Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma P23470P002

2 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 I P23470P002 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO KOHTEEN KUVAUS Sijainti ja omistus Rajaukset, koko ja naapurusto Toimintahistoria, rakennukset, tekniset rakenteet ja päällysteet Nykyinen ja tuleva käyttö MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESITIEDOT Maa- ja kallioperä Pohja- ja orsivesi Pintavesi HAITTA-AINETUTKIMUKSET Aiemmat tutkimukset Ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimustulokset Lähtökohdat Maaperänäytteet Haitta-aineiden kokonaismäärä ja epävarmuustarkastelu KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET Riskinarvio (perusarviointi) Rajaukset Kriittisten aineiden valinta Kriittisten haitta-aineiden ominaisuudet Kulkeutumisen arviointi Altistuminen Riskinarvion epävarmuustarkastelu Riskinarvioinnin yhteenveto Kunnostustarve Kunnostustavoitteet Maaperä Pohja- ja orsivesi Perustelut ohjearvotasojen soveltuvuudelle Maaperään jäävät haitta-aineet Käyttörajoitukset KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS Kohteen erityispiirteet Kunnostusmenetelmän valinta Täydentävät tutkimukset Puutarhakatu 45 B, Turku puh , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 1 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P Esivalmistelut Työjärjestys Rakenteet ja laitteistot, vaatimukset Menetelmän kuvaus Maa-ainesten käsittely Vesien käsittely Jätteiden käsittely Kuljetukset Varastointi Kunnostuksen päättyminen Viimeistely Työnaikaisten riskien halllinta KAIVETTUJEN MAA-AINESTEN HYÖDYNTÄMINEN KOHTEESSA Hyödyntämisen perusteet Hyödyntämisalueet Hyödynnettävät maa-ainekset Rakennekerrokset Laadunvalvonta KUNNOSTUKSEN LAADUNVALVONTA Kunnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta Kunnostuksen lopputulos TOIMINTA POIKKEUKSELLISISSA TILANTEISSA TYÖSUOJELU JÄLKISEURANTA RAPORTOINTI Kirjanpito Toimenpideraportti TIEDOTUS AIKATAULU LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Sijaintikartta ja ilmakuva Yhteystiedot Rajanaapureiden yhteystiedot Nykyinen kaava (kaavakartta ja määräykset) Tutkimustulosten yhteenvetotaulukko ja analyysitodistukset Tontti-/ kiinteistökartta Valokuvia Suunnitelma- ja tutkimuspiirustus YMK-P23470P002-1 Havainnekuva YMK-P23470P002-2 Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 2 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 1 JOHDANTO (FCG) suoritti Paraisten kaupungin toimeksiannosta ympäristöteknisen maaperätutkimuksen osoitteessa Runeberginkatu 20, Parainen. Kiinteistö on vanha Axon leipomon tontti. Alueen käyttötarkoitus on muuttumassa herkemmäksi asuinkäyttöön, ja ensimmäisten tonttien on suunniteltu tulevan myyntiin keväällä Vanha leipomorakennus on jo purettu. Ympäristöteknisen maaperäselvityksen pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää kiinteistön maaperän mahdolliset haitta-ainepitoisuudet. Tutkimuspisteiden sijainnit ja tehdyt analyysit suunniteltiin FCG:n toimesta. Näytteenotto suoritettiin keskiraskaalla porakonekalustolla. on laatinut tämän pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelman kyseiseen kohteeseen Paraisten kaupungin toimeksiannosta. Tämä yleissuunnitelma sisältää alueen maaperän ympäristöteknisen tutkimuksen raportoinnin sekä pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelman. Kunnostussuunnitelma perustuu tehtyyn tutkimukseen. Tehtyjen tutkimuspisteiden määrä arvioidaan riittäväksi kunnostuksen yleissuunnitteluun. FCG:stä projektipäällikkönä ja laadunvarmistajana toimi Arto Itkonen. Kenttätöistä sekä raportoinnista vastasi Santtu Massinen. Kairaukset suoritettiin insinööritoimisto Sauli Maanpää Oy:n keskiraskaalla porakonekalustolla. Tilaajan yhteyshenkilöinä hankkeessa toimivat Peter Lindgren ja Petri Huovila. 2 KOHTEEN KUVAUS 2.1 Sijainti ja omistus Tutkimuskohde sijaitsee osoitteessa Runeberginkatu 20, Parainen. Kohteen kiinteistörekisteritunnus on Kiinteistön omistaa Paraisten kaupunki. Sijaintikartta ja ilmakuva kohteesta on esitetty liitteessä 1. Valokuvia kohteesta on liitteessä Rajaukset, koko ja naapurusto Kohdekiinteistön pinta-ala on m 2. Kiinteistö rajoittuu eteläpuolella Runeberginkatuun, länsipuolella Fleminginkujaan ja omakotitalokiinteistöihin sekä pohjois- ja itäpuolella omakotitalokiinteistöihin. 2.3 Toimintahistoria, rakennukset, tekniset rakenteet ja päällysteet Kiinteistö on vanha Axon leipomon tontti. Vanha leipomorakennus on jo purettu. Aiemmasta käytöstä ei ole tietoa. Puretun rakennuksen ulkopuolella eteläpuolella on sijainnut maanpäällinen lämmitysöljysäiliö. Lisäksi rakennuksen keskiosassa länsipuolella on sijainnut maanalainen polttoainesäiliö. Ilmeisesti säiliö on ollut rakennuksen vanhan osan entinen lämmitysöljysäiliö, joka ei ole ollut käytössä vuosiin. Paraisten kaupungilla työskentelevältä henkilöltä saatiin tutkimuksen yhteydessä tieto, että maanalaisen polttoainesäiliön poiston yhteydessä oli maaperästä poistettu myös säiliön betoninen valuma-allas. Valuma-allas ja maaperä sen alla olivat aistinvaraisten havaintojen perusteella vaikuttaneet puhtailta. Säiliöstä lähteneen putkiston routasuojan alta oli kuitenkin säiliön poiston yhteydessä alkanut vuotamaan öljyä kaivantoon. Öljyä oli sen jälkeen ilmeisesti käyty imemässä kaivannosta imuautolla. Tarkempaa tietoa mahdol- Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 3 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 lisista muista toimenpiteistä alueella ei saatu. Rakennuksen purku ja säiliön poisto tapahtuivat syksyn 2013 aikana. Maan pinnoitteena on rakennuksen itäpuolella ollut asfaltti ja eteläpuolella sora. Asfaltti on alueelta poistettu rakennuksen purkutöiden yhteydessä. 2.4 Nykyinen ja tuleva käyttö Tällä hetkellä kiinteistöllä ei ole mitään toimintaa / käyttöä. Alueen käyttötarkoituksen on suunniteltu muuttuvan herkemmäksi asuinkäyttöön, ja ensimmäisten tonttien on suunniteltu tulevan myyntiin keväällä Kohde on merkitty asemakaavassa asuin-, toimisto- ja liiketilojen korttelialueeksi, missä rakennettu ympäristö säilytetään (kaavamerkintä AL/s-5). Asemakaava on hyväksytty ja se on tullut voimaan Kaavakartta ja määräykset ovat liitteessä 4. 3 MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESITIEDOT 3.1 Maa- ja kallioperä Tutkimusten yhteydessä kohteen maaperän pintaosan todettiin olevan täyttömaata (hiekkaa ja soraa) noin 1,0-2,0 metrin syvyyteen asti. Täyttömaan alapuolella on perusmaana savea sekä hiekkaa. Kiinteistön pohjoispuolella puretun rakennuksen vanhan osan puolella savikerroksen paksuus on vain n. 1,0 m. Sen alla on hiekkaa kairaussyvyyteen 4,0-5,0 m:iin saakka. Hiekka alkaa pohjoispuolella noin 2,0 m:n syvyydeltä. Eteläpuolella kiinteistöä (FCG3-FCG5) perushiekkaa ei todettu kairauksen lopetussyvyydellä (-3,0 m). Kahdessa tutkimuspisteessä (FCG1 ja FCG2) kairattiin vain 1,0 metrin syvyyteen asti, koska vastassa oli jotain hyvin kovaa (mahdollisesti vanha louhe / kivitäyttö), eikä syvemmälle päästy. Kallionpintaa ei havaittu tutkimuksessa. Maanpinta kiinteistön alueella on suhteellisen tasainen. 3.2 Pohja- ja orsivesi 3.3 Pintavesi Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Bläsnäs (I-luokka, tunnus ) sijaitsee kohteesta pohjoiseen noin 1,3 kilometrin päässä. Tutkimuspisteiden maaperä oli paikoin hyvin märkää. Pohjaveden virtaussuunta on karttatulkinnan perusteella etelään kohti merta. Ko. suunnassa ei ole tiedossa talousvesitms. kaivoja. Tutkimuksessa ei otettu vesinäytteitä. Kohteen etäisyys lähimpään vesistöön mereen (Snäckviken) on noin 200 m. Kiinteistöllä ei sijaitse pintavesialtaita. 4 HAITTA-AINETUTKIMUKSET 4.1 Aiemmat tutkimukset Kohteessa ei tiettävästi ole suoritettu aiempia maaperätutkimuksia. Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 4 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P Ympäristötekninen maaperätutkimus suoritti Paraisten kaupungin toimeksiannosta kohteessa maaperän pilaantuneisuustutkimukseen liittyvät maastotyöt Näytteenotto suoritettiin tela-alustaisella keskiraskaalla porakonekalustolla. Kohteeseen tehtiin yhteensä kymmenen tutkimuspistettä (FCG1 - FCG10). Tutkimuspisteet kohdennettiin pääasiassa kiinteistöllä sijainneiden maanpäällisen ja maanalaisen öljysäiliöiden alueille. Myös muualle kiinteistöä tehtiin tutkimuspisteitä. Näytteenotosta vastasi kokenut sertifioitu ympäristönäytteenottaja Santtu Massinen (ins. AMK). Tutkimuskalustosta vastasi Insinööritoimisto Sauli Maanpää Oy. Tutkimuspisteet ulotettiin perusmaahan asti (savi, hiekka) noin 3,0-5,0 m:n syvyyteen asti. Kahdessa tutkimuspisteessä (FCG1 ja FCG2) näytteet otettiin vain 1,0 metrin syvyyteen asti, koska vastassa oli jotain hyvin kovaa (mahdollisesti vanha louhe / kivitäyttö), eikä syvemmälle päästy. Näytepisteiden sijainnit sidottiin mitalla rakennuksen vanhojen gps-mitattujen paalujen kohtiin. Tutkimuksessa otettiin yhteensä 42 maanäytettä kaasutiiviisiin Rilsan maanäytepusseihin. Kaikista näytteistä tehtiin näytteenoton yhteydessä maalajia ja mahdollista haitta-aineiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot. Yhteensä 35 maanäytteelle tehtiin haihtuvien yhdisteiden suhteellinen mittaus PID -mittarilla. PetroFlag kenttäanalyysi öljyhiilivetypitoisuuden määrittämiseksi tehtiin yhteensä 14 maanäytteelle. Yleisimpien metallien pitoisuuksia mitattiin XRF kenttäanalysaattorilla yhteensä 30 maanäytteestä. Näytteet pakattiin kylmälaukkuun ja analyyseihin valitut näytteet toimitettiin 24 h:n kuluessa analysoivaan laboratorioon. Aistinvaraisten havaintojen ja kenttätestien perusteella valittiin maanäytteet analysoitavaksi Novalab Oy:n laboratorioon Karkkilaan. Valituista maanäytteistä analysoitiin seuraavat haitta-ainepitoisuudet: 2 kpl hiilivetyjakeet C 5 C 40 + BTEX, MTBE, TAME; 6 kpl hiilivetyjakeet C 10 C 40 ; 1 kpl PAH-yhdisteet; 4 kpl metallipitoisuudet (Vna 214/2007 sisältävät metallit); 2 kpl erittäin haihtuvat hiilivedyt (VOC-yhdisteet). Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 8. Yksityiskohtaiset tutkimustulokset on esitetty tutkimustulosten yhteenvetotaulukossa ja laboratorion analyysitodistuksissa liitteessä Tutkimustulokset Lähtökohdat Haitta-aineiden pitoisuuksia on verrattu maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa käytettävän Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (PIMA-asetus) viitearvoihin. Asetus on tullut voimaan Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa säädetyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin kynnysarvo. Öljy- ja bensiinihiilivedyistä kynnysarvo on annettu MTBE:n ja TAME:n summalle (0,1 Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

7 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 5 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 mg/kg), hiilivetyjen >C 10 -C 40 -summalle (300 mg/kg), bentseenille (0,02 mg/kg) sekä tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien summapitoisuudelle eli TEX-yhdisteille (1 mg/kg). Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo. Maaperän katsotaan olevan pilaantumatonta kun sen haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvon. Kun pitoisuudet ylittävät kynnysarvon, mutta alittavat alemman ohjearvon, maaperä on pilaantumatonta, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla (esim. asuinalueella) maaperää pidetään pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Jätelaki on muuttunut Uuden lain mukaan entistä ongelmajätettä kutsutaan vaaralliseksi jätteeksi. Uudessa jätelaissa on määritelty, että jätteen ympäristövaarallisuusluokitus on sitova ja vaarallisuusluokitukset ovat muuttuneet. Koska lain tulkintaa ei vielä ole ympäristöhallinnon puolesta selkeästi ohjeistettu verrataan pitoisuuksia tässä raportissa ohjeellisiin ongelmajätteen raja-arvoihin (Dahlbo, Helena, Jätteen luokittelu ongelmajätteeksi -arvioinnin perusteet ja menetelmät, YO98). Kohteeseen valittujen viitearvojen on sovelluttava kohteessa käytettäviksi. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on kuitenkin aina perustuttava riskinarvioon ja viitearvojen on sovelluttava kohteessa käytettäviksi. Riskinarvioinnin perusteella voidaan päätyä myös muihin kuin em. haitta-aineiden pitoisuusvaatimuksiin Maaperänäytteet Kenttä- ja laboratorioanalyysien perusteella kohteessa todettiin epäorgaanisia ja orgaanisia haitta-aineita Vna 214/2007 mukaisten kynnysarvojen ylittävinä pitoisuuksina seuraavasti: Epäorgaaniset haitta-aineet Laboratorioanalyysien perusteella tutkimusalueen maaperässä todettiin kolmessa tutkimuspisteessä (FCG4, FCG7, FCG10) epäorgaanisia haitta-ainepitoisuuksia, jotka ylittivät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvotason. Tutkimuspisteissä FCG4, FCG7 ja FCG10 todetut kynnysarvon ylittävät arseenin pitoisuudet eivät ylitä alempia ohjearvoja. Tutkimuspisteessä FCG 7 todettiin myös yksi alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus sinkkiä (FCG7 / 0,7-1,3 m: 340 mg/kg). Todettu haitta-ainepitoisuus ei ylitä ylempää ohjearvoa. Öljyhiilivedyt C 10 - C 40 Laboratorioanalyysien perusteella kohteessa todettiin viidessä tutkimuspisteessä (FCG6 FCG7, FCG8, FCG9 ja FCG10) öljyhiilivetyjen C 10 C 40 kokonaispitoisuus, joka ylittää kynnysarvotason. Tutkimuspisteissä FCG6 FCG7, FCG8, FCG9 ja FCG10 todettiin alemman ohjearvon ylittäviä keskiraskaiden öljyhiilivetyjen C 10 C 21 pitoisuuksia. Tutkimuspisteissä FCG 6 FCG7 ja FCG9 todetut keskiraskaiden öljyhiilivetyjen C 10 C 21 haittaainepitoisuudet ylittivät myös ylemmät ohjearvot. Kaikkien ko. näytteiden raskaiden öljyhiilivetyjen C 21 C 40 pitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Näytteissä todettiin maksimissaan öljyhiilivetyjä C 10 C mg/kg (FCG 6 / 0,2 1,0 m). Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

8 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 6 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Laboratorioanalyysien perusteella kohteessa todettiin yhdessä tutkimuspisteessä (FCG 6 / 0,2 1,0 m) TEX-yhdisteiden summapitoisuuden kynnysarvon ylittävä pitoisuus 1,22 mg/kg. Yksittäisten TEX-yhdisteiden (tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit) pitoisuudet eivät ylitä alempia ohjearvoja. Muissa tutkimuspisteissä ei laboratorioanalyyseissä todettu kynnysarvon ylittäviä VOCyhdisteiden pitoisuuksia. Kenttäanalyyseissä kuitenkin todettiin viitteitä VOC-yhdisteistä tutkimuspisteissä FCG1 ja FCG6-FCG10. Laboratorioanalyyseissä todettiin tutkimuspisteessä FCG10 pieniä pitoisuuksia useaa eri VOC-yhdistettä, kuten isoprobyylibentseeniä (0,17 mg/kg), 1,3,5-trimetyylibentseeniä (0,37 mg/kg), sec-butyylibentseeniä (0,64 mg/kg), 1,2,4-trimetyylibentseeniä (1,4 mg/kg), n-butyylibentseeniä (0,77 mg/kg) p-isopropyylitolueenia (0,38 mg/kg), n- probyylibentseeniä (0,34 mg/kg), ja trikloorifluorimetaania (0,12 mg/kg). Tutkimuspisteessä FCG1 todettiin trikloorifluorimetaania (0,16 mg/kg). Kyseisille haitta-aineille ei ole annettu kynnys- ja/tai ohjearvoja PIMA-asetuksessa. PAH-yhdisteet Laboratorioanalyysien perusteella kohteessa todettiin tutkimuspisteessä FCG8 bentso(a)pyreenin (FCG8 / 0,2-1,0 m: 0,54 mg/kg) ja tutkimuspisteessä FCG10 naftaleenin (FCG10 / 2,0-2,4 m: 1,2 mg/kg) kynnysarvon ylittävät pitoisuudet. Tutkimuspisteissä FCG8 ja FCG 10 todettujen kynnysarvon ylittävät bentso(a)pyreenin ja naftaleenin pitoisuudet eivät ylitä alempaa ohjearvoa. Tutkimus- ja analyysitulokset on esitetty liitteessä 2. Valokuvia kohteesta on liitteessä Haitta-aineiden kokonaismäärä ja epävarmuustarkastelu Kohteen pilaantuneisuuden tutkimus saatiin suoritettua suunnitellulla tavalla. Laboratorioanalyysit tehtiin akkreditoidussa laboratoriossa. Tutkimuspisteiden paikat kohdennettiin arvioituihin riskialueisiin, mutta toteutetulla tutkimusohjelmalla ei ollut mahdollista rajata pilaantuneisuutta. Kaikissa puretun rakennuksen vanhan osan puolelle tehdyissä tutkimuspisteissä (FCG6- FCG10) todettiin kohonneita öljyhiilivetyjen haitta-ainepitoisuuksia. Haitta-aineiden arvioidaan pääosin olevan peräisin poistetusta vanhasta maanalaisesta öljysäiliöstä ja sen putkilinjalta. Eri VOC-yhdisteiden esiintymisen perusteella alueella on kuitenkin viitteitä muistakin päästölähteistä. VOC-yhdisteet voivat olla peräisin esim. liuottomista, maaleista tai kylmätiloissa käytetyistä kylmäaineista. Karkeasti arvioituna alueella on noin m 2 :n alalla, alemman ohjearvon ylittävää haitta-ainepitoista maata arviolta noin m 3 ktr ( m 3 itd). Tarkemman ja luotettavamman pilaantuneisuuden laajuuden sekä massamäärän arvioimiseksi kohteessa pitäisi tehdä lisätutkimus. Massamäärä arviossa on oletettu, että säiliöalueen (tutkimuspisteet FCG6-FCG9) ja tutkimuspisteen FCG10 välinen alue on kokonaisuudessaan pilaantunut. Tehtyjen tutkimuspisteiden sijainti on esitetty liitteessä 8. Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

9 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 5 KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET Kohteen kiinteistöllä ei tällä hetkellä ole toimintaa tai asutusta, mutta kiinteistön käyttötarkoituksen on suunniteltu muuttuvan herkemmäksi asuinkäyttöön. Kohde on merkitty uudessa voimaan tullussa asemakaavassa asuin-, toimistoja liiketilojen korttelialueeksi. Kohteen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on tehty toimeksiannon mukaisesti Valtioneuvoston asetuksen (Vna 214/2007) mukaisena perusarviointina ja viitearvoina voidaan käyttää asetuksen kynnys- ja ohjearvoja, koska: Kohde ei sijaitse tärkeällä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella eikä kohteen pohjavettä käytetä talousvetenä; Kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien laajamittaista viljelyä tai muuta elintarviketuotantoa; Kohteen tai sen lähiympäristön luonnolla ei ole erityistä ympäristöllistä suojeluarvoa; Kohteessa ei ole päiväkotia tai puistoa, eikä vaikutuksia huoneilmaan arvioida olevan; Kohteen ympäristöolosuhteet, haitta-aineiden kokonaismäärä ja ominaisuudet eivät poikkea tavanomaisesta siten, että aineiden kulkeutumisen alueen ulkopuolelle arvioitaisiin olevan merkittävää tai niiden vaikutusten olevan huomattavia ylempiä ohjearvoja pienemmissä pitoisuuksissa. Tarkentavan riskinarvioinnin tarvetta tukevia näkökohtia ovat: Kohteeseen on suunnitteilla sellaista erityisen herkkää toimintaa tai maankäyttöä, joka edellyttäisi tarkennetun arvioinnin tekemistä (asuinrakennuksia). Valtioneuvoston asetuksen (Vna 214/2007) mukainen riskien perusarviointi kuitenkin katsotaan tässä vaiheessa riittäväksi kohteessa, koska alueella ei vielä tällä hetkellä ole mitään erityisen herkkää toimintaa. Lisäksi alue tullaan kunnostamaan. Koska alueelle kuitenkin on suunnitelmissa rakentaa asuinrakennuksia, käytetään viitearvoina haitallisempien helposti haihtuvien hiilivetyjen osalta kynnysarvotasoja ja muiden orgaanisten ja epäorgaanisten haitta-aineiden osalta alempia ohjearvotasoja. 5.1 Riskinarvio (perusarviointi) Rajaukset Riskinarviossa otetaan huomioon kohde ja sen välittömässä läheisyydessä oleva ympäristö (kohde ja sen naapurikiinteistöt) nykytilassaan. Riskinarvioinnissa selvitetään terveysriskit. Ekologisia riskejä ei arvioida, koska kohteen ympäristössä ei ole erityistä suojeltavaa. Myöskään riskejä rakenteille ei arvioida olevan Kriittisten aineiden valinta Kohteessa tehdyssä tutkimuksessa todettiin kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina arseenia, sinkkiä, TEX-yhdisteitä, bentso(a)pyreeniä, naftaleenia ja hiilivetyjakeita >C 10 C 40. Ko. yhdisteitä tai alkuaineita pidetään kohteessa kriittisinä aineina. Todettuja pieniä pitoisuuksia useaa eri VOC-yhdistettä, joille ei ole annettu kynnys- ja/tai ohjearvoja, ei pidetä kriittisinä haitta-aineina kohteessa. Kyseiset VOC-yhdisteet ovat samankaltaisia aineita kuin TEX-yhdisteet (tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit), mutta Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

10 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 8 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 vähemmän haihtuvia ja vesiliukoisia. Näin ollen katsotaan, että riskitarkastelu TEXyhdisteiden osalta on riittävä. Tutkimuksessa todettiin yksi TEX-yhdisteiden summapitoisuuden kynnysarvon ylittävä haitta-ainepitoisuus tutkimuspisteessä FCG6. Yksittäisten TEX-yhdisteiden (tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit) pitoisuudet eivät ylitä alempia ohjearvoja Kriittisten haitta-aineiden ominaisuudet Hiilivedyt Ympäristöön päässyt raskas polttoöljy jähmettyy, minkä jälkeen se on pääosin haihtumatonta. Raskaan polttoöljyn komponentit voivat adsorboitua maaperän orgaaniseen ainekseen. Maaperässä se sitoutuu maa-ainekseen ja on siten lähes kulkeutumatonta. Raskas polttoöljy on hitaasti hajoavaa, joten se on maaperässä hyvin pysyvää. Raskas polttoöljy on lähes liukenematonta veteen. Maahan joutunut kevyt polttoöljy voi osittain haihtua ilmaan. Toisaalta kevyen polttoöljyn pääkomponentit sitoutuvat tiiviisti maa-ainekseen ja täten haihtuminen voi estyä. Maaperässä kevyt polttoöljy hajoaa biologisesti aerobisissa olosuhteissa, mutta komponenttien sitoutuminen voi estää myös hajoamista. Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on huomattavasti hitaampaa. Kevyen polttoöljyn pääkomponentit eivät kulkeudu orgaanista ainesta sisältävässä maaperässä erityisen helposti. Kevyen polttoöljyn kulkeutuminen sora- ja hiekkamaassa voi sen sijaan olla huomattavaa. Kevyt polttoöljy liukenee jonkin verran veteen, muttei yleensä aiheuta laaja-alaista pilaantumista. Vedellä kyllästymättömässä maaperässä hiilivedyt liikkuvat pääosin pystysuunnassa osan materiaalista jäädessä huokoiseen maaperään kapillaarivoimien vaikutuksesta ja maaaineksen pintaan adsorboituneena. Savikerrokset pidättävät öljyhiilivetyjä hiekkaa ja silttiä tehokkaammin. Öljyhiilivedyt voivat suurina pitoisuuksina ärsyttää ihoa ja hengityselimiä ja aiheuttaa huonovointisuutta. Osa öljyhiilivedyistä on pitkäaikaisaltistuksessa syöpävaarallisia aineita. Öljyhiilivedyt voivat vaikuttaa ihmisillä ja eläimillä hermoston, maksan, veren ja munuaisten toimintaan. Terveysvaikutukset ovat suuresti riippuvaisia öljyhiilivetyjen fraktioista. Kevyt polttoöljy/dieselöljy (C 11 - C 19 ) sisältää sekä alifaattisia (suoraketjuisia) että aromaattisia (rengas-) hiilivetyjä, joiden hiiliatomien lukumäärä on Alifaattiset hiilivedyt eivät ole kovin haitallisia terveydelle. Aromaattisten yhdisteiden osuus tuoreessa öljyssä on n. 30 %. Ne voidaan jakaa monoaromaattisiin (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleeni) ja polyaromaattisiin (PAH) yhdisteisiin. Aromaattiset yhdisteet ovat haitallisia ja osa niistä (esim. bentseeni) on syöpävaarallisia. Bentseenin, tolueenin ja ksyleenin on todettu imeytyvän elimistöön myös ihon kautta. Usealla aromaattisista yhdisteistä on alhainen kiehumispiste ja ne voivat höyrystyä ilmaan. Jos pilaantuminen on vanhaa, em. yhdisteet ovatkin maaperästä usein jo haihtuneet. Voiteluöljy (C 29 - C 39 ) sisältää lähinnä suoraketjuisia hiilivetyjä, joiden hiililuku on Yhdisteet ovat heikosti haihtuvia ja haitallisia vain ihokosketuksessa tai nautittuna. Käytetty öljy voi sisältää haitallisempia yhdisteitä epäpuhtauksina. Voiteluöljyn komponentit ovat niukkaliukoisia. Tolueeni on maaöljyssä luontaisesti esiintyvä, aromaattinen neste. Se on helposti haihtuva, suhteellisen vesiliukoinen ja hyvin maaperässä kulkeutuva. Tolueeni voi päätyä maaperästä pohjaveteen ja kulkeutua kaasuna rakennusten sisäilmaan. Pitkäaikaisessa altistuksessa tolueeni voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, ihokoske- Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

11 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 9 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 tuksessa ja nieltynä, joskaan se ei ole yhtä haitallista terveydelle kuin bentseeni. Altistuminen aiheuttaa yskää, kurkkukipua, huimausta, uneliaisuutta, päänsärkyä, pahoinvointia, vatsakipua ja tajuttomuutta. Tolueeni on myrkyllistä vesieliöille. Se ei todennäköisesti ole erityisen myrkyllistä maaperäeliöille. Etyylibentseeniä esiintyy luontaisesti maaöljyssä ja se vastaa ominaisuuksiltaan bentseeniä ja tolueenia. Maaperässä sen liikkuvuus on kuitenkin heikompaa, sillä se pidättyy hieman tehokkaammin maan orgaaniseen ainekseen eikä liukene aivan yhtä helposti veteen. Bentseeniin ja tolueeniin verrattuna etyylibentseenin haihtuminen on hieman heikompaa kemikaalifaasista, mutta parempaa veteen liuenneesta faasista. Etyylibentseenin kulkeutuminen pohjaveteen ja rakennusten sisäilmaan ovat tavallisesti merkittävimpiä maaperässä esiintyvän etyylibentseenin aiheuttamista riskeistä. Etyylibentseeni ärsyttää ihoa, silmiä sekä limakalvoja ja eläinkokeiden perusteella sen vaikutusten kohde-elimiä ovat keskushermosto, maksa, munuaiset, keuhkot, kivekset ja kilpirauhanen. Ksyleeniä esiintyy muiden BTEX-yhdisteiden tavoin maaöljyssä. Ksyleeni on maaperässä ja pohjavedessä kohtalaisen nopeasti hajoavaa erityisesti hapellisissa olosuhteissa. Ksyleeni on maaperän laadusta ja ph:sta riippuen helposti tai kohtalaisesti kulkeutuvaa. Bentseeniin ja tolueeniin verrattuna ksyleenin kulkeutuvuus maaperässä, liukenevuus veteen sekä haihtuvuus ilmaan on heikompaa. Maaperään päässeen ksyleenin aiheuttamista riskeistä merkittävimpiä ovat tavallisesti kulkeutuminen rakennusten sisäilmaan sekä pohjaveteen. Ksyleeni vaikuttaa ihmisen elimistössä huumaavasti. Se aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta, päänsärkyä, pahoinvointi, vatsakipua, ihon ja silmien punoitusta sekä kipua silmissä. Ksyleeni on myrkyllistä vesieliöille. Se ei todennäköisesti ole erityisen myrkyllistä maaperäeliöille. Naftaleeni on PAH-yhdisteistä vesiliukoisin ja herkimmin haihtuva. Aine voi kulkeutua maaperässä ja päätyä pohjaveteen tai hengitysilmaan. Naftaleenin biologinen hajoavuus maaperässä on nopeampaa kuin muiden PAH-yhdisteiden. Pitkäaikainen altistuminen naftaleenille voi aiheuttaa vaikutuksia mm. verisoluissa ja silmissä. Naftaleeni on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Bentso(a)pyreeni pysyy maaperässä tavallisesti orgaaniseen ainekseen sitoutuneena eikä merkittävässä määrin haihdu ilmakehään tai kulkeudu pohjaveteen. Yhdisteen biologinen hajoavuus maaperässä on tutkimusten mukaan hidasta ja se voi kertyä biologisesti. Bentso(a)pyreeni on tunnetuista PAH-yhdisteistä herkimmin syöpää aiheuttava aine. Se saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. Eläinkokeiden perusteella aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. Aine on vesieliöille erittäin myrkyllistä. Tutkimusalueella todettiin yhdessä tutkimuspisteessä kynnysarvon ylittävät pitoisuudet TEX-yhdisteitä (FCG6), naftaleenia (FCG10) ja bentso(a)pyreeniä (FCG8). Viidessä tutkimuspisteessä (FCG6-FCG10) todettiin hiilivetyjakeita >C 10 C 21, joiden pitoisuudet ylittävät ylemmän ja/tai alemman ohjearvon. Taulukossa 1 on esitetty öljyhiilivetyjakeiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Taulukossa S = vesiliukoisuus, Vp = Höyrynpaine Koc = jakautumiskerroin (kulkeutuvuus). Taulukossa on esitetty myös haitta-aineiden luokitus liukoisuuden, haihtuvuuden ja kulkeutuvuuden perusteella (Nikunen 1993). Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

12 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 10 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 Taulukko 1. Hiilivetyjen fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Fraktio S (mg/l) V p (Pa) (+10 C) K oc (l/kg) Alifaattiset C 5 -C 6 36 Liukeneva >C 6 -C 8 5,4 Niukkaliukoinen >C 8 -C 10 0,430 Niukkaliukoinen >C 10 -C 12 0,0340 Hyvin niukkaliukoinen >C 12 -C 16 7,60E-04 Hyvin niukkaliukoinen >C 16 -C 35 2,50E-06 Hyvin niukkaliukoinen Aromaattiset C 5 -C Liukeneva >C 7 -C Liukeneva >C 8 -C 10 65,0 Liukeneva >C 10 -C 12 25,0 Liukeneva >C 12 -C 16 5,80 Niukkaliukoinen >C 16 -C 21 0,650 Niukkaliukoinen >C 21 -C 35 6,60E-03 Hyvin niukkaliukoinen MTBE Hyvin niukkaliukoinen Bentseeni 1800 Hyvin liukeneva Tolueeni 530 Liukeneva Ksyleeni 198 Liukeneva Etyylibentseeni Liukeneva 169 Naftaleeni 31,8 Liukeneva B(a)pyreeni 0,00084 Hyvin niukkaliukoinen Erittäin haihtuva 8610 Erittäin haihtuva 821 Erittäin haihtuva 79 Haihtuva 3,6 Haihtuva 0,172 Kohtalaisen haihtuva Erittäin haihtuva Erittäin haihtuva 821 Erittäin haihtuva 79 Haihtuva 3,6 Haihtuva 0,172 Kohtalaisen haihtuva 1,70E-05 Hyvin heikosti haihtuva Erittäin haihtuva 9510 Erittäin haihtuva 2960 Erittäin haihtuva 776 Erittäin haihtuva 953 Erittäin haihtuva 6,83 Haihtuva 1,2 E-07 Hyvin heikosti haihtuva 790 Hieman kulkeutuva 4000 Heikosti kulkeutuva Kulkeutumaton Kulkeutumaton 5,00E+06 Kulkeutumaton 6,30E+08 Kulkeutumaton 1000 Hieman kulkeutuva 1259 Hieman kulkeutuva 1600 Hieman kulkeutuva 2300 Heikosti kulkeutuva 5000 Kulkeutumaton Kulkeutumaton Kulkeutumaton 11,0 Helposti kulkeutuva 74,0 Helposti kulkeutuva 182 Kohtalaisen kulkeutuva 440 Kohtalaisen kulkeutuva 363 Kohtalaisesti kulkeutuva 2,98 Hieman kulkeutuva 5,8 Kulkeutumaton Epäorgaaniset yhdisteet Arseeni sitoutuu maaperän oksideihin, orgaaniseen ainekseen ja savimineraaleihin. Arseeni on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Ihmisillä suurille arseenipitoisuuksille altistumisesta voi seurata vaikutuksia mm. maksassa ja munuaisissa ja hermostossa. Arseeni luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Arseenin kynnysarvo (5 mg/kg) on melko alhainen verrattuna siihen, että arseenin luontainen pitoisuus alueella vaihtelee välillä 0,1-20 mg/kg (arseeniprovinssi 1, savi; Alempi ohjearvo arseenille on 50 mg/kg, mikä vastaa ekologisin perustein määriteltyä suurinta haitatonta pitoisuutta. Sinkin suolat ovat melko vesiliukoisia, joten se voi kulkeutua maaperässä ja maaperästä kasveihin suhteellisen helposti. Orgaaninen aines sitoo sinkkiä tehokkaasti. Sinkki on suhteellisen vaaraton ihmisille ja ympäristölle. Kasveille se voi kuitenkin aiheuttaa vauri- Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

13 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 11 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 oita sellaisina pitoisuuksina, jotka eivät ole haitallisia ihmisille. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen ja lyhytaikaisessa voimakkaassa altistuksessa sinkkihuurun hengittäminen voi aiheuttaa metallikuumeen. Suurina annoksina sinkki voi pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa anemiaa ja muutoksia veren hyvän kolesterolin pitoisuuteen. Sallituksi päiväannokseksi ihmiselle on esitetty TDI = 500 µg/kg d (WHO). Tutkimusalueella todettiin kolmessa tutkimuspisteessä (FCG4, FCG7, FCG10) lievästi kynnysarvon ylittävät pitoisuudet arseenia ja yhdessä tutkimuspisteessä (FCG7) alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus sinkkiä Kulkeutumisen arviointi Kulkeutuminen pölyävän maan mukana: Haitta-ainepitoista maa-ainesta on todettu hiekka- ja sorapintaisilla alueilla maanpinnasta alkaen. Maan kulutuksen, kaivun ja muun muokkauksen yhteydessä maan pintaosassa todetut haitta-ainepitoisuudet voivat kulkeutua maapölyn mukana. Kulkeutumisen maan pölyämisen kautta arvioidaan olevan mahdollista. Kulkeutuminen haihtumalla: Tutkimuksessa ei todettu merkittäviä määriä helposti haihtuvia yhdisteitä. Tutkimusalueella todettiin yhdessä tutkimuspisteessä vain lievästi kynnysarvon ylittävät pitoisuudet TEX-yhdisteitä (FCG6) ja naftaleenia (FCG10). Sinkki ja arseeni eivät ole haihtuvia. Bentso(a)pyreeni on hyvin heikosti haihtuva. Viidessä tutkimuspisteessä (FCG6-FCG10) todettiin kuitenkin hiilivetyjakeita >C 10 C 21, joiden pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon ja/tai alemman ohjearvon. Keskiraskaat öljyhiilivedyt >C 10 C 21 ovat haihtuvia tai kohtalaisesti haihtuvia hiilivetyjä. Keskiraskaita öljyhiilivetyjä on todettu maanpinnasta alkaen, joten haihtumista ulkoilmaan voi tapahtua, mutta sen ei arvioida olevan tällä hetkellä merkittävää. Tutkitulla alueella ei tällä hetkellä sijaitse asuinrakennuksia, joten haihtumista sisäilmaan ei arvioida tapahtuvan. Myöskään naapurikiinteistöjen asuinrakennuksiin kulkeutumista haihtumalla ei arvioida tapahtuvan. Ulkoilmaan haihtumisen ei arvioida olevan merkittävää, mutta vähäisissä määrin se on mahdollista. Rakennusten sisäilmaan haihtumisen ei arvioida olevan tällä hetkellä mahdollista. Kulkeutuminen veden mukana: Tutkimuksessa ei todettu merkittäviä määriä helposti kulkeutuvia yhdisteitä. Kohteen maaperässä todettiin pääasiassa lähes kulkeutumattomiksi tai heikosti kulkeutuviksi luokiteltavia hiilivetyjakeita ja metalleja. Tutkimusalue on hiekka- ja sorapintainen ja sadevedet pääsevät imeytymään maaperään. Maaperässä on todettu haitta-aineita, jotka voivat kulkeutua sade- ja pohjaveden mukana. Tutkimuspisteet olivat paikoin hyvin märkiä, joten kulkeutumista veden mukana voi vähäisissä määrin tapahtua. Haitta-aineita on myös päässyt kiinteistön keskiosan maaperässä todetun ohuen pidättävän savikerroksen alapuolella olevaan hiekkamaahan, jossa haitta-aineet kulkeutuvat helpommin syvemmälle. Lisäksi kiinteistön länsipuolella kulkevat kaapeli- ja putkilinja- Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

14 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 12 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P Altistuminen kaivannot voisivat toimia haitta-aineiden ja pohjaveden kulkeutumisreittinä. Haittaaineita on todettu lähellä kiinteistön länsirajaa, eikä haitta-aineiden kulkeutumisesta kiinteistön ulkopuolelle ole varmaa tietoa. Pohjaveden virtaussuunta on karttatulkinnan perusteella etelään kohti merta. Ko. suunnassa ei ole tiedossa talousvesi- tms. kaivoja. Veden mukana kulkeutuminen on mahdollista, mutta sen ei arvioida olevan merkittävää. Kohteessa ei ole toimintaa tällä hetkellä. Kohteeseen on kuitenkin suunniteltu rakennettavan asuinrakennuksia. Kohteen lähiympäristössä on asuinrakennuksia. Altistuminen ilman kautta Hiekka- ja sorapintaisella tutkimusalueella on todettu haitta-ainepitoista maa-ainesta maanpinnasta alkaen. Tutkimuksessa ei todettu merkittäviä määriä helposti haihtuvia yhdisteitä. Haitta-aineille altistumisen hengittämisen kautta ei arvioida olevan kohteessa merkittävää tällä hetkellä. Maan kulutuksen, kaivun tai muun muokkauksen yhteydessä alueella oleiltaessa pölyn kautta tapahtuva altistuminen on kuitenkin mahdollista. Tämä altistuminen voidaan välttää asianmukaisella suojautumisella. Mahdollista asuinrakentamista ei ole syytä tehdä ennen alueen maaperän kunnostamista. Sisäilman hengittämisen kautta tapahtuvan altistumisen arvioidaan olevan mahdollista, mikäli haitta-ainepitoisen maa-alueen päälle rakennetaan asuinrakennuksia. Altistuminen ilman kautta on mahdollista tällä hetkellä lähinnä pölyn mukana. Altistumisen ulkoilman kautta ei arvioida olevan merkittävää, jos sitä tapahtuu. Altistuminen veden kautta Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä kohteen pohjavettä hyödynnetä talousvetenä. Kohteessa todetut haitta-aineet ovat pääasiassa heikosti kulkeutuvia. Kulkeutumisen veden mukana arvioitiin vähäisissä määrin olevan kuitenkin mahdollista. Kiinteistöllä ei sijaitse kaivoja. Haitta-aineiden ei arvioida levinneen lähiympäristön asuinkiinteistöille. Pohjaveden virtaussuunta on karttatulkinnan perusteella etelään kohti merta. Ko. suunnassa ei ole tiedossa talousvesi- tms. kaivoja. Kohteessa ei sijaitse pintavesialtaita. Altistumisen veden kautta ei arvioida olevan mahdollista. Altistuminen ravintokasvien kautta Kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien viljelyä tai muuta elintarviketuotantoa. Altistumisen ravintokasvien kautta ei arvioida olevan mahdollista. Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

15 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 13 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 Altistuminen maan nielemisen kautta Tutkimusalue on hiekka- ja sorapintainen ja haitta-aineita on todettu maan pinnasta lähtien. Altistuminen suun kautta on mahdollista (esim. lasten syödessä maata). Alue ei kuitenkaan ole yleinen lasten leikkipaikka. Lähiympäristössä on kuitenkin asuinkiinteistöjä ja siellä saattaa liikkua lapsia. Alueelle on vapaa kulku. Lasten altistuminen maan nielemisen kautta on mahdollista, mutta epätodennäköistä. Altistuminen suoran ihokosketuksen kautta Koska haitta-aineita on todettu alkaen maan pintakerroksessa ja alue on hiekka- ja sorapintainen, on mahdollista joutua kosketuksiin haitta-aineiden kanssa. Kaivutyön aikana tapahtuva altistuminen vältetään asianmukaisella suojautumisella. Epäorgaaniset haitta-aineet eivät läpäise ihoa merkittävässä määrin. Altistuminen ihokosketuksen kautta orgaanisille haitta-aineille on mahdollista. Altistuminen suoran ihokosketuksen kautta on mahdollista Riskinarvion epävarmuustarkastelu Kohteen pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnissa ei ole merkittäviä epävarmuuksia ainakaan siinä määrin, että niillä olisi vaikutusta kohteen arviointiin pilaantumattomaksi tai pilaantuneeksi. Kohteen pilaantuneisuuden tutkimus saatiin suoritettua suunnitellulla tavalla. Näytteet on analysoitu kenttäanalyyseillä ja tulokset varmistettu riittävällä määrällä laboratorioanalyysejä, jotka on teetetty hyväksytyillä menetelmillä akkreditoidussa laboratoriossa. Tutkimuspisteiden paikat kohdennettiin arvioituihin riskialueisiin, mutta toteutetulla tutkimusohjelmalla ei ollut mahdollista rajata pilaantuneisuutta. Suurin arvioon liittyvä epävarmuus kohdistuu haitta-aineiden levinneisyyteen, jota ei voitu tehdyllä tutkimusohjelmalla rajata. Näin ollen massamäärät voivat olla oletettuja suurempia ja aiheuttaa siten suuremman haitta-ainekuormituksen maaperään. Massamäärä arviossa on oletettu, että säiliöalueen (tutkimuspisteet FCG6-FCG9) ja tutkimuspisteen FCG10 välinen alue on kokonaisuudessa pilaantunut. Massamäärät voivat olla myös oletettuja pienempiä, jos kiinteistön pohjoispuolen pilaantuneisuus ei ole niin laajaa, kuin tässä on arvioitu. Tutkimuspisteessä FCG6 keskiraskaita öljyhiilivetyjä todettiin myös noin 5 metrin syvyydellä maanpinnasta lievästi alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena (340 mg/kg). Analyysimenetelmän virheraja huomioiden (± 30 %) pitoisuus ei ylitä alempaa ohjearvoa. Pilaantuneisuuden laajuus selviää kunnostuksen yhteydessä Riskinarvioinnin yhteenveto Maaperän pilaantuneisuus voi aiheuttaa riskiä, jos on olemassa haitta-aineiden lähde, kulkeutumisreitti ja vastaanottajat. Riskinarvion perusteella riski altistua lähinnä orgaanisille haitta-aineille on olemassa ilman, pölyn, suoran ihokosketuksen tai maan nielemisen kautta (lapset). Haitta-aineet voivat myös levitä ympäristöön sade- ja pohjaveden mukana. Tämän perusteella kohteessa on kunnostustarve. Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

16 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 14 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P Kunnostustarve Tutkimuskohteen maaperässä todettiin kenttä- ja laboratorioanalyysien perusteella Vna 214/2007 mukaisten ylempien ja / tai alempien ohjearvojen ylittäviä pitoisuuksia sinkkiä ja keskiraskaita öljyhiilivetyjakeita >C 10 C 21. Kynnysarvotaso ylittyi, mutta alemmat ohjearvot alittuivat TEX-yhdisteiden summapitoisuuden, arseenin, naftaleenin ja bentso(a)pyreenin osalta. Tällä hetkellä kiinteistöllä ei ole toimintaa/käyttöä. Lähiympäristössä on kuitenkin asuinkiinteistöjä. Kiinteistön käyttötarkoituksen on suunniteltu muuttuvan herkemmäksi asuinkäyttöön. Riskinarvion perusteella riski altistua lähinnä orgaanisille haitta-aineille on olemassa ilman, pölyn, suoran ihokosketuksen tai maan nielemisen kautta (lapset). Haitta-aineet voivat myös levitä ympäristöön sade- ja pohjaveden mukana. Tämän perusteella kohteessa on maaperän kunnostustarve. Kiinteistölle ei voida rakentaa uusia asuinrakennuksia ennen kuin maaperä alueella on kunnostettu. Edellä esitetyn perusteella kohteen maaperässä arvioidaan olevan keskiraskaita öljyhiilivetyjakeita >C 10 C 21, sinkkiä ja TEX-yhdisteitä (tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit) sisältävien maa-ainesten kunnostustarve. Kohteen tutkimuksessa ei ole otettu pohja- tai orsivesinäytteitä. Pohja- ja tai orsiveden kunnostustarve arvioidaan kunnostustyön yhteydessä. 5.3 Kunnostustavoitteet Maaperä Tässä kunnostussuunnitelmassa käytettävät termit pilaantumaton maa-aines tarkoittaa maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle kunnostuksen tavoitetason tai erillisellä riskiarviolla haitattomiksi arvioituja maita. Pilaantunut maa-aines tarkoittaa maaaineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat yli kunnostuksen tavoitetason tai erillisellä riskinarviolla haitalliseksi todetulla tasolla. Maaperän kunnostuksen tavoitteena on alentaa maaperän haitta-ainepitoisuuksia siten, että aiemmasta toiminnasta aiheutuneesta maaperän pilaantuneisuudesta johtuvia ympäristö- tai terveyshaittoja ei enää kunnostustyön jälkeen esiinny. Kohde esitetään kunnostettavaksi haitta-ainekohtaisiin Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisiin alempiin ohjearvotasoihin öljyhiilivetyjakeiden C 10 - C 40 ja sinkin osalta sekä kynnysarvotasoihin haihtuvien yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) osalta. Mikäli tavoitepitoisuuksiin ei joltakin osin kohtuudella päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteitä erikseen laadittavan riskinarvion perusteella. Maaperän kunnostaminen vähentää pilaantuneisuuden leviämistä myös sade- ja suotoveden välityksellä. Mikäli pilaantuneisuus on levinnyt tiealueelle (Fleminginkuja), esitetään kunnostustavoitteeksi Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvotasoja. Perustelut kunnostustavoitteiden valinnalle on esitetty kohdassa Tavoitetasot on esitetty oheisessa taulukossa 2. Mikäli kunnostustöiden aikana havaitaan sellaisia haitta-aineita, joita ei ole aiempien tutkimusten yhteydessä todettu, esitetään Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

17 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 15 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 myös em. haitta-aineiden osalta kunnostuksen tavoitetasoiksi alempia ohjearvopitoisuuksia ja helposti haihtuvien yhdisteiden osalta kynnysarvotasoja. Taulukko 2. Haitta-aineiden kynnys- ja ohjearvot. Yhdiste Kynnysarvo (mg/kg) Alempi ohjearvo (mg/kg) Ylempi ohjearvo (mg/kg) Bensiini (C 5 -C 10 ) Keskitisle (>C 10 -C 21 ) Raskas pö (>C 21 -C 40 ) >C 10 -C MTBE+TAME 0, Bentseeni 0,02 0,2 1 Tolueeni 5 25 Etyylibentseeni Ksyleenit summapitoisuus TEX-yhdisteet summapitoisuus 1 Sinkki (Zn) Pohja- ja orsivesi Kohteen tutkimuksessa ei ole otettu pohja- tai orsivesinäytteitä. Pohja- ja orsiveden kunnostustarve arvioidaan kunnostustyön yhteydessä. Haitta-aineiden liukenemis- ja kulkeumisriskin arvioidaan poistuvan, kun haitta-aineiden pitoisuudet vähenevät kunnostuksessa esitetyille tavoitetasoille. Mikäli kaivun yhteydessä kaivantoon suotautuu pohja- ja/tai orsivettä, otetaan vedestä näytteitä ja arvioidaan kunnostustarve. Pohjavedelle määritetään kunnostusmenetelmä, mikäli siinä esiintyy haitta-aineita haitallisissa määrissä. Pohjavettä ei hyödynnetä kohteessa talousvetenä. Pilaantuneisuuden ei arvioida levinneen naapurikiinteistöille pohjaveden välityksellä. Pohjaveden virtaussuunta on karttatulkinnan perusteella etelään kohti merta. Ko. suunnassa ei ole tiedossa talousvesi- tms. kaivoja. Mikäli kuitenkin kunnostuksen aikana todetaan merkittävää pohjaveden pilaantuneisuutta, todettuja helpommin kulkeutuvia yhdisteitä, tai pilaantuneisuuden laajuus on selvästi ennakoitua suurempi, selvitetään haittaaineiden kulkeutumisriski tarkemmin myös pohjaveden osalta Perustelut ohjearvotasojen soveltuvuudelle Tarkemman riskitarkastelun tekoa ja kohdekohtaisten viitearvojen määrittämistä ei katsota tarpeelliseksi tässä vaiheessa, koska pilaantuneet alueet arvioidaan olevan esteettä kohtuudella kunnostettavissa. Koska alueelle kuitenkin on suunnitelmissa rakentaa asuinrakennuksia, esitetään viitearvoina käytettävän haitallisempien helposti haihtuvien hiilivetyjen osalta kynnysarvotasoja ja muiden orgaanisten ja epäorgaanisten haitta-aineiden osalta alempia ohjearvotasoja. Helposti haihtuvat yhdisteet aiheuttavat riskin uudisrakennusten sisäilmalle, mikäli niitä ei poisteta. Todettuja pieniä pitoisuuksia useaa eri VOC-yhdistettä, joille ei ole annettu kynnys- ja/tai ohjearvoja, ei pidetä kriittisinä haitta-aineina kohteessa. Kyseiset VOC-yhdisteet ovat samankaltaisia aineita kuin TEX-yhdisteet (tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit), mutta Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

18 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 16 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 vähemmän haihtuvia ja vesiliukoisia. Näin ollen katsotaan, että numeeristen kunnostustavoitteiden määritys TEX-yhdisteille riittää. Tutkimuksessa todetut kyseiset VOCyhdisteet tutkimuspisteessä FCG10 tulevat kuitenkin poistumaan massanvaihdossa, koska samalla alueella on todettu myös keskiraskaita öljyhiilivetyjä yli esitetyn kunnostustavoitteen. Kunnostuksessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota myös muiden haihtuvien yhdisteiden kuin TEX-yhdisteiden mahdolliseen esiintymiseen. 5.4 Maaperään jäävät haitta-aineet Kunnostuksen yhteydessä kiinteistön maaperästä poistetaan pilaantuneiksi todetut/todettavat maa-ainekset. Alle kunnostuksen tavoitetason olevat tiivistyskelpoiset maa-ainekset käytetään ensisijaisesti kaivantojen täyttöön, jos ne ovat teknisesti siihen kelpaavia. Kunnostus toteutetaan siten, että kunnostettavaa kohdetta voidaan kunnostuksen jälkeen käyttää ilman, että aiemmasta toiminnasta johtuvasta pilaantuneisuudesta aiheutuu ympäristö- tai terveyshaittaa. Mikäli tavoitepitoisuuksiin ei joltakin osin kohtuudella päästä, tarkastellaan jatkotoimenpiteitä erikseen laadittavan riskinarvion perusteella. Mikäli esim. tiealueelle Fleminginkujan varteen joudutaan jättämään kohonneita haittaainepitoisuuksia sisältävää maa-ainesta, tulee ne eristää ympäröivästä maaperästä esim. HPDE-kalvolla. 5.5 Käyttörajoitukset Pilaantuneen maaperän kunnostustyö vastaa normaalia maarakennustyötä, josta tämän suunnitelman ja ympäristöviranomaisten määräysten mukaisesti toteutettuna ei aiheudu ympäristölle erityistä haittaa. Kiinteistön käyttömuodolle ei jää kunnostuksen jälkeen rajoitteita, mutta mahdollisesti todettavia ja kohdekiinteistöjen alueelle jääviä yli kynnysarvot pitoisuuksiltaan olevia maa-aineksia ei saa siirtää kiinteistön ulkopuolelle ilman niihin kohdistuvia toimenpiteitä. 6 KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS 6.1 Kohteen erityispiirteet Kiinteistöltä poistetaan kaivamalla todetut/todettavat pilaantuneet maa-ainekset sekä mahdollisesti muut tavattavat rakenteet, kuten esim. poistetun öljysäiliön putkistot ym. Tavoitepuhtauteen kaivettu alue täytetään pilaantumattomilla muualta tuoduilla tai kohteesta kaivetuilla tiivistyskelpoisilla alle tavoitepitoisuuksien olevilla maa-aineksilla. Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan kuormat peitettyinä ao. luvan omaavalle vastaanottajalle käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi. Tällä hetkellä kiinteistöllä ei ole toimintaa/käyttöä. Lähiympäristössä on kuitenkin asuinkiinteistöjä. Kiinteistön käyttötarkoituksen on suunniteltu muuttuvan herkemmäksi asuinkäyttöön. Kaivantojen luiskaukseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, mikäli kunnostuksen yhteydessä todetaan, että haitta-aineita on kulkeutunut syvälle maaperään. Esimerkiksi tutkimuspisteessä FCG6 keskiraskaita öljyhiilivetyjä todettiin myös noin 5 metrin syvyydellä maanpinnasta lievästi alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena (340 mg/kg). Analyysimenetelmän virheraja (± 30 %) huomioiden pitoisuus ei kuitenkaan ylitä alempaa ohjearvoa. Kunnostustyö pyritään suorittamaan siten, ettei liikenteelle aiheudu merkittävää häiriötä, eikä työn yhteydessä aiheuteta vaurioita alueella mahdollisesti oleville säilytettäville ra- Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

19 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 17 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P002 kenteille (kaapelit, johdot ym.). Urakoitsija velvoitetaan tutustumaan kohteeseen ja huomioimaan ko. rakenteet työtavoissa. Urakoitsija järjestää työnsä niin, ettei työ häiritse tarpeettomasti myöskään naapurikiinteistöjen liikennöintiä. Mikäli kunnostus jatkuu naapurikiinteistön puolelle, hankitaan naapureilta tarvittavat luvat tilaajan tai valvojan toimesta. Kunnostusta jatketaan saadun luvan puitteissa tarpeellisissa määrin pilaantuneisuuden poistamiseksi. Varsinaisen kunnostustyön arvioidaan kestävän noin 3 viikkoa (pilaantuneen maan poisto, täyttötyöt ja viimeistely). Kunnostustyön kesto riippuu pitkälti pilaantumisen laajuudesta, jota ei ole tehdyssä tutkimuksessa varmuudella pystytty selvittämään. Arvioitu kaivualue on esitetty liitteissä 8 ja 9 olevissa piirustuksissa. 6.2 Kunnostusmenetelmän valinta Kohteen maaperän laadun, maaperää pilaavien haitta-aineiden koostumuksen ja pilaantumisen arvioitu enimmäislaajuus huomioiden kustannustehokkain kunnostusmenetelmä on massanvaihto, jossa pilaantuneet maa-ainekset poistetaan ja kaivannot täytetään pilaantumattomilla maa-aineksilla. Kohteen tutkimuksessa ei ole otettu pohja- tai orsivesinäytteitä. Pohja- ja/tai orsiveden kunnostustarve arvioidaan kunnostustyön yhteydessä. Haitta-aineiden liukenemis- ja kulkeumisriskin arvioidaan poistuvan, kun haitta-aineiden pitoisuudet vähenevät kunnostuksessa esitetyille tavoitetasoille. Mikäli kaivun yhteydessä kaivantoon suotautuu pohjaja/tai orsivettä, otetaan vedestä näytteitä ja arvioidaan kunnostustarve. Myös kunnostusmenetelmä arvioidaan, mikäli vedessä esiintyy haitta-aineita haitallisissa määrissä. Pohjavettä ei hyödynnetä kohteessa talousvetenä. 6.3 Täydentävät tutkimukset Tarvittaessa, mikäli halutaan tarkemmin selvittää pilaantuneisuuden laajuutta ennen varsinaisen kaivu- ja kuljetustyön aloittamista, kunnostustyön aluksi kaivetaan koekuoppia pilaantuneeksi todettujen tutkimuspisteiden ympäristöön. Pilaantuneisuuden ei arvioida levinneen naapurikiinteistöille pohjaveden välityksellä. Pohjaveden virtaussuunta on karttatulkinnan perusteella etelään kohti merta. Ko. suunnassa ei ole tiedossa talousvesi- tms. kaivoja. Mikäli kuitenkin kunnostuksen aikana todetaan merkittävää pohjaveden pilaantuneisuutta, todettuja helpommin kulkeutuvia yhdisteitä, tai pilaantuneisuuden laajuus on selvästi ennakoitua suurempi, selvitetään haittaaineiden kulkeutumisriski tarkemmin myös pohjaveden osalta. 6.4 Esivalmistelut Paraisten kaupunki tekee Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle YSL 78 :n mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän kunnostamisesta. Ilmoitukseen liitetään tämä pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma. Ilmoituksen käsittely voi kestää maksimissaan 30 vrk. Kunnostustyön aloitusilmoitus toimitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Paraisten kaupungin ympäristöviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle. Ilmoituksessa kerrotaan kunnostuksen aikataulu sekä vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

20 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 18 (25) Paraisten kaupunki Parainen, Runeberginkatu 20 P23470P Työjärjestys Tilaaja valitsee maanrakennus urakoitsijan sekä ympäristöteknisen asiantuntijan valvojaksi kohteeseen. Kunnostettava alue varustetaan kunnostuksesta kertovin kyltein. Runebergintien varteen asetetaan työmaasta varoittavat liikennemerkit. Urakoitsija tai tilaaja järjestää työmaalle sähköistetyn parakin tms. tilan kenttävalvojan käyttöön. Urakoitsija selvittää kaivualueella mahdollisesti sijaitsevien kaapelien, johtojen ja putkien sijainnit niiden omistajilta. Pilaantuneen maan mahdollisia vastaanottopaikkoja tässä kohteessa ovat esimerkiksi Turun Seudun Jätehuolto Oy:n vastaanottopaikka Topinojan jätekeskuksessa Turussa, Rouskis Oy:n tai Ekokem Oy Ab:n vastaanottopaikat Salossa Korvenmäen jäteasemalla tai Suomen Erityisjäte Oy:n vastaanottopaikka Forssassa Kiimassuolla. Vastaanottopaikat valitaan kustannusperustein ennen työn aloitusta ja ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle ennen kuljetusten aloittamista. Kohteen kunnostustyöt aloitetaan kohdassa 6.4 esitetyillä esivalmistetuilla. Kunnostustyössä on varauduttava kaivantoon kertyvien öljyisten vesien käsittelyyn. Paikalle tuotavien vedenkäsittelylaitteistojen käyttöönotto vie aikaa, mikä saattaa viivyttää kaivutyötä. Tästä johtuen vedenkäsittelylaitteistot tulee urakoitsijan varata nopeasti saataville. Ensimmäinen työvaihe on koekuoppien kaivu, mikäli halutaan tarkemmin selvittää pilaantuneisuuden laajuutta ennen varsinaisen kaivu- ja kuljetustyön aloittamista. Pilaantuneen maaperän kaivu aloitetaan poistetun säiliön alueelta (tutkimuspisteet FCG6, FCG7, FCG9) ja kaivua jatketaan kunnes haitta-ainepitoisuudet alittavat kunnostuksen tavoitetasot. Maaperä kunnostetaan massanvaihdolla ympäristöteknisen valvojan ohjeiden mukaan. Pilaantuneet maat pyritään lastaamaan suoraan auton lavalle, ja kuljettamaan suoraan luvalliseen vastaanottopaikkaan. Jos välivarastointiin tai seulontaan on tarvetta, ne tapahtuvat lähellä työkohdetta kunnostamattomalla alueella. Pilaantuneisuuden levinneisyyttä seurataan työn aikana. Kuljetuskaluston reitit suunnitellaan niin, etteivät haitta-aineet leviä kunnostustyömaan ulkopuolelle. Tarvittaessa autojen ajoreitille levitetään pilaantumatonta maa-ainesta. Kaivannot täytetään pilaantumattomilla muualta tuoduilla tai kohteesta kaivetuilla alle kunnostuksen haitta-aineiden tavoitetasojen olevilla maa-aineksilla. Kaivantoihin ajettava täytemaa tiivistetään riittävän ohuina kerroksina huomioiden käytettävä tiivistyskalusto. Alueella ei saa käyttää kipinöintiä aiheuttavia työkaluja tai -menetelmiä. Urakoitsija järjestää toiminnot ja työtavat niin, että maa-ainesten siirto on mahdollisimman vähäistä, kuitenkin huomioiden valvojan tekemät mittaukset ja jaottelut pilaantumattomiin ja pilaantuneisiin massoihin. 6.6 Rakenteet ja laitteistot, vaatimukset Massat kaivetaan kaivinkoneella ja lastataan mahdollisuuksien mukaan suoraan auton lavalle ja kuljetetaan suoraan luvalliseen vastaanottopaikkaan. Kuljetuksiin käytetään kasettikalustoa aina kun mahdollista. Puutarhakatu 45, Turku Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Tuuli Aaltonen Projektijohtaja Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy puh. 044 7046 273, tuuli.aaltonen@fcg.fi 13.2.2017 Page

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA HAKIJA KIINTEISTÖ Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-516-1-60 osoitteessa

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LASSILA & TIKANOJA OYJ Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toimenpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2014 P24097P001

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset ja 53 osoitteessa Sahantie 4, RUOVESI. Kohdenumero:

Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset ja 53 osoitteessa Sahantie 4, RUOVESI. Kohdenumero: HAKIJA Öljyalan Palvelukeskus Oy SOILI-ohjelma Postiosoite: Pöyry Finland Oy, Johanna Routio PL 50 01621 VANTAA KIINTEISTÖ Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 702-416-1-46 ja 53 osoitteessa

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Riskinarvioinnin tarkastaminen

Riskinarvioinnin tarkastaminen LAUSUNTO UUDELY/580/07.00/2010 13.12.2012 Porvoon kaupunki Kuntatekniikka PL 23 06100 Porvoo Viite Porvoon kaupunki, Länsirannan tontti 448-1, Tarkennettu riskinarvio, Ramboll Finland Oy, päivätty 17.5.2011.

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Häme Ympäristö ja luonnonvarat PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/962/07.00/2010 YLO/222/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2010 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2008 Dnro PPO 2008 Y 255 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama.

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama. TOIMENPIDERAPORTTI Projekti Öljyvahinko, Airistontie 700, Parainen Vahinkotunnus 24-41017-04146-2 Asiakas Lassila & Tikanoja Päivämäärä 30.5.2017 Vastaanottaja Lähettäjä Tiedoksi Timo Johansson / Lassila

Lisätiedot

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI HAKIJA Oy Shell Ab PL 16 01301 VANTAA KIINTEISTÖ Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 562-413-69-4 osoitteessa Aihtiantie 14, 35300 ORIVESI VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE HAKIJA Arto Yli-Heikkilä Veijanmäenkatu 16-20 33560 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-015-4940-6 osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, 33560 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Vantaan kaupunki Vanha Nurmijärventie 137. RN:ot 92-23-39-1, 92-23-38-1 ja 92-406-3-25: As Oy Vantaan Leivonsiipi

PÄÄTÖS. Vantaan kaupunki Vanha Nurmijärventie 137. RN:ot 92-23-39-1, 92-23-38-1 ja 92-406-3-25: As Oy Vantaan Leivonsiipi PÄÄTÖS UUDELY/1386/07.00/2010 3.11.2010 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistajat Toiminta kunnostusalueella Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE HAKIJA Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Kiinteistökehitysyksikkö PL 487 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-65-7059-1 osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Vanha kaatopaikka-alue, Runeberginkatu 13, Kotka

Vanha kaatopaikka-alue, Runeberginkatu 13, Kotka KOTKAN KAUPUNKI Vanha kaatopaikka-alue, Runeberginkatu 13, Kotka Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.4.2015 P25187P001 Tutkimusraportti 1 (19) 23.4.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Reservikomppania, Nummenkylä Järvenpää. Pilaantuneen maaperän kunnostus Loppuraportti 9.4.2013. Laatija: CTa Tarkastaja: PVa

Reservikomppania, Nummenkylä Järvenpää. Pilaantuneen maaperän kunnostus Loppuraportti 9.4.2013. Laatija: CTa Tarkastaja: PVa Reservikomppania, Nummenkylä Järvenpää Pilaantuneen maaperän kunnostus Loppuraportti 9.4.2013 Laatija: CTa Tarkastaja: PVa 2 (11) Kunnostuksen loppuraportti Tilaaja Järvenpään kaupunki Järvenpää Antti

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta. St1 Energy Oy / Paula Puotiniemi, PL 100, 00381 Helsinki

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta. St1 Energy Oy / Paula Puotiniemi, PL 100, 00381 Helsinki Varsinais-Suomi PÄÄTÖS Diaarinumero VARELY/627/07.00/2013 Numero 7 YS/S Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta.

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin 26.6.

Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin 26.6. 26.6.2006 H21917 Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin OSOITE PUHELIN TELEFAX Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Laukulantie 3, STORMI. Kohdenumero:

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Laukulantie 3, STORMI. Kohdenumero: HAKIJA Öljyalan Palvelukeskus Oy, SOILI-ohjelma c/o Asiamies Johanna Routio, Pöyry Building Services Oy Postiosoite: Pöyry Finland Oy, Johanna Routio PL 50 01621 VANTAA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

SUVILAHTI: Kaasulaitoksen alueen kunnostus alkaa! Kari Koponen, FT

SUVILAHTI: Kaasulaitoksen alueen kunnostus alkaa! Kari Koponen, FT SUVILAHTI: Kaasulaitoksen alueen kunnostus alkaa! Kari Koponen, FT Suvilahden teollinen historia Alueen teollinen historia alkoi 1909 1910-1973 Hiilikaasun tuotanto kaasu-ja koksihiilestä 1974-1987 kaupunkikaasua

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Liinahaankatu

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Liinahaankatu Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 5577-2013 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Liinahaankatu 28, Turku

Lisätiedot

Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1

Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 10875-2014 (231) Ympäristönsuojelulain 136 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Gränsbackankuja, Turku

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ruissalontie 19.

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ruissalontie 19. Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 11780-2013 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ruissalontie 19 Asia

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Kaasukellonaukio

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Kaasukellonaukio Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 7461-2014 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Kaasukellonaukio 6, Turku

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS P843 PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 Finnsementti Oy Purettu sementtiterminaali, Pitkänmöljäntie 23, Oulu MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 1(6) Copyright Pöyry Finland

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue)

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue) HAKIJA Tampereen Vesi Liikelaitos Viinikankatu 42 33800 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-513-3 osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ratapihankatu

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ratapihankatu Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 10822-2013 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ratapihankatu 12. Asia

Lisätiedot

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. HAKIJA KIINTEISTÖ Rasi System Oy Rasintie 29 31900 PUNKALAIDUN Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-489-3-48 osoitteessa Porintie 4711, 38510 SASTAMALA. Kiinteistön omistaa Harri Peltola.

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Halimajärventie, KANGASALA AS

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Halimajärventie, KANGASALA AS Pirkanmaa PÄÄTÖS pilaantuneen alueen puhdistamisesta Annetaan julkipanon jälkeen 19.1.2010 Dn:o PIRELY/31/07.00/2010 HAKIJA Kangasalan kunta PL 50 36201 KANGASALA KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus

Lisätiedot

Kalasataman keskus, Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys

Kalasataman keskus, Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 23.6.2011 16 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 16 Kalasataman

Lisätiedot

Riskinarviointimenetelmien vertailu kolmessa kohteessa mm. Suvilahdessa, VERIS-hanke

Riskinarviointimenetelmien vertailu kolmessa kohteessa mm. Suvilahdessa, VERIS-hanke Riskinarviointimenetelmien vertailu kolmessa kohteessa mm. Suvilahdessa, VERIS-hanke 8 Auli Kuusela-Lahtinen 8 8 9 8 8 2 3 5 6 7 7 1 Pilaantunut maa-alue 4 TERVEYS- JA YMPÄRISTÖRISKIEN ARVIOINTIMENETELMIEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28 Kelatie 28 01450 Tuusula. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28. Ympäristönsuojelulaki 78 :n 2 ja 3 momentti

PÄÄTÖS. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28 Kelatie 28 01450 Tuusula. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28. Ympäristönsuojelulaki 78 :n 2 ja 3 momentti PÄÄTÖS UUDELY/1627/07.00/2010 7.3.2011 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistön omistaja Asian vireilletulo Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000)

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot

Laajasalon öljysatama (Neste voiteluainetehdas) ( )

Laajasalon öljysatama (Neste voiteluainetehdas) ( ) Maaperän tilan tietojärjestelmä / Kohderaportti 28.7.2016 KOPIO MAANOMISTAJALLE Laajasalon öljysatama (Neste voiteluainetehdas) (10000351) Selite: Neste Alfa öljynjalostus ja voiteluaineiden valmistus

Lisätiedot

NÄYTTEENOTON VERTAILUKOE 2008. Mutku-päivät 11.-12. maaliskuuta 2009 Hämeenlinna Outi Pyy

NÄYTTEENOTON VERTAILUKOE 2008. Mutku-päivät 11.-12. maaliskuuta 2009 Hämeenlinna Outi Pyy NÄYTTEENOTON VERTAILUKOE 2008 Mutku-päivät 11.-12. maaliskuuta 2009 Hämeenlinna Outi Pyy Taustaa Pilaantuneen maan kunnostamista tehty yli 4 000 kohteessa Pilaantuneisuusarviot poikkeavat todellisesta

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1 HAKIJA Hervannan Vuokratontit Oy c/o Pöyry CM Oy Hämeenkatu 23 A, 4. krs. 33200 TAMPERE KIINTEISTÖT Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset 837-65-7050-1-M501 ja 837-65-7050-1

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Pohjalahdentie 19, KANGASALA. Kohdenumero:

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Pohjalahdentie 19, KANGASALA. Kohdenumero: HAKIJA Öljyalan Palvelukeskus Oy, SOILI-ohjelma c/o Asiamies Johanna Routio, Pöyry Building Services Oy Postiosoite: Pöyry Finland Oy, Johanna Routio PL 50 01621 VANTAA KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Onkiniemenkatu SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Onkiniemenkatu SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-10-24 osoitteessa Onkiniemenkatu 38201 SASTAMALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PÄÄTÖS Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Toiminta kunnostusalueella Maksu

PÄÄTÖS Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Toiminta kunnostusalueella Maksu PÄÄTÖS UUDELY/1652/07.00/2010 14.4.2011 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa Lamminpään kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Myllypuronkatu 11

Tampereen kaupungissa Lamminpään kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Myllypuronkatu 11 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa PL 1130 33101 TAMPERE KIINTEISTÖT Tampereen kaupungissa Lamminpään kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnus 837-225-9906-0 osoitteessa Myllypuronkatu 11 Kiinteistön omistaa

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Alue sijaitsee I luokan Nuutajärven pohjavesialueella.

Alue sijaitsee I luokan Nuutajärven pohjavesialueella. HAKIJA Urjalan kunta Tekninen palvelukeskus PL 33 31716 URJALA KIINTEISTÖT Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 887-441-1-86, osoitteessa Rauhalantie 13 as 1, 31160 NUUTAJÄRVI Kiinteistön omistaa

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu 13

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu 13 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 2727-2011 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu 13 Asia

Lisätiedot

Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja. Osoite: Paattistentie 1074, 21330 Paattinen. Kiinteistö: Kiinteistön omistaja ja haltija:

Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja. Osoite: Paattistentie 1074, 21330 Paattinen. Kiinteistö: Kiinteistön omistaja ja haltija: Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 5369-2011 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Paattistentie 1074, Turku

Lisätiedot

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9. Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.2012 Pilaantuneiden maiden kunnostus Suomessa Pilaantuneeksi epäiltyjä, todettuja

Lisätiedot

Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta

Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta Pekka Puska/Kalmar Industries Oy Ab 12.3.2008 1 16 April 2008 Teollisuusalueen ilmakuva 2 16 April 2008 Esitysrunko 1. Yleistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 01.04.2009 Dnro ESA-2005-Y-267-114 ASIA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta. ASIAN VIREILLETULO Asia

Lisätiedot

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA Varsinais-Suomi PÄÄTÖS Diaarinumero VARELY/80/07.00/2012 Numero 3 YS/S Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta.

Lisätiedot

VT 13 MUSTOLAN ERITASOLIITTYMÄ JA MUSTOLAN KAATOPAIKKA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA. Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki

VT 13 MUSTOLAN ERITASOLIITTYMÄ JA MUSTOLAN KAATOPAIKKA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA. Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Päivämäärä 25.10.2011 Kohde Vt 13 Mustolan eritasoliittymä ja Mustolan kaatopaikka, Lappeenranta VT 13 MUSTOLAN ERITASOLIITTYMÄ JA MUSTOLAN KAATOPAIKKA PILAANTUNEEN MAAPERÄN

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA. Liperin seurakunta Pappilantie LIPERI KIINTEISTÖ JA SEN SIJAINTI

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA. Liperin seurakunta Pappilantie LIPERI KIINTEISTÖ JA SEN SIJAINTI PÄÄTÖS POKELY/528/07.00 /2010 Pohjois-Karjala Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2010 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA Liperin seurakunta Pappilantie 1 83100 LIPERI KIINTEISTÖ

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.7.2013 Dnro POPELY/83/07.00/2013 ASIA Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2008 Dnro PPO 2008 Y 24 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Koulukatu 2.

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Koulukatu 2. Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 5056-2012 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Koulukatu 2. Asia Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2008 Dnro PPO 2007 Y 386 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

Asia Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen maaperän puhdistaminen

Asia Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen maaperän puhdistaminen Dnro EPOELY/209/07.00/2011 24.2.2011 Asia Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen maaperän puhdistaminen Ilmoituksen tekijä Jari Valtaala Lehtimäentie 810 63640 Ritola Asiamies: Öljyalan Palvelukeskus Oy,

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aakkulantie 48, Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aakkulantie 48, Kangasala HAKIJA Tampereen Loistoauto Oy Aakkulantie 48 36200 KANGASALA KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-417-1-293 osoitteessa Aakkulantie 48, 36200 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

KATAJANOKAN ITÄOSA YMPÄRISTÖN HAITTA- AINETUTKIMUKSET

KATAJANOKAN ITÄOSA YMPÄRISTÖN HAITTA- AINETUTKIMUKSET KATAJANOKAN ITÄOSA YMPÄRISTÖN HAITTA- AINETUTKIMUKSET KATAJANOKAN ITÄOSA YMPÄRISTÖN HAITTA-AINETUTKIMUKSET Päivämäärä 12.8.2016 Laatija Janne Leskinen, Emilia Pöyry Tarkastaja Kimmo Järvinen Hyväksyjä

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy SOILI-ohjelma c/o Pöyry Finland Oy Valtakatu LAPPEENRANTA

Öljyalan Palvelukeskus Oy SOILI-ohjelma c/o Pöyry Finland Oy Valtakatu LAPPEENRANTA HAKIJA KIINTEISTÖ Öljyalan Palvelukeskus Oy SOILI-ohjelma c/o Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA Nokian kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 536-443-1-442 osoitteessa Pajulahdentie 3, 37310

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI. Jussi Reinikainen, SYKE

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI. Jussi Reinikainen, SYKE MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI Jussi Reinikainen, SYKE MITÄ MAAPERÄN PILAANTUMINEN ON? Kuva: Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy PILAANTUMISEN MÄÄRITELMÄ Ympäristönsuojelulaki 7 :

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2007 Dnro PPO 2007 Y 54 18 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

Riskinarviointi konsultin näkökulmasta. Riskinarviointiseminaari 19.4.2012 Terhi Svanström, FCG

Riskinarviointi konsultin näkökulmasta. Riskinarviointiseminaari 19.4.2012 Terhi Svanström, FCG Riskinarviointi konsultin näkökulmasta Riskinarviointiseminaari 19.4.2012 Terhi Svanström, FCG 19.4.2012 Vuonna 2007 23.10.2007 PIMA-ohje seminaari Tilaajat ja viranomaiset toivoivat, että konsultit käyttäisivät

Lisätiedot

7.2.2014. Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

7.2.2014. Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta Häme Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristöyksikkö PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/551/07.00/2013 YMP/103/2014 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän

Lisätiedot

Asia. Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite. Kunnostusalueen sijainti. Kiinteistön omistaja. Toiminta kunnostusalueella

Asia. Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite. Kunnostusalueen sijainti. Kiinteistön omistaja. Toiminta kunnostusalueella PÄÄTÖS UUDELY/1524/07.00/2010 19.11.2010 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistön omistaja Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2008 Dnro PPO 2008 Y 272 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Esityksen sisältö Rajautuu haitallisten aineiden aiheuttamiin riskeihin Ympäristöhaitan

Lisätiedot