Tervetuloa opiskelemaan! 3. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava II, koulutustarjonta 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa opiskelemaan! 3. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava II, koulutustarjonta 10"

Transkriptio

1

2 Sisällys Tervetuloa opiskelemaan! 3 Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, koulutusesittelyt 4 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava I, koulutustarjonta 5 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valmentava II, koulutustarjonta 10 Ammatillinen perustutkintokoulutus 14 Aikuiskoulutus 24 Opiskelun tukipalvelut 27 Hakeminen 28 Toimipaikat 30 = mahdollisuus asumiseen = soveltuu liikuntarajoitteiselle 2

3 Tervetuloa opiskelemaan! Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen ammatillinen oppilaitos. Oppilaitoksessa järjestetään ammatillista koulutusta ja kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Tarjontaan kuuluu ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, työvoimakoulutusta, valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta, ohjaavaa koulutusta ja ammatillisia kuntoutuskursseja. Oppilaitoksen toimintaa ovat myös koulutukseen liittyvät kuntoutus- ja tukipalvelut, työelämän ja erityisopetuksen asiantuntija- ja kehittämistehtävät, tutkimustoiminta sekä muu sellainen toiminta, joka palvelee ammatillisen erityisopetuksen ja aikuiskoulutuksen päämääriä. Kiipulan ammattiopisto toimii kymmenellä paikkakunnalla. Hämeenlinnassa ja Janakkalassa opiskelijoilla on myös asumismahdollisuus. Muilla paikkakunnilla järjestetään lähinnä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta, aikuiskoulutusta ta ja ammatillisia kuntoutuskursseja. Kiipulan ammattiopistoon on suora haku. Se tarkoittaa, että emme ole yhteisvalinnassa. a. Yhteisvalintaan verrattuna suorasta hausta on kaksi hyötyä. Ensinnäkin se auttaa sinua varmistamaan, että löydät mahdollisimman hyvin itsellesi sopivan koulutuspaikan. Toiseksi suora haku auttaa meitä saamaan riittävästi tietoa siitä, millä tavalla koulutuksesi ja kuntoutuksesi kannattaa toteuttaa ja siitä, miten henkilökohtaiset tarpeesi voidaan ottaa huomioon. Hakuaika lukuvuoden valmentaviin ja perustutkintokoulutuksiin päättyy Aikuiskoulutuksen ja ammatillisten kuntoutuskurssien hakumenettelyistä ja -ajoista ilmoitetaan erikseen kotisivuillamme, esitteissämme ja lehdissä. Tästä oppaasta saat perustietoa hakemisesta ja opiskelusta Kiipulan ammattiopistossa. Lisätietoja hakemisesta koulutuksiin, opiskelusta ja sen tukemisesta voit kysyä hakuoppaassa mainituilta yhteyshenkilöiltä. Tiedot löytyvät myös kotisivuil- tamme Markku Aunola rehtori 3

4 Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Valmentava ja kuntouttava koulutus jakaantuu kahteen vaihtoehtoon valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (valmentava I) ja kuntouttava opetus ja ohjaus (valmentava II) Koulutusvaihtoehdot eroavat tavoitteiden osalta. Kiipulassa valmentava I -koulutuksia kutsutaan lyhenteellä AVA ja valmentava II -koulutuksia lyhenteellä TYVA. AVA-koulutus sopii nuorelle, joka pohtii, millainen koulutus, työ ja ammatti hänelle voisi sopia. Koulutus antaa tietoa erilaisista ammateista, koulutusvaihtoehdoista ja työelämästä. Koulutuksen tavoitteena on kehittää oman arjen hallintaa ja vahvistaa luottamusta omiin kykyihin. Itsenäisen elämän taitoja (mm. siivousta, ruoanvalmistusta) opiskelijat harjoittelevat opiskelija-asunnoissa tai asumisjaksoilla. Opiskelussa pyritään siihen, että opiskelijan opiskeluvalmiudet kehittyvät. Hän löytää itselleen soveltuvan tavan työskennellä ja kykenee työskentelemään erilaissa ympäristöissä. Koulutuksen kesto on pääsääntöisesti yhden lukuvuoden (40 ov), mutta koulutuksen kesto voi vaihdella yksilöllisesti (20 80 ov). TYVA -koulutus sopii nuorelle, jonka tavoitteena on oppia itsenäisen elämän taitoja omien edellytysten mukaisesti ja valmentautua työelämään. Opiskelijan tarpeiden mukaan koulutusta voi painottaa joko työhön sijoittumiseen, itsenäisen elämän taitojen opiskelemiseen tai omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Koulutus voidaan järjestää myös strukturoituna opetuksena sekä siten, että se vastaa vaikeimmin kehitysvammaisten, aistimonivammaisten ja autismin kirjon henkilöiden tarpeisiin. 4 Strukturoitu opetus tarkoittaa mahdollisimman selkeäksi suunniteltua opetusta, jossa käytetään selkeää visuaalista jäsentelyä ja rakennetta. TYVA-koulutusten kesto on yksilöllisesti 1 3 lukuvuotta ( ov). 4

5 Koulutustarjonta Valmentava I (20 80 ov) Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, AVA Punaportti ja Skogster AVA-opinnoissa syvennetään aiemmin opittua ja vahvistetaan opiskeluvalmiuksien kautta uuden oppimista. Tavoitteena on opiskeluvalmiuksien, itsearviointi- ja arjenhallintataitojen kehittyminen sekä jatko-opintosuunnitelmien selkiytyminen. Opetuksessa painotetaan toiminnallisuutta, yhteistyötaitoja ja omien vahvuuksien kautta oppimista. Opiskelijat tutustuvat oppilaitosten koulutustarjontaan kokeilujaksoilla. Työelämästä ja eri ammateista he saavat tietoa vierailemalla erilaisilla työpaikoilla ja työelämään valmentautumisen jaksoilla. Tampereella koulutus järjestetään yhteistyössä Silta- Valmennusyhdistyksen nu kanssa. 5

6 Koulutusalakohtaiset ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavat koulutukset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, AVA - liiketalouden alan valmentava koulutus Opinnot valmentavat erityisesti liiketalouden alan perustutkintoa ja työtehtäviä varten. Tavoitteena on, että opiskelija saa totuudenmukaisen kuvan alan kouluttautumisvaihtoehdoista ja työtehtävistä sekä työelämän vaatimuksista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan hänen vahvuuksiinsa perustuva jatkosuunnitelma, joka voi tarvittaessa suuntautua yksilöllisesti myös muiden alojen ammatilliseen koulutukseen tai työtehtäviin. Koulutuksen aikana opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan menestyäkseen jatko-opinnoissaan. Ammatillinen opiskelu on käytännönläheistä ja työvaltaista. Syyslukukaudella opiskelijat työskentelevät kaksi päivää viikossa asiakkaita palvellen kaupoissa, kahviloissa, lounasravintoloissa, oppilaitoksen harjoitusmyymälässä tai vaikkapa kirjastossa. Opiskelijat hoitavat vuorollaan myös opiskelijakahvilaa. Markkina- ja myyjäisprojektit harjaannuttavat kaupalliseen ajatteluun ja kehittävät asiakaspalvelutaitoja. Kevätlukukaudella on vähintään neljän viikon mittainen työelämään valmentautumisjakso. Opiskelijalla on myös mahdollisuus käydä kokeilujaksoilla tutustumassa oppilaitosten koulutustarjontaan. Opiskelu- ja työelämävalmiuksien lisäksi opinnot kehittävät myös opiskelijan toimintakykyä ja arkielämän taitoja. Opiskelijaa valmennetaan ja ohjataan luottamaan omiin kykyihinsä ja tekemään tulevaisuuttaan koskevia realistisia ratkaisuja. 6

7 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, AVA - luonnonvara-alan valmentava koulutus Opinnot valmentavat erityisesti puutarhatalouden ja metsäalan perustutkintoa sekä luonnonvara-alan työtehtäviä varten. Tavoitteena on, että opiskelija saa todenmukaisen kuvan sekä luonnonvara-alan että halutessaan myös muiden alojen ammatillisesta koulutuksesta. Koulutus edistää opiskelijan toimintakykyä ja arkielämän taitoja. Koulutuksen aikana kehitetään myös opiskelijan jatko-opiskeluvalmiuksia. Opiskelijat harjoittelevat aluksi käsityövälinein tehtäviä luonnonvara-alan töitä sekä keräilytalouden tehtäviä. Konetöitä tehdään yksilöllisten valmiuksien mukaisesti. Opiskelun aikana on mahdollista osallistua T-ajokorttikoulutukseen traktorin ja ajoleikkurin käyttöä varten. Koulutuksen aikana voidaan järjestää ammatillisen koulutuksen kokeiluja myös muissa soveltuvissa oppilaitoksissa sekä työelämään valmentautumisen jaksoja aidoissa työympäristöissä opiskelu- ja kotipaikkakunnalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, AVA tekniikan alan valmentava koulutus Opinnot valmentavat erityisesti tekniikan ja liikenteen alan perustutkintokoulutuksiin ja alan työtehtäviä varten. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa todenmukaisen kuvan sekä tekniikan ja liikenteen alan että halutessaan myös muiden alojen ammatillisesta koulutuksesta. Tavoitteena on edistää opiskelijan toimintakykyä ja arkielämän taitoja. Koulutuksen aikana kehitetään myös opiskelijan jatko-opiskeluvalmiuksia. Opetuksessa painotetaan toiminnallisuutta, yhteistyötaitoja ja omien vahvuuksien kautta oppimista. Opiskelu on työvaltaista ja tekemällä oppimista. Opiskelijat tutustuvat oppilaitosten koulutustarjontaan kokeilujaksoilla. Työelämästä ja eri ammateista he saavat tietoa vierailemalla erilaisilla työpaikoilla ja työelämään valmentautumisen jaksoilla. 7

8 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, AVA palvelualoille valmentava koulutus Opinnot antavat valmiuksia hakeutua erityisesti kotityöja puhdistuspalvelualan tai hotelli-, ravintola- ja catering -alan koulutukseen tai näiden alojen työtehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan toimintakykyä, arjenhallintataitoja ja itsenäisessä elämässä selviytymistä. Opiskelu on työvaltaista, tekemällä oppimista. Opetuksessa painotetaan toiminnallisuutta, yhteistyötaitoja ja omien vahvuuksien kautta oppimista. Opiskeltavia aiheita ovat mm. ruoanvalmistus, erilaisten tilojen puhtaanapito ja vaatehuolto. Opiskelija pyrkii suorittamaan opintojensa aikana hygieniaosaamiskoulutuksen (hygieniapassi). Itsenäistymis- ja arkielämäntaitojen opiskelu ovat keskeinen osa opiskelua. Opiskelija harjoittelee alan työtehtäviä oppilaitoksen toimintaympäristöissä. Työelämässä tarvittavia taitoja opiskelija kehittää valmentautumisjaksoilla kotityö- ja puhdistuspalvelujen ja/ tai hotelli-, ravintola- ja catering -alan työpaikoilla. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat itsenäisen elämän taitoja opiskelija-asunnoissa tai sovituilla asumiskokeilujaksoilla. Opintojen jälkeen opiskelija voi hakeutua suorittamaan mukautetuin tavoittein esimerkiksi kotityö- ja puhdistuspalvelu- tai hotelli-, ravintola- ja catering -alan ammatillista perustutkintokoulutusta tai suorittaa tutkinnosta joitakin tutkinnon osia. Opintojen jälkeen on mahdollista myös työllistyä alan työtehtäviin, esimerkiksi keittiöihin, siivousalan yrityksiin, julkisiin virastoihin ja laitoksiin sekä erilaisiin kodinomaisiin toimintayksiköihin. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, AVA - sosiaali- ja terveysalalle valmentava koulutus Opinnot valmentavat yksilöllisin tavoittein opiskeltavaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai työtehtäviä varten. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan arjenhallintataitoja ja itsenäisessä elämässä selviytymistä. Opiskelija tutustuu sosiaali- ja terveysalan eri koulutusaloihin, alan avustaviin työtehtäviin ja -menetelmiin. Hän opiskelee vanhuksiin ja lapsiin liittyviä tehtäviä, esimerkiksi ruokailussa ja pukeutumisessa avustaminen sekä ulkoiluttaminen. Opiskelija opiskelee ruoanvalmistusta, erilaisten tilojen puhtaanapitoa ja vaatehuoltoa. Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana hygieniaosaamis- ja ensiapu 1-tason kortin. Työelämässä tarvittavia taitoja opiskelija harjoittelee valmentautumisjaksoilla sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. 8

9 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, AVA - kaupan alan työtehtäviin valmentava koulutus asumismahdollisuus tarvittaessa Koulutus on tarkoitettu opinnoissaan ja arkielämässään erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, joilla ammatin tai jatkokoulutuspaikan valinta on vielä avoin. Opinnot valmentavat eri alojen perustutkintoja ja kaupan alan työtehtäviä varten. Opiskelu on työvaltaista ja käytännönläheistä tekemällä oppimista. Tietopuolinen opiskelu ja käytännön työ yhdistetään jokaiselle sopivaksi kokonaisuudeksi. Opiskelijat tutustuvat eri ammattialoihin ja erilaisiin työympäristöihin. Työelämävalmiuksia ja taitoja opiskellaan oppilaitosympäristössä ja eri alojen yrityksissä. Opiskeluun sisältyy koulutuskokeilujaksoja eri koulutusaloilla. Opiskeluvalmiuksien kehittäminen, itsenäistyminen ja arkielämän taitojen opiskelu on keskeinen osa opintoja. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija löytää itselleen soveltuvan jatko-opiskelupaikan tai työpaikan ja toimintaympäristön. Koulutuksen aikana opiskelija oppii työn tekemistä ja yleisiä työelämävalmiuksia, jotka edistävät jatko-opinnoissa ja työmarkkinoilla pärjäämistä. Opiskelija oppii esimerkiksi omatoimisuutta, arkielämäntaitoja, sosiaalisia taitoja, yhteiskunnallisia taitoja, työturvallisuutta, työergonomiaa, hygieniaosaamista, ensiapua ja hätätilanteissa toimimista. Opiskelija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Oppimisympäristöinä toimivat mm. päivittäistavarakaupat, varastot, lounaskahvilat, kirjastot ja muut yksilölliset työympäristöt. Koulutuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä työelämään joko avoimille työmarkkinoille palkkasuhteiseen työhön tai vammaisten henkilöiden työtoimintaan. Työpaikkoja voivat olla esim. päivittäistavarakaupat, tavaratalot, erikoiskaupat, kahvilat, lounasruokalat ja varastot. 9

10 Koulutustarjonta Valmentava II ( ov) Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TYVA Opinnot valmentavat erityisesti työhön ja itsenäiseen elämään. Koulutus sopii myös vaikeimmin vammaisille. Opiskelu tapahtuu pienessä ryhmässä, jossa sosiaalisia taitoja harjoitellaan päivittäin arjen tilanteissa. Opiskelijoiden tavoitteet suunnitellaan heidän omien toiveidensa ja edellytystensä mukaisiksi yhteistyössä vanhempien ja/tai muiden lähihenkilöiden kanssa. Koulutuksen aikana tehdään yhteistyötä myös eri kuntoutustahojen kanssa. Koulutuksessa harjoitellaan itsenäisen elämän valmiuksia mahdollisimman käytännön läheisesti. Työelämävalmiuksia opiskellaan opiskelijoiden omien edellytysten mukaisesti. He tutustuvat erilaisiin työpaikkoihin ja työtehtäviin. Opinnoissa painotetaan toimintakykyä edistäviä taitoja mm. kotitalous- ja kodinhoitotaitoja, yhteiskunnassa toimimista, itsestä huolehtimista ja terveellisiä elämäntapoja. Koulutus den lounasruokailu järjestetään ammatti-instituutin opiskelijaruokalassa. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, us, TYVA Koulutus soveltuu vaikeimmin kehitysvammaisille opiskelijoille. Koulutus voidaan järjestää myös siten, että se vastaa aistimonivammaisten ja autismin kirjon henkilöiden tarpeita. Opetusta ja ohjausta annetaan pienryhmässä. Koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan itsenäisyyttä elämän eri osa-alueilla. Itsenäisemmän elämän taitoja harjoitellaan työskentelemällä sekä yksin että ryhmässä. Opintojen aikana harjoitellaan muun muassa arkielämän askareita: pukeutumista, hygienian hoitoa, pieniä siivous- ja keittiötehtäviä sekä asioimista. Tavoitteena on kehittää myös opiskelijoiden liikunta- ja toimintakykyä, viestintää, vuorovaikutusta, kädentaitoja ja itsetuntemusta. 10

11 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TYVA Opinnot soveltuvat erityisesti nuorille, jotka harjoittelevat asumis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Koulutus soveltuu erityisesti nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja kuntoutusta opinnoissaan. Koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan itsenäisyyttä elämän eri osa-alueilla tarvittavin tukitoimin. Opiskelija saa valmiuksia omien edellytystensä mukaiseen työhön tai jatkoopintoihin sekä asumiseen ja vapaa-aikaan. Opiskelijat vahvistavat opiskeluvalmiuksiaan mm. harjoittelemalla suullista ja kirjallista ilmaisua, arkimatematiikkaa ja tietotekniikan perusteita. Opiskelijat opiskelevat työelämävalmiuksia omien edellytystensä mukaisesti. He tutustuvat erilaisiin työpaikkoihin ja työtehtäviin. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava a koulutus, TYVA strukturoitu opetus autismin kirjon opiskelijoille Autismin kirjon henkilöille tarkoitetussa ryhmässä käytetään strukturoitua opetusta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka hyötyvät selkeästä visuaalisesta jäsentelystä ja rakenteesta elämässään ja opinnoissaan. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja ohjata opiskelijoita luottamaan omiin kykyihinsä, selviytymään päivittäisistä elämän tilanteista ja kehittämään arkielämässä tarvittavia valmiuksia. Koulutuksen aikana opiskelija saa laajalti tietoa erilaisista ammateista, koulutusten vaihtoehdoista sekä työelämästä. Oppiminen tapahtuu käytännönläheisesti oman oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Koulutuksen aikana kehitetään myös opiskelijan jatko-opiskeluvalmiuksia. Opetuksessa painotetaan toiminnallisuutta, yhteistyötaitoja ja omien vahvuuksien kautta oppimista. Opiskelijat tutustuvat oppilaitosten koulutustarjontaan kokeilujaksoilla. Työelämästä ja eri ammateista he saavat tietoa vierailemalla erilaisilla työpaikoilla ja työelämään valmentautumisen jaksoilla. 11

12 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TYVA - taidepainotteinen valmentava koulutus Koulutus soveltuu erityisesti kädentaidoista, kuvataiteesta sekä ilmaisutaiteesta kiinnostuneille henkilöille, jotka kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityisopetusta. Hakijan oma innostus taidetoimintaan on opiskelujen kannalta tärkeää. Koulutuksessa opiskellaan pitkäjännitteisesti ja tavoitteellisesti kädentaidon, kuvataiteen ja ilmaisutaiteen tekniikoita. Taideilmaisun avulla kehitetään opiskeli- yhteisten projektiluonteisten tuotosten toteutuksessa. Taidetoiminnassa opiskelija oppii käyttämään erilaisia työvälineitä ja toimimaan ohjeiden mukaan. Koulutuksessa vahvistetaan opiskelijoiden itseohjautuvuutta. Äidinkielen, matematiikan ja tietotekniikan opiskelu sisältyy taideaineiden opintokokonaisuuksien toteutuksiin. Itsenäistymis- ja työtaidot ovat tärkeä osa opintoja. Asumisvalmennuksessa opitaan itsenäisen elämän taitoja, ruuanlaittoa ja siivousta. Opiskelijaa rohkaistaan osallistumaan yhteiskunnan toimintaan ja käyttämään sen palveluita kulttuurilähtöisesti. Koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea joko kuvataiteen tai käsityön alalle tai muuhun ammatilliseen koulutukseen kiinnostuksensa mukaan. Vaihtoehtoina voivat myös olla työllistyminen omalle kotipaikkakunnalle erilaisten tukimuotojen avulla tai itsenäisempään asumiseen siirtyminen. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TYVA Asumismahdollisuus tarvittaessa (maksullinen) Opinnot valmentavat erityisesti työhön ja itsenäiseen elämään. Ne soveltuvat myös vaikeimmin vammaisille sekä strukturoitua opetusta tarvitseville autismin kirjon henkilöille. Opetusta järjestetään kolmessa eri ryhmässä. Koulutuksissa tuetaan aikuistumista sekä oman arjen hallintaa ja itsenäistymistä. Opiskelun lähtökohtana ovat opiskelijan vahvuudet, joita pyritään edelleen kehittämään. Opiskelu on toiminnallista, sisältäen työelämään valmentautumista. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä tarjoaa maksullista asumispalvelua sitä tarvitseville. Asumisvalmennusjaksoja järjestetään yhdessä kotikunnan kanssa opiskelun aikana. 12

13 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TYVA Vesijärvenkatu Opinnot valmentavat erityisesti työhön ja itsenäiseen elämään. Ne soveltuvat strukturoitua opetusta tarvitseville sekä vaikeimmin vammaisille henkilöille. Opetusta järjestetään kahdessa ryhmässä. Strukturoitua opetusta toteuttavassa koulutuksessa painotetaan toimintakyvyn edistymistä sekä työelämävalmiuksia. Opiskelijaa tuetaan arkielämäntaitojen hallinnassa sekä yhteiskunnassa selviytymisessä mahdollisimman itsenäiseksi. Vaikeimmin vammaisten ryhmän opinnoissa painottuvat opiskeluvalmiuksien ja toimintakyvyn edistymiseen tähtäävien aihealueiden kuten kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen, motoristen taitojen sekä arkielämän- ja asumisvalmiustaitojen opiskelu. Tavoitteena on sellaisten arki- ja työelämätaitojen saavuttaminen, että opintojen jälkeen nuori kykenee omien edellytysten mukaiseen, aiempaa itsenäisempään asumiseen, elämään sekä työ- tai päivätoimintaan. Oppiminen tapahtuu erilaisissa ympäristöissä käytännönläheisesti tutustumalla ja harjoittelemalla yksilöllisesti sovittujen tavoitteiden pohjalta. Opiskeluun kuuluu erilaisiin työtehtäviin tutustumista ja työelämävalmiuksien hankkimista eri työ- ja toimintaympäristöissä tutustumisjaksojen avulla. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TYVA Koulutus sopii nuorelle, jonka tavoitteena on oppia itsenäisen elämän taitoja omien edellytystensä mukaisesti ja valmentautua työelämään. Opiskelijan tarpeiden mukaan koulutusta voidaan painottaa joko työhön sijoittumiseen, itsenäisen elämän taitojen opiskelemiseen tai omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Koulutus vastaa kehitysvammaisten, aistimonivammaisten ja autismin kirjon henkilöiden tarpeisiin. Koulutus edistää opiskelijan itsenäisyyttä elämän eri osaalueilla ja valmentaa työelämään tarvittavin tukitoimin. Opiskelija tutustuu erilaisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin. Lisäksi hän harjoittelee yhteiskunnan palvelujen mahdollisimman omatoimista käyttämistä. Opiskelijoiden yksilöllisesti tarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon koulutuksen aikana. Tarvittaessa opintoja tuetaan vaihtoehtoisin kommunikaatiomenetelmin. Opetus on mahdollisimman toiminnallista ja sitä toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on löytää opiskelijalle opintojen jälkeinen jatkosijoittumispaikka päivä- tai työtoimintakeskukseen, mahdollisesti myös jatko-opintoihin. 13

14 Ammatillinen perustutkintokoulutus, 120 ov Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta, mutta opiskelun pituus joustaa tarpeen mukaan. Opiskelijan ei esimerkiksi tarvitse opiskella sellaisia taitoja, jotka hänellä jo on. Opiskelu on yksilöllistä ja siinä huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet. Ammatillisten opintojen tavoitteet ovat: mukaisesti tuettuna itsenäistyminen Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti hän voi saada opintojen päättyessä joko tutkintotodistuksen, tutkintotodistuksen mukautetuin tavoittein tai todistuksen suoritetuista opinnoista. Opinnot koostuvat ammattialan perustaidoista ja koulutusohjelmaopinnoista. Opintoihin sisältyy valinnaisia ja ammattitaitoa täydentäviä opintoja. Koulutukseen sisältyy opiskelua työpaikoilla oman ammattialan tehtävissä. Työssäoppimista on vähintään 20 opintoviikkoa. Opiskelijan osaamista arvioidaan käytännön työn yhteydessä. Tehtävät ja työharjoitukset perustuvat opetussuunnitelmaan ja opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tutkinto voidaan rakentaa myös yhdistämällä eri alojen opintoja. Opetuksessa painottuvat ammattialan perustehtävät. Opintojen aikana opiskelijan työelämävalmiudet kehittyvät ja hän harjaantuu toimimaan työyhteisön jäsenenä. 14

15 Koulutustarjonta Kiipulan ammattiopistossa opetusta mukautetaan ja yksilöllistetään opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Ihmiset oppivat eri tavoilla ja erilaisissa ympäristöissä. Myös opiskelun tavoitteita voidaan mukauttaa, jos sisällöt ovat opiskelijalle liian vaikeita tai opittavaa on liikaa. Tavoitteena on opiskella itsensä kokoiseen ammattiin, eli ammattiin, jossa työskentely tuntuu mielekkäältä ja omille taidoille sopivalta. Erityisopetus soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja tukea oppimisessa ja joille käytännönläheinen opiskelu soveltuu parhaiten. Opiskelu on toiminnallista eli työharjoituksia tehdään ohjatusti alalle tyypillisissä työ- ja toimintaympäristöissä. Suuri osa opiskelijoista hyötyy itsenäisyyteen ja oman arjen hallintaan tähtäävästä ohjauksesta asuntolassa. Arjen hallintataidot ja itsenäisyyteen kasvaminen ovat ohjattua ja opiskeluun sisältyvää toimintaa. Kiipulan toimipaikan ammatillisista koulutuksista useimmat soveltuvat myös liikuntarajoitteisille henkilöille. Nämä koulutukset on merkitty oppaaseen pyörätuolin kuvalla. Ammatillinen koulutustarjonta esitellään seuraavilla sivuilla koulutusaloittain. Koulutusten järjestämispaikat ja osoitetiedot löytyvät oppaan viimeiseltä aukeamalta. 15

16 Kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Opiskelijat oppivat koulutuksen aikana tuotteiden suunnittelua ja valmistusta. He opiskelevat kudonnan ja ompelun perusteita, huovutusta ja kankaankuviointia. Opetuksessa painotetaan visuaalista osaamista ja kädentaitojen kehittämistä. Koulutus toteutetaan työvaltaisesti oppilaitoksen monipuolisissa oppimisympäristöissä ja erilaisissa työssäoppimispaikoissa. Koulutus soveltuu myös sellaisille henkilöille, jotka kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat tukea opinnoissa ja asumisessa. Koulutuksen suorittanut henkilö voi työllistyä kädentaidon tehtäviin esimerkiksi työ- ja toimintakeskuksiin, käsityöasemille ja yksityisiin tekstiilialan yrityksiin. Työ voi painottua myös asiakaspalvelu- ja ohjaustehtäviin. Luonnontieteiden ala Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto antaa monipuoliset tiedot ja taidot erilaisiin tietotekniikan käytön tuen työtehtäviin. Tutkinnon suorittanut osaa asentaa ja käyttää tietokonelaitteistoja, oheislaitteita, ohjelmia, palvelimia sekä lähi- ja tietoverkkoja. Hän hallitsee hyvin sekä yleis- että graafisten ohjelmien käytön. Hän tuntee tietoturva- ja tietosuojamääräykset ja osaa ottaa ne huomioon omassa työssään. Hän osaa toimia tietotekniikan ja ohjelmien tukihenkilönä sekä opastaa ja neuvoa muita niiden asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Myös kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikkapalvelut ja lähituen tarve työllistävät tämän koulutuksen suorittaneita. Lisäksi ala tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen myyntitehtäviin. Tietotekniikan perustutkinto suoritetaan opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan joko näyttötutkintona tai perustutkintokoulutuksena. Hakijalta toivotaan pohjakoulutuksena lukiota tai ammatillista koulutusta ja hyvää tietotekniikan perusteiden hallintaa (esim. tietokoneen A-korttitutkinnon tasolla) sekä vahvaa suuntautuneisuutta tietotekniikan ja ohjelmien käytön tuen työtehtäviin. 16

17 Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsäalan koulutuksessa opiskelija oppii metsänhoidon, puunkorjuun ja metsien monikäytön perustöitä. Opinnoissa perehdytään ulkoilu- ja virkistysreittien rakentamiseen ja huoltamiseen, ympäristön- ja maisemanhoitoon, hirsi- ja perinnerakentamiseen sekä riistanhoitoon. Opiskelija oppii liikkumaan luonnossa, tuntemaan luontoa ja luontomatkailua. Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri utarhuri Opiskelu on työvaltaista ja se tapahtuu todellisissa työtilanteissa. Opiskelu metsäalalla vaatii kohtuullista fyysistä kuntoa ja kykyä selviytyä ulkotöissä erilaisissa sääoloissa. Koulutus soveltuu myös sellaisille henkilöille, jotka kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat tukea opinnoissa ja asumisessa. Koulutuksen suorittanut henkilö voi työllistyä metsäluonnonhoidon sekä metsien ja muun ympäristön virkistyskäytön tehtäviin tai ulkoalueiden hoidon töihin. Työpaikkoja voivat tarjota esimerkiksi kunnat, seurakunnat, metsänhoitoyhdistykset, yksityiset metsänomistajat ja alan palveluja tuottavat yritykset. Opiskelija opiskelee puutarhatuotannon, viheralan tai kukka- ja puutarhakaupan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtilanteissa oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi puutarhan kasvihuoneissa, avomaaviljelyksillä, puiston viheralueilla ja puutarhamyymälässä. Koulutusohjelmat toteutuvat opiskelijoiden valintojen perusteella. Opiskelu on työvaltaista, joten puutarha-alalla on eduksi hyvä fyysinen kunto ja kiinnostus työskennellä ulkona vaihtelevissa olosuhteissa. Koulutus soveltuu myös sellaisille henkilöille, jotka kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat tukea opinnoissa ja asumisessa. Opintoihin sisältyy arkielämän taitojen opiskelua. Opintoihin liittyvä työssäoppiminen suoritetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti joko kotipaikkakunnalla puutarha-alan yrityksissä tai oppilaitoksen järjestämissä työssäoppimispaikoissa. Puutarhatalouden perustutkinnosta valmistunut opiskelija voi työllistyä esimerkiksi kasvihuone- tai avomaaviljelmille, kaupunkien, kuntien ja seurakuntien viheralueiden rakentamis- ja ylläpitotöihin tai kukkakauppoihin ja puutarhamyymälöihin. Opintojen jälkeen koulutuksen suorittanut henkilö voi työllistyä myös puutarha-alan avustaviin työtehtäviin. Yksilöllisen suuntautumisen mukaisesti näitä voivat olla joko tuettu työ, avotyö tai työtoiminta. 17

18 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki Opiskelijat perehtyvät ruoanvalmistukseen, astiahuoltoon ja keittiön puhtaanapitoon. Lisäksi opiskellaan puhtaanapitoa, asiakaspalvelua, tilauspalvelua ja tekstiilihuoltoa. Opintoihin kuuluu hygieniaosaamistestin suorittaminen. Opiskelijat opiskelevat enimmäkseen oppilaitoksen opetuskeittiössä ja suurkeittiöissä sekä erilaisten työssäoppimispaikkojen keittiöissä. Opiskelu on työvaltaista. Koulutus soveltuu erityisesti sellaisille henkilöille, jotka kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat tukea opinnoissa ja asumisessa. Koulutuksen suorittanut henkilö voi työllistyä esim. päiväkodin, vanhustenhuollon, koulun tai työkeskuksen keittiöihin. Edellisten lisäksi työpaikkoja löytyy kahvila- ja pikaruokapalveluista sekä lounas- ja henkilöstöravintoloista. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja Opiskelijat perehtyvät erilaisten kodinomaisten laitosten, koulujen ja virastojen ylläpito- ja perussiivoukseen. Lisäksi he opiskelevat toimitilapalveluita, ateria- ja kahvituspalveluita sekä vaatteiden ja tekstiilien huoltoa. Opintojen edetessä opiskelija voi valita suuntautumisen joko hoivaympäristöön tai kiinteistösiivoukseen. Tällöin opiskeluun sisältyy joko asiointipalvelua ja erityisryhmien avustamista tai piha-alueen ja huonekasvien hoitoa. Opiskelijat opiskelevat työvaltaisesti ja käytännönläheisesti oppilaitoksen monipuolisissa oppimisympäristöissä ja työssäoppimispaikoissa. Opetuksessa painottuvat asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja vastuullisuus. Koulutus soveltuu erityisesti sellaisille henkilöille, jotka kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat tukea opinnoissa ja asumisessa. 18 Koulutuksen suorittanut henkilö voi työllistyä siivoustyöhön ja muihin palvelutehtäviin kouluissa, virastoissa ja erilaisissa kodinomaisissa laitoksissa, kuten päiväkodeissa, palvelutaloissa ja hoitokodeissa.

19 Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto pienkonekorjaaja Opiskelijat perehtyvät auto- ja pienkonealan huoltotehtäviin. He opiskelevat aluksi auton kori- ja muita huoltotöitä, kuten rengastöitä. Myöhemmin he opiskelevat myös auton tai pienkoneen korjaustöitä. Auton huoltotöistä tavallisimpia ovat öljynvaihto, pesu ja vahaus. Auton korjaustöistä yleisimpiä ovat jarrujen korjaustyöt. Myöhemmin, osaamisen kehittyessä opiskelijat oppivat paikantamaan autojen ja koneiden yleisimpiä vikoja erilaisten testilaitteiden avulla. Ajoneuvoasentajan ja pienkoneasentajan ammatin menestyksekäs opiskelu edellyttävät hyvää fyysistä kuntoa ja kiinnostusta alan töihin. Koulutus soveltuu myös sellaisille henkilöille, jotka kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat tukea opinnoissa ja asumisessa. Opiskelu on työvaltaista. Opiskelijat harjoittelevat aluksi Kiipulan toimipaikan tiloissa. Sen jälkeen kukin opiskelija opiskelee yksilöllisen suunnitelman mukaisesti työssäoppimispaikoissa Hämeenlinnassa, sen lähiseuduilla ja kotipaikkakunnallaan. Arkielämän taitoja opiskelijat oppivat tehdessään yhdessä töitä ja osallistuessaan yhteisiin vapaa-ajan toimintoihin. Koulutuksen suorittanut henkilö voi työllistyä auto ja konealan apu- ja perustehtäviin esimerkiksi autopesulaan, pienkonekorjaamolle, varaosaliikkeeseen, automaalaamoon, autovarikolle, auto- ja työkonevuokraamoon, huoltamolle tai rengasliikkeeseen. 19

20 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Opiskelijat perehtyvät kiinteistönhoitoon ja pihanhoitoon. He oppivat leikkaamaan ruohoa, haravoimaan, tekemään lumitöitä, hiekoittamaan sekä tekemään pieniä kiinnitys- ja korjaustöitä ja jätehuollon tehtäviä. He harjoittelevat myös erilaisten työkoneiden käyttöä. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kiinteistön lämmitykseen, ilmastointiin ja vesijärjestelmiin. Opiskelu edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja kiinnostusta alan töihin. Koulutus soveltuu myös sellaisille henkilöille, jotka kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat tukea opinnoissa ja asumisessa. Opiskelu on työvaltaista. Opiskelijat harjoittelevat aluksi Kiipulan toimipaikan kiinteistöissä. Sen jälkeen kukin opiskelija harjoittelee yksilöllisen suunnitelman mukaisesti myös työssäoppimispaikoissa Hämeenlinnassa ja sen lähiseudulla sekä omalla kotipaikkakunnalla. Arkielämän taitoja opiskelijat oppivat tehdessään yhdessä töitä ja osallistuessaan yhteisiin vapaa-ajan toimintoihin. Koulutuksen suorittanut henkilö voi työllistyä esimerkiksi talonmieheksi, huoltomieheksi, kiinteistötyöntekijäksi tai puistotyöntekijäksi. Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Opiskelijat perehtyvät varastopalvelujen tehtäviin. He opiskelevat tavaran vastaanottoa, säilytystä ja keräilyä. Lisäksi he harjoittelevat tavaran jakelua ja kuljetusta sekä työkoneiden käyttöä ja huoltoa. Opiskelu edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja kiinnostusta alan töihin. Koulutus soveltuu myös sellaisille henkilöille, jotka kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat tukea opinnoissa ja asumisessa. Opiskelu on työvaltaista. Opiskelijat harjoittelevat aluksi Kiipulan toimipaikan logistiikkakeskuksessa ja Hämeenlinnassa aidossa tehdasympäristössä. Sen jälkeen kukin harjoittelee yksilöllisen suunnitelman mukaisesti myös työssäoppimispaikoissa Hämeenlinnassa, sen lähiseudulla ja omalla kotipaikkakunnalla. Arkielämän taitoja opiskelijat oppivat tehdessään yhdessä töitä ja osallistuessaan yhteisiin vapaaajan toimintoihin. Koulutuksen suorittanut henkilö voi työllistyä varastoalan tehtäviin. Tällaisia työpaikkoja on esimerkiksi kaupan alalla sekä yritysten, yhteisöjen ja logistiikkakeskusten palveluksessa. 20

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Kiipulan ammattiopisto Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Mikä Kiipula? Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos. Se järjestää koulutusta ja kuntotusta erityistä

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Kiipulan ammattiopisto Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Mikä Kiipula? Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos. Se järjestää koulutusta ja kuntoutusta erityistä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja.

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja. HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015 Osaamisen polkuja. Sisältö TERVETULOA AMIKSEEN! Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Koulutuksen suosio on kasvanut

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas Minne PERUSKOULUN jälkeen? 2004 www.edu.vantaa.fi www.vantaa.fi EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen...

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa 2 0 1 4 Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Taitoa työelämään - Sisällysluettelo 4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 5 Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot