VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero"

Transkriptio

1 Saapumispäivä käräjäoikeuteen Oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukainen VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi ja kotiosoite Henkilötunnus Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite HAKIJAN AVUSTAJA Nimi ja osoite Pohjois-Satakunnan Velkaneuvonta Kylä-Karviantie 17, KARVIA Arvo tai ammatti HAKEMUKSEN LAATIJA Puhelin Sähköpostiosoite Telefaksi (02) Ilmoitukset, kehotukset ja kutsut asiassa lähetetään hakijalle avustajalle YHTEINEN HAKEMUS Hakemus on puolison kanssavelalyhteinen kanssa lis(t)en kanssa Yhteishakijan nimi (jos muu kuin puoliso) hakijalle ja avustajalle/ hakemuksen laatijalle takaajan kanssa päävelallisen kanssa PERHESUHTEET Yksinäinen Avioliitossa Avoliitossa Rekisteröidyssä parisuhteessa Yksinhuoltaja Puolison nimi Puolison syntymäaika Puolison koulutus ja ammatti Perheessä asuvien hakijan ja puolison yhteisten lasten nimet ja syntymäajat Perheessä asuvien hakijan lasten nimet ja syntymäajat Perheessä asuvien puolison lasten nimet ja syntymäajat Muut hakijan kanssa yhteistaloudessa elävät henkilöt ja heidän syntymäaikansa Hakijan muualla asuvien alaikäisten lasten nimet ja syntymäajat Lisätietoja TIEDOT HAKIJAN ASUNNOSTA Asumis- Hakijan muoto asunto on Vuokraasunto vuokraasunto Huoneistotyyppi Huoneistoala Vuokrasuhde h+k/kk m 2 Vuokranantajan nimi ja osoite omistusasunto Päävuokrasuhde asumisoikeusasunto Alivuokrasuhde Tarkemmat tiedot omistus- tai asumisoikeusasunnosta sivulla 4. Työsuhdeasunto Osaomistusvuokra-asunto Lisäselvitykset Vuokranantaja on hakijan perheenjäsen tai muu läheinen Vuokrasuhteen alkamispäivä Vuokranantaja on hakijan perheenjäsenen tai muu läheisen omistama yritys Vuokrasopimuksen voimassaolo toistaiseksi määräajan, päättymispäivämäärä: VELKOJA (myös takaajan, kanssavelallisen ja vakuuden asettajan) VELVOLLISUUDESTA PITÄÄ SALASSA HAKEMUKSESTA JA SEN LIITTEISTÄ ILMENEVÄT TIEDOT SÄÄDETÄÄN YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSTÄ ANNETUN LAIN 80 :SSÄ JA RANGAISTUKSESTA SALASSAPITO- VELVOLLISUUDEN RIKKOMISESTA LAIN 82 :SSÄ.

2 2 HAKIJAN NYKYINEN ANSIO- TAI MUU TOIMINTA Ammatti Palkansaaja Työsuhde on määräaikainen Työantajan nimi Työsuhteen päättymisajankohta Työ on kokopäiväistä Työ on osaaikaista Työsuhteen alkamisajankohta Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva Työnantaja on perheenjäsenen tai muun läheisen yritys, kenen: Elinkeinonharjoittaja päätoimisesti osa-aikaisesti Tutkinto tai ammatti, jota varten opiskelee Opiskelija Opintojen alkamisajankohta Opintojen vaihe ja arvioitu päättymisajankohta Eläkeläinen Muu, mikä: Lisäselvitykset Selitys (työtön tms.) Opiskelu on työvoimapoliittista aikuiskoulutusta Eläkkeelle siirtymisen ajankohta KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS Kansakoulu Suoritettu tutkinto ja valmistumisvuosi Ammatillinen koulutus Keski-/ peruskoulu Ylioppilas Ammattikoulu Opisto Ammattikorkeakoulu Korkeakoulu Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Tärkeimmät työsuhteet, hakijan oma yritystoiminta ja työttömyysjaksot (alkamis- ja päättymisajankohdat) viimeisen viiden vuoden ajalta: Jos työnantaja on hakijan perheenjäsen/muu läheinen tai jos yritys on hakijan, hakijan perheenjäsenen/muun läheisen, merkintä siitä rastimalla Työssäoloaika yhteensä: vuotta Erillinen liite, mikä:

3 HAKIJAN MAKSUVARALASKELMA 3 Tulot kuukaudessa Hakija Puoliso T1 Ansiotulot päätoimesta T2 Tulot elinkeinotoiminnasta T3 Päivärahat, kilometrikorvaukset ja muut sen kaltaiset korvaukset (luontoisedut ilmoitetaan kohdassa Lisäselvitykset ja muut maksukykyyn vaikuttavat seikat ) T4 Eläkkeet Työttömyyspäiväraha/kotihoidontuki/sairaus- T5 vakuutuspäiväraha/äitiysraha yms. T6 T7 T8 Asumistuki Pääoma- ja osinkotulot Muu tulot (ei lapsilisä eikä elatusapu tai - tuki, jotka otetaan huomioon kohdassa M1) T9 Tulot yhteensä 0,00 0,00 T10 Verot Muut lakisääteiset maksut Ay-jäsenmaksut T11 Nettotulot 0,00 0,00 T12 Hakijan tulot muodostavat % aviopuolisoiden tuloista. Menot kuukaudessa Menot yhteensä Hakijan osuus Puolison osuus M1 Välttämättömät elinkustannukset: - hakija ja puoliso - lasten elinkustannukset vähennettyinä lasten saamilla etuuksilla ja tuloilla M2 Asumiskustannukset: - vuokra/yhtiövastike - lämmitys - sähkö - koti- tai kiinteistövakuutus - muut asumismenot, mitkä: M3 M4 Asumiskustannukset yhteensä 0,00 0,00 0,00 Päivähoitomaksut Paikallisliikennemaksun ylittävät työmatkakustannukset Menot, joiden maksuun päivärahat tai km-korvaukset tarkoitettu Muut työstä aiheutuvat kustannukset, mitkä: M5 M6 Elatusapu Tavanomaista suuremmat terveydenhoitomenot Lapsen tapaamisoikeuskustannukset Muut menot eriteltyinä: Menot yhteensä 0,00 0,00 0,00 Hakijan maksuvara kuukaudessa (tulojen ja menojen erotus) Nettotulot + Lomarahat/kk - Menot = Maksuvara 0,00

4 Lisäselvitykset ja muut hakijan maksukykyyn vaikuttavat seikat Hakijan saamat luontoisedut (esim. asunto-, auto-, ravintoetu) 4 Perusteet maksuvaralaskelman muille menoille (M6) Hakija ei saa luontoisetuja muista maksukykyyn vaikuttavista seikoista Hakijan tuloista ulosmitataan tällä hetkellä /kk Tiedossa olevat muutoksen, jotka vaikuttavat hakijan maksukykyyn (esim. päivähoitomaksujen tai elatusmaksujen päättymispäivämäärä): Puolison tuloista ulosmitataan tällä hetkellä /kk VARALLISUUS Omassa käytössä oleva omistus-, asumisoikeus- tai osaomistusvuokra-asunto Omistusasunto Asumisoikeusasunto Osaomistusvuokra-asunto Huoneistotyyppi Huoneistoala Hankintavuosi/Rakennustyöt aloitettu Omistusosuus Arvio asunnon arvosta (koko asunto) h+k/kk m 2 Asumisoikeusasunnon asumisoikeusmaksu Omistusasunto on kerrostalohuoneisto rivitalohuoneisto omakotitalo Yksilöinti (esim. osakkeiden yksilöinti tai kiinteistötunnus) Kauppahinta Omakotitalon maapohja Pinta-ala Hakija on asunut asunnossa lukien Oma tontti/tila Vuokratontti Asuu edelleen asunnossa Hakijan on tarkoitus säilyttää asuntonsa velkajärjestelyssä Omakotitalo on hakijan rakennuttama Muut kiinteistöt Kiinteistötunnus tai muu yksilöinti Omistusosuus Koko omaisuuden arvo Arvopaperit, muut osakkeet ja osuustodistukset Yhtiön tai yhteisön nimi Omistusosuus Koko omaisuuden arvo

5 Osuus kuolinpesässä Kuolinpesän yksilöinti Omistusosuus Koko omaisuuden arvo 5 Osuudet yhtiöissä Yhtiön nimi Omistusosuus Koko omaisuuden arvo Auto Tyyppi ja malli Vuosimalli ja hankintavuosi Omistusosuus Koko omaisuuden arvo Hakijan käytössä on muun henkilön omistama auto Syy auton tarpeeseen: Omistajan nimi Muu varallisuus Käteisvarat (jos yli 200 ) Pankkitalletukset (jos yli 1000 ) viimeisimpien tiliotteiden mukaan Vapaaehtoiset säästö- ja eläkevakuutukset Muu varallisuus, mikä: muun ajankohdan mukaan Pankkitilien määrä Rahamäärä Rahamäärä Rahamäärä Arvo Arvo Hakijan varallisuus yhteensä 0,00 Hakijan alaikäisillä lapsilla ei ole merkittätävää omaisuutta on merkittävää omaisuutta, mitä ja mistä omaisuus on saatu HAKIJAN AIKAISEMMIN OMISTAMA VARALLISUUS (jos omaisuus on ollut merkittävää) Hakija on omistanut (osaksi tai kokonaan) viimeisten kymmenen vuoden aikana: kiinteistön hakijan ja perheensä asuntokäytössä muussa käytössä, missä: asunto-osake- hakijan ja perheen- muussa käyyhtiön osakkeet sä asuntokäytössä tössä, missä: muita osakkeita osuuden kuolinpesässä Yhtiön tai yhteisön nimi, omistusosuus Kuolinpesän yksilöinti Omaisuuden erittely (esim. yhtiöosuudet, arvopaperit ym.) muuta merkittävää omaisuutta omaisuudesta sekä siitä, miten ja milloin omaisuudesta on luovuttu, vastikkeen määrä ja mihin tarkoitukseen vastike on käytetty Hakija on luopunut perinnöstä tai testamenttiin perustuvasta oikeudesta viimeisten kymmenen vuoden aikana. Hakijalla ei ole ollut tässä kohdassa tarkoitettua varallisuutta. liitteenä

6 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET Yleiset Hakijan maksukyky on edellytykset olennaisesti heikentynyt Muu syy sairauden vuoksi työttömyyden vuoksi työkyvyttömyyden vuoksi 6 muusta syystä Jos hakijan työsuhde on päättynyt, syy siihen Velkojen kokonaismäärä velkaantumisesta Erityiset edellytykset Velkajärjestelyyn on painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä suhteessa hakijan maksukykyyn. Hakijan velkojen kokonaismäärä (erittely velkaluettelossa): Velkaantumiseen liittyvä selvitys on erillisessä liitteessä (huom! selvitys on pakollinen). Hakijan maksukykyä heikentää tällä hetkellä väliaikainen syy. Perustelut sille, miksi velkajärjestely voidaan tästä huolimatta myöntää: Sovintoratkaisun mahdollisuuden selvittäminen Elinkeinotoimintaa harjoittavan hakijan lisäedellytykset täyttyvät, selvitys elinkeinonharjoittajan tuloselvityksessä ja sen liitteissä. siitä, miten sovintomahdollisuudet on pyritty selvittämään ja kuka tai ketkä velkojista ovat kieltäytyneet sovintoratkaisusta ja millä perusteella Perustelut erillisellä liitteellä nro Aikaisempi velkajärjestelyhakemus tuomioistuimessa Hakija on hakenut aikaisemmin velkajärjestelyä Asian ratkaisu Hakemuksen käsitelleen käräjäoikeuden nimi liitteellä nro Painavat syyt Syyt, joihin hakija vetoaa, jos velkajärjestelylle olisi este MAKSUOHJELMAN KESTOON VAIKUTTAVIA SEIKKOJA VÄLIAIKAINEN KIELTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANON KESKEYTTÄMINEN Väliaikaista kieltoa ja täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva vaatimus perusteluineen on liitteenä. Esitetty velkaantumiseen liittyvässä selvityksessä Väärien ja harhaanjohtavien tietojen antaminen taikka velkojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa velkajärjestelyn epäämiseen. Sellaisen menettelyn rangaistavuudesta säädetään rikoslaissa (velallisen petos). VAKUUTUS, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vakuutan, että olen oikein antanut tässä hakemuksessa ja liitteenä olevassa velkaluettelossa kaikki tarpeelliset tiedot velkajärjestelyn kannalta merkityksellisistä seikoista. Olen perehtynyt velallisen myötävaikutusvelvollisuuden sisältöön. Päiväys (paikka ja aika) Allekirjoitus HAKEMUKSEN LIITTEET Vuosi Verotettava tulo yhteensä Vuosi Verotettava tulo yhteensä Vuosi Verotettava tulo yhteensä Verotustodistus- jäljennökset Luettelo velkojista ja muista asianosaisista elatusavusta muista menoista Muut liitteet Palkkatodistukset veloista eläkkeestä, sosiaalitai muusta etuudesta päättyneestä varallisuudesta elinkeinotoiminnasta Elinkeinonharjoittajan tuloselvitys muista tuloista asumiskuluista Velkaantumiseen velkajärjestelyn liittyvä selvitys erityisistä edellytyksistä

7 Velkaselvitystä varten tarvitaan: Alla pyydetyt tositteet voivat olla alkuperäisiä. Otamme niistä kopiot ja palautamme alkuperäiset takaisin. Tulotositteet myös avo-/aviopuolison (mikäli on) tulot palkkatodistus tai viimeisin palkanmaksuilmoitus, josta ilmenee tulot kuluvalta ja edelliseltä vuodelta eläkepäätökset tai eläkkeiden maksuilmoitukset muut etuuspäätökset sairaus- tai työttömyyspäivärahapäätös tai päivärahan maksuilmoitus äitiys- tai vanhempainrahapäätös ja/tai kodinhoitotukipäätös hoitotukipäätös opintotukipäätös muut mahdolliset tulotositteet, kuten tositteet tai selvitykset lasten tuloista Menotositteet Laskujen yläosa riittää, kunhan siinä näkyy miltä ajalta lasku on sekä laskun määrä. Asumismenot vuokra (lisäksi kopio vuokrasopimuksesta) yhtiövastike kiinteistövero/(tonttivuokra) lämmitysmenot kotivakuutus sähkölasku vesi- ja jätevesi jätehuoltolasku Muut menot päivä- tai iltapäivähoitopäätös tai viimeisin lasku elatusapusopimus mahdolliset tapaamisesta aiheutuneet kulut kotipalvelumaksut tositteet sairauskuluista (lääkeostojen kattokysely Kelasta, apteekin todistus lääkeostoista tai kopio ajantasaisesta asiakasmaksukortista) työmatkakulut (jos on), työmatkan pituus yhteen suuntaan

8 Verotustodistus (veroehdotus) tai selvitys verotuksesta viimeisimmältä kolmelta valmistuneelta verovuodelta ( ) Verotodistukset tarvitaan kaikilta samassa taloudessa asuvilta täysi-ikäisiltä! Verotoimistosta hankittaessa verotodistukset maksavat 10 /kpl. Omaisuustositteet kopio perukirjasta tai perinnönjakokirjasta asunto-osakekirja tai isännöitsijätodistuksesta lainhuutotodistuksesta Maksullisia omaisuustositteita ei tarvitse hankkia hakemuksen yhteydessä Yritystoimintaa harjoittavalta elinkeinoharjoittajan tuloselvitys viimeiset tilinpäätösasiakirjat (tulos- ja taselaskelmat, tilintarkastuskertomus) elinkeinoilmoitus tai kaupparekisteriote tilintarkastajan selvitys yhtiön taloudellisesta tilanteesta (jos on tilintarkastaja) Velkahistoria, katso erillinen liite Tiedot velkojista Tee luettelo niistä velkojista yhteystietoineen, joilla tiedät olevan sinulta saatavia. Lähetämme saldotiedustelun heidän saataviensa määrästä niille velkojille, jotka ovat ilmoittamallasi listalla. Hoidossa olevista pankkilainoista tiliote tms. josta näkyy, lainan tämän hetkinen määrä, lainan hoitokulut, mahdolliset takaajat/vakuudet. Käytössä olevasta luottokortista, pankkisiirto tms., josta näkyy luottokortin tämän hetkinen määrä. Ulosottolista (jos on, ei tarvitse tilata) Lista josta selviää myös palautetut asiat (vanhan järjestelmän mukainen lista) ja avoinna olevien asioiden luettelo Velkaneuvonnan yhteystiedot Pohjois-Satakunnan Velkaneuvonta Kylä-Karviantie KARVIA Gsm: Fax: (02) E:mail:

9 VELKAANTUMISHISTORIAN SISÄLTÖ Velkaantumisesi historiatekstistä tulee välttämättä näkyä alla luetellut asiat: 1. syntymäkotikunta sekä muut asuinpaikkakunnat (milloin, vuodet) 2. koulutus 3. perhesuhteet - aikaisemmat suku- tai etunimet mikäli muuttuneet 4. tärkeimmät työsuhteet 5. milloin ja miksi velat on otettu ja miten velat oli tarkoitus maksaa takaisin (esim. oletko ollut töissä velkojen ottohetkellä ja sen hetkiset tulosi?). Yritä yksilöidä tiedot niin tarkasti kuin vain muistat. 6. syy maksuvaikeuksiin (sairaus, työttömyys, työkyvyttömyys, muu syy: mikä?) ja milloin ne ovat alkaneet, liitteeksi esim. lääkärintodistus 7. oletko keskustellut velkojien kanssa maksuehtojen muutoksista; jos olet niin milloin ja mihin tulokseen niissä on tultu. Oletko ollut aikaisemmin yhteydessä velkaneuvontaan (mihin). Onko sinulle haettu vapaaehtoista tai virallista velkajärjestelyä (milloin/missä) 8. oletko myynyt omaisuutta ja mihin rahat on käytetty (kauppakirja tms. liitteeksi) 9. lyhyt katsaus nykytilanteeseen työllisyystilanne maksatko velkoja (kuinka paljon ja mitä velkoja) muu elämäntilanteesi 10. oma arvio tulevaisuudestasi ja sen kehityksestä Historiatekstin muodon voi ihan itse valita. Voit joko luetteloida tai kertoa elämästäsi vapaamuotoisesti

10 VALTAKIRJA VALTUUTETTU Hanna Vainionpää Pirkko Hakola Pohjois-Satakunnan talous- ja velkaneuvonta Kylä-Karviantie KARVIA VALTUUTTAJA Nimi (ht) Osoite POSTIOSOITE VALTUUS Valtuuttaja valtuuttaa valtuutetut saamaan salassapitosäännösten estämättä tietoja: velkojiltaan, luottolaitoksilta, verottajalta, vakuutusyhtiöiltä, Kelalta ja muilta viranomaisilta luottotietorekisteriotteen Suomen Asiakastieto Oy:ltä hoitamaan velkajärjestelyyn liittyviä asioita hankkimaan vapaaehtoiseen/ tai käräjäoikeuden kautta aloitettavaan velkajärjestelyyn liittyviä asiakirjoja ja käymään sovintoneuvotteluja puolestani velkojien kanssa laatimaan vastineet käräjäoikeudelle sekä valituskirjelmät hovioikeudelle ja Korkeimmalle oikeudelle PAIKKA JA AIKA ALLEKIRJOITUS Nimenselvennys

11 TIETOA VELKANEUVONNASTA Velkaneuvonta lähtee asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittämisestä. Voidaksemme miettiä parasta ratkaisua kunkin asiakaan tilanteessa, tarvitsemme tarkat tiedot menoista, tuloista, veloista sekä takaussitoumuksista. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että oheisen liitteen mukaiset paperit toimitetaan meille. Kun taloudellinen tilanne on selvillä, verrataan asiakkaan velkamäärää ja kykyä maksaa velkojaan, eli laskennallista maksuvaraa. Mikäli maksuvaraa suhteessa velkoihin on riittävästi niin, että velat on mahdollista maksaa n. 5 vuoden aikana, on vaihtoehtoina joko - vapaaehtoinen maksuohjelma, joka perustuu sovintoon velkojien kanssa. - takuusäätiön takaama järjestelyluotto (max ) Mikäli maksuvaraa ei ole lainkaan tai suhteessa velkoihin vain vähän, on velkojen pääomaa päästävä leikkaamaan. Ainoa keino tähän on käräjäoikeudelta haettava virallinen velkajärjestely, jonka kesto on keskimäärin viisi vuotta.! Velkajärjestelyyn on otettava mukaan ihan kaikki velat! Takaajat joutuvat maksuvelvollisiksi, jos velkaa leikataan! Ei voi saada, jollei elämäntilanne ole vakiintunut ja velkaantuminen pysähtynyt, ei myöskään jos paljon rikosperusteisia velkoja Voimme myös avustaa avustuksien hakemisessa diakoniarahastolta tai punaiselta ristiltä. Tutkimme myös, milloin velat vanhentuvat, velkatilanne saattaa ratketa myös sitä kautta. Mitä nopeammin toimitat pyydetyt asiakirjat, sitä nopeammin asiasi hoitaminen etenee!

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja -toimipaikka Kotipaikka Sähköpostiosoite

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja toimipaikka Kotipaikka

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm. /t Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Torniossa vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän

Lisätiedot

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

TAKAUSOPAS. Takau s op as

TAKAUSOPAS. Takau s op as Takau s op as 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle? 6 Takauksen

Lisätiedot

Työllä tukea vankien velanhoitoon. Projektin loppuraportti. Hannele Kultala

Työllä tukea vankien velanhoitoon. Projektin loppuraportti. Hannele Kultala Työllä tukea vankien velanhoitoon Projektin loppuraportti Hannele Kultala Työllä tukea vankien velanhoitoon Projektin loppuraportti Hannele Kultala Takuu-Säätiö Ulkoasu ja suunnittelu: Mirkka Hietanen

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JANAKKALAN KUNTA Perusturvalautakunta Juttilantie 1 14200 TURENKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS VIRKAILIJA TÄYTTÄÄ Saapunut, pvm Vastaanottaja Postitse Kotikäynti Toimistoasiointi Muu OHJEET HAKEMUS Mille ajalle

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3.2015 ALKAEN 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE STLTK 23.02.2012 Liite1 JUUAN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.3.2012 alkaen 1 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN... 2 1.1 Säännökset...2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

Niskalenkki raha-asioista. - välineitä oman talouden hallintaan

Niskalenkki raha-asioista. - välineitä oman talouden hallintaan Niskalenkki raha-asioista - välineitä oman talouden hallintaan Tammikuu 2015 Sisällys: > Niskalenkki raha-asioista 3 Tunnista elämäntilanteesi 4 Miten työkirjaa käytetään? 8 > Taloustietojen kokoaminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN KAUPUNKI Hyvinvoinnin ydinprosessi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2011 1. YLEISTÄ 1 1.1. Säännökset 1 1.2. Käsittely 2 1.2.1 Hakeminen 2 1.2.2. Hakemuksen käsittely 2 1.2.3. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2012 1. YLEISTÄ 1 1.1. Säännökset 1 1.2. Käsittely 2 1.2.1 Hakeminen 2 1.2.2. Hakemuksen käsittely 2 1.2.3. Toimeentulotuen päätösvalta 3 1.2.4. Päätöksenteko ja päätös

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot