LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA"

Transkriptio

1 LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA Päivi Honkatukia & Lasse Siurala Nuorisotyön kehittämisverkoston koordinaatioryhmä

2 HANKKEEN ETENEMINEN Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen politiikkariihen kannanotto: lapsi ja nuorisopolitiikan koordinaatiota vahvistettava valtionhallinnossa ja kunnissa Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman ministeriryhmän päätös: OPM asettaa työryhmän, joka tekee selvityksen hallinnon kehittämisestä niin, että se tukee hyvinvointia varhaislapsuudesta työelämään OPM:n selvitysryhmä, pj. Georg Henrik Wrede, sillä ohjausryhmä, jonka pj. Marcus Rantala (jäsenet 6 valtiosihteeriä+ Aula) selvitystyötä avustava selvitystyöryhmä: lastensuojelulain ja nuorisolain välisen suhteen kehittäminen ehdotus Tavoite: elokuu 2010 budjettiriiheen esitys selvitysryhmältä (8.6. selvitysryhmä, ohjausryhmä) Esitys esiin hallitusneuvotteluissa keväällä 2011?

3 ALATYÖRYHMÄN MIETINTÖ : TEHTÄVÄNASETTELU Tehtävänä tuottaa esitys selvitystyöryhmälle lastensuojelulain (417/2007) ja nuorisolain (72/2006) välisen suhteen kehittämisestä niin, että vahvistetaan lastensuojelulain 12 :ssä tarkoitettujen hyvivointisuunnitelmien ja nuorisolain 4 :n mukaisen lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuorovaikutusta, edistetään lapsivaikutusten arviointia [ ] sekä kehitetään lastensuojelulain ja nuorisolain yleisten kuulemisvelvoitteiden sääntelyä (s. 8)

4 MIETINNÖN TOIMENPIDE EHDOTUKSET 1) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta tulevien hallitusten strategia asiakirjojen (HSA) erityisseurantaan 2) Asetetaan lapsi, nuoriso ja perhepoliittinen ministerityöryhmä + valmistelutyöryhmä 3) Kuntien kannustaminen elämänkaariajattelun mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen järjestämiseen 4) Sovitetaan yhteen ja uudistetaan lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa ja kunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa koskeva lainsäädäntö

5 TOIMENPIDE EHDOTUKSET, JATKUU 5) Perustetaan laaja alainen lasten ja nuorten hyvinvoinnin neuvottelukunta 6) Perustetaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin neuvottelukunnan sihteeristö 7) Varmistetaan lasten ja nuorten hyvinvointia koskevien tilastojen ja tutkimuksen tuottaminen 8) Täsmennetään lainsäädäntöä koskien lasten ja nuorten osallistumis ja vaikutusmahdollisuuksia 9) Lisätään lainsäädäntöön säännös lapsivaikutusten arvioinnista

6 WREDE NTS:N HALLITUKSESSA Hankkeella kaksi isoa tavoitetta 1) luoda paikka, jossa voidaan keskustella lapsi, nuoriso ja perheasioista korkealla poliittisella tasolla ministerityöryhmä, poikkihallinnollinen valtiosihteeri 2) kunta valtio suhde: palvelujen kehittäminen elämänkulku/ kaarimallin mukaisesti: yksi lapsi yksi tiedosto Muihin mietinnössä esitettyihin asioihin ei suurta poliittista hinkua (esim. neuvottelukuntien yhdistäminen)

7 KRIITTISIÄ KYSYMYKSIÄ NUORISOALAN KANNALTA Valmistelu ei ole ollut erityisen avointa Miten käy nuoruuden asemalle hyvinvoinnin erityisenä haasteena? Lastensuojelu ja nuorisolain erilaiset ikämäärittelyt: jäävätkö yli 18 vuotiaat katveeseen? Miten turvata sosiaalinen vahvistaminen, laaja alainen näkemys suhteessa hyvinvointiin siirrytäänkö interventionistiseen riskiajatteluun? Miten käy nuorisotyöllisen otteen (vapaaehtoisuus, vapaa ajan toiminta)? Tuleeko nuorisotyölle entistä enemmän viranomaisvelvoitteita (mm. nuorisolain uudistus)? Onko lastensuojelu ja nuorisolaeista kerääntynyt riittävästi kokemusta (uudistukset 2006, 2008, nuorisolain muutos eduskunnan käsittelyssä)?

8 EHDOTUKSESSA KANNATETTAVAA Lapsi, nuoriso ja perhepoliittisen ministerityöryhmän perustaminen toisi myönteistä jatkuvuutta lapsi ja nuorisopolitiikkaan Pyrkimys turvata tutkimustiedon asema, jotta voitaisiin taata laaja ja monipuolinen tietopohja lapsi ja nuorisopolitiikan ohjaukselle, päätöksenteolle ja arvioinnille Pyrkimys edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, arvioida lapsivaikutuksia konkretia?

9 EHDOTUKSESSA EI KANNATETTAVAA Nuoran asema olisi säilytettävä itsenäisenä kansalaisyhteiskunnan nuorten ääni esiin (jäsenet nuorisojärjestöjen nimeämiä) turvaa nuorisolähtöisen politiikan aseman

10 Ehdotuksessa ongelmallista Onko koordinaatio järkevä hallinnollinen ratkaisu? Pitäisikö valtionhallinnon ja kuntatason muutostarpeita tarkastella erikseen? Miksi ne, jotka tuottavat palveluja (kunnat) eivät voi vastata tavoista, joilla monialaista yhteistyötä toteutetaan? Mikä on nuorisotyölle sopiva hallinnollinen konteksti? Onko ymmärretty nuorisotutkimuksen merkitystä suomalaiselle nuorisotyölle ja politiikalle? Mitä nuorisojärjestötoiminnan tukemiselle tapahtuu, jos se siirtyy sosiaalitoimen alaisuuteen?

11 Miten sosiaalitoimipainotteisuus näkyy nuorisotyössä? Mukaillen lähdettä: Bernard Davies: Defined by history, in Verscheden, G et al The history of youth work in europe and its relevance for youth policy today, Council of Europe 2009 Nuorten potentiaalista nuorten ongelmiin, ennaltaehkäisystä varhaiseen puuttumiseen ja korjaaviin toimiin Nuorisotyöntekijöiden korvautuminen sosiaalityöntekijöillä Kasvatuksellisesta toiminnasta pelkkään Toimintaan Muut hallintokunnat alkavat määrittää nuorisotyön painopisteitä Vapaa ehtoisuus: nuorten tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin nuorisotyöntekijän kanssa voidaan velvoittaa Työ kohdistuu yksilöihin, ei nuorten ryhmiin Nuorisotyötä tehdään toimistossa, ei nuorten omissa tiloissa Ei ole nuorten ehdoilla etenevä prosessi, vaan määräajassa tehokkaasti suoritettava konsultointi, neuvonta ja ohjaus Nuorisotyö ei nuorten vaan hallinnon edunvalvoja laajasti ottaen, nuorisotyöntekijän tehtävä on valmentaa nuoria toimimaan nykyisen hallinnon puitteissa ja prosesseissa mahdollisimman kritiikittömästi ja tunnollisesti

12 Esitän, että lapsi ja nuorisoasioiden koordinointia koskevan lainsäädännön valmistelua varten nuorisotutkimusverkosto tekee selvityksen Every Child Matters (2003) raportin mukaisten hallinnollisten järjestelyjen vaikutuksista nuorisotyöhön Englannissa. Lasse Siurala

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula Ulkoasiainministeriö Oikeudellinen osasto /OIK-52 Krista Oinonen Viite Asia Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö HEL5907-1 Lausuntopyyntö: YK; lapsen oikeuksien

Lisätiedot

NUORISOTYÖN ARVIOINTI

NUORISOTYÖN ARVIOINTI NUORISOTYÖN ARVIOINTI - kehittämisajatuksia Nykyään tiedon ja kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen vaikuttavuutta Working with young people: The value of youth work in EU,

Lisätiedot

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut 17.12.2014 ESITYS HALLITUSOHJELMAAN Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut Lapsiasianeuvottelukunnan lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä Lapsivaikutusten

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Tekijä: Inka Hopsu Tilaaja: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry xxx 2 SISÄLLYS ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys Prosessinäkökulma ehkäisevän lapsi- ja nuorisopolitiikan sekä lastensuojelun ohjaukseen, tiedonkeruuseen ja ammattikäytäntöihin 10-2009 Sektoritutkimuksen

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2011

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2011 LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2011 Opetusministeriö 2 Vuoden 2006 maaliskuussa voimaan tulleen nuorisolain (72/2006) 4 :n mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen Valtioneuvoston kanslian raportteja 5/2009 Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Politiikkaohjelman keskeiset asiakirjat Hallitusohjelman teksti politiikkaohjelmasta http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi.jsp Hallituksen

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 sisältö Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sisältö Lapsiasiavaltuutetun

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Syyskuu 2015 Georg Henrik Wrede

Nuorisolaki uudistus. Syyskuu 2015 Georg Henrik Wrede Nuorisolaki uudistus Syyskuu 2015 Georg Henrik Wrede Uudistustarpeet miksi uudistetaan vuoden 2006 laki Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla alle 29-vuotiaita LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma vuodelle 2006. Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma vuodelle 2006. Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Sisältö 1.

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMINEN KESKIÖSSÄ Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointimallin pilottihanke Jaana Fedotoff Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma,

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut on internetjulkaisu, joka on luettavissa osoitteessa: www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005

Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005 Nutipalvelut Suomessa 1.4.2005 Seminaariraportti Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi SISÄLLYS Esipuhe...3 Nuorten tieto-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Petri Cederlöf HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU NUORISOTOIMET RAKENNEMUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ Selvitys kunnallisen nuorisotyön asemasta ja haasteista kunta- ja palvelurakenteen uudistuksessa, sekä Humanistisen

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan Osa 1. Suunnitelman valmistelu Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-343-4 TEKIJÄ Sirkka Rousu ja LapsiARVI

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015 2018 Peruspalvelukeskus Aavan jäsenkunnat 2 Sisällys: 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 3. LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 10 3.1. LÄHI- JA ALUEELLISET PALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere 5.11.2014

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot