Nätkin koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nätkin koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6"

Transkriptio

1 Nätkin koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004). Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Koulujen omat opetussuunnitelmat on laadittu Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman ja perusteiden pohjalta. Laatikoidut asiat koskevat yhteisesti kaikkia kaupungin peruskouluja. Tämä opetussuunnitelma on voimassa lukuvuoden Sitä päivitetään seuraavan kerran vuoden 2006 keväällä. Sisällysluettelo: 1. Arvot ja toiminta-ajatus 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa 4. Opetuksen toteuttaminen 4.1. Fyysinen oppimisympäristö 4.2. Koulun toimintakulttuurin kuvaus 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Opetuksen mahdolliset painotukset 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 7.1. Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 8. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen 9. Valinnaisaineiden opetus 10. Yhteistyö esiopetuksen kanssa 11. Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa 12. Kodin ja koulun yhteistyö 13. Yhteistyö muiden tahojen kanssa 1

2 14. Suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi 15. Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet 16. Ohjaustoiminta opiskelun tukena Työelämään tutustumisen järjestelyt 17. Kerhotoiminnan järjestäminen 18. Tukiopetuksen järjestäminen 19. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Koulun tukitoimenpiteet ongelmien ilmetessä Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen peruskoulussa Mahdollisimman kattava luettelo koulussa ilmenevistä hoito- ja toimenpidetarpeista Erityisopetukseen ottaminen/ siirtäminen Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Erityistä tukea vaativan nivelkohdat koulun/ yksikön vaihtuessa 20. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus 21. Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin Oppilaan arvioinnin pääperiaatteet Savonlinnassa Oppilasarviointi Savonlinnan peruskouluissa Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta Päättöarviointi 22. Opinnoissa etenemisen periaatteet Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 23. Todistukset 24. Tietostrategia 25. Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 26. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa 2

3 1. Arvot ja toiminta-ajatus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasa-arvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon oppilaiden yksilöllisyys. Nätkin koulun toiminta-ajatus Koulumme luo oppilaalle vanhempien tukemana turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa hän voi hankkia perustiedot ja taidot kehittyäkseen itseään arvostavaksi ja toiset huomioivaksi, yhteistyökykyiseksi, itseohjautuvaksi, työtä ja tekemistä arvostavaksi ja ympäristöstään vastuuta kantavaksi ihmiseksi. 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Nätkin koulun kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet perustuvat valtakunnallisiin tavoitteisiin. Liite 1 Valtioneuvoston asetus 1435/2001 Kasvatus on tärkeä koulua ja kotia yhdistävä asia. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet liittyvät kiinteästi yhteen. Nätkin koulun vanhemmat ja koulun henkilökunta painottavat seuraavia tavoitteita koulun kasvatus- ja opetustyössä. Tavoitteet on työstetty ensin yhdessä opetushenkilöstön kanssa ja lopullisesti laadittu sidosryhmille tehdyn kyselyn pohjalta. - oikean ja väärän erottaminen ja rehellisyys - hyvät tavat - toisten huomioonottaminen ja yhteistyökykyisyys - vastuullisuus - erilaisuuden hyväksyminen ja ihmisoikeudet - oppimaan oppiminen - oppimisen ilo - työnteon ja oppimisen arvostaminen - kansainvälisyys - kestävä kehitys - terveyden ylläpitäminen - turvallisuus - myönteinen minäkuva 3

4 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa Alla olevassa taulukossa on Savonlinnassa noudatettava tuntijako. Koulukohtaisen taito- ja taideaineen kohdentamisesta voidaan päättää myös joka vuosi erikseen koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Aine Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus ,5* ,5 A-kieli B-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Koulukohtainen taito- tai taideaine Kotitalous Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 Valinnaiset aineet Oppilaan valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä Savonlinnassa toteutuva , ,5 tuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli Savonlinnassa toteutuva , ,5 enimmäistuntimäärä * sisältää 0,5 h kaikille oppilaille pakollisen tietotekniikan kurssin 4

5 4. Opetuksen toteuttaminen Konstruktivistinen eli ns. "uusi oppimiskäsitys" tarkoittaa pähkinänkuoressa seuraavaa: Konstruktivistinen oppimiskäsitys on näkökulma, jossa oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. Tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava tekijä on se, mitä oppija jo ennestään tietää ja häntä opetetaan sen mukaisesti. Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppimista. Oppiainekohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen yhteyteen kohtaan 26 on laitettu työtapaehdotuksia. Opetuksen jaksotus on pedagoginen mahdollisuus, josta päätetään koulukohtaisesti. Savonlinnan perusopetuksessa noudatetaan luokilla 1-9 neljän jakson mallia. Jokaisen jakson päätteeksi on oppilasarviointi. Taito- ja taideaineiden valinnaisuus toteutetaan 3.-6.luokilla neljässä jaksossa, joista kaksi luokkakohtaisesti. Muu jaksotus päätetään lukuvuosittain luokkakohtaisesti pedagogisin perustein. Vuorokurssijärjestelmän ajoitus : parillisella luvulla alkava lukuvuosi 2.vuorokurssi, parittomalla 1.vuorokurssi yleisopetuksessa. Pienryhmät soveltavat vuorokurssijärjestelmää oppilaspohjan mukaisesti. 5

6 6

7 4.1. Fyysinen oppimisympäristö (+ vahvuudet, - kehitettävää) Koulurakennus v.1964 käyttöön otettu punatiilinen koulu, jossa opetustiloja kolmessa kerroksessa - toiveena lisäsiipi liikuntatiloineen - kouluverkkosuunnitelman toteutuminen ohjaa investointiosan hankkeita - vuosikorjaukset ajantasaisesti Piha-alueella leikkitilaa sisäpihalla ja metsikössä sekä pelitilaa koulun urheilukentällä - lisää pelikenttiä pikkuoppilaiden tarpeisiin - piha-alueelle leikkivälineitä oppilaiden iloksi - vastuuta iltakäyttäjille piha-alueen kunnossapitoon (valvontakamerat käyttöön 2007) - rinteen talviturvallisuus annettu suunniteltavaksi uudelleen + luonnonläheinen, turvallinen ja leikin mahdollistava koulupiha Sisätilat 10 perusopetusluokkaa ja pienluokkatilat 1.-2.luokat (kielelliset erityisvaikeudet) ja 1.-3.luokat ( merkittävät käytös-, sopeutumis- ja tunne-elämän vaikeudet) TN- ja TS-luokka liikuntasali ja pukuhuonetilat ATK-luokka musiikkiluokka erityisopetustila ja terveydenhoitajan työtila keittiö ja ruokala opettajainhuone ja kansliatilat sosiaalitiloja henkilökunnalle varastotiloja pommisuoja - pien- ja suurryhmäopetustiloja tarvitaan lisää - ruokalaan lisää tilaa - liikuntasalitilaa lisää sekä koulu- että iltakäyttäjien tarpeisiin - opetushenkilökunnan sosiaalitilat puutteelliset - varasto- ja säilytystilat puutteelliset - erikoisluokkia (ku, erityisopetus luokkatilojen yhteyteen ) - tilat aamu- ja iltapäivätoiminnalle + siisti, viihtyisä, lämmin ja ilmastoitu oppimisympäristö Koulun lähiympäristö Teemme työtä maalla kaupungissa mäntymetsän keskellä. Luonto on meitä lähellä sekä fyysisesti että opetuksellisesti. - Taksioppilaiden tarkoituksenmukaiset tuonti- ja noutopaikat kaipaavat lisäsuunnittelua - Parkkipaikalle lisää auto- ja lämmityspaikkoja Karhuvuoren luontopolku käytössä kaikkina vuodenaikoina. Nätkin koulu ja kaupungin metsätoimi kunnostivat yhteistyössä jo maastoon hävinneen polun v Polku palvelee sekä koulua että koko kyläyhteisöä virkistäytymis- ja opetustarkoituksessa. Reitti kulkee vaihtelevassa maastossa ja opaskirjaa seuraten kulkija saa monipuolista luonto- ja 7

8 metsätietoutta. Polun pituus on 2,5 kilometriä ja polulle on koululta matkaa noin 0,5 km. Polulle on rakennettu pitkospuut, laavu ja useita pysähdyspaikkoja. + ympäristökoulun Ekoteko, joka antaa hyvät puitteet luonnossa liikkumiseen ja luonnossa oppimiseen. Hiihtomaa Punaposki rakennettiin koulun ja vanhempainyhdistyksen aloitteesta v.1998 koulun viereen. Halusimme tarjota lapsille mahdollisuuden hiihdon alkeiden opetteluun, mäen laskuun ja pienimuotoiseen mäkihyppyyn sekä oppitunti- että vapaa-ajan käyttöä silmälläpitäen. Punaposki on ahkerassa käytössä lumitilanteesta riippuen. Pikkuoppilaiden hiihdonopetuspaikka koulun lähellä. Yhdyslatu vie Nyrkkimäen valaistulle ladulle. - alueen kunnostus ja latupohjien hoito järjestettävä aikaisempaa säännöllisemmäksi - vesottava uudelleen v.2007 Nyrkkimäen valaistu kuntorata palvelee opetusta lähietäisyydellä. Syksyllä suunnistetaan kartoitetulla alueella, talvella hiihtotunneilla mennään Nyrkkimäkeen. Luontoretkeily ja marjastus soveltuvat myös alueelle hyvin. Tanhuvaaran urheiluopistolla luokat ja valinnaisuusryhmät voivat nauttia monipuolisesta lajivalikoimasta ja välineistä opetusharjoittelijoiden ja opettajien ohjauksella. Tanhuvaara sijaitsee 8 km matkan päässä koulusta. - Tanhuvaaran palvelut ovat pääasiassa maksullisia Opetusvälineet ja laitteet LIIKUNTA JA URHEILU Pelivälineet, pallot, suojukset ja pelipaidat - kadonneet ja käytössä rikkoontuneet välineet vaativat jatkuvaa uusimista + välinevalikoima monipuolinen ja opetussuunnitelman mukainen Yleisurheiluvälineet + opetussuunnitelman mukaisesti - koulun kenttä soveltuu huonosti yleisurheilun opettamiseen, suorituspaikat Kyrönniemen kentällä Voimisteluvälineet ja salin kiinteät varusteet + opetussuunnitelman mukaisesti - uusimisen ja korjaamisen tarvetta yleisesti Luonnossa liikkuminen; hiihto, suunnistus ja retkeily (suksia, sauvoja, monoja, lumikenkiä, kompasseja, karttoja, retkikeittimiä) + runsaasti hyviä karttoja eri mittakaavassa piha-alueelta ja lähiympäristöstä + panostus luonnossa liikkumiseen näkyy myös välineissä TEKSTIILITYÖ + ompelukoneita määrällisesti riittävästi - osa koneista vanhoja - konehankinnoissa keskityttävä jatkossa samaan ompelukonemerkkiin + opetusvälineitä opetussuunnitelman mukaisesti - AV-laitteisto puuttuu luokkatilasta + internet-yhteys toimii + varastotilaa riittävästi - varastokaapit sisustettava tehokkaampaa käyttöä ajatellen + luokkatila rauhallinen ja valoisa - käytävän kaapistot ajanmukaistettava - luokkatila pieni suurille oppilasryhmille - oppilaiden säilytyslaatikot ala-arvoiset 8

9 TEKNINEN TYÖ + pöydät + asiallinen purunpoistojärjestelmä - purunpoisto epäkunnossa tammikuussa osa työstökoneista (höylä sirkkeli) + puutyötila + kaapisto + puuvarasto - tulityöpiste puuttuu - maalaamossa ei käytön kannalta riittävää ilmanvaihtoa - spraymaalauskaappi puuttuu ATK Tietokoneluokassa 9 kpl tietokoneita, joista kaikki verkossa ja kaikissa luokissa ja opettajienhuoneessa käyttökelpoiset koneet, koneet hankittu osin Suomi Tietoyhteiskunnaksi projektin tuella + ATK -luokka asianmukainen välineiltään, joskin tiloiltaan pieni ja tunkkainen + verkko toimii asianmukaisesti + dataprojektori (4kpl) + luokkakoneet asianmukaisia + kannettavia koneita opetusryhmien ja opettajien käyttöön + digitalisointi kunnossa (kaapeliverkotus ja digiboxit) LUMA AINEET + LUMA -materiaali uusittu LUMA projektin yhteydessä ajanmukaiseksi ja monipuoliset työtavat mahdollistavaksi + ISVET materiaali käytössä - FY KE materiaali täydennetty sisältöjen perusteella uuden OPS:n mukaiseksi KIELET Englanti Uuteen ajanmukaiseen kirjasarjaan (YES -kirjasarja) siirrytty kaikilla luokka-asteilla.. Kirjasarjaan sisältyy esim. oppilaan oma CD-levy, josta hän voi kuunnella kirjan kappaleita myös kotona. + Alfa Soft ohjelma, joka ei ole sidottu kirjasarjaan. Tehtävät ovat monipuolisia ja auttavat opetuksen eriyttämisessä sekä kertaamisessa + tietokoneita riittävästi henkilökohtaiseen harjoitteluun ohjelman avulla luokkatunneilla + ATK luokassa voi harjoitella pareittain jakotunneilla - oheismateriaalia (kirjoja, sanakirjoja yms.) on välttävästi - sanakirjoja hankittava lisää + CD/ soittimia riittävästi Saksa A2 +materiaali hyvä + videot ja cd:t käytössä - tietokoneohjelmat puuttuvat - kirjasarja osin vanhentunut MUSIIKKI Soittimet (akustiset kitarat 12 kpl, sähkökitara, bassokitara, 5-kieliset kanteleet 15kpl, rumpusetti, rytmisoittimia, pianot 4kpl kellopelejä, metallofoneja ja ksylofoneja) + monipuolinen soitinvalikoima mahdollistaa laadukkaan musiikinopetuksen 9

10 + äänentoistolaitteisto asianmukainen - bänditoimintaa varten tarvitaan lisävälineitä; rumpusetti, kannettava äänentoistolaitteisto, rytmisoittimet - hankittava klassisen musiikin perusäänitteistö + erillinen musiikkiluokka + Suomi tietoyhteiskunnaksi hankkeesta haussa musiikkiluokan korkeatasoinen tietokone musiikkiohjelmistoineen KUVATAIDE Omaan kaappiin koottuna yhteisiä tarvikkeita, joita täydennetään tarpeen mukaan (värejä, siveltimiä, kuvamateriaalia, painantatarvikkeita: linokaivertimia, sabloonoita, kaiverrusalustat, värit) + kaapin sisällys kunnossa -lainojen, palautusten ja puutelistojen merkintää kehitettävä - hankittava lisää linokaivertimia OPPILASKIRJASTO Oppilaskirjasto sijaitsee kirjaston vastuuopettajan luokkatilassa, erillistä kirjastotilaa ei ole +aihepiiriltään vanhentuneita tai huonokuntoisia kirjoja poistettu koulun omassa kirjakirpparissa ja paperinkeräyksen kautta +ryhmälukukirjoja ja sarjakirjoja eri luokka-asteille +lukuharrastuksen tukemiseksi kartutettu koulun omaa diplomikirjavarastoa vuosittain +yhteistyötä kaupunginkirjaston kanssa lisätty; kirjastovierailut ja kirjastoauton pysäkki koululla joka toinen keskiviikko, mahdollisuus luokan omaan kirjastokorttiin - toiveena erilliset kirjastotilat -nykylapsia kiinnostavia kirjoja lisättävä oppilaiden luettavaksi KÄSIKIRJASTO + runsaasti lähdemateriaalia eri oppiaineisiin, + ajankohtaista pedagogista kirjallisuutta saatavilla + luokkakäyttöön hankittu tietokirjasarjoja ja lintu-, kasvi- ja eläinkirjasarjoja - maantiedon lähdekirjat vanhentuneita, samoin tietokirjasarjat - musiikin tietokirjat vanhentuneita - kala- ja sienikirjat puuttuvat VIDEOT + videoita eri opiskelualueista monipuolisesti. Videovastaava auttaa nauhoituksessa toiveiden mukaan + videoluettelo kirjallisena ja tietokoneella - videolainan kirjaamista kehitettävä (luokkiin unohtumiset) DIAT + diasarjoja eri oppiaineista runsaasti - osin vanhentunutta materiaalia - vanhoja rainoja säilytetään nostalgiasyistä AV välineet + käyttökelpoisia piirtoheittimiä, diaheittimiä, kasetti- ja CD -soittimia sekä luokkatelevisioita ja -videoita + luokissa uusittu piirtoheitinkanta + joka kerroksessa uusi taulutelevisio ( 32 ), joka toimii myös tietokoneen näyttönä KALVOSARJAT 10

11 + uusia runsaasti ja monipuolisesti eri oppiaineisiin + mukana myös vanhoja, mutta osin käyttökelpoisia - sarjat vajaita (täydennys yhteistyönä naapurikoulujen kanssa kka:t vastuuhenkilöinä) KARTAT JA KUVATAULUT + karttoja määrällisesti OPS:n mukaisesti - kartat huonokuntoisia ja osa kartoista ei vastaa nykyisiä maantieteellisiä olosuhteita + kuvatauluja runsaasti eri alueilta (uskonto, historia, kasvit, eläimet) sekä uusia että myös perinteisiä, mutta käyttökelpoisia + dvd-kartasto ladattavissa tietokoneille 4.2. Koulun toimintakulttuurin kuvaus Ajanmukaiset ja viihtyisät koulutilat luovat pohjan hyvälle oppimiselle. Tärkeää on myös koulun koko henkilökunnan ja oppilaiden luoma työskentelyilmapiiri. Koulun toimintakulttuurilla on vahva yhteys turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luomiseen. Koulun oppimisympäristö rakentuu paitsi fyysisistä myös sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä. Oppimisympäristöön vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä ovat mm. kouluyhteisön jäsenten vuorovaikutus ja yhteistyö. Psyykkiseen oppimisympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat esim. asenteet ja tunteet. Vastuu oppimisympäristön suunnittelusta on aikuisilla, mutta ilman kaikkien kouluyhteisön jäsenten apua sen toteuttaminen ei onnistu. Mukaan tarvitaan opettajien lisäksi koulun muu henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja erilaisten sidosryhmien edustajat. Oppilaan kasvun ja oppimisen tukeminen Vahvistamme oppilaan itsetuntoa ja minäkuvaa tukemalla kunkin luovuutta, itseohjautuvuutta ja oman toiminnan arviointia hänen omat lähtökohtansa huomioiden antamalla tilaa kokeiluille, erilaisille ratkaisuille ja toimintatavoille ilmaisutaidon keinoin rikastuttamalla mielikuvitusta kirjallisuuden, musiikin ja kuvataiteiden avulla kehittämällä monipuolisesti käden taitoja ja liikunnallisuutta tarjoamalla vastuuntuntoa kehittäviä leikkejä, pelejä, tehtäviä ja tilanteita ohjaamalla käyttämään jo opittuja toimintatapoja ja taitoja uuden oppimisessa opastamalla perustelemaan mielipiteitä, valintoja ja päätöksiä ohjaamalla tekemään suunniteltuja ja realistisia tavoitteita omassa työskentelyssä tarjoamalla runsaasti mahdollisuuksia arvioida omaa työskentelyä sekä suullisesti että kirjallisesti Pyrimme koulussamme aikuisten ja lasten sekä lasten keskinäiseen toimivaan vuorovaikutukseen ja yhdessäoloon opiskellen suunnitelmallisesti erilaisissa ryhmityksissä ja ympäristöissä ohjaten hyviin ja luonteviin käytöstapoihin toisia kunnioittaen ja huomioon ottaen olemalla tasapuolisia, rehellisiä ja oikeudenmukaisia arvostaen ja hyväksyen myös erilaisuutta Tavoitteemme on luoda kaikille avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri 11

12 ohjaamme oppilasta pohtimaan, epäilemään, kertomaan ja kysymään opittavista ja itseään kiinnostavista asioista osoitamme, että he ovat hyväksyttyjä epäonnistumisista huolimatta ja onnistuvat lopulta, vaikka pieninkin askelin annamme oppilaille aikaa oppia ja tuemme heitä tarpeen mukaan Pyrimme luomaan oppilaille ajanmukaisen, motivoivan ja mielenkiintoa herättävän oppimisympäristön selkeät tavoitteet ovat opiskelun pohja ajankohtaisuus lisää mielenkiintoa kannustaminen saa jaksamaan vaalimme oppimisen iloa hyväksymme sen, että erehdyksiä sattuu ja niistä opitaan koulun arkea piristävät retket, vierailut, tutkimuskohteet, esitykset, näyttelyt, juhlat ja kulttuurielämykset oppilaiden taidot ja osaaminen ovat keskeisesti esillä koulun arjessa ja juhlassa Tavoitteemme on luoda terveyttä edistävä ja turvallinen ilmapiiri. Ohjaamme oppilasta toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen tekemään valintoja, jotka edistävät hänen omaa terveyttään luomaan itselleen hyvät arkipäivän terveystottumukset ymmärtämään liikunnan merkityksen terveydelle tarkkailemaan omaa toimintakykyään ja hyvinvointiaan kunnioittamaan kaikkien fyysistä koskemattomuutta ehkäisemään väkivaltaa ja kiusaamista liikkumaan, pelaamaan ja leikkimään koulupäivän aikana iloitsemaan ja nauttimaan leikin maailmasta yhdessä toisten lasten kanssa Lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi haemme tarvittaessa apua ja teemme yhteistyötä lasten vanhempien kanssa terveydenhoitajan, erityisopettajan, kuraattorin, koulupsykologin, kasvatusneuvolan ja muiden ammattiauttajien kanssa Oppilaan varusteet koulussa - ulkokengät jätetään aina eteiseen - kännykät ovat tuntien aikana suljettuina ja pulpetissa tai repussa - lelut ja vaihtokortit kuuluvat oppitunneille vain lelupäivinä - vaatteet ja jalkineet nimikoidaan kotona - löytötavaroita säilytetään käytävälaatikoissa, monistamossa ja koulun kansliassa - sisäliikunnassa voimisteluasu, pyyhe ja tossut (jos oppilas ei liiku paljain jaloin) - ulkoliikunnassa opettajan ilmoittaman urheilulajin vaatima varustus Jos liikuntavarusteita (esim. sukset, luistimet) pyydetään, ne tuodaan kouluun. Lopullinen päätös sään sopivuudesta tehdään koulussa oppitunnin alkaessa. Oppilaiden suksien, monojen ja luistinten kunto ja koko on syytä tarkistaa hyvissä ajoin ennen talviliikuntakauden alkamista Tutkimukset osoittavat, että monet kouluikäiset ovat rapakuntoisia. Koulu pyrkii auttamaan tilannetta tuntikehyksen suomin resurssein. Kunto kehittyy liikkumalla. Vanhempia kehotetaan harkitsemaan kotona, onko lapsen kyyditseminen autolla kouluun ja koulusta pitemmän päälle ajateltuna järkevää lapsen kunnon ja terveyden kannalta. Liikuntatapahtumat ja turnaukset Koulun oppilaat osallistuvat eri liikunta- ja urheilulajien kilpailuihin - oman koulun taso 12

13 - kaupungin taso oppilaiden taitotaso huomioiden myös - piiritaso - valtakunnan taso Toiminta kaupungin yhteisen kilpailukalenterin mukaisesti vuorovuosittain Oppilaita kannustetaan osallistumaan kilpailuihin. Matka-, lisenssi- ja ruokakustannuksiin anotaan avustuksia liikuntatoimelta ja vanhempainyhdistykseltä. Osallistuminen on oppilaille maksutonta. Liikenne 1. ja 2.luokan oppilaiden polkupyörän käyttöä koulumatkoilla ei voi liikenneturvallisuussyistä pitää suotavana. Vanhempien toivotaan omalta osaltaan korostavan liikennesääntöjen noudattamista ja valvovan lastensa polkupyörien varustetasoa ja kypärän käyttöä. Koulun kanssa polkupyörillä liikuttaessa kypärän käyttö on matkaan lähtemisen edellytys. Tilojen käyttö koulutuntien ulkopuolella Koulun ovet aukeavat aamuisin klo Oppilaat voivat tulla omaan luokkaansa odottamaan oppituntien alkamista. Edellytyksenä on se, että tarvittaessa poistutaan kohteliaasti siistijöiden työn takia käytävään rauhallisesti odottamaan luokan läpikäyntiä ja muutoin keksitään rauhallisesti omaa tekemistä luokassa. Jos koulu alkaa klo 9 tai myöhemmin tunnin alkamista odotetaan pihassa ja sisään tullaan reppujen kanssa vasta kellonsoitosta. Kuljetusoppilaat pääsevät aamuisin sisään liikuntasalin ovesta klo 7 alkaen. ATK-luokassa työskennellään kouluajan ulkopuolella vain opettajan luvalla ja valvonnassa. Koulun liikuntasali on iltapäivisin oppilaille tarkoitettujen liikuntakerhojen käytössä. 4-H -iltapäiväkerho toimii kulloinkin vapaana olevissa tiloissa (lkv ts-luokassa). Koulun piha on myös iltaisin lasten käytössä leikkiä, pelaamista, skeittailua ja toisten tapaamista varten. Oleskelulupa voidaan perua epäasiallisen käyttäytymisen vuoksi (kielenkäyttö, ilkivalta, tupakointi ja huumaavat aineet) Iltakäytön ongelmien vuoksi kouluun asennetaan v valvontakamerat. Kentänpuoleinen ovisyvennys suljetaan jatkossa kiinteillä ovirakennelmilla. Kummioppilastoiminta 1.-luokkalaiset ovat kummioppilaita ja 6.-luokkalaiset toimivat kummeina. Kummioppilastoiminnan tavoitteet parantaa koulun yhteishenkeä tuoda vaihtelua koulutyöhön ja välitunneille ennaltaehkäistä koulukiusaamista luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia Koulutulokkaiden sopeutuminen kouluun helpottuu turvallisuudentunne lisääntyy apua käytännön tilanteisiin hauskaa yhdessäoloa Kummien sosiaaliset taidot kehittyvät itsetuntemus lisääntyy ongelmanratkaisutaidot kehittyvät 13

14 yhteisvastuu ja kyky yhteisten asioiden hoitamiseen kehittyy Kummit ja kummioppilaat toimivat yhdessä tunneilla ja välitunneilla, ruokailussa ja juhlissa spontaanisti ja suunnitelmien mukaan Opintoretket ja leirikoulut Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kotiseudun mahdollisuudet ja ohjelman niveltyminen opetussuunnitelmaan. Kohteet valitaan luokkakohtaisesti. Retkisuunnitelma käsitellään koulutuslautakunnassa käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Kustannukset katetaan luokanopettajan ja vanhempien yhdessä päättämällä tavalla, päivärahat VESO:n mukaisesti. Vanhempaintoimikunnalta on anottavissa avustusta leirikouluja varten. OPH:n ohjeiden mukaisesti kaikkien oppilaiden on yhdenvertaisesti pystyttävä osallistumaan lukuvuosisuunnitelmassa hyväksyttyyn koulun ulkopuoliseen toimintaan varallisuudesta riippumatta. Suunnitteluvaiheessa päätetään toimintatavoista retken tai leirikoulun peruuntuessa. Opettajaa ei voida velvoittaa koulun ulkopuoliseen toimintaan. Juhlat ja yhteiset tapahtumat, näyttelyt Yhteiset tapahtumat ovat tärkeä osa kodin ja koulun yhteistyötä. Tavoitteena on tuoda oppilaiden erilainen osaaminen kaikkien ihasteltavaksi. Vuoden yhteisistä tapahtumista päätetään lukuvuosisuunnitelman yhteydessä, jolloin nimetään myös tapahtumien vastuuhenkilö. Toimintasuunnitelma tiedotetaan kodeille etukäteen syystiedotteen osana ja koulun kotisivuilla. Avoimet ovet Opetustoiminta on julkista. Vanhemmat ovat tervetulleita kouluun seuraamaan lapsensa koulunkäyntiä. Ajankohta sovitaan mielellään etukäteen opettajan kanssa. Tiedottaminen Syystiedote jaetaan kaikkiin koteihin syyskuussa. Koko lukuvuoden ajan säilytettävä tiedote sisältää mm. koulun yhteystiedot, järjestyssäännöt ja lukuvuoden päätapahtumat. Koulun kotisivut sisältävät mm. - toimintasuunnitelman - valinnaisuustarjonnan - työajat - luokat ja opettajat - luokkakohtaisen osuuden - vanhempaintoimikunnan tiedotteen ja kerhotiedotteen - ajankohtaista -osuuden - palauteosuuden Kevättiedote toukokuussa kertoo luokkakohtaisen palautteen lukuvuoden työstä ja onnistumisista sekä yhteenvedon koko koulua koskettavista päälinjoista. Syksyn vanhempainillassa esitellään luokkakohtaiset opetussuunnitelmat, kasvatustavoitteet ja arvioinnin perusteet ja siihen liittyvät todistuspohjat. Koulu- ja luokkakohtaisia tiedotteita lähetetään koteihin tarpeen mukaan. Ulospäin tiedottamisesta päätetään tapauskohtaisesti. 14

15 Päivänavaukset Päivän työn alkaessa hiljennytään hetkeksi yhteiseen päivänavaukseen. Maanantaisin luokanopettaja käy päivänavauksessa luokkansa kanssa läpi tulevan viikon päätapahtumat. Perjantaisin kokoonnutaan yhteiseen salipäivänavaukseen seurakunnan työntekijän vastuuvuorolla ja juhlapyhien alkaessa. Oppilaiden osaamista tuodaan tällöin esille vastuuvuoron mukaisesti. Muina päivinä päivänavaus välitetään keskusradion kautta. Opettajat ja luokat vastaavat päivänavauksista vuoroviikoin lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. Opetus- ja koulunkäyntiavustajaharjoittelijat Toimimme Joensuun Yliopiston OKL:n projektiharjoittelukouluna. Ohjaamme opiskelijaa sekä opetuksen ja kasvatuksen perustyössä sekä erillisissä painotusprojekteissa painottaen oman työn kehittämistä ja yhteistyötä. Koulunkäyntiavustajaharjoittelijamme tulevat pääosin Savonlinnan Ammattiopiston Lehtiniemen toimipisteestä ja Savonlinnan Kristillisestä opistosta Ritalanmäestä. Harjoittelijat toimivat luokka-avustajina. Ohjaava opettaja voi halutessaan ottaa vastaan myös näyttötutkintoja. Tanhuvaaran Urheiluopiston liikuntaohjaajaharjoittelijat työskentelevät koulumme liikuntatunneilla opettajien ohjatessa ja arvioidessa harjoittelun kulkua tehtyjen suunnitelmien mukaisesti Koulun toimintakulttuurin käsikirjassa on kuvattu kouluyhteisön jäsenten vuorovaikutus ja yhteistyökäytänteet yhteiset pelisäännöt - työaika - oppitunnit - poissaolot - jousto - ruokailun valvonta - välituntivalvonta - koulun tilojen käyttö kouluajan ulkopuolella - opettajan yhteistyöajan rajaaminen - kuljetusoppilaat ryhmässä - luokkaretki- ja leirikouluohjeisto - uuden henkilöstön perehdyttäminen - vastuualueet - opettajan tekemät hankinnat päätökset ja avoimuus kehityskeskustelut työjärjestyksen laatiminen opettajien kokoukset opettajien koulutus henkilökunnan yhteistyön tukeminen henkilökunnan virkistyminen 15

16 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Savonlinnan kaupungin yhtenä painopistealueena on kulttuuri ja kansainvälisyys. Pidämme tärkeänä, että oppilaille tarjottava kielivalikoima säilyy mahdollisimman monipuolisena. Kielitaidolla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli esim. tulevaisuuden työelämässä. Haluamme pitää huolen myös siitä, että oppilaalla on mahdollisuus jatkaa valitsemansa kielen opiskelua hänen vaihtaessaan koulua oman kaupungin sisällä. Savonlinnassa käytetään kaupungin yhteistä kielivalintalomaketta vapaaehtoisen A-kielen valinnassa. Kielenopetuksessa voidaan muodostaa eri koulujen oppilaista yhteisiä ryhmiä, jos omassa koulussa ei ole tarpeeksi vapaaehtoisen kielen valinneita. Näin taataan oppilaalle mahdollisuus laajempaan kieliohjelmaan. Oppilaan kielipolku perusopetuksen aikana (luokat 1-9): Kaikki oppilaat aloittavat A-kielen (englanti) opiskelun peruskoulun kolmannella luokalla. Sitä opiskellaan peruskoulun loppuun asti ja sen viikkotuntimäärät ilmenevät allaolevasta taulukosta. Oppilaat voivat ottaa opinto-ohjelmaansa myös vapaaehtoisen A-kielen, jonka opiskelu alkaa kaikissa kouluissa 4.luokan keväällä. Vapaaehtoiseksi A-kieleksi oppilas voi huoltajansa kanssa valita saksan. Normaalikoululla on mahdollisuus valita myös ranska. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu jatkuu peruskoulun loppuun asti alla olevassa taulukossa olevien viikkotuntimäärien mukaan. Ryhmien perustamisesta päätetään tapauskohtaisesti. Periaatteena on taata mahdollisimman monille kaupungin oppilaille tilaisuus opiskella itselleen toinen ns. pitkä kieli. Seitsemännellä luokalla alkaa kaikilla oppilailla toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opiskelu. Tämän jälkeen oppilaalla on peruskoulussa mahdollisuus ottaa ohjelmaansa vielä yksi valinnainen kieli, jonka opiskelu alkaa tavallisimmin kahdeksannella luokalla. Se voi olla oppilaan valinnan mukaan joko saksa, ranska, venäjä tai italia. Sitä on yleensä sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla 2 viikkotuntia. Tätä kieliohjelmaa päivitetään tarvittaessa saatujen kokemusten perusteella. Aine Yht. A-kieli (englanti) Vapaaehtoinen A-kieli (saksa) B-kieli (ruotsi) Valinnaiset sa, ra, ve, ita

17 6. Opetuksen mahdolliset painotukset Kaupungin perusopetuksen tuntijaossa on taito- ja taideaineiden sekä kielien asemaa vahvistettu, koska kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoissa (kulttuuri ja kansainvälisyys) niitä pidetään tärkeinä. Kaupungin asettamien painotusalueiden huomiointi Kielenopetus Englanti - jaettuja ryhmiä muodostetaan suunnitellusti tuntikehyksen antamissa puitteissa - ollaan mukana kansainvälisessä yhteistyössä apurahojen puitteissa - kielten valinnaisuus päätetään lukuvuosittain Saksa - tarjotaan saksaa A2-kielenä kaupungin tuntijaon mukaisesti omassa koulussa ( aloittava 4.lk klk. 2007) Taito- ja taideaineet - valinnaisuusopetuksessa opiskellaan syventävästi eri taito- ja taideaineita. Opettajien erityistaidot ja kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon ko. tunteja jaettaessa - ilmaisukasvatus on liitetty valinnaisuusopetukseen. Vuosittain haetaan Läänin taidetoimikunnan apurahaa eri alueiden kehittämistyöhön (teatteri, tanssi, kirjallisuus) - koulun kuoro tarjoaa suurelle lapsijoukolle mahdollisuuden oppia nuoteista laulamista ja oikeaa äänenmuodostusta. Soittavat oppilaat toimivat instrumenteillaan säestystehtävissä ja musiikki-ilmaisu ja esittämisen ilon on yhteistä kaikille - pikkukuoro 1.-2.luokan oppilaille perustuu laulamisen ja esittämisen iloon Kulttuuri ja kansainvälisyys - kansainvälisyysprojekteja toteutetaan Opetushallituksen ja EU:n tuella apurahojen puitteissa vuosittain lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. Lukuvuosien painotukset Nätkin koulussa Yhdessä muutokseen Nätkillä; Muuttuva koulu-projekti Päiväkoti-iltapäivätoiminta-koulu-yhteistyön kehittäminen - päivähoidon ja sivistystoimen yhdistymisen huomioiminen aluetasolla - yhteistyökäytänteiden uudelleenarviointi ja kehittäminen - yhteisen vision luominen - kaupunkikohtainen työryhmäsuunnittelu - yhdysluokkapedagogiikka Kodin ja koulun yhteistyö - käytänteiden uudelleenarviointi - tiedotteiden ja tiedottamisen ajanmukaistaminen Oppilaskunta ja yritteliäisyys 17

18 - oppilaskuntatoiminnan käynnistäminen - oppilaiden vastuun lisääminen yhteisten asioiden päätöksenteossa - osallisuuden lisääminen - arkipäivän yritteliäisyys Luku-Suomi hanke sisältää - Savonlinnan kaupunginkirjaston kanssa tehtävää yhteistyötä - Luku -diplomin suorituksen kaikilla oppilailla - Koulukirjastotoiminnan kehittämistä - Opastusta kirjastoauton palvelujen käyttöön Ympäristökasvatus ja luonnossa liikkuminen sisältää - Ympäristökasvatussuunnitelman( uusittu lkv ) täytäntöön panoa - koulun luokkakohtaisen ympäristökasvatussuunnitelman toteuttamisen vuosiluokittain - vuosittaisen ympäristöpäivän - retkeilyä luonnossa eri vuodenaikoina sekä luokittain että koko koulu yhdessä 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Jokaisella Savonlinnan peruskoululla on säännöt tms. asiakirja, joihin sisältyy tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Niiden sisältöön ovat päässeet vaikuttamaan työyhteisö, oppilaat ja heidän huoltajansa Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 1) Miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön 2) Miten oppilas noudattaa sääntöjä 3) Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat 4) Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetut tavoitteet Nätkin koulun järjestyssäännöt Järjestyssäännöt käydään läpi koko koulun kanssa syyslukukauden alkaessa 1.kouluviikolla yhteisissä salitilaisuuksissa rehtorin johdolla. Opettajat työstävät ja syventävät keskustelua luokissaan. Rangaistuskäytännöt ja korvausvelvollisuus tahallisissa rikkomuksissa ovat osa järjestyssääntöjä. Tilakohtaiset säännöt käydään läpi ko. opetuksen alkaessa. Yhteisiin pelisääntöihin palataan yhteisissä päivänavauksissa lukuvuoden aikana ennakoivasti koulun tapakasvatussuunnitelman mukaisesti (liikenne, Fair Play, juhlakäyttäytyminen, ruokailu, ystävyys, erilaisuuden hyväksyminen ja ulkoiset käytöstavat). Yhteiset tilakohtaiset aikuisia ja lapsia koskevat pelisäännöt (TN,TS,LI,välitunnit,ATK ja muut vastuualueet) on kirjattu koulun Toimintakulttuurin käsikirjaan. 18

19 Tavoitteet Tarkoituksena on luoda kaikille turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työympäristö. Pyrimme noudattamaan hyviä tapoja ja kasvamaan ystävällisiksi, auttavaisiksi ja rehellisiksi sekä käyttäytymään rakentavasti ristiriitatilanteissa. Koulumatka Koulumatkoilla kuljetaan viivyttelemättä kotiin, noudatetaan liikennesääntöjä ja huolehditaan siitä, että jokainen saa kulkea koulutiensä rauhassa. Kolmasluokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat voivat pyöräillä koulumatkansa. Polkupyöräilijöiltä edellytetään kypärän käyttöä ja jalankulkijoilta heijastimen käyttöä oman turvallisuutensa takia. Välitunti välitunnin vietän ulkona koulun pihassa, sovitulla alueella. Ulos menen viivyttelemättä asianmukaisesti pukeutuneena. tullessani kouluun klo 8 odotan koulun alkua rauhallisesti omassa luokassa, myöhemmin tullessani odotan ulkona kellonsoittoon asti lumipallojen heittely kielletty talvella pelaan kentällä vain pallolla, en siis kiekolla en häiritse toisten leikkejä toverin väkivaltainen kohtelu, kiusaaminen, kiroilu ja muu sopimaton käyttäytyminen on kielletty en aja pyörällä enkä skeittaile pihassa klo välitunnilta palattaessa menen rauhallisesti suoraan luokkaan koulun keittiöpäädyssä oleskelu on kielletty turvallisuussyistä kuljen vain sovituista ulko-ovista Työskentely koulussa pidän yllä työrauhaa luokassa ja käytävillä keskityn tuntityöskentelyyn ja teen tehtävät parhaan taitoni mukaan suoritan aina koulusta annetut läksyt ja tehtävät huolellisesti huolehdin, että päivittäiset koulukirjat ja tarvikkeet ja urheiluvälineet ovat aina mukana ja kunnossa käsittelen koulutarvikkeitani ja työvälineitäni huolellisesti ja hankin kadonneen tilalle uuden Ruokailu ruokailussa käyttäydyn sovittujen sääntöjen mukaisesti ja noudatan hyviä tapoja Siisteys ja järjestys noudatan siisteyttä ja järjestystä koulun kaikissa tiloissa ja koulualueella jätän päällysvaatteet ja kengät oppitunnin ajaksi eteiseen hyvään järjestykseen vieraillessani muissa luokissa jätän toisten tavarat rauhaan ja luokan siistiin kuntoon jos aiheutan tahallisesti vahinkoa tai vahinko aiheutuu järjestyssääntörikkomuksesta, korvaan tekoni seurauksista aiheutuvat kulut Koulun erityistiloissa TN-, TS- ja ATK -tiloissa noudatan tilojen omia järjestyssääntöjä Ongelmatilanteet Ongelmatilanteita selvitetään vastuuntunnon kehittämisen pohjalta. 19

20 VASTUUN PORTAAT 1. väärän teon myöntäminen 2. teon ymmärtäminen vääräksi 3. anteeksipyyntö niiltä henkilöiltä, joita on kohdellut epäoikeudenmukaisesti 4. teon sovittaminen tarvittaessa 5. lupaus siitä, että teko ei toistu 6. lupauksen noudattamisen seuranta Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja Kriisitoimintamallin mukaisesti Rangaistukset Rangaistuksia käytetään toistuvissa ja vakavissa käyttäytymisen ongelmatilanteissa, jotka vaarantavat kouluyhteisön turvallisuutta ja opiskelun esteetöntä sujumista. jälki-istunto (enintään 2h) luokasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi tekemättömien tehtävien suorittaminen koulupäivän jälkeen (enintään 1h) Rangaistavia tekoja ovat - toistuva tehtävien tekemättä jättäminen - luvaton poissaolo - asiaton kielenkäyttö - väkivaltaisuus ja kiusaaminen - opettajan ohjeiden noudattamatta jättäminen - tahallinen vahingonteko - tupakointi alle 18v. koulupäivän aikana Ennen rangaistuksen täytäntöönpanoa kuullaan oppilasta ja ilmoitetaan asiasta oppilaan huoltajalle. Vaikeimmissa koulun turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa voidaan käyttää myös muita Perusopetuslain ja -asetuksen turvallista oppimisympäristöä koskevia määräyksiä. 20

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Leppälän koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa turvallisessa ympäristössä Uudet opetussuunnitelmalinjaukset 23.11.2015 Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA Opsii!

VANHEMPAINILTA Opsii! VANHEMPAINILTA 6.9.2016 Opsii! ILLAN SISÄLTÖ Ops - mitä uutta? Arvioinnin ja arviointikäytänteiden muutokset Kaikki koodaataan! Laaja-alainen osaaminen ja valinnaisuus OPS MITÄ UUTTA VAI MITÄÄN UUTTA?

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa Perusopetukseen valmistava opetus -opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa 23.9.2016 1. Kokkola/Hollihaan koulu Väestö ja kielisyys

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh.

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 24 19.09.2017 24 Perusopetuksen

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot