Toiminta- kertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- kertomus 2013 1"

Transkriptio

1 1 Toimintakertomus 2013

2 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä. Perustajajäsenten joukkoon kuuluivat suurin osa Oulun läänin alueen kunnista sekä myös Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle vuoden 1999 alusta lähtien luvan ylläpitää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta. PSK-Aikuisopisto on Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön ylläpitämä yksityinen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. PSK- Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta, näyttötutkintoja sekä työelämän koulutus- ja kehittämispalveluja. Vuoden 2013 aikana PSK-Aikuisopistossa on opiskellut 1087 opiskelijaa. Työntekijöitä oppilaitoksessa oli toimintavuonna keskimäärin 42 henkilöä. PSK-Service Oy on Pohjois- Suomen Koulutuskeskussäätiön kokonaan omistama, maksullista palvelutoimintaa varten perustettu osakeyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa kesällä 2007 ja sen tuotteina ovat olleet erityisesti ITC-alalle suunnatut lyhytkestoiset ja yhteishankintakoulutukset. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus on toiminut vuoden 2002 alusta alkaen. Yhteistyöoppilaitoksina ovat Haapaveden Opisto, Oulun Palvelualan Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto, Raahen Porvari- ja kauppakoulu ja PSK-Aikuisopisto. Oppisopimuskeskuksen käytännön hallinnoija on PSK-Aikuisopisto. Oppisopimuskeskus sijaitsee oppilaitoksen Oulun toimipisteessä, Kansankatu 47:ssä. Oppisopimuskeskuksessa oli tarkasteluvuonna keskimäärin neljä päätoimista työntekijää. PSK-Aikuisopiston koulutusaloina ovat yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto, luonnontiede (atk), luonto- ja ympäristöala sekä sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala. Oppilaitoksella on neljä palveluyksikköä: Johtaminen ja valmennus Yrittäjäinstituutti Tietotekniikka Sosiaali- ja terveysala Vuoden 2013 aikana PSK-Aikuisopistossa on opiskellut 1087 opiskelijaa. Koulutukset ovat suunnattu jo työelämässä toimiville aikuisille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan tai vaihtaa alaa. Ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta järjestetään yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa sitä tarvitseville. Huomioitavaa on myös maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen merkittävä osuus PSK-Aikuisopiston toiminnassa. Koulutuksia järjestetään aina muutaman tunnin lyhytkoulutuksista noin kahden vuoden kestäviin, tutkintoihin valmistaviin koulutuksiin asti. NÄYTTÖTUTKINNOT 20 VUOTTA VUONNA Laki aikuisten näyttötutkinnoista tuli voimaan Vuonna 2014 on siis näyttötutkintojen 20-vuotisjuhlavuosi. Näyttötutkintoja on PSK-Aikuisopistossa suoritettu vuodesta 1999 lähtien. Näyttötutkintoina voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon yhteensä 13 tutkinnon osalta. Toimintavuonna PSK-Aikuisopiston opiskelijat suorittivat 210 koko tutkintoa ja 95 osatutkintoa. Rehtori Matero on toiminut tutkintotoimikunnissa vuodesta 1995 lähtien. Tällä toimikaudella PSK- Aikuisopistolla on edustaja kolmessa tutkintotoimikunnassa. 2

3 Organisaatio Johtaminen ja valmennus koulutuspäällikkö Outi Heikkilä PSK-aikuisopisto rehtori Jukka Matero sosiaali- ja terveys koulutuspäällikkö Anu Riippa POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖN HALLITUS/JOHTOKUNTA POHJOIS-pohjanmaan oppisopimuskeskus oppisopimuspäällikkö Pia Kangas yrittäjäinstituutti koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma PSK-SERVICE OY toimitusjohtaja Jukka Matero TIETOTEKNIIKKA koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma Tukipalvelut koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma PSK-Aikuisopiston logon kuvasymboli esittää suopursua, joka on myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntakukka. 3

4 Rehtorin katsaus Toimintavuosi 2013 Vuosi 2013 oli Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön 23. toimintavuosi. Koulutuskeskussäätiön konsernin muodostavat PSK- Aikuisopisto, Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus (POPO) ja PSK-Service Oy. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli 4,5 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto supistui noin 13 %. Toimintavuonna oppisopimuskeskus muodosti kirjanpidossa oman tulosyksikkönsä. PSK-Service Oy:n osuus konsernin liikevaihdosta oli vajaat 0,1 milj. euroa. PSK-Aikuisopiston liikevaihto oli 3,7 milj. euroa ja opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä n kpl. Aikuisopiston osalta vuosi oli edelleen työntäyteinen. Työvoimakoulutuksen määrä väheni. Työvoimakoulutuksen volyymi supistui noin kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna ja selittää kokonaan PSK-Aikuisopiston koulutustoiminnan kokonaisvolyymin supistumisen. Työvoimakoulutuksen volyymista suurin osa muodostui maahanmuuttaja- sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta. Eniten haasteita työvoimakoulutuksessa kohtasivat yrittäjyys- ja taloushallinnon alan koulutukset. Työvoimakoulutuksesta suuri osa järjestettiin näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena ja sen yhteydessä suoritettiin merkittävä määrä näyttötutkintoja. Työvoimakoulutuksen volyymi oli n opiskelijatyöpäivää eli 55 % kokonaisvolyymista. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussektorilla toiminnan volyymi pysyi suurin piirtein aiempien vuosien tasolla. Perustutkintoina järjestettiin tieto- ja viestintätekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja. Hakijamäärältään suosituin oli sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, jossa Aikuisopisto on erikoistunut vanhustyön osaamisalaan. Mutta ilolla on todettava, että luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon oli hakijoita enemmän kuin kaksi yhtä aloituspaikkaa kohti. Erilainen luontoon liittyvä palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen näyttää siis kiinnostavan aikuisia uutena tulevaisuuden mahdollisuutena. Tieto- ja viestintätekniikan alalla tehtiin mielenkiintoisia avauksia pelialan ja pilvipalvelujen koulutuksen kehittämisessä. Perustutkintojen volyymi oli n opiskelijatyöpäivää eli 17 % kokonaisvolyymista. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus suunnattiin pääasiassa omaehtoiseen näyttötutkintotavoitteiseen koulutukseen. Tavoitteina koulutuksissa olivat lähinnä kauppaan, hallintoon, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvät ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Luonnonvara-alan tutkinnoista tarjottiin Hankeosaajavalmennuksen yhteydessä maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkintoa. Tämä viimemainittu muodostaa erinomaisen kokonaisuuden hanketoimijoiden osaamisen kehittämiseen alkavalla, uudella EU-tavoiteohjelmakaudella. Ilolla on todettava, että omaehtoisen lisäkoulutuksen kiinnostavuus pysyi hyvällä tasolla, erityisen hyvät hakijamäärät olivat taloushallinnon ja yrittäjän ammattitutkinnon valmistaviin koulutuksiin. Lisäkoulutuksena järjestettiin myös henkilöstökoulutusta taloushallinnossa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Lisäkoulutusta järjestettiin opiskelijatyöpäivää eli 19 % kokonaisvolyymista. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisia jaksoja ja näyttötutkintoja Aikuisopisto järjesti saman verran kuin edellisenäkin toimintavuonna. Oppisopimuskoulutuksena toteutettiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Koulutuksen vastuullisena järjestäjänä ja rahoittajana toimi konsernin oma oppisopimuskeskus. Oppisopimuskoulutuksen volyymi oli n opiskelijatyöpäivää eli 7 % kokonaismäärästä. Aikuisopisto järjesti näyttötutkintoja myös muille valmistavan koulutuksen järjestäjille, mm. luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja ja taloushallinnon ammattitutkintoja. Erikseen ansaitsee mainita yritysneuvojan erikoisammattitutkintojen järjestäminen yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Elykeskusten sekä Lapin oppisopimustoimiston kanssa. Tämän toiminnan volyymi oli n. 800 opiskelijatyöpäivää. Työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettiin Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvillä useilla yhteistyöprojekteilla, mm. Myynnin Roihu, Sulake, Vähittäiskaupan tulevaisuuden 4

5 osaaja, PATU, SkyHigh -ebusiness, Yritysten pc- ja mobiilituki ICT Angels ja Taloudesta töitä. Vuoden aikana jatkettiin Maaseuturahaston rahoittamaa Luonnostaan hyvinvoiva -hanketta eli ns. GreenCare-hanketta. Sosiaali- ja ter veysalalta on nostettava esille Kevyet palvelumuodot ikäihmiset perhehoitoon hanke. Yksityisten oppilaitosten yhteistyötä jatkettiin PSYO ry:n piirissä OSAAVA-hankkeissa, mm. järjestämällä henkilöstön täydennyskoulutusta ja suunnittelemalla laadun kehittämistä. PSK-Aikuisopisto on mukana myös Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa hanketyössä. Tämän hankkeen tavoitteena on alueen oppilaitosten koulutuksen kehittäminen takaamaan pohjoissuomalaisten ammattiosaajien saatavuus eri suurhankkeiden tarpeisiin. Pilottina on Pyhäjoen ydinvoimalahanke. PSK-Aikuisopisto vetää hankkeessa Ympäristöturvallisuus- ja laatujohtamisen työryhmää. Silvolan jälkeen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin säätiön hallituksen jäsen Tuomo Karjalainen. Rehtori Jaakko Tarakkamäen työsuhde säätiöön päättyi Säätiön hallitus nimitti PSK-Aikuisopiston va. rehtoriksi, FM Jukka Materon. Säätiön asettamat laadulliset, toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet toteutuivat myös vuonna Tästä kuuluu suuri kiitos motivoituneelle, osaavalle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle. Haluan esittää parhaat kiitokset myös säätiön asiantuntevalle hallitukselle sekä kaikille yhteistyökumppaneille. Tehtävämme on kehittää toiminta-alueemme aikuisväestön ammatillista osaamista. Tähän tehtävään meillä on erityistä osaamista ja hyvä valikoima näyttötutkintoja. Tulevaisuudessa tahdomme olla tehtävässä entistä parempia yhteistyössä henkilöstön ja hyvien kumppanien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus järjesti oppisopimuskoulutusta perustutkintoina yhteensä 140,5 vuosipaikkaa ja oppisopimuksen lisäkoulutuksena yhteensä 78 vuosipaikkaa. Valtionosuusrahoitusta ja erityisavustuksia toimintaan saatiin yhteensä 1,55 milj. euroa. Jukka Matero va. rehtori Opetushallituksen tarkastuskertomus vuosien oppisopimuskoulutuksen valtionosuusrahoituksesta valmistui syyskuun lopussa Kertomuksessa Opetushallitus esittää takaisinperittäväksi oppisopimuskoulutuksen valtionosuuksia, pääomaltaan 8,3 milj. euroa. Tarkastuskertomuksen johdosta Opetus- ja kulttuuriministeriölle on laadittu vastineita sekä jätetty valitus KHO:lle. Asia on siis edelleen kesken. Vuoden 2013 lopulla säätiön hallinnossa tapahtui muutoksia. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Silvola luopui hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja hallituksen jäsenyydestä

6 Henkilöstö Vuoden 2013 aikana säätiön palveluksessa oli keskimäärin 42 henkilöä. Toiminta keskittyi Haapavedelle ja Oulussa Kansankadun toimipisteeseen. Koulutusta järjestettiin myös usealla muulla paikkakunnalla. Erityisesti on mainittava Raahe, jossa järjestettiin yhteensä viisi koulutusohjelmaa. PSK-Aikuisopiston menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Kouluttajista 83 % on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon. Soveltuvan tutkinnon ohella aikuiskouluttajalla täytyy olla myös vahva osaaminen ja kokemus opettamaltaan alalta. Tämä asia on aina ollut PSK-Aikuisopiston henkilökunnan rekrytoinnin lähtökohtana. Ja tässä olemme vuosien varrella myös hyvin onnistuneet. Aikuisopiston kouluttajakaartista löytyy osaamista ja kokemusta monelta toimialalta, yrittäjyydestä, liiketoiminnan johtamisesta, osuuskuntayrittäjyydestä, esimies- ja työnjohtotyöstä, myynnistä, asiakaspalvelusta, markkinoinnista, projektihallinnasta, taloushallinnosta, tieto- ja viestintäteknologiasta, sosiaali- ja terveysalasta sekä luonto- ja ympäristöalasta. Lisäksi erikseen on mainittava, että kouluttajista neljäsosa on ammattinsa osaavia suomen kielen ja kotoutumisen kouluttajia. Työvoimakoulutuksen OPAL-palautteissa: ammatillisten koulutusten osalta 4,1 ja maahanmuuttajakoulutusten osalta huikeat 4,8. AIPAL-palautteissa palautteiden keskiarvot olivat prosessin eri vaiheissa seuraavat: Tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisvaihe 4,0 Tutkinnon suorittamisvaihe 4,0 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen 3,8. Omaa pedagogista osaamistaan aikuiskouluttajat kehittävät pedagogisten opintojen kautta. Pedagoginen pätevyys on 94 %:lla kaikista kouluttajista. Lisäksi meidän kouluttajat tarvitsevat näyttötutkintoihin liittyvää osaamista. Näyttötutkintomestareita on 24 henkilöä eli 77 % kaikista kouluttajista. Tutkintoihin valmistavien koulutusten opettajista peräti 92 % on näyttötutkintomestareita. Osaavat pedagogit ja mestarit kouluttavat Tulevan tekijät. Alan osaamisen ja kokemuksen lisäksi hyvä kouluttaja tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä välittää omaa tietoaan ja osaamistaan opiskelijoille sekä taitoa innostaa opiskelijoita lisätietojen ja taitojen hankintaan. Koulutuksista kootun asiakaspalautteen perusteella kouluttajamme ovat onnistuneet tässä erinomaisesti. Koulutusten päättöpalautteiden keskiarvot (asteikko 1-5) olivat vuonna 2013 seuraavat: 6

7 PSK-Aikuisopiston ydinprosessien toteuttamista tukee ammattitaitoinen ja kokenut tukipalveluhenkilöstö toimistopalveluissa, it-tuessa, taloushallinnossa ja laitoshuollossa. Hyvän lopputuloksen tekemiseen tarvitaan meitä kaikkia. Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö 7

8 PSK-Aikuisopiston johtoryhmä 2013 Jaakko Tarakkamäki, rehtori Anu Riippa, koulutuspäällikkö (virkavapaalla ) Jukka Matero, koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma, koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, koulutuspäällikkö Pia Kangas, oppisopimuspäällikkö Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on säätiön hallituksen linjausten mukaisesti suunnitella, toteuttaa, seurata ja kehittää: koulutus- ja näyttötutkintotoimintaa oppilaitoksen ja koko konsernin taloutta henkilöstön kehittämistä, työterveyttä ja työhyvinvointia toimintaprosesseja ja laatua markkinointia hanketoimintaa toiminnanohjausjärjestelmiä yhteistyötä työelämän ja oppilaitosten kanssa toimitilaratkaisuja Säätiön hallitus hallitus Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli kaikkiaan 77 päätöspykälää. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Toimintavuoden aikana hallituksesta erosi kaksi jäsentä; Esa Riippa ja Pentti Silvola. Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin hallituksen kokoonpanon täydentämiseksi sääntöjen edellyttämällä tavalla. Uutena jäsenenä hallituksessa on aloittanut toimintavuoden aikana Hannu Saarinen. Säätiön hallitus/johtokunta 2013 Puheenjohtaja: Pentti Silvola (erosi ), Tuomo Karjalainen ( lähtien) Varapuheenjohtaja: Ahti Karvonen Jäsenet: Olavi Jakkula, Esa Riippa (erosi ), Jorma Heikkilä, Jukka Tikanmäki, Tuomo Karjalainen, Eero Merilä, Hannu Saarinen (aloitti ) Sihteeri ja esittelijä: Jaakko Tarakkamäki, rehtori Johtokunnan henkilöstöedustaja: Tarja Pahnila, kouluttaja Säätiön perustajajäsenet: 46 kuntaa ja kuntayhtymää entisestä Oulun läänistä, Oulun yliopisto, KTV ja KVL, Haapaveden Opisto, Postipankki Tilintarkastajat: KHT Vivi Marttila ja KHT Ulla-Maija Tuomela 8

9 Talous Milj. Liikevaihdon kehitys Konsernin liikevaihto laski edellisvuoden tasosta ollen 4,5 milj. euroa. Konsernin yhdistetystä liike vaihdosta PSK-Aikuisopiston osuus oli hieman yli 3 milj. euroa ja Oppisopimuskeskuksen osuus oli noin 1,55 milj. euroa. PSK-Service Oy:n osuus oli muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Konsernin talous pysyi kohtuullisena Suoritetut näyttötutkinnot 2013 Perustutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 7-7 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja ja luonto-ohjaaja Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Perustutkinnot yhteensä Ammattitutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Myynnin ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto 5-5 Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Ammattitutkinnot yhteensä Erikoisammattitutkinnot koko tutkinnot osatutkinnot yhteensä Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 5-5 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 7-7 Johtamisen erikoisammattitutkinto 2-2 Erikoisammattitutkinnot yhteensä Kaikki tutkinnot yhteensä Koulutusten opiskelijapäivien jakautuminen Työvoimakoulutus Perustutkintokoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Muu koulutus PSK-Service Oy Yhteensä

10 Johtaminen & Valmennus -palveluyksikkö VUOSI 2013 oli Johtaminen & Valmennus palveluyksikön osalta tuloksellisesti maltillisempi kuin vuosi Järjestämistämme koulutuksista kertyi opiskelijatyöpäiviä yhteensä (vuonna ), joista työvoimakoulutuksista ja omaehtoisista koulutuksista Palveluyksikön liikevaihto v oli euroa. Yhtenä merkittävänä syynä koulutuskysynnän kasvun hidastumiseen voitaneen pitää Suomen yleistä heikentynyttä talouskehitystä vuonna 2013, joka heijastui myös koulutuksiin hakeutumiseen. Koulutuspalvelut Järjestämistämme koulutuksista 19 oli työvoimapoliittista ja 3 omaehtoista koulutusta. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankkimana järjestimme vuonna 2013 yhteensä 12 erilaista koulutusta maahanmuuttajille sekä Oulussa että Pudasjärvellä ja Raahessa. Koulutusten teemoina oli luku- ja kirjoitustaidon & kotoutumistaitojen opiskelu, asiakaspalvelutaitojen kehittäminen, työelämään ohjaaminen, sekä suomen kielen ja työelämävalmiuksien hiominen työelämää varten (Kielitaidolla työelämään koulutukset). Johtaminen & Valmennus on moniammatillisten osaajien palveluyksikkö. Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. erityyppiset johtamiskoulutukset, sekä lyhyempinä täsmäkoulutuksina että pitempikestoisina tutkintoon valmistavina koulutuksina. Vuonna 2013 järjestimme kaksi johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta Oulussa. Olemme usean vuoden ajan järjestäneet sihteerin ammattitutkintoon valmistavia koulutuksia monipuolisilla suuntautumisvaihtoehdoilla, mm. talousassistentti, projektiosaaja, sosiaali- ja terveysalan osaaja. Vuonna 2013 omaehtoisen monimuoto-opintoina järjestetyn valmistavan koulutuksen painopisteenä oli taloushallinto. Palveluyksikkö vastaa myös PSK Aikuisopiston kielikoulutusten järjestämisestä. Vuonna 2013 järjestimme useita suomen, englannin ja ruotsin kielen koulutuksia eri palveluyksiköiden koulutusohjelmiin sisältyvinä. Nuorille suunnattuja 15 päivän mittaisia Uravalmennuksia järjestimme Haukiputaalla, Raahessa, Haapajärvellä sekä Ylivieskassa yhteensä viisi. Pudasjärvellä päättyi huhtikuussa vuonna 2012 käynnistynyt Ammatillisen suunnittelun koulutus. Uutena työvoimapoliittisena koulutuksena järjestimme syyskuussa 2013 alkaen Työnjohto-osaamisen koulutuksen Oulussa. Hanketyö Johtaminen & Valmennus- palveluyksikön henkilöstö osallistui aktiivisesti myös hanketyöskentelyyn vuoden 2013 aikana. Olimme mukana valtakunnallisissa Työtutka, + 50-osaajat työssä (ikäjohtamisen kehittämishanke), Mestari-Kisällimalli työelämän kehittämis- ja palvelutehtävähankkeissa, sekä Pohjois- Pohjanmaan Ely-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella rahoittamassa, Ohjatusti omaa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehittämään -hankkeessa. Vuonna 2013 järjestimme yhteensä 22 erimittaista koulutusta, pitkistä 300 työpäivää kestävistä maahanmuuttajille suunnatuista luku- ja kirjoitustaidon & kotoutumiskoulutuksista pitkiin tutkintoihin valmistaviin (johtamisen erikoisammattitutkinto ja sihteerin ammattitutkinto) koulutuksiin. Henkilöstö Asiantuntijaorganisaation tärkein voimavara on henkilöstö. Johtaminen & Valmennus -palveluyksikössä työskenteli vuoden 2013 aikana yhdeksän päätoimista kouluttajaa, sihteeri sekä 10

11 koulutuspäällikkö. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2013 aikana erittäin tehokkaassa käytössä. Kouluttajat toimivat oman palveluyksikkönsä koulutusten vastuukouluttajina ja kouluttajina, mutta myös hyvässä yhteistyössä Tietotekniikan, Yrittäjyyden, ja Sosiaalija terveys -palveluyksiköiden koulutuksissa kouluttajina. valmistavissa koulutuksissa. Tämän lisäksi nostimme esille mm. kestävän kehityksen teemoja ja ikäjohtamiseen liittyviä asioita. Koulutustuotteiden kehitystyötä pyritään entistä voimakkaammin tekemään yhteistyössä työelämän edustajien kanssa vuoden 2014 aikana. Kouluttajien ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat erinomaisen korkealla tasolla. Lähes kaikilla palveluyksikön kouluttajilla on ylempi korkeakoulututkinto ja pedagoginen pätevyys. Näyttötutkintomestaripätevyys oli palveluyksikössä vuonna 2013 kolmella kouluttajalla ja koulutuspäälliköllä. Tämä mahdollistaa laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamisen. Kouluttajat osallistuivat vuoden aikana oman alansa lyhytkoulutuksiin. Henkilöstö osallistui aktiivisesti yhteistyöverkostojen luomiseen työelämän edustajien kanssa sekä tarjoamalla koulutuspalveluja, että vierailemalla lukuisilla työpaikoilla opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ohjaamassa ja tutkinnon suorittamiseen liittyvissä monipuolisissa tehtävissä. Vuonna 2014 tavoitteena on jatkaa hyvää yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinotoimiston kanssa työvoimapoliittisten koulutusten toteuttamisessa. Katse tulevaisuuteen Uuden suunnittelua ja toteuttamista Johtamis- ja asiantuntijakoulutusten sisältöjä kehitettiin vuoden 2013 aikana yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Avainsanana kehitystyössä on asiakaslähtöisyys ja työelämän tarpeiden huomioiminen koulutusten opetussuunnitelmien laadinnassa. Koulutustuotteita markkinoitiin aktiivisesti eri työelämäyhteyksissä. Työhyvinvoinnin teema ja muutoksen hallinta olivat vahvasti esillä vuonna 2013 järjestetyissä johtamisen erikoisammattitutkintoon Uutena työvoimapoliittisena koulutuksena järjestimme syyskuussa 2013 alkaen Työnjohtoosaamisen koulutuksen Oulussa

12 Tietotekniikkapalveluyksikkö Tietotekniikkapalveluyksikön henkilöstö koostuu osaavista alan kouluttajista ja IT - tukihenkilöstä. Toteutimme Tietoja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavia koulutuksia ja MS Officen ohjelmien koulutuksia, sekä olimme kouluttajina mukana useissa Aikuisopiston muiden palveluyksiköiden Oulun alueella, Oulun eteläisellä alueella, Raahessa ja Kainuussa. Hanketyö Palveluyksikössä toteutettiin v aikana kahta alueellista Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hanketta (Tyke-hanketta). Nämä olivat SkyHigh ebusiness pilvessä ja Yritysten pcja mobiilituki - ICT Angels kehittämishankkeet. Koulutustoiminta Henkilöstö ja osaaminen Syksyllä 2011 aloittaneen Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (ohjelmistotuotannon osaamisala) valmistavan ryhmän opinnot verkkokaupan osaajiksi sujuivat vuoden 2012 aikana teoriaopintojen, työssäoppimisen ja tutkinnon suorittamisen parissa ja päättyivät tammikuussa Palveluyksikössä oli vuoden 2013 aikana 4 päätoimista kouluttajaa, yksi IT tukihenkilö, koulutussihteeri ja koulutuspäällikkö. Yksi kouluttajista työskenteli heinäkuusta 2013 alkaen pääosin Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskuksessa koulutussuunnittelijana. Tammikuussa 2012 alkaneen Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (käytöntuen osaamisala) valmistavan koulutuksen opinnot etenivät kohti pilvipalveluosaamista. Tutkintoon valmistava koulutus päättyi toukokuussa Tammikuussa 2013 alkoi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (ohjelmistotuotannon osaamisala) valmistava koulutus. Koulutuksen painopistealueita olivat mm. Windows Phone ja Android ohjelmointi. Eri koulutuksissa suoritettiin useita TIEKE ry:n ylläpitämiä - kortti-, Tietokoneen käyttäjän A- ja AB-korttitutkintoja eri koulutusohjelmissa. Kouluttajilla oli useita vastuualueita koulutuksissa. Kaksi kouluttajaa työskenteli vastuukouluttajana eri ryhmissä. Yksi kouluttajaa toimi näyttötutkintomestarina Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa sekä Liiketalouden perustutkinnossa. Hän toimi myös AMKE ry:n johtamassa StudentaPlus oppilashallinto-ohjelman valtakunnallisessa ohjausryhmässä. Kouluttajien laaja-alainen osaaminen kattaa esimerkiksi uusimmat Windows-, Mac- ja Linux - käyttö- ja palvelinjärjestelmät sekä palvelinjärjestelmien virtualisoinnin, joka mahdollistaa erilaisien pilvipalveluiden luonnin sekä viimeisimmän sukupolven langattomat lähi- ja mobiiliverkot (WLAN, PAN ja LTE). Koulutusosaamiseen kuuluvat myös Ms Officen työvälineohjelmat, Internetin ja sähköpostin käyttö, julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmia, www-sivujen tekeminen (HTML5, CSS3), ohjelmoinnin (C/C++, JAVA, PHP, C#), tietokantojen hyödyntäminen (MySQL), Windows Phone- ja Android ohjelmoinnin, ketteristä 12

13 projektinhallintamenetelmistä erityisesti SCRUMin, uusimman MS Project projektinhallintaohjelman, sosiaalisen median hyödyntäminen (some-strategian luominen yrityksille) sekä lisäksi urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä markkinointiin ja yrittäjyyteen liittyvät teemat. Opiskelijasta järjestelmäasiantuntijaksi Tammikuussa 2012 Marko Matela aloitti Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavan koulutuksen PSK- Aikuisopistossa tavoitteena valmistua datanomiksi. Vuoden 2013 aikana IT tukihenkilöstö ylläpiti Kansankadun Oulun yksiköissä viittätoista 5-22 opiskelijan ATK-luokkaa sekä keskimäärin 50 henkilökunnan käytössä olevaa tietokonetta sekä neljää monitoimilaitetta (kopiokone/scanneri/tulostin). ATK-luokkien käyttöä suunnattiin pääsääntöisesti eri ohjelmistokokoonpanojen mukaan: taloushallinto, multimedia ja kuvankäsittely (Adoben uusimmat tuotteet), toimisto-ohjelmisto (MS Office 2010/2013), Windows 7 ja 8 -käyttöjärjestelmät. Toukokuussa Marko aloitti IT-tukihenkilön työt Meka Pro Oy:ssä. Meka Pro Oy on oululainen 60-vuotias perheyritys, ja on toimialallaan pohjoismaiden johtavia konepajoja. Meka Pron tuotteita ovat kaapelitiejärjestelmät, johtokanavat, kosketinkiskot, valaisinkiskot ja toimistojen sähkö- ja tietoverkkojakelupylväät. Meka Pro työllistää yli 100 henkilöä sekä kotimaassa että ulkomailla. Konsernin liikevaihto on noin 30 m. Oppilaiden ja henkilökunnan koneiden hallintaan tarkoitettuna palvelimia oli ylläpidossa 11 kappaletta. Myös oppilaitoksessa käytössä olevien oppimisympäristöjen edu.psk.fi (Moodle-pohjainen) ja ACP ylläpito oli IT-tuen tehtäviä. Uusi oppilashallinto-ohjelma StudentaPlus otettiin käyttöön. PSK:lla opiskellessaan Marko on saanut hyödyllisiä ohjelmointi- ja käytöntuen taitoja, joita hän on voinut soveltaa käytännön työtehtävissä järjestelmäasiantuntijana. Kannettavin tietokonein ja internetyhteyksin varustettuja ATK-luokkia ylläpidettiin myös ulkopaikkakunnilla kuten Haapavedellä, Ylivieskassa, Nivalassa, Raahessa, Pudasjärvellä ja Vaalassa. Työnantajan edustajan talousjohtaja Juha Tiaisen mielestä Marko osoittaa työtehtäviensä kautta sen, että koulutuksesta on ollut apua. Marko saa kiitettävää palautetta työtehtävistään ja hän suoritti tutkintoon kuuluvat osat kiitettävin arvosanoin. Juha Tiaisen kanssa todettiin, että työelämälähtöinen datanomitutkinto on opiskelijalle hyvä ponnistuslauta nykypäivän työelämään. Sovimme, että tulevaisuu-dessa tulemme kehittämään Meka Pro Oy:n ja PSK-Aikuisopiston kanssa työelämäyhteistyötä etenkin tietotekniikka-, laatuja projektikoulutuksen puitteissa. Kuvassa vasemmalta talousjohtaja Juha Tiainen, tutkinnosta vastaava näyttötutkintomestari Reijo Haarala, tutkinnon suorittaja Marko Matela sekä valmistavan koulutuksen vastuukouluttaja Heikki Karppanen Koulutuksen kautta Marko työllistyi Meka Pro Oy:n järjestelmäasiantuntijaksi. Keskusteluissa yrityksen johdon kanssa totesimme, että Markon työpanos ja tutkintoa varten suoritetut tehtävät ovat kehittäneet koko konsernin IT-tukiprosessia. 13

14 Yrittäjäinstituutti -palveluyksikkö Koulutustoiminta Näyttötutkinnot ja niiden kehittäminen Vuonna 2013 oli koulutustoimintaa lähes samassa määrin kuin edellisenä vuonna. Esimerkiksi työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen kysyntä pysyi edelleen vahvana. Vuoden 2013 aikana palveluyksikkö järjesti yhteensä 21 pitkäkestoista koulutusohjelmaa, joista suurin osa oli tutkintotavoitteisia. Lisäksi järjestettiin useita lyhempiä koulutusohjelmia tai lyhytkoulutuksia, kuten KLT-valmennus- ja KLT- ylläpitokoulutukset. Vuoden 2013 aikana palveluyksikössä suoritettiin yhteensä 147 näyttötutkintoa ja lisäksi 14 osatutkintosuoritusta. Yrittäjän ammattitutkinnon lisäksi suosittuja tutkintoja olivat Myynnin ammattitutkinto ja Taloushallinnon ammattitutkinto. Maaseudun erikoisammattitutkintoja suoritettiin 19 kappaletta, joka on kyseisessä tutkinnossa koko maan suoritusten määrään verrattuna iso määrä. Koulutuksia kehitettiin tiiviisti yhteistyössä työelämän kanssa. Suurin osa koulutuksista toteutettiin Oulun alueella, mutta koulutus- ja näyttötutkintotoimintaa oli myös Ylivieskassa sekä Lapissa, kuten Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Vuoden 2013 aikana yksikön koulutusohjelmiin osallistui yhteensä 399 henkilöä. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä , mikä oli n. 38 % koko talon volyymista. Lisäksi toteutettiin erilaisia kehittämishankkeita. Vuoden 2013 aikana palveluyksikössä uusittiin järjestämissuunnitelma Liiketalouden perustutkintoon, Yrittäjän ammattitutkintoon, Yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Toimikaudella koulutuspäällikkö Jukka Matero toimii opetusalan edustajana kahdessa tutkintotoimikunnassa; yrittäjyysalan ja maatilatalouden toimikunnissa. Yrittäjäinstituutti-palveluyksikkö, suoritetut tutkinnot v koko tutkinto osatutkinto Liiketalouden perustutkinto 7-7 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 5-5 Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 7-7 Palveluyksikkö yhteensä

15 Ritva Tauriainen hoitaa vuorollaan omasta työhuoneestaan käsin Lapin TE-toimiston yritysasiakkaiden puhelinpalvelua. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti vuoden 2013 aikana sekä Pohjois-Pohjanmaan että Lapin Yrityksen kehittäjäkoulutusten yhteydessä yritysneuvojan erikoisammattitutkinnot yhteensä 23 henkilölle. Yrityksen kehittäjä -koulutusohjelmien toteutuksesta vastasi Tamora Oy ja tutkintoprosesseista PSK-Aikuisopisto. Parasta koulutuksessa oli, kun sai mahdollisuuden jälleen kerran tutustua uusiin ihmisiin ja näin vahvistaa yhteistyöverkostoa. Hyvänä asiana koin senkin, että näyttötutkinnon suorittamisessa oli mukana vain kaikki oleellinen asia, eikä turhiin tekemisiin ja tehtäviin tarvinnut käyttää aikaa. Siitä kiitos koulutuksen suunnittelijoille. Meistä jokainen keskittyi kehittämistehtävässä johonkin oman työn osa-alueeseen ja sitä kautta kehitti työtään, kuvaa asiantuntija Ritva Tauriainen Lapin TE-toimistosta omaa opintoja tutkinto-prosessiaan. Yrityksen kehittäjä Lappi -koulutusohjelmassa tutkintoa suorittamaan hakeutui 14 henkilöä. Kuusi tutkinnon suorittajista työskentelee asiantuntijoina ja yksi palveluesimiehenä Lapin TE-toimiston yritys- ja työnantajapalveluissa ja kolme Lapin ELYkeskuksessa. Muut osallistujat edustivat Kemin Digipolis Oy:tä, joka on kehitetty palvelemaan paikallista ja alueellista yrityskenttää Meri-Lapissa, Elinkeinot & kehitys Nordicaa, joka vastaa Inarin kunnan elinkeinopalveluiden tuottamisesta, ProAgria Lappia sekä Kemijärven ja Pelkosenniemen elinkeino-osastoa. Hanketyö Palveluyksikössä menossa olevista kehittämishankkeista merkittävin oli Maaseuturahaston rahoittaman Luonnostaan hyvinvoivahanke. Lisäksi toteutettiin useaa alueellista ja yhtä valtakunnallista Tyke-hanketta Henkilöstöresurssit ja osaaminen Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana 10 kouluttajaa, projektipäällikkö, projektisuunnittelija ja koulutuspäällikkö. Lisäksi palvelujen tuottamiseen osallistui suuri määrä tuntiopettajia ja näyttötutkintojen arviointiryhmien jäseniä. Kouluttajien ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat erittäin hyvällä tasolla. Erityisesti on mainittava vahva työelämän kokemus. Yksikön henkilöstöstä oli pedagogisesti päteviä 9 ja näyttötutkintomestareita heistä oli 11. Lisäksi pedagogisessa koulutuksessa oli kaksi kouluttajaa. Henkilöstöresurssit olivat vuoden 2013 aikana tehokkaassa käytössä, koska koulutuskysyntä jatkui vilkkaana. Koulutuspäällikkö Jukka Matero toimi v Oulunseudun Uusyrityskeskuksen hallituksen puheenjohtajana. PSK oli mukana myös oppilaitosyhteistyössä toteutetussa, OAMK:n hallinnoimassa OpinTori - Aikuiskoulutukseen hakeutumisen verkostopalvelumalli ESR-hankkeessa, joka alkoi 2009 ja päättyi

16 Sosiaali- ja terveys palveluyksikkö Tutkintoon johtava koulutustoiminta Sosiaali- ja terveys -palveluyksikkö tuottaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Alan perustutkintoon valmistavaa koulutusta on järjestetty vuodesta 2008 alkaen. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta myönsi oppilaitokselle sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnonjärjestämisoikeudet syyskuussa. Aiemmin tutkintoja toteutettiin yhteistyössä Edupolin ja Oulun Diakoniaopiston kanssa. ja yksityishenkilöille. Lyhytkoulutuksia toteutettiin myös PSYO ry:n yhteistyöoppilaitoksille. Opiskelijatyöpäiviä kertyi kaikkiaan Lisäkoulutukseen ja yhteistyöoppilaitoksilla toteutettuihin koulutuspäiviin osallistui yhteensä 168 henkilöä. Erimittaiset ensiapukoulutukset ja sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus olivat kysyttyjä koulutustuotteita. Hanketyöskentely Palveluyksikön toteuttamissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskeli kaikkiaan 141 henkilöä vuonna Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotodistuksen sai 49 tutkinnon suorittajaa. Osatutkintoja suoritti 80 tutkinnon suorittajaa. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestettiin työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena Haapavedellä, Oulussa, Raahessa ja Vaalassa. Omaehtoisena monimuotokoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestettiin Oulun toimipisteessä. Palveluyksikön henkilöstö teki koulutustoiminnan rinnalla myös hanketyötä. Palveluyksikkö toteutti yhteistyössä työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa vuoden aikana kolmea hanketta: Kielestä selkoa -hanke, Kevyet palvelumuodot ikäihmiset perhehoitoon hanke ja Työtutka-hanke. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalavaihtoehtoja olivat asiakaspalvelu ja tietohallinta, sairaanhoito ja huolenpito, mielenterveys- ja päihdetyö sekä vanhustyö. palveluyksikön toteuttamissa koulutuksissa opiskelijatyöpäiviä kertyi kaiken kaikkiaan , joista työvoimakoulutuksista , omaehtoisista koulutuksista 6364, oppisopimuskoulutuksista Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta Palveluyksikön koulutustarjontaan kuuluu ammatillisena lisäkoulutuksena tarjottavat lyhytkoulutukset yrityksille, yhteisöille Monimuoto-opiskeluna ja oppisopimuksella sosiaali-ja terveysalan perustutkintoon valmistuneita juhlittiin Oulussa. 16

17 Henkilöstöresurssit ja osaaminen Palveluyksikössä työskenteli vuoden aikana kahdeksan päätoimista kouluttajaa ja koulutuspäällikkö. Syyskuussa yksi kouluttajan toimi vakinaistettiin. Henkilöstön ammatillinen pätevyys ja osaaminen ovat korkealla tasolla. Lähes kaikilla kouluttajille oli ylempi korkeakoulututkinto ja kaikilla kouluttajilla oli opettajan pätevyys. Näyttötutkintomestareita oli viisi ja kaksi oli vuoden aikana näyttötutkintomestarikoulutuksessa. Päätoimisten kouluttajien rinnalla koulutustoiminnan toteutukseen osallistui myös muutamia alan ammattilaisia sivutoimisesti oman päätoimen ohella. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa vaadittavien laaja-alaisten ammattitaitojen hankkimiseksi kouluttaja osaamista hankittiin myös PSK:n toisilta palveluyksiköiltä ja yhteistyöoppilaitokselta (mm. kielet, tietotekniikka, ravitsemusosaaminen). Tutkinnon suorittajien työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet toteutetaan aidoissa työpaikoissa Henkilöstö tekee aktiivisesti koulutustoiminnan toteutuksessa yhteistyötä työelämän kanssa. Tutkinnon suorittajien työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet toteutetaan aidoissa työpaikoissa. Työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien työpaikat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjanmaalla muun muassa Vaasaan saakka. Työssäoppimisen ohjaustilanteet ja tutkintotilaisuuksien arviointikokoukset ovat koulutustoiminnan kehittämistyön näkökulmasta arvokkaita ja luontevia yhteistyötilanteita työelämän kanssa. Palveluyksikön koko henkilöstö toteutti työelämäyhteistyötä kiitettävästi. 17

18 Kehittämishankkeet Hankkeet ja hanketyö muodostivat noin 7 % osuuden PSK-Aikuisopiston liikevaihdosta. Useissa hankkeissa omarahoitusosuus on 25 %. PSK-Aikuisopiston hanketyön lähtökohtana on kehittää uutta toimintaa tai palvelua, josta voisi jatkossa muodostua pysyvä osa oppilaitoksen palvelutuotantoa. Hankkeita rahoitettiin useasta eri lähteestä, mm. Euroopan Sosiaalirahaston ja Maaseuturahaston kautta sekä Opetushallituksen ja Aluehallintoviraston myöntämien työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvän rahoituksen kautta. Hankkeitten toteuttamiseen saatiin myös Opetushallituksen ammatillisen lisäkoulutuksen ja maahanmuuttajakoulutuksen laadun kehittämisrahoitusta. Yhtä hanketta rahoitettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeet Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyen toteutettiin sekä valtakunnallisia että alueellisia kehittämishankkeita. Valtakunnallisesti PSK-Aikuisopisto oli mukana kolmessa eri hankkeessa. Alueellisesti toimittiin ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjien muodostamassa Pohjois-Suomen TYKE 2012 ja TYKE 2013 klusteriverkostossa. Verkostossa PSK-Aikuisopiston vetovastuulla oli Yrittäjyys-klusteri. Valtakunnalliset Tyke-hankkeet Euroopan sosiaalirahaston ja maaseuturahaston rahoittamat hankkeet Työtutka hanke Hanke toteutetaan aikavälillä Hankkeen koordinaattori on TTS-Työtehoseura. Hankkeen tavoitteena on muodostaa toimintamalli työssäoppimisjakson tehokkaampaan ohjaukseen (tutkinnon suorittajat, työpaikkaohjaajat/arvioijat). Lisäksi tavoitteena on Työntutkimusmenetelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen työssäoppimisjaksolla Luonnostaan hyvinvoiva -hanke Vuoden 2012 alussa alkanut Maaseuturahaston rahoittama Luonnostaan hyvinvoiva hanke jatkui edelleen vuoden 2013 aikana. Hanke on toiminnallisesti PSK-Aikuisopiston merkittävin hanke, joka työllisti toimintavuonna kokoaikaisesti kaksi työntekijää. Hankkeen toimesta perustettiin Green Care ryhmä, johon on osallistunut yrittäjiä, Green Care yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä sekä opiskelijoita. Ryhmässä on pohdittu Green Careyrittäjyyttä, tuotteistusta ja laatuasioita. Lisäksi Luonnostaan hyvinvoiva-hanke on järjestänyt työpajoja ja teemapäiviä eri Green Care aiheista. Hanke on osallistunut myös valtakunnalliseen Green Care toimintaan. Hanke sai jatkoaikaa saakka. 50+ Osaajat Työssä hanke Hanke toteutettiin vuosina Projektin tavoitteena on rakentaa, testata ja edelleen kehittää yhdessä työpaikkojen/ yritysten kanssa palveluita, joiden avulla he voivat tukea yli 50 -vuotiaita työntekijöitä jatkamaan työssä pidempään. Hankkeen koordinaattorina toimi Edupoli. Jatkohanke edelliseen: Mestari-Kisällimalli Hanke toteutetaan vuosina Mestari-kisällimalli tukee työurien pidentämistä tarjoamalla kokeneille työntekijöille uudenlaisen työsisällön uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Samalla kehitetään keinoja saada nuoret, uudet työntekijät kiinnittymään uuteen työyhteisöön. Malli tukee hiljaisen tiedon siirtymistä työpaikalla ja on yksi menettely osaamisen siirtämiseksi työyhteisössä. Hankkeen koordinaattorina toimii Edupoli. Taloudesta töitä -hanke Hanke toteutetaan vuosina Koordinaattorina on Koulutuskeskus Salpaus ja PSK-Aikuisopisto on osatoteuttaja. Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää tilitoimistotyön vetovoimaisuutta ja siten turvata tulevaisuudessa alan työllistäminen ja työllistyminen. PSK-Aikuisopistolla on hankkeessa mukana kaksi alueella toimivaa tilitoimistoa. 18

19 Alueelliset Tyke-hankkeet PSK-Aikuisopistossa toteutettiin vuoden 2013 aikana yhteensä seitsemää alueellista Tyke-hanketta kolmessa eri klusterissa. SkyHigh ebusiness pilvessä -hanke. Hanke toteutettiin vuosina Hankkeessa on tutkittu ja kehitetty mukana olevien yritysten uusimpien mobiilitekniikoiden käyttömahdollisuuksia pilvipalveluissa sekä mietitty ebusineksen kehittämistoimenpiteitä yhdessä alueen pk-yrittäjien kanssa. Yritysten pc- ja mobiilituki ICT Angels hanke Hanke toteutetaan vuosina Hankkeessa on tähän mennessä tehty tarvekartoitus kohdeyrityksille ja pidetty hankkeen aloitusseminaari Moppiililaitteet tehokäyttöön yrityksessä Haapavedellä. PSK-Aikuisopistossa toteutettiin vuoden 2013 aikana yhteensä seitsemää alueellista Tyke-hanketta kolmessa eri klusterissa. Sujuvuutta laadunhallinnan kehittämiseen SULAKE II hanke Hanke toteutettiin vuosina Hankkeessa on kehitetty ja järjestetty laatukoulutuksia pienyrityksille. Hankkeessa on luotu laatuohjelmamallin sisältö ja laadittu työkirja, laatuohjelmamalli on rakentunut samalla, kun yritysten kanssa on tehty ohjausta järjestelmän rakentamisessa. Laatuohjelmamalli on saatettu työkirjamuotoon (testiversio, joka kehittyy edelleen) liiketoimintalähtöisestä näkökulmasta, jolloin se tukee paremmin pienen yrityksen toiminnan kehittämisprosessia. Myynnin Roihu hanke Hanke toteutettiin vuosina yhteistyössä Haukiputaan yrittäjät ry:n kanssa. Hankkeessa suoritettiin yrittäjille koulutustarvekartoitus, jota täydennettiin haastattelututkimuksella. Näiden perusteella järjestettiin kaksi osallistavaa kehittämistapahtumaa Haukiputaan yrittäjille. Ne olivat Asiakkuuksien johtaminen ja Myynnin johtaminen. Vähittäiskaupan tulevaisuuden osaaja VTO -hanke Hanke toteutetaan vuosina yhteistyössä Oulun liikekeskus ry:n kanssa. Hankkeessa on tähän mennessä suunniteltu yrityksille tehtävää teemahaastattelua ja valittu yritykset, joille ko. haastattelu suoritetaan. 19

20 Palvelupolusta tuotekuvaukseen PATU hanke Hanke toteutetaan vuosina Yhteistyötä kehitetään Lapin alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Hankkeessa on tähän mennessä järjestetty Customer Journey Canvas -menetelmästä työpaja, jossa perehdyttiin palvelumuotoiluun ja erityisesti Canvas-menetelmän käyttöön tuotteistuksessa. Kevyet palvelumuodot ikäihmiset perhehoitoon -hanke Hanke toteutetaan vuosina Hankkeen tavoitteena on luoda toimintakonsepti kevytrakenteiselle perhehoitomuodolle ja siihen sisältyen etsiä, ohjata ja neuvoa perhehoidosta kiinnostuneita yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia kyseistä tehtävää koskien. Opetushallituksen laadun kehittämishankkeet Laatulaari hanke Hanke toteutetaan vuosina Hankkeen keskeisenä tavoitteena on saada uutta näkökulmaa työelämälähtöiseen näyttötutkintotoimintaan ja näyttötutkintoihin valmistavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen. Näkökulmaa kehitetään tekemällä ristiinauditointeja toisten järjestäjien ja työelämän edustajien kanssa. PSK-Aikuisopiston kohdetutkintona on Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto. Työllisyyspoliittinen hanke Ohjatusti omaa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehittämään -hanke Hanke on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella osarahoittama hanke. Hankkeeseen asiakkaat tulevat Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston välittäminä. Kielestä selkoa hanke Hanke toteutettiin vuosina Hankkeen päätavoite oli tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen etenemistä ammatillisessa peruskoulutuksessa. PSK-Aikuisopiston osahankkeen tavoitteena oli tuottaa tukimateriaaleja, joissa huomioidaan opiskelijoiden kehittymässä oleva suomen kielen taito mm. selkokielen periaatteita noudattamalla. Hoito ja huolenpito- tutkinnon osan arviointikriteereiden oheen työstettiin apukysymyksiä, jotka myös selkokielistettiin. Hanke päättyi vuonna Hankkeen tuotokset saivat työelämältä ja tutkinnon suorittajilta myönteistä palautetta. Hanketta koordinoi Oulun Diakoniaopisto. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat työttömät sekä kantaväestön edustajat, että maahanmuuttajataustaiset, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä ja jotka ovat työmarkkinatukeen oikeutettuja. Lisäksi kohderyhmään voivat kuulua ne työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden tai jotka työttömyyden kokonaiskeston ja toistuvuuden perusteella ovat rinnastettavissa 20

21 yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleisiin. Maahanmuuttajataustaisilla kohderyhmän edustajilla tulee olla riittävä suomen kielen taito (B1.1). Hankkeen tavoitteena on tukea kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden osaamisen kehittämistä ja auttaa parantamaan heidän työmarkkinavalmiuksia. PSK-Aikuisopiston hanketyön lähtökohtana on kehittää uutta toimintaa tai palvelua, josta voisi jatkossa muodostua pysyvä osa oppilaitoksen palvelutuotantoa

22 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus PSK-AIKUISOPISTON hallinnoiman Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on työelämän kehittäminen järjestämällä oppisopimuskoulutusta tiiviissä yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa. Olemme asiakas- ja työelämälähtöinen, laadukkaasti toimiva yksityisten oppilaitosten muodostama oppisopimuskeskus, jolla on laaja yhteistyöverkosto. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen yhteistyöoppilaitoksia ovat Oulun Palvelualan Opisto, Haapaveden Opisto, PSK-Aikuisopisto, Kalajoen Kristillinen Opisto ja Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset, julkinen sektori mm. kaupungit ja kunnat sekä ns. kolmas sektori mm. yhdistykset ja järjestöt. Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus toimii kaikilla aloilla vaikka toiminnassa painottuvat erityisesti yhteistyöoppilaitosten alat. Keskeisimpiä alojamme ovat yrittäjyys, kauppa ja hallinto, puhdistuspalveluala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala sekä perhe- ja nuorisotyö. Vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa koulutukseen osallistuneita oli 365 opiskelijaa. Suurin osa koulutuksesta oli tutkintoon johtavaa koulutusta. Suosituimpia perustutkintoja olivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto ja lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Tutkintoon johtavassa lisäkoulutuksessa yleisimpiä tutkintoja olivat myynnin ammattitutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto, siivousteknikon erikoisammattitutkinto ja siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto. Olemme asiakas- ja työelämälähtöinen, laadukkaasti toimiva yksityisten oppilaitosten muodostama oppisopimuskeskus 22 Nuorten oppisopimuskoulutus Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa vuonna 2013 painopisteenä on ollut erityisesti oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona. Nuorten työttömyys on Pohjois-Pohjanmaalla suuri. Vuoden 2012 lopussa Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä oli 16,1 %, kun koko maassa nuorten työttömyysaste oli 12,5 %. Keskeistä on ollut tiedottaa nuorten oppisopimuskoulutuksesta nuorille, työelämän edustajille sekä muille nuorten kanssa toimiville tahoille sekä vahvistaa yhteistyötä osapuolten kesken. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. alueen yritykset, Oulun kaupungin nuorisopalvelut, perusasteen opinto-ohjaajat, nuorisojärjestöt ja TE-hallinto. Erityisesti on tuettu peruskoulunsa vuonna 2013 päättäneiden nuorten oppisopimuskoulutusta. Työnantajien on ollut mahdollista saada korotettua koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen solmiessaan oppisopimuksen peruskoulunsa vuonna 2013 päättäneen kanssa. Korotettu koulutuskorvaus on ollut ensimmäisenä opiskeluvuotena 800 euroa/kk, toisen 500 euroa/kk ja kolmantena vuonna 300 euroa /kk. Yhdeksän peruskoulunsa tai 10.luokan vuonna 2013 päättänyttä aloitti oppisopimuskoulutuksen Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa vuonna Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen jatkuu Pohjois- Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksessa myös vuonna Työnantajien on mahdollista saada edelleen korotettua koulutuskorvausta peruskoulunsa tai 10. luokan samana vuonna päättäneiden oppisopimuskoulutukseen. Lisäksi kehitetään työpaikkakouluttajien koulutusta siten, että se tukee nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjausta.

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKE Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palvelujen tuottaja ja opiskelupaikka. Poimintoja kuluneelta vuodelta 2 johtajan katsaus

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009

Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009 Vaikuttavaa osaamista Toimintakertomus 29 Sisällys Amiedussa on tekemisen meininki... 3 Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää osaamisesta ja osaamisen johtamisesta... 4 Lupauksen mukainen ja laadukas

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien. rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa. onnistuminen on iso asia

Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien. rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa. onnistuminen on iso asia SYOPRESS Suomen Yrittäjäopiston tiedotuslehti 1 2012 Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa onnistuminen on iso asia Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot