Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005"

Transkriptio

1 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa Nutipalvelut Suomessa Seminaariraportti Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi

2 SISÄLLYS Esipuhe...3 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa...4 Osana suomalaista ja eurooppalaista nuorisopolitiikkaa...4 Yhteiskunnan rakenteiden vaikutus työn kehittämiselle...4 Tulevaisuuden haasteet ja näkymät...5 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa Kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen, Opetusministeriön tieto- ja neuvontapalvelustrategia lähivuosille...6 Ylitarkastaja Emma Kuusi, EU:n valkoisen kirjan nuorisopoliittiset linjaukset tiedotustoiminnan osalta...9 Osallistujien puheenvuorot...10 Suunnittelija Päivi Timonen-Verma, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Kohdennetun nuorisotyön toimisto...10 Nuorisotiedottaja Maija Harakka, Nuoriso- ja kansalaisjärjestötiedotushanke, Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi...12 Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasa...13 Tietopalveluohjaaja Mirjami Ndiaye, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu...14 Nuoriso-ohjaaja Mika Pietilä Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste NAPA, Kokkola...15 Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n tavoitteita nuorisotiedotuksen kehittämiselle Suomessa 16 Jyväskylän kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Jyväskylän maalaiskunnan kulttuurinuorisopalvelut...18 Työryhmätyöskentelyn tulokset...19 Ohjelma...28 Osallistujat...29 Nuorisotieto- ja neuvontapisteet, -keskukset ja hankkeet Suomessa Liitteet 2

3 Esipuhe Hyvät kollegat, Nuorisotiedotuksen kansallinen koordinaatio Suomessa on puhuttanut nuorisotiedotusalalla työskenteleviä jo pitkään. Vuoden 2004 marraskuussa sain verkostolta tehtäväksi lähestyä asiassa opetusministeriötä. Yhteydenoton jälkeen asia lähti etenemään. Kommenttien kerääminen kentältä joulukuun 2004 alussa oli jokseenkin vilkasta. Kommenttien avulla valmistelin kirjettä opetusministeriölle. Tapasimme, allekirjoittanut, Jaana Fedotoff (Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu) ja Kaisa Ahokas (Kanneljärven opisto), joulukuussa 2004 asian tiimoilla opetusministeriön nuorisoyksikön neuvottelevan virkamiehen Olli Saarelan. Tapaamisen yhteydessä sovimme, että nuorisotiedotuksen kansallisesta koordinoinnista järjestetään työseminaari alkuvuodesta 2005 Oulussa. Verkoston kommenttien ja Olli Saarelan tapaamisen pohjalta ministeriöön lähetettiin kirje kansallisen koordinaation tarpeesta Suomessa. Kirje toimitettiin ministeriöön tammikuussa Työseminaari nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation järjestämisestä järjestettiin suhteellisen nopealla aikataululla Oulussa keskiviikkona Nuorisotiedotuspisteiden/-palveluiden edustajien lisäksi paikalla oli opetusministeriön edustus sekä muita yhteistyötahoja. Työseminaarin ohjelma sisälsi ministeriön alustuksen kansallisesta tieto- ja neuvontapalvelustrategiasta sekä EU:n Valkoisen Kirjan nuorisotiedotuksen linjauksista sekä tietysti päivän pääaihe kansallinen koordinaatio. Verkosto ei ollut tehnyt ennakkoon esitystä mallista. Opetusministeriö toivoi avointa keskustelua asiasta työseminaarissa, jotta koko kenttä pääsisi mahdollisimman laajasti vaikuttamaan asiaan. Näin myös tapahtui. Kiitos teille osallistujille ja jatketaan hyvää yhteistyötä Mika Pietilä Erityiskiitos opetusministeriön nuorisoyksikölle taloudellisesta ja henkisestä tuesta työseminaarin järjestämisessä sekä Eryican nuorisotiedotustyön peruskirjan kääntämisestä suomenkielelle. Kiitokset myös Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin työntekijöille Mirjami Ndiayelle, Pirjo Kovalaiselle ja Sari Juntuselle innostuneesta työpanoksesta työseminaarin järjestämisessä sekä seminaarin suunnitteluun osallistuneille Jaana Fedotoffille ja Kaisa Ahokkaalle. 3

4 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa Nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelua työmuotona on Suomessa tehty aktiivisesti 80-luvulta lähtien osana kunnallisia nuorisotyöpalveluita, kunnan nuorisotoimen rahoittamana. Ensimmäisiä askelia kohti työmuotoa otettiin jo 50-luvulla Helsingissä. Nykyään Suomen nuorisotiedotusverkosto käsittää noin 30 paikallista nuorisotiedotus- ja neuvontakeskusta, alueellisia portaaleja, sähköisiä verkkopalveluita sekä viisi seudullista kehittämishanketta, joissa on mukana lähes 50 kuntaa. Kaikki palvelut ovat perustettu vastaamaan paikallisten nuorten tiedon tarpeisiin, pohjautuen useimmiten nuorten tiedontarpeista tehtyihin kyselyihin ja tutkimuksiin. Osana suomalaista ja eurooppalaista nuorisopolitiikkaa Valtakunnallisella tasolla nuorisotyö kuuluu opetusministeriön hallinnonalaan. Vuonna 1991 opetusministeriö julkisti nuorisotiedotusta koskevia suosituksia, jotka perustuivat Euroopan neuvoston nuorisoministerikonferenssin johtopäätöksiin. Näissä suosituksissa opetusministeriö rohkaisi Suomen kuntia perustamaan nuorisotiedotuskeskuksia ja nuorten tiedotuspalveluita. Merkittävänä taustavaikuttajana työmuodolle on myös Euroopan Unionin Valkoinen kirja, jossa painotetaan erityisesti nuorten oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi, nuorten omaa osallisuutta tiedontuottamiseen, vertaistiedottamiseen sekä tiedon luotettavuutta ja selkokielisyyttä. Toinen merkittävä asia suomalaiseen nuorisotiedotus- ja neuvontatyöhön on uusiutuva nuorisolaki. Nuorisolaki tulee vahvistamaan työmuodon asemaa yhtenä kunnallisena nuorisotyön peruspalveluna. Työmuodon nimeäminen laissa antaa vahvan tuen palvelujen kehittämiselle ja eri toimijoiden yhteistyölle. Laki tulee vahvistamaan myös kansallisen nuorisotiedotus- ja neuvontatyön verkostoa ja antamaan mahdollisuuden alan koulutuksen kehittämiselle. (Nuorisolaki luonnos 7, tieto- ja neuvontapalvelut). Opetusministeriö antaa taloudellista tukea Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:lle, joka edustaa suomalaisia nuorisotiedotuspalveluita Euroopan nuorisotiedotus- ja neuvonta järjestö ERYICAssa. Suomi liittyi ERYICAan vuonna 1989 ja on siitä lähtien toiminut aktiivisesti mukana järjestön toiminnassa noudattaen ERYICA:n jäsenjärjestöjen yhdessä sopimia nuorisotiedotustyön periaatteita. Allianssi sekä kansallinen Eurodesk-toimisto ovat Suomen nuorisotiedotusverkoston tärkeimmät yhteistyökumppanit. Eurodeskiä hallinnoi Euroopan Union nuoriso-ohjelman kansallinen toimisto Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO. Molemmat toimijat osallistuvat aktiivisesti kansallisiin nuorisotiedotustapaamisiin, joita on pyritty järjestämään kaksi kertaa vuodessa eri teemoihin liittyen. Eri toimijoiden hyvän yhteistyön tavoite on, että nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelut ovat kaikkien nuorten saatavilla sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. Yhteiskunnan rakenteiden vaikutus työn kehittämiselle Erityispiirteenä suomalaisessa nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä ovat kaupunkien suhteellisen pienet asukasmäärät, pitkät välimatkat ja suuri määrä syrjäseudulla asuvia nuoria kaukana muista nuorille suunnatuista palveluista. Ehkä juuri näistä syistä Suomen nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelujen tuottajat ovat lähteneet kehittämään paikallisia ja seudullisia verkkopalveluita, 4

5 joista nuoret löytävät tietoa eri aihealueista ja missä heillä on myös mahdollisuus kysyä sähköpostitse. Keskittämällä palveluja seudullisesti voidaan resurssit yhdistämällä tarjota laadukkaat ja kattavat nuorisotiedotuspalvelut. Toinen erityispiirre on suomalaisen yhteiskunnan nuorille suunnatut muut palvelut kuten ammatinvalinnanohjaus, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus- ja työllisyyspalvelut ja tuet sekä harrastus- ja vapaa-ajanviettopalvelut. Tämän johdosta nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelut keskittyvät enemmän yleiseen nuorisotiedotustyöhön eli tietojen, opastuksen ja neuvonnan antamiseen käyttäjien esittämiin kysymyksiin. Vain muutamat keskukset tarjoavat myös erityisiä neuvontapalveluita kuten asumiseen ja työllisyyteen liittyvää neuvontaa. Tulevaisuuden haasteet ja näkymät Yksi tärkeimmistä haasteista Suomen nuorisotiedotus- ja neuvontatyön kehittämiselle on kansallisen koordinoinnin mallin ja tahon ratkaiseminen. Pohjatyö on jo aloitettu parhaimman mallin löytämiselle yhteistyössä opetusministeriön ja nuorisotiedotusverkoston kanssa. Ymmärrys koordinoinnin tärkeydestä on yhteinen. Opetusministeriön henkinen ja taloudellinen tuki ovat työmuodon kehittämiselle ratkaisevia elementtejä yhä edelleen. Vaikka suurin osa palveluista on kuntien rahoittamia, nykyään yhä useampi perusteilla oleva keskus tai verkkopalvelu hakee avustuksia lääneiltä, opetusministeriötä, Euroopan Sosiaalirahastolta tai maakuntarahastoista. Rahoitusta on myönnetty erityisesti uusiin paikallisiin ja seudullisiin nuorisotiedotushankkeisiin. Nuorisotiedotus- ja neuvontatyö on saamassa yhä suurempaa roolia nuorten sosiaalisen kasvun vahvistajana ja nuorten osallisuuden tukijana nuoria koskevissa asioissa. Myös nuorten osallistuminen nuorisotiedotuspalveluihin on kasvamassa. Suomalainen nuorisotiedotus- ja neuvontatyö elää tällä hetkellä noususuhdanteessa. Jaana Fedotoff Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden päällikkö Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu Lähde: Näkökulmia nuorisotiedotus- ja neuvontatyöhön. Toim. Päivi Timonen-Verma ja Jaana Fedotoff, Helsinki. 5

6 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa Aihe: Nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation järjestäminen Nuorisotiedotuspisteiden/-palveluiden edustajien lisäksi työseminaariin osallistuivat Kimmo Aaltonen ja Emma Kuusi opetusministeriöstä sekä nuorten verkkodemokratiahanke Valtikan edustaja (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry), Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOsta Eurodesk edustaja sekä läänien nuorisotyöstä vastaavia tarkastajia. Ohjelma sisälsi ministeriön alustuksen kansallisesta tieto- ja neuvontapalvelustrategiasta sekä EU:n Valkoisen Kirjan nuorisotiedotuksen linjauksista sekä tietysti päivän pääaiheen kansallinen koordinaatio, jota työstettiin viidessä työryhmässä. Suomen opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto / Nuorisoyksikkö. Kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen, Opetusministeriön tieto- ja neuvontapalvelustrategia lähivuosille Kimmo Aaltonen esitteli opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille Kuntien nuorisotyön valtionosuutta säätelevä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki uudistetaan samassa aikataulussa nuorisotyölain kanssa siten, että uudet lait tulevat voimaan vuoden 2006 alussa. Valtionosuuksien ohella kuntien nuorisotyötä tuetaan kohdennetuilla valtionavustuksilla, jotka liittyvät uudessa nuorisolaissa määriteltävien nuorisotyön peruspalvelujen tuottamiseen kunnissa. Kohdennettuja määrärahoja ovat muun muassa nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen liittyvät määrärahat. Nuorison tieto- ja neuvontapalvelut, verkkomediat ja tietohuolto Nuorison tieto- ja neuvontapalveluja kehitetään siten, että ne ovat kaikkien nuorten saavutettavissa. Nuorisotoimessa kehitetään erityisesti informaatioteknologiaan perustuvia nuorisotiedotuksen ja tietohuollon järjestelmiä unohtamatta henkilökohtaisen neuvonnan merkitystä. Nuorisoasiain neuvottelukunnan vastuulla olevaa indikaattorijärjestelmää hyödynnetään toimialan arvioinnissa ja kehittämisessä ja Nuorisobarometrin kehittämisessä otetaan huomioon hallitusohjelmaan liittyvän yrittäjyysohjelman ja kansalaisvaikuttamisen seurantapiirteet. Erityisesti nuorten omaa tiedotustuotantoa tuetaan. (OPM, 2005:4 toiminta- ja taloussuunnitelma ) Uusi nuorisolaki, luonnos: 4 Nuorisopolitiikan kehittämisohjelma Valtioneuvosto hyväksyy nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Kehittämisohjelmassa esitetään valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet sekä tuetaan nuorisopoliittista ohjelmatyötä lääneissä ja kunnissa. Kehittämisohjelma valmistellaan opetusministeriössä yhteistyössä asianomaisten muiden ministeriöiden kanssa ja valmistelussa tulee kuulla nuorisotyön sekä -politiikan keskeisiä tahoja. Kehittämisohjelman hyväksymisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 6

7 7 Nuorisotyön ja -politiikan toteuttaminen Paikallisella tasolla nuorisotyöstä ja -politiikasta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorten yhteisöt. Kunnan nuorisotyöhön kuuluvat nuorten ohjaus, toimintatilojen ja - mahdollisuuksien järjestäminen, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorille tulee varata mahdollisuuksia osallistua paikallista nuorisotyötä sekä nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. 12 Muut valtionavustukset Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa palvelevaan nuorisotutkimukseen sekä kansainväliseen nuorisoyhteistyöhön ja nuorisotyön kehittämistoimintaan. 7

8 Nuorisotieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen rakenne (Luonnos Kimmo Aaltonen, OPM) Kansallinen koordinaatio pppppppppppppppppp Työvaliokunta Allianssi Valtikka Eryica CIMO Eurodesk ERYICA Pisteet A ja keskukset B Euroopan neuvosto X C EU:n valkoinen kirja X X X X X X X Kansallinen työryhmä *OPM Alueelliset verkostot esim. läänien verkostot - Opetusministeriöllä mahdollisuus tukea taloudellisesti kansallista koordinointitahon palkkaus yms. kustannuksia - Palvelujen hajasijoittaminen alueelliset toimijat koordinaattori voidaan sijoittaa johonkin alueelliseen keskukseen tutkimukset nuorten elinoloista, indikaattoreista tulisi saada yhdeksi paketiksi ja tieto hyödylliseen käyttöön palvelujen kehittämiseksi myös alueellisesti. 8

9 Suomen opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta ja nuorisopolitiikan osasto / Nuorisoyksikkö Ylitarkastaja Emma Kuusi, EU:n valkoisen kirjan nuorisopoliittiset linjaukset tiedotustoiminnan osalta Komission ehdottama nuorisopoliittinen strategia Prioriteetit: - nuorten osallistuminen, nuorisotiedotus, nuorten vapaaehtoistyö, nuorisotutkimus Komissio hyväksyy ehdotukset toimeenpannaan kansallisesti raportointi komissioon nuorisonäkökulman huomioon ottaminen myös muilla sektoreilla Komission tiedonanto neuvostolle Bryssel KOM (20039) Valkoisen kirjan EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet seuranta Ehdotus nuorten osallistumisesta ja heille tiedottamista koskeviksi yhteisiksi tavoitteiksi nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyönpuitteista annetun neuvoston päätöslauselman pohjalta. Yhteiset tavoitteet: parannetaan nuorten tiedonsaantimahdollisuuksia lisätään laadukasta nuorisotiedotusta vahvistetaan nuorten osallistumista nuorisotiedotukseen Lisäksi huomioitavia seikkoja Euroopan neuvoston suositukset ja yhteistyö ERYICAn kanssa. Nuorisotieto- ja neuvontapalveluille laillinen asema Uusiutuva nuorisolaki 4 nuorisopolitiikan kehittämisohjelma eri ministeriöt, jotka toimivat lasten ja nuorten elinoloasioiden kanssa tulisi sitouttaa kehittämiseen myös taloudellisesti Kuntien lapsi- ja nuorisopoliittiset ohjelmat mitä pitävät sisällään mikä on nuorisotyön rooli lapsi- ja nuorisopoliittisissa ohjelmissa maahanmuuttajakysymys nuorisotiedotuspalveluissa opetus- ja kulttuuritoimien budjettiin merkittyä rahaa maahanmuuttajanuorten pääluvun mukaan 9

10 Osallistujien puheenvuorot Suunnittelija Päivi Timonen-Verma, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Kohdennetun nuorisotyön toimisto Subjektiivisia mietteitä nuorisotiedotus- ja -neuvontatyöstä 2005 OPM yleiskirje 14/300/2004, EU:n nuorisopolitiikan tavoitteiden toteuttaminen Suomessa: Tavoitteet: parannetaan nuorten tiedonsaantimahdollisuuksia lisätään laadukasta nuorisotiedotusta vahvistetaan nuorten osallistumista nuorisotiedotustoimintaan Toimenpiteet: kehitetään tietopalveluja nuorille, hyödynnetään uuden teknologian mahdollisuuksia tarjotaan nuorille valmiuksia tiedon kriittiseen seulontaan ja arviointiin kannustetaan nuoria osallistumaan heille suunnatun tiedon valmistukseen, levitykseen ja neuvontaan (mm. nuorisotiedotuskeskuksissa, kouluissa, järjestöissä ja tiedotusvälineissä). Nuorisotiedotus- ja neuvontatyön suuntautuminen 2005 Nuorisotiedotus- ja neuvontapalveluiden tarjonnassa on havaittavissa 3 eri suuntausta, missä kaikissa keskeisenä eurooppalaiset nuorisotiedotustyön periaatteet (ERYICA) 1. Monialainen nuorisotiedotus- ja neuvontatyö suuntaus - nuorisotiedotuspiste, nuorisotiedotuskeskus jne. - nuorisotyölliset menetelmät - nuorisotyöntekijät (nuoriso-ohjaaja vakanssinimikkeenä) 2. Monialaisessa nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä on kehittynyt nuorten osallisuutta nuorisotiedotustyöhön painottavia työmenetelmiä - ERYICA suosittelee: nuorten osallistuminen nuorisotiedotustyöhön - OPM:n yleiskirje 14/300/ EU:n valkoinen kirja EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet 3. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu suuntaus - Tietopalvelusuuntautuneisuus - Tietopalveluohjaaja (vakanssinimikkeenä) Mitä kansalliselta koordinaatiolta ja tuelta odotan? Työmuodon laadullinen kehittäminen Koulutus - Työmuodon 5 ov osaksi nuorisotyön opintoja, sosionomin? - Yhtenäisten sisältökriteerien luominen koulutukselle, nyt osa toteuttaa ERYICA:n mukaisia sovelluksia, osa omiaan. 10

11 Nuorisotiedotustyön eurooppalaiset periaatteet (ERYICA, 2005) - käännös suomeksi, huolehtiminen, että uudet päivitetyt periaatteet soveltuvat käytännön työssä - Jokainen paikallinen nuorisotiedotuspalvelu allekirjoittaisi nuti-periaatteet, ja näin sitoutuisi laadun tarkkailuun työssään. Tämä voisi olla edellytyksenä, että saa käyttää nuorisotiedotusja neuvontakeskus, piste ym. nimenään Kansallisen perehdyttämisen huolehtiminen työmuotoon liittyen - Paljon uusia palveluita aloitettu ja aluillaan, vanhoissa työntekijät vaihtuvat jne. * Jokaisella nuorella on oikeus tasalaatuiseen tietoon, riippumatta välineestä, minkä kautta tieto annetaan tai tiedon antajasta. * Mitä, jos työntekijä antaa väärää tietoa ja nuorelle aiheutuu siitä hankaluuksia? (hakuajat, laki ym.) Nuorisotiedotusverkoston sisäisen yhteistyön kehittäminen Yhteiset kehittämishankkeet - On olemassa EU ja kansallista rahaa, minkä avulla voisi yhdessä kehittää palveluja nuorille. - Seminaarit, opintomatkat, bilateraalinen yhteistyö jne. työntekijöille - Vuosittaiset kehittämispäivät Kansallinen yleistietopaketti aloittelevalle nuorisotiedotuspalvelulle - Nyt kaikki keräävät kaiken tiedon, voisi olla olemassa aloittelevan peruspaketti Osoitelistaus: esim. tietoteemoittain, mitä materiaalia (esite, kirja jne.) ja mistä tilataan jne. (alkanut Nuti-verkoston sisäisen INTRAn perustaminen nuorisotiedotustyön ammattilaisille osaamisen kehittäminen ym. *** Miten tuen tarve eroaa jo nuorisotiedotuspalveluissa työskentelevien ja uusia nuorisotiedotustyömuotoja käynnistävien kohdalla? Miksi nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä ei tarvita kansallista koordinaatiota ja kehittämistä? - muilla nuorisotyön menetelmillä ei ole vastaavaa (avoimien ovien toiminta, etsivä työ, jne.) - jokainen nuorisotyöntekijä on nuorisotiedotustyöntekijä ajattelu. Tarvetta on (EU, OPM yleiskirje, uusi nuorisolaki) miten siis kansallinen nuorisotiedotuspalvelu toteutettaisiin? - Oma järjestö nykyisessä toimintaympäristössä on vanhentunut työtapa (tukirahoitus ja uudet hankkeet lääninhallitusten kautta) - Koordinaatio voisi olla sijoitettuna rakenteisiin: opetusministeriö, opetushallitus (Osallisuushankkeiden tapaan). Koordinaatio voisi olla lääninhallituksittain niin, että 2-3 koordinaattoria lääninhallituksissa muodostavat kansallisen nuorisotiedotustyön palvelun (alueellinen kehittämistarve ja tuki lähempänä) 11

12 Nuorisotiedottaja Maija Harakka, Nuoriso- ja kansalaisjärjestötiedotushanke, Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi Puheenvuoroni Suomen nuorisotiedotuksen kansallinen koordinaatio -työseminaarissa Oulussa Taustaa Suosituksien mukaan nuorisotiedotuspalvelujen on pyrittävä varmistamaan, että tieto on kaikkien nuorten saatavilla tasapuolisesti riippumatta heidän elinolosuhteistaan, asuinpaikastaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan. Tätä taustaa vasten on ollut hienoa olla mukana hankkeessa, joka kehittää Loimaan seutukunnan nuorisotiedotusta myös pienillä paikkakunnilla on huomattu nuorisotiedotuksen kasvanut tarve ja siihen ollaan vastaamassa. Loimaan seutukunta sijaitsee Varsinais-Suomessa Turun talousalueen kupeessa. Kuntia on yhteensä kymmenen: Alastaro, Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki ja Yläne. Asukkaita seutukunnassa on Pienissä kunnissa nuorisotyötä tehdään kiinteässä yhteistyössä esimerkiksi liikunta-, koulu- ja kulttuuritöiden kanssa. Resurssit ovat tiukoilla, mikä ei kuitenkaan ole tukahduttanut vanhojen ja uusien nuorisotyömuotojen kehitystyötä. Seutukunnallista yhteistyötä on tehty tällä saralla jo 10 vuotta. Viime marraskuussa Loimaan seutukunnassa alkoi hanke: Nuoriso- ja kansalaisjärjestötiedotus. Kehitystyötä tehdään Länsi-Suomen lääninhallituksen myöntämällä avustuksella. Hankkeen tavoite on auttaa nuoria toteuttamaan pyrkimyksiään sekä edistää nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Hankkeen aikana avataan mm. virtuaalinen tiedotuspiste internetiin, osoitteeseen Sivut aukeavat maalis-huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen sivujen sisältöä kehitetään eteenpäin yhdessä ammattilaisten, yhteistyökumppaneiden ja nuorten kanssa. Sivuille tulee mm. kysymyspalsta, jolla nuori voi kysyä apua mihin tahansa häntä mietityttävään aiheeseen. Ammattilaisten rinki vastaa kysymykseen kolmessa työpäivässä. Hankkeen avulla luodaan myös tiedonkulkukanavia kansalaisjärjestöihin. Järjestörekisteri, jota yhdistykset voivat itse päivittää, on otettu hyvin vastaan. Se avattiin vuodenvaihteesta osoitteessa Lisäksi nuorisotyötä tekeville järjestöille hankitaan sähköiset osoitteet, jolloin yhteydenpito heidän kanssaan helpottuu. Nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation järjestämisestä Suomessa Loimaan seutukunnassa on noussut seuraavanlaisia tarpeita kansallisen koordinaation tehtäviksi: 1. paikallisten/seudullisten nuorisotiedotuspalveluiden ohjaus, neuvonta ja auttaminen 2. paikallisten/seudullisten nuorisotiedotuspalveluiden laadun seuranta 3. kansainvälisten asioiden hoito ja edustustehtävät 4. alan koulutusten ja tapahtumien järjestäminen 12

13 Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasa Puheenvuorossaan Erik Häggman korosti mm. käsitteiden aukaisemista, palveluiden eriarvoisuutta, sekä esitti kannanottonsa kansalliseen koordinointiin. 1. Nuorisopolitiikka, mitä sillä tarkoitetaan - pohjana mm. EU:n valkoinen kirja - käsitteiden selventäminen: osallisuus/osallistuminen - uusi nuorisolaki, mistä on oikeasti kysymys termien auki kirjoittaminen myös laissa 2. Nuorten eriarvoiset asemat palvelujen suhteen kun kysymyksessä on lasten ja nuorten palvelut mikä on lasten ja nuorten tiedon tarve, milloin tietoa tarvitaan - tehtävä poikkihallinnollinen selvitys 3. Neuvonta liittyen nuoren elämänhallintaan - esim. koulukeskeyttäjät - paikallisella tasolla selvitettävä mallit, miten yksilön oikeus toteutuu miten nuorisopolitiikka ottaa kantaa tähän - eriarvoisuuteen liittyy, ettei nuori ole saanut oikeata tietoa oikeaan aikaan. Kansallinen koordinointi Kiinteästi nuorisotietopalvelun / -keskuksen yhteydessä, mahdollisimman lähellä käyttäjiä. Osaamiskeskus, joka - kehittää - organisoi - linkittää eri palveluita - rakentaa tietohuoltoa - koulutus- ym. tilastot yhteiseen keskitettyyn jakeluun, tarvitaan keskitettyä tietohuollon palvelua Suomi tarvitsee erillisen nuorisotiedotusstrategian 13

14 Luonnoksen esittelijä tietopalveluohjaaja Mirjami Ndiaye, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi Koulutus, ohjaus, neuvonta Tietopalveluohjaaja Mirjami Ndiaye, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu KANSALLINEN KOORDINOINTI Eryican periaatteet eettiset metodiset Kriteerit perustamisvaiheessa oleville palveluille uusille toimijoille jo olemassa oleville palveluille Kehittäminen mitä periaatteet käytännössä tarkoittavat vaikutus olemassa oleviin palveluihin nuorten ohjaus muihin Nutipalveluihin laadun tulee olla sama joka paikassa Laatu kansallisesti Euroopan laajuisesti Arviointi Kansallisella koordinoinnilla koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan avulla pystytään parantamaan alalla jo työskentelevien sekä uusien palveluiden työntekijöiden tietotaitoa, jotta palveluiden mahdollisimman hyvä laatu pystytään takaamaan tasaarvoisesti kaikille nuorille. Arviointi ja sen avulla tehtävä suunnitelmallinen kehittäminen ovat työmuodon laadulle erityisen tärkeitä. Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi , Oulu 14

15 Nuoriso-ohjaaja Mika Pietilä Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste NAPA, Kokkola Hyvät osallistujat Kiva nähdä näin runsas joukko mukana täällä yhdessä rakentamassa kansallisen koordinaation mallia Suomeen. Kommentiksi Päivi Timonen-Verman esitykseen, jossa hän mietti miksi nuorisotiedotus ei tarvitsisi koordinaatiota. Eihän muilla nuorisotyön muodoilla ole olemassa koko Euroopan kattavaa suositusta, kuten nuorisotiedotukselle. Viimeisen kuluneen vuoden aikana nuorisotiedotus on hypännyt isoja askelia eteenpäin. Jatkuvasti syntyy uusia pisteitä sekä palveluita. Olemassa olevat keskukset ja pisteet kehittävät työmuotoa ja palveluja nuorille. meillä on Suomessa läänejä, maakuntia ja seutukuntia käsittäviä nuorisotiedotuksen hankkeita, joiden toivotaan pystyvän vakiinnuttamaan toimintansa hankeajan jälkeen. Kaiken tämän saavuttamiseksi on tarvittu lukuisia tunteja, työpäiviä, viikkoja, kuukausia sekä vuosia työtä. Nuorisotiedotustyö on haastavaa, koska monelle se on uusi työkenttä. On myös vaikeaa vasta-alkajana saada kaikki tarvittavat tahot sitoutettua toimintaan mukaan yhteistyökumppaniksi. Miten me voimme jatkossa taata tämän oikeaan suuntaan menevän kehityksen jatkuvan? Kuinka voimme varmistaa, että nuoret asiakkaat saavat tasapuolisesti palveluja Suomessa? Miten takaamme laadun ja kehityksen tason säilyvän? Myös nuorisotiedotuksen koulutusmallit vaativat kehittämistä ja yhteisymmärrystä. Kuka on se joka vastaa lukuisiin kyselyihin nuorisotiedotuksesta työmuotona nuorisotyön kentällä? Mielestäni tämä kaikki on kansallisen koordinaation tehtävä. Mikä on oikea malli, toivottavasti ratkeaa tämän työseminaaripäivän aikana. Kansallisella koordinaatiolla pystyisimme myös vastaamaan "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" yhteen esille nostamaan painopiste alueeseen konkreettisesti. Antoisaa työryhmätyöskentelyä kaikille. 15

16 MUISTIO Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n tavoitteita nuorisotiedotuksen kehittämiselle Suomessa Taustaa Nuorisotiedotustyötä Suomessa on tehty runsaan 20 vuoden ajan. Jonkinlaista nuorisoneuvontaa oli esim. Helsingissä annettu jo 1950-luvun alusta lähtien, mutta yleensä varsinaisen nuorisotiedotustyön lähtölaukauksena on pidetty maamme ensimmäisen nuorisotiedotuskeskuksen Kompassin avaamista Helsingissä kesäkuussa Kansalaiskasvatuksen Keskus (KaKe, yksi Allianssin edeltäjistä) käynnisti vuonna 1987 Nuorisotiedotuksen Palvelun, jonka olennainen osa oli sähköinen Nuorisotietopankki. Nuorisotiedotuksen Palvelu jatkoi toimintaansa KaKe:ssa ja sittemmin Allianssissa vuoteen 1997 saakka. Parhaimmillaan nuorisotiedotuksen parissa oli neljä työntekijää, jotka nuorisotietopankin ylläpidon lisäksi koordinoivat myös pitkälti paikallisten pisteiden yhteistyötä. Taloudellisten resurssien vähenemisen myötä Allianssi joutui tämän jälkeen karsimaan nuorisotiedotuksen palvelutoimintaansa. Nuorisotietopankki oli teknisen kehityksen myötä siirtynyt internetpohjaiseksi, ja lopulta se yhdistettiin Nuorisotiedon taloon, jonka sisällä jatkettiin tiettyjen tietoosuuksien ylläpitoa Allison-nimikkeen alla. Varsinaista kansallista koordinaatiota laajasti ymmärrettynä ei Allianssi ole voinut enää 1990-luvun lopusta lähtien paikallisille nuorisotiedotuspisteille tarjota. Erityisen voimakkaasti nuorisotiedotus on viime vuosina kehittynyt paikallisella tasolla, ja kansallisen koordinaation tarve perustuukin erityisesti näiden hyvin pienillekin paikkakunnille syntyneiden pisteiden tarpeisiin. Allianssi on ollut mukana järjestämässä alan koulutuksia ja tapahtumia yhdessä CIMO:n ja nuorisotiedotusverkoston kanssa, mutta viime vuosina yhä enemmän vastuuta näistä on jäänyt paikallisten pisteiden harteille. Sen sijaan kansainvälisessä nuorisotiedotusyhteistyössä Allianssi on ollut aktiivisesti mukana. Olemme osallistuneet ERYICA:n toimintaan järjestön suomalaisena jäsenenä yhdessä paikallisten pisteiden edustajien kanssa, välittäneet tietoa ja mahdollisuuksia osallistua kvtapahtumiin ja koulutuksiin paikallisille toimijoille sekä osallistuneet erilaisiin nuorisotiedotuksen kv-hankkeisiin, esim. EU-portaali, valkoinen kirja, Cosmomind jne. Allianssi on myös maksanut vuosittain ERYICA:n jäsenmaksun (n euroa). Kansallisen koordinaation tarve Viimeisen parin vuoden aikana on muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen ollut selvästi nähtävissä, että nuorisotiedotuspisteitä ja palveluita syntyy runsaasti ympäri maata. Tähän on varmasti olemassa monia syitä. Monilla alueilla jo olemassa olevat pisteet ovat toimineet aktiivisesti vetureina levittäen yhdessä nuorisotyön oppilaitosten kanssa tietoa ja taitoa yhä useammille nuorisotyön ammattilaisille. Samaan aikaan on valkoisen kirjan prosessi ja opetusministeriön aktiiviset toimet vieneet työmuotoa vahvasti eteenpäin. Myös järjestömuotoinen nuorisotiedotustoiminta on monilla paikkakunnilla lähtenyt lupaavasti liikkeelle. Kun paikallisesti on ollut nähtävissä runsaastikin myönteistä kehitystä, on samaan aikaan kansallisessa yhteistyössä ollut havaittavissa pientä lamaantumista. Esim. vuonna 2004 ei järjestetty lainkaan verkoston valtakunnallista tapaamista, kun niitä aiemmin oli yleensä kahdesti vuodessa. 16

17 CIMO:n marraskuussa järjestämässä Eurodesk-seminaarissa käytiin asiasta keskustelua, ja todettiin selkeästi, että tarve kansallisen koordinaation vahvistamiselle on entistä suurempi. Allianssin näkemykset kansallisesta koordinaatiosta Allianssi tukee vahvasti nuorisotiedotuksen kansallisen koordinaation perustamista. Mallina voitaisiin käyttää esimerkiksi työpajayhdistystä, jossa kuntien ylläpitämät työpajat ovat perustaneet oman työmuotonsa koulutus-, tiedotus- ja kehittämispalveluja edistävän yhdistyksen, jonka jäsenmaksu on suhteellisen pieni (100 e / vuosi). Yhdistyksellä voisi olla kokopäivätoiminen työntekijä, joka järjestäisi esim. kansallisia tapahtumia, hoitaisi valtakunnallista tiedotusta, neuvoisi uusia tiedotuspalveluita suunnittelevia kuntia, pitäisi yhteyttä oppilaitoksiin ja mahdollisesti tekisi valtakunnallista tiedotusmateriaalia. Merkittäviä synergiaetuja voitaisiin saavuttaa, mikäli kyseisen koordinaattorin työpiste olisi uudessa Allianssi-talossa vuokralaisena. Allianssin rooli kansainvälisessä nuorisotiedotuksessa ERYICA:n jäsenenä sekä monien Allianssin nykyisten toimintojen (kirjasto ja tietopalvelut, Euro<26-kortti, muu kv-toiminta, nuorisovaihto jne.) fyysinen läheisyys tukisivat hyvin koordinaattorin työtä ja vahvistaisivat myös Allianssin omaa panosta nuorisotiedotustyössä. Mitään sen virallisempaa yhteyttä ei uudella yhdistyksellä ja Allianssilla välttämättä tarvitsisi olla. Kansainväliseen nuorisotiedotustoimintaan osallistuminen voisi jatkua nykyisen mallin mukaan, eli ERYICA:n vuosikokoukseen osallistuisivat yksi Allianssin edustaja sekä yksi tai useampia nuorisotiedotusverkoston edustajia. Muihin kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuisi pääsääntöisesti verkoston edustajia. Tarkemmat suunnitelmat mahdollisen koordinaattorin toimenkuvasta, työtehtävistä sekä toiminnan vaatimasta rahoituksesta syntyvät varmasti parhaiten nuorisotiedotusverkoston itsensä tekemänä. Allianssi toivoo kuitenkin, että asiassa päästään liikkeelle jo vuoden 2005 aikana. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n puolesta Jarkko Lehikoinen kv-päällikkö 17

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu?

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? Piia Harala - Jenni Id Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma,

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Petri Cederlöf HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU NUORISOTOIMET RAKENNEMUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ Selvitys kunnallisen nuorisotyön asemasta ja haasteista kunta- ja palvelurakenteen uudistuksessa, sekä Humanistisen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön työstä. Anne Puuronen

Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön työstä. Anne Puuronen Etsivän katse Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön työstä Anne Puuronen Etsivän katse Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen näkökulmia käytännön

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot