Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen. Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen. Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus 2016"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus 2016

2 Miksi kansainvälisyyttä aikuiskoulutukseen? Enemmän itseluottamusta vieraan kielen käytössä Uutta tietoa käsiteltävästä aiheesta Lisää tietoa muiden maiden käytännöistä Lisää työmotivaatiota Osallistujat vastaavat: mitä kv. kurssi tai hanke on antanut? Uutta näkökulmaa omaan työhön Verkostointimahdollisuuksia eurooppalaisten kollegoiden kanssa Kykyä nähdä suomalaiset käytännöt toisin

3 Mikä houkuttaa ulkomaanjaksolle? Mahdollisuus tiivistää yhteistyötä partneriorganisaation kanssa Mahdollisuus kehittää omaa alan osaamista Mahdollisuus tavata uusia ihmisiä Mahdollisuus saada kokemusta erilaisista oppimiskäytännöistä ja opetusmenetelmistä Mahdollisuus kehittää omia pehmeitä taitoja, kuten sopeutumiskykyä tai aloitekykyä Mahdollisuus kehittää vieraan kielen taitoa Hyödyt urakehitykselle Isäntäorganisaation laatu Sopiva tilaisuus tarjolla Lähde: The Erasmus Impact Study (EIS), 2014

4

5 Miten organisaatio hyötyy kansainvälisestä toiminnasta? Lisääntynyt kyky ja valmius työskennellä kansainvälisesti mm. johtamistaidot ja kv-strategia Innovatiiviset tavat toimia kohderyhmien kanssa mm. henkilöstön parempi osaaminen Moderni, dynaaminen ja sitoutunut organisaatiokulttuuri mm. valmius omaksua uusia käytäntöjä ja menetelmiä omaan toimintaan

6 Mitkä ovat CIMOn aikuiskoulutusohjelmat? Yksinomaan aikuiskoulutukselle suunnattuja: Erasmus+ aikuiskoulutukselle Nordplus Aikuiskoulutus Muita CIMOn ohjelmia, joihin aikuiskoulutusorganisaatiot voivat osallistua: Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle, erityisesti ammatillisen aikuiskoulutuksen toimijoille Nordplus Horisontal Nordplus Pohjoismaiset kielet Kansalaisten Eurooppa

7 Erasmus+ -ohjelman toiminnot aikuiskoulutuksessa KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices) Strategiset kumppanuushankkeet EPALE (eplatform for Adult Learning in Europe) KA3 Politiikan uudistamisen tuki (Support for Policy Reform) European Agenda for Adult Learning (OKM) CIMOn tuki KA1- ja KA2-hankkeille n. miljoona euroa v. 2016

8 Nordplus-ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior (koulut: perus- ja toinen aste) Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus (yleissivistävä + ammatillinen) Nordplus Horisontal (väh. 2 eri sektorin yhteistyö, esim. aikuiskoulutus ja korkeakoulut) Nordplus Pohjoismaiset kielet Ohjelman vuosibudjetti on noin 9 milj. euroa

9 Nordplus-ohjelman tavoitteet Vahvistaa ja kehittää pohjoismaista koulutusyhteistyötä Tukea, kehittää ja hyödyntää innovatiivisia tuotteita ja prosesseja koulutuksessa kokemusten vaihdon ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla. Edistää elinikäisen oppimisen laatua ja innovaatiota Edistää pohjoismaisia kieliä ja kulttuuria sekä pohjoismais-balttilaista kielellistä ja kulttuurista ymmärrystä Rohkaista pohjoismaiden kielten osaamista ja ymmärtämistä

10 Nordplus Aikuiskoulutus ohjelman tehtävänä lujittaa yhteistyötä aikuiskoulutuksen alalla edistää aikuiskoulutuksen kehitystä ja uudistumista. Nordplus pyrkii kehittämään aikuisopiskelua sen kaikissa muodoissa Osallistujina kaikki aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät organisaatiot, myös järjestöt, yksityiset yritykset ja tutkimuslaitokset Sekä yleissivistävä että ammatillinen aikuiskoulutus

11 Ketkä voivat osallistua aikuiskoulutusohjelmiin? Vain organisaatiot voivat olla hakijoina, yksittäiset henkilöt eivät Kaikki aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät organisaatiot Suomessa: vapaan sivistystyön oppilaitokset, ammatillinen aikuiskoulutus, aikuislukiot, yliopistojen aikuiskoulutus Muut organisaatiot, jotka tarjoavat tai järjestävät koulutusta aikuisille, kuten vankilat, museot ja kirjastot, monet järjestöt

12 Ohjelmamaat Erasmus+ EU:n jäsenmaat Ehdokasmaat: Turkki, Makedonia EFTA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja Nordplus Pohjoismaat Baltian maat: Viro, Latvia, Liettua Itsehallintoalueet: Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti ovat ohjelmassa itsenäisen maan asemassa

13 Ohjelmien mahdollisuudet Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1 Liikkuvuus Täydennyskoulutuskurssit, job shadowing Opettaminen/kouluttaminen ulkomailla vain aikuiskoulutushenkilöstölle KA2 Strateginen kumppanuushanke Innovaatioiden kehittäminen Kokemusten/hyvien käytäntöjen vaihto henkilöstölle ja aikuisopiskelijoille Nordplus Aikuiskoulutus Liikkuvuus valmistelevat vierailut opettajien täydennyskoulutus opiskelijaliikkuvuus Yhteistyöhankkeet Temaattinen verkosto Kehittämisprojekti Kartoitusprojekti

14 Aikuiskoulutuksen liikkuvuus Sopii hyvin kvtoiminnan käynnistämiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen Nordplus: myös opiskelijaliikkuvuutta

15 Mitä liikkuvuushankkeissa kehitetään? Suosittuja aiheita Erasmus+ -ohjelman 2015 hakukierroksella: Kansainvälisyysosaaminen, kielitaito ja kulttuurien välinen kompetenssi Uudet opetusmenetelmät esim. kieltenopetukseen (kohderyhmälähtöisyys, luovuus) Monikulttuurisuus, maahanmuuttajakoulutuksen kehittäminen, moninaisuuden huomioiminen Erilaiset oppimisympäristöt, verkko-opetus, sosiaalinen media, monimuoto-opetus Vertaisoppiminen, -mentorointi

16 Erasmus+ KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Strateginen, institutionaalinen lähestymistapa: aikuiskoulutusorganisaatiot hakevat henkilöstölleen, yksi hakuaika vuodessa haetaan 1-2-vuotista liikkuvuushanketta, joka käsittää useita yksittäisiä ulkomaanjaksoja yksittäisten osallistujien nimiä tai kurssien/vastaanottavien tahojen yksityiskohtaisia tietoja ei vaadita hakuvaiheessa Liikkuvuudessa huomioitava: Eurooppalainen kehittämissuunnitelma linkki organisaation strategiaan ja kansainvälistymiseen Henkilöstön kehittämistarpeet Tarkoituksenmukainen osallistujien valinta, valmennus ja seuranta Osallistujien osaamisen tunnistaminen ja tulosten levitys Strategisuus ja tavoitteellisuus

17 Erasmus+ KA1 Mitä tuetaan? Henkilöstön kouluttautuminen (staff training) kursseille tai muuhun koulutukseen osallistuminen job shadowing aikuiskoulutusorganisaatiossa Opetus-/koulutusjakso (teaching/training assignment) aikuiskouluttaja opettaa, kouluttaa tai ohjaa ulkomaisessa aikuiskoulutusorganisaatiossa Kesto: 2 pv 2 kk (matkapäivät pois lukien) Vain ohjelmamaiden välillä Liikkuvuuksiin osallistuvien henkilöiden määrää ei ole rajoitettu (yleensä 10-20) Kursseja voi etsiä mm. EPALEsta:

18 Erasmus+ KA1 Eurooppalainen kehittämissuunnitelma European Development Plan liikkuvuus organisaation toiminnan kehittämisen työkaluna Ei erillistä suunnitelmaa, vaan sisältyy hakulomakkeeseen Millaisia kehittämis- ja kansainvälistymistarpeita organisaatiolla on? (Esim. johtamistaidot, henkilöstön osaaminen, uudet opetusmenetelmät, eurooppalainen ulottuvuus, kielitaito, opetussuunnitelmat, opetus- ja oppimisjärjestelyt) Suunnitelma liikkuvuuksista ja yhteistyöstä pääpiirteissään, kuinka vastaavat tunnistettuihin kehittämistarpeisiin? Kuinka organisaatio aikoo hyödyntää liikkuvuuksiin osallistuvien henkilöiden osaamista ja kokemuksia strategisessa kehittämistyössä?

19 Yksin vai konsortiona? Liikkuvuushanketta voi hakea joko yksittäisenä organisaationa tai kansallisena konsortiona Konsortiossa mukana vähintään 3 aikuiskoulutusorganisaatiota, joiden tulee olla tiedossa hakuvaiheessa esim. saman alueen oppilaitokset, vaikkapa naapurikuntien kansalaisopistot saman teeman tai haasteiden parissa työskentelevät organisaatiot, esim. opetussuunnitelmauudistus aikuislukioissa Mahdollisuus jakaa hanketyötä useamman toimijan kesken sopii hyvin pienille toimijoille, joilla vähän resursseja aloittelevat organisaatiot yhdessä kokeneempien kanssa Liikkuvuuksien joustava jakaantuminen konsortion jäsenten kesken Paikallisen yhteistyön vahvistuminen

20 Erasmus+ KA1 Hakuprosessi Hakijana lähettävä organisaatio tai kansallisen konsortion koordinaattori. tukea voi hakea vain Suomesta lähetettävän henkilökunnan ulkomaanjaksoihin, ei ulkomaisten partnereiden liikkuvuusjaksoihin Suomeen Sähköinen haku, ei enää paperihakemusta Ei EU-/kansallisia prioriteetteja Hakemus jätetään Suomessa CIMOon Vastaanottavaa organisaatiota (voi olla myös useita) ei tarvitse tietää vielä hakuvaiheessa, mutta se helpottaa hakemuksen kirjoittamista. Vastaanottava organisaatio voi olla kurssijärjestäjä (jos kurssiosallistuminen) aikuiskoulutuksen alalla toimiva organisaatio (jos job shadowing tai opetusjakso)

21 Erasmus+ KA1 Tuen määräytyminen Miten tuki määräytyy? Matkakulut Tuki yksilöille (elinkustannuksiin) Tuki organisaatiolle (hallinto) Kurssimaksut Tuki erityistarpeisiin Etäisyystaulukon mukaan/henkilö Maakohtaisen taulukon mukaan/päivä/henkilö Yksikkökustannus 350 /henkilö Yksikkökustannus 70 /päivä (max. 700 /osallistuja) Todelliset lisäkulut

22 Erasmus+ KA1 Hakukierroksen tuloksia 2015 Hakemuksia 34, hyväksyttiin 19 (56 %) Konsortioita 4, hyväksyttiin 4 Haettu tuki yhteensä , myönnettiin Hankkeissa yhteensä n. 240 aikuiskouluttajaa ulkomaanjaksolle Keskimääräinen tukisumma n (4 kpl < kpl > ) Hankkeessa keskimäärin 12 liikkuvuutta (5-32)

23 Hakukierroksen tuloksia KA1 aikuiskoulutus Alueellinen jakauma Hakemukset Hyväksytyt Etelä-Suomi 18 8 Länsi-Suomi 11 6 Itä-Suomi 5 5 Pohjois-Suomi 0 0 Ahvenanmaa 0 0 Yhteensä Hyväksytyt Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Ahvenanmaa Hakijaorganisaatiot Organisaatio Hakemukset Hyväksytyt Kansalaisopisto 11 7 Aikuislukio 4 4 Kansanopisto 4 1 Järjestö 3 1 Museo 3 1 Korkeakoulu 2 2 Ammatillinen 2 1 oppilaitos Kirjasto 1 1 Ammatillinen 1 1 aikuiskoulutuskeskus Muut 3 0 Yhteensä 34 19

24 Nordplus Aikuiskoulutus: Liikkuvuus Valmisteleva vierailu Nordplus-hankkeen valmisteluun Enintään kaksi kokousta, à 3 päivää ja enintään 2 osallistujaa/organisaatio Täydennyskoulutus, opiskelu- ja opetusvierailut Vähintään 5 päivää matkapäivät mukaanlukien Etusija pidemmille jaksoille Vierailu tapahtuu tavallisesti yhdessä organisaatiossa Opiskelijavaihto Vähintään 5 päivää, myös työharjoittelua Voi olla opiskelua, työharjoittelua tai molempia Useampiin kohteisiin tehtävät vierailut eivät ole mahdollisia

25 Nordplus Aikuiskoulutus: tuki liikkuvuuteen ( ) Matkat: Grönlanti: 1300 Färsaaret ja Islanti 660 Muu osallistujamaat (myös Ahvenanmaa): 330 Oman maan sisällä yli 500 km 150 Oleskelukorvaus: Päivä Viikko Kuukausi Opettajat Aikuisopiskelijat Kansanopistoopiskelijat

26 Nordplus liikkuvuus: hakeminen Liikkuvuudessa hakemus vähintään kahden maan välillä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti ovat itsenäisen maan asemassa Koordinaattori hakee koko partneriryhmälle Partnerinhakutietokanta:

27 Aikuiskoulutuksen hanketoiminta Verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen vaihtoa Laajempia tuotoksia ja yhteistä kehittämistyötä Tai jotakin siltä väliltä!

28 Mitä aikuiskoulutuksen hankkeissa kehitetään? Tyypillisiä teemoja hankkeissa, joihin suomalaiset ovat osallistuneet: Opetusmenetelmien kehittäminen Maahanmuuttajakoulutus Vammaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien koulutus Kestävä kehitys Kielet Taide ja kulttuuri

29 Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteena Parantaa koulutuksen laatua ja osallistumismahdollisuuksia kaikille, myös muita heikommassa asemassa oleville Koulutuksen läheisempi yhteys työelämän tarpeisiin ja ympäröivään yhteisöön Edistää perus- ja laaja-alaisten taitojen opetustarjontaa, esim. yrittäjyys, kansalaistaidot, kielitaito, kriittinen ajattelu, digitaaliset taidot, medialukutaito Lisätä synergioita ja yhteyksiä eri koulutussektoreiden välillä ja edistää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista Tieto- ja viestintätekniikan sekä avointen oppimisresurssien strategisempi ja integroidumpi käyttö Lisätä kieltenopiskelumotivaatiota innovatiivisten opetusmenetelmien avulla Vahvistaa käytännön, tutkimuksen ja politiikan vuorovaikutusta

30 Kahdenlaisia Erasmus+ - kumppanuushankkeita 1. Innovaatioita tukevat hankkeet kehitetään innovatiivisia tuotteita ja/tai levitetään tai hyödynnetään aiemmin kehitettyjä tuotteita tai innovatiivisia ideoita tukea tekemiseen (palkkakulut) ja tulostenlevitystilaisuuksiin 2. Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat hankkeet tukevat verkostoitumista, parantavat kykyä toimia kansainvälisesti, mahdollistavat hyvien käytäntöjen, ideoiden ja menetelmien vaihtamisen osallistuvien organisaatioiden välillä voidaan kehittää myös konkreettisia, pienimuotoisia tuotoksia ei erikseen tukea tuotosten tekemiseen eikä tulostenlevitystilaisuuksiin

31 Aikuiskoulutus vs. cross-sectoral Hanke voi olla sektorikohtainen eli selkeästi aikuiskoulutuksen hanke kumppanit työskentelevät aikuiskoulutuksen alalla ja tavoitteenasettelu, toiminta jne. kohdistuu aikuiskoulutukseen useampaa kohderyhmää koskeva (cross-sectoral) hanke kumppanit tulevat eri sektoreilta (esim. korkeakoulu, aikuiskoulutus, nuoriso), jolloin tehdään yhteistyötä yhteisen aihealueen parissa

32 Kumppanuushankkeiden tuloksia Innovatiivisia käytäntöjä aikuiskoulutukseen, esim. uusia koulutusohjelmia opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä uusia keinoja syrjäytymisvaarassa olevien opiskelutarpeiden kartoitukseen keinoja käsitellä sosiaalista, kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta parempia työkaluja opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen

33 Kumppanuushankkeiden horisontaaliset painopisteet 2016 Elinikäisen oppimisen avaintaitojen edistäminen Tasa-arvoisten mahdollisuuksien lisääminen koulutuksessa, heikommassa asemassa olevien osallistaminen Digitaalisten oppimismateriaalien ja tietotekniikan käytön edistäminen Opettajien ja ohjaajien osaamisen kehittäminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opetuksen ja koulutuksen rahoitus ja investoinnit

34 Aikuiskoulutuksen painopisteet 2016 Parannetaan ja lisätään korkealaatuisten, aikuisopiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioonottavien oppimismahdollisuuksien tarjontaa käyttäen innovatiivisia keinoja osaamisen tunnustamiseen, ohjaukseen sekä koulutuksen tarjontaan sitä eniten tarvitseville ryhmille. Laajennetaan ja kehitetään aikuiskouluttajien osaamista, erityisesti mitä tulee tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaseen käyttöön aikuisopetuksessa, jotta koulutus tavoittaisi paremmin sitä tarvitsevia ja jotta parannettaisiin oppimistuloksia. Kehitetään ja toteutetaan tehokasta koulutusta sellaisten aikuisryhmien perustaitojen (luku- ja kirjoitustaito, laskutaito ja digitaaliset taidot) sekä avaintaitojen kohentamiseksi, joille ei tällä hetkellä ole paljon koulutustarjontaa. Hankkeen on keskityttävä vähintään yhteen horisontaaliseen tai aikuiskoulutuksen painopisteeseen.

35 Työskentelytavat Kaikissa hankkeissa: Kumppaneiden välinen hankeyhteistyö (kokoukset, yhteydenpito jne.) Aikuiskoulutuksen käytäntöjen vaihto Sisällöllinen työskentely partnereiden kanssa, josta tuloksena tuotoksia Valinnaisia työskentelytapoja: Innovatiivisten tuotteiden ja toimintatapojen kehittäminen, testaus ja käyttöönotto Levitystilaisuudet em. tuotteiden levittämiseksi Henkilöstölle ja/tai aikuisopiskelijoille suunnatut opinto- ja koulutustilaisuudet Pitkäkestoinen henkilöstöliikkuvuus (2-12 kk) Muilta osin työskentelytavat ja niistä päättäminen ovat partneriryhmän päätettävissä.

36 Tuen määräytyminen 1. Hankkeen hallinto ja toteutus (Management and implementation) 2. Hankekokoukset (Transnational project meetings) 3. Tuotteiden tekeminen (Intellectual outputs) Koordinaattori 500 /kk Partneri 250 /kk Laskentaperusteena matkojen pituus: 575 ( km) 760 (2000 km - ) Käytössä useampi palkkakategoria ja maaryhmä (esim. Suomessa researcher/teacher 214 /pv) 4. Tulostenlevitystilaisuudet (Multiplier events) vain jos hanke hakee tukea tuotteiden tekemiseen 5. Opinto- ja koulutustilaisuudet aikuisopiskelijoille ja opettajille, pitkäkestoinen henkilöstöliikkuvuus (Transnational learning/teaching/training activities) 6. Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional costs) (esim. alihankinta) Tilaisuuksien järjestämiskuluihin 100 /kotimainen osallistuja, 200 /ulkomainen osallistuja (max /hanke) Matkakulut, oleskelukulut ja kielivalmennustuki 75 % todellisista kustannuksista (max ) 7. Erityistuki (Special needs support) Todelliset kustannukset 100 % Maksimitukisumma euroa / 3 v. Tarkemmat tiedot ks. ohjelmaopas (Programme Guide 2016) Kaikissa hankkeissa tukea hallintoon ja hankekokouksiin. Muista budjettiluokista valitaan vain ne, jotka liittyvät hankkeen toimintoihin. Omarahoitusta ei kysytä hakemuksessa, sitä kuitenkin tarvitaan hankkeen toteutuksessa!

37 Mistä hankekumppaneita? Kansalliset toimistot järjestävät kontaktiseminaareja Valmistelevia vierailuja ei enää ole EPALE kumppaninhaku

38 Erasmus+ -kumppanuushankkeen hakeminen Hankkeessa vähintään 3 organisaatiota ja 3 ohjelmamaata Kesto kk Hanke hallinnoidaan kansallisesti (CIMO) Koordinaattori laatii yhteisen hakemuksen ja lähettää sähköisen lomakkeen hakemuksen laatuarviointi ja valinta koordinaattorimaassa Prioriteetit määritellään vuosittain ehdotuspyynnössä, hankkeen kohdistuttava ainakin yhteen prioriteettiin Kansallinen toimisto tekee sopimuksen koordinaattorin kanssa, joka sopii käytännöt partnereiden kanssa Tukisumma määräytyy toimintojen mukaan Ohjelmamaiden ulkopuolisten maiden osallistuminen mahdollista, jos tuo lisäarvoa hankkeelle

39 Tulokset 2015 hakukierrokselta Suomessa 14 koordinoitavaa hakemusta, 4 hyväksyttiin: Helsingin yliopisto, Handmade Wellbeing Collaborative learning in craft and welfare interfaces, 24 kk, Keravan Opisto, Teaching and Learning for Life in Europe, 24 kk, Luksia, IDEAL Integrating Digital Education in Adult Literacy, 24 kk, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Adults Acquiring Digital Skills, 24 kk, Hankkeille myönnetty tuki yhteensä

40 Nordplus Aikuiskoulutus ohjelman yhteistyöhankkeet Temaattinen verkostohanke Kehittämishanke Kartoitushanke

41 Temaattinen verkosto Yhteistyön käynnistämiseksi, kumppaneihin tutustumiseksi, verkostoitumiseksi Mielellään väh. 5 organisaation verkostoja Yhteinen teema työskentelyn pohjana Tuki yleensä 1-2 vuodelle Tukikelpoisia kuluja ovat: matkat, työaika, tiedotus ja julkaisutoiminta, seminaarit tulosten levittämiseksi, käännöskulut 75 % tukikelpoisista kuluista hyväksyttäviä Tuki yleensä noin

42 Kehittämishanke Tavoitteena yhteinen kehittämistyö aikuisten oppimisen alueella Tuloksena esim. opintomateriaali tai kurssiohjelma Yleensä 2 vuoden hankkeita Hankkeissa mielellään tutkimuslaitoksia Tukikelpoisia kuluja ovat: matkat, työaika, tiedotus ja julkaisutoiminta, seminaarit tulosten levittämiseksi, käännöskulut, joista hyväksytään enintään 75 % Tuki vaihtelee noin

43 Kartoitushanke (Mapping project) Tavoitteena kerätä ja tuottaa uutta tietoa tai olemassa olevan tiedon analysointi Tavoitteena myös uusien kehittämiskohteiden löytäminen, suositusten antaminen Hankkeilla on oltava yleistä kiinnostavuutta aikuiskoulutuksen alueella Tukikelpoisia kuluja ovat: matkat, työaika, tiedotus ja julkaisutoiminta, seminaarit tulosten levittämiseksi, käännöskulut, joista hyväksytään enintään 75 % Tuki vaihtelee yleensä

44 Tulokset 2015 hakukierrokselta 2015 yhteensä 119 hakemusta (mukana sekä liikkuvuusettä hankehakemukset), joista 52 hyväksyttiin Suomesta 13 hakemusta, joista 5 hyväksyttiin (1 liikkuvuus- ja 4 yhteistyöhankehakemusta) Lisäksi suomalaiset partnereina 21 muussa hyväksytyssä hakemuksessa Tukisumma yhteensä noin 1,2 milj. euroa

45 Nordplus-yhteistyöhankkeet: hakeminen Yhteistyöhankkeissa vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri maasta Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti ovat itsenäisen maan asemassa Koordinaattori hakee koko partneriryhmän puolesta Partnerinhakutietokanta:

46 Millaisia hankkeita on tuettu? Suomessa hyväksytyt aikuiskoulutuksen Erasmus+ -hankkeet 2014 ja ksia Kokemuksia aikuiskoulutuksen hankkeista emuksia Tuetut Nordplus-hankkeet 2008 alkaen

47 Hakuajat Erasmus+ Hakuaika kerran vuodessa Seuraavat hakuajat: Liikkuvuushanke Strateginen kumppanuushanke Nordplus Hakuaika kerran vuodessa Seuraava hakuaika: Lisäksi valmistelevien vierailujen haku

48 Miten tästä eteenpäin? Seuraa CIMOn tiedotusta (Aili-sähköpostilista, Facebook, Twitter) Tutustu hakuasiakirjoihin Erasmus+ -ohjelmaopas (Programme Guide) Nordplus Handbook Aloita hakemuksen suunnittelu ajoissa Hakulomakkeet julkaistaan arviolta (KA1) ja (KA2) Osallistu CIMOn Erasmus+ -hakuneuvontaan ennen hakuajan päättymistä webinaarit KA1- ja KA2-hakijoille Muista: kysyvä ei tieltä eksy! Tavoitat meidät puhelimitse tai sähköpostilla.

49 Ota yhteyttä! CIMOn aikuiskoulutustiimi AILI-sähköpostilista FB: Twitter: Adult Learning Erasmus+ aikuiskoulutukselle: Nordplus Aikuiskoulutus:

50 Tutustu CIMOn muihin ohjelmiin Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Nordplus Horisontal Nordplus Pohjoismaiset kielet Kansalaisten Eurooppa

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

EU- ja pohjoismaiset ohjelmat vapaaehtoistoiminnan tukena. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU- ja pohjoismaiset ohjelmat vapaaehtoistoiminnan tukena. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU- ja pohjoismaiset ohjelmat vapaaehtoistoiminnan tukena Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Menu EU:n Erasmus+ - ja Kansalaisten Eurooppa ohjelmat sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelma

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Nordplus ohjelma. Nordplus Aikuiskoulutus

Nordplus ohjelma. Nordplus Aikuiskoulutus Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011 Nordplus Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 28-211 1 Nordplus puiteohjelma 28-211 Tukee koulutuksen yhteistyötä pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken Tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Erasmus+ aikuiskoulutukselle museoiden toiminnan kehittämisessä. Riika Väliahde, CIMO Valtakunnalliset museopäivät, Lappeenranta 19.5.

Erasmus+ aikuiskoulutukselle museoiden toiminnan kehittämisessä. Riika Väliahde, CIMO Valtakunnalliset museopäivät, Lappeenranta 19.5. Erasmus+ aikuiskoulutukselle museoiden toiminnan kehittämisessä Riika Väliahde, CIMO Valtakunnalliset museopäivät, Lappeenranta 19.5.2015 Erasmus+ aikuiskoulutukselle museoissa Kuinka museot voivat osallistua

Lisätiedot

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus. www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus. www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org Nordplus Puiteohjelma 2008-2011 Nordplus Aikuiskoulutus www.cimo.fi/nordplus www.nordplusonline.org Nordplus Puiteohjelman päämäärät Edistää pohjoismaisia kieliä ja kulttuuria sekä pohjoismais-balttilaista

Lisätiedot

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011, Nordplus Aikuiskoulutus Uusi ohjelma 2012- www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Puiteohjelma 2008-2011, Nordplus Aikuiskoulutus Uusi ohjelma 2012- www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Puiteohjelma 2008-2011, Nordplus Aikuiskoulutus Uusi ohjelma 2012- www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Puiteohjelma - rakenne Puiteohjelma koostuu neljästä alaohjelmasta:

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ ERASMUS + AMMATILLINEN KOULUTUS (KA1) LIIKKUVUUSHANKKEIDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Webinaari liikkuvuushanketta suunnittelevalle Ideasta projektiksi osa I 24.11.2015 Erasmus+ ohjelman päätoiminnot (Key Actions)

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA2-työpaja Helsinki

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA2-työpaja Helsinki KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2-työpaja Helsinki 25.11.2015 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen. Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus 2017

Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen. Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus 2017 Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus 2017 Mitkä ovat CIMOn aikuiskoulutusohjelmat? Yksinomaan aikuiskoulutukselle suunnattuja: Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen. Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen. Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus Mitkä ovat CIMOn aikuiskoulutusohjelmat? Yksinomaan aikuiskoulutukselle suunnattuja: Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Lisätiedot

Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO

Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG Hanketyypit: Oppimiskumppanuudet Senioreiden vapaaehtoistyö Monenväliset

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus+ -infotilaisuudet Ammatillinen koulutus KA1 ja KA2 KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals 1 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO

Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälisyyspäivä kansanopistoille 20.11.2008 Helsinki Eija Wilen, CIMO Grundtvig -liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa aikuiskoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa aikuiskoulutukselle Mitä Erasmus+ tarjoaa aikuiskoulutukselle CIMO Ennakkotietoa lokakuu 2013 Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2018 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals. Hakukierros 2016

KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals. Hakukierros 2016 KA1 Liikkuvuus Ammatillinen koulutus Learning Mobility of Individuals Hakukierros 2016 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen. Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen. Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja Nordplus Aikuiskoulutus Miksi kansainvälisyyttä aikuiskoulutukseen? Enemmän itseluottamusta vieraan kielen käytössä Uutta tietoa käsiteltävästä

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation and the

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Kansainvälistyvä vapaa sivistystyö 27.4.2015, VST Helsingin työväenopisto Eija Laine, CIMO Aikuiskoulutuksen ohjelmat Eurooppalainen yhteistyö: SOKRATES

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta

Rahoitusperiaatteet ja budjetti. ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1: Liikkuvuus. Hakuneuvonta klo cimo.adobeconnect.com/grundtvig

Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1: Liikkuvuus. Hakuneuvonta klo cimo.adobeconnect.com/grundtvig Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1: Liikkuvuus Hakuneuvonta 29.1.2015 klo 13-15 cimo.adobeconnect.com/grundtvig Tästä puhutaan: Millaista liikkuvuutta tuetaan, ohjelman rahoitussäännöt Hakuprosessi Arviointi,

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja ammattitaito Koulutuksen laadun parantaminen, innovointi ja kansainvälistäminen Eurooppalaisen elinikäisen

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Rahoitusperiaatteet ja budjetti

Rahoitusperiaatteet ja budjetti Rahoitusperiaatteet ja budjetti ERASMUS+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Hakuneuvonta 5.3.2014 Budjetti strategiset kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle Suomen budjetti 5,7 % kokonaisbudjetista

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät.

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät. Nordplus Junior Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät Tavoitteena vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda verkostoja ja kumppanuuksia koulujen

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2.9.2015 klo 10-15.

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2.9.2015 klo 10-15. Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1 Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2.9.2015 klo 10-15.30, CIMO Päivän ohjelma 10.00 12.30 13.15 15.30 Tervetuloa! (Nina Rekola, CIMO)

Lisätiedot

ERASMUS+ YOUTH IN ACTION

ERASMUS+ YOUTH IN ACTION ERASMUS+ YOUTH IN ACTION 2014-2020 20.2.2014 2/2009 Yksi ohjelma, kolme avainaluetta AVAINTOIMI 1 LIIKKUVUUS AVAINTOIMI 2 YHTEISTYÖHANKKEET AVAINTOIMI 3 NUORISOPOLITIIKAN UUDISTAMINEN Erasmus+ Youth in

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta. Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta. Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset - UKK

Usein kysytyt kysymykset - UKK Versio 15.12.2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa Usein kysytyt kysymykset - UKK Hakijan PIC-koodi Onko PIC-koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? - PIC-koodi haetaan

Lisätiedot

7 tärppiä ammatillisen koulutuksen KA2-hakijoille. Strategisten kumppanuushankkeiden työpaja

7 tärppiä ammatillisen koulutuksen KA2-hakijoille. Strategisten kumppanuushankkeiden työpaja 7 tärppiä ammatillisen koulutuksen KA2-hakijoille Strategisten kumppanuushankkeiden työpaja 16.2.2017 Kansalliset painopisteet - yleistä Linkittyvät ammatillisen koulutuksen reformiin ja kannustavat tarttumaan

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009. www.cimo.fi/grundtvig

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009. www.cimo.fi/grundtvig GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Riika Väliahde, CIMO 24.4.2009 www.cimo.fi/grundtvig Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä ja lisätä liikkuvuuksien määrää kehittää

Lisätiedot

ERASMUS+ KA2 Yhteistyöhankkeet korkeakoulutukselle. Verkkoneuvonta

ERASMUS+ KA2 Yhteistyöhankkeet korkeakoulutukselle. Verkkoneuvonta ERASMUS+ KA2 Yhteistyöhankkeet korkeakoulutukselle Verkkoneuvonta 6.2.2014 Verkkoneuvonta 6.2.2014 klo 10:00-12:30 SISÄLTÖ I. Yleistä Erasmus+ -ohjelmasta ja strategisista kumppanuushankkeista II. Knowledge

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ KA1 liikkuvuus ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Tervetuloa mukaan! Paula Tyrväinen Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ ohjelma Ammatillinen koulutus, CIMO Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot

Lisätiedot

ERASMUS+ EU-ohjelma koulutukselle, nuorisotoimelle ja urheilulle

ERASMUS+ EU-ohjelma koulutukselle, nuorisotoimelle ja urheilulle ERASMUS+ EU-ohjelma koulutukselle, nuorisotoimelle ja urheilulle Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä, 3.4.2014 Outi Jäppinen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, CIMO Erasmus+ -ohjelman

Lisätiedot

Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2014

Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2014 Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2014 Strategiset kumppanuushankkeet: yhteenvetoa ensimmäisestä hakukierroksesta Hakukierros päättyi 30.4.2014 Hakijoina kaikki koulutusasteet sekä

Lisätiedot

CIMO HELSINKI

CIMO HELSINKI Hakuneuvonta Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA 2 Strategiset kumppanuushankkeet CIMO HELSINKI 19.3.2014 Hakuneuvonnan sisältö Yleistä, perustietoa KA 2 hankkeista aikuiskoulutukselle Budjetointi Hakemusten

Lisätiedot

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Hakukierros 2018 10.10.2017 Mikä Erasmus+? Yhteinen EU-ohjelma eri sektoreille (2014-2020) yleissivistävä koulutus ammatillinen koulutus korkea-asteen koulutus aikuiskoulutus

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita Verkkotiedotus 17.1.2013 CIMO Perusfaktaa Perusvaatimukset Vähintään 3 kumppania 3 maasta Hakuaika päättyy 21.2.2013 Yhteinen hakemus, työstetään koordinaattorin

Lisätiedot

Erasmus for All ohjelma (ohjelman nimi vielä keskustelussa )

Erasmus for All ohjelma (ohjelman nimi vielä keskustelussa ) Erasmus for All ohjelma 2014-2020 (ohjelman nimi vielä keskustelussa ) Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne toukokuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus for All pähkinänkuoressa

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 4_05/02/2015 Ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA 5.2.2015 HAKULOMAKE, PIC, HAKEMINEN Kuinka monta hakemusta yksi koulutuksenjärjestäjä / oppilaitos

Lisätiedot

ERASMUS+ YOUTH IN ACTION

ERASMUS+ YOUTH IN ACTION ERASMUS+ YOUTH IN ACTION 2014-2020 27.11.2013 2/2009 Alustava Erasmus + -ohjelmasäädöksen käsittelyaikataulu Marraskuun loppu Neuvoston hyväksyntä 19.11 Äänestys EP:n täysistunnossa 5.11. Äänestys EP:n

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi 15.11.2012 Mikko Nupponen CIMO 2/2009 EU-ohjelmat ja Suomi 3/2010 Tilastoja 2011 Elinikäisen oppimisen ohjelma: 14 000 liikkuvuusjaksoa rahoitettiin Nuorisotoimintaohjelma

Lisätiedot

Hakukierros 2018 Erasmus+ KA1 liikkuvuus Ammatillinen koulutus webinaari Ideasta projektiksi

Hakukierros 2018 Erasmus+ KA1 liikkuvuus Ammatillinen koulutus webinaari Ideasta projektiksi Hakukierros 2018 Erasmus+ KA1 liikkuvuus Ammatillinen koulutus webinaari 1.11.2017 Ideasta projektiksi Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET,

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Mitä uutta hakukierroksella 2018

Mitä uutta hakukierroksella 2018 Mitä uutta hakukierroksella 2018 New Mitä uutta vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeiden haussa? Kansalliset painopisteet Budjettivaraus: 30 % (Hyvien käytäntöjen vaihtaminen) Osa Erasmus+

Lisätiedot

CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina

CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina d CIMOn Aasia-toiminnot: fokuksessa Kiina Kevätpäivät12.5.2014 Sofia Lähdeniemi 26 May 2013 Esityksen sisältö CIMOn Kiina-ohjelma CIMO Fellowships Finnish government scholarsip pool Maakohtaiset apurahat

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet. KA2 ammatilliselle koulutukselle hanketyöpaja

KA2 Yhteistyöhankkeet. KA2 ammatilliselle koulutukselle hanketyöpaja KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 ammatilliselle koulutukselle hanketyöpaja 31.1.2014 Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

NORDPLUS VERKKOTIEDOTUS 19.11.2013 klo 15-16. 1. Askel Mistä löydän yhteistyökumppanin? http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner

NORDPLUS VERKKOTIEDOTUS 19.11.2013 klo 15-16. 1. Askel Mistä löydän yhteistyökumppanin? http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner NORDPLUS VERKKOTIEDOTUS 19.11.2013 klo 15-16 1. Askel Mistä löydän yhteistyökumppanin? http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner etwinning Ohje etwinning yhteistyökumppanin etsintään löytyy

Lisätiedot

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Historiallinen perspektiivi: Pienistä ohjelmista suuriin kokonaisuuksiin 1986-1995 2000 2007 2014 Erasmus Comett Socrates Socrates Force + Comenius + Grundtvig LLP Erasmus+

Lisätiedot

CIMO HELSINKI

CIMO HELSINKI Hakuneuvonta II Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA 2 Strategiset kumppanuushankkeet CIMO HELSINKI 11.2.2015 Hakuneuvonnan sisältö Hankesuunnitelma kokonaisuutena, sen tärkeät elementit Hankkeen suunnittelu

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista. Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista. Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman ajankohtaista Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Erasmus+ pähkinänkuoressa Erasmus+ kattaa kaikki koulutussektorit ja nuorisotyön

Lisätiedot

20/11/2017 Opetushallitus 1

20/11/2017 Opetushallitus 1 20/11/2017 Opetushallitus 1 Nordplus uutisia Uusi ohjelmakausi 2018-2022 käynnistyi 2.11.2017 Avattu twitter tili: https://twitter.com/wearenordplus Uudistettu käsikirja 2018 (rakenne ja ulkoasu) Seuraa

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma Budjetti n. 14,5 miljardia euroa

Erasmus+ -ohjelma Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne syyskuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus+ pähkinänkuoressa Keskeiset

Lisätiedot

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle Grundtvig Euroopan unionin ohjelma aikuiskoulutukselle Grundtvig-ohjelma Aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille aikuiskoulutuksen parissa toimiville. Ohjelman

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Helsinki 30.10.2014 Muuta huomioitavaa Huomioi hankesuunnittelussa eurooppalaisten alakohtaisten yhteenliittymien (European Sector Skills Councils) tekemä

Lisätiedot

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa

GRUNDTVIG-ohjelma. - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa GRUNDTVIG-ohjelma - Tavoitteet ja kohderyhmät - Aikuiskoulutus Grundtvigissa Grundtvig-ohjelma Monialaista aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä useilla aikuiskoulutuksen kehittämisalueilla Tarjoaa

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 1.11.2016 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Yleistä hakulomakkeesta

Yleistä hakulomakkeesta KA2 hakulomake Yleistä hakulomakkeesta Käytössä on sähköinen hakulomake (pdf) paperihakemusta ei lähetetä Tarkista, että käytät oikeaa hakulomaketta: Strategic partnerships for vocational education and

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa

Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Budjetti n. 14,5 miljardia euroa Mitä ohjelma tarjoaa yleissivistävälle koulutukselle Ennakkotietoa tilanne lokakuu 2013 CIMO ESITYKSEN SISÄLTÖ Erasmus+ pähkinänkuoressa Keskeiset

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen Torniossa Nina Eskola, CIMO

Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen Torniossa Nina Eskola, CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen 27.4.2015 Torniossa Nina Eskola, CIMO Mikä

Lisätiedot

Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1. Kysymyksiä ja keskustelua hanketyöskentelystä

Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1. Kysymyksiä ja keskustelua hanketyöskentelystä Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA1 Kysymyksiä ja keskustelua hanketyöskentelystä 2.9.2015 Näistä ja muista aiheista: Mobility Tool+ -alustan käyttö Miten liikkuvuus toimii koko oppilaitoksen/organisaation

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle

Erasmus+ -ohjelma yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ -ohjelma yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle Turku 22.10.2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä

Lisätiedot

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 9.9.2014 klo 10-15.

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 9.9.2014 klo 10-15. Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1 Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 9.9.2014 klo 10-15.30, CIMO Päivän ohjelma 10.00 12.30 13.15 13.45 15.30 Tervetuloa! (Nina Rekola,

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa aikuiskoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa aikuiskoulutukselle Mitä Erasmus+ tarjoaa aikuiskoulutukselle CIMO Tammikuu 2014 Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius International

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 17/2/2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC koodi Kysymys: Onko PIC koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC

Lisätiedot

Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014

Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014 Erasmus+ Ammatilliselle koulutukselle KA1 Liikkuvuus 14.2.2014 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation for innovation

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 6/2/2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC koodi Kysymys: Onko PIC koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC koodi

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU 2015. Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015

AKKREDITOINTIHAKU 2015. Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015 AKKREDITOINTIHAKU 2015 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015 Liikkuvuusperuskirja yleisesti tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

ERASMUS+ AIKUISKOULUTUKSELLE KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Hakuohje 2014

ERASMUS+ AIKUISKOULUTUKSELLE KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Hakuohje 2014 17.3.2014 ERASMUS+ AIKUISKOULUTUKSELLE KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Hakuohje 2014 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa suomalaisia aikuiskoulutusorganisaatioita liikkuvuushakemuksen laatimisessa.

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma ja kunnat. Kuntamarkkinat 9.9.2015

ERASMUS+ -ohjelma ja kunnat. Kuntamarkkinat 9.9.2015 ERASMUS+ -ohjelma ja kunnat Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Erasmus+ ohjelma ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Erasmus+ ohjelma ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Erasmus+ ohjelma ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Esityksen sisältö Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Toimintojen esittely Liikkuvuushankkeet (KA1) Strategiset kumppanuushankkeet (KA2)

Lisätiedot

CIMO HELSINKI

CIMO HELSINKI Hakuneuvonta Erasmus+ aikuiskoulutukselle KA 2 Strategiset kumppanuushankkeet CIMO HELSINKI 19.1.2015 Hakuneuvonnan sisältö Yleistä, perustietoa KA 2 hankkeista aikuiskoulutukselle Partnerit Hankkeen tarve

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Ammatillinen koulutus 24 kk interim report 31.10.2015 36 kk interim report 31.12.2015 Korkeakoulutus 36 kk interim report 31.12.2015 Aikuiskoulutus

Lisätiedot