Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-21:14 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Työterveyshuoltotoiminnan yhtiöittäminen Perusturvakuntayhtymä Karviaiseen talousarvioon 2019 tehtävät muutokset 205 Karkkilan kaupungin uusi toimialarakenne Elinvoimajohtajan avoimen viran hoitaja Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kiinteistöjen tehokas käyttö ja ylläpito kaupunkilaisten palveluiden kannalta erittäin tärkeä 208 Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta 209 Karkkilan Koskikiinteistöt Oy:n hallituksen edustajat Karkkilan kaupungin edustajan nimeäminen Suomen Valimomuseosäätiön hallitukseen toimikaudelle / Edustajan nimeäminen 211 Sarastia Oy:n juridisten asiantuntijapalveluiden hankinnan kilpailutus 212 Sotainvalidien Veljesliiton Karkkilan seudun osasto ry:n avustushakemus 213 Karkkilan Linja-autoasema Oy:n liikehuoneiston osakkeiden myyminen 214 Kiinteistöosakeyhtiö Sorvirinteen osakkeiden nrot myyminen 215 Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus vuodelle Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Karkkilan vanha kunnantupa Sähköaseman kaavamuutoksen vireilletulo Verälänsuoran korttelia 3 koskevan asemakaavan hyväksyminen Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä Saapuneet pöytäkirjat Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymäkokouksen kutsuminen koolle 594

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ahjoniemi Satu 17:00-21:14 puheenjohtaja Tauko klo ja Sundström Mia 17:00-21:14 1. klo varapuheenjohtaja Risto Sintonen 17:00-21:14 2. varapuheenjohtaja Ahjoniemi Heli 17:00-21:14 jäsen Arvila Olli-Pekka 17:00-20:25 jäsen Ilonen Jarkko 17:00-21:14 jäsen Hellgrén Päivi 17:00-21:14 jäsen Tallgren Anna 17:00-21:14 jäsen Hongell Timo 17:00-21:14 jäsen Tallgren Mika 17:13-21:14 kv puheenjohtaja Laine Kari 17:00-21:14 kv 1. varapuheenjohtaja Eino Huotari 17:00-21:14 kv 3. varapuheenjohtaja Jumisko Juha 17:21-17:45 varajäsen Paikalla pykälän 204 aikana Riekkinen Anna-Liisa 17:21-17:45 varajäsen Paikalla pykälän 204 aikana Poissa Pietiläinen Outi kv 2. varapuheenjohtaja Jormalainen Arto sivistysjohtaja Muut osallistujat Tuija Telèn 17:00-21:14 kaupunginjohtaja Sihvonen Maarit 17:00-21:14 hallintopäällikkö, ptk:n pitäjä Setälä Kari 17:00-20:52 kaupunkikehitysjo htaja Komulainen Tommi 17:03-17:20 työterveyshuollon ylilääkäri Paikalla pykälän 203 aikana Allekirjoitukset Satu Ahjoniemi puheenjohtaja Maarit Sihvonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila Jarkko Ilonen Olli-Pekka Arvila Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Yleisessä tietoverkossa Maarit Sihvonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielinten kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorot ovat em. mukaisesti seuraavat:päivi Hellgren ja Timo Hongell, Jarkko Ilonen ja Risto Sintonen, Satu Ahjoniemi ja Olli-Pekka Arvila, Mia Sundström ja Anna Tallgren. Tarkastusvuorossa ovat: Jarkko Ilonen ja Olli-Pekka Arvila Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Iloinen ja Olli-Pekka Arvila.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestyksen.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työterveyshuoltotoiminnan yhtiöittäminen 37/ /2014 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallitus on käsitellyt työterveyshuoltotoiminnan yhtiöittämistä. "Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveyshuolto toimii tällä hetkellä kunnallisena työterveysyksikkönä huolehtien alueen kuntien ja kuntayhtymän omien työntekijöiden työterveyshuollosta. Lisäksi työterveyshuolto tuottaa terveydenhuoltolain mukaisesti kuntien järjestämisvastuulla olevia työterveyshuoltopalveluja alueen yrityksille. Yrityksiä työterveyshuollon piirissä on n. 360 ja maanviljelijöitä sekä yrittäjiä n Yhteensä henkilöasiakkaita on työterveyshuollon asiakkaina n Ei -lakisääteisiä sairaanhoidon palveluja työterveyshuollosta ostaa yrityksistä n. 25% ja ulosmyydyn sairaanhoidon osuus kokonaistuloksesta oli v n. 11 %. Kuntien on hankintalain siirtymäsäännösten mukaan yhtiöitettävä työterveyshuoltotoiminta vuoden 2018 loppuun mennessä siltä osin kuin kunta tuottaa markkinoille työterveyshuollon sairaanhoidon palveluja enemmän kuin 5 % liikevaihdosta tai yli eurolla vuodessa. Tähän aikatauluun ei ole tulossa muutoksia. Tämä työterveyshuollon uudelleen organisoinnin tarve tai vaikuttavuuden kehittämistarve ei ole sidottu sote-uudistukseen. Kevään 2018 aikana on kunnallisen eläkevakuutusyhtiön Kevan johdolla suunniteltu valtakunnallista julkisomisteista in-house asemassa toimivaa työterveysyhtiötä. Tavoitteena yhtiön suunnittelussa on ollut varmistaa olemassa olevan ja toimivan julkisen työterveyshuollon säilyttäminen tulevista sote-muutoksista huolimatta. Tämän lisäksi on valmisteltu toista markkinoilla toimivaa valtakunnallista työterveysyhtiötä. Tarve toiselle yhtiölle on noussut kunnallisten työterveyshuoltojen tarpeesta huolehtia terveydenhuoltolain mukaisesta kuntien järjestämisvastuulla olevasta työterveyshuollosta. Julkisomisteisten työterveysyhtiöiden perustamisessa tavoitteena on ollut kilpailun turvaaminen. Julkisella sektorilla pitää olla myös tulevaisuudessa valittavissa julkisesti tuotettu ja omistettu sekä kilpailukykyinen ja vaikuttava julkisen sektorin työn parhaiten tunteva työterveyshuolto. Yksityisten yritysten tarjoamat työterveyshuoltopalvelut markkinoilla ovat yrityskauppojen myötä keskittyneet merkittävästi, mikä kaventaa markkinoilla tapahtuvaa

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kilpailua. Lisäksi pienillä ja syrjäisillä paikkakunnilla ei ole kilpailevia vaihtoehtoja julkisille työterveystoimijoille. Laajempaan yhtiökokonaisuuteen liittyminen tuo pienille työterveyshuoltoyksiköille myös muita isomman organisaation tarjoamia etuja (digitaalisten palvelujen kehittäminen, potilastietojärjestelmien toiminnallisuus, laajempi asiantuntijaosaaminen, rekrytointi, koulutus, toimintavarmuus jne.). Näiden etujen avulla varmistetaan kunnallisen työterveyshuollon kilpailukykyä ja ylläpidetään riittävää osaamista. Kevan johdolla on perustettu kaksi työterveysyhtiötä, joiden perustamiseen liittyvät dokumentit ovat liitteenä. Julkisia omistajia palvelemaan on perustettu Työterveys Taimi Oy, joka toimii in-house asemassa vastaten omistajatahojen työterveyshuoltopalveluista. Kuntien ja jatkossa mahdollisesti maakuntien järjestämisvastuuseen kuuluvia markkinaehtoisia työterveyshuoltopalveluita tuottamaan on perustettu Tammi Oy (aiemmin Mainio Oy). Perusturvakuntayhtymä Karviainen on kesäkuussa 2018 ilmoittanut alustavan kiinnostuksensa valmisteluun osallistumisesta työterveyshuoltotoimintojen siirtämiseksi yhtiöihin. Tämän jälkeen yhtiöiden valmistelu on edennyt mukana olevien materiaalien mukaisesti." Kuntayhtymän johtaja ehdotti: "Yhtymähallitus päättää sitoutua Työterveys Taimi Oy:n ja Tammi Oy:n osakassopimuksen aiesopimukseen työterveyshuoltotoiminnan siirtämiseksi tuleviin yhtiöihin. Päätös valtuuttaa valmistelun jatkamisen aiesopimuksen mukaisesti. Lopullinen päätös liiketoimintojen siirtämisestä perustettaville yhtiölle tehdään vuoden loppuun mennessä." Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. Vihdin kunnanhallitus ja Karkkilan kaupunginhallitus käsittelvät perusturvakuntayhtymän omistajina aiesopimusta ja työterveyshuoltotoiminnan siirtämistä Taimi Oy:lle ja Tammi Oy:lle Kaupunginhallitus Kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kevan yhteishankeessa päädyttiin rakenteeseen, jossa perustettiin oma yhtiö kuntien ja kuntayhtymien oman henkilöstön työterveyspalvelujen tuottamiseen ja oma erillinen yhtiö kuntien järjestämisvastuun eli kunnan alueen yritysten työterveyspalvelujen tuottamiseen. Kevan hallituksessa päätettiin kesäkuussa näiden yhtiöiden perustamisesta. Oman henkilöstön työterveyspalvelujen tuottajayhtiön nimi on Taimi Oy ja alueiden yritysten palvelua

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: toteuttavan ns. markkinayhtiön nimi on Tammi Oy. Työterveysyhtiö Taimi Oy:n emoyhtiön tehtävänä on kehittää julkisen sektorin työterveyshuoltoa, sen vaikuttavuutta ja uuden terveysteknologian käyttöönottoa. Tämän kustannusvaikuttavan ennaltaehkäisevän toiminnan käynnistäminen on yksi hankeen oleellisia osia. Liikkeenluovutuksessa alueyhtiölle siirtyvä omaisuus tulee siirtymään apporttina. Liikkeenluovutus koskee Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveyshuolto, mikä käsittää työterveysasemat Karkkilassa ja Vihdissä. Karkkilan kaupunki on varannut vuodelle 2019 työterveyshuollon toimintakuluihin euroa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveyshuollon henkilöstön yhteismäärä on 11 henkilöä, joista on 3 lääkäriä, 5 työterveyshoitajaa, 3 vastaanottohoitajaa ja 1 työfysioterapeutti Koska toiminta siirtyisi liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen, ei toiminnan siirrolla ole vaikutusta henkilöstön palvelussuhteisiin (siirto ns. vanhoina työntekijöinä). Valtakunnallisen julkisen työterveysyhtiön tavoitteena on säilyttää julkisen työterveyshuollon palvelut jatkossakin. Kunnille hyötynä on työterveyshuollosta saatava asiantuntijatuki työkyvyn ylläpitämisessä ja työkyvyttömyyseläköitymisen ehkäisyssä, mitkä on asetettu valtakunnallisen yhtiön toiminnan tavoitteeksi. Samalla julkinen yhtiö toimii kilpailun ylläpitäjänä markkinoilla toimiville työterveysyhtiöille, joiden tavoitteena tuottaa toiminnallaan liikevoittoa omistajilleen. Hyöty Karkkilalle on se, että kunta saavat laadukasta työterveyshuoltoa kustannustehokkaaseen hintaan. Todennäköisesti yhtiöittämisen jälkeenkin toimipisteet pysyvät samoissa paikoissa kuin vuonna 2018, koska asiakkaat eivät muuta tai muutu mihinkään nykyisestä. Työterveyshuollon toimivuudelle on olennaista asiakkaiden lähellä toimiminen. Kustannukset yhtiöön liittymisen osalta eivät ole vielä tiedossa. Yhtiön osakkeiden merkinnän aiheuttamat kustannukset ovat yhtiöön liittyessä tulevat kustannukset. Kustannukset tarkentuvat, kun lopulliset asiakirjat yhtiöön liittymisestä valmistuvat ennen lopullista päätöksentekoa. Kaupunginhallitus merkitsee työterveyshuollon yhtiöittämisen tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi työterveyshuollon yhtiöittämisen tilannekatsauksen tiedoksi.

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén Asiantuntijana kokouksessa: Työterveyslääkäri Tommi Komulainen Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, olisi pitänyt yhtiöittää kuntalain mukaisesti mennessä. Yhtiöittämisen siirtymäaikaa on jatkettu kahdesti, vuosina 2014 ja Perusteena siirtymäajan jatkamiselle neljällä vuodella on ollut meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus sekä samaan aikaan valmisteltu maakuntauudistus. Työterveyshuollon tarkoitus on yhteistyössä työnantajan kanssa ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä parantaa työyhteisön toimintaa. Työterveyshuollolla on erityinen rooli ja asiantuntemus työkyvyn arvioinnissa, ylläpitämisessä ja palauttamisessa. Vaikuttava työterveyshuolto vähentää sairauspoissaoloja, ehkäisee ennenaikaista eläköitymistä ja pidentää työuria. Työterveyshuoltolaki (1383/2001, 12 ) velvoittaa työnantajan järjestämään työntekijöilleen ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut. Tämä työnantajan järjestämisvastuu säilynee kunnilla myös mahdollisen terveydenhuollon uudistuksen jälkeen. Kuntien on Terveydenhoitolain (1326/2010, 18 ) mukaan järjestettävä alueellaan työskenteleville työntekijöille, alueellaan toimiville yrittäjille, yrityksille sekä maanviljelijöille Työterveyshuoltolain ja sen nojalla annettujen säädöksien mukaisia työterveyshuoltopalveluja. Kunnallisten työterveyspalvelujen sairaanhoidon osalta yhtiöittämisvelvoitteen siirtymäkausi päättyi Vaatimus perustuu kuntia ja kuntayhtymiä koskevan kilpailun neutraalisuuteen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Kunnilla on yhä lakisääteisten työterveyshuoltopalvelujen järjestämisvastuu. Yhtiöittämällä pelkän inhouse-toiminnan kunta on yhä vastuussa lakisääteisten työterveyspalvelujen saatavuudesta alueellaan. Työterveyshuollon palveluja voidaan jatkossakin tuottaa kunnan tai kuntayhtymän toimesta niin, että työterveyden sairaanhoitoa ei

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus myydä enää kuntakonsernin ulkopuolelle. Monet työterveyshuollon asiakkaat sekä myös kunnat katsovat kuitenkin työterveyshuollon vaikuttavuuden edellyttävän edes rajoittuja työterveyden sairaanhoidon palveluja. Sairaanhoidon palvelujen tarjoaminen edellyttää aina työterveyshuoltopalvelujen yhtiöittämistä. Palveluja voidaan tarjota vuoden 2021 loppuun asti 10 prosentin rajaan asti, tämän jälkeen sovelletaan 5 prosentin / euron ulosmyyntirajaa. Perustamalla kaksi erillistä työterveyshuoltopalveluita tuottavaa osakeyhtiötä voidaan kuntien henkilöstölle sekä alueen yrittäjille, yrityksille ja maanviljelijöille tarjota hyvin saavutettavat, vaikuttavat ja työyhteisöt tuntevat palvelut. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveys järjestää tällä hetkellä työterveyshuollon palvelut sekä Karkkilan kaupungin työntekijöille että alueen yrityksille. Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa on käyty läpi eri vaihtoehtoja yhtiöittämisessä. Vaihtoehdot ovat 1) valtakunnallinen Taimi Oy, 2) Keski-Uudenmaan työterveyshuolto Oy ja 3) toiminnan myyminen jollekin yksityiselle toimijalle. Nurmijärven ja Tuusulan kunnat perustivat kesällä 2017 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n tuottamaan kuntien työntekijöille työterveyspalveluja. Yhtiö toimii hankintalainsäädännön tarkoittamassa mielessä osakkaiden sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoitus on tuottaa osakkeenomistajilleen vaikuttavia työterveyspalveluja omakustannushintaan. Mäntsälän kunta tuli tehdyllä suunnatulla osakeannilla yhtiön osaomistajaksi ja yhtiö aloitti työterveyspalvelujen tuottamisen Mäntsälässä Kuntien työterveyshuollon henkilökunta jatkoi vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön palveluksessa. Vuoden lopussa yhtiön osakkeista Nurmijärven kunta omisti 55 kpl, Tuusulan kunta 45 kpl ja Mäntsälän kunta 31 kpl. Omistajaohjaus mahdollistaa toiminnan kehittämisen jatkossakin vastaamaan muuttuvan terveydenhuollon tarpeita. Tällöin myös työterveyshuollon kustannukset ovat pitkälti ennakoitavissa. Työterveyshuoltosopimusten sisältö ja laajuus määritellään jokaisen asiakkaan kanssa erikseen työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Palvelujen yksikköhinnoittelu on kaikille omistajille sama. Asiakkaat voivat käyttää kaikkia yhtiöiden toimipaikkoja. Uudenmaan Työterveys Oy tuottaa kuntien järjestämisvastuun edellyttämää sekä markkinaehtoista työterveyshuoltoa. Tavoitteena on tarjota alueen yrityksille asiakaslähtöisiä, helposti tavoitettavia ja joustavia työterveyshuollon palveluja sekä kehittää kuntien tarjoamien työterveyspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Nurmijärven kunta perusti markkinoilla toimivan työterveysyhtiön

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: vuoden 2016 lopulla ja Tuusulan kunta liittyi siihen vuonna 2017 omistajaksi suunnatulla osakeannilla. Yhtiön operatiivinen toiminta alkoi Mäntsälän kunta tuli tehdyllä suunnatulla osakeannilla yhtiön osaomistajaksi ja yhtiö aloitti työterveyspalvelujen tuottamisen Mäntsälässä Vuoden lopussa yhtiön 447 osakkeesta Nurmijärven kunta omisti 216 kpl, Tuusulan kunta 144 kpl ja Mäntsälän kunta 87 kpl. Hyvän työterveyshuoltokäytäntöä koskevan asetuksen mukaisesti työterveyspalvelut tulee toteuttaa niin, että sama taho tuottaa niin ennaltaehkäisevät kuin sairaanhoidolliset työterveyspalvelut. Alueellisten työterveyspalvelujen ja työperäisten sairaanhoitopalvelujen tarjonnalla on myös vaikutusta yritysten sijoittumispäätöksissä. Työterveyshuollon järjestäminen on myös elinvoimatekijä. Kuntien omistama inhouse-yhtiö ei voi palvella kuntien markkinoilla toimivia yhtiöitä, jolloin markkinaehtoisella työterveyshuollolla on tässä oma roolinsa. Taloudelliset vaikutukset euron peruspääoma (Karviainen, Vihti, Karkkila yhteensä) Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi työterveyshuollon yhtiöittämisen valmistelun tilanteen. Käsittely: Päätös: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveyshuollon ylilääkäri Tommi Komulainen esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaiseen talousarvioon 2019 tehtävät muutokset 77/05.00/2019 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén "Yhtymähallitus Tammi-maaliskuun 2019 pohjalta laadittu osavuosikatsaus ja ennuste kuluvalle vuodelle osoittaa joissakin Karviaisen toiminnoissa tarvetta tarkistaa talousarviota. Karviaisen talouden tasapainotus- ja kehittämisohjelma vuosille on käynnistynyt laaditun suunnitelman ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Ohjelman euromääräiset vaikutukset tulevat kuitenkin näkymään vahvimmin vuosina 2020 ja 2021 sekä kuluvan vuoden 2019 loppupuolella. Samaan aikaan tietyissä toiminnoissa on lisääntynyt palvelujen käyttö ja käyttäjien määrä sekä joissakin myös kustannukset. Kyseessä ovat pääsääntöisesti sosiaalipalvelut, joihin liittyy vahva asiakkaan subjektiivinen oikeus kyseiseen palveluun. Karkkilan kaupunginvaltuuston hyväksymä Karviaisen talousarvio oli Karviaisen toimintojen osalta n pienempi kuin Karviaisen yhtymähallituksen esittämä talousarvio ja kaupunginvaltuusto varautui lisätalousarvioon em. päätöksessään. Nyt tehdyn ennusteen mukaan lisätalousarviotarve Karkkilan Karviaisen palveluihin on Karkkilan osalta työikäisten palvelulinjan talousarvio on ennusteen mukaan asetetun tavoitteen tasolla ja Vihdin osalta ikäihmisten talousarvio on asetetun tavoitteen tasolla. Perheiden palvelulinjalle Karkkilan osuuteen tarvitaan: Lasten ja nuorten sijaishuoltoon euroa. Avohuollon tukitoimiin euroa. Perhehoitoon euroa. Lasten ja nuorten sijaishuollon, avohuollon tukitoimien ja perhehoidon asiakkuudet on arvioitu ensin laskennallisesti maaliskuun lopun tilanteen perusteella ja sen jälkeen lapsi/nuorikohtaisesti on arvioitu palvelutarve koko vuoden ajalle asiantuntijatiimissä toukokuussa tiedossa olevien asiakkuuksien ja asiakkuuksiin siirtymässä olevien lasten/nuorten perusteella. Ikäihmisten palvelulinjalle Karkkilan osuuteen tarvitaan: Asumispalvelujen ostoon euroa. Selite: Karkkilan ikäihmisten asumispalveluasiakkaiden ostopalvelupaikkojen tarve on talousarviossa arvioitu 55 paikaksi.

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Helmi-toukokuussa asumispalveluasiakkaita on ollut toistuvasti 61, joten palvelun tarve on arvioitu loppuvuodeksi 61:n asiakkaan perusteella. Yhteensä Karkkilan lisätalousarvion tarve on euroa. Vihdin kunnan Karviaisen palveluihin tarvittava lisätalousarvio on yhteensä euroa nyt tehdyn ennusteen mukaan. Vihdin alueella on kasvanut kehitysvammahuollon asiakkaiden määrä asumispalveluissa vuoden 2019 alussa ja lisäksi vaikeavammaisten henkilökohtaiseen avustamiseen tehty talousarviovaraus on riittämätön tarpeeseen nähden. Perheiden palvelulinjan lastensuojelun sijaishuolto ja avohuollon tukitoimeton toinen lisätalousarviota tarvitseva kohde. Vihdissä näkyy myös vaje suun terveydenhuollon tuloissa (asiakasmaksutuotot), kun vastaavasti Karkkilassa suun terveydenhuollossa menojen pieneneminen on kattanut tulovajetta. Hoitotarvikepalvelun lisätalousarviotarve johtuu erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyneiden potilaiden hoidon vaativuuden kasvusta. Perheiden palvelulinjalle Vihdin osuuteen tarvitaan: Lasten ja nuorten sijaishuoltoon euroa. Avohuollon tukitoimiin euroa. Selite: Lasten ja nuorten sijaishuollon sekä avohuollon tukitoimien asiakkuudet on arvioitu ensin laskennallisesti maaliskuun lopun tilanteen perusteella ja sen jälkeen lapsi/nuorikohtaisesti on arvioitu palvelutarve koko vuoden ajalle asiantuntijatiimissä toukokuussa tiedossa olevien asiakkuuksien ja asiakkuuksiin siirtymässä olevien lasten/nuorten perusteella. Työikäisten palvelulinjalle Vihdin osuuteen tarvitaan: Kehitysvammaisten asumispalveluihin euroa. Henkilökohtaiseen avustajatoimintaan euroa. Hoitotarvikepalveluun euroa. Suun terveydenhuoltoon euroa. Selite: Kehitysvammahuollon asiakkaita asumispalveluissa on maaliskuun lopun tilanteen mukaisesti 7 henkilöä enemmän kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Näille asiakkaille on laskettu kuluvan vuoden lisätalousarviotarve. Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun tarve on arvioitu tiedossa olevien asiakkaiden perusteella. Asiakkaille myönnetään avustustunnit arvioidun tarpeen perusteella. Lisätalousarviotarve arvioitiin tehtyjen päätösten pohjalta osavuosikatsauksessa tiedossa olevien asiakkaiden mukaisesti. Hoitotarvikepalvelussa on potilailla uusia tehokkaampia hoitotarvikkeita, jotka nostavat kustannuksia, mutta takaavat paremman hoitotason kuin aikaisemmat hoidot. Näin vältytäänkalliilta lisäsairauksilta, kun hoitotasapaino on parempi kuin aikaisemmin. Lisäksi perusterveydenhuoltoon on siirtynyt uusia asiakasryhmiä

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus erikoissairaanhoidosta. Heidän hoitotarvikkeensa myönnetään lääkinnällisenä kuntoutuksena perusterveydenhuollosta.suun terveydenhuollon asiakasmaksujen osuus ei tule toteutumaan talousarvion mukaisena vaan jää alhaisemmaksi, joten lisätalousarvio on tarpeellinen. Yhteensä Vihdin lisätalousarvion tarve on euroa. Vihdin kunnanhallitus edellyttää Perusturvakuntayhtymä Karviaiselta uusia tasapainotustoimenpiteitä kuntayhtymän talouden vahvistamiseksi. Molemmissa kunnissa erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on lähellä talousarviovarausta, joten erikoissairaanhoidon talousarvioon ei esitetä muutoksia. Myös toukokuussa Lohjan sairaanhoitoalueen johdon kanssa käyty tarkastelu koskien mm talousarvion toteutumaa ja ennustetta tukee näkemystä talousarviossa pysymisestä erikoissairaanhoidon osalta. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle ja Vihdin kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen lisätalousarvion hyväksymistä. Yhtymähallitus päättää käynnistää uusien talouden tasapainotustoimenpiteiden valmistelun kuntayhtymän talouden vahvistamiseksi. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana kuntayhtymän johtaja muutti päätösesitystään siten, että nyt esitetään jäsenkunnille liitteen mukaisista lisämäärärahatarpeista 50%:sia summia. Jäsenkuntien tulee kuitenkin varautua ennusteen mukaiseen lisätalousarvioon syksyn 2019 aikana. Vihdin kunnanvaltuustolle esitetään euron lisätalousarvion hyväksymistä ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle esitetään euron lisätalousarvion hyväksymistä. Lisäksi yhtymähallitus päättää käynnistää uusien talouden tasapainotustoimenpiteiden valmistelun kuntayhtymän talouden vahvistamiseksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän johtajan muutetun ehdotuksen." Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä Karkkilan kaupunginvaltuusto ( ) edellytti, että kuntayhtymä käynnistää viipymättä talouden tasapainotussuunnitelman valmistelun. Karkkilan kaupungin taloustilanne huomioiden on tarkoituksenmukaista muistuttaa kuntayhtymää tasapainotustoimenpiteistä. Karkkilan kaupungin taloustilanteen näkökulmasta on syytä harkita yhtymän lisämäärärahan tarpeen kattamista kuntayhtymän ottamalla lainalla. Kuntayhtymän ja omistajakuntien välisessä perussopimuksessa kuntayhtymän

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: lainasta päättää kuntayhtymän hallitus. Pidemmällä aikajänteellä Perusturvakuntayhtymän taloustilanteen tervehdyttäminen voi edellyttää muutoksia yhtymän peruspääomaan. Asiasta on syytä käynnistää selvitys. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, 1) että kaupunginvaltuusto muistuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaista jäsenkuntien edellyttämistä tasapainottamistoimenpiteistä ja edellyttää Karviaista edelleen esittämään uusia tasapainotustoimenpiteitä lisätalousarvion määrän edestä kuntayhtymän talouden vahvistamiseksi, 2) että kaupunginvaltuusto edellyttää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen selvittää mahdollisuutta perussopimuksen peruspääoman suuruutta koskevan määräyksen muuttamiseksi, ja 3) että kaupunginvaltuusto ei myönnä kuntayhtymän esittämää lisämäärärahaa vaan ehdottaa, että kuntayhtymän hallitus kattaa lisämäärärahatarpeen lainan otolla. Käsittely: Risto Sintonen ehdotti Anna Tallgrenin kannattamana, että kolmas kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen esityksen mukaan. Jarkko Ilonen pyysi neuvottelutaukoa. Neuvottelutauko pidettiin klo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Ahjoniemi totesi, että asiasta on tehty kannatettu muutosehdotus. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään kättä ylös nostamalla. Kaupunginjohtajan ehdotus on JAA, Risto Sintosen ehdotus on EI. Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Olli-Pekka Arvila, Timo Hongell ja Mia Sundström. Risto Sintosen ehdotusta kannattivat Risto Sintonen, Anna Tallgren, Heli Ahjoniemi, Satu Ahjoniemi, Jarkko Ilonen ja Päivi Hellgren. Risto Sintosen ehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 6-3. Kaupunginjohtaja Tuija Telén jätti asiasta eriävän mielipiteen Karkkilan kaupungin heikon taloustilanteen vuoksi.

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, 1) että kaupunginvaltuusto muistuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaista jäsenkuntien edellyttämistä tasapainottamistoimenpiteistä ja edellyttää Karviaista edelleen esittämään uusia tasapainotustoimenpiteitä lisätalousarvion määrän edestä kuntayhtymän talouden vahvistamiseksi, 2) että kaupunginvaltuusto edellyttää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen selvittää mahdollisuutta perussopimuksen peruspääoman suuruutta koskevan määräyksen muuttamiseksi, ja 3) että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen esityksen mukaan. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää 1) muistuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaista jäsenkuntien edellyttämistä tasapainottamistoimenpiteistä ja edellyttää Karviaista edelleen esittämään uusia tasapainotustoimenpiteitä lisätalousarvion määrän edestä kuntayhtymän talouden vahvistamiseksi, 2) edellyttää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen selvittää mahdollisuutta perussopimuksen peruspääoman suuruutta koskevan määräyksen muuttamiseksi, ja 3) että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen esityksen mukaan. Käsittely: Mia Sundström ehdotti Outi Pietiläisen kannattamana, että kolmas kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: 3) että kaupunginvaltuusto ei myönnä kuntayhtymän esittämää lisämäärärahaa vaan ehdottaa, että kuntayhtymän hallitus kattaa lisämäärärahatarpeen lainan otolla.

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Raine Klemola ehdotti Kristo Halmeen kannattamana, että kolmas kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "ja edellyttää, että kuntayhtymän hallitus selvittää mahdollisen loppuvuoden lisämäärärahatarpeen kattamisen lainan otolla." Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Tallgren totesi, että asiasta on tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta. Asiasta äänestetään nimenhuutoäänestyksellä. Valtuuston puheenjohtaja totesi, että Sundströmin ja Klemolan ehdotus laitetaan vastakkain. Sundströmin ehdotus on JAA ja Klemolan ehdotus EI. Sundströmin ehdotusta kannattivat Olli-Pekka Arvila, Kristo Halme, Antti Henttonen, Kari Laine, Juho Meri, Mikko Ojanen, Outi Pietiläinen, Veikko Alahiiro, Mia Sundström ja Jukka Hjelm. Klemolan ehdotusta kannattivat Heli Ahjoniemi, Hannamari Auvinen, Erkki Ollakka, Anu Frosterus, Päivi Hellgren, Sirkku Hopeavirta-Hanhinen, Jarkko Ilonen, Eino Hellsten, Eino Huotari, Teemu Linnakoski, Juha Jumisko, Anja Kinnunen, Raine Klemola, Timo Lehto, Satu Ahjoniemi, Päivi Leppänen, Harri Lindfors, Maritta Salo, Risto Sintonen, Anna Tallgren, Mika Tallgren, Teemu Tuiskula, Raino Velin ja Tapani Ylihärsilä. Timo Palenius äänesti tyhjää. Klemolan ehdotus voitti Sundströmin ehdotuksen äänin Valtuuston puheennjohtaja Mika Tallgren totesi, että seuraavaksi ovat vastakkain Klemolan ehdotus ja kaupunginhallituksen ehdotus. Kaupunginhallituksen ehdotus on JAA ja Klemolan ehdotus on EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksellä. Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattivat Heli Ahjoniemi, Erkki Ollakka, Anu Frosterus, Päivi Hellgren, Jarkko Ilonen, Eino Hellsten, Eino Huotari, Juha Jumisko, Anja Kinnunen, Kari Laine, Timo Lehto, Satu Ahjoniemi, Harri Lindfors, Mikko OJanen, Maritta Salo, Risto Sintonen, Anna Tallgren, Mika Tallgren, Teemu Tuiskula, Raino Velin ja Tapani Ylihärsilä. Klemolan ehdotusta kannattivat Olli-Pekka Arvila, Hannamari Auvinen, Kristo Halme, Antti Henttonen, Sirkku Hopeavirta-Hanhinen, Teemu Linnakoski, Raine Klemola, Päivi Leppänen, Juho Meri, Outi PIetiläinen, Veikko Alahiiro, Mia Sundström ja Jukka Hjelm. Timo Palenius äänesti tyhjää. Kaupunginhallitus ehdotus voitti Klemolan ehdotuksen äänin 21 -

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti äänin kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén Kaupunginhallituksen kokouksessa on tapahtunut menettelyvirhe Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämäärärahakäsittelyssä. Näin ollen asia tuodaan uudestaan kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Karkkilan kaupungin erittäin heikon taloustilanteen vuoksi on edelleen perusteltua esittää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen kattaa esitetyn lisämäärärahatarpeen omalla lainalla. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, 1) että kaupunginvaltuusto muistuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaista jäsenkuntien edellyttämistä tasapainottamistoimenpiteistä ja edellyttää Karviaista edelleen esittämään uusia tasapainotustoimenpiteitä lisätalousarvion määrän edestä kuntayhtymän talouden vahvistamiseksi, 2) että kaupunginvaltuusto edellyttää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen selvittää mahdollisuutta perussopimuksen peruspääoman suuruutta koskevan määräyksen muuttamiseksi, ja 3) että kaupunginvaltuusto ei myönnä kuntayhtymän esittämää lisämäärärahaa vaan ehdottaa, että kuntayhtymän hallitus kattaa lisämäärärahatarpeen lainan otolla. Käsittely: Satu Ahjoniemi ja Risto Sintonen poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä pykälän käsittelyn ajaksi klo Mia Sundström toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan. Anna-Liisa Riekkinen toimi Satu Ahjoniemen varahenkilönä ja Juha Jumisko Risto Sintosen varahenkilönä. Juha Jumisko ehdotti Anna Tallgrenin kannattamana seuraavaa: "Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, 1) että kaupunginvaltuusto muistuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaista jäsenkuntien edellyttämistä

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: tasapainottamistoimenpiteistä ja edellyttää Karviaista edelleen esittämään uusia tasapainotustoimenpiteitä lisätalousarvion määrän edestä kuntayhtymän talouden vahvistamiseksi, 2) edellyttää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen selvittää mahdollisuutta perussopimuksen peruspääoman suuruutta koskevan määräyksen muuttamiseksi, ja 3) että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen esityksen mukaan." "Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, 1) että kaupunginvaltuusto muistuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaista jäsenkuntien edellyttämistä tasapainottamistoimenpiteistä ja edellyttää Karviaista edelleen esittämään uusia tasapainotustoimenpiteitä lisätalousarvion määrän edestä kuntayhtymän talouden vahvistamiseksi, 2) edellyttää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen selvittää mahdollisuutta perussopimuksen peruspääoman suuruutta koskevan määräyksen muuttamiseksi, ja 3) että kaupunginvaltuusto ei myönnä kuntayhtymän esittämää lisämäärärahaa vaan ehdottaa, että kuntayhtymän hallitus kattaa lisämäärärahatarpeen lainan otolla. Lainan otto ei saa heikentää Karviaisen palvelutasoa." Käsittely: Puheenjohtaja Mia Sundström totesi, että Juha Jumisko on tehnyt muutetun ehdotuksen ja asiasta äänestetään kättä ylös nostamalla. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus on JAA ja Jumiskon ehdotus EI. Mia Sundström, Timo Hongell ja Olli-Pekka Arvila kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta. Anna-Liisa Riekkinen, Heli Ahjoniemi, Jarkko Ilonen, Juha Jumisko, Päivi Hellgren ja Anna Tallgren kannattivat Juha Jumiskon ehdotusta. Juha Jumiskon ehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 6-3. Päätös: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, 1) että kaupunginvaltuusto muistuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaista jäsenkuntien edellyttämistä tasapainottamistoimenpiteistä ja edellyttää Karviaista edelleen esittämään uusia tasapainotustoimenpiteitä lisätalousarvion

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus määrän edestä kuntayhtymän talouden vahvistamiseksi, 2) edellyttää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen selvittää mahdollisuutta perussopimuksen peruspääoman suuruutta koskevan määräyksen muuttamiseksi, ja 3) että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen esityksen mukaan. Kaupunginjohtaja Tuija Telén, puheenjohtaja MIa Sundström ja Timo Hongell jättivät asiasta eriävän mielipiteen johtuen kaupungin heikosta taloudellisesta tilanteesta. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Liitteet Liite 116 Raine Klemolan muutosehdotus kv Liite 117 Äänestysluettelo kv Liite 118 Äänestysluettelo kv

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin uusi toimialarakenne 133/ /2019 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén Karkkilan kaupungin ja kaupunginjohtaja Tuija Telénin kesken laaditussa johtajasopimuksessa (KV ) asetettiin kaupunginjohtajan kehittämistehtäviin yhdeksi tavoitteeksi Karkkilan kaupungin organisaation arviointi ja kehittäminen keskeisten strategisten tavoitteiden ja tehokkaan toiminnan näkökulmasta. Tämä organisaation tarkastaminen käynnistettiin syksyn 2018 aikana toimialojen rakenteen arvioinnilla. Arviointi koski ainoastaan henkilöstöorganisaatiota, ei poliittisia toimielimiä. Arviointi perustui prosessiajatteluun, jossa keskeisinä kysymyksinä oli kaupungin tehtävien pohdinta ydinprosessien ja tukiprosessien näkökulmasta. Ydinprosesseilla tarkoitetaan niitä kaupungin tehtäviä, jotka synnyttävät lisäarvoa ulkoiselle asiakkaalle, esimerkiksi kuntalaisille tai alueen yrityksille. Tukiprosesseilla tarkoitetaan niitä kaupungin tehtäviä, jotka tuovat lisäarvon kaupungin omalle tekemiselle eli tukevat ydinprosessien toteuttamista. Toimialarakenteiden kehittämistyö käynnistettiin marraskuussa 2018 ylimmän johdon työpajalla, minkä jälkeen asiaa on esitelty alustavasti kaupunginhallitukselle joulukuussa Tämän jälkeen on tehty tarkentavaa suunnitelmaa kaupungin johtoryhmässä kevään 2019 aikana. Tarkennettu suunnitelma esiteltiin kaupunginhallitukselle kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksen yhteydessä. Karkkilan kaupungin YT-toimikunta käsitteli esitettäviä muutoksia kokouksessaan Kaupungin toimialarakennetta esitetään muutettavaksi niin, että organisaatiorakenne vastaa aiempaa selkeämmin kaupungin ydintehtäviin. Uudessa toimialarakenteessa erotetaan ydinprosessit toimialoihin ja kaupungin sisäiset tukitehtävät omaksi kokonaisuudekseen. Lisäksi uudessa rakenteessa on nostettu esiin myös erillisenä suunniteltua omistajaohjauksen kehittämistä ja sen kytkemistä aiempaa vahvemmin toimialojen substanssijohtamiseen. Toimialajohtajat vastaavat jatkossa oman toimialansa substanssiin liittyvästä omistajaohjauksen käytännön toteuttamisesta. Nämä muutokset kytketään Karkkilan kaupungin omistajaohjauksen kokonaisuuden kehittämistyöhön (omistajapolitiikka, omistajaohjauksen periaatteet, omistajaohjauksen käytännöt, konserniohje).

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Esitettävän toimialarakennemuutoksen myötä kaupunkiorganisaatiossa on jatkossa kolme toimialaa; Sivistys ja hyvinvointi, Kaupunkikehitys sekä Elinvoima. Tukiprosessit kootaan yhteen Konsernipalvelut -kokonaisuuteen. Toimialat jakaantuvat jatkossa nykyisen rakenteen mukaisesti palvelualueisiin, jotka jakaantuvat edelleen tarvittaessa palveluyksiköihin. Konsernipalvelut jakaantuu suoraan palveluyksiköihin. Sivistys ja hyvinvointi -toimiala muodostuu suoraan aiemmasta Sivistys -toimialasta ja on henkilöstön näkökulmasta nimellinen muutos. Toimialajohtajan rooli vahvistuu sivistyksen ja hyvinvoinnin omistajaohjauksen osalta. Sivitysjohtajan nimike ei muutu. Kaupunkikehitys -toimiala muodostuu suoraan aiemmasta Teknisestä toimialasta ja on henkilöstön näkökulmasta nimellinen muutos. Toimialajohtajan rooli vahvistuu kaupunkikehitykseen liittyvän omistajaohjauksen osalta. Aiempi teknisen johtajan nimike muutetaan kaupunkikehitysjohtajaksi. Elinvoima -toimiala on uusi toimiala. Siihen kootaan aiemmasta hallinnon toimialasta palvelutehtävää toteuttavat kokonaisuudet. Elinvoima -toimiala muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: elinkeinopalvelut, joukkoliikenne, työllisyydenhoidon palvelut, maahanmuuttajapalvelut (ml. kotouttaminen), kaupunkimarkkinointi sekä kaupungin kansainväliset asiat. Konsernipalvelut on uusi kokonaisuus. Siihen kootaan aiemmasta hallinnon toimialasta sekä aiemmasta erillisestä päätöksenteko ja johtaminen -kokonaisuudesta selkeät tukiprosessityyppiset kokonaisuudet. Konsernipalvelut koostuu seuraavista kokonaisuuksista: talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, hallintopalvelut, tietohallintopalvelut, viestintä ja johdon tuki. Elinvoiman toimialaan sekä konsernipalveluihin siirtyvän henkilöstön osalta toimialarakenteiden muutos tarkoittaa muutoksia myös henkilöstön asemaan ja tehtäviin. Näiden osalta käydään henkilökohtaiset keskustelut siirtyvien henkilöiden kanssa. Toimialamuutosten johdosta esitetään kaupunkiorganisaatioon kolmen uuden vakanssin perustamista. Nämä vakanssit ovat elinvoiman toimialajohtajan (elinvoimajohtaja) virka, konsernipalvelujohtajan virka sekä talouspäällikön virka. Elinvoimajohtaja on elinvoiman toimialajohtaja, virka on johtava virka ja toimialajohtaja kuuluu konsernijohtoon. Konsernipalvelujohtaja johtaa konsernipalvelut -kokonaisuutta, virka on johtava virka ja johtaja kuuluu konsernijohtoon. Talouspäällikkö on konsernipalveluiden talousyksikön päällikön tehtävä.

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Uusien vakanssien täytön osalta esitetään, että nykyinen hallinnon toimialajohtajan (talousjohtaja) virka muutetaan konsernipalvelujohtajan viraksi. Muiden uusien virkojen osalta noudatetaan kaupungin täyttölupakäytäntöä ja kaupungin hallintosäännön määräyksiä ja viroista laaditaan ennen niiden auki julistamista ja täyttöä kaupungin käytännön mukaiset tehtävänkuvaukset. Toimialat ja konsernipalvelut sekä niiden tehtävät ja rakenteet määritellään tarkemmin Karkkilan kaupungin hallintosäännössä, joka uudistetaan kevään 2019 aikana. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1) hyväksyä esitetyt toimialamuutokset niin, että kaupunginjohtajan alainen Karkkilan kaupungin henkilöstöorganisaatio jakaantuu jatkossa Sivistyksen ja hyvinvoinnin, Kaupunkikehityksen ja Elinvoiman toimialaan ja Konsernipalvelut -kokonaisuuteen, 2) että toimialojen ja konsernipalvelujen tarkemmat kuvaukset ja määritykset tehdään hallintosäännön uudistustyön yhteydessä, 3) että teknisen johtajan nimike muutetaan kaupunkikehitysjohtajaksi, 4) että hallinnon toimialajohtajan virka (talousjohtaja) muutetaan konsernipalvelujohtajan viraksi, 5) että perustetaan uusi elinvoiman toimialajohtajan virka, 6) että perustetaan uusi talouspäällikön virka, ja 7) että uusi organisaatiorakenne otetaan käyttöön syyskuusta 2019 alkaen. Käsittely: Jarkko Ilonen ehdotti Päivi Hellgrenin kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Puheenjohtaja Maritta Salo totesi, että asian pöydälle panosta äänestetään. Puheenjohtaja Maritta Salo totesi, että ne, jotka kannattavat Jarkko Ilosen pöydälle panoa nostavat kätensä ylös. Jarkko Ilosen ehdotusta kannattivat Jarkko Ilonen, Timo Hongell, Juha Jumisko ja Päivi Hellgren. Timo Hongell ehdotti, että "Kaupunginhallitus päättää

26 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ) hyväksyä esitetyt toimialamuutokset niin, että kaupunginjohtajan alainen Karkkilan kaupungin henkilöstöorganisaatio jakaantuu jatkossa Sivistyksen ja hyvinvoinnin, Kaupunkikehityksen ja Elinvoima / Konsernipalvelut -kokonaisuuteen, 2) että toimialojen ja konsernipalvelujen tarkemmat kuvaukset ja määritykset tehdään hallintosäännön uudistustyön yhteydessä, 3) että teknisen johtajan nimike muutetaan kaupunkikehitysjohtajaksi, 4) että hallinnon toimialajohtajan virka (talousjohtaja) muutetaan elinvoima / konsernipalvelujohtajan viraksi, 5) että perustetaan uusi talouspäällikön virka, ja 6) että uusi organisaatiorakenne otetaan käyttöön syyskuusta 2019 alkaen." Timo Hongellin ehdotus raukesi kannattamattomana. Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti. Täytäntöönpano: Tiedoksi henkilöstöhallinto Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén Karkkilan kaupungin hallintosääntöuudistus on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta, ja viivästymisen johdosta on perusteltua tuoda valtuustolle tässä vaiheessa tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessaan käsittelemät toimialojen muutokset. Uusittu hallintosääntö tuodaan valtuustolle käsiteltäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Uusi toimialarakenne noudattaa nykyisin voimassaolevan vuonna 2017 hyväksytyn hallintosäännön perusrakennetta, jossa kaupunginjohtajan alainen henkilöstöorganisaatio jakautuu toimialoihin, ne edelleen palvelualueisiin ja ne edelleen palveluyksiköihin. Karkkilassa on aiemmassa rakenteessa ollut kolme toimialaa; sivistyksen toimiala, tekninen toimiala sekä hallinnon toimiala. Uudessa rakenteessa (KH ) sivistyksen toimialaan on tehty nimimuutos, se on nykyisin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala. Samoin teknisen toimialan nimi on muutettu, se on

27 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nykyisin kaupunkikehityksen toimiala. Hallinnon toimiala on uudessa rakenteessa jaettu kahteen osaan; konsernipalveluihin ja elinvoiman toimialaan. Konsernipalveluihin on siirretty aiemman hallinnon toimialan koko kaupunkia ohjaavat, koordinoivat ja tukevat sisäiset palvelutehtävät, elinvoiman toimialaan on siirretty ulkoiseen palvelutuotantoon kuuluvat toiminnot. Muutokset ja uudet resurssijaot perustuvat prosessiajatteluun, jossa kaupungin ydintehtävät muodostavat toimialat ja kaupungin sisäiset tukitehtävät kuuluvat konsernipalveluihin. Toimialojen resurssimuutokset on toteutettu alkaen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Poliittiseen ohjaukseen ei ole kaupunginhallituksen toimialarakenteen muutoksia koskevalla päätöksellä esitetty muutoksia, eikä poliittiseen ohjaukseen ole valmisteilla muutoksia myöskään uuteen hallintosääntöön. Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaa ohjaa kaksi lautakuntaa: kasvatus- ja opetuslautakunta sekä vapaa-aikalautakunta. Kaupunkikehityksen toimialaa ohjaa kaksi lautakuntaa: tekninen lautakunta sekä ympäristölautakunta. Uutta konsernipalvelut -kokonaisuutta sekä elinvoiman toimialaa ohjaa kaupunginhallitus, joka ohjasi myös aiemmin vastaavista tehtävistä muodostunutta hallinnon toimialaa. Hallintosäännön uudistamisen tarve perustuu Karkkilan nykyisen hallintosäännön kehittämiseen lähemmäksi Kuntaliiton mallia. Nykyisessä Karkkilan hallintosäännössä on havaittu käytännön valmistelutyössä puutteita tiettyjen vastuu- ja ratkaisuvaltakysymysten osalta, ja uuteen hallintosääntöön tuodaan näiden osalta täydennykset, jotta hallintosääntö vastaa tarkoitustaan aiempaakin paremmin. Hallintosäännön henkilöstöorganisaation tehtävät ja ratkaisuvalta perustuvat pääsääntöisesti nykyisen hallintosäännön vastaaviin linjauksiin, mutta uudessa hallintosäännössä täydennetään linjauksia myös näiltä osin, ja uuden hallintosäännön toimialarakenne valmistellaan kaupunginhallituksen linjausten ja toimialojen päätettyjen resurssijakojen pohjalta. Kuntalain mukaan (14 Valtuuston tehtävät) kaupungin valtuusto päättää hallintosäännöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset koskien hallinnon ja toiminnan järjestämistä mukaan lukien henkilöstöorganisaatio (Kuntalaki 90 Hallintosääntö). Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille (Kuntalaki 91 Toimivallan siirtäminen). Nämä toimivallan siirrot tehdään yleisesti hallintosäännöllä tai delegointipäätöksillä. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta (Kuntalaki 38 Kunnan johtaminen). Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan (8

28 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta) kaupunginhallitus vastaa voimavarojen kohdentamisesta alaisilleen toiminnoille. Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan (16 Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta / Kaupunginjohtaja) kaupunginjohtajan tehtävänä on päättää toimialojen välisestä työnjaosta ja niiden välisestä henkilöstöresurssin jaosta. Toimialamuutoksissa on kyse kaupunginhallituksen alaisten toimintojen voimavarojen kohdentamisesta, joten asia on linjattu kaupunginhallituksessa. Muilta osin kyse on nimikemuutoksista. Toimialojen päätetyt muutokset ja resurssienjaot (KH ) liittyvät olennaisesti hallintosääntöön, ja siksikin on tarkoituksenmukaista tuoda asia tiedoksi valtuustolle. Uudessa hallintosäännössä esitetään tarkemmin toimialojen ja konsernipalveluiden kuvaukset sekä tehtävät ja ratkaisuvalta ja niiden osalta päätökset valmistellaan valtuustolle vuoden 2019 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus on linjannut (KH ), että uudet toimialamuutokseen liittyvät johtavat virat (konsernipalvelujohtaja ja elinvoimajohtaja) täytetään vasta, kun uusi hallintosääntö on hyväksytty, ja siihen asti näitä virkoja hoidetaan väliaikaisilla oto-ratkaisuilla. Kaupunginhallitus päättää esittää tiedoksi kaupunginvaltuustolle 1) päätetyt toimialarakenteen muutokset ja resurssijaon, jossa kaupunginjohtajan alainen Karkkilan kaupungin henkilöstöorganisaatio jakaantuu Sivistyksen ja hyvinvoinnin, Kaupunkikehityksen ja Elinvoiman toimialaan sekä Konsernipalvelut -kokonaisuuteen, 2) että toimialojen ja konsernipalvelujen tarkemmat kuvaukset ja määritykset tehdään hallintosäännön uudistustyön yhteydessä, 3) että teknisen johtajan nimike on muutettu alkaen kaupunkikehitysjohtajaksi ja hallinnon toimialajohtajan virka (talousjohtaja) konsernipalvelujohtajan viraksi, 4) että alkaen on perustettu uusi elinvoiman toimialajohtajan virka sekä uusi talouspäällikön virka, ja 5) että uusien toimialojen mukainen rakenne ja resurssijako on otettu käyttöön alkaen.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 Tarkastuslautakunta 19.12.2017 Aika 19.12.2017 klo 15:00-18:38 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1/8. Ehdokaslistan numero 2: listan allekirjoittaja Timo Palenius ja Raino Velin. XX_lautakunnan pk suhtvaali_kla.doc

1/8. Ehdokaslistan numero 2: listan allekirjoittaja Timo Palenius ja Raino Velin. XX_lautakunnan pk suhtvaali_kla.doc 1/8 Pöytäkirja Karkkilan kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan kokouksesta, joka pidettiin maanantaina tammikuun 26. päivänä 2015 klo 19.10-19.30, 19.50-20.00, 20.20-20.30, 20.35 20.45, 20.55 21.05 ja 21.09

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 65 18.10.2018 Yhtymähallitus 71 15.11.2018 Yhtymähallitus 81 29.11.2018 Yhtymävaltuusto 20 29.11.2018 Työterveyshuollon järjestelyt 1.1.2019 lukien Yhtymähallitus 18.10.2018 65 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

26 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016

26 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016 Mikkeli Pöytäkirja 4/2017 1 (10) Aika 21.11.2017, klo 16:00-18:09 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 169 Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 Aika 19.06.2017 klo 18:00-20:39 Paikka Karkkilasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 173

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN Konsernijaosto 18 28.09.2017 Konsernijaosto 24 18.10.2017 Kunnanhallitus 376 30.10.2017 Valtuusto 88 06.11.2017 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA 1.1.2018 ALKAEN 587/2.23.232/2014, 192/3.32.336/2015

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2018 21 Tarkastuslautakunta 09.05.2018 Aika 09.05.2018 klo 15:00-18:38 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 10 18.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017,

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2.

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 1 (9) Aika 19.12.2017, klo 16:00-18:45 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 234 14.08.2017 Kaupunginhallitus 382 27.11.2017 Kaupunginhallitus 30 29.01.2018 Kaupunginhallitus 65 26.02.2018 Kaupunginvaltuusto 13 05.03.2018 Loimaa-strategia 100/00.01.02/2017 Kh

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Sivistyslautakunta 22.05.2017 AIKA 22.05.2017 klo 18:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012, 1042/00.01.01/2012, 1043/00.01.01/2012,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Valtuusto 1/2018. Torstai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2018. Torstai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2018 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 22.3.2018 klo 14.30 15.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin omistajaohjaus

Lappeenrannan kaupungin omistajaohjaus Hallitus 57 22.03.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden osto 382/02.07.03.04/2017 EKSTPHAL 57 Etelä-Karjalan Työkunto Oy Etelä-Karjalan Työkunto Oy (jäljempänä Työkunto Oy) on Eksoten ja Lappeenrannan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 12 Vanhusneuvosto 16.05.2018 Aika 16.05.2018 klo 14:00-15:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 Mikkeli Pöytäkirja 4/2018 1 (8) Aika 17.04.2018, klo 16:00-18:14 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 12) Perusturvalautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 12) Perusturvalautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 12) Aika 20.02.2019, klo 17:04-17:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Kokouksen

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 21.03.2017 klo 14:00-17:00 Paikka Iisalmen Sairaala, kokoushuone Salmi, 2 kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 7/2018. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ESITYSLISTA 7/2018. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Evijärven kunta TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika 14.12.2018 ESITYSLISTA 7/2018 KOKOUSAIKA 14.12.2018 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Ulla Lassila

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2013 23 Hyvinvointitoimikunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 16:00-18:00 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 9) Kaavoitusjaosto

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 9) Kaavoitusjaosto Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 9) Aika 17.06.2019, klo 09:02-09:27 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena Mikkonen, puh tai sähköposti

Lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena Mikkonen, puh tai sähköposti Kaupunginhallitus 239 23.10.2017 Vammaisneuvoston asettaminen ja neuvoston jäsenistä päättäminen 184/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 23.10.2017 239 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Lisätietojen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:50-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Auran kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Tarkastuslautakunta

Auran kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Tarkastuslautakunta Auran kunta Pöytäkirja 3/2018 1 ( 10) Aika 11.09.2018, klo 08:41-14:43 Paikka Käsitellyt asiat Kunnanvirasto, valtuustosali 12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjantarkastajat 14 Kunnan taloudellisen

Lisätiedot

81 Asianro HUS/655/2018. Taustaa ja hankkeen valmistelun kuvaus

81 Asianro HUS/655/2018. Taustaa ja hankkeen valmistelun kuvaus 81 Asianro HUS/655/2018 Valtakunnallisen työterveyshuoltoyhtiön toteutuminen Selostus Asia pöydälle 27.5.2019 67. Taustaa ja hankkeen valmistelun kuvaus Valtuusto käsitteli 13.12.2018 35 julkisomisteisen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika tiistai 3.10.2017 klo 9.00 12.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Tiirismaa 4.krs Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 10 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 7.5.2019 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (5) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 7.5.2019 klo 10.00 Paikka Lisätietoja ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio SKYPE-kokous,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen Kunnanhallitus 101 13.06.2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen 177/00.04.01/2016 Kunnanhallitus 13.06.2016 101 Valmistelija: kunnanjohtaja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on käsitellyt

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018. Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018. Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 26.11.2018 klo 10.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Lappeenrannan Upseerikerho, Upseeritie 2, Lappeenranta

Lappeenrannan Upseerikerho, Upseeritie 2, Lappeenranta AIKA 17.10.2018 15:00 PAIKKA Lappeenrannan Upseerikerho, Upseeritie 2, 53900 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 7/2019

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 7/2019 Johtokunnan kokous 4.6.2019 Pöytäkirja 7/2019 PÖYTÄKIRJA 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 4.6.2019 klo 10.07 12.15 Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, Puijonlaaksontie 2, Kuopio (rak 1A, C-rappu,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/2019 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 1 (11) Tarkastuslautakunta Aika 24.01.2019 klo 15:00-16:44 Paikka Hallintokeskus, kokoustila Aalto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 4.6.2019 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (5) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 4.6.2019 klo 10.00 Paikka Lisätietoja ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, Puijonlaaksontie 2, Kuopio

Lisätiedot

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt KH 28.11.2016 382 Valtuusto päätti 20.1.2016 Lohjan kaupungin virkaorganisaation uudesta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtuusto 3/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaaren yksikkö Teollisuustie 12, Viitasaari

Valtuusto 3/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaaren yksikkö Teollisuustie 12, Viitasaari KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2018 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 26.10.2018 klo 13.00 13.15 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaaren yksikkö Teollisuustie 12,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2019 54 Tarkastuslautakunta 05.09.2019 AIKA 12:53-14:38 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika T0 16.3.2017 klo 16.00 19.35 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 9) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokousten päätösten täytäntöönpano v.

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 9) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokousten päätösten täytäntöönpano v. Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 8/2019 1 ( 9) Aika 16.04.2019, klo 09:00-09:15 Paikka Kaupungintalo kokoustila Brahe Käsitellyt asiat 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 Pöytäkirjan tarkastus 79

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian Sastamalan Vammalan toimipiste,

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Työterveys Akaasian Sastamalan Vammalan toimipiste, SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Työterveys Akaasian johtokunta Aika 08.03.2016 klo 17:00-18:30 Paikka Vammaksentie 1 Työterveys Akaasian Sastamalan Vammalan toimipiste, Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 8/ ( 11) Perusturvalautakunta Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Laihia Pöytäkirja 8/ ( 11) Perusturvalautakunta Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Laihia Pöytäkirja 8/2018 1 ( 11) Aika 19.09.2018, klo 19:00-20:46 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 68 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN. Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN. Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Dnro Kh 458/2017 (00.021) KH 8.5.2017 / 130 Kv 29.5.2017 / 56 Tausta Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

1 / 5 PÖYTÄKIRJA. Aika: :00-10:50 Paikka: Kotka, maakuntatalo

1 / 5 PÖYTÄKIRJA. Aika: :00-10:50 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 / 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 / 2018 PÖYTÄKIRJA KL/005/000202/2018 Aika: 18.1.2018 10:00-10:50 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus As. nro 1 2 Pöytäkirjanpitäjän valinta

Lisätiedot

Fofonoff Sergei Kp jäsen, poistui Hannola Janne jäsen Kemppainen Tiitu jäsen Nieminen Emilia jäsen, poistui klo

Fofonoff Sergei Kp jäsen, poistui Hannola Janne jäsen Kemppainen Tiitu jäsen Nieminen Emilia jäsen, poistui klo 6/2018 97 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 25.09.2018 klo 16:00-18:31 Kokouspaikka Palvelukoti Männikkö Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2172/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2172/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2018 1 (1) 232 Asianro 2172/00.00.01.02/2018 Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden kaupungin ja Siilinjärven kunnan työterveyshuoltojen yhtiöittäminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot