Pienjännitekojeet. Vikavirtasuojakytkimet Sarja F360, F370, F390, F660 ja F670. Esite F1 FI SCC410002C1801

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienjännitekojeet. Vikavirtasuojakytkimet Sarja F360, F370, F390, F660 ja F670. Esite F1 FI 03-02 1SCC410002C1801"

Transkriptio

1 Pienjännitekojeet Sarja F360, F370, F390, F660 ja F670 Esite F1 FI SCC410002C1801

2 F 360 ja F 370 Sisällysluettelo... Sivu Yleistä, F360 ja F370 Kuvaus, toiminta, käyttösovellutukset... 3 Tekniset tiedot... 5 Asennus-ja käyttöohjeet... 6 Valintataulukot F 360, F F H, F H... 8 LIsävarusteet... 9 Virransyöttökiskot F660 ja F670 Tekniset tiedot F390S Tekniset tiedot Valintataulukot F660, F670 ja F Mitat Vikavirtasuojakytkimien ja asennuskoteloiden mitat Suojaus Vikavirtojen esintyyminen erityyppisissä sähköverkoissa Pienjännitekojeet

3 F 360 ja F 370 Yleistä Kuvaus Vikavirtasuojakytkimissä F 360 ja F 370 on vikavirranmittaukseen summavirtamuuntaja, vikavirtarele ja laukaisumekanismi. Toimii F 360: AC-tyyppi, toimii sinimuotoisella vaihtovirralla. F 362 F 370: A-tyyppi, toimii sekä sinimuotoisella vaihtovirralla että sykkivällä tasavirralla. F 370 sietää syöksyvirtapulsseja 250 A:iin saakka. (pulssin käyrämuoto on 8/20 DIN VDE 0432 osa 2 mukaan). Syöksyvirtapulsseja syntyy ylijännitteiden vaikutuksesta sähköverkossa. Niitä synnyttävät mm salamaniskut ja sähkölaitteiden kytkentäilmiöt kuten loistelamppuvalaisimet, röntgenkoneet ja tyristoriohjatut järjestelmät. Vikavirtsuojakytkimet F 360 ja F 370 voidaan suojata oikosulkuvirtoja vastaan enintään 63 A:n sulakkeella tällöin vikavirtasuojakytkimen katkaisukyky on 6 ka. Sulakkeen tilalla voidaan käyttää myös 63 A:n johdonsuojakatkaisijaa. F 372 Sallittu ympäristön lämpötilan vaihtelualue on + 55 C C F 360 H / F 370 H-malleissa on tehdasasenteinen potentiaalivapaa vaihtoapukosketin. Se toimii saamaan aikaan vikavirtasuojakytkimen pääkoskettimien kanssa. Toiminta Suojaus vaarallisia kehonläpimeneviä vikavirtoja vastaan. kosketettaessa laitteen tai kojeen koteloa/runkoa joka on tullut esimerkiksi eristevian takia jännitteiseksi, tälläin ns. kosketusjännite voi olla vaarallisen suuri (suojaus epäsuoraa kosketusta vastaan). kosketettaessa suoraan kojeen tai laitteen jännitteisiä osia, pitää vikavirta katkaista mahdollisimman nopeati kun vikavirta I n 30 ma (suojaus suoraa kosketusta vastaan). Pulssin käyrämuoto 8/20 Î = 250 A DIN VDE 0432 osa 2 ja IEC Suojaus tulipaloja vastaan Yli 300 ma:n vikavirrat voivat saada suotuisissa olosuhteissa aikaan valokaaren ja sitä kautta tulipalon. Siksi sähkölaitevioista johtuvien tuipalojen ehkäisyyn käytetään enintään (I n 300 ma) vikavirtasuojaa. Käyttösovellutukset Vikavirtasuojakytkimien käyttö kaikkialla missä standardit ja määräykset niitä edellyttävät taikka suosittelevat parantaa sähköasennusten turvallisuutta ja ehkäisee sähklaitevioista johtuvia tulipaloja F360 ja F 370 asennetaan pikakiinnityksellä DIN kiskoon EN , 35 mm. Erillisasenukseen on olemassa asennuskoteloita. Pulssin käyrämuoto IEC (0.5µs/100kHz) Pienjännitekojeet 3

4 F 360 ja F 370 Suojaus erimuotoisia vikavirtoja vastaan AC, A ja B -tyypin vikavirtasuojakytkimillä IEC 755 lisäosa 2 mukaan Vikavirran käyrämuoto Vikavirtasuojan oikea toiminta Tyyppi AC A B Sinimuot. a.c. yhtä-äkkinen hitaasti nouseva yhtä-äkkinen Pulssim. d.c A:lla tai ilman + + hitaasti nouseva Tasainen d.c. + ilmaistaan +. ABB STOTZ-vikavirtasuojakytkimien luokittelu Mallit AC A B F 360 F 370 F 804 F 660 F 390 F 670 F 694 F 270 P 270 F Pienjännitekojeet

5 F 360 ja F 370 Tekniset tiedot Standardit: IEC 61008, EN ja DIN VDE 0664 Napojen lkm: 2 ja 4 napaa Nimellisvirta I n : 16, 25, 40 and 63 A Nimellinen laukaisurajavirta I in : 10, 30, 100, 300, 500 ma Laukaisualue: I n I n Laukaisuaika: 1 x I n : 200 ms; 5 x I n : 40 ms 1 x 1.4 I n : 200 ms; 5 x 1.4 I n : 40 ms 6000 A käytettäessä etukojeena gl 63 A:n sulaketta tai 63 A;n johdonsuokatkaisijaa Oikosulkukestoisuus: Syöksyvirtakestoisuus, ks s. 4: 250 A (pulssin aaltomuoto 8/20) 200 A (aaltorintama 0.5 µs/100 khz) Nimellisjännite U n : 2-napaiset: 230 V 4-napaiset: 230/400 V Max. käyttöjännite U B max : U n + 10% Testipiirin toimintajännite U T : V Eristelujuus DIN VDE 0110 osa 1 ylijänniteluokka: III likaantumisaste: 2 ylijännitepulssi (1.2/50): 4 kv läpilyöntijännitelujuus (50/60 Hz): 2 kv EN 61008, IEC mukaan Taajuus: Hz Kotelo: Muovia, harmaa (RAL 7035) Käyttövipu: sininen Testipainike: valkoinen Kosketussuojaus IP 20 DIN VDE 0100 mukaan: IP 40 (asennuskotelossa) Mitat: DIN koko 1 mukainen (katso s. 14) Asennussyvyys: 68 mm Kiinnitysasento: vapaa Kiinnitys: Pikakiinnitys DIN -kiskoon EN , 35 mm Liittimet: Yhdistelmäliittimet, M 5, soveltuvat moni- ja yksisäikeisille johtimille mm 2 saakka Elinikä: vähintään toimintoa Ilmastokestoisuus DIN IEC 68 osa 2-30: Kosteus lämpö, jaksottainen (55 C/28 jaksoa) Ympäristön lämpötila: + 55 C C Liitäntä: kaapelilla tai virtakiskon avulla Suojaus tahattomalta kosketukselta: DIN VDE 0106 osa 100 Tärinäkestoisuus: IEC 61008, EN Vapaa laukaisu: on Apukosketin Minimi käyttöjännite U B min : 24 V Minimi kykentäteho: 0.1 VA Oikosulkukestoisuus: 230 V 1000 A with S 2... K 6 Eristysjännite DIN VDE 0110, osa 1: 4 kv napojen välillä johdonsuojakatkaisijaan nähden eristelujuus DIN VDE 0110 osat 1 ylijänniteluokka: III likaantumisaaste: 2 syöksyjännite (1.2/50): 4 kv jännite (50/60 Hz): 3 kv Liitimien poikkipinta: enintään 2 x 1.5 mm 2 I th = 25 A AC 14 DC 12 DC 13 U e 400 V 230 V 24 V I e 2 A 6 A 10 A U e 250 V 230 V 110 V I e 1 A 1 A 1.5 A U e 60 V 24 V I e 2 A 4 A Malleissa F 360/F H on tehdasasenteinen apukosketin Siinä on potentiaalivapaa vaihtokosketin joka seuraa F 360/F370:nen pääkoskettimien asentoa. Pienjännitekojeet 5

6 F 360 ja F 370 Asennus- ja käyttöohjeet 1. Kiinnitys Asennus haluttuun asentoon DIN-kiskoon, EN , 35 mm (kuva 1 ja 2). Asennus ja kojeen vaihtaminen on luvallista vain ammattitaitoiselle henkilölle. 2. Jänniteliitäntä Jännitesyöttö kojeelle voidaan tuoda joko alempiin tai ylempiin liittimiin.liitosten luotettavuuteen on kiinnitettävä riittävää huomiota. Liittimien suurin sallittu kiristysmomentti 3 Nm. Kuva 1 Kiinnitys 3. Käyttö F 360 ja F 370 voidaan kytkeä auki (off) tai kiinni (on) asentoon sinisellä käyttövivulla (kuva 3). 4. Toimintatesti Toimintatestisssä kojeen sinisen käyttövivun pitää olla kiinni- eli yläasennossa. Lisäksi kojeeseen pitää olla kytketty jännitesyöttö. Painettaessa valkoista testipainiketta, pitää kojeen mennä aukiasentoon, ts sininen käyttövipu menee alaasentoon. Katso kuva 3. Toimintatesti suositellaan tehtäväksi kaksi kertaa vuodessa. Kuva 2 Irroitus 5. Asennusten mittaukset Toimintatestin lisäksi pitää vikavirtasuojakytkimet testata asennusmääräysten edellyttämällä tavalla. Suurimmat sallitut maadoittusvastukset vikavirtasuojakytkimille ovat: Suurin sallittu kosketusjännite UL Suurin sallittu maadoitusvastus eri laukaisurajavirroilla 10 ma 30 ma 100 ma 300 ma 500 ma 25 V 2500 Ω 833 Ω 250 Ω 83 Ω 50 Ω 50 V 5000 Ω 1666 Ω 500 Ω 166 Ω 100 Ω 6. Puhdistus Vikavirtasuojakytkin saattaa likaantua asennusten aikana. Se voidaan puhdistaa kostealle kankaalla käytäen mietoa puhdistusainetta. Liuottimien käyttö on kielletty. 7. Vikaantumiset STOTZ-vikavirtasuojakytkimet ovat korkealaatuisia tuotteita jotka on tarkasti säädetty ja testattu tehtaalla valmistuksen aikana. Kojeen mennessä epäkuntoon (esim. kuljetuksen tai huolimattoman käsittelyn vuoksi) sitä ei saa korjata. Jos käyttöönotettu vikavirtasuoja laukeaa välittömästi, on syytä tarkistaa kaikki vikavirtasuojakytkimen suojaamat asennukset ja kojeet. Laukaisun voi aiheuttaa mikä tahansa vuotovirta vaihe- tai nollajohtimesta maahan. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että N- ja PE-johdin ovat erillään. Jos vikavirtasuojakytkin ei laukea testipainikkeesta, on syytä tarkistaa kytkennät ja jännitte. Jos asennukset ja vikavirtasuojakytkimeen liiteyt kojeet ovat kunnosssa tai vikavirtasuojakytkin ei laukea testipainikkeesta, on syytä epäillä vikavirtasuojakytkimen olevan viallinen. Tällöin koje pitää vaihtaa uuteen. Vikavirtasuojakytkimen koteloa ei saa avata. Kytkentä Kuva 3 Käyttövivun asennot F 360 Apukosketin F 362, F 372 F 364, F 374 F Pienjännitekojeet

7 F 360 ja F 370 Valintataulukko Nimellis- Nimellis- Tilaustiedot bbn Paino Pakk. vika- virta kpl koko virta I n I in ma A Lajimerkki SSTL no EAN kg kpl F napaiset F F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F napaiset F F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F napaiset F F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / bbn-no F napaiset F F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / Pienjännitekojeet 7

8 apukoskettimella F 360H ja F 370H Valintataulukko Nimellis- Nimellis- Tilaustiedot bbn Paino Pakk. vika- virta kpl koko virta I n I in ma A Lajimerkki SSTL no EAN kg kpl F 362 H 2 napaiset* tehdasasenteinen apukosketin F H F /0.03 H F /0.03 H F /0.03 H F /0.3 H F /0.3 H F 364 H 4 napaiset tehdasasenteinen apukosketin F H F /0.03 H F /0.03 H F /0.03 H F /0.3 H F /0.3 H F /0.3 H bbn-no F 372 H 2 napaiset* tehdasasenteinen apukosketin F H F /0.01 H F /0.03 H F /0.03 H F /0.03 H F /0.3 H F /0.3 H bbn-no F 374 H 4 napaiset* tehdasasenteinen apukosketin F H F /0.03 H F /0.03 H F /0.03 H F /0.3 H F /0.3 H F /0.3 H Pienjännitekojeet

9 Lisävarusteet F 360 ja F 370 Lisävarusteet Kuvaus Tilaustiedot bbn Paino Pakk kpl koko Lajimerkki SSTL no EAN kg kpl Asennuskotelot, IP 20 Kotelo Kotelo12424 Kansi kiinnitetään pohjaosaan ja se on sinetöitävissä. Pohjaosassa on valmiina DIN-kisko, johon kojeet voidaan kiinnittää. 2 mod. Kotelo mod. Kotelo mod. Kotelo for 1 Maadoituskikso (PE) asennuskoteloihin: Kotelo ja Kisko Kotelo Peitelevy DIN-aukkoon, leveys 12 moduulia, (1 Moduuli = 17.5 mm) SZ-BP Asennuskotelot, IP 65 Täydelliset kotelot joissa on mukna DIN-kiskot sekä N/PE-kiskot. Läpivienti- Leveys Tilaustiedot bbn Paino Pakk. aihiot kpl koko Lajimerkki SSTL no EAN kg pcs. 2 x x 27 2-mod. Kotelo Kotelo x x 27 4-mod. Kotelo x x 32 8-mod. Kotelo Kotelo Pienjännitekojeet 9

10 Lisävarusteet F 360 and F 370 Kauvaus Tilaustiedot bbn Pakk koko Lajimerkki SSTL no EAN kpl. ST + STE ST ST-KZS SK 0018 Z 94 S B 91 Merkintäkilvet Merkintätarvikkeet koostuvat läpinäkyvästä kilpikannattimesta (ST) sekä tyhjistä (ST-E) tai numeroiduista (ST-EN) mertkintäkilvistä. Niitä voidaan käyttää kaikkien ABB Stotz johdonsuojakatkaisijoiden, vikavirtasuojakytkimien tai moduulikojeiden merkintään. Kilpikannatin pikakiinnitys ST kpl Merkintäkilpi ST-E arkki 1 arkki = 300 kpl Numeroitu kilpi numerointi ST-EN arkki 1 arkki = 5 x Muoviset merkintäkilvet á 40 kilpeä valmiilla merkinnällä tai ilman merkintää, Niihin voidaan tehdä merkinnät hannkauksen ja vedenkestävällä tussilla tai tulostimella (plotteri). Merkintäkilpi SZ-KZS ilman merkintää Merkintäkilpi SZ-KZS/ numerointi 1-40 Merkintäkilpi SZ-KZS/ numerointi Merkintäkilpi SZ-KZS/ numerointi Merkintäkilpl SZ-KZS/ numerointi Merkintälilpi SZ-KZS/ symboleilla Merkintäkilpi SZ-KZS/ numerointi 2x1-20 Merkintäkilpi SZ-KZS/ numerointi 4x1-10 Merkintäkilpi SZ-KZS/ numerointi 4x11-20 bbn-no.: Pienjännitekojeet

11 Lisävarusteet F 360 ja F 370 Vikavirtasuojakytkimen lukitustavikkeet Käytetään vikavirtasuojakytkimen käyttävivun asennon lukitsemiseen estämään tahaton tai luvaton kiinnija aukiktkentä. Toimenpide lisää käyttöturvallisuutta. Riippulukon sangan halkaisija saa olla enintään 4 mm ja leveys 17 mm. SK 0108 B 91 SA 1 SA 2 SK 0038 B 96 SK 0109 B 91 Käyttö Kiinnikytkennän estäminen: Aukikytkennän estäminen: Tahattoman tai luvattoman käytön estäminen asennus- ja huoltotöiden aikana Käyttöönoton yhteydessä Lukitus kun virransyöttö halutaan katkaista Tahattoman tai luvattoman käsinavaamisen estäminen esim. hälytys-, ilmastointilaitteiden tai tietokoneiden yhteydessä jne. Viritys laukaisun jälkeen vain ammattimiehen toimesta. Kuvaus Tilaustiedot bbn Paino Pakk kpl koko Lajimerkki SSTL no EAN kg kpl Lukiuskappale SA Riippulukko 2 avaim. SA Lukituskappale, riip- SA pulukko, 3 avainta Virransyöttökiskot Poikki- Pituus Napaa Tlaustiedot bbn Paino Pakk. pinta kpl koko mm mm lkm Lajimerkki SSTL no EAN kg kpl SZ-KS 1/56 SK 0118 Z 96 1-vaiheiset Käytetään STOTZ-vikavirtasuojakytkimien F 362/F 372 yhdistämiseen STOTZ S2-sarjan johdonsuojakatkaisijoiden kanssa (S 261, S 271 ja S x 1 SZ-KS 1/ x 1 SZ-KS 2/ SZ-PSB 54 N SZ-PSB 62 N SK 0119 Z 96 SK 0120 Z 96 3-vaiheiset Käytetään STOTZ-vikavirtasuojakytkimien F 364/F 374 yhdistämiseen STOTZ S2-sarjan johdonsuojakatkaisijoiden kanssa (S 263, S 273 ja S ) x 3 SZ-PSB 4 N x 3 SZ-PSB 12 N vaiheiset Käytetään STOTZ -vikavirtasuojakytkimein F 362/F 372 yhdistämiseen STOTZ S2-sarjan johdonsuojakatkaisijoiden kanssa (S 262, S 272 ja S 282) x 2 SZ-PSB 54 N , x 2 SZ-PSB 56 N vaheiset + NA Käytetään STOTZ-vikavirtasuokakytkimien F 364/F 374 yhdistämiseen STOTZ S2-sarjan johdonsuojakatkaisijoiden kanssa (S NA, S NA ja S NA) x 4 SZ-PSB 62 N x 4 SZ-PSB 64 N Pienjännitekojeet 11

12 Vikavirtsuojakytkimet F 660 (AC) ja F 670 (A) Tekniset tiedot F 670, F H Standardit: DIN VDE 0664 Teil11, EN Napaluku: 4-napaiset Nimellisvirrat I n : 80, 100, 125 A Nimelliset toimintarajavirrat I in : 30, 100 ja 300 ma Laukaisuvirta-alue : 0, ,0 I in : 0, ,4 I in L Laukaisuaika: 1 I in : 200 ms 5 I in : 40 ms Laukaisuaika: 1 1,4 I in : 200 ms 5 1,4 I in : 40 ms Oikosulkukestoisuus (Syöksyvirtapulssi 8/20): 250 A Oikosulkukestoisuus: 10 ka (F 660 ja F ja 100 A) kun etukojeena STOTZ-pääkatkaisija S 700-E 100 A tai sulake gg 100 A. F 660- ja F A: kun etukojeena on sulake gg 125 A Nimellisjännite U n : 4-napaiset 230/400 V~ Max. Käyttöjännite U Bmax : U n + 10 % Testipiirin toimintajännte U T : 100 V~ V~ (250 V~, F A) Eristyskoordianaatio: DIN VDE 0110 osat 1 ja 2 Ylijänniteluokka: III, Likaantumisaste: 2 Syöksyjännitekestoisuus U imp (1,2/50): 4 kv Vaihtojännitekestoisuus (50/60 Hz): 2,5 kv Taajuus: Hz Kotelo: Muovia, harmaa Käyttövipu/testipainike: sininen/valkoinen Kotelointiluokkat: IP 20 Mitat: Katso mittakuvia Kaapelit: 2, mm 2 monisäikeinen Mekaaninen elinikä: > toimintoa Ilmastokestoisuus DIN IEC 68 osa 2-30 mukaan: Kostea lämpö, jaksottainen (55 C/28 jaksoa) Ympäristön lämpötila: T max + 55 C, (F A 40 C), T min 25 C Liittimet: Tuppilolliittimet Vapaalaukaisu: on Kiinnitys: DIN-kiskoon Käyttöasento: vapaa 12 Pienjännitekojeet

13 F 390 (S = selektiivinen) Tekniset tiedot F 390, F 390 H Standardit: EN Napaluku: 4-napaiset Nimellisvirta I n : 40 ja 63 A Nimellinen toimintarajavirta I in : 300 ma Laukaisuvirta-alue : 0, ,0 I in : 0, ,4 I in Laukaisuaika 1 I in : ms 2 I in : ms 5 I in : ms ( ms F 694) 500 A: ms Laukaisuaika 1 1,4 I in : 200 ms 5 1,4 I in : 40 ms Oikosulkukestoisuus (Syöksyvirtapulssi 8/20): 5000 A Oikosulkukestoisuus: 10 ka kun etukojeena on sulake gg 100 A tai STOTZ-pääkatkaisija S 700-E 100 A Nimellisjännite U n : 230/400 V~ Max. käyttöjännite U Bmax : U n + 10 % Testipiirin toimintajännite U T : V~ Eristyskoordinaatio DIN VDE 0110 osat 1 ja 2 Ylijänniteluokka: III Likaantumisaste: 2 SSöksyvirtakestoisuus U imp (1,2/50): 4 kv Vaihtojännitekestoisuus (50/60 Hz): 2,5 kv Taajuus: Hz Kotelo: Muovia, harmaa Käyttövipu/testipainike: sininen/valkoinen Kotelointiluokka: IP 20 Mitat Katso mittakuvat Liittimet: mm 2 monisäikeinen Mekaaninen kesto: > toimintoa Ilmastokestoisuus DIN IEC 68 osal 2-30 mukaan: Kestea lämpö, jaksottainen (55 C/28 jaksoa) Käyttölämpötila: T max + 55 C, T min 25 C Vapaa laukaisu Kiinnitys: Käyttöasento: on DIN-kiskoon vapaa Pienjännitekojeet 13

14 F 660 (AC), F 670 (A) ja F 390 (S) F 674 (80 ja 100 A) F 674 (100 A)...LisH SK 0015 B 96 SK 0128 B 00 Valintataulukko Nimellis- Nimlellis- Tilaustiedot Paino. Pakk. vika- virta 1 kpl koko virta I n I gn ma A Lajimerkki SSTL:n no kg kpl. Sarja F 660 ja F 670 F 664, 4-napaiset, AC-tyyppi F /0, , F /0, , F /0, , F /0,1 0, F /0, , F /0, ,270 F 674, 4-napaiset, A-tyyppi F /0, , F /0, , F /0,03* , F /0,1 0, F /0,1 0, F /0,1* 0, F /0, , F /0, , F /0,3* ,42 * apukosketin asennetaan jälkikäteen Sarja F 660 ja F H tehdasasenteisella apukoskettimella F H, 4-napaiset F /0,03 H 0, F /0,03 H F /0,1 H 0, F /0,1 H F /0,3 H 0, F /0,3 H F 674 (125 A) SK 190 B 02 F H, 4-napaiset F /0,03 H 0, F /0,03 H F /0,1 H 0, F /0,1 H F /0,3 H 0, F /0,3 H Apu/hälytyskosketin F 664/ SK 191 B 02 Signalkontakt/Hilfsschalter Kuvaus Tilaustiedot Paino Pakk.- 1 kpl koko Lajimerkki SSTL:n no kg kpl Apu-/hälytyskosketin F664 ja :lle Apu-/hälytyskosketin F 6-S/H 0,04 1 Valintataulukko Nimellis- Nimellis- Tilaustiedot paino Pakk. vika- virta kpl rajavirta I n I gn ma A Lajimerkki SSTL:n nro kg kpl Selektiivinen päävikavirtasuojakytkin F 394, 4-napainen, S-tyyppi S F 394 SK 0005 B F /0, , F /0, ,345 1 Selektiivinen päävikavirtasuojakytkin F H, 4-napainen, S-tyyppi, tehdasasenteinen apukosketin F /0,3 H 0, F /0,3 H 0, Pienjännitekojeet

15 Mittakuvat Mitat (mm) SK 0180 Z 00 F 362 F 364 F H F H F 372 F 374 F H F H F 394 F H F 664, 674 F H, H Asennuskotelot IP 20 Kotelo Kotelo Kotelo12426 Asennuskotelot, IP 65 Kotelo Kotelo Kotelo Pienjännitekojeet 15

16 Vikavirtojen esiintyminen erityyppisissä sähköverkoissa SK 0038 Z 94 SK 0005 Z 97 TN-S jäjestelmä (= 5-johdinjärjestelmä) Nolla- ja suojamaajohdin ovat erillään koko verkossa. TN-C-S järjestelmä Nolla- ja suojamaajohdin on kytketty osassa verkkoa yhteen (PEN). Maasulku 2 Maasulku 1 SK 0040 Z 94 SK 0017 X 95 TT järjestelmä Symbolien selitykset L1, L2, L3 line vaihejohdin PE protection earth PE- eli suojamaajohdin N neutral N- eli nollajohdin PEN PE ja N yhdistetty T terre eli maa I isulation maasta erotettu C combined PE ja N (= PEN) yhdistetty järjestelmässä S separated PE ja N erotettu järjestelmässä... ovat IEC:n suositusten mukaisia termejä Maasulku voidaan havaita vain eristytason valvontalaitteella IT järjestelmä (Maasta erotettu) Vikavirtasuojakytkin toimii vain kaksoismaasulussa, ts kun maasulkuvirta 1 ja 2 esiintyvät yhtäaikaa. ABB Oy Kotimaan tuotemyynti HELSINKI PL 182, Helsinki Puh Fax VAASA PL 612, VAASA Puh Fax Pidätämme itsellemme oikeuden mitta- ja rakennemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta ALUEMYYNTI KAAKKOIS- JA ETELÄ-SUOMI PL 183, Helsinki, Puh , Fax LOUNAIS-SUOMI Kalevantie 35, Turku, Puh , Fax LÄNSI- JA KESKI-SUOMI PL 37, Tampere, Puh , Fax ITÄ-SUOMI PL 1300, Kuopio, Puh , Fax POHJOIS-SUOMI Pienjännitekojeet PL 485, Oulu, Puh , Fax Esite F1 FI SCC410002C1801 Waasa Graphics Oy, Vaasa

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

Pienjännitekojeet System Pro M Compact Johdonsuojakatkaisijat S 200 Vikavirtasuojakytkimet F 200 Henkilösuojat FS 200

Pienjännitekojeet System Pro M Compact Johdonsuojakatkaisijat S 200 Vikavirtasuojakytkimet F 200 Henkilösuojat FS 200 System Pro M Compact Johdonsuojakatkaisijat S 200 Vikavirtasuojakytkimet F 200 Henkilösuojat FS 200 Esite S200_1FI 03_10 1SCC400004C1801 Johdonsuojakatkaisija S 201 2 Johdonsuojakatkaisijat Vikavirtasuojakytkimet

Lisätiedot

Vikavirtasuojakatkaisijat, QuickConnect-jousiliittimillä

Vikavirtasuojakatkaisijat, QuickConnect-jousiliittimillä QuickConnect-jousiliittimillä - normit: DI E 61008- VDE 0664 osa 10) : 000-09; E 61008-1 : 1994; E 61008-1/A : 1995; E 61008-1/A11 : 1995; E 61008-1/A1 : 1998; E 61008-1/A13 : 1998; E 61008-1/A14 : 1998;

Lisätiedot

S 200, S 280UC, S 290, S

S 200, S 280UC, S 290, S Pienjännitekojeet Johdonsuojakatkaisijat S 200, S 280UC, S 290, S 220 Vikavirtasuojakytkimet F 200, F 660, F 670 Henkilösuojat FS 200, DS 951, DS 971 Vikavirtayksiköt DDA 200 Esite S200_1FI 05_01 1SCC400004C1801

Lisätiedot

Vikavirtasuojakatkaisijat

Vikavirtasuojakatkaisijat Vikavirtasuojakatkaisijat Vikavirtasuojakytkimen merkitys Vikavirtasuojakytkin on kehitetty suojaamaan ihmisiä, eläimiä ja esineitä jännitteisten osien suoralta tai epäsuoralta koskettamiselta. Koska näin

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu

Lisätiedot

more than you expect Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet

more than you expect Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet SGB Sarja Johdonsuojakatkaisijat Tekniset ominaisuudet Standardi Nimelliskatkaisukyky Suojaus Nimellisvirta, In Nimellisjännite Ympäristön lämpötila Ominaisuudet

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 =

5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 = .... 40-sarja - Pienikokoiset piirilevyreleet 8-0 - A Ominaisuudet - ja 2-napaiset releet 40.3 - napa 0 A (rasteri 3, mm) 40. - napa 0 A (rasteri mm) 40.2-2 napaa 8 A (rasteri mm) Kiinnitys piirilevylle

Lisätiedot

Pienjännitekojeet Kaapelijakokaapit, MJS Jonovarokekytkimet, XLBM

Pienjännitekojeet Kaapelijakokaapit, MJS Jonovarokekytkimet, XLBM Pienjännitekojeet Kaapelijakokaapit, MJS Jonovarokekytkimet, XLBM Esite MJS FI 08_10 1SCC320003C1801 Luotettavat ja joustavat MJS-kaapelijakokaapit Valinta on helppoa uuden suunnitteluohjelman avulla Energialaitoston

Lisätiedot

Tekninen esite Pienjännitekojeet

Tekninen esite Pienjännitekojeet Tekninen esite Pienjännitekojeet Al/Cu -yleisliittimet Esite OZX 1 FI -07/7-11 MDN42 ASEA BROWN BOVERI Al/Cu -yleisliittimillä liitos ei löysty Luotettava yleisliitin sekä alumiini- että kuparikaapeleille

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake 30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana

Lisätiedot

System pro M compact Jousiliittimin varustetut johdonsuojakatkaisijat S200S-sarja

System pro M compact Jousiliittimin varustetut johdonsuojakatkaisijat S200S-sarja Pienjännitetuotteet S200S_FI_13_04 System pro M compact Jousiliittimin varustetut johdonsuojakatkaisijat S200S-sarja 2CDC021001S0010 2CDC021002S0010 Johdonsuojakatkaisijoiden S200Ssarja kasvattaa ABB:n

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla.......................

Lisätiedot

Ylijännitesuojat OVR-valintaopas

Ylijännitesuojat OVR-valintaopas Ylijännitesuojat -valintaopas Tyypin 1, 1+2 ja 2 suojat TN-järjestelmä 1FI06_11 Salamat ja niiden vaarat yleistä Tilapäisten ylijännitteiden syyt Suorista salamaniskuista johtuvat ylijännitteet Suorista

Lisätiedot

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 LOVATO Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 MITTAUSLAITTEET, MODUULIMALLIT...8 ENERGIAMITTARIT...9 www.klinkmann.fi 16

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. sivu

Sisällysluettelo. sivu SULAKKEET Sisällysluettelo sivu Yleistä 1 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm, lajitelmalaatikko 2 Lasiputkisulakkeet 6,3 x 32 mm, lajitelmalaatikko 3 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm 4 Lasiputkisulakkeet 5 x 25

Lisätiedot

Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät

Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät Energiamittarit 4 Energiamittarit KNX 7 Vikavirtareleet ja summavirtamuuntajat 8 Vikavirtasuojat automaattisella 10 jälleenkytkennällä Vikavirtasuojat 125A

Lisätiedot

Elektroniset sysäysreleet

Elektroniset sysäysreleet Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty

Lisätiedot

Uudet jakorasiat. Alkuperäisen kehitys. Vaihe 1 - ulkoasennuksiin. www.enycase.de

Uudet jakorasiat. Alkuperäisen kehitys. Vaihe 1 - ulkoasennuksiin. www.enycase.de Uudet jakorasiat Alkuperäisen kehitys Vaihe 1 - ulkoasennuksiin 1931 2014 www.enycase.de Hensel-jakorasia: menestystarina! Gustav Hensel GmbH & Co. KG on aina asettanut ajankohtaisia haasteita! Kertamuovisen

Lisätiedot

BALS ELEKTROTECHNIK - BALS FINLAND

BALS ELEKTROTECHNIK - BALS FINLAND 40 BALS ELEKTROTECHNIK - BALS FINLAND Bals on parasta tekniikkaa Bals on alansa johtavia laitevalmistajia Bals Elektrotechnik GmbH on eräs maailman johtavia pistokytkinvalmistajia. Pistokytkimiä Bals on

Lisätiedot

Kompaktikatkaisijat. Nopeaan ja turvalliseen asennukseen: tehokatkaisijat Hagerilta

Kompaktikatkaisijat. Nopeaan ja turvalliseen asennukseen: tehokatkaisijat Hagerilta R7 Kompaktikatkaisijat Nopeaan ja turvalliseen asennukseen: tehatkaisijat Hagerilta Juostava ratkaisu: Olipa kyse kompaktikatkaisijoista, kuormanerotuskytkimista, tai vikavirtalohkoista - näille kaikille

Lisätiedot

Pienjännitekojeet Kontaktorit, Lämpöreleet, Lisävarusteet

Pienjännitekojeet Kontaktorit, Lämpöreleet, Lisävarusteet Pienjännitekojeet Kontaktorit, Lämpöreleet, Lisävarusteet Tekninen esite A1FI 04_06 1SCC100002C1801 2 Pienjännitekojeet Tekninen esite Kontaktorit Lämpöreleet Lisävarusteet Pienjännitekojeet 3 4 Pienjännitekojeet

Lisätiedot

Erotuskytkimet. - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen. - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset)

Erotuskytkimet. - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen. - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset) Erotuskytkimet - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset) - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen kaksoisliitin - In kuormitusluokka AC22B Tekniset tiedot

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus

Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus Pylväserottimet Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus Ominaista Uudet rinnakkaiset erotinmallit täydentävät onnistuneesti jo entisestään monipuolista erotintarjontaae: - reilu säästö

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Huoneisto 1FI10_11. Saneeraus- ja huoneistokeskukset Kerros- ja rivitalot

Pienjännitetuotteet, Huoneisto 1FI10_11. Saneeraus- ja huoneistokeskukset Kerros- ja rivitalot Pienjännitetuotteet, Huoneisto 1FI10_11 Saneeraus- ja huoneistokeskukset Kerros- ja rivitalot 2 ABB Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset Sisällysluettelo Yleistä... 4 Lajimerkkiavain... 5 Saneerauskeskukset...

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Moduulikojeet ja kotelot. Answers for industry.

Moduulikojeet ja kotelot. Answers for industry. Moduulikojeet ja kotelot Answers for industry. s 2 Sisältö Minikotelo IP40/IP54...2 Upotettava kotelo SIMBOX 63 IP30, valkoisella ovella...2 Pinnallinen kotelo SIMBOX 63 IP30, pohjalevyllä...2 Upotettava

Lisätiedot

TYÖMAAKESKUKSET. Työmaakeskusten yhteen liittäminen

TYÖMAAKESKUKSET. Työmaakeskusten yhteen liittäminen TYÖMAAKESKUKSET Työmaakeskusten yhteen liittäminen Työmaasähköverkko kannattaa rakentaa siten, että viallinen laite aiheuttaa vikavirtasuojakytkimen laukaisun vain siinä keskuksessa, johon viallinen laite

Lisätiedot

GE:N G60 JOHDONSUOJAKATKAISIJAT 6kA (IEC 898) B,C ja D-LAUKAISUKÄYRÄT

GE:N G60 JOHDONSUOJAKATKAISIJAT 6kA (IEC 898) B,C ja D-LAUKAISUKÄYRÄT Tilauspalvelukeskuksemme puh. (09) 2252 940 fax. (09) 2252 9411 pakk LV0% GE:N G60 JOHDONSUOJKTKISIJT 6k (IEC 898) B,C ja D-LUKISUKÄYRÄT 1-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ 2-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ 3-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ

Lisätiedot

AS-Sähkötukku Oy 1.8.2005 Tilauspalvelu p. (09) 225 2940

AS-Sähkötukku Oy 1.8.2005 Tilauspalvelu p. (09) 225 2940 33. KOTELOT MB-kotelot Lev*kork Syv. SGE86632 86632 ASENNUSKOTELO 30*30 75 4 SGE86634 86634 ASENNUSKOTELO 30*30 99 8 SGE86640 86640 ASENNUSKOTELO 80* 90 6 SGE86642 86642 ASENNUSKOTELO 80* 2 SGE86644 86644

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten

Lisätiedot

Keskuskaapit. univers

Keskuskaapit. univers Keskuskaapit univers R3 Kaikkiin projekteihin: seinä- ja lattiakaapit Univers-sarjasta Univers-sarjan seinä- ja lattiakaappien monipuolisuutta on vaikea ylittää. Olipa kyse liikekiinteistön jakokeskuksesta

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 03 E / ES/ESS/EE KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 3 Sisältö E / ES / ESS / EE Sivu Tekniset tiedot E.......................................... 03.10 Tekniset

Lisätiedot

NORWESCO SUOJAA JA TURVAA

NORWESCO SUOJAA JA TURVAA NORWESCO SUOJAA JA TURVAA Korkealaatuisia sähkötarvikkeita Norwesco suojaa ja turvaa Norwesco korkealaatuisia sähkötarvikkeita Tuotteidemme avulla ihmiset voivat elää ja työskennellä turvallisemmassa ympäristössä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 Esittely... 3 Varoitukset... 3 Valmistaja... 3 Yleiskuvaus... Asennus... Asettelu... Ongelmanratkaisu... 11 Tekniset tiedot... 12 Liittyy laitteisiin:

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kahvasulakkeet, 2...1600 A gg- ja am- tyypit

Pienjännitekojeet. Kahvasulakkeet, 2...1600 A gg- ja am- tyypit Pienjännitekojeet Kahvasulakkeet, 2...1600 A gg- ja am- tyypit Kahvasulakkeet gg 2...1600 A gg- sulakkeet _H_, _GG_ ja _H_- sulakkeet... DIN-koko _H_ / l n [A] / 500 V _GG_ / l n [A] / 690 V _H / l n [A]

Lisätiedot

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT 1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän)

Lisätiedot

Pienjännitekojeet Moduulikojeet

Pienjännitekojeet Moduulikojeet Pienjännitekojeet Moduulikojeet Esite Moduulikojeet 1 FI 04_12 1SCC440002C1801 2 Pienjännitekojeet Moduulikojeet Sisällysluettelo Sivu Ohjauskytkimet... 4 Painikkeet ja merkkivalot... 6 Pääkytkimet...

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

Pienjännitekojeet, SNK1FI09_09. SNK-sarja Riviliittimet Lisävarusteet Merkintäratkaisut

Pienjännitekojeet, SNK1FI09_09. SNK-sarja Riviliittimet Lisävarusteet Merkintäratkaisut Pienjännitekojeet, SNK1FI09_09 SNK-sarja Riviliittimet Lisävarusteet Merkintäratkaisut SNK-sarja, riviliittimet, lisävarusteet 1 Älykäs rakenne auttaa jokapäiväisissä kytkentätöissä Uutta tehoa sähköasennuksiin

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

System pro M compact Ohjauskytkimet, painikkeet, merkkivalot

System pro M compact Ohjauskytkimet, painikkeet, merkkivalot Pienjännitetuotteet, Kotelo IP65 FI 09_12 Moduulikotelot IP65 Pienjännitetuotteet, Moduulikytkimet FI 10_01 System pro M compact Ohjauskytkimet, painikkeet, merkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä

Lisätiedot

VÄLI- JA PISTOKANTARELEET

VÄLI- JA PISTOKANTARELEET VÄLI- JA PISTOKANTARELEET Moduulireleet Ohjattavien piirien erotukseen tai kuormituksen parantamiseksi Koskettimien suojaus tariffiohjauksilta, boilerien kytkennältä, elektronisilta lampuilta Tilanilmaisu

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet Piharasiat

Pienjännitetuotteet Piharasiat Pienjännitetuotteet Piharasiat CW1FI09_11 1TFC 903 101 B2803 Pistorasiakotelot ulkoasennukseen Ohjausjärjestelmät Kotelot CW_ Varaosat Elektroninen ajastin...4 Yleiskuvaus...5 Valikoima...6 Pistorasiamoduulit

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kytkimet Turvakytkimet 16...1250 A

Pienjännitekojeet. Kytkimet Turvakytkimet 16...1250 A Pienjännitekojeet Kytkimet Turvakytkimet 16...1250 A Muoviset Edestä ohjattavat, I e AC23A 400V, IP65 Musta väännin OTP16H OTP16-63 OTP75-90 OT90-1000 Navat A Navat A A A A Navat A A Navat A A A A A A

Lisätiedot

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm.

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A Pitkä etäisyys parantaa suojausta ja tunnistuskykyä Kolminkertaisen etäisyyden lähestymiskytkimet uppoasennuskäyttöön. Pitkä käyttöikä varmistettu

Lisätiedot

2 Jousiliittimet SISÄLLYS

2 Jousiliittimet SISÄLLYS Jousiliittimet SISÄLLYS KULMALOHKOT 96 VAKIOLOHKOT 97 VAKIOLOHKOT KAKSIKEOKSISET 0 TOIMILAITELOHKOT 04 NOLLALOHKOT 4 MAALOHKOT 6 LOHKOT VEITSIKATKAISIMELLA 0 TULPPAPISTOKELOHKOT SULAKELOHKOT LOHKOT KOMPONENTEILLE

Lisätiedot

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus Suodatintuulettimia käytetään kytkentäkaappien jäähdytykseen. Kaapin sisäilman lämpötilaa alennetaan tuomalla

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014 Mallit 15P-EC 0P-EC 5P-EC 31P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.014 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi,

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena

Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena Pienjännitetuotteet, Näpsä Smart 1FI 13-04 Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamista rakentajan on päätettävä

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2 Toimittaja Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270 www.oem.fi 6:2 Sarja B Johdanto sivu 6:4 Tekniset tiedot sivu 6:5 Sarja B6, 6/24-napaiset sivu 6:6 Sarja B10, 10/42-napaiset sivu

Lisätiedot

Juha Sinkkonen YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS JA RATKAISUEHDOTUKSET

Juha Sinkkonen YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS JA RATKAISUEHDOTUKSET Juha Sinkkonen YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS JA RATKAISUEHDOTUKSET Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto 2011 YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS

Lisätiedot

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET SCL virtakiskostot LISÄTIEDOT JA TILAUKSET Lisätietoja tuotteesta tai tuotteen tilaus, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: KOTISIVU www.oem.fi ASIAKASPALVELU Puh. 0207 499 499 SÄHKÖPOSTI info@oem.fi

Lisätiedot

more than you expect Moottorinsuojakytkimet ja kontaktorit

more than you expect Moottorinsuojakytkimet ja kontaktorit ja kontaktorit 1 ABB:n moottorinohjaus- ja suojauslaitteet 18,5 kw / 20 hv saakka Yleiskuvaus Yhtenäinen koko, jopa 32 A 45 mm:n leveydessä: MS116: 12 asetusaluetta välillä 0,1 16 A MS132: 15 asetusaluetta

Lisätiedot

Pienjännitekojeet, OTC1FI 12-01. Kytkimet Vaihtokytkimet

Pienjännitekojeet, OTC1FI 12-01. Kytkimet Vaihtokytkimet Pienjännitekojeet, OTC1FI 12-01 Kytkimet Vaihtokytkimet Vaihtokytkimet 16...2500 A Sisältö: 4 Tuotevalikoima, ominaisuudet 8 Tekniset tiedot 8 Käsi-, moottori- ja automaattiohjatut vaihtokytkimet 14 Moottoriohjaimet

Lisätiedot

MNS is -kojeistojärjestelmä Tekninen yleiskatsaus

MNS is -kojeistojärjestelmä Tekninen yleiskatsaus -kojeistojärjestelmä Tekninen yleiskatsaus Innovatiivista suunnittelua ABB:n innovatiivinen MNS is -järjestelmä yhdistää MNSkojeiston pitkällisen kokemuksen, energiatehokkuuden, verkon luotettavuuden ja

Lisätiedot

Johdonsuojakatkaisija TX 3 6000

Johdonsuojakatkaisija TX 3 6000 Sähkötarvikkeet Johdonsuojakatkaisija TX 3 6000 B&C laukaisukäyrät / 2A 63A IEC 60898-1 mukainen. Haarukka- tai kampavirtakiskoliitäntä. Katkaisukyky: 6000 IEC 60898-1 - 230/400 V± 6 ka IEC 60947-2 - 230/400

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

FPK-PISTORASIAKESKUKSET

FPK-PISTORASIAKESKUKSET 16 FPK-PISTORASIAKESKUKSET Tekniset tiedot: EN 60439-1:1999 EN 60439-3:1991 Nimellisvirta: I n 16-125A Nimellisjännite: U e 230, 230/400V Nimellistaajuus: f 50 Hz Nim.eristysjännite: U i = U e Oikosulkulujuus:

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet Hinnasto 2010

Pienjännitetuotteet Hinnasto 2010 Pienjännitetuotteet Hinnasto 2010 15 1 Kytkinvarokkeet Kahvavarokealustat Kytkinvarokkeiden lisätarvikkeet Jonovarokekytkimet Kahvasulakkeet ja vaihtokahvat 7 Kompaktikatkaisijat Ilmakatkaisijat 2 Kuormankytkimet

Lisätiedot

GuardShield Safe 4. Tekniset tiedot. Kuvaus. Sovelluskohteita. Ominaisuudet

GuardShield Safe 4. Tekniset tiedot. Kuvaus. Sovelluskohteita. Ominaisuudet GuardShield Safe 4 Kuvaus Allen-Bradley Guardmaster GuardShield Safe 4 on edullinen turvavaloverho ON/OFF toiminnalla. Tässä perusturvatoiminnalla varustetussa turvavaloverhossa on erityisominaisuutena

Lisätiedot

Cooper Bussmann -tuotteet ja tekninen tuki saatavilla kaikkialla maailmassa

Cooper Bussmann -tuotteet ja tekninen tuki saatavilla kaikkialla maailmassa Cooper Bussmann -tuotteet ja tekninen tuki saatavilla kaikkialla maailmassa Asiakaspalvelu Internet-Palvelut Asiakaspalvelutiimi Cooper Bussmann-asiakaspalvelutiimi vastaa kysymyksiin Bussmann -tuotteista

Lisätiedot

bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja

bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset. Preliminary ABB

Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset. Preliminary ABB Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset Preliminary ABB Saneerauskeskukset pinta-asennukseen Keskusten mitat: Leveys 275 Korkeus 500 Syvyys 102 Keskusten

Lisätiedot

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit PL 74 Ratastie 12 FIN-03101 NUMMELA Puh. (09) 225 2260 Fax (09) 2252 2610 -ohjauskaapelit Ö-JB/OB sivu 4 Ö-JB/OB-YCY sivu 6 Ö-JB/OB-YSY sivu 8 Ö-JZ/OZ sivu 10 Ö-JZ/OZ-YCY

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot