Nurmijärven kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Nurmijärvi K543

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmijärven kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Nurmijärvi K543"

Transkriptio

1 1/18 Tekla Liite nro 17 TARJOUSPYYNTÖ 81/ /2019 Jukolantien ja Venlantien kunnallistekniikan saneeraus Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Nurmijärvi Postinumero Maa Yhteyshenkilö Suomi Päivi Luoma Sähköpostiosoite NUTS-koodi Pääasiallinen osoite (URL) Nurmijärvi K543 Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä Sähköisesti osoitteessa Hankintayksikön luonne Kunta tai kuntayhtymä Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö Ei Hankinnan kohde Hankinnan nimi Jukolantien ja Venlantien kunnallistekniikan saneeraus Hankinnan tunniste 81/ /2019

2 2/18 Hankinnan kuvaus Saneeraustyö käsittää Nurmijärven Kirkonkylän alueella sijaitsevien Jukolantien ja Venlantien kunnallistekniikan saneerausta seuraavasti: - Katujen päällysrakenteiden saneeraus - Vesijohdon saneeraus (runkolinja) - Uuden hulevesiviemärin rakentaminen (runkolinja) - Kiinteistöjen tonttiliitosten uusiminen (vesijohto) sekä huleveden osalta tonttiliitokset uusina. Rakennustyön laajuus ja laatu käyvät esille työselityksestä ja suunnitelmista. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Hankkeen käynnistymisen edellytyksenä on riittävä rahoitus hankkeelle sekä Nurmijärven Veden vesijohtokunnan (20.3.) hyväksyntä suunnitelmille. Pääkohde Päänimikkeistö Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat ( ) CPV-täydentävä nimikkeistö Hankintalaji Rakennusurakka Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV) Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka? Ei Hankinta ylittää hankintalain 25 :n kynnysarvon Kyllä Hankinnan voimassaoloaika Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia Ei

3 3/18 Hankintamenettely Hankintamenettely Avoin menettely Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen Ei Sähköistä huutokauppaa käytetään Ei Hankinnan kohde jaettu osiin Ei Osatarjoukset hyväksytään Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään Ei Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä Ei Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista(1397/2016). Hankinnasta on ilmoitettu Hilmahankintailmoitusjärjestelmässä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa sekä Nurmijärven kunnan kotisivuilla issä. Hankintamenettely voidaan keskeyttää osittain tai kokonaan, mikäli yksikään tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai eivät ole vertailukelpoisia tai olosuhteet muuttuvat tarjouskilpailun aikana sellaisiksi, että hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia. Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika :00 Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa 3 kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä) Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste Halvin hinta Muutoksenhakutiedot Virallinen nimi Markkinaoikeus

4 4/18 Postiosoite Radanrakentajantie 5 Postitoimipaikka Helsinki Postinumero Maa Suomi Sähköpostiosoite Faksi Pääasiallinen osoite (URL) Tarjouspalvelun tiedot Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä Halvin hinta Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot Syöttölomakkeella Lisätietokysymykset Lisätietokysymykset on lähetettävä :00 mennessä Lisätiedot Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Liikesalaisuustiedot Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja vertailutaulukkovaiheessa) Kyllä Soveltuvuusvaatimukset Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajan tulee vakuuttaa täyttävänsä tässä tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut ehdot. Ellei jo tarjouspyynnössä ole edellytetty selvityksen toimittamista, Tilaaja voi pyytää tarjoajalta tarvittavat selvitykset ja todistukset myöhemmin sen varmistamiseksi, että Tarjoaja täyttää asettetut vaatimukset. Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhenhempia niiden esittämishetkestä. Todistukset ja selvitykset pyydetään ainakin siltä tarjoajalta, joka vaikuttavat alustavan tarjousvertailun mukaan tulevan palveluntuottajaksi. Tilaaja varaa oikeuden tarkastaa asiakirjat jo menettelyn aiemmassa vaiheessa. Vastavaat selvitykset ja todistukset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Jos tarjous jätetään ryhmittymänä (kaksi tai useampi yritys jättää tarjouksen yhdessä), kaikista ryhmittymän yrityksistä on toimitettava tarjoajan soveltuvuudesta

5 5/18 vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjoaja voidaan sulkea hankintamenettelyn ulkopuolelle, jos se ei täytä asetettuja vaatimuksia, se ei ole antanut kaikkia pyydettyjä tietoja tai se ei toimita hankintayksikön pyytämiä täydentäviä asiakirjoja asetetussa määräajassa. Mikäli urakoitsijan tilanne on muuttunut eikä urakoitsija enää täytä soveltuvuusvaatimuksia (esimerkiksi luottoluokitus), Nurmijärven kunnalla on oikeus olla tekemättä hankintasopimusta urakoitsijan kanssa ja Nurmijärven kunnalla on oikeus hankintaoikaisulla poistaa hankintapäätös ja valita tarjouskilpailun voittajaksi seuraavaksi tullut tarjoaja. Soveltuvuusvaatimukset TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET VELVOLLISUUDET Urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi-palveluun Valittava Jos kyllä Tilaajavastuuraportti Jos ei Selvitys ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä Liitettävä selvitys tarjoajan rekisteröitymisestä ennakkoperintärekisteriin. Selvitys työnantajarekisteriin merkitsemisestä Liitettävä selvitys tarjoajan rekisteröitymisestä työnantajarekisteriin. Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä Liitettävä selvitys tarjoajan rekisteröitymisestä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Kaupparekisteriote Liitettävä selvitys tarjoajan rekisteröitymisestä kaupparekisteriin. Todistus verojen maksamisesta Liitettävä todistukset tarjoajan (ja esitettyjen alihankkijoiden) lainsäädännön mukaisten verojen maksamisesta. Todistus sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta

6 6/18 Liitettävä todistus tarjoajan (ja esitettyjen alihankkijoiden) lainsäädännön mukaisten sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta Liitettävä todistus tarjoajan (ja esitettyjen alihankkijoiden) lainsäädännön mukaisten eläkemaksujen maksamisesta. Todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen Liitettävä todistus tarjoajan tapaturmavakuutuksesta. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Liitettävä selvitys työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Liitettävä selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus vähintään euroon saakka. Jos ehdokkaana on työyhteenliittymä, vastuuvakuutus tulee olla vähintään yhdellä osakkaalla. URAKOITSIJALLE ASETETUT TEKNISTÄ SUORITUSKYKYÄ JA AMMATILLISTA PÄTEVYYTTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET RALA-toimintatapojen hyväksyntätodistus tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunvarmistuksesta Tarjoajalla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystason RALAtoimintatapojen hyväksyntätodistus tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunvarmistuksesta. RALA ry:n myöntämän todistuksen voi korvata myöntäjän internet-sivustolta tulostettavalla, voimassa olevalla Yritysraportilla. Jos ehdokkaana on työyhteenliittymä, soveltuvuusvaatimus tulee täyttyä vähintään yhden osakkaan osalta. Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan: Urakkaan soveltuva yritystason RALA-toimintatapojen hyväksyntätodistus tai muu vastaava todistus ulkopuolisesti todennetusta laadunvarmistuksesta. Referenssejä yhteensä 3 kpl:tta kadun- tai tienrakennuskohteista. Referenssikohteiden urakkasumman (tarjoajan oma laskutus) tulee olla vähintään euroa/kohde.

7 7/18 Referenssit tulee olla viimeisen viiden vuoden ajalta tämän hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä taaksepäin laskettuna siten, että tämän viiden vuoden aikana on kertynyt euron laskutus/kohde. Vaihtoehtoisesti urakoitsija voi esittää teknisen soveltuvuutensa urakkaan RALA-pätevyydellä 18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut sekä 10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat. Jos ehdokkaana on työyhteenliittymä, soveltuvuusvaatimus tulee täyttyä vähintään yhden osakkaan osalta. Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan: Esitetyissä referensseissä tulee olla esitettynä vähintään seuraavat asiat: projektin nimi, sijainti, toteutusaika ja -vuosi rakennuttajan nimi, osoite ja yhteyshenkilö tarjoajan kohteeseen toimittama suoritesisältö tarjoajan oma laskutus viiden vuoden aikana laskettuna taaksepäin tämän hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä (, alv 0 %) Vaihtoehtoisesti urakoitsija voi esittää teknisen soveltuvuutensa urakkaan RALA-pätevyydellä 18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut sekä 10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat. URAKOITSIJAN TALOUDELLINEN JA RAHOITUKSELLINEN TILANNE, VAADITTAVAT SELVITYKSET Tarjoajan liikevaihto on kolmena viimeisenä päättyneenä ja tilintarkastettuna 12 kuukauden mittaisena tilikautena vähintään euroa jokaisella kolmella tilikaudella. Jos ehdokkaana on työyhteenliittymä, kokonaisliikevaihtovaatimus tulee täyttyä vähintään yhden osakkaan osalta. Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan: Tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä päättyneeltä ja tilintarkastetulta 12 kuukauden mittaiselta tilikaudelta. Tarjoajalla on riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä maksukyky hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen. Tarjoajan tulee täyttää Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa yritysraportin mukainen luottoluokitus A. Jos tarjoajasta ei ole saatavilla Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa yritysraportin mukaista luottoluokitusta, tarjoajan tulee toimittaa muun ulkopuolisen, ammattimaisen ja yleisesti tunnetun luottoluokituksia tekevän tahon todistus, jonka perusteella tarjoajan luottoluokitus vastaa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa yritysraportin mukaista luottoluokitusta A. Muun tahon antaman todistuksen tulee sisältää nimenomaan kyseisen yrityksen luottoluokitus ja tason tulee olla vähintään tyydyttävä kyseisen luottoluokittajan käyttämällä asteikolla. Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan: Luottoluokitusraportti TYÖYHTEENLIITTYMÄ JA ALIHANKINTA Tarjouksen tekijä on työyhteenliittymä Valittava Jos tarjouksen tekijä on työyhteenliittymä, tarjoajan tulee sitoutua toimittamaan aiesopimus työyhteenliittymän perustamisesta sekä vastuiden jaosta. Työyhteenliittymän osapuolten tulee vastata hankkeen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti. Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan: Työyhteenliittymältä aiesopimus työyhteenliittymän perustamisesta sekä vastuiden jaosta Jos kyllä Aiesopimus työyhteenliittymän perustamisesta sekä vastuiden jaosta

8 8/18 Tarjoaja käyttää alihankintaa Valittava Tarjoajan tulee sitoutua toimittamaan luettelo urakassa käytettävistä jo tiedossa olevista tärkeimmistä alihankkijoista ja mahdollisista asiantuntijoista. Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan: Luettelo urakassa käytettävistä jo tiedossa olevista tärkeimmistä alihankkijoista ja mahdollisista asiantuntijoista. MUUT Tarjoajalla ei ole ollut aikaisemmissa hankintasopimuksien suorituksissa Nurmijärven kunnan kanssa edellisen kolmen vuoden aikana merkittäviä tai toistuvia puutteita jonkin keskeisen vaatimuksen toteuttamisessa. Mahdollisten alihankkijoiden osalta on täytettävä vastaava Tarjoajan on jätettävä ilmoitus, onko tarjoajalla ollut edellä vaatimuskohdassa sellaisia kuvattuja puutteita aikaisemmissa hankintasopimuksissa Nurmijärven kunnan kanssa, että nämä puutteet olisivat johtaneet kyseisen aikaisemman sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen, purkamiseen, vahingonkorvauksiin tai muihin vastaaviin sanktioihin, kuten sopimus- tai viivästyssakkoihin. Mikäli tarjoajalla on ollut tällaisia puutteita aikaisemmassa hankintasopimuksessa Nurmijärven kunnan kanssa, tarjoajan tulee esittää selvitys näistä puutteista tarjouksessaan. Nämä puutteet muodostavat hankintalain mukaan hankintayksikölle harkinnanvaraisen poissulkemisperusteen. Mikäli tarjousten jättämisen jälkeen ilmenee, että tarjoaja on salannut tarjouksessaan tässä tarkoitetun puutteen aikaisemmassa hankintasopimuksessaan Nurmijärven kunnan kanssa tai antanut puutteesta virheellistä tietoa, hankintayksikkö sulkee tarjoajan pois tarjouskilpailusta. TARJOUKSEN/URAKOITSIJ AN TIEDOT Tarjouksen antajan Y-tunnus Tietoja tarjouksesta antaa (nimi, sähköposti ja puhelinnumero) Sähköpostiosoite, johon päätöspöytäkirjanote lähetetään Urakoitsijan edustaja, joka allekirjoittaa mahdollisen urakkasopimuksen. Urakoitsijan työpäällikkönä toimii Vastaavana työnjohtajana toimii Syötettävä Syötettävä Syötettävä Syötettävä Syötettävä Syötettävä Hankinnan kohteen kriteerit Jukolantien ja Venlantien kunnallistekniikan saneerausurakan kokonaishinta Kokonaisurakkahinta Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan Hankittava määrä: 1 urakka / urakka YKSIKKÖHINNAT

9 9/18 Ryhmän yleiset kriteerit Yksikköhintojen määrittely Urakkatarjouspyyntöön viitaten tarjoaja sitoutuu suorittamaan Nurmijärven Jukolantien ja Venlantien kunnallistekniikan saneerausurakassa lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. Yksikköhinnat sisältävät tarvittavan materiaalin, jos ei muuta erikseen mainita sekä kaikki työvaiheet, jotka ovat tarpeen kyseisen yksikön mukaisen työn tekemiseksi ja jotka hyvän rakennustavan mukaan kuuluvat kyseiseen työhön. Kuhunkin yksikköhintaan sisältyvät kaikki ne työt, toimenpiteet, aine- ja materiaalihankinnat, laadunvalvonta- ja viranomaismääräysten mukaiset kokeet sekä aputyöt, siivous, työnaikainen suojaus, kuten esim. kaivantojen yms. turvallisuuteen liittyvät suojaukset, telineet, koneet ja kalusto, joka tarvitaan sopimusasiakirjojen mukaisen työtuloksen aikaansaamiseksi. Samoin on yksikköhintoihin sisällytettävä kustannukset niiden nimikkeiden edellyttämistä suorituksista, joita yksikköhintaluettelossa ei litterointijärjestelmästä tai se tarkkuudesta johtuen ole mainittu, mutta jotka muiden sopimusasiakirjojen tai hyvän rakennustavan mukaan sisältyvät urakkaan. Yksikköhintoihin (sekä tuntihintoihin) sisältyvät työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset sekä yleiskulut, myös työnjohtokulut. Maksut suoritetaan vain sekä työn, että materiaalin osalta täysin valmiista suoritteesta. Yksikköhintoja käytetään sellaisenaan sekä lisäyksissä että hyvityksissä. Yksikköhinnat tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa. Erikseen mainittujen suoritteiden materiaalin toimittaa rakennuttaja. Tämä materiaali luovutetaan veloituksetta urakoitsijan käyttöön. Luovutuksen jälkeen tarpeellisten nostojen, kuljetusten ja muiden töiden tulee sisältyä yksikköhintaan. Määrät mitataan teoreettisina määrinä, jollei muuta sovita. Määrä jota ei teoreettisesti voida mitata, selvitetään riittävillä vaaituksilla ja mittauksilla työkohteessa. Veloitusperusteena käytetään ensisijaisesti yksikköhintoja, tuntihintojen käytöstä sovitaan erikseen etukäteen valvojan kanssa. Maa-, pohja- ja kalliorakenteet Jätepuun ja kasvillisuuden poisto Hyötypuun hakkuu (m2) Valaisinpylvään siirto Pintamaan poisto Asfaltin jyrsintä

10 10/18 Asfalttipäällysteen poisto, kaatopaikalle Asfalttipäällysteen sahaus/leikkaus Reunatuen purkaminen Tonttiliittymien pintamateriaalit (uudelleen asennus) Perustusrakenteet Teräslevyarina Pohjarakenteet Rakenteen yhteydessä oleva salaoja 110 Salaojaliitos nyk. kaivoon Salaojakaivo 315 T 315/200 umpikansi 40 tn Routaeriste

11 11/18 Maaleikkaukset ja -kaivannot Maaleikkaus, erittelemätön Putkikaivannon kaivu Keskikokoinen kompakti tuentaelementti, vuokrattu Väliaikainen teräsponttiseinä Penkereet, maapadot ja täytöt Luiskatäyte Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) Alkutäyttö murskeesta Lopputäyttö murskeella Päällys- ja pintarakenteet Suodatinkangas N3

12 12/18 Jakava kerros Sitomaton kantava kerros AB 16 / 100 (40 mm) AB 11 / 100 (40 mm) ABK 22 / 120 (50 mm) Kivituhkapäällyste Piennartäyte Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset Upotettava reunatuki betonista S170 asennettuna maakosteaan betoniin Kasvillisuusrakenteet Paikalla tehtävä kasvualusta nurmikoille (m3rtr)

13 13/18 Nurmikko A3 Vesihuollon järjestelmät Hulevesiviemäri (vietto) M 250 Hulevesiviemäri(vietto) M 400 Hulevesiviemäri (vietto) M 110 Hulevesiviemäri liitos nykyiseen kaivoon Hulevesitarkastuskaivo M Ø 560/315 Hulevesitarkastuskaivo M Ø 800 Kaivon kansiston säätö Vesijohto M 160

14 14/18 Vesijohto M 110 Vesijohto M 63 Vesijohto M 40 Venttiili 40 mm putkelle Venttiili 63 mm putkelle Venttiili 110 mm putkelle Venttiili 160 mm putkelle Huuhteluposti Vesijohdon liitos nykyiseen

15 15/18 Kalusto ja henkilötyö Rakennusmies Rakennusammattimies Kuorma-auto Pyöräalustainen kaivukone (KKHp) < 20 tn Pyöräalustainen kaivukone (KKHp) > 20 tn Kasvillisuusrakenteet Paikalla tehtävä kasvualusta nurmikoille Nurmikko A3 Muut tiedot Hankintayksikön esittely sijaitsee Keski-Uudellamaalla. Kunnassa on noin asukasta ja se on väkiluvultaan Suomen suurin kunta.

16 16/18 Kokonaismäärä tai laajuus Hankinta ylittää hankintalain 25 :n kynnysarvon. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset lähetetään sähköisesti Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista osoitteessa Laskutus ja maksuehto Laskutuksessa käytetään ensisijaisesti sähköistä verkkolaskutusta. Laskutusosoite: /Tekninen keskus Verkkolaskutusosoite OVT Operaattori CGI Hylkäämisperusteet Tarjoaja, joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjottujen palvelujen tulee olla tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä määriteltyjä vaatimuksia. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. Myöhastynyttä tarjousta ei oteta tarjouskilpailussa huomioon. Tarjoajan tulee hyväksyä tämän tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimusluonnos ilman ehtoja ja varauksia. Sopimusmenettely Hankinnasta tehdään kirjalliset sopimukset Tilaajan ja valittujen tarjoajien kesken. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna käytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä kun ehdokkaat tai tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen tiedoksi. Tilaajan ja valittujen toimittajien välille syntyy sitovat sopimukset vasta kun hankintasopimukset on allekirjoitettu. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tietoa hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Tarjoajan on merkittävä liikesalaisuuksina pitämänsä tiedot. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä kuvatulla tavalla, hankintayksiköllä on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena.

17 17/18 Päätöksenteon perusteet Tarjousten käsittelyvaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksen tiedoksianto 6. Päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen odottaminen 7. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Urakoitsijan valinta perustuu alimpaan kokonaishintaan. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuserimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asia Hyvinkään käräjäoikeudessa. Liitteet ja linkit Liitetiedostot _Jukolantien ja Venlantien kunnallistekniikan saneeraus_ pdf Urakkaohjelma_Jukolantie-Venlantie kunnallistekniikan saneeraus_ pdf B_Asemapiirustus.pdf _Kaivokortit_Jukolantie_Hulevesi.pdf LIITE_4_Huuhtelu-_ja_naytteenottokaytannot.pdf B_Pituusleikkaus_Jukolantie.pdf LIITE_5_PKTO-14_Putkikaivantojen_tuentaohje.pdf LIITE_3_Venttiilien_tekniset_vaatimukset.pdf LIITE_2_Muovisten_vesijohtoputkien_tekniset_vaatimukset.pdf B_Kaivokortit_Venlantie_Hulevesi.pdf Piirustusluettelo_B_ pdf Yksikköhintaluettelon etusivu_jukolantie-venlantie kunnallistekniikan saneeraus_ pdf 5884-N_Nykytilakartta_Vesihuolto.pdf Työselostus_B.pdf B_Pituusleikkaus_Venlantie.pdf _Valaistussuunnitelma_valaistuslaskenta.pdf Maaraluettelo_Kadut_B.pdf Nurmijärven Sähköverkko Oy - Jukolantie-Venlantien urakkaan liittyvät asiakirjat.pdf B_Tyyppipoikkileikkaukset_tuennat.pdf LIITE_1_Johtokartoitusohje.pdf Turvallisuusasiakirja_Jukolantie-Venlantie kunnallistekniikan saneeraus_ pdf Maaraluettelo_Vesihuolto_B.pdf

18 18/18 Allekirjoittajat Nimi Titteli Pertti Mastosalo vt Kunnallistekniikanpäällikkö

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139897 Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Infrapalvelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 145043 Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Tuusulan kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Kuntakehitys ja tekniikka / yhdyskuntatekniikka / Jyrki Sjöblom.

Tuusulan kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Kuntakehitys ja tekniikka / yhdyskuntatekniikka / Jyrki Sjöblom. 1/8 TARJOUSPYYNTÖ TUUDno-2017-190 Lahelanpelto II esirakentaminen Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992 Kaupunginhallitus 11.2.2019 liite nro 10 (1/10) TARJOUSPYYNTÖ 221362 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden hankinta Pääilmoitus 207869 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden hankinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Tuusula Hankintayksikön yhteystiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Tuusula Hankintayksikön yhteystiedot 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 130182 Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Tuusula Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja

Lisätiedot

Laitilan kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Laitilan kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 140056 Kansallinen hankintailmoitus_ Homeettomaksi siivousurakka Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kankaanpään liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Vedenkäsittelyurakka Hankintayksikön yhteystiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kankaanpään liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Vedenkäsittelyurakka Hankintayksikön yhteystiedot 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 119642 Kankaanpään liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Vedenkäsittelyurakka Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Postinumero

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=116908&tpk=9c61c5dd d8-bb7b- 3b32b4ea8d51

Lappeenrannan kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=116908&tpk=9c61c5dd d8-bb7b- 3b32b4ea8d51 02.03.2017 1/8 262/02.08.00.02/2017 Virallinen nimi Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai Liikuntatoimi hankintapalvelut Postiosoite / Villimiehenkatu 1 Postitoimipaikka Postinumero 53101 Maa Lappeenranta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Tarjouspyyntö Päiväys Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Puotila Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Tarjouspyyntö Päiväys Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Puotila Oy 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 272381 2723 Marjaniemenkulma Kylpyhuoneiden kunnostus Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Sipoon kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Tekniikka ja ympäristö.

Sipoon kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Tekniikka ja ympäristö. 1/10 TARJOUSPYYNTÖ KaVi134055 Eriksnäsintien jalkakäytävän rakentaminen Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekniikka ja ympäristö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Anttilanrannan kaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen

TARJOUSPYYNTÖ Anttilanrannan kaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 128283 Anttilanrannan kaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Tuusula Postinumero 04301 Maa Suomi

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen HANKE Jokioisten kunnan asfaltointityöt vuonna 2018 optio(-2019) Asfaltointityöt 2(6) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2018 optio(-2019) HANKINTAMENETTELY Kyseessä on Jokioisten

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 179621 Rymättylän koulun pihan liikuntapaikat Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Sipoon kunta. Tarjouspyyntö Päiväys

Sipoon kunta. Tarjouspyyntö Päiväys 1/9 TARJOUSPYYNTÖ KaVi 213899 Martinkyläntien liikenneympyrän rakentaminen Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Sipoo Postinumero 04130 Maa Suomi Yhteyshenkilö Heidi

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Katusaneeraus ja asfaltointityöt 2018 TARJOUSPYYNTÖ

HATTULAN KUNTA Katusaneeraus ja asfaltointityöt 2018 TARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KUNTA Katusaneeraus ja asfaltointityöt 2018 2(5) TYÖN NIMI Katusaneeraus ja asfaltointiurakka 2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992 Päiväys 22.01.2019 Kaupunginhallitus 11.2.2019 liite nro 9 (1/12) TARJOUSPYYNTÖ 218937 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden hankinta Pääilmoitus 207869 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan

Lisätiedot

Sodankylän kunnan hoidossa olevien sorapintaisten yksityisteiden syysmuokkaus

Sodankylän kunnan hoidossa olevien sorapintaisten yksityisteiden syysmuokkaus 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 137927 Sodankylän kunnan hoidossa olevien sorapintaisten yksityisteiden syysmuokkaus Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys Kankaanpään kaupunki. Liikuntatoimi / sivistystoimisto Pirjo Koskensalo

Kankaanpään kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys Kankaanpään kaupunki. Liikuntatoimi / sivistystoimisto Pirjo Koskensalo 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 179489 Yleisurheilukenttätarvikkeet Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kankaanpään kaupungin päällystystyöt 2018, optio

TARJOUSPYYNTÖ Kankaanpään kaupungin päällystystyöt 2018, optio 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 176923 Kankaanpään kaupungin päällystystyöt 2018, optio 2019-2020 Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Kankaanpää Postinumero 38701 Maa Suomi Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys Kankaanpään kaupunki.

Kankaanpään kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys Kankaanpään kaupunki. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 140276 Ateriakuljetukset Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Kankaanpää Postinumero 38701 Maa Suomi Yhteyshenkilö Sanna Heinineva +358 445772629

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan osoite Y-tunnus

Lisätiedot

Huittisten kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Huittisten kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 188945 1. Hankintayksikkö ja yhteystiedot Hankintayksikkö Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Huittinen Postinumero 32700 Maa Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=121660&tpk=0bb15d1b-2d d5- d8030b073db3. Puhelin Telefax Internet

Naantalin kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=121660&tpk=0bb15d1b-2d d5- d8030b073db3. Puhelin Telefax  Internet 1/7 121660 Tulkkauspalvelut Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100 Maa Suomi +358 444171465 NUTS-koodi riikka.soderlund@naantali.fi Suomi FI http://

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Mikkelin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 TARJOUSPYYNTÖ Vesi 123129 Vuolingontien jätevedenpumppaamon saneerausurakka 1. Hankintayksikkö ja yhteystiedot Hankintayksikkö Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Mikkelin Vesiliikelaitos

Lisätiedot

Kävelykeskustan periaatesuunnitelman yritysvaikutusten arviointi (yrityskysely)

Kävelykeskustan periaatesuunnitelman yritysvaikutusten arviointi (yrityskysely) 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2017-001244 Kävelykeskustan periaatesuunnitelman yritysvaikutusten arviointi (yrityskysely) Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Torialueen rakentaminen

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Torialueen rakentaminen Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Torialueen rakentaminen 18.05.2016 09:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013568

Lisätiedot

Sähköisesti osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/helsinkiksv?id=104188&tpk=3d5f2d10-7e0a-4fd4-bda8-01ad4799a128

Sähköisesti osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/helsinkiksv?id=104188&tpk=3d5f2d10-7e0a-4fd4-bda8-01ad4799a128 1/8 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2017-001579 Raitioliikenteen kehittämisohjelma: Liikenneviiveselvitys Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite PL 2100 Postitoimipaikka Postinumero 00099 Maa Helsingin

Lisätiedot

Sipoon kunta. Tarjouspyyntö Päiväys

Sipoon kunta. Tarjouspyyntö Päiväys 1/8 TARJOUSPYYNTÖ KaVi119817 Sipoon kunnan päällystystyöt 2017 Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Sipoo Postinumero 04130 Maa Suomi Yhteyshenkilö Katja Jaranne +358

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

Porin kaupungin hankintapalvelut. Tarjouspyyntö Päiväys

Porin kaupungin hankintapalvelut. Tarjouspyyntö Päiväys 1/9 TARJOUSPYYNTÖ Pori 2019-1125 Siltapuistokadun kiertoliittymän parantaminen Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Porin kaupunki Postiosoite PL 15 Postitoimipaikka

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H / HEL Päiväys

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H / HEL Päiväys 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H111-15 / HEL 2015-007373 Kivikon hiihtohallin asiakaspalvelu ja lipunmyynti sekä kahvilatoiminta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Karkkilan kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 174169 Vuosiurakoitsija Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilapalvelu

Lisätiedot

TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT OSALLISTUMISEHDOT, VANTAANJOEN PUTKISILTOJEN YLEISSUUNNITTELU

TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT OSALLISTUMISEHDOT, VANTAANJOEN PUTKISILTOJEN YLEISSUUNNITTELU TARJOUKSEN SOVELTUVUUSLIITTEET, TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT OSALLISTUMISEHDOT, VANTAANJOEN PUTKISILTOJEN YLEISSUUNNITTELU Tarjoajan on täytettävä alla mainitut soveltuvuusvaatimukset. Mikäli tarjouksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Päiväys Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto.

Tarjouspyyntö Päiväys Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto. 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 181851 Hangon kaupungin asfalttiurakkakilpailutus 2018 Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Hanko Postinumero

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 143465 Röntgen-lausuntojen ja UÄ-tutkimusten kilpailutus Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100 Maa Suomi Yhteyshenkilö Kristian

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Murskatut kiviainekset ja luonnon kivennäismaa-ainekset ja optio 2020

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Murskatut kiviainekset ja luonnon kivennäismaa-ainekset ja optio 2020 1/14 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 141989 Murskatut kiviainekset ja luonnon kivennäismaa-ainekset 2018-2019 ja optio 2020 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Postiosoite

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Katujen puhdistuspalvelut /Hiekoitushiekan poisto 2018 ja optio / Kansallinen hankintailmoitus

TARJOUSPYYNTÖ Katujen puhdistuspalvelut /Hiekoitushiekan poisto 2018 ja optio / Kansallinen hankintailmoitus 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 177294 Katujen puhdistuspalvelut /Hiekoitushiekan poisto 2018 ja optio 2019-2020 / Kansallinen hankintailmoitus Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys Kankaanpään kaupunki.

Kankaanpään kaupunki. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys Kankaanpään kaupunki. 1/7 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 205466 n kaupungin sähköenergian hankinta I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postinumero 38701 Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus

Kansallinen hankintailmoitus 10.04.2017 1/7 120085 Kansallinen hankintailmoitus Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai Hallintopalvelut Postiosoite Postitoimipaikka Postinumero 91600 Maa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. 1. Hankintayksikön yhteystiedot: 2. Hankinnan tiedot: Y-tunnus: Katu- tai postiosoite: Keskustie 9. Postinumero: 44800

Tarjouspyyntö. 1. Hankintayksikön yhteystiedot: 2. Hankinnan tiedot: Y-tunnus: Katu- tai postiosoite: Keskustie 9. Postinumero: 44800 Tarjouspyyntö: Tahkonpolun koulun kiinteistön kameravalvonta 1/6 Tarjouspyyntö 1. Hankintayksikön yhteystiedot: Hankintayksikön nimi: Pihtiputaan kunta Y-tunnus: 0243027-4 Katu- tai postiosoite: Keskustie

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 12.4.2017 TARJOUSPYYNTÖ KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Nurmijärven kunta Ympäristötoimi PL 37 01910 Nurmijärvi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee tutkimuspöytiä: yleis- ja gynekologisia tutkimuspöytiä sekä gynekologisia tutkimustuolia.

Tarjouspyyntö koskee tutkimuspöytiä: yleis- ja gynekologisia tutkimuspöytiä sekä gynekologisia tutkimustuolia. Tarjouspyyntö: Tutkimuspöydät ja -tuolit (puitesopimus) 1/5 Tarjouspyyntö 1. Hankintayksikön yhteystiedot: Hankintayksikön nimi: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus: 2220682-7 Katu- tai postiosoite:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Kankaanpään Liikuntakeskus peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Pääurakka, Rakennustekniset työt

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Kankaanpään Liikuntakeskus peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Pääurakka, Rakennustekniset työt 1/9 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 119155 Kankaanpään Liikuntakeskus peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Pääurakka, Rakennustekniset työt I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen

Lisätiedot

Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit

Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2013-005356 Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta

Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H142-13 Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Maritta Jääskeläinen puh. fax

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ Suun terveydenhuollon perushoitopalvelut Naantalin kaupungin yli 18- vuotiaille asiakkaille

OSALLISTUMISPYYNTÖ Suun terveydenhuollon perushoitopalvelut Naantalin kaupungin yli 18- vuotiaille asiakkaille 1/8 OSALLISTUMISPYYNTÖ 200813 Suun terveydenhuollon perushoitopalvelut Naantalin kaupungin yli 18- vuotiaille asiakkaille Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys

Kankaanpään kaupunki. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys 1/12 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 219490 Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / talotekniikkaurakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) I Kohta: Hankintaviranomainen

Lisätiedot

H055-16, HEL

H055-16, HEL 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H055-16, HEL 2016-005392 Maunula-talon monitoimisalin AV-laitteet 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi Vastaanottaja: Raili Alanko puh. +358

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 208646 Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluina hankittavat lymfa- ja fysioterapiat sekä rintamaveteraaneille ostopalveluina hankittavat avo- ja kotikuntoutus Hankintayksikön yhteystiedot

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus 8:02 Tarjoukset 26.9.2013 klo 12.00 mennessä

Lisätiedot

H / HEL

H / HEL 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H098-15 / HEL 2015-007732 KORJAUSILMOITUS: Liikuntaviraston tila- ja kurssivarausjärjestelmä 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Kostio Harri Suomi puh. fax harri.kostio@hel.fi

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Koverharin entisen terästehtaan tiili- ja massajätteen kaatopaikan sulkemissuunnittelu

TARJOUSPYYNTÖ Koverharin entisen terästehtaan tiili- ja massajätteen kaatopaikan sulkemissuunnittelu 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 119309 Koverharin entisen terästehtaan tiili- ja massajätteen kaatopaikan sulkemissuunnittelu Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan Office 365 -kehitystyö

Mäntsälän kunnan Office 365 -kehitystyö 27.08.2018 TARJOUSPYYNTÖ DNRO 339/2018 SIVU 1 / 8 Tarjouspyyntö Dnro 339/2018 Mäntsälän kunnan Office 365 -kehitystyö 1. Hankintayksikkö Nimi Mäntsälä/Konsernipalvelut/Tietohallintopalvelut Y-tunnus 0129261-5

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Osallistumispyyntö: Teuvan kunta - päiväkodin rakennusurakka

Osallistumispyyntö: Teuvan kunta - päiväkodin rakennusurakka Osallistumispyyntö: Teuvan kunta - päiväkodin rakennusurakka Tämä osallistumispyyntö koskee Teuvan kunnan päiväkodin rakennusurakkaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön

Lisätiedot

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ ToTi Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, maalämpöurakka

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ ToTi Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, maalämpöurakka 1/8 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ ToTi 133224 Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, maalämpöurakka I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys-

Lisätiedot

1/8. Konepalvelu Kiviharju Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

1/8. Konepalvelu Kiviharju Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 177294 / Katujen puhdistuspalvelut /Hiekoitushiekan poisto 2018 ja optio 2019-2020 / Kansallinen hankintailmoitus (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 131199 Muuttopalvelut Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100 Maa Yhteyshenkilö Suomi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 102738 Julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero

Lisätiedot

Tuusulan kunta. Tarjouspyyntö Päiväys

Tuusulan kunta. Tarjouspyyntö Päiväys 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 181730 Kellokosken koulun lähiliikuntapaikan rakennusurakka Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Hyryläntie 16 Postitoimipaikka

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys Järvenpään kaupunki. Järvenpää K186

Järvenpään kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys Järvenpään kaupunki. Järvenpää K186 1/12 TARJOUSPYYNTÖ JARDno-2019-103 Kinnarin koulun alue vaihe II Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Järvenpää Postinumero 04400

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 234190 Tapauskohtaiset henkilökuljetukset Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100 Maa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ YHTEISKUNNALLISET VELVOLLISUUDET JA KELPOISUUSEHDOT. Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot:

MÄNTSÄLÄ YHTEISKUNNALLISET VELVOLLISUUDET JA KELPOISUUSEHDOT. Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: MÄNTSÄLÄ YHTEISKUNNALLISET VELVOLLISUUDET JA KELPOISUUSEHDOT Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan osoite Y-tunnus Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite Allekirjoitus

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Kaupunkikehityksen toimialalue TARJOUSPYYNTÖ. Konepalvelut

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Kaupunkikehityksen toimialalue TARJOUSPYYNTÖ. Konepalvelut RIIHIMÄEN KAUPUNKI Kaupunkikehityksen toimialalue TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön nimi Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla Hilma hankintailmoitusjärjestelmän kautta

Lisätiedot

Kauppakassit Naantalin kaupungin alueelle

Kauppakassit Naantalin kaupungin alueelle 1/7 103687 Kauppakassit Naantalin kaupungin alueelle Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100 Maa Suomi Hannele Saarinen +358 0503302453 NUTS-koodi hannele.saarinen@naantali.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. 1. Hankintayksikön yhteystiedot: 2. Hankinnan tiedot: Y-tunnus: Katu- tai postiosoite: Keskustie 9. Postinumero: 44800

Tarjouspyyntö. 1. Hankintayksikön yhteystiedot: 2. Hankinnan tiedot: Y-tunnus: Katu- tai postiosoite: Keskustie 9. Postinumero: 44800 Tarjouspyyntö: Päiväkodin portit 1/6 Tarjouspyyntö 1. Hankintayksikön yhteystiedot: Hankintayksikön nimi: Pihtiputaan kunta Y-tunnus: 0243027-4 Katu- tai postiosoite: Keskustie 9 Postinumero: 44800 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.2) Yhteishankinta 1/13. Postitoimipaikka Postinumero Puhelin

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.2) Yhteishankinta 1/13. Postitoimipaikka Postinumero Puhelin 1/13 3811-2016 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Turku Postinumero 20101 Maa Suomi Jari Suistovaara +358 505870443 jari.suistovaara@turku.fi

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 203507 Oikomishoidon kojeet 1. Hankintayksikkö ja yhteystiedot Hankintayksikkö Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot