3D-ohjelmistojen testaaminen maaperätutkimuksia varten Antti Pasanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D-ohjelmistojen testaaminen maaperätutkimuksia varten Antti Pasanen"

Transkriptio

1 Länsi-Suomen yksikkö 58/ Kokkola 3D-ohjelmistojen testaaminen Antti Pasanen

2

3 3D-ohjelmistojen testaaminen Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO JA SUOSITUKSET 1 2 GSI3D V (GEOLOGICAL SURVEYING AND INVESTIGATION IN 3 DIMENSIONS) OMINAISUUDET JA KEHITYSKOHTEET Tausta GSI3D:n edut ja mahdollisuudet Kehityskohteet ja heikkoudet Yhteenveto Kairausdatan tuonti maapelin/gty:n tietokannasta GSI3D-mallinnusohjelmaan 3 3 ARCHYDRO GROUNDWATER SUBSURFACE ANALYST (AHGW SSA V. 2.0) OMINAISUUDET JA KEHITYSKOHTEET ( ) Tausta SSA:n edut ja mahdollisuudet Kehityskohteet Yhteenveto Kairausdatan tuonti Maapelin/GTY:n tietokannasta AHGW-tietokantaan 6

4 3D-ohjelmistojen testaaminen 1 1 JOHDANTO JA SUOSITUKSET FT Antti Pasaselle annettiin tehtäväksi testata geologisia 3D-mallinnusohjelmistoja maaperän geologisten mallien tekemistä varten. Testauksen tavoitteena oli löytää kustannustehokas ohjelmisto maaperämallien laatimiseksi eri käyttötarkoituksia varten, kuten virtausmallinnuksen rakennemalleihin. Lisäksi ohjelmiston toivottiin olevan helppokäyttöinen ja sen tulisi pystyä käyttämään geotietoytimen aineistoja mahdollisimman helppokäyttöisesti. Testaus suoritettiin syksyn 2009 ja kevään 2010 välillä GSI3D-ohjelmistoilla sekä AHGWohjelmistoilla. Vuoden 2011 GSI3D ohjelmiston käyttökokemukset on huomioitu soveltuvin osin raportissa kesäkuun 2011 tilanteeseen saakka. Lisäksi Pasanen tutustui Surpac-ohjelmistoon ja GoCad-ohjelmistoon. Näitä ei kuitenkaan pystytty testaamaan todellisten tutkimusten yhteydessä. GMS - pohjaveden virtausmallinnusohjelmisto soveltuu myös maaperämallien tekemiseen. Ohjelmistoa ei kuitenkaan testattu mallintamisen kannalta. Sitä kuitenkin käytetään GTK:lla virtausmallinnuksessa ja siihen liittyvässä mallintamisessa. Testin perusteella suositeltiin GSI3D-ohjelmiston hankkimista. Testausvaiheessa AHGWohjelmisto oli vielä keskeneräinen. AHGW-ohjelmistoa kannattaa harkita uudestaan, jos siihen lisätään HGS-koodi virtausmallinnusta varten. Surpaciin ja GoCadiin tutustumisen perusteella pystyttiin toteamaan, että ohjelmistojen laajuuden ja korkean hinnan vuoksi, niitä tulisi käyttää ainoastaan erikoissovelluksissa, joissa GSI3D:n ominaisuudet eivät riitä. 2 GSI3D V (GEOLOGICAL SURVEYING AND INVESTIGATION IN 3 DIMENSIONS) OMINAISUUDET JA KEHITYSKOHTEET 2.1 Tausta GSI3D on Insight GmbH:n ja British Geological Surveyn (BGS) kehittämä geologisen ja geofysikaalisen datan visualisointi- ja mallinnusohjelmisto. Ohjelman lisäksi BGS on kehittänyt metodologian ohjelman käyttöä varten. Mallien katseluohjelmiston lisensiointia harkitaan parhaillaan BGS:ssä. Geologian tutkimuskeskuksella on käytössä rajoittamaton määrä lisenssejä ja kaikki halukkaat voivat asentaa täyden version ohjelmistosta osoitteessa Ohjelmisto toimii Windows-käyttöjärjestelmässä itsenäisenä ohjelmistona. Ohjelmistoa on testattu harjualueiden rakennemallinnuksen ja 3D-mallinnuksen tarpeita varten. Lisäksi käsitellään ohjelmiston soveltuvuutta ja mahdollisuuksia pohjaveden virtausmallinnuksen lähtömallien luomiseen. Ohjelmistoa on testattu Patamäen (Kokkola) kairausaineistolla käyttäen ohjelmiston versiota 2.6. Lisäksi versiota 2011 on testattu pienessä mittakaavassa sekä Patamäen aineistolla (Kuva 1), että Luikonlahden (Kaavi, kaivosympäristökohde) aineistolla. 2.2 GSI3D:n edut ja mahdollisuudet Ohjelmiston parhaat puolet ovat suhteellisen yksinkertainen datan tuonti muista ohjelmistoista, selkeä metodologia ja erinomainen käyttöohjekirja. Datan tuonti ArcGIS:stä ja Maapelin tietokannasta (GTY) on yksinkertaista. Kairausdata tuodaan ohjelmistoon kahtena tekstitiedostona (kairauspisteiden sijainti ja profiili). Molemmat tekstitiedostot on helppo muokata Maapelin tietokannoista. Lisäksi ohjelmistoon voidaan tuoda korkeusmalli/laserkeilausaineisto ascii-muodossa, maaperäkartta (shp-tiedosto) sekä geofysikaalista linja- ja syvyysleikkausdataa.

5 3D-ohjelmistojen testaaminen 2 Kuva 1. GSI3D v Karttaikkuna, poikkileikkausikkuna ja 3D-ikkuna. Aineistona Patamäen laserkeilausaineisto ja valmis malli. Ohjelmistolla mallintaminen tapahtuu määrittämällä kartalla poikkileikkauslinja, joka kulkee kairauspisteiden tai geofysiikan linjan tai mielivaltaisten pisteiden kautta. Aineiston voi visualisoida sekä 2D:ssä että 3D:ssä. Kuitenkin mallintaminen tapahtuu piirtämällä poikkileikkaus 2Dkairauspisteiden tai geofysiikan linjan perusteella. Tämä lähestymistapa on erinomainen, koska poikkileikkauksia piirtäessä mallintaja pystyy tekemään harkintaa tarvittavista yksiköistä sekä käyttämään sedimentologista osaamistaan. Lisäksi poikkileikkausten piirtämisen avuksi saa mm. maanpinnan korkokuvan, mallinnetun pohjavedenpinnan sekä mallinnetun kallionpinnan ja muita ascii-muotoisia pintoja. Maaperäkartan kuviot saa myös näkymään poikkileikkauksia piirrettäessä. Yksiköiden rajaaminen lateraalisuunnassa tapahtuu poikkileikkausten (ja tarvittaessa maaperäkartan) avulla. Ohjelmisto näyttää kartalla ne osat poikkileikkauksista, joissa kyseinen yksikkö esiintyy ja rajat pystyy hahmottelemaan ohjelmiston työkaluilla. Ohjelmiston käyttöohjekirja on selkeä ja pelkkä käyttöohjekirjan lukeminen antaa hyvän kuvan ohjelmiston ominaisuuksista. Lisäksi siinä on selitetty yksityiskohtaisesti mallinnuksen kulku alusta loppuun, joten erillistä käyttöohjekirjaa ei tarvitse kirjoittaa GTK:ssa. Ohjelmistosta saadut mallit pystytään tuomaan muihin ohjelmistoihin helposti esimerkiksi yksiköiden ylä- ja alapintoina ascii-muodossa. Tuomista kokeiltiin GMS-ohjelmistoon ja tuodun aineiston perusteella pystyttiin tekemään virtausmalli. 2.3 Kehityskohteet ja heikkoudet Ohjelmiston heikkoutena harjuympäristössä on sen riippuvuus stratigrafiasta. Ennen mallinnuksen alkua määritetään yleinen stratigrafia. Tätä yleistä stratigrafiaa pystyy muuttamaan mallin-

6 3D-ohjelmistojen testaaminen 3 nuksen edetessä, mutta siitä ei pysty poikkeamaan. Jos stratigrafiaan on määritetty, että hiekka on soran yläpuolella, niin ohjelma ei anna piirtää hiekkaa soran alapuolelle poikkileikkauksessa. Tämä ongelma pystytään kiertämään luomalla stratigrafiaan lisäyksiköitä ja antamalla niille samat parametrit kuin alkuperäiselle yksikölle. Toisessa linjassa sama yksikkö voidaan joutua piirtämään uutena yksikkönä kun taas toisessa se voidaan joutua piirtämään stratigrafian mukaisena alkuperäisenä yksikkönä, jolloin ohjelmisto ei pysty mallintamaan niitä samaksi yksiköksi. Ohjelmisto toimii hyvin alueilla, joissa stratigrafia on yksinkertainen tai mallintaminen tehdään esimerkiksi geneettisten yksiköiden perusteella. Stratigrafiariippuvuus ei kuitenkaan estä mallintamasta monimutkaisia kohteita. Tällaisessa tapauksessa mallintajalta vaaditaan kuitenkin kokemusta. Suurilla alueilla ja suuria aineistoja käytettäessä ohjelmistoa on hidas käyttää. Siinä ei ole ollenkaan mahdollisuutta muodostaa alustavaa mallia pelkkien kairausten perusteella vaan kaikki mallintaminen tapahtuu poikkileikkausten perusteella. Ohjelma saattaa jumittua projektin tallennuksen aikana (tapahtuu yleensä muistin loppumisen jälkeen mallinnettaessa). Tällöin kaikki mallinnetut yksiköt häviävät projektista ja niiden aluerajaukset joutuu tekemään uudestaan (testauksen aikana tämä tapahtui kaksi kertaa ja jälkimmäisellä kerralla menetin n. päivän työn). Tallennettaessa projektia tulisi jokainen tallennus tehdä uudeksi projektiksi. Kuitenkin yhden projektin koko saattaa olla 80 MB, joten projektit vievät helposti satoja megatavuja tai useita gigatavuja tilaa. Versiossa 2011 ohjelman vakautta on parannettu. 2.4 Yhteenveto GSI3D V vaikuttaa valmiilta tuotteelta lukuun ottamatta hienoista käyttöliittymän vaivalloisuutta. Se soveltuu erinomaisesti yksinkertaisen stratigrafian mallintamiseen sekä poikkileikkausten piirtämiseen. Ohjelmistolla mallinnettaessa käyttäjä pystyy vaikuttamaan malliin jo ensimmäisestä poikkileikkauksesta alkaen sekä käyttämään sedimentologista osaamistaan hyväksi. Ohjelmisto on erittäin suoraviivainen käyttää ja ohjekirjan lukemalla siihen pääsee helposti sisälle. Tämän johdosta se sopisi käytettäväksi GTK:ssa suuremmassakin mittakaavassa. Kuitenkin riippuvuus stratigrafiasta tekee siitä vaikean käyttää kohteissa, joissa maalajit ja niiden kerrosjärjestykset vaihtelevat suuresti. BGS on käyttänyt ohjelmistoa myös monimutkaisten glasiaaliympäristöjen mallintamiseen. Käyttöohjekirja löytyy osoitteesta ja ohjelmiston voi ladata osoitteesta www-gsi3d.org. 2.5 Kairausdatan tuonti maapelin/gty:n tietokannasta GSI3D-mallinnusohjelmaan Alla oleva ohje soveltuu kairausaineiston tuontiin myös muihin ohjelmistoihin. 1. Varmuuskopioi maapelin tietokanta (esim. ArcCatalogissa) ja tuo se ArcGIS:iin. 2. Valitse Table of contents:in (TOC) alareunasta source ja avaa attribuuttitaulut PRO- FIILIPISTEET ja SFDS_LAYER tasoille. PROFIILIPISTEET-tasossa on kairauksen paikkatiedot, ilman koordinaatteja ja SFDS_LAYER taulussa on kairauksen tiedot. Nämä tiedot täytyy yhdistää sekä lisätä niihin koordinaatit. 3. Lisää koordinaatit PROFIILIPISTEET-taulukkoon (Xtools pro -> Table Operations -> Add x, y, z Coordinates ja sieltä valitse PROFIILIPISTEET). Huomaa, että Z- arvot eivät ole oikein, joten hae ne laserkeilausaineistosta komennolla Extract Values to Points. Tä-

7 3D-ohjelmistojen testaaminen 4 mä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, koska GSI3D osaa liittää kairausten yläpinnan maanpinnan tasoon. 4. Yhdistä taulukot samaan tasoon esim. SFDS_layer-tasossa Options-> Joins and Relates-> Joins a. choose the field in this layer that the join will be based on : PROFIILITUNNUS, b. choose the table to join to this layer, or load the table from disk : PROFIILIPIS- TEET c. choose the field in the table to base the join on: TIETOKANTATUNNUS Pidä Keep all records valittuna 5. Tuo SFDS_Layer -taulu Exceliin (Options -> Export, tuo esim dbf:nä ja avaa se Excelissä) 6. Poista ylimääräiset tiedot (jätä PP_GID, SEDIMENT_T, END_DEPTH, X, Y ja Z, jos se on tuotu esim. laserkeilausaineistosta tai muusta tarkasta korkeusaineistosta). 7. Hae käsin SEDIMENT_T sarakkeelle koodeja vastaavat maalajit ArcGIS:tä a. tuo alkuperäinen tietokanta projektiin ja avaa sen SFDS_LAYER attribuuttitaulu b. valitse options -> appearance ja ruksaa pois ja päälle display coded value domain and subtype descriptions. Näin saat maalajin ja sen koodin näkyviin. Vertaa näitä Excelissä oleviin koodeihin ja korvaa koodit mallinnuksessa käytettävillä yksikkötunnuksilla tai luokittele alkuperäiset maalajikoodit mallinnustehtävään soveltuvilla koodeilla (esim. Hk ja KaHk = Hk ja Ht ja HHk = HHk) 8. Rakenna legendatiedosto mallinnusohjelmiston ohjeiden mukaisesti. Jos et luokittele aineistoa rakenna legendatiedosto kaikista käytettävissä olevista koodeista. 9. Rakenna excel-tiedostosta GSI3D-ohjeen mukaiset Bid (sijainti) ja Blg (kairauksen tiedot) tiedostot. Ja tuo ne GSI3D-ohjelmistoon käyttöohjeen mukaisesti. 3 ARCHYDRO GROUNDWATER SUBSURFACE ANALYST (AHGW SSA V. 2.0) OMINAISUUDET JA KEHITYSKOHTEET ( ) 3.1 Tausta SSA on ArcMapin tietokantasovellus, joka helpottaa kairausdatan visualisointia ja mallintamista. SSA on otettu käyttöön GTK:ssa vuoden 2009 lopulla. GTK:lle on ostettu viisi single user lisenssiä, jotka on jaettu aluetoimistoihin. Jokaisessa toimistossa on yksi lisenssi. Yksi ylimääräinen lisenssi on ISY:ssä. SSA:ta ostettaessa oli tiedossa, että ohjelmisto on vielä kehitysvaiheessa. Tämän johdosta lisenssit saatiin ostettua listahintaa edullisemmin. Ohjelmisto toimii ArcMapin alla Arcview/Arceditor lisenssillä. SSA on hankittu kairausaineiston visualisointia ja 3D-mallien rakentamista varten maaperä- ja pohjavesitutkimuksiin. Tavoitteena on myös tehdä solid-malleja pohjaveden virtausmallinnuksen lähtöaineistoksi. 3.2 SSA:n edut ja mahdollisuudet Ohjelmisto toimii ArcMapin alla, johon saa myös muunkin tutkimuksessa tarvittavan aineiston, kuten maaperäkartat, ilmakuvat ja korkeusmallit/laserkeilausaineistot. Tämä helpottaa mm. ai-

8 3D-ohjelmistojen testaaminen 5 neiston yhteistulkintaa. GTK:n käytäntöjen mukaisesti tutkimusaineiston tulee olla kaikkien käytettävissä, helposti saatavassa muodossa. ArcMap on GTK:n perustyökalu aineiston hallinnassa ja esittämisessä joten 3D-mallinnusohjelmiston käyttö ArcMapin alla on perusteltua ja suotavaa ulkopuolisiin ohjelmistoihin verrattuna. SSA mahdollistaa kairaus- tai muun profiilidatan visualisoinnin eri muodoissa. Kairauksia voidaan visualisoida kairauspisteinä sekä kairausprofiileina niin 2D-muotoisena ArcMapissa kuin 3D-muotoisena ArcScenessä. 2D-kairausprofiilien perusteella voidaan luoda poikkileikkauksia. Poikkileikkauksen luominen ohjelmistolla tapahtuu käsin ja on jo käytännössä geologista tulkintaa. Ohjelmisto esittää kairauksen etäisyyden valitusta poikkileikkauslinjasta kairausprofiilin viivan paksuudella. Tämä helpottaa tulkinnan tekemistä ja kairausaineiston analysointia. Ohjelmistolla pystytään myös luomaan solid-malleja eri maalaji- tai muiden yksiköiden ylä- ja alapinnoista tehtyjen pintamallien tai gridien perusteella sekä esittämään ne ArcScenessä. Lisäksi solidmalleista voidaan tehdä mm. poikkileikkauksia. Ohjelmisto mahdollistaa pintojen välisten suhteiden käyttämisen (clip ja fill), joten sillä pystytään mallintamaan myös monimutkaisia kohteita, kuten harjuja. SSA on edelleen kehitysvaiheessa, joten kommenttien ja kehityskohteiden jättäminen Aquaveolle on suotavaa. Tätä kautta ohjelmiston ominaisuuksia pystytään mahdollisesti muokkaamaan GTK:n haluamaan suuntaan. 3.3 Kehityskohteet GTY:stä datan siirtäminen SSA:n tietokantaan on erittäin monimutkaista ja vaatii mm. Excel ja Access osaamista. säksi GTY.stä tuotua kairausdataa joudutaan yksinkertaistamaan mallintamista varten huomattavasti. Olen kysynyt Aquaveolta mahdollisuudesta tehdä yksinkertaistaminen esimerkiksi luotaessa poikkileikkauksia. Ehdotin myös mahdollisuutta luoda solid-mallien tekemisessä tarvittavat pinnat poikkileikkausten pintojen perusteella. En kuitenkaan saanut kyselyyni tyydyttävää vastausta. Tällä hetkellä yksinkertaistaminen täytyy tehdä Excelissä ennen datan tuontia SSA:n tietokantaan tai tuonnin jälkeen SSA:n Borehole/Well Editor työkalulla. Tuonnin jälkeinen editointi on huomattavasti vaivalloisempaa ja hitaampaa kuin sitä ennen tehty. Tällä hetkellä SSA:lle ei saa tyhjiä tietokantoja vaan kaikki aineisto täytyy tuoda tyhjennettyihin tutoriaalitietokantoihin. Ongelmana tuomisessa on mm. koordinaattijärjestelmät ja tietokantojen alueelliset asetukset, jotka ovat oletusarvoisesti USA:n kartastojärjestelmien mukaisia. Tämä asetusten muokkaaminen aiheuttaa turhaa työtä käyttäjälle ja muokkaamatta jättäminen aiheuttaa sen, että osa työkaluista ei toimi (esim. solid-mallien luonti). SSA:n tietokannasta ei pysty tällä hetkellä luomaan pintamalleja eri yksiköiden välisistä ylä- ja alapinnoista ja niiden kautta solid-malleja. ArcMapin omilla työkaluilla näiden pintojen luonti onnistuu XYZ-muotoisesta aineistosta mutta ei SSA:n tietokannasta. Datan muuttaminen SSA:n tietokannasta XYZ-muotoon aiheuttaa turhaa työtä. SSA:n valmistaja Aquaveo kehittää työkaluja pintojen luomiseksi SSA:n tietokannasta, mutta työkalujen valmistumisen aikataulusta ei ole tietoa. SSA tekee solid-mallit ArcScenessä. Arscenestä 3D dataa voidaan tuoda ainoastaan VRMLmuodossa. Solid-malleja tarvitaan mm. pohjaveden virtausmallinnuksen lähtöaineistona. Ainakin Kokkolan yksikössä virtausmallinnus tehdään saman valmistajan GMS-ohjelmistolla. GMS ei pysty ottamaan suoraan vastaan VRML-muotoista aineistoa. Erilaisten konvertterien käyttömahdollisuuksia selvitellään. Lisäksi kairausdatan visualisointi ja solid-mallien rakentaminen on monimutkaisempaa kuin esim. GMS-ohjelmistolla.

9 3D-ohjelmistojen testaaminen 6 Muun kuin profiilidatan, esim. geofysikaalisen datan visualisointi on ongelmallista. Geofysikaalisen linjamuotoisen datan (esim. maatutka ja heijastusseisminen luotaus) visualisointia ArcScenessä selvitetään. SSA ei tällä hetkellä toimi valmistajan toimittamilla USB-lukoilla. Ohjelmistoa käytetään kuukauden koekäyttölisensseillä, joiden ominaisuudet ovat samat kuin lisensoiduilla versioilla. Ohjelmiston valmistaja on luvannut tähän korjauksen seuraavassa versiossa. 3.4 Yhteenveto SSA on vielä kehitysvaiheessa oleva ohjelmisto. Tällä hetkellä sen käyttö on erittäin monimutkaista, mutta tulevien rajapintasovellusten sekä ohjelmiston kehittymisen myötä sen käyttö tulee muuttumaan suoraviivaisemmaksi. Tämä muistio on kirjoitettu ohjelmiston 2.0 versiolle. Ohjelmistosta on julkaistu versio 2.1 helmikuussa 2010, mutta sitä ei vielä ole ehditty testata kunnolla. Versioiden välisistä muutoksista ei ole tietoa. Nopean testaamisen perusteella näyttäisi siltä että ohjelma ei edelleenkään toimi USB-lukoilla, mutta Aquaveon jakamalla koodilla (ei kuukauden koekäyttökoodi) rekisteröinti onnistuu. Uuden version nopean testaamisen perusteella poikkileikkausten luonnissa on ongelmia. Perusteellisempaa testaamista kuitenkin tarvitaan. AHGW:n käyttäjäfoorumi sijaitsee osoitteessa Foorumille ei ole vielä postitettu kovin paljon kysymyksiä, mutta suosittelen, että SSA:n käyttäjät GTK:lla rekisteröityisi forumin jäseniksi. Mielestäni olisi parempi, että ohjelmiston ongelmista ja kehittämiskohteista keskusteltaisiin forumilla, jolloin ne olisivat kaikkien käyttäjien nähtävissä toisin kuin yksityisissä sähköpostikeskusteluissa. Näyttää siltä, että foorumille esitettyihin kysymyksiin vastaa aina joku ohjelmiston kehitystiimin jäsen. 3.5 Kairausdatan tuonti Maapelin/GTY:n tietokannasta AHGW-tietokantaan 1. Hae tyhjä Boreholes-tutoriaalin tietokanta osoitteesta ja pura se kansioon 2. Varmuuskopioi Maapelitietokanta ja avaa se Accessissa - Tee Accessissa relaatio/query, jolla muutat tietokantatunnuksen ja profiilitunnuksen (GDB_ID profile_point-layerissa ja PP_GID SFDS_layer-taulussa) numeeriseksi. AHGW ei pysty lukemaan muita kuin numeerisia kairaustunnuksia - Tallenna muutokset ja sulje Access 3. Avaa ArcCatalog - Kopioi Maapelin tietokannasta profile_point-layer (ArcMapissa profiilipisteet) ja SFDS_layer-taulu Boreholes.mdb tietokantaan (Boreholes.mdb tietokanta sisältää valmiiksi kaikki tarvittavat layerit ja taulut) - Sulje ArcCatalog 4. Avaa Boreholes.mdb Accessissa - Valitse profile_point ja klikkaa Design

10 3D-ohjelmistojen testaaminen 7 - Muuta ObjectID sarakkeen nimi HydroID:ksi (BoreholeLog-taulun, johon kairausdata tuodaan, WellID on linkitetty HydroID:n kanssa) - Tallenna muutokset ja sulje Access 5. Avaa boreholes.mxd - Poista ylimääräiset layerit (Well, Counties, Aquifer) - Valitse Table of contents (TOC) näkymäksi Source - Tuo profile_point ja SFDS_layer Boreholes.mdb tietokannasta - Muuta projektin koordinaattisysteemi sopivaksi 6. Tuo korkeustieto Profiilipiste-layeriin. (Seuraava tehdään sen vuoksi, että GTY:ssä kairausdata on muodossa syvyys maanpinnasta kun taas AHGW:ssä sen tulee olla muodossa rajapinnan absoluuttinen korkeus.) - Jos kairaustiedoissa on maanpinnan korkeus: - Aja Add XY Coordinates työkalu Profiilipisteet-layerille (Data Management Tools -> Features) - Jos maanpinnan korkeustietoa ei ole se voidaan tuoda esim. korkeusmallista seuraavalla tavalla: - Tuo korkeusmalli boreholes.mxd projektiin (voi myös kopioida Boreholes.mdb tietokantaan) - Jos korkeusmalli on float-muodossa (kuten ne yleensä ovat; siinä ei ole attribute tablea) se täytyy muuttaa kokonaislukumuotoon (integer). - Kerro rasteri esim. luvulla 1000 (3D Analyst Tools > Raster Math ->Times) (tämä tehdään sen vuoksi, että muutettaessa Float-rasteri Integer-rasteriksi desimaalipilkun oikealla puolella olevat numerot poistetaan, joten korkeusmallin tarkkuus kärsii) - Muuta uusi (kerrottu) korkeusmalli integer-muotoon (3D Analyst Tools -> Raster Math -> Int) - Kun korkeusmalli-rasteri on kokonaislukumuodossa (= siinä on attribute table) lisää profiilipisteet-layerin pisteille korkeustieto korkeusmallista (Spatial Analyst Tools -> Extraction -> Extract Values to Points.) (Huom! Luo uusi layer Extract Values to Points -työkalulla. Korkeustiedon tuominen alkuperäiseen layeriin poistaa sen tietokannasta.) - Liitä yhteen SFDS-layer ja Profilipisteet-layer tai uusi luotu layer esim. profile_point_z (riippuen siitä kumpaa yllä olevista tavoista käyttää). Tee Join SFDS_layer-taulussa (oikea klikkaus -> Joins and relates-> Join ) - Valitse seuraavat: - 1 = PP_OBJECT_ID tai Profiilitunnus, - 2 = Profiilipisteet tai profile_point-z (ruksi kohdassa Show the attribute tables of layers in this list) - 3 = HydroID tai Tietokantatunnus

11 3D-ohjelmistojen testaaminen 8 - Keep All Records valittuna ja klikkaa OK - Jos osassa kairauksia on kairaustieto, Excelissä voidaan yhdistää korkeusmallista saatu z ja mitattu z. 7. Tuo SFDS_layer-taulu tekstimuotoon (oikea klikkaus -> Data -> Export ) esim..dbf muodossa ja avaa se Excelillä. - Tässä vaiheessa voi taulusta poistaa ylimääräiset sarakkeet. Jäljelle pitää jäädä ainakin PP_OBJECT_ID (kohdassa 2 luotu numeerinen kairaustunnus), SEDI- MENT_TYPE, START_DEPTH, END_DEPTH, RASTERVALUE tai POINT_Z (edellinen sen mukaan onko kohdassa 6 käytetty kairausten korkeustietoa vai korkeusmallia). Lisäksi jätin sarakkeet THICKNESS, PP_ID, POINT_X ja POINT_Y tarkastamista varten. - Muuta rajapintojen syvyystieto (START_DEPTH ja END_DEPTH) absoluuttiseksi korkeustiedoksi vähentämällä ne maanpinnan korkeudesta. (Huom! Jos olet ottanut maanpinnan korkeuden korkeusmallista, jaa maanpinnan korkeustieto sopivalla luvulla esim. 1000, jotta saat korkeuden metreinä. Kts. Kohta 6.) - Lisää taulukkoon sarakkeet MAALAJI, HGUID ja HGUCODE. (Tuotaessa SFDS_layer taulu exceliin siitä häviää aliakset eli SEDIMENT_TYPE sarakkeessa näkyy vain numerosarjoja, jotka vastaavat eri maalajeja. Järjestämällä taulukko tämän sarakkeen mukaan ja katsomalla ArcMapin puolelta kullekin numerosarjalle vastaava maalaji, voidaan helposti tuoda maalajien nimet taulukon MAALAJIsarakkeeseen). - Määritä HGUID ja HGUCODE sarakkeisiin sopivat arvot. (tähän voi määritellä jokaiselle maalajille oma arvo sekä nimi tai yksinkertaistaa tyyliin 1 = Mr, 2 = Hk & Sr, 3 = Hienot, 4 = Kallio ym. Huom! Kairaustiedot näytetään AHGW:ssä HGUID:n mukaan. HGUCODE on muistutus itselle mitä HGUID:n numerot tarkoittavat.) - Tallenna excel-taulukko tekstimuodossa (.txt). 8. Avaa HydrogeologicUnit-taulukko ArcMapissa (oikea klikkaus -> Open) ja aloita editointi. - Poista HydrogeologicUnit-taulusta tiedot ja korvaa HGUID ja HGUCODE sarakkeet omilla tiedoilla. Muut sarakkeet voi jättää tyhjäksi. (Esim. HGUID = 1 ja HGUCODE = Mr, 2 = Hk & Sr, 3 = Hienot, 4 = Kallio ym). - Tallenna ja lopeta editointi 9. Huom! Tästä eteenpäin mennään Boreholes-tutoriaalin mukaan - Luo Groundwater Config tiedosto ohjeen mukaan - Tuo kairausdata Text Import työkalulla (Arc Hydro GW -> Text import) - Valitse Create features/rows in kohtaan BoreholeLog ja valitse Automatically assign HydroID - Tee valinnat seuraavasti - PP_OBJECT_ID = WellID

12 3D-ohjelmistojen testaaminen 9 - MAALAJI = Material - HGUID = HGUID - HGUCODE = HGUCode - START_DEPTH = TopElev - END_DEPTH = BotElev - Klikkaa Finish 10. Testaa data avaamalla Borehole/Well Editor (Subsurface -> Borehole/Well Editor) - Wells (point features) kohtaan Profiilipisteet - BoreholeLog (Table) kohtaan BoreholeLog - Valitse jokin kairausnumero Boreholes taulusta ja tarkista tuleeko HGU ja Contacts taulun tiedot näkyville.

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Esimerkkinä Excel-taulukkona ladattavat Helsingin pysäköintilippuautomaatit Viimeksi muokattu 27. huhtikuuta

Lisätiedot

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 70/2014 Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien projekteina Laine, Eevaliisa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologisten 3D-mallien tallentaminen 15.11.2012

Lisätiedot

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Erillinen liite Metsätehon raporttiin 202 Ohje 2 Omistajien nimet suunnittelualuekartalle Marko Keisala ALKUSANAT Oheinen ohjeisto on laadittu

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Malmiesiintymän 3D-mallinnus Gemcom GEMS-ohjelmistolla - Pinnat ja solidit Esko Koistinen

Malmiesiintymän 3D-mallinnus Gemcom GEMS-ohjelmistolla - Pinnat ja solidit Esko Koistinen GTK/ESY 01.09.2011 Malmiesiintymän 3Dmallinnus Gemcom GEMSohjelmistolla Pinnat ja solidit Esko Koistinen Gemcom GEMS Pinnat ja solidit. EK/GTK. Raportti 20/2011 1 Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 MAAN

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat Espoo 98/2016 Hämeen alueen kallioperän topografiamalli Mira Markovaara-Koivisto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ylätunnisteen lisäteksti Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä Esri Finland LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä November 2012 Janne Saarikko Agenda Lidar-aineistot ja ArcGIS 10.1 - Miten LAS-aineistoa voidaan hyödyntää? - Aineistojen hallinta LAS Dataset

Lisätiedot

Vinkkejä Balsamiq Mock-Up työkalun käyttöön

Vinkkejä Balsamiq Mock-Up työkalun käyttöön Vinkkejä Balsamiq Mock-Up työkalun käyttöön Tämä ohje ei ole Balsamiqin yleinen käyttöohje, mutta tässä kerrotaan miten Balsamiqia tulisi käyttää silloin kun malleissa halutaan käyttää yhteisiä pohjia.

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

ArcGIS ohjelmiston käyttöliittymä, rakenne ja perustoiminnot

ArcGIS ohjelmiston käyttöliittymä, rakenne ja perustoiminnot Sanna Jokela Varsinais-Suomen liitto Lounaispaikka 040-746 7980 sanna.jokela@varsinais-suomi.fi ArcGIS ohjelmiston käyttöliittymä, rakenne ja perustoiminnot Tavoitteet: Opetella tekemään ympäristönsuunnitteluun

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

DXL Library ja DXL-kielen olemus. Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/

DXL Library ja DXL-kielen olemus. Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ DXL Library ja DXL-kielen olemus Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ DOORS extension Language DXL on DOORSin laajennuskieli, jolla voidaan kehittää lisätoiminnallisuutta.

Lisätiedot

PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE

PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE JOHDANTO Tämä pikaohje on suunniteltu auttamaan useiden vastaanottajien lisäämisessä yhtiön jakelulistoille GlobeNewswire-järjestelmässä

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Uppokipinätyöstön elektrodi

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Uppokipinätyöstön elektrodi Uppokipinätyöstön elektrodi Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Uppokipinätyöstö Kipinätyöstön elektrodit Muottipesän valmistettavuus CAD työkalut harjoituksessa

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Birgitta Backman Jussi Ahonen Samrit Luoma GTK 11.10.2016 Visualisointi Visualisointi tarkoittaa

Lisätiedot

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Birgitta Backman Jussi Ahonen Samrit Luoma GTK 27.10.2016 Visualisointi Visualisointi tarkoittaa

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana. - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten

Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana. - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten Taustaa Maanmittauslaitoksen nimistöaineistot ovat ladattavissa tekstitiedostoina Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Pikaohje formaatin valmistamiseen

Pikaohje formaatin valmistamiseen Pikaohje formaatin valmistamiseen Esko Otava Oy ver.1.0 Pääikkunasta (tulostusikkunasta) valitaan Cards-Show cards manager Paina Add 2 Paina New Kortinsuunnitteluikkuna on jaettu kolmeen osaan: Vasemmalla

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Ulostyöntölaatikko. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntölaatikko. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Ulostyöntölaatikko. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntölaatikko. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Ulostyöntölaatikko Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntölaatikko Mallinnuksen vaiheet Harjoituksessa

Lisätiedot

1a) Laske metsämuuttujat (havumetsä, lehtimetsä, sekametsä, harvapuiset alueet) yhteen Suomessa

1a) Laske metsämuuttujat (havumetsä, lehtimetsä, sekametsä, harvapuiset alueet) yhteen Suomessa Vastaukset vk2: 1a) Laske metsämuuttujat (havumetsä, lehtimetsä, sekametsä, harvapuiset alueet) yhteen Suomessa Raster Calculator "lehtimetsa.tif" + "harvapuiset.tif" + "havumetsa.tif" + "sekametsa.tif"

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt Painevalut 3 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_1.sldprt. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on merkitty kuvaan punaisella, vihreällä ja sinisellä

Lisätiedot

v1.2 Huom! Piirto-ohjelmissa asioita voi tehdä todella monella tavalla, tässä esitellään yksi esimerkkitapa tällaisen käyrän piirtämiseen.

v1.2 Huom! Piirto-ohjelmissa asioita voi tehdä todella monella tavalla, tässä esitellään yksi esimerkkitapa tällaisen käyrän piirtämiseen. v2 Tehtävä: Piirrä kartalle merkittyjen pisteiden ja välinen korkeusprofiili. Voit käyttää valmista Libre Office Draw koordinaatistopohjaa. Pisteiden välisen janan jakomerkit ovat 100m välein. Vaihtoehtoisesti

Lisätiedot

Laserkeilausaineiston hyödyntäminen maaperägeologiassa

Laserkeilausaineiston hyödyntäminen maaperägeologiassa Laserkeilausaineiston hyödyntäminen maaperägeologiassa Jukka-Pekka Palmu ja Jukka Ojalainen Jukka-Pekka Palmu 25.9. 2010, kuvat: Copyright Jukka-Pekka Palmu, Geologian tutkimuskeskus 1 Maaperäkartoitus

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi DOORS Word DOORS 29.04.2004 SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä Telelogic DOORS -ohjelmistoa, jolloin vaatimusten

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Harjoitus Bones ja Skin

Harjoitus Bones ja Skin LIITE 3 1(6) Harjoitus Bones ja Skin Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Yksinkertaisen jalan luominen sylinteristä Luurangon luominen ja sen tekeminen toimivaksi raajaksi Luurangon yhdistäminen jalka-objektiin

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely Automaattitilausten hallinta Raportit Saat yhteenvedon voimassa olevista automaattitilauksista ja automaatti-ilmoituksista hakemistopuun Raportit-valikon alta. PDF-napista voit ladata koneellesi yhteenvedon

Lisätiedot

Geologiset rakenneselvitykset ja haavoittuvuusanalyysit pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelun työkaluna

Geologiset rakenneselvitykset ja haavoittuvuusanalyysit pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelun työkaluna Geologiset rakenneselvitykset ja haavoittuvuusanalyysit pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelun työkaluna GTK /Jussi Ahonen, Birgitta Backman, Samrit Luoma, Tiina Kaipainen ja Arto Pullinen POVEYTKE-loppuseminaari,

Lisätiedot

Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom

Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom telä-suomen yksikkö spoo 28.11.2011 Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom Hilkka Kallio & Ossi Ikävalko telä-suomen yksikkö spoo Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 TOIMKSIANTO 1 2 JOHDANTO 1 3 TUTKIMUSMNTLMÄT

Lisätiedot

Versionhallintaa. Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä

Versionhallintaa. Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä Versionhallintaa Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä Sisältö Mitä on versionhallinta Rakenteet ja niiden oikeudet Repository Browserin käyttäminen Hakemistorakenteen luominen Metadatan tallettaminen

Lisätiedot

GIS-automatisointi ja ohjelmointi/skriptaus. Harri Antikainen

GIS-automatisointi ja ohjelmointi/skriptaus. Harri Antikainen GIS-automatisointi ja ohjelmointi/skriptaus Harri Antikainen Mistä nyt puhutaan? Automatisointi: Mikä tahansa tapa teettää tietokoneella asioita ilman että käyttäjän tarvitsee tehdä muuta kuin laittaa

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Opi kuvin: By Choice v.1.4 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin

Opi kuvin: By Choice v.1.4 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin Opi kuvin: By Choice v.1.4 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin Opi kuvin: By Choice 1.4 sisältää ilmaisen, yli 3000 symbolia sisältävän symbolipäivityksen. Uudet kuvasymbolit löytyvät erillisistä

Lisätiedot

Kaupunkimalli Heinolassa

Kaupunkimalli Heinolassa Kaupunkimalli Heinolassa Hankittu EAKR-hankerahoituksella, 2012 (ensimmäinen versio 2011) Alusta: Vianova Oy:n Novapoint Virtual Map (Autodesk IDSP) Tuotettu kaupungin kantakartasta, MML:n maastotietokannasta,

Lisätiedot

OpenStreetMap-aineistojen haltuunotto GDAL:lla

OpenStreetMap-aineistojen haltuunotto GDAL:lla OpenStreetMap-aineistojen haltuunotto GDAL:lla Jukka Rahkonen, http://latuviitta.org Viimeksi muutettu 22. heinäkuuta 2012 GDAL/OGR tukee OpenStreetMap-aineistojen lukemista GDAL-versiosta 2.0 alkaen.

Lisätiedot

STL:n luonti IronCADillä

STL:n luonti IronCADillä STL:n luonti IronCADillä STL-tiedoston luonti IronCADilla etenee seuraavasti: 1. Avataan haluttu kappale IronCADilla. 2. Kappaletta napsautetaan hiiren oikealla näppäimellä ja valitse pudotusvalikosta

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

Ilmaisia ohjelmia laserkeilausaineistojen käsittelyyn. Laserkeilaus- ja korkeusmalliseminaari 8.10.2010 Jakob Ventin, Aalto-yliopisto

Ilmaisia ohjelmia laserkeilausaineistojen käsittelyyn. Laserkeilaus- ja korkeusmalliseminaari 8.10.2010 Jakob Ventin, Aalto-yliopisto Ilmaisia ohjelmia laserkeilausaineistojen käsittelyyn Laserkeilaus- ja korkeusmalliseminaari 8.10.2010, Aalto-yliopisto Johdanto Aalto-yliopiston maanmittausosastolla tehdyn kesätyön tuloksia Tehtävä oli

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 3 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_2.sldprt ja mallinna siihen kansi. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt Kuva 1:

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Keernojen erottaminen

Keernojen erottaminen Keernojen erottaminen Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin rakenne Koneistettavuus CAD työkalut harjoituksessa Keernojen erottaminen Mallinnuksen vaiheet Harjoituksessa

Lisätiedot

Garmin etrex GPS-laite

Garmin etrex GPS-laite Garmin etrex GPS-laite GPS koulutus 20.6.2007 PAIKKATIETOPAJA -hanke Painikkeet Sisäinen GPS antenni YLÖS näppäin ALAS näppäin PAGE näppäin (Esc) POWER näppäin Ulkoinen virtalähde ja tiedon siirto PC:lle

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

NOVAPOINT Soundings Editor 3.3

NOVAPOINT Soundings Editor 3.3 NOVAPOINT Soundings Editor 3.3 CivilPoint Oy 06/2017 2(17) MATERIAALIN TEKIJÄNOIKEUDET, CIVILPOINT OY Civilpoint tarjoaa koulutuksia käyttämällä omia koulutusaineistojaan ja menetelmiään. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty ArcGIS:n versiota 10.1. Koordinaattijärjestelmä ArcGIS käyttää oletuskoordinaattijärjestelmänä

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

AutoChart oma kartoitustyökalusi

AutoChart oma kartoitustyökalusi oma kartoitustyökalusi AutoChartin avulla voit helposti tehdä syvyyskartan millä tahansa järvellä: 1. Tallenna polut AutoChart Zero Line -muistikortille (1 kpl sisältyy AutoChartiin) 2. Muunna tallenne

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot

KUVAT. Word 2013. Kuvat

KUVAT. Word 2013. Kuvat Word 2013 Kuvat KUVAT KUVAT... 1 Kuvatiedoston lisääminen... 1 Microsoftin-kuvien lisääminen... 1 Koon muuttaminen ja kääntäminen... 2 Kuvan siirtäminen... 2 Tekstiin tasossa... 2 Kelluva kuva, tekstin

Lisätiedot

Alustavia käyttökokemuksia SAS Studiosta. Timo Hurme Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (v. 2015 alusta Luonnonvarakeskus / Luke)

Alustavia käyttökokemuksia SAS Studiosta. Timo Hurme Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (v. 2015 alusta Luonnonvarakeskus / Luke) Alustavia käyttökokemuksia SAS Studiosta Timo Hurme Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (v. 2015 alusta Luonnonvarakeskus / Luke) 19.9.2014 Lyhyesti SAS-koodareille suunnattu uusi käyttöliittymä

Lisätiedot

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA GEO-WORK OY Vartiopolku 5 17200 VÄÄKSY 19.10.2015 MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA 30.9.2015 TEHTÄVÄ Geo-Work Oy suoritti Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Ahon toimeksiannosta

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

Wordfast Classic 5.5 Asentaminen 1 (10)

Wordfast Classic 5.5 Asentaminen 1 (10) Wordfast Classic 5.5 Asentaminen 1 (10) 1) Wordfast-ohjelman lataaminen Mene osoitteeseen www.wordfast.net, napsauta kohtia products ja download: Huom! Samasta paikasta saat myös mm. käsikirjan (reference

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

DIGITAALISEN TARINAN TUOTTAMINEN MICROSOFT PHOTO STORY 3- OHJELMAN AVULLA VAIHEINEEN

DIGITAALISEN TARINAN TUOTTAMINEN MICROSOFT PHOTO STORY 3- OHJELMAN AVULLA VAIHEINEEN OMAN ALAN ESITELMÄ DIGITAALISENA TARINANA Laaditaan digitarina jostakin oman alan aiheesta (ks. lista aiheista). Edetään seuraavasti: 1. Valitse listalta aihe. Voit myös ehdottaa omaa aihetta. 2. Mieti,

Lisätiedot

AutoCAD Map 3D 2013 perusteet

AutoCAD Map 3D 2013 perusteet opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD Map 3D 2013 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A 00810 Future Helsinki CAD Oy Puh. Sahaajankatu (09) 478528 400, A faksi (09) 4785 4500

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Sidonnaisuuspalvelun käyttöönotto

Sidonnaisuuspalvelun käyttöönotto Sidonnaisuuspalvelu.fi Edullisin, Luotettavin, Helppokäyttöisin Sidonnaisuuspalvelun käyttöönotto Project-TOP Solutions Oy Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Sidonnaisuuksien hallinnan kuvaus Käyttöönotto

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

MySQL Maestro. Aleksi Korpela IST4SO Markus Lamminaho IST4SO

MySQL Maestro. Aleksi Korpela IST4SO Markus Lamminaho IST4SO MySQL Maestro Aleksi Korpela IST4SO Markus Lamminaho IST4SO 1. MAESTRON ASENTAMINEN... 2 2. MYSQL MAESTRON KÄYNNISTÄMINEN JA TESTIKANNAN LUOMINEN... 6 2.1 Taulujen luominen kantaan... 10 2.2 Käyttäjän

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

GEOENERGIAKARTTA (6) GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.0

GEOENERGIAKARTTA (6) GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.0 5.7.2012 1 (6) GEOENERGIAKARTTA Prosessikuvaus Jussi Lehtinen 1.0 5.7.2012 5.7.2012 2 (6) 1 Lähtökohdat 1.1 Kartan sisällön määrittely 1.2 Lähtötiedot Projektin aloituskokouksessa 16.4.2012 sovittiin kartan

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS. Tutkielma 2011

Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS. Tutkielma 2011 1 Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS Tutkielma 2011 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. ASENTAMINEN... 4 3. KÄYTTÖ... 4 3.1 Perusasetukset... 4 3.2 Git:n ottaminen käyttöön projektissa... 5 3.3 Tiedostojen lisääminen

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Mukana ohjeet mikäli reitti on tallennettu Sports trackerillä (3.10.2016 Kirsi Vehkakoski). 1. Gpx -jäljen tuominen Lipas-järjestelmään GPS-laitteella

Lisätiedot

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu OptimePortal 1.12.2 ja OptimeEvent 1.16.1 versioiden yhteenveto joulukuu 2016 www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tilavaraus Tilavarauspyyntöä luotaessa laskutusyksikkö (ns. H-koodi) voidaan nyt valita viimeisessä

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot