3D-ohjelmistojen testaaminen maaperätutkimuksia varten Antti Pasanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D-ohjelmistojen testaaminen maaperätutkimuksia varten Antti Pasanen"

Transkriptio

1 Länsi-Suomen yksikkö 58/ Kokkola 3D-ohjelmistojen testaaminen Antti Pasanen

2

3 3D-ohjelmistojen testaaminen Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO JA SUOSITUKSET 1 2 GSI3D V (GEOLOGICAL SURVEYING AND INVESTIGATION IN 3 DIMENSIONS) OMINAISUUDET JA KEHITYSKOHTEET Tausta GSI3D:n edut ja mahdollisuudet Kehityskohteet ja heikkoudet Yhteenveto Kairausdatan tuonti maapelin/gty:n tietokannasta GSI3D-mallinnusohjelmaan 3 3 ARCHYDRO GROUNDWATER SUBSURFACE ANALYST (AHGW SSA V. 2.0) OMINAISUUDET JA KEHITYSKOHTEET ( ) Tausta SSA:n edut ja mahdollisuudet Kehityskohteet Yhteenveto Kairausdatan tuonti Maapelin/GTY:n tietokannasta AHGW-tietokantaan 6

4 3D-ohjelmistojen testaaminen 1 1 JOHDANTO JA SUOSITUKSET FT Antti Pasaselle annettiin tehtäväksi testata geologisia 3D-mallinnusohjelmistoja maaperän geologisten mallien tekemistä varten. Testauksen tavoitteena oli löytää kustannustehokas ohjelmisto maaperämallien laatimiseksi eri käyttötarkoituksia varten, kuten virtausmallinnuksen rakennemalleihin. Lisäksi ohjelmiston toivottiin olevan helppokäyttöinen ja sen tulisi pystyä käyttämään geotietoytimen aineistoja mahdollisimman helppokäyttöisesti. Testaus suoritettiin syksyn 2009 ja kevään 2010 välillä GSI3D-ohjelmistoilla sekä AHGWohjelmistoilla. Vuoden 2011 GSI3D ohjelmiston käyttökokemukset on huomioitu soveltuvin osin raportissa kesäkuun 2011 tilanteeseen saakka. Lisäksi Pasanen tutustui Surpac-ohjelmistoon ja GoCad-ohjelmistoon. Näitä ei kuitenkaan pystytty testaamaan todellisten tutkimusten yhteydessä. GMS - pohjaveden virtausmallinnusohjelmisto soveltuu myös maaperämallien tekemiseen. Ohjelmistoa ei kuitenkaan testattu mallintamisen kannalta. Sitä kuitenkin käytetään GTK:lla virtausmallinnuksessa ja siihen liittyvässä mallintamisessa. Testin perusteella suositeltiin GSI3D-ohjelmiston hankkimista. Testausvaiheessa AHGWohjelmisto oli vielä keskeneräinen. AHGW-ohjelmistoa kannattaa harkita uudestaan, jos siihen lisätään HGS-koodi virtausmallinnusta varten. Surpaciin ja GoCadiin tutustumisen perusteella pystyttiin toteamaan, että ohjelmistojen laajuuden ja korkean hinnan vuoksi, niitä tulisi käyttää ainoastaan erikoissovelluksissa, joissa GSI3D:n ominaisuudet eivät riitä. 2 GSI3D V (GEOLOGICAL SURVEYING AND INVESTIGATION IN 3 DIMENSIONS) OMINAISUUDET JA KEHITYSKOHTEET 2.1 Tausta GSI3D on Insight GmbH:n ja British Geological Surveyn (BGS) kehittämä geologisen ja geofysikaalisen datan visualisointi- ja mallinnusohjelmisto. Ohjelman lisäksi BGS on kehittänyt metodologian ohjelman käyttöä varten. Mallien katseluohjelmiston lisensiointia harkitaan parhaillaan BGS:ssä. Geologian tutkimuskeskuksella on käytössä rajoittamaton määrä lisenssejä ja kaikki halukkaat voivat asentaa täyden version ohjelmistosta osoitteessa Ohjelmisto toimii Windows-käyttöjärjestelmässä itsenäisenä ohjelmistona. Ohjelmistoa on testattu harjualueiden rakennemallinnuksen ja 3D-mallinnuksen tarpeita varten. Lisäksi käsitellään ohjelmiston soveltuvuutta ja mahdollisuuksia pohjaveden virtausmallinnuksen lähtömallien luomiseen. Ohjelmistoa on testattu Patamäen (Kokkola) kairausaineistolla käyttäen ohjelmiston versiota 2.6. Lisäksi versiota 2011 on testattu pienessä mittakaavassa sekä Patamäen aineistolla (Kuva 1), että Luikonlahden (Kaavi, kaivosympäristökohde) aineistolla. 2.2 GSI3D:n edut ja mahdollisuudet Ohjelmiston parhaat puolet ovat suhteellisen yksinkertainen datan tuonti muista ohjelmistoista, selkeä metodologia ja erinomainen käyttöohjekirja. Datan tuonti ArcGIS:stä ja Maapelin tietokannasta (GTY) on yksinkertaista. Kairausdata tuodaan ohjelmistoon kahtena tekstitiedostona (kairauspisteiden sijainti ja profiili). Molemmat tekstitiedostot on helppo muokata Maapelin tietokannoista. Lisäksi ohjelmistoon voidaan tuoda korkeusmalli/laserkeilausaineisto ascii-muodossa, maaperäkartta (shp-tiedosto) sekä geofysikaalista linja- ja syvyysleikkausdataa.

5 3D-ohjelmistojen testaaminen 2 Kuva 1. GSI3D v Karttaikkuna, poikkileikkausikkuna ja 3D-ikkuna. Aineistona Patamäen laserkeilausaineisto ja valmis malli. Ohjelmistolla mallintaminen tapahtuu määrittämällä kartalla poikkileikkauslinja, joka kulkee kairauspisteiden tai geofysiikan linjan tai mielivaltaisten pisteiden kautta. Aineiston voi visualisoida sekä 2D:ssä että 3D:ssä. Kuitenkin mallintaminen tapahtuu piirtämällä poikkileikkaus 2Dkairauspisteiden tai geofysiikan linjan perusteella. Tämä lähestymistapa on erinomainen, koska poikkileikkauksia piirtäessä mallintaja pystyy tekemään harkintaa tarvittavista yksiköistä sekä käyttämään sedimentologista osaamistaan. Lisäksi poikkileikkausten piirtämisen avuksi saa mm. maanpinnan korkokuvan, mallinnetun pohjavedenpinnan sekä mallinnetun kallionpinnan ja muita ascii-muotoisia pintoja. Maaperäkartan kuviot saa myös näkymään poikkileikkauksia piirrettäessä. Yksiköiden rajaaminen lateraalisuunnassa tapahtuu poikkileikkausten (ja tarvittaessa maaperäkartan) avulla. Ohjelmisto näyttää kartalla ne osat poikkileikkauksista, joissa kyseinen yksikkö esiintyy ja rajat pystyy hahmottelemaan ohjelmiston työkaluilla. Ohjelmiston käyttöohjekirja on selkeä ja pelkkä käyttöohjekirjan lukeminen antaa hyvän kuvan ohjelmiston ominaisuuksista. Lisäksi siinä on selitetty yksityiskohtaisesti mallinnuksen kulku alusta loppuun, joten erillistä käyttöohjekirjaa ei tarvitse kirjoittaa GTK:ssa. Ohjelmistosta saadut mallit pystytään tuomaan muihin ohjelmistoihin helposti esimerkiksi yksiköiden ylä- ja alapintoina ascii-muodossa. Tuomista kokeiltiin GMS-ohjelmistoon ja tuodun aineiston perusteella pystyttiin tekemään virtausmalli. 2.3 Kehityskohteet ja heikkoudet Ohjelmiston heikkoutena harjuympäristössä on sen riippuvuus stratigrafiasta. Ennen mallinnuksen alkua määritetään yleinen stratigrafia. Tätä yleistä stratigrafiaa pystyy muuttamaan mallin-

6 3D-ohjelmistojen testaaminen 3 nuksen edetessä, mutta siitä ei pysty poikkeamaan. Jos stratigrafiaan on määritetty, että hiekka on soran yläpuolella, niin ohjelma ei anna piirtää hiekkaa soran alapuolelle poikkileikkauksessa. Tämä ongelma pystytään kiertämään luomalla stratigrafiaan lisäyksiköitä ja antamalla niille samat parametrit kuin alkuperäiselle yksikölle. Toisessa linjassa sama yksikkö voidaan joutua piirtämään uutena yksikkönä kun taas toisessa se voidaan joutua piirtämään stratigrafian mukaisena alkuperäisenä yksikkönä, jolloin ohjelmisto ei pysty mallintamaan niitä samaksi yksiköksi. Ohjelmisto toimii hyvin alueilla, joissa stratigrafia on yksinkertainen tai mallintaminen tehdään esimerkiksi geneettisten yksiköiden perusteella. Stratigrafiariippuvuus ei kuitenkaan estä mallintamasta monimutkaisia kohteita. Tällaisessa tapauksessa mallintajalta vaaditaan kuitenkin kokemusta. Suurilla alueilla ja suuria aineistoja käytettäessä ohjelmistoa on hidas käyttää. Siinä ei ole ollenkaan mahdollisuutta muodostaa alustavaa mallia pelkkien kairausten perusteella vaan kaikki mallintaminen tapahtuu poikkileikkausten perusteella. Ohjelma saattaa jumittua projektin tallennuksen aikana (tapahtuu yleensä muistin loppumisen jälkeen mallinnettaessa). Tällöin kaikki mallinnetut yksiköt häviävät projektista ja niiden aluerajaukset joutuu tekemään uudestaan (testauksen aikana tämä tapahtui kaksi kertaa ja jälkimmäisellä kerralla menetin n. päivän työn). Tallennettaessa projektia tulisi jokainen tallennus tehdä uudeksi projektiksi. Kuitenkin yhden projektin koko saattaa olla 80 MB, joten projektit vievät helposti satoja megatavuja tai useita gigatavuja tilaa. Versiossa 2011 ohjelman vakautta on parannettu. 2.4 Yhteenveto GSI3D V vaikuttaa valmiilta tuotteelta lukuun ottamatta hienoista käyttöliittymän vaivalloisuutta. Se soveltuu erinomaisesti yksinkertaisen stratigrafian mallintamiseen sekä poikkileikkausten piirtämiseen. Ohjelmistolla mallinnettaessa käyttäjä pystyy vaikuttamaan malliin jo ensimmäisestä poikkileikkauksesta alkaen sekä käyttämään sedimentologista osaamistaan hyväksi. Ohjelmisto on erittäin suoraviivainen käyttää ja ohjekirjan lukemalla siihen pääsee helposti sisälle. Tämän johdosta se sopisi käytettäväksi GTK:ssa suuremmassakin mittakaavassa. Kuitenkin riippuvuus stratigrafiasta tekee siitä vaikean käyttää kohteissa, joissa maalajit ja niiden kerrosjärjestykset vaihtelevat suuresti. BGS on käyttänyt ohjelmistoa myös monimutkaisten glasiaaliympäristöjen mallintamiseen. Käyttöohjekirja löytyy osoitteesta ja ohjelmiston voi ladata osoitteesta www-gsi3d.org. 2.5 Kairausdatan tuonti maapelin/gty:n tietokannasta GSI3D-mallinnusohjelmaan Alla oleva ohje soveltuu kairausaineiston tuontiin myös muihin ohjelmistoihin. 1. Varmuuskopioi maapelin tietokanta (esim. ArcCatalogissa) ja tuo se ArcGIS:iin. 2. Valitse Table of contents:in (TOC) alareunasta source ja avaa attribuuttitaulut PRO- FIILIPISTEET ja SFDS_LAYER tasoille. PROFIILIPISTEET-tasossa on kairauksen paikkatiedot, ilman koordinaatteja ja SFDS_LAYER taulussa on kairauksen tiedot. Nämä tiedot täytyy yhdistää sekä lisätä niihin koordinaatit. 3. Lisää koordinaatit PROFIILIPISTEET-taulukkoon (Xtools pro -> Table Operations -> Add x, y, z Coordinates ja sieltä valitse PROFIILIPISTEET). Huomaa, että Z- arvot eivät ole oikein, joten hae ne laserkeilausaineistosta komennolla Extract Values to Points. Tä-

7 3D-ohjelmistojen testaaminen 4 mä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, koska GSI3D osaa liittää kairausten yläpinnan maanpinnan tasoon. 4. Yhdistä taulukot samaan tasoon esim. SFDS_layer-tasossa Options-> Joins and Relates-> Joins a. choose the field in this layer that the join will be based on : PROFIILITUNNUS, b. choose the table to join to this layer, or load the table from disk : PROFIILIPIS- TEET c. choose the field in the table to base the join on: TIETOKANTATUNNUS Pidä Keep all records valittuna 5. Tuo SFDS_Layer -taulu Exceliin (Options -> Export, tuo esim dbf:nä ja avaa se Excelissä) 6. Poista ylimääräiset tiedot (jätä PP_GID, SEDIMENT_T, END_DEPTH, X, Y ja Z, jos se on tuotu esim. laserkeilausaineistosta tai muusta tarkasta korkeusaineistosta). 7. Hae käsin SEDIMENT_T sarakkeelle koodeja vastaavat maalajit ArcGIS:tä a. tuo alkuperäinen tietokanta projektiin ja avaa sen SFDS_LAYER attribuuttitaulu b. valitse options -> appearance ja ruksaa pois ja päälle display coded value domain and subtype descriptions. Näin saat maalajin ja sen koodin näkyviin. Vertaa näitä Excelissä oleviin koodeihin ja korvaa koodit mallinnuksessa käytettävillä yksikkötunnuksilla tai luokittele alkuperäiset maalajikoodit mallinnustehtävään soveltuvilla koodeilla (esim. Hk ja KaHk = Hk ja Ht ja HHk = HHk) 8. Rakenna legendatiedosto mallinnusohjelmiston ohjeiden mukaisesti. Jos et luokittele aineistoa rakenna legendatiedosto kaikista käytettävissä olevista koodeista. 9. Rakenna excel-tiedostosta GSI3D-ohjeen mukaiset Bid (sijainti) ja Blg (kairauksen tiedot) tiedostot. Ja tuo ne GSI3D-ohjelmistoon käyttöohjeen mukaisesti. 3 ARCHYDRO GROUNDWATER SUBSURFACE ANALYST (AHGW SSA V. 2.0) OMINAISUUDET JA KEHITYSKOHTEET ( ) 3.1 Tausta SSA on ArcMapin tietokantasovellus, joka helpottaa kairausdatan visualisointia ja mallintamista. SSA on otettu käyttöön GTK:ssa vuoden 2009 lopulla. GTK:lle on ostettu viisi single user lisenssiä, jotka on jaettu aluetoimistoihin. Jokaisessa toimistossa on yksi lisenssi. Yksi ylimääräinen lisenssi on ISY:ssä. SSA:ta ostettaessa oli tiedossa, että ohjelmisto on vielä kehitysvaiheessa. Tämän johdosta lisenssit saatiin ostettua listahintaa edullisemmin. Ohjelmisto toimii ArcMapin alla Arcview/Arceditor lisenssillä. SSA on hankittu kairausaineiston visualisointia ja 3D-mallien rakentamista varten maaperä- ja pohjavesitutkimuksiin. Tavoitteena on myös tehdä solid-malleja pohjaveden virtausmallinnuksen lähtöaineistoksi. 3.2 SSA:n edut ja mahdollisuudet Ohjelmisto toimii ArcMapin alla, johon saa myös muunkin tutkimuksessa tarvittavan aineiston, kuten maaperäkartat, ilmakuvat ja korkeusmallit/laserkeilausaineistot. Tämä helpottaa mm. ai-

8 3D-ohjelmistojen testaaminen 5 neiston yhteistulkintaa. GTK:n käytäntöjen mukaisesti tutkimusaineiston tulee olla kaikkien käytettävissä, helposti saatavassa muodossa. ArcMap on GTK:n perustyökalu aineiston hallinnassa ja esittämisessä joten 3D-mallinnusohjelmiston käyttö ArcMapin alla on perusteltua ja suotavaa ulkopuolisiin ohjelmistoihin verrattuna. SSA mahdollistaa kairaus- tai muun profiilidatan visualisoinnin eri muodoissa. Kairauksia voidaan visualisoida kairauspisteinä sekä kairausprofiileina niin 2D-muotoisena ArcMapissa kuin 3D-muotoisena ArcScenessä. 2D-kairausprofiilien perusteella voidaan luoda poikkileikkauksia. Poikkileikkauksen luominen ohjelmistolla tapahtuu käsin ja on jo käytännössä geologista tulkintaa. Ohjelmisto esittää kairauksen etäisyyden valitusta poikkileikkauslinjasta kairausprofiilin viivan paksuudella. Tämä helpottaa tulkinnan tekemistä ja kairausaineiston analysointia. Ohjelmistolla pystytään myös luomaan solid-malleja eri maalaji- tai muiden yksiköiden ylä- ja alapinnoista tehtyjen pintamallien tai gridien perusteella sekä esittämään ne ArcScenessä. Lisäksi solidmalleista voidaan tehdä mm. poikkileikkauksia. Ohjelmisto mahdollistaa pintojen välisten suhteiden käyttämisen (clip ja fill), joten sillä pystytään mallintamaan myös monimutkaisia kohteita, kuten harjuja. SSA on edelleen kehitysvaiheessa, joten kommenttien ja kehityskohteiden jättäminen Aquaveolle on suotavaa. Tätä kautta ohjelmiston ominaisuuksia pystytään mahdollisesti muokkaamaan GTK:n haluamaan suuntaan. 3.3 Kehityskohteet GTY:stä datan siirtäminen SSA:n tietokantaan on erittäin monimutkaista ja vaatii mm. Excel ja Access osaamista. säksi GTY.stä tuotua kairausdataa joudutaan yksinkertaistamaan mallintamista varten huomattavasti. Olen kysynyt Aquaveolta mahdollisuudesta tehdä yksinkertaistaminen esimerkiksi luotaessa poikkileikkauksia. Ehdotin myös mahdollisuutta luoda solid-mallien tekemisessä tarvittavat pinnat poikkileikkausten pintojen perusteella. En kuitenkaan saanut kyselyyni tyydyttävää vastausta. Tällä hetkellä yksinkertaistaminen täytyy tehdä Excelissä ennen datan tuontia SSA:n tietokantaan tai tuonnin jälkeen SSA:n Borehole/Well Editor työkalulla. Tuonnin jälkeinen editointi on huomattavasti vaivalloisempaa ja hitaampaa kuin sitä ennen tehty. Tällä hetkellä SSA:lle ei saa tyhjiä tietokantoja vaan kaikki aineisto täytyy tuoda tyhjennettyihin tutoriaalitietokantoihin. Ongelmana tuomisessa on mm. koordinaattijärjestelmät ja tietokantojen alueelliset asetukset, jotka ovat oletusarvoisesti USA:n kartastojärjestelmien mukaisia. Tämä asetusten muokkaaminen aiheuttaa turhaa työtä käyttäjälle ja muokkaamatta jättäminen aiheuttaa sen, että osa työkaluista ei toimi (esim. solid-mallien luonti). SSA:n tietokannasta ei pysty tällä hetkellä luomaan pintamalleja eri yksiköiden välisistä ylä- ja alapinnoista ja niiden kautta solid-malleja. ArcMapin omilla työkaluilla näiden pintojen luonti onnistuu XYZ-muotoisesta aineistosta mutta ei SSA:n tietokannasta. Datan muuttaminen SSA:n tietokannasta XYZ-muotoon aiheuttaa turhaa työtä. SSA:n valmistaja Aquaveo kehittää työkaluja pintojen luomiseksi SSA:n tietokannasta, mutta työkalujen valmistumisen aikataulusta ei ole tietoa. SSA tekee solid-mallit ArcScenessä. Arscenestä 3D dataa voidaan tuoda ainoastaan VRMLmuodossa. Solid-malleja tarvitaan mm. pohjaveden virtausmallinnuksen lähtöaineistona. Ainakin Kokkolan yksikössä virtausmallinnus tehdään saman valmistajan GMS-ohjelmistolla. GMS ei pysty ottamaan suoraan vastaan VRML-muotoista aineistoa. Erilaisten konvertterien käyttömahdollisuuksia selvitellään. Lisäksi kairausdatan visualisointi ja solid-mallien rakentaminen on monimutkaisempaa kuin esim. GMS-ohjelmistolla.

9 3D-ohjelmistojen testaaminen 6 Muun kuin profiilidatan, esim. geofysikaalisen datan visualisointi on ongelmallista. Geofysikaalisen linjamuotoisen datan (esim. maatutka ja heijastusseisminen luotaus) visualisointia ArcScenessä selvitetään. SSA ei tällä hetkellä toimi valmistajan toimittamilla USB-lukoilla. Ohjelmistoa käytetään kuukauden koekäyttölisensseillä, joiden ominaisuudet ovat samat kuin lisensoiduilla versioilla. Ohjelmiston valmistaja on luvannut tähän korjauksen seuraavassa versiossa. 3.4 Yhteenveto SSA on vielä kehitysvaiheessa oleva ohjelmisto. Tällä hetkellä sen käyttö on erittäin monimutkaista, mutta tulevien rajapintasovellusten sekä ohjelmiston kehittymisen myötä sen käyttö tulee muuttumaan suoraviivaisemmaksi. Tämä muistio on kirjoitettu ohjelmiston 2.0 versiolle. Ohjelmistosta on julkaistu versio 2.1 helmikuussa 2010, mutta sitä ei vielä ole ehditty testata kunnolla. Versioiden välisistä muutoksista ei ole tietoa. Nopean testaamisen perusteella näyttäisi siltä että ohjelma ei edelleenkään toimi USB-lukoilla, mutta Aquaveon jakamalla koodilla (ei kuukauden koekäyttökoodi) rekisteröinti onnistuu. Uuden version nopean testaamisen perusteella poikkileikkausten luonnissa on ongelmia. Perusteellisempaa testaamista kuitenkin tarvitaan. AHGW:n käyttäjäfoorumi sijaitsee osoitteessa Foorumille ei ole vielä postitettu kovin paljon kysymyksiä, mutta suosittelen, että SSA:n käyttäjät GTK:lla rekisteröityisi forumin jäseniksi. Mielestäni olisi parempi, että ohjelmiston ongelmista ja kehittämiskohteista keskusteltaisiin forumilla, jolloin ne olisivat kaikkien käyttäjien nähtävissä toisin kuin yksityisissä sähköpostikeskusteluissa. Näyttää siltä, että foorumille esitettyihin kysymyksiin vastaa aina joku ohjelmiston kehitystiimin jäsen. 3.5 Kairausdatan tuonti Maapelin/GTY:n tietokannasta AHGW-tietokantaan 1. Hae tyhjä Boreholes-tutoriaalin tietokanta osoitteesta ja pura se kansioon 2. Varmuuskopioi Maapelitietokanta ja avaa se Accessissa - Tee Accessissa relaatio/query, jolla muutat tietokantatunnuksen ja profiilitunnuksen (GDB_ID profile_point-layerissa ja PP_GID SFDS_layer-taulussa) numeeriseksi. AHGW ei pysty lukemaan muita kuin numeerisia kairaustunnuksia - Tallenna muutokset ja sulje Access 3. Avaa ArcCatalog - Kopioi Maapelin tietokannasta profile_point-layer (ArcMapissa profiilipisteet) ja SFDS_layer-taulu Boreholes.mdb tietokantaan (Boreholes.mdb tietokanta sisältää valmiiksi kaikki tarvittavat layerit ja taulut) - Sulje ArcCatalog 4. Avaa Boreholes.mdb Accessissa - Valitse profile_point ja klikkaa Design

10 3D-ohjelmistojen testaaminen 7 - Muuta ObjectID sarakkeen nimi HydroID:ksi (BoreholeLog-taulun, johon kairausdata tuodaan, WellID on linkitetty HydroID:n kanssa) - Tallenna muutokset ja sulje Access 5. Avaa boreholes.mxd - Poista ylimääräiset layerit (Well, Counties, Aquifer) - Valitse Table of contents (TOC) näkymäksi Source - Tuo profile_point ja SFDS_layer Boreholes.mdb tietokannasta - Muuta projektin koordinaattisysteemi sopivaksi 6. Tuo korkeustieto Profiilipiste-layeriin. (Seuraava tehdään sen vuoksi, että GTY:ssä kairausdata on muodossa syvyys maanpinnasta kun taas AHGW:ssä sen tulee olla muodossa rajapinnan absoluuttinen korkeus.) - Jos kairaustiedoissa on maanpinnan korkeus: - Aja Add XY Coordinates työkalu Profiilipisteet-layerille (Data Management Tools -> Features) - Jos maanpinnan korkeustietoa ei ole se voidaan tuoda esim. korkeusmallista seuraavalla tavalla: - Tuo korkeusmalli boreholes.mxd projektiin (voi myös kopioida Boreholes.mdb tietokantaan) - Jos korkeusmalli on float-muodossa (kuten ne yleensä ovat; siinä ei ole attribute tablea) se täytyy muuttaa kokonaislukumuotoon (integer). - Kerro rasteri esim. luvulla 1000 (3D Analyst Tools > Raster Math ->Times) (tämä tehdään sen vuoksi, että muutettaessa Float-rasteri Integer-rasteriksi desimaalipilkun oikealla puolella olevat numerot poistetaan, joten korkeusmallin tarkkuus kärsii) - Muuta uusi (kerrottu) korkeusmalli integer-muotoon (3D Analyst Tools -> Raster Math -> Int) - Kun korkeusmalli-rasteri on kokonaislukumuodossa (= siinä on attribute table) lisää profiilipisteet-layerin pisteille korkeustieto korkeusmallista (Spatial Analyst Tools -> Extraction -> Extract Values to Points.) (Huom! Luo uusi layer Extract Values to Points -työkalulla. Korkeustiedon tuominen alkuperäiseen layeriin poistaa sen tietokannasta.) - Liitä yhteen SFDS-layer ja Profilipisteet-layer tai uusi luotu layer esim. profile_point_z (riippuen siitä kumpaa yllä olevista tavoista käyttää). Tee Join SFDS_layer-taulussa (oikea klikkaus -> Joins and relates-> Join ) - Valitse seuraavat: - 1 = PP_OBJECT_ID tai Profiilitunnus, - 2 = Profiilipisteet tai profile_point-z (ruksi kohdassa Show the attribute tables of layers in this list) - 3 = HydroID tai Tietokantatunnus

11 3D-ohjelmistojen testaaminen 8 - Keep All Records valittuna ja klikkaa OK - Jos osassa kairauksia on kairaustieto, Excelissä voidaan yhdistää korkeusmallista saatu z ja mitattu z. 7. Tuo SFDS_layer-taulu tekstimuotoon (oikea klikkaus -> Data -> Export ) esim..dbf muodossa ja avaa se Excelillä. - Tässä vaiheessa voi taulusta poistaa ylimääräiset sarakkeet. Jäljelle pitää jäädä ainakin PP_OBJECT_ID (kohdassa 2 luotu numeerinen kairaustunnus), SEDI- MENT_TYPE, START_DEPTH, END_DEPTH, RASTERVALUE tai POINT_Z (edellinen sen mukaan onko kohdassa 6 käytetty kairausten korkeustietoa vai korkeusmallia). Lisäksi jätin sarakkeet THICKNESS, PP_ID, POINT_X ja POINT_Y tarkastamista varten. - Muuta rajapintojen syvyystieto (START_DEPTH ja END_DEPTH) absoluuttiseksi korkeustiedoksi vähentämällä ne maanpinnan korkeudesta. (Huom! Jos olet ottanut maanpinnan korkeuden korkeusmallista, jaa maanpinnan korkeustieto sopivalla luvulla esim. 1000, jotta saat korkeuden metreinä. Kts. Kohta 6.) - Lisää taulukkoon sarakkeet MAALAJI, HGUID ja HGUCODE. (Tuotaessa SFDS_layer taulu exceliin siitä häviää aliakset eli SEDIMENT_TYPE sarakkeessa näkyy vain numerosarjoja, jotka vastaavat eri maalajeja. Järjestämällä taulukko tämän sarakkeen mukaan ja katsomalla ArcMapin puolelta kullekin numerosarjalle vastaava maalaji, voidaan helposti tuoda maalajien nimet taulukon MAALAJIsarakkeeseen). - Määritä HGUID ja HGUCODE sarakkeisiin sopivat arvot. (tähän voi määritellä jokaiselle maalajille oma arvo sekä nimi tai yksinkertaistaa tyyliin 1 = Mr, 2 = Hk & Sr, 3 = Hienot, 4 = Kallio ym. Huom! Kairaustiedot näytetään AHGW:ssä HGUID:n mukaan. HGUCODE on muistutus itselle mitä HGUID:n numerot tarkoittavat.) - Tallenna excel-taulukko tekstimuodossa (.txt). 8. Avaa HydrogeologicUnit-taulukko ArcMapissa (oikea klikkaus -> Open) ja aloita editointi. - Poista HydrogeologicUnit-taulusta tiedot ja korvaa HGUID ja HGUCODE sarakkeet omilla tiedoilla. Muut sarakkeet voi jättää tyhjäksi. (Esim. HGUID = 1 ja HGUCODE = Mr, 2 = Hk & Sr, 3 = Hienot, 4 = Kallio ym). - Tallenna ja lopeta editointi 9. Huom! Tästä eteenpäin mennään Boreholes-tutoriaalin mukaan - Luo Groundwater Config tiedosto ohjeen mukaan - Tuo kairausdata Text Import työkalulla (Arc Hydro GW -> Text import) - Valitse Create features/rows in kohtaan BoreholeLog ja valitse Automatically assign HydroID - Tee valinnat seuraavasti - PP_OBJECT_ID = WellID

12 3D-ohjelmistojen testaaminen 9 - MAALAJI = Material - HGUID = HGUID - HGUCODE = HGUCode - START_DEPTH = TopElev - END_DEPTH = BotElev - Klikkaa Finish 10. Testaa data avaamalla Borehole/Well Editor (Subsurface -> Borehole/Well Editor) - Wells (point features) kohtaan Profiilipisteet - BoreholeLog (Table) kohtaan BoreholeLog - Valitse jokin kairausnumero Boreholes taulusta ja tarkista tuleeko HGU ja Contacts taulun tiedot näkyville.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

Laserkeilausaineiston hyödyntäminen maaperägeologiassa

Laserkeilausaineiston hyödyntäminen maaperägeologiassa Laserkeilausaineiston hyödyntäminen maaperägeologiassa Jukka-Pekka Palmu ja Jukka Ojalainen Jukka-Pekka Palmu 25.9. 2010, kuvat: Copyright Jukka-Pekka Palmu, Geologian tutkimuskeskus 1 Maaperäkartoitus

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Mistä löydän ryhmäni tiedot? 1) Valitse ylävalikosta Ryhmät. Hakukentän alla näet ryhmiesi tiedot. Klikkaamalla ryhmän nimeä pääset ryhmän tietoihin.

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Mukana ohjeet mikäli reitti on tallennettu Sports trackerillä (3.10.2016 Kirsi Vehkakoski). 1. Gpx -jäljen tuominen Lipas-järjestelmään GPS-laitteella

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4)

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4) Navigointi (Kuva1) Perinteisestä ohjelmasta poiketen, GIMP käyttöliittymä muodostuu useasta ikkunasta. Siinä on pääikkuna, joka sisältää työstettävän kuvan sekä ylärivin dropdown valikkoina kaikki ohjelman

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

T-76.115 Testiraportti TR-3. ETL-työkalu

T-76.115 Testiraportti TR-3. ETL-työkalu T-76.115 Testiraportti TR-3 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 1.0 14.03.05 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 15.03.05 Risto Kunnas Korjauksia Sivu 1 / 14 Sisällysluettelo

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on

Lisätiedot

Digilehtiön Käyttövinkkejä

Digilehtiön Käyttövinkkejä 1(7) Digilehtiön Käyttövinkkejä Uusimmat vinkit: www.digilehtio.fi / tuki Digilehtiön käyttö kaavake/pöytäkirjapohjan tms. kanssa.....2 Tallenna kuvaksi, pdf-tiedostoksi, tai lähetä sähköpostilla.........4

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT 1 (24) PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT Tuire Valjus Menetelmän perusteista Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus Juulin kehittäminen: tilannekatsaus VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden kokous, 4.11.2016 Jyrki Ilva Juuli-julkaisutietoportaali Juuli-portaali (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien Uutta dataa

Lisätiedot

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Erillinen liite Metsätehon raporttiin 202 Ohje 1 Metsätien vaikutusalueen määritys ja puustotiedot Marko Keisala ALKUSANAT Oheinen ohjeisto on

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta.

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Vastauksia kysymyksiin Miten hahmon saa hyppäämään? Yksinkertaisen hypyn

Lisätiedot

Jakopinta monipesäinen muotti

Jakopinta monipesäinen muotti Jakopinta monipesäinen muotti JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys,

Lisätiedot

OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE)

OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE) OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE) OTTELUN LIVE-TILASTOINNIN ALOITTAMINEN JA LOPETTAMINEN MATCH KEY 1) HAE MATCH KEY BASKETHOTELLISTA kirjaudu baskethotelliin etsi Minun otteluni

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO Mobility Tool Demo 21.8.2013 CIMO 1 Sisältö Korkeakoulukäyttäjä (Beneficiary User) Home Project details Partners Mobilities Working with CSV Import Mobilities Budget 2 Home Find your project Project menu

Lisätiedot

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty Museokartta 2015 Muokkaajan käyttöohje 9.6.2015,päivitetty 25.9.2015 Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka paikkatietokohteita voi luoda ja muokata. Muut toiminnot on selostettu Katselukäyttöohjeessa. Ennen

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla Viimeksi muokattu 30. tammikuuta 2012 GDAL tukee WFS-palvelun käyttämistä vektoritietolähteenä yhtenä muiden joukossa. WFS-ajurin käyttöohjeet löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS 1 Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS Digiroad-aineistoa on mahdollista hyödyntää Liikenneviraston Katselu- ja latauspalvelusta http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/verkkopalvelut/latauspalvelu#.vb8ikvlbi

Lisätiedot

Tietueiden etsiminen:

Tietueiden etsiminen: 1 Bib-tietueiden muokkaus 13.12.2012 Jussi Kärki Tietueiden etsiminen: Ennen tietueisiin tehtäviä muutoksia on tietenkin haettava korjattavat tietueet esiin tavalla tai toisella esim. Accessin avulla.

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Radan luominen OCad llä

Radan luominen OCad llä Radan luominen OCad llä 1. Avataan ratojen suunnittelu menemällä ensiksi ohjelmistopalkin yläreunaan Tiedosto-kohtaan ja alavetovalikosta valikoidaan Uusi -kohta. Valinta hyväksytään hiiren vasemman puoleista

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei.

Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei. Harjoitustyö 1 Harjoitustyö Tehtävä: ohjelmoi olioperustainen sokkeloseikkailu peli Javakielellä. Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen

Lisätiedot

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Valtakunnallisesti kattavaa laserkeilausaineistoa ei vielä ole. Kaltevuusmallit perustuvat tällä hetkellä digitaalisen korkeusmallin

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

TUTKIMUSOPAS. SPSS-opas

TUTKIMUSOPAS. SPSS-opas TUTKIMUSOPAS SPSS-opas Johdanto Tässä oppaassa esitetään SPSS-tilasto-ohjelman alkeita, kuten Excel-tiedoston avaaminen, tunnuslukujen laskeminen ja uusien muuttujien muodostaminen. Lisäksi esitetään esimerkkien

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot