HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 listan hyväksyminen 64 Pöytäkirjan tarkastus 65 Lähetystyölle varatun vapaaehtoiskannatuksen jakaminen vuonna Seurakunnan edustajat kirkollisten järjestöjen vuosikokouksissa 67 Henkilöstösuunnitelma 68 Kirkkoneuvoston ohjesääntö 69 Vuoden 2015 talousarviokehys 70 Energian- ja sähkökulutusseuranta 71 Leirien ruokamaksut ja kerhomaksut vuonna Siivooja-vahtimestari Seija Pousin irtisanoutuminen 73 Metso-metsänsuojeluohjelma 74 Kappalaisen virka Virolahdella 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 76 Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset 77 Hautausmaa- ja kiinteistökatselmukset 78 1 Sivutoimiluvan myöntäminen kanttori Pekka Soranummelle 79 Kolehtilista ajalle Muutoksenhaku puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto Sivu 52 Aika klo Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet varajäsenet Jari Pennanen, kirkkoherra läsnä Vesa Aurén poissa Esko Kiri poissa Liisa Hanski läsnä Heidi Suurnäkki Nina Janes läsnä Anne Urpalainen Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi Osmo Näkki läsnä Simo Suutari Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Seppo Kiri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Reijo Hietala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä. Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Outi Silander Liisa Hanski Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

3 Kirkkoneuvosto Sivu 53 KOKOUKSEN AVAUS 61 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 63 Hyväksytään esitetty esityslista. Hyväksyttiin esityslista lisättynä seuraavilla asioilla: Sivutoimiluvan myöntäminen kanttori Pekka Soranummelle ja Kolehtilista ajalle PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 64 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Outi Silander ja Liisa Hanski. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Silander ja Liisa Hanski.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 54 LÄHETYSTYÖLLE VARATUN VAPAAEHTOISKANNATUKSEN JAKAMINEN VUONNA Talousarviomäärärahat on kirkkoneuvoston kokouksessa päätetty jakaa vapaaehtoiskannatuksen suhteessa seuraavien kirkkomme lähetysjärjestöjen kesken: Suomen Lähetysseura (SLS), Evankelinen Lähetysyhdistys (ELY), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Suomen Pipliaseura (SPS), Evankelinen lähetysyhdistys Kylväjä (ELK) sekä Sanansaattajat (SANSA). Vuoden 2013 vapaaehtoiskannatus oli näiden järjestöjen osalta seuraava (laskelma 1): SLS ,7% ELY ,3% SEKL ,9% SPS ,1% ELK ,3% SANSA ,7% Yhteensä % Nimikkosopimukset seurakunnalla on Suomen Lähetysseuran (SLS), Evankelisen Lähetysyhdistyksen (ELY), Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY), Kansanlähetyksen (SEKL) sekä Sanansaattajien (SANSA) kanssa. Näiden sopimusjärjestöjen vapaaehtoiskannatus Haminan seurakunnassa vuonna 2013 oli seuraava (laskelma 2): SLS ,9% ELY ,2% SLEY ,5% SANSA ,5% SEKL ,9% Yhteensä % Aikaisempina vuosina seurakunnan nimikkolähetystyölle kerätyt vapaaehtoiskannatustuotot on jaettu Haminan alueen osalta sopimusjärjestöjen kesken vapaaehtoiskannatuksen mukaisessa prosentuaalisessa suhteessa (laskelma 2). Ehdotamme, että jatkossa nämä nimikkolähetystyölle kerätyt vapaaehtoiskannatustuotot jaettaisiin tasan sopimusjärjestöjen kesken. Tilannekohtaisesti yksittäisen tilaisuuden tuotto voidaan viranhaltijoiden päätöksellä ohjata tukemaan jotain ajankohtaista kohdetta. Miehikkälän kappelineuvoston alaisen lähetystoimikunnan päätöksen ( ) mukaan Miehikkälän vapaaehtoiskannatus on jaettu

5 Kirkkoneuvosto Sivu 55 seuraavasti: SLS 70% ja SEKL 30%. Virolahden vastaavat luvut ovat SLS 60% ja SEKL 40%. Lähetystyö esittää kirkkoneuvostolle, että 1. vuoden 2014 avustusmääräraha jaetaan lähetysjärjestöjen kesken laskelman 1 mukaisessa prosentuaalisessa suhteessa 2. vuonna 2014 nimikkolähetystyölle kerätyt/kerättävät vapaaehtoiskannatustuotot jaetaan Haminan alueen osalta pääsääntöisesti tasan sopimusjärjestöjen (SLS, ELY, SLEY, SANSA, SEKL) kesken, kullekin järjestölle 20%. Miehikkälän osalta vapaaehtoiskannatus jaetaan prosentuaalisessa suhteessa SLS 70% ja SEKL 30% ja Virolahden osalta SLS 60% ja SEKL 40%. Vuonna 2013 seurakunnan nimikkolähetystyölle kerätyt vapaaehtoiskannatuksen nettotuotot olivat Päätetään jakaa 1. lähetystyön vuoden 2014 talousarvioavustukset euroa seuraavasti SLS 40,7 % euroa ELY 25,3 % euroa SEKL 22,9 % euroa SPS 4,1 % euroa ELK 2,3 % 713 euroa SANSA 4,7 % euroa yhteensä 100 % euroa 2.vuonna 2014 nimikkolähetystyölle kerätyt/kerättävät vapaaehtoiskannatustuotot Haminan alueen osalta pääsääntöisesti tasan sopimusjärjestöjen kesken SLS 20 %, ELY 20 %, SLEY 20 %, SANSA 20 % ja SEKL 20 % Miehikkälän osalta SLS 70 % ja SEKL 30 % ja Virolahden osalta SLS 60 % ja SEKL 40 %. hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 56 SEURAKUNNAN EDUSTAJAT KIRKOLLISTEN JÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUKSISSA 66 Kirkolliset järjestöt pitävät vuosikokouksiaan pääsääntöisesti kesäjuhliensa yhteydessä. Seurakunnilla on oikeus lähettää edustajansa vuosikokoukseen. Päätetään valita edustajat kirkollisten järjestöjen vuosikokouksiin seuraavasti: Suomen Lähetysseura (SLS) Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) Evankelinen lähetysyhdistys (ELY) Suomen Merimieskirkko Eeva Karkia ja Eeva Kataikko Esko ja Marjoriitta Kiri Kaija ja Timo Parkko Seija ja Päivi Suurnäkki varmistuu myöhemmin Osallistujille korvataan matka- ja majoituskulut laskun mukaan. Osallistujien on hyödynnettävä tarjolla olevia retkikuljetuksia ja majoitusmahdollisuuksia. Omalla autolla kulkeville kilometrikorvaus enintään 150 euroa/kohde. hyväksyttiin lisäyksellä, että Suomen Merimieskirkon ja mahdollisten muiden järjestöjen vuosikokousedustajat päättää kirkkoherra. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 67 Haminan seurakunnan henkilöstösuunnitelma on kirkkoneuvoston edellisen kokouksen keskustelun mukaisesti nyt tarkennettu. Henkilöstösuunnitelma jaetaan esityslistan mukana. Kirkkoneuvosto hyväksyy Haminan seurakunnan henkilöstösuunnitelman ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 57 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ 68 Kirkkovaltuustossa keskusteltiin kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamisen yhteydessä myös kirkkoneuvoston jäsenten lukumäärästä. Kirkkoneuvoston edustajat lupasivat pohtia asiaa tarkemmin ja tuoda näkemyksensä kirkkovaltuuston keskusteltavaksi. Kirkkolaki määrittelee kirkkoneuvoston tehtävät ja jäsenet seuraavasti: Kirkkolaki KL 10 LUKU. Kirkkoneuvosto 1 Tehtävät Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä 2) elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; 3) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta; 4) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja 5) omaisuuden hoitoa; 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja 5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella. 2 Jäsenet Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään. 3 Ohjesääntö. Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Haminan seurakunnassa käytiin perusteellinen keskustelu ja valmistelu kirkkoneuvoston jäsenten lukumäärästä, kun seurakunta vuoden 2011

8 Kirkkoneuvosto Sivu 58 alusta laajeni nykyiseen kokoonsa. Silloin päädyttiin nykyiseen käytäntöön, jossa kirkkoneuvoston kokouksissa on 10 henkilöä. Katsottiin, että joukon suuretessa sen työkyky ja vuorovaikutustaso laskevat merkittävästi eikä jäsenmäärän suurentaminen tuo etuja. Kirkkoneuvoston jäsenten lukumäärää on tarkasteltava kirkkoneuvoston tehtävästä ja sen toiminnan sujuvuudesta käsin. Puheenjohtajan roolista katsoen olen kokenut nykyisen kirkkoneuvoston koon hyväksi, toimivaksi ja vuorovaikutukselle tilaa antavaksi. Kirkkoneuvostolla on usein hyvin paljon asioita valmisteltavana ja päätettävänä, joten sen tulee olla kykenevä tarvittaessa myös nopeisiin päätöksiin. Ennen kaikkea sillä tulee olla kyky keskittyä tärkeimmiksi katsomiinsa asioihin. Kirkkoneuvoston johtosäännön muuttaminen ja toimivasta käytännöstä luopuminen vaatii perusteellisen tarkastelun, valmistelun ja keskustelun. Kirkkoneuvostolla on syksyllä 2014 kirkkoherravaihdoksen ja seurakuntavaalien järjestämisen vuoksi hyvin työteliäs kausi hoidettavana. Ehdotukseni on, että kirkkoneuvosto merkitsee kirkkovaltuuston aiheen tiedoksi, ja käy perusteellisen keskustelun asiasta vuoden 2015 aikana ja vie sen jälkeen ehdotuksensa kirkkovaltuustolle. Jos kirkkovaltuusto haluaa silloin tehdä muutoksia kirkkoneuvoston kokoonpanoon, ne voisivat tulla voimaan vuoden 2017 alusta, jolloin kirkkoneuvosto joka tapauksessa valitaan uudelleen. Ehdotus Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkovaltuustossa käydyn keskustelun ja valmistelee asiaa vuoden 2015 aikana. hyväksyttiin. VUODEN 2015 TALOUSARVIOKEHYS 69 Seurakunnan tämän vuoden talousarviossa vuosikate oli negatiivinen noin euroa ja poistot euroa. Talousarviota tarkasteltaessa talous ei ole tasapainossa. Vuosikatteen pitäisi olla vähintään positiivinen poistojen määrän. Vuoden 2015 suunnitelman mukaiset poistot ovat arviolta euroa, joten vuosikatteen pitäisi olla vastaava summa

9 Kirkkoneuvosto Sivu 59 positiivisena. Se merkitsee toimintakulujen vähentämistä tämänvuotiseen talousarvioon 11 %. Seurakunnan verotulojen pitäisi kattaa toimintakulut. Tämän vuoden talousarviossa toimintakulut ovat euroa suuremmat kuin verotulot. Verotulojen kasvua on vaikea ennustaa, mutta niihin ei näillä näkymin ole tulossa suurta lisäystä vuonna 2015 ellei talous lähde yllättävään kasvuun jo tämän vuoden aikana. Verotuloissa talouden vahvistuminen näkyy vasta viiveellä. Mikäli verotulot pysyvät vuoden 2014 suuruisina on toimintakulujen vähennystarve 7,6 %. Yhteisöverojen vuosittainen vaihtelu on suurta. Mikäli yhteisövero korvataan valtionavustuksella, järjestelmä tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2016 alusta. Vuosi 2015 menee vanhan jakoperusteen mukaan. Kirkollisveroprosentin korotus 0,1 %-yksiköllä on lisännyt seurakunnan verotuloja vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 2,9 % yhteensä n euroa. Toimintakuluihin vaikuttavat seuraavat seurakunnasta riippumattomat tekijät: - peruspalkat nousevat yhteensä 20 euroa kuukaudessa ja peruspalkkaan lisätään mm. vuosisidonnainen palkanosa (%), mikä kasvattaa palkkoja enemmän kuin mainitut 20 euroa kuukaudessa palkkaratkaisuna palkat nousevat 0,4 % - palkkoihin tulee lisäksi sivukulut n. 34 % - mahdolliset energian hinnan muutokset - kiinteistöveron muutokset - vesi- ja jätevesimaksut - vakuutusmaksujen korotukset Henkilöstösuunnitelmassa on otettu kantaa työntekijöiden määrään. Mikäli se hyväksytään, vähenee seurakunnan henkilöstö vuoteen 2018 mennessä 7 henkilöllä. Yhden vuoden talousarvion muutoksella taloutta ei pystytä saamaan tasapainoon. Vie useamman vuoden, että toiminta saadaan mukautettua väheneviin resursseihin mennessä seurakunnan jäsenmäärä on tämän vuoden aikana vähentynyt yhteensä 92 jäsenellä. Kastettujen ja kuolleiden vähentävä vaikutus 55 jäsentä ja seurakunnasta eronneiden ja liittyneiden epäsuhta 37 jäsentä. Vuoden 2014 tulot ja menot ovat toteutuneet samassa suhteessa kuin vuonna 2013.

10 Kirkkoneuvosto Sivu 60 Päätetään vuoden 2015 toimintakulujen vähennys tarpeeksi - 5 % edellisvuoden talousarvioon nähden. Mikäli työala ei siihen pysty, he toimittavat kirkkoneuvostolle kirjallisen selvityksen. Sisäiset erät eivät ole sitovia. hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että Riihiniityn asunto-osake laitetaan myyntiin. ENERGIAN- JA SÄHKÖNKULUTUSSEURANTA 70 Ristiniemen siunauskappeli peruskorjattiin vuoden 2011 aikana. Peruskorjauksen yhtenä tarkoituksena oli siunauskappelin energiakulutuksen vähentäminen. Siksi peruskorjauksissa uusittiin ikkunat ja ilmastointi sekä vaihdettiin öljylämmityksen tilalle maalämpö. Lisäksi vanhat vainajien kylmäsäilytystilat uusittiin. Vuoden 2013 keväällä valmistui uudet sosiaalitilat ja uusi konehalli. Tällöin loppui tilapäisten sosiaalikonttien käyttö sekä vanhan kylmän ja eristämättömän huoltorakennuksen lämmitys talviaikaan. Samalla tehtiin myös muita muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet sähkönkulutuksen vähentymiseen. Energiakulutuksen vertailu Ristiniemen kappeli sähkökulutus yhteensä kwh/m 3 46,4 49,6 45,9 47,3 57,0 53,4 19,2 öljyn kulutus 72,6 94,2 88,6 yhteensä ,80 141,40 47,3 57,0 53,4 19,20 Säästö on ollut huomattava. Euromäärässä vuosittainen säästö on ollut n euroa. Energiaselvityksessä ennen peruskorjausta arvioitiin, että maalämpöjärjestelmän investoinnin takaisinmaksuaika olisi n. 10 vuotta verrattuna öljyllä tuotettuun energiamäärään. Nykyisen arvion mukaan takaisinmaksu aika on alle 8 vuotta (vuoden 2011 energiahinnoilla). listan mukana jaetaan lisäksi seurakunnan kiinteistöjen sähkönkulutusseuranta vuosilta Merkitään saatu selvitys tiedoksi. Saatu selvitys merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Sivu 61 LEIRIEN RUOKAMAKSUT JA KERHOMAKSUT VUONNA Seurakunnan kerhot ovat olleet maksuttomia ja leireistä on peritty ruokamaksu. Oheisessa taulukossa vuoden 2014 maksu ja esitys vuoden 2015 maksuksi. Perusteena korotuksille on elintarvikkeiden hinnan korotukset sekä palkkakustannusten nousu. Edellisen kerran hintoja on muutettu vuoden 2012 alusta. Esityksestä on keskusteltu työalojen kanssa. Rippikoulutyö on itse ehdottanut maksujen korotusta, samoin aikuistyö. Leirit ja kerhot Rippileiri 50 hlö oman seurakunnan jäsen, muut 100 hlö Päivärippikoulu Vanu-leirit Nuorten leirit Diakonia leirit Aikuistyön leirit Perheleiri Muut leirit Leirikoulut/lapsi 25 hlö oman seurakunnan jäsen, muut 50 hlö alle 4 v. ei maksua 100 hlö oman seurakunnan jäsen, muut 150 hlö 50 hlö oman seurakunnan jäsen, muut 75 hlö 15 /yhden yön tai päivän leiri, /yhden yön tai päivän leiri, /yhden yön tai päivän leiri, 50 aikuinen 15 /yhden yön tai päivän leiri, 30 kahden yön leiri, alle 15 v. 10 /yhden yön tai alle 4 v. ei maksua 20 /yhden yön tai päivän leiri, 50

12 Kirkkoneuvosto Sivu 62 Leirikoulut/aikuinen 13,50 /yhden yön tai päivän leiri, /yhden yön tai päivän leiri, 30 Päiväkerho maksuton maksuton Perhokerho maksuton maksuton Päätetään hyväksyä esitetyt leirien ruokamaksut ja kerhomaksut. hyväksyttiin. SIIVOOJA-VAHTIMESTARI SEIJA POUSIN IRTISANOUTUMINEN 72 Siivooja-vahtimestari Seija Pousi on jättänyt seuraavanlaisen kirjelmän: Seija Pousi Laurellinraitti HAMINA IRTISANOUTUMINEN Haminan seurakunnan kirkkoneuvostolle Irtisanoudun siivooja-vahtimestarin toimesta alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Hamina SEIJA POUSI Seija Pousi siivooja-vahtimestari Seija Pousi on toiminut Haminan alueella yksin päätoimisena, kokoaikaisena siivooja-vahtimestarina, jonka toimipiste on Kulmakivi. Kulmakiven seurakuntatalon käyttö on vilkasta. Siellä toimii mm. kolme kertaa viikossa työttömien ruokailu, kuorojen kokoontumisia on useita kertoja viikossa, erilaisia piirejä pidetään useita kertoja viikossa sekä muistotilaisuuksia järjestetään sekä perjantaisin että lauantaisin ylä- ja alasalissa. Lisäksi sunnuntaisin pidetään usein kasteita. Kulmakiven siivooja-vahtimestarin toimeen myös siivous Skipparissa, jossa toimii päivä- ja perhekerhoja sekä Juttutupa, aikuis- ja lähetystyön kohtaamispaikka. Päätetään

13 Kirkkoneuvosto Sivu 63 a. hyväksyä siivooja-vahtimestari Seija Pousin irtisanoutuminen b. julistetaan toimi avoimeksi alkaen, tehtävän vaativuusryhmä 303, vähimmäispalkka 1790,64 /kuukaudessa sekä mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. Päätettiin a. hyväksyä siivooja-vahtimestari Seija Pousin irtisanoutuminen b. julistaa toimi avoimeksi alkaen, tehtävän vaativuusryhmä 303, vähimmäispalkka 1.790,64 /kuukaudessa sekä mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa METSO-METSÄNSUOJELUOHJELMA 73 METSO-metsänsuojeluohjelma etenee ELY-keskuksessa. ELY-keskus on katselmoinut seurakunnan metsän joulukuussa ja hyväksynyt alueen mahdolliseksi suojelualueeksi. Seurakunta on alustavasti tarkentanut alueen. Tällä hetkellä odotamme ELY-keskuksen tarjousta suojelusta. Kun tarjous saapuu, tehdään uusi katselmus, jonka jälkeen seurakunta päättää metsänsuojeluohjelmaan lähtemisestä. Katselmuksesta tiedotetaan kirkkoneuvoston jäsenille. Päätetään merkitä saatu selvitys tiedoksi. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. KAPPALAISEN VIRKA VIROLAHDELLA 74 Virolahden kappalainen Jarmo Uotila siirtyy eläkkeelle Hän on ollut jo pitkään sairauseläkkeellä ja Virolahdelle on vakiintunut pappistyövoima, seurakuntapastorit Ville Holopainen ja Anna Kinnunen. Molemmat ovat luotettavia ja pidettyjä pappeja, joista virolahtelaiset eivät haluaisi luopua. Pappien työvastuualueet on nyt kappeleiden papiston kanssa sovittu siten, että Miehikkälän kappalainen Matti Astola vastaa molempien kappaleiden Miehikkälän ja Virolahden kappalaiselle kuuluvasta hallinnosta ja yleisjohtamisesta ja seurakuntapastorit kasvatustyön kehittämisestä. Kirkkoherra vastaa luonnollisesti koko seurakunnan johtamisesta.

14 Kirkkoneuvosto Sivu 64 Vallitseva käytäntö Miehikkälän ja Virolahden kappeleissa on hyvin toimiva ja koska samaan aikaan Kotkan rovastikunnassa käydään valmisteluja rovastikunnallisesta hallintouudistuksesta, kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että Virolahden kappalaisen virkaa ei toistaiseksi julisteta avoimeksi. Kirkkoneuvosto esittää Mikkelin tuomiokapitulille, että Virolahdella vapautuvaa kappalaisen virkaa ei toistaiseksi julisteta avoimeksi. hyväksyttiin. VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 75 Lapsityönohjaaja 8/ Sairauslomasijaisen palkkaaminen Kappelin kappalainen 4/ Oikeus avustaa ehtoollisen jakamisessa Kasvatustyön työalajohtaja 8/ Anne Kauralan koulutusmuutos, pois Voimavaroja työhön, tilalle Myö ja työ - hiippakuntapäivät Diakoniatyöstä vastaava kappalainen 10/ Eija Piisolan osallistuminen johtavien diakoniatyöntekijöiden tapaamiseen hiippakunnassa 11/ Eva Andersenin osallistuminen yhteiskunnallisten työntekijöiden aluetapaamiseen Kuusankoskella Seurakuntapuutarhuri 6/ Muutos kausityöntekijöiden palkkaamiseen 7/ Muutos kausityöntekijän työsuhteeseen Talousjohtaja 14/ Metsän myynti UPM-Kymmene Oy:lle 15/ Vehkarinteen hälytysyhteyden muutos 16/ Rebekka Kelkan palkkaaminen keittiötyöhön 17/ Päivä Rajan palkkauksen muutos kuukausipalkkaiseksi kesän ajaksi. Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi.

15 Kirkkoneuvosto Sivu 65 Merkittiin päätöspöytäkirjat tiedoksi. KIRKKONEUVOSTON SEURAAVAT KOKOUKSET 76 Päätetään seuraavista kokouspäivistä. Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään tiistaina klo Miehikkälän seurakuntakodilla. HAUTAUSMAA- JA KIINTEISTÖKATSELMUKSET 77 Kirkkoneuvosto on aiemmin kiertänyt kaikki hautausmaat vuosittain. Viime vuonna päätettiin, että kirkkoneuvosto katselmoi valtuustokauden aikana jokaisen hautausmaan ainakin kerran. Kiinteistöt katselmoidaan saman periaatteen mukaan. Päätetään pitää hautausmaakatselmus Hamina Husulan ja Vehkalahti Husulan hautausmailla ja kiinteistökatselmus Vehkarinteen ja Markkulan leirikeskuksissa. Katselmukset pidetään tiistaina klo 10 alkaen Husula Haminan hautausmaalta. Kokoontuminen Simeon-talon parkkipaikalle. SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN KANTTORI PEKKA SORANUMMELLE 78 Kanttori Pekka Soranummi on anonut sivutoimilupaa toimiakseen Kotkan Kantaattikuoron Taiteellisena johtajana liite 1. Myönnetään anottu sivutoimilupa. hyväksyttiin.

16 Kirkkoneuvosto Sivu 66 KOLEHTILISTA AJALLE Kolehtilista ajalle jaetaan kokouksessa. Hyväksytään kolehtilista ajalle hyväksyttiin. MUUTOKSENHAKU 80 Muutoksenhaku liite 2, 2.

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 16.6.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 6.5.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika 21.2.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot