Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005"

Transkriptio

1 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa Nutipalvelut Suomessa Seminaariraportti Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi

2 SISÄLLYS Esipuhe...3 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa...4 Osana suomalaista ja eurooppalaista nuorisopolitiikkaa...4 Yhteiskunnan rakenteiden vaikutus työn kehittämiselle...4 Tulevaisuuden haasteet ja näkymät...5 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa Kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen, Opetusministeriön tieto- ja neuvontapalvelustrategia lähivuosille...6 Ylitarkastaja Emma Kuusi, EU:n valkoisen kirjan nuorisopoliittiset linjaukset tiedotustoiminnan osalta...9 Osallistujien puheenvuorot...10 Suunnittelija Päivi Timonen-Verma, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Kohdennetun nuorisotyön toimisto...10 Nuorisotiedottaja Maija Harakka, Nuoriso- ja kansalaisjärjestötiedotushanke, Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi...12 Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasa...13 Tietopalveluohjaaja Mirjami Ndiaye, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu...14 Nuoriso-ohjaaja Mika Pietilä Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste NAPA, Kokkola...15 Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n tavoitteita nuorisotiedotuksen kehittämiselle Suomessa 16 Jyväskylän kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Jyväskylän maalaiskunnan kulttuurinuorisopalvelut...18 Työryhmätyöskentelyn tulokset...19 Ohjelma...28 Osallistujat...29 Nuorisotieto- ja neuvontapisteet, -keskukset ja hankkeet Suomessa Liitteet 2

3 Esipuhe Hyvät kollegat, Nuorisotiedotuksen kansallinen koordinaatio Suomessa on puhuttanut nuorisotiedotusalalla työskenteleviä jo pitkään. Vuoden 2004 marraskuussa sain verkostolta tehtäväksi lähestyä asiassa opetusministeriötä. Yhteydenoton jälkeen asia lähti etenemään. Kommenttien kerääminen kentältä joulukuun 2004 alussa oli jokseenkin vilkasta. Kommenttien avulla valmistelin kirjettä opetusministeriölle. Tapasimme, allekirjoittanut, Jaana Fedotoff (Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu) ja Kaisa Ahokas (Kanneljärven opisto), joulukuussa 2004 asian tiimoilla opetusministeriön nuorisoyksikön neuvottelevan virkamiehen Olli Saarelan. Tapaamisen yhteydessä sovimme, että nuorisotiedotuksen kansallisesta koordinoinnista järjestetään työseminaari alkuvuodesta 2005 Oulussa. Verkoston kommenttien ja Olli Saarelan tapaamisen pohjalta ministeriöön lähetettiin kirje kansallisen koordinaation tarpeesta Suomessa. Kirje toimitettiin ministeriöön tammikuussa Työseminaari nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation järjestämisestä järjestettiin suhteellisen nopealla aikataululla Oulussa keskiviikkona Nuorisotiedotuspisteiden/-palveluiden edustajien lisäksi paikalla oli opetusministeriön edustus sekä muita yhteistyötahoja. Työseminaarin ohjelma sisälsi ministeriön alustuksen kansallisesta tieto- ja neuvontapalvelustrategiasta sekä EU:n Valkoisen Kirjan nuorisotiedotuksen linjauksista sekä tietysti päivän pääaihe kansallinen koordinaatio. Verkosto ei ollut tehnyt ennakkoon esitystä mallista. Opetusministeriö toivoi avointa keskustelua asiasta työseminaarissa, jotta koko kenttä pääsisi mahdollisimman laajasti vaikuttamaan asiaan. Näin myös tapahtui. Kiitos teille osallistujille ja jatketaan hyvää yhteistyötä Mika Pietilä Erityiskiitos opetusministeriön nuorisoyksikölle taloudellisesta ja henkisestä tuesta työseminaarin järjestämisessä sekä Eryican nuorisotiedotustyön peruskirjan kääntämisestä suomenkielelle. Kiitokset myös Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin työntekijöille Mirjami Ndiayelle, Pirjo Kovalaiselle ja Sari Juntuselle innostuneesta työpanoksesta työseminaarin järjestämisessä sekä seminaarin suunnitteluun osallistuneille Jaana Fedotoffille ja Kaisa Ahokkaalle. 3

4 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa Nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelua työmuotona on Suomessa tehty aktiivisesti 80-luvulta lähtien osana kunnallisia nuorisotyöpalveluita, kunnan nuorisotoimen rahoittamana. Ensimmäisiä askelia kohti työmuotoa otettiin jo 50-luvulla Helsingissä. Nykyään Suomen nuorisotiedotusverkosto käsittää noin 30 paikallista nuorisotiedotus- ja neuvontakeskusta, alueellisia portaaleja, sähköisiä verkkopalveluita sekä viisi seudullista kehittämishanketta, joissa on mukana lähes 50 kuntaa. Kaikki palvelut ovat perustettu vastaamaan paikallisten nuorten tiedon tarpeisiin, pohjautuen useimmiten nuorten tiedontarpeista tehtyihin kyselyihin ja tutkimuksiin. Osana suomalaista ja eurooppalaista nuorisopolitiikkaa Valtakunnallisella tasolla nuorisotyö kuuluu opetusministeriön hallinnonalaan. Vuonna 1991 opetusministeriö julkisti nuorisotiedotusta koskevia suosituksia, jotka perustuivat Euroopan neuvoston nuorisoministerikonferenssin johtopäätöksiin. Näissä suosituksissa opetusministeriö rohkaisi Suomen kuntia perustamaan nuorisotiedotuskeskuksia ja nuorten tiedotuspalveluita. Merkittävänä taustavaikuttajana työmuodolle on myös Euroopan Unionin Valkoinen kirja, jossa painotetaan erityisesti nuorten oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi, nuorten omaa osallisuutta tiedontuottamiseen, vertaistiedottamiseen sekä tiedon luotettavuutta ja selkokielisyyttä. Toinen merkittävä asia suomalaiseen nuorisotiedotus- ja neuvontatyöhön on uusiutuva nuorisolaki. Nuorisolaki tulee vahvistamaan työmuodon asemaa yhtenä kunnallisena nuorisotyön peruspalveluna. Työmuodon nimeäminen laissa antaa vahvan tuen palvelujen kehittämiselle ja eri toimijoiden yhteistyölle. Laki tulee vahvistamaan myös kansallisen nuorisotiedotus- ja neuvontatyön verkostoa ja antamaan mahdollisuuden alan koulutuksen kehittämiselle. (Nuorisolaki luonnos 7, tieto- ja neuvontapalvelut). Opetusministeriö antaa taloudellista tukea Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:lle, joka edustaa suomalaisia nuorisotiedotuspalveluita Euroopan nuorisotiedotus- ja neuvonta järjestö ERYICAssa. Suomi liittyi ERYICAan vuonna 1989 ja on siitä lähtien toiminut aktiivisesti mukana järjestön toiminnassa noudattaen ERYICA:n jäsenjärjestöjen yhdessä sopimia nuorisotiedotustyön periaatteita. Allianssi sekä kansallinen Eurodesk-toimisto ovat Suomen nuorisotiedotusverkoston tärkeimmät yhteistyökumppanit. Eurodeskiä hallinnoi Euroopan Union nuoriso-ohjelman kansallinen toimisto Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO. Molemmat toimijat osallistuvat aktiivisesti kansallisiin nuorisotiedotustapaamisiin, joita on pyritty järjestämään kaksi kertaa vuodessa eri teemoihin liittyen. Eri toimijoiden hyvän yhteistyön tavoite on, että nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelut ovat kaikkien nuorten saatavilla sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. Yhteiskunnan rakenteiden vaikutus työn kehittämiselle Erityispiirteenä suomalaisessa nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä ovat kaupunkien suhteellisen pienet asukasmäärät, pitkät välimatkat ja suuri määrä syrjäseudulla asuvia nuoria kaukana muista nuorille suunnatuista palveluista. Ehkä juuri näistä syistä Suomen nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelujen tuottajat ovat lähteneet kehittämään paikallisia ja seudullisia verkkopalveluita, 4

5 joista nuoret löytävät tietoa eri aihealueista ja missä heillä on myös mahdollisuus kysyä sähköpostitse. Keskittämällä palveluja seudullisesti voidaan resurssit yhdistämällä tarjota laadukkaat ja kattavat nuorisotiedotuspalvelut. Toinen erityispiirre on suomalaisen yhteiskunnan nuorille suunnatut muut palvelut kuten ammatinvalinnanohjaus, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus- ja työllisyyspalvelut ja tuet sekä harrastus- ja vapaa-ajanviettopalvelut. Tämän johdosta nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelut keskittyvät enemmän yleiseen nuorisotiedotustyöhön eli tietojen, opastuksen ja neuvonnan antamiseen käyttäjien esittämiin kysymyksiin. Vain muutamat keskukset tarjoavat myös erityisiä neuvontapalveluita kuten asumiseen ja työllisyyteen liittyvää neuvontaa. Tulevaisuuden haasteet ja näkymät Yksi tärkeimmistä haasteista Suomen nuorisotiedotus- ja neuvontatyön kehittämiselle on kansallisen koordinoinnin mallin ja tahon ratkaiseminen. Pohjatyö on jo aloitettu parhaimman mallin löytämiselle yhteistyössä opetusministeriön ja nuorisotiedotusverkoston kanssa. Ymmärrys koordinoinnin tärkeydestä on yhteinen. Opetusministeriön henkinen ja taloudellinen tuki ovat työmuodon kehittämiselle ratkaisevia elementtejä yhä edelleen. Vaikka suurin osa palveluista on kuntien rahoittamia, nykyään yhä useampi perusteilla oleva keskus tai verkkopalvelu hakee avustuksia lääneiltä, opetusministeriötä, Euroopan Sosiaalirahastolta tai maakuntarahastoista. Rahoitusta on myönnetty erityisesti uusiin paikallisiin ja seudullisiin nuorisotiedotushankkeisiin. Nuorisotiedotus- ja neuvontatyö on saamassa yhä suurempaa roolia nuorten sosiaalisen kasvun vahvistajana ja nuorten osallisuuden tukijana nuoria koskevissa asioissa. Myös nuorten osallistuminen nuorisotiedotuspalveluihin on kasvamassa. Suomalainen nuorisotiedotus- ja neuvontatyö elää tällä hetkellä noususuhdanteessa. Jaana Fedotoff Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden päällikkö Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu Lähde: Näkökulmia nuorisotiedotus- ja neuvontatyöhön. Toim. Päivi Timonen-Verma ja Jaana Fedotoff, Helsinki. 5

6 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa Aihe: Nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation järjestäminen Nuorisotiedotuspisteiden/-palveluiden edustajien lisäksi työseminaariin osallistuivat Kimmo Aaltonen ja Emma Kuusi opetusministeriöstä sekä nuorten verkkodemokratiahanke Valtikan edustaja (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry), Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOsta Eurodesk edustaja sekä läänien nuorisotyöstä vastaavia tarkastajia. Ohjelma sisälsi ministeriön alustuksen kansallisesta tieto- ja neuvontapalvelustrategiasta sekä EU:n Valkoisen Kirjan nuorisotiedotuksen linjauksista sekä tietysti päivän pääaiheen kansallinen koordinaatio, jota työstettiin viidessä työryhmässä. Suomen opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto / Nuorisoyksikkö. Kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen, Opetusministeriön tieto- ja neuvontapalvelustrategia lähivuosille Kimmo Aaltonen esitteli opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille Kuntien nuorisotyön valtionosuutta säätelevä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki uudistetaan samassa aikataulussa nuorisotyölain kanssa siten, että uudet lait tulevat voimaan vuoden 2006 alussa. Valtionosuuksien ohella kuntien nuorisotyötä tuetaan kohdennetuilla valtionavustuksilla, jotka liittyvät uudessa nuorisolaissa määriteltävien nuorisotyön peruspalvelujen tuottamiseen kunnissa. Kohdennettuja määrärahoja ovat muun muassa nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen liittyvät määrärahat. Nuorison tieto- ja neuvontapalvelut, verkkomediat ja tietohuolto Nuorison tieto- ja neuvontapalveluja kehitetään siten, että ne ovat kaikkien nuorten saavutettavissa. Nuorisotoimessa kehitetään erityisesti informaatioteknologiaan perustuvia nuorisotiedotuksen ja tietohuollon järjestelmiä unohtamatta henkilökohtaisen neuvonnan merkitystä. Nuorisoasiain neuvottelukunnan vastuulla olevaa indikaattorijärjestelmää hyödynnetään toimialan arvioinnissa ja kehittämisessä ja Nuorisobarometrin kehittämisessä otetaan huomioon hallitusohjelmaan liittyvän yrittäjyysohjelman ja kansalaisvaikuttamisen seurantapiirteet. Erityisesti nuorten omaa tiedotustuotantoa tuetaan. (OPM, 2005:4 toiminta- ja taloussuunnitelma ) Uusi nuorisolaki, luonnos: 4 Nuorisopolitiikan kehittämisohjelma Valtioneuvosto hyväksyy nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Kehittämisohjelmassa esitetään valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet sekä tuetaan nuorisopoliittista ohjelmatyötä lääneissä ja kunnissa. Kehittämisohjelma valmistellaan opetusministeriössä yhteistyössä asianomaisten muiden ministeriöiden kanssa ja valmistelussa tulee kuulla nuorisotyön sekä -politiikan keskeisiä tahoja. Kehittämisohjelman hyväksymisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 6

7 7 Nuorisotyön ja -politiikan toteuttaminen Paikallisella tasolla nuorisotyöstä ja -politiikasta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorten yhteisöt. Kunnan nuorisotyöhön kuuluvat nuorten ohjaus, toimintatilojen ja - mahdollisuuksien järjestäminen, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorille tulee varata mahdollisuuksia osallistua paikallista nuorisotyötä sekä nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. 12 Muut valtionavustukset Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa palvelevaan nuorisotutkimukseen sekä kansainväliseen nuorisoyhteistyöhön ja nuorisotyön kehittämistoimintaan. 7

8 Nuorisotieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen rakenne (Luonnos Kimmo Aaltonen, OPM) Kansallinen koordinaatio pppppppppppppppppp Työvaliokunta Allianssi Valtikka Eryica CIMO Eurodesk ERYICA Pisteet A ja keskukset B Euroopan neuvosto X C EU:n valkoinen kirja X X X X X X X Kansallinen työryhmä *OPM Alueelliset verkostot esim. läänien verkostot - Opetusministeriöllä mahdollisuus tukea taloudellisesti kansallista koordinointitahon palkkaus yms. kustannuksia - Palvelujen hajasijoittaminen alueelliset toimijat koordinaattori voidaan sijoittaa johonkin alueelliseen keskukseen tutkimukset nuorten elinoloista, indikaattoreista tulisi saada yhdeksi paketiksi ja tieto hyödylliseen käyttöön palvelujen kehittämiseksi myös alueellisesti. 8

9 Suomen opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta ja nuorisopolitiikan osasto / Nuorisoyksikkö Ylitarkastaja Emma Kuusi, EU:n valkoisen kirjan nuorisopoliittiset linjaukset tiedotustoiminnan osalta Komission ehdottama nuorisopoliittinen strategia Prioriteetit: - nuorten osallistuminen, nuorisotiedotus, nuorten vapaaehtoistyö, nuorisotutkimus Komissio hyväksyy ehdotukset toimeenpannaan kansallisesti raportointi komissioon nuorisonäkökulman huomioon ottaminen myös muilla sektoreilla Komission tiedonanto neuvostolle Bryssel KOM (20039) Valkoisen kirjan EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet seuranta Ehdotus nuorten osallistumisesta ja heille tiedottamista koskeviksi yhteisiksi tavoitteiksi nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyönpuitteista annetun neuvoston päätöslauselman pohjalta. Yhteiset tavoitteet: parannetaan nuorten tiedonsaantimahdollisuuksia lisätään laadukasta nuorisotiedotusta vahvistetaan nuorten osallistumista nuorisotiedotukseen Lisäksi huomioitavia seikkoja Euroopan neuvoston suositukset ja yhteistyö ERYICAn kanssa. Nuorisotieto- ja neuvontapalveluille laillinen asema Uusiutuva nuorisolaki 4 nuorisopolitiikan kehittämisohjelma eri ministeriöt, jotka toimivat lasten ja nuorten elinoloasioiden kanssa tulisi sitouttaa kehittämiseen myös taloudellisesti Kuntien lapsi- ja nuorisopoliittiset ohjelmat mitä pitävät sisällään mikä on nuorisotyön rooli lapsi- ja nuorisopoliittisissa ohjelmissa maahanmuuttajakysymys nuorisotiedotuspalveluissa opetus- ja kulttuuritoimien budjettiin merkittyä rahaa maahanmuuttajanuorten pääluvun mukaan 9

10 Osallistujien puheenvuorot Suunnittelija Päivi Timonen-Verma, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Kohdennetun nuorisotyön toimisto Subjektiivisia mietteitä nuorisotiedotus- ja -neuvontatyöstä 2005 OPM yleiskirje 14/300/2004, EU:n nuorisopolitiikan tavoitteiden toteuttaminen Suomessa: Tavoitteet: parannetaan nuorten tiedonsaantimahdollisuuksia lisätään laadukasta nuorisotiedotusta vahvistetaan nuorten osallistumista nuorisotiedotustoimintaan Toimenpiteet: kehitetään tietopalveluja nuorille, hyödynnetään uuden teknologian mahdollisuuksia tarjotaan nuorille valmiuksia tiedon kriittiseen seulontaan ja arviointiin kannustetaan nuoria osallistumaan heille suunnatun tiedon valmistukseen, levitykseen ja neuvontaan (mm. nuorisotiedotuskeskuksissa, kouluissa, järjestöissä ja tiedotusvälineissä). Nuorisotiedotus- ja neuvontatyön suuntautuminen 2005 Nuorisotiedotus- ja neuvontapalveluiden tarjonnassa on havaittavissa 3 eri suuntausta, missä kaikissa keskeisenä eurooppalaiset nuorisotiedotustyön periaatteet (ERYICA) 1. Monialainen nuorisotiedotus- ja neuvontatyö suuntaus - nuorisotiedotuspiste, nuorisotiedotuskeskus jne. - nuorisotyölliset menetelmät - nuorisotyöntekijät (nuoriso-ohjaaja vakanssinimikkeenä) 2. Monialaisessa nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä on kehittynyt nuorten osallisuutta nuorisotiedotustyöhön painottavia työmenetelmiä - ERYICA suosittelee: nuorten osallistuminen nuorisotiedotustyöhön - OPM:n yleiskirje 14/300/ EU:n valkoinen kirja EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet 3. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu suuntaus - Tietopalvelusuuntautuneisuus - Tietopalveluohjaaja (vakanssinimikkeenä) Mitä kansalliselta koordinaatiolta ja tuelta odotan? Työmuodon laadullinen kehittäminen Koulutus - Työmuodon 5 ov osaksi nuorisotyön opintoja, sosionomin? - Yhtenäisten sisältökriteerien luominen koulutukselle, nyt osa toteuttaa ERYICA:n mukaisia sovelluksia, osa omiaan. 10

11 Nuorisotiedotustyön eurooppalaiset periaatteet (ERYICA, 2005) - käännös suomeksi, huolehtiminen, että uudet päivitetyt periaatteet soveltuvat käytännön työssä - Jokainen paikallinen nuorisotiedotuspalvelu allekirjoittaisi nuti-periaatteet, ja näin sitoutuisi laadun tarkkailuun työssään. Tämä voisi olla edellytyksenä, että saa käyttää nuorisotiedotusja neuvontakeskus, piste ym. nimenään Kansallisen perehdyttämisen huolehtiminen työmuotoon liittyen - Paljon uusia palveluita aloitettu ja aluillaan, vanhoissa työntekijät vaihtuvat jne. * Jokaisella nuorella on oikeus tasalaatuiseen tietoon, riippumatta välineestä, minkä kautta tieto annetaan tai tiedon antajasta. * Mitä, jos työntekijä antaa väärää tietoa ja nuorelle aiheutuu siitä hankaluuksia? (hakuajat, laki ym.) Nuorisotiedotusverkoston sisäisen yhteistyön kehittäminen Yhteiset kehittämishankkeet - On olemassa EU ja kansallista rahaa, minkä avulla voisi yhdessä kehittää palveluja nuorille. - Seminaarit, opintomatkat, bilateraalinen yhteistyö jne. työntekijöille - Vuosittaiset kehittämispäivät Kansallinen yleistietopaketti aloittelevalle nuorisotiedotuspalvelulle - Nyt kaikki keräävät kaiken tiedon, voisi olla olemassa aloittelevan peruspaketti Osoitelistaus: esim. tietoteemoittain, mitä materiaalia (esite, kirja jne.) ja mistä tilataan jne. (alkanut Nuti-verkoston sisäisen INTRAn perustaminen nuorisotiedotustyön ammattilaisille osaamisen kehittäminen ym. *** Miten tuen tarve eroaa jo nuorisotiedotuspalveluissa työskentelevien ja uusia nuorisotiedotustyömuotoja käynnistävien kohdalla? Miksi nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä ei tarvita kansallista koordinaatiota ja kehittämistä? - muilla nuorisotyön menetelmillä ei ole vastaavaa (avoimien ovien toiminta, etsivä työ, jne.) - jokainen nuorisotyöntekijä on nuorisotiedotustyöntekijä ajattelu. Tarvetta on (EU, OPM yleiskirje, uusi nuorisolaki) miten siis kansallinen nuorisotiedotuspalvelu toteutettaisiin? - Oma järjestö nykyisessä toimintaympäristössä on vanhentunut työtapa (tukirahoitus ja uudet hankkeet lääninhallitusten kautta) - Koordinaatio voisi olla sijoitettuna rakenteisiin: opetusministeriö, opetushallitus (Osallisuushankkeiden tapaan). Koordinaatio voisi olla lääninhallituksittain niin, että 2-3 koordinaattoria lääninhallituksissa muodostavat kansallisen nuorisotiedotustyön palvelun (alueellinen kehittämistarve ja tuki lähempänä) 11

12 Nuorisotiedottaja Maija Harakka, Nuoriso- ja kansalaisjärjestötiedotushanke, Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi Puheenvuoroni Suomen nuorisotiedotuksen kansallinen koordinaatio -työseminaarissa Oulussa Taustaa Suosituksien mukaan nuorisotiedotuspalvelujen on pyrittävä varmistamaan, että tieto on kaikkien nuorten saatavilla tasapuolisesti riippumatta heidän elinolosuhteistaan, asuinpaikastaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan. Tätä taustaa vasten on ollut hienoa olla mukana hankkeessa, joka kehittää Loimaan seutukunnan nuorisotiedotusta myös pienillä paikkakunnilla on huomattu nuorisotiedotuksen kasvanut tarve ja siihen ollaan vastaamassa. Loimaan seutukunta sijaitsee Varsinais-Suomessa Turun talousalueen kupeessa. Kuntia on yhteensä kymmenen: Alastaro, Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki ja Yläne. Asukkaita seutukunnassa on Pienissä kunnissa nuorisotyötä tehdään kiinteässä yhteistyössä esimerkiksi liikunta-, koulu- ja kulttuuritöiden kanssa. Resurssit ovat tiukoilla, mikä ei kuitenkaan ole tukahduttanut vanhojen ja uusien nuorisotyömuotojen kehitystyötä. Seutukunnallista yhteistyötä on tehty tällä saralla jo 10 vuotta. Viime marraskuussa Loimaan seutukunnassa alkoi hanke: Nuoriso- ja kansalaisjärjestötiedotus. Kehitystyötä tehdään Länsi-Suomen lääninhallituksen myöntämällä avustuksella. Hankkeen tavoite on auttaa nuoria toteuttamaan pyrkimyksiään sekä edistää nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Hankkeen aikana avataan mm. virtuaalinen tiedotuspiste internetiin, osoitteeseen Sivut aukeavat maalis-huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen sivujen sisältöä kehitetään eteenpäin yhdessä ammattilaisten, yhteistyökumppaneiden ja nuorten kanssa. Sivuille tulee mm. kysymyspalsta, jolla nuori voi kysyä apua mihin tahansa häntä mietityttävään aiheeseen. Ammattilaisten rinki vastaa kysymykseen kolmessa työpäivässä. Hankkeen avulla luodaan myös tiedonkulkukanavia kansalaisjärjestöihin. Järjestörekisteri, jota yhdistykset voivat itse päivittää, on otettu hyvin vastaan. Se avattiin vuodenvaihteesta osoitteessa Lisäksi nuorisotyötä tekeville järjestöille hankitaan sähköiset osoitteet, jolloin yhteydenpito heidän kanssaan helpottuu. Nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation järjestämisestä Suomessa Loimaan seutukunnassa on noussut seuraavanlaisia tarpeita kansallisen koordinaation tehtäviksi: 1. paikallisten/seudullisten nuorisotiedotuspalveluiden ohjaus, neuvonta ja auttaminen 2. paikallisten/seudullisten nuorisotiedotuspalveluiden laadun seuranta 3. kansainvälisten asioiden hoito ja edustustehtävät 4. alan koulutusten ja tapahtumien järjestäminen 12

13 Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasa Puheenvuorossaan Erik Häggman korosti mm. käsitteiden aukaisemista, palveluiden eriarvoisuutta, sekä esitti kannanottonsa kansalliseen koordinointiin. 1. Nuorisopolitiikka, mitä sillä tarkoitetaan - pohjana mm. EU:n valkoinen kirja - käsitteiden selventäminen: osallisuus/osallistuminen - uusi nuorisolaki, mistä on oikeasti kysymys termien auki kirjoittaminen myös laissa 2. Nuorten eriarvoiset asemat palvelujen suhteen kun kysymyksessä on lasten ja nuorten palvelut mikä on lasten ja nuorten tiedon tarve, milloin tietoa tarvitaan - tehtävä poikkihallinnollinen selvitys 3. Neuvonta liittyen nuoren elämänhallintaan - esim. koulukeskeyttäjät - paikallisella tasolla selvitettävä mallit, miten yksilön oikeus toteutuu miten nuorisopolitiikka ottaa kantaa tähän - eriarvoisuuteen liittyy, ettei nuori ole saanut oikeata tietoa oikeaan aikaan. Kansallinen koordinointi Kiinteästi nuorisotietopalvelun / -keskuksen yhteydessä, mahdollisimman lähellä käyttäjiä. Osaamiskeskus, joka - kehittää - organisoi - linkittää eri palveluita - rakentaa tietohuoltoa - koulutus- ym. tilastot yhteiseen keskitettyyn jakeluun, tarvitaan keskitettyä tietohuollon palvelua Suomi tarvitsee erillisen nuorisotiedotusstrategian 13

14 Luonnoksen esittelijä tietopalveluohjaaja Mirjami Ndiaye, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi Koulutus, ohjaus, neuvonta Tietopalveluohjaaja Mirjami Ndiaye, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu KANSALLINEN KOORDINOINTI Eryican periaatteet eettiset metodiset Kriteerit perustamisvaiheessa oleville palveluille uusille toimijoille jo olemassa oleville palveluille Kehittäminen mitä periaatteet käytännössä tarkoittavat vaikutus olemassa oleviin palveluihin nuorten ohjaus muihin Nutipalveluihin laadun tulee olla sama joka paikassa Laatu kansallisesti Euroopan laajuisesti Arviointi Kansallisella koordinoinnilla koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan avulla pystytään parantamaan alalla jo työskentelevien sekä uusien palveluiden työntekijöiden tietotaitoa, jotta palveluiden mahdollisimman hyvä laatu pystytään takaamaan tasaarvoisesti kaikille nuorille. Arviointi ja sen avulla tehtävä suunnitelmallinen kehittäminen ovat työmuodon laadulle erityisen tärkeitä. Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi , Oulu 14

15 Nuoriso-ohjaaja Mika Pietilä Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste NAPA, Kokkola Hyvät osallistujat Kiva nähdä näin runsas joukko mukana täällä yhdessä rakentamassa kansallisen koordinaation mallia Suomeen. Kommentiksi Päivi Timonen-Verman esitykseen, jossa hän mietti miksi nuorisotiedotus ei tarvitsisi koordinaatiota. Eihän muilla nuorisotyön muodoilla ole olemassa koko Euroopan kattavaa suositusta, kuten nuorisotiedotukselle. Viimeisen kuluneen vuoden aikana nuorisotiedotus on hypännyt isoja askelia eteenpäin. Jatkuvasti syntyy uusia pisteitä sekä palveluita. Olemassa olevat keskukset ja pisteet kehittävät työmuotoa ja palveluja nuorille. meillä on Suomessa läänejä, maakuntia ja seutukuntia käsittäviä nuorisotiedotuksen hankkeita, joiden toivotaan pystyvän vakiinnuttamaan toimintansa hankeajan jälkeen. Kaiken tämän saavuttamiseksi on tarvittu lukuisia tunteja, työpäiviä, viikkoja, kuukausia sekä vuosia työtä. Nuorisotiedotustyö on haastavaa, koska monelle se on uusi työkenttä. On myös vaikeaa vasta-alkajana saada kaikki tarvittavat tahot sitoutettua toimintaan mukaan yhteistyökumppaniksi. Miten me voimme jatkossa taata tämän oikeaan suuntaan menevän kehityksen jatkuvan? Kuinka voimme varmistaa, että nuoret asiakkaat saavat tasapuolisesti palveluja Suomessa? Miten takaamme laadun ja kehityksen tason säilyvän? Myös nuorisotiedotuksen koulutusmallit vaativat kehittämistä ja yhteisymmärrystä. Kuka on se joka vastaa lukuisiin kyselyihin nuorisotiedotuksesta työmuotona nuorisotyön kentällä? Mielestäni tämä kaikki on kansallisen koordinaation tehtävä. Mikä on oikea malli, toivottavasti ratkeaa tämän työseminaaripäivän aikana. Kansallisella koordinaatiolla pystyisimme myös vastaamaan "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" yhteen esille nostamaan painopiste alueeseen konkreettisesti. Antoisaa työryhmätyöskentelyä kaikille. 15

16 MUISTIO Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n tavoitteita nuorisotiedotuksen kehittämiselle Suomessa Taustaa Nuorisotiedotustyötä Suomessa on tehty runsaan 20 vuoden ajan. Jonkinlaista nuorisoneuvontaa oli esim. Helsingissä annettu jo 1950-luvun alusta lähtien, mutta yleensä varsinaisen nuorisotiedotustyön lähtölaukauksena on pidetty maamme ensimmäisen nuorisotiedotuskeskuksen Kompassin avaamista Helsingissä kesäkuussa Kansalaiskasvatuksen Keskus (KaKe, yksi Allianssin edeltäjistä) käynnisti vuonna 1987 Nuorisotiedotuksen Palvelun, jonka olennainen osa oli sähköinen Nuorisotietopankki. Nuorisotiedotuksen Palvelu jatkoi toimintaansa KaKe:ssa ja sittemmin Allianssissa vuoteen 1997 saakka. Parhaimmillaan nuorisotiedotuksen parissa oli neljä työntekijää, jotka nuorisotietopankin ylläpidon lisäksi koordinoivat myös pitkälti paikallisten pisteiden yhteistyötä. Taloudellisten resurssien vähenemisen myötä Allianssi joutui tämän jälkeen karsimaan nuorisotiedotuksen palvelutoimintaansa. Nuorisotietopankki oli teknisen kehityksen myötä siirtynyt internetpohjaiseksi, ja lopulta se yhdistettiin Nuorisotiedon taloon, jonka sisällä jatkettiin tiettyjen tietoosuuksien ylläpitoa Allison-nimikkeen alla. Varsinaista kansallista koordinaatiota laajasti ymmärrettynä ei Allianssi ole voinut enää 1990-luvun lopusta lähtien paikallisille nuorisotiedotuspisteille tarjota. Erityisen voimakkaasti nuorisotiedotus on viime vuosina kehittynyt paikallisella tasolla, ja kansallisen koordinaation tarve perustuukin erityisesti näiden hyvin pienillekin paikkakunnille syntyneiden pisteiden tarpeisiin. Allianssi on ollut mukana järjestämässä alan koulutuksia ja tapahtumia yhdessä CIMO:n ja nuorisotiedotusverkoston kanssa, mutta viime vuosina yhä enemmän vastuuta näistä on jäänyt paikallisten pisteiden harteille. Sen sijaan kansainvälisessä nuorisotiedotusyhteistyössä Allianssi on ollut aktiivisesti mukana. Olemme osallistuneet ERYICA:n toimintaan järjestön suomalaisena jäsenenä yhdessä paikallisten pisteiden edustajien kanssa, välittäneet tietoa ja mahdollisuuksia osallistua kvtapahtumiin ja koulutuksiin paikallisille toimijoille sekä osallistuneet erilaisiin nuorisotiedotuksen kv-hankkeisiin, esim. EU-portaali, valkoinen kirja, Cosmomind jne. Allianssi on myös maksanut vuosittain ERYICA:n jäsenmaksun (n euroa). Kansallisen koordinaation tarve Viimeisen parin vuoden aikana on muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen ollut selvästi nähtävissä, että nuorisotiedotuspisteitä ja palveluita syntyy runsaasti ympäri maata. Tähän on varmasti olemassa monia syitä. Monilla alueilla jo olemassa olevat pisteet ovat toimineet aktiivisesti vetureina levittäen yhdessä nuorisotyön oppilaitosten kanssa tietoa ja taitoa yhä useammille nuorisotyön ammattilaisille. Samaan aikaan on valkoisen kirjan prosessi ja opetusministeriön aktiiviset toimet vieneet työmuotoa vahvasti eteenpäin. Myös järjestömuotoinen nuorisotiedotustoiminta on monilla paikkakunnilla lähtenyt lupaavasti liikkeelle. Kun paikallisesti on ollut nähtävissä runsaastikin myönteistä kehitystä, on samaan aikaan kansallisessa yhteistyössä ollut havaittavissa pientä lamaantumista. Esim. vuonna 2004 ei järjestetty lainkaan verkoston valtakunnallista tapaamista, kun niitä aiemmin oli yleensä kahdesti vuodessa. 16

17 CIMO:n marraskuussa järjestämässä Eurodesk-seminaarissa käytiin asiasta keskustelua, ja todettiin selkeästi, että tarve kansallisen koordinaation vahvistamiselle on entistä suurempi. Allianssin näkemykset kansallisesta koordinaatiosta Allianssi tukee vahvasti nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation perustamista. Mallina voitaisiin käyttää esimerkiksi työpajayhdistystä, jossa kuntien ylläpitämät työpajat ovat perustaneet oman työmuotonsa koulutus-, tiedotus- ja kehittämispalveluja edistävän yhdistyksen, jonka jäsenmaksu on suhteellisen pieni (100 e / vuosi). Yhdistyksellä voisi olla kokopäivätoiminen työntekijä, joka järjestäisi esim. kansallisia tapahtumia, hoitaisi valtakunnallista tiedotusta, neuvoisi uusia tiedotuspalveluita suunnittelevia kuntia, pitäisi yhteyttä oppilaitoksiin ja mahdollisesti tekisi valtakunnallista tiedotusmateriaalia. Merkittäviä synergiaetuja voitaisiin saavuttaa, mikäli kyseisen koordinaattorin työpiste olisi uudessa Allianssi-talossa vuokralaisena. Allianssin rooli kansainvälisessä nuorisotiedotuksessa ERYICA:n jäsenenä sekä monien Allianssin nykyisten toimintojen (kirjasto ja tietopalvelut, Euro<26-kortti, muu kv-toiminta, nuorisovaihto jne.) fyysinen läheisyys tukisivat hyvin koordinaattorin työtä ja vahvistaisivat myös Allianssin omaa panosta nuorisotiedotustyössä. Mitään sen virallisempaa yhteyttä ei uudella yhdistyksellä ja Allianssilla välttämättä tarvitsisi olla. Kansainväliseen nuorisotiedotustoimintaan osallistuminen voisi jatkua nykyisen mallin mukaan, eli ERYICA:n vuosikokoukseen osallistuisivat yksi Allianssin edustaja sekä yksi tai useampia nuorisotiedotusverkoston edustajia. Muihin kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuisi pääsääntöisesti verkoston edustajia. Tarkemmat suunnitelmat mahdollisen koordinaattorin toimenkuvasta, työtehtävistä sekä toiminnan vaatimasta rahoituksesta syntyvät varmasti parhaiten nuorisotiedotusverkoston itsensä tekemänä. Allianssi toivoo kuitenkin, että asiassa päästään liikkeelle jo vuoden 2005 aikana. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n puolesta Jarkko Lehikoinen kv-päällikkö 17

18 Kannanotto Jyväskylän kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Jyväskylän maalaiskunnan kulttuuri-nuorisopalvelut Suomen nuorisotiedotuksen kansallinen koordinaatio, työseminaari Suomen nuorisotiedotuksen kansallinen koordinaatio Suomalaiselle nuorisotiedotukselle tarvitaan kansallinen koordinaatio. Alati monimutkaistuva yhteiskuntamme asettaa jäsenilleen yhä suurempia haasteita. Toimiakseen ja elääkseen yhteiskunnan jäsenenä kansalaisen tulee tietää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä yhteiskunnan koneistojen toiminnasta. Nuorten osuutta tiedottajina tulee vahvistaa. Kansallinen koordinaation tehtävänä olisi mm.. - luoda yhtenäisiä kansallisia linjoja ja periaatteita nuorisotiedotustyölle (Eryica huomioon ottaen) - järjestää koulutuksia ja työkokouksia - koota ja ylläpitää yhteisiä materiaaleja/tietokantoja/nettisivuja - palvella, auttaa ja ohjata paikallisia/seudullisia nuorisotiedotuspalveluita - edustaa kansainvälisesti ja kansallisesti Työkokouksen osanottajia tervehtien Esa Linna, kulttuuri-nuorisosihteeri Jyväskylän maalaiskunnan kulttuuri-nuorisopalvelut Tuija Ijäs, nuorisonohjaaja Jyväskylän kaupungin nuorisoasiainkeskus Jarno Laitinen, nuorisotyön oppisopimusopiskelija Jyväskylän kaupungin nuorisoasiainkeskus 18

19 Työryhmätyöskentelyn tulokset Työryhmä 1. ERYICA Allianssi Valitikka.fi Eurodesk Nuti-verkosto Muut toimijat Koordinoiva taho Jaosto* Virallistettu, perustuu päätökseen Nuti-strategia lähellä käytännön työtä työn tilaaja OPM kuka toimii työnantajana; OPM, lääni, osaamiskeskus? Ei järjestön sisään. Ei yhdistyspohjainen Halutaan välttää byrokratisoitumista, ei hukkua isoon organisaatioon Jaosto tukiryhmänä, mahdollisesti viisi seitsemän jäsentä Vahvuudet * suora kosketus kenttään * ei huku suureen organisaatioon Heikkoudet * Yksi henkilö koko Suomea varten haavoittuvuus Mahdollisuudet * olemassa olevat verkostot esim. nutiverkosto, Allianssi Uhat * liika politisoituminen* liian suuret odotukset Kommentteja: synergiaetuja voisi hakea Jaosto/tukiryhmä koostuu nuti-alan ammattilaisista, kentän työntekijöistä 19

20 Työryhmä 2 CIMO ALLIANSSI X X O H J A U S R Y H M Ä OPETUSMINISTERIÖ Alue koordinaattori KOORDI- NAATTORI Alue koordinaattori Alue koordinaattori Tietyn alueen nuti-keskukset Tietyn alueen nuti-keskukset Tietyn alueen nuti-keskukset P P P P P P P P P 1 henkilö 1 henkilö 1 henkilö Tämän mallin mukaan olemassa olevat nuti-pisteet jaettaisiin alueittain ja kaikista alueista yksi vastuuhenkilö kuuluisi ohjausryhmään, joka tuo terveiset koordinaattorilta ja ohjausryhmältä kaikille kentällä työskenteleville. Oheisessa mallissa on huomioitu myös tulevaisuuden näkymät, ne on merkitty katkoviivalla. Eli yhden koordinaattorin lisäksi tulevaisuudessa olisi (tämän mallin mukaan) lisäksi kolme koordinaattoria, jokaisella alueella omansa. 20

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä,

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä, Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa Mika Pietilä, 14.04.2015 Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus - Koordinaatin toiminta ja palvelut edistävät ja tukevat kuntien, järjestöjen,

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Georg Henrik Wrede Päivän tarjous! TAE 2014 Ei hätä ole TAE 2014 näköinen Nuorisotakuu nuorisosektorilla Me olemme hoitaneet omat työt hyvin! Nuorisolaki uudistus? Mitä

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU JOHDANTO Tämä huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Huoneentaulun tarkoituksena on antaa ohjeet verkkovastaajille vastauksen

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut/nuorisopalvelut. Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut/nuorisopalvelut. Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut/nuorisopalvelut Pirjo Kovalainen 20. 8. 2013 Mikkeli Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Kansallinen nuorisotietoja neuvontapalveluiden työseminaari

Kansallinen nuorisotietoja neuvontapalveluiden työseminaari Kansallinen nuorisotietoja neuvontapalveluiden työseminaari Helsinki 29.3.2006 ja Oulu 31.3.2006 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa työskentelevien odotukset, toiveet ja tarpeet työmuodon kehittämiselle

Lisätiedot

Kokkola ja nuorisopalvelut

Kokkola ja nuorisopalvelut Kokkola ja nuorisopalvelut Asukkaita Kokkolassa 47 283 Ruotsinkielisiä 13% Nuorisopalvelut TA 2016: Toimintakulut 1,95me. Toimintatuotot 0,25me Henkilöstöä 27 htv (mukaan lukien etsivät 5htv ja Ohjaamo

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 7 21/03/2011 13:10 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 27.1.2006/72 27.1.2006/72 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Nuorisolaki 27.1.2006/72

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa Pori 17.9.2013 Pelkkä peruskoulun varassa 2010 - toiminta Kouluttamattomat (pelkkä peruskoulu) vuonna 2010 Tilanne Määrä Osuus

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki Anne Haavisto Nuorisolaki 72/2006 Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 3.12.2009 1 Taustaa (1) Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006 2014 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Maaliskuu 2015 Jaana Walldén

Nuorisolaki uudistus. Maaliskuu 2015 Jaana Walldén Nuorisolaki uudistus Maaliskuu 2015 Jaana Walldén Uudistamistarpeet ja aikataulu 2 Uudistustarpeet LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi sekä NUORAn tehtävät. Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolakiuudistus Diasarja on julkinen 15.4. alkaen 27. maaliskuuta Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolain uudistus kahden hallituksen rajapinnassa ajallisesti, tavoitteena se, että lakiuudistus ja LANUKE tulisivat

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? UHKA 25.9.2012 2 MAHDOLLISUUS! 25.9.2012 3 Aluehallinnon yhteisen sisäisen turvallisuuden sihteeristön asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kela osana monialaisessa verkostossa

Kela osana monialaisessa verkostossa Kela osana monialaisessa verkostossa 2 Lähde: TEM/Päivi Kerminen Kelan strateginen painopiste kumppanuusyhteistyössä Parannamme suorituskykyämme uudistamalla toimintojamme sekä vahvistamalla yhteistyötä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Vaikuttavuusvalmentamo Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV

Vaikuttavuusvalmentamo Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV Vaikuttavuusvalmentamo 29.10.2016 Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV Vallitsevia trendejä keskitetyn ja paikallisen julkisen palvelun suhteen muutos, edustuksellisesta demokratiasta osallistavaan

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot