ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN Eteva kuntayhtymä ja Nurmijärven kunta yhteistyössä Vammaispalveluhankkeessa 9/2011 8/2012 Loppukoonti 8/2012

2 Tarkoitus ja tavoitteet Etevan osahankkeen ja Nurmijärven kunnan vammaispalvelujen yhteistyössä nostetaan keskiöön vaikeavammaisen henkilön kuuleminen. Tarkoituksena on myös kehittää tilaajan (Nurmijärvi) ja tuottajan (Eteva) välistä prosessia entistä asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteena löytää keinoja, joilla sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja voisi paremmin kuulla asiakasta luoda tähän tekemisen ja oppimisen kautta toimintamalli kehittää kunnan ja palveluntuottajan välistä asiakasprosessia

3 Työryhmä Anna Tähtinen sosiaalityöntekijä Nurmijärven kunta Marjatta Berg sosiaaliohjaaja Nurmijärven kunta Carina Lusikka johtava sos.tt. Eteva kuntayhtymä Anne Uotinen sosiaaliohjaaja Eteva kuntayhtymä Pekka Pihlaja perheiden edust. Nurmijärven KVTry Seija Kanerva esimies Eteva kuntayhtymä Pia Pulkkinen AAC-ohjaaja Eteva kuntayhtymä Miia Koski kehittämissuunnitt. Vammaispalveluhanke/Eteva

4 Toteutus Aloituspalaveri pidettiin Työryhmä kokoontui 10 kertaa (3 kertaa 2011 ja 7 kertaa 2012) Työryhmä esitteli tekemäänsä työtä Vammaispalveluhankkeen seminaarissa Pilotin arviointi toteutettiin (erillinen diasarja)

5 Toteutus Työskentely keskittyi kahteen asiaan 1. Asiakaspalavereihin uudistettu toimintamalli 2. Kuvat ja keskustelumatto käyttöön palvelusuunnittelussa

6 Toteutus Aloituspalaveri Keskustelua yhteistyömahdollisuuksista Kastehankkeen sateenvarjon alla. Lopputulemana tahto panostaa asiakkaan äänen kuulemiseen Käytiin läpi ja keskustelua Miian tekemästä pilottisuunnitelmaluonnoksesta AAC-ohjaaja (vaihtoehtoiset kommunikointikeinot) liittyi mukaan työryhmään. Keskustelu yksilökeskeisestä elämänsuunnittelusta käynnistyi Yksilökeskeisen suunnittelun ja kommunikointikeinojen läpikäyminen. Sovittiin seuraavaa: Nurmijärven kunnan palvelusuunnitelmalomake toimii kuvamateriaalin perustana AAC-ohjaaja valmistaa palvelusuunnittelun työvälineeksi materiaalia/ kuvapakin. Tämän jälkeen käytetään aikaa kuvien ja keskustelumaton käytön harjoitteluun Rakennetaan sellainen toimintamalli kuvien käyttöön, jolla on edellytyksiä juurtua palvelusuunnittelun käytäntöön Pilotti käsiteltiin Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sai lautakunnan hyväksynnän Työryhmä täydentyi Nurmijärven kehitysvammatuki ry:n edustajalla. Kuultiin hänen näkemyksiään toimintamallin perustaksi. AAC-ohjaaja oli tehnyt raakaversion palvelusuunnitelmalomakkeeseen perustuvasta kuvamateriaalista ja siitä keskusteltiin työryhmässä. Sovittiin, että kuvamateriaali painottuu toimintakykyyn, tulevaisuuteen, omiin toiveisiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin Palaverikäytännöt käsiteltiin neljän teeman mukaisesti: 1. Mitä voimme tehdä, että palaverista tulee henkilölle mahdollisimman saavutettava? 2. Miten palaveriin valmistaudutaan? 3. Miten tietoa kerätään? 4. Mitä tietoa kerätään? Tarkennettiin pilottia: Työ koostuu kahdesta osasta 1. Asiakaspalavereihin uudistettu toimintamalli 2. Kuvat ja keskustelumatto käyttöön palvelusuunnittelussa Kuvamateriaali demonstraatiovalmiina. Harjoiteltiin kuvamateriaalin ja keskustelumaton käyttöä Ensimmäinen asiakaspalaveri, jossa kuvat olivat uuden toimintamallin mukaisessa käytössä toteutui Käytiin läpi palaverikokemukset. AAC-ohjaaja oli tehnyt lisäyksiä kuviin. Sovittiin harjoittelun jatkamisesta Keskustelua työtavan juurruttamisesta. AAC-ohjaaja oli valmistanut kaksi kuvamateriaalia sisältävää kansiota Tehty työ esillä vammaispalveluhankkeen seminaarissa Kaikille omanlainen arki Keskustelu seminaaripalautteesta ja työtavan harjoittelusta ja juurruttamisesta. Käytiin vielä läpi kuvamateriaali Arviointi

7 ESIMERKKEJÄ RYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ

8 YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITTELU orientoiduttiin yksilökeskeisen elämänsuunnittelun ideologiaan tekemällä itsestä yhden sivun profiilit Yhden sivun profiilissa kiteytyy hyvin yksilökeskeinen suunnittelun ydin eli nostetaan esiin ihmiselle merkitykselliset ja tärkeät asiat ja kuinka ihmistä voidaan tukea. Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun keskiössä on ihminen. Kaiken perustana ovat hänen vahvuutensa, tarpeensa, toiveensa ja oma käsityksensä hyvästä elämästä. Yksilökeskeisen suunnittelun kautta selviää ihmiselle tärkeät asiat ja millaisen tuen avulla ne ovat mahdollisia. Tämän kautta selvitetään myös kuka voi avustaa henkilöä toteuttamaan itselleen tärkeät asiat. muistio

9 pizzalle 2,5 km isoäitiä tapaamaan 5 km Koonti työskentelystä , jolloin asiana palaverikäytännöt MITÄ VOIMME TEHDÄ, ETTÄ PALAVERISTA TULEE HENKILÖLLE MAHDOLLISIMMAN SAAVUTETTAVA? palaverin pilkkominen (2 vaiheeseen) käsitteiden selkokielisyys palaverissa mahdollisimman vähän ihmisiä esim. työntekijöistä vain oma ohjaaja (jos asuu ryhmäkodissa) kunnan sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjajaan lisäksi tilanne ihmiselle itselleen mahdollisimman mukava kuvat käytössä (+muut luovat keinot) tiedon saaminen muissa tilanteissa kuin palaverissa Mietitään tarkasti, mitä asioita palaverissa käsitellään valokuva palvelusuunnitelman tekevästä työntekijästä MITEN TIETOA KERÄTÄÄN? Tutustuminen Henkilön omassa ympäristössä, spontaanissa tilanteessa kuvallinen, pilkottu palvelusuunnitelmalomake Yksilökeskeistä suunnittelua (YKS) on aloitettu ennen palaveria tai on jo valmis yksilökeskeinen suunnitelma omaisten ja henkilökunnan haastattelu asiantuntijalausunnot toimintakykymittarit ja tuen tarpeen arviointi (esim. Supports Intensity Scale, SIS) MITEN PALAVERIIN VALMISTAUDUTAAN? o o o o o o o Lähtökohtana myönteinen ilmapiiri Asianomaiselta itseltään kysytään, ketä hänen palaveriinsa kutsutaan Henkilön kanssa käydään läpi asioita ennen palaveria kotona tai ryhmäkodissa (mahdollisimman tarkasti) Aikaisempi palvelusuunnitelma tai käsiteltävien asioiden otsikot asiakkaalle ennakkoon Selvitetään, miten palaverista tulee henkilön itsensä näköinen o missä pidetään? o mihin aikaan päivästä? Valokuvat esim. ryhmäkodeista, jos puhutaan asumiseen liittyvistä tukiratkaisuista. ei vain yksi tapaaminen MITÄ TIETOA KERÄTÄÄN? Palvelusuunnitelmaan kerätään yleisluontoisempaa tietoa Omat toiveet, omaisten toiveet Elämä nyt tyypillinen viikko, millä aikajanalla asiat tapahtuu. Ihminen yhteisössään (liikkuminen, olemassa olevat palvelut) kesämökki, 200 km kirkko, 3 km oma koti Kauneushoitola 2,5km liikuntapaikka 1,5 km lähin bussipysäkki 150 m

10 TULOKSIA

11 Kuvat ja keskustelumatto palvelusuunnittelussa KUVAMATERIAALIA PALVELUSUUNNITELMAN LÄPIKÄYMISTÄ VARTEN

12 Kuvallinen palvelusuunnitelma 1/2 NIMI: Esteri Esimerkki PALVELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAISEN HYGIENIAN HOITO JA WC-TAIDOT: KÄYN SUIHKUSSA JA WC:SSÄ OMATOIMISESTI. TARVITSEN APUA/OHJAUSTA HOITOÖLJYN LEVITTÄMISESSÄ PÄÄNAHKAAN, IHON RASVAUKSESSA JA HAMPAIDEN PESUSSA. TOIMINTAKYKY KOMMUNIKOINTITAIDOT: OSAAN LUKEA JA KIRJOITTAA ISOILLA KIRJAIMILLA. RUOKAILU: PYSTYN OTTAMAAN RUOKAA ITSENÄISESTI. KÄYTÄN SYÖDESSÄNI HAARUKKAA JA VEISTÄ. JOSKUS TARVITSEN APUA RUUAN PILKKOMISESSA. LEMPIRUOKANI ON MAKARONI. LIIKKUMINEN : LIIKUN ITSENÄISESTI KÄVELLEN JA BUSSILLA. PUKEUTUMINEN: TARVITSEN APUA/OHJAUSTA SÄÄNMUKAISESSA PUKEUTUMISESSA, NAPPIEN AVAAMISESSA/ SULKEMISESSA JA KENGÄNNAUHOJEN SITOMISESSA. ASUMISTAIDOT: TYKKÄÄN TEHDÄ KOTITÖITÄ. OSAAN SIIVOTA, PESTÄ PYYKKIÄ JA KÄYTTÄÄ ASTIANPESUKONETTA. APUA / OHJAUSTA TARVITSEN RUUANLAITOSSA: HELLAN JA UUNIN KÄYTÖSSÄ PELKÄÄN, ETTÄ SATUTAN ITSEÄNI KUUMALLA HELLALLA TAI UUNILLA.

13 Kuvallinen palvelusuunnitelma 2/2 ASIOIDEN HOITO: OSAAN HOITAA ASIOITANI ITSENÄISESTI. ASIOINTIMATKAT KULJEN ITSENÄISESTI. RAHANKÄYTÖSSÄ TARVITSEN APUA. TÄMÄNHETKINEN ELÄMÄNTILANNE VAPAA-AJAN TOIMINNOT/HARRASTUKSET: HARRASTUKSIANI OVAT ULKOILU, UINTI, JUMPPA, KARAOKE, LEIPOMINEN, KÄSITYÖT, TV:N KATSELU, RAVINTOLASSA JA TEATTERISSA KÄYNTI JA KERHOT. ASUMINEN: ASUN RYHMÄKODISSA. TÄLLÄ HETKELLÄ HALUAISIN JATKAA ASUMISTA RYHMÄKODISSA. HALUAN, ETTÄ KODISSANI ON YÖVALVONTA. PELKÄÄN UKKOSTA. KESKUSTELIMME PALVELUSUUNNITELMAPALAVERISSA SIITÄ, ETTÄ MINULLA ON PALJON ERILAISIA TAITOJA. VOISIN PÄRJÄTÄ HYVIN ITSENÄISEMMÄSSÄ ASUMISMUODOSSA. LUPASIN MIETTIÄ UUTTA RIVITALO-VAIHTOEHTOA ASUMISMUOTONA. TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT: TULEVAISUUDELTA TOIVON PALJON SIIVOUSTÖITÄ. TOIVON MYÖS, ETTÄ MINULLA OLISI MAHDOLLISUUS TEHDÄ ENEMMÄN PIHATÖITÄ. TULEVAISUUTEENI KUULUU MYÖS RIVITALO-ASUMISEN MIETTIMINEN. MUUTTOA VARTEN TARVITSEN MUUTTOVALMENNUSTA.

14 Asiakaspalavereihin uudistettu toimintamalli TYÖSKENTELYMALLI Tapa työskennellä, jossa henkilöt, joilla on laajoja tuen tarpeita eivätkä perinteisen keskustelun kautta ilmaise itseään, ovat suunnittelun keskipisteenä. Asiakaspalaverikäytäntöjen uudistaminen. Panostetaan siihen, että palaverista tulee henkilölle mahdollisimman esteetön. Lähtökohtana on myönteinen ilmapiiri. Huomioidaan kaikki pienetkin mahdollisuudet, joilla ihminen voi olla osallisena. Haetaan aktiivisesti keinoja, joilla henkilö voi ilmaista itseään. Ennakkovalmistautuminen on tärkeää palaverin onnistumisen kannalta. Kuva. Helen Sanderson Associates www-sivut

15 Asiakaspalavereihin uudistettu toimintamalli PALAVERI VALMISTAU TUMINEN TUTUSTUMI NEN PALAVERI Tuettu päätöksenteko Miten palaveri tulee etenemään? Perinteinen palaveri pilkottu kahteen vaiheeseen (uusi asiakas) Tuki omien asioiden pohtimiseen Kuka tai ketkä lähiverkoston ihmisistä voi toimia ns. tukihenkilönä, antaa apua ja tukea valmistautumiseen sekä päätösten ja valintojen tekemiseen? Tukihenkilö varmistaa, että kaikki palaveriin liittyvät paperit ovat saapuneet riittävän ajoissa. Miten henkilö haluaa palaverinsa sujuvan? - keitä kutsutaan? (ns. perussapluuna, jotka osallistuvat, mutta keitä lisäksi) - miten luodaan turvallinen ja hengeltään hyvä palaveri? Esim, aloitetaan kuulumisten vaihdolla ja kahvittelulla. Vapaa keskustelu, tukihenkilö mukana - Mitä ja miten henkilö haluaa kertoa asioistaan? (kuvat, lyhyet lauseet jne.) Palaveriin osallistuville kerrotaan palaverin kulku ja annetaan otsakkeet ennakkoon Palvelusuunnitelmalomake, myös kuvallisena versiona Ennen palaveria voi miettiä seuraavia asioita: Mitkä ovat minulle tärkeitä asioita? Mikä elämässäni on hyvin? Mihin kaipaan muutosta? Elämä nyt esim. millainen on tyypillinen viikko Henkilön omassa ympäristössä, spontaani tilanne Keskustelumatto Mitä muut kertovat henkilöstä? (positiiviset asiat, voimavaranäkökulma) Mahdolliset asiantuntijalausunnot toimintakykymittarit ja tuen tarpeen arviointi (SIS) Asiakkaan äänen kuuleminen ja aktiivinen osallisuus -Mitä asioita palaverissa käsitellään? valokuva palvelusuunnitelman tekevästä sosiaalityöntekijästä tai sosiaaliohjaajasta

16 Lähteet Helen Sanderson Associates-organisaation www-sivuilla oleva materiaali. Helen Sanderson ja Ruth Matiesen: The Headings Used in a Person Centred Review. gs%20used%20in%20a%20person%20centred%20review.pdf Helen Sanderson: It s my meeting : Finding ways to involve people with high support needs in person centred planning.

17 Lisätietoja Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke, Etevan osahanke kehittämissuunnittelija Miia Koski p Kyselyt Etevan kommunikointipalveluista, esim. kuvamateriaalin valmistamisesta palvelusuunnittelun tueksi

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

PERHE-YKS. Perhekeskeinen suunnitelma

PERHE-YKS. Perhekeskeinen suunnitelma Luonnos! Runko, jota edelleen kehitetään pilottiperheiden kanssa Vammaispalveluhankkeessa PERHE-YKS Perhekeskeinen suunnitelma Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -teemaverkosto

Lisätiedot

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä Päivän aikataulu Klo 9.15 Klo 10.00 Klo 12.00 13.00 Johdanto yksilökeskeiseen ajatteluun ja toimintaan Yksilökeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Vihkossa on myös vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi edistää.

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot