HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 5/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika maanantai klo Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 listan hyväksyminen 67 Pöytäkirjan tarkastus 68 Pöytäliinojen käyttö 69 Haminan seurakunnan tilinpäätös vuodelta Leirien ruokamaksut ja kerhomaksut vuonna Maksuvapautus 72 Kirkkopäiville osallistuminen 73 Seurakunnan edustajat kirkollisten järjestöjen vuosikokouksessa 74 Lähetystyölle varatun vapaaehtoiskannatuksen jakaminen vuonna Haminan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen 76 Vuoden 2016 talousarvion kehys 77 Virolahden kappelin kappalaisen viran täyttö 78 Haminan seurakunnan graafisen ilmeen uudistaminen 79 Hautausmaa- ja kiinteistökatselmukset 80 Hoitamattomien hautojen katselmusten työryhmä 81 Palkattoman virkavapaan myöntäminen 82 Palkattoman virkavapaan myöntäminen 83 Palkattoman virkavapaan myöntäminen 84 Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokoukset 85 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 86 Muut esille tulevat asiat 87 Muutoksenhaku Juha Tanska puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto Sivu 30 Aika klo Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet varajäsenet Juha Tanska, kirkkoherra läsnä Jukka Hyvönen läsnä Minna Harjumaaskola Nina Janes läsnä Esko Kiri Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi Teuvo Niemelä poissa Liisa Hanski läsnä Ritva-Leena Pousi läsnä, Raita Hostikka poistui : 76 käsittelyn aikana Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Nina Janes Arto Kivelä Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

3 Kirkkoneuvosto Sivu 31 KOKOUKSEN AVAUS 64 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi, jonka jälkeen pidettiin hartaus. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 66 Hyväksytään lähetetty esityslista. Hyväksyttiin lähetetty esityslista. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 67 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Arto Kivelä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Janes ja Arto Kivelä.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 32 PÖYTÄLIINOJEN KÄYTTÖ 68 Valmistelija Tarja Partanen puh Kirkkoneuvoston päätti kokouksessaan , että pöytäliinoja vuokrataan ainoastaan yksityisille henkilöille, ei esim. pitopalveluille. Miehikkälän kappelineuvosto on kokouksessaan muut mahdolliset asiat todennut, että Miehikkälän seurakuntakodin käytössä olevat pöytäliinat on pääosin tehty talkoilla ja kankaat saatu lahjoituksena ja liinat on tarkoitettu seurakuntalaisten käyttöön. He esittävät, että omaiset voivat jatkossakin Miehikkälän seurakuntakodilla käyttää liinoja pesulalaskua vastaan, vaikka pitopalvelu hoitaisi esim. hautajaisten tarjoilun. Käytäntö pöytäliinojen vuokrauksesta pitää olla yhtenäinen koko seurakunnan alueella, kaikki seurakuntalaiset ovat samassa asemassa. Seurakunta on alkuvuonna kilpailuttanut Haminan alueen pesulapalvelut ja uudeksi toimijaksi on valittu Karhulan Pesuliike, jolla toimii myös noutopalvelu Haminan alueella. Kilpailutuksella saatiin säästöjä aikaan. Virolahden kiinteistöjen pesulapalveluita hoitaa edelleen Virolahden Pesula ja Miehikkälän Salpapesula, joita ei kilpailutettu, koska vaihtoehtoja ei ollut. Päätetään hyväksyä, että alkaen seurakunta vuokraa pöytäliinoja kaikille käyttäjille seurakunnan omissa tiloissa. Pöytäliinan vuokra on 11 /kpl, lisättynä voimassa oleva alv, nyt 24 % yhteensä 13,64 /kpl. hyväksyttiin. HAMINAN SEURAKUNNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Valmistelija Tarja Partanen puh Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat

5 Kirkkoneuvosto Sivu 33 päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt (KPL 3:13,1). Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat eli tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tililuettelo, tehtäväalueluettelo ja erillistunnisteluettelot sidotaan erikseen omaksi asiakirjakseen. Liitetietojen erittelyt ovat seurakunnan sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, joita ei tarvitse julkistaa. Käyttötalousosan toimintatuotot olivat vuonna 2014 yhteensä ,22 mikä on ,22 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Ylitys kertyy kaikista tuloryhmistä tasaisesti. Ainoastaan metsätalouden tuotot eivät toteutuneet suunnitellun mukaisesti, metsäkauppa siirtyi vuoden 2015 puolelle. Käyttötalousosan toimintakulut olivat vuonna 2014 yhteensä ,65 ja ne toteutuvat lähes 91 % prosenttisesti. Säästöä kertyi yhteensä ,35. Säästöt tulivat pääasiassa henkilöstökuluista ,91, palveluiden ostoista ,63 ja tarvikkeiden hankinnasta Ylitystä tuli annetuissa avustuksissa ,60 ja muissa toimintakuluissa ,12. Investointimenot olivat ainoastaan ,00. Lukuun sisältyy pientraktorin hankinta Virolahden hautausmaalle ja osa Marian kirkon kirkkotekstiileistä. Verotuloja kertyi yhteensä ,17, mikä ,17 enemmän kuin oli budjetoitu ja ,49 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkollisverokertymä lisääntyi 3,0 %, ,61 ja yhteisöverot 12,6 %, ,16. Talousarvioon nähden kirkollisverokertymä oli 0,6 % suurempi, ja yhteisöverokertymä 15,4 % suurempi. Verotuloilla katettiin kaikki toimintakulut. Vuosikate parani huimasti edelliseen vuoteen nähden ollen ,56, edellisenä vuotena ainoastaan ,31. Vuosikatteen paranemiseen vaikutti toimintatuottojen lisääntyminen, toimintamenojen pieneneminen sekä verotulojen kasvu. Vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot ,78, jotka ovat nousseet viimeisten vuosien aikana tehtyjen investointien myötä. Vuosikatteella pystytään rahoittamaan investoinnit ja lainanlyhennykset tulevilla vuosilla.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 34 Tilikauden tulos on ,78 ja poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä ,07. Kassavarat lisääntyivät ,93, ensimmäisen kerran Haminan seurakunnan nelivuotiskauden aikana. Tämä johtuu pienistä investoinneista, jotka jatkuvat myös tulevina vuosina. Seurakunnan taseen loppusumma on ,87. Tilinpäätösasiakirjat lähetetään erikseen. Päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa Haminan seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi hyväksyttiin. Tilintarkastuskertomus lähetetään esityslistan mukana. Päätetään 1.esittää tilinpäätös ja tilintarkastajien tarkastuskertomus kirkkovaltuustolle ja 2. esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Päätettiin 1. esittää tilinpäätös ja tilintarkastajien tarkastuskertomus kirkkovaltuustolle ja 2. esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 35 LEIRIEN RUOKAMAKSUT JA KERHOMAKSUT VUONNA Valmistelija Tarja Partanen puh Esitetään vuodelle 2016 seuraavat maksut Leirien ja kerhojen ruokamaksut rippileiri päivärippikoulu vanu-leirit nuorten leirit diakonialeirit aikuistyön leirit muut leirit päiväkerho perhekerho perheleirit /leiri/oman seurakunnan jäsen, muut 150 /leiri 50 /päiväkoulu oman srk:n jäsen, muut 75 /päiväkoulu 10 /yhden yön tai päivän leiri, 20 kahden yön leiri 15 yhden yön tai päivän leiri, 30 kahden yön leiri 15 yhden yön tai päivän leiri, 30 kahden yön leiri 20 yhden yön tai päivän leiri, 50 kahden yön leiri 20 yhden yön tai päivän leiri, 50 kahden yön leiri maksuton maksuton aikuinen 15 yhden yön tai päivän leiri, 30 kahden yön leiri, alle 15 v 10 yhden yön leiri tai päivän leiri, 20 kahden yön leiri, alle 4 v ei maksua leirikoulut/lapsi 10 yhden yön tai päivän leiri, 20 kahden yön leiri leirikoulut/aikuinen 15 /yhden yön tai päivän leiri, 30 kahden yön leiri Seurakunnan kerhot ovat olleet maksuttomia ja leireistä on peritty ruokamaksu. Maksuihin ei ole esitetty korotuksia. Päätettiin hyväksyä esitetyt maksut, jotka pysyvät samalla tasolla kuin vuonna Perheitten taloudellinen tilanne ja lapsivaikutusten vuoksi kirkkoneuvosto pitää maksuja oikeudenmukaisina.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 36 MAKSUVAPAUTUS 71 Ei julkinen KIRKKOPÄIVILLE OSALLISTUMINEN 72 Kirkkopäivät on suurtapahtuma, jolla on kaksi selkeää kohderyhmää: Seurakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt ympäri Suomea ja ympäröivän alueen asukkaat laajalla skaalalla. Kirkkopäivät järjestetään joka toinen vuosi. Kirkkopäivät on kaikille avoin "kirkon ikkuna", jossa ammattilaiset ja epäilevät kohtaavat ja ammentavat toinen toisiltaan. Päivien katto on korkealla ja seinät lavealla. Kirkkopäiväviikonloppuun sisältyy runsas määrä kulttuuria sekä kiinnostavaa yhteiskunnallista ja kirkollista keskustelua. Kirkkopäiviä vietetään tänä vuonna Kouvolassa , järjestäjinä Kirkkopalvelut ry, Kouvolan seurakuntayhtymä, Mikkelin hiippakunta, Kouvolan kaupunki ja kirkkohallitus Kirkkoneuvostossa keskusteltiin alustavasti Kirkkopäiville osallistumisesta kokouksessa Päätetään tilata kirkkoneuvoston jäsenille liput Kouvolan kirkkopäiville lauantaiksi Lipun hinta 50 euroa/henkilö, ei sisällä ruokailua eikä pääsymaksullisia tilaisuuksia. Matkakustannukset maksetaan yhteiskuljetuksena. hyväksyttiin. SEURAKUNNAN EDUSTAJAT KIRKOLLISTEN JÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUKSISSA 73 Valmistelija Juha Tanska, puh Kirkolliset järjestöt pitävät vuosikokouksiaan pääsääntöisesti kesäjuhliensa yhteydessä. Seurakunnilla on oikeus lähettää edustajansa vuosikokoukseen. Päätetään valita edustajat kirkollisten järjestöjen vuosikokouksiin seuraavasti:

9 Kirkkoneuvosto Sivu 37 Suomen Lähetysseura (SLS) Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) Suomen Luterilainen Evankeliumi- yhdistys (SLEY) Sirkka ja Aarno Lokkila Evankelinen lähetysyhdistys (ELY) Raita ja Veikko Hostikka Suomen Merimieskirkko Seurakuntien Lapsityön Keskus ry. Puheenjohtaja täydentää esittelyn osallistujien osalta tarvittaessa kokouksessa. Osallistujille korvataan matka- ja majoituskulut laskun mukaan. Osallistujien on hyödynnettävä tarjolla olevia retkikuljetuksia ja majoitusmahdollisuuksia. Omalla autolla kulkeville kilometrikorvaus enintään 150 euroa/kohde. hyväksyttiin ja annettiin kirkkoherralle oikeus päättää puuttuvien edustajien valitsemisesta. LÄHETYSTYÖLLE VARATUN VAPAAEHTOISKANNATUKSEN JAKAMINEN VUONNA 2015 Valmistelijat: Hanna Hietanen, Liisa Länsmans ja Matti Astola 74 Vuodelle 2015 varatut talousarviomäärärahat on kirkkoneuvoston kokouksessa päätetty jakaa vapaaehtoiskannatuksen suhteessa seuraavien kirkkomme lähetysjärjestöjen kesken: Suomen Lähetysseura (SLS), Evankelinen Lähetysyhdistys (ELY), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Suomen Pipliaseura (SPS), Evankelinen lähetysyhdistys Kylväjä (ELK) sekä Sanansaattajat (SANSA). Vuoden 2014 vapaaehtoiskannatus oli näiden järjestöjen osalta seuraava: SLS ,2 % ELY ,5 % SEKL ,5 % SPS ,1 % ELK ,2 % SANSA ,5 % Yhteensä %

10 Kirkkoneuvosto Sivu 38 Nimikkosopimukset seurakunnalla on Suomen Lähetysseuran (SLS), Evankelisen Lähetysyhdistyksen (ELY), Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) sekä Kansanlähetyksen (SEKL) kanssa. Lähetystyö esittää kirkkoneuvostolle, että 1. vuoden 2015 avustusmääräraha jaetaan lähetysjärjestöjen kesken laskelman mukaisessa prosentuaalisessa suhteessa SLS ELY SEKL SPS ELK SANSA yhteensä vuonna 2015 nimikkolähetystyölle kerätyt/kerättävät vapaaehtoiskannatustuotot jaetaan kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti Haminan alueen osalta pääsääntöisesti tasan sopimusjärjestöjen (SLS, ELY, SLEY, SEKL) kesken, kullekin järjestölle 25%. Tilannekohtaisesti yksittäisen tilaisuuden tuotto voidaan viranhaltijoiden päätöksellä ohjata tukemaan jotain ajankohtaista kohdetta. Miehikkälän osalta vapaaehtoiskannatus jaetaan prosentuaalisessa suhteessa SLS 70% ja SEKL 30% ja Virolahden osalta SLS 60% ja SEKL 40%. Esityksestä ja siihen liittyvistä linjauksista keskustellaan kirkkoneuvoston kokouksessa 7.5. hyväksyttiin. Asian käsittelyn aikana ilmeni yhteisesti tarve käydä seurakunnassa tarkempi keskustelu lähetystyön tarpeista HAMINAN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 75 Valmistelija Juha Tanska p Haminan seurakunnassa on avoinna nuorisotyönohjaajan virka alkaen. Virka on sijoitettu Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakuntien alueelle. Seurakunnan talouden tasapainosta huolehtiminen edellyttää pidättyvyyttä virkojen täytössä. Toisaalta, rippikoulutyöhön ja isostoimintaan osallistuvien nuorten ikäluokka pysyy lähivuodet edelleen varsin suurena. Aluettamme vaivaava nuorten syrjäytyminen (erityisesti kasvanut huumeiden käyttö) herättää kasvavaa huolta seurakunnan alueella. Tästä näkökulmasta olisi perusteltua voimistaa nuorten parissa tehtävää työtä erityisnuorisotyön alueella ja etsiä

11 Kirkkoneuvosto Sivu 39 talouden tasapainoa muilla toimin. Kirkkoneuvosto on keskustellut virantäytöstä alustavasti kokouksessaan Julistetaan haettavaksi Haminan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka alkaen. Virka sijoittuu Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakuntien alueelle yleisen nuoriso- ja rippikoulutyön osalta. Viran tehtäväkuvaukseen sisältyy erityisnuorisotyön kehittäminen ja toteuttaminen koko seurakunnan alueella. Virkaan valittavalta odotetaan pätevyyttä kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan (opistotasoinen tai sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyönohjaajan koulutus) sekä kasvatuksen erityiskoulutuksen (35 op) tai vastaavan suorittamista, tai valmiutta sitoutua erityiskoulutukseen, sekä soveltuvuutta ja halua sitoutua kehittämään ja toteuttamaan kirkon nuorisotyötä. Viran palkkaus pätevälle on vaativuusryhmän 503 peruspalkka sekä mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus, sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Viran koeaika on kuusi kuukautta. Kirkkoneuvosto nimittää virantäyttöä valmistelemaan valintatyöryhmän, johon Miehikkälän ja Virolahden kappelineuvostot nimeävät molemmat oman edustajansa. Lisäksi työryhmään valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Nina Janes, kasvatustyön lähiesimies Anita Venäläinen sekä kirkkoherra Juha Tanska. hyväksyttiin. VUODEN 2016 TALOUSARVION KEHYS 76 Valmistelija Tarja Partanen puh ja Juha Tanska Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tilikauden tulos oli positiivinen euroa. Talousarvion mukaan tilikauden tulos näytti negatiiviiselta euroa. Vuoden 2015 talousarviossa tilikauden tulos näyttää negatiivista euroa. Talousarvion 2015 mukaan toimintakulut vähenivät vuoteen 2014 verrattuna 3,2 % ( euroa) ja toimintatuotot nousivat 5,3 % ( euroa). Vuosikate parani 123 % ja tilikauden tulos 32 %. Jotta päästäisiin vuoden 2014 tilinpäätöksen lukemiin toimintakuluja täytyy vuoden 2016 talousarviossa pienentää.

12 Kirkkoneuvosto Sivu 40 Toimintatuottoja ei pystytä lisäämään maksuja korottamalla. Niiden lisäämiseen tarvitaan ulkopuolisia tuottoja. Vuoden 2016 talousarvion vuosikate pitäisi olla n euroa, jotta se kattaisi poistot. Tämä tarkoittaa, että toimintakuluja pitäisi vähentää reilut euroa. Seurakunnan verotulojen pitäisi kattaa toimintamenot. Vuoden 2015 talousarviossa verotulot jäivät pienemmiksi kuin toimintamenot. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä verotulot kattavat toimintamenot. Vuoden 2016 toimintamenot olisi saatava lähes samalle tasolle kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tämä tarkoittaisi toimintamenojen pienentämistä n euroa eli 6,4 %. Jatkuvaa säästöä tulee ainoastaan henkilöstön vähennyksellä. Se on tarkoitus toteuttaa luonnollisen poistuman avulla. Lapsityössä on kaksi määräaikaista tointa. Toisen työsuhde päättyy ja toisen Näiden vaikutus talouden säästöihin ei ole kovin suuri, sillä myös iltapäiväkerhon tuotot jäävät saamatta, vuonna 2014 n euroa. Lisäksi kaksi lapsityönohjaajaa on alustavasti ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle loppuvuodesta Säästöt näkyvät vasta vuoden 2017 puolella. Kappeleiden puolella hallinnossa on työntekijä jäämässä eläkkeelle 8/2016, joka tuo alle puolen vuoden säästöt n euroa. Seurakunnan on kuitenkin taattava kappeleissa loma-ajan palvelut, joten osa säästöistä hupenee sijaiskustannuksiin sekä perehdyttämiseen. Kirkollisverokertymät Kirkollisverokertymä aikana kirjanpidon mukaan. Veronkorotus tapahtui vuoden 2014 alussa (1-4) Kirkollisverot muutos ed. vuoteen 2,1 % ,9 % ,8 % Yhteistöverot muutos ed. vuoteen 12,8 % ,6 % ,4 % Yhteensä Muutos ed. vuoteen 2,9 % ,81 % ,7 % Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta lakkaa vuoden 2015 lopussa. Kirkkohallituksen tiedotteen mukaan yhteisöveron muutoksesta kerrotaan näin. Vuoden 2016 alussa astuu voimaan laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Laista päätetään eduskunnassa keväällä Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2014 muuttaa kirkkolakia ja kirkkojärjestystä siten, että niissä otetaan huomioon uusi laki valtionrahoituksesta.

13 Kirkkoneuvosto Sivu 41 Rahoituksen määrä, 114 miljoonaa euroa, on kirjattu lakiin samoin kuin se, että määrää korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti. Lisäksi verontilityslakiin tulee muutos, jonka perusteella seurakuntien verotuskustannukset alenevat yhteen laskettuna kuudella miljoonalla eurolla, koska seurakunnat eivät enää ole yhteisöveron saajia. Valtionrahoitus maksetaan kirkon keskusrahastolle. Kirkolliskokoukselle toukokuussa 2014 kuvatun mahdollisen jakomallin mukaan Kirkon keskusrahastolle maksettavasta 114 miljoonan euron korvauksesta jätettäisiin 2 miljoonaa euroa käytettäväksi kirkon yhteisen jäsenrekisterin ylläpito- ja kehittämiskustannuksiin sekä 5 miljoonaa euroa avustuksiin, jotka kohdennettaisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston kunnossapitoon. Loppuosa summasta, 107 miljoonaa euroa, jaettaisiin hakemuksetta seurakunnille. Jakoperusteena käytettäisiin seurakuntataloutta vastaavan kunnan tai kuntien asukasmäärää. On kuitenkin huomioitava, että edellä kuvattu jakoperuste on alustava suunnitelma. lopullisesta jakoperusteesta annetaan tiedoksi kirkolliskokoukselle toukokuussa 2015 ja päätös tehdään marraskuussa Uudistus merkitsisi samalla mahdollisuutta alentaa seurakuntien kirkon keskusrahastolle maksettavan perusmaksun hintaa. Kirkon keskusrahaston vastuulla olevat kirkon yhteisen jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä avustukset seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpitoon katettaisiin jatkossa saadulla rahoituksella, joten seurakuntien tarve maksaa perusmaksua laskisi. Kirkolliskokoukselle toukokuussa 2014 kuvatussa mallissa keskusrahastomaksu alenisi 7,5 prosenttiin. Kirkkohallituksessa on virkamiestyönä laadittu alustavan jakoperusteen mukainen laskelma 107 miljoonan euron suuruisen rahoituksen jaosta seurakuntatalouksille. Haminan seurakunnan osuus alustavasti olisi euroa. Vuonna 2014 Haminan seurakunnalle tilitettiin euroa. Odotamme tarkempia tietoja kevään aikana. Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen ( ) edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna Toimintatuotot Henkilöstökulut Muut kulut Toimintakulut Toimintakate Verotulot

14 Kirkkoneuvosto Sivu 42 Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Taulukon mukaan toimintatuotot ovat hieman kasvaneet. Johtuu suurelta osin seurakuntamatkasta, jonka tuotot n euroa näkyvät luvuissa. On huomioitavaa, että matkan kulut, sama summa, eivät ole vielä toteutuneet. Henkilöstökulut ovat vähentyneet n euroa (-1,8 %), mutta muut kulut ovat nousseet reilut (27,1 %), joten kokonaisuudessa toimintakulut ovat lisääntyneet. Verotulot ovat hieman laskeneet edellisestä vuodesta, euroa (-2,7 %). Vuosikate on lähes euroa pienempi kuin vastaavavana aika viime vuonna. Alla taulukko, jossa verrattuna kuinka paljon pienempi pääluokan kate vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli verrattuna tämän vuoden talousarvioon Pääluokka Tp 2014 Ta 2015 Ero Ero % Hallinto ,6 % Srk-työ ,4 % Hautatoimi ,2 % Kiinteistötoimi ,3 % Viime vuoden kuluihin ei välttämättä päästä, mutta tavoitteena olisi saada hallinnosta euron säästöt, seurakuntatyöstä euron säästöt, hauta- ja kiinteistötoimesta molemmista euron säästöt. Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt vuoden 2015 aikana 156 jäsenellä. Alkuvuodesta kastettuja on ollut 46 ja kuolleita 102, kirkkoon liittyneitä 21 ja kirkosta eronneita 30. Muuttoliike on ollut tappiollista 91 jäsentä. Vuoden 2016 talousarvion säästötavoite seuraava Hallinto euroa - kertyy internet-yhteyksien muutoksesta sekä yleishallinnosta Seurakuntatyö - iltapäiväkerho euroa (mm. palkat) - päiväkerho/perhekerho euroa (mm. palkat) - sairaalasielunhoito euroa - perheneuvonta euroa - viestintä euroa - muut työalat, vähennys 1 % Hautatoimi euroa, 14,3 %

15 Kirkkoneuvosto Sivu 43 Kiinteistötoimi euroa, 9,7 % hyväksyttiin. Ritva-Leena Pousi poistui kokouksesta klo 17.50, keskustelun aikana. VIROLAHDEN KAPPELIN KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÖ 77 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määräsi kokouksessaan pastori Ville Holopaisen Haminan seurakunnan vt. II kappalaiseksi Ville Holopainen toimii Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisena. Järjestely on toiminut hyvin sekä kappelin että koko seurakunnan kannalta. Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää, että Mikkelin tuomiokapituli jättää julistamatta auki Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisen viran ajalle ja määrää Ville Holopaisen edelleen Haminan seurakunnan vt. kappalaiseksi ajalle hyväksyttiin. HAMINAN SEURAKUNNAN GRAAFISEN ILMEEN UUDISTAMINEN 78 Valmistelija Juha Tanska, puh Haminan seurakunnan ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun välillä kirkkoneuvostossa hyväksytyn sopimuksen perusteella seurakuntaa tilaa KYAMK:lta oppilastyönä toteutetun graafisen ilmeen uudistamisen kokonaissuunnitelman. Työhön sisältyy seurakunnan graafisen ilmeen (logo) ja painettua materiaalia koskevan ohjeiston suunnittelu sekä onnittelu- ja tervehdyskorttien uusiminen. Seurakunnan logoa koskeva suunnitelma on valmis muutamien vaihtoehdoin. Mallit lähetetään sähköisenä neuvoston jäsenille tutustuttaviksi. Hyväksytään esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta Haminan seurakuntaa ja sen kappeleita koskeva graafisen ilmeen perusratkaisu (logot). Kirkkoneuvosto 1. hyväksyi Haminan seurakunnan ja kappeleiden logojen pohjaksi pohjaehdotuksen nro 14 ja 2. päätti antaa viimeistelyn suunnittelijan tehtäväksi.

16 Kirkkoneuvosto Sivu 44 HAUTAUSMAA- JA KIINTEISTÖKATSELMUKSET 79 Valmistelija Tarja Partanen puh Kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan omaisuudesta. Seurakunnalla ei ole erikseen tarkastajia, jotka hoitavat ko. tehtävää. Hautausmaakatselmuksessa käydään läpi hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaiset asiat sekä kuulutetut haudat, vesihuolto ja muut ajankohtaiset asiat. Kiinteistökatselmus pidetään elokuussa kirkkoneuvoston varsinaisen kokouksen yhteydessä Virolahdella. Päätetään suorittaa hautausmaakatselmus elokuussa joko viikolla 32 tai viikolla 33 Myllykylän ja Leirikankaan hautausmailla ja kiinteistökatselmus Virolahdella elokuussa kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä. Päätettiin pitää hautausmaakatselmus viikolla 32 ja kiinteistökatselmus Virolahdella elokuun kokouksen yhteydessä. HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KATSELMUSTEN TYÖRYHMÄ 80 Kirkkoneuvosto päätti valita Myllykylän hoitamattomien hautojen katselmuksia varten työryhmän, johon kuuluu seurakuntapuutarhuri Katri Partanen ja kirkkoneuvoston edustajat Nina Janes ja Osmo Näkki. Päätetään tarkistaa työryhmän kokoonpano. Työryhmän jäseniksi valittiin seurakuntapuutarhuri Katri Partanen, kirkkoneuvoston edustaja Nina Janes ja seurakuntalainen Osmo Näkki. PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN 81 PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN 82

17 Kirkkoneuvosto Sivu 45 PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN 83 KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSET 84 Päätetään kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset elojoulukuulle Päätettiin pitää - hautausmaakatselmus, o , lähtö klo 14 Simeon talon parkkipaikalta - kirkkoneuvoston kokoukset o klo 16 o klo 17 Pitäjäntupa, lähtö klo Simeon-talon parkkipaikka o klo o klo o klo kirkkovaltuuston kokoukset o klo työntekijät ja valtuutetut o klo 18 o klo 18 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 85 Kappalainen Juha Parjanen Vuosilomapäivien myöntäminen 8/ Kappalainen Anita Venäläinen Vuosiloman myöntäminen 10/ Talousjohtaja Tarja Partanen Kulmakiven seurakuntatalon kuntotutkimukset 18/ Anja Takalan palkkaus seurakuntamestarin sijaiseksi 19/ Oman auton käyttöoikeus 20/ Oman auton käyttöoikeus 21/ Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tarkistus 22/ Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. pöytäkirjat merkittiin tiedoksi.

18 Kirkkoneuvosto Sivu 46 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 86 Keskusteltiin Virojoen seurakuntatalon sisäilman korjaustöistä sekä papin päivystyksestä. MUUTOKSENHAKU 87 Liite 1 87

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 20.5.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 16.6.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 25.3.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstai 8.12.2011 klo 17.40 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 6.5.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto. Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto. Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015 KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 5.2.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 20.3.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kirkkoneuvosto. Lähtö Haminasta Simeon-talon parkkipaikalta klo 16.30.

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kirkkoneuvosto. Lähtö Haminasta Simeon-talon parkkipaikalta klo 16.30. KOKOUSKUTSU 8/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 18.8.2015 klo 17 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Virojoen seurakuntatalo klo 17, sen jälkeen Itätien asunto, Pitäjäntuvan asunto ja kokous Pitäjäntuvalla.

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 12.11.2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kulmakiven yläsali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 136 Kokouksen avaus 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika 8.1.2014 klo 16 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 listan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2011 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2011 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 7/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika 13.7.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 106

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014 12/2014 2.12.2014 346 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 2.12.2014 kello 17.30-19.45, 19.55-20.35 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 29.6.2015 klo 17.00 19.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 20. päivänä toukokuuta 2015 klo 17.00 19.00. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 20. päivänä toukokuuta 2015 klo 17.00 19.00. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 20. päivänä toukokuuta 2015 klo 17.00 19.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 63

Kirkkoneuvosto Sivu 63 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2009 Kirkkoneuvosto Sivu 63 Kokousaika 2.12.2009 klo 18-19 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Irja Haaranen Miia

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (21)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (21) Aika: Keskiviikko 21.5.2014 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.5.2014 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.5.2014 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 8.5.2014 133 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.5.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot