ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite"

Transkriptio

1 ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010

2 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä ei saa käyttää tarjous- ja myyntitarkoituksiin missään maassa eikä missään yhteyksissä, joissa kyseinen tarjous- tai myyntitoiminta ei ole valtuutettua. Yhtiö on rekisteröity Luxemburgissa arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavana yhtiönä. Yhtiöllä on valtuudet harjoittaa kaupallista toimintaa Luxemburgin suurherttuakunnassa, Alankomaissa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Kaikkia alarahastoja, osakeluokkia ja alaluokkia ei ole välttämättä rekisteröity edellä mainituissa maissa. On erittäin tärkeää, että mahdolliset sijoittajat tutustuvat ennen osuuksien merkintää eri alarahastoihin, osakeluokkiin ja alaluokkiin, joiden myynti on sallittu heidän kotimaassaan, sekä jokaisessa maassa mahdollisesti sovellettaviin rajoitteisiin. Ennen kaikkea Yhtiön toimintoja ei ole rekisteröity minkään Amerikan Yhdysvaltain lainsäädännön tai määräyksen mukaisesti. Tätä asiakirjaa ei siten saa käyttää, välittää tai jakaa kyseisessä maassa tai sen hallinnassa olevilla alueilla, luovuttaa kyseisen maan kansalaisille tai maassa vakituisesti asuville henkilöille eikä yrityksille, yhdistyksille tai yksiköille, jotka on perustettu tai joita johdetaan kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Yhtiön osakkeita ei saa myöskään tarjota eikä myydä edellä mainituille henkilöille. Ainoastaan tässä varsinaisessa rahastoesitteessä sekä siinä mainituissa julkisissa asiakirjoissa olevat tiedot ovat voimassa. Yhtiön hallintoneuvosto vastaa varsinaisen rahastoesitteen tietojen oikeellisuudesta esitteen julkaisupäivänä. Varsinaista rahastoesitettä saatetaan päivittää, kun uusia alarahastoja perustetaan tai nykyisiä lakkautetaan, sekä aina kun yhtiön rakenteeseen ja toimintatapoihin tehdään merkittäviä muutoksia. On suositeltavaa, että kaikki merkitsijät hankkivat kaikista asiakirjoista uusimmat versiot, kuten on mainittu myöhemmin kappaleessa Tietoa osakkeenomistajille. On myös suositeltavaa, että merkitsijät tutustuvat koti- tai asuinpaikassaan voimassa olevaan lainsäädäntöön ja määräyksiin (kuten verotukseen ja valuuttasääntelyyn), joilla säädellään osakkeiden merkintää, hankkimista, omistusta ja myyntiä. Varsinainen rahastoesite on laillinen ainoastaan, jos sen liitteenä ovat edellisen vuoden tarkastettu vuosikertomus ja edellisen vuosipuoliskon toimintakertomus, mikäli se on edellisen vuoden vuosikertomusta tuoreempi. Varsinaisen rahastoesitteen englanninkielinen versio on lainmukainen, mikäli esitteen muunkielisissä käännöksissä on epäyhteneväisyyksiä tai epäselvyyksiä tietyn sanan tai lauseen merkityksestä. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

3 SISÄLLYSLUETTELO VARSINAISEN RAHASTOESITTEEN KIRJA I Sisällysluettelo... 3 Yleisiä tietoja... 4 Sanasto... 5 Yleiset määräykset... 7 Hallinto ja johto... 8 Sijoituspolitiikka, tavoitteet, rajoitukset ja tekniikat Osakkeet Veroja ja maksuja koskevat määräykset Yhtiökokoukset ja tietoa osakkeenomistajille Liite 1 Sijoitusrajoitukset Liite 2 Rahoitustekniikat ja -instrumentit Liite 3 Sijoitusriskit Liite 4 Vaihtokaava Liite 5 Omaisuuden nettoarvon laskennan sekä osakkeiden liikkeeseenlaskun, vaihdon ja lunastuksen keskeyttäminen Liite 6 Varojen kokoonpano ja määrittelysäännöt Liite 7 Lakkautus-, sulauttamis- ja yhdistämismenettelyt VARSINAISEN RAHASTOESITTEEN KIRJA II Global Alpha Global Alpha Plus Nordic Small Cap Jokaisesta alarahastosta on laadittu yleiskaavio, jossa esitellään rahaston politiikka ja sijoitustavoitteet, osakkeiden ominaisuudet, niiden ilmoitusvaluutta, laskentapäivä, merkintä-, lunastus- ja vaihtotavat, komissiopalkkiot sekä mahdollisesti alarahaston historia ja muita erityisiä tietoja. Sijoittajia muistutetaan siitä, että kaikkiin alarahastoihin sovelletaan varsinaisen rahastoesitteen Kirjan I yleisiä sääntöjä, ellei alarahastoa koskevassa taulukossa toisin mainita. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

4 YLEISIÄ TIETOJA YHTIÖN KOTIPAIKKA ALFRED BERG, SICAV 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG YHTIÖN HALLINTONEUVOSTO Puheenjohtaja Mr. Sami VARTIAINEN, Head of Product Development, Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy, Helsinki Jäsenet Marnix ARICKX, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM, Bryssel Claire COLLET-LAMBERT, Head of Fund Structuring, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT, LUXEMBOURG S.A., Luxembourg Mr. Christian HOM, Head of Sales Nordics, Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S, København Mrs. Ellinor ÖRTEGREN JOHANSON, Country Manager, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Stockholm Mr. Bernard WESTER, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxembourg HALLINTAYHTIÖ FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. on yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitä koskevan 20. joulukuuta 2002 annetun lain luvun 13 mukainen hallintayhtiö. Sen mukaisesti FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. hoitaa hallinnon, sijoituksen sekä myynnin ja markkinoinnin. Nettoarvojen laskemisesta, arvopaperien siirrosta ja rekisteröimisestä sekä rekisterin ylläpidosta huolehtii: FASTNET LUXEMBOURG S.A. 31, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Sijoitussalkkujen hallintaan liittyvät toiminnot hoitaa: ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS Olav V gate 5, NO-0161 Oslo, Norway Hallintayhtiö on perustettu Norjan lakien mukaisesti 29. marraskuuta Fortis Investment Management S.A:n tytäryhtiö. Hoitaa alarahastoja Global Alpha ja Global Alpha Plus. ALFRED BERG KAPITALFÖRVALTNING AB Nybrokajen 5, SE Stockholm, Sweden Hallintayhtiö on perustettu Ruotsin lakien mukaisesti 18. elokuuta Fortis Investment Management S.A:n tytäryhtiö. Hoitaa Nordic Small Cap -alarahastoa TALLENTAJAPANKKI BGL BNP Paribas 50, avenue J. F. Kennedy L Luxembourg PÄÄASIALLINEN MAKSUASIAMIES CACEIS BANK LUXEMBOURG 5, allée Scheffer L Luxembourg TILINTARKASTAJA PRICEWATERHOUSECOOPERS S.àr.l. 400, Route d Esch B.P L Luxembourg YHTIÖJÄRJESTYS Yhtiö on perustettu 31. maaliskuuta 2009, ja yhtiöjärjestys julkaistaan Luxemburgin suurherttuakunnassa julkaisussa Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (Mémorial) 15. huhtikuuta Yhtiöjärjestyksen uusinta versiota säilytetään Luxemburgin alueellisen tuomioistuimen kansliassa, missä se on kaikkien luettavissa ja kopioitavissa. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

5 SANASTO Seuraavassa on selitetty asiakirjassa käytetyt termit: Active Trading: Saman alarahaston sisäiset lyhyen ajan sisällä tehtävät merkintä-, vaihto- ja lunastusoperaatiot, jotka ovat arvoltaan merkittäviä ja joilla tavoitellaan mahdollisesti lyhyen aikavälin tuottoa. Tällainen toiminta ei ole muiden osakkeenomistajien etujen mukaista, minkä lisäksi se vaikuttaa rahaston tehokkuuteen ja häiritsee varainhoitoa. CBFA: Commission Bancaire, Financière et des Assurances, Belgiassa toimiva yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden valvontaviranomainen. CDS: Credit Default Swap CFD: Contract for Difference CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgin suurherttuakunnassa toimiva yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden valvontaviranomainen. Direktiivi 78/660: Euroopan unionin neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25. heinäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksestä, ja sen tarkistukset. Direktiivi 83/349: Euroopan unionin neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13. kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä, ja sen tarkistukset. Direktiivi 85/611: Euroopan neuvoston direktiivi 85/611/ETY, annettu 20. joulukuuta 1985, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta, ja sen muutokset direktiiveillä 2001/107/EY ja 2001/108/EY (UCITS III). Direktiivi 2003/48: Euroopan unionin neuvoston direktiivi, annettu 3. kesäkuuta 2003, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta Direktiivi 2006/48: Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston direktiivi, annettu 14. kesäkuuta 2006, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta. EDS: Equity Default Swap Varsinainen rahastoesite: kyseinen asiakirja Hallinnointipalkkio: hallintayhtiölle kuukausittain maksettava komissiopalkkio, joka lasketaan alarahaston tai osakeluokan keskimääräisestä nettovarallisuudesta ja jolla katetaan varainhallinnasta huolehtivien palkkiot sekä jälleenmyyjien palkkiot yhtiön osakkeiden myynnistä. Ilmoitusvaluutta: laskennallinen valuutta, jossa alarahaston varat ilmoitetaan. IRS: Interest Rate Swap Jälleenmyyntipalkkio: hallintayhtiölle kuukausittain maksettava komissiopalkkio, joka lasketaan alarahaston tai osakeluokan keskimääräisestä nettovarallisuudesta ja joka maksetaan jälleenmyyjille palkkiona, jonka lisäksi ne saavat osan hallinnointipalkkiosta. Kiertokirje 07/308: CSSF:n 2. elokuuta 2007 lähettämä kiertokirje arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden omaksumista toimintatavoista, jotka koskivat rahoitusriskien hallintamenetelmän ja johdannaisinstrumenttien käyttöä. Asiakirja on luettavissa CSSF:n Internetsivuilla (www.cssf.lu). Kiertokirje 08/356: CSSF:n 4. kesäkuuta 2008 lähettämä kiertokirje säännöistä, joita sovelletaan UCI-yhtiöihin, niiden käyttäessä arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin liittyviä tekniikoita ja välineitä. Asiakirja on luettavissa CSSF:n Internet-sivuilla (www.cssf.lu). Laki: Luxemburgissa 20. joulukuuta 2002 annettu laki yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä. Lailla saatettiin osaksi Luxemburgin lainsäädäntöä 21. tammikuuta 2002 annetut direktiivit 2001/107/EY ja 2001/108/EY. Laskentavaluutta: valuutta, jossa alarahaston tai osakeluokan omaisuuden nettoarvot lasketaan. Samassa alarahastossa tai osakeluokassa voi olla useampia laskentavaluuttoja. 10. elokuuta 1915 annettu laki: Luxemburgissa 10. elokuuta 1915 annettu laki kauppayhtiöistä, ja sen muutokset. Market Timing: OECD: OTC: Perusvaluutta: arbitraasitekniikka, jossa sijoittaja merkitsee ja lunastaa tai vaihtaa systemaattisesti saman yhteissijoitusyrityksen osuuksia tai osakkeita lyhyellä aikavälillä, ja käyttää näin hyväksi aikaeroja sekä yhtiön omaisuuden nettoarvon laskentajärjestelmän aukkoja ja puutteita. Yhtiö ei hyväksy kyseistä tekniikkaa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö Over The Counter, sopimusmarkkinat laskennallinen valuutta, jossa osakeluokan varallisuus on ilmoitettu silloin, jos se on eri kuin ilmoitusvaluutta. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

6 Riskiprofiili: Riskit mitataan keskihajonnalla (keskimääräinen hajonta), joka lasketaan vuosittain euroissa ilmoitetuista kuukausituotoista, huomioiden viisi viimeisintä vuotta. Uusien alarahastojen kohdalla käytetään sijoitusten vertailuindeksin (benchmark) riskiluokkaa. Riskiluokkia on seitsemän. Luokassa 0 riski on alhaisin ja luokassa 6 korkein. Luokat on määritelty seuraavasti: - luokka 0: keskihajonta on 0 2,5 % - luokka 1: keskihajonta on 2,5 5 % - luokka 2: keskihajonta on 5 10 % - luokka 3: keskihajonta on % - luokka 4: keskihajonta on % - luokka 5: keskihajonta on % - luokka 6: keskihajonta on yli 30 % Riskiluokka voi muuttua ajan myötä ja sitä saatetaan ajan tasalle varsinaisen rahastoesitteen uudelleenjulkaisun yhteydessä. Suorituskykypalkkio: komissiopalkkio, joka vastaa alarahaston vuosisuorituskyvyn (tilikauden) ja vertailuindeksin positiivista erotusta. Komissiopalkkio maksetaan omaisuuden nettoarvon laskemisen yhteydessä, joka lasketaan high water mark with hurdle rate -tekniikan avulla. Suorituskykypalkkio palautuu hallinnoijalle. TER: Total Expense Ratio TRS: Total Return Swap UCI: Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö tai yhteissijoitusyritys UCITS: arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö Valuutat: DKK : kruunu, Tanskan rahayksikkö. EUR: euro, tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden rahayksikkö. GBP: punta, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Pohjois-Irlannin rahayksikkö. NOK: kruunu, Norjan rahayksikkö. SEK: kruunu, Ruotsin rahayksikkö. USD: dollari, Amerikan Yhdysvaltain rahayksikkö. VaR: Value at Risk, erityinen alarahaston riskien arviointimenetelmä (ks. liite 3) VNI: omaisuuden nettoarvo Yhteisösijoittaja: sijoittaja, kuten se on määritelty CSSF :n 27.joulukuuta 1999 lähettämässä asiakirjassa, jota voi pyytää yhtiön pääkonttorista. Yhtiö: ALFRED BERG Ylimääräiset kustannukset: muut kuin tässä sanastossa mainitut hallinnoinnista, suorituskyvystä, jälleenmyynnistä ja muusta maksettavat kulut. Näitä kustannuksia ovat muun muassa oikeudenkäyntikulut, verot tai muut alarahastolle asetetut maksut, joita ei pidetä tavanomaisina maksuina. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

7 ALFRED BERG VARSINAISEN RAHASTOESITTEEN KIRJA I YLEISET MÄÄRÄYKSET ALFRED BERG on Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto, joka on perustettu 31. maaliskuuta 2009 rajoittamattomaksi ajaksi, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yhtiöistä 20. joulukuuta 2002 annetun lain I osan määräysten mukaisesti. Yhtiö on direktiivin 85/611 alainen. Yhtiö pääoma ilmoitetaan euroissa (EUR), ja se vastaa aina eri alarahastojen nettovarallisuuden yhteissummaa. Pääoma on jaettu osakkeisiin, joiden nimellisarvoa ei ole määritelty. Täysin maksettujen osakkeiden ominaisuudet esitellään myöhemmin kappaleessa Osakkeet. Yhtiöllä on täysi oikeus muuttaa pääomaa ilman ilmoitusta ja rekisteröintiä, jotka ovat pakollisia osakeyhtiöiden pääomaa nostattaessa tai laskettaessa. Pääoman vähimmäismäärä on määritelty laissa. Yhtiö on rekisteröity Luxemburgin kaupparekisteriin numerolla B Yhtiö on niin sanottu sateenvarjorahasto (umbrella fund), mikä tarkoittaa sitä, että se muodostuu useammasta alarahastosta, joilla kullakin on omat varansa, oikeutensa ja erityisvelvoitteensa sekä oma sijoituspolitiikkansa, joka on erityisten sijoitusrajoitusten alainen. Yhtiö on yksi itsenäinen oikeushenkilö. Lain 133 artiklan 5 kohdan mukaisesti: osakkeenomistajien ja velkojien oikeudet, jotka liittyvät alarahastoon tai ovat syntyneet sen perustamisen, toiminnan tai lakkauttamisen yhteydessä, rajoittuvat kyseisen alarahaston varoihin alarahaston varat vastaavat ainoastaan kyseisessä alarahastossa tai velkojien alarahastoissa mukana olevien osakkeenomistajien oikeuksia, jos velka on syntynyt alarahaston perustamisen, toiminnan tai lakkauttamisen yhteydessä osakkeenomistajien välisissä suhteissa jokainen alarahasto katsotaan erilliseksi yksiköksi Hallintoneuvosto voi milloin tahansa perustaa uusia alarahastoja, joiden sijoituspolitiikka ja tarjousmenettelyt esitellään päivitetyssä varsinaisessa rahastoesitteessä. Osakkeenomistajille voidaan ilmoittaa uudesta alarahastosta myös lehdistössä, jos jossain määräyksessä näin edellytetään tai jos hallintoneuvosto katsoo sen aiheelliseksi. Hallintoneuvosto voi samoin myös lakkauttaa tiettyjä alarahastoja liitteen 7 määräysten mukaisesti. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

8 HALLINTO JA JOHTO Yhtiötä johtaa ja edustaa hallintoneuvosto, joka vastaa osakkeenomistajien yhtiökokoukselle. Yhtiö käyttää monenlaisia hallinnointi-, tilintarkastus- ja varainhoitopalveluja. Kyseisiin tehtäviin liittyvät roolit ja vastuut selvitetään seuraavassa. Hallintoneuvoston kokoonpano sekä kyseisten palveluntarjoajien nimet, osoitteet ja yksityiskohtaiset tiedot on esitetty edellä kappaleessa Yleisiä tietoja. Hallintayhtiö, salkunhoitajat, tallentaja, hallintoasiamies, jälleenmyyjät ja muut palveluntarjoajat sekä niiden tytäryhtiöt, hallintoneuvoston jäsenet, johtajat ja osakkeenomistajat osallistuvat tai voivat osallistua muuhun rahoitus-, sijoitus- ja ammattitoimintaan, joka saattaa aiheuttaa eturistiriitoja yhtiön hallinnon ja johdon kanssa. Tällaista toimintaa on muun muassa muiden rahastojen hallinnointi, osakkeiden ostaminen ja myyminen, välityspalvelut, osakkeiden talletus- ja hoitopalvelut sekä toimiminen muiden rahastojen tai yhtiöiden, mukaan lukien yhtiöt, joihin alarahasto saattaa sijoittaa, hallintoneuvoston jäsenenä, johtajana, neuvonantajana tai edustajana. Jokainen osapuoli vastaa siitä, ettei kyseinen toiminta vaikuta omien velvoitteiden harjoittamiseen. Mikäli eturistiriita syntyy, hallintoneuvoston jäsenet ja muut osapuolet ovat velvollisia selvittämään tilanteen oikeudenmukaisesti kohtuullisessa ajassa ja yhtiön osakkeenomistajien etujen mukaisesti. Hallintoneuvosto Hallintoneuvostolla on ylin vastuu yhtiön hallinnoinnista. Se vastaa siis myös yhtiön sijoituspolitiikasta. Hallintayhtiö FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. on osakeyhtiö, joka on perustettu Luxemburgissa 25. maaliskuuta Viimeisin yhtiöjärjestys on julkaistu Mémorialissa 12. toukokuuta Sen täysin maksettu osakepääoma on EUR ,29. Hallintoneuvoston kokoonpano on: Puheenjohtaja Pieter CROOCKEWIT, Head of Europe, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Bryssel Jäsenet Marnix ARICKX, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM, Bryssel William DE VIJLDER, Chief Investment Officer, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Bryssel Carlo FRIOB, Director Private Banking, BGL BNP Paribas, Luxemburg Jean-François FORTEMPS, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Laurent NICOLAÏ de GORHEZ, Head of Network Management, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Benoit QUISQUATER, Head of DP Sales, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Marc RAYNAUD, Membre du Comité de Direction de BNP Paribas Asset Management, Responsable de la Distribution Externe des Fonds, 5, avenue Kléber, Paris, France Bernard WESTER, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Guy de FROMENT, Chief Executive Officer, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Bryssel Varsinaisen rahastoesitteen julkaisupäivänä FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. toimii yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yhtiöistä annetun lain 13 kappaleen mukaisesti seuraavien yhtiöiden hallintayhtiönä: ABN AMRO Multi-Manager Funds, ALFRED BERG, ECLIPP L, FORTIS COMFORT, FORTIS FLEXI II, FORTIS FLEXI IV, FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS, FORTIS L FIX, FORTIS L FoF, FORTIS L FUND, FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FoF, FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, FORTIS Plan, FORTIS QUAM FUND, FORTIS SOLUTIONS, PRIMERA FUND ja STRATEGY FUND. Hallintayhtiön ominaisuudessa FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. hoitaa yhtiön puolesta sen hallinnoinnin, rahastojen hoidon ja myynnin. Hallintayhtiöllä on oikeus omalla vastuullaan ja omin kustannuksin valtuuttaa haluamansa kolmannet osapuolet hoitamaan kaikki kyseiset toiminnot tai osan niistä. Se on käyttänyt oikeuttaan ja valtuuttanut: Yhtiön FASTNET LUXEMBOURG S.A. hoitamaan nettoarvojen laskennan, arvopaperien siirron ja rekisterin ylläpidon. kappaleessa Yleisiä tietoja luetellut varainhoitajat hoitamaan yhtiön varainhoidon sekä sijoituspolitiikan ja -rajoitusten noudattamisen. Luettelo hallinnoinnista vastaavista salkunhoitajista ja hoidetuista osakesalkuista löytyy yhtiön puolivuotiskertomusten ja vuosikertomusten liitteenä. Sijoittajat voivat halutessaan saada päivitetyn luettelon varainhoitajista ja heidän hoitamistaan osakesalkuista. Hallintayhtiö ja rahastonhoitajat vakuuttavat pyrkivänsä saamaan parhaimmat mahdolliset ehdot suorittaessaan arvopaperitransaktioita, kaupanvälittäjiä valitessaan ja vastakaupoista neuvotellessaan. Kaikkien transaktioiden kohdalla on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät, kuten markkinoiden koko, arvopaperikurssit sekä rahoitustilanne ja vastapuolen toimintakyky. Salkunhoitaja voi valita FORTIS-konsernin sisältä sellaiset vastapuolet, jotka näyttävät tarjoavan parhaat mahdolliset ehdot. Hallintayhtiö voi toisaalta pyytää jälleenmyyjiä tai valtuutettuja avustamaan yhtiön osakkeiden jakelussa niissä maissa, joissa niitä myydään. Hallintayhtiö tekee jälleenmyynti- ja valtuutussopimuksen eri jälleenmyyjien ja valtuutettujen kanssa. Jälleenmyynti- ja valtuutussopimuksen mukaisesti valtuutettu rekisteröidään osakkeenomistajarekisteriin lopullisten osakkeenomistajien kotipaikassa. Osakkeenomistaja, joka on sijoittanut yhtiöön valtuutetun välityksellä, voi milloin tahansa siirtää valtuutetun välityksellä merkityt osakkeet omiin nimiinsä. Tätä oikeuttaan käyttävä osakkeenomistaja rekisteröidään omalla nimellään osakkeenomistajarekisteriin heti, kun valtuutettu toimittaa rekisteriin siirtopyynnön. Sijoittajat voivat merkitä osuuksia suoraan yhtiössä ilman jälleenmyyjän tai valtuutetun välitystä. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

9 Tallentajapankki Yhtiön varojen talletus ja valvonta on uskottu tallentajapankille, jonka sitoumukset ja velvoitteet on määritelty Luxemburgin laissa. Voimassa olevien pankkikäytäntöjen ja määräysten mukaisesti se voi omalla vastuullaan uskoa muille luottolaitoksille tai rahoitusvälittäjille kaikki sen hoitoon annetut varat tai osan niistä. Tallentajapankin on lisäksi varmistettava, (a) että yhtiön osakkeiden myynti, liikkeeseenlasku, lunastus, vaihto ja peruuttaminen tapahtuu lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti (b) että yhtiön varojen liikuttamiseen liittyvissä toimenpiteissä vastine toimitetaan sille kohtuullisessa ajassa ja (c) että yhtiön tulot tiliöidään yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Tilintarkastaja Tilintarkastaja tarkastaa vuosittain yhtiön kirjanpidon ja toiminnot. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

10 SIJOITUSPOLITIIKKA, TAVOITTEET, RAJOITUKSET JA TEKNIIKAT Yhtiön yleisenä tavoitteena on taata sijoittajien sijoittamalle pääomalle mahdollisimman suuri tuotto, hajauttamalla sijoittajien riski mahdollisimman laajalle. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö sijoittaa varansa pääasiassa arvopapereihin, rahamarkkinainstrumentteihin, yhteissijoitusyritysten osuuksiin, luottolaitosten talletuksiin ja monenlaisiin johdannaisinstrumentteihin kaikissa valuutoissa ja eri maissa. Hallintoneuvosto määrittelee yhtiön sijoituspolitiikan poliittisten, taloudellisten, rahoituksellisten ja rahataloudellisten suhdanteiden mukaan. Sijoituspolitiikka vaihtelee eri alarahastoissa siinä määrin kuin se on mahdollista alarahaston ominaisuuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Alarahastojen ominaisuudet ja tavoitteet on esitelty kirjassa II. Kiinteä osa sijoituspolitiikkaa on riskien eriyttämis- ja hajauttamisperiaate. Periaatteen noudattamiseksi yhtiö noudattaa yhden tai useamman alarahaston erityisominaisuuksia loukkaamatta sijoitusrajoituksia, jotka on esitetty liitteessä 1. Lisäksi sijoittajia muistutetaan sijoitusriskeistä, jotka on lueteltu liitteessä 3. Hallintoneuvoston omaksuman yrityspolitiikan mukaisesti asiasta voidaan äänestää niiden yhtiöiden yhtiökokouksissa, joihin alarahastot ovat sijoittaneet. Hallintoneuvoston äänestyspolitiikkaa ohjaaviin periaatteisiin kuuluvat muun muassa avoimuus ja vastuullisuus osakkeenomistajia kohtaan kaikissa sijoituksissa sekä toimintojen johtaminen tavalla, jolla taataan osakkeiden pitkän aikavälin kasvu ja tuotto. Hallintoneuvosto toteuttaa äänestyspolitiikkaa hyvässä uskossa alarahastojen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Lisätietoja on saatavilla sivustoilla ja Yhtiöllä on oikeus käyttää apunaan arvopapereita koskevia tekniikoita ja instrumentteja sekä rahamarkkinainstrumentteja liitteessä 2 määritellyissä olosuhteissa ja mainituin rajoituksin, mikäli käytön tarkoituksena on edistää salkun tehokasta hoitoa. Mikäli kyse on johdannaisinstrumenteista, kyseisten olosuhteiden ja rajoitusten on oltava lain määräysten mukaisia. Kyseiset operaatiot eivät saa missään nimessä johtaa siihen, että yhtiö tai alarahastot poikkeavat varsinaisessa rahastoesitteessä esitellyistä sijoitustavoitteista. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

11 OSAKKEET OSAKEMUODOT, -LUOKAT JA ALALUOKAT Hallintoneuvostolla on oikeus luoda alarahastojen alaisuuteen seuraavanlaisia osakeluokkia tai alaluokkia: Classic Osakkeita tarjotaan luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille. Osakkeet ovat joko kasvuosakkeita (Classic-Capitalisation) tai tuotto-osakkeita (Classic-Distribution). Ellei kirjassa II toisin mainita, osakkeet voivat olla sijoittajan valinnan mukaisesti rekisteröityjä tai täysin maksettuja ei-toimitettuja osakkeita. Laskentavaluuttoina käytetään alarahaston perusvaluuttoja, DKK, NOK, SEK ja USD. BE Yksinomainen luokka, joka on rekisteröity ja julkisessa kaupankäynnissä Belgiassa Vain kasvuosakkeita. Ellei kirjassa II toisin mainita, osakkeet voivat olla sijoittajan valinnan mukaisesti rekisteröityjä tai täysin maksettuja ei-toimitettuja osakkeita. Tähän luokkaan sovelletaan Belgiassa UCI-yhtiöistä perittävää vuosittaista veroa, joka on 0,08 % Belgiassa julkisesti myydyn osakeluokan nettosummasta sen CBFA-rekisteröintipäivämäärästä alkaen, Laskentavaluutta on alarahaston perusvaluutta. UK Osakkeet on varattu ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan sijoittajille. Osakkeet voivat olla sijoittajan valinnan mukaan joko rekisteröityjä tai täysin maksettuja ei-toimitettuja tuotto-osakkeita. Osakeluokka eroaa Classic-Distribution -luokasta voitonjakopolitiikkansa suhteen, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan ulkomaisia rahastoja koskevan verolainsäädännön voittoja jakavia rahastoja koskevien säädösten mukainen. Luokan perusvaluutta on GBP. Laskentavaluuttana käytetään GBP:tä alarahaston perusvaluutan ollessa EUR tai USD. I Osakkeet on varattu yhteisösijoittajille. Osakeluokka eroaa Classic-Capitalisation -luokasta, koska sen maksukomissiorakenne on erilainen ja siihen sovelletaan alennettua merkintäveroa. Osakeluokan ehdot on esitetty kirjassa II jokaisen alarahaston kohdalla. Osakkeet ovat rekisteröityjä ja ainoastaan pääomittamiseen tarkoitettuja. Jos tulee ilmi, että osakeluokan osakkeita on sellaisten henkilöiden omistuksessa, joille ne eivät ole tarkoitettuja, hallintoneuvosto vaihtaa kuluitta kyseiset osakkeet Classic -luokan osakkeiksi. Laskentavaluuttana käytetään alarahaston perusvaluuttaa DKK, GBP, NOK, SEK tai USD. P Osakkeita tarjotaan luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille. Yksinomaan kasvuosakkeita, ja sijoittajan valinnan mukaan rekisteröityjä tai täysin maksettuja ei-toimitettuja osakkeita. Osakeluokka eroaa Classic-Capitalisation -luokasta erilaisen komissiopalkkiorakenteensa vuoksi: Liikkeeseenlaskupalkkio on enintään 2 prosenttia, lunastuspalkkio on enintään 1 prosenttia, hallinnointipalkkion lisäksi peritään jälleenmyyntipalkkio. Laskentavaluuttana käytetään alarahaston perusvaluuttaa DKK; NOK, SEK tai USD. Hallintoneuvostolla on lisäksi mahdollisuus lisätä alarahastoon tai osakeluokkaan uusia laskentavaluuttoja. Jos se käyttää tätä mahdollisuutta, muutokset päivitetään kyseisten alarahastojen esitteisiin. Ennen osuuksien merkintää sijoittajaa kehotetaan tarkistamaan kirjasta II, mitä osakeluokkia ja alaluokkia jokaisessa alarahastossa on tarjolla. Jos tulee ilmi, että osakeluokan tai alaluokan osakkeita on sellaisten henkilöiden omistuksessa, joille ne eivät ole tarkoitettuja, hallintoneuvosto vaihtaa kuluitta kyseiset osakkeet Classic-osakeluokaksi. Osakkeenomistajarekisteriä pitää Luxemburgissa rekisterin ylläpidosta vastaava asiamies, joka on mainittu edellä kappaleessa Yleisiä tietoja. Ellei toisin ole määrätty, rekisteriin omasta pyynnöstä kirjatut osakkeenomistajat eivät saa mitään hallinta-asiakirjaa osakkeistaan. Sen sijaan he saavat vahvistuksen siitä, että heidät on kirjattu rekisteriin. Osakkeiden on oltava täysin maksettuja, ja ne lasketaan liikkeeseen ilman mainintaa niiden arvosta. Ellei muuta ole mainittu, liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärää ei ole rajattu. Osakkeisiin liittyvät oikeudet on määritelty 10. elokuuta 1915 annetussa laissa ellei laissa ole säädetty poikkeuksista. Osuuksia voidaan laskea liikkeeseen aina osakkeen tuhannesosaan saakka. Kaikki yhtiön täydet osakkeet sisältävät samanarvoisen äänioikeuden riippumatta niiden arvosta. Jokaisen alarahaston, osakeluokan tai alaluokan osakkeet sisältävät samanarvoisen oikeuden kyseisen alarahaston, osakeluokan tai alaluokan lakkauttamistuottoon. OSINGOT Pääomitusosakkeiden tuotto sijoitetaan uudelleen. Alarahaston jälleenmyyntiin tarkoitettujen osakkeiden omistajien yhtiökokous ilmaisee vuosittain mielipiteensä hallintoneuvoston osingonmaksuehdotuksista. Osinko lasketaan asianmukaisten lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen asettamien rajojen mukaisesti. Hallintoneuvosto voi sopivaksi katsomanaan hetkenä päättää ennakko-osingonjaosta. Hallintoneuvosto määrittelee maksettavaksi päätetyn osingon ja ennakko-osingon maksutavat. Yhtiö maksaa osingot ja ennakko-osingot, myös vanhentuneet, päivänä, jona maksua pyydetään. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

12 OSAKKEIDEN MERKINTÄ, VAIHTO JA LUNASTUS Alkuhuomautukset Osakkeet merkitään, vaihdetaan ja lunastetaan tuntemattoman omaisuuden nettoarvon perusteella. Osakkeet voivat perustua lukumäärään tai summaan. Hallintoneuvosto pidättää itselleen oikeuden: (a) hylätä mistä tahansa syystä kokonaan tai osittain osakkeiden merkintä- ja vaihtotoimeksiannon; (b) lunastaa milloin tahansa sellaisten henkilöiden omistuksessa olevat osakkeet, jotka eivät ole valtuutettuja ostamaan tai omistamaan yhtiön osakkeita; (c) evätä merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiannot, jotka tulevat sijoittajilta, joiden hallintoneuvosto epäilee käyttävän Market Timing - ja Active Trading -menettelyjä, ja ryhtyä mahdollisesti tarvittaviin toimiin yhtiön muiden sijoittajien suojaamiseksi. Hallintoneuvostolla on oikeus määritellä jokaisen alarahaston pienimmät mahdolliset merkintä-, vaihto-, lunastus- ja omistussummat. Jos osakkeiden lunastuksen tai vaihdon myötä osakkeenomistajan omistamien yhden alarahaston alaisten osakkeiden summa on pienempi kuin vähimmäisomistussumma, hallintoneuvosto voi yksipuolisesti päättää palauttaa osakkeita osakkeenomistajalle. Lisäksi hallintoneuvostolla on liitteessä 5 määritellyissä tapauksissa oikeus väliaikaisesti keskeyttää koko alarahaston, osakeluokan tai alaluokan osakkeiden liikkeeseenlaskut, vaihdot ja lunastukset sekä niiden omaisuuden nettoarvon laskennan. Rahanpesun ehkäisemiseksi merkintätodistuksen liitteenä on oltava luonnollisten henkilöiden kohdalla merkitsijän henkilöllisyystodistus tai passi, jonka on oikeaksi todistanut toimivaltainen viranomainen (esim. suurlähetystö, konsulaatti, notaari, poliisikomisario) tai rahoituslaitos, joka on Luxemburgissa voimassa olevien henkilötunnistusta koskevien määräysten sekä yhtiöjärjestyksen mukainen. Oikeushenkilöiden kohdalla liitteenä on oltava kaupparekisteriote. Liite on tarpeen seuraavissa tapauksissa: 1. kun osakkeita merkitään suoraan yhtiössä; 2. kun osakkeita merkitään sellaisessa maassa toimivan rahoitusammattilaisen välityksellä, joka ei ole Luxemburgissa voimassa olevien henkilötunnistussäädösten alainen, joilla pyritään ehkäisemään rahoitusjärjestelmän hyödyntäminen rahanpesutarkoituksiin; 3. kun osakkeita merkitään sellaisen tytäryhtiön tai sivuliikkeen välityksellä, jonka emoyhtiö on Luxemburgissa voimassa olevien henkilötunnistussäädösten alainen, mutta emoyhtiötä ei ole velvoitettu valvomaan, että sen tytäryhtiöt tai sivuliikkeet noudattavat kyseisiä säädöksiä. Yhtiön on lisäksi selvitettävä rahoituksen alkuperä, mikäli rahoitus tulee sellaisilta rahoituslaitoksilta, jotka eivät ole Luxemburgissa voimassa olevien henkilötunnistussäädösten alaisia. Merkinnät voidaan väliaikaisesti keskeyttää, kunnes rahoituksen alkuperä on selvitetty. Luxemburgissa voimassa olevien henkilötunnistussäädösten alaisiksi katsotaan sellaisissa maissa toimivat rahoituslaitokset, jotka ovat sitoutuneet rahanpesunvastaisen toimintaryhmä FATF:n raportin johtopäätöksiin. Henkilötietojen käsittely Merkintätoimeksiannon lähettäessään sijoittaja antaa yhtiölle valtuudet säilyttää ja käyttää kaikkea luottamuksellista tietoa, joka liittyy sijoittajan tilinhoitoon tai sijoittajan ja yhtiön väliseen suhteeseen. Sijoittaja antaa yhtiölle myös valtuudet jakaa kyseistä tietoa yhtiön käyttämien palveluntarjoajien kanssa. On huomattava, että jotkut Euroopan unionin ulkopuolella toimivat palveluntarjoajat saattavat olla löyhemmän henkilösuojalainsäädännön alaisia. Tietoa voidaan käyttää arkistointiin, toimeksiantojen käsittelyyn, osakkeenomistajien kyselyihin vastaamiseen ja yhtiön muista tuotteista ja palveluista tiedottamiseen osakkeenomistajille. Yhtiö ja hallintayhtiö eivät anna osakkeenomistajien luottamuksellisia tietoja eteenpäin, elleivät ne ole siihen erityisen lainsäädännön mukaan velvoitettuja. Merkintä Alarahaston, osakeluokan tai alaluokan avaamisen ( esimerkintäaika ) yhteydessä tapahtuviin merkintöihin liittyvät menettelyt on eritelty kirjassa II. Esimerkintäajan päättyessä osakkeet lasketaan liikkeeseen hintaan, joka vastaa osakekohtaista nettopääomaa. Hintaan lisätään liikkeeseenlaskupalkkio, joka on mainittu kirjassa II. Maksuasiamiehen välityksellä osakkeita merkitsevät sijoittajat voivat lisäksi joutua maksamaan palkkion sen maan maksuasiamiehelle, jossa osakkeet ovat tarjolla. Jotta toimeksianto voidaan panna täytäntöön laskentapäivän hintaan, se on hyväksytettävä yhtiössä viimeistään kirjassa II jokaisen alarahaston erityisehdoissa määriteltyyn päivään ja kellonaikaan mennessä. Kyseiseen ajankohdan jälkeen hyväksytyt toimeksiannot käsitellään annettua laskentapäivää seuraavan laskentapäivän hintaan. Jotta yhtiö voi hyväksyä toimeksiannon, siinä on ilmoitettava kaikki vaaditut tiedot merkittävistä osakkeista sekä merkitsijän henkilöllisyystiedot, kuten edellä on mainittu. Ellei alarahaston kohdalla ole toisin ilmoitettu, osakkeen merkintähinta voidaan maksaa kyseisten osakkeiden laskentavaluutoissa ja kirjassa II mainitussa määräajassa. Hintaan voidaan mahdollisesti lisätä merkintäpalkkio. Osakkeenomistajan hakemuksesta maksu voidaan suorittaa muussa kuin laskentavaluutassa. Valuutanvaihtokulut maksaa osakkeenomistaja, ja ne lisätään merkintähintaan. Yhtiö varaa itselleen oikeuden lykätä merkintätoimeksiantoja siinä tapauksessa, että maksun saapuminen tallentajapankkiin määräajassa on epävarmaa tai että toimeksianto on puutteellinen. Osakkeet luovutetaan merkitsijälle vasta, kun asianmukaisesti täytetty merkintähakemus ja maksu on saapunut, tai hakemuksen liitteenä on todistus siitä, että maksu on peruuttamattomasti suoritettu määräaikaan mennessä. Jos maksu suoritetaan varmentamattomalla shekillä, osakkeet luovutetaan vasta, kun maksu on vahvistettu. Yhtiö ei vastaa toimeksiantojen käsittelyn viivästymisestä, mikäli ne ovat puutteellisia. Hallintoneuvosto voi päättää laskea liikkeeseen osakkeita korvaukseksi arvopaperiosuuksista Luxemburgissa voimassa olevassa lainsäädännössä määritellyin ehdoin. Erityisen tärkeitä ovat ehto, joka velvoittaa toimittamaan kappaleessa Yleisiä tietoja ilmoitetun tilintarkastajan arviointikertomuksen, sekä ehto, jonka mukaan arvopapereiden on oltava yhtiön alarahaston sijoituspolitiikan ja - rajoitusten mukaisia. Sijoituspolitiikka ja -rajoitukset on esitelty kirjassa II. Ellei muuta mainita, kyseisen toiminnon kulut maksaa pyytäjäosapuoli. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä.

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA PIENYHTIÖT -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co rahastojen yhteiset säännöt 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL 100 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia.

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 25.02.2014. Säännöt ovat voimassa 30.05.2014 alkaen. OP-VUOKRATUOTTO -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahaston nimi on OP-Vuokratuotto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos 11. kesäkuuta 2015 Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2015 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Eliten ( PYN Elite ) sääntömuutokset. Uudet liitteenä

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Korko Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Ränta Placeringsfond.

Lisätiedot

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9)

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9) SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n rahastojen rahastoesite 11.6.2015 Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahastojen sääntöjen ja avaintietoesitteiden lisäksi julkistettava hallinnoimistaan sijoitusrahastoista

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB View (alla Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden UB View ja englanniksi UB View Fund (non-ucits). Rahasto

Lisätiedot