Toiminta- kertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- kertomus 2013 1"

Transkriptio

1 1 Toimintakertomus 2013

2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä. Perustajajäsenten joukkoon kuuluivat suurin osa Oulun läänin alueen kunnista sekä myös Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle vuoden 1999 alusta lähtien luvan ylläpitää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta. PSK-Aikuisopisto on Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön ylläpitämä yksityinen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. PSK- Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta, näyttötutkintoja sekä työelämän koulutus- ja kehittämispalveluja. Vuoden 2013 aikana PSK-Aikuisopistossa on opiskellut 1087 opiskelijaa. Työntekijöitä oppilaitoksessa oli toimintavuonna keskimäärin 42 henkilöä. PSK-Service Oy on Pohjois- Suomen Koulutuskeskussäätiön kokonaan omistama, maksullista palvelutoimintaa varten perustettu osakeyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa kesällä 2007 ja sen tuotteina ovat olleet erityisesti ITC-alalle suunnatut lyhytkestoiset ja yhteishankintakoulutukset. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus on toiminut vuoden 2002 alusta alkaen. Yhteistyöoppilaitoksina ovat Haapaveden Opisto, Oulun Palvelualan Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto, Raahen Porvari- ja kauppakoulu ja PSK-Aikuisopisto. Oppisopimuskeskuksen käytännön hallinnoija on PSK-Aikuisopisto. Oppisopimuskeskus sijaitsee oppilaitoksen Oulun toimipisteessä, Kansankatu 47:ssä. Oppisopimuskeskuksessa oli tarkasteluvuonna keskimäärin neljä päätoimista työntekijää. PSK-Aikuisopiston koulutusaloina ovat yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto, luonnontiede (atk), luonto- ja ympäristöala sekä sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala. Oppilaitoksella on neljä palveluyksikköä: Johtaminen ja valmennus Yrittäjäinstituutti Tietotekniikka Sosiaali- ja terveysala Vuoden 2013 aikana PSK-Aikuisopistossa on opiskellut 1087 opiskelijaa. Koulutukset ovat suunnattu jo työelämässä toimiville aikuisille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan tai vaihtaa alaa. Ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta järjestetään yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa sitä tarvitseville. Huomioitavaa on myös maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen merkittävä osuus PSK-Aikuisopiston toiminnassa. Koulutuksia järjestetään aina muutaman tunnin lyhytkoulutuksista noin kahden vuoden kestäviin, tutkintoihin valmistaviin koulutuksiin asti. NÄYTTÖTUTKINNOT 20 VUOTTA VUONNA Laki aikuisten näyttötutkinnoista tuli voimaan Vuonna 2014 on siis näyttötutkintojen 20-vuotisjuhlavuosi. Näyttötutkintoja on PSK-Aikuisopistossa suoritettu vuodesta 1999 lähtien. Näyttötutkintoina voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon yhteensä 13 tutkinnon osalta. Toimintavuonna PSK-Aikuisopiston opiskelijat suorittivat 210 koko tutkintoa ja 95 osatutkintoa. Rehtori Matero on toiminut tutkintotoimikunnissa vuodesta 1995 lähtien. Tällä toimikaudella PSK- Aikuisopistolla on edustaja kolmessa tutkintotoimikunnassa. 2

3 Organisaatio Johtaminen ja valmennus koulutuspäällikkö Outi Heikkilä PSK-aikuisopisto rehtori Jukka Matero sosiaali- ja terveys koulutuspäällikkö Anu Riippa POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖN HALLITUS/JOHTOKUNTA POHJOIS-pohjanmaan oppisopimuskeskus oppisopimuspäällikkö Pia Kangas yrittäjäinstituutti koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma PSK-SERVICE OY toimitusjohtaja Jukka Matero TIETOTEKNIIKKA koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Tukipalvelut koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma PSK-Aikuisopiston logon kuvasymboli esittää suopursua, joka on myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntakukka. 3

4 Rehtorin katsaus Toimintavuosi 2013 Vuosi 2013 oli Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön 23. toimintavuosi. Koulutuskeskussäätiön konsernin muodostavat PSK- Aikuisopisto, Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus (POPO) ja PSK-Service Oy. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli 4,5 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto supistui noin 13 %. Toimintavuonna oppisopimuskeskus muodosti kirjanpidossa oman tulosyksikkönsä. PSK-Service Oy:n osuus konsernin liikevaihdosta oli vajaat 0,1 milj. euroa. PSK-Aikuisopiston liikevaihto oli 3,7 milj. euroa ja opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä n kpl. Aikuisopiston osalta vuosi oli edelleen työntäyteinen. Työvoimakoulutuksen määrä väheni. Työvoimakoulutuksen volyymi supistui noin kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna ja selittää kokonaan PSK-Aikuisopiston koulutustoiminnan kokonaisvolyymin supistumisen. Työvoimakoulutuksen volyymista suurin osa muodostui maahanmuuttaja- sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta. Eniten haasteita työvoimakoulutuksessa kohtasivat yrittäjyys- ja taloushallinnon alan koulutukset. Työvoimakoulutuksesta suuri osa järjestettiin näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena ja sen yhteydessä suoritettiin merkittävä määrä näyttötutkintoja. Työvoimakoulutuksen volyymi oli n opiskelijatyöpäivää eli 55 % kokonaisvolyymista. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussektorilla toiminnan volyymi pysyi suurin piirtein aiempien vuosien tasolla. Perustutkintoina järjestettiin tieto- ja viestintätekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja. Hakijamäärältään suosituin oli sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, jossa Aikuisopisto on erikoistunut vanhustyön osaamisalaan. Mutta ilolla on todettava, että luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon oli hakijoita enemmän kuin kaksi yhtä aloituspaikkaa kohti. Erilainen luontoon liittyvä palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen näyttää siis kiinnostavan aikuisia uutena tulevaisuuden mahdollisuutena. Tieto- ja viestintätekniikan alalla tehtiin mielenkiintoisia avauksia pelialan ja pilvipalvelujen koulutuksen kehittämisessä. Perustutkintojen volyymi oli n opiskelijatyöpäivää eli 17 % kokonaisvolyymista. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus suunnattiin pääasiassa omaehtoiseen näyttötutkintotavoitteiseen koulutukseen. Tavoitteina koulutuksissa olivat lähinnä kauppaan, hallintoon, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvät ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Luonnonvara-alan tutkinnoista tarjottiin Hankeosaajavalmennuksen yhteydessä maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkintoa. Tämä viimemainittu muodostaa erinomaisen kokonaisuuden hanketoimijoiden osaamisen kehittämiseen alkavalla, uudella EU-tavoiteohjelmakaudella. Ilolla on todettava, että omaehtoisen lisäkoulutuksen kiinnostavuus pysyi hyvällä tasolla, erityisen hyvät hakijamäärät olivat taloushallinnon ja yrittäjän ammattitutkinnon valmistaviin koulutuksiin. Lisäkoulutuksena järjestettiin myös henkilöstökoulutusta taloushallinnossa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Lisäkoulutusta järjestettiin opiskelijatyöpäivää eli 19 % kokonaisvolyymista. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisia jaksoja ja näyttötutkintoja Aikuisopisto järjesti saman verran kuin edellisenäkin toimintavuonna. Oppisopimuskoulutuksena toteutettiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Koulutuksen vastuullisena järjestäjänä ja rahoittajana toimi konsernin oma oppisopimuskeskus. Oppisopimuskoulutuksen volyymi oli n opiskelijatyöpäivää eli 7 % kokonaismäärästä. Aikuisopisto järjesti näyttötutkintoja myös muille valmistavan koulutuksen järjestäjille, mm. luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja ja taloushallinnon ammattitutkintoja. Erikseen ansaitsee mainita yritysneuvojan erikoisammattitutkintojen järjestäminen yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Elykeskusten sekä Lapin oppisopimustoimiston kanssa. Tämän toiminnan volyymi oli n. 800 opiskelijatyöpäivää. Työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettiin Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvillä useilla yhteistyöprojekteilla, mm. Myynnin Roihu, Sulake, Vähittäiskaupan tulevaisuuden 4

5 osaaja, PATU, SkyHigh -ebusiness, Yritysten pc- ja mobiilituki ICT Angels ja Taloudesta töitä. Vuoden aikana jatkettiin Maaseuturahaston rahoittamaa Luonnostaan hyvinvoiva -hanketta eli ns. GreenCare-hanketta. Sosiaali- ja ter veysalalta on nostettava esille Kevyet palvelumuodot ikäihmiset perhehoitoon hanke. Yksityisten oppilaitosten yhteistyötä jatkettiin PSYO ry:n piirissä OSAAVA-hankkeissa, mm. järjestämällä henkilöstön täydennyskoulutusta ja suunnittelemalla laadun kehittämistä. PSK-Aikuisopisto on mukana myös Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa hanketyössä. Tämän hankkeen tavoitteena on alueen oppilaitosten koulutuksen kehittäminen takaamaan pohjoissuomalaisten ammattiosaajien saatavuus eri suurhankkeiden tarpeisiin. Pilottina on Pyhäjoen ydinvoimalahanke. PSK-Aikuisopisto vetää hankkeessa Ympäristöturvallisuus- ja laatujohtamisen työryhmää. Silvolan jälkeen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin säätiön hallituksen jäsen Tuomo Karjalainen. Rehtori Jaakko Tarakkamäen työsuhde säätiöön päättyi Säätiön hallitus nimitti PSK-Aikuisopiston va. rehtoriksi, FM Jukka Materon. Säätiön asettamat laadulliset, toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet toteutuivat myös vuonna Tästä kuuluu suuri kiitos motivoituneelle, osaavalle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle. Haluan esittää parhaat kiitokset myös säätiön asiantuntevalle hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneille. Tehtävämme on kehittää toiminta-alueemme aikuisväestön ammatillista osaamista. Tähän tehtävään meillä on erityistä osaamista ja hyvä valikoima näyttötutkintoja. Tulevaisuudessa tahdomme olla tehtävässä entistä parempia yhteistyössä henkilöstön ja hyvien kumppanien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus järjesti oppisopimuskoulutusta perustutkintoina yhteensä 140,5 vuosipaikkaa ja oppisopimuksen lisäkoulutuksena yhteensä 78 vuosipaikkaa. Valtionosuusrahoitusta ja erityisavustuksia toimintaan saatiin yhteensä 1,55 milj. euroa. Jukka Matero va. rehtori Opetushallituksen tarkastuskertomus vuosien oppisopimuskoulutuksen valtionosuusrahoituksesta valmistui syyskuun lopussa Kertomuksessa Opetushallitus esittää takaisinperittäväksi oppisopimuskoulutuksen valtionosuuksia, pääomaltaan 8,3 milj. euroa. Tarkastuskertomuksen johdosta Opetus- ja kulttuuriministeriölle on laadittu vastineita sekä jätetty valitus KHO:lle. Asia on siis edelleen kesken. Vuoden 2013 lopulla säätiön hallinnossa tapahtui muutoksia. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Silvola luopui hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja hallituksen jäsenyydestä

6 Henkilöstö Vuoden 2013 aikana säätiön palveluksessa oli keskimäärin 42 henkilöä. Toiminta keskittyi Haapavedelle ja Oulussa Kansankadun toimipisteeseen. Koulutusta järjestettiin myös usealla muulla paikkakunnalla. Erityisesti on mainittava Raahe, jossa järjestettiin yhteensä viisi koulutusohjelmaa. PSK-Aikuisopiston menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Kouluttajista 83 % on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon. Soveltuvan tutkinnon ohella aikuiskouluttajalla täytyy olla myös vahva osaaminen ja kokemus opettamaltaan alalta. Tämä asia on aina ollut PSK-Aikuisopiston henkilökunnan rekrytoinnin lähtökohtana. Ja tässä olemme vuosien varrella myös hyvin onnistuneet. Aikuisopiston kouluttajakaartista löytyy osaamista ja kokemusta monelta toimialalta, yrittäjyydestä, liiketoiminnan johtamisesta, osuuskuntayrittäjyydestä, esimies- ja työnjohtotyöstä, myynnistä, asiakaspalvelusta, markkinoinnista, projektihallinnasta, taloushallinnosta, tieto- ja viestintäteknologiasta, sosiaali- ja terveysalasta sekä luonto- ja ympäristöalasta. Lisäksi erikseen on mainittava, että kouluttajista neljäsosa on ammattinsa osaavia suomen kielen ja kotoutumisen kouluttajia. Työvoimakoulutuksen OPAL-palautteissa: ammatillisten koulutusten osalta 4,1 ja maahanmuuttajakoulutusten osalta huikeat 4,8. AIPAL-palautteissa palautteiden keskiarvot olivat prosessin eri vaiheissa seuraavat: Tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisvaihe 4,0 Tutkinnon suorittamisvaihe 4,0 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen 3,8. Omaa pedagogista osaamistaan aikuiskouluttajat kehittävät pedagogisten opintojen kautta. Pedagoginen pätevyys on 94 %:lla kaikista kouluttajista. Lisäksi meidän kouluttajat tarvitsevat näyttötutkintoihin liittyvää osaamista. Näyttötutkintomestareita on 24 henkilöä eli 77 % kaikista kouluttajista. Tutkintoihin valmistavien koulutusten opettajista peräti 92 % on näyttötutkintomestareita. Osaavat pedagogit ja mestarit kouluttavat Tulevan tekijät. Alan osaamisen ja kokemuksen lisäksi hyvä kouluttaja tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä välittää omaa tietoaan ja osaamistaan opiskelijoille sekä taitoa innostaa opiskelijoita lisätietojen ja taitojen hankintaan. Koulutuksista kootun asiakaspalautteen perusteella kouluttajamme ovat onnistuneet tässä erinomaisesti. Koulutusten päättöpalautteiden keskiarvot (asteikko 1-5) olivat vuonna 2013 seuraavat: 6

7 PSK-Aikuisopiston ydinprosessien toteuttamista tukee ammattitaitoinen ja kokenut tukipalveluhenkilöstö toimistopalveluissa, it-tuessa, taloushallinnossa ja laitoshuollossa. Hyvän lopputuloksen tekemiseen tarvitaan meitä kaikkia. Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö 7

8 PSK-Aikuisopiston johtoryhmä 2013 Jaakko Tarakkamäki, rehtori Anu Riippa, koulutuspäällikkö (virkavapaalla ) Jukka Matero, koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma, koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, koulutuspäällikkö Pia Kangas, oppisopimuspäällikkö Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on säätiön hallituksen linjausten mukaisesti suunnitella, toteuttaa, seurata ja kehittää: koulutus- ja näyttötutkintotoimintaa oppilaitoksen ja koko konsernin taloutta henkilöstön kehittämistä, työterveyttä ja työhyvinvointia toimintaprosesseja ja laatua markkinointia hanketoimintaa toiminnanohjausjärjestelmiä yhteistyötä työelämän ja oppilaitosten kanssa toimitilaratkaisuja Säätiön hallitus hallitus Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli kaikkiaan 77 päätöspykälää. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Toimintavuoden aikana hallituksesta erosi kaksi jäsentä; Esa Riippa ja Pentti Silvola. Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin hallituksen kokoonpanon täydentämiseksi sääntöjen edellyttämällä tavalla. Uutena jäsenenä hallituksessa on aloittanut toimintavuoden aikana Hannu Saarinen. Säätiön hallitus/johtokunta 2013 Puheenjohtaja: Pentti Silvola (erosi ), Tuomo Karjalainen ( lähtien) Varapuheenjohtaja: Ahti Karvonen Jäsenet: Olavi Jakkula, Esa Riippa (erosi ), Jorma Heikkilä, Jukka Tikanmäki, Tuomo Karjalainen, Eero Merilä, Hannu Saarinen (aloitti ) Sihteeri ja esittelijä: Jaakko Tarakkamäki, rehtori Johtokunnan henkilöstöedustaja: Tarja Pahnila, kouluttaja Säätiön perustajajäsenet: 46 kuntaa ja kuntayhtymää entisestä Oulun läänistä, Oulun yliopisto, KTV ja KVL, Haapaveden Opisto, Postipankki Tilintarkastajat: KHT Vivi Marttila ja KHT Ulla-Maija Tuomela 8

9 Talous Milj. Liikevaihdon kehitys Konsernin liikevaihto laski edellisvuoden tasosta ollen 4,5 milj. euroa. Konsernin yhdistetystä liike vaihdosta PSK-Aikuisopiston osuus oli hieman yli 3 milj. euroa ja Oppisopimuskeskuksen osuus oli noin 1,55 milj. euroa. PSK-Service Oy:n osuus oli muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Konsernin talous pysyi kohtuullisena Suoritetut näyttötutkinnot 2013 Perustutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 7-7 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja ja luonto-ohjaaja Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Perustutkinnot yhteensä Ammattitutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Myynnin ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto 5-5 Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Ammattitutkinnot yhteensä Erikoisammattitutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 5-5 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 7-7 Johtamisen erikoisammattitutkinto 2-2 Erikoisammattitutkinnot yhteensä Kaikki tutkinnot yhteensä Koulutusten opiskelijapäivien jakautuminen Työvoimakoulutus Perustutkintokoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Muu koulutus PSK-Service Oy Yhteensä

10 Johtaminen & Valmennus -palveluyksikkö VUOSI 2013 oli Johtaminen & Valmennus palveluyksikön osalta tuloksellisesti maltillisempi kuin vuosi Järjestämistämme koulutuksista kertyi opiskelijatyöpäiviä yhteensä (vuonna ), joista työvoimakoulutuksista ja omaehtoisista koulutuksista Palveluyksikön liikevaihto v oli euroa. Yhtenä merkittävänä syynä koulutuskysynnän kasvun hidastumiseen voitaneen pitää Suomen yleistä heikentynyttä talouskehitystä vuonna 2013, joka heijastui myös koulutuksiin hakeutumiseen. Koulutuspalvelut Järjestämistämme koulutuksista 19 oli työvoimapoliittista ja 3 omaehtoista koulutusta. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankkimana järjestimme vuonna 2013 yhteensä 12 erilaista koulutusta maahanmuuttajille sekä Oulussa että Pudasjärvellä ja Raahessa. Koulutusten teemoina oli luku- ja kirjoitustaidon & kotoutumistaitojen opiskelu, asiakaspalvelutaitojen kehittäminen, työelämään ohjaaminen, sekä suomen kielen ja työelämävalmiuksien hiominen työelämää varten (Kielitaidolla työelämään koulutukset). Johtaminen & Valmennus on moniammatillisten osaajien palveluyksikkö. Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. erityyppiset johtamiskoulutukset, sekä lyhyempinä täsmäkoulutuksina että pitempikestoisina tutkintoon valmistavina koulutuksina. Vuonna 2013 järjestimme kaksi johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta Oulussa. Olemme usean vuoden ajan järjestäneet sihteerin ammattitutkintoon valmistavia koulutuksia monipuolisilla suuntautumisvaihtoehdoilla, mm. talousassistentti, projektiosaaja, sosiaali- ja terveysalan osaaja. Vuonna 2013 omaehtoisen monimuoto-opintoina järjestetyn valmistavan koulutuksen painopisteenä oli taloushallinto. Palveluyksikkö vastaa myös PSK Aikuisopiston kielikoulutusten järjestämisestä. Vuonna 2013 järjestimme useita suomen, englannin ja ruotsin kielen koulutuksia eri palveluyksiköiden koulutusohjelmiin sisältyvinä. Nuorille suunnattuja 15 päivän mittaisia Uravalmennuksia järjestimme Haukiputaalla, Raahessa, Haapajärvellä sekä Ylivieskassa yhteensä viisi. Pudasjärvellä päättyi huhtikuussa vuonna 2012 käynnistynyt Ammatillisen suunnittelun koulutus. Uutena työvoimapoliittisena koulutuksena järjestimme syyskuussa 2013 alkaen Työnjohto-osaamisen koulutuksen Oulussa. Hanketyö Johtaminen & Valmennus- palveluyksikön henkilöstö osallistui aktiivisesti myös hanketyöskentelyyn vuoden 2013 aikana. Olimme mukana valtakunnallisissa Työtutka, + 50-osaajat työssä (ikäjohtamisen kehittämishanke), Mestari-Kisällimalli työelämän kehittämis- ja palvelutehtävähankkeissa, sekä Pohjois- Pohjanmaan Ely-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella rahoittamassa, Ohjatusti omaa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehittämään -hankkeessa. Vuonna 2013 järjestimme yhteensä 22 erimittaista koulutusta, pitkistä 300 työpäivää kestävistä maahanmuuttajille suunnatuista luku- ja kirjoitustaidon & kotoutumiskoulutuksista pitkiin tutkintoihin valmistaviin (johtamisen erikoisammattitutkinto ja sihteerin ammattitutkinto) koulutuksiin. Henkilöstö Asiantuntijaorganisaation tärkein voimavara on henkilöstö. Johtaminen & Valmennus -palveluyksikössä työskenteli vuoden 2013 aikana yhdeksän päätoimista kouluttajaa, sihteeri sekä 10

11 koulutuspäällikkö. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2013 aikana erittäin tehokkaassa käytössä. Kouluttajat toimivat oman palveluyksikkönsä koulutusten vastuukouluttajina ja kouluttajina, mutta myös hyvässä yhteistyössä Tietotekniikan, Yrittäjyyden, ja Sosiaalija terveys -palveluyksiköiden koulutuksissa kouluttajina. valmistavissa koulutuksissa. Tämän lisäksi nostimme esille mm. kestävän kehityksen teemoja ja ikäjohtamiseen liittyviä asioita. Koulutustuotteiden kehitystyötä pyritään entistä voimakkaammin tekemään yhteistyössä työelämän edustajien kanssa vuoden 2014 aikana. Kouluttajien ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat erinomaisen korkealla tasolla. Lähes kaikilla palveluyksikön kouluttajilla on ylempi korkeakoulututkinto ja pedagoginen pätevyys. Näyttötutkintomestaripätevyys oli palveluyksikössä vuonna 2013 kolmella kouluttajalla ja koulutuspäälliköllä. Tämä mahdollistaa laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamisen. Kouluttajat osallistuivat vuoden aikana oman alansa lyhytkoulutuksiin. Henkilöstö osallistui aktiivisesti yhteistyöverkostojen luomiseen työelämän edustajien kanssa sekä tarjoamalla koulutuspalveluja, että vierailemalla lukuisilla työpaikoilla opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ohjaamassa ja tutkinnon suorittamiseen liittyvissä monipuolisissa tehtävissä. Vuonna 2014 tavoitteena on jatkaa hyvää yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinotoimiston kanssa työvoimapoliittisten koulutusten toteuttamisessa. Katse tulevaisuuteen Uuden suunnittelua ja toteuttamista Johtamis- ja asiantuntijakoulutusten sisältöjä kehitettiin vuoden 2013 aikana yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Avainsanana kehitystyössä on asiakaslähtöisyys ja työelämän tarpeiden huomioiminen koulutusten opetussuunnitelmien laadinnassa. Koulutustuotteita markkinoitiin aktiivisesti eri työelämäyhteyksissä. Työhyvinvoinnin teema ja muutoksen hallinta olivat vahvasti esillä vuonna 2013 järjestetyissä johtamisen erikoisammattitutkintoon Uutena työvoimapoliittisena koulutuksena järjestimme syyskuussa 2013 alkaen Työnjohtoosaamisen koulutuksen Oulussa

12 Tietotekniikkapalveluyksikkö Tietotekniikkapalveluyksikön henkilöstö koostuu osaavista alan kouluttajista ja IT - tukihenkilöstä. Toteutimme Tietoja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavia koulutuksia ja MS Officen ohjelmien koulutuksia, sekä olimme kouluttajina mukana useissa Aikuisopiston muiden palveluyksiköiden Oulun alueella, Oulun eteläisellä alueella, Raahessa ja Kainuussa. Hanketyö Palveluyksikössä toteutettiin v aikana kahta alueellista Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hanketta (Tyke-hanketta). Nämä olivat SkyHigh ebusiness pilvessä ja Yritysten pcja mobiilituki - ICT Angels kehittämishankkeet. Koulutustoiminta Henkilöstö ja osaaminen Syksyllä 2011 aloittaneen Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (ohjelmistotuotannon osaamisala) valmistavan ryhmän opinnot verkkokaupan osaajiksi sujuivat vuoden 2012 aikana teoriaopintojen, työssäoppimisen ja tutkinnon suorittamisen parissa ja päättyivät tammikuussa Palveluyksikössä oli vuoden 2013 aikana 4 päätoimista kouluttajaa, yksi IT tukihenkilö, koulutussihteeri ja koulutuspäällikkö. Yksi kouluttajista työskenteli heinäkuusta 2013 alkaen pääosin Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskuksessa koulutussuunnittelijana. Tammikuussa 2012 alkaneen Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (käytöntuen osaamisala) valmistavan koulutuksen opinnot etenivät kohti pilvipalveluosaamista. Tutkintoon valmistava koulutus päättyi toukokuussa Tammikuussa 2013 alkoi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (ohjelmistotuotannon osaamisala) valmistava koulutus. Koulutuksen painopistealueita olivat mm. Windows Phone ja Android ohjelmointi. Eri koulutuksissa suoritettiin useita TIEKE ry:n ylläpitämiä - kortti-, Tietokoneen käyttäjän A- ja AB-korttitutkintoja eri koulutusohjelmissa. Kouluttajilla oli useita vastuualueita koulutuksissa. Kaksi kouluttajaa työskenteli vastuukouluttajana eri ryhmissä. Yksi kouluttajaa toimi näyttötutkintomestarina Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa sekä Liiketalouden perustutkinnossa. Hän toimi myös AMKE ry:n johtamassa StudentaPlus oppilashallinto-ohjelman valtakunnallisessa ohjausryhmässä. Kouluttajien laaja-alainen osaaminen kattaa esimerkiksi uusimmat Windows-, Mac- ja Linux - käyttö- ja palvelinjärjestelmät sekä palvelinjärjestelmien virtualisoinnin, joka mahdollistaa erilaisien pilvipalveluiden luonnin sekä viimeisimmän sukupolven langattomat lähi- ja mobiiliverkot (WLAN, PAN ja LTE). Koulutusosaamiseen kuuluvat myös Ms Officen työvälineohjelmat, Internetin ja sähköpostin käyttö, julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmia, www-sivujen tekeminen (HTML5, CSS3), ohjelmoinnin (C/C++, JAVA, PHP, C#), tietokantojen hyödyntäminen (MySQL), Windows Phone- ja Android ohjelmoinnin, ketteristä 12

13 projektinhallintamenetelmistä erityisesti SCRUMin, uusimman MS Project projektinhallintaohjelman, sosiaalisen median hyödyntäminen (some-strategian luominen yrityksille) sekä lisäksi urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä markkinointiin ja yrittäjyyteen liittyvät teemat. Opiskelijasta järjestelmäasiantuntijaksi Tammikuussa 2012 Marko Matela aloitti Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavan koulutuksen PSK- Aikuisopistossa tavoitteena valmistua datanomiksi. Vuoden 2013 aikana IT tukihenkilöstö ylläpiti Kansankadun Oulun yksiköissä viittätoista 5-22 opiskelijan ATK-luokkaa sekä keskimäärin 50 henkilökunnan käytössä olevaa tietokonetta sekä neljää monitoimilaitetta (kopiokone/scanneri/tulostin). ATK-luokkien käyttöä suunnattiin pääsääntöisesti eri ohjelmistokokoonpanojen mukaan: taloushallinto, multimedia ja kuvankäsittely (Adoben uusimmat tuotteet), toimisto-ohjelmisto (MS Office 2010/2013), Windows 7 ja 8 -käyttöjärjestelmät. Toukokuussa Marko aloitti IT-tukihenkilön työt Meka Pro Oy:ssä. Meka Pro Oy on oululainen 60-vuotias perheyritys, ja on toimialallaan pohjoismaiden johtavia konepajoja. Meka Pron tuotteita ovat kaapelitiejärjestelmät, johtokanavat, kosketinkiskot, valaisinkiskot ja toimistojen sähkö- ja tietoverkkojakelupylväät. Meka Pro työllistää yli 100 henkilöä sekä kotimaassa että ulkomailla. Konsernin liikevaihto on noin 30 m. Oppilaiden ja henkilökunnan koneiden hallintaan tarkoitettuna palvelimia oli ylläpidossa 11 kappaletta. Myös oppilaitoksessa käytössä olevien oppimisympäristöjen edu.psk.fi (Moodle-pohjainen) ja ACP ylläpito oli IT-tuen tehtäviä. Uusi oppilashallinto-ohjelma StudentaPlus otettiin käyttöön. PSK:lla opiskellessaan Marko on saanut hyödyllisiä ohjelmointi- ja käytöntuen taitoja, joita hän on voinut soveltaa käytännön työtehtävissä järjestelmäasiantuntijana. Kannettavin tietokonein ja internetyhteyksin varustettuja ATK-luokkia ylläpidettiin myös ulkopaikkakunnilla kuten Haapavedellä, Ylivieskassa, Nivalassa, Raahessa, Pudasjärvellä ja Vaalassa. Työnantajan edustajan talousjohtaja Juha Tiaisen mielestä Marko osoittaa työtehtäviensä kautta sen, että koulutuksesta on ollut apua. Marko saa kiitettävää palautetta työtehtävistään ja hän suoritti tutkintoon kuuluvat osat kiitettävin arvosanoin. Juha Tiaisen kanssa todettiin, että työelämälähtöinen datanomitutkinto on opiskelijalle hyvä ponnistuslauta nykypäivän työelämään. Sovimme, että tulevaisuu-dessa tulemme kehittämään Meka Pro Oy:n ja PSK-Aikuisopiston kanssa työelämäyhteistyötä etenkin tietotekniikka-, laatuja projektikoulutuksen puitteissa. Kuvassa vasemmalta talousjohtaja Juha Tiainen, tutkinnosta vastaava näyttötutkintomestari Reijo Haarala, tutkinnon suorittaja Marko Matela sekä valmistavan koulutuksen vastuukouluttaja Heikki Karppanen Koulutuksen kautta Marko työllistyi Meka Pro Oy:n järjestelmäasiantuntijaksi. Keskusteluissa yrityksen johdon kanssa totesimme, että Markon työpanos ja tutkintoa varten suoritetut tehtävät ovat kehittäneet koko konsernin IT-tukiprosessia. 13

14 Yrittäjäinstituutti -palveluyksikkö Koulutustoiminta Näyttötutkinnot ja niiden kehittäminen Vuonna 2013 oli koulutustoimintaa lähes samassa määrin kuin edellisenä vuonna. Esimerkiksi työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen kysyntä pysyi edelleen vahvana. Vuoden 2013 aikana palveluyksikkö järjesti yhteensä 21 pitkäkestoista koulutusohjelmaa, joista suurin osa oli tutkintotavoitteisia. Lisäksi järjestettiin useita lyhempiä koulutusohjelmia tai lyhytkoulutuksia, kuten KLT-valmennus- ja KLT- ylläpitokoulutukset. Vuoden 2013 aikana palveluyksikössä suoritettiin yhteensä 147 näyttötutkintoa ja lisäksi 14 osatutkintosuoritusta. Yrittäjän ammattitutkinnon lisäksi suosittuja tutkintoja olivat Myynnin ammattitutkinto ja Taloushallinnon ammattitutkinto. Maaseudun erikoisammattitutkintoja suoritettiin 19 kappaletta, joka on kyseisessä tutkinnossa koko maan suoritusten määrään verrattuna iso määrä. Koulutuksia kehitettiin tiiviisti yhteistyössä työelämän kanssa. Suurin osa koulutuksista toteutettiin Oulun alueella, mutta koulutus- ja näyttötutkintotoimintaa oli myös Ylivieskassa sekä Lapissa, kuten Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Vuoden 2013 aikana yksikön koulutusohjelmiin osallistui yhteensä 399 henkilöä. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä , mikä oli n. 38 % koko talon volyymista. Lisäksi toteutettiin erilaisia kehittämishankkeita. Vuoden 2013 aikana palveluyksikössä uusittiin järjestämissuunnitelma Liiketalouden perustutkintoon, Yrittäjän ammattitutkintoon, Yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Toimikaudella koulutuspäällikkö Jukka Matero toimii opetusalan edustajana kahdessa tutkintotoimikunnassa; yrittäjyysalan ja maatilatalouden toimikunnissa. Yrittäjäinstituutti-palveluyksikkö, suoritetut tutkinnot v koko tutkinto osatutkinto Liiketalouden perustutkinto 7-7 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 5-5 Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 7-7 Palveluyksikkö yhteensä

15 Ritva Tauriainen hoitaa vuorollaan omasta työhuoneestaan käsin Lapin TE-toimiston yritysasiakkaiden puhelinpalvelua. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti vuoden 2013 aikana sekä Pohjois-Pohjanmaan että Lapin Yrityksen kehittäjäkoulutusten yhteydessä yritysneuvojan erikoisammattitutkinnot yhteensä 23 henkilölle. Yrityksen kehittäjä -koulutusohjelmien toteutuksesta vastasi Tamora Oy ja tutkintoprosesseista PSK-Aikuisopisto. Parasta koulutuksessa oli, kun sai mahdollisuuden jälleen kerran tutustua uusiin ihmisiin ja näin vahvistaa yhteistyöverkostoa. Hyvänä asiana koin senkin, että näyttötutkinnon suorittamisessa oli mukana vain kaikki oleellinen asia, eikä turhiin tekemisiin ja tehtäviin tarvinnut käyttää aikaa. Siitä kiitos koulutuksen suunnittelijoille. Meistä jokainen keskittyi kehittämistehtävässä johonkin oman työn osa-alueeseen ja sitä kautta kehitti työtään, kuvaa asiantuntija Ritva Tauriainen Lapin TE-toimistosta omaa opintoja tutkinto-prosessiaan. Yrityksen kehittäjä Lappi -koulutusohjelmassa tutkintoa suorittamaan hakeutui 14 henkilöä. Kuusi tutkinnon suorittajista työskentelee asiantuntijoina ja yksi palveluesimiehenä Lapin TE-toimiston yritys- ja työnantajapalveluissa ja kolme Lapin ELYkeskuksessa. Muut osallistujat edustivat Kemin Digipolis Oy:tä, joka on kehitetty palvelemaan paikallista ja alueellista yrityskenttää Meri-Lapissa, Elinkeinot & kehitys Nordicaa, joka vastaa Inarin kunnan elinkeinopalveluiden tuottamisesta, ProAgria Lappia sekä Kemijärven ja Pelkosenniemen elinkeino-osastoa. Hanketyö Palveluyksikössä menossa olevista kehittämishankkeista merkittävin oli Maaseuturahaston rahoittaman Luonnostaan hyvinvoivahanke. Lisäksi toteutettiin useaa alueellista ja yhtä valtakunnallista Tyke-hanketta Henkilöstöresurssit ja osaaminen Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana 10 kouluttajaa, projektipäällikkö, projektisuunnittelija ja koulutuspäällikkö. Lisäksi palvelujen tuottamiseen osallistui suuri määrä tuntiopettajia ja näyttötutkintojen arviointiryhmien jäseniä. Kouluttajien ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat erittäin hyvällä tasolla. Erityisesti on mainittava vahva työelämän kokemus. Yksikön henkilöstöstä oli pedagogisesti päteviä 9 ja näyttötutkintomestareita heistä oli 11. Lisäksi pedagogisessa koulutuksessa oli kaksi kouluttajaa. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2013 aikana tehokkaassa käytössä, koska koulutuskysyntä jatkui vilkkaana. Koulutuspäällikkö Jukka Matero toimi v Oulunseudun Uusyrityskeskuksen hallituksen puheenjohtajana. PSK oli mukana myös oppilaitosyhteistyössä toteutetussa, OAMK:n hallinnoimassa OpinTori - Aikuiskoulutukseen hakeutumisen verkostopalvelumalli ESR-hankkeessa, joka alkoi 2009 ja päättyi

16 Sosiaali- ja terveys palveluyksikkö Tutkintoon johtava koulutustoiminta Sosiaali- ja terveys -palveluyksikkö tuottaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Alan perustutkintoon valmistavaa koulutusta on järjestetty vuodesta 2008 alkaen. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta myönsi oppilaitokselle sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnonjärjestämisoikeudet syyskuussa. Aiemmin tutkintoja toteutettiin yhteistyössä Edupolin ja Oulun Diakoniaopiston kanssa. ja yksityishenkilöille. Lyhytkoulutuksia toteutettiin myös PSYO ry:n yhteistyöoppilaitoksille. Opiskelijatyöpäiviä kertyi kaikkiaan Lisäkoulutukseen ja yhteistyöoppilaitoksilla toteutettuihin koulutuspäiviin osallistui yhteensä 168 henkilöä. Erimittaiset ensiapukoulutukset ja sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus olivat kysyttyjä koulutustuotteita. Hanketyöskentely Palveluyksikön toteuttamissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskeli kaikkiaan 141 henkilöä vuonna Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotodistuksen sai 49 tutkinnon suorittajaa. Osatutkintoja suoritti 80 tutkinnon suorittajaa. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestettiin työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena Haapavedellä, Oulussa, Raahessa ja Vaalassa. Omaehtoisena monimuotokoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestettiin Oulun toimipisteessä. Palveluyksikön henkilöstö teki koulutustoiminnan rinnalla myös hanketyötä. Palveluyksikkö toteutti yhteistyössä työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa vuoden aikana kolmea hanketta: Kielestä selkoa -hanke, Kevyet palvelumuodot ikäihmiset perhehoitoon hanke ja Työtutka-hanke. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalavaihtoehtoja olivat asiakaspalvelu ja tietohallinta, sairaanhoito ja huolenpito, mielenterveys- ja päihdetyö sekä vanhustyö. palveluyksikön toteuttamissa koulutuksissa opiskelijatyöpäiviä kertyi kaiken kaikkiaan , joista työvoimakoulutuksista , omaehtoisista koulutuksista 6364, oppisopimuskoulutuksista Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta Palveluyksikön koulutustarjontaan kuuluu ammatillisena lisäkoulutuksena tarjottavat lyhytkoulutukset yrityksille, yhteisöille Monimuoto-opiskeluna ja oppisopimuksella sosiaali-ja terveysalan perustutkintoon valmistuneita juhlittiin Oulussa. 16

17 Henkilöstöresurssit ja osaaminen Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana kahdeksan päätoimista kouluttajaa ja koulutuspäällikkö. Syyskuussa yksi kouluttajan toimi vakinaistettiin. Henkilöstön ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat korkealla tasolla. Lähes kaikilla kouluttajille oli ylempi korkeakoulututkinto ja kaikilla kouluttajilla oli opettajan pätevyys. Näyttötutkintomestareita oli viisi ja kaksi oli vuoden aikana näyttötutkintomestarikoulutuksessa. Päätoimisten kouluttajien rinnalla koulutustoiminnan toteutukseen osallistui myös muutamia alan ammattilaisia sivutoimisesti oman päätoimen ohella. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa vaadittavien laaja-alaisten ammattitaitojen hankkimiseksi kouluttaja osaamista hankittiin myös PSK:n toisilta palveluyksiköiltä ja yhteistyöoppilaitokselta (mm. kielet, tietotekniikka, ravitsemusosaaminen). Tutkinnon suorittajien työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet toteutetaan aidoissa työpaikoissa Henkilöstö tekee aktiivisesti koulutustoiminnan toteutuksessa yhteistyötä työelämän kanssa. Tutkinnon suorittajien työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet toteutetaan aidoissa työpaikoissa. Työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien työpaikat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjanmaalla muun muassa Vaasaan saakka. Työssäoppimisen ohjaustilanteet ja tutkintotilaisuuksien arviointikokoukset ovat koulutustoiminnan kehittämistyön näkökulmasta arvokkaita ja luontevia yhteistyötilanteita työelämän kanssa. Palveluyksikön koko henkilöstö toteutti työelämäyhteistyötä kiitettävästi. 17

18 Kehittämishankkeet Hankkeet ja hanketyö muodostivat noin 7 % osuuden PSK-Aikuisopiston liikevaihdosta. Useissa hankkeissa omarahoitusosuus on 25 %. PSK-Aikuisopiston hanketyön lähtökohtana on kehittää uutta toimintaa tai palvelua, josta voisi jatkossa muodostua pysyvä osa oppilaitoksen palvelutuotantoa. Hankkeita rahoitettiin useasta eri lähteestä, mm. Euroopan Sosiaalirahaston ja Maaseuturahaston kautta sekä Opetushallituksen ja Aluehallintoviraston myöntämien työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvän rahoituksen kautta. Hankkeitten toteuttamiseen saatiin myös Opetushallituksen ammatillisen lisäkoulutuksen ja maahanmuuttajakoulutuksen laadun kehittämisrahoitusta. Yhtä hanketta rahoitettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeet Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyen toteutettiin sekä valtakunnallisia että alueellisia kehittämishankkeita. Valtakunnallisesti PSK-Aikuisopisto oli mukana kolmessa eri hankkeessa. Alueellisesti toimittiin ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjien muodostamassa Pohjois-Suomen TYKE 2012 ja TYKE 2013 klusteriverkostossa. Verkostossa PSK-Aikuisopiston vetovastuulla oli Yrittäjyys-klusteri. Valtakunnalliset Tyke-hankkeet Euroopan sosiaalirahaston ja maaseuturahaston rahoittamat hankkeet Työtutka hanke Hanke toteutetaan aikavälillä Hankkeen koordinaattori on TTS-Työtehoseura. Hankkeen tavoitteena on muodostaa toimintamalli työssäoppimisjakson tehokkaampaan ohjaukseen (tutkinnon suorittajat, työpaikkaohjaajat/arvioijat). Lisäksi tavoitteena on Työntutkimusmenetelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen työssäoppimisjaksolla Luonnostaan hyvinvoiva -hanke Vuoden 2012 alussa alkanut Maaseuturahaston rahoittama Luonnostaan hyvinvoiva hanke jatkui edelleen vuoden 2013 aikana. Hanke on toiminnallisesti PSK-Aikuisopiston merkittävin hanke, joka työllisti toimintavuonna kokoaikaisesti kaksi työntekijää. Hankkeen toimesta perustettiin Green Care ryhmä, johon on osallistunut yrittäjiä, Green Care yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä sekä opiskelijoita. Ryhmässä on pohdittu Green Careyrittäjyyttä, tuotteistusta ja laatuasioita. Lisäksi Luonnostaan hyvinvoiva-hanke on järjestänyt työpajoja ja teemapäiviä eri Green Care aiheista. Hanke on osallistunut myös valtakunnalliseen Green Care toimintaan. Hanke sai jatkoaikaa saakka. 50+ Osaajat Työssä hanke Hanke toteutettiin vuosina Projektin tavoitteena on rakentaa, testata ja edelleen kehittää yhdessä työpaikkojen/ yritysten kanssa palveluita, joiden avulla he voivat tukea yli 50 -vuotiaita työntekijöitä jatkamaan työssä pidempään. Hankkeen koordinaattorina toimi Edupoli. Jatkohanke edelliseen: Mestari-Kisällimalli Hanke toteutetaan vuosina Mestari-kisällimalli tukee työurien pidentämistä tarjoamalla kokeneille työntekijöille uudenlaisen työsisällön uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Samalla kehitetään keinoja saada nuoret, uudet työntekijät kiinnittymään uuteen työyhteisöön. Malli tukee hiljaisen tiedon siirtymistä työpaikalla ja on yksi menettely osaamisen siirtämiseksi työyhteisössä. Hankkeen koordinaattorina toimii Edupoli. Taloudesta töitä -hanke Hanke toteutetaan vuosina Koordinaattorina on Koulutuskeskus Salpaus ja PSK-Aikuisopisto on osatoteuttaja. Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää tilitoimistotyön vetovoimaisuutta ja siten turvata tulevaisuudessa alan työllistäminen ja työllistyminen. PSK-Aikuisopistolla on hankkeessa mukana kaksi alueella toimivaa tilitoimistoa. 18

19 Alueelliset Tyke-hankkeet PSK-Aikuisopistossa toteutettiin vuoden 2013 aikana yhteensä seitsemää alueellista Tyke-hanketta kolmessa eri klusterissa. SkyHigh ebusiness pilvessä -hanke. Hanke toteutettiin vuosina Hankkeessa on tutkittu ja kehitetty mukana olevien yritysten uusimpien mobiilitekniikoiden käyttömahdollisuuksia pilvipalveluissa sekä mietitty ebusineksen kehittämistoimenpiteitä yhdessä alueen pk-yrittäjien kanssa. Yritysten pc- ja mobiilituki ICT Angels hanke Hanke toteutetaan vuosina Hankkeessa on tähän mennessä tehty tarvekartoitus kohdeyrityksille ja pidetty hankkeen aloitusseminaari Moppiililaitteet tehokäyttöön yrityksessä Haapavedellä. PSK-Aikuisopistossa toteutettiin vuoden 2013 aikana yhteensä seitsemää alueellista Tyke-hanketta kolmessa eri klusterissa. Sujuvuutta laadunhallinnan kehittämiseen SULAKE II hanke Hanke toteutettiin vuosina Hankkeessa on kehitetty ja järjestetty laatukoulutuksia pienyrityksille. Hankkeessa on luotu laatuohjelmamallin sisältö ja laadittu työkirja, laatuohjelmamalli on rakentunut samalla, kun yritysten kanssa on tehty ohjausta järjestelmän rakentamisessa. Laatuohjelmamalli on saatettu työkirjamuotoon (testiversio, joka kehittyy edelleen) liiketoimintalähtöisestä näkökulmasta, jolloin se tukee paremmin pienen yrityksen toiminnan kehittämisprosessia. Myynnin Roihu hanke Hanke toteutettiin vuosina yhteistyössä Haukiputaan yrittäjät ry:n kanssa. Hankkeessa suoritettiin yrittäjille koulutustarvekartoitus, jota täydennettiin haastattelututkimuksella. Näiden perusteella järjestettiin kaksi osallistavaa kehittämistapahtumaa Haukiputaan yrittäjille. Ne olivat Asiakkuuksien johtaminen ja Myynnin johtaminen. Vähittäiskaupan tulevaisuuden osaaja VTO -hanke Hanke toteutetaan vuosina yhteistyössä Oulun liikekeskus ry:n kanssa. Hankkeessa on tähän mennessä suunniteltu yrityksille tehtävää teemahaastattelua ja valittu yritykset, joille ko. haastattelu suoritetaan. 19

20 Palvelupolusta tuotekuvaukseen PATU hanke Hanke toteutetaan vuosina Yhteistyötä kehitetään Lapin alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Hankkeessa on tähän mennessä järjestetty Customer Journey Canvas -menetelmästä työpaja, jossa perehdyttiin palvelumuotoiluun ja erityisesti Canvas-menetelmän käyttöön tuotteistuksessa. Kevyet palvelumuodot ikäihmiset perhehoitoon -hanke Hanke toteutetaan vuosina Hankkeen tavoitteena on luoda toimintakonsepti kevytrakenteiselle perhehoitomuodolle ja siihen sisältyen etsiä, ohjata ja neuvoa perhehoidosta kiinnostuneita yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia kyseistä tehtävää koskien. Opetushallituksen laadun kehittämishankkeet Laatulaari hanke Hanke toteutetaan vuosina Hankkeen keskeisenä tavoitteena on saada uutta näkökulmaa työelämälähtöiseen näyttötutkintotoimintaan ja näyttötutkintoihin valmistavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen. Näkökulmaa kehitetään tekemällä ristiinauditointeja toisten järjestäjien ja työelämän edustajien kanssa. PSK-Aikuisopiston kohdetutkintona on Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto. Työllisyyspoliittinen hanke Ohjatusti omaa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehittämään -hanke Hanke on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella osarahoittama hanke. Hankkeeseen asiakkaat tulevat Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston välittäminä. Kielestä selkoa hanke Hanke toteutettiin vuosina Hankkeen päätavoite oli tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen etenemistä ammatillisessa peruskoulutuksessa. PSK-Aikuisopiston osahankkeen tavoitteena oli tuottaa tukimateriaaleja, joissa huomioidaan opiskelijoiden kehittymässä oleva suomen kielen taito mm. selkokielen periaatteita noudattamalla. Hoito ja huolenpito- tutkinnon osan arviointikriteereiden oheen työstettiin apukysymyksiä, jotka myös selkokielistettiin. Hanke päättyi vuonna Hankkeen tuotokset saivat työelämältä ja tutkinnon suorittajilta myönteistä palautetta. Hanketta koordinoi Oulun Diakoniaopisto. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat työttömät sekä kantaväestön edustajat, että maahanmuuttajataustaiset, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä ja jotka ovat työmarkkinatukeen oikeutettuja. Lisäksi kohderyhmään voivat kuulua ne työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden tai jotka työttömyyden kokonaiskeston ja toistuvuuden perusteella ovat rinnastettavissa 20

21 yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleisiin. Maahanmuuttajataustaisilla kohderyhmän edustajilla tulee olla riittävä suomen kielen taito (B1.1). Hankkeen tavoitteena on tukea kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden osaamisen kehittämistä ja auttaa parantamaan heidän työmarkkinavalmiuksia. PSK-Aikuisopiston hanketyön lähtökohtana on kehittää uutta toimintaa tai palvelua, josta voisi jatkossa muodostua pysyvä osa oppilaitoksen palvelutuotantoa

22 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus PSK-AIKUISOPISTON hallinnoiman Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on työelämän kehittäminen järjestämällä oppisopimuskoulutusta tiiviissä yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa. Olemme asiakas- ja työelämälähtöinen, laadukkaasti toimiva yksityisten oppilaitosten muodostama oppisopimuskeskus, jolla on laaja yhteistyöverkosto. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen yhteistyöoppilaitoksia ovat Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto, PSK-Aikuisopisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset, julkinen sektori mm. kaupungit ja kunnat sekä ns. kolmas sektori mm. yhdistykset ja järjestöt. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus toimii kaikilla aloilla vaikka toiminnassa painottuvat erityisesti yhteistyöoppilaitosten alat. Keskeisimpiä alojamme ovat yrittäjyys, kauppa ja hallinto, puhdistuspalveluala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala sekä perhe- ja nuorisotyö. Vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa koulutukseen osallistuneita oli 365 opiskelijaa. Suurin osa koulutuksesta oli tutkintoon johtavaa koulutusta. Suosituimpia perustutkintoja olivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto ja lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Tutkintoon johtavassa lisäkoulutuksessa yleisimpiä tutkintoja olivat myynnin ammattitutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto, siivousteknikon erikoisammattitutkinto ja siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto. Olemme asiakas- ja työelämälähtöinen, laadukkaasti toimiva yksityisten oppilaitosten muodostama oppisopimuskeskus 22 Nuorten oppisopimuskoulutus Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa vuonna 2013 painopisteenä on ollut erityisesti oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona. Nuorten työttömyys on Pohjois-Pohjanmaalla suuri. Vuoden 2012 lopussa Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä oli 16,1 %, kun koko maassa nuorten työttömyysaste oli 12,5 %. Keskeistä on ollut tiedottaa nuorten oppisopimuskoulutuksesta nuorille, työelämän edustajille sekä muille nuorten kanssa toimiville tahoille sekä vahvistaa yhteistyötä osapuolten kesken. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. alueen yritykset, Oulun kaupungin nuorisopalvelut, perusasteen opinto-ohjaajat, nuorisojärjestöt ja TE-hallinto. Erityisesti on tuettu peruskoulunsa vuonna 2013 päättäneiden nuorten oppisopimuskoulutusta. Työnantajien on ollut mahdollista saada korotettua koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen solmiessaan oppisopimuksen peruskoulunsa vuonna 2013 päättäneen kanssa. Korotettu koulutuskorvaus on ollut ensimmäisenä opiskeluvuotena 800 euroa/kk, toisen 500 euroa/kk ja kolmantena vuonna 300 euroa /kk. Yhdeksän peruskoulunsa tai 10.luokan vuonna 2013 päättänyttä aloitti oppisopimuskoulutuksen Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa vuonna Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen jatkuu Pohjois- Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa myös vuonna Työnantajien on mahdollista saada edelleen korotettua koulutuskorvausta peruskoulunsa tai 10. luokan samana vuonna päättäneiden oppisopimuskoulutukseen. Lisäksi kehitetään työpaikkakouluttajien koulutusta siten, että se tukee nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjausta.

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Toimintavuosi 2005: 15-vuotta koulutusta aikuisväestölle Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin syksyllä 1990 edistämään pohjoisten alueiden kehittämistä aikuisväestön koulutuksen

Lisätiedot

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 P S K - A I KU I S O P I S TO 1 9 9 0 2 0 1 0 2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö-konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ YLEISTÄ SOGSAKK perustettu säätämällä laki L545/93 ja asetus A649/93 valtion oppilaitos kotipaikka Inarin kunta opetuskielet suomi ja saame, myös muut kielet mahdollisia YLEISTÄ Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 1. Minkä ELY-keskuksen alueella pääosin toimitte? Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen. Rehtori, toimitusjohtaja. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo

Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen. Rehtori, toimitusjohtaja. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen Työpaja aikuiskoulutusorganisaatiossa Rehtori, toimitusjohtaja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo Nuorten työpajatoiminta KSAK Oy:ssa Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012 Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla Opetushallitus 12.3.2012 1 Työ- ja elinkeinotoimistot osana ELY-keskuksen palveluverkkoa Vuonna 2012 alueella 5 toimistoa, joissa yht. n. 210 työntekijää.

Lisätiedot

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Työelämän järjestöt olivat perustamassa näyttötutkintojärjestelmää Ennen näyttötutkintojärjestelmän

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kehity kemian ammattilaisena suorita näyttötutkinto Kemianteollisuus on jatkuvasti kehittyvä toimiala, jonka

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa

Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa Minna Sillanpää, koulutuspäällikkö Jyväskylän aikuisopisto, yhteiset opinnot ja ohjauspalvelut Sisältö Jyväskylän

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Sinussa on kasvun mahdollisuus Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Oppia tositarkoituksella Aikuisille Koulutukset Ammatilliset tutkinnot Sertifikaatit ja ammattipätevyydet Joustava Käytännönläheinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Innovaatiopäivä 7.5.2014

Innovaatiopäivä 7.5.2014 Innovaatiopäivä 7.5.2014 Teakin koulutustarjonta yrityksille 1 Teak Opiskelijamäärä 400 700 opiskelijaa/päivä Yli 100 000 opiskelijatyöpäivää vuosittain Liikevaihto n. 5.5 milj.euroa Toiminta valtakunnallista

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ

NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Näyttötutkintomestari seminaari Långvik 25.9.2014 Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 1 MIKSI KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot