpiti Kansankadun, Rautionkadun ja Arkistokadun Oulun yksiköissä viittätoista 5-22 opiskelijan ATK-luokkaa sekä keskimäärin 60 henkilökunnan käytössä olevaa tietokonetta. ATK-luokkien käyttöä suunnattiin pääsääntöisesti eri ohjelmistokokoonpanojen mukaan: taloushallinto, multimedia ja kuvankäsittely (Adoben uusimmat tuotteet), toimisto-ohjelmisto (MS Office 2007/2010), Vista-, Mac OS X- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmät. Myös oppilaitoksessa käytössä olevien oppimisympäristöjen edu.psk.fi (Moodlepohjainen) ja ACP-ylläpito oli IT-tuen tehtäviä. Kannettavin tietokonein ja internet-yhteyksin varustettuja ATK-luokkia ylläpidettiin myös ulkopaikkakunnilla kuten Haapavedellä, Ylivieskassa, Raahessa, Pudasjärvellä ja Kajaanissa. 11

12 Yrittäjäinstituutti Koulutustoiminta VUOSI 2011 oli toiminnallisesti hyvin vilkas, vaikka aivan vuoden 2010 tasolle ei tänä vuonna päästykään. Koulutuspalvelujen voimakas kysyntä selittyy erityisesti työvoimakoulutuksen kysynnän pysymisenä edelleen vahvana. Vuoden 2011 aikana palveluyksikkö järjesti yhteensä 36 pitkäkestoista koulutusohjelmaa. Näistä vuonna 2010 oli aloitettuja 19, joista suurin osa tutkintotavoitteisia. Lisäksi järjestettiin useita lyhyempiä koulutusohjelmia tai lyhytkoulutuksia, joista puolet toteutettiin henkilöstökoulutuksena. Aivan uutena koulutusohjelmana aloitettiin tammikuussa, ensimmäisenä Suomessa, yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutusohjelma. Toisena uutuutena PSK-Aikuisopistossa käynnistettiin liiketalouden perustutkinnon talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan opinnot loppuvuodesta Suosituimmat koulutusalat olivat ehdottomasti yrittäjyys- ja myyntivalmennukset. Vuoden 2011 aikana yrittäjän ammattitutkintoon valmistavaa ja muuta yrittäjäkoulutusta toteutettiin Oulussa, Raahessa ja Nivalassa. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 215 opiskelijaa. Myyntivalmennuksia toteutettiin Oulussa, Haukiputaalla, Ylivieskassa ja Kajaanissa. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä yli 70 opiskelijaa. Koulutuksen kehittämisessä jatkettiin tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Erityisen maininnan ansaitsee yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon toteuttaminen, johon lähti mukaan laaja verkosto alan toimijoita. Yhteistyötä jatkettiin myös taloushallinnon alalla. Tämän tuloksena ovat KLT-tutkintoon valmentava koulutus, KLT-tutkinnon ylläpito ja palkkahallinnon täydennyskoulutusohjelma. Vuoden 2011 aikana yksikön koulutusohjelmiin osallistui yhteensä 666 henkilöä. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä kappaletta. Ammatillisen lisäkoulutuksen osuus volyymista oli 28 %, oppisopimuskoulutuksen osuus 12 %, perustutkintojen osuus 8 %, työvoimakoulutuksen osuus 50 % ja muut 2 %. Palveluyksikön koulutustoiminnan liikevaihto oli noin 1,3 milj.. Näyttötutkinnot ja niiden kehittäminen Vuoden 2011 aikana palveluyksikössä suoritettiin yhteensä 201 näyttötutkintoa, joista kokotutkintoja oli 193. Tutkintosuorituksia kertyi ennätyksellinen määrä. Tämä johtui osaltaan omien tutkintoon valmistavien ryhmien suuresta määrästä, sekä osaltaan siitä, että järjestimme tutkintoja myös muille valmistavan koulutuksen järjestäjille. Näistä merkittävimmät yhteistyökumppanit olivat Oulun Aikuiskoulutuskeskus sekä Jyväskylän ammattiopiston ja Äänekosken oppisopimustoimistot. Myös Kemijärvelle Itä-Lapin ammattiopistoon solmittiin sopimus luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon järjestämisestä. YRITTÄJÄINSTITUUTTI-PALVELUYKSIKKÖ, SUORITETUT NÄYTTÖTUTKINNOT V koko tutkinto osatutkinto tutkintosuoritukset Liiketalouden perustutkinto Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 1-1 Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 1-1 PALVELUYKSIKKÖ YHTEENSÄ

13 Vuoden 2011 aikana palveluyksikössä haettiin järjestämissopimukset seuraaviin näyttötutkintoihin: Liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Yrittäjyysalan tutkintotoimikunta hyväksyi joulukuussa 2011 valtakunnan ensimmäisen yritysneuvojan erikoisammattitutkintosuorituksen. Suorittaja oli projektipäällikkö Sirpa Nevanperä Oulaisista. Vuoden 2011 aikana järjestettiin yhteistyössä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa Oulun Konttorin taloushallinnon henkilöstön osaamisen kehittämiskoulutus. Tässä yhteydessä Oulun Konttorin henkilöstöstä 18 suoritti taloushallinnon ammattitutkinnon. Toimikaudella koulutuspäällikkö Jukka Matero toimii opetusalan edustajana kahdessa tutkintotoimikun- nassa; yrittäjyysalan ja maatilatalouden toimikunnissa. Henkilöstöresurssit ja osaaminen Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana 12 kouluttajaa, projektipäällikkö ja koulutuspäällikkö. Lisäksi palvelujen tuottamiseen osallistui suuri määrä tuntiopettajia ja arviointiryhmien jäseniä. Kouluttajien ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat erittäin hyvällä tasolla. Erityisesti on mainittava vahva työelämän kokemus. Vuoden lopussa yksikön henkilöstöstä pedagogisesti päteviä oli yhdeksän ja näyttötutkintomestareita 12. Vuoden lopussa pedagogisessa koulutuksessa oli kolme henkilöä. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2011 aikana erittäin tehokkaassa käytössä, koska koulutuskysyntä jatkui vilkkaana. Kuvassa tutkintovastaava Tarja Pahnila, Sirpa Nevanperä, näyttötutkintomestari Tarja Niskanen ja Ylivieskan seutukunnan seutujohtaja Timo Kiema. TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON KUNNIAKIRJAT OULUN KONTTORIN RYHMÄLLE SIRPA NEVANPERÄ OULAISISTA - SUOMEN ENSIMMÄINEN YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON SUORITTAJA Yrittäjyyden edistäminen ja kehittäminen on yksi Suomen tulevan menestyksen kulmakivistä. Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon valmistava koulutus aloitettiin ensimmäisenä Suomessa PSK-Aikuisopistossa Oulussa tammikuussa Kehitysinsinööri Sirpa Nevanperä toimii yrityskehittäjänä Ylivieskan seutukunnan yritysten kehittämiseen liittyvissä hanketehtävissä. Tutkinto hyväksyttiin Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnassa Tutkinto on alan ja Suomen ensimmäinen. Koulutus ja tutkinto järjestettiin oppisopimuskoulutuksena Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen kautta. Vuosina Oulun Konttorin henkilöstöstä noin 30 osallistui kirjanpidon ja palkkahallinnon täydennyskoulutukseen. Heistä 18 henkilöä suoritti taloushallinnon ammattitutkinnon. Tutkinnon järjestämisestä vastasi PSK-Aikuisopisto ja valmistavasta koulutuksesta Oulun Aikuiskoulutuskeskus. Kunniakirjat jakoivat näyttötutkintomestari Matti Vähäjylkkä ja koulutuspäällikkö Jukka Matero. Tutkintojen suorittamisen myötä henkilöstön osaaminen laajeni ja syveni omilla osaamisalueillaan. Osaamisen kehittämisellä organisaatio pystyy paremmin vastamaan tuleviin talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämishaasteisiin. 13

14 Sosiaali- ja terveys palveluyksikkö Koulutustoiminta SOSIAALI- JA TERVEYS PALVELUYKSIKKÖ tuottaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavaa valmistavaa koulutusta on järjestetty vuodesta 2008 alkaen. Sosiaali- ja terveys palveluyksikön tuottamissa koulutuksissa opiskeli kaikkiaan 174 opiskelijaa vuonna Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotodistuksen sai 11 opiskelijaa osaamisalana joko asiakaspalvelu ja tietohallinta tai vanhustyö. Osatutkintoja suoritti 12 lähihoitajaa, jotka täydensivät lähihoitajan osaamistaan asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisaloilla. Tutkintoon johtavaa valmistavaa koulutusta järjestettiin työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena Haapavedellä ja omaehtoisena monimuotokoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena Oulun toimipisteessä. Tutkinnot toteutettiin yhteistyössä Edupolin ja Oulun Diakoniaopiston kanssa. PSK-Aikuisopistolla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalavaihtoehtoja ovat asiakaspalvelu ja tietohallinta, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito sekä vanhustyö. Palveluyksikön koulutustarjontaan kuuluu sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi ammatillisena lisäkoulutuksena tarjottavat lyhytkoulutukset yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Erimittaiset ensiapukoulutukset ja sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus olivat kysyttyjä koulutustuotteita. Näihin koulutuksiin osallistui kaikkiaan 32 henkilöä. Syyskuussa käynnistimme Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa yhteishankintana toteutettavan TäsmäKoulutuksen Hoivakoti Paavolan henkilöstölle Reisjärvellä. TäsmäKoulutus on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen lisäkoulutus. Koulutussisällöt suunnittelimme yhdessä yrityksen kanssa heidän tarpeisiin. Hoitotyön päivityskoulutukseen sisältyy 16 opetuspäivää, joista seitsemän toteutui vuonna Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kehittämistyöryhmä Perustimme syksyllä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kehittämistyöryhmän. Työryhmään kuuluu työelämän edustajia sosiaali- ja terveysalan eri toimialoilta, oppisopimustoimistosta, säätiön ja oppilaitoksen työntekijäedustajia ja opiskelijaedustajia. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran marraskuussa. Työryhmän tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valmistavaa koulutusta ja tutkintotilaisuuksien järjestämistä työelämälähtöisesti. Hanketyöskentely Palveluyksikkö on yhteistyökumppanina mukana Oulun Palvelualan Opiston koordinoimassa, Laajentuvat työnkuvat puhdistuspalvelualan ammattilaisten työssä -hankkeessa. Sen tavoitteena on kehittää puhdistuspalvelualan työnkuvia 14

15 monipuolisemmiksi ja joustavimmiksi. Kehittäminen tapahtuu tarkastelemalla puhdistuspalvelualan valittujen työntekijäryhmien käytännön työnkuvia ja kehittämällä niitä siten, että ne hyödyttävät organisaatioiden tehokkuutta työn organisoinnin kautta huomioiden myös työntekijöiden hyvinvoinnin. Työnkuvien laajentamista tarkastellaan erityisesti hoivaja ravitsemisalojen osaamiskokonaisuuksien näkökulmista. PSK-Aikuisopisto tuo hankkeeseen hoiva-alan osaamista. Palveluyksikkö työskentelee myös Työtehoseuran koordinoimassa Työtutka-hankkeessa. Työtutka - työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa -yhteistyöhanke on osa Työtehoseuran valtakunnallista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Tehtävään liittyvillä hankkeilla pyritään luomaan yhteistyömalleja ja kehittämiskumppanuuksia koulutuksen järjestäjien ja työelämän välille. Hanke on saanut rahoitusta Opetushallitukselta ja Euroopan sosiaalirahastolta. Henkilöstöresurssit ja osaaminen Vuoden lopussa palveluyksikössä työskenteli neljä kouluttajaa ja koulutuspäällikkö. Palveluyksikössä neljällä on ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pätevyys. Näyttötutkintomestareita on kolme ja kaksi kouluttajaa aloitti marraskuussa näyttötutkintomestariopinnot. Yhdellä kouluttajalla on SPR:n ETK-kouluttajaoikeudet ja SPEK:n hallinnoiman sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen kouluttajaoikeudet. 15

16 Hankkeet Kipinää kylille Kipinää kylille -hanke oli yleishyödyllinen maaseudun kehittämishanke, ja sen päätavoite oli kehittää kyliä. Hankkeen aikana aktivoitiin maaseudun kyliä ja mietittiin yhdessä kyläyhdistysten ja muiden kylien toimijoiden kanssa keinoja, joilla edistetään Pohjois-Pohjanmaan kylien elinvoimaisuutta. Kylien ja kuntien tai kaupunkien yhteistyötä on pyritty edistämään hankkeessa monin tavoin. Lisäksi hankkeen tärkeäksi kehittämiskohteeksi nousivat nuoret, joiden asioiden ympärille ideoitiin ja tehtiin hankkeen avulla erilaisia toimenpiteitä. Hanketta rahoitti pääosin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Opetushallituksen hankkeet VIRVE VIREYTTÄ VERTAISARVIOINNILLA NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINTAAN ( ) Tavoitteena oli vertaisarvioinnin avulla löytää hyviä käytäntöjä näyttötutkintojärjestelmän eri osapuolten toimintaan. PSK-Aikuisopisto osallistui hankkeen aikana kahteen eri arviointitilaisuuteen arvioijana ja järjesti yhden arvioitavan tutkintotilaisuuden. YMPÄRISTÖALAN VERKOSTO: KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMAT POHJOIS- POHJANMAAN AIKUISOPISTOIHIN ( ) Hankkeessa laadittiin kattava ja monipuolinen kestävän kehityksen ohjelma, johon valittiin kahdeksan teemaa toteutettaviksi vuonna Lisäksi kestävän kehityksen sisällyttäminen opetukseen aloitettiin perustamalla KeKe opetukseen -työryhmä. SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ( ) Tavoitteena on kehittää sosiaalisen median käyttöä perustutkintojen opetuksessa ja henkilökohtaistamisessa. Tarkoituksena on myös selvittää yritysten sosiaalisen median hyödyntämisen nykytilaa ja tarpeita. Tyke-hankkeet MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN YRITTÄJYYDEN, LIIKETOIMINTAOSAAMISEN JA TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMISEN TUKIHANKE ( ) Hanke on koonnut hajallaan olevia toimijoita ja paikallista erityistietoa maahanmuuttajataustaisten yrittäjyyteen, liiketoimintaosaamiseen sekä työelämään siirtymisen erityispiirteistä ja haasteista. Hankkeessa on muokattu kerätyn tiedon perusteella kehitysmalli alueen kehittäjä- ja kouluttajatoimijoille. YRITTÄJYYSPOLKU HAAPAVESI ( ) PSK-Aikuisopisto toimi hankkeessa yhteistyössä Haapaveden yrittäjät ry:n kanssa. Heidän jäsenkunnalleen tehtiin koulutustarvekysely, jossa selvitettiin yritysten kehittämistarpeita. Tulosten pohjalta toteutettiin Haapavedellä kolme osallistavaa kehittämispäivää. Yrittäjistä valittiin myös muutamia halukkaita pilottiyrittäjiä, joiden kanssa toteutettiin intensiivistä kehittämistyötä. LAAJENTUVAT TYÖNKUVAT PUHDISTUSPALVELUALAN AMMATTILAISTEN TYÖSSÄ ( ) Hankkeen tavoitteena on kehittää puhdistuspalvelualan työnkuvia monipuolisemmiksi ja joustavimmiksi. Kehittäminen tapahtuu tarkastelemalla puhdistuspalvelualan valittujen työntekijäryhmien käytännön työnkuvia ja kehittämällä niitä siten, että ne hyödyttävät organisaatioiden tehokkuutta työn organisoinnin kautta huomioiden myös työntekijöiden hyvinvoinnin. Työnkuvien laajentamista tarkastellaan erityisesti hoiva- ja ravitsemisalojen osaamiskokonaisuuksien näkökulmista. YRITTÄJYYSPOLKU HAUKIPUDAS ( ) PSK-Aikuisopisto toimii Haukiputaan alueella yhteistyössä Haukiputaan yrittäjät ry:n kanssa. Hankkeessa tehtiin jäsenkunnalle koulutustarvekysely, jossa selvitettiin yritysten kehittämistarpeita. Kyselyn pohjalta suunnitellaan yhteistyötä ja toteutetaan osallistavia kehittämispäiviä. Yrittäjistä tullaan myös nostamaan muutamia halukkaita pilottiyrittäjiä, joiden kanssa toteutetaan intensiivistä kehittämistyötä. SULAKE SUJUVUUTTA LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMISEEN ( ) Hankkeen tavoitteena on parantaa mikro- ja pk-yritysten valmiuksia ottaa käyttöön laatujärjestelmä oman toiminnan kehittämisen tukena, varmistaa yritysten kelpoisuus toimia palveluntarjoajana sekä kehittää yritysten kilpailukykyä ja 16

17 PSK-Service Oy henkilöstön osaamista laadunhallinnasta. Tavoitteena on myös luoda kriteeristöjä selventävä laatuohjelmamalli (kaupan ja palvelualan toimialalle) erityisesti mikroyritysten käyttöön. VERKOSTOITUMISELLA LIIKETOIMINTAHYÖTYÄ SIIKALATVAN ALUEEN YRITTÄJILLE ( ) Hankkeen tavoitteena on lisätä liiketoimintamahdollisuuksia aktiivisen verkostoitumisen ja sen edistämisen keinoin Siikalatvalla. Hanke pohjautuu viime rahoituskauden Haapaveden yrittäjät ry:n kanssa tehtyyn Yrittäjyyspolku-hankkeeseen. VERKKOKAUPASTA TYÖKALU PK-YRITYKSILLE ( ) Hankkeessa selvitetään, miten verkkokauppaa suunnittelevat tai jo toteuttavat yhteistyöyritykset tällä hetkellä toimivat ja näkyvät Internetissä. Hanke keskittyy sekä verkkokauppatoiminnan tekniseen osaamiseen että liiketoimintaosaamiseen. Hankkeen lopullisena tavoitteena on hankkeessa mukana olevien pk-yritysten verkkokaupan ja Internet-näkyvyyden kehittäminen ja parantaminen. KESTÄVÄ KEHITYS YRITYSTEN TOIMINTAMALLIKSI ( ) Hankkeessa on tarkoituksena tavoittaa Oulun seudulta eri aloilla toimivia pienehköjä yrityksiä ja kehittää niiden kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintamallia. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä työelämän yleistä tietoisuutta lainsäädännöstä ja olemassa olevista käytännöistä kestävään kehitykseen liittyen. AIKUISKOULUTUKSEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SISÄLLÖT, MENETELMÄT JA KRITEERIT ( ) Hankkeen lähtökohtana on ammatillisen tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen laadun parantaminen kehittämällä malli kestävän kehityksen sisällyttämisestä ammatillisen tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hankkeen yhteydessä tuotetaan myös ammattialakohtaisia kestävän kehityksen sisältöjä ja rakennetaan kestävän kehityksen pedagoginen malli sekä oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien sovellusohje ammatilliseen tutkintotavoitteiseen lisäkoulutukseen. VUOSI 2011 oli PSK-Service Oy:n 4. toimintavuosi. Toiminta keskittyi edelleen voimakkaasti ICT-alan ohjelmointikoulutukseen. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin kolmanneksen ollen 1,1 milj.e. Toimintavuosi 2011 oli työvoimakoulutuksen ja ICT-alan kovasti vaihtelevasta kysynnästä johtuen hyvin työntäyteinen. Koulutusvolyymi kohosi yli opiskelijatyöpäivään. Yrityksen työntekijämäärä kasvoi 11 henkilöön. Koulutustoimintaa oli Oulussa, Espoossa, Tampereella ja Salossa. Yrityksen toimipisteet sijaitsivat Oulussa ja Espoossa. PSK-Service Oy toteutti toimintavuoden aikana Oulussa laajan ICT-alan Täsmäkoulutuksen ja siihen liittyneen Optiohankinnan yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alan merkittävimpien ICT-alan toimijoiden kanssa. Koulutukseen osallistui työntekijöitä kaikkiaan 27 eri yrityksestä, tosin valtaosa koulutukseen osallistuneista oli Nokia Oyj:n työntekijöitä. Yhteensä Oulun Täsmäkoulutukseen ja optiohankintaan osallistui 653 henkilöä. ICT-alan koulutukseen tuli selkeä muutos huonompaan keväällä 2011, kun Nokia Oyj ilmoitti luopuvansa perinteisistä ohjelmointikielistä ja aloitti yhteistyön Microsoftin kanssa. Tämä johti kiinnostuksen hiipumiseen alan koulutusta kohtaan. Vuoden loppupuolella päätettiinkin lopettaa koulutustoiminta Espoossa, Tampereella ja Salossa. Oulun ICT-Täsmäkoulutus vietiin loppuun, joskin siinäkin koulutukseen osallistuneiden määrä väheni voimakkaasti. ICT-alan turbulenttisesta kysyntämuutoksesta johtuen tavoitteiden mukaisista koulutusmääristä jäätiin selvästi ja yhtiön taloudellinen tulos jäi tavoitteesta ollen tappiollinen. Erityisesti ICT-Täsmäkoulutuksien ongelmana oli ilmoittamatta jääneet poissaolot ja peruutukset, joista osa johtui projektikiireistä. Myös eri yritysten YT-neuvottelut osuminen samaan aikaan vaikeutti koulutukseen liittyvien kurssien toteutusta merkittävästi. Osa kursseista jouduttiin toteuttamaan merkittävästi vajaina, mistä aiheutui taloudellista rasitetta kouluttajaorganisaatiolle. Vuonna 2012 yritys jatkaa toimintaansa rajusti supistuneena: Henkilökunnan määrä on ainoastaan yksi kouluttaja. ICT-toimialan pienentynyttä kysyntää palvellaan yhteistyössä muiden alan kouluttajayritysten kanssa. ICT-alan koulutustoiminnan lisäksi yhtiö toteuttaa yhdessä PSK-Aikuisopiston kanssa yrityksille ja yhteisöille suunnattua verollista henkilöstökoulutusta kaikilla sen toimialoilla. 17

18 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Työtä vastaavaa koulutusta eri aloille PSK-AIKUISOPISTON hallinnoiman Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on työelämän kehittäminen järjestämällä oppisopimuskoulutusta tiiviissä yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa. Olemme asiakas- ja työelämälähtöinen, laadukkaasti toimiva yksityisten oppilaitosten muodostama oppisopimuskeskus, jolla on laaja yhteistyöverkosto. Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöoppilaitoksia ovat Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto, PSK-Aikuisopisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset, julkinen sektori mm. kaupungit ja kunnat sekä ns. kolmas sektori mm. yhdistykset ja järjestöt. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus toimii kaikilla aloilla vaikka toiminnassa painottuvat erityisesti yhteistyöoppilaitosten alat. Keskeisimpiä alojamme ovat yrittäjyys, kauppa ja hallinto, puhdistuspalveluala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala sekä perhe- ja nuorisotyö. Vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa koulutukseen osallistuneita oli noin 450 opiskelijaa. Suurin osa koulutuksesta oli tutkintoon johtavaa koulutusta. Suosituimpia perustutkintoja olivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto. Tutkintoon johtavassa lisäkoulutuksessa yleisimpiä tutkintoja olivat johtamisen erikoisammattitutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto ja siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto. Laatua oppisopimukseen Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa tehdään jatkuvaa laadun parantamistyötä ja seurantaa. Asiakkaiden palautetta oppisopimuskeskuksen toiminnasta kartoitetaan oppisopimuksen eri vaiheissa. Vuoden 2011 asiakaspalvelukyselyn mukaan opiskelijat ja työpaikkakouluttajat ovat tyytyväisiä oppisopimuskeskuksen palveluihin (ka 3,6, asteikolla 1-4). Vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus teki vuoden 2010 EFQM-mallin mukaisen itsearvioinnin. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen vahvuuksia sisäisen arvioinnin pohjalta ovat mm. ystävällinen ja joustava asiakaspalvelu, ajanmukaiset sähköisen asioinnin palvelut, avoin vuorovaikutus, prosessien jatkuva mallintaminen ja aktiivinen laatu- ja strategiatyö, jossa koko henkilöstö on mukana. Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi asetettiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen ja henkilökohtaistamisen kehittäminen yhteistyöverkostossa. Oppisopimusprosessin ja henkilökohtaistamisen laadun kehittäminen Vuonna 2011 oppisopimuskoulutuksen laadun ja henkilökohtaistamisen kehittämiseen uusia suuntaviivoja toi Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2009 käynnistämän laadun kehittämishankkeen yhteydessä laaditut oppisopimuskoulutuksen erityispiirteet ja viranomaistoiminnan laatukriteerit (Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen, Opetus ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8.). Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa päivitettiin vuonna 2011 oppisopimusprosessi yhteistyöoppilaitosten kanssa vastaamaan viranomaistoiminnalle asetettuja laatukriteereitä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota henkilökohtaistamisen laatuun ennen oppisopimuskoulutuksen solmimista. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön verkkopohjaiset työvälineet henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaistamiseen liittyvässä sisäisessä kehittämisprojektissa sovelletaan Campus sopimus pro -ohjelmaa. Ensimmäiset kokemukset Campus sopimus pro -ohjelman soveltamisesta henkilökohtaistamiseen saatiin jo loppuvuonna

19 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa yksi keskeinen kehittämiskohde vuoden 2011 aikana on ollut työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen. Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen pohjautuu etenkin työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jota täydennetään ja syvennetään tietopuolisilla opinnoilla. Koulutus on siis keskeinen osa opiskelijan työn kehittämistä ja tätä kautta tärkeä osa koko yrityksen kehittämistä. Opiskelijan oppimisessa ja kehittymisessä työpaikkakouluttajalla on merkittävä rooli. Työpaikkakouluttajien tukemiseksi ja opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen edellytysten parantamiseksi aloitimme vuoden 2011 TUULISENA PÄIVÄNÄ Haukiputaalla oranssit huomioliivit liikkuvat jonossa. Jono Pelle Torpan päiväkodin lapsia kulkee liukurit heiluen kohti mäkeä. Parkkipaikan reunalla lapsi ilmaisee asiansa kuuluvalla äänellä. Tiina Pollari hymyilee ja tuumaa: - Meillä näitä persoonallisuuksia mahtuu ryhmään. Tälle persoonallisuudelle on sattunut väärän värinen liukuri. Tiina kaappaa lapsen syliinsä, ja kohta koko liukuridraama unohtuu. Tiina työskentelee yksityisessä päiväkodissa, ensimmäisen vuoden hän toimi harjoittelijana. - Oli niin motivoitunut ja aktiivinen harjoittelija, että en voinut päästää käsistä, nauraa päiväkodin johtaja Auli Nurkkala. - Olin jo päättänyt, etten enää ota oppisopimuslaisia. Kuulin kuitenkin tästä lastenohjaaja-tutkinnosta ja se kuulosti sopivalta, koska opiskelija voi olla lähes koko työssäoppimisensa omalla työpaikallaan, Auli jatkaa. Tiina opiskelee lapsi- ja perhetyön perustutkintoa, ja tietopuoliset opinnot käydään Kalajoen Kristillisen Opiston Oulun toimipisteessä. Tutkinto pätevöittää työskentelemään mm. varhaiskasvatuksen parissa, perhetyössä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Yhteistyö oppilaitoksen ja oppisopimustoimiston kanssa on sujunut hyvin. Työnantajan kannalta on hyvä, että opiskelija on palaikana säännölliset työpaikalla tapahtuvan oppimisen koulutukset. Koulutuspäiviin osallistui vuoden aikana yhteensä 43 uutta työpaikkakouluttajaa. Vuonna 2011 työpaikkakouluttajien työn tueksi valmistui myös Työpaikalla tapahtuvan oppimisen -opas. Työssäoppimisen näkökulma on ollut keskeinen vuonna 2011 myös sähköisen asioinnin kehittämisessä. Vuonna 2010 käyttöön otetun sähköisen työssäoppimisen suunnitelman käyttöä on laajennettu ja kehitetty edelleen yhteistyössä asiakkaiden ja Rediteq Oy:n kanssa. Tällä hetkellä vuonna 2011 aloittaneista yli 90 % Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen asiakkaista on ottanut käyttöön sähköisen työssäoppimisen suunnitelman. Lastenohjaajalle opiskelu maistuu jon työpaikalla. Lähipäiviltä opiskelija tuo uusia ajatuksia ja vinkkejä työn kehittämiseen, mutta suurin osa opiskelua tapahtuu juuri siinä käytännön työssä, jota lastenohjaajan tuleekin osata tehdä. Myös Tiina on kokenut yhteistyön työpaikan, oppisopimustoimiston ja oppilaitoksen kanssa joustavaksi. Ilman sujuvaa yhteistyötä olisi voinut opinnot jäädä kesken. Mutta kun jokainen hoitaa osuutensa, ei ongelmia ole ilmennyt. - Töissä oppii parhaiten. Oppisopimus on minulle juuri oikea tapa opiskella. Samalla kertaa saan sekä työkokemusta että ammatin. En vaihtaisi pelkkään koulunpenkillä istumiseen! - Opiskelun ja työn yhteensovittaminen on joskus raskasta, mutta jaksan kun on enää vähän jäljellä. Teoriaa ja tehtäviä on tutkinnossa sopivasti. Uusia ajatuksia pääsee heti toteuttamaan käytännössä, ja hyvää on myös se, että lähijaksollakin opetus on käytännönläheistä. Opettajat opettavat asioita omien kokemustensa kautta. Tiinan opiskelu hyödyttää Aulin mukaan koko päiväkotia. - Opiskelija tuo uusia ajatuksia ja näkökulmia työpaikalle. Parhaita oppimistilanteita ovat vuorovaikutustilanteet, kuten vanhempien kanssa käytävät keskustelut. Opiskelija pääsee heti kiinni työhön. Saamme koulutettua juuri oman työyhteisön tarpeisiin sopivan työntekijän. Teksti: Sanna Hankala 19

20 Koulutustarjonta 2012 YRITTÄJYYS- JA LIIKETOIMINTAKOULUTUS Liiketalouden perustutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Yrittäjän ja toimialojen lyhytkoulutukset JOHTAMIS- JA ASIANTUNTIJAKOULUTUS Sihteerin ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Henkilöstöjohtamisen lyhytkoulutukset Kielikoulutukset TIETOTEKNIIKKAKOULUTUS Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto Yritysten A- ja AB-korttikoulutukset LUONTO-, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARA-ALAN KOULUTUS Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto Maaseudunkehittäjän erikoisammattitutkinto Toimialan lyhytkoulutukset SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osatutkinnot Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus Ensiapukoulutukset POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ Oulun toimisto Haapaveden toimisto Kansankatu 47 B, 3. krs Teknologiakylä, Kytökyläntie Oulu Haapavesi Puhelin Puhelin Faksi Faksi Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Kansankatu 47 B, 3. krs Oulu Puhelin

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 P S K - A I KU I S O P I S TO 1 9 9 0 2 0 1 0 2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö-konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Toimintavuosi 2005: 15-vuotta koulutusta aikuisväestölle Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin syksyllä 1990 edistämään pohjoisten alueiden kehittämistä aikuisväestön koulutuksen

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän näkökulma

Koulutuksen järjestäjän näkökulma Koulutuksen järjestäjän näkökulma 14.11.2017 Heikki Mäkinen Kehityspäällikkö Amiedu Amiedu Yli 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna 2016 yli 26 000 opiskelijaa Liikevaihto vuonna 2016 oli n. 31

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö Johtaminen & Valmennus

Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö Johtaminen & Valmennus Luku- ja kirjoitustaidon koulutukset PSK-Aikuisopistossa sekä case-esimerkkejä onnistumisista ja haasteista Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö 25 vuotta Outi Heikkilä, ped.pät., FM, NTM, koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Sosiaalisen median (some) käyttö tulevaisuuden oppimisympäristönä hanke. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot Arvioinnin

Lisätiedot

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 1. Minkä ELY-keskuksen alueella pääosin toimitte? Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ YLEISTÄ SOGSAKK perustettu säätämällä laki L545/93 ja asetus A649/93 valtion oppilaitos kotipaikka Inarin kunta opetuskielet suomi ja saame, myös muut kielet mahdollisia YLEISTÄ Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 10.4.2013 Kuopio Anne Mårtensson Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 16.4.2015 Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta Historia

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus on keskisuomalaisten yritysten ja työelämän kasvun tuki. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijamme

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI 26.1.2018 Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto 26.1.2018 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen. Rehtori, toimitusjohtaja. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo

Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen. Rehtori, toimitusjohtaja. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen Työpaja aikuiskoulutusorganisaatiossa Rehtori, toimitusjohtaja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo Nuorten työpajatoiminta KSAK Oy:ssa Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Opiskelijat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa v. 2012 oppilaitos

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttämisen kautta. TOIMINTA KEVÄT 2014 SYKSY 2014

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttämisen kautta. TOIMINTA KEVÄT 2014 SYKSY 2014 TOT-HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessin selkiyttäminen Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessi selkiytyy siten,

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen HIEROJAN TUTKINTOJEN TILANNEKATSAUS HIEROJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnonjärjestäjiä

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Sinussa on kasvun mahdollisuus Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Oppia tositarkoituksella Aikuisille Koulutukset Ammatilliset tutkinnot Sertifikaatit ja ammattipätevyydet Joustava Käytännönläheinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot