Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005"

Transkriptio

1 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa Nutipalvelut Suomessa Seminaariraportti Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi

2 SISÄLLYS Esipuhe...3 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa...4 Osana suomalaista ja eurooppalaista nuorisopolitiikkaa...4 Yhteiskunnan rakenteiden vaikutus työn kehittämiselle...4 Tulevaisuuden haasteet ja näkymät...5 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa Kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen, Opetusministeriön tieto- ja neuvontapalvelustrategia lähivuosille...6 Ylitarkastaja Emma Kuusi, EU:n valkoisen kirjan nuorisopoliittiset linjaukset tiedotustoiminnan osalta...9 Osallistujien puheenvuorot...10 Suunnittelija Päivi Timonen-Verma, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Kohdennetun nuorisotyön toimisto...10 Nuorisotiedottaja Maija Harakka, Nuoriso- ja kansalaisjärjestötiedotushanke, Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi...12 Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasa...13 Tietopalveluohjaaja Mirjami Ndiaye, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu...14 Nuoriso-ohjaaja Mika Pietilä Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste NAPA, Kokkola...15 Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n tavoitteita nuorisotiedotuksen kehittämiselle Suomessa 16 Jyväskylän kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Jyväskylän maalaiskunnan kulttuurinuorisopalvelut...18 Työryhmätyöskentelyn tulokset...19 Ohjelma...28 Osallistujat...29 Nuorisotieto- ja neuvontapisteet, -keskukset ja hankkeet Suomessa Liitteet 2

3 Esipuhe Hyvät kollegat, Nuorisotiedotuksen kansallinen koordinaatio Suomessa on puhuttanut nuorisotiedotusalalla työskenteleviä jo pitkään. Vuoden 2004 marraskuussa sain verkostolta tehtäväksi lähestyä asiassa opetusministeriötä. Yhteydenoton jälkeen asia lähti etenemään. Kommenttien kerääminen kentältä joulukuun 2004 alussa oli jokseenkin vilkasta. Kommenttien avulla valmistelin kirjettä opetusministeriölle. Tapasimme, allekirjoittanut, Jaana Fedotoff (Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu) ja Kaisa Ahokas (Kanneljärven opisto), joulukuussa 2004 asian tiimoilla opetusministeriön nuorisoyksikön neuvottelevan virkamiehen Olli Saarelan. Tapaamisen yhteydessä sovimme, että nuorisotiedotuksen kansallisesta koordinoinnista järjestetään työseminaari alkuvuodesta 2005 Oulussa. Verkoston kommenttien ja Olli Saarelan tapaamisen pohjalta ministeriöön lähetettiin kirje kansallisen koordinaation tarpeesta Suomessa. Kirje toimitettiin ministeriöön tammikuussa Työseminaari nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation järjestämisestä järjestettiin suhteellisen nopealla aikataululla Oulussa keskiviikkona Nuorisotiedotuspisteiden/-palveluiden edustajien lisäksi paikalla oli opetusministeriön edustus sekä muita yhteistyötahoja. Työseminaarin ohjelma sisälsi ministeriön alustuksen kansallisesta tieto- ja neuvontapalvelustrategiasta sekä EU:n Valkoisen Kirjan nuorisotiedotuksen linjauksista sekä tietysti päivän pääaihe kansallinen koordinaatio. Verkosto ei ollut tehnyt ennakkoon esitystä mallista. Opetusministeriö toivoi avointa keskustelua asiasta työseminaarissa, jotta koko kenttä pääsisi mahdollisimman laajasti vaikuttamaan asiaan. Näin myös tapahtui. Kiitos teille osallistujille ja jatketaan hyvää yhteistyötä Mika Pietilä Erityiskiitos opetusministeriön nuorisoyksikölle taloudellisesta ja henkisestä tuesta työseminaarin järjestämisessä sekä Eryican nuorisotiedotustyön peruskirjan kääntämisestä suomenkielelle. Kiitokset myös Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin työntekijöille Mirjami Ndiayelle, Pirjo Kovalaiselle ja Sari Juntuselle innostuneesta työpanoksesta työseminaarin järjestämisessä sekä seminaarin suunnitteluun osallistuneille Jaana Fedotoffille ja Kaisa Ahokkaalle. 3

4 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa Nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelua työmuotona on Suomessa tehty aktiivisesti 80-luvulta lähtien osana kunnallisia nuorisotyöpalveluita, kunnan nuorisotoimen rahoittamana. Ensimmäisiä askelia kohti työmuotoa otettiin jo 50-luvulla Helsingissä. Nykyään Suomen nuorisotiedotusverkosto käsittää noin 30 paikallista nuorisotiedotus- ja neuvontakeskusta, alueellisia portaaleja, sähköisiä verkkopalveluita sekä viisi seudullista kehittämishanketta, joissa on mukana lähes 50 kuntaa. Kaikki palvelut ovat perustettu vastaamaan paikallisten nuorten tiedon tarpeisiin, pohjautuen useimmiten nuorten tiedontarpeista tehtyihin kyselyihin ja tutkimuksiin. Osana suomalaista ja eurooppalaista nuorisopolitiikkaa Valtakunnallisella tasolla nuorisotyö kuuluu opetusministeriön hallinnonalaan. Vuonna 1991 opetusministeriö julkisti nuorisotiedotusta koskevia suosituksia, jotka perustuivat Euroopan neuvoston nuorisoministerikonferenssin johtopäätöksiin. Näissä suosituksissa opetusministeriö rohkaisi Suomen kuntia perustamaan nuorisotiedotuskeskuksia ja nuorten tiedotuspalveluita. Merkittävänä taustavaikuttajana työmuodolle on myös Euroopan Unionin Valkoinen kirja, jossa painotetaan erityisesti nuorten oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi, nuorten omaa osallisuutta tiedontuottamiseen, vertaistiedottamiseen sekä tiedon luotettavuutta ja selkokielisyyttä. Toinen merkittävä asia suomalaiseen nuorisotiedotus- ja neuvontatyöhön on uusiutuva nuorisolaki. Nuorisolaki tulee vahvistamaan työmuodon asemaa yhtenä kunnallisena nuorisotyön peruspalveluna. Työmuodon nimeäminen laissa antaa vahvan tuen palvelujen kehittämiselle ja eri toimijoiden yhteistyölle. Laki tulee vahvistamaan myös kansallisen nuorisotiedotus- ja neuvontatyön verkostoa ja antamaan mahdollisuuden alan koulutuksen kehittämiselle. (Nuorisolaki luonnos 7, tieto- ja neuvontapalvelut). Opetusministeriö antaa taloudellista tukea Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:lle, joka edustaa suomalaisia nuorisotiedotuspalveluita Euroopan nuorisotiedotus- ja neuvonta järjestö ERYICAssa. Suomi liittyi ERYICAan vuonna 1989 ja on siitä lähtien toiminut aktiivisesti mukana järjestön toiminnassa noudattaen ERYICA:n jäsenjärjestöjen yhdessä sopimia nuorisotiedotustyön periaatteita. Allianssi sekä kansallinen Eurodesk-toimisto ovat Suomen nuorisotiedotusverkoston tärkeimmät yhteistyökumppanit. Eurodeskiä hallinnoi Euroopan Union nuoriso-ohjelman kansallinen toimisto Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO. Molemmat toimijat osallistuvat aktiivisesti kansallisiin nuorisotiedotustapaamisiin, joita on pyritty järjestämään kaksi kertaa vuodessa eri teemoihin liittyen. Eri toimijoiden hyvän yhteistyön tavoite on, että nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelut ovat kaikkien nuorten saatavilla sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. Yhteiskunnan rakenteiden vaikutus työn kehittämiselle Erityispiirteenä suomalaisessa nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä ovat kaupunkien suhteellisen pienet asukasmäärät, pitkät välimatkat ja suuri määrä syrjäseudulla asuvia nuoria kaukana muista nuorille suunnatuista palveluista. Ehkä juuri näistä syistä Suomen nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelujen tuottajat ovat lähteneet kehittämään paikallisia ja seudullisia verkkopalveluita, 4

5 joista nuoret löytävät tietoa eri aihealueista ja missä heillä on myös mahdollisuus kysyä sähköpostitse. Keskittämällä palveluja seudullisesti voidaan resurssit yhdistämällä tarjota laadukkaat ja kattavat nuorisotiedotuspalvelut. Toinen erityispiirre on suomalaisen yhteiskunnan nuorille suunnatut muut palvelut kuten ammatinvalinnanohjaus, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus- ja työllisyyspalvelut ja tuet sekä harrastus- ja vapaa-ajanviettopalvelut. Tämän johdosta nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelut keskittyvät enemmän yleiseen nuorisotiedotustyöhön eli tietojen, opastuksen ja neuvonnan antamiseen käyttäjien esittämiin kysymyksiin. Vain muutamat keskukset tarjoavat myös erityisiä neuvontapalveluita kuten asumiseen ja työllisyyteen liittyvää neuvontaa. Tulevaisuuden haasteet ja näkymät Yksi tärkeimmistä haasteista Suomen nuorisotiedotus- ja neuvontatyön kehittämiselle on kansallisen koordinoinnin mallin ja tahon ratkaiseminen. Pohjatyö on jo aloitettu parhaimman mallin löytämiselle yhteistyössä opetusministeriön ja nuorisotiedotusverkoston kanssa. Ymmärrys koordinoinnin tärkeydestä on yhteinen. Opetusministeriön henkinen ja taloudellinen tuki ovat työmuodon kehittämiselle ratkaisevia elementtejä yhä edelleen. Vaikka suurin osa palveluista on kuntien rahoittamia, nykyään yhä useampi perusteilla oleva keskus tai verkkopalvelu hakee avustuksia lääneiltä, opetusministeriötä, Euroopan Sosiaalirahastolta tai maakuntarahastoista. Rahoitusta on myönnetty erityisesti uusiin paikallisiin ja seudullisiin nuorisotiedotushankkeisiin. Nuorisotiedotus- ja neuvontatyö on saamassa yhä suurempaa roolia nuorten sosiaalisen kasvun vahvistajana ja nuorten osallisuuden tukijana nuoria koskevissa asioissa. Myös nuorten osallistuminen nuorisotiedotuspalveluihin on kasvamassa. Suomalainen nuorisotiedotus- ja neuvontatyö elää tällä hetkellä noususuhdanteessa. Jaana Fedotoff Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden päällikkö Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu Lähde: Näkökulmia nuorisotiedotus- ja neuvontatyöhön. Toim. Päivi Timonen-Verma ja Jaana Fedotoff, Helsinki. 5

6 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa Aihe: Nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation järjestäminen Nuorisotiedotuspisteiden/-palveluiden edustajien lisäksi työseminaariin osallistuivat Kimmo Aaltonen ja Emma Kuusi opetusministeriöstä sekä nuorten verkkodemokratiahanke Valtikan edustaja (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry), Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOsta Eurodesk edustaja sekä läänien nuorisotyöstä vastaavia tarkastajia. Ohjelma sisälsi ministeriön alustuksen kansallisesta tieto- ja neuvontapalvelustrategiasta sekä EU:n Valkoisen Kirjan nuorisotiedotuksen linjauksista sekä tietysti päivän pääaiheen kansallinen koordinaatio, jota työstettiin viidessä työryhmässä. Suomen opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto / Nuorisoyksikkö. Kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen, Opetusministeriön tieto- ja neuvontapalvelustrategia lähivuosille Kimmo Aaltonen esitteli opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille Kuntien nuorisotyön valtionosuutta säätelevä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki uudistetaan samassa aikataulussa nuorisotyölain kanssa siten, että uudet lait tulevat voimaan vuoden 2006 alussa. Valtionosuuksien ohella kuntien nuorisotyötä tuetaan kohdennetuilla valtionavustuksilla, jotka liittyvät uudessa nuorisolaissa määriteltävien nuorisotyön peruspalvelujen tuottamiseen kunnissa. Kohdennettuja määrärahoja ovat muun muassa nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen liittyvät määrärahat. Nuorison tieto- ja neuvontapalvelut, verkkomediat ja tietohuolto Nuorison tieto- ja neuvontapalveluja kehitetään siten, että ne ovat kaikkien nuorten saavutettavissa. Nuorisotoimessa kehitetään erityisesti informaatioteknologiaan perustuvia nuorisotiedotuksen ja tietohuollon järjestelmiä unohtamatta henkilökohtaisen neuvonnan merkitystä. Nuorisoasiain neuvottelukunnan vastuulla olevaa indikaattorijärjestelmää hyödynnetään toimialan arvioinnissa ja kehittämisessä ja Nuorisobarometrin kehittämisessä otetaan huomioon hallitusohjelmaan liittyvän yrittäjyysohjelman ja kansalaisvaikuttamisen seurantapiirteet. Erityisesti nuorten omaa tiedotustuotantoa tuetaan. (OPM, 2005:4 toiminta- ja taloussuunnitelma ) Uusi nuorisolaki, luonnos: 4 Nuorisopolitiikan kehittämisohjelma Valtioneuvosto hyväksyy nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Kehittämisohjelmassa esitetään valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet sekä tuetaan nuorisopoliittista ohjelmatyötä lääneissä ja kunnissa. Kehittämisohjelma valmistellaan opetusministeriössä yhteistyössä asianomaisten muiden ministeriöiden kanssa ja valmistelussa tulee kuulla nuorisotyön sekä -politiikan keskeisiä tahoja. Kehittämisohjelman hyväksymisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 6

7 7 Nuorisotyön ja -politiikan toteuttaminen Paikallisella tasolla nuorisotyöstä ja -politiikasta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorten yhteisöt. Kunnan nuorisotyöhön kuuluvat nuorten ohjaus, toimintatilojen ja - mahdollisuuksien järjestäminen, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorille tulee varata mahdollisuuksia osallistua paikallista nuorisotyötä sekä nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. 12 Muut valtionavustukset Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa palvelevaan nuorisotutkimukseen sekä kansainväliseen nuorisoyhteistyöhön ja nuorisotyön kehittämistoimintaan. 7

8 Nuorisotieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen rakenne (Luonnos Kimmo Aaltonen, OPM) Kansallinen koordinaatio pppppppppppppppppp Työvaliokunta Allianssi Valtikka Eryica CIMO Eurodesk ERYICA Pisteet A ja keskukset B Euroopan neuvosto X C EU:n valkoinen kirja X X X X X X X Kansallinen työryhmä *OPM Alueelliset verkostot esim. läänien verkostot - Opetusministeriöllä mahdollisuus tukea taloudellisesti kansallista koordinointitahon palkkaus yms. kustannuksia - Palvelujen hajasijoittaminen alueelliset toimijat koordinaattori voidaan sijoittaa johonkin alueelliseen keskukseen tutkimukset nuorten elinoloista, indikaattoreista tulisi saada yhdeksi paketiksi ja tieto hyödylliseen käyttöön palvelujen kehittämiseksi myös alueellisesti. 8

9 Suomen opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta ja nuorisopolitiikan osasto / Nuorisoyksikkö Ylitarkastaja Emma Kuusi, EU:n valkoisen kirjan nuorisopoliittiset linjaukset tiedotustoiminnan osalta Komission ehdottama nuorisopoliittinen strategia Prioriteetit: - nuorten osallistuminen, nuorisotiedotus, nuorten vapaaehtoistyö, nuorisotutkimus Komissio hyväksyy ehdotukset toimeenpannaan kansallisesti raportointi komissioon nuorisonäkökulman huomioon ottaminen myös muilla sektoreilla Komission tiedonanto neuvostolle Bryssel KOM (20039) Valkoisen kirjan EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet seuranta Ehdotus nuorten osallistumisesta ja heille tiedottamista koskeviksi yhteisiksi tavoitteiksi nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyönpuitteista annetun neuvoston päätöslauselman pohjalta. Yhteiset tavoitteet: parannetaan nuorten tiedonsaantimahdollisuuksia lisätään laadukasta nuorisotiedotusta vahvistetaan nuorten osallistumista nuorisotiedotukseen Lisäksi huomioitavia seikkoja Euroopan neuvoston suositukset ja yhteistyö ERYICAn kanssa. Nuorisotieto- ja neuvontapalveluille laillinen asema Uusiutuva nuorisolaki 4 nuorisopolitiikan kehittämisohjelma eri ministeriöt, jotka toimivat lasten ja nuorten elinoloasioiden kanssa tulisi sitouttaa kehittämiseen myös taloudellisesti Kuntien lapsi- ja nuorisopoliittiset ohjelmat mitä pitävät sisällään mikä on nuorisotyön rooli lapsi- ja nuorisopoliittisissa ohjelmissa maahanmuuttajakysymys nuorisotiedotuspalveluissa opetus- ja kulttuuritoimien budjettiin merkittyä rahaa maahanmuuttajanuorten pääluvun mukaan 9

10 Osallistujien puheenvuorot Suunnittelija Päivi Timonen-Verma, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Kohdennetun nuorisotyön toimisto Subjektiivisia mietteitä nuorisotiedotus- ja -neuvontatyöstä 2005 OPM yleiskirje 14/300/2004, EU:n nuorisopolitiikan tavoitteiden toteuttaminen Suomessa: Tavoitteet: parannetaan nuorten tiedonsaantimahdollisuuksia lisätään laadukasta nuorisotiedotusta vahvistetaan nuorten osallistumista nuorisotiedotustoimintaan Toimenpiteet: kehitetään tietopalveluja nuorille, hyödynnetään uuden teknologian mahdollisuuksia tarjotaan nuorille valmiuksia tiedon kriittiseen seulontaan ja arviointiin kannustetaan nuoria osallistumaan heille suunnatun tiedon valmistukseen, levitykseen ja neuvontaan (mm. nuorisotiedotuskeskuksissa, kouluissa, järjestöissä ja tiedotusvälineissä). Nuorisotiedotus- ja neuvontatyön suuntautuminen 2005 Nuorisotiedotus- ja neuvontapalveluiden tarjonnassa on havaittavissa 3 eri suuntausta, missä kaikissa keskeisenä eurooppalaiset nuorisotiedotustyön periaatteet (ERYICA) 1. Monialainen nuorisotiedotus- ja neuvontatyö suuntaus - nuorisotiedotuspiste, nuorisotiedotuskeskus jne. - nuorisotyölliset menetelmät - nuorisotyöntekijät (nuoriso-ohjaaja vakanssinimikkeenä) 2. Monialaisessa nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä on kehittynyt nuorten osallisuutta nuorisotiedotustyöhön painottavia työmenetelmiä - ERYICA suosittelee: nuorten osallistuminen nuorisotiedotustyöhön - OPM:n yleiskirje 14/300/ EU:n valkoinen kirja EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet 3. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu suuntaus - Tietopalvelusuuntautuneisuus - Tietopalveluohjaaja (vakanssinimikkeenä) Mitä kansalliselta koordinaatiolta ja tuelta odotan? Työmuodon laadullinen kehittäminen Koulutus - Työmuodon 5 ov osaksi nuorisotyön opintoja, sosionomin? - Yhtenäisten sisältökriteerien luominen koulutukselle, nyt osa toteuttaa ERYICA:n mukaisia sovelluksia, osa omiaan. 10

11 Nuorisotiedotustyön eurooppalaiset periaatteet (ERYICA, 2005) - käännös suomeksi, huolehtiminen, että uudet päivitetyt periaatteet soveltuvat käytännön työssä - Jokainen paikallinen nuorisotiedotuspalvelu allekirjoittaisi nuti-periaatteet, ja näin sitoutuisi laadun tarkkailuun työssään. Tämä voisi olla edellytyksenä, että saa käyttää nuorisotiedotusja neuvontakeskus, piste ym. nimenään Kansallisen perehdyttämisen huolehtiminen työmuotoon liittyen - Paljon uusia palveluita aloitettu ja aluillaan, vanhoissa työntekijät vaihtuvat jne. * Jokaisella nuorella on oikeus tasalaatuiseen tietoon, riippumatta välineestä, minkä kautta tieto annetaan tai tiedon antajasta. * Mitä, jos työntekijä antaa väärää tietoa ja nuorelle aiheutuu siitä hankaluuksia? (hakuajat, laki ym.) Nuorisotiedotusverkoston sisäisen yhteistyön kehittäminen Yhteiset kehittämishankkeet - On olemassa EU ja kansallista rahaa, minkä avulla voisi yhdessä kehittää palveluja nuorille. - Seminaarit, opintomatkat, bilateraalinen yhteistyö jne. työntekijöille - Vuosittaiset kehittämispäivät Kansallinen yleistietopaketti aloittelevalle nuorisotiedotuspalvelulle - Nyt kaikki keräävät kaiken tiedon, voisi olla olemassa aloittelevan peruspaketti Osoitelistaus: esim. tietoteemoittain, mitä materiaalia (esite, kirja jne.) ja mistä tilataan jne. (alkanut Nuti-verkoston sisäisen INTRAn perustaminen nuorisotiedotustyön ammattilaisille osaamisen kehittäminen ym. *** Miten tuen tarve eroaa jo nuorisotiedotuspalveluissa työskentelevien ja uusia nuorisotiedotustyömuotoja käynnistävien kohdalla? Miksi nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä ei tarvita kansallista koordinaatiota ja kehittämistä? - muilla nuorisotyön menetelmillä ei ole vastaavaa (avoimien ovien toiminta, etsivä työ, jne.) - jokainen nuorisotyöntekijä on nuorisotiedotustyöntekijä ajattelu. Tarvetta on (EU, OPM yleiskirje, uusi nuorisolaki) miten siis kansallinen nuorisotiedotuspalvelu toteutettaisiin? - Oma järjestö nykyisessä toimintaympäristössä on vanhentunut työtapa (tukirahoitus ja uudet hankkeet lääninhallitusten kautta) - Koordinaatio voisi olla sijoitettuna rakenteisiin: opetusministeriö, opetushallitus (Osallisuushankkeiden tapaan). Koordinaatio voisi olla lääninhallituksittain niin, että 2-3 koordinaattoria lääninhallituksissa muodostavat kansallisen nuorisotiedotustyön palvelun (alueellinen kehittämistarve ja tuki lähempänä) 11

12 Nuorisotiedottaja Maija Harakka, Nuoriso- ja kansalaisjärjestötiedotushanke, Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi Puheenvuoroni Suomen nuorisotiedotuksen kansallinen koordinaatio -työseminaarissa Oulussa Taustaa Suosituksien mukaan nuorisotiedotuspalvelujen on pyrittävä varmistamaan, että tieto on kaikkien nuorten saatavilla tasapuolisesti riippumatta heidän elinolosuhteistaan, asuinpaikastaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan. Tätä taustaa vasten on ollut hienoa olla mukana hankkeessa, joka kehittää Loimaan seutukunnan nuorisotiedotusta myös pienillä paikkakunnilla on huomattu nuorisotiedotuksen kasvanut tarve ja siihen ollaan vastaamassa. Loimaan seutukunta sijaitsee Varsinais-Suomessa Turun talousalueen kupeessa. Kuntia on yhteensä kymmenen: Alastaro, Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki ja Yläne. Asukkaita seutukunnassa on Pienissä kunnissa nuorisotyötä tehdään kiinteässä yhteistyössä esimerkiksi liikunta-, koulu- ja kulttuuritöiden kanssa. Resurssit ovat tiukoilla, mikä ei kuitenkaan ole tukahduttanut vanhojen ja uusien nuorisotyömuotojen kehitystyötä. Seutukunnallista yhteistyötä on tehty tällä saralla jo 10 vuotta. Viime marraskuussa Loimaan seutukunnassa alkoi hanke: Nuoriso- ja kansalaisjärjestötiedotus. Kehitystyötä tehdään Länsi-Suomen lääninhallituksen myöntämällä avustuksella. Hankkeen tavoite on auttaa nuoria toteuttamaan pyrkimyksiään sekä edistää nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Hankkeen aikana avataan mm. virtuaalinen tiedotuspiste internetiin, osoitteeseen Sivut aukeavat maalis-huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen sivujen sisältöä kehitetään eteenpäin yhdessä ammattilaisten, yhteistyökumppaneiden ja nuorten kanssa. Sivuille tulee mm. kysymyspalsta, jolla nuori voi kysyä apua mihin tahansa häntä mietityttävään aiheeseen. Ammattilaisten rinki vastaa kysymykseen kolmessa työpäivässä. Hankkeen avulla luodaan myös tiedonkulkukanavia kansalaisjärjestöihin. Järjestörekisteri, jota yhdistykset voivat itse päivittää, on otettu hyvin vastaan. Se avattiin vuodenvaihteesta osoitteessa Lisäksi nuorisotyötä tekeville järjestöille hankitaan sähköiset osoitteet, jolloin yhteydenpito heidän kanssaan helpottuu. Nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation järjestämisestä Suomessa Loimaan seutukunnassa on noussut seuraavanlaisia tarpeita kansallisen koordinaation tehtäviksi: 1. paikallisten/seudullisten nuorisotiedotuspalveluiden ohjaus, neuvonta ja auttaminen 2. paikallisten/seudullisten nuorisotiedotuspalveluiden laadun seuranta 3. kansainvälisten asioiden hoito ja edustustehtävät 4. alan koulutusten ja tapahtumien järjestäminen 12

13 Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasa Puheenvuorossaan Erik Häggman korosti mm. käsitteiden aukaisemista, palveluiden eriarvoisuutta, sekä esitti kannanottonsa kansalliseen koordinointiin. 1. Nuorisopolitiikka, mitä sillä tarkoitetaan - pohjana mm. EU:n valkoinen kirja - käsitteiden selventäminen: osallisuus/osallistuminen - uusi nuorisolaki, mistä on oikeasti kysymys termien auki kirjoittaminen myös laissa 2. Nuorten eriarvoiset asemat palvelujen suhteen kun kysymyksessä on lasten ja nuorten palvelut mikä on lasten ja nuorten tiedon tarve, milloin tietoa tarvitaan - tehtävä poikkihallinnollinen selvitys 3. Neuvonta liittyen nuoren elämänhallintaan - esim. koulukeskeyttäjät - paikallisella tasolla selvitettävä mallit, miten yksilön oikeus toteutuu miten nuorisopolitiikka ottaa kantaa tähän - eriarvoisuuteen liittyy, ettei nuori ole saanut oikeata tietoa oikeaan aikaan. Kansallinen koordinointi Kiinteästi nuorisotietopalvelun / -keskuksen yhteydessä, mahdollisimman lähellä käyttäjiä. Osaamiskeskus, joka - kehittää - organisoi - linkittää eri palveluita - rakentaa tietohuoltoa - koulutus- ym. tilastot yhteiseen keskitettyyn jakeluun, tarvitaan keskitettyä tietohuollon palvelua Suomi tarvitsee erillisen nuorisotiedotusstrategian 13

14 Luonnoksen esittelijä tietopalveluohjaaja Mirjami Ndiaye, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi Koulutus, ohjaus, neuvonta Tietopalveluohjaaja Mirjami Ndiaye, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu KANSALLINEN KOORDINOINTI Eryican periaatteet eettiset metodiset Kriteerit perustamisvaiheessa oleville palveluille uusille toimijoille jo olemassa oleville palveluille Kehittäminen mitä periaatteet käytännössä tarkoittavat vaikutus olemassa oleviin palveluihin nuorten ohjaus muihin Nutipalveluihin laadun tulee olla sama joka paikassa Laatu kansallisesti Euroopan laajuisesti Arviointi Kansallisella koordinoinnilla koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan avulla pystytään parantamaan alalla jo työskentelevien sekä uusien palveluiden työntekijöiden tietotaitoa, jotta palveluiden mahdollisimman hyvä laatu pystytään takaamaan tasaarvoisesti kaikille nuorille. Arviointi ja sen avulla tehtävä suunnitelmallinen kehittäminen ovat työmuodon laadulle erityisen tärkeitä. Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi , Oulu 14

15 Nuoriso-ohjaaja Mika Pietilä Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste NAPA, Kokkola Hyvät osallistujat Kiva nähdä näin runsas joukko mukana täällä yhdessä rakentamassa kansallisen koordinaation mallia Suomeen. Kommentiksi Päivi Timonen-Verman esitykseen, jossa hän mietti miksi nuorisotiedotus ei tarvitsisi koordinaatiota. Eihän muilla nuorisotyön muodoilla ole olemassa koko Euroopan kattavaa suositusta, kuten nuorisotiedotukselle. Viimeisen kuluneen vuoden aikana nuorisotiedotus on hypännyt isoja askelia eteenpäin. Jatkuvasti syntyy uusia pisteitä sekä palveluita. Olemassa olevat keskukset ja pisteet kehittävät työmuotoa ja palveluja nuorille. meillä on Suomessa läänejä, maakuntia ja seutukuntia käsittäviä nuorisotiedotuksen hankkeita, joiden toivotaan pystyvän vakiinnuttamaan toimintansa hankeajan jälkeen. Kaiken tämän saavuttamiseksi on tarvittu lukuisia tunteja, työpäiviä, viikkoja, kuukausia sekä vuosia työtä. Nuorisotiedotustyö on haastavaa, koska monelle se on uusi työkenttä. On myös vaikeaa vasta-alkajana saada kaikki tarvittavat tahot sitoutettua toimintaan mukaan yhteistyökumppaniksi. Miten me voimme jatkossa taata tämän oikeaan suuntaan menevän kehityksen jatkuvan? Kuinka voimme varmistaa, että nuoret asiakkaat saavat tasapuolisesti palveluja Suomessa? Miten takaamme laadun ja kehityksen tason säilyvän? Myös nuorisotiedotuksen koulutusmallit vaativat kehittämistä ja yhteisymmärrystä. Kuka on se joka vastaa lukuisiin kyselyihin nuorisotiedotuksesta työmuotona nuorisotyön kentällä? Mielestäni tämä kaikki on kansallisen koordinaation tehtävä. Mikä on oikea malli, toivottavasti ratkeaa tämän työseminaaripäivän aikana. Kansallisella koordinaatiolla pystyisimme myös vastaamaan "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" yhteen esille nostamaan painopiste alueeseen konkreettisesti. Antoisaa työryhmätyöskentelyä kaikille. 15

16 MUISTIO Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n tavoitteita nuorisotiedotuksen kehittämiselle Suomessa Taustaa Nuorisotiedotustyötä Suomessa on tehty runsaan 20 vuoden ajan. Jonkinlaista nuorisoneuvontaa oli esim. Helsingissä annettu jo 1950-luvun alusta lähtien, mutta yleensä varsinaisen nuorisotiedotustyön lähtölaukauksena on pidetty maamme ensimmäisen nuorisotiedotuskeskuksen Kompassin avaamista Helsingissä kesäkuussa Kansalaiskasvatuksen Keskus (KaKe, yksi Allianssin edeltäjistä) käynnisti vuonna 1987 Nuorisotiedotuksen Palvelun, jonka olennainen osa oli sähköinen Nuorisotietopankki. Nuorisotiedotuksen Palvelu jatkoi toimintaansa KaKe:ssa ja sittemmin Allianssissa vuoteen 1997 saakka. Parhaimmillaan nuorisotiedotuksen parissa oli neljä työntekijää, jotka nuorisotietopankin ylläpidon lisäksi koordinoivat myös pitkälti paikallisten pisteiden yhteistyötä. Taloudellisten resurssien vähenemisen myötä Allianssi joutui tämän jälkeen karsimaan nuorisotiedotuksen palvelutoimintaansa. Nuorisotietopankki oli teknisen kehityksen myötä siirtynyt internetpohjaiseksi, ja lopulta se yhdistettiin Nuorisotiedon taloon, jonka sisällä jatkettiin tiettyjen tietoosuuksien ylläpitoa Allison-nimikkeen alla. Varsinaista kansallista koordinaatiota laajasti ymmärrettynä ei Allianssi ole voinut enää 1990-luvun lopusta lähtien paikallisille nuorisotiedotuspisteille tarjota. Erityisen voimakkaasti nuorisotiedotus on viime vuosina kehittynyt paikallisella tasolla, ja kansallisen koordinaation tarve perustuukin erityisesti näiden hyvin pienillekin paikkakunnille syntyneiden pisteiden tarpeisiin. Allianssi on ollut mukana järjestämässä alan koulutuksia ja tapahtumia yhdessä CIMO:n ja nuorisotiedotusverkoston kanssa, mutta viime vuosina yhä enemmän vastuuta näistä on jäänyt paikallisten pisteiden harteille. Sen sijaan kansainvälisessä nuorisotiedotusyhteistyössä Allianssi on ollut aktiivisesti mukana. Olemme osallistuneet ERYICA:n toimintaan järjestön suomalaisena jäsenenä yhdessä paikallisten pisteiden edustajien kanssa, välittäneet tietoa ja mahdollisuuksia osallistua kvtapahtumiin ja koulutuksiin paikallisille toimijoille sekä osallistuneet erilaisiin nuorisotiedotuksen kv-hankkeisiin, esim. EU-portaali, valkoinen kirja, Cosmomind jne. Allianssi on myös maksanut vuosittain ERYICA:n jäsenmaksun (n euroa). Kansallisen koordinaation tarve Viimeisen parin vuoden aikana on muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen ollut selvästi nähtävissä, että nuorisotiedotuspisteitä ja palveluita syntyy runsaasti ympäri maata. Tähän on varmasti olemassa monia syitä. Monilla alueilla jo olemassa olevat pisteet ovat toimineet aktiivisesti vetureina levittäen yhdessä nuorisotyön oppilaitosten kanssa tietoa ja taitoa yhä useammille nuorisotyön ammattilaisille. Samaan aikaan on valkoisen kirjan prosessi ja opetusministeriön aktiiviset toimet vieneet työmuotoa vahvasti eteenpäin. Myös järjestömuotoinen nuorisotiedotustoiminta on monilla paikkakunnilla lähtenyt lupaavasti liikkeelle. Kun paikallisesti on ollut nähtävissä runsaastikin myönteistä kehitystä, on samaan aikaan kansallisessa yhteistyössä ollut havaittavissa pientä lamaantumista. Esim. vuonna 2004 ei järjestetty lainkaan verkoston valtakunnallista tapaamista, kun niitä aiemmin oli yleensä kahdesti vuodessa. 16

17 CIMO:n marraskuussa järjestämässä Eurodesk-seminaarissa käytiin asiasta keskustelua, ja todettiin selkeästi, että tarve kansallisen koordinaation vahvistamiselle on entistä suurempi. Allianssin näkemykset kansallisesta koordinaatiosta Allianssi tukee vahvasti nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation perustamista. Mallina voitaisiin käyttää esimerkiksi työpajayhdistystä, jossa kuntien ylläpitämät työpajat ovat perustaneet oman työmuotonsa koulutus-, tiedotus- ja kehittämispalveluja edistävän yhdistyksen, jonka jäsenmaksu on suhteellisen pieni (100 e / vuosi). Yhdistyksellä voisi olla kokopäivätoiminen työntekijä, joka järjestäisi esim. kansallisia tapahtumia, hoitaisi valtakunnallista tiedotusta, neuvoisi uusia tiedotuspalveluita suunnittelevia kuntia, pitäisi yhteyttä oppilaitoksiin ja mahdollisesti tekisi valtakunnallista tiedotusmateriaalia. Merkittäviä synergiaetuja voitaisiin saavuttaa, mikäli kyseisen koordinaattorin työpiste olisi uudessa Allianssi-talossa vuokralaisena. Allianssin rooli kansainvälisessä nuorisotiedotuksessa ERYICA:n jäsenenä sekä monien Allianssin nykyisten toimintojen (kirjasto ja tietopalvelut, Euro<26-kortti, muu kv-toiminta, nuorisovaihto jne.) fyysinen läheisyys tukisivat hyvin koordinaattorin työtä ja vahvistaisivat myös Allianssin omaa panosta nuorisotiedotustyössä. Mitään sen virallisempaa yhteyttä ei uudella yhdistyksellä ja Allianssilla välttämättä tarvitsisi olla. Kansainväliseen nuorisotiedotustoimintaan osallistuminen voisi jatkua nykyisen mallin mukaan, eli ERYICA:n vuosikokoukseen osallistuisivat yksi Allianssin edustaja sekä yksi tai useampia nuorisotiedotusverkoston edustajia. Muihin kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuisi pääsääntöisesti verkoston edustajia. Tarkemmat suunnitelmat mahdollisen koordinaattorin toimenkuvasta, työtehtävistä sekä toiminnan vaatimasta rahoituksesta syntyvät varmasti parhaiten nuorisotiedotusverkoston itsensä tekemänä. Allianssi toivoo kuitenkin, että asiassa päästään liikkeelle jo vuoden 2005 aikana. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n puolesta Jarkko Lehikoinen kv-päällikkö 17

18 Kannanotto Jyväskylän kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Jyväskylän maalaiskunnan kulttuuri-nuorisopalvelut Suomen nuorisotiedotuksen kansallinen koordinaatio, työseminaari Suomen nuorisotiedotuksen kansallinen koordinaatio Suomalaiselle nuorisotiedotukselle tarvitaan kansallinen koordinaatio. Alati monimutkaistuva yhteiskuntamme asettaa jäsenilleen yhä suurempia haasteita. Toimiakseen ja elääkseen yhteiskunnan jäsenenä kansalaisen tulee tietää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä yhteiskunnan koneistojen toiminnasta. Nuorten osuutta tiedottajina tulee vahvistaa. Kansallinen koordinaation tehtävänä olisi mm.. - luoda yhtenäisiä kansallisia linjoja ja periaatteita nuorisotiedotustyölle (Eryica huomioon ottaen) - järjestää koulutuksia ja työkokouksia - koota ja ylläpitää yhteisiä materiaaleja/tietokantoja/nettisivuja - palvella, auttaa ja ohjata paikallisia/seudullisia nuorisotiedotuspalveluita - edustaa kansainvälisesti ja kansallisesti Työkokouksen osanottajia tervehtien Esa Linna, kulttuuri-nuorisosihteeri Jyväskylän maalaiskunnan kulttuuri-nuorisopalvelut Tuija Ijäs, nuorisonohjaaja Jyväskylän kaupungin nuorisoasiainkeskus Jarno Laitinen, nuorisotyön oppisopimusopiskelija Jyväskylän kaupungin nuorisoasiainkeskus 18

19 Työryhmätyöskentelyn tulokset Työryhmä 1. ERYICA Allianssi Valitikka.fi Eurodesk Nuti-verkosto Muut toimijat Koordinoiva taho Jaosto* Virallistettu, perustuu päätökseen Nuti-strategia lähellä käytännön työtä työn tilaaja OPM kuka toimii työnantajana; OPM, lääni, osaamiskeskus? Ei järjestön sisään. Ei yhdistyspohjainen Halutaan välttää byrokratisoitumista, ei hukkua isoon organisaatioon Jaosto tukiryhmänä, mahdollisesti viisi seitsemän jäsentä Vahvuudet * suora kosketus kenttään * ei huku suureen organisaatioon Heikkoudet * Yksi henkilö koko Suomea varten haavoittuvuus Mahdollisuudet * olemassa olevat verkostot esim. nutiverkosto, Allianssi Uhat * liika politisoituminen* liian suuret odotukset Kommentteja: synergiaetuja voisi hakea Jaosto/tukiryhmä koostuu nuti-alan ammattilaisista, kentän työntekijöistä 19

20 Työryhmä 2 CIMO ALLIANSSI X X O H J A U S R Y H M Ä OPETUSMINISTERIÖ Alue koordinaattori KOORDI- NAATTORI Alue koordinaattori Alue koordinaattori Tietyn alueen nuti-keskukset Tietyn alueen nuti-keskukset Tietyn alueen nuti-keskukset P P P P P P P P P 1 henkilö 1 henkilö 1 henkilö Tämän mallin mukaan olemassa olevat nuti-pisteet jaettaisiin alueittain ja kaikista alueista yksi vastuuhenkilö kuuluisi ohjausryhmään, joka tuo terveiset koordinaattorilta ja ohjausryhmältä kaikille kentällä työskenteleville. Oheisessa mallissa on huomioitu myös tulevaisuuden näkymät, ne on merkitty katkoviivalla. Eli yhden koordinaattorin lisäksi tulevaisuudessa olisi (tämän mallin mukaan) lisäksi kolme koordinaattoria, jokaisella alueella omansa. 20

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Mika Pietilä, suunnittelija, Oulu Monday, May 10, 2010 1 Kyselyn taustaa Kyselyllä pyrittiin selvittämään nuorten tieto ja neuvontapalveluiden nykytilaa

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä,

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä, Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa Mika Pietilä, 14.04.2015 Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus - Koordinaatin toiminta ja palvelut edistävät ja tukevat kuntien, järjestöjen,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Liite 1 Perustamissuunnitelma Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Alueellisen koordinoinnin rakenne

Lisätiedot

Kansallinen nuorisotietoja neuvontapalveluiden työseminaari

Kansallinen nuorisotietoja neuvontapalveluiden työseminaari Kansallinen nuorisotietoja neuvontapalveluiden työseminaari Helsinki 29.3.2006 ja Oulu 31.3.2006 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa työskentelevien odotukset, toiveet ja tarpeet työmuodon kehittämiselle

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Georg Henrik Wrede Päivän tarjous! TAE 2014 Ei hätä ole TAE 2014 näköinen Nuorisotakuu nuorisosektorilla Me olemme hoitaneet omat työt hyvin! Nuorisolaki uudistus? Mitä

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut/nuorisopalvelut. Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut/nuorisopalvelut. Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut/nuorisopalvelut Pirjo Kovalainen 20. 8. 2013 Mikkeli Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU JOHDANTO Tämä huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Huoneentaulun tarkoituksena on antaa ohjeet verkkovastaajille vastauksen

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

10.4.2012 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi

10.4.2012 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi TUUMASTA TOIMEEN pohjana aiemmat suunnitelmat ja esitykset aiemmilta vuosilta toimintasuun nitelmat Nak 2009-2011 aloite Tuija Pohjola 2010

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä nuorisolaiksi

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

LAATUTYÖKALUJA OLLAKO VAI EIKÖ OLLA? Nuorten tieto- ja neuvontatyön laatutyökalut

LAATUTYÖKALUJA OLLAKO VAI EIKÖ OLLA? Nuorten tieto- ja neuvontatyön laatutyökalut LAATUTYÖKALUJA OLLAKO VAI EIKÖ OLLA? Nuorten tieto- ja neuvontatyön laatutyökalut Tervetuloa Järjestäjät: Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus + aluekoordinointialueet Oulun seudulta

Lisätiedot

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Ajankohtaisia teemoja, joita on pohdittava: nuorisotyön idea, kohderyhmä ja sijainti;

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Kokkola ja nuorisopalvelut

Kokkola ja nuorisopalvelut Kokkola ja nuorisopalvelut Asukkaita Kokkolassa 47 283 Ruotsinkielisiä 13% Nuorisopalvelut TA 2016: Toimintakulut 1,95me. Toimintatuotot 0,25me Henkilöstöä 27 htv (mukaan lukien etsivät 5htv ja Ohjaamo

Lisätiedot

Nuorisolain uudistusta valmistellaan

Nuorisolain uudistusta valmistellaan Katsaus toimialaan Nuorisolain uudistusta valmistellaan Valmistelussa hyödynnetään vuosittaiset toimialan seminaarit ja muut yhteiset tilaisuudet, edetään teemoittain, hyödynnetään avoimia nettikyselyjä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa Pori 17.9.2013 Pelkkä peruskoulun varassa 2010 - toiminta Kouluttamattomat (pelkkä peruskoulu) vuonna 2010 Tilanne Määrä Osuus

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Yksilöllistä mutta yhdenvertaista! Laadukasta nuorten tieto- ja neuvontatyötä Pohjanmaiden alueella

Yksilöllistä mutta yhdenvertaista! Laadukasta nuorten tieto- ja neuvontatyötä Pohjanmaiden alueella Yksilöllistä mutta yhdenvertaista! Laadukasta nuorten tieto- ja neuvontatyötä Pohjanmaiden alueella Anne-Mari Ikola, Ilmajoki 31.1.2017 Nuorten tieto- ja neuvontatyö Lähde: Fedotoff, Leppäkari & Timonen

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Opetusministeriö E-JATKOKIRJELMÄ OPM

Opetusministeriö E-JATKOKIRJELMÄ OPM Opetusministeriö EJATKOKIRJELMÄ OPM200500020 KAS Koponen Johanna 28.01.2005 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Komission tiedonanto neuvostolle Valkoisen kirj an "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet"

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 7 21/03/2011 13:10 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 27.1.2006/72 27.1.2006/72 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Nuorisolaki 27.1.2006/72

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki Anne Haavisto Nuorisolaki 72/2006 Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on nuorisolain mukaan vastuu nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. Tavoitteena on edistää nuorisolain kohderyhmään

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA

LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA Päivi Honkatukia & Lasse Siurala Nuorisotyön kehittämisverkoston koordinaatioryhmä 15.6.2010 HANKKEEN ETENEMINEN

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Suomen nuorisokeskukset Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä

Suomen nuorisokeskukset Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä Suomen nuorisokeskukset Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä Eija Pietilä 16.1.2015 Oulu Yhteiskunnallinen tehtävä Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT 2 OHJELMALLISIA LÄHTÖKOHTIA Osa toimia, joilla Suomi lunastaa Eurooppa 2020 strategian kansallisessa toimeenpanoohjelmassa

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja valtion talousarviossa 1998 (laatinut Kimmo Aaltonen, opetusministeriön nuorisoyksikkö) (tp = tilinpäätöstieto) (ta = talousarviotieto) (n. = arvio) OPETUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Maaliskuu 2015 Jaana Walldén

Nuorisolaki uudistus. Maaliskuu 2015 Jaana Walldén Nuorisolaki uudistus Maaliskuu 2015 Jaana Walldén Uudistamistarpeet ja aikataulu 2 Uudistustarpeet LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi sekä NUORAn tehtävät. Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot