Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Talousveden pilaantuminen bensiinihiilivedyillä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Talousveden pilaantuminen bensiinihiilivedyillä"

Transkriptio

1 JOENSUUN VESI Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Talousveden pilaantuminen bensiinihiilivedyillä Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23693P001

2 Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 1 (19) PMY/LKO Sisällysluettelo 1 Johdanto Kuvaus tapahtuneesta Verkostovedessä todetut haitta-aineet Tutkimukseen osallistuneet Tutkimuskohteiden kuvaus Sijainti ja naapurusto Toimintahistoriat Tuleva käyttö Tapahtuma-ajan säätila Verkostoveden tutkimukset Rantakylän alkalointilaitoksella suoritetut tutkimukset Maaperä- ja pohjavesitutkimukset Maa- ja kallioperä sekä topografia Pohjavesi Hule- ja pintavedet Aikaisemmat tutkimukset Maanäytteenotto kairaamalla Maanäytteenotto kaivinkoneella Vesinäytteenotto Rantakylän alavesisäiliön tutkimukset Alavesisäiliön sisäpuoliset rakennetutkimukset Alavesisäiliön vesinäytteet Ilmanvaihtoputkien tutkimukset Maaperätutkimukset Alavesisäiliön alipaineistus Fortumin alueen katselmus Sadevesilinjojen tutkimukset Sadevesikaivojen tutkimukset Sadevesilinjaston alipaineistus Alkalointilaitoksen ja Fortumin salaojavesien tutkimukset Alkalointilaitoksen salaojavedet Fortumin turvevaraston salaojavedet Alkalointialtaiden ja raakaveden tutkimukset Alkalointialtaiden vesinäytteet Lähtevän veden vesinäytteet Tulevan raakaveden vesinäytteet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 2 (19) PMY/LKO Laitoksen varavoimalan tutkimukset Jynkän vedenottamoalueen tutkimukset Pohjaveden tarkkailuputket Vedenottokaivot K5, K9 ja K Erolanniemen vedenottamon tutkimukset Vedenottokaivojen vesinäytteet Jynkän ja Erolanniemen välinen raakavesiputki Muut tutkimukset ja mahdolliset lähteet Raakavesiputket ja niiden tiivisteet Runkoputken ja ilmakaivojen katselmus Vesipumput Valvontakamerat ja kulunvalvonta Näytteiden analysointi Maanäytteet Vesinäytteet Rantakylän alueen maaperän pilaantuneisuuden arviointi Tulosten tulkinnan perusteet Tutkimuksissa todetut haitta-ainepitoisuudet Maanäytetulokset Pohja- ja orsivesiputkien vesinäytetulokset Salaojavesien vesinäytetulokset Maanäytteenoton epävarmuustarkastelu Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi Maaperä Pohja- ja orsivesi Rantakylän alkalointilaitoksen riskinarvio Alavesisäiliö Alkalointilaitoksen alkalointialtaat Fortumin voimalaitos Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 3 (19) PMY/LKO LIITTEET Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Sijaintikartta Vesinäytteiden analyysitulokset Näytepistekartta ja maanäytteiden analyysitulokset Rantakylän putkikortit Jynkän alueen karttoja Valokuvia Tapahtumaselvitys verkostovesisaastumisesta Rantakylän uudelleen käyttönoton tarkkailusuunnitelma JAKELU Joensuun Vesi Pohjois-Karjalan ELY-keskus Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Itä-Suomen Poliisilaitos FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 4 (19) Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Talousveden pilaantuminen bensiinihiilivedyillä 1 Johdanto FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on suorittanut Joensuun Veden toimeksiannosta maaperän, pohjaveden, orsiveden, sadevesilinjojen sekä talousveden pilaantuneisuustutkimuksia Rantakylän alkalointilaitoksella osoitteessa Utrantie 11, Joensuu sekä Jynkän vedenottamolla osoitteessa Jokirannantie 47 Kontiolahti. Joensuun verkostovedessä havaittiin haju- ja makuvirheitä Näytteenottotulosten perusteella haju- ja makuvirheet osoittautuivat bensiinihiilivetyjen aiheuttamiksi. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy sai Joensuun Vedeltä toimeksiannon selvittää mahdollista pilaantuneisuuden aiheuttajaa. Tapaukseen liittyviä tutkimuksia on suoritettu ajalla Kuvaus tapahtuneesta Joensuun Veden päivystäjä sai ensimmäisen ilmoituksen verkostoveden laatuongelmasta Rantakylän alueelta loppiaisaamuyöstä maanantaina 6.1. klo 2:25. Päivystäjän mukaan tähän ilmoitukseen ei vielä reagoitu. Seuraava ilmoitus tuli klo 13:15 samana päivänä samalta alueelta. Tämän jälkeen Rantakylän verkoston tilanne tarkistettiin valvomosta ja ilmoitetusta kohteesta otettiin vesinäyte. Seuraavia ilmoituksia tuli myöhemmin iltapäivällä, joista käytiin hakemassa myös vesinäytteet. Em. johdosta Rantakylän alkalointilaitos tarkastettiin silmämääräisesti, mitään poikkeavaa ei havaittu. Tilanteesta oltiin yhteydessä terveysviranomaisiin ja asiasta tehtiin häiriötiedote. Verkostopumppaus Rantakylän laitokselta keskeytettiin 6.1. klo 23:15. Veden riittävyyden varmistamiseksi Jynkän vedenottamo ja Rantakylän alkalointilaitos otettiin käyttöön 7.1. klo 9:45-15:45 välisenä aikana. Tänä aikana muiden vedenottamoiden pumppausohjelmia säädettiin Rantakylän laitoksen käytöstä pois ottamiseksi. Verkoston huuhtelu aloitettiin 7.1. klo 8. Vettä johdettiin Jynkästä DN300-runkolinjan päästä jokeen (myös DN100 Kupluskylän kautta). Päivän aikana ilmoituksia laatuongelmista tuli yhä enemmän ja vesinäytteitä verkostovedestä otettiin lisää. Alavesisäiliön näytteenoton yhteydessä alavesisäiliössä havaittiin bensiinin/liuottimen hajua, minkä johdosta Rantakylän laitos poistettiin käytöstä 7.1. klo 15:45. Keskiviikkoaamuna 8.1. Joensuun Vesi aloitti vedenjakelun osoitteessa Muuntamontie 6. Vedenjakelusta tiedotettiin häiriötiedotteella. Rantakylän alavesisäiliön tyhjentäminen aloitettiin 8.1. Tällöin oli vielä epäselvää, mikä aine alavesisäiliöön ja sitä kautta vesijohtoverkostoon oli päässyt. Vesinäytteiden ottoa jatkettiin Jynkän ja Erolanniemen vedenottamokaivoista sekä alavesisäiliön vedestä. Torstaina 9.1. laboratorioanalyysien valmistettua selvisi, että Rantakylän käsittelylaitoksen vedessä sekä verkostonäytevedessä on pitoisuuksia bensiiniperäisistä ainesosista. Koko tapahtuma-ajalta otettiin ylös kaikki haju- ja makuvirheistä ilmoittaneet ja heidän yhteystiedot sekä havainnot vedestä. Joensuun Vesi teki asiasta tutkintapyynnön Joensuun poliisille Joensuun Veden kuvaus tapahtuneesta ja kartta laatuongelmahavainnoista on esitetty liitteessä 7.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 5 (19) 3 Verkostovedessä todetut haitta-aineet Rantakylän alkalointilaitokselta ja vesijohtoverkostosta otettujen vesinäytteiden analyysitulosten perusteella vedessä todettiin bensiiniin viittaavia hiilivetyjä. Vedessä todettiin bensiinin lisäaineita (oksygenaatteja ETBE:tä ja TAEE:ta), BTEX-yhdisteitä (bentseeniä, tolueenia, etyylibentseeniä ja ksyleenejä). Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet olivat erittäin pieniä, pääosin alle 1 µg/l. Laboratorion mukaan analysoiduissa verkostovesinäytteissä todetut bensiinihiilivetyjen summapitoisuudet olivat maksimissaan noin 4 µg/l. Alavesisäiliössä oli tapahtuma-aikana noin m 3 vettä. Tietoa koko varastosäiliön öljyhiilivetypitoisuudesta ei ole, näytteitä otettiin vain lähtevästä vedestä. Jos varastosäiliön keskimääräinen öljyhiilivetypitoisuus olisi ollut esim. noin 2 µg/l, olisi tähän pitoisuuteen tarvittu noin 6-7 grammaa öljyhiilivetyjä. Vesinäytteissä ei ole todettu bensiinin lisäaineita, oksygenaatteja MTBE:tä tai TAME:a, joita bensiinissä on vuodesta 2013 uudelleen alettu käyttää. Em. perusteella on mahdollista, että talousvedessä todetut bensiinihiilivedyt ovat ennen vuotta 2013 tuotettua bensiiniä. MTBE:n ja TAME:n puuttuminen voi johtua myös siitä, että bensiinihiilivedyt olisivat peräisin hule- tai pohjavedestä (esim. Jynkän vedenottamo), ja MTBE ja TAME olisivat hyvän kulkeutumisnopeutensa johdosta kulkeutuneet muita, todettuja yhdisteitä nopeammin esim. vedenottokaivoon ja sitä kautta verkostoveteen. Joensuun Veden mukaan laatuongelmista ei ole raportoitu ennen loppiaista. Talousvesinäytteissä on todettu lähes samoja pitoisuuksia sekä oksygenaatteja että BTEX-yhdisteitä. Tämä viittaisi siihen, että päästölähteen olisi oltava lähellä joko esim. vedenottokaivoa, putkiston vieressä tai, että bensiiniä on esim. ilkivaltaisesti kaadettu suoraan esim. vedenottamon lähellä olleeseen pohjavesiputkeen tai alavesisäiliöön. Tutkimusten mukaan on todennäköistä, että kyseessä on suomalainen bensiini, koska bensiinissä todettiin ETBE:tä ja TAEE:ta. Näitä, kuten myös muita bensiinin lisäaineita (DIPE, MTBE, TAME) on Nesteen jalostamassa bensiinissä, jota Suomessa pääosin nykyään käytetään. Ko. lisäaineita on Nesteen mukaan myös Venäjällä myytävässä Nesteen bensiinissä. Värtsilän läheisyydestä Venäjän puolelta tuodussa bensiinissä (Gaspro, 92 okt.) todettiin laboratorioanalyysissä bensiinin lisäaineista ainoastaan TAME:a. 4 Tutkimukseen osallistuneet Tutkimuksiin ja niiden suunnitteluun osallistuivat Joensuun Vedeltä käyttöpäällikkö Anne Savolainen ja työnjohtaja Kari Pietarinen. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä tutkimuksien suunnittelusta on vastannut projektipäällikkö Lasse Korkalainen ja näytteenotosta ympäristöinsinööri Perttu Myllynen. Tutkimuksista ja niiden tuloksista on tiedotettu alueen ympäristö- ja terveysviranomaisia (Pohjois-Karjalan ELY-keskus Petri Naumanen ja Pohjois-Karjalan ympäristöterveys Eeva Rautiainen). Viranomaiskokouksia on pidetty kaksi kertaa (10.1. ja 11.3.). 5 Tutkimuskohteiden kuvaus 5.1 Sijainti ja naapurusto Rantakylän alkalointilaitos sijaitsee Joensuun Rantakylän asutusalueella osoitteessa Utrantie 11 (kiint.nro: ). Alkalointilaitoksen yhteydessä on noin 4000 m 3 alavesisäiliö. Kohteen tontti rajautuu idässä ja pohjoisessa viheralueeseen, lännessä kerrostalovaltaiseen asutusalueeseen ja etelässä Fortumin omistamaan lämpövoimalaan. Fortumin lämpövoimalan alueella on mm. 980 m 3 maanpäällinen polttoöljysäiliö.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 6 (19) 5.2 Toimintahistoriat 5.3 Tuleva käyttö Jynkän vedenottamo sijaitsee Kontiolahden kunnassa Utranharjun pohjavesialueen ( , vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue) itäosassa Pielisjoen rannalla osoitteessa Jokirannantie 47, Kontiolahti. Vedenottamolla on käytössä 3 kaivoa (K10, K9 ja K5). Vedenottamoalue on aidattu ja se sijaitsee aivan Jokirannantien vieressä. Kohteiden sijaintikartat on esitetty liitteessä 1. Jynkän alueen karttoja on esitetty liitteessä 5. Rantakylän betoninen alavesisäiliö ja verkostopumppaamo rakennettiin vuonna Alkalointilaitos rakennettiin alavesisäiliön yhteyteen vuonna Fortumin lämpövoimala on valmistunut 1970-luvun lopulla. Voimala on viime vuosina toiminut pääosin vara- ja huippulaitoksena. Laitosta oltiin käynnistämässä samaan aikaan kun talousveden laatuongelmat havaittiin. Jynkän vedenottamo on otettu käyttöön 1940-luvulla. Nykyiset siiviläputkikaivot on otettu käyttöön 1978 (K5) ja 1980 (K9 ja K10). Alueiden käyttötarkoitukset eivät ole muuttumassa. 5.4 Tapahtuma-ajan säätila Säätila Joensuun seudulla joulun ja loppiaisen välisenä aikana oli vuoden aikaan nähden lauhaa ja sateista. Maa ei ollut roudassa ja sade tuli pääosin vetenä/räntänä. Em. johdosta vajoveden muodostuminen tänä aikana on ollut runsasta. Säätila muuttui loppiaisviikon lopulla talviseksi. Rantakylässä tehtyjen maaperätutkimusten aikaan ( ) pakkasta oli jo yli 20 astetta ja maa oli lumen peittämä. 6 Verkostoveden tutkimukset Joensuun Vesi aloitti verkostovesinäytteenotot 6.1. (liuotinainepullot saatu klo 21:15). iltapäivällä toisen laatuongelmailmoituksen jälkeen. Ilmoituksia alkoi tulla samana iltapäivänä-iltana yhä enemmän Rantakylän alueelta. Kaikissa näytteissä (nro: ja ) todettiin aistinvaraisesti laatuongelmaa. Veden kuvailtiin maistuvan mm. lyijylle/metalliselle, saippuamaiselle, liuotinomaiselle, kemikaalimaiselle, muoviselle ja haisevan mm. lääkemäiselle, liotinmaiselle, pistävälle. Laboratorioon toimitetuissa kaikissa näytteissä todettiin pieniä määriä bensiiniin viittaavia hiilivetyjä. Näytteet toimitettiin laboratorioon pika-analyyseihin (ks. kohta ). Rantakylän laitoksen lähtevä virtaus suljettiin 7.1. klo 15:45, tämän jälkeen verkoston huuhtelua jatkettiin huuhtelupisteitä lisäten. Verkostoveden laatuongelmailmoituksia tuli edelleen runsaasti 8.1. ja 9.1. Ilmoitukset vähenivät Rantakylän laitoksen sulkemisen ja verkoston huuhtelun myötä. Laatuongelmien takia Joensuun Vesi järjesti tilapäisen vedenjakelun alueella ajanjaksolla Verkostovesinäytteiden analyysitulokset ja on esitetty liitteessä 2. 7 Rantakylän alkalointilaitoksella suoritetut tutkimukset 7.1 Maaperä- ja pohjavesitutkimukset Maa- ja kallioperä sekä topografia GTK:n maaperäkartan mukaan alue on hiekkaa. Kohteen pohjoispuolella on täyttömaaalue.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 7 (19) Pohjavesi Suoritetun tutkimuksen perusteella kohteen maaperän koostuu noin 6-7 metrin syvyyteen hiekasta/siltistä. Tämän jälkeen maaperä muuttui moreenimaisemmaksi. Näytteenotto ulottui maksimissaan noin 10,0 metrin syvyyteen. Kalliopinta todettiin pisteissä FCG2 ja FCG3 noin 3,7 m ja noin 4,5 m syvyydessä (toinen piste kalliovarmistettiin 3 m kairauksella). Em. kalliohavainnot tehtiin laitoksen luoteispuolella. Alueen topografia on suhteellisen tasaista. Alueen topografia on esitetty liitteen 1. sijaintikartassa. Tutkimusten yhteydessä tehdyt maalajihavainnot on esitetty tutkimustulosten yhteenvetotaulukossa liitteessä 3. Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tutkimuksessa todettiin märkää maata noin 2-3 metrin syvyydessä. Karttatarkastelun perusteella pohjaveden pääasiallinen virtaussuunta arvioidaan olevan etelän suuntaan kohden Pielisjokea. Alueella olevien rakennusten (mm. alkalointilaitos, Fortumin voimalaitos) salaojajärjestelmät vaikuttavat paikallisesti pohjaveden virtaukseen, keräten vettä lähiympäristöstään. Kohteessa on mahdollisesti paikoin orsivesikerroksia. Tutkimuksissa todettiin noin 4-5 m syvyydessä tiiviitä maakerroksia, jotka saattaa muodostaa orsivettä. Alueelle asennettujen pohja- ja orsivesiputkien perusteella alueen pohjaveden taso on noin m mpy Hule- ja pintavedet Rantakylän alkalointilaitoksen piha-alue on osittain asfaltoitu, josta hulevedet valuvat aluetta reunustaville viheralueille. Muulla alueella sadevedet suotautuvat suoraan maaperään. Jynkän alueella kaikki sade- ja hulevedet suotautuvat maaperään. Rantakylässä ja Jynkässä lähin pintavesistö on Pielisjoki. Rantakylän laitoksesta matkaa Pielisjoelle on noin 900 m (etelään). Jynkän vedenottamo sijaitsee Pielisjoen rannassa. Nykyisiltä vedenottokaivoilta on noin 80 m (itään) Pielisjokeen. Rantakylän alkalointilaitoksen kiinteistön itäpuolella kulkee putkitettu oja, ojapainanne, joka purkaa vetensä Pielisjokeen Aikaisemmat tutkimukset Kohteesta ei ole tiedossa aikaisempia ympäristöteknisiä tutkimuksia Maanäytteenotto kairaamalla Rantakylän alkalointilaitoksen ympäristöön tehtiin 8 kairatutkimuspistettä (FCG1- FCG8). Kairatutkimuksen näytteenotto suoritettiin tela-alustaisella keskiraskaalla porakonekairalla (Suomen GPS-Mittaus Oy). Näytteitä otettiin metrin välein putkinäytteenottimella. Putkinäytteenottimesta maa-aines poistettiin paineilman avulla ämpäriin. Ämpäristä otettiin kokoomanäyte näytteenottolapiolla (5-10 osanäytettä) kaasutiiviiseen Rilsan-näytteenottopussiin. Samalla näytteistä tehtiin aistivaraiset (maalaji, väri, haju yms.) havainnot. Näytteitä otettiin maksimissaan noin 10 m syvyydestä maaperän laadun selvittämiseksi.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 8 (19) Näytetulokset ja niiden arviointi on esitetty raportin kohdassa Näytepisteiden sijainnit kartalla ja analyysitulokset on esitetty liitteessä Maanäytteenotto kaivinkoneella Vesinäytteenotto Alavesisäiliön päältä sekä raakavesiputken vierestä maaperää tutkittiin kaivinkoneen kaivamista koekuopista. Raakavesiputken kaivantoon asennettiin tarkkailuputki FCG10. Maanäytteitä otettiin eri maakerroksista ja kaivannon pohjalta kokoomanäytteinä näytteenottolapiolla (5-10 osanäytettä) kaasutiiviiseen Rilsan-näytteenottopussiin. Samalla näytteistä tehtiin aistivaraiset (maalaji, väri, haju yms.) havainnot. Näytetulokset ja niiden arviointi on esitetty raportin kohdassa Näytepisteiden sijainnit kartalla ja analyysitulokset on esitetty liitteessä 3. Alkalointilaitoksen ja alavesisäiliön läheisyyteen asennettiin tutkimusten yhteydessä kaksi (2) pohjavesiputkea (FCG6 ja FCG7) ja kaksi (2) orsivesiputkea (FCG7OV ja FCG10), joista otettiin vesinäytteet. Vesinäytetuloksista on kerrottu raportin kohdassa Näytepisteiden sijainnit kartalla ja analyysitulokset on esitetty liitteessä Rantakylän alavesisäiliön tutkimukset Alavesisäiliön sisäpuoliset rakennetutkimukset Alavesisäiliön ilmatilassa todettiin bensiinin/liuottimen hajua 7.1. alavesisäiliön vesinäytteenoton yhteydessä. Alavesisäiliö tyhjennettiin vedestä 8.1. klo 9: klo 15:00 välisenä aikana, jonka jälkeen alavesisäiliön rakenteet tutkittiin sisältä päin. Tutkimuksissa todettiin, että paikoin alavesisäiliön seinämissä ja lattiassa oli halkeamia, joista on mahdollista tihkua pohjavettä alavesisäiliön sisälle. Halkeamia oli aiemmin paikattu. Tutkimuksissa todettiin myös, että alkalointilaitoksen vastainen betoniseinä oli kostea. Kosteuden arvioitiin olevan peräisin alavesisäiliön katolta, minkä johdosta alavesisäiliön katon maaperä tutkittiin tältä kohdin kaivinkoneen avulla. Tutkimuksissa ei havaittu mitään merkittävää pohjaveden purkautumista alavesisäiliöön Alavesisäiliön vesinäytteet Alavesisäiliön vedestä otettiin ensimmäiset näytteet (nro: 167 pintavesi, 168 alavesisäiliö) aamupäivällä 7.1. kun säiliössä todettiin aistinvaraisesti liuottimen tms. hajua. Otetussa vesinäytteissä todettiin myös aistinvaraisesti merkkejä liuottimesta tms. Alavesisäiliöstä otettiin 8.1. vesinäyte laboratorioanalyysiin, jossa todettiin merkkejä bensiinihiilivedyistä. Tämän jälkeen alavesisäiliö tyhjennettiin pumppaamalla ja Joen Lokan kahden imuauton avulla sadevesiviemäriin ( ). Alavesisäiliön pohjalle kertyneistä vesistä otettiin näytteet laboratorioanalyysiin tulevan (ST1) ja lähtevän (ST2) veden puolelta. Näytteissä todettiin merkkejä raskaista öljyhiilivedyistä, ei bensiinihiilivedyistä otettiin vesinäyte tulevan veden (ST1) puolelta. Tässä näytteessä todettiin merkkejä raskaista öljyistä sekä myös etyylibentseenistä ja ksyleeneistä. Varaston pohjalle on todettu kertyvän jossain määrin mahdollisesti varaston ulkopuolista pohjavettä, mistä em. hiilivedyt voivat olla peräisin. Alueen pohja- ja orsivedessä sekä salaojavesissä on todettu vastaavia hiilivetyjä. Alavesisäiliötä ei ole pesty tyhjennyksen jälkeen, joten hiilivedyt voivat olla peräisin osittain tai kokonaan myös loppiaisen aikaan säiliössä olleesta vedestä.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 9 (19) Ilmanvaihtoputkien tutkimukset Alavesisäiliön päällä on kuusi (6) ilmanvaihtoputkea ja kaksi (2) alumiinikansiluukkua (sama sarjoitettu lukko). Ilmanvaihtoputkien päät ovat irrotettavia ja ne ovat lukittu. Putkissa on teräksinen rei itetty ritilä sekä pölysuodatin. Tutkimuksissa todettiin suodattimien olleen erittäin turvonneita kostean ilman johdosta. On mahdollista, että suodattimien suuri kosteus on heikentänyt huomattavastikin alavesisäiliön ilmanvaihtoa. Yhtenä vaihtoehtona öljyhiilivetyjen pääsylle alavesisäiliöön ja verkostoon pidettiin ilkivaltaa ilmanvaihtoputkien kautta. Tutkimuksissa ei havaittu aistinvaraisesti ilmaputkissa, suodattimissa tai läheisessä maaperässä (putkien juuret tutkittiin lapiolla) merkkejä bensiinihiilivedyistä Maaperätutkimukset Alavesisäiliön katolla suoritettiin maaperätutkimuksia liittyen alueella vuonna 2012 tehtyihin metsätöihin. Metsätöissä mm. alavesisäiliön katon päältä oli kaadettu puita bensiinikäyttöisellä moottorisahalla. Tutkimuksilla pyrittiin selvittämään, olisiko maahan voinut päästä bensiiniä esim. sahoja tankatessa. Tutkimuksissa haastateltiin Joensuun kaupungin metsätöiden työnjohtaja Petri Ratilaista, jonka mukaan sahojen tankkaukset ja bensiinin säilyttäminen olisi suoritettu vain tien reunaan pysäköidyn pakettiauton perässä, ei itse työmaalla. Tutkimuksissa kevyellä kaivinkoneella kaivettiin maa-ainesta alavesisäiliön ja alkalointilaitoksen seinän vierestä aina alavesisäiliön betoniseen kattoon saakka (n. 0,8 m). Tällä kohdalla alavesisäiliössä oli todettu ylhäältä saakka ollut kostea seinä. Tämän perusteella arvioitiin, että ko. alueelta olisi voinut olla mahdollista päästä maaperän vajovesien mukana bensiinihiilivetyjä alavesisäiliöön. Ko. kohdalla oli lisäksi alavesisäiliön lähtevän veden pumppujen putkistojen suut. Alueelle kaivettiin kaksi kaivantoa, joista otettiin maanäytteitä laboratorioanalyyseihin. Tutkituissa maanäytteissä ei todettu merkkejä bensiinihiilivedyistä. Alueen kaivuissa ei myöskään aistinvaraisesti tehty havaintoja bensiinistä Alavesisäiliön alipaineistus Alavesisäiliö alipaineistettiin keskipakoispuhaltimella yhden ilmanvaihtoputken kautta niin, että kaikki muut läpiviennit, ylivuotoputki ja ilmanvaihtoputket suljettiin. Alipaineistus suoritettiin yhden ilmaputken kautta. Alipaineistuksen tarkoituksena oli tutkia olisiko esim. maaperän kautta voinut päästä bensiinihiilivetyjä säiliön sisäilmaan. Alipaineistusta suoritettiin noin kolmen työpäivän ajan. Puhaltimen ilmaa tarkkailtiin PID-mittarilla sekä aistinvaraisesti. Ilmassa ei todettu merkkejä bensiinihiilivedyistä. 7.3 Fortumin alueen katselmus Viereisellä Fortumin alueella tehtiin Joensuun Veden (Hannu Kukkonen) toimesta katselmus viikolla 3. Laitos oli käynnistetty uudelleen loppiaisen aikaan, jolloin laatuongelmat talousvedessä havaittiin. Katselmuksessa ei havaittu mitään merkkejä polttoainepäästöistä tms. Katselmuksessa todettiin, että turvevaraston läheisyydessä oli säilytetty moottorivenettä (bensiinikäyttöinen). Lisäksi laitoksella on säilytetty bensiiniä muutama litra kattilan varusteisiin kuuluvassa polttomoottorikäyttöisessä varapumpussa. Pumppua ei ole tarvittu koskaan. Tietoja Fortumin voimalaitoksesta saatiin käyttöpäällikkö Jussi Hakkaraiselta. Alueelta sadevesikaivojen tutkimuksesta on kerrottu kohdassa 7.4.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 10 (19) 7.4 Sadevesilinjojen tutkimukset Rantakylän alkalointilaitoksen ja Fortumin voimalaitoksen lähellä olevat sadevesilinjat tutkittiin sadevesikaivojen kautta sekä alipaineistamalla mahdollisen öljyhiilivetyjen lähteen löytämiseksi. Tutkimukset perustuivat siihen, että alavesisäiliön ylivuotoputken kautta olisi ollut mahdollista päästä alavesisäiliön ilmatilaan sadevesilinjassa kaasumaisessa muodossa mahdollisesti olleita bensiinihiilivetyjä. Ylivuotoputkella on suora ilmayhteys varastovesisäiliöön (ei vesilukkoa tms.) Sadevesikaivojen tutkimukset Tutkimuksissa ei kaivojen ilmassa todettu PID-mittarilla orgaanisten haihtuvien hiilivetyjen pitoisuuksia. Paikoin kaivoissa todettiin mäntysuopamaista hajua, SV3 kaivon (turvekuljettimen pohjalta pumpattua vettä) veden pinnalla todettiin pieni öljykalvo. Vesinäytetulosten ja yhden kaivon pohjalta otetun sakkanäytteen perusteella kaivoissa todettiin öljyhiilivetypitoisuuksia (maksimissaan C 10 -C 40 1,4 mg/l, SV3). Öljyhiilivedyt eivät kuitenkaan viittaa bensiinin, jota pidetään talousveden laatuongelman aiheuttajana. Tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että todennäköisesti Fortumin alueelta johtuu (salaojavedet) ja johdetaan (turvekuljettimen pohjalta ja kaukolämpöveden ja öljysäiliön ylivuotoallas) paikoin sadevesiviemäriin öljyhiilivetypitoisia vesiä Sadevesilinjaston alipaineistus Sadevesilinjasto alipaineistettiin Rantakylän alkalointilaitoksen läheisyydessä olleen sadevesikaivon (SO2) kautta keskipakoispuhaltimella. Sadevesilinjastoa alipaineistettiin myös alavesisäiliön kautta niin, että kaikki muut läpiviennit ja ilmanvaihtoputket, paitsi ylivuotoputki olivat suljettuna. Sadevesikaivoon on alavesisäiliön ylivuotoputkella ollut suora yhteys. Alavesisäiliössä oleva vesimäärä on voinut vaihdella päivittäin yli 1000 m 3. Tutkimuksissa havaittiin, että ilmaputkien kostuneet (sää oli erittäin kosteaa) suodattimet ovat voineet tukkia ilman pääsyn alavesisäiliön, minkä johdosta vesipinnan laskiessa alavesisäiliöön on voinut muodostua alipaineellinen tila (veden noustessa taas ylipaineellinen tila). Tällöin on mahdollista, että alavesisäiliö olisi ottanut korvausilman ylivuotoputken kautta sadevesilinjastosta. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää oliko sadevesilinjastossa haihtuvia öljyhiilivetyjä ja olisiko siten alavesisäiliön ylivuotoputken kautta ollut mahdollista öljyhiilivetyjen päästä alavesisäiliöön. Alavesisäiliön vesi (n m 3 ) oli purettu ko. sadevesilinjaan hätätoimenpiteenä Tämän johdosta oli mahdollista, että alipaineistuksessa ei todettaisi merkittäviä hiilivetypitoisuuksia. Alipaineistusta suoritettiin sadevesikaivon (SO2) kautta noin yhden työpäivän ajan, ja alavesisäiliön kautta noin viiden työpäivän ajan. Puhaltimen ilmaa tarkkailtiin PIDmittarilla sekä aistinvaraisesti. Ilmassa ei todettu merkkejä bensiinihiilivedyistä. 7.5 Alkalointilaitoksen ja Fortumin salaojavesien tutkimukset Salaojavesistä, jotka edustavat alueen pohja/orsiveden pitoisuuksia, otettiin näytteitä alkalointilaitoksen ympäröivistä salaojalinjoista sekä Fortumin turvevaraston salaojajärjestelmästä. Näytteitä otettiin alkalointilaitoksen sisäpuolella olleiden salaojaja pumppauskaivojen kautta sekä Fortumin turvevaraston salaojakaivosta. Vesinäytetuloksia on arvioitu tarkemmin raportin kohdassa 12.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 11 (19) Alkalointilaitoksen salaojavedet Alkalointilaitoksen salaojakaivoon johtuu alkalointilaitoksen ympärillä olevien salaojien vedet. Kaivoon johdetaan myös laitoksen sisällä muodostuvat lattiavedet. Vanhan laitososan ja alavesisäiliön rakennusten ympärillä tai alapuolella ei ole salaojitusta. Alkalointilaitoksen alavesisäiliön ylivuoto- ja salaojavesien purkukaivosta (SO2) (johtaa sadevesilinjaan) otetussa näytteessä todettiin öljyhiilivetypitoisuus C 10 -C 40 0,81 mg/l. Näyte otettiin kaivosta noutimella. Kaivon kautta oli pumpattu alavesisäiliön hiilivetypitoiset vedet (n m 3 ) sadevesiviemäriin. Ko. ajankohtana salaojavesiä muodostui runsaasti leudon, sateisen sään johdosta. On todennäköistä, että ko. pitoisuus edustaa alkalointilaitoksen salaojista ja rakennuksen sisäpuolelta kaivoon viemäröityjen vesien pitoisuutta. Laitoksen pohjoispuolelta tulevan salaojaputkiston (SO6) vedestä 16.1.otetussa vesinäytteessä todettiin laboratorioanalyysissä merkkejä etyylibentseenistä sekä ksyleeneistä. Salaojavesien virtaus oli runsasta loppiaisen jälkeen, mutta sään kylmettyä salaojavesien määrä väheni selvästi otetussa näytteessä ei todettu öljyhiilivetyjä. Muissa laitoksen salaojista otetuissa näytteissä (SO4, SO5 ja SO7) ei ole laboratorionäytteissä todettu merkkejä öljyhiilivedyistä Fortumin turvevaraston salaojavedet Alavesisäiliön välittömässä läheisyydessä eteläpuolella sijaitsee Fortumin voimalaitoksen turvevarasto. Turvevaraston salaojakaivosta (SO3) otetussa näytteessä (näyte otettiin noutimella) todettiin öljyhiilivetypitoisuus C 10 -C 40 0,23 mg/l. 7.6 Alkalointialtaiden ja raakaveden tutkimukset Alkalointialtaiden vedenlaatua on seurattu vesinäytteenotoin alkalointialtaan alku- ja loppupäästä pintavedestä, lisäksi yksi vesinäyte otettiin alkalointialtaan pohjalta. Alkalointialtaan kalkkikivestä on otettu myös yksi näyte laboratorioanalyysiin. Rantakylään Jynkästä tulevaa (myös lähtevää vettä, 7.1. saakka) raakavettä on seurattu vesinäyttein heti laatuongelman havaitsemisesta lähtien Alkalointialtaiden vesinäytteet Alkalointialtaan vedestä otettiin vesinäyte 7.1. aamupäivällä (nro:169), jossa ei aistinvaraisesti havaittu poikkeavaa hajua. Näytettä ei analysoitu laboratoriossa. Alkalointialtaan alkupäästä (KA-A ja KA-B) otettiin vesinäytteet laboratorioanalyysiin 27.1., jolloin vedessä todettiin merkkejä etyylibentseenistä ja ksyleeneistä. Uudet vesinäytteet otettiin 3.2. ja 25.2., jolloin öljyhiilivetyjä ei enää todettu otettiin myös kalkkialtaan pohjasta vesinäyte sekä kalkkinäyte laboratorioanalyysiin. Näytteissä ei todettu öljyhiilivetyjä. Alkalointialtaan loppupäästä (KA-A-L ja KA-B-L) otettiin 5.3. ja vesinäytteet. Molemmissa näytteissä todettiin määritysrajan alittava pitoisuus styreeniä (5.3. merkkejä myös ksyleeneistä), joka myöhemmin osoittautui likaisista pullosta tulleeksi kontaminaatioksi. Viikolla 12 alkalointialtaat ns. shokkikloorattiin, jonka jälkeen altaiden jälkeisestä vedestä otettiin vesinäytteet 25.3, näytteissä ei todettu merkkejä öljyhiilivedyistä.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 12 (19) Lähtevän veden vesinäytteet Rantakylän laitokselta verkostoon lähtevää vettä näytteistettiin 6.1. kaksi kertaa (näytenro: 105 ja 110). Tuolloin verkostoon lähtevää vettä pumpattiin vielä alavesisäiliön kautta. Ensimmäisessä näytteessä ei aistinvaraisesti todettu laatuongelmaa, mutta toisessa näytteessä laatuongelma todettiin sekä aistinvaraisesti että laboratorioanalyysissä (bensiinihiilivetyjä). Uusi lähtevän veden näyte (nro:118) otettiin 7.1. aamupäivällä, ja siinä todettiin edelleen laatuongelmaa otetussa laboratorionäytteessä (nro:322) todettiin edelleen merkkejä bensiinihiilivedyistä. Rantakylän alavesisäiliön veden johtaminen verkostoon lopetettiin 7.1. klo 15: Tulevan raakaveden vesinäytteet Rantakylän tulevaa raakavettä näytteistettiin 7.1. aamupäivällä, näytteessä (nro:119) ei todettu aistinvaraisesti laatuongelmaa. Näytettä ei analysoitu laboratoriossa. Seuraavan kerran Jynkästä tulevaa raakavettä näytteistettiin 28.1., jolloin vettä näytteistettiin kolme (3) kertaa noin 500 m 3 välein (0 m 3, 570 m 3 ja 1040 m 3 ). Näytteenoton tarkoituksena oli selvittää putkessa seisseen veden hiilivetypitoisuudet sekä se, että voisiko mahdollinen lähde putkilinjassa (bensiinihiilivetyjen pääsy esim. tiivisteiden kautta valurautaiseen putkeen). Joensuun Veden mukaan ko. putkea pitkin oli välisenä aikana pumpattu reilut 1000 m 3 vettä Rantakylään (ei näytteitä). Laboratorioon toimitetuissa näytteissä ei todettu merkkejä öljyhiilivedyistä. Rantakylään tulevaa vettä näytteistettiin kolme (3) kertaa 10m 3, 100m 3 ja 400 m 3. jälkeen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tarkemmin Rantakylän laitoksen lähellä olevan raakavesiputken pitoisuuksia. Noin 150 m pituinen raakavesiputki on vuodelta Vesinäytteissä ei todettu merkkejä bensiinihiilivedyistä. Jynkän kaivoista alettiin pumpata vettä Pielisjokeen. Maaliskuun alusta lähtien vettä alettiin johtaa Rantakylän alkalointilaitoksen kautta sadevesiviemäriin. Tulevaa raakavedestä on otettu näytteitä 25.2, 5.3., ja Laboratorioanalyyseissä ei todettu öljyhiilivetyjä eikä vedessä ole aistinvaraisestikaan todettu laatuongelmia mennessä Jynkän vedenottamon kaivoista oli pumpattu noin m 3 vettä. 7.7 Laitoksen varavoimalan tutkimukset Alkalointilaitoksen vieressä pohjoispuolella sijaitsee laitoksen varavoimala, mikä toimii diesel-polttoaineella. Varavoimalan moottorin voiteluun käytetään myös moottoriöljyä. Talousveden laatuongelmat liittyivät bensiiniin, eikä varavoimalan öljytuotteiden katsota liittyvän talousveden pilaantumiseen. Varavoimala sijaitsee aivan laitoksen vieressä kontissa. Varavoimalan tankkauspaikka sijaitsee kontin ulkopuolella, polttoainesäiliö (0,5 m 3 ) sijaitsee kontin sisällä. Tankkauspaikan maaperää ei ole suojattu. Tankkauksessa ja mahdollisessa ylivuototapauksessa polttoainetta voi päästä maaperään ja sitä kautta pohjaveteen ja laitoksen salaojajärjestelmään. Varavoimala-alueen maaperää ei tankkauspaikan kohdalta saatu tutkittua alueella kulkeneen 25 kw sähköjohdon takia. Kairapiste FCG3 kairattiin varavoimalan läheisyyteen laitoksen seinän läheisyyteen. Maanäytteissä ei todettu merkkejä öljyhiilivedyistä. Varavoimalan vieressä kulkee uuden laitoksen salaojalinjat. Salaojalinjoissa todettiin merkkejä öljyhiilivedyistä aistinvaraisesti ja laboratorioanalyyseissä. Näistä tutkimuksista on kerrottu raportin kohdassa 3.6.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 13 (19) 8 Jynkän vedenottamoalueen tutkimukset 8.1 Pohjaveden tarkkailuputket Jynkän vedenottamon ympäristössä olleista Utranharjun pohjavedenhavaintoputkista ja vanhoista siiviläputkikaivoista (JP6, JP23, JP29, JP30, JK3 ja JY K5) otettiin vesinäytteitä Näytteenotolla pyrittiin selvittämään alueen pohjaveden tila öljyhiilivetyjen suhteen. Vedenottokaivojen läheisyydessä aitauksen sisällä olleet pohjavesiputket eivät ole lukittuja. Aitauksen ulkopuoliset putket ovat pääsääntöisesti lukossa. Yksi aitauksen ulkopuolinen pohjavesiputki JP33 ei ollut lukittu, eikä putkessa ollut hattua. Pohjavesinäytteissä ei aistinvaraisesti, eikä myöskään laboratorioanalyyseissä todettu merkkejä öljyhiilivedyistä. Näytepisteiden sijaintikartta ja Jynkän pohjavesialuekartta ovat esitetty näytepistekartassa liitteessä 5. Vesinäytetulokset on esitetty liitteessä Vedenottokaivot K5, K9 ja K10 Jynkän vedenottokaivot sijaitsevat maanpinnan alapuolella lukittujen luukkujen alla. Luukut teräksistä ns. turkkilevyä. Ensimmäiset vesinäytteet vedenottamon kaivoista otettiin aamupäivästä 7.1., jolloin näytteissä ei aistinvaraisesti todettu laatuongelmia otetuissa, laboratorioon toimitetuissa näytteissä (nro: ) ei todettu merkkejä öljyhiilivedyistä. Näytteet otettiin pumppaamon mittarihuoneen hanoista. Jynkän vedenottokaivojen pumppaus aloitettiin uudelleen Vesi pumpattiin ensin Pielisjokeen, maaliskuun alun jälkeen Rantakylän laitoksen kautta sadevesiviemäriin. Näytteitä on otettu laboratorioanalyysiin 17.2., 19.2., 25.2., ja 25.3., aistinvaraisia näytteitä useamminkin. Näytteissä ei ole todettu merkkejä öljyhiilivedyistä. Jynkän vedenottamon kaivoista on välisenä aikana pumpattu noin m 3 huuhteluvettä Pielisjokeen. Vesinäytetulokset on esitetty liitteessä 2. 9 Erolanniemen vedenottamon tutkimukset Erolanniemen vedenottamon vettä johdettiin Jynkän vedenottamon kautta Rantakylään ennen laatuongelman havaitsemista 6.1. Erolanniemen vedenottamon vesi on johdettu 7.1. alkaen Kerolan alkalointilaitokselle. 9.1 Vedenottokaivojen vesinäytteet Erolanniemen vedenottamon vedenottokaivot (kaivot 2-5) näytteistettiin (nro: ) 7.1. aamupäivällä. Näytteissä ei todettu aistinvaraisesti laatuongelmaa. Kaivoista otettiin näytteet laboratorioanalyysiin 8.1. (nro: ). Näytteissä ei todettu merkkejä öljyhiilivedyistä. 9.2 Jynkän ja Erolanniemen välinen raakavesiputki Jynkän ja Erolanniemen välinen raakavesiputki (830 m) kulkee Pielisjoen ali. Putken vedestä otettiin vesinäyte 3.2. laboratorioanalyysiin. Vesi oli seissyt putkessa siitä lähtien kun Erolanniemen vettä 7.1. alettiin johtaa Kerolan alkalointilaitokselle. Näytteessä ei todettu öljyhiilivetyjä.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 14 (19) 10 Muut tutkimukset ja mahdolliset lähteet 10.1 Raakavesiputket ja niiden tiivisteet Rantakylä - Jynkkä valurautainen raakavesiputki (DN500, pituus n. 4,2 km) uusittiin vuosien aikana. Käyttöönotto tapahtui loppuvuodesta Ainostaan Rantakylän alkalointilaitoksen lähellä oleva noin 150 metrin mittainen putki on vanhempaa laatua, vuodelta Runkovesiputket ovat valurautaa, eikä öljyhiilivedyt läpäise putkimateriaalia. Runkoputken liitoskohdissa on kumitiivisteitä, joiden läpi voi päästä hiilivetyjä (putken toimittajan mukaan) veteen, jos putken läheisyyteen maaperään tai pohjaveteen pääsisi korkeita pitoisuuksia öljyhiilivetyjä esim. polttoainevahingon seurauksena. Putkessa olevat tiivisteet eivät ole ns. öljynkestäviä tiivisteitä. Joensuun pelastuslaitoksen mukaan loppiaisen aikaan tai sitä ennen, ei ole raportoitu polttoainevuotoja tai - onnettomuuksia ko. alueella. Suoritettujen vesinäytteenottojen perusteella runkoputken vedenlaadussa ei ole havaittu laatupoikkeamia Runkoputken ja ilmakaivojen katselmus 10.3 Vesipumput Joensuun Vesi suoritti Rantakylän ja Jynkän välisen runkolinjan maanpäällisen sekä ilmakaivojen katselmuksen, jossa ei havaittu mitään viitteitä bensiinihiilivedyistä tai muuta poikkeavaa. Jynkän vedenottamolla on uppopumppuja, joiden käämilakan ylikuumenemistilanteissa on mahdollista muodostua hiilivetyjä ja jotka voivat päästä talousveteen. Tehtyjen selvitysten perusteella pumpuissa ei ole havaittu tapahtuneen ylikuumenemista. Lisäksi ylikuumenemistilanteessa ei ole mahdollista syntyä verkostovedessä todettuja hiilivetyjä (mm. bensiinin lisäaineita), eikä myöskään näin suuressa määrin. Em. perusteella tämän ei arvioida aiheuttaneen talousveden pilaantumista Valvontakamerat ja kulunvalvonta Rantakylän alkalointilaitoksen ja Jynkän vedenottamon ympäristössä on valvontakamerat, lisäksi kohteissa on sähköiset hälytys- ja kulunvalvontajärjestelmät. Rantakylän laitoksella oli Joensuun Veden mukaan käyty viimeksi Jynkän vedenottamolla oli käyty viimeksi Jynkän kaivojen K5, K9 ja K10 vesinäytteet oli otettu edellisen kerran (näytteenotto suoritetaan rakennuksen putkikanaalitilasta). Kulunvalvonnassa tai valvontakameroiden tallenteissa ei ole näkynyt merkkejä asiattomista liikkujista tai toiminnasta. Toisaalta valvontakamerat eivät kata täydellisesti ko. alueita. Rantakylän alkalointilaitoksen seinään on maalattu graffiti, jonka tekoajankohdasta ei ole tietoa. Todennäköisesti graffiti ei liity tapaukseen. 11 Näytteiden analysointi Maanäytteet Rantakylän alkalointilaitoksen ympäristöstä otettiin tutkimuksen yhteydessä yhteensä 65 kpl maanäytteitä. Näytteistä mitattiin näytteenoton yhteydessä haihtuvat hiilivedyt kenttätestillä (GasAlert). Aistinvaraisten havaintojen sekä kenttätestin perusteella 21 maanäytettä toimitettiin Novalab Oy:n laboratorioon Karkkilaan analysoitavaksi.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 15 (19) Vesinäytteet Laboratorioanalyysiin lähetetyt näytteet säilytettiin ja toimitettiin laboratorioon kylmälaukuissa. Laboratoriossa määritettiin näytteestä riippuen mm. bensiinijakeet C 5 -C 10, öljyhiilivetyjakeet C 10 -C 21 ja C 10 -C 40, BTEX-yhdisteet, bensiinin lisäaineet (oksygenaatit) sekä VOCyhdisteet. Eri tutkimuskohteista on otettu vesinäytteitä sekä aistinvaraisia havaintoja että laboratoriota varten. Kaikki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n ottamat vesinäytteet toimitettiin Ramboll Analytics Oy:n laboratorioon Lahteen analysoitavaksi. Joensuun Veden tapauksen alkuvaiheessa ottamat raaka- ja verkostovesinäytteet toimitettiin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n kautta Ramboll Analytics Oy:n laboratorioon haitta-aineanalyyseihin. Laboratorioanalyysiin lähetetyt näytteet säilytettiin ja toimitettiin Matkahuolto Oy:n pikarahdin välityksellä laboratorioon kylmälaukuissa 1 vrk sisällä. Vesinäytteet analysoitiin Ramboll Analytics Oy:n laboratoriossa pikana niin, että analyysitulokset saatiin pääosin 1-2 vrk kuluessa näytteenotosta. Laboratoriossa määritettiin näytteistä riippuen bensiinijakeet C 5 -C 10, öljyhiilivetyjakeet C 10 -C 21 ja C 10 -C 40, BTEX-yhdisteet, bensiinin lisäaineet (oksygenaatit) sekä VOCyhdisteet. Lisäksi laboratorionäytteenoton yhteydessä on otettu runsaasti vesinäytteitä ns. aistinvaraiseen havainnointiin. Aistinvaraista havainnointia on tehty Joensuun Veden, Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n sekä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimesta. Veden hajua on arvioitu mm. mikroaaltolämmityksen jälkeen, vesinäytteitä on myös maistettu ja arvioitu väriä yms. Aistinvaraisella arvioinnilla on mm. pyritty pikaisesti havainnoimaan laatuongelmia sekä seulomaan näytteitä tarkempiin laboratoriotutkimuksiin 12 Rantakylän alueen maaperän pilaantuneisuuden arviointi 12.1 Tulosten tulkinnan perusteet Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista on tullut voimaan valtioneuvoston ns. PIMA-asetus (214/2007). Tässä asetuksessa maaperän haitta-aineille on määrätty tietyt tavoite- ja ohjearvot. Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo. Kynnysarvo edustaa kyseisen aineen suurinta pitoisuutta luonnontilaisessa maaperässä. Maaperän katsotaan olevan pilaantumatonta kun sen haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvon. Kun pitoisuudet ylittävät kynnysarvon, mutta alittavat alemman ohjearvon, maaperä on pilaantumatonta, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla (esim. asuinalueella) maaperää pidetään pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on kuitenkin aina perustuttava riskinarvioon.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 16 (19) Taulukko 1. Öljyhiilivetyjen PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvot (mg/kg). Haitta-aine Kynnys-arvo Alempi ohjearvo ylempi ohjearvo Bansiinijakeet C5-C Keskitisleet C (>C10-C40) Raskaat öljyjakeet C21-C (>C10-C40) Bentseeni 0,02 0,2 1 Tolueeni TEX-summa Etyylibentseeni TEX-summa Ksyleenit TEX-summa MTBE-TAME 0, TEX = Tolueeni, Etyylibentseeni ja ksyleenit 12.2 Tutkimuksissa todetut haitta-ainepitoisuudet Maanäytetulokset Maanäytteissä ei todettu aistinvaraisesti viitteitä öljyhiilivedyistä. Laboratorioon toimitettujen maanäytteiden öljyhiilivetypitoisuudet alittivat laboratorion analyysimenetelmän määritysrajat. Kairapisteestä FCG7 5-6 m syvyydessä otetusta näytteessä todettiin merkkejä ksyleenistä, mutta pitoisuus alitti laboratorion määritysrajan 0,01 mg/kg. Samalle alueelle asennetun pohjavesiputken vesinäytteessä todettiin öljyhiilivetyjä, mm. 0,6 µg/l m + p-ksyleeniä (ks. kohta ). Maanäytetulokset on esitetty liitteessä Pohja- ja orsivesiputkien vesinäytetulokset Rantakylään asennetuissa pohja- ja orsivesiputkessa FCG7 todettiin öljyhiilivetyjä. Pohjavesiputkessa todettiin öljyhiilivetypitoisuus C 10 -C 40 0,30 mg/l. Lisäksi näytteessä todettiin määritysrajan alittavia pitoisuuksia 1,2,4-trimetyylibentseeniä ja ksyleeniä (m+p ja o). Pohjavesiputken viereen asennetussa orsivesiputkessa FCG7OV todettiin laboratorion analyysimenetelmän ylittävä pitoisuus 0,6 µg/l m+p-ksyleeniä. Lisäksi näytteessä todettiin merkkejä (pitoisuudet alle 0,5 µg/l) mm. tolueenista, etyylibentseenistä, o-ksyleenistä sekä trimetyylibentseeneistä (1,2,3 ja 1,2,4). Orsivesiputkessa FCG10 todettiin öljyhiilivetypitoisuus C 10 -C 40 0,09 mg/l. Pitoisuus koostui pääosin raskaista öljyjakeista C 21 -C 40. Vesinäytetulokset on esitetty liitteessä Salaojavesien vesinäytetulokset Salaojavesistä, jotka edustavat alueen pohja/orsiveden pitoisuuksia, otettiin näytteitä alkalointilaitoksen ympäröivistä salaojalinjoista sekä Fortumin turvevaraston salaojajärjestelmästä. Näytteet otettiin alkalointilaitoksen sisäpuolella olleen salaojakaivon kautta sekä Fortumin turvevaraston salaojakaivosta. Fortumin turvevaraston salaojakaivosta (SO3) otetussa näytteessä (näyte otettiin noutimella) todettiin öljyhiilivetypitoisuus C 10 -C 40 0,23 mg/l. Laitoksen pohjoispuolelta tulevan salaojaputkiston (SO6) vedessä todettiin laboratorioanalyysissä merkkejä etyylibentseenistä sekä ksyleeneistä. Pitoisuudet alittivat analyysimenetelmän määritysrajat (0,5 µg/l). Salaojavesien virtaus oli runsasta loppiaisen jälkeen, mutta sään kylmettyä salaojavesien määrä väheni selvästi. Muissa salaojavesien näytteissä ei todettu merkkejä öljyhiilivedyistä.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 17 (19) 12.3 Maanäytteenoton epävarmuustarkastelu Maaperätutkimusten näytepisteiden sijoittelua rajoitti osaltaan alueella olleet rakennukset sekä niihin liittyneet rakenteet ja putkistot. Lisäksi alueen muut maanalaiset ja - päälliset rakenteet, johdot/kaapelit, viemärit yms. rajoittivat osittain maaperän tutkimista. Em. johdosta kaikkia mahdollisia alueita ei päästy tutkimaan parhaalla mahdollisella tavalla (mm. alavesisäiliön vierestä). Näytteet toimitettiin vuorokauden kuluessa näytteenotosta laboratorioon kylmälaukussa. Laboratorioanalyysien mittausepävarmuudet on esitetty analyysitodistuksissa liitteessä Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi 13.1 Maaperä 13.2 Pohja- ja orsivesi Rantakylän alkalointilaitoksella suoritetuissa tutkimuksissa ei todettu laboratorion analyysimenetelmien määritysrajoja ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia. Tutkimustulosten perusteella tutkituilla alueilla ei ole pilaantunutta maa-ainesta eikä näin ollen kohteessa ole maaperän kunnostustarvetta. Näytepisteessä FCG7 todettiin merkkejä hiilivedyistä (ksyleeniä). Todennäköisesti hiilivedyt ovat kulkeutuneet alueelle. Rantakylän alkalointilaitoksen pohja-, orsi-, ja salaojavesinäytteissä todettiin paikoin öljyhiilivetypitoisuuksia. Todetut öljyhiilivetypitoisuudet ovat pääosin pieniä ja suurimmat todetut pitoisuudet ovat pääosin raskaita öljyhiilivetyjä C 21 -C 40. Em. perusteella todettujen öljyhiilivetypitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan terveydellistä tai ympäristöllistä riskiä alueella. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta, eikä alueen pohjavettä käytetä tai tulla käyttämään talousveden hankintaan. Pohjavedessä todetut öljyhiilivedyt ja Fortumin raskaalla polttoöljyllä toimiva voimalaitos voi aiheuttaa riskiä Rantakylän alkalointilaitokselle. Ko. riskiä on arvioitu kohdassa Rantakylän alkalointilaitoksen riskinarvio Alavesisäiliö Laitoksen vesisäiliö sekä alkalointialtaat ovat betonirakenteisia. Alavesisäiliö on vuodelta 1974 ja salaojittamaton. Pohja- ja/tai orsivedet virtaavat varastosäiliön ohi/alitse alkalointialtaiden salaojiin. Alavesisäiliön rakenteissa on havaittu halkeamia, joiden kautta pohjavettä ja sitä kautta myös hiilivetyjen on mahdollista päästä säiliön sisälle. Em. perusteella tutkimuksissa todetut pohjavesien hiilivetypitoisuudet aiheuttavat riskin Rantakylän alkalointilaitoksen alavesisäiliön vedelle. Hiilivetyjen on mahdollista kulkeutua myös betonin läpi, mutta tällaisessa tapauksessa öljyhiilivetypitoisuuksien täytyisi olla suuria. Tällainen tilanne voi syntyä esim. jos Fortumin alueella tapahtuisi merkittävä öljyvuoto (ks. kohta ) Alkalointilaitoksen alkalointialtaat Alkalointilaitososan betoniset alkalointialtaat ovat vuodelta 1999 ja ko. rakennus on salaojitettu. Salaojavedet pumpataan pumppauskaivon kautta sadevesiviemäriin. Salaojituksen johdosta pohjavedet eivät pääse kosketuksiin alkalointialtaiden betonirakenteiden kanssa, eikä pohjavedessä todettujen öljyhiilivetypitoisuuksien näin ollen arvioida aiheuttavan riskiä alkalointialtaiden vedelle.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 18 (19) Fortumin voimalaitos Fortumin voimalaitoksella varastoidaan raskasta polttoöljyä 980 m 3 säiliössä, joka sijaitsee alkalointilaitoksen läheisyydessä. Säiliöltä kulkee öljyputket voimalaitokselle. Onnettomuustilanne (mm. ylitäyttö) tai pitkäaikainen säiliö- tai putkistovuoto voi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Tutkimusten mukaan öljyhiilivetyjä on todettu Fortumin turvevaraston salaojavedessä sekä sadevesilinjoissa. Sadevesilinja ja kaivot ovat 1970-luvulta ja sen tiiveydestä ei ole varmuutta. Em. perusteella Fortumin voimalaitos voi aiheuttaa riskin Rantakylän alkalointilaitoksen alavesisäiliölle, johon tutkimusten perusteella on mahdollista päästä ulkopuolisia vesiä. Alueella kulkee valurautaisia runkovesijohtoja, joiden tiivisteet eivät ole öljynkestäviä, lisäksi Fortumin läheisyydessä kulkevat linjat ovat vuodelta Merkittävän öljypäästön sattuessa Fortumilla, on hiilivetyjen mahdollista kulkeutua merkittävinä pitoisuuksina esim. erilaisia kaivantoja pitkin raakavesiputkien läheisyyteen. Em. perusteella hiilivetyjen on mahdollista kulkeutua runkovesilinjojen veteen. 14 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet Joensuun talousvedessä havaittiin laatuongelma Laboratorioanalyysien perusteella laatuongelman aiheuttivat bensiinistä peräisin olevat bensiinihiilivedyt sekä bensiinin lisäaineet. Suoritetuissa tutkimuksissa ei löydetty bensiinin lähdettä. Bensiiniä ei käytetä Jynkän vedenottamon tai Rantakylän alkalointilaitoksen toiminnassa. Bensiini on joutunut talousveden sekaan ilkivallan, polttoainevuodon tai vahingon seurauksena. Tutkimuksissa todettiin Rantakylän alkalointilaitoksen ja Fortumin turvevaraston pohjaja orsivedessä paikoin pieniä öljyhiilivetypitoisuuksia. Öljyhiilivetyjen ei arvioida liittyvän ko. talousveden pilaantumiseen. Tutkimuksien perusteella on varmaa, että alavesisäiliön vesi oli bensiinihiilivedyillä pilaantunutta, lisäksi tätä bensiinihiilivetypitoista vettä pääsi verkostoon. Merkkejä bensiinihiilivedyistä on todettu myös alkalointialtaissa, joka viittaisi siihen, että Rantakylään tullut raakavesi olisi mahdollisesti ollut pilaantunutta. Rantakylään tulevassa raakavedessä ei ole tutkimuksissa todettu bensiinihiilivetyjä. Toisaalta ensimmäiset näytteet Rantakylään tulevasta raakavedestä otettiin vasta 7.1. aamupäivällä. On mahdollista, että tässä vaiheessa tuleva raakavesi on ollut jo puhdasta. Em. mahdollistaisi sen, että bensiinihiilivetyjen lähde olisi ollut Jynkän vedenottamolla tai runkoputkilinjalla. Alavesisäiliön ylivuotoputkella on ollut suora yhteys sadevesilinjaan. Tutkimuksissa ei löydetty todisteita siitä, että hiilivedyt olisivat kulkeutuneet kaasumaisessa tai nestemäisessä muodossa tätä kautta alavesisäiliöön. Jynkän vedenottokaivojen kautta on välisenä aikana pumpattu noin m 3 vettä Pielisjokeen. Jynkästä tai Rantakylästä otetuissa vesinäytteissä ei ole tänä aikana todettu bensiinihiilivetyjä tai muitakaan öljyhiilivetyjä. Em. perusteella Jynkän vedenottokaivojen ja Rantakylän alkalointialtaiden uudelleen käyttöönotolle ei ole estettä ja laitokset on otettu uudelleen käyttöön Vesi johdetaan Rantakylän alkalointilaitoksella käsittelyn jälkeen alavesisäiliön ohi suoraan verkostoon. Rantakylän alavesisäiliötä ei ole pesty 8.1. suoritetun tyhjennyksen jälkeen. Alavesisäiliötä ei suositella tämän hetkisen tiedon mukaan käyttöönotettavaksi, koska tutkimusten mukaan on mahdollista, että alavesisäiliöön pääsee ulkopuolisia, mahdollisesti hiilivetypitoisia pohjavesiä. Jynkän vedenottamon vedenottokaivojen vettä ja Rantakylään tulevaa raakavettä sekä verkostoon ajettavaa vettä tarkkaillaan tihennetysti uudelleen käyttöönottoon tehdyn tarkkailusuunnitelman mukaan (ks. liite 8). Suunnitelma on toimitettu ja hyväksytetty Pohjois-Karjalan ympäristöterveydellä sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella ennen

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista 19 (19) laitoksen käyttöönottoa. Suunnitelmassa on esitetty tarkkailutiheydet sekä toiminta tilanteessa, jos laatuongelmia havaitaan. Rantakylän alkalointilaitokselta on uudelleen käynnistyksen jälkeen mennessä pumpattu verkostoon noin m 3 vettä (kokonaispumppausmäärä Jynkän vedenottamolta on noin m 3 ). Rantakylän uudelleen käynnistyksen jälkeen vettä on tarkkailtu tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Uudelleen käynnistyksen jälkeen otetuissa näytteissä ( ) ei ole todettu aistinvaraisin havainnoin tai laboratorioanalyysein merkkejä bensiinihiilivedyistä tai muistakaan öljyhiilivedyistä. Tarkkailua jatketaan toistaiseksi. Rantakylän laitokselle suositellaan laadittavan riskinarvio ja toimintasuunnitelma riskitilanteissa. Riskinarviossa otetaan huomioon mm. tässä raportissa mainitut laitoksen toimintaan mahdollisesti vaikuttavat riskitekijät mm. Fortumin voimalaitos. Myös Fortumin toiminnassa on suositeltavaa huomioida ja arvioida Rantakylän alkalointilaitoksen läheisyys ja tarpeen mukaan laatia toimintasuunnitelma riskitilanteita varten. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Lasse Korkalainen projektipäällikkö, FM geologi Laatinut: Perttu Myllynen ympäristöinsinööri, Ins. (AMK)

21 LIITE 1

22 N Maanmittauslaitos 579/KP/06 MERKKIEN SELITYS KOHDE Kohde: Rantakylän alkalointilaitos, Utrantie 11 Joensuu PROJEKTI Joensuun Vesi Joensun Vesi Rantakylä alkalointilaitos PROJEKTI NUMERO ASIAKKAAN PRO.NRO PIIR.NRO P23693 P001 1 SISÄLTÖ SUHDE Sijaintikartta 1:4 000 SUUNNITTELIJA PIIRTÄJÄ PMY FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, TARKASTAJA Merimiehenkatu 38 A, Joensuu, LKO PMY PVM ASIAKIRJA Tutkimusraportti ARKKIKOKO A4

23 LIITE 2

24

25 1/ Projekti: Joensuun Vesi Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Projektinumero: P23693 P001 Versio /lko Vesinäytteiden analyysitulokset PVM kk:sta (m) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ,00 <0,05 0,25 0,56 0, Vesi hieman ruskensameaa PVM kk:sta (m) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ,30 <0,05 <0,05 0,20 0, vesi kohtalaisen ruskeanharmaata ja tunkkainen haju PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0, <0,05 <0,05 <0,05 <0, Analyysitodistuksessa väärä näytteenottopäivä näytteissä S05, ST1 ja ST2 RANTAKYLÄN SALAOJAKAIVOJEN JA -PUTKIEN VESINÄYTTEET S02 (näyte sadevesikaivosta johon purkaa mm. salaojavedet) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni ksyleeni Styreeni trimetyyli- m+p- o- pv-pinta mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni HUOM S03 (Fortumin salaojakaivo S03) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- pv-pinta mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM S05 (näyte alkalointilaitoksen alta koillisen suunnasta tulevasta salaojaputkesta) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni ksyleeni Styreeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni HUOM S06 (näyte salaojakaivon SO1:n kautta varavoimakoneen ali tulevasta vedestä) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni ksyleeni Styreeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, <0, <0,0005 <0, <0,05 <0,05 <0, <0,05 <0,05 <0,05 <0, Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus etyylibentseeniä ja ksyleeniä (m+p ja o) Öljyjen uusintanäyte, pullorikon takia S07 (näyte salaojakaivon SO4:n kautta alavesisäiliön suunnasta tulevasta vedestä) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0, Vettä tuli niin vähän, että näytettä otettiin öljypulloon vain 0,5 litraa. Tästä johtuu määritysrajan nousu.

26 2/ Projekti: Joensuun Vesi Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Projektinumero: P23693 P001 Versio /lko Vesinäytteiden analyysitulokset PVM kk:sta (m) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, <0, ,0005 <0, <0,05 <0,05 0,05 Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus etyylibentseeniä ja o-ksyleeniä edellisen näytteen öljypullo hajosi pakkasessa SV4 (näyte Fortumin lämpövoimalan kaukolämpöveden ylivuotoaltaasta) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0,05 <0,05 0,15 0, RANTAKYLÄN ALUEEN SADEVESILINJOJEN VESINÄYTTEET SV1 (näyte sadevesiviemärin kaivosta SV1) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- pv-pinta mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM SV2 (näyte Fortumin raskaspolttoöljysäiliön ylivuotoaltaan kaivosta) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0, SV3 (näyte Fortumin sadevesiviemärilinjan kaivosta, turvekuljettimen pohjalta pumpattavasta vedestä) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni ksyleeni Styreeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0,05 0,09 1,3 1, <0,0005 <0, Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus ksyleeniä (m+p ja o)

27 3/ Projekti: Joensuun Vesi Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Projektinumero: P23693 P001 Versio /lko Vesinäytteiden analyysitulokset RANTAKYLÄN ALAVESISÄILIÖN VESINÄYTTEET ST1 (näyte alavesisäiliön sisälle kertyneestä vedestä tulevan veden puolelta) FCG7 (näyte pohjavesiputkesta FCG7) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- pv-pinta mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0, <0,05 <0,0005 <0, Laboratoriossa havaittiin alle 0,05 mg/l pitoisuus öljyhiilivetyjä C21-C40 Laboratoriossa havaittiin alle 0,05 mg/l pitoisuus öljyhiilivetyjä C21-C40 ja alle 0,0005 mg/l pitoisuus etyylibentseeniä ja ksyleeniä (m+p) RANTAKYLÄN POHJA- JA ORSIVESIPUTKIEN VESINÄYTTEET FCG6 (näyte pohjavesiputkesta FCG6) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- pv-pinta mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM ST2 (näyte alavesisäiliön sisälle kertyneestä vedestä lähtevän veden puolelta) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni ksyleeni Styreeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0, Laboratoriossa havaittiin alle 0,05 mg/l pitoisuus öljyhiilivetyjä C21-C40 PVM pp:stä (m) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ,31 <0, ,36 <0,05 <0,05 <0,05 - PVM pp:stä (m) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ,73 <0,05 0,12 0,19 0, <0,0005 <0, Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus 1,2,4- trimetyylibentseeniä ja ksyleeniä (m+p ja o)

28 4/ Projekti: Joensuun Vesi Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Projektinumero: P23693 P001 Versio /lko Vesinäytteiden analyysitulokset RANTAKYLÄN ALKALOINTILAITOKSEEN TULEVA JYNKÄN RAAKAVESI RV-1-3 1,2,3-1,2,4- Tunnus Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni ksyleeni Styreeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni HUOM FCG7OV (näyte orsivesiputkesta FCG7OV) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- pv-pinta mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM pp:stä (m) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ,87 <0,05 <0,05 <0,05 <0, <0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0006 <0, Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus trimetyylibentseeniä (1,2,3 ja 1,2,4), etyylibentseeniä ja ksyleeniä (m+p ja o), sekä alle 0,001 mg/l pitoisuus tolueenia FCG10 (näyte orsivesiputkesta FCG10) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0,05-0,07 0, PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l RV1 <0, pumppauksen alussa RV2 <0, m3 jälkeen RV3 <0, m3 jälkeen

29 5/ Projekti: Joensuun Vesi Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Projektinumero: P23693 P001 Versio /lko Vesinäytteiden analyysitulokset RV4-7 1,2,3-1,2,4- Tunnus Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l RV4 <0, m3 jälkeen RV5 <0, m3 jälkeen RV6 <0, m3 jälkeen RV7 <0, m3 jälkeen RV8 <0, <0, RV9 <0, <0,0005 Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus styreeniä. Pumpattu m3 Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus styreeniä RV10 <0, Uusintanäyte, Rambollin pullot PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, <0, <0, <0, <0, Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus etyylibentseeniä ja m+pksyleeniä RV8-10 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l RANTAKYLÄN KALKKIALKALOINTIALTAIDEN VESINÄYTTEET KA-A (näyte kalkkikivialtaasta A) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni ksyleeni Styreeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni HUOM KA-B (näyte kalkkikivialtaasta B) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, <0,0005 <0, <0, <0, Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus ja ksyleeniä (m+p ja o)

30 6/ Projekti: Joensuun Vesi Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Projektinumero: P23693 P001 Versio /lko Vesinäytteiden analyysitulokset KA-B-L (näyte kalkkikivialtaasta B lähtevästä vedestä) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, <0, <0,0005 Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus styreeniä ja m+pksyleeniä(>kontaminoitunut pullo) <0, <0,0005 Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus styreeniä(>kontaminoitunut pullo) KA-A-P (näyte kalkkikivialtaan A pohjasta) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, KA-A-L (näyte kalkkikivialtaasta A lähtevästä vedestä) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, <0, <0,0005 Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus styreeniä ja m+pksyleeniä(>kontaminoitunut pullo) <0, <0,0005 Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus styreeniä(>kontaminoitunut pullo) <0, Uusintanäyte, Rambollin pullot <0, Uusintanäyte, Rambollin pullot

31 7/ Projekti: Joensuun Vesi Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Projektinumero: P23693 P001 Versio /lko Vesinäytteiden analyysitulokset K9 (näyte Jynkän kaivosta nro 9 tulevasta vedestä. Näyte otettiin Jynkän pumppaamon mittarihuoneesta) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni ksyleeni Styreeni HUOM trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l JYNKÄN VEDENOTTAMON KAIVOJEN JA RUNKOPUTKEN VESINÄYTTEET K5 (näyte Jynkän kaivosta nro 5 tulevasta vedestä. Näyte otettiin Jynkän pumppaamon mittarihuoneesta) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni ksyleeni Styreeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, <0, <0, <0, <0,0005 Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus styreeniä <0, Uusintanäyte, Rambollin pullot <0, <0, <0, <0, <0,0005 Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus styreeniä <0, Uusintanäyte, Rambollin pullot K10 (näyte Jynkän kaivosta nro 10 tulevasta vedestä. Näyte otettiin Jynkän pumppaamon mittarihuoneesta) 1,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, <0, <0, <0, <0,0005 Laboratoriossa havaittiin alle 0,0005 mg/l pitoisuus styreeniä <0, Uusintanäyte, Rambollin pullot JA1 (näyte joen alituksen Jynkän pumppaamon mittarihuoneesta) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0,

32 8/ Projekti: Joensuun Vesi Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Projektinumero: P23693 P001 Versio /lko Vesinäytteiden analyysitulokset JYNKÄN VANHOJEN VEDENOTTOKAIVOJEN JA POHJAVESIPUTKIEN VESINÄYTTEET JK 3 (näyte Jynkän pumppaamon vanhasta kaivosta nro 3) PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, JP 30 (näyte Jynkän pv-putkesta nro. 30) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, JY K5 (näyte Jynkän pumppaamon käytössä olevan kaivon vieriputkesta nro. 5) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, JP 23 (näyte Jynkän pv-putkesta nro. 23) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, JP 6 (näyte Jynkän pv-putkesta nro. 6) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, JP 29(näyte Jynkän pv-putkesta nro. 29) Pv-pinta Öljyhiilivedyt 1,2,3-1,2,4- etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni ksyleeni Styreeni HUOM PVM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l <0, ,2,3-1,2,4- Pv-pinta Öljyhiilivedyt etyylibent trimetyylibentseenbentseenksyleeni ksyleeni Styreeni trimetyyli- m+p- o- mmpy C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE TAME ETBE TAEE bentseeni tolueeni seeni HUOM

33 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 1 (3) Joensuun Vesi Lemmetyinen Juha (sposti) Tilausnro (4724J_1/SATUNN.), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Hämäläinen Mauri NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 99 Verkostovesi, Puronsuunkatu 8 A Verkostovesi, Puronsuunkatu 8, lämmönjakohuone 101 Verkostovesi, Latolankatu 7 E Verkostovesi, Lumikontie Verkostovesi, Lossikuja 4 B Verkostovesi, Puronsuunkatu Lähtevä vesi, Rantakylä MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö **STM 461 Lämpötila oc 8,0 6,5 7,8 Haju liuotin liuotin E Eschericia coli (Colilert)* MPN/100 ml <1 (T) Kolimuotoiset bakt.(colilert)* MPN/100ml <1 (S) Enterokokit, varmistetut* pmy/100 ml P P P <1 (T) Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC* pmy/ml P P P ph* 7,6 7,6 E <9,5, >6,5 (S) Liuottimet, VOC-yhdist* (A) P P Määritys Yksikkö **STM 461 Lämpötila oc 7,0 7,0 6,8 Haju liuotin havaittu havaittu Eschericia coli (Colilert)* MPN/100 ml <1 (T) Kolimuotoiset bakt.(colilert)* MPN/100ml <1 (S) Enterokokit, varmistetut* pmy/100 ml P P P <1 (T) Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC* pmy/ml P P P ph* 7,6 7,5 7,7 <9,5, >6,5 (S) Liuottimet, VOC-yhdist* (A) P Määritys Yksikkö 105 **STM 461 Lämpötila oc 5,7 Haju ei todettu Eschericia coli (Colilert)* MPN/100 ml 0 <1 (T) Kolimuotoiset bakt.(colilert)* MPN/100ml 0 <1 (S) Enterokokit, varmistetut* pmy/100 ml P <1 (T) Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC* pmy/ml P ph* 7,4 <9,5, >6,5 (S) Liuottimet, VOC-yhdist* (A) Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. **STM 461 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus * = akkreditoitu menetelmä. (A) = alihankintamääritys Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Jokikatu 8 Jokikatu JOENSUU JOENSUU *

34 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 2 (3) LAUSUNTO ALUSTAVAT TULOKSET Verkostovesitutkimus, verkostovedessä havaittu hajuhaitta Joensuun Vesi Tutkimus sisältää alihankintana tehtyjä määrityksiä. Alihankintalaboratorio: Ramboll Analytics Oy, Lahti, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T039 Tutkimustodistus liitteenä. ** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461 (annettu ) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, enimmäispitoisuudet. Asetus astunut voimaan T = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus. Veden sameus- ja väriarvon, heterotrofisen pesäkeluvun sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia. Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesäkeluvulle ei ole asetettu enimmäisarvoa. Verkostovesissä pesäkeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml. VEDEN LAATU: Puronsuunkatu 8 A 4: selvä liuotinmainen haju Puronsuunkatu lämmönjakohuone: selvä liuotinmainen haju Lumikontie 2: selvä liuotinmainen haju Lossikuja 4 B 10: lievä liuotinmainen haju Puronsuunkatu 2: lievä vieras haju Lähtevä vesi Rantakylä: ei todettu haju pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö MPN = Most Propable Number, todennäköisin bakteerien määrä, Colilert-menetelmä Anna Liisa Heikkilä kemisti FM TIEDOKSI Joensuun Vesi/Pietarinen Kari/(sähköposti) Joensuun vesi/savolainen Anne ( ) Joensuun Vesi/Mustonen Jouni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Puhakka Olli/(sähköposti) Joensuun Vesi/Pehkonen Toni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Maarit Korpilähde ( ) Pohjois-Karjalan/Ympäristöterveys Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

35 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 3 (3) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Lämpötila Haju Eschericia coli (Colilert)* Kolimuotoiset bakt.(colilert)* Enterokokit, varmistetut* Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC* ph* Liuottimet, VOC-yhdist* (A) Lämpötila (TL0) Alustava haju (TL77) Sisäinen MPN-menetelmä, Colilert Quanti-Tray (TL77) Sisäinen MPN-menetelmä, Colilert (TL77) SFS-EN ISO (2000), varmistetut (TL77) SFS-EN ISO 6222 (1999) 22oC (TL77) SFS 3021:1979, muunneltu (TL77) Kaasukromatografinen menetelmä (TL49) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi TL0 TL49 TL77 Ei ole ilmoitettu Ramboll Analytics Oy SKYT Oy, Joensuun laboratorio MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. Haju 2014/ / / / / / / Eschericia coli (Colilert)* 2014/ / / / / / / Kolimuotoiset bakt.(colilert)* 2014/ / / / / / / ph* 2014/99 ±0,3 yks /100 ±0,3 yks / /102 ±0,3 yks /103 ±0,3 yks /104 ±0,3 yks /105 ±0,3 yks Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

36 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 1 (2) Joensuun Vesi Lemmetyinen Juha (sposti) Tilausnro (4724J_1/SATUNN.), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mustonen Jouni NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 107 Verkostovesi, Sepänkatu 46 MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö 107 **STM 461 Lämpötila oc 6,8 Haju havaittu ph* 7,9 <9,5, >6,5 (S) Sähkönjohtavuus 25 ºC* µs/cm 170 <2500 (S) Liuottimet, VOC-yhdist* (A) P Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. **STM 461 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus * = akkreditoitu menetelmä. (A) = alihankintamääritys LAUSUNTO ALUSTAVAT TULOKSET Verkostovesitutkimus, verkostovedessä havaittu hajuhaitta Joensuun Vesi Tutkimus sisältää alihankintana tehtyjä määrityksiä. Alihankintalaboratorio: Ramboll Analytics Oy, Lahti, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T039 Tutkimustodistus liitteenä. ** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461 (annettu ) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, enimmäispitoisuudet. Asetus astunut voimaan T = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus. VEDEN LAATU: Sepänkatu 46: lievä liuotinmainen haju Anna Liisa Heikkilä kemisti FM TIEDOKSI Joensuun Vesi/Pietarinen Kari/(sähköposti) Joensuun vesi/savolainen Anne ( ) Joensuun Vesi/Mustonen Jouni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Puhakka Olli/(sähköposti) Joensuun Vesi/Pehkonen Toni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Maarit Korpilähde ( ) Pohjois-Karjalan/Ympäristöterveys Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Jokikatu 8 Jokikatu JOENSUU JOENSUU *

37 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 2 (2) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Lämpötila Haju ph* Sähkönjohtavuus 25 ºC* Liuottimet, VOC-yhdist* (A) Lämpötila (TL0) Alustava haju (TL77) SFS 3021:1979, muunneltu (TL77) SFS-EN 27888:1994, korj. 25ºC, mittaus huoneen lämpöt. (TL77) Kaasukromatografinen menetelmä (TL49) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL0 TL49 TL77 Tutkimuslaitoksen nimi Ei ole ilmoitettu Ramboll Analytics Oy SKYT Oy, Joensuun laboratorio MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. Haju 2014/ ph* 2014/107 ±0,3 yks Sähkönjohtavuus 25 ºC* 2014/107 ±5 % Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

38 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #3 1 (3) Joensuun Vesi Lemmetyinen Juha (sposti) Tilausnro (4724J_1/SATUNN.), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Hämäläinen Mauri NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 108 Verkostovesi, Lossikuja 4 B Verkostovesi, Sirutie Lähtevä vesi, Rantakylä MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö Lämpötila oc 6,8 6,8 5,8 Haju havaittu havaittu havaittu ph* 7,7 7,9 7,8 Sähkönjohtavuus 25 ºC* µs/cm Liuottimet, VOC-yhdist* (A) P P P Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. * = akkreditoitu menetelmä. (A) = alihankintamääritys LAUSUNTO ALUSTAVAT TULOKSET Verkostovesitutkimus, verkostovedessä havaittu hajuhaitta Joensuun Vesi Tutkimus sisältää alihankintana tehtyjä määrityksiä. Alihankintalaboratorio: Ramboll Analytics Oy, Lahti, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T039 Tutkimustodistus liitteenä. ** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461 (annettu ) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, enimmäispitoisuudet. Asetus astunut voimaan T = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus. Veden sameus- ja väriarvon, heterotrofisen pesäkeluvun sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia. VEDEN LAATU: Lossikuja 4 B 10: lievä liuotinmainen haju Sirutie 1: lievä liuotinmainen haju Lähtevä vesi, Rantakylä: lievä liuotinmainen haju Anna Liisa Heikkilä kemisti FM Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Jokikatu 8 Jokikatu JOENSUU JOENSUU *

39 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #3 2 (3) TIEDOKSI Joensuun Vesi/Pietarinen Kari/(sähköposti) Joensuun vesi/savolainen Anne ( ) Joensuun Vesi/Mustonen Jouni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Puhakka Olli/(sähköposti) Joensuun Vesi/Pehkonen Toni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Maarit Korpilähde ( ) Pohjois-Karjalan/Ympäristöterveys Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

40 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #3 3 (3) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Lämpötila Haju ph* Sähkönjohtavuus 25 ºC* Liuottimet, VOC-yhdist* (A) Lämpötila (TL0) Alustava haju (TL77) SFS 3021:1979, muunneltu (TL77) SFS-EN 27888:1994, korj. 25ºC, mittaus huoneen lämpöt. (TL77) Kaasukromatografinen menetelmä (TL49) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL0 TL49 TL77 Tutkimuslaitoksen nimi Ei ole ilmoitettu Ramboll Analytics Oy SKYT Oy, Joensuun laboratorio MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. Haju 2014/ / / ph* 2014/108 ±0,3 yks /109 ±0,3 yks /110 ±0,3 yks Sähkönjohtavuus 25 ºC* 2014/108 ±5 % /109 ±5 % /110 ±5 % Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

41 Ramboll Analytics Pvm: /1 Tutkimustodistus Projekti: /5 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun yksikkö Jokikatu JOENSUU Tutkimuksen nimi: SKVSY, 2014/108 Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: 2014/108 Näyte saapui: Näytteenottaja: Analysointi aloitettu: Talousvesi Määritys Yksikkö Menetelmä Haihtuvat hiilivedyt, paketti 1+2 tod. µg/l, mg/l RA4050* Bentseeni <0,5 µg/l RA4050* Tolueeni 1 µg/l RA4050* Etyylibentseeni <0,0005 mg/l RA4050* m+p-ksyleeni 0,5 µg/l RA4050* o-ksyleeni <0,5 µg/l RA4050* TAEE (tert.amyylietyylieetteri) 0,9 µg/l RA4050* ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) <0,5 µg/l RA4050* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Menetelmien kuvaukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

42 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /7 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun yksikkö Jokikatu JOENSUU Tutkimuksen nimi: SKVSY, 2014/110 Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: 2014/110 Näyte saapui: Näytteenottaja: Analysointi aloitettu: Talousvesi Määritys Yksikkö Menetelmä Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) <0,05 mg/l RA4019* Keskitisleet (C10-C21) <0,05 mg/l RA4019* Raskaat öljyjakeet (C21-C40) <0,05 mg/l RA4019* Haihtuvat hiilivedyt, paketti 1+2 tod. µg/l, mg/l RA4050* Bentseeni <0,5 µg/l RA4050* Tolueeni 1 µg/l RA4050* Etyylibentseeni <0,5 µg/l RA4050* m+p-ksyleeni 0,5 µg/l RA4050* o-ksyleeni <0,5 µg/l RA4050* 1,2,4-trimetyylibentseeni <0,5 µg/l RA4050* TAEE (tert.amyylietyylieetteri) 0,6 µg/l RA4050* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

43 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /7 Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus 26 %. Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

44

45

46

47

48

49

50

51 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 1 (2) Joensuun Vesi Lemmetyinen Juha (sposti) Tilausnro (4724J_1/SATUNN.), saapunut , näytteet otettu (10:40-10:45) Näytteenottaja: Kari Pietarinen, Anne Savolain NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 118 Lähtevä vesi, Rantakylä 119 Raakavesi (tuleva), Rantakylä MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö Lämpötila oc 5,6 4,4 Haju havaittu ei todettu Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. * = akkreditoitu menetelmä. (A) = alihankintamääritys LAUSUNTO Verkostovesitutkimus, verkostovedessä havaittu hajuhaitta Joensuun Vesi ** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461 (annettu ) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, enimmäispitoisuudet. Asetus astunut voimaan T = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus. Veden sameus- ja väriarvon, heterotrofisen pesäkeluvun sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia. VEDEN LAATU: Lähtevä vesi Rantakylä: lievä liuotinmainen haju Tuleva vesi Rantakylä: ei todettu hajua Anna Liisa Heikkilä kemisti FM TIEDOKSI Joensuun Vesi/Pietarinen Kari/(sähköposti) Joensuun vesi/savolainen Anne ( ) Joensuun Vesi/Mustonen Jouni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Puhakka Olli/(sähköposti) Joensuun Vesi/Pehkonen Toni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Maarit Korpilähde ( ) Pohjois-Karjalan/Ympäristöterveys Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Jokikatu 8 Jokikatu JOENSUU JOENSUU *

52 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 2 (2) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Lämpötila Haju Lämpötila (TL0) Alustava haju (TL77) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi TL0 TL77 Ei ole ilmoitettu SKYT Oy, Joensuun laboratorio MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. Haju 2014/ / Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

53 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 1 (2) Joensuun Vesi Lemmetyinen Juha (sposti) Tilausnro (4724J_1/SATUNN.), saapunut , näytteet otettu (11:48-12:10) Näytteenottaja: Pietarinen Kari NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 167 Rantakylä varastosäiliö pintavesi 168 Rantakylä varastosäiliö 169 Rantakylä 4-allas B-linja 170 Salaoja 171 SV-kaivo Rantakylä MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö Haju havaittu havaittu ei todettu havaittu havaittu Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. * = akkreditoitu menetelmä. (A) = alihankintamääritys LAUSUNTO Verkostovesitutkimus, verkostovedessä havaittu hajuhaitta Joensuun Vesi ** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461 (annettu ) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, enimmäispitoisuudet. Asetus astunut voimaan T = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus. Veden sameus- ja väriarvon, heterotrofisen pesäkeluvun sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia. VEDEN LAATU: Rantakylä varastosäiliö pintavesi: lievä liuotinmainen haju Rantakylä varastosäiliö: erittäin lievä liuotinmainen haju Rantakylä 4-allas B-linja: ei todettu hajua Salaoja: lievä vieras haju (pintavesimäinen) SV-kaivo Rantakylä: selvä vieras haju (pintavesimäinen) Anna Liisa Heikkilä kemisti FM TIEDOKSI Joensuun Vesi/Pietarinen Kari/(sähköposti) Joensuun vesi/savolainen Anne ( ) Joensuun Vesi/Mustonen Jouni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Puhakka Olli/(sähköposti) Joensuun Vesi/Pehkonen Toni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Maarit Korpilähde ( ) Pohjois-Karjalan/Ympäristöterveys Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Jokikatu 8 Jokikatu JOENSUU JOENSUU *

54 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 2 (2) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Haju Alustava haju (TL77) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi TL77 SKYT Oy, Joensuun laboratorio MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. Haju 2014/ / / / / Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

55 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 1 (3) Joensuun Vesi Lemmetyinen Juha (sposti) Tilausnro (4724J_1/SATUNN.), saapunut , näytteet otettu (12:30-13:30) Näytteenottaja: Mustonen Jouni NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 192 Raakavesi, Erolanniemi Raakavesi, Erolanniemi Raakavesi, Erolanniemi Raakavesi, Erolanniemi Raakavesi, Jynkkä Raakavesi, Jynkkä Raakavesi, Jynkkä 10 MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö Lämpötila oc 5,7 5,7 5,5 5,7 5,7 5,6 Haju ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu Määritys Yksikkö 198 Lämpötila oc 5,5 Haju ei todettu Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. * = akkreditoitu menetelmä. (A) = alihankintamääritys LAUSUNTO Verkostovesitutkimus, verkostovedessä havaittu hajuhaitta Joensuun Vesi ** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461 (annettu ) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, enimmäispitoisuudet. Asetus astunut voimaan T = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus. Veden sameus- ja väriarvon, heterotrofisen pesäkeluvun sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia. VEDEN LAATU: Raakavesinäytteissä ei todettu hajua. Anna Liisa Heikkilä kemisti FM Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Jokikatu 8 Jokikatu JOENSUU JOENSUU *

56 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 2 (3) TIEDOKSI Joensuun Vesi/Pietarinen Kari/(sähköposti) Joensuun vesi/savolainen Anne ( ) Joensuun Vesi/Mustonen Jouni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Puhakka Olli/(sähköposti) Joensuun Vesi/Pehkonen Toni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Maarit Korpilähde ( ) Pohjois-Karjalan/Ympäristöterveys Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

57 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 3 (3) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Lämpötila Haju Lämpötila (TL0) Alustava haju (TL77) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi TL0 TL77 Ei ole ilmoitettu SKYT Oy, Joensuun laboratorio MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. Haju 2014/ / / / / / / Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

58 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 1 (4) Joensuun Vesi Lemmetyinen Juha (sposti) Tilausnro (4724J_1/SATUNN.), saapunut , näytteet otettu (12:00-14:00) Näytteenottaja: Mustonen Jouni NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 315 Raakavesi, Jynkkä Raakavesi, Jynkkä Raakavesi, Jynkkä Raakavesi, Erolanniemi Raakavesi, Erolanniemi Raakavesi, Erolanniemi Raakavesi, Erolanniemi Lähteäv vesi, Rantakylä varastosäiliö MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö **STM 461 Lämpötila oc 4,4 4,5 4,3 5,7 Haju ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu Eschericia coli (Colilert)* MPN/100 ml <1 (T) Kolimuotoiset bakt.(colilert)* MPN/100ml <1 (S) ph* 6,6 6,5 6,5 6,4 <9,5, >6,5 (S) Sähkönjohtavuus 25 ºC* µs/cm <2500 (S) Liuottimet, VOC-yhdist* (A) Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Bensiinijakeet (C5-C10) (A) mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Mineraaliöljy* (A) mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Määritys Yksikkö **STM 461 Lämpötila oc 5,7 5,6 5,9 5,6 Haju ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu Eschericia coli (Colilert)* MPN/100 ml <1 (T) Kolimuotoiset bakt.(colilert)* MPN/100ml <1 (S) ph* 6,4 6,5 6,3 7,6 <9,5, >6,5 (S) Sähkönjohtavuus 25 ºC* µs/cm <2500 (S) Liuottimet, VOC-yhdist* (A) Ei todettu Ei todettu Ei todettu Todettu Bensiinijakeet (C5-C10) (A) mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Mineraaliöljy* (A) mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. **STM 461 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus * = akkreditoitu menetelmä. (A) = alihankintamääritys LAUSUNTO Raakavesi- ja lähtevän veden tutkimus Joensuun Vesi Tutkimus sisältää alihankintana tehtyjä määrityksiä. Alihankintalaboratorio: Ramboll Analytics Oy, Lahti, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T039 Tutkimustodistus liitteenä. ** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461 (annettu ) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, enimmäispitoisuudet. Asetus astunut voimaan Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Jokikatu 8 Jokikatu JOENSUU JOENSUU *

59 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 2 (4) LAUSUNTO (jatkoa edelliseltä sivulta) T = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus. Veden sameus- ja väriarvon, heterotrofisen pesäkeluvun sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia. VEDEN LAATU: Tuloksia on verrattu verkostovedelle asetettuihin raja-arvoihin. Varastosäiliön näytteessä todettiin tolueenia ja ksylenejä. MPN = Most Propable Number, todennäköisin bakteerien määrä, Colilert-menetelmä Anna Liisa Heikkilä kemisti FM TIEDOKSI Joensuun Vesi/Pietarinen Kari/(sähköposti) Joensuun vesi/savolainen Anne ( ) Joensuun Vesi/Mustonen Jouni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Puhakka Olli/(sähköposti) Joensuun Vesi/Pehkonen Toni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Maarit Korpilähde ( ) Pohjois-Karjalan/Ympäristöterveys Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

60 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 3 (4) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Lämpötila Haju Eschericia coli (Colilert)* Kolimuotoiset bakt.(colilert)* ph* Sähkönjohtavuus 25 ºC* Liuottimet, VOC-yhdist* (A) Bensiinijakeet (C5-C10) (A) Mineraaliöljy* (A) Lämpötila (TL0) Alustava haju (TL77) Sisäinen MPN-menetelmä, Colilert Quanti-Tray (TL77) Sisäinen MPN-menetelmä, Colilert (TL77) SFS 3021:1979, muunneltu (TL77) SFS-EN 27888:1994, korj. 25ºC, mittaus huoneen lämpöt. (TL77) Kaasukromatografinen menetelmä (TL49) Kaasukromatografinen menetelmä (TL49) Kts. liite (TL49) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL0 TL49 TL77 Tutkimuslaitoksen nimi Ei ole ilmoitettu Ramboll Analytics Oy SKYT Oy, Joensuun laboratorio MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. Haju 2014/ / / / / / / / Eschericia coli (Colilert)* 2014/ / / / / / / / Kolimuotoiset bakt.(colilert)* 2014/ / / / / / / / ph* 2014/315 ±0,3 yks /316 ±0,3 yks /317 ±0,3 yks /318 ±0,3 yks /319 ±0,3 yks /320 ±0,3 yks /321 ±0,3 yks /322 ±0,3 yks Sähkönjohtavuus 25 ºC* 2014/315 ±5 % /316 ±5 % /317 ±5 % /318 ±5 % /319 ±5 % /320 ±5 % /321 ±5 % /322 ±5 % Bensiinijakeet (C5-C10) (A) 2014/315 Määritysrajan alitus Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

61 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 4 (4) MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta) Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. 2014/316 Määritysrajan alitus 2014/317 Määritysrajan alitus 2014/318 Määritysrajan alitus 2014/319 Määritysrajan alitus 2014/320 Määritysrajan alitus 2014/321 Määritysrajan alitus 2014/322 Määritysrajan alitus Mineraaliöljy* (A) 2014/315 Määritysrajan alitus 2014/316 Määritysrajan alitus 2014/317 Määritysrajan alitus 2014/318 Määritysrajan alitus 2014/319 Määritysrajan alitus 2014/320 Määritysrajan alitus 2014/321 Määritysrajan alitus 2014/322 Määritysrajan alitus Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

62 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /8 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun yksikkö Jokikatu JOENSUU Tutkimuksen nimi: SKVSY, 2014/ Asiakkaan viite: 4724J Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Haihtuvat hiilivedyt, paketti / / / / / Yksikkö Menetelmä <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* Tolueeni µg/l RA4050* m+p-ksyleeni µg/l RA4050* o-ksyleeni µg/l RA4050* Bensiinijakeet C5-C10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Talousvesi Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Haihtuvat hiilivedyt, paketti 1+2 Tolueeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni Bensiinijakeet C5-C / / / Yksikkö Menetelmä <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* ei tod. ei tod. tod. µg/l, mg/l RA4050* <1 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

63 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /8 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus 26 %. Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

64 Ramboll Analytics RA4050 VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 1+2 * VESINÄYTE, HS-GC/MSD HALOGENOIDUT HIILIVEDYT Määr.raja µg/l AROMAATTISET HIILIVEDYT Määr.raja µg/l 1,1-dikloorietaani 0,5 bentseeni 0,5 1,2-dikloorietaani 0,5 tolueeni 1 1,1,1-trikloorietaani 0,5 m+p-ksyleeni 0,5 1,1,2-trikloorietaani 0,5 o-ksyleeni 0,5 1,1,1,2-tetrakloorietaani 0,5 etyylibentseeni 0,5 1,1,2,2-tetrakloorietaani 1 styreeni 0,5 vinyylikloridi 0,1 n-propyylibentseeni 0,5 1,1-dikloorieteeni 0,5 isopropyylibentseeni 0,5 cis-1,2-dikloorieteeni 0,5 n-butyylibentseeni 0,5 trans-1,2-dikloorieteeni 0,5 tert.butyylibentseeni 0,5 trikloorieteeni 0,5 sec.butyylibentseeni 0,5 tetrakloorieteeni 0,5 p-isopropyylitolueeni 0,5 dikloorimetaani 1 1,2,3-trimetyylibentseeni 0,5 hiilitetrakloridi 1 1,2,4-trimetyylibentseeni 0,5 kloroformi 1 1,3,5-trimetyylibentseeni 0,5 bromidikloorimetaani 1 1,2,3,5-tetrametyylibentseeni 1 dibromikloorimetaani 1 1,2,4,5-tetrametyylibentseeni 1 bromoformi 1 naftaleeni 1 dibromimetaani 1 bromibentseeni 0,5 bromikloorimetaani 1 klooribentseeni 0,5 1,2-dibromietaani 1 1,2-diklooribentseeni 0,3 1,2-diklooripropaani 1 1,3-diklooribentseeni 0,5 2,2-diklooripropaani 1 1,4-diklooribentseeni 0,1 1,3-diklooripropaani 1 1,2,3-triklooribentseeni 0,3 1,2,3-triklooripropaani 5 1,2,4-triklooribentseeni 0,3 1,1-diklooripropeeni 1 1,3,5-triklooribentseeni 0,3 cis-1,3-diklooripropeeni 1 2-klooritolueeni 0,5 trans-1,3-diklooripropeeni 1 4-klooritolueeni 0,5 1,2-dibromi-3-klooripropaani 5 heksaklooributadieeni 0,5 EETTERIT Määr.raja µg/l MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri) 0,5 ALIFAATTISET HIILIVEDYT Määr.raja µg/l TAME (tert.amyylimetyylieetteri) 0,5 n-pentaani 100 ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) 0,5 n-heksaani 100 etyylibutyylieetteri 0,5 n-heptaani 10 TAEE (tert.amyylietyylieetteri) 0,5 n-oktaani 10 DIPE (di-isopropyylieetteri) 0,5 n-nonaani 10 n-dekaani 10 ALKOHOLIT Määr.raja mg/l sykloheksaani 1 metanoli metyylipentaani 5 etanoli 5 3-metyylipentaani 5 propanoli 1 metyyli-syklopentaani 1 isopropanoli 1 n-butanoli 1 ALDEHYDIT JA KETONIT Määr.raja mg/l 2-butanoli 1 asetoni 0,1 isobutanoli 1 sykloheksanoni 0,5 tert.butanoli 1 2-sykloheksen-1-oni 0,5 1-pentanoli 0,5 metyylietyyliketoni 0,1 2-pentanoli 0,5 metyyli-isobutyyliketoni 0,1 3-pentanoli 0,5 bentsaldehydi 0,1 1-etoksi-2-propanoli 4 Propanaali 0,2 3-etoksi-1-propanoli 4 Butanaali 0,2 1-metoksi-2-propanoli 4 Pentanaali 0,2 2-etyyli-1-heksanoli 0,1 Heksanaali 0,2 2-butoksietanoli (butyyliglykoli) 10 Heptanaali 0,2 Oktanaali 0,2 TERPEENIT Määr.raja µg/l Nonanaali 0,2 alfa-pineeni 0,5 Dekanaali 0,2 beta-pineeni 0,5 delta-kareeni 0,5 MUUT Määr.raja µg/l limoneeni 0,5 rikkihiili 2 Epikloorihydriini 500 ESTERIT Määr.raja mg/l etyyliasetaatti 0,05 MUUT Määr.raja mg/l propyyliasetaatti 0,05 tetrahydrofuraani 0,05 butyyliasetaatti 0,05 1-hekseeni 0,01 isobutyyliasetaatti 0,05 1-okteeni 0,01 amyyliasetaatti 0,05 isoamyyliasetaatti 0,05 * akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue

65

66

67 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 1 (3) Joensuun Vesi Lemmetyinen Juha (sposti) Tilausnro (4724J_1/SATUNN.), saapunut , näytteet otettu (12:20-14:30) Näytteenottaja: Mustonen Jouni NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 617 Verkostovesi, Paloposti, Utrantie/Jukolankatu 618 Verkostovesi, Ahomansikantie Verkostovesi,Riihisärkäntie 4 C Verkostovesi, Yrjönkatu Verkostovesi, Haikarankuja Raakavesi, Rantakylä tuleva MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö **STM 461 Lämpötila oc 5,2 6,1 6,4 Haju ei todettu ei todettu ei todettu Eschericia coli (Colilert)* MPN/100 ml <1 (T) Kolimuotoiset bakt.(colilert)* MPN/100ml <1 (S) Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC* pmy/ml ph* 7,7 7,3 7,7 <9,5, >6,5 (S) Sähkönjohtavuus 25 ºC* µs/cm <2500 (S) Aromaattiset hiilivedyt* (A) Ei todettu Ei todettu Ei todettu Määritys Yksikkö **STM 461 Lämpötila oc 5,7 5,2 5,4 Haju ei todettu ei todettu ei todettu Eschericia coli (Colilert)* MPN/100 ml <1 (T) Kolimuotoiset bakt.(colilert)* MPN/100ml <1 (S) Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC* pmy/ml ph* 7,7 7,0 6,4 <9,5, >6,5 (S) Sähkönjohtavuus 25 ºC* µs/cm <2500 (S) Aromaattiset hiilivedyt* (A) Ei todettu Ei todettu Ei todettu Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. **STM 461 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus * = akkreditoitu menetelmä. (A) = alihankintamääritys LAUSUNTO Raakavesi- ja verkstovesitutkimus Joensuun Vesi Tutkimus sisältää alihankintana tehtyjä määrityksiä. Alihankintalaboratorio: Ramboll Analytics Oy, Lahti, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T039 Tutkimustodistus liitteenä. ** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461 (annettu ) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, enimmäispitoisuudet. Asetus astunut voimaan T = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus. Veden sameus- ja väriarvon, heterotrofisen pesäkeluvun sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia. Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä. Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Jokikatu 8 Jokikatu JOENSUU JOENSUU *

68 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 2 (3) LAUSUNTO (jatkoa edelliseltä sivulta) Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesäkeluvulle ei ole asetettu enimmäisarvoa. Verkostovesissä pesäkeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml. VEDEN LAATU: Verkostovesinäytteet täyttivät tutkituilta ominaisuuksiltaan verkostovedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Niissä ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia. pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö MPN = Most Propable Number, todennäköisin bakteerien määrä, Colilert-menetelmä Anna Liisa Heikkilä kemisti FM TIEDOKSI Joensuun Vesi/Pietarinen Kari/(sähköposti) Joensuun vesi/savolainen Anne ( ) Joensuun Vesi/Mustonen Jouni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Puhakka Olli/(sähköposti) Joensuun Vesi/Pehkonen Toni/(sähköposti) Joensuun Vesi/Maarit Korpilähde ( ) Pohjois-Karjalan/Ympäristöterveys Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

69 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus #1 3 (3) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) Lämpötila Haju Eschericia coli (Colilert)* Kolimuotoiset bakt.(colilert)* Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC* ph* Sähkönjohtavuus 25 ºC* Aromaattiset hiilivedyt* (A) Lämpötila (TL0) Alustava haju (TL77) Sisäinen MPN-menetelmä, Colilert Quanti-Tray (TL77) Sisäinen MPN-menetelmä, Colilert Quanti-Tray (TL77) SFS-EN ISO 6222 (1999) 22oC (TL77) SFS 3021:1979, muunneltu (TL77) SFS-EN 27888:1994, korj. 25ºC, mittaus huoneen lämpöt. (TL77) Kaasukromatografinen menetelmä (TL49) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus TL0 TL49 TL77 Tutkimuslaitoksen nimi Ei ole ilmoitettu Ramboll Analytics Oy SKYT Oy, Joensuun laboratorio MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. Haju 2014/ / / / / / Eschericia coli (Colilert)* 2014/ / / / / / Kolimuotoiset bakt.(colilert)* 2014/ / / / / / Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC* 2014/ / / / / / ph* 2014/617 ±0,3 yks /618 ±0,3 yks /619 ±0,3 yks /620 ±0,3 yks /621 ±0,3 yks /622 ±0,3 yks Sähkönjohtavuus 25 ºC* 2014/617 ±5 % /618 ±5 % /619 ±5 % /620 ±5 % /621 ±5 % /622 ±5 % Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määritysmenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.

70 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /9 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun yksikkö Jokikatu JOENSUU Tutkimuksen nimi: SKVSY, 4724J: verkostovesiä Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti / / / / / Yksikkö Menetelmä ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* Talousvesi Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti / ei tod. Yksikkö µg/l, mg/l Menetelmä RA4050* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Johanna Vainio FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

71 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /9 Menetelmien kuvaukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

72 Ramboll Analytics RA4050 VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 2 * VESINÄYTE, HS-GC/MS AROMAATTISET HIILIVEDYT Määr.raja µg/l EETTERIT Määr.raja µg/l bentseeni 0,5 MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri) 0,5 tolueeni 1 TAME (tert.amyylimetyylieetteri) 0,5 m+p-ksyleeni 0,5 ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) 0,5 o-ksyleeni 0,5 etyylibutyylieetteri 0,5 etyylibentseeni 0,5 TAEE (tert.amyylietyylieetteri) 0,5 styreeni 0,5 DIPE (di-isopropyylieetteri) 0,5 propyylibentseeni 0,5 isopropyylibentseeni 0,5 ALKOHOLIT Määr.raja mg/l n-butyylibentseeni 0,5 metanoli 100 tert.butyylibentseeni 0,5 etanoli 5 sec.butyylibentseeni 0,5 n-propanoli 1 p-isopropyylitolueeni 0,5 isopropanoli 1 1,2,3-trimetyylibentseeni 0,5 n-butanoli 1 1,2,4-trimetyylibentseeni 0,5 2-butanoli 1 1,3,5-trimetyylibentseeni 0,5 isobutanoli 1 1,2,3,5-tetrametyylibentseeni 1 tert.butanoli 1 1,2,4,5-tetrametyylibentseeni 1 1-pentanoli 0,5 naftaleeni 1 2-pentanoli 0,5 bromibentseeni 0,5 3-pentanoli 0,5 klooribentseeni 0,5 1-etoksi-2-propanoli 4 1,2-diklooribentseeni 0,3 3-etoksi-1-propanoli 4 1,3-diklooribentseeni 0,5 1-metoksi-2-propanoli 4 1,4-diklooribentseeni 0,1 2-etyyli-1-heksanoli 0,1 1,2,3-triklooribentseeni 0,3 2-butoksietanoli (butyyliglykoli) 10 1,2,4-triklooribentseeni 0,3 1,3,5-triklooribentseeni 0,3 2-klooritolueeni 0,5 TERPEENIT Määr.raja µg/l 4-klooritolueeni 0,5 alfa-pineeni 0,5 beta-pineeni 0,5 ALIFAATTISET HIILIVEDYT Määr.raja µg/l delta-kareeni 0,5 n-pentaani 100 limoneeni 0,5 n-heksaani 100 n-heptaani 10 ESTERIT Määr.raja mg/l n-oktaani 10 etyyliasetaatti 0,05 n-nonaani 10 propyyliasetaatti 0,05 n-dekaani 10 butyyliasetaatti 0,05 sykloheksaani 1 isobutyyliasetaatti 0,05 2-metyylipentaani 5 amyyliasetaatti 0,05 3-metyylipentaani 5 isoamyyliasetaatti 0,05 metyyli-syklopentaani 1 ALDEHYDIT JA KETONIT Määr.raja mg/l MUUT Määr.raja µg/l asetoni 0,1 rikkihiili 2 sykloheksanoni 0,5 Epikloorihydriini sykloheksen-1-oni 0,5 metyylietyyliketoni 0,1 metyyli-isobutyyliketoni 0,1 MUUT Määr.raja mg/l bentsaldehydi 0,1 tetrahydrofuraani 0,05 Propanaali 0,2 1-hekseeni 0,01 Butanaali 0,2 1-okteeni 0,01 Pentanaali 0,2 Heksanaali 0,2 Heptanaali 0,2 Oktanaali 0,2 Nonanaali 0,2 Dekanaali 0,2 * akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue

73 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /15 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet K10 K9 K5 KA-A-L KA-B-L Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Talousvesi Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C10 RV ei tod. Yksikkö µg/l, mg/l Menetelmä RA4050* <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

74 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /15 Menetelmien kuvaukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 μg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 μg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna normaali määritysraja on 0,05 mg/l (50 µg/l). Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan, mutta alle määritysrajan. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

75 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /14 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet K9 K10 K5 RV9 KA-A-L Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Styreeni Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä tod. tod. tod. tod. tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Talousvesi Näytteenottopisteet KA-B-L ME38 Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Styreeni Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä tod. tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

76 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /14 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Koska analysoidun näytesarjan näytteistä ainoastaan näistä näytteistä havaittiin styreeeniä hyvin samankaltaiset pitoisuudet, epäilimme mahdollista kontaminaatiota asiakkaan näytepulloissa. Analysoimme asiakkaan toimittamien näytepullojen septumit kokonaisuudessaan käyttäen samaa tekniikka kuin vesinäytteille. Septumeista havaittiin lämmitettäessä irtoavan useita erilaisia yhdisteitä mm. styreeniä, etyylibentseeniä, metyyli-syklopentaania, sykloheksaania, ksyleeneitä sekä naftaleenia. Septumin kromatogrammi on liitteenä. Septumit ovat kosketuksissa näytteeseen. Emme kuitenkaan voi ottaa kantaa siihen, onko septumeista mahdollista siirtyä yhdisteitä veteen tai siirtyvien yhdisteiden määrää. Jakelu Menetelmien kuvaukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 μg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 μg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna normaali määritysraja on 0,05 mg/l (50 µg/l). Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan, mutta alle määritysrajan. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

77 Ramboll Analytics Pvm: /1 Tutkimustodistus Projekti: /13 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet RV8 KA-A-L KA-B-L Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 m+p-ksyleeni Styreeni Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä tod. tod. tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Menetelmien kuvaukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 μg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 μg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna normaali määritysraja on 0,05 mg/l (50 µg/l). Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan, mutta alle määritysrajan. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

78 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /12 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet K9 K10 K5 KA-A KA-B Näytenumero MÄÄRITYKSET Yksikkö Menetelmä Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) mg/l RA4019* Keskitisleet (C10-C21) mg/l RA4019* Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/l RA4019* Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* Etyylibentseeni µg/l RA4050* m+p-ksyleeni µg/l RA4050* Bensiinijakeet C5-C10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Talousvesi Näytteenottopisteet RV7 ST1 Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Etyylibentseeni m+p-ksyleeni Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä <0,05 mg/l RA4019* <0,05 mg/l RA4019* <0,05 mg/l RA4019* ei tod. tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

79 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /12 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Johanna Vainio FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus on 26 %. Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan, mutta alle määritysrajan. Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 μg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 μg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna normaali määritysraja on 0,05 mg/l (50 µg/l). Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan, mutta alle määritysrajan. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

80 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /11 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet K10 K9 K5 RV4 RV5 Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Talousvesi Näytteenottopisteet RV6 KA-A KA-B Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

81 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /11 Menetelmien kuvaukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna normaali määritysraja on 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

82 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /10 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet K5 K9 K10 FCG10 Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä 0,09 mg/l RA4019* <0,05 mg/l RA4019* 0,07 mg/l RA4019* ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

83 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /10 Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus on 26 %. Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna normaali määritysraja on 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

84 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /9 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet JK3 JYK5 JP6 JP23 JP30 Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Talousvesi Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C10 JP ei tod. Yksikkö µg/l, mg/l Menetelmä RA4050* <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

85 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /7 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet FCG7 FCG70V Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Tolueeni Etyylibentseeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni 1,2,3-trimetyylibentseeni 1,2,4-trimetyylibentseeni Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä 0,30 <0,05 mg/l RA4019* 0,12 <0,05 mg/l RA4019* 0,19 <0,05 mg/l RA4019* tod. tod. µg/l, mg/l RA4050* <1 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,5 0,6 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,05 <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

86 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /7 Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus 26 %. Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

87 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /9 Menetelmien kuvaukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

88 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /6 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet SV-1 RV-1 RV-2 RV-3 Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä 0,05 mg/l RA4019* <0,05 mg/l RA4019* <0,05 mg/l RA4019* ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

89 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /6 Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus 26 %. Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

90 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /8 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet SO5 SO6 SO7 KA-A KA-B Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä <0,05 <0,05 <0,10 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 <0,10 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 <0,10 mg/l RA4019* ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Talousvesi Näytteenottopisteet KA-A-P JA 1 Näytenumero MÄÄRITYKSET Yksikkö Menetelmä Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) mg/l RA4019* Keskitisleet (C10-C21) mg/l RA4019* Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/l RA4019* Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C10 ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,05 <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

91 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /8 Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus 26 %. Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

92 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /5 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet SV1 SV2 SV3 SV4 KA-A Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Etyylibentseeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä <0,05 1,4 0,15 mg/l RA4019* <0,05 0,09 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 1,3 0,15 mg/l RA4019* tod. ei tod. tod. ei tod. tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* 0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C Talousvesi Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET KA-B Yksikkö Menetelmä Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) mg/l RA4019* Keskitisleet (C10-C21) mg/l RA4019* Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/l RA4019* Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 tod. µg/l, mg/l RA4050* Etyylibentseeni µg/l RA4050* m+p-ksyleeni o-ksyleeni Bensiinijakeet C5-C10 <0,5 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,05 mg/l RA4050C Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

93 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /5 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Jakelu SV1 öljymäärityspullo oli hajonnut asiakkaalla pakkasessa. Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus 26 %. Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

94 Ramboll Analytics Pvm: /1 Tutkimustodistus Projekti: /4 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet SO 6 FCG 6 Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Yksikkö Menetelmä <0,05 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 mg/l RA4019* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Johanna Vainio FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus 26 %. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

95 Ramboll Analytics Pvm: /1 Tutkimustodistus Projekti: /3 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet FCG 6 SO 6 Näytenumero MÄÄRITYKSET Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Etyylibentseeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä ei tod. tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,05 <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Jakelu Öljy määritykseen tarkoitetut pullot oli menneet rikki kuljetuksessa. Menetelmien kuvaukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

96 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /2 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet SO5 ST1 ST2 Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019* ei tod. ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Johanna Vainio FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

97 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /2 Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus 26 %. Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

98 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Tutkimuksen nimi: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Joensuun Vesi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Perttu Myllynen Analysointi aloitettu: Talousvesi Näytteenottopisteet SO2 SO3 Näytenumero MÄÄRITYKSET Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bensiinijakeet C5-C Yksikkö Menetelmä 0,81 0,23 mg/l RA4019* 0,25 <0,05 mg/l RA4019* 0,56 0,20 mg/l RA4019* ei tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* <0,05 <0,05 mg/l RA4050C * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

99 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Menetelmän mittausepävarmuus 26 %. Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Mikäli todistuksen liitteenä on lista analysoiduista yhdisteistä, tuloksissa "tutkittu yhdiste <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Jos liitettä ei ole, menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan mutta alle määritysrajan (<0,5 µg/l tarkoittaa määritysrajaa). Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

100 TUTKIMUSTODISTUS FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Bensa, P23693 P001 Näyte: 14MU0078 Bensa Näytteenottoaika: Näyte saapui: Analysointi aloitettu: Tilaus: Pvm: (1) Määritys Tutkimustulos Menetelmä TAEE mg/l - Novalab 040 Lausunto Näytteestä oli tarkoitus selvittää mitä oxygenaatteja se sisältää. Näyte laimennettiin (1/10000) ja siitä määritettiin staattisella headspace-menetelmällä (HSGC-MS) oksygenaatit. Laimennetussa näytteessä ei havaittu seuraavia oxygenaatteja TAEE:ta, MTBE:tä, DIPE:ä ja ETBE:ä. Laimennetussa näytteessä oli TAME:a Vertailuna mitattiin 98 oktaanisesta bensiinistä samanlaisesta laimennoksesta (1/10000) myös oksygenaatit. Vertailunäytteessä oli TAEE:ta, TAME:a ja ETBE:tä Novalab Oy Jarkko Kupari Kemisti Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Perttu Myllynen, Lasse Korkalainen, Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

101 LIITE 3

102

103 Kerrospaksuus 1 / Asiakas: Joensuun Vesi Kohde: Utrantie 11 Joensuu Projektinumero: P23693P001 pvm Kenttämittaukset Aromaattiset hiilivedyt Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit Pistetunnus Syvyys Maalaji Lisätietoja Kosteus 14 Aistihav. 15 Viitearvot hiilivedyt VOC Kuiva- Bentse Tolueeni Etyylib Ksyleenit 3 TEX 4 MTBE TAME MTBE/ DIPE ETBE TBA TAEE C 5 -C 10 C 10 -C 21 C 21 -C 40 C 10 -C 40 arvio havainnot luontainen pit. 1 aine eni entsee TAME 11 Bensiini Keskit. Raskaat sum. kynnysarvo - - 0,02 - ni , alempi ohjearvo - - 0, ylempi ohjearvo vaarallisen jätteen raja-arvo (m) L/T ( mg / kg ) (ppm) % ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) FCG1 0,0-1,0 1,00 Hk, Hm 0 0 L/T 0 1,0-2,0 1,00 Hk, kiviä L/T 0 2,0-3,0 1,0 Hk puun juurta seassa L/T 0 3,0-4,0 1,0 Hk, Si tiiviimpi kerros 1 0 L 0 80,2 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 4,0-5,0 1,0 Hk, Si hyvin tiivis kerros L 0 5,0-6,0 1,0 Hk, Si hyvin tiivis kerros L 0 6,0-7,0 1,0 Si, Mr 3 0 L 0 75,1 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 FCG2 0,0-1,0 1,0 Hk, Hm 0 0 L 0 1,0-2,0 1,0 Hk karkeampi 0 0 L 0 2,0-3,0 1,0 Hk L 0 3,0-4,0 1,0 Hk 1 0 L 0 80,4 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 4,0-4,5 0,5 Hk, Si tiivis 1 0 L 0 4,5-7,7 3,2 kallio Varmistettu kallio vastassa syvyydessä 4,5 m FCG3 0,0-1,0 1,0 Hk, Hm 0 0 L/T 0 1,0-2,0 1,0 Hk 0 0 L/T 0 2,0-3,0 1,0 Hk L/T 0 3,0-3,7 0,7 Hk, Si L/T 0 80,8 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 3,7 - kallio vastassa luultavasti kallio FCG4 0,0-1,0 1,0 Hk, Hm 0 0 L/T 0 1,0-2,0 1,0 Hk 0 0 L/T 0 2,0-3,0 1,0 Hk hienojakoista 0 0 L/T 0 3,0-4,0 1,0 Hk, kiviä karkeaa 0 0 L/T 0 4,0-5,0 1,0 HHk L/T 0 5,0-6,0 1,0 HHk tiivistä 1 0 L/T 0 80,9 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 6,0-7,0 1,0 HHk, Si, Mr tiivistä 1 0 L/T 0 FCG5 0,0-1,0 1,0 Hk, Hm 0 0 L/T 0 1,0-2,0 1,0 Hk 0 0 L/T 0 2,0-3,0 1,0 Hk 0 0 L/T 0 3,0-4,0 1,0 Hk, kiviä 0 0 L/T 0 4,0-5,0 1,0 Hk kosteaa 1 0 L/T 0 5,0-6,0 1,0 näytettä ei saatu, se ei jäänyt putkeen 6,0-7,0 1,0 Hk, Si tiivistä 1 0 L 0 87,3 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 7,0-8,0 1,0 Si hyvin tiivis 2 0 L 0 8,0-9,0 1,0 Si, Mr hyvin tiivis L 0 9,0-10,0 1,0 0 10,0 - e.k.s. näytettä ei saatu, se ei jäänyt putkeen FCG6 0,0-1,0 1,0 Hk, Hm 0 0 L 0 1,0-2,0 1,0 Hk karkeaa 0 0 L 0 2,0-3,0 1,0 Hk 1 0 L 0 80,8 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 3,0-4,0 1,0 Hk L 0 4,0-5,0 1,0 Hk, Si tiivis L 0 5,0-6,0 1,0 Si märkä L 0 6,0-7,0 1,0 Si, Mr röpöli 3 0 L 0 77,1 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 FCG7 0,0-1,0 1,0 Hk, Mr 0 0 L 0 1,0-2,0 1,0 Hk 0 0 L 0 2,0-3,0 1,0 Hk 1 0 L 0 3,0-4,0 1,0 Hk orsivesi? 2 0 L 0 80,2 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 4,0-5,0 1,0 Hk, Si tiivis 1 0 L 0 5,0-6,0 1,0 Hk, Si, Mr ksyleeniä alle 0,01 mg/kg pitoisuus 2 0 L 0 76,5 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 6,0-7,0 1,0 näytettä ei saatu FCG8 0,0-1,0 1,0 HK, Hm 0 0 L/T 0 1,0-2,0 1,0 Hk, Hm 0 0 L/T 0 2,0-3,0 1,0 Hk, HHk 1 0 L/T 0 3,0-4,0 1,0 Hk, HHk 2 0 L 0 80,8 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 4,0-5,0 1,0 HHk, Si 1 0 L 0 5,0-6,0 1,0 Si, HHk L 0 6,0-7,0 1,0 Si, Mr röpöli 3 0 L 0 85,9 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 KA-A Kalkkikivi näyte kalkkikivialtaasta A 96,0 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 KA-B Kalkkikivi näyte kalkkikivialtaasta B 96,6 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50

104 Kerrospaksuus 2 / Asiakas: Joensuun Vesi Kohde: Utrantie 11 Joensuu Projektinumero: P23693P001 pvm Kenttämittaukset Aromaattiset hiilivedyt Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit Pistetunnus Syvyys Maalaji Lisätietoja Kosteus 14 Aistihav. 15 Viitearvot hiilivedyt VOC Kuiva- Bentse Tolueeni Etyylib Ksyleenit 3 TEX 4 MTBE TAME MTBE/ DIPE ETBE TBA TAEE C 5 -C 10 C 10 -C 21 C 21 -C 40 C 10 -C 40 arvio havainnot luontainen pit. 1 aine eni entsee TAME 11 Bensiini Keskit. Raskaat sum. kynnysarvo - - 0,02 - ni , alempi ohjearvo - - 0, ylempi ohjearvo vaarallisen jätteen raja-arvo (m) L/T ( mg / kg ) (ppm) % ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) Hiekkanäyte Hk Hiekkanäyte Fortumin SV-viemärilinjan kaivosta 2 0 T 0 76,1 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 < FCG9 0,06-0,60 0,54 Hk Hk humuskerroksen (0,0-0,06 m) alla ja eristelevyn päällä0-1 0 T 0 82,5 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 0,60-0,90 0,30 Sr Sora eristelevyn alla ja betonisen katon päällä 1 0 T 0 98,4 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 0,8-0,9 0,10 Sr Sora salaojaputken ympärillä 1 0 T 0 98,7 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 FCG10 3,05-3,80 0,75 Hk, Si Hk/Si maata raakavesiputken ja alkalointiputken välissä. 2 0 T 0 78,4 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 FCG11 0,00-0,45 0,45 Hk, Hm Roudassa. Ei näytettä 0 T 0 0,45-0,80 0,35 Hk, Hm 1 0 T 0 0,60-0,80 0,20 Hk, Hm Maanäyte salaojaputken ympäriltä 1 0 T 0 0,70-0,80 0,10 Hk, Hm Maanäyte vesisäiliön katon päältä 1 0 T 0 76,7 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 <50 <50 <50 FCG12 0,00-0,80 0,80 Hk, Hm 1 0 T 0 0,70-0,80 0,10 Hk Maanäyte vesisäiliön katon päältä 1 0 T 0 78,9 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <30 tulosten lukumäärä tulosten lukumäärä [n] Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2008: X XX XXX XXXX tulos ylittää kynnysarvon tulos ylittää alemman ohjearvon tulos ylittää ylemmän ohjearvon tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon. Huomautukset: = kts. VNa 214/ = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa. 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus Kosteus: 0 = kuiva 1 = kostea 2 = märkä 3 = pv-tason alla Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton 1 = lievä 2 = kohtalainen 3 = voimakas L = Luonnonmaa T = Täyttömaa

105 1(3) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Näytetunnus 14MN MN MN MN MN 0083 Näytteen nimi FCG m FCG m FCG m FCG m FCG m Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % 80,4 80,9 87,3 80,8 77,1 Novalab 010 Öljypitoisuus (>C10-C21) mg/kg < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus (>C21-<C40) mg/kg < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus summa (>C5-<C40) mg/kg < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 ISO 16703:2004, mod. >C5-C10 mg/kg < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 Novalab 049 MTBE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAME mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Bentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Tolueeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Ksyleeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Etyylibentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 DIPE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 ETBE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TBA mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAEE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

106 2(3) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Näytetunnus 14MN MN 0085 Näytteen nimi FCG m FCG m Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % 80,2 76,5 Novalab 010 Öljypitoisuus (>C10-C21) mg/kg < 50 < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus (>C21-<C40) mg/kg < 50 < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus summa (>C5-<C40) mg/kg < 50 < 50 ISO 16703:2004, mod. >C5-C10 mg/kg < 30 < 30 Novalab 049 MTBE mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAME mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Bentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Tolueeni mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Ksyleeni mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Etyylibentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 DIPE mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 ETBE mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TBA mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAEE mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

107 3(3) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Novalab Oy Jarkko Kupari Kemisti Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Hiilivetytulosten mittausepävarmuus: mg/kg ± 50 %, mg/kg ± 30 %, mg/kg ± 20 ja 1000 mg/kg ± 10 %. Yksittäisten bensiinihiilivetyjen mittausepävarmuus: 0,01-0,05 mg/kg ± 50 %, 0,051-0,5 mg/kg ± 30 %, yli 0,51 mg/kg ± 20 %. *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

108 1(3) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Näytetunnus 14MN MN MN MN MN 0172 Näytteen nimi FCG m FCG m FCG3 3,0-3,7m FCG m FCG m Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % 80,2 75,1 80,8 80,8 85,9 Novalab 010 Öljypitoisuus (>C10-C21) mg/kg < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus (>C21-<C40) mg/kg < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus summa (>C5-<C40) mg/kg < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 ISO 16703:2004, mod. >C5-C10 mg/kg < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 Novalab 049 MTBE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAME mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Bentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Tolueeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Ksyleeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Etyylibentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 1,2-dikloorietaani mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 DIPE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 1,2-dibromietaani mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 ETBE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TBA mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAEE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

109 2(3) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Näytetunnus 14MN MN MN 0175 Näytteen nimi KA-A KA-B hiekkaa kaivon pohjalta Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % 96,0 96,6 76,1 Novalab 010 Öljypitoisuus (>C10-C21) mg/kg < 50 < 50 < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus (>C21-<C40) mg/kg < 50 < ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus summa (>C5-<C40) mg/kg < 50 < ISO 16703:2004, mod. >C5-C10 mg/kg < 30 < 30 < 30 Novalab 049 MTBE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAME mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Bentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Tolueeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Ksyleeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Etyylibentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 1,2-dikloorietaani mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 DIPE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 1,2-dibromietaani mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 ETBE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TBA mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAEE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

110 3(3) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Novalab Oy Jarkko Kupari Kemisti Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Jakelu Hiilivetytulosten mittausepävarmuus: mg/kg ± 50 %, mg/kg ± 30 %, mg/kg ± 20 ja 1000 mg/kg ± 10 %. Yksittäisten bensiinihiilivetyjen mittausepävarmuus: 0,01-0,05 mg/kg ± 50 %, 0,051-0,5 mg/kg ± 30 %, yli 0,51 mg/kg ± 20 %. *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

111 1(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Näytetunnus 14MN MN MN 0257 Näytteen nimi FCG9 0,6-0,9 FCG9 0,06-0,6 FCG9 0,8-0,9 Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % Novalab 010 >C5-C10 mg/kg < 30 < 30 < 30 Novalab 049 MTBE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAME mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Bentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Tolueeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Ksyleeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Etyylibentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 DIPE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 ETBE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TBA mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAEE mg/kg < 0.01 < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

112 2(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Novalab Oy Jarkko Kupari Kemisti Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Jakelu Hiilivetytulosten mittausepävarmuus: mg/kg ± 50 %, mg/kg ± 30 %, mg/kg ± 20 ja 1000 mg/kg ± 10 %. Yksittäisten bensiinihiilivetyjen mittausepävarmuus: 0,01-0,05 mg/kg ± 50 %, 0,051-0,5 mg/kg ± 30 %, yli 0,51 mg/kg ± 20 %. Lasse Korkalainen, Perttu Myllynen, Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

113 1(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Näytetunnus 14MN 0279 Näytteen nimi FCG10 3,05-3,8 Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % 78,4 Novalab 010 Öljypitoisuus (>C10-C21) mg/kg < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus (>C21-<C40) mg/kg < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus summa (>C5-<C40) mg/kg < 50 ISO 16703:2004, mod. >C5-C10 mg/kg < 30 Novalab 049 MTBE mg/kg < 0.01 Novalab 049 TAME mg/kg < 0.01 Novalab 049 Bentseeni mg/kg < 0.01 Novalab 049 Tolueeni mg/kg < 0.01 Novalab 049 Ksyleeni mg/kg < 0.01 Novalab 049 Etyylibentseeni mg/kg < 0.01 Novalab 049 DIPE mg/kg < 0.01 Novalab 049 ETBE mg/kg < 0.01 Novalab 049 TBA mg/kg < 0.01 Novalab 049 TAEE mg/kg < 0.01 Novalab 049 *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

114 2(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Novalab Oy Jarkko Kupari Kemisti Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Jakelu Hiilivetytulosten mittausepävarmuus: mg/kg ± 50 %, mg/kg ± 30 %, mg/kg ± 20 ja 1000 mg/kg ± 10 %. Yksittäisten bensiinihiilivetyjen mittausepävarmuus: 0,01-0,05 mg/kg ± 50 %, 0,051-0,5 mg/kg ± 30 %, yli 0,51 mg/kg ± 20 %. Perttu Myllynen, Lasse Korkalainen, *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

115 1(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Näytetunnus 14MN MN 0309 Näytteen nimi FCG11, 0,7-0,8 FCG12, 0,7-0,8 Näytteen ottaja Perttu Myllynelynen Perttu Myl- Ottopäivä Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % 76,7 78,9 Novalab 010 Öljypitoisuus (>C10-C21) mg/kg < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus (>C21-<C40) mg/kg < 50 ISO 16703:2004, mod.* Öljypitoisuus summa (>C5-<C40) mg/kg < 50 ISO 16703:2004, mod. >C5-C10 mg/kg < 30 < 30 Novalab 049 MTBE mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAME mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Bentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Tolueeni mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Ksyleeni mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 Etyylibentseeni mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 DIPE mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 ETBE mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TBA mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 TAEE mg/kg < 0.01 < 0.01 Novalab 049 *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

116 2(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Perttu Myllynen Merimiehenkatu 38 A Joensuu Tilauksen nimi: Maa, P23693P001, Rantakylän Alkalointilaitos Novalab Oy Matti Mäkelä Laboratorion johtaja Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Jakelu Hiilivetytulosten mittausepävarmuus: mg/kg ± 50 %, mg/kg ± 30 %, mg/kg ± 20 ja 1000 mg/kg ± 10 %. Yksittäisten bensiinihiilivetyjen mittausepävarmuus: 0,01-0,05 mg/kg ± 50 %, 0,051-0,5 mg/kg ± 30 %, yli 0,51 mg/kg ± 20 %. Perttu Myllynen, Lasse Korkalainen, *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

117 LIITE 4

118 Kohde POHJAVESIPUTKEN Joensuun Vesi MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Rantakylän alkalointilaitos HAVAINNOT Pvm. Syv.putken Pv-pinnan Huom. Hav.putken no FCG 6 yläpäästä taso , ,87 Asennus pvm , ,82 SIJAINTI karttalehti ETRS-GK30 Y= X= TASOTIEDOT JA RAKENNE Putken yläpää 85,18 Maanpinta 84,68 Suodattimen alapää 76,18 Yläosan rakenne Suojaputki+hattu+lukko Avain Joensuun vedellä Putkiaines Suodatin malli Suodattimen pituus 5 m Wmax = + 80,87 Koko pituus 9 m Wmin = + 80,82 Piirros pisteestä Karttapiirros pisteen sijainnista 85,18 84, m Hm, Hk 1-4 m Hk 4-6 m Si, Hk 6-9 m Si, Mr 76,18

119 Kohde POHJAVESIPUTKEN Joensuun Vesi MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Rantakylän alkalointilaitos HAVAINNOT Pvm. Syv.putken Pv-pinnan Huom. Hav.putken no FCG 7 yläpäästä taso , ,90 Asennus pvm , ,74 SIJAINTI karttalehti ETRS-GK30 Y= X= TASOTIEDOT JA RAKENNE Putken yläpää 86,21 Maanpinta 85,26 Suodattimen alapää 78,21 Yläosan rakenne Suojaputki+hattu+lukko Avain Joensuun vedellä Putkiaines Suodatin malli Suodattimen pituus 3 m Wmax = + 83,74 Koko pituus 8 m Wmin = + 81,90 Piirros pisteestä Karttapiirros pisteen sijainnista 86,21 85, m Hm, Hk 1-4 m Hk 4-5 m Si, Hk 5-7 m Si, Mr 78,21 kallion pinta

120 Kohde POHJAVESIPUTKEN Joensuun Vesi MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Rantakylän alkalointilaitos HAVAINNOT Pvm. Syv.putken Pv-pinnan Huom. Hav.putken no FCG 7OV yläpäästä taso , ,27 Asennus pvm #VALUE! SIJAINTI karttalehti ETRS-GK30 Y= X= TASOTIEDOT JA RAKENNE Putken yläpää 86,11 Maanpinta 85,16 Suodattimen alapää 81,11 Yläosan rakenne Suojaputki+hattu+lukko Avain Joensuun vedellä Putkiaines Suodatin malli Suodattimen pituus 3 m Wmax = #VALUE! Koko pituus 6 m Wmin = #VALUE! Piirros pisteestä Karttapiirros pisteen sijainnista 86,11 85, m Hm, Hk 1-2 m Hk 2-4 m Hk 4-5 m Si, Hk 81,11

121 Kohde POHJAVESIPUTKEN Joensuun Vesi MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Rantakylän alkalointilaitos HAVAINNOT Pvm. Syv.putken Pv-pinnan Huom. Hav.putken no FCG10 yläpäästä taso , ,16 Asennus pvm #VALUE! SIJAINTI karttalehti ETRS-GK30 Y= X= TASOTIEDOT JA RAKENNE Putken yläpää 86,262 Maanpinta Suodattimen alapää 81,762 Yläosan rakenne Tuplasalaojaputki 110 Putkiaines Tuplasalaojaputki 110 Suodatin malli Tuplasalaojaputki 110 Suodattimen pituus Wmax = #VALUE! Koko pituus 4,5 m Wmin = #VALUE! Piirros pisteestä Karttapiirros pisteen sijainnista 86,262 M.p. 0-1 m Hm, Hk 1-2 m Hk 2-3 m Hk 4-4,5 m Hk, Si 81,762 Putki on asennttu kaivantoon 4,5

122 LIITE 5

123

124

125

126

127 LIITE 6

128 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 1 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 1. Rantakylän alkalointilaitoksen etupiha. Kohteessa alkoi putkiremontti loppiaisen jälkeen (työkontteja). Kuva 2. Rantakylän alkalointilaitoksen alavesisäiliön katto, joiden päällä olevat IV-putket ovat juuri tarkastettu. Alavesisäiliön ilmaa vaihdetaan kuvassa olevalla pumpulla.

129 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 2 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 3. Lukollisen ilmanvaihtoputken pään rakennetta. Hattuosassa oli ritilä ja sen lisäksi myös kankainen suodatin. Kuva 4. Alavesisäiliön eteläpuolella sijaitsee kuvassa keskellä näkyvä Fortumin venevarasto. Kuvassa vasemmalla näkyy Fortumin raskaspolttoöljysäiliö.

130 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 3 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 5. Kuvassa alavesisäiliön juuressa sijaitseva kaivo SO2, johon varastosäiliön ylivuotovedet johdetaan. Kuva 6. Alavesisäiliön seinämistä ja pohjasta löytyi pieniä halkeamia. Halkeamista ei silminnähden purkautunut vettä, alueet olivat kosteita.

131 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 4 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 7. Alavesisäiliön sisäpuolinen halkeama saumassa, joka on paikattu aiemmin. Kuva 8. Alkalointilaitoksen ulkoseinän ja varastosäiliön välinen seinä, jonka havaittiin olevan kostea. Näytteenottokohta ST2.

132 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 5 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 9. Rantakylän alkalointilaitoksen sisäpuolella oleva salaojavesien pumppauskaivo. Kaivoon tulee 3 salaojaputkea. Vesissä todettiin paikoin merkkejä öljyhiilivedyistä. Kuva 10. Rantakylän alkalointilaitoksen ja alavesisäiliön ympäristön maaperää tutkittiin kairauksin putkinäytteenottimella (näytteet saatiin 1 metrin välein). Kuvassa kairauspiste FCG7.

133 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 6 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 11. Kairauspiste FCG4 sijoitettiin alavesisäiliön pohjoispuolelle kuvassa oikealla näkyvän alkalointilaitoksen viereen. Kuva 12. Kairauspiste FCG6 sijoitettiin alavesisäiliön ja kuvassa vasemmalla näkyvän Fortumin raskaspolttoöljysäiliön väliin. Samaan kohtaan sijoitettiin myöhemmin pohjavesiputki FCG6.

134 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 7 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 13. Sadevesiviemäriverkoston kaivoja tutkittiin aistinvaraisesti, PID-mittauksin ja näytteenotoin Rantakylän alkalointilaitoksen ja alavesisäiliön ympäristön lisäksi myös mm. Fortumin voimalan läheisyydessä. Kuva 14. Sadevesikaivoja tarkasteltiin aistinvaraisesti ja PID-mittauksin myös eri puolilla Rantakylän asutusaluetta.

135 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 8 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 15. Fortumin voimalan läheisyydessä sijaitseva sadevesikaivo sisältä. Kuva 16. Rantakylän sadevesiviemäristön purkukohta Pielisjokeen tarkastettiin myös. Kohteessa ei ollut merkkejä hiilivedyistä.

136 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 9 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 17. Kuvassa on käynnissä alavesisäiliön alipaineistaminen keskipakoispuhaltimella IV-putken kautta. Kuva 18. Alavesisäiliön lounaspuolelle asennettiin kuvassa näkyvät pohjavesiputki FCG7 ja orsivesiputki FCG7OV.

137 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 10 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 19. Jynkän vedenottamon nykyiset vedenottokaivot ja niiden tarkkailuputket sijaitsevat aidatun alueen sisällä. Kuva 20. Kaikissa Jynkän alueen pohjaveden havaintoputkissa ei ollut lukkoa. Kuvassa olevasta pv-putkesta (JP33) puuttui myös kansi. Putkessa ei todettu aistinvaraisesti merkkejä ilkivallasta.

138 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 11 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 21. Vesinäytteenottoa Jynkän pohjavesialueen pv-putkesta JP30 Kuva 22. Kuvassa Jynkän pumppaamon mittarihuone, josta kaivojen K5, K9 ja K10 vesinäytteet otettiin suoraan hanasta.

139 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 12 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 23. Alavesisäiliön katolla tehty maaperätutkimusalue sulatettiin ensin routamatoilla. Kuva 24. Alavesisäiliön katon päällinen maakerros tutkittiin koekuopilla. Maaperässä ei havaittu viitteitä hiilivedyistä.

140 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maaperän ja veden pilaantuneisuustutkimus 13 (13) Joensuun Vesi Rantakylän alk.laitos ja Jynkän vedenottamo P23693P001 Kuva 25. Rantakylän alkalointilaitoksen raakavesiputken ja sadevesiviemäriputken viereistä maaperää tutkittiin koekuopalla. Kohtaan asennettiin kuvassa näkyvä orsiveden havaintoputki FCG10. Havaintoputken vedessä havaittiin pieni pitoisuus raskaita öljyhiilivetyjä. Kuva 26. Alkalointilaitoksen seinään tehty graffiti. Tekoajankohdasta ei ole tietoa, todennäköisesti asia ei liity tapaukseen.

141 LIITE 7

142 Erillisliite Tapahtumaselvitys verkostovesisaastumisesta Maanantaina klo. 2:25 tuli ensimmäinen soitto päivystävän mestarin numeroon verkostoveden haju- ja makuvirheestä Rantakylästä. Samana päivänä klo. 13:15 tuli seuraava soitto maku- ja hajuvirheestä Rantakylästä. Soitin työnjohtajalle Kari Pietariselle ja päivystävälle asentajalle Mauri Hämäläiselle. Pietarinen tarkisti valvomosta verkoston ja käsittelylaitosten tilanteen, eikä mitään poikkeavaa havaittu. Minä ja Hämäläinen lähdimme ottamaan vesinäytteitä ilmoitetuista kohteista. Seuraava yhteydenotto tuli klo. 15:43 ja sitä seuraava 17:35, jolloin lähdettiin uudelleen liikkeelle ja ruvettiin selvittämään tarkemmin tilannetta. Pietarinen kävi Rantakylän käsittelylaitoksella sisällä tekemässä silmämääräisen tarkistuksen sekä varastosäiliön päällä olevien ilmastointiputkien ja kansiston tarkastuksen. Mitään normaalista poikkeavaa ei Pietarinen havainnut. Verkostonäytteen ottoa jatkettiin ja ilmoitin laitoksen johtajalle Juha Lemmetyiselle tilanteesta. Illan aikana sovimme johtajan kanssa, että otan yhteyttä myös terveysvalvonnan päällikköön Jouni Korhoseen. Korhosen kanssa yhdessä päätettiin, että laboratorioon hälytetään henkilö vesinäyteanalyysien tekoa varten. Maanantai-iltana saatiin jo bakteeriperäisten aineiden analysointi käyntiin. Lisäksi otimme lisää verkostonäytteitä sekä Rantakylän käsittelylaitoksen lähtevän veden näytteen. Illan aikana tarkistettiin, ettei verkostovesinäytteissä ole kaukolämpövettä Fortumin UV-lampulla Fortumin Marko Karvisen toimesta. Illalla n. klo tarkistettiin Puronsuunkatu 2 Car Cafe:n autonpesulaitteisto omistaja Markku Oinosen kanssa (Pietarinen, Hämäläinen ja Karvinen). Kokoonnuimme myös pitämään tilannepalaveria Lemmetyinen, vesihuoltoinsinööri Maarit Korpilähde, Pietarinen, Korhonen ja minä. Teimme ensimmäisen häiriötiedotteen, jossa pyysimme ilmoittamaan poikkeavista maku ja hajuhavainnoista verkostovedessä. Tiistaina jatkoimme laboratoriossa tehtyjen hajuhavaintojen johdosta näytteenottoa Rantakylän käsittelylaitoksella eri pisteistä. Pietarinen kävi ottamassa varastosäiliöstä vesinäytteen, jolloin havaitsimme säiliön puolella polttoaineen / liuottimen hajun (Lemmetyinen, Savolainen ja Pietarinen) heti kansiston alapuolella. Tiistaina tuli laboratoriosta tieto, että Rantakylän käsittelylaitoksen lähtevässä vedessä on havaittu hajuvirhe, jolloin teimme päätöksen Rantakylän käsittelylaitoksen ottamisesta pois käytöstä. Se tapahtui klo Samalla jouduimme tekemään muutoksen Erolanniemen pohjavedenottamon veden johtamisesta Kerolan käsittelylaitokselle turvataksemme riittävän talousveden ydin Joensuun alueelle. Tiistaina aamupäivällä aloitettiin verkoston huuhtelu runkolinjan päästä Jynkästä. Tiistaina selvisi analyysien perusteella, että vedessä ei ole vatsatautia aiheuttavia bakteereja. Tämän tiedon johdosta tehtiin häiriötiedote 2.

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013

SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 Vastaanottaja Puolustushallinnon rakennuslaitos Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005161 SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 SANTAHAMINAN

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama.

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama. TOIMENPIDERAPORTTI Projekti Öljyvahinko, Airistontie 700, Parainen Vahinkotunnus 24-41017-04146-2 Asiakas Lassila & Tikanoja Päivämäärä 30.5.2017 Vastaanottaja Lähettäjä Tiedoksi Timo Johansson / Lassila

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

16.12.2013 Projektinumero 13502120357

16.12.2013 Projektinumero 13502120357 TUTKIMUSRAPORTTI 16.12.2013 Projektinumero 13502120357 Pitkäkoski Oy, liukkaankelin rata YMPÄRISTÖTEKNINEN MAAPERÄTUTKIMUS TOIMEKSIANTO Kemoran moottorirata sijaitsee Vetelin Sillanpäässä, Keski-Pohjanmaalla,

Lisätiedot

Öljysäiliön poisto/maaperän kunnostus, Hallitie 3, Iitti

Öljysäiliön poisto/maaperän kunnostus, Hallitie 3, Iitti IITIN KUNTA Öljysäiliön poisto/maaperän kunnostus, Hallitie 3, Iitti Toimenpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.6.2015 P27122P001 Toimenpideraportti 3.6.2015 P27122P001 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset ja 53 osoitteessa Sahantie 4, RUOVESI. Kohdenumero:

Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset ja 53 osoitteessa Sahantie 4, RUOVESI. Kohdenumero: HAKIJA Öljyalan Palvelukeskus Oy SOILI-ohjelma Postiosoite: Pöyry Finland Oy, Johanna Routio PL 50 01621 VANTAA KIINTEISTÖ Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 702-416-1-46 ja 53 osoitteessa

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (10) Helsinki No YS 214

PÄÄTÖS 1 (10) Helsinki No YS 214 PÄÄTÖS 1 (10) Helsinki 13.2.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0304 114 No YS 214 ASIA Päätös ympäristölupapäätökseen No YS 249/17.4.1998 liittyvän pohjaja orsivesitarkkailuohjelman hyväksymisestä.

Lisätiedot

TIEHALLINTO POHJAVEDEN TARKKAILU YHTEENVETO

TIEHALLINTO POHJAVEDEN TARKKAILU YHTEENVETO 9M207087 22.2.2010 TIEHALLINTO Puolangan tukikohta POHJAVEDEN TARKKAILU YHTEENVETO PÖYRY ENVIRONMENT OY Viite 9M207087 Päiväys 26.9.2008 Sivu 1 (10) Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KOHTEEN TIEDOT 2 3 ALUEEN PILAANTUNEISUUS

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Öljyvahinkokohteen massanvaihdon ympäristötekninen valvonta. Akaan kaupunki. Jaakonvainiontie 14, Akaa

Öljyvahinkokohteen massanvaihdon ympäristötekninen valvonta. Akaan kaupunki. Jaakonvainiontie 14, Akaa DORANOVA OY Y-tunnus 1018707-5 Valkkistentie 2 FI-37470 VESILAHTI Tel. +358 3 3143 1111 www.doranova.fi doranova@doranova.fi Akaan kaupunki Öljyvahinkokohteen massanvaihdon ympäristötekninen valvonta Projekti:

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE HAKIJA Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Kiinteistökehitysyksikkö PL 487 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-65-7059-1 osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 11.5.2017 FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 21.9.2016 FIMIKM

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

SUVILAHTI: Kaasulaitoksen alueen kunnostus alkaa! Kari Koponen, FT

SUVILAHTI: Kaasulaitoksen alueen kunnostus alkaa! Kari Koponen, FT SUVILAHTI: Kaasulaitoksen alueen kunnostus alkaa! Kari Koponen, FT Suvilahden teollinen historia Alueen teollinen historia alkoi 1909 1910-1973 Hiilikaasun tuotanto kaasu-ja koksihiilestä 1974-1987 kaupunkikaasua

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS P843 PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 Finnsementti Oy Purettu sementtiterminaali, Pitkänmöljäntie 23, Oulu MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 1(6) Copyright Pöyry Finland

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. HAKIJA KIINTEISTÖ Rasi System Oy Rasintie 29 31900 PUNKALAIDUN Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-489-3-48 osoitteessa Porintie 4711, 38510 SASTAMALA. Kiinteistön omistaa Harri Peltola.

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN. Saurion vo. Kohde POHJAVEDEN SUOJELU

SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN. Saurion vo. Kohde POHJAVEDEN SUOJELU SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN Saurion vo Kohde POHJAVEDEN SUOJELU TUTKIMUSPISTEET, TUTKIMUKSIA VUODESTA 2000 Pohjaveden muodostumisalue

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Laukulantie 3, STORMI. Kohdenumero:

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Laukulantie 3, STORMI. Kohdenumero: HAKIJA Öljyalan Palvelukeskus Oy, SOILI-ohjelma c/o Asiamies Johanna Routio, Pöyry Building Services Oy Postiosoite: Pöyry Finland Oy, Johanna Routio PL 50 01621 VANTAA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD 11.5.2017 FIMIKM FILAHD 21.9.2016 FIMIKM FILAHD Lauri Joronen

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEEN PESTISIDEISTÄ JA LIUOTTIMISTA Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy Esitys Pohjavesialuekuvaus Riskikohteista Pestisidit riesana, uusimmat tulokset

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Ohje teollisuuspäästödirektiivin edellyttämää perustilaselvitystä varten

Ohje teollisuuspäästödirektiivin edellyttämää perustilaselvitystä varten 25.3.2015 Mutku-päivät Ohje teollisuuspäästödirektiivin edellyttämää perustilaselvitystä varten Ohjeen sisältö Johdanto Määritelmät Mikä on perustilaselvitys? Kenen pitää laatia perustilaselvitys? Milloin

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI G P GEOPALVELU OY TYÖ N:O 17125 SKOL jäsen KARLSÅKER OMAKOTITALOTONTIT 20, 22, 24 26 / 132 / KARLSÅKER / SIUNTIO Pellonkulma 02580 SIUNTIO 15.6.2017 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia -001 pintavaaitus

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

NÄYTTEENOTON VERTAILUKOE 2008. Mutku-päivät 11.-12. maaliskuuta 2009 Hämeenlinna Outi Pyy

NÄYTTEENOTON VERTAILUKOE 2008. Mutku-päivät 11.-12. maaliskuuta 2009 Hämeenlinna Outi Pyy NÄYTTEENOTON VERTAILUKOE 2008 Mutku-päivät 11.-12. maaliskuuta 2009 Hämeenlinna Outi Pyy Taustaa Pilaantuneen maan kunnostamista tehty yli 4 000 kohteessa Pilaantuneisuusarviot poikkeavat todellisesta

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 23.5.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA HAKIJA KIINTEISTÖ Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-516-1-60 osoitteessa

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS

FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS Vastaanottaja Näytteenottaja Asiakirjatyyppi Näytteenotto-ohjelma Päivämäärä 2.7.2013 Projektinumero 1510006887 FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA. Liperin seurakunta Pappilantie LIPERI KIINTEISTÖ JA SEN SIJAINTI

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA. Liperin seurakunta Pappilantie LIPERI KIINTEISTÖ JA SEN SIJAINTI PÄÄTÖS POKELY/528/07.00 /2010 Pohjois-Karjala Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2010 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA Liperin seurakunta Pappilantie 1 83100 LIPERI KIINTEISTÖ

Lisätiedot

Riskinarvioinnin tarkastaminen

Riskinarvioinnin tarkastaminen LAUSUNTO UUDELY/580/07.00/2010 13.12.2012 Porvoon kaupunki Kuntatekniikka PL 23 06100 Porvoo Viite Porvoon kaupunki, Länsirannan tontti 448-1, Tarkennettu riskinarvio, Ramboll Finland Oy, päivätty 17.5.2011.

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2008 Dnro PPO 2007 Y 446 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 Dnro 1199Y0228 18 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA JA

Lisätiedot

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013 WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Hiidenkiven peruskoulu Salaojat TV-kuvaus ja nykytilaselvitys 1 (3) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2008 Dnro PPO 2008 Y 255 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ilmoitus on jätetty ympäristökeskukselle Alueen kuvaus, tutkimukset ja kunnostaminen

PÄÄTÖS. Ilmoitus on jätetty ympäristökeskukselle Alueen kuvaus, tutkimukset ja kunnostaminen PÄÄTÖS Pvm 11.3.2008 Dnro PPO 2007 Y 266 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta ILMOITETTU TOIMINTA Toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kangasalantie 1070, KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kangasalantie 1070, KANGASALA HAKIJA St 1 Oy Paula Puotiniemi PL 100 00381 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-1-136 osoitteessa Kangasalantie 1070, 36200 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Mondi Lohja Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510020242 005 MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PL JOENSUU KIINTEISTÖ JA SEN SIJAINTI

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PL JOENSUU KIINTEISTÖ JA SEN SIJAINTI PÄÄTÖS POKELY/324/07.00 /2011 Pohjois-Karjala Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2011 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PL 102 80101 JOENSUU KIINTEISTÖ

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja. Osoite: Paattistentie 1074, 21330 Paattinen. Kiinteistö: Kiinteistön omistaja ja haltija:

Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja. Osoite: Paattistentie 1074, 21330 Paattinen. Kiinteistö: Kiinteistön omistaja ja haltija: Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 5369-2011 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Paattistentie 1074, Turku

Lisätiedot

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Tuuli Aaltonen Projektijohtaja Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy puh. 044 7046 273, tuuli.aaltonen@fcg.fi 13.2.2017 Page

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011

EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011 LIITE 15 Vastaanottaja Kainuun Jätehuollon Kuntayhtymä, Ekokymppi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Lokakuu, 2011 EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011 EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Sastamala Mouhijärvi Vestola 2 kivikautisen asuinpaikan tarkastus 2011

Sastamala Mouhijärvi Vestola 2 kivikautisen asuinpaikan tarkastus 2011 1 Sastamala Mouhijärvi Vestola 2 kivikautisen asuinpaikan tarkastus 2011 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Sastamalan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Sijaintikartta... 3 Kartoitus... 3 Kartat...

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2008 Dnro PPO 2007 Y 386 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aakkulantie 48, Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aakkulantie 48, Kangasala HAKIJA Tampereen Loistoauto Oy Aakkulantie 48 36200 KANGASALA KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-417-1-293 osoitteessa Aakkulantie 48, 36200 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta. St1 Energy Oy / Paula Puotiniemi, PL 100, 00381 Helsinki

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta. St1 Energy Oy / Paula Puotiniemi, PL 100, 00381 Helsinki Varsinais-Suomi PÄÄTÖS Diaarinumero VARELY/627/07.00/2013 Numero 7 YS/S Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta.

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTORAPORTTI. 1. Kenttämittaukset

NÄYTTEENOTTORAPORTTI. 1. Kenttämittaukset NÄYTTEENOTTORAPORTTI Projekti 1510006887-003 Päivämäärä 12.8.2013 Laatinut Mikael Leino 1. Kenttämittaukset Päivämäärä 12/8/2013 Näytteenhaku ja kenttämittaukset tehtiin perjantaina 9.8.2013. Näytteet

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2009 Dnro PPO-2007-Y-419-114 ASIA Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LASSILA & TIKANOJA OYJ Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toimenpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2014 P24097P001

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Hämeen Rykmentti Hennalan varuskunta Ympäristötekninen tutkimusraportti RAPORTTI Sisällysluettelo 1.0 JOHDANTO... 1 2.0 KOHTEEN KUVAUS... 1 2.1 Kohteen tunnistetiedot...

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa Lamminpään kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Myllypuronkatu 11

Tampereen kaupungissa Lamminpään kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Myllypuronkatu 11 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa PL 1130 33101 TAMPERE KIINTEISTÖT Tampereen kaupungissa Lamminpään kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnus 837-225-9906-0 osoitteessa Myllypuronkatu 11 Kiinteistön omistaa

Lisätiedot