Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni"

Transkriptio

1 1

2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä, joita olivat mm. pääosa Oulun läänin kunnista, Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. PSK-AIKUISOPISTO on Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön ylläpitämä yksityinen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. PSK-Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta, näyttötutkintoja sekä työelämän koulutusja kehittämispalveluja. Työntekijöitä oppilaitoksessa oli toimintavuonna keskimäärin 65 henkilöä. PSK-SERVICE OY on Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön 100 %:sti omistama, maksullista palvelutoimintaa varten perustettu osakeyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa kesällä 2007, ja sen tuotteina ovat erityisesti ITC-alalle suunnatut lyhytkestoiset koulutukset ja yhteishankintakoulutukset. Koko yhtiön palveluksessa oli Suomessa vuonna päätoimista ohjelmointikouluttajaa. POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS on toiminut vuoden 2002 alusta alkaen. Yhteistyöoppilaitoksina ovat Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja PSK-Aikuisopisto. Hallinnoijana toimii PSK-Aikuisopisto, ja Oppisopimuskeskus sijaitsee oppilaitoksen Oulun toimipisteessä, Kansankatu 47:ssä. Oppisopimuskeskuksessa oli tarkasteluvuonna keskimäärin neljä päätoimista työntekijää. PSK-AIKUISOPISTON KOULUTUSALOINA ovat yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto, luonnontiede (atk), luonto- ja ympäristöala sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPPILAITOKSELLA ON NELJÄ PALVELUYKSIKKÖÄ: Johtaminen ja valmennus Yrittäjäinstituutti Tietotekniikka Sosiaali- ja terveys Vuoden 2011 aikana PSK-Aikuisopistossa on opiskellut yli 1500 opiskelijaa. Koulutukset on suunnattu jo työelämässä toimiville aikuisille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan tai vaihtaa alaa. Ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta järjestetään työvoimahallinnon kanssa yhteistyössä sitä tarvitseville. Merkittävä osa koulutuksista suunnataan yrityksille, jotka kouluttavat henkilöstöään tai haluavat rekrytoida yrityksen tarpeisiin koulutettua henkilöstöä. Koulutuksia järjestetään aina muutaman tunnin lyhytkoulutuksista muutaman vuoden kestäviin, tutkintoihin valmentavaan koulutukseen asti. Tutkintoina voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon yhteensä 13 tutkinnon osalta. 2

3 Organisaatio YRITTÄJÄINSTITUUTTI koulutuspäällikkö Jukka Matero PSK-AIKUISOPISTO rehtori Jaakko Tarakkamäki JOHTAMINEN JA VALMENNUS koulutuspäällikkö Outi Heikkilä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖN HALLITUS/JOHTOKUNTA POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS oppisopimuspäällikkö Pia Kangas TIETOTEKNIIKKA koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma PSK-SERVICE toimitusjohtaja Jaakko Tarakkamäki SOSIAALI- JA TERVEYS koulutuspäällikkö Anu Riippa TUKIPALVELUT koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Suopursu PSK-Aikuisopiston logon kuvasymboli esittää suopursua, joka on myös Pohjois- Pohjanmaan maakuntakukka. 3

4 Rehtorin katsaus Toimintavuosi 2011 VUOSI 2011 oli Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön 21. toimintavuosi. Vuosi oli edellisvuoden tapaan hyvin työntäyteinen. Koulutusvolyymi pysyi edellisvuoden korkealla tasolla ollen opiskelijatyöpäivää. Tästä oli PSK-Aikuisopiston osuus optpv ja PSK-Service Oy:n osuus noin optpv. Volyymia ylläpitivät työvoimakoulutuksena toteutetun MAMUkoulutuksen, SOTE-alan ja PSK-Service Oy:n toteuttaman ICT-alan koulutuksen vahvat kysynnät. Oppisopimuskoulutuksen määrä taas väheni edelleen. Ammatilliset perustutkinto- ja ammatilliset lisäkoulutuspaikat täyttyivät edellisvuosien tapaan reilusti yli 100 %. Vuoden lopulla juhlittiin ensimmäisten Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinnon ja Yritysneuvojien erikoisammattitutkinnon tutkintojen suorittaneita. Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ollen 6,5 milj.. Konsernin työntekijämäärä oli keskimäärin 65 henkilöä, joista PSK-Service Oy:llä oli 10 henkilöä. Koulutustoimintaa oli Oulun ja Haapaveden lisäksi mm. Nivalassa, Raahessa, Kajaanissa, Tampereella ja Salossa. PSK-Service Oy jatkoi Oulussa laajaa ICT-alan täsmäkoulutusta yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja merkittävimpien ICT-alan yritysten kanssa. Nokian ohjelmistoalan ratkaisut kuitenkin hankaloittivat ICT-alan koulutuksen kysyntää ja koulutuksen toteuttamista keväästä alkaen. Työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä jatkoivat useat Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän yhteistyöprojektit, mm. Yrittäjyyspolku, MAMU-yrittäjyyshanke ja Verkkokaupasta työkalu pk-yrityksille. Vuoden aikana jatkettiin myös PSK-Aikuisopiston hallinnoimana Kipinää Kylille kylien kehittämisprojektia. Lisäksi oltiin mukana toteuttamassa Siikalatvan alueella HOKES-projektia, koko Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettavaa oppilaitosten OPINTORI yhteistyöprojektia sekä valtakunnallista TYÖTUTKA-projektia. Yhteistyötä yksityisten oppilaitosten kesken jatkettiin toimintavuonna Pohjois-Suomen Yksityisten Oppilaitosten Liitto (PSYO) ry:n kautta. Käytännön toimenpiteinä olivat PSYO:n strategian laadinta, projektiyhteistyö sekä oppisopimuskoulutus. Erityisesti projektiyhteistyö on lähtenyt liikkeelle myönteisesti monella eri koulutusalalla. Vuoden 2011 alussa Opetusministeriö teki päätöksen toteuttaa Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiölle valtionosuuskoulutusta koskevan toiminnallisen ja taloudellisen tarkastuksen. Tarkastus koskee erityisesti oppisopimuskoulutuksena toteutetun logistiikka-alan koulutusta vuosina Tarkastustoiminta on edelleen kesken. Oppisopimusta koskeva tarkastus voi aiheuttaa saatujen valtionosuuksien takaisinperintää. Tulevien vuosien toimintaa varjostavat julkisen sektorin aikuiskoulutukseen suunnatut säästötoimet. Tämä johtanee toiminnan sopeuttamisen nykyistä alemmalle tasolle. Säätiön tavoitteena on suunnata koulutusta palvelemaan entistä enemmän yritysten ja organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita. Painopistealueita ovat uudet koulutustuotteet, oman oppisopimuskoulutuksen kehittäminen, työelämäyhteistyön tiivistäminen sekä oppilaitosten yhteistyöverkoston jatkokehittäminen. Säätiön asettamat laadulliset ja määrälliset tavoitteet täyttyivät hienosti. Tästä suuri kiitos motivoituneelle, osaavalle ja työhönsä sitoutuneelle henkilökunnalle. Parhaat kiitokseni myös asiantuntevalle säätiön hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneille. Jaakko Tarakkamäki rehtori 4

5 Henkilöstö VUODEN AIKANA säätiön palveluksessa oli keskimäärin 65 henkilöä. Toimintaa jatkettiin Oulussa Kansankadulla, Rautionkadulla ja Arkistonkadulla. Lisäksi PSK-Service Oy:llä oli kiinteät toimipisteet Espoossa ja Tampereella. Säätiö tukee henkilöstösuunnitelman mukaisesti jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä omassa työssä että myös pätevyyden hankkimisessa. Omiin pedagogisiin opintoihin myönnetään viiden päivän työaika. Näyttötutkintomestarisuoritukset tehdään pääsääntöisesti työajalla. PSK on mukana edelleen myös HOKES-projektissa. Projektissa pyritään kehittämään projektissa mukana olevien organisaatioiden henkilöstön ammatillista ja yleissivistävää koulutusta. HO- KES-projekti mahdollistaa opettajan työelämäjakson, jota hyödynsi vuoden 2011 aikana yksi opettaja. Työhyvinvointi Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja turvallinen sekä kannustava työympäristö ovat vaativan ja muutosherkän asiantuntijaorganisaation perusta. Työhyvinvointia on edistetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa usein eri kampanjoin ja tapahtumin. Koko henkilöstölle päätettiin tehdä työterveystutkimus vuosien aikana. Henkilöstön työhyvinvointiin keskittyneen TYÖTUTKAhankkeen tiimoilta on kehitetty PSK:n omia käytänteitä sekä koulutustuotteita, jotka auttavat työhyvinvointiteeman levittämistä myös muihin ulkoisiin sidosryhmiin. Työhyvinvointia on pyritty edelleen lisäämään työsuojelutoimikunnan kautta. Työsuojelutoimikunnan jäsenenä olivat: Työsuojelupäällikkö Jaakko Tarakkamäki Työsuojeluvaltuutettu Heikki Karppanen 1. työsuojeluvaravaltuutettu Katja Vanhanen 2. työsuojeluvaravaltuutettu Miia Latvala 5

6 PSK-Aikuisopiston johtoryhmä 2011 Säätiön hallitus Jaakko Tarakkamäki, rehtori Anu Riippa, koulutuspäällikkö Jukka Matero, koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma, koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, koulutuspäällikkö Pia Kangas, oppisopimuspäällikkö/ Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnan henkilöstön edustajana toimi kouluttaja Matti Vähäjylkkä. Hallitus kokoontui toimivuonna kuusi kertaa ja käsitteli kaikkiaan 45 pykälää. Vuoden 2007 alusta lähtien hallitus on nimitetty eliniäksi, eli hallituksen jäsen vaihtuu vain kun jäsen haluaa erota. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 16 kertaa ja päätti mm. seuraavista asioista: Strategiatyö Toimintasuunnitelma 2011 Budjetti 2012; Talouden hallinta ja seuranta TYKE-hankkeiden suunnittelu Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa (PSYO) Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen Työvoimakoulutuksen alvillisuus Hallintokulujen purku Prosessien suunnittelu Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus Studenta Plus -projekti Säätiön hallitus/johtokunta 2011 Puheenjohtaja: Pentti Silvola Varapuheenjohtaja: Ahti Karvonen Jäsenet: Olavi Jakkula, Esa Riippa, Jorma Heikkilä, Jukka Tikanmäki, Tuomo Karjalainen, Eero Merilä Sihteeri ja esittelijä: Jaakko Tarakkamäki, rehtori Johtokunnan henkilöstöedustaja: Matti Vähäjylkkä, kouluttaja, Yrittäjäinstituutti Säätiön perustajajäsenet: 46 kuntaa ja kuntayhtymää Oulun läänistä, Oulun yliopisto, KTV ja KVL Haapaveden Opisto, Postipankki Tilintarkastajat: KHT Risto Hyvönen ja KHT Kari Spårman 6

7 Talous 7 6 Milj. LIIKEVAIHDON KEHITYS Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ollen 6,5 milj.. Liikevaihdosta PSK-Aikuisopiston osuus oli 5,4 milj. ja PSK-Service Oy:n osuus 1,1, milj.. Konsernin talous pysyi vakaana SUORITETUT NÄYTTÖTUTKINNOT 2011 Perustutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi Tieto- ja viestintätekniikanperustutkinto, datanomi Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Perustutkinnot yhteensä Ammattitutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Ammattitutkinnot yhteensä Erikoisammattitutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Johtamisen erikoisammattitutkinto 6-6 Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 1-1 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 1-1 Erikoisammattitutkinnot yhteensä Kaikki tutkinnot yhteensä KOULUTUSTEN OPISKELIJAPÄIVIEN JAKAUTUMINEN Työvoimakoulutus Perustutkintokoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Muu koulutus PSK-Service Oy Yhteensä

8 Johtaminen & Valmennus -palveluyksikkö VUOSI 2011 oli Johtaminen & Valmennus -palveluyksikön osalta useilla mittareilla erittäin tuloksellinen vuosi. Viime vuoden tulos parani entisestään sekä opiskelijatyöpäivien määrällä, että liikevaihdon määrällä mitattuna. Järjestämistämme koulutuksista kertyi opiskelijatyöpäiviä yhteensä (vuonna ), joista työvoimakoulutuksista (vuonna ) ja omaehtoisista koulutuksista (vuonna ). Palveluyksikön liikevaihto oli noin 1,4 milj. (vuonna ,24 milj. ), josta pääosa - yli 1,2 milj. (vuonna 2010 yli 1,1 milj. ) tuloutui työvoimakoulutuksista. Koulutuspalvelut Johtaminen & Valmennus on moniammatillisten osaajien palveluyksikkö. Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. erityyppiset johtamiskoulutukset, sekä lyhyempinä täsmäkoulutuksina että pitempikestoisina tutkintoon valmistavina koulutuksina. Vuoden 2010 kesäkuussa johtamisen tutkintotoimikunta myönsi PSK- Aikuisopistolle johtamisen erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeudet, joten olemme voineet laajentaa palvelutarjontaamme johtamisen erikoisammattitutkintojen järjestämiseen. Vuonna 2011 järjestimme kolme johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, joista kaksi Oulussa ja yhden Vantaalla. Kuluneena vuonna ensimmäiset johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajat valmistuivat PSK-Aikuisopistosta ja johtamisen tutkintotoimikunta myönsi heille johtamisen erikoisammattitutkinnon tutkintotodistuksen. Olemme usean vuoden ajan järjestäneet sihteerin ammattitutkintoon valmistavia koulutuksia monipuolisilla suuntautumisvaihtoehdoilla, mm. talousassistentti, projektiosaaja, sosiaali- ja terveysalan osaaja. Vuonna 2011 valmistavien koulutuksen painopisteinä olivat taloushallinnon teemat. Järjestimme kaksi valmistavaa koulutusta työvoimapoliittisena ja yhden omaehtoisena monimuotokoulutuksena. Sihteerin ammattitutkinnon järjestämisestä vastaamme itse. Palveluyksikkö vastaa pääsääntöisesti PSK-Aikuisopiston kielikoulutusten järjestämisestä. Vuonna 2011 järjestimme useita suomen-, englannin- ja ruotsin kielen koulutuksia sekä koulutusohjelmiimme sisältyvinä että yhteistyökumppaneillemme suunnattuina. Vuonna 2011 järjestimme yhteensä 31 erimittaista koulutusta, pitkistä 300 työpäivää kestävistä maahanmuuttajille suunnatuista luku- ja kirjoitustaidon & kotoutumiskoulutuksista pitkiin tutkintoihin valmistaviin (johtamisen erikoisammattitutkinto ja sihteerin ammattitutkinto) ja viiden päivän mittaiseen Introduction to Film-Making (Comenius-Grundtvig) koulutukseen. Järjestämistämme koulutuksista 26 oli työvoimapoliittista koulutusta ja viisi omaehtoista koulutusta. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankkimana järjestimme vuonna 2011 yhteensä 20 erilaista koulutusta maahanmuuttajille. Koulutusten teemoina oli luku- ja kirjoitustaidon & kotoutumistaitojen opiskelu, asiakaspalvelutaitojen kehittäminen, nuorten ohjaaminen työelämään, sekä suomen kielen ja työelämävalmiuksien hiominen työelämää varten (Kielitaidolla työelämään -koulutukset). Järjestimme lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoimaan KotoTyö- 8

9 hankkeeseen liittyvän työelämään ohjaavan koulutuksen pakolaistaustaisille maahanmuuttajille. Hankkeen tarkoituksena oli kotouttaa maahanmuuttajat työn avulla suomalaiseen yhteiskuntaan. Johtaminen & Valmennus- palveluyksikön henkilöstö osallistui aktiivisesti myös hanketyöskentelyyn vuoden 2011 aikana. Olimme mukana mm. Työtutka, HOKES-, Virve- ja Aikuiskeke -hankkeissa. Henkilöstö Palveluyksikössä työskenteli vuoden 2011 aikana 13 päätoimista kouluttajaa, sihteeri, koulutuspäällikkö sekä useita tuntikouluttajia. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2011 aikana erittäin tehokkaassa käytössä koulutuskysynnän jatkuessa vilkkaana. Kouluttajat toimivat oman palveluyksikkönsä koulutusten vastuukouluttajina ja kouluttajina, mutta myös hyvässä yhteistyössä Tietotekniikan-, Yrittäjyyden-, ja Sosiaali- ja terveys palveluyksiköiden koulutuksissa pääsääntöisesti kouluttajina, mutta myös vastuukouluttajina. Kouluttajien ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat erinomaisen korkealla tasolla. Kaikilla palveluyksikön kouluttajilla on ylempi korkeakoulututkinto ja suurimmalla osalla myös pedagoginen pätevyys. Tämä mahdollistaa laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamisen. Kouluttajat osallistuivat vuoden aikana oman alansa lyhytkoulutuksiin. Näyttötutkintomestaripätevyys on palveluyksikössä tällä hetkellä kolmella kouluttajalla ja koulutuspäälliköllä. Henkilöstö osallistui aktiivisesti yhteistyöverkostojen luomiseen työelämän edustajien kanssa sekä tarjoamalla koulutuspalveluja, että vierailemalla lukuisilla työpaikoilla opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ohjaamassa. Katse tulevaisuuteen - Uuden suunnittelua ja toteuttamista Johtamis- ja asiantuntijakoulutusten sisältöjä kehitettiin vuoden 2011 aikana yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Avainsanana kehitystyössä on asiakaslähtöisyys ja työelämän tarpeiden huomioiminen koulutusten opetussuunnitelmien laadinnassa. Koulutustuotteita markkinoitiin aktiivisesti eri työelämäyhteyksissä. Työhyvinvoinnin teema ja muutoksen hallinta olivat vahvasti esillä vuonna 2011 järjestetyissä johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa. Myös vuonna 2012 työhyvinvointiin ja muutoksen hallintaan liittyvät kysymykset tulevat olemaan vahvasti esillä koulutusten sisällöissä. Tämän lisäksi tulemme nostamaan esille mm. kestävän kehityksen teemoja. Koulutustuotteiden kehitystyötä pyritään entistä voimakkaammin tekemään yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Uusia maahanmuuttajille suunnattuja koulutustuotteita käynnistettiin ja kehitettiin, mm. Kielitaidolla työelämään -koulutukset, joiden järjestäminen käynnistettiin alkuvuodesta Kielitaidolla työelämään -koulutuksia toteutetaan myös vuonna Vuonna 2012 tavoitteena on jatkaa hyvää yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä työvoima- ja elinkeinotoimistojen kanssa työvoimapoliittisten koulutusten toteuttamisessa. 9

10 Tietotekniikkapalveluyksikkö TIETOTEKNIIKKAPALVELUYKSIKÖN HENKILÖSTÖ koostuu osaavista alan kouluttajista ja IT-tukihenkilöistä. Henkilöstön toimesta aloitettiin vuonna 2011 useita eri koulutuksia, otettiin käyttöön uusia opetusmenetelmiä sekä vahvistettiin olemassa olevia ja mietittiin uusia innovatiivisia tapoja toteuttaa koulutuksia. Toteutimme tietotekniikkapalveluyksikön tuottamia koulutuksia ja olimme kouluttajina mukana useissa Aikuisopiston muiden palveluyksiköiden ja PSK-Service Oy:n koulutuksissa Oulun alueella, Oulun eteläisellä alueella ja Kainuussa. Koulutustoiminta Tietotekniikkapalveluyksikössä vietiin loppuun, jatkettiin tai käynnistettiin vuoden 2011 aikana useita erillisiä koulutushankkeita. Keväällä 2010 aloittaneet pelialalle suuntautuneet tietojenkäsittelyn perustutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat valmistuivat datanomeiksi elokuussa Koulutusta toteutettiin yhdessä PSK-Service Oy:n sekä oululaisten pelialan yritysten eli Tuonelan ja LudoCraftin kanssa. Syksyllä 2010 alkanut käytöntuen osaamisalaan liittyvä ja pääsääntöisesti oppisopimuksella toteuttava tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon valmistava koulutus ja tutkinnon osien suorittaminen eteni suunnitellusti. Syksyllä 2011 aloitti opinnot verkkokaupan osaajiksi kouluttautuva tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (ohjelmistotuotannon osaamisala) valmistava ryhmä. Valmistavaan koulutukseen kiinnostus oli suuri jo heti markkinoinnin alettua. Työvoimapoliittisena koulutuksena järjestimme Oulussa ohjelmistokehityksen koulutusohjelman sekä useita työhön ja koulutukseen ohjaavia koulutuksia. Eri koulutuksissa suoritettiin runsaasti TIEKE ry:n ylläpitämiä Tietokoneen käyttäjän A- ja AB -korttitutkintoja. Henkilöstö ja osaaminen Osastolla oli vuoden 2011 aikana seitsemän päätoimista kouluttajaa, kaksi IT-tukihenkilöä, koulutussihteeri ja koulutuspäällikkö. Kouluttajilla oli useita vastuualueita koulutuksissa. Kolme kouluttajaa työskenteli vastuukouluttajina eri ryhmissä, vastaten 1-3 eri ryhmästä. Kaksi kouluttajaa toimi vastaavina näyttötutkintomestareina tietojenkäsittelyn / tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. 10

11 Kouluttajien laaja-alainen osaaminen kattaa esimerkiksi Windows ja Mac käyttö- ja palvelinjärjestelmiä, MS Office-työvälineohjelmat, Internetin ja sähköpostin käytön, julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmia, www-sivujen tekemisen (HTML, CSS), ohjelmoinnin (C/C++, JAVA, PHP), tietokantojen hyödyntämisen (MySQL), englanninkielen koulutuksen, sosiaalisen median hyödyntämisen, urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä markkinointiin ja yrittäjyyteen liittyvät teemat. IT-tuen kannalta katsottuna vuosi 2011 oli hyvin monipuolinen. Vuoden 2011 aikana IT-tukihenkilöstö ylläpiti Kansankadun, Rautionkadun ja Arkistokadun Oulun yksiköissä viittätoista 5-22 opiskelijan ATK-luokkaa sekä keskimäärin 60 henkilökunnan käytössä olevaa tietokonetta. ATK-luokkien käyttöä suunnattiin pääsääntöisesti eri ohjelmistokokoonpanojen mukaan: taloushallinto, multimedia ja kuvankäsittely (Adoben uusimmat tuotteet), toimisto-ohjelmisto (MS Office 2007/2010), Vista-, Mac OS X- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmät. Myös oppilaitoksessa käytössä olevien oppimisympäristöjen edu.psk.fi (Moodlepohjainen) ja ACP-ylläpito oli IT-tuen tehtäviä. Kannettavin tietokonein ja internet-yhteyksin varustettuja ATK-luokkia ylläpidettiin myös ulkopaikkakunnilla kuten Haapavedellä, Ylivieskassa, Raahessa, Pudasjärvellä ja Kajaanissa. 11

12 Yrittäjäinstituutti Koulutustoiminta VUOSI 2011 oli toiminnallisesti hyvin vilkas, vaikka aivan vuoden 2010 tasolle ei tänä vuonna päästykään. Koulutuspalvelujen voimakas kysyntä selittyy erityisesti työvoimakoulutuksen kysynnän pysymisenä edelleen vahvana. Vuoden 2011 aikana palveluyksikkö järjesti yhteensä 36 pitkäkestoista koulutusohjelmaa. Näistä vuonna 2010 oli aloitettuja 19, joista suurin osa tutkintotavoitteisia. Lisäksi järjestettiin useita lyhyempiä koulutusohjelmia tai lyhytkoulutuksia, joista puolet toteutettiin henkilöstökoulutuksena. Aivan uutena koulutusohjelmana aloitettiin tammikuussa, ensimmäisenä Suomessa, yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutusohjelma. Toisena uutuutena PSK-Aikuisopistossa käynnistettiin liiketalouden perustutkinnon talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan opinnot loppuvuodesta Suosituimmat koulutusalat olivat ehdottomasti yrittäjyys- ja myyntivalmennukset. Vuoden 2011 aikana yrittäjän ammattitutkintoon valmistavaa ja muuta yrittäjäkoulutusta toteutettiin Oulussa, Raahessa ja Nivalassa. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 215 opiskelijaa. Myyntivalmennuksia toteutettiin Oulussa, Haukiputaalla, Ylivieskassa ja Kajaanissa. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä yli 70 opiskelijaa. Koulutuksen kehittämisessä jatkettiin tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Erityisen maininnan ansaitsee yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon toteuttaminen, johon lähti mukaan laaja verkosto alan toimijoita. Yhteistyötä jatkettiin myös taloushallinnon alalla. Tämän tuloksena ovat KLT-tutkintoon valmentava koulutus, KLT-tutkinnon ylläpito ja palkkahallinnon täydennyskoulutusohjelma. Vuoden 2011 aikana yksikön koulutusohjelmiin osallistui yhteensä 666 henkilöä. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä kappaletta. Ammatillisen lisäkoulutuksen osuus volyymista oli 28 %, oppisopimuskoulutuksen osuus 12 %, perustutkintojen osuus 8 %, työvoimakoulutuksen osuus 50 % ja muut 2 %. Palveluyksikön koulutustoiminnan liikevaihto oli noin 1,3 milj.. Näyttötutkinnot ja niiden kehittäminen Vuoden 2011 aikana palveluyksikössä suoritettiin yhteensä 201 näyttötutkintoa, joista kokotutkintoja oli 193. Tutkintosuorituksia kertyi ennätyksellinen määrä. Tämä johtui osaltaan omien tutkintoon valmistavien ryhmien suuresta määrästä, sekä osaltaan siitä, että järjestimme tutkintoja myös muille valmistavan koulutuksen järjestäjille. Näistä merkittävimmät yhteistyökumppanit olivat Oulun Aikuiskoulutuskeskus sekä Jyväskylän ammattiopiston ja Äänekosken oppisopimustoimistot. Myös Kemijärvelle Itä-Lapin ammattiopistoon solmittiin sopimus luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon järjestämisestä. YRITTÄJÄINSTITUUTTI-PALVELUYKSIKKÖ, SUORITETUT NÄYTTÖTUTKINNOT V koko tutkinto osatutkinto tutkintosuoritukset Liiketalouden perustutkinto Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 1-1 Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 1-1 PALVELUYKSIKKÖ YHTEENSÄ

13 Vuoden 2011 aikana palveluyksikössä haettiin järjestämissopimukset seuraaviin näyttötutkintoihin: Liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Yrittäjyysalan tutkintotoimikunta hyväksyi joulukuussa 2011 valtakunnan ensimmäisen yritysneuvojan erikoisammattitutkintosuorituksen. Suorittaja oli projektipäällikkö Sirpa Nevanperä Oulaisista. Vuoden 2011 aikana järjestettiin yhteistyössä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa Oulun Konttorin taloushallinnon henkilöstön osaamisen kehittämiskoulutus. Tässä yhteydessä Oulun Konttorin henkilöstöstä 18 suoritti taloushallinnon ammattitutkinnon. Toimikaudella koulutuspäällikkö Jukka Matero toimii opetusalan edustajana kahdessa tutkintotoimikun- nassa; yrittäjyysalan ja maatilatalouden toimikunnissa. Henkilöstöresurssit ja osaaminen Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana 12 kouluttajaa, projektipäällikkö ja koulutuspäällikkö. Lisäksi palvelujen tuottamiseen osallistui suuri määrä tuntiopettajia ja arviointiryhmien jäseniä. Kouluttajien ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat erittäin hyvällä tasolla. Erityisesti on mainittava vahva työelämän kokemus. Vuoden lopussa yksikön henkilöstöstä pedagogisesti päteviä oli yhdeksän ja näyttötutkintomestareita 12. Vuoden lopussa pedagogisessa koulutuksessa oli kolme henkilöä. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2011 aikana erittäin tehokkaassa käytössä, koska koulutuskysyntä jatkui vilkkaana. Kuvassa tutkintovastaava Tarja Pahnila, Sirpa Nevanperä, näyttötutkintomestari Tarja Niskanen ja Ylivieskan seutukunnan seutujohtaja Timo Kiema. TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON KUNNIAKIRJAT OULUN KONTTORIN RYHMÄLLE SIRPA NEVANPERÄ OULAISISTA - SUOMEN ENSIMMÄINEN YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON SUORITTAJA Yrittäjyyden edistäminen ja kehittäminen on yksi Suomen tulevan menestyksen kulmakivistä. Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon valmistava koulutus aloitettiin ensimmäisenä Suomessa PSK-Aikuisopistossa Oulussa tammikuussa Kehitysinsinööri Sirpa Nevanperä toimii yrityskehittäjänä Ylivieskan seutukunnan yritysten kehittämiseen liittyvissä hanketehtävissä. Tutkinto hyväksyttiin Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnassa Tutkinto on alan ja Suomen ensimmäinen. Koulutus ja tutkinto järjestettiin oppisopimuskoulutuksena Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen kautta. Vuosina Oulun Konttorin henkilöstöstä noin 30 osallistui kirjanpidon ja palkkahallinnon täydennyskoulutukseen. Heistä 18 henkilöä suoritti taloushallinnon ammattitutkinnon. Tutkinnon järjestämisestä vastasi PSK-Aikuisopisto ja valmistavasta koulutuksesta Oulun Aikuiskoulutuskeskus. Kunniakirjat jakoivat näyttötutkintomestari Matti Vähäjylkkä ja koulutuspäällikkö Jukka Matero. Tutkintojen suorittamisen myötä henkilöstön osaaminen laajeni ja syveni omilla osaamisalueillaan. Osaamisen kehittämisellä organisaatio pystyy paremmin vastamaan tuleviin talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämishaasteisiin. 13

14 Sosiaali- ja terveys palveluyksikkö Koulutustoiminta SOSIAALI- JA TERVEYS PALVELUYKSIKKÖ tuottaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavaa valmistavaa koulutusta on järjestetty vuodesta 2008 alkaen. Sosiaali- ja terveys palveluyksikön tuottamissa koulutuksissa opiskeli kaikkiaan 174 opiskelijaa vuonna Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotodistuksen sai 11 opiskelijaa osaamisalana joko asiakaspalvelu ja tietohallinta tai vanhustyö. Osatutkintoja suoritti 12 lähihoitajaa, jotka täydensivät lähihoitajan osaamistaan asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisaloilla. Tutkintoon johtavaa valmistavaa koulutusta järjestettiin työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena Haapavedellä ja omaehtoisena monimuotokoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena Oulun toimipisteessä. Tutkinnot toteutettiin yhteistyössä Edupolin ja Oulun Diakoniaopiston kanssa. PSK-Aikuisopistolla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalavaihtoehtoja ovat asiakaspalvelu ja tietohallinta, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito sekä vanhustyö. Palveluyksikön koulutustarjontaan kuuluu sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi ammatillisena lisäkoulutuksena tarjottavat lyhytkoulutukset yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Erimittaiset ensiapukoulutukset ja sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus olivat kysyttyjä koulutustuotteita. Näihin koulutuksiin osallistui kaikkiaan 32 henkilöä. Syyskuussa käynnistimme Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa yhteishankintana toteutettavan TäsmäKoulutuksen Hoivakoti Paavolan henkilöstölle Reisjärvellä. TäsmäKoulutus on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen lisäkoulutus. Koulutussisällöt suunnittelimme yhdessä yrityksen kanssa heidän tarpeisiin. Hoitotyön päivityskoulutukseen sisältyy 16 opetuspäivää, joista seitsemän toteutui vuonna Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kehittämistyöryhmä Perustimme syksyllä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kehittämistyöryhmän. Työryhmään kuuluu työelämän edustajia sosiaali- ja terveysalan eri toimialoilta, oppisopimustoimistosta, säätiön ja oppilaitoksen työntekijäedustajia ja opiskelijaedustajia. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran marraskuussa. Työryhmän tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valmistavaa koulutusta ja tutkintotilaisuuksien järjestämistä työelämälähtöisesti. Hanketyöskentely Palveluyksikkö on yhteistyökumppanina mukana Oulun Palvelualan Opiston koordinoimassa, Laajentuvat työnkuvat puhdistuspalvelualan ammattilaisten työssä -hankkeessa. Sen tavoitteena on kehittää puhdistuspalvelualan työnkuvia 14

15 monipuolisemmiksi ja joustavimmiksi. Kehittäminen tapahtuu tarkastelemalla puhdistuspalvelualan valittujen työntekijäryhmien käytännön työnkuvia ja kehittämällä niitä siten, että ne hyödyttävät organisaatioiden tehokkuutta työn organisoinnin kautta huomioiden myös työntekijöiden hyvinvoinnin. Työnkuvien laajentamista tarkastellaan erityisesti hoivaja ravitsemisalojen osaamiskokonaisuuksien näkökulmista. PSK-Aikuisopisto tuo hankkeeseen hoiva-alan osaamista. Palveluyksikkö työskentelee myös Työtehoseuran koordinoimassa Työtutka-hankkeessa. Työtutka - työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa -yhteistyöhanke on osa Työtehoseuran valtakunnallista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Tehtävään liittyvillä hankkeilla pyritään luomaan yhteistyömalleja ja kehittämiskumppanuuksia koulutuksen järjestäjien ja työelämän välille. Hanke on saanut rahoitusta Opetushallitukselta ja Euroopan sosiaalirahastolta. Henkilöstöresurssit ja osaaminen Vuoden lopussa palveluyksikössä työskenteli neljä kouluttajaa ja koulutuspäällikkö. Palveluyksikössä neljällä on ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pätevyys. Näyttötutkintomestareita on kolme ja kaksi kouluttajaa aloitti marraskuussa näyttötutkintomestariopinnot. Yhdellä kouluttajalla on SPR:n ETK-kouluttajaoikeudet ja SPEK:n hallinnoiman sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen kouluttajaoikeudet. 15

16 Hankkeet Kipinää kylille Kipinää kylille -hanke oli yleishyödyllinen maaseudun kehittämishanke, ja sen päätavoite oli kehittää kyliä. Hankkeen aikana aktivoitiin maaseudun kyliä ja mietittiin yhdessä kyläyhdistysten ja muiden kylien toimijoiden kanssa keinoja, joilla edistetään Pohjois-Pohjanmaan kylien elinvoimaisuutta. Kylien ja kuntien tai kaupunkien yhteistyötä on pyritty edistämään hankkeessa monin tavoin. Lisäksi hankkeen tärkeäksi kehittämiskohteeksi nousivat nuoret, joiden asioiden ympärille ideoitiin ja tehtiin hankkeen avulla erilaisia toimenpiteitä. Hanketta rahoitti pääosin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Opetushallituksen hankkeet VIRVE VIREYTTÄ VERTAISARVIOINNILLA NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINTAAN ( ) Tavoitteena oli vertaisarvioinnin avulla löytää hyviä käytäntöjä näyttötutkintojärjestelmän eri osapuolten toimintaan. PSK-Aikuisopisto osallistui hankkeen aikana kahteen eri arviointitilaisuuteen arvioijana ja järjesti yhden arvioitavan tutkintotilaisuuden. YMPÄRISTÖALAN VERKOSTO: KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMAT POHJOIS- POHJANMAAN AIKUISOPISTOIHIN ( ) Hankkeessa laadittiin kattava ja monipuolinen kestävän kehityksen ohjelma, johon valittiin kahdeksan teemaa toteutettaviksi vuonna Lisäksi kestävän kehityksen sisällyttäminen opetukseen aloitettiin perustamalla KeKe opetukseen -työryhmä. SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ( ) Tavoitteena on kehittää sosiaalisen median käyttöä perustutkintojen opetuksessa ja henkilökohtaistamisessa. Tarkoituksena on myös selvittää yritysten sosiaalisen median hyödyntämisen nykytilaa ja tarpeita. Tyke-hankkeet MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN YRITTÄJYYDEN, LIIKETOIMINTAOSAAMISEN JA TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMISEN TUKIHANKE ( ) Hanke on koonnut hajallaan olevia toimijoita ja paikallista erityistietoa maahanmuuttajataustaisten yrittäjyyteen, liiketoimintaosaamiseen sekä työelämään siirtymisen erityispiirteistä ja haasteista. Hankkeessa on muokattu kerätyn tiedon perusteella kehitysmalli alueen kehittäjä- ja kouluttajatoimijoille. YRITTÄJYYSPOLKU HAAPAVESI ( ) PSK-Aikuisopisto toimi hankkeessa yhteistyössä Haapaveden yrittäjät ry:n kanssa. Heidän jäsenkunnalleen tehtiin koulutustarvekysely, jossa selvitettiin yritysten kehittämistarpeita. Tulosten pohjalta toteutettiin Haapavedellä kolme osallistavaa kehittämispäivää. Yrittäjistä valittiin myös muutamia halukkaita pilottiyrittäjiä, joiden kanssa toteutettiin intensiivistä kehittämistyötä. LAAJENTUVAT TYÖNKUVAT PUHDISTUSPALVELUALAN AMMATTILAISTEN TYÖSSÄ ( ) Hankkeen tavoitteena on kehittää puhdistuspalvelualan työnkuvia monipuolisemmiksi ja joustavimmiksi. Kehittäminen tapahtuu tarkastelemalla puhdistuspalvelualan valittujen työntekijäryhmien käytännön työnkuvia ja kehittämällä niitä siten, että ne hyödyttävät organisaatioiden tehokkuutta työn organisoinnin kautta huomioiden myös työntekijöiden hyvinvoinnin. Työnkuvien laajentamista tarkastellaan erityisesti hoiva- ja ravitsemisalojen osaamiskokonaisuuksien näkökulmista. YRITTÄJYYSPOLKU HAUKIPUDAS ( ) PSK-Aikuisopisto toimii Haukiputaan alueella yhteistyössä Haukiputaan yrittäjät ry:n kanssa. Hankkeessa tehtiin jäsenkunnalle koulutustarvekysely, jossa selvitettiin yritysten kehittämistarpeita. Kyselyn pohjalta suunnitellaan yhteistyötä ja toteutetaan osallistavia kehittämispäiviä. Yrittäjistä tullaan myös nostamaan muutamia halukkaita pilottiyrittäjiä, joiden kanssa toteutetaan intensiivistä kehittämistyötä. SULAKE SUJUVUUTTA LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMISEEN ( ) Hankkeen tavoitteena on parantaa mikro- ja pk-yritysten valmiuksia ottaa käyttöön laatujärjestelmä oman toiminnan kehittämisen tukena, varmistaa yritysten kelpoisuus toimia palveluntarjoajana sekä kehittää yritysten kilpailukykyä ja 16

17 PSK-Service Oy henkilöstön osaamista laadunhallinnasta. Tavoitteena on myös luoda kriteeristöjä selventävä laatuohjelmamalli (kaupan ja palvelualan toimialalle) erityisesti mikroyritysten käyttöön. VERKOSTOITUMISELLA LIIKETOIMINTAHYÖTYÄ SIIKALATVAN ALUEEN YRITTÄJILLE ( ) Hankkeen tavoitteena on lisätä liiketoimintamahdollisuuksia aktiivisen verkostoitumisen ja sen edistämisen keinoin Siikalatvalla. Hanke pohjautuu viime rahoituskauden Haapaveden yrittäjät ry:n kanssa tehtyyn Yrittäjyyspolku-hankkeeseen. VERKKOKAUPASTA TYÖKALU PK-YRITYKSILLE ( ) Hankkeessa selvitetään, miten verkkokauppaa suunnittelevat tai jo toteuttavat yhteistyöyritykset tällä hetkellä toimivat ja näkyvät Internetissä. Hanke keskittyy sekä verkkokauppatoiminnan tekniseen osaamiseen että liiketoimintaosaamiseen. Hankkeen lopullisena tavoitteena on hankkeessa mukana olevien pk-yritysten verkkokaupan ja Internet-näkyvyyden kehittäminen ja parantaminen. KESTÄVÄ KEHITYS YRITYSTEN TOIMINTAMALLIKSI ( ) Hankkeessa on tarkoituksena tavoittaa Oulun seudulta eri aloilla toimivia pienehköjä yrityksiä ja kehittää niiden kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintamallia. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä työelämän yleistä tietoisuutta lainsäädännöstä ja olemassa olevista käytännöistä kestävään kehitykseen liittyen. AIKUISKOULUTUKSEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SISÄLLÖT, MENETELMÄT JA KRITEERIT ( ) Hankkeen lähtökohtana on ammatillisen tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen laadun parantaminen kehittämällä malli kestävän kehityksen sisällyttämisestä ammatillisen tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hankkeen yhteydessä tuotetaan myös ammattialakohtaisia kestävän kehityksen sisältöjä ja rakennetaan kestävän kehityksen pedagoginen malli sekä oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien sovellusohje ammatilliseen tutkintotavoitteiseen lisäkoulutukseen. VUOSI 2011 oli PSK-Service Oy:n 4. toimintavuosi. Toiminta keskittyi edelleen voimakkaasti ICT-alan ohjelmointikoulutukseen. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin kolmanneksen ollen 1,1 milj.e. Toimintavuosi 2011 oli työvoimakoulutuksen ja ICT-alan kovasti vaihtelevasta kysynnästä johtuen hyvin työntäyteinen. Koulutusvolyymi kohosi yli opiskelijatyöpäivään. Yrityksen työntekijämäärä kasvoi 11 henkilöön. Koulutustoimintaa oli Oulussa, Espoossa, Tampereella ja Salossa. Yrityksen toimipisteet sijaitsivat Oulussa ja Espoossa. PSK-Service Oy toteutti toimintavuoden aikana Oulussa laajan ICT-alan Täsmäkoulutuksen ja siihen liittyneen Optiohankinnan yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alan merkittävimpien ICT-alan toimijoiden kanssa. Koulutukseen osallistui työntekijöitä kaikkiaan 27 eri yrityksestä, tosin valtaosa koulutukseen osallistuneista oli Nokia Oyj:n työntekijöitä. Yhteensä Oulun Täsmäkoulutukseen ja optiohankintaan osallistui 653 henkilöä. ICT-alan koulutukseen tuli selkeä muutos huonompaan keväällä 2011, kun Nokia Oyj ilmoitti luopuvansa perinteisistä ohjelmointikielistä ja aloitti yhteistyön Microsoftin kanssa. Tämä johti kiinnostuksen hiipumiseen alan koulutusta kohtaan. Vuoden loppupuolella päätettiinkin lopettaa koulutustoiminta Espoossa, Tampereella ja Salossa. Oulun ICT-Täsmäkoulutus vietiin loppuun, joskin siinäkin koulutukseen osallistuneiden määrä väheni voimakkaasti. ICT-alan turbulenttisesta kysyntämuutoksesta johtuen tavoitteiden mukaisista koulutusmääristä jäätiin selvästi ja yhtiön taloudellinen tulos jäi tavoitteesta ollen tappiollinen. Erityisesti ICT-Täsmäkoulutuksien ongelmana oli ilmoittamatta jääneet poissaolot ja peruutukset, joista osa johtui projektikiireistä. Myös eri yritysten YT-neuvottelut osuminen samaan aikaan vaikeutti koulutukseen liittyvien kurssien toteutusta merkittävästi. Osa kursseista jouduttiin toteuttamaan merkittävästi vajaina, mistä aiheutui taloudellista rasitetta kouluttajaorganisaatiolle. Vuonna 2012 yritys jatkaa toimintaansa rajusti supistuneena: Henkilökunnan määrä on ainoastaan yksi kouluttaja. ICT-toimialan pienentynyttä kysyntää palvellaan yhteistyössä muiden alan kouluttajayritysten kanssa. ICT-alan koulutustoiminnan lisäksi yhtiö toteuttaa yhdessä PSK-Aikuisopiston kanssa yrityksille ja yhteisöille suunnattua verollista henkilöstökoulutusta kaikilla sen toimialoilla. 17

18 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Työtä vastaavaa koulutusta eri aloille PSK-AIKUISOPISTON hallinnoiman Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on työelämän kehittäminen järjestämällä oppisopimuskoulutusta tiiviissä yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa. Olemme asiakas- ja työelämälähtöinen, laadukkaasti toimiva yksityisten oppilaitosten muodostama oppisopimuskeskus, jolla on laaja yhteistyöverkosto. Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöoppilaitoksia ovat Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto, PSK-Aikuisopisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset, julkinen sektori mm. kaupungit ja kunnat sekä ns. kolmas sektori mm. yhdistykset ja järjestöt. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus toimii kaikilla aloilla vaikka toiminnassa painottuvat erityisesti yhteistyöoppilaitosten alat. Keskeisimpiä alojamme ovat yrittäjyys, kauppa ja hallinto, puhdistuspalveluala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala sekä perhe- ja nuorisotyö. Vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa koulutukseen osallistuneita oli noin 450 opiskelijaa. Suurin osa koulutuksesta oli tutkintoon johtavaa koulutusta. Suosituimpia perustutkintoja olivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto. Tutkintoon johtavassa lisäkoulutuksessa yleisimpiä tutkintoja olivat johtamisen erikoisammattitutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto ja siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto. Laatua oppisopimukseen Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa tehdään jatkuvaa laadun parantamistyötä ja seurantaa. Asiakkaiden palautetta oppisopimuskeskuksen toiminnasta kartoitetaan oppisopimuksen eri vaiheissa. Vuoden 2011 asiakaspalvelukyselyn mukaan opiskelijat ja työpaikkakouluttajat ovat tyytyväisiä oppisopimuskeskuksen palveluihin (ka 3,6, asteikolla 1-4). Vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus teki vuoden 2010 EFQM-mallin mukaisen itsearvioinnin. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen vahvuuksia sisäisen arvioinnin pohjalta ovat mm. ystävällinen ja joustava asiakaspalvelu, ajanmukaiset sähköisen asioinnin palvelut, avoin vuorovaikutus, prosessien jatkuva mallintaminen ja aktiivinen laatu- ja strategiatyö, jossa koko henkilöstö on mukana. Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi asetettiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen ja henkilökohtaistamisen kehittäminen yhteistyöverkostossa. Oppisopimusprosessin ja henkilökohtaistamisen laadun kehittäminen Vuonna 2011 oppisopimuskoulutuksen laadun ja henkilökohtaistamisen kehittämiseen uusia suuntaviivoja toi Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2009 käynnistämän laadun kehittämishankkeen yhteydessä laaditut oppisopimuskoulutuksen erityispiirteet ja viranomaistoiminnan laatukriteerit (Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen, Opetus ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8.). Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa päivitettiin vuonna 2011 oppisopimusprosessi yhteistyöoppilaitosten kanssa vastaamaan viranomaistoiminnalle asetettuja laatukriteereitä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota henkilökohtaistamisen laatuun ennen oppisopimuskoulutuksen solmimista. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön verkkopohjaiset työvälineet henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaistamiseen liittyvässä sisäisessä kehittämisprojektissa sovelletaan Campus sopimus pro -ohjelmaa. Ensimmäiset kokemukset Campus sopimus pro -ohjelman soveltamisesta henkilökohtaistamiseen saatiin jo loppuvuonna

19 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa yksi keskeinen kehittämiskohde vuoden 2011 aikana on ollut työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen. Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen pohjautuu etenkin työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jota täydennetään ja syvennetään tietopuolisilla opinnoilla. Koulutus on siis keskeinen osa opiskelijan työn kehittämistä ja tätä kautta tärkeä osa koko yrityksen kehittämistä. Opiskelijan oppimisessa ja kehittymisessä työpaikkakouluttajalla on merkittävä rooli. Työpaikkakouluttajien tukemiseksi ja opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen edellytysten parantamiseksi aloitimme vuoden 2011 TUULISENA PÄIVÄNÄ Haukiputaalla oranssit huomioliivit liikkuvat jonossa. Jono Pelle Torpan päiväkodin lapsia kulkee liukurit heiluen kohti mäkeä. Parkkipaikan reunalla lapsi ilmaisee asiansa kuuluvalla äänellä. Tiina Pollari hymyilee ja tuumaa: - Meillä näitä persoonallisuuksia mahtuu ryhmään. Tälle persoonallisuudelle on sattunut väärän värinen liukuri. Tiina kaappaa lapsen syliinsä, ja kohta koko liukuridraama unohtuu. Tiina työskentelee yksityisessä päiväkodissa, ensimmäisen vuoden hän toimi harjoittelijana. - Oli niin motivoitunut ja aktiivinen harjoittelija, että en voinut päästää käsistä, nauraa päiväkodin johtaja Auli Nurkkala. - Olin jo päättänyt, etten enää ota oppisopimuslaisia. Kuulin kuitenkin tästä lastenohjaaja-tutkinnosta ja se kuulosti sopivalta, koska opiskelija voi olla lähes koko työssäoppimisensa omalla työpaikallaan, Auli jatkaa. Tiina opiskelee lapsi- ja perhetyön perustutkintoa, ja tietopuoliset opinnot käydään Kalajoen Kristillisen Opiston Oulun toimipisteessä. Tutkinto pätevöittää työskentelemään mm. varhaiskasvatuksen parissa, perhetyössä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Yhteistyö oppilaitoksen ja oppisopimustoimiston kanssa on sujunut hyvin. Työnantajan kannalta on hyvä, että opiskelija on palaikana säännölliset työpaikalla tapahtuvan oppimisen koulutukset. Koulutuspäiviin osallistui vuoden aikana yhteensä 43 uutta työpaikkakouluttajaa. Vuonna 2011 työpaikkakouluttajien työn tueksi valmistui myös Työpaikalla tapahtuvan oppimisen -opas. Työssäoppimisen näkökulma on ollut keskeinen vuonna 2011 myös sähköisen asioinnin kehittämisessä. Vuonna 2010 käyttöön otetun sähköisen työssäoppimisen suunnitelman käyttöä on laajennettu ja kehitetty edelleen yhteistyössä asiakkaiden ja Rediteq Oy:n kanssa. Tällä hetkellä vuonna 2011 aloittaneista yli 90 % Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen asiakkaista on ottanut käyttöön sähköisen työssäoppimisen suunnitelman. Lastenohjaajalle opiskelu maistuu jon työpaikalla. Lähipäiviltä opiskelija tuo uusia ajatuksia ja vinkkejä työn kehittämiseen, mutta suurin osa opiskelua tapahtuu juuri siinä käytännön työssä, jota lastenohjaajan tuleekin osata tehdä. Myös Tiina on kokenut yhteistyön työpaikan, oppisopimustoimiston ja oppilaitoksen kanssa joustavaksi. Ilman sujuvaa yhteistyötä olisi voinut opinnot jäädä kesken. Mutta kun jokainen hoitaa osuutensa, ei ongelmia ole ilmennyt. - Töissä oppii parhaiten. Oppisopimus on minulle juuri oikea tapa opiskella. Samalla kertaa saan sekä työkokemusta että ammatin. En vaihtaisi pelkkään koulunpenkillä istumiseen! - Opiskelun ja työn yhteensovittaminen on joskus raskasta, mutta jaksan kun on enää vähän jäljellä. Teoriaa ja tehtäviä on tutkinnossa sopivasti. Uusia ajatuksia pääsee heti toteuttamaan käytännössä, ja hyvää on myös se, että lähijaksollakin opetus on käytännönläheistä. Opettajat opettavat asioita omien kokemustensa kautta. Tiinan opiskelu hyödyttää Aulin mukaan koko päiväkotia. - Opiskelija tuo uusia ajatuksia ja näkökulmia työpaikalle. Parhaita oppimistilanteita ovat vuorovaikutustilanteet, kuten vanhempien kanssa käytävät keskustelut. Opiskelija pääsee heti kiinni työhön. Saamme koulutettua juuri oman työyhteisön tarpeisiin sopivan työntekijän. Teksti: Sanna Hankala 19

20 Koulutustarjonta 2012 YRITTÄJYYS- JA LIIKETOIMINTAKOULUTUS Liiketalouden perustutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Yrittäjän ja toimialojen lyhytkoulutukset JOHTAMIS- JA ASIANTUNTIJAKOULUTUS Sihteerin ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Henkilöstöjohtamisen lyhytkoulutukset Kielikoulutukset TIETOTEKNIIKKAKOULUTUS Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto Yritysten A- ja AB-korttikoulutukset LUONTO-, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARA-ALAN KOULUTUS Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto Maaseudunkehittäjän erikoisammattitutkinto Toimialan lyhytkoulutukset SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osatutkinnot Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus Ensiapukoulutukset POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ Oulun toimisto Haapaveden toimisto Kansankatu 47 B, 3. krs Teknologiakylä, Kytökyläntie Oulu Haapavesi Puhelin Puhelin Faksi Faksi Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus Kansankatu 47 B, 3. krs Oulu Puhelin

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009

Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009 Vaikuttavaa osaamista Toimintakertomus 29 Sisällys Amiedussa on tekemisen meininki... 3 Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää osaamisesta ja osaamisen johtamisesta... 4 Lupauksen mukainen ja laadukas

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKE Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palvelujen tuottaja ja opiskelupaikka. Poimintoja kuluneelta vuodelta 2 johtajan katsaus

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005 Osaamisen kehittämiskumppani Toimintakertomus 2005 Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi R A A H E N P O RVA R I - J A K A U P P A KO U LU vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU vuosikertomus 2014 2015, 133. lukuvuosi Katsaus lukuvuoden

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien. rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa. onnistuminen on iso asia

Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien. rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa. onnistuminen on iso asia SYOPRESS Suomen Yrittäjäopiston tiedotuslehti 1 2012 Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa onnistuminen on iso asia Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot