SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Puolustushallinnon rakennuslaitos Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013

2 SANTAHAMINAN POLTTOAINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Juha Setälä Janne Kekkonen Kari Koponen Tarkkailuraportti Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P

3 YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. kohdetiedot Sijainti- ja tunnistetiedot Pohjavesiolosuhteet 2 3. TARKKAILUSUUNNITELMAN MUUTOKSET Tarkkailupisteiden nimeäminen Suoja-altaan huokosilma Suoja-altaan vesi Jakelualueen maaperän huokosilma Hulevedet Pohjavesi 4 4. TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA Säiliö-/jakelualueen huokosilma Säiliö-/jakelualueen vesi Hulevesi Pohjavesi 6 5. ANALYYSIMENETELMÄ JA MITTAUSEPÄVARMUUDET 7 6. YHTEENVETO 7 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Havaintopistekortit Laboratorion tutkimustodistukset PIIRUSTUKSET Piirustus 1 Piirustus 2 Yleiskartta, jakelupaikan ja varavedenottamon sijainti Asemapiirustus, käytöstä poistetun (puretun) sekä uuden jakeluaseman rakenteiden ja tarkkailupisteiden sijainti

4 1 1. JOHDANTO Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ympäristölupapäätöksessään (Dnro ESAVI/137/04.08/2010, ) edellyttänyt Etelä-Suomen Huoltorykmentin Esikuntaa laatimaan Santahaminan varuskunnan polttoaineiden jakelupaikan ympäristötarkkailusta tarkkailusuunnitelman. Suunnitelma tuli laatia polttoainesäiliöiden suoja-altaan vedenlaatutarkkailusta (lupamääräys 21), jakelupaikan huokosilmatarkkailusta (lupamääräys 22) ja hulevesitarkkailusta (lupamääräys 23) sekä pohjaveden tarkkailusta (lupamääräykset 25, 26 ja 27). Ympäristölupapäätöksen mukainen tarkkailusuunnitelma on toimitettu Uudenmaan ELY- keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kesällä Tarkkailuohjelman mukainen tarkkailu aloitettiin vuonna Alueelle on rakennettu uusi polttoaineiden jakelupaikka syksytalvella Uusi jakelupaikka on rakennettu siten, että kaikki polttoaineiden varastointiin ja jakeluun liittyvät rakenteet on sijoitettu yhtenäisen eristerakenteen sisälle pussiin maan alle. Uusi jakelupaikka rakennettiin vanhan jakeluaseman välittömään läheisyyteen noin 15 m vanhan jakeluaseman eteläpuolelle. Vanhan jakeluaseman säiliöt olivat suoja-altaassa maanpäällä. Vanha polttoaineiden jakelupaikka purettiin vuonna Purkutöiden yhteydessä tehtiin tarkentavia maaperätutkimuksia, joiden perusteella kunnostettiin maaperää. Purku- ja maaperän kunnostustyöt on raportoitu aiemmin (Puolustushallinnon rakennuslaitos, Santahaminan varuskuntaalue polttoaineiden jakelupaikan maaperän kunnostus, työ , , Ramboll Finland Oy). Koska osa purettua jakelupaikkaa koskevista tarkkailupisteistä ei ole enää käytettävissä ja uudella jakelupaikalla rakenteet ovat erilaisia, aiempaa tarkkailusuunnitelmaa on jouduttu tietyiltä osin päivittämään. Vuoden 2012 tarkkailuraportin jatkotoimenpide-ehdotuksessa esitettiin: Tarkkailua esitetään jatkettavaksi ympäristölupaehtojen periaatteiden mukaisesti. Uuden jakelupaikan rakennustöiden yhteydessä tulee mittarikentälle asentaa ympäristölupaehdoissa edellytetyt huokosilman tarkkailuputket. Lisäksi rakennustöiden yhteydessä mahdollisesti vaarantuvat pohjavesiputket tai uuden jakeluaseman kannalta hankalasti sijaitsevat pohjavesiputket tulee joko suojata kansistolla tai asentaa uusi putki paremmin soveltuvaan paikkaan. Tässä raportissa esitetään kohdetiedot, tarkkailuun liittyvien rakenteiden ja tarkkailusuunnitelman muutokset perusteluineen sekä vuoden 2013 ympäristötarkkailun tulokset. Tämän raportin tekstissä tarkkailupisteet esitetään tähän asti käytetyillä pistetunnuksilla. Jatkossa tarkkailupisteet nimetään puolustusvoimien KIRAVE järjestelmän mukaisilla pistetunnuksilla. Raportin liitteenä olevassa kartassa näytepisteiden tunnukset on esitetty molemmilla tavoilla.

5 2 Alla olevaan taulukoon on koottu sekä nykyiset pistetunnukset että tulevaisuudessa käytettävät KIRAVE järjestelmän mukaiset pistetunnukset. Tarkkailupaikka Nykyinen pistetunnus Tulevaisuudessa käytettävä KIRAVE tunnus Pohjaveden havaintoputki P2 1116X016 Pohjaveden havaintoputki P X018 Pohjaveden havaintoputki P X019 Pohjaveden havaintoputki P X023 Vedenottamon kaivo (paloposti) Vedenottamo 1116X021 Hiilivetyjen tarkkailukaivo X022 Öljynerottimen jälkeinen näytteenottokaivo X024 Huokosilman tarkkailuputket: - - kalvon päällys vasen X900 - kalvon päällys oikea X901 - säiliöiden puoliväli X902 - kalvon alapuoli X KOHDETIEDOT 2.1 Sijainti- ja tunnistetiedot Polttoaineiden jakelupaikka, Santahaminan varuskunta-alueella Helsingissä Kohteen kiinteistörekisteritunnus on Kohteen koordinaatit ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa ovat (MML, Kansalaisen karttapaikka): n = e = Kohteen sijainti on esitetty piirustuksessa Pohjavesiolosuhteet Tarkkailukohde sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (tunnus: , Santahamina). Pohjavesialueella on yksi vedenottamo, joka ei ole ollut talousvesikäytössä vuodesta 2006 lähtien. Vedenottamo on kuitenkin määritelty tärkeäksi kaupungin varavedenoton kannalta. Vedenottamo sijaitsee polttoaineiden jakelupaikalta noin 200 m kaakkoon. Pohjaveden pinnantaso jakeluasema-alueella on noin 7 m maanpinnan alapuolella. Pohjaveden pinnankorkeuksien perusteella on todettu, että pohjavesi virtaa jakeluasema-alueella länsi-luoteeseen kohti merta eli poispäin vedenottamosta. On kuitenkin mahdollista, että pohjaveden virtausta suuntautuu myös etelä-kaakkoon, etenkin mikäli vedenottamo otettaisiin käyttöön ja vettä pumpattaisiin suurempia määriä. Varavedenottamon sijainti on esitetty piirustuksessa 1.

6 3 3. TARKKAILUSUUNNITELMAN MUUTOKSET 3.1 Tarkkailupisteiden nimeäminen 3.2 Suoja-altaan huokosilma Ympäristölupapäätöksessä on edellytetty tarkkailtavaksi suoja-altaan täyttöhiekan huokosilman helposti haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuutta kaksi kertaa vuodessa. Alkuperäisessä tarkkailusuunnitelmassa esitettiin, että huokosilman TVOC- pitoisuus mitattaisiin suoja-altaan kaivon kautta imettävästä ilmasta. Suunnitelmassa esitettiin, että kaivon rakenne selvitetään ensimmäisen näytteenottokerran yhteydessä. Selvityksen yhteydessä ilmeni, että pohjasta auki olevasta betonirengaskaivosta ei saa otettua ilmanäytettä, joka kuvaisi suoja-altaan täyttöhiekan huokosilman hiilivetypitoisuutta. Aiemmin on todettu, että korvaavan näytteenottopisteen asentaminen suoja-altaan kattorakenteiden läpi ei ollut tarkoituksenmukaista, koska se olisi heikentänyt katon vesitiiviyttä. Suoja-altaan täyttöhiekan huokosilman hiilivetypitoisuutta ei edellä mainitusta syystä johtuen ole aiemmin mitattu. Käytöstä poistetun jakelupaikan säiliöiden suoja-allas on purettu ja uudella jakelupaikalla säiliöt on sijoitettu HDPE kalvon sisään. Uuden jakelupaikan rakentamisen yhteydessä asennettiin huokosilman tarkkailuputkistot sekä suojakalvon alapuolelle että yläpuolelle. Ympäristölupapäätöksen mukainen suoja-altaan/säiliöalueen huokosilmatarkkailu voidaan toteuttaa em. huokosilman tarkkailujärjestelmän kautta. 3.3 Suoja-altaan vesi Ympäristölupapäätöksessä on edellytetty tarkkailtavaksi polttoainesäiliöiden suoja-altaan veden hiilivetypitoisuuksia. Käytöstä poistetun jakeluaseman säiliöiden suoja-allas on purettu ja uuden jakeluaseman säiliöt on sijoitettu HDPE kalvon sisälle. Kalvon sisäpuolelle on asennettu hiilivetyjen tarkkailukaivo, josta voidaan ottaa vesinäytteitä, mikäli kalvon päälle kertyy vettä. Ympäristölupapäätöksen mukainen suoja-altaan/säiliöalueen vesitarkkailu voidaan toteuttaa em. hiilivetykaivosta otettavin vesinäyttein. Hiilivetyjen tarkkailukaivon sijainti on esitetty piirustuksessa Jakelualueen maaperän huokosilma Ympäristölupapäätöksessä on edellytetty jakelualueen maaperän huokosilman hiilivetypitoisuuksien tarkkailua. Käytöstä poistetun jakeluaseman mittarikorokkeet ja mittarikentällä sijainneet väliaikaiset huokosilman tarkkailuputket on purettu. Uudella jakeluasemalla polttoaineiden jakelumittarit on sijoitettu suoraan säiliöiden yläpuolelle. Ympäristölupapäätöksen mukainen jakelualueen huokosilmatarkkailu voidaan toteuttaa aiemmin mainitusta huokosilman tarkkailujärjestelmästä. 3.5 Hulevedet Ympäristölupapäätöksen mukaisesti hulevesitarkkailu tulee tehdä öljynerottimen jälkeisestä näytteenottokaivosta. Uudelle jakeluasemalle asennettiin uusi öljynerotin ja erottimen jälkeinen näytteenottokaivo. Uudella jakeluasemalla on mittarikatos, joka vähentää oleellisesti öljynerottimen kautta viemäröitävän veden määrää verrattuna käytöstä poistetulla jakeluasemalla vallinneeseen tilanteeseen. Kiintoaineksesta johtuva kuormitus mereen on jatkossa niin vähäistä, ettei sillä ole merkitystä jakeluaseman ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Öljynerottimien EN 856 standardin mukaan I-luokan öljynerottimen tulee laboratoriotestissä saavuttaa alle 5 mg/l hiilivetypitoisuus erottimesta poistuvasta jätevedestä mitattuna. Em. perusteilla esitetään, että Santahaminan uudella jakeluasemalla hulevesinäytteiden avulla tarkkaillaan lähtökohtaisesti öljynerottimen toimintaa analysoimalla öljy- ja bensiinihiilivetypitoisuudet erottimesta poistuvasta vedestä. Öljynerottimen ja näytteenottokaivon sijainnit on esitetty piirustuksessa 2.

7 4 3.6 Pohjavesi Ympäristölupapäätöksen mukaisesti pohjavesinäytteet tulee ottaa kaksi kertaa vuodessa havaintoputkesta P9 ja kerran vuodessa havaintoputkista P2, P10 ja P11 sekä vedenottamolta. Pohjaveden havaintoputki P9 sijaitsi välittömästi käytöstä poistetun jakeluaseman säiliöalueen vieressä sen eteläpuolella vedenottamon suunnalla. Uuden jakeluaseman rakenteiden muuttunut sijainti huomioiden havaintoputki P9 päätettiin korvata uudella havaintoputkella P12. Havaintoputki P12 asennettiin uuden jakeluaseman säiliöalueen välittömään läheisyyteen vedenottamon suunnalle. Muuttuneet rakenteet huomioiden alkuperäisen tarkkailusuunnitelman tarkoitus täyttyy, kun pohjavesinäytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa havaintoputkesta P12 ja kerran vuodessa havaintoputkista P2, P10 ja P11 sekä vedenottamolta. 4. TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA 4.1 Säiliö-/jakelualueen huokosilma Maaperän huokosilman hiilivetypitoisuuksia mitattiin säiliö- ja mittarikenttäalueen maaperään rakennetun huokosilman tarkkailujärjestelmän kautta 16.4 ja Pumppausjärjestelyillä pois suljettiin oikovirtaukset ja ilmaa vaihdettiin putkissa riittävästi, joten ilmasta mitatut pitoisuudet kuvaavat tarkkailupisteitä ympäröivän maaperän huokosilman pitoisuuksia. Pitoisuusmittaukset tehtiin puhalluksen poistoilmasta fotoionisaattorilla. Taulukossa 1 on esitetty huokosilmasta mitatut pitoisuudet. Taulukko 1, huokosilmasta mitatut pitoisuudet Tarkkailtava linja kenttämittaus, ppm Kalvon päällys (vasen) 0 13 Kalvon päällys (oikea) 0 14 Säiliöiden puoliväli 0 13 Kalvon alapuoli 0 5 Kevään mittauksilla ei havaittu kohonneita hiilivetypitoisuuksia. Syksyn kenttämittauksissa todettiin hyvin lievästi koholla olevia pitoisuuksia. Syksyn näytteenottohavaintojen perusteella putkistoissa oli mittausajankohtana runsaasti kosteutta, minkä on aiemmin todettu häiritsevän hiilivetyjen mittauksiin käytettävää kenttämittauslaitetta. Pitoisuudet ovat tasolla, joka ei aiheuta toimenpidetarvetta. Tulokset tarkentuvat seuraavien näytteenottokertojen yhteydessä. 4.2 Säiliö-/jakelualueen vesi Suojakalvon sisäpuolella sijaitsevasta hiilivetyjen tarkkailukaivosta otettiin vesinäytteet ja kertakäyttöisellä noutajalla. Vesinäytteistä analysoitiin molemmilla näytteenottokerroilla ulkonäkö, haju, väri ja öljyhiilivetyjakeet C 10 -C 40. Bensiinihiilivedyt ja bensiinin lisäaineet analysoitiin näytteenottajan ja laboratorion välillä sattuneen väärinkäsityksen vuoksi ainoastaan syksyn näytteestä. Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty säiliö-jakelualueen suojakalvon sisäpuolelta otettujen vesinäytteiden tulokset. Taulukko 2, hiilivetyjen tarkkailukaivo, öljyhiilivedyt Hiilivetyjen tarkkailukaivo vesipinta, -m kaivon kannesta , ,25 ulkonäkö/ väri kirkas, väritön kirkas, väritön Laboratorioanalyysit µg/l haju öljyhiilivedyt C 10-C 40 öljyhiilivedyt C 10-C 21 öljyhiilivedyt C 21-C 40 hajuton <50 <50 <50 hajuton <50 <50 <50 Öljyhiilivetyjen C 10 -C 40 pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajan molemmilla näytteenottokerroilla.

8 5 Taulukko 3, hiilivetyjen tarkkailukaivo, bensiinihiilivedyt Hiilivetyjen tarkkailukaivo vesipinta, -m kaivon kannesta Bensiinijakeet C 5-C 10 TVOC Laboratorioanalyysit µg/l BTEX- yhdisteet MTBE TAME TAEE ETBE DIPE B T E X , ,25 <50 <50 <5 <1 <5 <0,5 0,7 <5 <5 <5 <5 Bensiinijakeiden C 5 -C 10 ja BTEX- yhdisteiden pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat. Bensiinin lisäaineita ei havaittu lukuun ottamatta laboratorion määritystarkkuuden rajalla olevaa MTBE pitoisuutta. Havaittu pitoisuus 0,7µg/ on hyvin matala eikä ko. pitoisuus aiheuta jatkotoimenpidetarvetta. 4.3 Hulevesi Vesinäytteet öljynerottimen jälkeisestä näytteenottokaivosta otettiin ja kertakäyttöisellä noutajalla. Hulevesinäytteistä analysoitiin ulkonäkö, haju, väri, kiintoaine, öljyhiilivedyt C 10 -C 40, BTEX- yhdisteet, bensiinijakeet C 5 -C 10, MTBE, TAME, ETBE, TAEE, DIPE sekä TVOC. Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty öljynerottimen jälkeisestä näytteenottokaivosta analysoidut hiilivetypitoisuudet. Taulukko 4. Öljynerottimen jälkeinen näytteenottokaivo, öljyhiilivedyt Laboratorioanalyysit µg/l ÖEK/NOK ulkonäkö/väri haju kiintoaine, mg/l öljyhiilivedyt öljyhiilivedyt öljyhiilivedyt C 10-C 40 C 10-C 21 C 21-C kirkas, väritön hajuton <2 <50 <50 < kirkas, väritön hajuton <2 <50 <50 <50 Öljyhiilivetypitoisuudet C 10 -C 40 alittivat laboratorion määritysrajat molemmilla näytteenottokerroilla. Taulukko 5. Öljynerottimen jälkeinen näytteenottokaivo, bensiinihiilivedyt Laboratorioanalyysit µg/l ÖEK/ NOK Bensiinijakeet C 5-C 10 TVOC BTEX- yhdisteet B T E X MTBE TAME TAEE ETBE DIPE <50 70 <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <50 <50 <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Bensiinijakeiden C 5 -C 10 kokonaispitoisuus, BTEX- yhdisteiden pitoisuudet sekä bensiinin lisäaineiden pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat kummallakin näytteenottokerralla. Haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus (TVOC) oli hieman yli laboratorion määritysrajan kevään näytteenottokerralla. Syksyn näytteenottokerralla myös TVOC pitoisuus alitti laboratorion määritystarkkuuden. Öljy- ja bensiinihiilivetyjen pitoisuus alitti selvästi I-luokan erottimille määritellyn raja-arvon 5 mg/l. Analyysitulosten perusteella öljynerotin toimii hyvin. Tulosten perusteella voidaan arvioida, että huleveden kautta mereen ei ole kohdistunut haitallisia ympäristövaikutuksia.

9 6 4.4 Pohjavesi Pohjavesinäytteet otettiin ja 25.9.havaintoputkesta P12 ja lisäksi havaintoputkista P2, P10 ja P11 sekä vedenottamolta. Havaintoputkista vesinäytteet otettiin pohjavesinäytteenottoon tarkoitetulla uppopumpulla. Ennen näytteenottoa tehtiin huuhtelupumppaus, jonka aikana vesi vaihtui havaintoputkissa useaan kertaan. Vedenottamolta vesinäyte otettiin palopostista juoksutetusta vedestä. Ennen näytteiden pullottamista vettä pumpattiin vedenottamon omilla pumpuilla noin 45 minuuttia. Pohjavesinäytteistä analysoitiin ulkonäkö, haju, väri, öljyhiilivedyt C 10 -C 40, BTEX- yhdisteet, bensiinijakeet C 5 -C 10, MTBE, TAME, ETBE, TAEE, DIPE sekä TVOC. Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty pohjavesinäytteiden tulokset. Taulukko 6, pohjavesinäytteet öljyhiilivedyt C10-C40 Näytepiste pvm. vesipinta (- pp:sta m) Laboratorioanalyysit µg/l öljyhiilivedyt C 10-C 40 öljyhiilivedyt C 10-C 21 öljyhiilivedyt C 21-C 40 vedenottamo ,73 <0,05 <0,05 <0,05 P ,83 <0,05 <0,05 <0,05 P ,63 <0,05 <0,05 <0,05 P ,55 <0,05 <0,05 <0,05 P ,42 0,06 <0,05 0, ,41 <0,05 <0,05 <0,05 Pohjavesinäytteiden öljyhiilivetypitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat lukuun ottamatta havaintoputkesta P12 keväällä otetusta näytteestä analysoitua määritysrajan tuntumassa ollutta raskaiden öljyhiilivetyjakeiden pitoisuutta (0,06 mg/l). Vesinäytteessä havaittu raskaiden öljyhiilivetyjakeiden pitoisuus on mitä todennäköisimmin seurausta putken asennuksen yhteydessä maahan joutuneista epäpuhtauksista. Samasta havaintoputkesta syksyllä otetun vesinäytteen öljyhiilivetypitoisuus alitti laboratorion määritysrajan myös raskaiden öljyhiilivetyjakeiden osalta. Taulukko 7, pohjavesinäytteet bensiinihiilivedyt C5-C10 ja bensiinin lisäaineet Laboratorioanalyysit µg/l Näytepiste pvm. vesi-pinta (- pp:sta) Bensiinijakeet C 5-C 10 TVOC B T E X MTBE TAME TAEE ETBE DIPE vedenottamo ,73 <50 <50 <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 P ,83 <50 <50 <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 P ,63 <50 <50 <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 P ,55 <50 <50 <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 P ,42 <50 <50 <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, ,41 <50 <50 <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Pohjavesinäytteiden bensiinihiilivetypitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat kaikissa tarkkailupisteissä sekä keväällä että syksyllä.

10 7 5. ANALYYSIMENETELMÄ JA MITTAUSEPÄVARMUUDET Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FI-detektoria standardin SFS-EN ISO mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C 10 H 22 - C 40 H 82 (dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja voiteluöljyn vasteeseen. Mittausepävarmuus oli öljylle 26 %. Näytteistä määritettiin aromaattiset hiilivedyt (= BTEX) ja oksygenaatit (= bensiinin lisäaineet) kaasukromatografisesti käyttäen headspace-tekniikkaa ja MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli haihtuville orgaanisille yhdisteille % yhdisteestä riippuen. Määritysrajat olivat tolueenille 0,001 mg/l ja muille yhdisteille 0,0005 mg/l. Bensiinihiilivedyt (C 5 -C 10 ) analysoitiin käyttäen HS/GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). TVOC analysoitiin käyttäen HS/GC/MS-tekniikkaa. TVOC-pitoisuus ei kerro todellista haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuutta (esim. yksittäisen alkoholin pitoisuus voi olla moninkertainen TVOC-pitoisuuteen verrattuna), vaan VOC-yhdisteiden pitoisuuden suhteutettuna heksaanin vasteeseen. Heksaanin vasteesta laskettuna määritysraja oli 0,05 mg/l (50 µg/l). 6. YHTEENVETO Santahaminan polttoaineiden jakelupaikan tarkkailusuunnitelma hyväksyttiin noudatettavaksi kesällä Suunnitelman mukainen tarkkailu aloitettiin vuonna Polttoaineiden jakelupaikka on uusittu kokonaisuudessaan syksytalvella 2012 ja vanha polttoaineiden jakelupaikka purettiin vuonna Muutosten takia tarkkailuohjelmaan tehtiin seuraavat päivitykset: Säiliöiden suoja-altaan ja jakelualueen huokosilmanäytteet otetaan uudelle jakeluasemalle rakennetusta kiinteästä huokosilman tarkkailujärjestelmästä. Säiliöiden suoja-altaan vesinäyte otetaan uuden jakeluaseman suojakalvon sisäpuolella sijaitsevasta hiilivetyjen tarkkailukaivosta. Pohjaveden havaintoputki P9 on korvattu havaintoputkella P12. Hulevesinäytteiden avulla tarkkaillaan jatkossa lähtökohtaisesti öljynerottimen toimintaa. Vuoden 2013 tarkkailussa säiliö-/jakelualueen huokosilmassa havaittiin lievästi koholla olevia hiilivetypitoisuuksia kenttämittarilla syksyn näytteenottokerralla. Pitoisuudet olivat hyvin matalia eivätkä aiheuta toimenpidetarvetta. Syynä pitoisuuksiin saattoi olla tarkkailuputkistoon kertynyt runsas kosteus, joka häiritsee mittausmenetelmää. Säiliö-/jakelualueen vesinäytteiden (hiilivetyjen tarkkailukaivo) pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat tai olivat määritysrajan tuntumassa eikä analysoiduista pitoisuuksista aiheudu toimenpidetarvetta. Huleveden öljy- ja bensiinihiilivetyjen pitoisuus (öljynerottimen jälkeinen näytteenottokaivo) alitti selvästi I-luokan erottimille määritellyn raja-arvon 5 mg/l. Analyysitulosten perusteella öljynerotin toimii hyvin. Tulosten perusteella voidaan arvioida, että huleveden kautta mereen ei ole kohdistunut haitallisia ympäristövaikutuksia.

11

12 LIITTEET

13 Liite 1

14

15

16

17 PIIRUSTUKSET

18

19

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Mondi Lohja Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510020242 005 MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

TIEHALLINTO POHJAVEDEN TARKKAILU YHTEENVETO

TIEHALLINTO POHJAVEDEN TARKKAILU YHTEENVETO 9M207087 22.2.2010 TIEHALLINTO Puolangan tukikohta POHJAVEDEN TARKKAILU YHTEENVETO PÖYRY ENVIRONMENT OY Viite 9M207087 Päiväys 26.9.2008 Sivu 1 (10) Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KOHTEEN TIEDOT 2 3 ALUEEN PILAANTUNEISUUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS HYRYLÄN VARUSKUNNAN YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS HYRYLÄN VARUSKUNNAN YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19418-1 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS HYRYLÄN VARUSKUNNAN YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19.-23.12.2005 8.2.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET

HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Syyskuu 2012 Viite 82138123 HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEET

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD 11.5.2017 FIMIKM FILAHD 21.9.2016 FIMIKM FILAHD Lauri Joronen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (10) Helsinki No YS 214

PÄÄTÖS 1 (10) Helsinki No YS 214 PÄÄTÖS 1 (10) Helsinki 13.2.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0304 114 No YS 214 ASIA Päätös ympäristölupapäätökseen No YS 249/17.4.1998 liittyvän pohjaja orsivesitarkkailuohjelman hyväksymisestä.

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama.

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama. TOIMENPIDERAPORTTI Projekti Öljyvahinko, Airistontie 700, Parainen Vahinkotunnus 24-41017-04146-2 Asiakas Lassila & Tikanoja Päivämäärä 30.5.2017 Vastaanottaja Lähettäjä Tiedoksi Timo Johansson / Lassila

Lisätiedot

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 11.5.2017 FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 21.9.2016 FIMIKM

Lisätiedot

EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011

EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011 LIITE 15 Vastaanottaja Kainuun Jätehuollon Kuntayhtymä, Ekokymppi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Lokakuu, 2011 EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011 EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 2009

VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 2009 Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Maaliskuu, 010 VUOSAAREN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUOSIRAPORTTI 009 1-1 Tarkastus Päivämäärä 6/03/010 Laatija Emilia Pöyry, Tero

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 11.12.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 9.11.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 02 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Borealis Polymers Oy Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 28.8.2013 Viite 82137404-03A BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Päivämäärä 28.8.2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 21.12.2015 7/2015 267/66.66101.01/2013

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 21.12.2015 7/2015 267/66.66101.01/2013 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 21.12.2015 7/2015 267/66.66101.01/2013 ASIA Hakija Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS OLLAKAN ALUE

KEMPELEEN KUNTA MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS OLLAKAN ALUE PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001819 3.3.2016 KEMPELEEN KUNTA MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS OLLAKAN ALUE 101001819 3.3.2016 1(11) Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 23.5.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016 Talousvesitutkimus 27.4.2016 16-2340 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189592 (WUKI/Lähtevä), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 (11:45) Näytteenottaja:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto PL Helsingin kaupunki

PÄÄTÖS. No YS Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto PL Helsingin kaupunki PÄÄTÖS Helsinki 20.10.2004 Dnro 0195Y0456 111 Annettu julkipanon jälkeen No YS 1229 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen Helsingin

Lisätiedot

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy Liuottimien analytiikka MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy RIG H T S O L U T I O N S R IGH T PA RT N ER Sisältö Terminologia Näytteenoton ja analysoinnin suurimmat riskit ja niiden

Lisätiedot

Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kehotuskirje UUDELY/333/07.00/2010 14.8.2013 Hangon kaupunki Bulevardi 6 10900 Hanko Viite Yhteenvetoraportti vuoden 2009 vesien tarkkailun tuloksista sekä kaatopaikkakaasun tarkkailuraportti vuodelta

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 17.5.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Kainuun ympäristökeskus PL 115 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2007 87101 Kajaani Dnro KAI 2007 Y 88 puh. 08 61631

Kainuun ympäristökeskus PL 115 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2007 87101 Kajaani Dnro KAI 2007 Y 88 puh. 08 61631 K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun ympäristökeskus PÄÄTÖS PL 115 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2007 87101 Kajaani Dnro KAI 2007 Y 88 puh. 08 61631 ASIA Pilaantuneen alueen puhdistamista

Lisätiedot

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEEN PESTISIDEISTÄ JA LIUOTTIMISTA Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy Esitys Pohjavesialuekuvaus Riskikohteista Pestisidit riesana, uusimmat tulokset

Lisätiedot

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland UUMA-inventaari VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Ympäristölupamääräysten tarkistamispäätös / Neste Markkinointi Oy, Neste Hennala, Hennalankatu 309, Lahti polttonesteiden jakeluasema

Ympäristölupamääräysten tarkistamispäätös / Neste Markkinointi Oy, Neste Hennala, Hennalankatu 309, Lahti polttonesteiden jakeluasema OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 26.11.2013 86 Ympäristölupamääräysten tarkistamispäätös / Neste Markkinointi Oy, Neste Hennala, Hennalankatu 309, Lahti polttonesteiden

Lisätiedot

Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Talousveden pilaantuminen bensiinihiilivedyillä

Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Talousveden pilaantuminen bensiinihiilivedyillä JOENSUUN VESI Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Talousveden pilaantuminen bensiinihiilivedyillä Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.4.2014 P23693P001

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Tampere, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T064

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Tampere, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T064 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 22.8.2017 17-5850 #1 1 (2) Kajaanin Vesi Onnelantie 10 87100 KAJAANI Tilausnro 224601 (10007/LINNAHVO), saapunut 7.8.2017, näytteet

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien huoltoasematoimintaa

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien huoltoasematoimintaa Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 13.8.2009 123 Dnro 306/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2009 1 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2008 Dnro PPO 2008 Y 255 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS

TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 1/2013 TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS Tarkastus Päivämäärä 18/01/20133

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristölautakunta Dnro 205/67/678/2005 Ympäristölautakunta 8.5.2008 95 Annettu julkipanon jälkeen 14.5.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristölautakunta Dnro 205/67/678/2005 Ympäristölautakunta 8.5.2008 95 Annettu julkipanon jälkeen 14.5. 1 (16) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristölautakunta Dnro 205/67/678/2005 Ympäristölautakunta 8.5.2008 95 Annettu julkipanon jälkeen 14.5.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 815

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 815 PÄÄTÖS Helsinki 21.6.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0051 119 No YS 815 ASIA Ympäristönsuojelulain 46 :n mukainen päätös kaatopaikkakaasujen ja vesien laadun tarkkailusta Itella Oyj:n kiinteistöllä.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT Reetta Räisänen biologi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Jätevedenpuhdistamoiden purkupaikoista Rannikkoalueella on varsin yleistä,

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 28.12.21 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot