Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA"

Transkriptio

1 Luonnonvara-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa jälkeen alkavassa opetuksessa. Käsittelyt: Päivitetty (koulutusjohtaja, Kulttuuri- ja luonnonvara-alan tulosyksikkö, viranhaltijapäätös 1, ) Salpauksen johtokunnan hyväksymä (päivitetty ) Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Valtakunnallinen voimaantuloaika (Opetushallituksen määräys)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Hevosalan kuvaus ja arvoperusta Hevostalouden perustutkinnon tavoitteet Hevostalouden perustutkinnon muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintokelpoisuus HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Kaikille pakolliset tutkinnon osat Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (10 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (10 ov) Hevostalouden koulutusohjelma, hevostenhoitaja Tallin ja talliympäristön hoitaminen (10 ov) Ratsastaminen ja raviurheilu (20 ov) Ravihevosten hoitaminen (10 ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (10 ov) Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (10 ov) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (10 ov) Hevosharrastajan ohjaaminen (10 ov) Hevosharrastepalvelujen tuottaminen (10 ov) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen (10 ov) Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen (10 ov) Hevosurheilun lajeissa toimiminen (10 ov) Ravihevosen ajaminen (10 ov) Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen (10 ov) Hevosklinikka-avustajana toimiminen (10 ov) Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys (10 ov) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa (2 ov) Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat (0-10 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (0-10 ov) Lukio-opinnot (0-10 ov) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tarjottavat tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta (10 ov) Tutkinnon osa muista ammatillisista tutkinnoista (ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista) Ammattitaitoa osoittava opinnäyte AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi (4 ov) Toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 ov) Englanti (2 ov) Matematiikka (3 ov) Fysiikka ja kemia (2 ov) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) Liikunta (1 ov) Terveystieto (1 ov) Taide ja kulttuuri (1 ov) Valinnaiset tutkinnon osat

3 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Valinnainen hevosalan yrityksessä toimiminen (4 ov) Valinnainen hevoshieronta (2 ov) Valinnainen hevosmessut (1 ov) Valinnainen kengitys (2 ov) Valinnainen valjastyö (2 ov) OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Työssäoppiminen ja työturvallisuus Ammatillinen erityisopetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Oppisopimuskoulutus Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskelijahuolto Terveydentilavaatimukset hevostalouden ammatillisessa peruskoulutuksessa LIITTEET

4 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 1 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Hevosalan kuvaus ja arvoperusta Hevostalous tuottaa monipuolisia palveluja, jotka tarjoavat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia, sosiaalista harrastamista sekä kontaktin eläimiin ja luontoon. Eläinten hyvinvointi, kestävä kehitys ja ympäristön huomioiminen ja hoito ovat hevostalouden perusarvoja ja välttämätön edellytys laadukkaalle toiminnalle. Hyvinvoivat hevoset ovat talliyrityksen taloudellisen tuottavuuden perusta, samoin turvallinen ja viihtyisä toimintaympäristö. Lisääntyvä hevosten kasvattaminen ja urheiluhevosten valmentaminen sekä harrastehevosten hoito tarjoavat yrittäjille uusia elinkeinomahdollisuuksia. Tuloksellisen toiminnan edellytys on verkottuminen alan toimijoiden kesken. Hevostalous on tänä päivänä asiakaspalvelua, jonka laatuvaatimus kasvaa ja korostuu jatkuvasti. Perinteisellä suomalaisella hevoskulttuurilla on kasvava rooli osana alan palvelutuotantoa. Lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö edistää parhaimmillaan myös suomalaisen hevostalouden kehitystä. Hevosala on kasvava ala, joka pitää sisällään monipuolisia elinkeinoja ja yritystoimintaa. Alalle on investoitu voimakkaasti viime vuosina, ja uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti koko maassa. Alan perustehtäviä ovat hevosten kasvatus, hoito, valmennus ja hevosten käyttö erilaisiin urheilun ja vapaa-ajanvieton muotoihin. Tulevaisuudessa yritykset erikoistuvat yhä enemmän. Alalla toimiminen edellyttää hevosen ja talliympäristön hoidon perusteiden tuntemista. Ammattimainen hevosten hoito ja käsittely edellyttää taitojen kehittymistä, mikä vaatii pitkäaikaista harjaantumista. Kiinnostus hevosalaan kasvaa jatkuvasti, ja alalle tulee uusia harrastajia, joista osa siirtyy edelleen alan ammattilaisiksi. Alalla työskentely edellyttää vastuuta omasta työstä ja työturvallisuudesta, hoidettavista eläimistä, yrityksen ympäristöstä sekä asiakkaiden turvallisuudesta ja palveluiden laadusta. Työ vaatii sitoutumista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hevostenhoitajana toimiminen omassa tai työnantajan yrityksessä vaatii tiettyjä ammatillisia taitoja sekä sisäistä yrittäjyyttä. Alan ammattilaiselta edellytetään hyvää peruskuntoa sekä asiakaspalvelussa tarvittavia sosiaalisia taitoja. Hevosyritykset tarvitsevat toimintansa tueksi monipuolisen palveluverkoston, mm. rehuntuottajia, kengitysseppiä, terveydenhoidon ja eläinlääkinnän palvelujen tuottajia sekä varustevalmistajia ja -myyjiä. Hevosyrityksissä ja oheispalvelujen tuotannossa työllistyy kymmeniätuhansia henkilöitä, ja työvoiman tarve kasvaa koko ajan. Hevostaloutta harjoitetaan sekä maaseudulla että taajamissa. Hevoskasvatus, rehuntuotanto ja pääosin hevosten valmennus tapahtuu maaseudulla, ratsastuspalvelut ja ravikilpailu-

5 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 2 toiminta taajamissa. Hevonen ja siihen keskittyvä toiminta onkin nykyään merkittävä maaseutu- ja kaupunkiväestöä yhdistävä tekijä. Hevosalan yrittäminen on monimuotoista, ja kysyttyjen palvelujen kirjo kasvaa koko ajan. Merkittävimmät hevostalouden tuotantomuodot ovat raviurheilu ja ratsastuspalvelujen tuottaminen. Raviurheilu on Suomessa toiseksi suurin yleisölaji, ja se pyörittää vuosittain 2,5 miljardin euron suuruista pelivaihtoa. Hevosten kasvatus on hevosurheilun perusedellytys. Kilpailevista ravihevosistamme runsaat 80% on kotimaassa syntyneitä. Kasvatus tapahtuu pääosin 1-2 tamman yksiköissä muun hevostoiminnan ohessa. Ratsastusurheilussa ja harrastuksessa käytetään lisääntyvässä määrin kotimaisia hevosia. Hevosenomistajien lisääntyessä myös hevosten täyshoitopalvelujen kysyntä kasvaa. Talliyrittäjät tarjoavat tallipaikkojen lisäksi entistä monipuolisempia palveluja hevosille ja niiden omistajille. Koulutuskeskus Salpaus tekee yhteistyötä Päijät-Hämeen hevosalan yritysten kanssa mm. työssäoppimisjaksojen muodossa. Tämän lisäksi oppimisympäristönä toimii Lahden Jokimaan ravikeskus, jossa Koulutuskeskus Salpauksella on käytössään noin parinkymmenen hevosen talliyksikkö. Koulutuskeskus Salpauksen yhteistyökumppaneita ovat mm. paikalliset hevosalan järjestöt ja yritykset, kuten paikalliset ravivalmentajat sekä hevosklinikka- ja hevosvarustepalveluja tuottavat yrittäjät. Suomalaisessa hevostaloudessa on omaleimaisia piirteitä, joita voidaan hyödyntää alaa kehitettäessä. Muun muassa suomenhevonen, suomalainen lämminverijuoksija sekä raviurheilun ja ratsastuksen kansainvälinen huippuosaaminen ovat menestystuotteita. Suomalainen hevosalan osaaminen on kansainvälisesti tunnettua ja arvostettua. Hevosalan ammattilaiset ovat harjoittamastaan elinkeinon muodosta riippumatta aina palvelujen tuottajia, alan harrastajat palvelujen käyttäjiä. 1.2 Hevostalouden perustutkinnon tavoitteet Hevostalouden ammattilaisen tärkein tehtävä on hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen erilaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. Hänelle kehittyy taito lukea hevosta, sen ulkoista olemusta ja käyttäytymistä, joiden perusteella hän pystyy soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja hevoskohtaisesti. Hevostaitojen kehittymisen edellytyksenä on hevosen hyvinvoinnin biologisten perusteiden tuntemus. Hevososaamisen lisäksi ammattilaiselta odotetaan monia yrittäjyyteen ja asiakaspalveluun liittyviä taitoja. Hevosalan ammattilainen on luotettava, oma-aloitteinen, laatutietoinen ja yhteistyökykyinen. Hän pystyy toimimaan nopeasti vaihtuvissa tilanteissa tuloksekkaasti sekä hevosten että ihmisten kanssa. Hänellä on riittävät suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot sekä tietotekniikan osaaminen. Kielitaito on välttämätön, koska

6 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 3 hevostalous on nykyisin hyvin kansainvälinen ala. Hevosalan ammattilainen kiinnittää huomiota myös alan esteettisyyden vaatimuksiin esitellessään hevosia, tallia ja talliympäristöä sekä edustaessaan yritystään eri tilanteissa. Hevosalan ammattilainen on kustannustietoinen, ja hän on sisäistänyt kestävän kehityksen periaatteet toimintansa lähtökohdaksi. Ammattilaisen pitää seurata alan uusinta tietoa, sillä kehittyvällä alalla on jatkuvasti uusia suosituksia ja lainsäädäntöön perustuvia muutoksia. Säädösten tunteminen on välttämätöntä tallin töissä. Erityisesti tallien ympäristönsuojelu-, maankäyttö-, lanta- ja jätehuoltoasiat vaativat huolellista suunnittelua ja toteutusta, sillä juuri tällä alueella hevostalouden säädöspohja muuttuu ja kehittyy. Hevostalouden kehityksen edellytys on yhteiskunnan vaatimuksiin vastaaminen kaikessa toiminnassa, ja jokaisen alan ammattilaisen toiminta edesauttaa myönteistä kehitystä. Hevosalan ammattilainen suunnittelee työnsä ja toimii työturvallisuutta noudattaen. Hän ottaa huomioon myös työyhteisön turvallisuuden toimiessaan. Hän ylläpitää sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja työkykyä. Alan perusvalmiuksien lisäksi perustutkinnon suorittaneella on erikoistunut osaaminen joko hevostenhoitajana tai ratsastuksenohjaajana hevostalouden eri sektoreilla. Tutkinnon suorittanut osaa tehdä päivittäiset tallin ja hevosten hoidon työt sekä osaa tehdä keskeiset hevostenhoitoon liittyvät huoltotyöt kuten kavionhoidon ja varustehuollon. Hevostalouden koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut hevostenhoitaja pystyy toimimaan valinnaisten tutkinnon osien mukaan itsenäisenä työntekijänä ravitallilla, ratsutallilla, hevoskasvatusta harjoittavalla tallilla tai hevospalveluja tuottavassa yrityksessä. Ravihevosten hoitamiseen erikoistavat valinnaiset tutkinnon osat suorittanut osaa hoitaa eri-ikäisiä ja erilaisissa valmennusvaiheissa olevia ravihevosia kotitallilla sekä kilpailumatkoilla ja kilpailupaikalla. Hänellä on C-ajoluvan edellyttämät tiedot ja taidot sekä käsitys raviurheilusta kokonaisuutena. Hänellä on perustiedot ravihevosten valmennuksesta, terveydenhoidosta ja lääkinnästä sekä hevosten ruokinnasta. Hän hoitaa hevosten rutiininomaisen lääkinnän ja osaa toimia antidopingin vaatimusten mukaan. Hän osaa käyttää valmennuksessa tarvittavia valjaita ja varusteita sekä pystyy ajamaan hevosia valmentajan ohjeiden mukaan. Hän osaa opettaa varsat ajolle yhdessä valmentajan kanssa. Hän tietää ravihevosten sukulinjoista, rekisteröinnistä, jalostuksesta ja näyttelytoiminnasta. Hän on asiakaspalveluhenkinen ja osaa kommunikoida tallin asiakkaiden ja hevosenomistajien kanssa. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa hevostenvalmentajan ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

7 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 4 Hevosharrastepalvelujen tuottamiseen erikoistavat valinnaiset tutkinnon osat suorittanut pystyy työskentelemään hevosharrastepalveluja tarjoavassa talliyrityksessä vastuullisena tallin ja hevosten hoitajana. Hän kehittää tallin ja talliympäristön esteettisyyttä ja viihtyisyyttä. Hän osaa opastaa asiakkaita hevosten kanssa toimimisessa. Hän osaa valjastaa ja ajaa hevosta ja hänellä on hyvä perusratsastustaito. Hän pystyy toimimaan vaellus- ja maastoretkillä kärki- tai peräratsastajana sekä vastaamaan hevosten hoidosta retkien aikana. Hän on palveluhenkinen ja pystyy kommunikoimaan asiakkaiden kanssa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä. Hän tuntee paikallisen luonnon ja ympäristön erityispiirteitä sekä osaa hyödyntää reittien maisema-arvoja ja esitellä asiakkaille nähtävyyksiä. Hänellä on tilannekohtaista kekseliäisyyttä, ja hän osaa luoda ja ylläpitää myönteistä henkeä. Hän pystyy ideoimaan ja suunnittelemaan hevostoimintaan liittyviä palveluja sekä arvioimaan toiminnan kannattavuutta. Hän toimii hevosten kanssa liikkuessaan ympäristövastuullisesti sekä ottaa huomioon muut osapuolet ja toimintaympäristön. Hevostalouden perustutkinnon suorittanut saa Suomen Ratsastajainliiton (SRL) myöntämän Hevosharrasteohjaaja-ammattinimikkeen, kun hän on suorittanut tämän tutkinnon osan seuraavat näytöt (SRL:n tarkentamat tehtäväkuvaukset) vähintään hyvällä arvosanalla: kouluratsastusohjelma, esteratsastuksen tehtävärata, opetusnäyte ja vaellus- tai maastoratsastusretki. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 1.3 Hevostalouden perustutkinnon muodostuminen HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO (120 OV) AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (90 ov) Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (10 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (10 ov)

8 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Hevostalouden koulutusohjelma, hevostenhoitaja Tallin ja talliympäristön hoitaminen (10 ov) Ratsastaminen ja raviurheilu (20 ov) Lisäksi on valittava yhteensä 40 ov kohdista 4.2 tai tai seuraavien suositusten mukaisesti: 30 ov tutkinnon osat erikoistuttaessa ravihevosten hoitamiseen Ravihevosten hoitaminen (10 ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (10 ov) Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (10 ov) ja 10 ov kohdista ov tutkinnon osat erikoistuttaessa hevoskasvatukseen Hevossiittolassa työskenteleminen (10 ov) Hevoskasvattajana toimiminen (10 ov) Työskenteleminen siitos- ja urheiluhevosten kanssa (10 ov) ja 10 ov kohdista ov tutkinnon osat erikoistuttaessa hevosharrastepalvelujen tuottamiseen (SRL:n hevosharrasteohjaaja) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (10 ov) Hevosharrastajan ohjaaminen (10 ov) Hevosharrastepalvelujen tuottaminen (10 ov) ja 10 ov kohdista Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen (10 ov) Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen (10 ov) Hevosurheilun lajeissa toimiminen (10 ov) Ravihevosen ajaminen (10 ov) Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen (10 ov) Hevosklinikka-avustajana toimiminen (10 ov) 4.5 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (0-10 ov) Yrittäjyys (10 ov) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (2 ov) Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat (0-10 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (0-10 ov) Lukio-opinnot (0-10 ov) 4.6 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOU- LUTUKSESSA (20 OV) 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Pakolliset (16 ov) 4 ov 1 ov 2 ov 3 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov Valinnaiset (4 ov) 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov 0 4 ov

9 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 6 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUK- SESSA (10 OV) Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 1.4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Koulutuskeskus Salpauksessa elinikäisen oppimisen edistäminen kuuluu koko oppilaitoksen perustehtäviin, ja se on osa oppilaitoksen toteuttamaa yhteiskunnallista palvelutehtävää. Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muut-

10 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 7 tuvissa olosuhteissa. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221(COD). Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat seuraavat: a) Elinikäisen oppimisen avaintaidot, Oppiminen ja ongelmanratkaisu 2 Vuorovaikutus ja yhteistyö 3 Ammattietiikka 4 Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky b) Muut elinikäisen oppimisen avaintaidot, Aloitekyky ja yrittäjyys 6 Kestävä kehitys 7 Estetiikka 8 Viestintä- ja mediaosaaminen 9 Matematiikka ja luonnontieteet 10 Teknologia ja tietotekniikka 11 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Koulutuskeskus Salpauksen tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa jokaisessa tutkinnossa ja tutkinnon osassa arvioidaan seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus sekä toimintakyky. Aloitekykyä ja yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, estetiikkaa, viestintä- ja mediaosaamista, matematiikkaa ja luonnontieteitä, teknologiaa ja tietotekniikkaa sekä aktiivisen kansalaisuuden ja eri kulttuurien tuntemusta arvioidaan eri tutkinnon osissa luontevasti; siis avataan kunkin avaintaidon sisältö, mitä se juuri tässä tutkinnon osassa merkitsee.

11 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 8 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Arvioidaan oppimishalukkuutta, itsensä ja työnsä kehittämistä, ongelmien ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä. 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä. 3. Ammattietiikka Opiskelija toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Arvioidaan toimintaa ammatti-etiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. 4. Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa sekä toimintakyvyn ylläpitoa. Muut elinikäisen oppimisen avaintaidot: Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Arvioidaan tavoitteellista, taloudellista ja tuloksellista toimintaa ja itsensä johtamista. 6. Kestävä kehitys Opiskelija toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä kes-

12 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 9 keisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Arvioidaan teknologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen periaatteiden noudattamista. 7. Estetiikka Opiskelija ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Arvioidaan estetiikan huomioon ottamista työssä ja jokapäiväisessä elämässä. 8. Viestintä- ja mediaosaaminen Opiskelija viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Opiskelija havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa mediaaineistoja. Arvioidaan kriittisyyttä mediatuotteiden tunnistamisessa, havainnoinnissa ja tulkinnassa sekä media- ja viestintäteknologian käyttämistä. 9. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Arvioidaan työn edellyttämää laskutaitoa sekä työssä tarvittavaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksien hallintaa. 10. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Arvioidaan teknologian ja tietotekniikan hyödyntämistä ammattialalla sekä tekniikan hyötyjen, rajoitusten ja riskien huomioonottamista. 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. Arvioidaan osallistumista yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon eri taustan omaavien ihmisten kanssa sekä työntekijää ja kansalaista koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaista toimintaa.

13 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Jatko-opintokelpoisuus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin siten kuin asetuksella säädetään ja yliopisto tai ammattikorkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää. 2 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 2.1 Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot. 2.2 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää: tutkinnon muodostumisen pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnan suunnitelman ammattiosaamista syventävien tutkinnon osien (tutkintoa yksilöllisesti laajentavien tutkinnon osien) järjestämisestä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista siten, että se sisältää ammattiosaamisen toimikunnan hyväksymän suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty Koulutuskeskus Salpauksessa toteutetaan hevostalouden koulutusohjelman ammatillisten tutkinnon osien valinnaisia osia, jos niiden ryhmäkoko on riittävä. Toteutusajankohta tai -tapa saattaa vaihdella ryhmäkoon mukaan.

14 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. Se on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Suunnitelmassa määritellään oppimisen tavoitteet, opintojen suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus sekä opintojen arviointi. Mahdolliset oppimista vaikeuttavat seikat tunnistetaan ja opiskelijan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua ohjataan ja tuetaan. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista ja opintojen edistymistä seurataan, ja tarvittaessa opiskelijalle annetaan tukea ja lisäohjausta. Opiskelija ja opettajat arvioivat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteuttamisen mahdolliset esteet. Opiskelijaa ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä sekä tarvittaessa tarkentamaan ja muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää mm. opiskelijan yksilölliset valinnat laajentaa, monipuolistaa ja syventää opintojaan sekä opinnoissa etenemisen, oppimisen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, työssäoppimisen paikat ja ajat ja ammattiosaamisen näytöt. 3 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Koulutuskeskus Salpauksella on (tammikuussa 2013) voimassa oleva näyttötutkinnon järjestämissopimus Hevostalouden perustutkintoon, hevostalouden osaamisala, hevostenhoitaja. Ammattialan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta ei pääsääntöisesti mitoiteta opintoviikkoina niitä aloja lukuun ottamatta, joilla opintojen laajuudesta on säädetty lailla. Opintojen laajuus on jokaisen tutkinnon suorittajan kohdalla yksilöllinen (henkilökohtaistettu). Näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen liittyy olennaisena osana henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kaikissa vaiheissa: hakeutumisvaiheessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 :n säännökset opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Opetushallituksen määräämät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

15 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 12 Näyttötutkintotoiminta perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkintojen järjestäminen on luvanvaraista. Jokaisella tutkinnolla on Opetushallituksen nimittämä tutkintotoimikunta, jonka kanssa tutkinnon järjestäjä tekee näyttötutkintojen järjestämisestä sopimuksen ja järjestämissuunnitelman. Tutkintotoimikunta tekee lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta, tutkintosuorituksen arvioinnista ja tutkinnon tai sen osan hyväksymisestä. Perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintoperusteisesti myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään Koulutuskeskus Salpauksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla. Koulutuskeskus Salpauksen pedagogisen strategian osassa III Aikuiskoulutus ja näyttötutkintotoiminta kuvataan työelämälähtöisten näyttötutkintojen järjestämisen periaatteet Koulutuskeskus Salpauksessa. Asiakirjan liitteenä on näyttötutkintoprosessin kuvaus, jossa määritetään Koulutuskeskus Salpauksen prosessin toimijat, tehtävät ja vastuut yksityiskohtaisesti. 4 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTI- TAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa sitoutua hevosten hoitoon pukeutua työtehtävään tehdä hevostenhoidon työt ja noudattaa asetettuja kustannustavoitteita huolehtia hevosen puhtaudesta, hyvinvoinnista ja ruokinnasta puhdistaa karsinat tehdä hevosten kausittaisen hoidon suunnitelmien ja saamiensa ohjeiden mukaan ottaa huomioon työssään hevosen tuotantoympäristölle ja käsittelylle asettamat vaatimukset huolehtia eri-ikäisten hevosten hyvinvoinnista sisäruokinta- ja laidunkaudella ja pihatossa sekä kuljetuksessa ja vierastallissa tunnistaa hevosen annettujen tuntomerkkien perusteella taluttaa ja käsitellä hevosia jokapäiväisissä tallirutiineissa tehdä hevosen rutiininomaisen terveydentilan seurannan tunnistaa hevosten ruokintaperäisten ongelmien oireet antaa ensiapua ja kutsua tarvittaessa asiantuntija-apua

16 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 13 tarkastaa hevosen kavioiden ja kengityksen kunnon sekä ottaa huomioon erilaisten alustojen vaikutukset hevosen turvalliseen liikkumiseen vaihtaa hokit sekä irrottaa ja kiinnittää kengän huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen Hevosten päivittäisen ja kausittaisen hoidon suunnitteleminen ja töiden tekeminen Kestävällä tavalla toimiminen hevostenhoitotyössä 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Pukeutuminen tallityössä ja hevosten hoidossa Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee oman työnsä ohjattuna suunnittelee oman työnsä ohjeen suunnittelee oman työnsä mukaan itsenäisesti ja vastuullisesti noudattaa työaikoja ja toimii noudattaa työaikoja ja annettuja noudattaa työaikoja ja annettuja ohjattuna työohjeiden mukaisesti työohjeita työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan hevostaloudessa sekä välttää riskejä työssään osallistuu hevosten päivittäisen ja kausittaisen hoidon suunnitteluun sekä tekee ohjauksen ja ohjeet saatuaan hevosen hoitoon liittyviä työtehtäviä vastuuntuntoisesti kiinnittää huomiota ruokinnan tarkkuuteen ja hevostenhoidossa käytettävien hoitomateriaalien ja kuivikkeiden kulutukseen lajittelee ja kierrättää ohjeiden mukaan mm. syntyviä kemikaaleja ja muoveja käyttää vettä säästäväisesti tallin ja hevosten pesussa. vastaa toimintansa turvallisuudesta suunnittelee ja hevosten päivittäisen ja kausittaisen hoidon ohjeiden mukaan sekä tekee työtehtävät sujuvasti ja vastuuntuntoisesti siirtyy joustavasti työtehtävästä toiseen ruokkii ohjeiden mukaan tarkasti ja pyrkii selvittämään ruokinnan ravinnetasapainoa (mm. fosforin kulutus) sekä käyttää kuivikkeita ja hoitomateriaaleja säästäväisesti lajittelee ja kierrättää mm. syntyviä kemikaaleja ja muovia sekä ottaa huomioon tuotteita hankkiessaan niiden ympäristöystävällisyyden käyttää vettä säästäväisesti tallin ja hevosten pesussa sekä valitsee ympäristöystävälliset pesuaineet. pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) ja tekee siistin sopivan vaikutelman Hevosen käsitteleminen ja hoitamikäsittelee ja hoitaa erilaisia hevosia, myös jalostushevosia ohjatkäsittelee, hoitaa ja taluttaa erilaisia hevosia, myös jalostushevosia vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta suunnittelee hevosten päivittäisen ja kausittaisen hoidon itsenäisesti sekä tekee hevosen hoitoon liittyvät työt varmaotteisesti ja vastuuntuntoisesti sekä pyrkii kehittämään työskentelyään tarttuu ennakkoluulottomasti erilaisiin työtehtäviin ja siirtyy joustavasti työtehtävästä toiseen ruokkii tarkasti ja minimoi hukkarehun sekä ymmärtää hyvälaatuisen rehun ympäristöä säästävän vaikutuksen ja käyttää kuivikkeita ja hoitomateriaaleja säästäväisesti lajittelee ja kierrättää syntyviä kemikaaleja ja muovia sekä pyrkii hankkimaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja kehittää työyhteisön toimintaa kestävämpään suuntaa käyttää vettä ja energiaa säästeliäästi tallin ja hevosten pesussa sekä valitsee ympäristöystävälliset pesuaineet. pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) ja tekee siistin ja yrityksen imagoon sopivan vaikutelman käsittelee, hoitaa ja taluttaa erilaisia hevosia, myös jalostus-

17 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 14 nen Hevosen ruokkiminen, rehujen tunnistaminen ja annosteleminen Kavionhoito ja kengän irrottaminen ja kiinnittäminen Hevosen tunnistaminen Hevosten lääkitseminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Anatomian ja fysiologian perusasioiden hyödyntäminen hevosten hoidossa Hevosen ravinnontarpeen ja rehujen käyttötarkoituksen huomioon ottaminen hevosten ruokinnassa Hevosten terveydenhoidon edistäminen ja tarttuvien tautien ennaltaehkäiseminen hevosten hoidossa Varusteiden tunnistaminen ja valinta erilaisten hevosten kanssa työskenneltäessä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot tuna sekä taluttaa hevosta tutuissa tilanteissa ruokkii hevoset alkuohjauksen jälkeen ottaa rehunäytteen ja arvioi rehun laatua aistinvaraisesti hoitaa kavioita sekä irrottaa ja kiinnittää kengän ohjattuna ilmoittaa hevosen rekisteriin saamiensa ohjeiden mukaan omaa valmiudet ensiavun antamiseen ja hevosen lääkitsemiseen ohjattuna. turvallisesti ohjeiden mukaan ja tulkitsee hevosen käyttäytymistä ennakoi hevosen reaktioita kuten puremista ja potkimista tunnistaa ja annostelee rehut ja ruokkii hevoset ohjeiden mukaan ottaa rehunäytteen ja arvioi analyysin perusteella rehun soveltuvuutta ruokinnassa hoitaa kavioita sekä irrottaa kengän ja kiinnittää sen ohjeiden mukaan tekee asetuksen mukaisen ilmoituksen hevoseläinrekisteriin omaa valmiudet ensiavun antamiseen ja tavallisimpien vammojen hoitamiseen ohjeiden mukaisesti. selvittää perusasioita hevosen anatomiasta ja fysiologiasta tuntee ravintoaineet ja hevosen ravinnon tarpeen eri käyttötarkoituksessa pääpiirteittäin tunnistaa hevosen tavallisimmat rehut ja ottaa työssään huomioon ruokinnan suunnittelun keskeiset asiat tunnistaa tavallisimpia taudinaiheuttajia ja sairauksia ottaa työssään huomioon joitakin tarttuvien tautien ennaltaehkäisyyn vaikuttavia tekijöitä tunnistaa hevosen varusteet pääosin ja ohjattuna valitsee varusteet. selvittää keskeiset asiat hevosen anatomiasta ja fysiologiasta tuntee ravintoaineet ja niiden merkityksen sekä tietää tavallisimpien rehujen koostumuksen sekä soveltuvuuden hevosen eri käyttötarkoituksiin tunnistaa hevosen rehut ja ottaa työssään huomioon ruokinnan suunnittelun keskeiset asiat hevosen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tunnistaa tavallisimmat taudinaiheuttajat ja sairaudet ottaa työssään huomioon tarttuvien tautien ennaltaehkäisyyn vaikuttavia tekijöitä valitsee varusteet hevosyksilölle käyttötarkoituksen ja saamiensa ohjeiden mukaan. hevosia varmaotteisesti ja turvallisesti sekä tulkitsee ja ennakoi hevosen reaktioita kuten puremista ja potkimista ja muita riskitilanteita tunnistaa ja annostelee rehut, pystyy arvioimaan rehujen hygieenisen laadun ja ruokkii hevoset itsenäisesti ottaa rehunäytteen ja arvioi analyysin perusteella rehun soveltuvuutta sekä vaikutuksia ruokinnansuunnitteluun hoitaa kavioita sekä irrottaa kengän ja kiinnittää sen itsenäisesti tekee asetuksen mukaisen ilmoituksen hevoseläinrekisteriin sekä ymmärtää sen merkityksen eläintautien seurannan, kuluttajien suojan ja asiakirjahallinnon selkeyttämiseksi havaitsee muutokset hevosten päivittäisessä terveydentilassa ja käyttäytymisessä sekä omaa valmiudet antaa tarkoituksenmukaista ensiapua ja hoitoa tavallisimpiin vammoihin. selvittää keskeiset asiat hevosen anatomiasta ja fysiologiasta ja omaa valmiudet soveltaa tietoa työssään tuntee ravintoaineet ja tietää niiden merkityksen eläimen hyvinvoinnille, terveydelle ja käyttötarkoitukselle sekä hyödyntää tietopohjaa tavallisimpien rehujen koostumuksesta hevosen eri elinkaaren vaiheessa tunnistaa hevosen rehut ja soveltaa ruokinnan suunnittelua monipuolisesti hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi tunnistaa tavallisimmat taudinaiheuttajat ja sairaudet sekä ymmärtää hevosen vastustuskykyyn vaikuttavat tekijät ottaa työssään huomioon keskeisimmät tarttuvien tautien ja sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet ja ymmärtää niiden merkityksen valitsee itsenäisesti varusteet hevosyksilön ja käyttötarkoituksen mukaan. Oppiminen ja hankkii ohjattuna tietoa he- hankkii, jäsentää ja soveltaa tietoa hankkii, jäsentää ja arvioi

18 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 15 ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö vosalasta ja hevostenhoidosta sekä kehittyy taidoissaan käsitellä ja hoitaa erilaisia hevosia toimii työyhteisön sääntöjen mukaan hevosalasta ja hevostenhoidosta sekä harjaantuu taidoissaan käsitellä ja hoitaa erilaisia hevosia toimii työyhteisön sääntöjen mukaan ja auttaa muita tarvittaessa oma-aloitteisesti itsenäisesti tietoa hevosalasta ja hevostenhoidosta sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa ja harjaantuu taidoissaan käsitellä ja hoitaa erilaisia hevosia toimii työyhteisön sääntöjen mukaan rakentavasti sekä on avulias ja aloitteellinen Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa eläinsuojelulakia ja toimii alkuohjauksen saatuaan luotettavasti ja vastuullisesti noudattaa turvallisuusohjeita tallissa ja hevosten kanssa toimiessaan noudattaa turvallisuussuunnitelmia, välttää tapaturmavaaroja ja käyttää EA1 tason ensiaputaitoja. noudattaa eläinsuojelulakia ja toimii luotettavasti ja vastuullisesti saamiensa ohjeiden mukaan noudattaa turvallisuusohjeita tallissa ja hevosten kanssa toimiessaan sekä välttää riskitilanteita ja ottaa vastuuta koko talliyhteisön turvallisuudesta noudattaa turvallisuussuunnitelmia, tunnistaa vaaratekijöitä välttää tapaturmavaaroja ja käyttää EA1 tason ensiaputaitoja. noudattaa eläinsuojelulakia ja toimii itsenäisesti, luotettavasti ja vastuullisesti vaihtuvissa tilanteissa noudattaa turvallisuusohjeita tallissa ja hevosten kanssa toimiessaan, välttää riskitilanteita ja kehittää talliyhteisön turvallisuutta ja toimintakykyä noudattaa turvallisuussuunnitelmia, ennakoi mahdollisen vaaran olemassaolon ja käyttää EA1 tason ensiaputaitoja. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella tallivuorot (1) työssäoppiminen 1 ov Toteutuu seuraavasti: Hevostenhoito (3 ov) Anatomia ja fysiologia (2 ov) Varustehuolto (1 ov) Rehut ja ruokinta (1 ov) Kengittäminen (2 ov) Hevosten hoitaminen, top (1 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). osoittaa ammattitaitonsa tekemällä hevostenhoitotöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnasta pukeutuminen tallityössä ja hevosten hoidossa, hevosen käsitteleminen ja hoitaminen, hevosen ruokkiminen,

19 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 16 rehujen tunnistaminen ja annosteleminen ja hevosten lääkitseminen työn perustana olevan tiedon hallinnasta anatomian ja fysiologian perusasioiden hyödyntäminen hevosten hoidossa ja varusteiden tunnistaminen ja valinta erilaisten hevosten kanssa työskenneltäessä elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Ajoitus Muu osaamisen arviointi Kavionhoito ja kengän irrottaminen ja kiinnittäminen, Hevosen tunnistaminen, Hevosen ravinnontarpeen ja rehujen käyttötarkoituksen huomioon ottaminen hevosten ruokinnassa, Hevosten terveydenhoidon edistäminen ja tarttuvien tautien ennaltaehkäiseminen hevosten hoidossa arvioidaan seuraavasti kirjalliset tehtävät ja kokeet tallivuorot käytännön harjoitukset jatkuva seuranta 1. ja 2. lukuvuoden aikana Yrittäminen hevostalousalalla (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan hevostalous- ja maaseutupalveluja arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta huolehtia hevostalousalan yrityksen tuotantotukien hausta laatia hevostalousalan yrityksen veroilmoituksen kilpailuttaa ja laatia tarjouksia markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä toimia työnantajana tai työntekijänä verkostoitua muiden yrittäjien kanssa toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia

20 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 17 käyttää työterveyshuollon palveluja edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Arviointi 1. Työprosessin hallinta Hevostalousalan yrityksen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta hevostalousalan yrityksen toiminnan suunnittelussa 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Yrityksen perustaminen Tuotannon suunnitteleminen ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee hevostalousalan suunnittelee hevostalousalan suunnittelee hevostalousalan yrityksen toimintaa ja kehittämismahdollisuuksia yrityksen toimintaa ohjeiden yrityksen toimintaa itsenäisesti asiantunti- mukaan ja hakee tarvittaessa ja hakee tarvittaessa asiantun- jan avulla asiantuntija-apua toiminnan tija-apua toiminnan kehittämi- arvioi opastettuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä käyttää ohjattuna keskeisimpiä ohjelmia ja sovellutuksia asiantuntijan avulla kehittää yrityksen toimintaa rationaaliseen suuntaan selvittää asiantuntijan avulla työtään koskevat laatuvaatimukset sekä arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja hevostalousalan yrityksen kilpailutekijänä. kehittämiseen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä käyttää ohjeiden mukaan keskeisimpiä ohjelmia ja sovellutuksia suunnittelun tukena ohjeet saatuaan kehittää yrityksen toimintaa rationaaliseksi selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset sekä arvioi kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia ja ympäristöratkaisuja hevostalousalan yrityksen kilpailutekijänä. tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä kehittää ohjatusti oman alansa liikeidean omaa valmiudet asiantuntijan avulla perustaa yrityksen kartoittaa eri rahoitusvaihtoehtoja ohjatusti täyttää asiantuntijan avulla hevostalousalan yrityksen tuotantotukihakemuksia käyttää asiantuntijan avulla hevostalousalan yrityksen taloussuunnittelun ohjelmia ja sovellutuksia tiedostaa omat vahvuudet ja heikkoudet sekä kehittää liikeidean omalle alalle ja suunnittelee ohjatusti yrityksen toimintaa liikeidean pohjalta omaa valmiudet ohjeiden avulla perustaa yrityksen ja vertailla yritysmuotoja kartoittaa eri rahoitusvaihtoehtoja ohjeiden mukaan täyttää ohjeiden mukaan hevostalousalan yrityksen tuotantotukihakemuksia käyttää ohjeiden mukaan hevostalousalan yrityksen taloussuunnittelun ohjelmia ja sovellutuksia ja analysoi asiantuntijan avulla tuloksia seen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksiaan toimia ammattialallaan sekä asettaa yrittäjyysosaamiselleen tavoitteita hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä käyttää itsenäisesti keskeisimpiä ohjelmia ja sovellutuksia suunnittelun tukena kehittää yrityksen toimintaa rationaaliseksi selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset ja asettaa neuvottelemalla työyhteisön kanssa työlleen laatutavoitteita ja toimii niiden mukaisesti sekä arvioi kestävän kehityksen mukaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöratkaisuja hevostalousalan yrityksen kilpailutekijänä. tuntee ja ottaa huomioon omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä kehittää toimivan liikeidean omalle alalle ja suunnittelee yrityksen toimintaa liikeidean pohjalta omaa valmiudet perustaa yrityksen ja vertailla yritysmuotoja ja valita itselleen sopivimman vertailee investointien kannattavuutta itsenäisesti sekä kartoittaa ja vertailee eri rahoitusvaihtoehtoja hyödyntää hevostalousalan yrityksen tuotantotukijärjestelmää monipuolisesti käyttää hevostalousalan yrityksen taloussuunnittelun ohjelmia ja sovellutuksia ja analysoi tuloksia

21 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 18 Tuotteen tai palvelun hinnoitteleminen Yrityksen tuotteiden markkinoinnin suunnitteleminen Yrityksen toiminnan riskien arvioiminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Yrityksen perustamista tai sukupolvenvaihdosta koskevien säädösten soveltaminen hevosalan yritystoiminnan aloittamisessa Lakien ja ohjeiden noudattaminen hevosalan yrityksen toiminnan ja verotuksen suunnittelussa Kannattavuuslaskennan hyödyntäminen hevosalan yrityksen toiminnan suunnittelussa Työlakien soveltaminen hevosalan työntekijänä tai työnantajana toimiessa Markkinointitiedon hyödyntäminen hevosalan yritystoiminnassa Hevostalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen hinnoittelee asiantuntijan avulla tuotteen tai palvelun laatii laskun ja tarjouksen ohjatusti laatii asiantuntijan avulla markkinointisuunnitelman yritykselle kartoittaa yrityksen henkilöihin, omaisuuteen, toimintaan ja ympäristöön liittyviä riskejä asiantuntijan avulla. hinnoittelee tuotteen tai palvelun laatii laskun ja tarjouksen laatii ohjeiden mukaan markkinointisuunnitelman yritykselle kartoittaa yrityksen henkilöihin, omaisuuteen, toimintaan ja ympäristöön liittyviä riskejä ja tekee sen perusteella riskianalyysin. selvittää asiantuntijan avulla maatilan sukupolvenvaihdokseen tai hevostalousalan yrityksen perustamiseen liittyvän prosessin ja asiakirjat huolehtii asiantuntijan avulla kirjanpidon sekä henkilö-, yritys- ja maatilaverotuksen pääperiaatteiden noudattamisesta selvittää tuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä asiantuntijan avulla ottaa työssään huomioon työnantajan ja työntekijän keskeisimmät velvollisuudet ottaa työssään huomioon markkinoinnin merkityksen yrityksen toiminnalle ottaa työssään huomioon velvollisuutensa työturvallisuudessa ja käyttää työterveyshuollon palveluja. selvittää maatilan sukupolvenvaihdokseen tai hevostalousalan yrityksen perustamiseen liittyvän prosessin ja asiakirjat sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijan apua noudattaa kirjanpidon ja henkilö-, yritys- ja maatilaverotuksen periaatteita selvittää kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusasiat ja osaa pyytää tarvittaessa asiantuntija-apua kannattavuuden parantamiseen tuntee tuotantotukijärjestelmää ja tietää, mistä saa apua tuotantotukien apuun ottaa työssään huomioon työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ottaa työssään huomioon markkinoinnin periaatteita ja sen merkityksen yrityksen toiminnalle ottaa työssään huomioon työsuojeluvastuun maaseutuyrityksessä ja määräykset sekä hyödyntää työterveyshuollon palveluja myös työssä jaksamisen näkökulmasta. tekee johtopäätöksiä laskelmista ja käyttää niistä saatuja tietoja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen hinnoittelee itsenäisesti tuotteita tai palveluja laatii laskun ja tarjouksen ja soveltaa tietotekniikkaa niiden laadinnassa laatii markkinointisuunnitelman yritykselle kartoittaa yrityksen henkilöihin, omaisuuteen, toimintaan ja ympäristöön liittyviä riskejä ja tekee sen perusteella riskianalyysin tekee riskianalyysin pohjalta ehdotuksia toiminnan muuttamiseksi. selvittää maatilan sukupolvenvaihdokseen tai hevostalousalan yrityksen perustamiseen liittyvän prosessin ja asiakirjat sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijan apua sekä ottaa päätöksenteossaan huomioon muut perheen jäsenet, kuten vanhemmat ja sisaret noudattaa kirjanpidon henkilö-, yritys- ja maatilaverotuksen periaatteita ja omaa valmiudet vaikuttaa maksettavan veron määrään ottamalla huomioon pitkän aikavälin verosuunnittelun vaikutuksen maatilan kannattavuuteen selvittää ja vertailee kustannus- ja kannattavuuslaskennan perustekijöitä ja löytää kannattavuuden parantamiseen vaikuttavia tekijöitä tuntee tuotantotukijärjestelmän pääpiirteet ja osaa hakea tarvittaessa apua ottaa työssään huomioon työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja omaa valmiudet laskea työntekijän palkan ohjeiden mukaan ottaa työssään huomioon markkinoinnin periaatteet ja ymmärtää markkinoinnin merkityksen osana kannattavan yrityksen toimintaa ottaa työssään huomiota työnantajan työsuojeluvastuun maaseutuyrityksessä, toimii omassa työssään määräysten mukaisesti ja perustelee toimintaansa sekä hyödyntää työterveyshuollon palveluja toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

22 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu arvioi omaa toimintaansa ja edistymistään arvioi omaa toimintaansa, oppii toisilta ja omaa valmiudet hakea asiantuntijan apua kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan itsearvioinnin, vertaisoppimisen ja asiantuntijoiden myötävaikutuksella tuntee toimintaympäristön muutoksia tuntee muuttuvan toimintaympäristön ja seuraa muutoksia aktiivisesti tuntee muuttuvan toimintaympäristön sekä seuraa myös alan kansainvälisiä muutoksia aktiivisesti ja omaa valmiudet reagoida muutokseen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka kannustettuna kertoo omista onnistumisistaan ja rohkaistuu kuulemaan työyhteisön jäsenten tai muiden yrittäjien jäsenten kokemuksia verkostoituu muiden yrittäjien kanssa ei vahingoita toiminnallaan luontoa eikä tuota kärsimystä eläimille toimii rehellisesti ja vastuuntuntoisesti työssään tuottaessaan hevostalousalan palveluja toimii työssään suvaitsevaisesti arvostaa ammattiaan maaseudun elinvoimaisuuden edistäjänä suhtautuu maaseutukulttuuriin myönteisesti. on valmis kertomaan myönteiset ja kielteiset onnistumiset sekä ottaa huomioon muidenkin kokemukset ongelmanratkaisutilanteissa verkostoituu muiden yrittäjien kanssa molemminpuolisen hyödyn edistämiseksi perustaa toimintansa luonnon ja eläinten kunnioittamiseen toimii avoimesti, rehellisesti ja vastuuntuntoisesti tuottaessaan hevostalousalan palveluja sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään kunnioittaa kanssaihmisten (esim. työyhteisön ja naapuruston) arvoja ja oikeuksia toimii sitoutuneesti työssään ja arvostaa ammattiaan maaseudun elinvoimaisuuden edistäjänä kokee maaseutukulttuurin positiivisena voimavarana. on aktiivinen osallistuja kokemusten vaihdossa, ratkaisujen löytämisessä ja ideoiden kehittämisessä verkostoituu aktiivisesti muiden yrittäjien kanssa molemminpuolisen hyödyn edistämiseksi ja toimii luotettavana kumppanina perustaa toimintansa esimerkilliseen luonnon ja eläinten kunnioittamiseen eikä sulje silmiään vääryydeltä perustaa toimintansa avoimuuteen, rehellisyyteen, vastuuseen tuottaessaan hevostalousalan palveluja sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään kunnioittaa kanssaihmisten (esim. työyhteisön ja naapuruston) arvoja ja oikeuksia sekä pyrkii noudattamaan tasa-arvon ja tasapuolisuuden periaatteita toimii sitoutuneesti työssään ja arvostaa ammattiaan maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistäjänä ottaa työssään huomioon maaseutukulttuurin edistämisen. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely oppimistehtävät työssäoppiminen 3 ov Toteutuu seuraavasti: Yritystoiminta ja yrittäjyys (2 ov) Markkinoinnin perusteet (2 ov) Yrityksen toiminnan suunnittelu (3 ov) Hevostalousyrityksen toiminta, top (3 ov)

23 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 20 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta oppilaitoksella (ks. liitteet 3 ja 4). osoittaa ammattitaitonsa tekemällä maatilan, maaseutuyrityksen tai muun yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelmassa osoitetaan arviointikriteerien mukaisesti omien vahvuuksien ja heikkouksien pohdinta oman liikeidean kehittäminen ja yrityksen toimintaympäristön kartoittaminen tarvittavat resurssit ja riskit markkinoinnin suunnittelu maatila- ja yritysverotus investointi- ja/tai tuotantokustannuslaskeminen Ammattiosaamisen näytössä (kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelma) arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnasta yrityksen perustaminen sekä tuotannon suunnitteleminen ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen työn perustana olevan tiedon hallinnasta kannattavuuslaskennan hyödyntäminen hevosalan yrityksen toiminnan suunnittelussa elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Ajoitus Muu osaamisen arviointi Tuotteen tai palvelun hinnoitteleminen, Yrityksen toiminnan riskien arvioiminen, Yrityksen perustamista tai sukupolvenvaihdosta koskevien säädösten soveltaminen hevosalan yritystoiminnan aloittamisessa, Lakien ja ohjeiden noudattaminen hevosalan yrityksen toiminnan ja verotuksen suunnittelussa, Työlakien soveltaminen hevosalan työntekijänä tai työnantajana toimiessa, Markkinointitiedon hyödyntäminen hevosalan yritystoiminnassa, Hevostalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen arvioidaan seuraavasti oppimistehtävien arviointi kokeet työssäoppiminen jatkuva seuranta Opintojen loppuvaiheessa, painottuen opintojen viimeiseen lukuvuoteen.

24 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Hevostalouden koulutusohjelma, hevostenhoitaja Tallin ja talliympäristön hoitaminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa pukeutua työtehtävään tehdä tallin työt ja noudattaa asetettuja kustannustavoitteita hoitaa talliympäristön sekä tarhat ja urheilualueet ja huolehtia työtehtäviinsä kuuluvasta hevosalan yrityksen jätehuollosta tehdä tallin kausittaisen hoidon suunnitelmien ja saamiensa ohjeiden mukaan käyttää tallin ja talliympäristön päivittäisissä ja kausittaisissa töissä tarvittavia koneita, teknisiä laitteita ja työkaluja kuten traktoria sekä juomakuppien ja aitojen korjauksessa tarvittavia työkaluja hoitaa laitumia seurata alan tapahtumia ja hankkia tietoa alasta keskeisimmistä lähteistä ajaa traktoria huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden arvioida hevostalouden tuotantomuotoja toimia hevosen elinkaaren mukaan varsomisesta loppusijoitukseen edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee oman työnsä ohjattuna noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan hevostaloudessa sekä välttää riskejä työssään osallistuu tallin ja talliympäristön töiden suunnitteluun sekä tekee työt ohjauksen ja ohjeet saatuaan vastuuntuntoisesti suunnittelee hevostalousalan yrityksen toimintaa ohjeiden mukaan ja hakee tarvittaessa asiantuntija-apua toiminnan kehittämiseen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä käyttää ohjeiden mukaan keskeisimpiä ohjelmia ja sovellutuksia suunnittelun tukena ohjeet saatuaan kehittää yrityksen toimintaa rationaaliseksi suunnittelee hevostalousalan yrityksen toimintaa itsenäisesti ja hakee tarvittaessa asiantuntija-apua toiminnan kehittämiseen arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksiaan toimia ammattialallaan sekä asettaa yrittäjyysosaamiselleen tavoitteita hyödyntää tietotekniikkaa tiedon haussa sekä käyttää itsenäisesti keskeisimpiä ohjelmia ja sovellutuksia suunnittelun tukena kehittää yrityksen toimintaa rationaaliseksi

25 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 22 Tallin ja talliympäristön töiden suunnitteleminen ja tekeminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Pukeutuminen tallityössä Tallin ja talliympäristön tekniikan käyttäminen sekä traktorilla ajaminen Tallin ja talliympäristön siisteyden ylläpito ja laitumien hoitaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hevoskasvatuksen ja - jalostuksen perusasioiden hyödyntäminen hevosalalla toimiessa Hevosen lajinomaisten piirteiden ja hevoskasvatuksen vaatimusten huomioon ottaminen hevoskasvatustyössä Laadukkaan hevosen rehun hankkiminen Hevosen laiduntamisvaatimusten huomioon ottaminen laitumia perustettaessa ja hoidettaessa Tekniikan perusasioiden hyödyntäminen tallin koneiden ja laitteiden kunnossapidossa selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset sekä arvioi kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia ja ympäristöratkaisuja hevostalousalan yrityksen kilpailutekijänä. pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) käyttää ohjatusti tallin tavallisimpia teknisiä laitteita, osaa ajaa traktoria (T-kortti) turvallisesti ja omaa eläintenkuljettajan tutkintoa vastaavat taidot huolehtii ohjattuna talliympäristön siisteydestä ja järjestyksestä sekä hoitaa laitumia. pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) ja tekee siistin sopivan vaikutelman käyttää tallin yleisimpiä koneita ja laitteita sekä tekee pienempiä korjauksia ohjeiden mukaisesti, osaa ajaa traktoria (T-kortti) varmaotteisesti ja turvallisesti sekä omaa eläintenkuljettajan tutkintoa vastaavat taidot huolehtii ohjeiden mukaan talliympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä sekä hoitaa laitumia. selvittää hevoskasvatuksen ja hevosjalostuksen periaatteita ottaa työssään huomioon hevosen lajinomaisen käyttäytymisen periaatteita ja tuntee eläinsuojelulainsäädännön keskeisen sisällön selvittää rehuntuotannon ketjun ja rehun laadun merkityksen hevosen hyvinvoinnille ymmärtää laitumen perustamisen ja hoitaa laitumia, mutta tarvitsee vielä ohjausta hyödyntää tekniikan perusasioita tallin ja talliympäristön kunnossapidossa sekä omaa eläintenkuljettajan tutkintoa vastaavat tiedot. selvittää hevoskasvatuksen ja hevosjalostuksen periaatteita sekä hyödyntää niitä työssään hyödyntää tietoaan hevosen lajinomaista käyttäytymistä ja toimii eläinsuojelulainsäädännön mukaisesti ymmärtää rehuntuotannon ketjun ja rehun laadun merkityksen sekä soveltaa sitä työssään ohjeiden mukaan ymmärtää laitumen perustamisen ja hoitaa laitumia ohjeiden mukaisesti hyödyntää monipuolisesti tekniikan perusasioita tallin ja talliympäristön kunnossapidossa sekä omaa eläintenkuljettajan tutkintoa vastaavat tiedot. selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset ja asettaa neuvottelemalla työyhteisön kanssa työlleen laatutavoitteita ja toimii niiden mukaisesti sekä arvioi kestävän kehityksen mukaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöratkaisuja hevostalousalan yrityksen kilpailutekijänä. pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) ja tekee siistin ja yrityksen imagoon sopivan vaikutelman käyttää itsenäisesti tallin yleisimpiä koneita ja laitteita sekä tekee oma-aloitteisesti korjauksia osaa ajaa traktoria (Tkortti) turvallisesti ja riskit ennakoiden sekä omaa eläintenkuljettajan tutkintoa vastaavat taidot pitää oma-aloitteisesti talliympäristönsä hyvässä järjestyksessä ja siistinä sekä hoitaa laitumia itsenäisesti. selvittää hevoskasvatuksen ja hevosjalostuksen periaatteet sekä soveltaa niitä työssään sekä ymmärtää tunnuslukujen merkityksen soveltaa tietoaan hevosen lajinomaista käyttäytymistä monipuolisesti ja toimii hevoskasvatukseen liittyvän lainsäädännön mukaisesti kaikissa tehtävissään ymmärtää rehuntuotannon ketjun ja rehun laadun merkityksen sekä soveltaa sitä työssään itsenäisesti ymmärtää laitumen perustamisen ja hoitaa laitumia itsenäisesti soveltaa itsenäisesti ja monipuolisesti tekniikan perusasioita tallin ja talliympäristön kunnossapidossa sekä omaa eläintenkuljettajan tutkintoa vastaavat tiedot.

26 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hankkii ohjattuna tietoa hevosalasta ja alan teknisistä ratkaisuista toimii työyhteisön sääntöjen mukaan noudattaa eläinsuojelulakia ja toimii alkuohjauksen saatuaan luotettavasti ja vastuullisesti noudattaa turvallisuusohjeita tallissa toimiessaan sekä osaa EA I-vastaavat taidot. hankkii, jäsentää ja soveltaa tietoa hevosalasta ja alan teknisistä ratkaisuista toimii työyhteisön sääntöjen mukaan ja auttaa muita tarvittaessa oma-aloitteisesti noudattaa eläinsuojelulakia ja toimii luotettavasti ja vastuullisesti saamiensa ohjeiden mukaan noudattaa turvallisuusohjeita tallissa toimiessaan sekä välttää riskitilanteita ja ottaa vastuuta koko talliyhteisön turvallisuudesta sekä osaa EA I-vastaavat taidot. hankkii, jäsentää ja arvioi itsenäisesti tietoa hevosalasta ja alan teknisistä ratkaisuista toimii työyhteisön sääntöjen mukaan rakentavasti sekä on avulias ja aloitteellinen noudattaa eläinsuojelulakia ja toimii itsenäisesti, luotettavasti ja vastuullisesti vaihtuvissa tilanteissa noudattaa turvallisuusohjeita tallissa toimiessaan, välttää riskitilanteita ja kehittää talliyhteisön turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osaa EA I-vastaavat taidot. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella ensiapukurssi EA1 tallivuorot (2) työssäoppiminen kesäjaksolla Toteutuu seuraavasti: Talliympäristön hoito (3 ov) Traktorin käsittely (2 ov) Korjaustyöt (1 ov) Hevosjalostus (2 ov) Jokimaan tallivuoro, top (1 ov) Kesäjakso, top (1 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). osoittaa ammattitaitonsa tekemällä töitä tallissa ja talliympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta hevosen lajinomaisten piirteiden ja hevoskasvatuksen vaatimusten huomioon ottaminen hevoskasvatustyössä, hevosen

27 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 24 laiduntamisvaatimusten huomioon ottaminen laitumia perustettaessa ja hoidettaessa sekä tekniikan perusasioiden hyödyntäminen tallin koneiden ja laitteiden kunnossapidossa elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Ajoitus Muu osaamisen arviointi Hevoskasvatuksen ja -jalostuksen perusasioiden hyödyntäminen hevosalalla toimiessa, Laadukkaan hevosen rehun hankkiminen arvioidaan seuraavasti kirjalliset tehtävät ja kokeet tallivuorot käytännön harjoitukset jatkuva seuranta 1. ja 2. lukuvuoden aikana Ratsastaminen ja raviurheilu (20 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa pukeutua työtehtävään hoitaa ja ruokkia hevosta kotona ja matkoilla tehdä tallin ja hevostenhoidon työt ja noudattaa kustannustavoitteita huoltaa kaikkia ajoon ja ratsastukseen tarvittavia perusvarusteita sekä yleisimmin käytettyjä lisä- ja erikoisvarusteita valmistaa hevosen esittämistä varten sekä esittää hevosen valjastaa hevosen eri käyttötarkoituksia varten ajaa opetettua hevosta toimia avustajana varsanopetuksessa juoksuttaa koulutettua hevosta satuloida hevosen sekä ratsastaa tahdissa ja tasapainossa koulutettua ratsuhevosta tai ajaa ravihevosta huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

28 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Työprosessin hallinta Hevosten käytön ja hoidon suunnitteleminen ja töiden tekeminen Oman työn suunnitteleminen ja ravi- tai ratsutallissa työskenteleminen Kestävän kehityksen mukaisesti toimiminen hevostenhoitotöissä 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. osallistuu hevosten käytön ja suunnittelee hevosten käyttöä ja suunnittelee hevosten käyttöä ja hoidon suunnitteluun hoitoa ohjeiden mukaan hoitoa itsenäisesti ja vastuullisesti huomioiden tallin kaikki suoriutuu päivittäisistä hevostenhoitotöistä suunnittelee omaa työtään ohjeiden mukaan työskentelee vastuuntuntoisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa kokeneemmalta hakee tukea muilta työyhteisön jäseniltä ja antaa tukea tarvittaessa ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa kiinnittää työssään huomiota hevosten vastuuntuntoiseen hoitamiseen käyttää linimenttejä ja muita hevosten ja varusteiden hoidossa tarvittavia kemikaaleja säästeliäästi lajittelee ja kierrättää ohjeiden mukaan mm. syntyviä kemikaaleja ja muoveja välttää veden turhaa kuluttamista hevosten hoitotöissä kiinnittää huomioita ruokinnan tarkkuuteen ja hevosten hoidossa käytettävien hoitomateriaalien valintaan ja kulutukseen tiedostaa joitain tekijöitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumiseen, hoitoon ja maisematekijöihin. tekee hevostenhoitotyöt suunnitelmallisesti ja hygieenisesti suunnittelee omaa työtään työskentelee sitoutuneesti, aloitteellisesti ja työtä arvostaen toimii luontevasti vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenten kanssa ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta ottaa työssään huomioon hevosten lajityypillisen käyttäytymisen tavallisimmissa töissä, kuten hevosten käsittelyssä, siirtelyssä ja muissa hoitotöissä käyttää linimenttejä ja muita hevosten ja varusteiden hoidossa tarvittavia kemikaaleja säästeliäästi ja huolehtii jätteiden lajittelusta lajittelee ja kierrättää mm. syntyviä kemikaaleja ja muovia sekä ottaa huomioon tuotteita hankkiessaan niiden ympäristöystävällisyyden välttää veden turhaa kuluttamista hevosten hoitotöissä ja kiinnittää huomiota pesuaineiden ympäristöystävällisiin valintoihin edellisten lisäksi kiinnostuu asiantuntijan avulla pohtimaan ruokinnan ravinnetasapainoa (esim. ruokinnan typen ja fosforin kulutus) tiedostaa tekijöitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumiseen, hoitoon ja maisematekijöihin. toiminnot tekee hevostenhoitotyöt sujuvasti, joutuisasti ja omatoimisesti pitäen yllä hyvää hygieniaa suunnittelee työnsä itsenäisesti ja vastuullisesti työskentelee sitoutuneesti, innostuneesti, aloitteellisesti omaa työtään arvostaen edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan työyhteisön yhteisöllisyyttä ottaa oman työn suunnittelussa itsenäisesti huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat ja ergonomiset tekijät sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa työskentelee hevosten lajityypillisen käyttäytymisen ottaen huomioon ja eläimiä arvostaen sekä haluaa kehittyä hevosten hoitajana eläinten hyvinvointia edistäen käyttää linimenttejä ja muita hevosten ja varusteiden hoidossa tarvittavia kemikaaleja säästeliäästi ja huolehtii jätteiden lajittelusta sekä pyrkii löytämään hevosten hoitamiseen mahdollisimman ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja lajittelee ja kierrättää syntyviä kemikaaleja ja muovia sekä pyrkii hankkimaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja kehittää työyhteisön toimintaa kestävämpään suuntaan työskentelee vettä ja energiaa säästäen sekä ottaen huomioon pesuaineiden annostelun ja ympäristöystävällisyyden edellisten lisäksi pystyy tekemään havaintoja hevosten ruokinnan ravinnetasapainon tarkistamisesta ympäristöystävällisempään suuntaan suosittelee toimenpiteitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumisen vähenemiseen, hoitoon ja maisematekijöihin.

29 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 26 Hevosen turvallinen käsitteleminen ja käyttö Hevosten yksilöllisten erojen huomioiminen Varusteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen sekä käyttöturvallisuuden tarkastaminen Valjastaminen ja ajaminen Avustaminen varsan opetuksessa Juoksuttaminen Ratsastaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Ratsastuksen ja ajamisen perustiedon hyödyntäminen hevosten kanssa työskentelyssä Eläinsuojelulain noudattaminen hevosten kanssa työskenneltäessä Hevosten ruokinnan suunnitteleminen toimii erilaisten hevosten kanssa tutuissa tilanteissa ei aiheuta toiminnallaan vaaraa, pyrkii ennakoimaan hevosen pakoreaktiota ja toimii tarkoituksenmukaisesti onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa ottaa ohjattuna huomioon eri eläinten erityisvaatimuksia hoidossa ja ruokinnassa käyttää ja huoltaa varusteita sekä arvioi varusteen käyttöturvallisuutta ohjatusti valjastaa hevosen ohjatusti ja ajaa hevosta avustaa varsanopetuksessa ohjatusti varustaa ohjatusti hevosen juoksutukseen ja juoksuttaa koulutettua hevosta varustaa ohjatusti hevosen ratsastusta varten ja ratsastaa kaikissa askellajeissa koulutetulla hevosella sekä kehittää tasapainoaan satulasta putoamisen välttämiseksi. toimii erilaisten hevosten kanssa ohjeiden mukaan ennakoi vaaratilanteet ja hevosen pakoreaktion sekä toimii tarkoituksenmukaisesti onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa ottaa huomioon hevosen käytön erityisvaatimuksia hoidossa, ruokinnassa ja käsittelyssä käyttää, huoltaa ja korjaa varusteita sekä arvioi varusteen käyttöturvallisuutta ennen käyttöönottoa ohjeiden mukaan valjastaa hevosen ohjeiden mukaan ja ajaa hevosta avustaa varsanopetuksessa ohjeiden mukaan varustaa hevosen juoksutukseen ohjeiden mukaan ja juoksuttaa koulutettua hevosta varustaa hevosen ratsastusta varten ohjeiden mukaan ja ratsastaa hyvässä tasapainossa kaikissa askellajeissa koulutetulla hevosella kentällä ja maastossa. hyödyntää ratsastuksen ja ajamisen perusasioita ottaa työssään huomioon eläinsuojelulainsäädännön keskeiset kohdat ja kysyy tarvittaessa neuvoa kokeneemmalta tunnistaa hevosen hyvinvointiin vaikuttavia olosuhdevaatimuksia ottaa työssään huomioon yleisempien rehujen käyttökelpoisuuden ravi- ja ratsuhevosille selvittää ruokinnan suunnittelun merkityksen ja suunnittelussa käytettävät asiantuntijapalvelut hyödyntää monipuolisesti ratsastuksen ja ajamisen perusasioita ottaa työssään huomioon eläinsuojelulainsäädännön keskeisen sisällön tunnistaa hevosen olosuhdevaatimukset ja lajityypillisen käyttäytymisen ottaa työssään huomioon ravi- ja ratsuhevosryhmille sopivat rehut ruokinnan suunnittelua varten perustuen hevosen ruuansulatuksen erityispiirteisiin ottaa työssään huomioon ruokinnan suunnittelun perusperiaatteet ja ruokinnan järjestämistavat toimii erilaisten hevosten kanssa itsenäisesti ja varmaotteisesti havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat, ehkäisee hevosen pakoreaktiota ja ilmoittaa vaaratilanteista sekä toimii ripeästi ja oma-aloitteisesti onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa huomioi oma-aloitteisesti ja tarkasti hevosen käytön erityisvaatimukset hoidossa, ruokinnassa ja käsittelyssä käyttää, huoltaa ja korjaa varusteita sekä arvioi varusteen käyttöturvallisuutta itsenäisesti sovittaa valjaat ja valjastaa hevosen sekä ajaa hevosta itsenäisesti hevoskohtaiset yksilölliset ominaisuudet ja olosuhteet huomioiden avustaa varsanopetuksessa varmaotteisesti varustaa hevosen juoksutukseen itsenäisesti ja juoksuttaa koulutettua hevosta varmaotteisesti varustaa itsenäisesti hevosen ratsastusta varten ja ratsastaa turvallisesti opetushevosilla tahdissa ja tasapainossa kentällä ja maastossa vaihtuvissa tilanteissa satulasta putoamatta. soveltaa ratsastuksen ja ajamisen keskeiset perusasiat ja soveltaa niitä työssään ottaa työssään huomioon eläinsuojelulainsäädännön keskeisen sisällön ja tarkistaa säädösten ajantasaisuuden tarvittaessa tunnistaa ja arvioi hevosen olosuhdevaatimuksia ja lajityypillisen käyttäytymisen sekä hyödyntää sitä hevosen hyvinvoinnin parantamisessa ottaa työssään huomioon ravi- ja ratsuhevosryhmille sopivat rehut ruokinnan suunnittelua varten perustuen hevosen ruuansulatuksen erityispiirteisiin sekä kuntoon ja kehitykseen ruokinnan suunnittelussa pyrkii terveelliseen, taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen ruokintaan ja rehuvalikoimaan ja pystyy arvioimaan valmista ruokintasuunnitelmaa näillä perusteilla

30 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 27 Hevosen esittämistä koskevien sääntöjen ja ohjeiden soveltaminen näyttelyssä ja muussa esittelytilanteessa (esim. ostajalle esitettäessä) Ympäristölainsäädännön noudattaminen talliympäristön hoidossa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu tulkitsee ohjattuna ruokintasuunnitelmaa ja suunnittelee siihen pohjautuen ravi- ja ratsuhevosen päivittäisen ruokinnan ja rehunjaon asiantuntijan avulla ottaa huomioon hevosnäyttelyä ja hevosen esittämisen periaatteita koskevat ohjeet tuntee perusperiaatteet hevostallin ympäristölainsäädännön vaatimuksista, lannan asianmukaisesta varastoinnista ja luovutuksesta sekä ulkotarhojen ympäristövaikutuksista ja omaa valmiudet asiantuntijan avustuksella tehdä lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset. laatii ruokintasuunnitelmaan perustuvan rehunjakolistan ottaa huomioon hevosnäyttelyä ja hevosen esittämisen periaatteita koskevat ohjeet, niin, että tietää, miten hevonen valmistellaan ja esitetään näyttelyssä tuntee periaatteet hevostallin ympäristölainsäädännön vaatimuksista, lannan asianmukaisesta varastoinnista ja luovutuksesta sekä ulkotarhojen ympäristövaikutuksista ja omaa valmiudet tehdä lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset. hankkii ohjattuna tietoa hevosista ja niiden eri käyttömuodoista ja soveltaa sitä sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään hankkii ohjeiden mukaan tietoa hevosista ja niiden eri käyttömuodoista ja soveltaa sitä sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään annettujen kriteerien mukaan soveltaa ruokintasuunnitelmaa ja seuraa ja arvioi ruokinnan onnistumista käyttäen erilaisia mittareita soveltaa hevosnäyttelyä ja hevosen esittämisen periaatteita niin, että tietää, miten erilaisia hevosia valmistellaan ja esitetään näyttelyissä tuntee hevosenpitoon liittyvät ympäristönsuojelulainsäädännön keskeiset vaatimukset ja keinot pinta- ja pohjavesien pilaantumishaittojen ehkäisemiseksi, lannan asianmukaisesta varastoinnista ja luovutuksesta sekä ulkotarhojen ympäristövaikutuksista ja omaa valmiudet tehdä itsenäisesti lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset. hankkii, jäsentää ja arvioi itsenäisesti tietoa hevosista ja niiden eri käyttömuodoista sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa ja arvioi omaa oppimistaan ja työtään alan kriteerien mukaan Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii talliyhteisön sääntöjen mukaan toimii rehellisesti ja vastuuntuntoisesti tehdessään annettuja työtehtäviä noudattaa tallin turvallisuussääntöjä sekä välttää riskejä ja ylläpitää työkykyään tunnistaa työhönsä liittyviä vaaratekijöitä, kuten tallin ilman laadun, melun, vedon, kosteuden sekä biologiset vaarat ja pölyn. toimii talliyhteisön sääntöjen mukaan joustavasti vaihtuvissa tilanteissa toimii avoimesti, rehellisesti ja vastuuntuntoisesti tehdessään annettuja työtehtäviä noudattaa tallin turvallisuussääntöjä sekä ottaa vastuun työskentelynsä turvallisuudesta ja ylläpitää työkykyään suojautuu edellä kuvattujen työhönsä liittyviltä vaaratekijöiltä tarkoituksenmukaisesti. toimii talliyhteisön sääntöjen mukaan joustavasti ja aloitteellisesti muut toimijat huomioiden perustaa työskentelynsä avoimuuteen, rehellisyyteen ja vastuuseen noudattaa tallin turvallisuussääntöjä sekä havaitsee tallin ja talliympäristön sekä työmenetelmien riskitekijöitä ja kehittää toimintaa turvallisemmaksi sekä arvioi ja ylläpitää työkykyään ottaa huomioon työssään edellä kuvattujen vaaratekijöiden lisäksi myös henkisen ja fyysisen kuormittavuuden. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella passihevosen hoitaminen tallivuorot (2) työssäoppiminen 5 ov

31 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 28 työssäoppiminen kesäjaksolla Toteutuu seuraavasti: Valjastus ja ajaminen (2 ov) Raviurheilu (3 ov) Ratsastus ja juoksutus (4 ov) Hevosten liikuttaminen kesäjaksolla (1 ov) Ruokinnan suunnittelu (1 ov) Valjastyöt (1 ov) Näyttelytoiminta (1 ov) Varsanopetus (1 ov) Hevosten ja tallin hoitotyöt, top (5 ov) Jokimaan tallivuoro 2, top (1 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). osoittaa ammattitaitonsa tekemällä hevostenhoitotöitä tallissa ja talliympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta hevosen turvallinen käsitteleminen ja käyttö, hevosten yksilöllisten erojen huomioiminen, varusteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen sekä käyttöturvallisuuden tarkastaminen, valjastaminen ja ajaminen TAI ratsastaminen työn perustana olevan tiedon hallinnasta eläinsuojelulain noudattaminen hevosten kanssa työskenneltäessä ja hevosen esittämistä koskevien sääntöjen ja ohjeiden soveltaminen näyttelyssä ja muussa esittelytilanteessa (esim. ostajalle esitettäessä) elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Muu osaamisen arviointi Avustaminen varsanopetuksessa, Juoksuttaminen, Ratsastuksen ja ajamisen perustiedon hyödyntäminen hevosten kanssa työskentelyssä, Hevosten ruokinnan suunnitte-

32 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 29 Ajoitus leminen, Ympäristölainsäädännön noudattaminen talliympäristön hoidossa arvioidaan seuraavasti kirjalliset tehtävät ja kokeet tallivuorot käytännön harjoitukset jatkuva seuranta 1. ja 2. lukuvuoden aikana Ravihevosten hoitaminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa pukeutua työtehtävään hoitaa ravihevosta suunnitella ja toteuttaa ravitallin päivittäisen ja kausittaisen toiminnan ja noudattaa sille asetettuja kustannustavoitteita toimia ravihevosen vastuullisena hoitajana ravikilpailuissa tai vastaavissa tapahtumissa arvioida varusteiden sopivuutta ja huoltaa varusteita tehdä peruskengityksen ravihevosille ylläpitää tallin sisä- ja ulkotilojen siisteyttä palvella asiakkaita huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Ravihevosen hoidon suunnitteleminen ja toteuttaminen Ravitallin toiminnan suunnitteleminen ja töiden tekeminen Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee hevosten hoidon suunnittelee hevosten hoidon ja suunnittelee itsenäisesti hevosten ja hoitaa ravihevosia hoitaa ravihevosia ohjeiden hoidon ja hoitaa ravihevosia ohjattuna mukaan suunnittelee ravitallin päivittäistä toimintaa ohjattuna noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista suunnittelee ravitallin viikoittaista toimintaa ohjeiden mukaan etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen ja tekee annetut tehtävät omatoimisesti suunnittelee itsenäisesti ravitallin toiminnan tietylle ajanjaksolle etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan sekä tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä

33 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 30 Oman työn suunnitteleminen ja työskentely tallissa Kestävän kehityksen mukainen työskentely ravihevosten hoitamisessa 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Ravihevosen hoitaminen Peruskengityksen tekeminen Varusteiden sovittaminen ja huoltaminen Asiakkaiden palveleminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Ravihevosen hoidon erityispiirteiden huomioon ottaminen työssä C-ajoluvan sääntöjen mukaan toimiminen ravikilpailuissa Järjestötoiminnan sääntöjen soveltaminen raviurheilun seuratoiminnassa Kengityksen vaiheiden tarkastelu ja hyödyntäminen ravihevosten hoidossa Viestiminen ravitallin asiakaspalvelussa suunnittelee omat tehtävänsä ja ajankäyttönsä työpäiväksi suoriutuu päivittäisistä hevostenhoitotöistä kiinnittää työssään huomiota hevosten vastuuntuntoiseen hoitamiseen välttää veden turhaa kuluttamista hevosten hoitotöissä tiedostaa joitain tekijöitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumiseen, hoitoon ja maisematekijöihin lajittelee ja kierrättää ohjeiden mukaan mm. syntyviä metallia, kemikaaleja ja muoveja sekä ottaa huomioon ohjattuna tuotteiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyttä. suunnittelee omat tehtävänsä ja ajankäyttönsä viikon ajalle tekee hevostenhoitotyöt suunnitelmallisesti ja hygieenisesti ottaa huomioon hevosten lajityypillisen käyttäytymisen tavallisimmissa töissä, kuten hevosten käsittelyssä, siirtelyssä ja muissa hoitotöissä välttää veden turhaa kuluttamista hevosten hoitotöissä ja kiinnittää huomiota pesuaineiden ympäristöystävällisiin valintoihin tiedostaa tekijöitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumiseen, hoitoon ja maisematekijöihin lajittelee ja kierrättää mm syntyviä metallia, kemikaaleja ja muoveja sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyttä. hoitaa ravihevosta ohjattuna suoristaa ja kiinnittää kengän sovittaa ja huoltaa varusteita ohjattuna työskentelee vastuuntuntoisesti yrityksen tavoitteiden mukaisesti. hoitaa ravihevosta ohjeiden mukaan siistii kavion, suoristaa ja kiinnittää kengän sovittaa ja huoltaa varusteita ohjeiden mukaan työskentelee sitoutuneesti, on ystävällinen asiakaspalvelutilanteissa ja tukee toiminnallaan yrityksen toimintaa. suunnittelee itsenäisesti omat työnsä tietylle ajanjaksolle ravitallin toimintaa tekee hevostenhoitotyöt sujuvasti, joutuisasti ja omatoimisesti pitäen yllä hyvää tallihygieniaa työskentelee ottaen huomioon hevosten lajityypillisen käyttäytymisen ja eläimiä arvostaen sekä haluaa kehittyä hevostenhoitajana hevosten hyvinvointia edistäen työskentelee vettä ja energiaa säästäen sekä ottaen huomioon pesuaineiden annostelun ja ympäristöystävällisyyden suosittelee toimenpiteitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumisen vähenemiseen, hoitoon ja maisematekijöihin lajittelee ja kierrättää mm syntyviä metallia, kemikaaleja ja muoveja sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyttä ja kehittää toimintaa kestävämpään suuntaan. hoitaa ravihevosta itsenäisesti tekee peruskengityksen ottaa työssään huomioon kilpailevan ravihevosen hoidon periaatteita selvittää ravikilpailusääntöjä ja toimii asiantuntijan avulla niiden mukaan hyödyntää raviurheiluun liittyviä järjestöjä ja niiden toimintaa asiantuntijan avulla hyödyntää kengityksen perusasioita suoristaessaan ja kiinnittäessään kengän noudattaa henkilökohtaisen viestinnän ja ryhmässä toimimisen perussääntöjä. ottaa työssään huomioon kilpailevan ravihevosen hoidon periaatteet hyödyntää ravikilpailusääntöjä työskennellessään ravikilpailutoiminnassa hyödyntää raviurheilun järjestöjä Suomessa ja niiden toimintaa hyödyntää kengityksen perusasioita siistiessään kavion, suoristaessaan ja kiinnittäessään kengän noudattaa henkilökohtaisen viestinnän ja ryhmänohjauksen perussääntöjä ja soveltaa niitä ravitallin asiakaspalvelutilanteissa. valitsee, sovittaa ja huoltaa varusteita itsenäisesti työskentelee yrittäjämäisesti ja huomioi toiminnassaan asiakkaan tarpeet ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa. ottaa työssään huomioon kilpailevan ravihevosen hoidon periaatteet ja soveltaa niitä työssään suorittaa C-ajoluvan hyödyntää monipuolisesti raviurheilun järjestöjä Suomessa ja niiden toimintaa hyödyntää kengityksen perusasioita monipuolisesti tehdessään peruskengityksen noudattaa henkilökohtaisen viestinnän sekä ryhmädynamiikan perussääntöjä ja arvioi niiden käyttömahdollisuuksia ravitallin asiakaspalvelutilanteissa.

34 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus- ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hankkii tietoa ravihevosten hoidosta ja soveltaa sitä ohjatusti sekä arvioi ohjattuna omaa oppimistaan ja työtään keskustelee ja kuuntelee asiallisesti tekee sovitut hevostenhoidon työt luotettavasti ohjeiden mukaan toimii ohjattuna työturvallisuutta noudattaen ja ergonomisesti. hankkii ja ohjeiden mukaan soveltaa tietoa ravihevosten hoidosta sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään annettujen kriteerin mukaan keskustelee ja kuuntelee ja pyrkii ottamaan huomioon toisten mielipiteet oman toimintansa kehittämisessä toimii hevostenhoitotöissä luotettavasti ohjeiden mukaan ja muuttuvissakin tilanteissa eläinsuojelun ja kestävän kehityksen vaatimuksia noudattaen toimii ohjeiden mukaan, työturvallisuutta noudattaen ja ergonomisesti. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa ravihevosten hoidosta sekä soveltaa sitä muuttuvissa tilanteissa sekä kykenee arvioimaan omaa oppimistaan ja työtään laatuvaatimusten mukaisesti keskustelee, kuuntelee ja ottaa rakentavasti huomioon toisten mielipiteet oman ja työyhteisön toiminnan parantamisessa toimii hevostenhoitotöissä luotettavasti ja itsenäisesti sekä muuttuvissakin tilanteissa eläinsuojelun ja kestävän kehityksen vaatimuksia noudattaen toimii työturvallisuutta noudattaen ja ergonomisesti sekä huomaa työympäristön riskitekijöitä ja pyrkii kehittämään talliympäristön ja hevostenhoitotyön työturvallisuutta. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella tallivuorot (2) työssäoppiminen 7 ov Toteutuu seuraavasti: Ravihevosen hoitaminen (1 ov) Ravihevosen hoitaminen, top (2 ov) Peruskengitys (2 ov) Ravihevosen hoitotyöt, top (5 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä ravitallilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta ravihevosen hoitaminen, asiakkaiden palveleminen

35 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 32 työn perustana olevan tiedon hallinnasta ravihevosen hoidon erityispiirteiden huomioon ottaminen työssä, C-ajoluvan sääntöjen mukaan toimiminen ravikilpailuissa ja viestiminen ravitallin asiakaspalvelussa elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Ajoitus Muu osaamisen arviointi Peruskengityksen tekeminen, Varusteiden sovittaminen ja huoltaminen, Järjestötoiminnan sääntöjen soveltaminen raviurheilun seuratoiminnassa ja Kengityksen vaiheiden tarkastelu hyödyntäminen ravihevosten hoidossa arvioidaan seuraavasti kirjalliset tehtävät ja kokeet tallivuorot käytännön harjoitukset jatkuva seuranta Opintojen viimeisen lukuvuoden aikana tai lukio-opintoja suorittavilla kahden viimeisen lukuvuoden aikana Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa arvioida varusteiden kunnon ja tarpeellisuuden käyttää yleisimpiä lisävarusteita ja apuvälineitä valjastaa hevosen valmennus- ja kilpavaljastukseen valmentaa eri-ikäisiä ja eri valmennusvaiheessa olevia hevosia arvioida valmennusohjelman toteutumista yhdessä valmentajan kanssa toimia avustajana varsanopetuksessa huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

36 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 33 Eri-ikäisten ravihevosten hoidon suunnitteleminen ja töiden tekeminen Kestävän kehityksen mukainen toiminta eriikäisten ravihevosten valmentamisessa 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Eri-ikäisten hevosten valmentaminen Avustajana toimiminen varsan ajolle opettamisessa Lisävarusteiden ja välineiden käyttäminen Valmennusreittien ja harjoitusratojen hoitaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta suunnittelee ravihevosten hoidon asiantuntijan kanssa ja osallistuu valmennussuunnitelmien tekemiseen suunnittelee omat tehtävänsä ja ajankäyttönsä työpäiväksi suoriutuu päivittäisistä hevostenhoitotöistä kiinnittää työssään huomiota hevosten vastuuntuntoiseen hoitamiseen käyttää linimenttejä ja muita hevosten ja varusteiden hoidossa tarvittavia kemikaaleja säästeliäästi välttää veden turhaa kuluttamista hevosten hoitotöissä tiedostaa joitain tekijöitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumiseen, hoitoon ja maisematekijöihin. suunnittelee ravihevosten hoidon ohjeiden mukaan ja osallistuu valmennussuunnitelmien tekemiseen suunnittelee omat tehtävänsä ja ajankäyttönsä viikon ajalle tekee hevostenhoitotyöt suunnitelmallisesti, hygieenisesti sekä joustaa työssään tarvittaessa ottaa työssään huomioon hevosten lajityypillisen käyttäytymisen tavallisimmissa töissä, kuten hevosten käsittelyssä, siirtelyssä ja muissa hoitotöissä käyttää linimenttejä ja muita hevosten ja varusteiden hoidossa tarvittavia kemikaaleja säästeliäästi ja huolehtii jätteiden lajittelusta välttää veden turhaa kuluttamista hevosten hoitotöissä ja kiinnittää huomiota pesuaineiden ympäristöystävällisiin valintoihin tiedostaa tekijöitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumiseen, hoitoon ja maisematekijöihin. ajaa eri-ikäisiä ja eri valmennusvaiheessa olevia hevosia ohjeita noudattaen sekä ottaa huomioon hevosen luonteen pakoeläimenä ja pyytää apua tarvittaessa toimii apuvalmentajana valmennussuunnitelman mukaan niin, että hevosten suoritustaso kehittyy toimii avustajana varsan ajolle opetuksessa alkuohjauksen saatuaan käyttää erilaisia lisävarusteita ja apuvälineitä alkuohjauksen saatuaan käyttää reittien ja ratojen hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita alkuohjauksen saatuaan. ajaa eri-ikäisiä ja eri valmennusvaiheessa olevia hevosia ohjeiden mukaan sekä ennakoi hevosen karkaamista pelästymistilanteissa valmentaa hevosia ohjeiden mukaan valmennussuunnitelmaa noudattaen niin, että hevosten suoritustaso kehittyy toimii ohjeiden mukaan avustajana varsan ajolle opetuksessa käyttää ohjeiden mukaan erilaisia lisävarusteita ja apuvälineitä käyttää reittien ja ratojen hoitoon tarvittavia koneita ohjeiden mukaan. Valmennuksen edistymisen arvioiminen ja valselvittää ravivalmennukseen liittyviä perusasioita asiantuntijan kanssa selvittää ravivalmennuksen perusasioita ja hyödyntää niitä työssään suunnittelee ravihevosten hoidon itsenäisesti ja osallistuu valmennussuunnitelmien tekemiseen suunnittelee itsenäisesti omat työnsä tietylle ajanjaksolle ravitallin toimintaa tekee hevostenhoitotyöt sujuvasti, joutuisasti ja omatoimisesti pitäen yllä hyvää hygieniaa sekä muuttaa tarvittaessa työsuunnitelmaansa vaihtuvissa olosuhteissa työskentelee hevosten lajityypillisen käyttäytymisen huomioon ottaen ja eläimiä arvostaen sekä haluaa kehittyä hevosten hoitajana hevosten hyvinvointia edistäen käyttää linimenttejä ja muita hevosten ja varusteiden hoidossa tarvittavia kemikaaleja säästeliäästi ja huolehtii jätteiden lajittelusta sekä pyrkii löytämään hevosten hoitamiseen mahdollisimman ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja työskentelee vettä ja energiaa säästäen sekä ottaen huomioon pesuaineiden annostelun ja ympäristöystävällisyyden suosittelee toimenpiteitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumisen vähenemiseen, hoitoon ja maisematekijöihin. ajaa eri-ikäisiä ja eri valmennusvaiheessa olevia hevosia itsenäisesti ja ehkäisee hevosen karkaamista ennakoimalla pelästymistilanteet valmentaa hevosia valmennussuunnitelman mukaan niin, että hevosten suoritustaso kehittyy toimii varmaotteisesti avustajana varsan ajolle opetuksessa käyttää itsenäisesti erilaisia lisävarusteita ja apuvälineitä käyttää reittien ja ratojen hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita itsenäisesti. selvittää ravivalmennuksen perusasioita ja soveltaa niitä työssään

37 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 34 mennusfysiologian hyödyntäminen eri-ikäisten ravihevosten kanssa työskennellessä Valmennusreittien valitseminen ja harjoitusratojen kunnon arvioiminen hevosten valmentamisessa Jalostustiedon hyödyntäminen hevosten kanssa työskennellessä ja hevosista keskusteltaessa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky selvittää valmennusfysiologiaan liittyviä perusasioita asiantuntijan kanssa ottaa työssään huomioon valmennusalueiden kunnon merkityksen hevosen terveydelle ja hyvinvoinnille ja kysyy tarvittaessa neuvoa kokeneemmalta ottaa huomioon jalostustyön merkityksen hevosten hoitotyössä ja tekee asiantuntija avulla hevosten valintaa. selvittää valmennusfysiologian perusasiat ja hyödyntää niitä työssään ottaa työssään huomioon valmennusalueiden kunnon merkityksen hevosen terveydelle ja hyvinvoinnille ja hyödyntää tietoa työssään hyödyntää tietopohjaa perinnöllisyyden ja jalostuksen perusasioista sekä yleisimmistä ravihevosten sukulinjoista ravihevosjalostuksessa. hankkii tietoa valmennuksesta ja soveltaa sitä sekä arvioi omaa oppimistaan toimii hevosten kanssa työskennellessään luotettavasti valmentajan ohjeiden mukaan noudattaa turvallisuussääntöjä hevosten kanssa toimiessaan. hankkii monipuolisesti tietoa valmennuksesta ja soveltaa sitä sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään annettujen kriteerien mukaan toimii hevosten kanssa työskennellessään luotettavasti valmentajan ohjeiden mukaan sekä tilannekohtaisesti eläinsuojelusäädöksiä noudattaen noudattaa turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä hevosten kanssa toimiessaan. selvittää valmennusfysiologian perusasiat ja soveltaa niitä työssään ottaa työssään monipuolisesti huomioon valmennusalueiden kunnon merkityksen hevosen hyvinvoinnille ja soveltaa tietoa työssään soveltaa tietopohjaa perinnöllisyyden ja jalostuksen perusasioista sekä yleisimmistä ravihevosten sukulinjoista ravihevosjalostuksessa ottaen huomioon mahdolliset riskit ja eettiset kysymykset. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa valmennuksesta sekä soveltaa oppimaansa muuttuvissa tilanteissa ja arvioi itsenäisesti omaa oppimistaan ja työtään laatuvaatimusten mukaisesti toimii hevosten kanssa työskennellessään itsenäisesti ja luotettavasti ja tekee tilannekohtaisesti eettisiä ja eläinsuojelullisesti oikeita ratkaisuja noudattaa turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä sekä pyrkii kehittämään tallinsa valmennustyön turvallisuutta. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella tallivuorot (2) työssäoppiminen 5 ov Toteutuu seuraavasti: Eri-ikäisten hevosten valmentaminen (3 ov) Eri-ikäisten hevosten valmentaminen, top (2 ov) Valmennusfysiologia (2 ov) Ravihevosten valmentaminen, top (3 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä ravitallilla tai he-

38 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 35 vosia kasvattavassa talliyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta eri-ikäisten hevosten valmentaminen, avustajana toimiminen varsan ajolle opettamisessa ja lisävarusteiden ja välineiden käyttäminen työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Ajoitus Muu osaamisen arviointi Valmennusreittien ja harjoitusratojen hoitaminen arvioidaan seuraavasti tallivuorot käytännön harjoitukset jatkuva seuranta Opintojen viimeisen lukuvuoden aikana tai lukio-opintoja suorittavilla kahden viimeisen lukuvuoden aikana Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa hoitaa talliympäristön ja ylläpitää siisteyttä toimia vastuullisena hoitajana kilpailumatkoilla ja -paikalla tunnistaa muutokset hevosen käyttäytymisessä ja terveydentilassa huolehtia kilpahevosen terveydenhoidosta ja ruokinnasta noudattaa hevosalan yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita huomioida muut työntekijät ja asiakkaat ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

39 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Työprosessin hallinta Kilpahevosen hoitaminen Ravitallin päivittäinen ja kausittainen toiminnan suunnitteleminen Laadukkaan ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteleminen ravitallilla (esim. tarhojen ravinnekuormituksen minimointi, tallien kuivikkeiden valinta ja käyttö, tallien energiaratkaisut, lanta- ja jätehuolto, lääkkeiden asianmukainen säilytys ja hävittäminen) 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Kilpahevosen hoitaminen kilpailumatkoilla ja kilpailupaikalla Talliympäristön hoitaminen Kilpahevosen terveydentilan seuraaminen ja tarkkaileminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kilpahevosten terveyden edistäminen Kilpahevosten ruokinnan suunnitteleminen osallistuu kilpahevosen hoidon suunnitteluun ja suoriutuu hoitotöistä osallistuu ravitallin päivittäisen ja kausittaisen toiminnan suunnitteluun ja suoriutuu tallin töistä selvittää asiantuntijan avustuksella ravitallia koskevat laatuvaatimukset ja arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ravitallin lanta- ja jätehuollon sekä ympäristönhoidon järjestämisessä. suunnittelee kilpahevosen hoidon ohjeiden mukaan ja tekee hoitotyöt sujuvasti ja ohjeita noudattaen suunnittelee ravitallin päivittäistä ja kausittaista toimintaa ohjeiden mukaan sekä tekee tallin työt sujuvasti ja suunnitelman mukaan selvittää ravitallia koskevat laatuvaatimukset ja osallistuu kestävän kehityksen mukaiseen ravitallin lanta- ja jätehuollon sekä muun ympäristönhoidon suunnitteluun. hoitaa ja ruokkii kilpahevosta kilpailumatkoilla ja kilpailupaikalla ohjeiden mukaan alkuohjeiden jälkeen pukeutuu siististi, työturvallisuutta ja liikkumista edistävällä tavalla sekä kilpailuohjeiden suositusten mukaisesti (käyttää kypärää) pitää hevoset ja talliympäristön puhtaana ohjeiden mukaan tunnistaa sairaan eläimen sekä tilaa eläinlääkärin tarvittaessa. hoitaa ja ruokkii kilpahevosta kilpailumatkoilla ja kilpailupaikalla pukeutuu siististi, työturvallisuutta ja liikkumista edistävällä tavalla sekä kilpailuohjeiden suositusten mukaisesti (käyttää kypärää) pitää hevoset ja talliympäristön puhtaana kestävän kehityksen periaatteen mukaan tunnistaa sairaan eläimen, tilaa eläinlääkärin tarvittaessa sekä omaa valmiudet antaa ensiavun ja hoitaa eläintä ohjeiden mukaan. tunnistaa tavallisimpia kilpahevosten taudinaiheuttajia ja sairauksia ottaa työssään huomioon kilpahevosen yleisempien rehujen käyttökelpoisuuden perustuen niiden ruuansulatukseen tunnistaa tavallisimmat kilpahevosten taudinaiheuttajat ja sairaudet ottaa työssään huomioon kilpahevoselle sopivat rehut ruokinnan suunnittelua varten perustuen niiden ruuansulatuksen erityispiirteisiin suunnittelee kilpahevosen hoidon itsenäisesti ja tekee hoitotyöt suunnitelman mukaan sekä osaa tilanteen vaatiessa muuttaa hoitosuunnitelmaa suunnittelee itsenäisesti ravitallin päivittäisen ja kausittaisen toiminnan sekä tekee tallin työt omatoimisesta ja joustavasti ja tilanteen vaatiessa muuttaa työsuunnitelmaa joustavasti selvittää ravitallia koskevat laatuvaatimukset ja suunnittelee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa ravitallin taloudellisen, ympäristönhoidollisen ja sosiaalisen toimintakokonaisuuden kestävän kehityksen mukaisesti. hoitaa ja ruokki kilpahevosta kilpailumatkoilla ja kilpailupaikalla itsenäisesti ja vaihtuvien tilanteiden vaatimukset huomioon ottaen pukeutuu siististi, työturvallisuutta ja liikkumista sekä yrityksensä imagoa edistävällä tavalla sekä kilpailuohjeiden suositusten mukaisesti (käyttää kypärää) pitää itsenäisesti hevoset ja talliympäristön puhtaana ja toimii kestävän kehityksen toimintatapoja noudattaen tunnistaa sairaan eläimen, tilaa eläinlääkärin tarvittaessa sekä omaa valmiudet antaa ensiavun ja hoitaa eläintä ohjeiden mukaan sekä ennaltaehkäistä toiminnallaan hevosten sairauksia. tunnistaa tavallisimmat kilpahevosten taudinaiheuttajat ja sairaudet sekä ymmärtää hevosen vastustuskykyyn vaikuttavat tekijät ottaa työssään huomioon kilpahevoselle sopivat rehut ruokinnan suunnittelua varten perustuen niiden ruuansulatuksen erityispiirteisiin ja kuntoon

40 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 37 pyrkii ruokinnan suunnittelussa terveelliseen, taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen ruokintaan ja rehuvalikoimaan ja pystyy arvioimaan valmista ruokintasuunnitelmaa soveltaa ruokintasuunnitelmaa kilpahevosten ruokinnassa ja seuraa ja arvioi ruokinnan onnistumista käyttäen erilaisia mittareita selvittää ravitallin toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja arvioi oman tallinsa mahdollisuuksia ja kehittää liikeideoita hyödyntää tulosseurannan perusteella toiminnan ja kannattavuuden arviointia, tuotannon suunnittelussa ja eläinten hyvinvoinnin parantamisessa. Kannattavuuslaskennan hyödyntäminen ravitallin toiminnan suunnittelussa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky selvittää ruokinnan suunnittelun merkityksen ja suunnittelussa käytettävät asiantuntijapalvelut tulkitsee ohjattuna ruokintasuunnitelmaa ja suunnittelee sen perusteella kilpahevosen päivittäisen ruokinnan ja rehunjaon selvittää ravitallin toiminnan perusasioita määrittelee ohjattuna tuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä toiminnan tulosten perusteella. ottaa työssään huomioon ruokinnan suunnittelun perusperiaatteet ja ruokinnan järjestämistavat laatii ruokintasuunnitelmaan perustuvan rehunjakolistan kilpahevosille selvittää ravitallin toiminnan perusasiat ja arvioi oman tallinsa mahdollisuuksia määrittelee tuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä toiminnan tulosten perusteella. hankkii ohjattuna tietoa ravihevosesta hankkii ja soveltaa tietoa ravihe- ja valmennuksesta ja vosesta ja valmennuksesta sekä soveltaa sitä sekä arvioi omaa arvioi omaa oppimistaan ja työtään oppimistaan annettujen kriteerien mukaan noudattaa vuorovaikutustilanteissa annettuja ohjeita toimii ohjattuna eettisesti sekä antidoping- ja eläinsuojelusäädöksiä noudattaen noudattaa turvallisuussääntöjä kotona ja matkoilla hevosten kanssa toimiessaan. toimii rakentavasti erilaisissa tilanteissa asiakaspalvelussa ja työyhteisössä toimii eettisesti sekä antidopingja eläinsuojelusäädöksiä sekä kestävän kehityksen periaatetta noudattaen noudattaa turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä kotona ja matkoilla hevosten kanssa toimiessaan. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa ravihevosesta ja valmennuksesta itsenäisesti sekä soveltaa sitä muuttuvissa tilanteissa ja arvioi omaa oppimistaan ja työtään laatuvaatimusten mukaisesti toimii oma-aloitteisesti, joustavasti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa asiakaspalvelussa ja työyhteisössä toimii eettisesti sekä antidopingja eläinsuojelusäädöksiä sekä kestävän kehityksen periaatetta noudattaen erilaisissa tilanteissa kotitallilla ja kilpailumatkoilla noudattaa turvallisuussääntöjä kotona ja matkoilla sekä ennakoi riskejä ja kehittää tallin ja muun toimintaympäristön turvallisuutta. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella tallivuorot (2) työssäoppiminen 6 ov Toteutuu seuraavasti: Kilpahevosen hoitaminen (3 ov) Kilpahevosen hoitaminen, top (2 ov) Ravitallin toiminnan suunnittelu (1 ov) Ravitallilla työskentely, top (4 ov)

41 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 38 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä ravitallilla sekä hevosenhoitajana ravikilpailuissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta kilpahevosten terveyden edistäminen ja kilpahevosten ruokinnan suunnitteleminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Ajoitus Muu osaamisen arviointi Kannattavuuslaskennan hyödyntäminen ravitallin toiminnan suunnittelussa arvioidaan seuraavasti kirjalliset tehtävät ja/tai kokeet käytännön harjoitukset jatkuva seuranta Opintojen viimeisen lukuvuoden aikana tai lukio-opintoja suorittavilla kahden viimeisen lukuvuoden aikana Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa ajaa opetettua hevosta ratsastaa kouluratsastuksessa ohjelman KN Special (LIITE 1) ratsastaa esteratsastuksessa tehtäväradan no 1 ja 2, 80 cm (LIITE 2) ratsastaa maastossa huolehtia hevosten hyvinvoinnista huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

42 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Työprosessin hallinta Oman ratsastustaidon kehittäminen Oman ajotaidon kehittäminen Oman ajo- ja ratsastustaidon arvioiminen ja oman taidon kehittäminen Hevosten hoidon suunnitteleminen ja toteuttaminen Kestävällä tavalla toimiminen hevosharrasteohjaajan työssä 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Ajaminen Kouluratsastus Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. laatii ohjattuna oman harjoitussuunnitelmansmansa laatii oman harjoitussuunnitel- laatii toteuttamiskelpoisen harjoi- ohjeiden mukaan tussuunnitelman itsenäisesti laatii ohjattuna oman harjoitussuunnitelmansa arvioi ajo- ja ratsastustaidon onnistumista osallistuu hevosten hoidon suunnitteluun ja suoriutuu päivittäisistä hevostenhoitotöistä tiedostaa joitain tekijöitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumiseen, hoitoon ja maisematekijöihin lajittelee ja kierrättää ohjeiden mukaan mm syntyviä kemikaaleja ja muovia sekä ottaa huomioon ohjattuna tuotteiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyttä käyttää vettä säästäväisesti tallin ja hevosten pesussa. laatii oman harjoitussuunnitelmansa ohjeiden mukaan arvioi ajo- ja ratsastustaidon onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti suunnittelee hevosten hoidon ohjeiden mukaan ja hoitaa hevoset joutuisasti suunnitelman mukaan tiedostaa tekijöitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumiseen, hoitoon ja maisematekijöihin lajittelee ja kierrättää mm syntyviä kemikaaleja ja muovia sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyttä käyttää vettä säästäväisesti tallin ja hevosten pesussa sekä valitsee ympäristöystävälliset pesuaineet. ajaa opetettua hevosta ohjeiden mukaan ratsastaa ohjeiden mukaan perusistunnassa tahdissa ja tasapainossa vaaditun ohjelman ajaa opetettua hevosta itsenäisesti ratsastaa hyvässä perusistunnassa tahdissa, tasapainossa ja peräänannossa vaaditun ohjelman laatii toteuttamiskelpoisen harjoitussuunnitelman itsenäisesti arvioi ajo- ja ratsastustaidon onnistumista ja perustelee arviotaan sekä arvioi ja kehittää ajoja ratsastustaitoaan ja työympäristöään suunnittelee hevosten hoidon itsenäisesti ja hoitaa hevoset suunnitelman mukaan sekä tarkkailee hevosten terveyttä ja kuntoa ja tekee hoitosuunnitelmiin perusteltuja muutoksia suosittelee toimenpiteitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumisen vähenemiseen, hoitoon ja maisematekijöihin lajittelee ja kierrättää mm syntyviä kemikaaleja ja muovia sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyttä ja kehittää toimintaa kestävämpään suuntaan käyttää vettä ja energiaa säästeliäästi tallin ja hevosten pesussa sekä valitsee ympäristöystävälliset pesuaineet. ajaa opetettua hevosta erilaissa tilanteissa ja olosuhteissa ratsastaa itsenäisesti hyvässä perusistunnassa tahdissa, tasapainossa ja peräänannossa vaaditun ohjelman sekä arvioi suoritustaan Esteratsastus Maastoratsastus Hevosen käsitteleminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen ratsastaa vaaditut radat pääosin rytmissä kevyessä ja esteistunnassa mukautuen hyppyihin enimmäkseen hevosta häiritsemättä ratsastaa maastossa turvallisesti rauhallisella hevosella ja kehittää tasapainoaan putoamisten ehkäisemiseksi käsittelee hevosta ohjeiden mukaan ja seuraa ohjattuna hevosen terveydentilaa ratsastaa vaaditut radat melko hyvässä rytmissä ja tasapainossa kevyessä ja esteistunnassa hyppyihin mukautuen ratsastaa maastossa turvallisesti kaikissa askellajeissa ja kehittää tasapainoaan putoamisten ehkäisemiseksi käsittelee erilaisia hevosia ja seuraa hevosten terveydentilaa hoitosuunnitelman ja ohjeiden mukaan ratsastaa vaaditut radat rytmissä ja tasapainossa hyppyihin mukautuen apuja sekä kevyttä ja esteistuntaa tarkoituksenmukaisesti käyttäen ratsastaa maastossa turvallisesti kaikissa askellajeissa ja erilaisissa olosuhteissa ja kehittää tasapainoaan niin että pystyy ratsastamaan myös epävarmoja hevosia toimii varmaotteisesti erilaisten hevosten kanssa ja seuraa hevosten terveydentilaa ja tekee perusteltuja muutoksia hevosten hoitoon

43 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 40 Hevosten yksilöllisten erojen huomioiminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Ratsastuksen perusperiaatteiden soveltaminen omaan ratsastukseen Hevosella ajamisen perusperiaatteiden noudattaminen omassa ajamisessa Liikennesääntöjen ja jokamiehenoikeuksien noudattaminen teillä ja maastossa hevosilla liikuttaessa Hevosen lajinomaisen käyttäytymisen hyödyntäminen erilaisten hevosten kanssa työskennellessä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ottaa ohjattuna huomioon eri hevosyksilöiden erityistarpeita hoidossa. ottaa huomioon hevosen käytön erityisvaatimuksia hoidossa, ruokinnassa ja käsittelyssä. hallitsee ratsastuksen perusasiat tasolla Helppo B selvittää ajamisen liittyvät perusasiat noudattaa liikennesääntöjä ja keskeisiä seikkoja jokamiehenoikeuksista ottaa työssään huomioon hevosen käyttäytymisen erityispiirteitä ratsastuksen ja ajamisen kannalta ja saa ohjausta tarvittaessa. hallitsee ratsastuksen perusasiat tasolla Helppo B ja hyödyntää niitä työssään selvittää ajamiseen liittyvät perusasiat ja hyödyntää niitä työssään noudattaa liikennesääntöjä ja jokamiehenoikeuksia sekä hyödyntää niitä työssään eri osapuolet huomioiden ottaa työssään huomioon hevosen käyttäytymisen erityispiirteitä ja hyödyntää tietoa ratsastuksessa ja ajamisessa itsenäisesti. hankkii lisää tietoa hevosista ja soveltaa sitä sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään ohjatusti noudattaa talliyhteisön ohjeita ja sovittuja toimintatapoja noudattaa tallin turvallisuussääntöjä. hankkii, jäsentää ja soveltaa tietoa hevosista omaan työhönsä sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään annettujen kriteerien mukaan noudattaa talliyhteisön ohjeita ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa tilanteissa noudattaa tallin turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä. huomioi oma-aloitteisesti ja tarkasti hevosen käytön erityisvaatimukset hoidossa, ruokinnassa ja käsittelyssä. hallitsee ratsastuksen perusasiat tasolla Helppo B ja soveltaa niitä työssään selvittää ajamiseen liittyvät keskeiset asiat ja soveltaa niitä erilaisissa olosuhteissa ajaessaan noudattaa liikennesääntöjä ja jokamiehenoikeuksia sekä soveltaa niitä työssään vastuullisesti osapuolet ja toimintaympäristö huomioon ottaen ottaa työssään huomioon hevosen käyttäytymisen erityispiirteitä ja soveltaa niitä ratsastuksessa ja ajamisessa. hankkii, jäsentää ja soveltaa hevostietoa sekä arvioi omaa oppimistaan ja kehittää oman tallinsa toimintaa tiedon pohjalta noudattaa talliyhteisön ohjeita ja toimii joustavasti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa noudattaa tallin turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä sekä kehittää tallin ja muun työympäristön turvallisuutta. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella tallivuoro työssäoppiminen 2 ov Toteutuu seuraavasti: Kouluratsastus (3 ov) Esteratsastus (3 ov) Maastoratsastus (1 ov) Ajaminen (1 ov)

44 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 41 Ratsutallissa työskentely, top (2 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta kahdessa erillisessä osanäytössä, joista toinen sijoittuu työssäoppimisjaksolle ja toinen oppilaitokseen (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä tallissa, jossa hän myös ajaa ja ratsastaa hevosia. Ajamisen, koulu-, este- ja maastoratsastuksen osalta ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppilaitoksella. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Ajoitus Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Opintojen viimeisen lukuvuoden aikana tai lukio-opintoja suorittavilla kahden viimeisen lukuvuoden aikana Hevosharrastajan ohjaaminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella ja toteuttaa harrastetallin palveluja valita asiakkaan tasolle sopivan hevosen opastaa asiakasta pukeutumisessa opettaa koulu- ja maastoratsastusta ja hevostaitoja asiakasryhmille harrastetallissa työskennellä muuttuvissa olosuhteissa palvella asiakkaita huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

45 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Työprosessin hallinta Opetuksen ja palvelutarjonnan suunnitteleminen sekä opettamisen suunnitteleminen ja toteuttaminen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta hevosharrastajan ohjaamisessa 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Pukeutuminen tallityössä, hevosten hoidossa ja arkisessa ajamisessa ja ratsastamisessa Pukeutumisessa opastaminen hevosten hoidossa ja ratsastamisessa Opettaminen Hevostaitojen opettaminen Kouluratsastuksen opettaminen Maastossa ratsastamisen opettaminen osallistuu harrastetallin opetustoiminnan suunnittelee harrastetallin tunte- suunnittelee harrastetallin tunti- suunnitteluun ja ja ja kursseja ohjeiden mukaan en ja kurssien kokonaisuudet toteutukseen sekä toteuttaa opetuskokonai- itsenäisesti sekä toteuttaa ope- arvioi työnsä onnistumista selvittää asiantuntijan avulla työtään koskevat laatuvaatimukset sekä arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja hevosalan yrityksen kilpailutekijänä. suuden arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset sekä arvioi kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia ja ympäristönhoidollisia ratkaisuja hevosalan yrityksen kilpailutekijänä. pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) alkuohjauksen jälkeen opastaa asiakkaita pukeutumaan asianmukaisesti työturvallisuuden ja ergonomian kannalta opettaa erilaisia asiakkaita ohjeiden mukaan sekä esiintyy ja käyttää ääntään selkeästi opettaa hevostaitoja ohjeiden mukaan turvallisuutta korostaen opettaa perusistunnan ja apujen käytön ohjeiden mukaan ohjaa ratsastamaan turvallisesti vaihtelevassa maastossa yksittäin ja osastossa. pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) ja tekee siistin sopivan vaikutelman opastaa asiakkaita pukeutumaan asianmukaisesti työturvallisuuden ja ergonomian kannalta opettaa erilaisia asiakkaita ohjeiden mukaan hevosten hyvinvointi huomioiden sekä esiintyy ja käyttää ääntään selkeästi opettaa hevostaitoja monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti turvallisuutta korostaen opettaa perusistunnan ja apujen käytön sekä ohjaa asiakkaita yksilöllisesti ohjaa eritasoisia asiakkaita ratsastamaan turvallisesti vaihtelevassa maastossa yksittäin ja osastossa. selvittää SRL:n Toimiva talli - ohjeiston vaatimuksia ja kuluttajaviraston ohjeet arvioi ohjattuna hevosen soveltuvuutta opetuskäyttöön 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta SRL:n Toimiva talli ohjeiston noudattaminen harrastetallilla Opetushevosen ominaisuuksien tunnistaminen hevosvalinnassa Positiivisen asenteen hyödyntämiymmärtää positiivisen asenteen merkityksen työlleen ja selvittää SRL:n Toimiva talli - ohjeiston vaatimukset sekä kuluttajaviraston ohjeet ja hyödyntää niitä työssään arvioi ohjeen mukaan hevosen soveltuvuutta opetuskäyttöön tuskokonaisuuden arvioi työnsä onnistumista ja perustelee arviotaan sekä arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään selvittää ja työtään koskevat laatuvaatimukset ja asettaa neuvottelemalla työyhteisön kanssa työlleen laatutavoitteita ja toimii niiden mukaisesti sekä arvioi kestävän kehityksen mukaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristönhoidollisia ratkaisuja hevosalan yrityksen kilpailutekijänä. pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) ja tekee siistin ja yrityksen imagoon sopivan vaikutelman opastaa asiakkaita pukeutumaan asianmukaisesti työturvallisuuden ja ergonomian kannalta sekä puuttuu tilanteisiin, jossa asiakkaan pukeutuminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai asiakas ei ole ottanut olosuhdetekijöitä riittävästi huomioon opettaa erilaisia asiakkaita itsenäisesti ja tuloksellisesti hevosten hyvinvointi huomioiden sekä esiintyy ja käyttää ääntään selkeästi opettaa hevostaitoja monipuolisesti, varmaotteisesti ja asiakaslähtöisesti turvallisuutta korostaen opettaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti perusistunnan ja apujen käytön tasolle Helppo C opettaa eritasoisia asiakkaita ratsastamaan turvallisesti vaihtelevassa maastossa yksittäin ja osastossa. selvittää SRL:n Toimiva talli - ohjeiston vaatimukset ja kuluttajaviraston ohjeet ja toimii niiden mukaan arvioi itsenäisesti hevosen soveltuvuuden opetuskäyttöön mieltää oman esimerkkinsä arvon oikean asenteen opettamieltää oman esimerkkinsä arvon oikean asenteen opetta-

46 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 43 nen asiakkaiden motivoinnissa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky sen vaikuttavuudelle. misessa ja tiedostaa roolinsa asiakkaidensa esikuvana. hankkii tietoa opetusmenetelmistä hankkii, jäsentää ja soveltaa tietoa ja erilaisten asiakkaiden opet- opetusmenetelmistä ja erilaisten tamisesta asiakkaiden opettamisesta noudattaa talliyhteisön ohjeita ja sovittuja toimintatapoja ja toimii asiakaslähtöisesti kuuntelee asiakasta ja ottaa huomioon saamansa viestit, toimii yhteistyössä työryhmän ja asiakasryhmän kanssa pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja pyytää tarvittaessa apua toimii rehellisesti ja vastuuntuntoisesti työssään tuottaessaan hevostalousalan palveluja toimii työssään suvaitsevaisesti noudattaa tallin turvallisohjeita sekä välttää riskejä ja ylläpitää työkykyään sekä osaa EA IIvastaavat taidot. noudattaa talliyhteisön ohjeita ja ohjaa asiakkaita toimimaan ohjeiden mukaan ja on joustava ja palveluhaluinen erilaisissa tilanteissa kuuntelee asiakasta ja ottaa huomioon saamansa viestit, toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten asiakasryhmien kanssa ja on työryhmässä aktiivisena jäsenenä toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä toimii avoimesti, rehellisesti ja vastuuntuntoisesti tuottaessaan hevostalousalan palveluja sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään kunnioittaa kanssaihmisten (esim. työyhteisön ja naapuruston) arvoja ja oikeuksia ottaa vastuun oman toimintansa ja asiakastyön turvallisuudesta ja ylläpitää työkykyään sekä osaa EA II-vastaavat taidot. misessa ja tiedostaa roolinsa asiakkaidensa esikuvana sekä toimii tämän tiedon mukaisesti. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa opetusmenetelmistä ja erilaisten asiakkaiden opettamisesta sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa ja arvioi omaa oppimistaan ja työtään laatuvaatimusten mukaisesti noudattaa talliyhteisön ohjeita, neuvoo ja avustaa asiakkaita tilanteen mukaan monipuolisesti ja toimii joustavasti ja rakentavasti erilaisissa olosuhteissa kuuntelee asiakasta ja vastaa saamaansa palautteeseen, toimii rakentavassa yhteistyössä asiakasryhmien kanssa ja on työryhmässä aktiivisena jäsenenä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän perustaa toimintansa avoimuuteen, rehellisyyteen, vastuuseen tuottaessaan hevostalousalan palveluja sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään kunnioittaa kanssaihmisten (esim. työyhteisön ja naapuruston) arvoja ja oikeuksia sekä pyrkii noudattamaan tasa-arvon ja tasapuolisuuden periaatteita ottaa vastuun oman toimintansa ja asiakastyön turvallisuudesta sekä havaitsee työympäristönsä riskitekijöitä ja pyrkii kehittämään tallin toimintaa ja olosuhteita turvallisemmaksi sekä arvioi ja ylläpitää työkykyään sekä osaa EA IIvastaavat taidot. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella kesäleiri /tallivuoro ensiapukurssi EA2 työssäoppiminen 6 ov Toteutuu seuraavasti: Ratsastuskoulutoiminta (4 ov) Hevosharrastajan ohjaaminen, top (6 ov)

47 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 44 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta kahdessa erillisessä osanäytössä, joista toinen sijoittuu työssäoppimisjaksolle ja toinen oppilaitokseen (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä hevosharrastepalveluja tuottavassa yrityksessä ja ohjaamalla asiakkaita hevosten hoidossa ja ratsastuksessa. Hevostaitojen ja ratsastuksen opettamisen osalta ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppilaitoksella. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Ajoitus Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Opintojen viimeisen lukuvuoden aikana tai lukio-opintoja suorittavilla kahden viimeisen lukuvuoden aikana Hevosharrastepalvelujen tuottaminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa työskennellä palveluja tuottavassa hevosalan yrityksessä suunnitella ja toteuttaa hevosharrastepalveluja tuotteistaa ja markkinoida talliyrityksen erityisosaamista arvioida yrityksen toimintamahdollisuuksia ja laskea toiminnan kannattavuutta arvioida alueen palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ja niiden tulevaisuutta palvella asiakkaita noudattaa yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

48 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Työprosessin hallinta Palvelukokonaisuuden suunnitteleminen ja toteuttaminen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta harrastetallilla 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Yrityksen työtehtävien tekeminen Yrityksen koneiden, laitteiden ja materiaalin käytön hallinta Asiakkaiden palveleminen Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoitteleminen laatii laskun ja tarjouksen ohjatusti osallistuu yrityksen markkinointiin sekä verkostoituu muiden hevosalan yrittäjien kanssa. Hevosharrastepalvelujen markkinointi ja verkostoituminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. laatii ohjattuna suunnitelman laatii alkuohjauksen jälkeen laatii itsenäisesti suunnitelman yrityksen yrityksen toimintaan liittyvästä suunnitelman yrityksen toimintaan toimintaan liittyvästä palve- palvelukokonaisuudesta ja liittyvästä palvelukokonailukokonaisuudesta sekä tekee työt toteuttaa sen ohjattuna suudesta ja toteuttaa sen toimeksiantosopimuksen ja teke- selvittää työtään koskevat laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteella sekä osallistuu tallin ympäristönhoidon suunnitteluun. selvittää työtään koskevat laatuja turvallisuusvaatimukset ja ottaa ne huomioon palvelujen suunnittelussa ja tuotannossa sekä osallistuu tallin ympäristönhoidon suunnitteluun ja tekee määritellyt ympäristönhoitotyöt. tekee yrityksen toimialan töitä ohjattuna ja tutuissa tilanteissa käyttää toimialan mukaisia koneita ja laitteita ohjatusti työskentelee vastuuntuntoisesti yrityksen tavoitteiden mukaisesti on motivoitunut kehittämään itseään asiakaspalvelijana selviytyy auttavasti myös toisella kotimaisella kielellä tai jollakin vieraalla kielellä oman alan yksinkertaisissa viestintätilanteissa osallistuu maaseudun palveluvaihtoehtojen paikallisten tarpeiden kartoittamiseen tuntee palvelun hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä tekee palvelutarjonnan töitä tutuissa tilanteissa käyttää toimialan mukaisia koneita ja laitteita turvallisesti alkuohjauksen jälkeen työskentelee sitoutuneesti, on ystävällinen asiakaspalvelutilanteissa ja tukee toiminnallaan yrityksen toimintaa arvioi omaa osaamistaan asiakaspalveluntehtävissä ja tunnistaa parannettavia yksityiskohtia käyttää myös toista kotimaista kieltä tai jotain vierasta kieltä oman alan viestintätilanteissa kartoittaa maaseudun palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ohjeiden mukaan tietää hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ja hinnoittelee ohjatusti palvelun laatii laskun ja tarjouksen markkinoi yrityksen palveluja sekä verkostoituu muiden hevosalan yrittäjien kanssa. mänsä suunnitelman mukaisesti tietää työtään koskevat laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja toimii niiden ja kestävän kehityksen mukaisesti erilaisten palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä laatii yhdessä muun henkilöstön kanssa harrastetallin taloudellisesti, ympäristönhoidollisesti ja sosiaalisesti kestävän toimintakokonaisuuden. tekee yrityksen palvelutarjontaan kuuluvia töitä tehokkaasti ja asiakkaiden/asiakasyritysten laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla käyttää toimialan mukaisia koneita ja laitteita turvallisesti ja omatoimisesti työskentelee yrittäjämäisesti ja huomioi toiminnassaan asiakkaan tarpeet ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa arvioi omaa onnistumistaan sekä tekee esityksiä työmenetelmien/käytäntöjen parantamiseksi käyttää sujuvasti myös toista kotimaista kieltä tai jotain vierasta kieltä oman alan erilaisissa viestintätilanteissa kartoittaa maaseudun palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita itsenäisesti ja arvioi niiden tulevaisuutta tietää hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ja hinnoittelee palvelun laatii laskun ja tarjouksen ja soveltaa tietotekniikkaa niiden laadinnassa markkinoi yrityksen palveluja ja kehittää markkinointia edelleen sekä verkostoituu aktiivisesti muiden hevosalan yrittäjien ja oheispalvelujen tuottajien kanssa.

49 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 46 Alan yritystoimintaa kuvaavien tunnuslukujen ja kannattavuuslaskennan hyödyntäminen hevosharrastepalvelujen suunnittelussa Markkinoinnin hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja hevosyrityksen toiminnan kehittämisessä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky selvittää hevosyrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet laskee asiantuntijan avulla toiminnan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä selvittää hevosalan markkinoinnin ja asiakaspalvelun perusasioita. selvittää hevosyrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet ja keskeisimmät tunnusluvut ottaa työssään huomioon hevostoiminnan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja laatii yksinkertaisia toiminnan kannattavuutta kuvaavia laskelmia selvittää hevosalan markkinoinnin ja asiakaspalvelun perusasiat ja hyödyntää niitä oman yrityksen toiminnan suunnittelussa. työskentelee yrityksen käytäntöjen mukaisesti ja hakee apua ongelmatilanteissa toimii vastuullisesti avustavan ryhmän jäsenenä kuuntelee asiakasta ja ottaa huomioon saamansa viestit, toimii yhteistyössä työryhmän ja asiakasryhmän kanssa noudattaa työturvallisuusohjeita ja ottaa asiakasturvallisuuden huomioon toiminnassaan. soveltaa ohjattuna aiemmin oppimaansa niin, että työn lopputulos täyttää laatukriteerit tunnistaa uuteen tilanteeseen liittyvän ongelman, mutta ratkaisu vaatii ohjausta kuuntelee asiakasta ja ottaa huomioon saamansa viestit, toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten asiakasryhmien kanssa ja on työryhmässä aktiivisena jäsenenä noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomisia työmenetelmiä sekä ohjaa asiakkaita toimimaan turvallisesti hevosten kanssa. selvittää hevosyrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet ja keskeisimmät tunnusluvut ja niiden laskentatavan ottaa työssään huomioon keskeisimmät hevostoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät sekä laatii toiminnan kannattavuutta kuvaavia laskelmia ja hyödyntää laskelmia toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä selvittää markkinoinnin ja asiakaspalvelun perusasiat ja erityispiirteitä sekä hyödyntää niitä oman yrityksen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. valitsee eri vaihtoehdoista tilanteeseen parhaiten sopivan ja perustelee sen tunnistaa uuteen tilanteeseen liittyvän ongelman ja soveltaa aiemmin oppimaansa niin, että työn lopputulos täyttää laatukriteerit kuuntelee asiakasta ja vastaa saamaansa palautteeseen, toimii rakentavassa yhteistyössä asiakasryhmien kanssa ja on työryhmässä aktiivisena jäsenenä noudattaa työturvallisuusohjeita ja käyttää työssään ergonomisia työmenetelmiä sekä on varustautunut työn edellyttämällä suojavaatetuksella ja ohjaa asiakkaita turvalliseen toimintaan hevosten kanssa. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen 8 ov Toteutuu seuraavasti: Harrastepalveluiden suunnittelu (2 ov) Hevosharrastepalvelujen tuottaminen, top (8 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä hevosharrastepalveluja tuottavassa maaseutuyrityksessä suunnitellen ja toteuttaen yrityksen tarjoamia

50 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 47 palveluja tai tuotteistaen ja markkinoiden yrityksen erityisosaamista. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta alan yritystoimintaa kuvaavien tunnuslukujen ja kannattavuuslaskennan hyödyntäminen hevosharrastepalvelujen suunnittelussa elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Ajoitus Muu osaamisen arviointi Markkinoinnin hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja hevosyrityksen toiminnan kehittämisessä arvioidaan seuraavasti kirjalliset tehtävät käytännön harjoitukset jatkuva seuranta Opintojen viimeisen lukuvuoden aikana tai lukio-opintoja suorittavilla kahden viimeisen lukuvuoden aikana. 4.3 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa valmistaa hevoset näyttely- ja kilpailukuntoon hoitaa näyttely- ja kilpahevosia ja huolehtia niiden hyvinvoinnista pukeutua työtehtävään toimia näyttely- ja kilpailupaikalla huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

51 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Työprosessin hallinta Hevosten käytön ja hoidon suunnitteleminen ja toteuttaminen Oman työn suunnitteleminen ja toteuttaminen Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteleminen (hevosen huoltovälineiden valinta ja säilytys, vesi- ja jätehuolto kilpailupaikalla, ajovälineiden hygienia ja huolto) 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Hevosten hoitaminen Hevosten kuljettaminen Näyttely- ja kilpailutoimintaan valmistautuminen Varustaminen ja varusteiden huoltaminen Hevosen ruokkiminen Hevosten verrytteleminen ja hoitaminen suoritusten jälkeen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Erityisolosuhteiden ja -vaatimusten huomioon ottaminen näyttely- ja kilpahevosten hoidon suunnittelussa osallistuu hevosten kausittaisen suunnittelee hevosten kausittaisen suunnittelee hevosten kausit- ja päivittäisen ohjelman ja hoidon ja päivittäisen ohjelman ja taisen ja päivittäisen ohjelman suunnitteluun ja suoriutuu hoidon ohjeiden mukaan ja ja hoidon itsenäisesti ja toteuttaa hevosten päivittäisen ohjelman toteuttaa ohjelmaa vaivattomasti sitä vastuullisesti sekä toteuttamisesta suunnitelman mukaan tekee perusteltuja muutoksia asennoituu hevosen hyvinvointiin kokonaisvaltaisena prosessina suunnittelee omaa työtään ja suoriutuu päivittäisistä tehtävistään selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset ja tietää miten ympäristökuormitusta vähennetään hevostenhoitotöissä. asennoituu hevosen hyvinvointiin kokonaisvaltaisena prosessina ja kehittää sitä ohjeiden mukaan suunnittelee oman työnsä ja toteuttaa suunnitelmaa vaivattomasti selvittää kestävän kehityksen vaatimukset toiminnalleen ja toimii vastuullisesti niiden mukaan pyrkien minimoimaan ympäristökuormitusta. hoitaa näyttely- ja kilpailuhevosia ohjattuna tallilla ja suorituspaikoilla pystyy avustamaan lastaus- ja kuljetustilanteissa valmistelee hevosen näyttelyyn ja kilpailuun ohjattuna alkuohjeiden jälkeen pukeutuu siististi, työturvallisuutta ja liikkumista edistävällä tavalla sekä näyttelyohjeiden suositusten mukaisesti (käyttää kypärää) huoltaa varusteet ja varustaa hevosen ohjattuna ruokkii hevosen ennen ja jälkeen suorituksen ohjeiden mukaan verryttelee ja hoitaa hevosia suoritusten jälkeen ohjatusti. hoitaa näyttely- ja kilpailuhevosia ohjeiden mukaan tallilla ja suorituspaikoilla tietää kuljetusmääräykset ja toimii niiden mukaan valmistelee hevosen näyttelyyn ja kilpailuun ohjeiden mukaan pukeutuu siististi, työturvallisuutta ja liikkumista edistävällä tavalla sekä näyttelyohjeiden suositusten mukaisesti (käyttää kypärää) huoltaa varusteet ja varustaa hevosen ohjeiden mukaan ruokkii hevosen ennen ja jälkeen suorituksen ja ottaa huomioon hevoskohtaiset ruokinnan erityisvaatimukset ohjeiden mukaan verryttelee ja hoitaa hevosia suoritusten jälkeen ohjeiden mukaan. ottaa työssään huomioon näyttelyja kilpahevosten hoidon perusasioita selvittää näyttely- ja kilpahevosten hoidon perusasioita ja hyödyntää niitä työssään suunnitelmiin tarpeen mukaan asennoituu hevosen hyvinvointiin kokonaisvaltaisena prosessina ja kehittää sitä itsenäisesti suunnittelee työnsä itsenäisesti ja toteuttaa suunnitelmaa vastuullisesti ja joustavasti sekä kehittää sitä ottaen huomioon muun työyhteisön toiminnan osallistuu tallin ympäristövastuullisen ja kestävän toiminnan suunnitteluun ja toteuttaa suunnitelmaa kotitallilla ja hevosten kanssa matkustaessa. hoitaa näyttely- ja kilpailuhevosia itsenäisesti tallilla ja suorituspaikoilla tietää kuljetusmääräykset ja toimii niiden mukaan erilaisissa tilanteissa valmistelee hevosen näyttelyyn ja kilpailuun itsenäisesti pukeutuu siististi, työturvallisuutta ja liikkumista edistävällä tavalla, esitettävän hevosen rotuun ja käyttömuotoon kuuluvan kulttuurin sekä näyttelyohjeiden suositusten mukaisesti (käyttää kypärää) huoltaa varusteet ja varustaa hevosen itsenäisesti ruokkii hevosen ennen ja jälkeen suorituksen ja ottaa itsenäisesti huomioon hevoskohtaiset ruokinnan erityispiirteet verryttelee ja hoitaa hevosia suoritusten jälkeen itsenäisesti. selvittää näyttely- ja kilpahevosten hoidon perusasioita ja soveltaa niitä työssään

52 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 49 Näyttely- ja kilpailusääntöjen noudattaminen hevosten kanssa työskenneltäessä Terveystiedon hyödyntäminen hevosten hoidossa Lääkintää ja antidopingia koskevien sääntöjen noudattaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky selvittää keskeiset näyttely- ja kilpailusäännöt ottaa työssään ohjattuna huomioon ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkityksen hevosen hyvinvoinnille noudattaa ohjattuna lääke- ja doping-aineisiin liittyviä säädöksiä. selvittää keskeiset näyttely- ja kilpailusäännöt ja toimii niiden mukaan ottaa työssään huomioon ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkityksen hevosen hyvinvoinnille ja hyödyntää tietojaan työssään noudattaa lääke- ja dopingaineisiin liittyviä säädöksiä ja toimii niiden mukaan ohjatusti. hankkii tietoa kilpahevosten hoidosta hankkii ja soveltaa tietoa kilpahe- ja soveltaa sitä sekä arvioi vosten hoidosta sekä arvioi omaa omaa oppimistaan ja työtään oppimistaan ja työtään annettujen ohjattuna kriteerien mukaan toimii erilaisissa ympäristöissä erilaisten ihmisten kanssa toimii ohjattuna eettisesti sekä eläinsuojelu- ja antidopingsäädökset huomioon ottaen noudattaa ohjattuna hevostenhoidon turvallisuuskäytäntöjä ja tulkitsee hevosen reaktioita. toimii erilaisissa ympäristöissä erilaisten ihmisten kanssa joustavasti ja tuloksellisesti toimii vaihtuvissa tilanteissa eettisesti sekä eläinsuojelu- ja antidopingsäädökset huomioon ottaen noudattaa hevostenhoidon turvallisuuskäytäntöjä ja ennakoi riskejä kotitallilla ja matkoilla sekä tulkitsee hevosen reaktioita kotona ja vieraassa ympäristössä. selvittää näyttely- ja kilpailusäännöt ja toimii niiden mukaan itsenäisesti ottaa työssään itsenäisesti huomioon ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkityksen hevosen hyvinvoinnille ja soveltaa tietojaan työssään noudattaa lääke- ja dopingaineisiin liittyviä säädöksiä ja toimii niiden mukaan itsenäisesti. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa kilpahevosten hoidosta sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa ja arvioi itsenäisesti omaa oppimistaan ja työtään laatuvaatimusten mukaisesti toimii joustavasti ja rakentavasti erilaisissa ympäristöissä erilaisten ihmisten kanssa ja kehittää työpaikan positiivista ilmapiiriä toimii vaihtuvissa tilanteissa eettisesti sekä eläinsuojelu- ja antidopingsäädökset huomioon ottaen ja pyrkii edistämään työpaikkansa eettistä toimintaa noudattaa hevostenhoidon turvallisuuskäytäntöjä ja tulkitsee hevosen reaktioita ja ennakoi riskejä kotitallilla ja matkoilla sekä kehittää työympäristönsä turvallisuutta. Opetuksen toteuttaminen työssäoppiminen 10 ov Toteutuu seuraavasti: Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen, top (10 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kilpatallilla. Opiskelija valmistaa hevosen kilpailukuntoon sekä hoitaa ja huoltaa hevosta ennen ja jälkeen kilpailusuorituksen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan

53 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 50 työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Ajoitus Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana, lukio-opintoja suorittavilla ja aiemman tutkinnon suorittaneilla mahdollisuus viimeisen lukuvuoden aikana Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa sovittaa varusteita ja tunnistaa korjaustarpeen huoltaa ja korjata perusvarusteita valmistaa ohjeen mukaan yksinkertaisia hevosvarusteita huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Varusteiden huoltaminen ja korjaamisen suunnitteleminen ja töiden tekeminen Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteleminen (materiaalien käsittelyaineiden ja materiaalien valinta, jätteiden käsittely ja kierrätys, kemikaalien säilyttäminen) 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Hevosvarusteiden ompeleminen Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ymmärtää varustehuollon merkityksen ymmärtää varusteiden huoltokorjaustarpeen ja huomaa varusteiden ja korjaustarpeen suunnittelee ja valmistaa yksinkertaisia varusteita ohjattuna selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset. suunnittelee ja valmistaa yksinkertaisia varusteita ohjeiden mukaan selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset ja noudattaa niitä pyrkien minimoimaan ympäristön kuormittumista. ompelee hevosvarusteita käsin ja koneella ohjattuna ompelee hevosvarusteita käsin ja koneella ohjeiden mukaan arvioi ja suunnittelee varusteiden huolto- ja korjaustarpeen kustannustietoisesti suunnittelee ja valmistaa yksinkertaisia varusteita itsenäisesti suunnittelee työskentelynsä kokonaisuuden kestävällä ja ympäristövastuullisella periaatteella. käyttää käsin- ja koneompelua itsenäisesti hevosvarusteiden huoltamiseen

54 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 51 Hevosvarusteiden korjaaminen Hevosvarusteiden huoltaminen asiantuntijan avulla tunnistaa huollettavia kohteita hevosvarusteista ja huoltaa hevosvarusteita ohjattuna sovittaa varusteita hevoselle ohjattuna. Hevosvarusteiden sovittaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Käyttöturvallisuuden varmistaminen hevosvarusteiden huollossa ja valmistuksessa Hevosvarusteiden ja niiden käyttötarkoituksen tunnistaminen Hevosvarusteiden huollon ja valmistuksen kustannusrakenteen laskeminen Varusteiden sovittamisen periaatteiden noudattaminen työssä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky korjaa hevosvarusteita ohjattuna korjaa erilaisia hevosvarusteita ohjeiden mukaan tunnistaa huollettavia kohtia hevosvarusteista ja huoltaa niitä sovittaa varusteita hevoselle ohjeiden mukaan. varmistaa varusteiden käyttöturvallisuuden ja kestävyyden tunnistaa hevosvarusteita ja niiden käyttötarkoituksia laskee ohjattuna materiaalien ja ajan käytön vaikutuksen kustannuksiin selvittää ohjattuna varusteiden sovittamisen merkityksen ja ottaa sen huomioon sovittamisessa. varmistaa varusteiden käyttöturvallisuuden ja kestävyyden sekä tietää niiden merkityksen työlleen tunnistaa yleisimmät Suomessa käytettävät hevosvarusteet ja niiden käyttötarkoitukset laskee materiaalien ja ajan käytön vaikutuksen kustannuksiin ja hyödyntää tietoa työssään selvittää sopivan varusteen merkityksen käyttäjälle ja hevoselle ja ottaa sen huomioon sovittamisessa. hankkii hevosvarusteita ja materiaaleja koskevaa tietoa ja soveltaa sitä sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään ohjatusti noudattaa ohjattuna työyhteisön sääntöjä ja kommunikoi asiakkaiden kanssa noudattaa ohjattuna valjasverstaan turvallisuussääntöjä. hankkii ja soveltaa hevosvarusteita ja materiaaleja koskevaa tietoa sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään annettujen kriteerien mukaan toimii joustavasti työyhteisössä ja neuvottelee asiakkaiden kanssa huoltotöistä noudattaa valjasverstaan turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä työssään. korjaa itsenäisesti erilaisia hevosvarusteita arvioi hevosvarusteiden huoltotarpeen ja huoltaa niitä itsenäisesti sovittaa varusteita hevoselle itsenäisesti. tietää varusteiden käyttöturvallisuuden ja kestävyyden merkityksen ja varmistaa erilaisten valmistamiensa ja korjaamiensa varusteiden turvallisuuden ja kestävyyden tunnistaa Suomessa käytettävät hevosvarusteet ja niiden käyttötarkoituksen laskee itsenäisesti materiaalien ja ajan käytön vaikutuksen kustannuksiin ja soveltaa tietoa työssään selvittää varusteiden hevoskohtaisen sovittamisen merkityksen ja ottaa sen huomioon sovittamisessa. hankkii, jäsentää ja arvioi hevosvarusteita ja materiaaleja koskevaa tietoa itsenäisesti sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa ja arvioi omaa oppimistaan ja työtään laatuvaatimusten mukaisesti on työyhteisössä joustava ja avulias sekä neuvottelee ja hankkii oma-aloitteisesti varusteiden huoltoa koskevia toivomuksia ja ohjeita asiakkailta noudattaa valjasverstaan turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä sekä kehittää työympäristönsä turvallisuutta. Opetuksen toteuttaminen työssäoppiminen 10 ov Toteutuu seuraavasti: Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen, top (10 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta oppilaitoksella (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa huoltamalla, korjaamalla ja valmistamalla yk-

55 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 52 sinkertaisia hevosvarusteita. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ajoitus Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana, lukio-opintoja suorittavilla ja aiemman tutkinnon suorittaneilla mahdollisuus viimeisen lukuvuoden aikana Hevosurheilun lajeissa toimiminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa arvioida hevosurheilun eri lajien (kuten esimerkiksi raviurheilu, monte, ratsastuksen olympialajit, valjakkoajo, matkaratsastus, vikellys, lännenratsastus, laukkaurheilu) ja kokonaisuuden yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä Suomessa tunnistaa ravi- ja ratsastusurheilun eri lajien perusvarusteet toimia kilpailijan avustajana ravi- ja ratsastusurheilun eri lajeissa ravi- ja ratsastusurheilun eri lajien kilpailusäännöt niin, että pystyy seuraamaan eri lajien tapahtumien kulkua huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Arviointi 1. Työprosessin hallinta Hevosurheilulajeissa toimiminen (raviurheilu, monte, ratsastuksen olympialajit, valjakkoajo, matkaratsastus, vikellys, lännenratsastus, laukkaurheilu) Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. kehittää eri lajien ja kilpailusääntöjen tuntemustaan sekä pystyy ohjattuna seuraamaan kilpailuja kehittää eri lajien ja kilpailusääntöjen tuntemustaan sekä pystyy itsenäisesti seuraamaan valmentautumista ja kilpailuja ja osallistumaan joidenkin lajien harjoituksiin perehtyy itsenäisesti eri lajeihin ja kilpailusääntöihin sekä seuraa lajien valmentautumista ja kilpailuja ja niiden kehitystä sekä osallistuu joidenkin lajien harjoituksiin ja harjaantuu jonkin lajin suorittajana

56 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 53 Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteleminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Hevosen käsitteleminen ja käyttäminen eri lajeissa Hevosurheiluvarusteiden käyttäminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Lajikohtaisten kilpailusääntöjen noudattaminen Lajikohtaisten suomalaisten ja kansainvälisten tunnuslukujen hyödyntäminen lajien kuvailemisessa (esim. sponsoreille ja muille sidosryhmille) Hevosrotujen lajikohtainen tunnistaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset. selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset ja pyrkii minimoimaan ympäristön kuormitusta hevosurheilussa. toimii hevosten kanssa ohjattuna tunnistaa kunkin lajin perusvarusteet ja käyttää niitä ohjattuna. toimii hevosten kanssa ohjeiden mukaan tuntee kunkin lajin perusvarusteet ja käyttää niitä ohjeiden mukaan. noudattaa ohjattuna kunkin hevosurheilulajin kilpailusääntöjä hakee ohjattuna tietoa kutakin hevosurheilulajia kuvaavista keskeisimmistä tunnusluvuista ja kertoo niistä yleisimmät tunnistaa kuhunkin hevosurheilulajiin yleisimmin käytettäviä hevosrotuja. tietää kunkin hevosurheilulajin kilpailusäännöt ja hyödyntää tietoa toiminnassaan hakee tietoa kutakin hevosurheilulajia kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut ja hyödyntää tietoa työssään kertoessaan niistä keskeisimmät tunnistaa kuhunkin hevosurheilulajiin käytettävät hevosrodut ja niiden käyttöominaisuuksia. hankkii tietoa hevosurheilun eri lajeista ja soveltaa sitä ohjatusti toimii yhteistyössä ryhmässä ohjeiden mukaan toimii eettisten periaatteiden mukaan noudattaa ohjattuna lajikohtaisia turvallisuussääntöjä. hankkii ja jäsentää tietoa hevosurheilun eri lajeista sekä soveltaa sitä valitsemassaan lajissa toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä lajikohtaisten sääntöjen mukaan toimii eettisesti lajikohtaisia sääntöjä ja antidopingin periaatteita noudattaen noudattaa lajikohtaisia turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä toiminnassaan. osallistuu tallin ja hevosurheilupaikkojen kestävän ja ympäristövastuullisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttaa suunnitelmaa omassa työskentelyssään. toimii hevosten kanssa itsenäisesti lajin alkeistasolla tuntee kunkin lajin perusvarusteet sekä yleisimmät lisävarusteet ja käyttää niitä itsenäisesti. tietää kunkin hevosurheilulajin kilpailusäännöt ja soveltaa tietoa toiminnassaan hakee monipuolisesti tietoa kutakin hevosurheilulajia kuvaavat tunnusluvut ja soveltaa niitä työssään kertoessaan niistä monipuolisesti tunnistaa kuhunkin hevosurheilulajiin käytettävät hevosrodut ja arvioi rotujen soveltuvuutta lajikohtaisesti. hankkii ja jäsentää tietoa hevosurheilun eri lajeista sekä soveltaa tietoa ja harjaantuu valitsemassaan lajissa toimii itsenäisesti ja aloitteellisesti sekä rakentavasti ryhmässä lajikohtaisten sääntöjen mukaan toimii eettisesti lajikohtaisia sääntöjä ja antidopingin periaatteita noudattaen erilaisissa harrastus- ja kilpailuympäristöissä ja -yhteisöissä noudattaa lajikohtaisia turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä sekä kehittää työ- ja harrastusympäristön turvallisuutta. Opetuksen toteuttaminen työssäoppiminen 10 ov Toteutuu seuraavasti: Hevosurheilun lajeissa toimiminen, top (10 ov)

57 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 54 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla ravi- ja ratsastusurheilun eri lajien harjoituksiin/kilpailuihin. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Ajoitus Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana, lukio-opintoja suorittavilla ja aiemman tutkinnon suorittaneilla mahdollisuus viimeisen lukuvuoden aikana Ravihevosen ajaminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa valjastaa hevosen valmennus- ja kilpavaljastukseen arvioida varusteiden kunnon ja tarpeellisuuden käyttää yleisimpiä lisävarusteita hoitaa hevosia valmentaa ravihevosia valmennussuunnitelman mukaan huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Ravihevosten valmennuksen ja hoidon suunnitteleminen ja hevosten päiväohjelman toteuttaminen Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. osallistuu ravihevosen valmennus- suunnittelee ravihevosen päivittäisen suunnittelee ravihevosen päivittäi- ja hoito-ohjelman suunnitteluun ja valmennus- ja hoitosen valmennuksen ja hoidon suoriutuu rauhallisen hevosen ohjelman valmentajalta saamiensa itsenäisesti valmentajalta saami- ajamisesta ohjeiden mukaan ja ajaa ensa tietojen perusteella sekä ajaa hevosen suunnitelman mukaan erilaisia hevosia hevoskohtaisen suunnitelman mukaan ja raportoi

58 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 55 Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteleminen (hevosten kuljetus, harjoituskenttien ja ratojen kuluminen ja hoito) 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Hevosten ajaminen Hevosen lisävarusteiden käyttäminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Ravihevosen valmentaminen Ravihevosen varusteiden tunnistaminen ja käytön hyödyntäminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka osallistuu tallin kestävän ja ympäristövastuullisen toiminnan suunnitteluun. osallistuu tallin kestävän ja ympäristövastuullisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttaa suunnitelmaa työskentelyssään. valjastaa ja ajaa kokeneita rauhallisia hevosia ohjeiden mukaan käyttää erilaisia hevosen lisävarusteita ohjattuna. valjastaa ja ajaa eri valmennusvaiheessa olevia hevosia ohjeita noudattaen käyttää ohjeiden mukaan erilaisia hevosen lisävarusteita. ottaa työssään huomioon ravivalmennuksen perusasioita tunnistaa ravihevosen yleisimmät varusteet. hyödyntää työssään ravivalmennuksen perusasioita tunnistaa ravihevosen varusteet ja yleisimmin käytettävät lisävarusteet. valmentajalle harjoitusten onnistumisesta osallistuu tallin kestävän ja ympäristövastuullisen toiminnan suunnitteluun ja kehittää osaltaan tallin työskentelykäytäntöjä kestävällä tavalla. valjastaa ja ajaa eri-ikäisiä ja eri valmennusvaiheessa olevia hevosia itsenäisesti käyttää itsenäisesti erilaisia hevosen lisävarusteita. soveltaa ravivalmennuksen perusasioita tunnistaa ravihevosen varusteet sekä yleisimmin käytettävät lisävarusteet ja niiden käyttötavat. toimii yhteistyössä tallin sääntöjen mukaisesti toimii ohjattuna eettisesti ja eläinsuojelusäädökset huomioiden toimii tallin sääntöjen mukaan tilannekohtaisesti joustavasti ja oma-aloitteisesti toimii ohjeiden mukaan eettisesti ja eläinsuojelusäädökset huomioiden hankkii tietoa ravihevosten valmentamisesta hankkii ja soveltaa tietoa ravihe- hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa ja soveltaa sitä vosten valmentamisesta sekä ravihevosten valmentamisesta sekä arvioi omaa oppimistaan ja arvioi omaa oppimistaan ja sekä soveltaa aiemmin oppimaansa työtään ohjatusti työtään muuttuvissa tilanteissa ja arvioi itsenäisesti omaa oppimistaan ja työtään laatuvaatimusten mukaisesti toimii talliyhteisössä rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja kehittää työyhteisön myönteistä henkeä toimii eettisesti ja eläinsuojelusäädökset huomioiden erilaisissa tilanteissa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna tallin turvallisuussääntöjä. noudattaa tallin turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä työskennellessään hevosten kanssa. noudattaa tallin turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä sekä pyrkii kehittämään toimintansa turvallisuutta. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen 10 ov Toteutuu seuraavasti: Ravihevosen ajaminen, top (10 ov)

59 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 56 Ravitallin toimintaan osallistuminen, top (4-6 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ajamalla ravihevosia. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Ajoitus Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana, lukio-opintoja suorittavilla ja aiemman tutkinnon suorittaneilla mahdollisuus viimeisen lukuvuoden aikana Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa käsitellä, hoitaa ja ruokkia siitostammoja ja eri-ikäisiä varsoja avustaa varsan ajolle opettamisessa hyödyntää jalostustietoa toiminnassaan huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

60 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 57 Siitostallin ja hevosten päivittäisen ja kausittaisen hoidon suunnitteleminen ja hoitotöiden tekeminen Kestävän kehityksen mukaisen tallitoiminnan suunnitteleminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Siitoshevosten hoitaminen Eri-ikäisten varsojen käsitteleminen ja hoitaminen Avustajana toimiminen varsan ajolle opettamisessa 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Siitoshevosten ja eri-ikäisten varsojen terveyden edistäminen Siitoshevosten valitseminen hevoskasvatuksessa Hevosen lisääntymisfysiologian huomioon ottaminen hevoskasvatuksessa Siitoshevosten ja varsojen ruokinnan perusasioiden tarkastelu 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot osallistuu siitoshevosten hoidon ja tallin töiden suunnitteluun ja suoriutuu päivittäisistä hoitotöistä osallistuu varsotettavien tammojen hoidon suunnitteluun ja avustaa tammojen astutuksessa ja siemennyksessä sekä varsomisen valvonnassa osallistuu varsojen hoidon ja opettamisen suunnitteluun ja suoriutuu varsojen päivittäisestä hoidosta selvittää asiantuntijan avustuksella tallitoimintaa koskevat kestävän kehityksen mukaiset laatuvaatimukset. suunnittelee siitoshevosten hoidon ja tallin päivittäiset työt ohjeiden mukaan ja tekee päivittäiset työt sujuvasti suunnittelee varsotettavien tammojen hoitoa ohjeiden mukaan ja avustaa tammojen astutuksessa ja siemennyksessä sekä varsomisen valvonnassa suunnittelee varsojen päivittäisen hoidon ja opettamisen ohjeiden mukaan ja tekee päivittäiset varsojen hoitoon ja opettamiseen kuuluvat työt sujuvasti avustajien kanssa selvittää tallitoimintaa koskevat kestävän kehityksen mukaiset laatuvaatimukset ja toimii vastuullisesti niiden mukaan. hoitaa ja ruokkii siitoshevosia ohjattuna osallistuu tammojen astutukseen ja siemennykseen sekä varsomisen valvontaan käsittelee, hoitaa ja ruokkii eriikäisiä varsoja ohjattuna toimii avustajana varsan ajolle opetuksessa. hoitaa ja ruokkii siitoshevosia ohjeiden mukaan avustaa tammojen astutuksessa ja siemennyksessä sekä varsomisen valvonnassa käsittelee, hoitaa ja ruokkii eriikäisiä varsoja ohjeiden mukaan ja varsojen reaktioita ennakoiden toimii avustajana varsan ajolle opetuksessa erilaisissa tilanteissa varsojen yksilölliset erot huomioon ottaen. ottaa huomioon ohjattuna ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkityksen hevosen hyvinvoinnille ottaa työssään huomioon jalostusvalinnan tavoitteita ottaa työssään huomioon lisääntymisfysiologian perusasioita ottaa työssään huomioon hevosen ruokinnan perusasioita ja ruokkii hevoset ohjattuna. ennaltaehkäisee eri-ikäisten varsojen ja siitoshevosten tavanomaisia sairauksia ja edistää hevosten hyvinvointia ohjeiden mukaan ottaa työssään huomioon jalostusvalinnan tavoitteita ja hyödyntää niitä työssään hyödyntää työssään lisääntymisfysiologian perusasioita hyödyntää työssään ruokinnan perusasioita. suunnittelee siitoshevosten päivittäisen hoidon ja tallin päivittäiset työt itsenäisesti sekä tekee työt suunnitelman mukaan ja ehdottaa perusteltuja hevoskohtaisia muutoksia havaintojensa pohjalta suunnittelee varsotettavien tammojen hoidon sekä avustaa tammojen astutuksessa ja siemennyksessä sekä valvoo varsomisen ohjeiden mukaan suunnittelee varsojen päivittäisen hoidon ja opettamisen ikäluokittain ja toteuttaa suunnitelmaa avustajien kanssa yhteistyössä sekä ehdottaa perusteltuja muutoksia suunnitelmaan yksilökohtaisen kehityksen mukaan osallistuu tallin laadukkaan ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteluun ja toimii suunnitelmien mukaan. hoitaa ja ruokkii siitoshevosia itsenäisesti sekä hallitsee hevosten yksilöllisen käsittelyn avustaa tammojen astutuksessa ja siemennyksessä sekä valvoo varsomisen ohjeiden mukaan käsittelee, hoitaa ja ruokkii eriikäisiä varsoja itsenäisesti ja varsojen äkkinäisiäkin reaktioita ennakoiden ja tapaturmia ehkäisten toimii varmaotteisesti avustajana erilaisten varsojen ajolle opetuksessa. ennaltaehkäisee eri-ikäisten varsojen ja siitoshevosten tavanomaisia sairauksia ja edistää hevosten hyvinvointia itsenäisesti ottaa työssään huomioon jalostusvalinnan tavoitteita ja soveltaa niitä työssään soveltaa työssään lisääntymisfysiologian perusasioita soveltaa työssään ruokinnan perusasioita.

61 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 58 Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö hankkii tietoa hevosjalostuksesta ja soveltaa sitä sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään ohjatusti käyttäytyy ystävällisesti vuorovaikutustilanteissa jäsentää, hankkii ja soveltaa tietoa hevosjalostuksesta sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään annettujen kriteerien mukaan toimii hyvässä yhteistyössä tallin henkilöstön ja asiakkaiden kanssa Ammattietiikka toimii ohjattuna eettisesti toimii eettisesti ja ymmärtää etiikan merkityksen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky käyttää asianmukaisia turvavarusteita ja välttää riskejä hevosten kanssa toimiessaan. käyttää asianmukaisia turvavarusteita sekä ennakoi ja välttää riskejä hevosten kanssa toimiessaan. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa hevosjalostuksesta itsenäisesti sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa ja arvioi itsenäisesti omaa oppimistaan ja työtään laatuvaatimusten mukaisesti toimii yhteistyössä ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa toimii eettisesti erilaisissa tilanteissa ja on sisäistänyt etiikan merkityksen käyttää asianmukaisia turvavarusteita sekä havaitsee ja pyrkii minimoimaan riskitekijöitä työympäristössä ja välttää riskejä hevosten kanssa toimiessaan ja ylläpitää työkykyään. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen 8 ov Toteutuu seuraavasti: Varsan ajolle opetus (2 ov) Kasvatustallissa työskentely, top (8 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä tallissa, jossa harjoitetaan hevoskasvatusta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta siitoshevosten hoitaminen ja eri-ikäisten varsojen käsitteleminen ja hoitaminen työn perustana olevan tiedon hallinnasta siitoshevosten ja eri-ikäisten varsojen terveyden edistäminen ja siitoshevosten ja varsojen ruokinnan perusasioiden tarkastelu elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla.

62 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 59 Ajoitus Muu osaamisen arviointi Avustajana toimiminen varsan ajolle opettamisessa, Siitoshevosten valitseminen hevoskasvatuksessa, Hevosen lisääntymisfysiologian huomioon ottaminen hevoskasvatuksessa arvioidaan seuraavasti kirjalliset tehtävät käytännön harjoitukset jatkuva seuranta Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana, lukio-opintoja suorittavilla ja aiemman tutkinnon suorittaneilla mahdollisuus viimeisen lukuvuoden aikana Hevosklinikka-avustajana toimiminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa käsitellä hevosta tutkimus- ja hoitotilanteissa avustaa eläinlääkäriä toimenpiteissä hoitaa hevoset toimenpiteiden jälkeen huoltaa ja hoitaa klinikkatilat ja -välineet sekä lääkevaraston ottaa vastaan asiakkaat ja hoitaa klinikan kirjanpidon palvella asiakkaita huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Potilaiden hoitaminen ja hoitotiloista huolehtiminen Klinikan toimistotöiden päivittäinen suunnitteleminen ja tekeminen Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. osallistuu klinikan päivittäisen suunnittelee päivittäisen potilaiden suunnittelee päivittäiset poti- aikataulun ja potilaiden hoitotyön hoitoaikataulun ja tilojen laiden hoitotyöt ja tilojen huol- suunnitteluun ja suoriutuu yksinkertaisista huollon ohjeiden mukaan ja lon itsenäisesti sekä tekee työt hoitotöistä tekee päivittäiset työt sujuvasti ja kehittää työrutiineja yhdessä osallistuu klinikan toimistotöiden suunnitteluun ja suoriutuu yksinkertaisista työtehtävistä suunnitelman mukaan suunnittelee klinikan toimiston päivittäiset työt ohjeiden mukaan ja tekee työtehtävät sujuvasti suunnitelman mukaan eläinlääkärin kanssa suunnittelee klinikan toimiston päivittäiset työt itsenäisesti sekä tekee työt ja kehittää toimiston päivittäisiä ja kausittaisia työrutiineja yhdessä eläinlääkärin kanssa

63 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 60 Kestävän kehityksen mukainen toiminta hevosklinikan työtehtävissä 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Hevosen käsitteleminen Toimenpiteissä avustaminen Välineiden, laitteiden ja tilojen huoltaminen sekä puhtaanapito Toimistotöiden tekeminen ja asiakaspalvelutilanteiden hallinta Klinikan tietojenkäsittelyohjelmien käyttäminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Eläinsuojelulainsäädännön ja muiden viranomaissäädöksien noudattaminen hevosklinikkatyössä Hevosen anatomian ja fysiologian sekä yleisimpien sairauksien tuntemisen hyödyntäminen klinikkatyössä Hygienian, aseptiikan ja farmakologian tietämyksen hyödyntäminen klinikkatyössä suoriutuu yksinkertaisista klinikka-avustajan päivittäisistä tehtävistä ja toimii ohjattuna ympäristöystävällisesti ja eläinsuojeluvaatimusten mukaan lajittelee ja kierrättää ohjeiden mukaan mm syntyviä metallia, kemikaaleja ja muoveja sekä ottaa huomioon ohjattuna tuotteiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyttä välttää veden ja energian turhaa kuluttamista klinikan siivoustöissä. toimii oma-aloitteisesti ja tietää taloudellisen toiminnan periaatteita sekä noudattaa työssään ympäristö- ja eläinsuojelusäädöksiä lajittelee ja kierrättää mm syntyviä metallia, kemikaaleja ja muoveja sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyttä välttää veden ja energian turhaa kuluttamista klinikan siivoustöissä ja kiinnittää huomiota pesuaineiden ympäristöystävällisiin valintoihin. käsittelee hevosta tarkastuksessa ja toimenpiteissä ohjeiden mukaan suoriutuu yksinkertaisista avustamistilanteista ohjeiden mukaan suoriutuu välineiden hoidosta ohjeiden mukaan suoriutuu toimiston ja asiakaspalvelun yksinkertaisista tehtävistä tietää käytettävien ohjelmien periaatteet. käsittelee hevosia erilaisissa hoitotilanteissa ohjeiden mukaan toimii itsenäisesti rutiininomaisissa avustamistilanteissa hoitaa eläinlääkärin työvälineitä itsenäisesti hoitaa toimistoa ja asiakaspalvelua ohjeiden mukaan tietää käytettävien ohjelmien periaatteet ja hyödyntää tietoa työssään. ottaa työssään huomioon klinikkatyötä koskevat keskeiset säädökset ja ohjeet ja kysyy tarvittaessa neuvoa kokeneemmalta avustaa eläinlääkäriä hoitoa vaativien vammojen ja sairauksien hoidossa työskentelee ohjattuna hygienian ja aseptiikan asettamien vaatimusten mukaan sekä annostelee ja säilyttää lääkkeitä ohjeen mukaan. ottaa työssään huomioon klinikkatyötä koskevat säädökset ja ohjeet avustaa sujuvasti eläinlääkäriä hoitoa vaativien vammojen ja sairauksien hoidossa työskentelee itsenäisesti hygienian ja aseptiikan asettamien vaatimusten mukaan sekä annostelee ja säilyttää lääkkeitä ohjeen mukaan. toimii oma-aloitteisesti ja ymmärtää taloudellisen toiminnan periaatteet ja merkityksen sekä noudattaa ympäristö- ja eläinsuojelusäädöksiä ja osallistuu klinikan päivittäisen toiminnan kehittämiseen kestävällä tavalla lajittelee ja kierrättää mm syntyviä metallia, kemikaaleja ja muoveja sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyttä ja kehittää toimintaa kestävämpään suuntaan työskentelee vettä ja energiaa säästäen klinikan siivoustöissä sekä ottaen huomioon pesuaineiden annostelun ja ympäristöystävällisyyden. käsittelee erilaisia hevosia erilaisissa hoitotilanteissa varmaotteisesti toimii varmaotteisesti ja omaaloitteisesti erilaisissa avustamistilanteissa hoitaa eläinlääkärin välineistöä itsenäisesti, varmaotteisesti ja oma-aloitteisesti hoitaa toimistoa ja asiakaspalvelua itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti vaihtuvissa tilanteissa tietää käytettävien ohjelmien periaatteet ja soveltaa tietoa työssään. ottaa työssään huomioon klinikkatyötä koskevat säädökset ja ohjeet ja soveltaa tietoa työssään sekä tarvittaessa tarkistaa säädöksien ajantasaisuuden avustaa sujuvasti ja varmaotteisesti eläinlääkäriä hoitoa vaativien vammojen ja sairauksien hoidossa ja antaa jatkohoitoa koskevia ohjeita monipuolisesti omistajalle työskentelee oma-aloitteisesti ja itsenäisesti hygienian ja aseptiikan asettamien vaatimusten mukaan, annostelee ja säilyttää lääkkeitä ohjeen mukaan sekä antaa jatkohoitoa koskevia ohjeita monipuolisesti omistajalle.

64 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja työkyky hankkii ohjattuna tietoa hevosten terveyden- ja sairaudenhoidosta noudattaa asiakaspalvelussa annettuja ohjeita ja käyttäytyy kohteliaasti ja ystävällisesti kuuntelee asiakasta ja ottaa huomioon saamansa viestit, toimii yhteistyössä työryhmän ja asiakasryhmän kanssa työskentelee ohjattuna hevosten ja lääkeaineiden kanssa eettisesti ja ympäristövastuullisesti kestävällä tavalla toimii rehellisesti ja vastuuntuntoisesti työssään noudattaa hevosklinikan työturvallisuusohjeita. hankkii ja jäsentää tietoa hevosten terveyden- ja sairaudenhoidosta ja arvioi omaa oppimistaan annettujen kriteerien mukaan toimii asiakaspalvelussa ja työyhteisössä positiivisesti yllättävissäkin tilanteissa kuuntelee asiakasta ja ottaa huomioon saamansa viestit, toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten asiakasryhmien kanssa ja on työryhmässä aktiivisena jäsenenä työskentelee hevosten ja lääkeaineiden kanssa hevosklinikan ohjeiden sekä eettisten normien ja ympäristövaatimusten mukaan toimii avoimesti, rehellisesti ja vastuuntuntoisesti sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään noudattaa hevosklinikan työturvallisuusohjeita ja ohjaa asiakkaita turvalliseen toimintaan. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa hevosten terveyden- ja sairaudenhoidosta sekä soveltaa oppimaansa muuttuvissa tilanteissa ja arvioi itsenäisesti omaa oppimistaan ja työtään laatuvaatimusten mukaisesti toimii asiakaspalvelussa ja työyhteisössä joustavasti, positiivisesti ja rakentavasti yllättävissäkin tilanteissa sekä pyrkii etsimään ratkaisuja asiakkaiden kysymyksiin kuuntelee asiakasta ja vastaa saamaansa palautteeseen, toimii rakentavassa yhteistyössä asiakasryhmien kanssa ja on työryhmässä aktiivisena jäsenenä toimii työssään itsenäisesti eettisesti ja ympäristövastuullisesti kestävällä tavalla perustaa toimintansa avoimuuteen, rehellisyyteen, vastuuseen sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään noudattaa hevosklinikan työturvallisuusohjeita ja ottaa vastuuta työympäristön turvallisuuden ylläpitämisestä sekä ohjaa asiakkaita turvalliseen toimintaan. Opetuksen toteuttaminen työssäoppiminen 10 ov Toteutuu seuraavasti: Hevosklinikka-avustajana työskentely (10 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta työssäoppimisjaksolla (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä avustajana hevosklinikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan

65 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 62 Ajoitus Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana, lukio-opintoja suorittavilla ja aiemman tutkinnon suorittaneilla mahdollisuus viimeisen lukuvuoden aikana. 4.4 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys (10 ov) Tämä tutkinnon osa toteutetaan vain ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa arvioida tuotteistamismahdollisuuksia arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta perustaa yrityksen suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen kanssa lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Opiskelija osallistuu yrityksen toiminnan suunnittelee yrityksen toimintaa suunnittelee yrityksen toimintaa suunnitteluun ja toimii ryhmän ja toimii ryhmän jäsenenä omaaloitteisesti innovatiivisesti ja toimii jäsenenä ja vastuullisesti ryhmän jäsenenä oma- aloitteisesti, vastuullisesti ja ottaa vastuun töistään sopimusten mukaisesti ottaa vastuun sovituista töistä yhteisvastuullisesti kannustavasti ottaa vastuuta koko ryhmän toiminnasta ja sovittujen töiden tekemisestä yhteisvastuullisesti

66 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 63 Työn kokonaisuuden hallinta Laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työvälineiden käyttö 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotteistamismahdollisuuksien ja toimintaedellytysten arviointi Liikeidean täsmentäminen Yrityksen toiminnan suunnittelu ja toimiminen yrityksessä etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti osallistuu sovittuihin yhteistyöverkostojen tapaamisiin toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii palveluhenkisesti. etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti hankkii yhteistyötahoja ja toimii yhteistyöverkostoissa toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi. Opiskelija käyttää tavanomaisia yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja käyttää yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. Opiskelija hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan kartoittaa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta arvioi opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia valitsee ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat osallistuu ohjattuna toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan osallistuu ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan etsii erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta arvioi yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat osallistuu tiedon hankintaan keskeisiltä viranomaisilta osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä ryhmän toimintaan hankkii yhteistyötahoja ja hyödyntää yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämisessä toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi. käyttää itsenäisesti yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita sekä tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan hyödyntää eri verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa alan kehitystä ja kehitysnäkymiä yritystoiminnan kannalta arvioi itsenäisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat hakee itsenäisesti tietoa keskeisiltä viranomaisilta hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa siitä, miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa

67 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa ohjattuna sovittujen tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietopohjaa selvittää opastettuna, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta säilyttää ohjattuna tarvittavat kuitit ja tositteet kirjanpitoa varten. hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta. Opiskelija hakee ohjattuna tietoa keskeisistä tuotteista, palveluita ja sopimuksia koskevista säädöksistä osallistuu ryhmän valintojen ja päätösten valmisteluun arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä osallistuu yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa ohjattuna yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa suojautuu opastettuna työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta varmistaa opastettuna oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden tutuissa tilanteissa. hakee tietoa keskeisistä tuotteista, palveluita ja sopimuksia koskevasta lainsäädännöstä ja säädöksistä tekee ryhmässä ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten kanssa ja osallistuu yhteistyöneuvotteluihin sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta varmistaa ohjeiden mukaan oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa. hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa itsenäisesti yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää, mitä ja miksi lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta ja tasetta. soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä tekee ryhmässä perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa kehittää ryhmänsä turvallisuutta ja työkykyä kehittämällä omia työkäytäntöjään ja työympäristöään sekä opastaa muita toimimaan terveellisesti ja turvallisesti toimiessaan ryhmän jäsenenä. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely käytännön harjoitukset Toteutuu seuraavasti: Yrittäjyys (10 ov)

68 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 65 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö annetaan tästä tutkinnon osasta oppilaitoksella (ks. liitteet 3 ja 4). Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyö- tai partneriyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ajoitus Siltä osin kuin edellä mainittua osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, esim. haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Opintojen loppuvaiheessa Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa (2 ov) Tämä tutkinnon osa toteutetaan vain ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivan työtehtävät ja osaa selvittää niiden arviointikohteet ja -kriteerit neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin työhön, toimintatapoihin ja sääntöihin esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamiseen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan

69 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelijan ohjaaminen Opiskelijan arviointi esittelee itsenäisesti ja monipuolisesti alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen Opetussuunnitelmien tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti. Opiskelija osaa toimia työpaikkaohjaajana saatuaan riittävästi työkokemusta. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Opiskelija valmistelee ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia tarvitsee ajoittaista ohjausta. valmistelee annettujen ohjeiden mukaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia tekee annetut tehtävät omatoimisesti. Opiskelija perehdyttää ohjattuna muita opiskelijoita vastaanottaa ja antaa ohjattuna palautetta työ-tehtävistä sekä itsearvioi ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan. perehdyttää ohjeiden mukaisesti muita opiskelijoita ja käy ohjauskeskusteluja vastaanottaa ja antaa palautetta työtehtävistä ja itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan. Opiskelija esittelee joitakin alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia tunnistaa ohjattuna työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen. esittelee alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia tunnistaa ohjeiden avulla työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen. Opiskelija arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti. arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti. valmistelee itsenäisesti ja aloitteellisesti työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmaa etenee työssään sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan. perehdyttää muita opiskelijoita, toimii joustavasti erilaisten ihmisten kanssa ja sovittelee näkemyseroja käy rakentavia palautekeskusteluja sekä itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan. tunnistaa itsenäisesti työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen. arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii ja ohjaa myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti. Opetuksen toteuttaminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely

70 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 67 harjoitustehtävät Toteutuu seuraavasti: Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (2 ov) Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Tämän tutkinnon osan ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnasta opiskelijan ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työn perustana olevan tiedon hallinnasta opetussuunnitelmien tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ajoitus Muu osaamisen arviointi Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen arvioidaan seuraavasti oppimistehtävät Opintojen loppuvaiheessa Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat (0-10 ov) Koulutuksen järjestäjä tarjoaa hyväksymässään opetussuunnitelmassa työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaisia, ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat on nimettävä työelämän toimintakokonaisuuksien pohjalta, niihin on laadittava ammattitaitovaatimukset ja arviointia varten arviointikriteerit ja ammattitaidon osoittamistavat perusteiden liiteosan kohdassa 9.3 olevaa ohjetta ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja yleiset

71 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 68 arviointikriteerit noudattaen. Koulutuksen järjestäjä voi tehdä yhteistyötä näiden tutkinnon osien tarjonnassa työelämän ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (0-10 ov) Koulutuksen järjestäjä tarjoaa opetussuunnitelmassaan ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), jotka lisäävät opiskelijan mahdollisuutta valita luvussa 5 olevia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja). Tutkinnon osat voivat olla pakollisten tutkinnon osien valinnaisia lisäosia (ks. tutkinnon perusteiden kohta 5.2.1). Koulutuksen järjestäjä määrittää näiden tutkinnon osien tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arvioinnin. Tutkinnon osat voivat olla myös tutkinnon perusteiden kohdissa esitettyjä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteiset opinnot) valinnaisia tutkinnon osia. Koulutuksen järjestäjä voi tehdä niiden tarjonnassa yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Opiskelija voi valita näitä tutkinnon osia myös muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta Lukio-opinnot (0-10 ov) Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa opetussuunnitelmassaan opiskelijalle mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa lukioiden järjestämiä lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja joista lukio antaa todistuksen. Koulutuskeskus Salpauksen päätöksellä opiskelija voi valita lukio-opintoja (esimerkiksi verkkoopintoja) eri lukiokoulutuksen järjestäjien tarjonnasta. Tavoitteet Opiskelija opiskelee lukion opetussuunnitelman mukaisia kursseja vähintään neljässä lukioaineessa tavoitteena ylioppilastutkinnon suorittaminen ja suorittaa ylioppilastutkinnon TAI opiskelee lukion kursseja tavoitteena parantaa jatko-opintovalmiuksiaan Toteutustapa Luokkaopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) pääsääntöisesti oman lukion järjestämänä (poikkeustapauksissa opinto-ohjaajan lähetteellä LYK:n aikuislukiossa) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Itsenäinen työskentely Videonauhoitteiden hyödyntäminen

72 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 69 Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva näyttö (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe suullinen esitys kirjalliset ja suulliset näytöt mahdollinen itse- tai toveriarviointi Ajoitus Mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kanssa (atto) ja yhteistoiminta-ajalla hajautettuna kolmelle vuodelle siten, että opiskelija voi aloittaa ylioppilaskokeiden suorittamisen jo kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. Etenemisehto Suositus: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Tarvittaessa järjestys voi olla toisenlainen. Aiemmin suoritetut lukio-opinnot Koko lukion oppimäärän hyväksytystä suorituksesta tunnustetaan 40 ov ammatilliseen perustutkintoon. 4.5 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tarjottavat tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillista osaamista syventävät tutkinnon osat tulee mahdollisimman laajasti toteuttaa yhdessä työelämän kanssa työpaikoilla. Koulutuskeskus Salpauksessa ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat toteutetaan opiskelijalle yksilöllisesti laaditun opiskelusuunnitelman mukaisesti Yritystoiminta (10 ov) Ammattitaitovaatimukset osaa arvioida oman osaamisensa (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä kartoittaa ja hankkia yhteistyöyrityksiä ja -kumppaneita etsiä, tunnistaa ja arvioida yrityksen toimintamahdollisuuksia valita taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen

73 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 70 laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman suunnitella yrityksen talouden hoidon ja selvittää yrityksen toiminnan edellyttämät resurssit esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta suunnitella yrityksen tuotteiden valmistamisen tai palvelun tarjonnan tehdä ja raportoida markkinointisuunnitelman ja päättää markkinointitoimenpiteistä tehdä yrityksen tarvitsemat logistiset ratkaisut tehdä yrityksen riskienhallinta-analyysin suunnitella kannattavan liiketoiminnan toteutuksen ja ydintehtävät valita yritysmuodon, perustaa yrityksen ja lopettaa sen toiminnan. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Teknologian ja tietotekniikan käyttö 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotteistamismahdollisuuksien arviointi suunnittelee opastettuna yrityksen toiminnan etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti hankkii opastettuna yhteistyöyrityksen toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii palveluhenkisesti. suunnittelee yrityksensä toimintaa ja toimii omaaloitteisesti ja vastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti hankkii yhteistyötahoja ja toimii yhteistyöverkostoissa toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi. Opiskelija käyttää tavanomaisia yrityksensä perustamisessa tarvittavia työvälineitä, kuten laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja käyttää yrityksen perustamisessa tarvittavia työvälineitä, kuten laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. hyödyntää opastettuna tuotteistamisessa oman alan mahdollisuuksia yritystoimintaan hyödyntää tuotteistamisessa oman alan tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan suunnittelee yrityksensä toimintaa innovatiivisesti ja toimii oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja kannustavasti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti hankkii yhteistyötahoja ja hyödyntää yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämisessä toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi. käyttää itsenäisesti yrityksen perustamisessa tarvittavia työvälineitä, kuten laitteita ja koneita sekä tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. hyödyntää tuotteistamisessa oman alan tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan

74 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 71 Liiketoimintaympäristön selvittäminen Liikeidean valinta Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta sekä yrityksen perustaminen ja lopettaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka etsii opastettuna erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa ohjattuna alalla toimivia yrityksiä ja tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa ohjattuna alan kehitystä yritystoiminnan aloittamisen kannalta arvioi opastettuna mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää opastettuna perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia hakee ohjattuna tietoa keskeisiltä viranomaisilta hankkii ohjattuna yrityksensä toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan, myydään ja talous hoidetaan hankkii ohjattuna yrityksensä logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa käyttää ohjattuna yrityksensä riskienhallinta-analyysissä tarvittavaa tietoa hankkii ohjattuna tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut hankkii ohjattuna tietoa yrittäjän osuudesta kirjanpidossa ja tuloksen tulkinnasta hakee ohjattuna tietoa keskeisistä, tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevista säädöksistä valitsee ohjattuna yritykselle yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat. etsii erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa alan kehitystä yritystoiminnan aloittamisen kannalta arvioi mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää ja raportoi perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia hakee tietoa keskeisiltä viranomaisilta hankkii yrityksensä toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankintaan mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan, markkinoidaan, myydään ja talous hoidetaan hankkii yrityksensä logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa käyttää yrityksensä riskienhallinta-analyysissä tarvittavaa tietoa hankkii tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut hankkii tietoa yrittäjän osuudesta kirjanpidossa ja yrityksen tuloksen tulkinnasta hakee tietoa keskeisistä, tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevasta lainsäädännöstä ja säädöksistä valitsee yritykselle yritysmuodon, laatii yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat. hyödyntää eri verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa alan kehitystä ja kehitysnäkymiä yritystoiminnan aloittamisen kannalta arvioi itsenäisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita selvittää ja raportoi perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia hakee itsenäisesti tietoa keskeisiltä viranomaisilta hyödyntää yrityksensä toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa siitä, miten tuote tai palvelu tuotetaan, markkinoidaan, myydään ja talous hoidetaan hyödyntää yrityksensä logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa soveltaa yrityksensä riskienhallinta-analyysissä tarvittavaa tietoa hankkii tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut hankkii tietoa yrittäjän osuudesta kirjanpidossa ja yrityksen tuloksen ja taseen tulkinnasta soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä valitsee yritykselle yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat. tekee ohjattuna päätöksiä tekee valintoja ja päätöksiä tekee perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee opastettuna yhteistyöstä sidosryhmien kanssa noudattaa ohjattuna yritystoiminnan suunnittelussa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee innovatiivisesti yhteistyöstä sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tekee ohjattuna suunnitelmia alansa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta yrityksessään tekee suunnitelmia alansa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta yrityksessään tekee oma-aloitteisesti suunnitelmia alansa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta yrityksessään

75 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 72 tekee ohjattuna suojautumissuunnitelmia työhön ja työympäristöön liittyvistä vaaroista. tekee suojautumissuunnitelmia yrityksessä tehtävään työhön ja työympäristöön liittyvistä vaaroista. tekee suojautumissuunnitelmia oma-aloitteisesti yrityksessä tehtävän työhön ja työympäristöön liittyvistä vaaroista. Opetuksen toteuttaminen luokkaopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) kirjalliset ja suulliset harjoitukset ryhmä- ja parityöskentely itsenäinen työskentely tietokonetyöskentelyä toimitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY), yrityssimulaatiossa yms. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla oman alansa yrityksen toiminnan ja toimimalla yhteistyössä - tai partneriyrityksen ja eri sidosryhmien kanssa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessien hallinta työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Tutkinnon osa muista ammatillisista tutkinnoista (ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista) Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta Hevostalouden perustutkintoon voidaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa seuraavista perustutkinnoista: Maatalousalan perustutkinto Metsäalan perustutkinto Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liikunnan perustutkinto

76 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Hevostalouden perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa seuraavista ammattitutkinnoista: Erä- ja luonto-oppaan at Hevostenvalmentajan at Kengityssepän at Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan at Käsityöntekijän at Lasten ja nuorten erityisohjaajan at Liikunnan at Maaseutumatkailun at Markkinointiviestinnän at Matkailun ohjelmapalvelujen at Puusepän at Ratsastuksenopettajan at Valmentajan at Viljelijän at Yrittäjän at Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Hevostalouden perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa seuraavista erikoisammattitutkinnoista: Koulunkäyntiavustajan eat Maaseudunkehittäjän eat Markkinointiviestinnän eat Psykiatrisen hoidon eat Ratsastuksenopettajan eat Tallimestarin eat Valmentajan eat Yritysjohtamisen eat Yrittäjän eat 4.6 Ammattitaitoa osoittava opinnäyte Ammattitaitoa osoittava opinnäyte sisältyy vain ammatilliseen peruskoulutukseen. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä

77 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 74 sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TA- VOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi (4 ov) Tavoitteet Opiskelija viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä ymmärtää hevosalaan liittyvät keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti tulkitsee erilaisia tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti osaa toimia erilaisissa hevosalan asiakaspalvelutilanteissa hallitsee hevosalan puheviestintätilanteet esimerkiksi työsuorituksen ja opinnäytteen esittelyn osaa laatia hevosalaan liittyvät tavallisimmat kirjalliset työt osaa toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat hyödyntää hevosalan ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Opiskelija

78 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 75 Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisen tekstin päätarkoituksen ja osaa yhdistää sen tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia tekstejä ymmärtää tekstin tarkoituksen ja pääsisällön sekä osaa yhdistää ja vertailla sen yksityiskohtia omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa suhteuttaen kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä hakee tietoa erilaisista lähteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä sekä arvioi niiden luotettavuutta ymmärtää sekä tekstin tarkoituksen ja sanoman että yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstin sisältöä ja ilmaisutapaa kirjoittaa tavoitteellisesti ja työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita laatii ohjatusti ja mallin mukaan asiakirjat käyttää sujuvaa lause- ja virkerakennetta ja jaksottaa tekstiä laatii asianmukaiset asiakirjat hallitsee kielenkäytön perusnormit sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua laatii asianmukaisia asiakirjoja ja osaa soveltaa asiakirjamalleja Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen käyttää mallin mukaan tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa mm. työnhakutilanteessa käyttää tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia ja muutakin tekstilajitietämystään toimii asiallisesti ja kohteliaasti vuorovaikutustilanteissa mm. työnhakutilanteessa soveltaa tekstilajin vaatimuksia omissa teksteissään toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja perustelee mielipiteensä osallistuu keskusteluun ja vie keskustelua tavoitteen suunnassa eteenpäin perustelee monipuolisesti mielipiteensä ja väitteensä osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä perustelee monipuolisesti näkemyksiään sekä arvioi vaikuttamispyrkimyksiä osaa pitää lyhyen esityksen saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata pystyy puhuessaan ylläpitämään vuorovaikutusta, osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi Mediaosaaminen tuntee ammattialansa keskeiset mediat käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja osaa arvioida mediatekstejä hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä Kielen ja kulttuurin tunteminen noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia tunnistaa oman kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän merkityksen käyttää kirjallisuutta ja muita taidemuotoja elämyksellisesti. tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena, noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä ottaa huomioon kulttuurienvälisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan osaa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemuotoja. osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan soveltaa kulttuurienvälistä viestintää ja omaa kulttuuriosaamistaan sekä toimii suvaitsevasti osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taidemuotoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

79 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Kirjallinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (kirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen). ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi työselitysten tulkitsemisessa. Hyödyntää hevosalan ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä. kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta. Hän hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua. Hän käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kirjallisen viestinnän arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa (T1) hakee ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä (H2) hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (K3) Tekstin ymmärtäminen löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen (T1) ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa (H2) ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään (K3) Kirjallinen viestintä kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita, osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä (T1)

80 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 77 kirjoittaa oikein ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstejä, laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä (H2) kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta, hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua, käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Suullinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti. Hän osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun sekä ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. osaa työpaikalla ja asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osa-alueet. suunnittelee esityksensä huolellisesti. Hän saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa havainnollistaa esitystään sekä rakentaa sen sisällön loogiseksi. Videoituja harjoituksia tehdään tarvittaessa, esim. työsuoritusten kuvaaminen Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Suullisen viestinnän arvioinnin kohteet: Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa, osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja ja osaa ilmaista mielipiteensä. Tietää sanattoman viestinnän eri osaalueet. Osaa valmistella lyhyen esityksen. (T1)

81 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 78 Ajoitus toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Osallistuu keskusteluun ja vie sitä eteenpäin. Perustelee mielipiteensä ja väitteensä. Osaa esittää asiansa ymmärrettävästi. Osaa useissa eri yhteyksissä ottaa huomioon sanattoman viestinnän. Valmistautuu esitykseen ja ottaa huomioon kuulijat. (H2) toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti. Osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun. Ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. Osaa työpaikalla ja asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osa-alueet. Suunnittelee esityksensä huolellisesti. Saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa. Osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kieli ja kulttuuri (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija osaa käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.). osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta (myös lähdemateriaaleja) ja muita taiteen lajeja. haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot). hallitsee hyvin hevosalan ammattisanaston ja hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

82 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 79 Kielen ja kulttuurin arvioinnin kohteet: Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset, on kiinnostunut ammattialasta ja tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä (T1) osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä, tuntee olevansa oikealla alalla ja pohtii oman alansa näkymiä sekä osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä (H2) haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli, suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa, haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä sekä hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston (K3) Mediaosaaminen tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia (T1) tuntee ammattialansa keskeiset mediat, tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä (H2) hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä (K3) Kielen ja kulttuurin tunteminen tiedostaa kulttuurin moninaisuuden, löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa (T1) oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä, osaa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemuotoja (H2) käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja, osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taiteenlajeja (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Työelämän asiakirjat (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus)

83 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 80 Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti (vierailut esim. työvoimatoimistoon, videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työhaastattelujen kuvaaminen). osaa laatia itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja (esimerkiksi hevosalan työselitteet, raportit, työhakemus, CV ja työsopimus). hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti. miettii ja ideoi oman opinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Työelämän asiakirjojen arvioinnin kohteet: Kirjallinen viestintä selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen, osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan ja tietää opinnäytetyön rakenteen (T1) tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy hyvin työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista, laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja, osaa tehdä opinnäytetyöhön liittyviä harjoituksia ja osaa raportoida oman työnsä hyvällä suomen kielellä (H2) hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti, laatii itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja sekä miettii ja ideoi oman opinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen tuntee kokouksen ja neuvottelun erot, seuraa keskustelua häiritsemättä ja asiallisesti (T1) pystyy toimimaan asiallisesti kokouksessa ja neuvottelussa, käyttää puheenvuoroja ja osaa laatia keskeiset kokous- ja neuvotteluasiakirjat (H2) hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen)

84 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 81 Ajoitus kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla (4 ov) Tavoitteet Opiskelija lukee, kirjoittaa ja ilmaisee itseään oman äidinkielen avulla ymmärtää kielellisiä juuriaan ja oman kielellisen identiteettinsä kehittymistä käyttää sekä omaa kieltään että suomen kieltä eri yhteyksissä hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti osaa kielellisesti viestiä ja olla vuorovaikutuksessa, jotta hän voi osallistua työelämään, toimia aktiivisena kansalaisena ja harjoittaa jatko-opintoja osaa toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja ammatillisissa yhteyksissä arvostaen omaa kieltään ja samalla suomalaisuutta. Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Opiskelija hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä

85 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 82 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3), Viestintä ja yhteiskunta (ÄIM4), Tiedon maailma (ÄIM6) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Oma äidinkieli ja sen käyttö (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija erittelee venäjän kielen osaamistaan sekä aikaisempia tietojaan kielestään ja kulttuuristaan sekä tuntee kielen historian ja nykytilanteen tutustuu venäjän kielen käyttöön ja kielen vaihteluun asianomaisella kielialueella sekä kuuntelee äidinkieltä eri tilanteissa kartuttaa sanastoa ja määrittelee eri alojen käsitteitä venäjän kielellä tuntee venäjän kielen sanaluokat ja niiden ominaisuudet Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Oma äidinkieli ja sen käyttö -arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen

86 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 83 hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

87 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 84 Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kielitieto ja oikeakielisyys (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija perehtyy tarkemmin venäjän kielen rakenteeseen ja erityispiirteisiin suomen kieleen verrattuna ja harjoittelee kielen kirjallista käyttöä hallitsee venäjän kielen oikean kirjoitustekniikan sekä käsin että tietokoneella osaa taivuttaa sanoja venäjän kielellä ja hallitsee rektion ominaispiirteet venäjän kielellä sekä osaa tuottaa tekstiä aiheen mukaan. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kielitieto ja oikeakielisyyden arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2)

88 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 85 hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija tutustuu venäläisiin kulttuuriperinteisiin, myös suulliseen kansanperinteeseen, uskontoon ja uskomuksiin sekä vertaa oman kulttuurin piirteitä suomalaiseen kulttuuriin perehtyy venäjän ajankohtaisiin mediateksteihin kuten uutisiin, mainoksiin, artikkeleihin ja reportaaseihin. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikut-

89 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 86 taa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta -arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3)

90 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 87 Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija tuntee venäjän kulttuurin ja taiteen yleisesti sekä tutustuu venäjän kielen joihinkin tunnettuihin kirjailijoihin ja taiteilijoihin lukee ja referoi haluamansa teoksen tai syventyy johonkin taidelajiin ja kertoo siitä kykenee sopivissa tilaisuuksissa esittelemään venäjän kulttuuria, taidetta ja kirjallisuutta Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit -arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3)

91 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 88 Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Suomi toisena kielenä (4 ov) Tavoitteet Opiskelija hallitsee sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hänellä on riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatko-opintoihin ymmärtää suomenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattomasti opinnoissa käsiteltävää asiaa sekä kykenee osallistumaan työskentelyyn ymmärtää kirjallisen oppimateriaalin keskeiset sisällöt ja pystyy käyttämään niitä opinnoissa etenemiseen

92 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 89 saa virikkeitä ja elämyksiä tutustuessaan kirjallisuuteen ja erilaisiin tekstilajeihin suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan äidinkielellään tuottaa ammatissaan tarpeellisia ja muita tekstejä hallitsee suomen kielen keskeiset rakenteet sekä oman alansa ammattisanaston ja sanontatavat osaa toimia ammatissaan suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimintatapojen mukaan hakee tietoa eri lähteistä, käyttää sanakirjoja ja tekee muistiinpanoja itsenäisesti sekä käyttää kirjallista ja tietoverkoissa olevaa aineistoa kielitaitonsa kehittämiseksi ja opintojensa edistämiseksi. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Tiedonhankinta Opiskelija hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia tekstejä hakee tietoa erilaisista lähteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä sekä arvioi niiden luotettavuutta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen ymmärtää lyhyitä käytännönläheisiä tekstejä, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia sekä ammattialansa sisältöjä käsitteleviä tekstejä kirjoittaa lyhyen, sidosteisen tekstin tutuista aiheista tavallisimmissa kirjallisen viestinnän muodoissa sekä hallitsee yleisissä ja ammatillisissa tilanteissa tarvittavien tekstien laadintaan riittävän sanaston ja rakenteet ymmärtää opiskelua tai oman alansa työtä käsittelevän puheen ja tavallista sanastoa sisältävän keskustelun kertoo tutuista asioista ja selviytyy epävirallisista keskusteluista sekä viestii ammattialaansa liittyvissä erilaisissa tilanteissa ymmärtää tekstejä oman alansa tai yleisistä aiheista sekä jonkin verran päättelyä vaativia tekstejä, osaa etsiä ja yhdistellä tietoja useammasta muutaman sivun pituisesta tekstistä kirjoittaa tekstejä sekä tutuista abstrakteista ja oman ammattialansa aiheista, käyttää monenlaiseen kirjoittamiseen tarvittavaa sanastoa ja lauserakenteita sekä kirjoittaa ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä kieltä ymmärtää yleisiä aiheita ja asiatietoa sisältävät sekä omaan ammattialaansa liittyvät keskustelut ja hallitsee sanaston kertoo tavallisista, konkreeteista aiheista ja selostaa alansa työtehtäviin liittyviä aiheita sekä viestii ja käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa, monenlaisia rakenteita ja mutkikkaita lauseita ymmärtää itsenäisesti tekstejä myös abstrakteista aiheista, jotka voivat liittyä myös oman alan työhön ja työturvallisuuteen, hahmottaa nopeasti tekstin sisällön ja sen tarpeellisuuden ja soveltaa sitä erilaisiin tehtäviin kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä myös abstrakteista aiheista sekä työtehtävistään, yhdistelee tai tiivistää eri lähteistä poimittuja tietoja tekstiinsä, hallitsee laajan sanaston ja vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi ymmärtää konkreetin ja abstraktin sekä omaa ammattialaa käsittelevän puhutun kielen, erottaa erilaiset puhetyylit ja osaa tiivistää kuulemastaan avainkohdat ja tärkeät yksityiskohdat viestii selkeästi kokemuspiiriinsä ja ammattialaansa liittyvissä tilanteissa sekä useimmissa käytännöllisissä ja sosiaalisissa tilanteissa sekä muodollisissa keskusteluissa, käyttää kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa

93 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 90 Kielen ja kulttuurin tunteminen Kielenopiskelu tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen tuntee erilaisia kielenopiskelun työtapoja ja sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteita. ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan normeja ja työelämän toimintatapoja sekä ottaa huomioon kulttuurien välisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan soveltaa erilaisia kielenopiskelun työtapoja ja käyttää sanakirjoja ja muita tietolähteitä ymmärtämisen avuksi. soveltaa tietoaan suomalaisen yhteiskunnan normeista ja työelämän toimintatavoista sekä soveltaa kulttuurienvälistä viestintää ja omaa kulttuuriosaamistaan soveltaa opiskelussaan erilaisia kielenopiskelun strategioita sekä käyttää sanakirjoja ja muita tietolähteitä tuottamistehtävien apuna. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Suomen kielen opintojen tavoitteiden määrittelyssä käytetään Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikkoa, jonka B2.1-taso (itsenäisen kielitaidon perustaso) kuvaa pääpiirteittäin opiskelijan kiitettävää osaamista koulutuksen lopussa. (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Council of Europe Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Suomentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkola 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21), Kieli käyttöön (S22), Syvemmät tekstitaidot (S24) ja Suomalainen kulttuuri (S25) korvaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Kirjallinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. pystyy soveltamaan oppimaansa ja hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi ammattialansa työselitysten tulkitsemisessa (ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjoitukset). Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikut-

94 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 91 taa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kirjallisen viestinnän arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa (T1) hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä (H2) hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (K3) Tekstin ymmärtäminen löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen (T1) ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa (H2) ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään (K3) Kirjallinen viestintä kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita ja osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä (T1) kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstiä sekä laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä (H2) kirjoittaa itsenäisesti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja hallitsee kielenkäytön perussäännöt (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Suullinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija hallitsee sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hänellä on riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatko-opintoihin

95 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 92 ymmärtää suomenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattomasti opinnoissa käsiteltävää asiaa sekä kykenee osallistumaan työskentelyyn. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Suullisen viestinnän arvioinnin kohteet: Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa, osaa ilmaista mielipiteensä ja osaa valmistella lyhyen esityksen (T1) toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osallistuu keskusteluun ja osaa esittää asiansa ymmärrettävästi, valmistautuu esitykseen ja ottaa huomioon kuulijat (H2) toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa joustavasti, osallistuu aktiivisesti keskusteluun, suunnittelee esityksensä huolellisesti, saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa sekä osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kieli ja kulttuuri (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija osaa käyttää erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.). haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot) ja hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston.

96 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 93 Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kielen ja kulttuurin arvioinnin kohteet: Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset, on kiinnostunut ammattialasta, tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä (T1) osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä, osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä (H2) haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli, suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa, on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä ja hallitsee ammattialansa ammattisanastoa (K3) Mediaosaaminen tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia (T1) tuntee ammattialansa keskeiset mediat (H2) hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä (K3) Kielen ja kulttuurin tunteminen tiedostaa kulttuurin moninaisuuden ja löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa (T1) oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä (H2) käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Työelämän asiakirjat (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus)

97 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 94 Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti sekä hakee tietoa työselityksistä, käyttöohjeista ja muista lähteistä, käyttää sanakirjoja ja tekee muistiinpanoja itsenäisesti ja tuottaa työsuunnitelmia ja raportteja. osaa toimia ammatissaan suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimintatapojen mukaan. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Työelämän asiakirjojen arvioinnin kohteet: Kirjallinen viestintä selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen, osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan (T1) tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista, laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja (H2) hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti ja laatii itsenäisesti harkittuja työelämän asiakirjoja (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 ov) Tavoitteet Opiskelija selviytyy hevosalan rutiininomaisista työtehtävistä ja arkipäivän tilanteista toisella kotimaisella kielellä ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurin merkityksen monikulttuurisessa Suomessa.

98 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 95 Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Opiskelija tuntee sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteet ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyiden ja yksinkertaisten omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten viestien sisällön kertoo muutamalla sanalla itsestään tai tutuista asioista omassa työssään käyttää sanakirjoja ja jonkin verran myös muita, kuten esimerkiksi sähköisiä tietolähteitä kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä työhön liittyviä tekstejä kuten työ- ja turvallisuusohjeet selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaista, keskeistä sanastoa käyttää sanakirjoja, myös sähköisiä, ja muuta lähdeaineistoa hankkiakseen lisätietoa omaa alaa käsittelevistä vieraskielisistä yksinkertaisista ohjeistuksista kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita tai tilauslistoja toimii tavanomaisimmissa viestintätilanteissa sekä kasvotusten että puhelimessa ja tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenopiskelu on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä tunnistaa omat oppimisstrategiansa. ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen kohdatessaan pohjoismaalaisia tunnistaa omien oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa kokeilee uusia strategioita ja oppimistapoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A1.3 A2.1 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.3 A2.1. (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Council of Europe Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Suomentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkola 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) korvaa Toinen kotimainen kieli, ruotsi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, online-sanakirjojen käyttö, DVD:t jne.)

99 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 96 Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (esim. keskeiset työvälineet, laitteet ja materiaalit sekä alan työmenetelmien nimitykset, työturvallisuusmääräykset ja -varusteet) ymmärtää pääpiirteittäin omaan ammattialaan liittyvien tekstien sisällön ja osaa kertoa ammattialastaan osaa kertoa itsestään ja kirjoittaa lyhyitä omaan elämään ja työhön liittyviä tekstejä selviytyy vaativammistakin viestintätilanteista (esim. puhelinkeskustelut, neuvonta, opastus) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa hyödyntää kielten yhtäläisyyksiä sekä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen Suomessa ja Pohjoismaissa Ajoitus Ruotsin kielen arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerittaulukkoon. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Englanti (2 ov) Tavoitteet Opiskelija viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin hallitsee hevosalalla tarvittavan kielitaidon osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Opiskelija

100 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 97 Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Kielenopiskelu hakee tietoa työhönsä liittyvistä materiaaleista ja ohjeista ohjattuna ja sanakirjoja käyttäen ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman alansa työhön liittyviä kirjallisia viestejä kirjoittaa ohjattuna mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman alansa työhön liittyviä suullisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan kertoo lyhyesti itsestään ja alansa työtehtävistä vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin ennakoitavissa olevissa ja tutuissa työtilanteissa on tietoinen opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä tunnistaa omat oppimisstrategiansa. hakee omaa alaa koskevaa tietoa sanakirjoja ja jonkin verran myös muita, kuten esimerkiksi sähköisiä, tietolähteitä käyttäen ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita apuvälineitä käyttäen ja tekee tarkentavia kysymyksiä sekä osaa toimia niiden mukaan kirjoittaa mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä ymmärtää tavanomaisimpia työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä suullisia ohjeita ja osaa toimia niiden mukaan kertoo itsestään ja työtehtävistään siten, että tulee ymmärretyksi ja osallistuu keskusteluun, mikäli keskustelukumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ymmärtää opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksen arvioi oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. hakee monipuolisesti omaa alaa koskevaa tietoa, soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä perustelee ratkaisunsa ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita sekä työstä annettua palautetta kirjoittaa tavanomaisia henkilökohtaisia viestejä ja lyhyitä tekstejä sekä täyttää yksinkertaisia työhönsä liittyviä asiakirjoja ymmärtää keskeiset ajatukset tavanomaisesta normaalitempoisesta puheesta ja toimii niiden mukaan kertoo tutuissa tilanteissa työpaikastaan ja työstään ja siihen liittyvistä normeista ja tavoista sekä tarvittaessa ottaa selvää muiden maiden vastaavista asioista sekä hankkii kysymällä työhönsä liittyviä lisäohjeita soveltaa vieraan kielen ja kulttuurin tietojaan ja taitojaan vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1. (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Council of Europe Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Suomentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkola 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ korvaavat Vieras kieli, A-kieli -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Englanti 1 (1 ov) Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, online-sanakirjojen käyttö, DVD:t jne.)

101 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 98 Opiskelija osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa luetella keskeisimmät ammattialansa työvälineet, laitteet ja materiaalit englanniksi osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ), kertoa ammattialansa työmenetelmistä, tunnistaa työturvallisuusmääräykset englanniksi, osaa opastaa ja neuvoa erilaisissa tilanteissa Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Englanti 1 arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti (T1) osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (H2) osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti (K3) Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus), osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) (T1) ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) (H2) ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (T1) selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opas-

102 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 99 taminen) asianmukaisesti (H2) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta (K3) Kielen ja kulttuurin tuntemus on tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä (T1) ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen (H2) soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Englanti 2 (1 ov) Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) Opiskelija osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työnhaku, CV, ohjeet ja ymmärtää mm. manuaalit) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työhaastatteluista, työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (esim. yritysesittelyt, erilaiset asiakastilanteet) Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Englanti 2 arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta

103 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 100 osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti (T1) osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (H2) osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti (K3) Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus), osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) (T1) ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) (H2) ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (T1) selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti (H2) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta (K3) Kielen ja kulttuurin tuntemus on tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä (T1) ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen (H2) soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (K3) Kielenopiskelu tunnistaa omat oppimisstrategiansa (T1) arvioi oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia (H2) vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset

104 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 101 mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Suositus: Englanti 1 suoritettu hyväksytysti Matematiikka (3 ov) Tavoitteet Opiskelija hallitsee peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset ja käyttää niitä hevosalaan liittyvissä laskutoimituksissa laskee pinta-aloja ja tilavuuksia sekä soveltaa geometriaa hevosalan työtehtävien vaatimassa laajuudessa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä hevosalaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ilmaisee muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla muodostaa ja laatii hevosalaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia sekä ratkaisee työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä, kuvaajien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelmanratkaisu sekä tulosten arviointi Opiskelija suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta

105 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 102 Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Matematiikka 1 (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla) ja arvioi tulosten tarkkuutta (pyöristää ja käyttää järkevästi likiarvoja ammattialallaan, yksikönmuunnokset) hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä (ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, suhde ja verranto) ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Matematiikka 1 arvioinnin kohteet: Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat

106 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 103 suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan (H2) soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ongelman ratkaisu sekä tulosten arviointi ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta (H2) soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta (K3) Laskimen ja tietokoneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävine ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen (H2) käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen (K3) Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä, laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja (T1) käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja (H2) soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

107 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 104 Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Matematiikka 2 (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (taso- ja avaruusgeometriaa ammattialan vaatimuksia vastaavasti, suorakulmaisen kolmion geometriaa, trigonometriaa, Pythagoraan lauseen käytön ammattialallaan) arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Matematiikka 2 arvioinnin kohteet: Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan (H2) soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ongelman ratkaisu sekä tulosten arviointi ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta (H2)

108 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 105 soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta (K3) Laskimen ja tietokoneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen (H2) käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen (K3) Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä, laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja (T1) käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja (H2) soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Matematiikka 3 (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (mm. prosentti-, korko- ja kustannuslaskenta) ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta

109 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 106 käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Matematiikka 3 arvioinnin kohteet: Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan (H2) soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ongelman ratkaisu sekä tulosten arviointi ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta (H2) soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta (K3) Laskimen ja tietokoneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen (H2) käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen (K3)

110 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 107 Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä, laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja (T1) käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja (H2) soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Fysiikka ja kemia (2 ov) Tavoitteet Opiskelija soveltaa hevosalan kannalta keskeisiä fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä hevosalan ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta soveltaa hevosalan kannalta keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee hevosalan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti ottaa huomioon työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen on tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asianmukaisesti hevosalalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitoisuuksia osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta

111 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 108 tekee havaintoja ja mittauksia ammattinsa kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä kerää, käsittelee ja analysoi tekemiään havaintoja ja mittauksia. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Havainnointi ja mittaaminen Turvallinen ja ergonominen työskentely Opiskelija tuntee fysiikan lainalaisuuksia niin, että pystyy työtehtävissään ottamaan huomioon niihin liittyvät ilmiöt, mutta tarvitsee joissakin kohdin ohjausta käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee osin ohjausta tulkitsee osin ohjattuna tavallisimpia tuotemerkintöjä laskee ohjattuna pitoisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii ohjeen mukaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä ohjatussa työtilanteessa tallentaa mittaukset ja havainnot ohjeiden mukaisesti ja esittää ne taulukoina ja graafeina sekä laskee tarvittaessa tuloksia, mutta tarvitsee joiltakin osin ohjausta työskentelee työturvallisuusohjeiden mukaisesti, mutta vaatii ohjausta ergonomiseen työskentelyyn. osaa ottaa huomioon fysiikkaan liittyvät ilmiöt työtehtävissään käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa tulkitsee tavallisimpia tuotemerkintöjä laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii tietoa käyttöturvallisuustiedotteista toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä omatoimisesti ja osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta osaa analysoida mittauksia ja havaintoja sekä tehdä tuloksista johtopäätöksiä työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti. osaa itsenäisesti soveltaa fysiikan lainalaisuuksia työssään käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tuotemerkintöjä laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikan ja kemian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

112 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Fysiikka (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä fysikaalisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta soveltaa ammattialansa keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee ammattialansa kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta Arviointi Fysiikan ja kemian opintojaksoista annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Fysiikan arvioinnin kohteet: Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä tunnistaa olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan, osaa välttävästi ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet, osaa ottaa sähköturvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä (T1)

113 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 110 ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan, osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet, osaa hyödyntää tietojaan ergonomisessa työskentelyssä, osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön (H2) ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan ja osaa soveltaa oppimaansa, osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet ja osaa soveltaa oppimaansa, osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa (K3) Havainnointi ja mittaaminen avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan (T1) osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia (H2) osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta (K3) Energiatalouden perusteet tuntee välttävästi energiantuotanto- ja säästötapoja ammattinsa kannalta tuntee energiantuotanto- ja säästötavat (H2) tuntee energiantuotanto- ja säästötavat, osaa arvioida laitteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia (K3) Tuotteen elinkaari avustettuna muodostaa tuotteen elinkaaren (T1) muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren (H2) muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren, pystyy soveltamaan oppimaansa (K3) Turvallinen ja ergonominen työskentely osaa ottaa sähköturvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä (T1) osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön (H2) osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa

114 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 111 Ajoitus mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kemia (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja arvioi havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta raportoi ja esittää tuloksia sekä arvioi tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta ottaa huomioon työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen on tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asianmukaisesti ammattialalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitoisuuksia tulkitsee aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta Arviointi Fysiikan ja kemian opintojaksoista annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2

115 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 112 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kemian arvioinnin kohteet: Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee osin ohjausta, tulkitsee osin ohjattuna tavallisimpia tuotemerkintöjä (T1) käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa, tulkitsee tavallisimpia tuotemerkintöjä (H2) käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa, tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tuotemerkintöjä (K3) Havainnointi ja mittaaminen toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja välineitä ohjatussa työtilanteessa, avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan (T1) osaa analysoida mittauksia ja havaintoja sekä tehdä tuloksista johtopäätöksiä, osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia (H2) laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan, osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta (K3) Turvallinen ja ergonominen työskentely hankkii ohjeen mukaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista (T1) hankkii tietoa käyttöturvallisuustiedotteista (H2) työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osat toteutetaan tutkinnon aikana.

116 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) Tavoitteet Opiskelija osallistuu oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa yhteisten asioiden hoitamiseen arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja tekee suunnitelman oman taloutensa hoitamisesta arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä Suomen kansantaloudelle hakee tietoa ammattialansa työpaikoista sekä Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Osallistuminen oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa Toimintamahdollisuuksien arviointi Yhteiskunnan palvelujen käyttö Oman talouden hoitaminen Kansantalouteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviointi Tiedon haku ammattialan työpaikoista ja Euroopan unionista Opiskelija osallistuu ohjattuna yhteisten asioiden hoitamiseen arvioi ohjattuna toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet hakee tietoa kuluttajan keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista käyttää opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee ohjattuna suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii ohjattuna tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi ohjattuna yrittäjyyden keskeiset vaikutukset työllisyyteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista paikallisesti hakee ohjattuna Euroopan unionin kansalaisia koskevaa tietoa. osallistuu sovitulla tavalla yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset vaikuttamismahdollisuudet oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen työllisyyteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa. osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa.

117 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 114 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) korvaavat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus/ATK -opetus sekä verkkoavusteinen opetus ja mahdolliset vierailut esim. Kela, työvoimatoimisto, sovittelutoimisto jne. Opiskelija osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa. Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerit -taulukkoon. Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Liikunta (1 ov) Tavoitteet Opiskelija

118 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 115 edistää liikunnan avulla terveellistä ja aktiivista elämäntapaa ymmärtäen liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle tutustuu monipuolisesti terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistävään liikuntaan pitää yllä fyysistä toimintakykyään liikunnan avulla liikkuu ja toimii vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja pitää ohjattuna yllä fyysistä toimintakykyään käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja monipuolisesti pitää yllä fyysistä toimintakykyään käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla Vuorovaikutus ja yhteistyö ymmärtää ohjattuna liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan sekä noudattaa reilun pelin periaatteita ymmärtää liikunnan merkityksen omalle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnilleen osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita noudattaen ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteita Terveyden, turvallisuuden sekä toimintakyvyn huomioon ottaminen noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. toimii liikuntatilanteissa turvallisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. edistää toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI 2) korvaa Liikunnan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, itsenäinen työskentely yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti

119 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 116 seuraa, arvioi ja kehittää fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti, käyttäen omia taitojaan koko ryhmän taitojen kehittämiseen sekä edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta. osallistuu opintojakson lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti Liikunnan arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerit - taulukkoon. Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, omista liikuntavarusteistaan huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja kehittää toimintakykyään opettajapalautteen sekä mahdollisten testien pohjalta kyky huomioida muu ryhmä kyky huomioida yksilölliset eroavuudet eri liikuntatilanteissa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Terveystieto (1 ov) Tavoitteet Opiskelija osoittaa toiminnallaan ja tiedoillaan halua ja kykyä ylläpitää ja edistää terveyttä ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään tietää mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille tietää tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset ja osaa ehkäistä terveyttä kuluttavia tekijöitä tietää terveyttä edistävistä elintavoista ja tottumuksista ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan tunnistaa hevosalan keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa kehittää työskentelytapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä yhteistyössä muiden kanssa

120 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 117 osaa ehkäistä tapaturmia, hallitsee tavallisimmat ensiaputilanteet ja avun hakemisen ja osaa toimia ergonomisesti tietää väestön terveyseroista ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä tunnistaa omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia jaksamista edistävällä tavalla osaa tarvittaessa käyttää opiskeluterveyden- ja muita terveydenhuoltopalveluja, hyödyntää terveysliikuntaa ja ymmärtää niiden merkityksen toimintakyvyn ylläpitämisessä. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintaympäristön turvallisuutta edistävien toimintatapojen noudattaminen Terveysliikunnan ja terveydenhuoltopalvelujen hyödyntäminen Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu sekä ergonominen toiminta Opiskelija ottaa ohjattuna huomioon tavallisimpia terveyttä edistäviä elintapoja ja tottumuksia (kuten liikunta, ravinto, lepo, uni, virkistys, mielenterveys, ihmissuhteet, seksuaaliterveys) ja on halukas edistämään omaa terveyttään ja jaksamistaan noudattaa yhteisössä sovittuja terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimintatapoja, mutta tarvitsee ohjausta uusissa tilanteissa suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna terveyttä edistävää liikuntaa ja osaa tarvittaessa hakea apua terveydenhuollon palveluista tunnistaa mahdollisia tapaturmariskejä, osaa hakea ja antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä noudattaa tutuissa tilanteissa ergonomisia toimintatapoja ottaa huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävät elämäntavat ja tottumukset, osallistuu niitä ja omaa jaksamistaan edistävään toimintaan ottaa toiminnassaan huomioon terveyttä ja toimintakykyä kuormittavia tekijöitä ja haluaa edistää toimintansa ja toimintaympäristönsä terveellisyyttä ja turvallisuutta toteuttaa terveyttä edistävää liikuntaa laatimansa ohjelman mukaan ja käyttää tarvittaessa terveydenhuollon palveluja ehkäisee toiminnallaan tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä noudattaa ergonomisia toimintatapoja toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja edistää omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen

121 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 118 Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä edistävien, kansansairauksia ennaltaehkäisevien ja terveyttä kuluttavien tekijöiden sekä ammatin haittavaikutuksia koskevan tietoperustan hallinta tietää tavallisimmista terveyshaitoista (kuten tupakointi ja päihteiden käyttö) sekä tavallisimmista terveyttä ja toimintakykyä kuormittavista tekijöistä ja kansansairauksista, mutta tarvitsee ohjausta terveyttä edistävän tiedon hankinnassa. hyödyntää omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoperustaa, tuntee terveyttä kuluttavat tekijät sekä elintavoista johtuvat terveyshaitat ja on tietoinen mahdollisista ammattiinsa liittyvistä kuormitustekijöistä. hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3. Ammattietiikka, 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Terveyden perusteet (TE1) korvaa Terveystiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (tietokonetyöskentely, verkkoavusteinen opetus ja etäopetus). Tutkinnon osa on suoritettavissa joko osittain tai kokonaan verkossa (Moodle). Opiskelija toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja pyrkii edistämään omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista. Terveystiedon kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerit -taulukkoon. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, tehtävien suorittaminen, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja edistää omaa terveyttään, hyvinvointia ja jaksamista, hankkimalla ja hyödyntämällä monipuolisesti terveyttä ja toimintakykyä edistävää sekä ammattinsa haittavaikutuksia ehkäisevää tietoa osoittaa opiskeluun liittyvissä toimissaan pyrkivänsä edistämään omaa sekä ryh-

122 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 119 Ajoitus mänsä terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista. mahdollinen kirjallinen tai suullinen koe mahdollinen itse- tai vertais- sekä ammatinopettaja-arviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Taide ja kulttuuri (1 ov) Tavoitteet Opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja hyödyntää niiden ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteisössä osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, kehittää kouluyhteisön kulttuuria ja ylläpitää sen esteettistä ilmettä ilmaisee ajatuksia, kokemuksia ja tunteita esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden tai kuvataiteen keinoin ja arvostaa muiden ilmaisua ja näkemyksiä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita materiaalien valinnassa ja työskentelyssään Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen Tuotoksen tekeminen Muiden ilmaisun ja näkemysten arvostaminen Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen ottaa ohjeiden mukaan huomioon luonnon ja energian säästämisen materiaalien käytössä ja työskentelyssään kertoo muiden ilmaisussa tunnistamistaan kulttuurisista piirteistä. huolehtii kouluyhteisön kulttuurista ylläpitäen sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen toimii luontoa ja energiaa säästäen materiaalien käytössä ja työskentelyssään antaa rakentavaa palautetta muiden ilmaisusta ja näkemyksistä. uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit: Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) tai Ympäristö, paikka ja tila (KU2) tai Musiikki ja minä (MU1) tai Moniääninen Suomi (MU2) korvaavat

123 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 120 Taide ja kulttuuri -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus ja mahdollisesti verkkoavusteinen opetus, mahdolliset vierailut teatteriin tai muuhun vastaavaan kulttuurikokemusten hankkimiseksi. Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä tekee eri kuvataiteen aloihin liittyviä töitä mahdollisesti omaan alaansa integroiden Taiteen ja kulttuurin arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerit taulukkoon. Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Oheisessa linkissä Salpauksen johtokunnan hyväksymät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat > > > 1 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULU- TUKSESSA Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoitteet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työko- 1 Opetussuunnitelmaan sisältyvät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat on opsin lopussa.

124 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 121 kemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Vuosittain Salpauksessa tarjottavista vapaasti valittavista opinnoista tiedotetaan opiskelijoille hyvissä ajoin, jotta heillä on mahdollisuus tehdä valintoja mahdollisimman monipuolisesti myös muilta koulutusaloilta. 6.1 Valinnainen hevosalan yrityksessä toimiminen (4 ov) Opiskelija tutustuu hevosalan yritykseen ja työskentelee eri työtehtävissä. Ammattitaitovaatimukset osaa tutustua hevosalan yritykseen ja sen toimialaan toimia työntekijänä hevosalan yrityksessä toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Hevosalan yritykseen ja sen toimialaan tutustuminen Oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteleminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Hevosalan yrityksessä työskenteleminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hevosalan yrityksen toiminnan ja Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. tutustuu hevosalan yritykseen ja sen toimintaan ohjattuna suunnittelee oman työnsä, noudattaa työaikoja ja toimii työohjeiden mukaan opastettuna selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset. tutustuu hevosalan yritykseen ja sen toimialaan oma-aloitteisesti ja tietoa hankkien suunnittelee oman työnsä ohjeiden mukaan ja toimii omaaloitteisesti ja vastuullisesti noudattaen työaikoja ja annettuja työohjeita selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset ja noudattaa niitä pyrkien minimoimaan ympäristön kuormittumista. tekee annettuja työtehtäviä ohjattuna tekee annetut työtehtävät ohjeiden mukaan selvittää asiantuntijan avulla perusasiat yrityksen toiminnasta selvittää keskeiset tekijät yrityksen toiminnasta ja ottaa ne tutustuu hevosalan yritykseen ja sen toimialaan innokkaasti, oma-aloitteisesti tietoa hankkien ja jäsentäen suunnittelee oman työnsä itsenäisesti sekä toimii omaaloitteisesti ja vastuullisesti noudattaen työaikoja ja työohjeita suunnittelee työskentelynsä kokonaisuuden kestävällä ja ympäristövastuullisella periaatteella. tekee annetut työtehtävät itsenäisesti ohjeet saatuaan selvittää monipuolisesti yrityksen toimintaa ja ottaa työs-

125 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 122 yrityskokonaisuuden hahmottaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu ja ottaa työssään huomioon sen merkityksen yrityskokonaisuuden kannalta työssään huomioon yrityskokonaisuuden kannalta hankkii tietoa yrityksestä, sen toimialasta ja yrittämisestä ohjatusti hankkii ja jäsentää tietoa yrityksestä, sen toimialasta ja yrittämisestä sään huomioon yrityskokonaisuuden hankkii ja jäsentää ja arvioi tietoa yrityksestä, sen toimialasta ja yrittämisestä sekä soveltaa sitä työssään Vuorovaikutus ja yhteistyö kommunikoi työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa asiallisesti kommunikoi ja toimii asiakaslähtöisesti ja on yhteistyökykyinen kommunikoi ja toimii asiakaslähtöisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa Ammattietiikka ymmärtää eettisen toiminnan periaatteet hevosalan yrityksessä ymmärtää eettisen toiminnan periaatteet hevosalan yrityksessä ja noudattaa niitä toimii eettisesti erilaisissa tilanteissa ja edistää eettistä toimintaa työpaikallaan Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna työyhteisön turvallisuussääntöjä noudattaa työyhteisön turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä. noudattaa työyhteisön turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä sekä kehittää työympäristönsä turvallisuutta Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitetun ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon osassa ei ammattiosaamisen näyttöä. Opetuksen toteuttaminen työssäoppiminen tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely Ajoitus Toteutuu seuraavasti: Hevosalan yrityksessä toimiminen (4 ov) Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana 6.2 Valinnainen hevoshieronta (2 ov) Opiskelija tunnistaa hevosen hierontatarpeen sekä hieroo hevosta sen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ammattitaitovaatimukset osaa hevosen hieronnan perusteet hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi valita turvallisen hierontapaikan perusteet hevosen anatomiasta, fysiologiasta ja rakenteesta hevoshieronnan kannalta

126 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 123 perusteet klassisesta hieronnasta: sively, hankaus, pusertelu, taputus ja täristely huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Hevoshieronnan kokonaisuuden hallinta Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteleminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Hevosen hierominen turvallisesti hevosen hyvinvointia edistäen Hevosen käsitteleminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hevosen anatomian ja fysiologian huomioon ottaminen hevoshieronnassa Hevosen rakenteen ja biomekaniikan tuntemus 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ymmärtää hevoshierontaan sopivan suunnittelee turvallisen hevos- suunnittelee turvallisen helisuuden tilan vaatimukset ja työturvalhierontatilan ohjeiden mukaan voshierontatilan itsenäisesti ja vaatimukset sekä noudattaa ja huomioi työturvallisuuden huomioi työturvallisuuden aseptista työskentelytapaa vaatimukset sekä noudattaa sekä noudattaa aseptista osallistuu hevosen hierontatarpeen määrittelyyn ja hevosen hierontaan opastettuna selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset. aseptista työskentelytapaa osallistuu hevosen hierontatarpeen määrittelyyn ja osaa suorittaa hieronnan perustoimet ohjeiden mukaan selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset ja noudattaa niitä pyrkien minimoimaan ympäristön kuormittumista. hieroo hevosta turvallisuuteen pyrkien hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi ohjattuna hieroo hevosta ohjeiden mukaan turvallisesti ja hevosen hyvinvointia edistäen työskentelytapaa osallistuu hevosen hierontatarpeen määrittelyyn ja osaa suorittaa hevosen hieronnan perustoimet itsenäisesti suunnittelee työskentelynsä kokonaisuuden kestävällä ja ympäristövastuullisella periaatteella. hieroo hevosta itsenäisesti työturvallisuutta noudattaen hevosen hyvinvointia edistäen suoriutuu rauhallisen hevosen käsittelystä käsittelee hevosia turvallisesti ohjeiden mukaan käsittelee hevosia itsenäisesti turvallisuutta noudattaen selvittää asiantuntijan avulla perusasiat hevosen anatomiasta ja fysiologiasta sekä ottaa työs-sään huomioon niiden vaikutuksen tunnistaa hevosen luita ja niveliä sekä tukirakenteita ohjatusti ja ymmärtää rakenteen vaikutusta hevosen liikkumiseen selvittää keskeiset tekijät hevosen anatomiasta ja fysiologiasta sekä ottaa työssään huomioon niiden vaikutuksen tunnistaa hevosen luut ja nivelet sekä tukirakenteet ja ymmärtää rakenteen vaikutuksen hevosen liikkumiseen hankkii tietoa hevoshieronnasta ohjatusti hankkii ja jäsentää tietoa hevoshieronnasta selvittää monipuolisesti hevosen anatomiaa ja fysiologiaa sekä ottaa työssään huomioon niiden vaikutuksen tunnistaa hevosen luut ja nivelet sekä tukirakenteet ja ymmärtää rakenteen vaikutuksen hevosen liikkumiseen sekä huomioi sitä työssään hankkii ja jäsentää ja arvioi tietoa hevoshieronnasta sekä soveltaa sitä työssään ja ymmärtää hieronnan vaikutuksen

127 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 124 Vuorovaikutus ja yhteistyö kommunikoi työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa asiallisesti kommunikoi ja toimii asiakaslähtöisesti ja on yhteistyökykyinen kommunikoi ja toimii asiakaslähtöisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ymmärtää eettisen toiminnan ja eläinsuojelun periaatteet hevosen hieronnassa noudattaa ohjattuna hevosen hieronnan turvallisuussääntöjä ja välttää hevosen potkut erilaisissa hevosen käsittely- ja ohjaustilanteissa. ymmärtää eettisen toiminnan ja eläinsuojelun periaatteet ja noudattaa niitä hevosen hieronnassa noudattaa hevosen hieronnan turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä, kuten hevosen potkuja erilaisissa hevosen käsittely- ja ohjaustilanteissa. toimii eettisesti ja eläinsuojelun vaatimuksia noudattaen erilaisissa tilanteissa ja edistää eettistä toimintaa työpaikallaan noudattaa hevosen hieronnan turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä, kuten hevosen potkuja, sekä kehittää työympäristönsä turvallisuutta erilaisissa hevosen käsittely- ja ohjaustilanteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitetun ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon osassa ei ammattiosaamisen näyttöä. Opetuksen toteuttaminen käytännön harjoitteet tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely Ajoitus Toteutuu seuraavasti: Hevoshieronta (2 ov) Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana 6.3 Valinnainen hevosmessut (1 ov) Opiskelija osallistuu messuosaston suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä esittelee yritystä tai yhteisöä messuilla. Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella ja toteuttaa messuosaston yrityksen tai yhteisön markkinoimiseksi yhdessä työyhteisön kanssa esitellä yritystä messutapahtumassa asiakkaille hakeutua yhteistyöhön muiden hevosalan toimijoiden kanssa seurata alan kehitystä ja markkinointia huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

128 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Työprosessin hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Messuosaston suunnitteleminen ja toteuttaminen Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteleminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Messuosaston toteuttaminen Yrityksen esitteleminen messuosastolla, asiakaspalvelu ja verkostoituminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Markkinointitiedon hyödyntäminen yritystoiminnassa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö ymmärtää messujen merkityksen alan yrityksen markkinoinnissa ja osallistuu messuosaston suunnitteluun osallistuu messuosaston toteuttamiseen yhdessä yrityksen tai yhteisön henkilökunnan kanssa selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset. suunnittelee messuosastoa yhteistyössä yrityksen tai yhteisön henkilökunnan kanssa ja tiedostaa messujen merkityksen hevosalan yrityksen markkinoinnissa toteuttaa messuosaston yhdessä yrityksen tai yhteisön henkilökunnan kanssa selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset ja noudattaa niitä toteuttaa messuosaston tehdyn suunnitelman mukaisesti ohjattuna on mukana esittelemässä yritystä messuosastolla ja on ystävällinen asiakkaille sekä ymmärtää yhteistyön merkityksen toteuttaa messuosaston tehdyn suunnitelman perusteella ohjeiden mukaan esittelee yritystä messuosastolla sekä on asiakaspalveluhenkinen ja ystävällinen ja pyrkii yhteistyöhön alan muiden toimijoiden kanssa ottaa työssään huomioon markkinoinnin ja messutapahtu-mien merkityksen yrityksen toiminnalle ottaa työssään huomioon markkinoinnin periaatteita ja sen merkitystä yrityksen toiminnalle myös messujen osalta hankkii tietoa yrityksen markkinoinnista ja messuista kommunikoi työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa asiallisesti hankkii ja jäsentää tietoa yrityksen markkinoinnista ja messuista kommunikoi ja toimii asiakaslähtöisesti ja on yhteistyökykyinen suunnittelee messuosaston yhteistyössä yrityksen tai yhteisön henkilökunnan kanssa sekä tiedostaa messujen merkityksen hevosalan yrityksen markkinoinnissa ja soveltaa tietoa suunnitelmassaan toteuttaa messuosaston markkinointisuunnitelman mukaan suunnittelee työskentelynsä kokonaisuuden kestävällä ja ympäristövastuullisella periaatteella. toteuttaa itsenäisesti messuosaston tehdyn suunnitelman mukaan esittelee yritystä messuosastolla aktiivisesti, on asiakaspalveluhenkinen, ystävällinen ja avulias sekä toimii yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa ottaa työssään huomioon markkinoinnin periaatteet sekä ymmärtää markkinoinnin ja messujen merkityksen osana kannattavan yrityksen toimintaa hankkii ja jäsentää ja arvioi tietoa yrityksen markkinoinnista ja messuista sekä soveltaa sitä työssään kommunikoi ja toimii asiakaslähtöisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa Ammattietiikka ymmärtää eettisen toiminnan yrityksen markkinoinnin ja asiakaspalvelun kannalta ymmärtää eettisen toiminnan yrityksen markkinoinnin ja asiakaspalvelun kannalta sekä noudattaa eettistä toimintaa työssään toimii eettisesti erilaisissa markkinointi- ja asiakaspalvelutilanteissa ja edistää eettistä toimintaa työpaikallaan

129 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 126 Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitetun ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon osassa ei ammattiosaamisen näyttöä. Ajoitus Opetuksen toteuttaminen käytännön harjoitteet valmistelussa ja messutapahtumassa Toteutuu seuraavasti: Hevosmessut (1 ov) Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana 6.4 Valinnainen kengitys (2 ov) Opiskelija tunnistaa hevosen kengitystarpeen sekä irrottaa ja kiinnittää kengän hevoselle. Ammattitaitovaatimukset osaa tarkastaa hevosen kavioiden ja kengityksen kunnon käyttää ja huoltaa kengitykseen tarvittavia työvälineitä valita turvallisen kengityspaikan vaihtaa hokit, irrottaa kengän sekä oikaista ja kiinnittää kengän valita hevoselle tarkoituksenmukaiset kengät ja niihin sopivat naulat huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Kengitystyön kokonaisuuden hallinta Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteleminen (metallija muu jätehuolto) Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ymmärtää kengitystyöhön sopivan suunnittelee turvallisen kengi- tilan vaatimukset ja oikeiden tystilan ja työvälineet sekä huol- työvälineiden merkityksen ja taa työvälineitä ohjeiden mukaan huoltaa niitä osallistuu hevosen kengitysaikataulun suunnitteluun ja suoriutuu kengän irrottamisesta ja kiinnittämisestä sekä hokkien vaihtamisesta selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset. suunnittelee hevosen kengitysaikataulun, vaihtaa hokit sekä irrottaa, oikaisee ja kiinnittää kengän ohjeiden mukaan selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset ja noudattaa niitä pyrkien minimoimaan ympäristön kuormittumista. suunnittelee turvallisen kengitystilan sekä hankkii ja huoltaa työvälineet itsenäisesti suunnittelee hevosen kengitysaikataulun, kehittää sitä sekä vaihtaa hokit, irrottaa, oikaisee ja kiinnittää kengän itsenäisesti suunnittelee työskentelynsä kokonaisuuden kestävällä ja ympäristövastuullisella periaatteella.

130 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Kavionhoito ja kengän irrottaminen, oikaiseminen ja kiinnittäminen Kenkien ja sopivien naulojen valitseminen hevosen käyttötarkoituksen mukaan Hevosen käsitteleminen Työvälineiden ja pajan laitteiden käyttäminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hevosen kavion anatomian ja fysiologian huomioon ottaminen kengityksessä Erilaisten kenkätyyppien ja niihin sopivien naulojen tunnistaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö hoitaa kavioita sekä irrottaa, oikaisee ja kiinnittää kengän ohjattuna valitsee hevosen käyttötarkoitukseen sopivat kengät ja niihin sopivat naulat ohjattuna suoriutuu rauhallisen hevosen käsittelystä käyttää kengitysvälineitä ohjattuna hoitaa kavioita sekä irrottaa, oikaisee ja kiinnittää kengän ohjeiden mukaan valitsee hevosen käyttötarkoitukseen sopivat kengät ja niihin sopivat naulat ohjeiden mukaan käsittelee hevosia turvallisesti ohjeiden mukaan käyttää kengitysvälineitä ja pajan laitteita ja toimii turvallisesti ohjeita noudattaen selvittää asiantuntijan avulla perusasiat hevosen jalan ja kavion anatomiasta ja fysiologiasta sekä ottaa työssään huomioon niiden vaikutuksen liikeratoihin tunnistaa eri kenkätyypit ja niihin sopivat naulat pääpiirteittäin selvittää keskeiset tekijät hevosen jalan ja kavion anatomiasta ja fysiologiasta sekä ottaa työssään huomioon niiden vaikutuksen liikeratoihin tunnistaa eri kenkätyypit ja niihin sopivat naulat pääpiirteittäin ja ymmärtää niiden merkityksen hankkii tietoa kengittämisestä ohjatusti kommunikoi työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa asiallisesti hankkii ja jäsentää tietoa kengittämisestä kommunikoi ja toimii asiakaslähtöisesti ja on yhteistyökykyinen hoitaa kavioita sekä irrottaa, oikaisee ja kiinnittää kengän itsenäisesti valitsee hevosen käyttötarkoitukseen sopivat kengät ja niihin sopivat naulat itsenäisesti ja perustelee valintansa käsittelee hevosia itsenäisesti turvallisuutta noudattaen käyttää kengitysvälineitä ja pajan laitteita itsenäisesti työturvallisuutta noudattaen selvittää monipuolisesti hevosen jalan ja kavion anatomiaa ja fysiologiaa sekä ottaa työssään huomioon niiden vaikutuksen liikeratoihin tunnistaa eri kenkätyypit ja niihin sopivat naulat ja hyödyntää tietoa työssään hankkii ja jäsentää ja arvioi tietoa kengittämisestä sekä soveltaa sitä työssään kommunikoi ja toimii asiakaslähtöisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa Ammattietiikka ymmärtää eettisen toiminnan ja eläinsuojelun periaatteet kengitystyössä ymmärtää eettisen toiminnan ja eläinsuojelun periaatteet ja noudattaa niitä kengitystyössä toimii eettisesti ja eläinsuojelun vaatimuksia noudattaen erilaisissa tilanteissa ja edistää eettistä toimintaa työpaikallaan Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna kengitystyön turvallisuussääntöjä ja välttää hevosen potkut erilaisissa hevosen käsittely- ja ohjaustilanteissa noudattaa kengitystyön turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä, kuten hevosen potkuja erilaisissa hevosen käsittely- ja ohjaustilanteissa. noudattaa kengitystyön turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä, kuten hevosen potkuja, sekä kehittää työympäristönsä turvallisuutta erilaisissa hevosen käsittely- ja ohjaustilanteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitetun ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon osassa ei ammattiosaamisen näyttöä. Opetuksen toteuttaminen käytännön harjoitteet tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin verkkoavusteinen opetus

131 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 128 Ajoitus itsenäinen työskentely Toteutuu seuraavasti: Valinnainen kengitys (2 ov) Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana 6.5 Valinnainen valjastyö (2 ov) Opiskelija tunnistaa hevosvarusteiden korjaustarpeen sekä korjaa ja valmistaa hevosvarusteita. Ammattitaitovaatimukset osaa sovittaa varusteita ja tunnistaa korjaustarpeen huoltaa ja korjata perusvarusteita valmistaa ohjeen mukaan yksinkertaisia hevosvarusteita huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 1. Työprosessin hallinta Varusteiden huoltaminen ja korjaamisen suunnitteleminen ja töiden tekeminen Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan suunnitteleminen (materiaalien käsittelyaineiden ja materiaalien valinta, jätteiden käsittely ja kierrä-tys, kemikaalien säilyttäminen) 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Hevosvarusteiden ompeleminen Hevosvarusteiden korjaaminen Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ymmärtää varustehuollon merkityksen ymmärtää varusteiden huoltokorjaustarpeen ja huomaa varusteiden ja korjaustarpeen suunnittelee ja valmistaa yksinkertaisia varusteita ohjattuna selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset. suunnittelee ja valmistaa yksinkertaisia varusteita ohjeiden mukaan selvittää kestävän kehityksen toiminnalleen asettamat vaatimukset ja noudattaa niitä pyrkien minimoimaan ympäristön kuormittumista. ompelee hevosvarusteita käsin ohjattuna korjaa hevosvarusteita ohjattuna ompelee hevosvarusteita käsin ohjeiden mukaan korjaa erilaisia hevosvarusteita ohjeiden mukaan arvioi ja suunnittelee varusteiden huolto- ja korjaustarpeen kustannustietoisesti suunnittelee ja valmistaa yksinkertaisia varusteita itsenäisesti suunnittelee työskentelynsä kokonaisuuden kestävällä ja ympäristövastuullisella periaatteella. käyttää käsin ompelua itsenäisesti hevosvarusteiden huoltamiseen korjaa itsenäisesti erilaisia hevosvarusteita

132 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 129 Hevosvarusteiden huoltaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Käyttöturvallisuuden varmistaminen hevosvarusteiden huollossa ja valmistuksessa Hevosvarusteiden huollon ja valmistuksen kustannusrakenteen laskeminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky asiantuntijan avulla tunnistaa huollettavia kohteita hevosvarusteista ja huoltaa hevosvarusteita ohjattuna tunnistaa huollettavia kohtia hevosvarusteista ja huoltaa niitä varmistaa varusteiden käyttöturvallisuuden ja kestävyyden laskee ohjattuna materiaalien ja ajan käytön vaikutuksen kustannuksiin varmistaa varusteiden käyttöturvallisuuden ja kestävyyden sekä tietää niiden merkityksen työlleen laskee materiaalien ja ajan käytön vaikutuksen kustannuksiin ja hyödyntää tietoa työssään hankkii hevosvarusteita ja materiaaleja koskevaa tietoa ja soveltaa sitä sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään ohjatusti noudattaa ohjattuna työyhteisön sääntöjä ja kommunikoi asiakkaiden kanssa noudattaa ohjattuna valjasverstaan turvallisuussääntöjä. hankkii ja soveltaa hevosvarusteita ja materiaaleja koskevaa tietoa sekä arvioi omaa oppimistaan ja työtään annettujen kriteerien mukaan toimii joustavasti työyhteisössä ja neuvottelee asiakkaiden kanssa huoltotöistä noudattaa valjasverstaan turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä työssään. arvioi hevosvarusteiden huoltotarpeen ja huoltaa niitä itsenäisesti tietää varusteiden käyttöturvallisuuden ja kestävyyden merkityksen ja varmistaa erilaisten valmistamiensa ja korjaamiensa varusteiden turvallisuuden ja kestävyyden laskee itsenäisesti materiaalien ja ajan käytön vaikutuksen kustannuksiin ja soveltaa tietoa työssään hankkii, jäsentää ja arvioi hevosvarusteita ja materiaaleja koskevaa tietoa itsenäisesti sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa ja arvioi omaa oppimistaan ja työtään laatuvaatimusten mukaisesti on työyhteisössä joustava ja avulias sekä neuvottelee ja hankkii oma-aloitteisesti varusteiden huoltoa koskevia toivomuksia ja ohjeita asiakkailta noudattaa valjasverstaan turvallisuussääntöjä ja ennakoi riskejä sekä kehittää työympäristönsä turvallisuutta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitetun ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon osassa ei ammattiosaamisen näyttöä. Ajoitus Opetuksen toteuttaminen käytännön harjoitteet verkkoavusteinen opetus itsenäinen työskentely Toteutuu seuraavasti: Valinnainen valjastyö (2 ov) Peruskoulupohjaisilla oppilailla 2. lukuvuoden aikana 7 OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet 2/2009.

133 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 8.1 Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opinto-ohjauksen yleiset periaatteet ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältö (HOPS) on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opinto-ohjauksen suunnitelma. 8.2 Työssäoppiminen ja työturvallisuus Työssäoppimiseen ja työturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma. 8.3 Ammatillinen erityisopetus Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Erityisopetuksen suunnitelma. 8.4 Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.5 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.7 Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opiskelijahuollon suunnitelma. 8.8 Terveydentilavaatimukset hevostalouden ammatillisessa peruskoulutuksessa Hevostalousalalla ja hevostalouden koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: allergia

134 Koulutuskeskus Salpaus Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 131 astma epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön heikkous vakava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. 9 LIITTEET Liite 1: Tutkinnon muodostuminen Liite 2A1: Moduulisuunnitelma, hevostenhoitaja, pk Liite 2A2: Moduulisuunnitelma, hevostenhoitaja, yo tai tutkinnon suorittanut Liite 2A3: Moduulisuunnitelma, hevostenhoitaja, kaksoistutkinto Liite 3: Arvioinnin toteuttamissuunnitelma Liite 4A: Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, hevostenhoitaja, pk Liite 4B: Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, hevostenhoitaja, yo tai tutkinnon suorittanut Liite 4C: Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, hevostenhoitaja, kaksoistutkinto Liite 5: Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset Liite 6: Elinikäisen oppimisen avaintaidot

135 Hevostalouden koulutusohjelma, 120 ov Hevostenhoitaja ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen Yrittäminen hevostalousalalla Pakolliset tutkinnon osat, hevostenhoitaja Tallin ja talliympäristön hoitaminen Ratsastaminen ja raviurheilu Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 30 ov) Ravihevosten hoitaminen Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa Hevosharrastajan ohjaaminen Hevosharrastepalvelujen tuottaminen Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (valittava 10 ov) Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen Ravihevosen ajaminen Hevosjalostus ja siitoshevosten hoitaminen Hevosurheilun lajeissa toimiminen Näyttely- ja kilpahevosten hoitaminen Klinikka-avustajana toimiminen opintoviikkoa Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Valtakunnallinen voimaantulopäivä

136 Hevostalouden koulutusohjelma, 120 ov Hevostenhoitaja ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Ammattitaitoa syventävät tai laajentavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Lukio-opinnot Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Yritystoiminta Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista - Tutkinnon osa ammattitutkinnosta - Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta - Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista opintoviikkoa AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset lisäosat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Valtakunnallinen voimaantulopäivä

137 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A1 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V Jakso VI 1 Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (4 ov) Ratsastus ja raviurheilu (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (1 ov) Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (4 ov) Ratsastus ja raviurheilu (1 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (1 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (2 ov) Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (1 ov) Ratsastus ja raviurheilu (3 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (1 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (2 ov) Ratsastus ja raviurheilu (5 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (1 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (2 ov) Ratsastus ja raviurheilu (2 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (4 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (1 ov) Ratsastus ja raviurheilu (1 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (2 ov) (näyttö) 2 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (6 ov) Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (1 ov) (näyttö) Ratsastus ja raviurheilu (5 ov) (näyttö) Yrittäminen hevostalousalalla (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (8 ov) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (10 ov) (näyttö) / Vapaasti valittavat tutkinnon osat (0-8 ov) Vapaasti valittavat tutkinnon osat (0-8 ov) / Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (10 ov) (näyttö) Tarvittaessa jatkuu kesäkuussa Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Hevostenhoitaja Valtakunnallinen voimaantulopäivä

138 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A1 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 3 (Ravi) Ravihevosen hoitaminen (3 ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (3 ov) Ravihevosen hoitaminen (1ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (2 ov) Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (3 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (2 ov) Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (3 ov) Ravihevosen hoitaminen (1ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (2 ov) Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (4 ov) (näyttö) Ravihevosen hoitaminen (5 ov) (näyttö) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (3 ov) (näyttö) Yrittäminen hevostalousalalla (3 ov) (näyttö) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Hevostenhoitaja Valtakunnallinen voimaantulopäivä

139 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A2 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 3 (Har.) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (1 ov) Hevosharrastajan ohjaaminen (3 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (2 ov) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (2 ov) (osanäyttö 1) Hevosharrastajan ohjaaminen (5 ov) (osanäyttö 1) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (2 ov) Hevosharrastajan ohjaaminen (1 ov) (osanäyttö 2) Harrastepalvelujen tuottaminen (2 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (3 ov) (näyttö) Harrastepalvelujen tuottaminen (8 ov) (näyttö) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (5 ov) (osanäyttö 2) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Hevostenhoitaja Valtakunnallinen voimaantulopäivä

140 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A2 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V Jakso VI 1 Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (5 ov) Ratsastus ja raviurheilu (2 ov) Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (4 ov) Ratsastus ja raviurheilu (3 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (1 ov) Ratsastus ja raviurheilu (6 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (1 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (1 ov) (näyttö) Ratsastus ja raviurheilu (5 ov) (näyttö) Yrittäminen hevostalousalalla (2 ov) Ratsastus ja raviurheilu (2 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (5 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) Ratsastus ja raviurheilu (1 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (2 ov) (näyttö) 2 (Ravi) Ravihevosen hoitaminen (3 ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (3 ov) Ravihevosen hoitaminen (1ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (2 ov) Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (3 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (2 ov) Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (3 ov) Ravihevosen hoitaminen (1ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (2 ov) Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (4 ov) (näyttö) Ravihevosen hoitaminen (5 ov) (näyttö) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (3 ov) (näyttö) Yrittäminen hevostalousalalla (3 ov) (näyttö) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Hevostenhoitaja Valtakunnallinen voimaantulopäivä

141 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A2 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 2 (Har.) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajoja ratsuhevosten kanssa (1 ov) Hevosharrastajan ohjaaminen (3 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (2 ov) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (2 ov) (osanäyttö 1) Hevosharrastajan ohjaaminen (5 ov) (osanäyttö 1) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (2 ov) Hevosharrastajan ohjaaminen (1 ov) (osanäyttö 2) Harrastepalvelujen tuottaminen (2 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (3 ov) (näyttö) Harrastepalvelujen tuottaminen (8ov) (näyttö) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (5 ov) (osanäyttö 2) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Hevostenhoitaja Valtakunnallinen voimaantulopäivä

142 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A3 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V Jakso VI 1 Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (5 ov) Ratsastus ja raviurheilu (2 ov) Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (4 ov) Ratsastus ja raviurheilu (2 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (1 ov) Ratsastus ja raviurheilu (6 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (1 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) LUKIO Ratsastus ja raviurheilu (2 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (5 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) Ratsastus ja raviurheilu (1 ov) Tallin ja talliympäristön hoitaminen (2 ov) (näyttö) 2 (Ravi) Yrittäminen hevostalousalalla (2 ov) Ravihevosen hoitaminen (3 ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (3 ov) LUKIO Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (3 ov) Ravihevosen hoitaminen (1ov) Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (1 ov) (näyttö) Ratsastus ja raviurheilu (5 ov) (näyttö) Yrittäminen hevostalousalalla (2 ov) LUKIO Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Hevostenhoitaja Valtakunnallinen voimantulopäivä

143 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A3 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 3 (Ravi) LUKIO Ravihevosen hoitaminen (1ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (2 ov) Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (3 ov) LUKIO Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (2 ov) Ravihevosen hoitaminen (5 ov) (näyttö) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) Eri-ikäisten ravihevosten valmentaminen (3 ov) (näyttö) Yrittäminen hevostalousalalla (3 ov) (näyttö) 4 (Ravi) LUKIO Kilpahevosten hoitaminen ja ravitallilla työskenteleminen (4 ov) (näyttö) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Hevostenhoitaja Valtakunnallinen voimantulopäivä

144 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A3 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 2 (Har.) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajoja ratsuhevosten kanssa (1 ov) Hevosharrastajan ohjaaminen (3 ov) LUKIO Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (2 ov) Hevosharrastajan ohjaaminen (1 ov) (osanäyttö 2) Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (1 ov) (näyttö) Ratsastus ja raviurheilu (5 ov) (näyttö) LUKIO Yrittäminen hevostalousalalla (2 ov) Harrastepalvelujen tuottaminen (2 ov) Yrittäminen hevostalousalalla (2 ov) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Hevostenhoitaja Valtakunnallinen voimantulopäivä

145 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2A3 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 3 (Har.) LUKIO Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (2 ov) (osanäyttö 1) Hevosharrastajan ohjaaminen (5 ov) (osanäyttö 1) Yrittäminen hevostalousalalla (1 ov) LUKIO Hevosharrastajan ohjaaminen (osanäyttö 2) Harrastepalvelujen tuottaminen (8 ov) (näyttö) Hevosharrasteohjaajan työskenteleminen ajo- ja ratsuhevosten kanssa (5 ov) (osanäyttö 2) Yrittäminen hevostalousalalla (3 ov) (näyttö) 4 (Har.) LUKIO Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden koulutusohjelma Hevostenhoitaja Valtakunnallinen voimantulopäivä

Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA

Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA Luonnonvara-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa opetuksessa.

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010 HEVOSTENHOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN, 10 ov 1.Työprosessin hallinta kokonaan oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 00 (hevoskasvatus), yopohjainen Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov (sisältyy työssäoppimista vähintään 0 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytteen, jonka laajuus on

Lisätiedot

Hevostalouden perustutkinto 2014

Hevostalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hevostalouden perustutkinto 2014 Hevostalouden osaamisala, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja Lausuntopyyntö 30/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN2014

Lisätiedot

Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja 2014

Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja 2014 Määräys 42/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA Luonnonvara-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA Salpauksen johtokunnan hyväksymä13.4.2010 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 18.2.2010

Lisätiedot

HEVOSTALOUDEN HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

HEVOSTALOUDEN HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET HEVOSTALOUDEN perustutkinto 2009 HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA HEVOSTENHOITAJA RATSASTUKSENOHJAAJA MÄÄRÄYS 24/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto

Lisätiedot

Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja 2014

Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja 2014 Määräys 42/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Ylä- Savon ammattiopisto. Hevostalouden perustutkinto. Hevostenhoitaja, Ravihevosten hoitaminen

Ylä- Savon ammattiopisto. Hevostalouden perustutkinto. Hevostenhoitaja, Ravihevosten hoitaminen Ylä- Savon ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Hevostenhoitaja, Ravihevosten hoitaminen Hyväksytty rehtori Voimaantulo 1.8.2009 Laajuus Ohjeellinen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Hevostalouden perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen

Hevostalouden perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 27.10.2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA 4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Toimiminen työssä ja työyhteisössä toimii ohjattuna työyhteisön työhyvinvointia edistävästi Ihmissuhteiden

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KARTOITTAJA MÄÄRÄYS 5/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 LIITTEET Liite 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkinnoissa

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Keva-hanke Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa tunnistaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistyössä paikallisten tai kansainvälisten avustuskohteiden ja muiden globaalia vastuuta edistävien

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot