Vikavirtasuojakatkaisijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vikavirtasuojakatkaisijat"

Transkriptio

1 Vikavirtasuojakatkaisijat Vikavirtasuojakytkimen merkitys Vikavirtasuojakytkin on kehitetty suojaamaan ihmisiä, eläimiä ja esineitä jännitteisten osien suoralta tai epäsuoralta koskettamiselta. Koska näin valvotaan myös eristysvikoja ja katkaistaan vahingolliset vuotovirrat, toimii vikavirtasuojakytkin myös tiettynä palosuojana. Se rajoittaa maahan menevän vikavirran. Riski vaaralliseen kosketusjännitteeseen rajoitetaan automaattisella poiskytkennällä alle,2 sekunnin. Henkilösuoja Suora kosketus: Henkilö koskettaa suoraan sähköasennuksen jännitteistä osaa. Epäsuorakosketus (vaarallinen kosketusjännite): Eristysvian vuoksi jännitteiseksi tulleen sähkölaitteen kuoren koskettaminen. Vikavirtasuojakytkimen nimellisen laukaisuvirran ja sallitun kosketusjännitteen avulla voidaan tarvittava maadoitusvastus määrittää: Vikavirtasuojakytkimen toimintaperiaate 1 : Kuluttajan "tuleva" virta 2 : Kuluttajan "paluuvirta" d : Vikavirta c : Kehon läpi kulkeva virta kosketettaessä jännitteisen kojeen runkoa Vikavirtasuojakytkimessä on summavirtamuuntaja, jonka kautta päävirtapiirit (vaiheet ja nolla) johdetaan. oisiokäämi syöttää jännitteen laukaisureleen kelalle. Jos kulutuskohteeseen muodostetaan vikavirta, poikkeaa tulevien ja lähtevien virtojen summa (suunta huomioiden) nollasta. ällöin summavirtamuuntajien toisiokäämiin indusoituu jännite, joka laukaisee releen. Vikavirtatoiminto voidaan tehdä johdonsuojakatkaisijaan, niin saadaan yhdistelmälaite vikavirtajohdonsuoja. Katso tekniset tiedot sivulta 71. R A U L Seuraavassa taulukossa on maadoitusvastuksen RA (Ω) enimmäisarvoja eri vikavirroilla ja kosketusjännitteillä. (järjestelmä) imellinen vikavirta avallinen herkkyys Suuri herkkyys 3 ma 1 ma 3 ma 1 ma Maadoitusvastuksen enimmäisarvot ohmeina U L = 5 V U L = 25 V Esimerkki vikavirtasuojauksesta (S järjestelmä) PE Koestuspainike 1 d 2 Laukaisurele Summavirtamuuntaja ja laukaisukäämi c d 2 1 c d ekniikka R A ekniset muutokset mahdollisia 715

2 Vikavirtasuojakatkaisijat Selektiivinen vikavirtasuoja S Selektiivinen vikavirtasuoja merkitään tunnuksella S. Siinä on hidastettu laukaisu ja se toimii ajallisesti selektiivisesti muiden sarjaan kytkettyjen tavanomaisten vikavirtasuojakytkimien kanssa. Se on sykäysvirtakestoinen 5 A asti ja täyttää pulssimuotoisen vikavirran katkaisun suojavaatimukset. Hidastettu vikavirtasuoja H Hidastettu vikavirtasuoja merkitään tunnuksella H. Siinä on n. 1 ms laukaisuviive ja soveltuu käytettäväksi yksittäisissä virtapiireissä joissa ilmenee suuria hetkellisiä vikavirtapiikkejä. Suuria vikavirtapiikkejä voi aiheuttaa suurien laitteiden kytkentä, luonnolliset sähköpurkaukset rakenteisiin, virtapiirien kapasitanssi pitkillä kaapelimitoilla sekä valaisimien elektroniset liitäntälaitteet. Se on sykäysvirrankestoinen 3 A ja täyttää pulssimuotoisen vikavirran katkaisuvaatimukset. Vikavirtasuojauksen asennus S = 3 ma H = 3 ma = 3 ma = 3 ma Vikavirtasuojakytkimien ja niiden etusulakkeiden oikosulkukestoisuus. Jotta vältettäisiin vikavirtasuojakytkimen vahingoitttuminen kuluttajan puolella tapahtuvasta oikosulusta, pitää se suojata syötön suunnasta. aulukko antaa vikavirtasuojan etusulakeyhdistelmän oikosulkukestoisuuden. Vikavirtasuojan oikosulkukestoisuus yksinään on 15 A. Vikavirtasuoja 63 A / gl 8 A / gl 1 A / gl 125 A / gl 2napainen 25 A 6 A 5 A 45 A 4 A 6 A 5 A 45 A 63 A 6 A 5 A 45 A 4napainen 25 A 6 A 5 A 45 A 4 A 6 A 5 A 45 A 63 A 6 A 5 A 45 A 8 A 6 A 5 A 45 A 1 A 6 A 5 A 45 A 125 A 1 A liitin on ehdottomasti kytkettävä omaan (puhtaaseen) nollaan kuvassa kolmivaiheasennus ilman johdinta ekniset muutokset mahdollisia

3 Vikavirtasuojakatkaisijat ekniset ominaisuudet luokka A, korkea häiriönkestoisuus imellisvirta n imellisjännite U n aajuus Modulikoko (17,5 mm) Katkaisukyky Pulssinkestoisuus Oikosulkukestoisuus Liitäntäpoikkipinta lanka monisäikeinen holkilla Kiristysmomentti Alapuolen liitännät kaksoisliittimellä 2nap 1L /23 V~ +6%, 1% 23/4 V~ +6%, 1% 5/6 Hz 2 15 A 3 A 6 ka etukojeella 63 A 1 x 25 mm2 tai 2 x 6 mm2 1 x 16 mm2 tai 2 x 6 mm2 25 C C 25 C C 2,7 m 4 4nap 3L+ Luokka A Korkea häiriönkestoisuus (H) Laukaisuherkkyys (ma) S 3 3 3S ormit Viive D E 6181, EC18, poiskytkentäkäyttäytyminen: valmistajan määritelemä 2 ms Kytkentäkaaviot luokka A H: 3 vaihetta + nollajohdin Vaihe + nollajohdin 3vaihetta ilman nollajohdinta ekniikka ekniset muutokset mahdollisia 717

4 Vikavirtasuojakatkaisija tyyppi B, kaikille vikavirtatyypeille Vikavirtasuojakatkaisijat tyyppi B Kaikille vikavirtatyypeille vikavirtasuojakatkaisijoiden tyypin B mukaisesti. e on varustettu verkkojänniteriippuvaisella osalla taajuudeltaan 5 Hz sinimuotoisen vaihtovirta ja pulssimuotoisen tasavirtatyyppisen vikavirran tunnistukseen kuten myös verkkojännitteriippuvaisella osalla vikavirran tunnistukseen taajuuksilla Hz 1 MHz. Laitetta voidaan käyttää 1 ja monivaiheisissa ACverkoissa. iitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi tasajänniteverkoissa. aajuusmuuttajakäytöissa esiintyy erilaisia korkeita vuotovirtoja EMCsuotimen ja maadoitusjohtimen välillä taajuusalueella 1 Hz 1 khz. äiden vuotovirtojen aiheuttamien turhien laukaisujen välttämiseksi, on kaikissa Btyyppisissä vikavirtasuojissa alennettu laukaisuherkkyys tällä taajuusalueella. Siksi henkilösuojaustoimintoa ei taata tällä taajuusalueella. ällä taajuusalueella suojauksen takaamiseksi epäsuoraa kosketusta vastaan 5 V ja/tai 25 V jännitteillä, vikavirtasuojan nimellislaukaisuherkkyydesta huolimatta, maadoitusvastuksen tulee olla < 5 ohmia tai vastaavasti < 25 ohmia. aajuuksille > 1 khz laukaisuvirta Btyyppisille nimellisvirraltaan 3 ma ja 3 ma vikavirroille on alle 3 ma, joten tällä taajuusalueella, jossa virta on pilkotussa taajuusmuodossa, palosuojaus taataan. Sähköinen liitäntä Kaikki tulevat johtimet liitetään yläpuolelle (,, ja nolla/). Ota kytkentäsuunta huomioon, syöttöliitttiet merkitty 1, 3, 5, 7, lähtevät liitynnät on merkitty 2, 4, 6, 8. Katso kaavio alla. ärkeää huomioida käytetäessä elektronisten laitteiden kanssa (esim. taajuusmuuttajat, invertterit jne.) 1. Elektroninen laite ja sen EMCsuoja esim. e.g. sisäänrakennettu tai liitetty EMCsuodatin kuten myös suojatut kaapelit voivat aiheuttaa korkeita vuotovirtoja. 2: Vikavirtasuojan perään liitettävien elektronisten laitteiden määrä rippuu niiden vuotovirtojen suuruudesta. Riippumatta vikavirtasuojan erikoislaukaisutaajuuksista, liian korkea vikavirta voi johtaa vikavirtasuojan turhan laukeamisen (vastaava tieto laitteen tuottamasta vuotovirrasta on kysyttävä laitteen valmistajalta). 3: aajuusmuuttajakäytössä pitkissä suojatuissa moottorikaapeleissa taajuussäädössä ilmetä korkeita vuotovirtoja, jotka voivat johtaa vikavirtasuojan turhaan laukaisuun. Mikäli tarpeellista tulisi käyttää sinilähtösuodatinta heti taajuusmuuttajan jälkeen (ennen suojattua moottorikaapelia). 4. Käynnistettäessä ja sammutettaessa sähköisiä asennuksia ja elektronisia laitteita, virtapiirissä voi ilmetä korkeita virtapiikkejä jotka voivat vastaavasti aiheuttaa laukaisun. Pois ja päällekytkentäjakson pitämiseksi mahdollisimman lyhyenä, sähkösyöttöä ei tulisi kytkeä päälle vikavirtasuojakytkimellä. Suositeltavampia ovat nopeasti kääntyvät moninapaiset suojat tai kytkimet jousivoimatoiminnolla (käsin väännettävien kytkinten käyttöä tulisi välttää). 5. määräysten mukaisesti elektronisen laitteen perään tulee kytketä kaupallisesti hyväksytty 3johtiminen EMCsuodatin. Suodattimen oikean toiminnan takaamiseksi, EMVsuodattimen lähtöpuolelle ei tulisi kytkeä yksivaiheisia kuormia esim. hehkulamppuja. 6. Elektronisissa säätölaitteissa voidaan valita eri kellotaajuuksia (hakkuri). Joissain tapauksissa kellotaajuus voi häiritä liitettyä EMCsuodatinta ja muodostaa voimakkaasti kohonneen vuotovirran, joka voi aiheuttaa vikavirtasuojan laukaisun. äissä tapauksissa kellotaajuutta pitää muuttaa. 7. Laukaisutaajuus Btyyppisille vikavirtasuojille on optimoitu taajuusalueelle 1Hz asti. Vaadittua suojaustasoa (henkilö ja/tai palosuojaus) ei voida asetella taajuusmuuttajien käyttötaajuuksille > 1 Hz. ekniset tiedot luokka B: Huomio: Luokan B vikavirtasuojakytkinten kytkentäsuunta huomioitava 3vaiheliityntä 3vaihetta tai 3vaihetta + nolla Vaihe + nolla imellisvirta n imellisjännite U n aajuus Laukaisuherkkyys oimintaalue vv Mittausjännite vikavirtojen tarkistus tyypit A/AC vikavirtojen tarkistus tyypit B Liittimet lanka monisäikeinen + pääteholkki Syöttöliittimet Kiristysmomentti 4 A 63 A 23/4 V AC 5 Hz,3 A,3 A 1 MHz V (jänniteriippumaton) 3 V AC 1x1,55 mm2, 2x1,516 mm2 1x1,55 mm2, 2x1,516 mm2 1, 3, 5, 7 25 C C 3 m 718 ekniset muutokset mahdollisia

5 Vikavirtasuojakytkimet ekniset tiedot vikavirtasuojakytkimille 2napainen (P+ ) 4napainen (3P+ ) ormit D E 6181 VDE 644 osa D VDE 644 osa 3 imellisvirrat 16 A 25 A 25 A 4 A 63 A 8 A 1 A 125 A 4, 63 A imellisjännite 127 / 23 V~ +6%, 1% 23/4 V~ +6%, 1% Modulileveys aajuus 5 / 6 Hz kaikille tuotteille Laukaisuherkkyys 1 ma 3 ma 1 ma 3 ma Katkaisukyky Sykäysvirrankestoisuus Liitäntä monisäikeinen Liitäntä lanka 6 A etukojeella 63A 25 C C kaikille tuotteille 25 C C kaikille tuotteille 3 ma 1 ma 3 ma 3 ma 1 ma 3 ma 3 ma S 3 ma 1mA 3 ma 3 ma S 3 ma 3 ma 3 ma 1mA 3 ma 8 / 2 25 A kaikki muut paitsi selektiivinen S 5 A ja häiriökestoinen H 3 A 16 mm2 25 mm2 Kiristysmomentti 2,7 m QuickConnectvikavirtasuojien yhdistykseen tulee käyttää poikkeuksetta QuickConnectvirtakiskoja. 3mA 3mA 3mA S 5mA 5mA S 16 mm2 35 mm2 ekniset tiedot: lisätarvikkeet vikavirtasuojille 16 1 A CZ1 MZ23/MZ24 Koskettimet U n / n Kela U n Vetoteho Laukaisuperiaate 1 s + 1 a potentiaalivapaa 23 V~ 6 A AC12 Vikavirtasuojakytkimet MZ23: 23 V~ 415 V~ 5 Hz 11 V~ 13 V... MZ24: 24 V~ 48 V~ 5 Hz 12 V~ 48 V... 8 VA (Vetoteho) Moduleja (17,5mm) 1 Kiristysmomentti maks. 1,3 m (ruuvikanta PZ1) Liitäntä, monisäikeinen Liitäntä, lanka 25 C C 4 C C 1 x, mm2 tai 2 x, mm2 1 x mm2 tai 2 x,5... 2,5 mm2 MZ25/MZ26 MZ25: 48 V... MZ26: 23 V~ 5 Hz 3 W/3 VA (pitoteho) U n < 35 % laukaisee U n 35 7 % laukaisee tai pitää U n > 7 % pitää ekniset tiedot: lisätarvikkeet vikavirtasuojille 125 A Atyyppi / 463 A Btyyppi CZ9 Käyttö 125A Atyyppi/463A Btyyppi Koskettimet 1 s + 1 a/6 A 23 V~ Moduleja (17,5 mm),5 25 C C 25 C C Mittapiirrokset 2napaiset vikavirtasuojat 4napaiset vikavirtasuojat ekniikka ekniset muutokset mahdollisia 719

6 4 A A n,3a O OFF ES 4 A A n,3a 4 A A n,3a 4 A A Dn,3 A O OFF O OFF ES ES 1 2 auto O auto OFF 4 A A n,3a 4 A A n,3 A O OFF O OFF ES ES Vikavirtasuojakatkaisijat Liitännät vikavirtasuojakatkaisijoille automaattisella jälleenkytkennällä E! L L L OK! (Atyyppi) RD LE RD LE RD LE imellismaadoitusvastus Rdo (toimintatila) Rd (valmiustila) LOAD LOAD LOAD L Automaattinen toiminta Automaattinen toiminta 1 2 ES SOP Satunnainen maavuotovika Pysyvä maavuotovika ES SOP ES SOP Jälleenkytkennän toimintakaavio Vikavirtalaukaisu 2 Suojattavan piirin tarkistus Lukittu tila E 3 esti OK? KYLLÄ 4 Jatka jälleenkytkennällä Uusi laukaisu 3 min aikana E Jatka jälleenkytkennällä Aika > 2 minuuttia E 3. laukaisu 3 min aikana KYLLÄ KYLLÄ 1 Lukittu tila 72 ekniset muutokset mahdollisia

7 Vikavirtasuojakatkaisijat Lisätarvikkeet Sopivat kaikille C...K/D sarjan vikavirtasuojille A Lisätarvikkeet asennetaan 2 ja 4napaisten vikavirtasuojien vasemmalle puolelle. apukosketin/hälytyskosketin CZ1 työvirtalaukaisin MZ23, MZ24 alijannitelaukaisin MZ25, MZ26 ylijännitelaukaisin MZ212 Apu/hälytyskoskettimen CZ1 asennus Rakenne mahdollistaa nopean ja varman asennuksen CDS226K yövirta tai alijännitelaukaisin asennetaan vasta apu/ hälytyskoskettimen CZ1 jälkeen vasemmalle puolelle. CDS226K Seuravaava lisätarvikeyhdistelmä voidaan asentaa vikavirtasuojakytkimiin Lisämoduli 2 Lisämoduli 1 Vikavirtasuojakytkin CZ A MZ23 MZ212 CZ A Apu/hälytyskosketin Apukoskettimia kuten hälytyskoskettimia on kaksi 1s ja 1a 6 A 23 V~, koestamista varten voi koskettimia käyttää myös ruuvitaltalla. Apukosketin/hälytyskosketin kummassakin 1 sulkeutuva ja 1 avautuva 6 A / 23~ Hälytyskosketin (SD) Apukosketin (CA) Apukosketin CA (6 A / 23 V~) Kosketin toimii: vikavirrasta käsikäyttöisesti kaukoohjauksella (esim. työvirtalaukaisin) 91 CZ Hälytyskosketin SD (6 A / 23 V~) Kosketin toimii: vikavirrasta kaukoohjatusti (esim. työvirtalaukaisija) Laukaisseesta vikavirtakytkimestä tuleva hälytys kuitataan hälytys koskettimen Reset kytkimestä. SD A 23 V SD CA reset CA ekniikka ekniset muutokset mahdollisia 721

S 200, S 280UC, S 290, S

S 200, S 280UC, S 290, S Pienjännitekojeet Johdonsuojakatkaisijat S 200, S 280UC, S 290, S 220 Vikavirtasuojakytkimet F 200, F 660, F 670 Henkilösuojat FS 200, DS 951, DS 971 Vikavirtayksiköt DDA 200 Esite S200_1FI 05_01 1SCC400004C1801

Lisätiedot

Ukkos- ja ylijännitesuojat

Ukkos- ja ylijännitesuojat Ukkos- ja ylijännitesuojat Pienjänniteasennusten ylijännitesuojaus Myrskyt voivat olla kaunista ja jännittävää katseltavaa, mutta myös vaarallisia ihmisille ja rakennuksille. Asuin- ja teollisuusrakennusten

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Sisältö. Esittely 2. Toiminnot ja ominaisuudet 11. Asennusohjeita 121. Lisäominaisuudet 144

Sisältö. Esittely 2. Toiminnot ja ominaisuudet 11. Asennusohjeita 121. Lisäominaisuudet 144 Sisältö Esittely 2 Toiminnot ja ominaisuudet 11 Asennusohjeita 121 Lisäominaisuudet 144 1 Compat NS push to trip Compat NS, laajempi sovellusalue Pienjänniteverkon suojaukset s. 14 E20999 Suojaa: muuntajan

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

more than you expect Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet

more than you expect Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet SGB Sarja Johdonsuojakatkaisijat Tekniset ominaisuudet Standardi Nimelliskatkaisukyky Suojaus Nimellisvirta, In Nimellisjännite Ympäristön lämpötila Ominaisuudet

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00 8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64 Käsikirja v2.00 Vikavirtavahti VRE-08/16/32/64 käsikirja v2.00 Suomi Muuntosähkö Oy - Trafox 30.10.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot

Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot 2012 2 (53) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Dokumentin soveltamisalue... 5 1.2 Vastuut... 5 1.3 Suomen rataverkolla käytettävien tasoristeyslaitosten erityispiirteitä... 5 1.4 Tärkeitä yleisiä vaatimuksia...

Lisätiedot

Helmikuu 2008. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! GREE-ilmalämpöpumput Suomen oloihin. Sivu 13.

Helmikuu 2008. Mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoteuutuuksien parissa! GREE-ilmalämpöpumput Suomen oloihin. Sivu 13. GREE-ilmalämpöpumput Suomen oloihin. Sivu 13. Bosch GBH 2-23 REA poravasara pölynpoistolla. Sivu 24. Uudistunut Sylproofteollisuusvalaisinmallisto. Sivu 19. ELKO Wireless johdoton valaistuksenohjausjärjestelmä.

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo / Tästä oppaasta. Tästä oppaasta

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo / Tästä oppaasta. Tästä oppaasta N 0 52 REFERENSSIESIVAHVISTIN pikaopas Sisällysluettelo / Tästä oppaasta Sisällysluettelo Tästä oppaasta 1 Huomioita laitteen käyttöönotosta 2 Pakkauksen avaaminen, laitteen sijoittaminen ja ilmankierto

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E S FIN Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohjeet PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 059 365-Ed. 01 / 2006-04-GRD

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

SBX-3 Mini Tracker. Käyttö- ja asennusohjeet. Finsk. AxTech AB 2007 JOHDANTO

SBX-3 Mini Tracker. Käyttö- ja asennusohjeet. Finsk. AxTech AB 2007 JOHDANTO AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Käyttö- ja asennusohjeet JOHDANTO Kiitos, että olet valinnut redknows SBX-3:n. Jotta voisit käyttää täysin hyväksesi laitteen ominaisuuksia, kehotamme lukemaan tämän ohjekirjan

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot