ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite"

Transkriptio

1 ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010

2 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä ei saa käyttää tarjous- ja myyntitarkoituksiin missään maassa eikä missään yhteyksissä, joissa kyseinen tarjous- tai myyntitoiminta ei ole valtuutettua. Yhtiö on rekisteröity Luxemburgissa arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavana yhtiönä. Yhtiöllä on valtuudet harjoittaa kaupallista toimintaa Luxemburgin suurherttuakunnassa, Alankomaissa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Kaikkia alarahastoja, osakeluokkia ja alaluokkia ei ole välttämättä rekisteröity edellä mainituissa maissa. On erittäin tärkeää, että mahdolliset sijoittajat tutustuvat ennen osuuksien merkintää eri alarahastoihin, osakeluokkiin ja alaluokkiin, joiden myynti on sallittu heidän kotimaassaan, sekä jokaisessa maassa mahdollisesti sovellettaviin rajoitteisiin. Ennen kaikkea Yhtiön toimintoja ei ole rekisteröity minkään Amerikan Yhdysvaltain lainsäädännön tai määräyksen mukaisesti. Tätä asiakirjaa ei siten saa käyttää, välittää tai jakaa kyseisessä maassa tai sen hallinnassa olevilla alueilla, luovuttaa kyseisen maan kansalaisille tai maassa vakituisesti asuville henkilöille eikä yrityksille, yhdistyksille tai yksiköille, jotka on perustettu tai joita johdetaan kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Yhtiön osakkeita ei saa myöskään tarjota eikä myydä edellä mainituille henkilöille. Ainoastaan tässä varsinaisessa rahastoesitteessä sekä siinä mainituissa julkisissa asiakirjoissa olevat tiedot ovat voimassa. Yhtiön hallintoneuvosto vastaa varsinaisen rahastoesitteen tietojen oikeellisuudesta esitteen julkaisupäivänä. Varsinaista rahastoesitettä saatetaan päivittää, kun uusia alarahastoja perustetaan tai nykyisiä lakkautetaan, sekä aina kun yhtiön rakenteeseen ja toimintatapoihin tehdään merkittäviä muutoksia. On suositeltavaa, että kaikki merkitsijät hankkivat kaikista asiakirjoista uusimmat versiot, kuten on mainittu myöhemmin kappaleessa Tietoa osakkeenomistajille. On myös suositeltavaa, että merkitsijät tutustuvat koti- tai asuinpaikassaan voimassa olevaan lainsäädäntöön ja määräyksiin (kuten verotukseen ja valuuttasääntelyyn), joilla säädellään osakkeiden merkintää, hankkimista, omistusta ja myyntiä. Varsinainen rahastoesite on laillinen ainoastaan, jos sen liitteenä ovat edellisen vuoden tarkastettu vuosikertomus ja edellisen vuosipuoliskon toimintakertomus, mikäli se on edellisen vuoden vuosikertomusta tuoreempi. Varsinaisen rahastoesitteen englanninkielinen versio on lainmukainen, mikäli esitteen muunkielisissä käännöksissä on epäyhteneväisyyksiä tai epäselvyyksiä tietyn sanan tai lauseen merkityksestä. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

3 SISÄLLYSLUETTELO VARSINAISEN RAHASTOESITTEEN KIRJA I Sisällysluettelo... 3 Yleisiä tietoja... 4 Sanasto... 5 Yleiset määräykset... 7 Hallinto ja johto... 8 Sijoituspolitiikka, tavoitteet, rajoitukset ja tekniikat Osakkeet Veroja ja maksuja koskevat määräykset Yhtiökokoukset ja tietoa osakkeenomistajille Liite 1 Sijoitusrajoitukset Liite 2 Rahoitustekniikat ja -instrumentit Liite 3 Sijoitusriskit Liite 4 Vaihtokaava Liite 5 Omaisuuden nettoarvon laskennan sekä osakkeiden liikkeeseenlaskun, vaihdon ja lunastuksen keskeyttäminen Liite 6 Varojen kokoonpano ja määrittelysäännöt Liite 7 Lakkautus-, sulauttamis- ja yhdistämismenettelyt VARSINAISEN RAHASTOESITTEEN KIRJA II Global Alpha Global Alpha Plus Nordic Small Cap Jokaisesta alarahastosta on laadittu yleiskaavio, jossa esitellään rahaston politiikka ja sijoitustavoitteet, osakkeiden ominaisuudet, niiden ilmoitusvaluutta, laskentapäivä, merkintä-, lunastus- ja vaihtotavat, komissiopalkkiot sekä mahdollisesti alarahaston historia ja muita erityisiä tietoja. Sijoittajia muistutetaan siitä, että kaikkiin alarahastoihin sovelletaan varsinaisen rahastoesitteen Kirjan I yleisiä sääntöjä, ellei alarahastoa koskevassa taulukossa toisin mainita. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

4 YLEISIÄ TIETOJA YHTIÖN KOTIPAIKKA ALFRED BERG, SICAV 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG YHTIÖN HALLINTONEUVOSTO Puheenjohtaja Mr. Sami VARTIAINEN, Head of Product Development, Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy, Helsinki Jäsenet Marnix ARICKX, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM, Bryssel Claire COLLET-LAMBERT, Head of Fund Structuring, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT, LUXEMBOURG S.A., Luxembourg Mr. Christian HOM, Head of Sales Nordics, Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S, København Mrs. Ellinor ÖRTEGREN JOHANSON, Country Manager, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Stockholm Mr. Bernard WESTER, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxembourg HALLINTAYHTIÖ FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. on yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitä koskevan 20. joulukuuta 2002 annetun lain luvun 13 mukainen hallintayhtiö. Sen mukaisesti FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. hoitaa hallinnon, sijoituksen sekä myynnin ja markkinoinnin. Nettoarvojen laskemisesta, arvopaperien siirrosta ja rekisteröimisestä sekä rekisterin ylläpidosta huolehtii: FASTNET LUXEMBOURG S.A. 31, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Sijoitussalkkujen hallintaan liittyvät toiminnot hoitaa: ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS Olav V gate 5, NO-0161 Oslo, Norway Hallintayhtiö on perustettu Norjan lakien mukaisesti 29. marraskuuta Fortis Investment Management S.A:n tytäryhtiö. Hoitaa alarahastoja Global Alpha ja Global Alpha Plus. ALFRED BERG KAPITALFÖRVALTNING AB Nybrokajen 5, SE Stockholm, Sweden Hallintayhtiö on perustettu Ruotsin lakien mukaisesti 18. elokuuta Fortis Investment Management S.A:n tytäryhtiö. Hoitaa Nordic Small Cap -alarahastoa TALLENTAJAPANKKI BGL BNP Paribas 50, avenue J. F. Kennedy L Luxembourg PÄÄASIALLINEN MAKSUASIAMIES CACEIS BANK LUXEMBOURG 5, allée Scheffer L Luxembourg TILINTARKASTAJA PRICEWATERHOUSECOOPERS S.àr.l. 400, Route d Esch B.P L Luxembourg YHTIÖJÄRJESTYS Yhtiö on perustettu 31. maaliskuuta 2009, ja yhtiöjärjestys julkaistaan Luxemburgin suurherttuakunnassa julkaisussa Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (Mémorial) 15. huhtikuuta Yhtiöjärjestyksen uusinta versiota säilytetään Luxemburgin alueellisen tuomioistuimen kansliassa, missä se on kaikkien luettavissa ja kopioitavissa. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

5 SANASTO Seuraavassa on selitetty asiakirjassa käytetyt termit: Active Trading: Saman alarahaston sisäiset lyhyen ajan sisällä tehtävät merkintä-, vaihto- ja lunastusoperaatiot, jotka ovat arvoltaan merkittäviä ja joilla tavoitellaan mahdollisesti lyhyen aikavälin tuottoa. Tällainen toiminta ei ole muiden osakkeenomistajien etujen mukaista, minkä lisäksi se vaikuttaa rahaston tehokkuuteen ja häiritsee varainhoitoa. CBFA: Commission Bancaire, Financière et des Assurances, Belgiassa toimiva yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden valvontaviranomainen. CDS: Credit Default Swap CFD: Contract for Difference CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgin suurherttuakunnassa toimiva yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden valvontaviranomainen. Direktiivi 78/660: Euroopan unionin neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25. heinäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksestä, ja sen tarkistukset. Direktiivi 83/349: Euroopan unionin neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13. kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä, ja sen tarkistukset. Direktiivi 85/611: Euroopan neuvoston direktiivi 85/611/ETY, annettu 20. joulukuuta 1985, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta, ja sen muutokset direktiiveillä 2001/107/EY ja 2001/108/EY (UCITS III). Direktiivi 2003/48: Euroopan unionin neuvoston direktiivi, annettu 3. kesäkuuta 2003, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta Direktiivi 2006/48: Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston direktiivi, annettu 14. kesäkuuta 2006, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta. EDS: Equity Default Swap Varsinainen rahastoesite: kyseinen asiakirja Hallinnointipalkkio: hallintayhtiölle kuukausittain maksettava komissiopalkkio, joka lasketaan alarahaston tai osakeluokan keskimääräisestä nettovarallisuudesta ja jolla katetaan varainhallinnasta huolehtivien palkkiot sekä jälleenmyyjien palkkiot yhtiön osakkeiden myynnistä. Ilmoitusvaluutta: laskennallinen valuutta, jossa alarahaston varat ilmoitetaan. IRS: Interest Rate Swap Jälleenmyyntipalkkio: hallintayhtiölle kuukausittain maksettava komissiopalkkio, joka lasketaan alarahaston tai osakeluokan keskimääräisestä nettovarallisuudesta ja joka maksetaan jälleenmyyjille palkkiona, jonka lisäksi ne saavat osan hallinnointipalkkiosta. Kiertokirje 07/308: CSSF:n 2. elokuuta 2007 lähettämä kiertokirje arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden omaksumista toimintatavoista, jotka koskivat rahoitusriskien hallintamenetelmän ja johdannaisinstrumenttien käyttöä. Asiakirja on luettavissa CSSF:n Internetsivuilla (www.cssf.lu). Kiertokirje 08/356: CSSF:n 4. kesäkuuta 2008 lähettämä kiertokirje säännöistä, joita sovelletaan UCI-yhtiöihin, niiden käyttäessä arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin liittyviä tekniikoita ja välineitä. Asiakirja on luettavissa CSSF:n Internet-sivuilla (www.cssf.lu). Laki: Luxemburgissa 20. joulukuuta 2002 annettu laki yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä. Lailla saatettiin osaksi Luxemburgin lainsäädäntöä 21. tammikuuta 2002 annetut direktiivit 2001/107/EY ja 2001/108/EY. Laskentavaluutta: valuutta, jossa alarahaston tai osakeluokan omaisuuden nettoarvot lasketaan. Samassa alarahastossa tai osakeluokassa voi olla useampia laskentavaluuttoja. 10. elokuuta 1915 annettu laki: Luxemburgissa 10. elokuuta 1915 annettu laki kauppayhtiöistä, ja sen muutokset. Market Timing: OECD: OTC: Perusvaluutta: arbitraasitekniikka, jossa sijoittaja merkitsee ja lunastaa tai vaihtaa systemaattisesti saman yhteissijoitusyrityksen osuuksia tai osakkeita lyhyellä aikavälillä, ja käyttää näin hyväksi aikaeroja sekä yhtiön omaisuuden nettoarvon laskentajärjestelmän aukkoja ja puutteita. Yhtiö ei hyväksy kyseistä tekniikkaa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö Over The Counter, sopimusmarkkinat laskennallinen valuutta, jossa osakeluokan varallisuus on ilmoitettu silloin, jos se on eri kuin ilmoitusvaluutta. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

6 Riskiprofiili: Riskit mitataan keskihajonnalla (keskimääräinen hajonta), joka lasketaan vuosittain euroissa ilmoitetuista kuukausituotoista, huomioiden viisi viimeisintä vuotta. Uusien alarahastojen kohdalla käytetään sijoitusten vertailuindeksin (benchmark) riskiluokkaa. Riskiluokkia on seitsemän. Luokassa 0 riski on alhaisin ja luokassa 6 korkein. Luokat on määritelty seuraavasti: - luokka 0: keskihajonta on 0 2,5 % - luokka 1: keskihajonta on 2,5 5 % - luokka 2: keskihajonta on 5 10 % - luokka 3: keskihajonta on % - luokka 4: keskihajonta on % - luokka 5: keskihajonta on % - luokka 6: keskihajonta on yli 30 % Riskiluokka voi muuttua ajan myötä ja sitä saatetaan ajan tasalle varsinaisen rahastoesitteen uudelleenjulkaisun yhteydessä. Suorituskykypalkkio: komissiopalkkio, joka vastaa alarahaston vuosisuorituskyvyn (tilikauden) ja vertailuindeksin positiivista erotusta. Komissiopalkkio maksetaan omaisuuden nettoarvon laskemisen yhteydessä, joka lasketaan high water mark with hurdle rate -tekniikan avulla. Suorituskykypalkkio palautuu hallinnoijalle. TER: Total Expense Ratio TRS: Total Return Swap UCI: Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö tai yhteissijoitusyritys UCITS: arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö Valuutat: DKK : kruunu, Tanskan rahayksikkö. EUR: euro, tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden rahayksikkö. GBP: punta, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Pohjois-Irlannin rahayksikkö. NOK: kruunu, Norjan rahayksikkö. SEK: kruunu, Ruotsin rahayksikkö. USD: dollari, Amerikan Yhdysvaltain rahayksikkö. VaR: Value at Risk, erityinen alarahaston riskien arviointimenetelmä (ks. liite 3) VNI: omaisuuden nettoarvo Yhteisösijoittaja: sijoittaja, kuten se on määritelty CSSF :n 27.joulukuuta 1999 lähettämässä asiakirjassa, jota voi pyytää yhtiön pääkonttorista. Yhtiö: ALFRED BERG Ylimääräiset kustannukset: muut kuin tässä sanastossa mainitut hallinnoinnista, suorituskyvystä, jälleenmyynnistä ja muusta maksettavat kulut. Näitä kustannuksia ovat muun muassa oikeudenkäyntikulut, verot tai muut alarahastolle asetetut maksut, joita ei pidetä tavanomaisina maksuina. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

7 ALFRED BERG VARSINAISEN RAHASTOESITTEEN KIRJA I YLEISET MÄÄRÄYKSET ALFRED BERG on Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto, joka on perustettu 31. maaliskuuta 2009 rajoittamattomaksi ajaksi, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yhtiöistä 20. joulukuuta 2002 annetun lain I osan määräysten mukaisesti. Yhtiö on direktiivin 85/611 alainen. Yhtiö pääoma ilmoitetaan euroissa (EUR), ja se vastaa aina eri alarahastojen nettovarallisuuden yhteissummaa. Pääoma on jaettu osakkeisiin, joiden nimellisarvoa ei ole määritelty. Täysin maksettujen osakkeiden ominaisuudet esitellään myöhemmin kappaleessa Osakkeet. Yhtiöllä on täysi oikeus muuttaa pääomaa ilman ilmoitusta ja rekisteröintiä, jotka ovat pakollisia osakeyhtiöiden pääomaa nostattaessa tai laskettaessa. Pääoman vähimmäismäärä on määritelty laissa. Yhtiö on rekisteröity Luxemburgin kaupparekisteriin numerolla B Yhtiö on niin sanottu sateenvarjorahasto (umbrella fund), mikä tarkoittaa sitä, että se muodostuu useammasta alarahastosta, joilla kullakin on omat varansa, oikeutensa ja erityisvelvoitteensa sekä oma sijoituspolitiikkansa, joka on erityisten sijoitusrajoitusten alainen. Yhtiö on yksi itsenäinen oikeushenkilö. Lain 133 artiklan 5 kohdan mukaisesti: osakkeenomistajien ja velkojien oikeudet, jotka liittyvät alarahastoon tai ovat syntyneet sen perustamisen, toiminnan tai lakkauttamisen yhteydessä, rajoittuvat kyseisen alarahaston varoihin alarahaston varat vastaavat ainoastaan kyseisessä alarahastossa tai velkojien alarahastoissa mukana olevien osakkeenomistajien oikeuksia, jos velka on syntynyt alarahaston perustamisen, toiminnan tai lakkauttamisen yhteydessä osakkeenomistajien välisissä suhteissa jokainen alarahasto katsotaan erilliseksi yksiköksi Hallintoneuvosto voi milloin tahansa perustaa uusia alarahastoja, joiden sijoituspolitiikka ja tarjousmenettelyt esitellään päivitetyssä varsinaisessa rahastoesitteessä. Osakkeenomistajille voidaan ilmoittaa uudesta alarahastosta myös lehdistössä, jos jossain määräyksessä näin edellytetään tai jos hallintoneuvosto katsoo sen aiheelliseksi. Hallintoneuvosto voi samoin myös lakkauttaa tiettyjä alarahastoja liitteen 7 määräysten mukaisesti. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

8 HALLINTO JA JOHTO Yhtiötä johtaa ja edustaa hallintoneuvosto, joka vastaa osakkeenomistajien yhtiökokoukselle. Yhtiö käyttää monenlaisia hallinnointi-, tilintarkastus- ja varainhoitopalveluja. Kyseisiin tehtäviin liittyvät roolit ja vastuut selvitetään seuraavassa. Hallintoneuvoston kokoonpano sekä kyseisten palveluntarjoajien nimet, osoitteet ja yksityiskohtaiset tiedot on esitetty edellä kappaleessa Yleisiä tietoja. Hallintayhtiö, salkunhoitajat, tallentaja, hallintoasiamies, jälleenmyyjät ja muut palveluntarjoajat sekä niiden tytäryhtiöt, hallintoneuvoston jäsenet, johtajat ja osakkeenomistajat osallistuvat tai voivat osallistua muuhun rahoitus-, sijoitus- ja ammattitoimintaan, joka saattaa aiheuttaa eturistiriitoja yhtiön hallinnon ja johdon kanssa. Tällaista toimintaa on muun muassa muiden rahastojen hallinnointi, osakkeiden ostaminen ja myyminen, välityspalvelut, osakkeiden talletus- ja hoitopalvelut sekä toimiminen muiden rahastojen tai yhtiöiden, mukaan lukien yhtiöt, joihin alarahasto saattaa sijoittaa, hallintoneuvoston jäsenenä, johtajana, neuvonantajana tai edustajana. Jokainen osapuoli vastaa siitä, ettei kyseinen toiminta vaikuta omien velvoitteiden harjoittamiseen. Mikäli eturistiriita syntyy, hallintoneuvoston jäsenet ja muut osapuolet ovat velvollisia selvittämään tilanteen oikeudenmukaisesti kohtuullisessa ajassa ja yhtiön osakkeenomistajien etujen mukaisesti. Hallintoneuvosto Hallintoneuvostolla on ylin vastuu yhtiön hallinnoinnista. Se vastaa siis myös yhtiön sijoituspolitiikasta. Hallintayhtiö FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. on osakeyhtiö, joka on perustettu Luxemburgissa 25. maaliskuuta Viimeisin yhtiöjärjestys on julkaistu Mémorialissa 12. toukokuuta Sen täysin maksettu osakepääoma on EUR ,29. Hallintoneuvoston kokoonpano on: Puheenjohtaja Pieter CROOCKEWIT, Head of Europe, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Bryssel Jäsenet Marnix ARICKX, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM, Bryssel William DE VIJLDER, Chief Investment Officer, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Bryssel Carlo FRIOB, Director Private Banking, BGL BNP Paribas, Luxemburg Jean-François FORTEMPS, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Laurent NICOLAÏ de GORHEZ, Head of Network Management, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Benoit QUISQUATER, Head of DP Sales, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Marc RAYNAUD, Membre du Comité de Direction de BNP Paribas Asset Management, Responsable de la Distribution Externe des Fonds, 5, avenue Kléber, Paris, France Bernard WESTER, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Guy de FROMENT, Chief Executive Officer, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Bryssel Varsinaisen rahastoesitteen julkaisupäivänä FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. toimii yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yhtiöistä annetun lain 13 kappaleen mukaisesti seuraavien yhtiöiden hallintayhtiönä: ABN AMRO Multi-Manager Funds, ALFRED BERG, ECLIPP L, FORTIS COMFORT, FORTIS FLEXI II, FORTIS FLEXI IV, FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS, FORTIS L FIX, FORTIS L FoF, FORTIS L FUND, FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FoF, FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, FORTIS Plan, FORTIS QUAM FUND, FORTIS SOLUTIONS, PRIMERA FUND ja STRATEGY FUND. Hallintayhtiön ominaisuudessa FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. hoitaa yhtiön puolesta sen hallinnoinnin, rahastojen hoidon ja myynnin. Hallintayhtiöllä on oikeus omalla vastuullaan ja omin kustannuksin valtuuttaa haluamansa kolmannet osapuolet hoitamaan kaikki kyseiset toiminnot tai osan niistä. Se on käyttänyt oikeuttaan ja valtuuttanut: Yhtiön FASTNET LUXEMBOURG S.A. hoitamaan nettoarvojen laskennan, arvopaperien siirron ja rekisterin ylläpidon. kappaleessa Yleisiä tietoja luetellut varainhoitajat hoitamaan yhtiön varainhoidon sekä sijoituspolitiikan ja -rajoitusten noudattamisen. Luettelo hallinnoinnista vastaavista salkunhoitajista ja hoidetuista osakesalkuista löytyy yhtiön puolivuotiskertomusten ja vuosikertomusten liitteenä. Sijoittajat voivat halutessaan saada päivitetyn luettelon varainhoitajista ja heidän hoitamistaan osakesalkuista. Hallintayhtiö ja rahastonhoitajat vakuuttavat pyrkivänsä saamaan parhaimmat mahdolliset ehdot suorittaessaan arvopaperitransaktioita, kaupanvälittäjiä valitessaan ja vastakaupoista neuvotellessaan. Kaikkien transaktioiden kohdalla on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät, kuten markkinoiden koko, arvopaperikurssit sekä rahoitustilanne ja vastapuolen toimintakyky. Salkunhoitaja voi valita FORTIS-konsernin sisältä sellaiset vastapuolet, jotka näyttävät tarjoavan parhaat mahdolliset ehdot. Hallintayhtiö voi toisaalta pyytää jälleenmyyjiä tai valtuutettuja avustamaan yhtiön osakkeiden jakelussa niissä maissa, joissa niitä myydään. Hallintayhtiö tekee jälleenmyynti- ja valtuutussopimuksen eri jälleenmyyjien ja valtuutettujen kanssa. Jälleenmyynti- ja valtuutussopimuksen mukaisesti valtuutettu rekisteröidään osakkeenomistajarekisteriin lopullisten osakkeenomistajien kotipaikassa. Osakkeenomistaja, joka on sijoittanut yhtiöön valtuutetun välityksellä, voi milloin tahansa siirtää valtuutetun välityksellä merkityt osakkeet omiin nimiinsä. Tätä oikeuttaan käyttävä osakkeenomistaja rekisteröidään omalla nimellään osakkeenomistajarekisteriin heti, kun valtuutettu toimittaa rekisteriin siirtopyynnön. Sijoittajat voivat merkitä osuuksia suoraan yhtiössä ilman jälleenmyyjän tai valtuutetun välitystä. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

9 Tallentajapankki Yhtiön varojen talletus ja valvonta on uskottu tallentajapankille, jonka sitoumukset ja velvoitteet on määritelty Luxemburgin laissa. Voimassa olevien pankkikäytäntöjen ja määräysten mukaisesti se voi omalla vastuullaan uskoa muille luottolaitoksille tai rahoitusvälittäjille kaikki sen hoitoon annetut varat tai osan niistä. Tallentajapankin on lisäksi varmistettava, (a) että yhtiön osakkeiden myynti, liikkeeseenlasku, lunastus, vaihto ja peruuttaminen tapahtuu lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti (b) että yhtiön varojen liikuttamiseen liittyvissä toimenpiteissä vastine toimitetaan sille kohtuullisessa ajassa ja (c) että yhtiön tulot tiliöidään yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Tilintarkastaja Tilintarkastaja tarkastaa vuosittain yhtiön kirjanpidon ja toiminnot. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

10 SIJOITUSPOLITIIKKA, TAVOITTEET, RAJOITUKSET JA TEKNIIKAT Yhtiön yleisenä tavoitteena on taata sijoittajien sijoittamalle pääomalle mahdollisimman suuri tuotto, hajauttamalla sijoittajien riski mahdollisimman laajalle. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö sijoittaa varansa pääasiassa arvopapereihin, rahamarkkinainstrumentteihin, yhteissijoitusyritysten osuuksiin, luottolaitosten talletuksiin ja monenlaisiin johdannaisinstrumentteihin kaikissa valuutoissa ja eri maissa. Hallintoneuvosto määrittelee yhtiön sijoituspolitiikan poliittisten, taloudellisten, rahoituksellisten ja rahataloudellisten suhdanteiden mukaan. Sijoituspolitiikka vaihtelee eri alarahastoissa siinä määrin kuin se on mahdollista alarahaston ominaisuuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Alarahastojen ominaisuudet ja tavoitteet on esitelty kirjassa II. Kiinteä osa sijoituspolitiikkaa on riskien eriyttämis- ja hajauttamisperiaate. Periaatteen noudattamiseksi yhtiö noudattaa yhden tai useamman alarahaston erityisominaisuuksia loukkaamatta sijoitusrajoituksia, jotka on esitetty liitteessä 1. Lisäksi sijoittajia muistutetaan sijoitusriskeistä, jotka on lueteltu liitteessä 3. Hallintoneuvoston omaksuman yrityspolitiikan mukaisesti asiasta voidaan äänestää niiden yhtiöiden yhtiökokouksissa, joihin alarahastot ovat sijoittaneet. Hallintoneuvoston äänestyspolitiikkaa ohjaaviin periaatteisiin kuuluvat muun muassa avoimuus ja vastuullisuus osakkeenomistajia kohtaan kaikissa sijoituksissa sekä toimintojen johtaminen tavalla, jolla taataan osakkeiden pitkän aikavälin kasvu ja tuotto. Hallintoneuvosto toteuttaa äänestyspolitiikkaa hyvässä uskossa alarahastojen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Lisätietoja on saatavilla sivustoilla ja Yhtiöllä on oikeus käyttää apunaan arvopapereita koskevia tekniikoita ja instrumentteja sekä rahamarkkinainstrumentteja liitteessä 2 määritellyissä olosuhteissa ja mainituin rajoituksin, mikäli käytön tarkoituksena on edistää salkun tehokasta hoitoa. Mikäli kyse on johdannaisinstrumenteista, kyseisten olosuhteiden ja rajoitusten on oltava lain määräysten mukaisia. Kyseiset operaatiot eivät saa missään nimessä johtaa siihen, että yhtiö tai alarahastot poikkeavat varsinaisessa rahastoesitteessä esitellyistä sijoitustavoitteista. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

11 OSAKKEET OSAKEMUODOT, -LUOKAT JA ALALUOKAT Hallintoneuvostolla on oikeus luoda alarahastojen alaisuuteen seuraavanlaisia osakeluokkia tai alaluokkia: Classic Osakkeita tarjotaan luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille. Osakkeet ovat joko kasvuosakkeita (Classic-Capitalisation) tai tuotto-osakkeita (Classic-Distribution). Ellei kirjassa II toisin mainita, osakkeet voivat olla sijoittajan valinnan mukaisesti rekisteröityjä tai täysin maksettuja ei-toimitettuja osakkeita. Laskentavaluuttoina käytetään alarahaston perusvaluuttoja, DKK, NOK, SEK ja USD. BE Yksinomainen luokka, joka on rekisteröity ja julkisessa kaupankäynnissä Belgiassa Vain kasvuosakkeita. Ellei kirjassa II toisin mainita, osakkeet voivat olla sijoittajan valinnan mukaisesti rekisteröityjä tai täysin maksettuja ei-toimitettuja osakkeita. Tähän luokkaan sovelletaan Belgiassa UCI-yhtiöistä perittävää vuosittaista veroa, joka on 0,08 % Belgiassa julkisesti myydyn osakeluokan nettosummasta sen CBFA-rekisteröintipäivämäärästä alkaen, Laskentavaluutta on alarahaston perusvaluutta. UK Osakkeet on varattu ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan sijoittajille. Osakkeet voivat olla sijoittajan valinnan mukaan joko rekisteröityjä tai täysin maksettuja ei-toimitettuja tuotto-osakkeita. Osakeluokka eroaa Classic-Distribution -luokasta voitonjakopolitiikkansa suhteen, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan ulkomaisia rahastoja koskevan verolainsäädännön voittoja jakavia rahastoja koskevien säädösten mukainen. Luokan perusvaluutta on GBP. Laskentavaluuttana käytetään GBP:tä alarahaston perusvaluutan ollessa EUR tai USD. I Osakkeet on varattu yhteisösijoittajille. Osakeluokka eroaa Classic-Capitalisation -luokasta, koska sen maksukomissiorakenne on erilainen ja siihen sovelletaan alennettua merkintäveroa. Osakeluokan ehdot on esitetty kirjassa II jokaisen alarahaston kohdalla. Osakkeet ovat rekisteröityjä ja ainoastaan pääomittamiseen tarkoitettuja. Jos tulee ilmi, että osakeluokan osakkeita on sellaisten henkilöiden omistuksessa, joille ne eivät ole tarkoitettuja, hallintoneuvosto vaihtaa kuluitta kyseiset osakkeet Classic -luokan osakkeiksi. Laskentavaluuttana käytetään alarahaston perusvaluuttaa DKK, GBP, NOK, SEK tai USD. P Osakkeita tarjotaan luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille. Yksinomaan kasvuosakkeita, ja sijoittajan valinnan mukaan rekisteröityjä tai täysin maksettuja ei-toimitettuja osakkeita. Osakeluokka eroaa Classic-Capitalisation -luokasta erilaisen komissiopalkkiorakenteensa vuoksi: Liikkeeseenlaskupalkkio on enintään 2 prosenttia, lunastuspalkkio on enintään 1 prosenttia, hallinnointipalkkion lisäksi peritään jälleenmyyntipalkkio. Laskentavaluuttana käytetään alarahaston perusvaluuttaa DKK; NOK, SEK tai USD. Hallintoneuvostolla on lisäksi mahdollisuus lisätä alarahastoon tai osakeluokkaan uusia laskentavaluuttoja. Jos se käyttää tätä mahdollisuutta, muutokset päivitetään kyseisten alarahastojen esitteisiin. Ennen osuuksien merkintää sijoittajaa kehotetaan tarkistamaan kirjasta II, mitä osakeluokkia ja alaluokkia jokaisessa alarahastossa on tarjolla. Jos tulee ilmi, että osakeluokan tai alaluokan osakkeita on sellaisten henkilöiden omistuksessa, joille ne eivät ole tarkoitettuja, hallintoneuvosto vaihtaa kuluitta kyseiset osakkeet Classic-osakeluokaksi. Osakkeenomistajarekisteriä pitää Luxemburgissa rekisterin ylläpidosta vastaava asiamies, joka on mainittu edellä kappaleessa Yleisiä tietoja. Ellei toisin ole määrätty, rekisteriin omasta pyynnöstä kirjatut osakkeenomistajat eivät saa mitään hallinta-asiakirjaa osakkeistaan. Sen sijaan he saavat vahvistuksen siitä, että heidät on kirjattu rekisteriin. Osakkeiden on oltava täysin maksettuja, ja ne lasketaan liikkeeseen ilman mainintaa niiden arvosta. Ellei muuta ole mainittu, liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärää ei ole rajattu. Osakkeisiin liittyvät oikeudet on määritelty 10. elokuuta 1915 annetussa laissa ellei laissa ole säädetty poikkeuksista. Osuuksia voidaan laskea liikkeeseen aina osakkeen tuhannesosaan saakka. Kaikki yhtiön täydet osakkeet sisältävät samanarvoisen äänioikeuden riippumatta niiden arvosta. Jokaisen alarahaston, osakeluokan tai alaluokan osakkeet sisältävät samanarvoisen oikeuden kyseisen alarahaston, osakeluokan tai alaluokan lakkauttamistuottoon. OSINGOT Pääomitusosakkeiden tuotto sijoitetaan uudelleen. Alarahaston jälleenmyyntiin tarkoitettujen osakkeiden omistajien yhtiökokous ilmaisee vuosittain mielipiteensä hallintoneuvoston osingonmaksuehdotuksista. Osinko lasketaan asianmukaisten lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen asettamien rajojen mukaisesti. Hallintoneuvosto voi sopivaksi katsomanaan hetkenä päättää ennakko-osingonjaosta. Hallintoneuvosto määrittelee maksettavaksi päätetyn osingon ja ennakko-osingon maksutavat. Yhtiö maksaa osingot ja ennakko-osingot, myös vanhentuneet, päivänä, jona maksua pyydetään. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

12 OSAKKEIDEN MERKINTÄ, VAIHTO JA LUNASTUS Alkuhuomautukset Osakkeet merkitään, vaihdetaan ja lunastetaan tuntemattoman omaisuuden nettoarvon perusteella. Osakkeet voivat perustua lukumäärään tai summaan. Hallintoneuvosto pidättää itselleen oikeuden: (a) hylätä mistä tahansa syystä kokonaan tai osittain osakkeiden merkintä- ja vaihtotoimeksiannon; (b) lunastaa milloin tahansa sellaisten henkilöiden omistuksessa olevat osakkeet, jotka eivät ole valtuutettuja ostamaan tai omistamaan yhtiön osakkeita; (c) evätä merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiannot, jotka tulevat sijoittajilta, joiden hallintoneuvosto epäilee käyttävän Market Timing - ja Active Trading -menettelyjä, ja ryhtyä mahdollisesti tarvittaviin toimiin yhtiön muiden sijoittajien suojaamiseksi. Hallintoneuvostolla on oikeus määritellä jokaisen alarahaston pienimmät mahdolliset merkintä-, vaihto-, lunastus- ja omistussummat. Jos osakkeiden lunastuksen tai vaihdon myötä osakkeenomistajan omistamien yhden alarahaston alaisten osakkeiden summa on pienempi kuin vähimmäisomistussumma, hallintoneuvosto voi yksipuolisesti päättää palauttaa osakkeita osakkeenomistajalle. Lisäksi hallintoneuvostolla on liitteessä 5 määritellyissä tapauksissa oikeus väliaikaisesti keskeyttää koko alarahaston, osakeluokan tai alaluokan osakkeiden liikkeeseenlaskut, vaihdot ja lunastukset sekä niiden omaisuuden nettoarvon laskennan. Rahanpesun ehkäisemiseksi merkintätodistuksen liitteenä on oltava luonnollisten henkilöiden kohdalla merkitsijän henkilöllisyystodistus tai passi, jonka on oikeaksi todistanut toimivaltainen viranomainen (esim. suurlähetystö, konsulaatti, notaari, poliisikomisario) tai rahoituslaitos, joka on Luxemburgissa voimassa olevien henkilötunnistusta koskevien määräysten sekä yhtiöjärjestyksen mukainen. Oikeushenkilöiden kohdalla liitteenä on oltava kaupparekisteriote. Liite on tarpeen seuraavissa tapauksissa: 1. kun osakkeita merkitään suoraan yhtiössä; 2. kun osakkeita merkitään sellaisessa maassa toimivan rahoitusammattilaisen välityksellä, joka ei ole Luxemburgissa voimassa olevien henkilötunnistussäädösten alainen, joilla pyritään ehkäisemään rahoitusjärjestelmän hyödyntäminen rahanpesutarkoituksiin; 3. kun osakkeita merkitään sellaisen tytäryhtiön tai sivuliikkeen välityksellä, jonka emoyhtiö on Luxemburgissa voimassa olevien henkilötunnistussäädösten alainen, mutta emoyhtiötä ei ole velvoitettu valvomaan, että sen tytäryhtiöt tai sivuliikkeet noudattavat kyseisiä säädöksiä. Yhtiön on lisäksi selvitettävä rahoituksen alkuperä, mikäli rahoitus tulee sellaisilta rahoituslaitoksilta, jotka eivät ole Luxemburgissa voimassa olevien henkilötunnistussäädösten alaisia. Merkinnät voidaan väliaikaisesti keskeyttää, kunnes rahoituksen alkuperä on selvitetty. Luxemburgissa voimassa olevien henkilötunnistussäädösten alaisiksi katsotaan sellaisissa maissa toimivat rahoituslaitokset, jotka ovat sitoutuneet rahanpesunvastaisen toimintaryhmä FATF:n raportin johtopäätöksiin. Henkilötietojen käsittely Merkintätoimeksiannon lähettäessään sijoittaja antaa yhtiölle valtuudet säilyttää ja käyttää kaikkea luottamuksellista tietoa, joka liittyy sijoittajan tilinhoitoon tai sijoittajan ja yhtiön väliseen suhteeseen. Sijoittaja antaa yhtiölle myös valtuudet jakaa kyseistä tietoa yhtiön käyttämien palveluntarjoajien kanssa. On huomattava, että jotkut Euroopan unionin ulkopuolella toimivat palveluntarjoajat saattavat olla löyhemmän henkilösuojalainsäädännön alaisia. Tietoa voidaan käyttää arkistointiin, toimeksiantojen käsittelyyn, osakkeenomistajien kyselyihin vastaamiseen ja yhtiön muista tuotteista ja palveluista tiedottamiseen osakkeenomistajille. Yhtiö ja hallintayhtiö eivät anna osakkeenomistajien luottamuksellisia tietoja eteenpäin, elleivät ne ole siihen erityisen lainsäädännön mukaan velvoitettuja. Merkintä Alarahaston, osakeluokan tai alaluokan avaamisen ( esimerkintäaika ) yhteydessä tapahtuviin merkintöihin liittyvät menettelyt on eritelty kirjassa II. Esimerkintäajan päättyessä osakkeet lasketaan liikkeeseen hintaan, joka vastaa osakekohtaista nettopääomaa. Hintaan lisätään liikkeeseenlaskupalkkio, joka on mainittu kirjassa II. Maksuasiamiehen välityksellä osakkeita merkitsevät sijoittajat voivat lisäksi joutua maksamaan palkkion sen maan maksuasiamiehelle, jossa osakkeet ovat tarjolla. Jotta toimeksianto voidaan panna täytäntöön laskentapäivän hintaan, se on hyväksytettävä yhtiössä viimeistään kirjassa II jokaisen alarahaston erityisehdoissa määriteltyyn päivään ja kellonaikaan mennessä. Kyseiseen ajankohdan jälkeen hyväksytyt toimeksiannot käsitellään annettua laskentapäivää seuraavan laskentapäivän hintaan. Jotta yhtiö voi hyväksyä toimeksiannon, siinä on ilmoitettava kaikki vaaditut tiedot merkittävistä osakkeista sekä merkitsijän henkilöllisyystiedot, kuten edellä on mainittu. Ellei alarahaston kohdalla ole toisin ilmoitettu, osakkeen merkintähinta voidaan maksaa kyseisten osakkeiden laskentavaluutoissa ja kirjassa II mainitussa määräajassa. Hintaan voidaan mahdollisesti lisätä merkintäpalkkio. Osakkeenomistajan hakemuksesta maksu voidaan suorittaa muussa kuin laskentavaluutassa. Valuutanvaihtokulut maksaa osakkeenomistaja, ja ne lisätään merkintähintaan. Yhtiö varaa itselleen oikeuden lykätä merkintätoimeksiantoja siinä tapauksessa, että maksun saapuminen tallentajapankkiin määräajassa on epävarmaa tai että toimeksianto on puutteellinen. Osakkeet luovutetaan merkitsijälle vasta, kun asianmukaisesti täytetty merkintähakemus ja maksu on saapunut, tai hakemuksen liitteenä on todistus siitä, että maksu on peruuttamattomasti suoritettu määräaikaan mennessä. Jos maksu suoritetaan varmentamattomalla shekillä, osakkeet luovutetaan vasta, kun maksu on vahvistettu. Yhtiö ei vastaa toimeksiantojen käsittelyn viivästymisestä, mikäli ne ovat puutteellisia. Hallintoneuvosto voi päättää laskea liikkeeseen osakkeita korvaukseksi arvopaperiosuuksista Luxemburgissa voimassa olevassa lainsäädännössä määritellyin ehdoin. Erityisen tärkeitä ovat ehto, joka velvoittaa toimittamaan kappaleessa Yleisiä tietoja ilmoitetun tilintarkastajan arviointikertomuksen, sekä ehto, jonka mukaan arvopapereiden on oltava yhtiön alarahaston sijoituspolitiikan ja - rajoitusten mukaisia. Sijoituspolitiikka ja -rajoitukset on esitelty kirjassa II. Ellei muuta mainita, kyseisen toiminnon kulut maksaa pyytäjäosapuoli. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

13 Vaihto Kaikki osakkeenomistajat voivat pyytää kaikkien osakkeidensa tai osan niistä vaihtamista jonkun muun alarahaston, osakeluokan tai alaluokan osakkeisiin, ellei se ole alarahaston, osakeluokan tai alaluokan omia määräyksiä vastaan. Uudelleen liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä sekä toimenpiteen kulut lasketaan liitteessä 4 esitetyllä kaavalla. Maksuasiamiehen välityksellä vaihtoa pyytävät osakkeenomistajat voivat lisäksi joutua maksamaan palkkion sen maan maksuasiamiehelle, jossa osakkeet ovat tarjolla. Osakkeiden vaihdot osakeluokkien välillä ovat sallittuja vain seuraavissa tapauksissa: Mihin Mistä Classic BE UK I P Classic Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä BE Ei Kyllä Ei Ei Ei UK Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä I Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä P Ei Ei Ei Ei Kyllä Jotta toimeksianto voidaan panna täytäntöön laskentapäivän hintaan, se on hyväksytettävä yhtiössä viimeistään kirjassa II jokaisen alarahaston erityisehdoissa määriteltyyn päivään ja kellonaikaan mennessä. Kyseiseen ajankohdan jälkeen hyväksytyt toimeksiannot käsitellään annettua laskentapäivää seuraavan laskentapäivän hintaan. Lunastus Osakkeenomistajilla on varsinaisessa rahastoesitteessä esitettyjen poikkeuksien ja rajoitusten puitteissa oikeus milloin tahansa myydä osakkeet takaisin yhtiölle. Yhtiön lunastamat osakkeet mitätöidään, mutta täysin maksettuja osakkeita ei tuhota. Jotta toimeksianto voidaan panna täytäntöön laskentapäivän hintaan, se on hyväksytettävä yhtiössä viimeistään kirjassa II jokaisen alarahaston erityisehdoissa määriteltyyn päivään ja kellonaikaan mennessä. Kyseiseen ajankohdan jälkeen hyväksytyt toimeksiannot käsitellään annettua laskentapäivää seuraavan laskentapäivän hintaan. Jotta yhtiö voi hyväksyä toimeksiannon, siinä on ilmoitettava kaikki vaaditut tiedot kyseisistä osakkeista sekä osakkeenomistajan henkilöllisyystiedot kuten edellä on mainittu. Ellei alarahaston kohdalla ole toisin ilmoitettu, osakkeen lunastushinta maksetaan kyseisten osakkeiden laskentavaluutoissa ja kirjassa II mainitussa määräajassa. Maksettavasta summasta voidaan vähentää lunastuspalkkio. Osakkeenomistajan pyynnöstä maksu voidaan suorittaa muussa kuin lunastettavien osakkeiden laskentavaluutoissa. Osakkeenomistaja maksaa valuutanvaihtokulut, jotka vähennetään lunastushinnasta. Osakkeiden lunastushinta voi olla suurempi tai pienempi kuin merkintä- tai vaihtohetkellä maksettu hinta, mikäli nettoarvo on ajan myötä noussut tai laskenut. Maksuasiamiehen välityksellä vaihtoa pyytävät osakkeenomistajat voivat lisäksi joutua maksamaan palkkion sen maan maksuasiamiehelle, jossa osakkeet ovat tarjolla. Yhtiö varaa itselleen oikeuden lykätä lunastustoimeksiantojen käsittelyn, mikäli hakemus on puutteellinen. Yhtiö ei vastaa toimeksiantojen käsittelyn viivästymisestä, mikäli ne ovat puutteellisia. Hallintoneuvostolla on oikeus maksaa lunastushinta osakkeenomistajille kyseisen alarahaston arvopapereina, ellei siitä aiheudu vahinkoa osakkeenomistajille ja mikäli yhtiön tilintarkastaja on toimittanut arviointikertomuksen. Salkunhoitaja määrittelee siirrettävien varojen luonteen ja tyypin kyseisen alarahaston sijoituspolitiikan ja -rajoitusten mukaisesti. Siirtokulut maksaa pyytäjäosapuoli. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

14 OSAKEKOHTAISEN OMAISUUDEN NETTOARVON LASKEMINEN Hallintoneuvosto vastaa omaisuuden nettoarvon laskemisesta seuraavasti: 1. Ellei kirjan II määräyksissä muuta mainita, jokaisen alarahaston, osakeluokan ja alaluokan osakekohtainen omaisuuden nettoarvo lasketaan jokaisena täytenä Luxemburgin pankkipäivänä, mikäli rahoitusmarkkinat, joissa toimii merkittävä osa (noin 50 prosenttia) alarahaston varoista, ovat olleet avoinna vähintään yhden päivän sen päivän jälkeen, jona omaisuuden nettoarvo on viimeksi laskettu. Nettoarvo lasketaan jokaisen alarahaston kirjassa II mainituissa laskentavaluutoissa. 2. Osakekohtainen omaisuuden nettoarvo lasketaan kyseisen alarahaston, osakeluokan tai alaluokan kokonaisnettovarallisuudesta. Jokaisen alarahaston, osakeluokan tai alaluokan kokonaisnettovarallisuus lasketaan laskemalla yhteen kaikki varat (mukaan lukien oikeudet ja saantioikeudet tai omistetut prosenttiosuudet tietyissä alarahaston, osakeluokan tai alaluokan sisäisissä alasalkuissa, jotka on laajemmin selitetty myöhemmin kohdassa 4), joista on vähennetty niihin liittyvät velat ja sitoumukset kohdan 4 alakohdan 4 mukaisesti. 3. Jokaisen alarahaston, osakeluokan tai alaluokan osakekohtainen omaisuuden nettoarvo lasketaan jakamalla kokonaisnettovarat liikkeessä olevien osakkeiden määrällä. 4. Olipa alarahaston sisään perustettu kuinka monta osakeluokkaa tai alaluokkaa tahansa, kannattaa alarahaston kokonaisnettovarallisuus laskea niin usein kuin laissa, yhtiöjärjestyksessä ja varsinaisessa rahastoesitteessä on määritelty. Jokaisen alarahaston kokonaisnettovarallisuus lasketaan laskemalla yhteen kaikkien alarahaston alaisten osakeluokkien ja alaluokkien kokonaisnettovarat. 5. Ellei se ole yhden tai useamman alarahaston erityissääntöjen vastaista, eri alarahastojen kokonaisnettovarallisuuden laskeminen tapahtuu liitteessä 6 lueteltujen sääntöjen mukaisesti. 6. Swing pricing: Tietyissä markkinaolosuhteissa sekä alarahaston, osakeluokan tai alaluokan sisällä tapahtuvien myynti- ja ostotransaktioiden volyymi ja niiden koko huomioon ottaen hallintoneuvosto voi katsoa osakkeenomistajien edun mukaiseksi laskea osakekohtainen omaisuuden nettoarvo osakkeiden myynti- ja ostokurssin perusteella tai soveltaen siinä arviota osto- ja myyntikurssin välisestä erotuksesta markkinoilla, joilla osakkeet ovat myynnissä. Hallintoneuvosto voi lisätä omaisuuden nettoarvoihin kaikki transaktiokulut ja myyntipalkkiot sillä ehdolla, että niiden osuus ei ylitä yhtä prosenttia alarahaston, osakeluokan tai alaluokan omaisuuden nettoarvosta. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

15 VEROJA JA MAKSUJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET YHTIÖN VEROTUS Varsinaisen rahastoesitteen julkaisuhetkellä Yhtiö ei ole minkään luxemburgilaisen tulo- tai pääomaveron alainen. Yhtiö maksaa vuosittain Luxemburgissa voimassa olevaa merkintäveroa, joka on 0,05 prosenttia nettovarallisuudesta. Vero laskee 0,01 prosenttiin: a) alarahastoissa, joiden ainoana tavoitteena on yhteinen sijoitustoiminta rahamarkkinainstrumentteihin ja luottolaitosten talletuksiin; b) alarahastoissa, joiden ainoana tavoitteena on yhteinen sijoitustoiminta luottolaitosten talletuksiin; c) yhteisösijoittajille varatuissa alarahastoissa, osakeluokissa ja alaluokissa. Merkintäveroa ei sovelleta muissa yhteissijoitusyrityksissä omistettuihin osuuksiin, mikäli osuudet ovat jo muuten merkintäveronalaisia. Merkintävero maksetaan neljännesvuosittain sen alaisesta nettovarallisuudesta. Veron määrä lasketaan jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Kun valvova viranomainen (CBFA) on rekisteröinyt yhtiön, tämä maksaa yhteissijoitusyrityksiltä Belgiassa perittävää vuotuista veroa, joka on 0,08 prosenttia yrityksen Belgiassa julkisesti myymistä nettovaroista. YHTIÖN SIJOITUSTEN VEROTUS Yhtiön sijoitusten joihinkin tuottoihin, kuten osinko- ja korkotuloihin, sekä pääoman arvonnousuun saattaa kohdistua erilaisia veroja tai maksuja niiden alkuperämaissa. Nämä tuotot ja arvonnousut saatetaan katsoa myös lähdeveronalaisiksi. Yhtiö ei tällaisissa tapauksissa välttämättä hyödy kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemistä koskevista kansainvälisistä sopimuksista Luxemburgin suurherttuakunnan ja kyseisten maiden välillä. Koska joissain maissa kyseisiä velvoitteita sovelletaan tiukasti, kyseiset sopimukset hyödyttävät ainoastaan Luxemburgin suurherttuakunnassa verovelvollisia henkilöitä. OSAKKEENOMISTAJIEN VEROTUS a) Luxemburgin suurherttuakunnassa asuvat Varsinaisen rahastoesitteen julkaisuhetkellä lähdeveronalaisia eivät ole saadut osinkotulot ja toteutuneet arvonnousut silloin, kun Luxemburgin suurherttuakunnan asukkaat luopuvat osakkeistaan. Osinkotulot ovat kuitenkin veronalaisia. Osakkeiden luovutushetkellä toteutuneet arvonnousut eivät ole tuloveronalaisia, mikäli osakkeet ovat olleet omistuksessa yli kuusi kuukautta, paitsi niiden Luxemburgissa asuvien osakkeenomistajien kohdalla, jotka omistavat yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista. b) Muualla kuin Luxemburgin suurherttuakunnassa vakituisesti asuvat Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan ja tapauksissa, joihin ei sovelleta direktiivin 2003/48 määräyksiä, jotka on eritelty myöhempänä kohdassa c): - lähdeveronalaisia eivät ole saadut osinkotulot ja toteutuneet arvonnousut silloin, kun muualla vakituisesti asuvat luopuvat osakkeistaan - osakkeiden luovutushetkellä, kun luovuttaja on muualla kuin Luxemburgin suurherttuakunnassa asuva, toteutuneet arvonnousut eivät ole Luxemburgin tuloveronalaisia, paitsi kahdessa seuraavassa tapauksessa: kun osakkeenomistaja, joka omistaa yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista, myy osakkeensa alle kuuden kuukauden sisällä niiden ostamisesta; osakkeenomistaja, joka omistaa yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista, on asunut vakituisesti Luxemburgin suurherttuakunnassa yli 15 vuotta ja hänestä on tullut verovelvollinen muualla alle viisi vuotta ennen osakkeiden luovutusta. Jos suurherttuakunnan ja osakkeenomistajan kotimaan välillä on tehty kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemistä koskeva sopimus, osakkeiden luovutushetkellä toteutuneet arvonnousut ovat yleensä verovapaita Luxemburgissa, koska verottamisoikeus on osakkeenomistajan kotimaalla. c) Muissa Euroopan unionin maissa, mukaan lukien Ranskan merentakaisissa departementeissa, Azoreilla, Madeiralla, Kanariansaarilla, Ahvenanmaan saaristossa ja Gibraltarilla vakituisesti asuvat Suosittelemme kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka saavat yhtiöltä osinkotuloja ja tuottoa luopuessaan yhtiön osakkeista muualla kuin kotimaassa toimivan maksuasiamiehen välityksellä, tutustumaan häneen sovellettavaan lainsäädäntöön ja määräyksiin. Suurin osa direktiivin 2003/48 alaisista maista ilmoittaa tulonsaajan kotimaalle luottotulot, jotka ovat mukana yhtiön jakamassa summassa (jos alarahasto on investoinut yli 15 prosenttia varoistaan direktiivin 2003/48 artiklan 6 mukaisiin luottoihin) tai mukana arvonnousussa, joka on syntynyt osakkeiden luovutus-, palautus- tai lunastushetkellä (jos alarahasto on investoinut yli 40 prosenttia varoistaan direktiivin 2003/48 artiklan 6 mukaisiin luottoihin). Tämän tiedonannon laatimispaikassa Luxemburgin suurherttuakunnassa sekä joissain muissa maissa, kuten Itävallassa, Belgiassa ja Sveitsissä, sovelletaan korkotuloihin sekä muihin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvalle edunsaajalle maksettaviin korkoihin verrattavissa oleviin tuloihin tavallisesti lähdeveroa. Lähdevero on 20 prosenttia 30. kesäkuuta 2011 saakka ja 35 prosenttia 1. heinäkuuta 2011 lähtien. Edunsaajan kotimaa ottaa lähdeveron huomioon verotuksessaan voimassa olevan kansallisen verolainsäädännön mukaan. Edunsaajan voi jättää maksuasiamiehelle hakemuksen, jotta häneen sovellettaisiin tietojen ja verotodistuksen vaihtojärjestelmää lähdeveron maassa. d) Kolmansissa maissa tai kolmansilla alueilla vakituisesti asuvat Yleensä kolmansien maiden ja alueiden asukkaille maksetuista tuloista ei peritä lähdeveroa. Lähdeveroa peritään kuitenkin direktiivin 2003/48 mukaisesti koroista ja korkoihin verrattavissa olevista tuloista, joita maksetaan Alankomaiden Antilleilla, Aruballa, Guernseyllä, Jerseyllä, Mansaarella, Britannian Neitsytsaarilla ja Montserratissa vakituisesti asuville luonnollisille henkilöille. Edellä mainitut määräykset perustuvat tällä hetkellä voimassa olevaan Lakiin ja käytäntöihin, jotka saattavat muuttua. Sijoittajan tulee selvittää sijoituksiinsa liittyvät mahdolliset veroseuraamukset siinä maassa, jonka kansalainen hän on tai jossa hänellä on vakinainen asuinpaikka tai kotipaikka. Sijoittajan on myös syytä tutustua tietyissä maissa, joissa yhtiö toimii julkisena jälleenmyyjänä, voimassa oleviin erityisiin veromääräyksiin. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

16 YHTIÖKOKOUKSET JA TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE OSAKKEENOMISTAJIEN YHTIÖKOKOUKSET Osakkeenomistajien jokavuotinen yhtiökokous pidetään heinäkuun kolmantena perjantaina klo 14.00, ensimmäisen kerran 16. heinäkuuta 2010 yhtiön pääkonttorissa tai jossain muussa kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa Luxemburgissa. Jos kyseinen päivä ei ole Luxemburgissa pankkipäivä, yhtiökokous kokoontuu sitä seuraavana pankkipäivänä. Muut yhtiökokoukset kutsutaan koolle Luxemburgin lainsäädännön ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Osakkeenomistajat on kutsuttava yhtiökokoukseen Luxemburgin lainsäädännössä ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla ja määrättyyn aikaan. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat on määritelty Luxemburgin lainsäädännössä ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Jokainen osake vastaa arvostaan riippumatta yhtä ääntä. Kaikki osakkeet vaikuttavat samalla tavalla yhtiökokouksessa tehtäviin päätöksiin, kun päätökset koskevat yhtiötä kokonaisuutena. Kun päätökset liittyvät alarahaston, osakeluokan tai alaluokan osakkeenomistajien erityisoikeuksia, vain sen alarahaston, osakeluokan tai alaluokan osakkeenomistajat osallistuvat äänestykseen. TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Omaisuuden nettoarvot ja osingot Jokaisen alarahaston, osakeluokan tai alaluokan osakkeiden omaisuuden nettoarvo ja liikkeeseenlasku-, vaihto- ja lunastushinta julkistetaan jokaisena laskentapäivänä yhtiön pääkonttorissa, paikallisilla asiamiehillä sekä hallintoneuvoston päättämässä sanomalehdessä. Osingonmaksuilmoitus julkaistaan d Wortissä ja muussa hallintoneuvoston sopivaksi katsomassa sanomalehdessä niissä maissa, joissa yhtiö toimii julkisena jälleenmyyjänä. Tiedot nettoarvosta ja osingoista ovat saatavilla myös Internetissä seuraavissa osoitteissa: ja Tilikausi Yhtiön tilikausi alkaa 1. huhtikuuta ja päättyy seuraavana vuonna 31. maaliskuuta. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31. maaliskuuta Raportointi Yhtiö julkaisee vuosittain yksityiskohtaisen vuosikertomuksen toiminnastaan ja varainhoidostaan. Kertomus sisältää euromääräisen konsolidoidun taseen ja tuloslaskelman, yksityiskohtaisen selvityksen jokaisen alarahaston varoista sekä tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi jokaisen puolivuotiskauden päätteeksi julkaistaan kertomus, joka sisältää sijoitusten rakenteen, sijoitusten liikkeet kyseisen puolivuotiskauden aikana sekä edellisen kertomuksen jälkeen liikkeessä olevien, liikkeeseen laskettujen ja lunastettujen osakkeiden määrän. Ensimmäinen kausiraportti on välitilinpäätös 30. syyskuuta Konsultoitavat asiakirjat Yhtiöjärjestys, varsinainen rahastoesite ja kertomukset ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä rahoituksesta vastaavissa rahoituslaitoksissa. Yhtiöjärjestyksestä, vuosikertomuksista ja puolivuotiskertomuksista saa pyynnöstä kopion. Lisätietoja yhtiön kehityksestä julkaistaan luxemburgilaisessa d Wort -sanomalehdessä ja muussa hallintoneuvoston sopivaksi katsomassa sanomalehdessä niissä maissa, joissa yhtiö toimii julkisena jälleenmyyjänä. Asiakirjat ja tiedot ovat saatavilla myös Internetissä seuraavissa osoitteissa: ja ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

17 LIITE 1 SIJOITUSRAJOITUKSET 1. Alarahaston sijoitukset koostuvat yksinomaan: a) säännellyillä markkinoilla noteeratuista tai kaupattavista arvopapereista ja rahamarkkinainstrumenteista; b) arvopapereista ja rahamarkkinainstrumenteista, joista käydään kauppaa toisen Euroopan unionin jäsenvaltion markkinoilla, jotka ovat säännellyt, säännöllisesti toimivat, tunnustetut ja yleisölle avoimet; c) arvopapereista ja rahamarkkinainstrumenteista, jotka on noteerattu muun kuin Euroopan unionin jäsenvaltion osakemarkkinoiden pörssilistalla tai joista käydään kauppaa muilla kuin jäsenvaltion markkinoilla, jotka ovat säännellyt, säännöllisesti toimivat, tunnustetut ja yleisölle avoimet; d) uudelleen liikkeeseen lasketuista arvopapereista ja rahamarkkinainstrumenteista sillä ehdolla, että: - liikkeeseenlaskuehdot velvoittavat toimittamaan pääsyhakemuksen osakemarkkinoiden pörssilistalle tai muille säännellyille, säännöllisesti toimiville, tunnustetuille ja yleisölle avoimille markkinoille; - pääsylupa saadaan viimeistään vuoden päästä liikkeeseen laskusta; e) direktiivin 85/611 mukaisten Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muualla toimivien arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden tai muiden yhteissijoitusyritysten osuuksista sillä ehdolla, että: - edellä mainitut muut yhteissijoitusyritykset ovat sellaisen lainsäädännön alaisia, joka asettaa ne CSSF:n sopivaksi katsoman ja yhteisön lainsäädännön mukaisen valvonnan alaisiksi ja että viranomaisten välinen yhteistyö on taattu; - kyseisten yhteissijoitusyritysten osuuksien omistajien suojelun taso vastaa arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksien omistajien suojelun tasoa ja erityisesti, että ilman arvopapereiden ja rahamarkkinainstrumenttien katetta tapahtuvan varojen, luottojen, lainojen ja myyntien jakoa koskevat säännöt vastaavat direktiivin 85/611 vaatimuksia; - kyseisten yhteissijoitusyritysten toiminnasta laaditaan puolivuotis- ja vuosikertomukset, joiden avulla voidaan arvioida yhtiön varoja ja vastuita, tuottoja ja toimintoja kyseisellä ajanjaksolla; - arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten tai muiden yhteissijoitusyritysten varojen ostettu osuus, joka voidaan asianmukaisten asiakirjojen mukaisesti sijoittaa muiden arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten tai muiden yhteissijoitusyritysten osuuksiin, ei ylitä 10 prosenttia; f) luottolaitosten talletuksista, jotka voidaan pyynnöstä maksaa takaisin tai vetää markkinoilta ja joiden maturiteetti on 12 kuukautta tai alle, sillä ehdolla, että luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai jos se sijaitsee kolmannessa maassa, luottolaitos on kuitenkin sellaisten turvallisuussääntöjen alainen, joiden CSSF katsoo vastaavan yhteisön lainsäädännön sääntöjä; g) johdannaisinstrumenteista, mukaan lukien erityismääräysten alaisista korvattavista instrumenteista, joista käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla, kuten on mainittu edellä kohdissa a), b) ja c) tai sopimusmarkkinoilla kaupattavista johdannaisinstrumenteista sillä ehdolla, että: - instrumentit ovat kohdan 1 mukaisia rahoitusindeksin, korkokannan, valuuttakurssin ja niiden valuuttojen suhteen, joissa kyseinen alarahasto voi tehdä sijoituksia, jotka ovat yhtiön yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen sijoitustavoitteidensa mukaisia; - sopimusmarkkinoiden johdannaisinstrumenttitransaktioiden osapuolet ovat CSSF:n turvallisuusvalvonnan alaisia laitoksia ja - sopimusmarkkinoiden johdannaisinstrumentit ovat päivittäin luotettavan ja todistettavan arvioinnin alaisia, ja ne voidaan yhtiön aloitteesta milloin tahansa myydä, realisoida tai päättää niiden oikealla arvolla; h) muista kuin säännellyillä markkinoilla kaupattavista ja lain 1 artiklan mukaisista rahamarkkinainstrumenteista, mikäli niiden liikkeeseenlasku ja liikkeeseenlaskija ovat sijoittajia ja säästöjä suojaavan sääntelyn alaisia ja mikäli instrumentit: - on laskenut liikkeeseen tai vakuuttanut keskushallinto, alueellinen tai paikallinen hallinto, Euroopan unionin jäsenvaltion keskuspankki, Euroopan keskuspankki, Euroopan unioni tai Euroopan investointipankki, kolmas maa, liittovaltion ollessa kyseessä sen muodostavat jäsenet tai julkinen kansainvälinen elin, jossa on jäseninä yksi tai useampi Euroopan unionin jäsenvaltio tai - on laskenut liikkeeseen yhtiö, jonka osakkeista käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla kuten edellä kohdissa a), b) ja c) on mainittu, tai - on laskenut liikkeeseen tai vakuuttanut yhtiö, joka on yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen turvallisuusvalvontakriteerien alainen, tai laitos, joka on sellaisten turvallisuussääntöjen alainen, joiden CSSF katsoo olevan vähintään yhtä tiukkoja kuin yhteisön lainsäädännössä määritellyt säännöt, tai - on laskenut liikkeeseen jokin muu CSSF:n hyväksymä yksikkö, mikäli sijoitukset kyseisiin instrumentteihin ovat sellaisten sijoittajien suojelemiseksi tarkoitettujen sääntöjen alaisia, jotka vastaavat kolmessa edellisessä luetelmakohdassa määriteltyjä sääntöjä, ja että liikkeeseenlaskija on yhtiö, jonka pääoma ja varat ovat vähintään 10 miljoonaa euroa ( euroa) ja joka julkaisee tilinpäätöksensä direktiivin 78/660 mukaisesti; yksikkö kuuluu konserniin, joka muodostuu yhdestä tai useammasta yhtiöstä, joista vähintään yksi on pörssiyhtiö, osallistuu konsernin rahoitukseen ja yksikkö, joka osallistuu arvopaperivälineen rahoittamiseen hyödyntäen pankkirahoitusta. 2. Joka tapauksessa: a) alarahasto voi sijoittaa enintään 10 prosentin kilpailuun muihin kuin kohdassa 1 mainittuihin arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin; b) Yhtiö ja mikään sen alarahasto ei saa omistaa eikä sijoittaa kiinteistöihin. Lisäksi yhtiö saa hankkia irtainta omaisuutta ainoastaan, jos se on suoraan välttämätöntä toiminnan harjoittamiseksi; c) alarahasto ei saa hankkia kultaa, arvometalleja, raaka-aineita eikä niiden hallinta-asiakirjoja. 3. Alarahasto voi satunnaisesti omistaa likviditeettiä. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

18 4. a) Alarahasto ei saa sijoittaa yli 10 prosenttia varoistaan saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinainstrumentteihin. Alarahasto ei saa sijoittaa yli 20 prosenttia varoistaan samaan yksikön talletuksiin. Alarahaston vastapuoliriski sopimusmarkkinoiden johdannaisinstrumentteja koskevissa transaktioissa ei saa olla yli 10 prosenttia sen varoista osapuolen ollessa kohdassa 1f määritelty luottolaitos. Muissa tapauksissa raja on viisi prosenttia. b) Alarahaston omistamien arvopapereiden ja rahamarkkinainstrumenttien kokonaisarvo ei saa ylittää 40 prosenttia varojen arvosta niiden liikkeeseenlaskijoiden kohdalla, joihin alarahasto on sijoittanut yli 5 prosenttia. Tämä rajoitus ei koske turvallisuusvalvonnan alaisten rahoituslaitosten talletuksia eikä sopimusmarkkinoiden johdannaisinstrumentteja koskevia transaktioita kyseisissä laitoksissa. Kappaleessa a) määritellyistä yksittäisistä rajoituksista huolimatta alarahasto ei voi muodostua: - yhden ainoan liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin tehdyistä sijoituksista, - yhteen ainoaan yksikköön tehdyistä talletuksista eikä - riskeistä, jotka aiheutuvat sopimusmarkkinoiden johdannaisinstrumentteja koskevista transaktioista yhdessä ainoassa yksikössä ja jotka ovat yli 20 prosenttia varoista. c) Kappaleen a) ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittu rajoitus nousee 35 prosenttiin, mikäli arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit on laskenut liikkeeseen ja vakuuttanut Euroopan unionin jäsenvaltio, alueellinen tai paikallinen viranomainen, kolmas maa, julkinen kansainvälinen elin, jossa on jäseninä yksi tai useampi Euroopan unionin jäsenvaltio. d) Kappaleen a) ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittu rajoitus nousee 25 prosenttiin joidenkin obligaatioiden kohdalla, kun ne on laskenut liikkeeseen luottolaitos, jonka kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja joka on obligaatioiden omistajien suojaamiseen tarkoitetun julkisten viranomaisten harjoittaman erityisvalvonnan alainen. Kyseisten obligaatioiden liikkeeseen lasketut summat on sijoitettava lainsäädännön mukaisesti varoihin, joilla voidaan koko obligaatioiden voimassaoloajan kattaa obligaatioista syntyneet luotot ja jotka liikkeeseenlaskijan konkurssin yhteydessä käytetään ensisijaisesti takaisinmaksuun ja kertyneiden korkojen maksuun. Jos alarahasto on sijoittanut yli viisi prosenttia varoistaan ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittuihin saman liikkeeseenlaskijan obligaatioihin, kyseisten sijoitusten kokonaisarvo ei saa ylittää 80 prosenttia alarahaston varojen arvosta. e) Kappaleissa c) ja d) mainittuja arvopapereita ja rahamarkkinainstrumentteja ei ole otettu huomioon kappaleessa b) mainitun 40 prosentin rajoituksen soveltamisessa. Kappaleissa a), b), c) ja d) mainittuja rajoituksia ei voida yhdistää. Sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin sekä talletuksiin ja johdannaisinstrumentteihin kyseisessä yksikössä eivät saa kappaleiden a), b), c) ja d) mukaisesti ylittää 35 prosenttia alarahaston varoista. Yhtiöt, jotka ovat yhdistyneet tilinpäätöksen konsolidoimiseksi direktiivin 83/349 puitteissa tai kansainvälisesti tunnustettujen kirjanpäätössääntöjen mukaisesti, katsotaan yhdeksi ainoaksi yksiköksi kohdassa 4 mainittuja rajoja laskettaessa. Sama alarahasto ei saa sijoittaa yli 20 prosenttia varoistaan saman konsernin arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. 5. Ellei se ole kohdassa 8 mainittujen rajojen vastaista, kohdan 4 rajat voidaan nostaa enintään 20 prosenttiin sijoitettaessa saman yksikön liikkeeseen laskemiin osakkeisiin tai obligaatioihin siinä tapauksessa, että alarahaston sijoituspolitiikan tavoitteena on uusia osake- ja obligaatioindeksin rakenne CSSF :n tunnustamaksi seuraavin perustein: - indeksin rakenne on riittävän monipuolinen; - indeksi muodostaa kyseisten markkinoiden vertailukohteen; - se on asianmukaisten julkaisuvaatimusten alainen. Aiemmassa luetelmakohdassa mainittu raja on 35 prosenttia siinä tapauksessa, että se osoittautuu aiheelliseksi poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi, erityisesti säännellyillä markkinoilla, missä tietyt arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit ovat hyvin dominoivia. Sijoitukset kyseiseen rajaan saakka sallitaan vain yhdelle liikkeeseenlaskijalle. 6. Kohdasta 4 poiketen alarahasto voi sijoittaa riskinhajauttamisperiaatteen mukaisesti enintään 100 prosenttia varoistaan arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin, jotka on laskenut liikkeeseen ja vakuuttanut Euroopan unionin jäsenvaltio, alueellinen tai paikallinen viranomainen, muu kuin Euroopan unionin jäsenvaltio tai julkinen kansainvälinen elin, jossa on jäseninä yksi tai useampi Euroopan unionin jäsenvaltio. Varojen on kuuluttava vähintään kuuteen eri liikkeeseenlaskuun, eikä yhden liikkeeseenlaskun osuus saa ylittää 30 prosenttia kokonaissummasta. 7. a) Yksi alarahasto voi ostaa kohdassa 1e mainittujen arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden tai muiden yhteissijoitusyritysten osuuksia sillä ehdolla, ettei samaan yhtiöön sijoiteta yli 20 prosenttia. Rajan soveltamisessa jokaista alarahastoista muodostuvaa yhteissijoitusyhtiötä pidetään lain artiklan 133 puitteissa erillisenä liikkeeseenlaskijana sillä ehdolla, että eri alarahastojen kolmansiin osapuoliin kohdistuvien sitoumusten hajauttaminen on taattu. b) Sijoitukset muiden kuin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osuuksiin eivät saa ylittää 30 prosenttia alarahaston varoista. Jos alarahasto on ostanut osuuksia arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yhtiöistä tai muista yhteissijoitusyhtiöistä, kyseisten yhtiöiden varat eivät ole kohdan 4 rajojen alaisia. c) Yhtiö voi sijoittaa yhteissijoitusyhtiöiden osuuksiin, mikä asettaa sijoittajan kaksinkertaisten kustannusten riskiin (esimerkiksi kyseisen yhteissijoitusyhtiön hallinnointikulut). Alarahasto ei saa sijoittaa arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaan yhtiöön tai yhteissijoitusyhtiöön, jonka hallinnointipalkkio on yli 2,5 prosenttia vuodessa. Jos alarahasto sijoittaa arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden tai yhteissijoitusyhtiöiden osuuksiin, joita hallinnoi suoraan tai valtuutuksella sama hallintayhtiö tai jokin muu yhtiö, jonka kanssa hallintayhtiö on yhdistänyt hallinnointi- ja valvontatoiminnot, tai jos hallintayhtiö omistaa suoraan tai välillisesti merkittäviä osuuksia, alarahasto ei maksa mitään merkintä- tai lunastusmaksua osuuksista kyseisissä yhtiöissä. Alarahastoon suoraan kohdistuva vuosittainen enimmäishallinnointipalkkio on mainittu kirjassa II. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

19 8. a) Yhtiö ei saa ostaa äänioikeudella varustettuja osakkeita, ettei sen vaikutusvalta liikkeeseenlaskijan hallinnossa kasva liian suureksi. b) Lisäksi yhtiö ei voi hankkia yli: - 10 prosenttia saman liikkeeseenlaskijan äänioikeuksista; - 10 prosenttia saman liikkeeseenlaskijan obligaatioista; - 25 prosenttia saman arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön tai yhteissijoitusyhtiön osuuksista; - 10 prosenttia saman liikkeeseenlaskijan rahamarkkinainstrumenteista. Ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa luoteltuja rajoja ei voida välttämättä osakkeiden ostohetkellä noudattaa, jos tuona hetkenä obligaatioiden tai rahamarkkinainstrumenttien bruttosummaa tai liikkeeseen laskettujen osakkeiden nettosummaa ei voida laskea. c) Kappaleita a) ja b) ei sovelleta seuraavissa tapauksissa: - arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit on laskenut liikkeeseen ja vakuuttanut Euroopan unionin jäsenvaltio tai sen alueellinen tai paikallinen viranomainen; - arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit on laskenut liikkeeseen ja vakuuttanut muu kuin Euroopan unionin jäsenvaltio; - arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit on laskenut liikkeeseen julkinen kansainvälinen elin, jossa on jäseninä yksi tai useampi Euroopan unionin jäsenvaltio; - osakkeet, joita yhtiö omistaa kolmannessa maassa toimivasta yhtiöstä, joka sijoittaa pääasiassa omassa maassaan liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti, muodostavat yhtiön ainoan mahdollisuuden sijoittaa kyseisessä maassa liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin. Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta kuin sillä ehdolla, että kolmannessa maassa toimiva yhtiö noudattaa sijoituspolitiikassaan kohdissa 4, 7 ja 8a ja b mainittuja rajoja. Jos kohtien 4 ja 7 rajat ylittyvät, sovelletaan kohtaa 9 soveltuvin osin. 9. Alarahastojen ei tarvitse välttämättä noudattaa kyseisessä liitteessä asetettuja rajoja siinä tapauksessa, että merkitään arvopapereita ja rahamarkkinainstrumentteja rahamarkkinoilla, joissa ovat mukana kyseiset varat. Riskien hajauttamisperiaatetta noudattaen uudelleen hyväksytyt alarahastot voivat poiketa kohdista 4, 5, 6 ja 7 niiden hyväksynnästä lähtien kuuden kuukauden ajan. Jos ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittu ylitys tapahtuu alarahastosta riippumatta tai merkintäoikeuksien käytön myötä, alarahaston on pyrittävä myynnin avulla ensisijaisesti korjaamaan tilanne ottaen huomioon osakkeenomistajien etu. 10. Alarahasto voi ostaa valuuttoja hyödyntäen apuremburssia. Alarahasto voi ottaa lainaa: a) kilpailuun 10 prosenttia varoistaan, kun kyse on väliaikaisista lainoista b) kilpailuun 10 prosenttia varoistaan, jos kyse ovat lainoista, joilla aiotaan hankkia toimintojen kannalta välttämätöntä irtainta omaisuutta. Tässä tapauksessa kyseiset lainat yhdessä luetelmakohdassa a) mainittujen lainojen kanssa eivät voi missään nimessä ylittää yhteensä 15 prosenttia varoista. 11. Ellei se ole kohtien 1, 2, 3 ja liitteen 2 soveltamisen vastaista, alarahasto ei voi myöntää lainoja tai toimia kolmansien osapuolten takaajana. Edellinen luetelmakohta ei estä alarahastoa ostamasta ei täysin maksettuja arvopapereita, rahamarkkinainstrumentteja tai muita kohdissa 1e, g ja h mainittuja rahoitusinstrumentteja. 12. Alarahasto ei voi myydä avokaupalla arvopapereita, rahamarkkinainstrumentteja tai muita kohdissa 1e, g ja h mainittuja rahoitusinstrumentteja. Hallintoneuvosto pidättää itselleen oikeuden esitellä milloin tahansa uusia sijoitusrajoituksia, jos ne ovat välttämättömiä sellaisissa maissa voimassa olevien lakien ja sääntöjen noudattamiseksi, joissa yhtiön osakkeita voitaisiin tarjota ja myydä. Jos taas yhtiöön sovellettavat voimassa olevat säännöt sallivat, hallintoneuvosto pidättää itselleen oikeuden poiketa yhden tai useamman alarahaston kohdalla yhdestä tai useammasta yllä mainituista sijoitusrajoituksesta. Poikkeukset esitetään kirjassa II jokaisen alarahaston sijoituspolitiikan kohdalla. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

20 LIITE 2 RAHOITUSTEKNIIKAT JA -INSTRUMENTIT Mikäli se ei ole yhtä tai useampaa alarahastoa koskevien vaatimusten vastaista, yhtiöllä on oikeus jokaisen alarahaston alla esitettyjen menettelyjen mukaisesti käyttää johdannaisinstrumentteja varsinaisen rahastoesitteen liitteen 1 kohdan 1g puitteissa. Jokainen alarahasto valvoo, ettei johdannaisinstrumentteihin liittyvä yleinen riski ylitä salkun kokonaisnettoarvoa. Riskit lasketaan ottaen huomioon kyseisten osakkeiden senhetkinen arvo, vastapuoliriski, markkinoiden kehitysennuste ja positioiden realisoimiseen käytössä oleva aika. Jokainen alarahasto voi sijoituspolitiikkansa ja varsinaisen rahastoesitteen liitteen 1 kohdan 1 puitteissa sijoittaa johdannaisinstrumentteihin, mikäli kyseisiin osakkeisiin kohdistuvat riskit eivät ylitä esitteen liitteen 1 kohdassa 4 määriteltyjä sijoitusrajoja. Jos alarahasto sijoittaa indeksiin perustuviin johdannaisinstrumentteihin, sijoitukset eivät välttämättä ole esitteen liitteen 1 kohdan 4 rajoitusten alaisia. Jos arvopaperit tai rahamarkkinainstrumentit sisältävät johdannaisinstrumentin, tämän on otettava huomioon määräysten soveltamisessa. 1. Yleistä Yhtiö voi turvautua johdannaisinstrumentteihin, jotka voivat olla arvopapereita tai rahamarkkinainstrumentteja ja joiden tarkoituksena on suojaus (hedging) tai kaupankäynti (trading, sijoitukset). Erityisalarahastot käyttävät laajalti johdannaisinstrumentteja ja/tai turvautuvat monitahoisempiin strategioihin tai instrumentteihin, joiden tarkoituksena on salkun riskien (hedging) tai sijoitusten (trading) kattaminen. Muilla kuin erityisalarahastoilla on vähemmän positioita johdannaisinstrumentteihin, ja ne ovat vähemmän monitahoisia, tai ne turvautuvat johdannaisinstrumentteihin, joiden tarkoituksena on ainoastaan salkun riskien (hedging) kattaminen. Nykyisistä alarahastoista vain Global Alpha Plus on erityisalarahasto. Jos kyseisiin toimiin sisältyy turvautuminen johdannaisinstrumentteihin, ehtojen ja rajojen on vastattava varsinaisen rahastoesitteen liitteen 1 määräyksiä. Jos alarahasto turvautuu johdannaisinstrumentteihin kaupankäyntitarkoituksessa (trading), se voi käyttää niitä vain sijoituspolitiikkansa rajoitusten puitteissa. Jokainen alarahasto valvoo, ettei johdannaisinstrumentteihin liittyvä yleinen riski ylitä salkun kokonaisnettoarvoa. Riskit lasketaan ottaen huomioon kyseisten osakkeiden senhetkinen arvo, vastapuoliriski, markkinoiden kehitysennuste ja positioiden realisoimiseen käytössä oleva aika Alarahaston riskiprofiiliin soveltuvat riskienarviointijärjestelmät Yhtiö hyödyntää riskienhallintaprosessia, jonka avulla se valvoo ja mittaa kaiken aikaa positioihin liittyviä riskejä ja niiden vaikutusta salkun yleiseen riskiprofiiliin. Alarahastojen on käytettävä niiden riskiprofiiliin soveltuvaa riskienarviointijärjestelmää, jotta arviointi kattaa tarkasti kaikki alarahastoon kohdistuvat riskit Johdannaisinstrumentteihin liittyvän yleisen riskin rajoittaminen Jokainen alarahasto valvoo, ettei johdannaisinstrumentteihin liittyvä yleinen riski ylitä salkun kokonaisnettoarvoa. Tämä tarkoittaa sitä, että johdannaisinstrumenttien käyttöön liittyvä yleinen riski ei saa ylittää 100 prosenttia alarahaston nettovarallisuudesta ja että alarahastoon liittyvä yleinen riski ei saa pysyvästi ylittää 200 prosenttia nettovarallisuudesta. Näin sen jälkeen, kun vastapuoliriskin ja nettoutukseen (netting) liittyvän riskin arvioinnissa on otettu huomioon vakuudet Mahdollisen väliaikaiseen lainanottoon turvautumisen rajoittaminen Alarahastoon kohdistuva yleinen riski ei saa väliaikaisen lainanoton vuoksi nousta yli 10 prosenttia, eikä yleinen riski saa koskaan ylittää 210 prosenttia omaisuuden nettoarvosta Kokonaismarkkinariskin laskeminen Markkinariskin laskeminen Sekä muut kuin erityisalarahastot että erityisalarahastot: markkinariski lasketaan VaR-menetelmällä (Value at Risk) yhdessä kestävyystestien (stress test) kanssa. VaR-menetelmää on käytettävä säännöllisesti. Tämäntyyppisessä menetelmässä voidaan laskea salkkukohtainen enimmäistappio, ja alarahaston johdannaisinstrumentit arvioidaan annetussa ajassa ja luottamisvälissä. Alarahaston on käytettävä kestävyystestejä (stress tests) markkinoiden epätavallisiin muutoksiin liittyvien riskien hallinnan helpottamiseksi. Sovellettaessa VaR-menetelmään perustuvia menetelmiä on käytettävä seuraavia parametreja: 99 prosentin luottamusväli, kuukauden pitoaika ja tuore volatiliteetti, joka ei ole laskentahetkellä yli vuoden takainen. Edellisestä poiketen voidaan käyttää myös muita parametreja riittävän painavista syistä tietyissä erityistapauksissa ja sopimalla siitä etukäteen CSSF:n kanssa. Vastapuoliriskin laskeminen Varsinaisen rahastoesitteen liitteen 1 kohdan 4a mukaisesti alarahaston vastapuoliriski sopimusmarkkinoiden johdannaisinstrumentteja koskevissa transaktioissa ei saa olla yli 10 prosenttia sen varoista, jos osapuoli on esitteen liitteen 1 kohdassa 1f mainittu luottolaitos, ja yli viisi prosenttia varoista muissa tapauksissa. Kiertokirjeen 07/308 kohdassa III.2. käsitellään yksityiskohtaisemmin vastapuoliriskin määrittelyä koskevia sääntöjä. Varsinaisen rahastoesitteen liitteen 1 kohdan 1g soveltamiseksi sopimusmarkkinoiden johdannaisinstrumentit on arvioitava tarkasti ja todistettavasti päivittäin ja yhtiöstä riippumattomasti. ALFRED BERG - Varsinainen rahastoesite - Kirja I - Versio helmikuu / 38

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

FORTIS L FUND. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Esite

FORTIS L FUND. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Esite FORTIS L FUND Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Esite TOUKOKUU 2009 LISÄTIETOJA: FORTIS L FUND 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Esitettä ei saa käyttää tarjous- ja myyntitarkoituksiin

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet. Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta 6.10.2014 Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden,

Lisätiedot