KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu

2 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA TOIMINTA-AJATUS ARVOPOHJA YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT PERHEPÄIVÄHOITO PÄIVÄKOTI ESIOPETUS 3. YKSIKÖN VASUPROSESSI KUVAUS KORTEPOHJAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN, KORTEVASUN ETENEMISESTÄ LAPSEN YKSILÖLLINEN HUOMIOINTI HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PERIAATTEITA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINNAN SUUNNITTELUN POHJANA KASVATUSKUMPPANUUS JA HYVÄ ALKU PÄIVÄHOIDOSSA 4.4 VARHAINEN TUKI ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMÄT VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN YKSIKÖSSÄ HYVÄ PERUSHOITO 5.2 LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT TOIMINNALLISET PAINOTUKSET RYHMIEN MUODOSTAMINEN JA PIENRYHMÄTOIMINTA TOIMINNAN SUUNNITTELU, DOKUMENTOINTI JA ARVIOINTI TOIMINNAN SUUNNITTELU DOKUMENTOINTI ARVIOINTI TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN TYÖYHTEISÖN TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN TYÖHYVINVOINNIN VAHVISTAMISEKSI MUUTA HUOMIOITAVAA YHTEISESTI SOVITUT KÄYTÄNNÖT JA SÄÄNNÖT VERKOSTOYHTEISTYÖ, KESKEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ... 14

3 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOH- JA 1.1 Toiminta-ajatus Kortepohjan varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu valtakunnalliselle varhaiskasvatussuunnitelman perusteille ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteille. Pohjana on myös Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma (http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito). Haluamme tukea vanhempia kasvatustehtävässä ja yhdessä heidän kanssaan tarjota lapselle turvallisen, lapsen tarpeita huomioivan, ilmapiiriltään myönteisen kasvuympäristön, mahdollisuuden rauhassa iloita lapsuuden leikeistä. Haluamme tarjota kokemuksia ja elämyksiä, joiden kautta lapsi voi kasvaa aktiiviseksi ja itseensä luottavaksi sekä oppia kohtaamaan ja hyväksymään myös erilaisuutta kansainvälistyvässä ja muuttuvassa maailmassa. 1.2 Arvopohja Arvopohja, jonka henkilökunta haluaa välittää lapsille yhteistyössä lasten vanhempien kanssa: oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo sosiaalisuus; ryhmässä toimiminen terve itsetunto; kriittinen ja itsenäinen ajattelu ympäristön ja luonnon kunnioittaminen turvallisuuden kokeminen ilo, luovuus, mielihyvä 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT Toimintayksikkömme alaisuudessa toimii 6-ryhmäinen päiväkoti, jossa annetaan myös esiopetusta. Lisäksi on avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kerhoja, jotka toimivat Ylioppilaskylän E-talossa. Siellä toimii myös yksi kokopäiväryhmä. Esimiehemme alaisuudessa on myös perhepäivähoitoa ja Kortesuon päiväkoti. Monipuolinen palvelutarjonta ja yksikön sisäinen, tiivis yhteistyö mahdollistavat joustavan ja turvallisen siirtymisen hoitomuodosta ja ryhmästä toiseen lapsen kasvaessa ja perheen tilanteen muuttuessa. Päiväkodissamme työskentelee lisäksi perhepäivähoidon varahoitaja ja Kortesuon päiväkodin kanssa yhteinen, vakituinen varahenkilö. Kortepohjan varhaiskasvatussuunnitelma on kaikille yksikkömme työmuodoille yhteinen ja muodostaa toimintamme perustan. 2.1 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Alueellamme järjestetään lasten kerhoja erikseen 2-vuotiaille ja 2-5-vuotiaille lapsille. Kerhoilla on omat tilat Ylioppilaskylän E-talossa, Taitoniekantie 9 E. Kerhot tarjoavat vaihtoehdon niille perheille, jotka eivät työn tai opiskelun takia tarvitse kokopäiväistä hoitoa. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoista vastaa lastentarhanopettaja lastenhoitaja työpari. Kerhoissa tarjotaan lounas tai välipala. Toiminnan tärkeimpänä kasvatuspäämääränä on onnellinen lapsi, joka osaa ja uskaltaa näyttää tunteensa ja olla oma itsensä. Toiminnassa on tärkeää myös tilanneherkkyys; "olemme saatavilla, mutta emme tee puolesta". Toiminnan periaatteena on tarjota suunniteltua toimintaa, jossa leikillä, ulkoilulla ja lapsen yksilöllisellä huomioimisella on keskeinen sija.

4 2.2 Perhepäivähoito Perhepäivähoitaja hoitaa omassa kodissaan neljää alle kouluikäistä lasta. Kortepohjan esimiesalueeseen kuuluvat hoitajat asuvat Kortepohjan, Kypärämäen ja Viitaniemen alueella. Perhepäivähoidon vahvuuksia ovat kodinomaisuus, kiireettömyys ja yksilöllisyys. Pienessä ryhmässä myös infektioriski vähenee. Perhepäivähoito palvelee hyvin myös perheitä, jotka haluavat perheen lapset samaan ryhmään. Päivän aikana tehdään kodin töitä ja ruoka valmistetaan itse. Vanhemmuuden tukeminen on perhepäivähoidossa luontevaa, kun nähdään aamuin illoin ja on aikaa keskustella lasten arjesta. Hoitosuhteesta tulee usein pitkäaikainen ja näin hoitajasta tulee tärkeä aikuinen perheen elämässä. Myös perhepäivähoidossa järjestetään lapsille yhteistä toimintaa, jossa lapset saavat kokemusta isommassa ryhmässä olemisesta. Perhepäivähoitajien ja päiväkodin yhteistyö on tiivistä ja päiväkodin tilat ovat myös perhepäivähoidon käytössä. Kortepohjassa asuvat hoitajat käyvät lasten kanssa jumpassa ja uimassa päiväkodilla. Jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle on nimetty varahoitopaikka päiväkotimme lapsiryhmässä tai toisen perhepäivähoitajan luona. Päiväkodissamme työskentelee perhepäivähoidon varahoitaja. 2.3 Päiväkoti Kortepohjan päiväkodissa on 6 ryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Yli kolmevuotiaiden lasten ryhmässä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Alle kolmevuotiailla työskentelee yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja se toteutetaan tiimityönä. Kaikissa ryhmissä toimintaa järjestetään osittain myös pienryhmäperiaatteella. Se tarkoittaa, että toiminnan ajaksi ryhmän lapset on jaettu kolmeen pienempään ryhmään. Pienryhmässä voidaan toteuttaa ikätasoista ja kunkin lapsen tarpeista ja toiveista lähtevää toimintaa, yhden aikuisen johdolla. Ryhmiin sijoitetaan myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Tällöin yhdessä vanhempien ja eri yhteistyötahojen kanssa sovitaan tarvittavat tukitoimet, joilla tuetaan lasta yksilöllisesti. Lisää asiasta kohdassa 4.4 Varhainen tuki. 2.4 Esiopetus Toimintayksikkömme esiopetusta ohjaa valtakunnallisen esiopetuksen perusteiden ja Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelman lisäksi kaupungin yhteinen varhaiskasvatussuunitelma (http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito) ja yksikkömme oma varhaiskasvatussuunnitelma (http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kortepohja). Esiopetusta järjestetään kahdessa 5-6 vuotiaiden ryhmässä, joissa molemmissa toimii kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Esiopetuksessa olevat lapset voivat olla myös kokopäivähoidossa. Yhteistyössä vanhempien kanssa sovitaan lapselle yksilölliset tavoitteet ja ne kirjataan lapsen omaan esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Kouluvalmiuksia harjoitellaan ensisijaisesti leikin kautta. Muita työskentelytapoja ovat tutkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja tekeminen, sadut ja tarinat, arjen toiminnot sekä erilaiset tehtävät. Esiopetuksen tavoitteet ja sisällöt toteutetaan kokonaisvaltaisena toimintana. Esiopetusta toteutetaan yhdessä koko ryhmän kanssa ja pienryhmätoimintana. Lapsen itsetunnon vahvistumista ja minäkuvan kehittymistä tuetaan kannustamisella ja omatoimisuuteen tukemisella. Vuorovaikutustaitojen ja omantoiminnan ohjauksen oppimista harjoitellaan yhdessä ryhmän toisten lasten kanssa. Lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun, yhteistyö koulun ja vanhempien kanssa on tärkeää, jotta lapsen koulun aloitus sujuisi hyvin.

5 3. YKSIKÖN VASUPROSESSI 3.1 Kuvaus Kortepohjan varhaiskasvatussuunnitelman, Kortevasun etenemisestä Vuosien 2004 ja 2005 aikana osallistuimme päivähoidolle suunnattuihin pedagogisiin iltapäiviin ja koulutuksiin koskien vasua. Toukokuussa 2005 nimettiin työryhmä laatimaan ensimmäistä Kortevasua. Teimme mm. kyselyn vanhemmille, henkilökunnalle ja lapsille kasvatuskumppanuudesta. Pidimme useita suunnitteluiltoja päiväkodilla vasun tiimoilta. Helmikuussa 2006 oli Vanhempainilta päiväkodin, perhepäivähoidon ja kerhojen vanhemmille. Illan teemana oli kasvatuskumppanuus. Kortepohjan päiväkodin, perhepäivähoidon ja avoimien varhaiskasvatuspalveluiden vasu valmistui 2006 vuoden lopussa. Tammikuun 2007 aikana se painettiin yksikkömme käyttöön. Talvella järjestimme kaksi työkokousiltaa vasun tiimoilta, tuolloin tuli tarve päivittää vanhentunutta tekstiä. Työryhmä, Tehotiimi koottiin, ja suunnitelma päivityksestä valmistui. Jokainen työntekijä osallistui tiiminsä kautta sisällön päivitykseen. Lasten ja vanhempien osallisuutta varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen kuvataan kohdassa 6. Toimintatapojen kehittäminen. 4. LAPSEN YKSILÖLLINEN HUOMIOINTI 4.1 Hyvinvoinnin edistämisen periaatteita Yhteistyössä vanhempien kanssa pyrimme edistämään lapsen kasvua ja oppimista. Luodaan turvallinen ja myönteinen kasvuilmapiiri, jossa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet ja lapsi hyväksytään omana persoonallisena itsenään. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon lasten erityistarpeet, lasten omat ideat ja kiinnostuksen kohteet. Kiusaaminen; toisen satuttaminen fyysisesti tai sanallisesti on ehdottomasti kiellettyä. Lasten kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi. Ristiriitatilanteet selvitetään ja sovitaan lasten kesken. Henkilökunta valvoo ja pyrkii estämään kiusaamistilanteet. Lapsia ohjataan hyviin tapoihin ja toisten ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden kunnioittamiseen. Lasten välisten kiusaamistilanteiden käsittelyyn on luotu yhteinen toimintamalli. Tilanteista keskustellaan aina myös vanhempien kanssa. Syksyn urheilutapahtumassa ns. päiväkodin Olympialaisissa luetaan yhteinen päiväkotirauhanjulistus. Päiväkotirauhanjulistus on yhteinen lupaus siitä, että kaikkien lasten pitää saada leikkiä rauhassa ja turvallisesti. Lasten fyysistä turvallisuutta lisää koko henkilökunnan ajantasainen ensiaputaitojen ylläpito jatkuvan koulutuksen avulla ja päiväkodille laadittu turvallisuussuunnitelma. 4.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma toiminnan suunnittelun pohjana Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Näissä keskusteluissa sovimme ja kirjaamme yhteiset tavoitteet ja toimintatavat lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa huomioimme lapsen yksilölliset tarpeet. Tavoitteiden toteutumista arvioimme henkilökunnan yhteisissä palavereissa sekä vähintään kerran vuodessa vanhempien kanssa pidettävissä arviointikeskusteluissa.

6 4.3 Kasvatuskumppanuus ja hyvä alku päivähoidossa Päivähoidon aloittaminen on tärkeä asia lapsen ja perheen elämässä. Haluamme järjestää perheelle aikaa rauhassa tutustua päivähoidon arkeen ja toivomme vanhempien läsnäoloa lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan hyvän ja turvallisen hoitosuhteen rakentamiseksi. Näin saamme lapselle pehmeän laskun päivähoitoon, jossa lapsi ensin vanhempien kanssa tutustuu, ja sitten pienin askelin edeten lapsen hoitopäivää pidennetään. Kun lapsi aloittaa päivähoidon, teemme perheen kanssa palvelusopimuksen, johon kirjaamme yhteiset, päivähoitoa raamittavat sopimukset. Palvelusopimusta käytetään soveltuvin osin myös avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. On tärkeää, että kaikki vanhemmilla oleva arvokas tieto omasta lapsestaan välittyy ryhmän henkilökunnalle jo alkuvaiheessa. Vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa myös tarvittava tieto siirtyy kasvatushenkilöstölle. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on edellytys lapsen tasapainoiselle kehitykselle. Havaintojen kertominen ja keskusteleminen on arkipäivää kaikissa päivähoitomuodoissa. Jotta vanhemmat saavat tietoa toiminnastamme, ovat lisäksi käytössä myös viikko-ohjelmat ja erilaiset tiedotteet. Valokuvat ovat tärkeä osa toimintamme kuvausta kaikissa ryhmissä. Muina yhteistyömuotoina ovat vanhempainillat, kokoperheen tapahtumat ja henkilökohtaiset keskustelut. Huomioimme vanhempien toiveet toiminnan sisältöjen suhteen ja tarjoamme mahdollisuuden arvioida toimintaamme mm. vasukeskusteluissa. 4.4 Varhainen tuki Luottamuksellinen ja tiivis yhteistyö vanhempien ja henkilökunnan välillä mahdollistaa lapsen yksilöllisten tarpeiden tukemisen. Yhteistyössä vanhempien kanssa tehtävään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet sekä sovitaan kasvua ja kehitystä tukevat tavoitteet. Alueellamme toimivan kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelto) kanssa vanhemmat ja henkilökunta yhdessä sopivat päivähoidossa toteutettavat tukitoimet, joita ovat esim. kuvien käyttö, erilaiset tehtävät ja harjoitukset tai arjen toimintojen muokkaaminen lapsen tarpeita vastaavaksi. Tukitoimena voi olla myös ryhmäavustaja tai henkilökohtainen avustaja. Tarvittaessa teemme yhteistyötä muiden tukipalveluiden kanssa, joita ovat mm. puheterapeutti ja toimintaterapeutti. Lisätietoa on kohdassa 7.2. Verkostoyhteistyö. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan yhteistyössä vanhempien ja eri toimijoiden kanssa. 4.4 Eri kieli- ja kulttuuriryhmät Vanhemmille kerrotaan päivähoidon toimintaperiaatteista tarvittaessa tulkkipalvelua käyttäen ja annetaan kirjalliset esitteet. Yhteistyössä vanhempien kanssa sovitaan lapsen kasvatuksessa huomioitavat asiat esim. ruokavalio ja uskontokasvatus. Lapsen suomen kielen taidon kehitystä havainnoidaan ja tuetaan arkitoiminnoissa sekä kerran viikossa järjestettävässä suomi toisena kielenä (S2)- pienryhmäopetuksessa. Tarvittaessa perheitä ohjataan ottamaan yhteyttä erilaisiin tukipalveluihin. Henkilökunnan tietoa eri kulttuureista, avointa ja ennakkoluulotonta asennetta vahvistetaan mahdollisuudella osallistua mamu-koulutuksiin. Tarkoitus on myös lisätä yhteistyötä maahanmuutajaperheiden kanssa esim. vanhemmat käyvät kertomassa ryhmän lapsille ja aikuisille oman kulttuurinsa tavoista ja tottumuksista. 5. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN YKSIKÖSSÄ 5.1. Hyvä perushoito

7 Aikuinen tukee ja ohjaa sekä kannustaa lasta arjentaitojen harjoittelussa. Lapselle annetaan aikaa ja rauhaa harjoitella perustaitoja. Toiminnan ja siirtymätilanteiden porrastaminen ja pienryhmissä toimiminen luovat rauhallisemman toimintaympäristön. Hyvä, ravitseva ja monipuolinen ruoka tukee lapsen kasvua. Pienemmät lapset totuttelevat arkiruokaan ja harjoittelevat uusien makujen maistamista sekä itsenäistä ruokailua. Isommat lapset harjoittelevat ottamaan itse sopivan ruoka-annoksen ja hyviä ruokailutapoja. Riittävä päivittäinen ulkoilu on tärkeää lapsen hyvinvoinnin kannalta. Sopiva säänmukainen vaatetus antaa lapselle mahdollisuuden liikunnalliseen ulkoiluun. Lapselle annetaan päivän aikana mahdollisuus lepoon ja rauhaan. Lepohetkellä huomioidaan lapset yksilöllisesti ja omat unikaverit tuovat turvallisuutta. Puhtaus ja hygienia ovat tärkeitä lasten tartuntatautien ehkäisyssä. Lapset opettelevat käsienpesua päiväkotiin tullessa, ennen ja jälkeen ruokailun sekä ulkoa tullessa ja WC-käyntien jälkeen. Pienemmät lapset harjoittelevat potalla istumista ja vähitellen selviämään ilman vaippoja. Isommat lapset harjoittelevat selviytymään omatoimisesti WC:ssä. 5.2 Lapselle ominaiset tavat toimia Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ja kokeminen ovat lapselle luontaisia tapoja toimia ja ajatella. Lapselle luontaiset toiminnan tavat otamme huomioon toimintamme suunnittelussa ja toteutuksessa Ne ohjaavat tapaamme toimia lasten kanssa. Leikkiminen Lapsi oppii leikkiessään, mutta ei leiki oppiakseen vaan ilokseen ja nauttiakseen elämästä. Lapsella on sisäsyntyinen tarve leikkiä, luoda erilaisia fantasioita ja toimia yhdessä toisten kanssa. Leikin avulla lapsi kokee aidosti tunteita ja oppii käsittelemään niitä. Leikissä harjoitellaan mm. ristiriitojen selvittelyä ja muita sosiaalisia taitoja. Lapsi pääsee kokeilemaan ja harjoittelemaan erilaisia oppimiaan taitoja. Ilman leikkiä ei ole luovuutta. Leikki ei vaadi paljon tilaa, mutta se tarvitsee aikaa, rauhaa, ystäviä sekä aikuisen myönteistä suhtautumista. Aikuisen tehtävä on antaa lapselle aikaa leikkiä ja auttaa lasta leikkimään. Lasten omaehtoiset leikit aamuisin, iltapäivisin ja ulkona auttavat luomaan ja vahvistamaan kaverisuhteita. Päiväkotimme tilat innostavat lapsia leikkiin niin sisällä kuin ulkona. Leikki tarvitsee virikkeitä ja virikkeinä toimivat myös retket, juhlat, aikuisen toimet sekä erilaiset teemat. Leikkiä voi ohjata välittömästi ja välillisesti. Järjestämme roolileikkipäiviä, ja välillä alakerran teatteritila rakentuu yhteisen teeman mukaiseksi metsäksi, kaupungiksi tai kuninkaan linnaksi. Lasten kiinnostuksen mukaan järjestetään erilaisia leikkiteemoja. On tärkeää, että jokainen lasta ohjaava aikuinen ymmärtää havainnoinnin merkityksen. Lapsen leikkiä seuratessa saa arvokasta tietoa lapsen kehityksestä ja sosiaalisista suhteista. Liikkuminen Lapsi on luontainen liikkuja ja tarvitsee päivittäistä liikuntaa oman hyvinvointinsa ja terveytensä perustaksi. Liikunnan avulla lapsi oppii hahmottamaan oman kehonsa ja liikunta on luonnollinen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Liikunnassa lapsen motoriset taidot kehittyvät, hän opettelee sääntöjä ja purkaa energiaansa. Lapsen liikunta ei perustu kilpailuun, vaan iloon ja leikkiin. Liikunta on tärkeää jo aivan pienenä ja ryömiminen, konttaaminen, hyppääminen ja keinuminen ovat tärkeitä perusliikuntamuotoja, joiden sujumiseen aikuisen tulee kiinnittää huomiota. Perusliikunnasta huolehtiminen tukee puheenkehitystä ja ehkäisee oppimisvaikeuksia.

8 Päiväkotimme tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet päivittäiseen liikuntaan: Piha-alueemme on avara ja lähellä ovat Laajavuoren erinomaiset ulkoilumaastot. Sinne teemme retkiä kaikkina vuodenaikoina kaikenikäisten lasten kanssa. Myös hiihto- ja luisteluviikot voidaan toteuttaa lähimaastossa. Päiväkodissamme on myös erinomaiset sisäliikuntatilat. Alakerrassa on erillinen liikuntasali sekä sauna ja uima-allas. Jokainen lapsi iästä riippumatta pääsee kerran viikossa uimaan, joka on ihan erityinen mahdollisuus. Olemme hankkineet päiväkodille monipuolisia liikuntavälineitä ja pidämme huolta välineiden kunnosta ja ajanmukaisuudesta. Perhepäivähoidossa toteutetaan liikuntahetkiä hoitajan kotona, pihamaalla ja lähipuistoissa. Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kerhoissa ulkoillaan myös joka kerta. Usein kerho aloitetaan ulkoilulla lähipuistossa tai kerhon pihassa. Tutkiminen Toiminnassa lähdetään liikkeelle lasten ajatuksista ja kokemuksista ja tutkitaan niitä asioita, joista lapset ovat kiinnostuneita. Monet ajankohtaiset asiat saavuttavat median kautta pienetkin lapset. Toisaalta lasta rohkaistaan kysymään ja yhdessä etsitään vastauksia. Lähiympäristön tutkiminen eri vuodenaikoina, hyönteisten ja lintujen bongaus luuppien ja kiikareiden avulla on lapsista mieluisaa. Pieniä kokeita tehdään mm. lunta sulattamalla tai vettä jäädyttämällä. Lapset voivat käyttää kaikkia aistejaan havaintojen tekoon. He oppivat kuvailemaan, vertailemaan sekä luokittelemaan havaintojaan. Yrityksen ja erehdyksen sekä oivalluksen kokemus vahvistaa lapsessa oppimisen iloa. Aikuisen tehtävä on kannustaa lapsen omaa ajattelua ja ongelmanratkaisua. Pienryhmätoiminta antaa lapsille hyvän mahdollisuuden syventyä rauhassa tutkittavaan asiaan. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Taiteessa lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvitusmaailma, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. Taidetta tekevän ja kokevan lapsen maailmassa on oppimisen iloa, draamaa, muotoja, värejä, tuoksuja ja tuntemuksia. Draamakasvatus on kiinteä osa toimintaamme. Päiväkotimme alakerrassa on oma teatteritila, jota kaikki käyttävät viikoittain. Tila muuttuu teemojen mukaan milloin metsäksi tai satumaaksi tai joulutuvaksi. Draaman avulla rohkaisemme lapsia ilmaisemaan itseään. Koko toimintayksikön yhteiset juhlat, lauluhetket, teatteriesitykset, konsertit ja teemalliset tapahtumat ovat elämyksiä myös kaikkein pienimmille. Myös perhepäivähoito- ja kerholapset osallistuvat näihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Teemme retkiä kulttuuritapahtumiin ja järjestämme myös päiväkodissa jonkun ulkopuolisen esityksen vuosittain. Yhteistyö lähikirjaston kanssa on tiivistä: Osallistumme satutunneille ja kirjaston järjestämiin teatteri- ja musiikkiesityksiin. Kirjaston avulla luettavien lastenkirjojen valikoima monipuolistuu ja kirjasto on tullut tutuksi kaikille lapsille. Annamme lapselle mahdollisuuden nauttia taiteen tekemisestä ja kokemisesta kaikilla aisteilla. Piirtäminen ja maalaaminen, soittaminen, laulaminen, rakentelu, nikkarointi, askartelu ja ompelu kehittävät lapsen luovuutta. Annamme lapselle mahdollisuuden kehittää kuvallista ilmaisua ja kädentaitoja sekä tutustua erilaisiin välineisiin ja materiaaleihin. Usein jo pelkkä prosessi on lapsille palkitsevaa ja tuo yhdessä tekemisen riemua. Lasten valmistamat työt laitamme kauniisti esille ryhmätiloihin. Olemme myös järjestäneet keväisiä, lastentöidennäyttelyitä. Musiikki sisältyy päivittäiseen toimintaamme. Lapsilla on mahdollisuus musiikin kuunteluun, laulamiseen, soittamiseen ja tanssimiseen. Henkilökunnan vahvuuksia; laulu- ja soittotaitoa hyödynnämme yli ryhmärajojen, järjestämällä yhteisiä laulu- ja musiikkihetkiä. Joulun aikaan tai keväällä toimintakauden päätöstä on juhlistettu koko perheen yhteislauluilloilla, joissa uudet ja vanhat, perinteiset laulut ja laululeikit ovat mukana. Lapset ovat myös tehneet omia soittimia; rumpuja, sadekeppejä ja rytmisoittimia, joilla sitten on mahdollista esittää musiikkia vaikka koko talon väelle. Meillä käy myös vierailevia esiintyjiä sopimuksen mukaan.

9 5.3 Sisällölliset orientaatiot Sisällölliset orientaatiot ohjaavat aikuisen työtä, mutta lapsi lähestyy samaa kokonaisuutta lapselle luontaisilla tavoilla. Kieli on kommunikaation ja vuorovaikutuksen väline kaikilla sisältöalueilla. Matemaattinen orientaatio Oivalluksen ilo on yksi matemaattisen ajattelutavan lähtökohdista. Yhdistellään, lajitellaan, mitataan, vertaillaan ja päätellään. Näitä kaikkia voidaan harjoittaa esim. retkillä, vesileikeissä, rakenteluleikeissä, peleissä, taloustöissä ja muissa arjen toiminnoissa. Avaruudellista hahmottamista voidaan kehittää tutustumalla lähiseutuun ja tutkimalla sitä. Luonnontieteellinen orientaatio Päiväkodin sijainti antaa mahdollisuuden ottaa luonto mukaan kaikkeen toimintaan. Luonto on lapselle ehtymätön tutkimuksen kohde ja materiaalivarasto. Luonto aktivoi lapsen mielikuvitusta ja tarjoaa myös hiljaisuutta. Tutustumme kasvun ihmeeseen hyödyntämällä päiväkodin valoisat ikkunat ja kasvattamalla taimia keväisin kotiin vietäviksi ja pihaan istutettaviksi. Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Omien juurien tunteminen on merkittävää ihmisen identiteetin kehittymiselle. Oman perheen lisäksi oman suvun ja lähiympäristön tunteminen auttaa lapsia arvostamaan perinteitä ja kunnioittamaan niitä. Perinneleikkien, -laulujen ja -juhlien kautta tutustutaan perinteisiin. Voidaan järjestää myös perinnepäiviä ja museovierailuja. Esteettinen orientaatio Esteettisessä orientaatiossa ovat tärkeitä lapsen omat kokemukset ja aistimukset, joita lapset ilmentävät omilla tuotoksillaan. Sisältöalueita ovat käden taidot, musiikki, draama, tanssi ja kirjallisuus. Ympäristön viihtyvyydestä ja siisteydestä huolehditaan yhdessä lasten kanssa. Eettinen orientaatio Keskusteluja eettisistä asioista käydään päivähoidossa päivittäin; usein aikuisen opastuksella pohditaan esim. mikä on oikein, miten toisiin suhtaudutaan, osataanko jakaa tavaroita oikeudenmukaisesti, osataanko sopia riitoja, pyytää ja antaa anteeksi. Hyvän itsetunnon rakentuminen on tärkeää, jotta voisi arvostaa ja kunnioittaa toisia. Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Uskonnollis-katsomuksellisen orientaatioon kuuluu perheen vakaumuksen kunnioittaminen. Tutustutamme lapset kirkkovuoden juhliin; niiden perinteeseen ja tapoihin. Tutustumme myös lähikirkkoomme ja osallistumme seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Myös lasten kysymyksiin vastaaminen on tärkeää Toiminnalliset painotukset Päiväkodin sijainti lähellä luontoa ja ulkoliikuntapaikkoja antaa hyvän mahdollisuuden luontoon ja ympäristöön tutustumiseen ja liikunnan harrastamiseen. Ympäristökasvatus ja liikunta ovat päiväkodin painopistealueita Päiväkodin piha-alue ja hyvät monipuoliset sisätilat mm. draamahuone antavat mahdollisuuden leikkiin ja draamakasvatukseen. Henkilökunnan vahvuudet tukevat musiikki- ja draamakasvatusta, jotka ovat painopistealueitamme. 5. Ryhmien muodostaminen ja pienryhmätoiminta

10 Ryhmien muodostaminen Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen, uuden toimintakauden alkaessa, pyritään siihen, että tuttu aikuinen seuraa mukana. Henkilökunnan yhdenmukainen arvopohja luo myös turvallisen jatkumon, vaikka aikuiset vaihtuvat. Lapselle jo syntyneet kaverisuhteet pyritään säilyttämään uusia ryhmiä muodostettaessa. Lasten ikä on merkittävä tekijä ryhmää rakennettaessa. Myös lapsen yksilöllinen kehitys huomioidaan, sekä henkilökunnan ja perheen näkemys, tavoitteena on aina toiminnallinen ryhmä. Pienryhmätoiminta Päiväkodissamme lapsiryhmän jakaminen pienempiin ryhmiin on arkipäivää. Toisinaan toimimme kiinteämmissä pienryhmissä, toisinaan ryhmien koko ja kokoonpano vaihtelevat lasten kehitystason, toiminnan sisällön ja tietenkin lasten oman kiinnostuksen mukaan. Joskus pienryhmähetki voi olla aikuisen kanssa kahden kesken olemista. Jakamalla ryhmää saamme toiminta- ja leikkihetket rauhallisemmiksi. Jokaisella lapsella on tilaa ilmaista itseään ja uusien asioiden oppiminen on helpompaa. Vuorovaikutuksellekin on paremmat edellytykset. Vastavuoroisuus kasvaa, lapset tulevat kuulluiksi, ja he oppivat kuuntelemaan ja keskustelemaan. Meidän aikuisten on helpompi havainnoida lapsia ja oppia tuntemaan heidät yksilöinä, vastata lasten tarpeisiin ja toiveisiin. Perhepäivähoito jo sinällään tarjoaa lapsille pienryhmän ja kodinomaisen kasvuympäristön. 6. TOIMINNAN SUUNNITTELU, DOKUMENTOINTI JA ARVIOINTI 6.1 Toiminnan suunnittelu Henkilökunnan yhteiset suunnittelu- ja kehittämisillat ovat vakiintunut käytäntö toimintayksikössämme. Suunnittelupäivillä ja iltoina suunnittelemme toimintaa. Viikkopalavereissa sovimme yhteiset asiat ja ryhmien omissa viikkopalavereissa suunnittelemme tarkemmin oman ryhmän toimintaa. Vasukeskusteluissa esiin tulleet vanhempien toiveet ovat myös suunnittelun pohjana ja tiimien kehityskeskusteluissa ja esimies-alaiskeskusteluissa esille tulleet asiat 6.2 Dokumentointi Keskeistä dokumentointia ovat päivittäiset tiimin sisäiset muistiinpanot, viikkosuunnitelmat ja tiedotteet. Henkilökunnan viikkopalavereista tehdään myös pöytäkirja, joka on koko henkilökunnan luettavissa. Lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimisen liittyvää dokumentointia ovat erityisesti lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja kasvun kansio. Kasvun kansiot ovat käytössämme ja niissä kuvaamme ja havainnollistamme kasvamisen ja oppimisen prosesseja. Kansiot sisältävät kuvia lapsesta, kädentöitä, lapsen tekemiä satuja, kuukausikirjeitä ja erilaisia kuvauksia ryhmän toiminnasta. Toimintamme dokumentoinnin välineinä ovat kirjaaminen sekä valo- ja videokuvaaminen. Dokumentoinnin avulla välitämme tietoa vanhemmille, toisillemme kasvattajayhteisön sisällä sekä ulospäin. Perhepäivähoidossa jokaisella hoitajalla on käytössä toiminnansuunnittelukansio. Päivähoitoyksikkömme ajantasaiset nettisivut ovat tärkeä tiedon välittäjä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. 6.3 Arviointi Säännöllinen arviointi on välttämätöntä toimintamme ja menettelytapojemme kehittämiselle.

11 Lapsen kuuleminen arjessa on tärkeää. Lapset viestittävät oloaan usein spontaaneilla kommenteilla ja ideoilla, mutta myös sanattomasti. Aikuisten tulee olla herkkiä lapsilta saatuun palautteeseen ja heillä on oltava taitoa tarttua siihen. Isommat lapset voivat kertoa kokemuksistaan myös pienten haastattelujen ja keskustelujen avulla. Lasten osallisuus on ollut kehittämiskohteenamme kuluneena toimintakautena. Aiheesta on enemmän kohdassa 7. Toimintatapojen kehittäminen. Vanhemmat arvioivat toimintaamme ja tavoitteiden toteutumista vasukeskusteluissa toimintakauden aikana, mutta myös välitön palaute päivittäisissä kohtaamisissa on arvokasta. Henkilökunta arvioi toimintaansa ryhmän omissa, viikoittaisissa tiimipalavereissa ja vuosittaisten yhteisten toiminnansuunnittelupäivien yhteydessä. Suunnittelupäivillä vanhempien, lasten ja henkilökunnan palautteen kautta teemme toiminnanarviointia ja uuden suunnittelua. Perhepäivähoitajat kokoontuvat kuukausittain yhteisiin työkokouksiin, sekä omille suunnittelupäivilleen kerran vuodessa. Päiväkodin johtaja käy vuosittain kehityskeskustelut erikseen jokaisen tiimin kanssa sekä henkilökohtaiset kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa. Kehityskeskusteluiden teemat ja painopisteet vaihtuvat vuosittain. Henkilökohtaisissa keskusteluissa käydään läpi jokaisen omaa osaamista, toiveita ammatissa kehittymiselle ja koulutustarpeita sekä yhteistyön sujumista. 7. TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN 7.1 Lapsen ja vanhempien osallisuuden vahvistaminen Toimintavuosina ja kehittämisen alla ovat olleet lapsen ja vanhempien osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Käsittelimme lapsen osallisuus teemaa syksyllä Tiimit kokosivat ennakkotehtävänä hyviä käytäntöjä lasten osallisuudesta. Koonnit jaettiin toisten ryhmien kesken. Tiimit saivat jatkotehtäväksi kehittää omaan ryhmään uusia käytäntöjä lapsen osallisuuden lisäämiseksi. Lapsen osallisuudesta kirjattiin ryhmittäin tavoite, toteutus ja arviointi. Konkreetteja toimia lapsen osallisuuden lisäämiseksi ovat mm: lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja järjestelyissä esim. jumppatuokioilla, musiikkihetkillä, leikkipäivän suunnitteluissa. Leikkiympäristön suunnitteluun otetaan lapset myös mukaan; rakennetaan kotileikki yhdessä. Annetaan tilaa sekä aikaa lasten leikeille ja mielikuvitukselle. Lasta itseään kiinnostavat aiheet ja leikit takaavat toiminnan jatkuvuuden. Tavoitteena on saada lasten toiveet esiin. Lapsille on tehty mm. haastatteluja, joista saadulla tiedolla suunnitellaan toimintaa yhdessä. Aiheeseen liittyen helmikuussa 2011 KT Päivi Koivisto johdatteli meitä lapsen itsetunnon vahvistamiseen. Vanhempien osallisuuden vahvistamiseksi järjestimme syksyllä 2011 kaikkien ryhmien vanhempainilloissa pienryhmäkeskusteluja ennalta suunniteltujen kysymysten pojalta. Vanhempien odotuksia toimintakaudelle olivat: lapsille turvallinen leikkiympäristö, sosiaalisten taitojen harjoitteleminen, kiireetön ilmapiiri, yksilöllisyyden huomioiminen, itsetunnon tukeminen, positiivinen palaute lapselle, kokeneet ja turvalliset aikuiset, hyvät tavat, lämmin ruoka sekä ulkoilu joka säällä. Lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia päivähoidon arjen toiminnoissa vanhempien mukaan lisäävät: ravitseva ruoka, lepo ja leikki, monipuolinen toiminta sekä asianmukaiseen vaatetukseen ohjaaminen, omatoimisuuteen kannustaminen ja itsenäistymisen harjoittelu. Toiveena on, että lapsi tulee huomatuksi, on arvostettu yhteisön jäsen omana itsenään. Lapset oppivat suvaitsevuutta ja sosiaalisia taitoja sekä kiusaamiseen puututaan selkeästi. Hyvinvointia lisäävät myös pienryhmätoiminta sekä riittävä henkilökunta. Vanhempien toiveena on, että päivähoidossa annetaan aikaa lasten vapaalle leikille ja mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan. Lapsia rohkaistaan tutkimaan, ottamaan asioista selvää, herätetään lasten omaa kiinnostusta selvittää asioita. Opetellaan keskittymistä. Aikuisilla

12 toivotaan olevan aikaa lapsen kysymyksille. Luontoon ja lähiympäristöön tutustutaan retkeillen. Lapsille annetaan monipuolisia taiteellisia kokemuksia ja mahdollisuus luovuuteen, kokeilla vapaasti ja kritiikittömästi. Lisäksi toimintakautena tavoitteenamme on ollut päivähoidon aloituskäytäntöjen kehittäminen. Luodaan konkreettiset toimintakäytännöt päivähoidon aloitukseen. Jatkossa paneuduimme myös maahanmuutajalasten ja -vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen. Tammikuussa 2012 kelto Taru Kivijärvi perehdytti henkilökuntaamme Pienten kielireppumateriaaliin, jolla arvioidaan kielitaidon toteutumista eri tasoilla. Päiväkotimme on ollut mukana, vuodesta 2010 lasten liikuntatutkimuksessa, jossa Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen tutkimuskeskus yhdessä Jyväskylän kaupungin Lasten päivähoitopalveluiden kanssa selvittää vuonna 2007 syntyneiden lasten liikunta-aktiivisuutta. Tutkimuksella tuetaan lapsen luontaista tapaa liikkua ja leikkiä. Päiväkotimme on mukana myös Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa, jossa leikkiympäristöjä kartoitetaan ja kehitetään. Tulevana toimintakautena on tarkoitus kehittää tiedottamis- ja viestintätapoja. Saamme koulutusta mm. Muksunetin sekä Mobiilisovelluksen käyttöön, jotka palvelevat myös asiakasperheitä. Pienryhmätoiminta päiväkotiryhmissämme on ensisijainen kehittämisen kohde toimintakaudelle , mallia on haettu Varikon päiväkodin toiminnasta. 7.2 Työyhteisön toimintatapojen kehittäminen työhyvinvoinnin vahvistamiseksi Jyväskylän päivähoidon strategiaan perustuen, olemme sopineet työyhteisössämme kehittämisteemoiksi: lähiesimiestyön vahvistaminen sijaisjärjestelyjen kehittäminen päivähoitopalvelujen ja lasten varhaiskasvatuksen yhteisöllinen kehittäminen 8. MUUTA HUOMIOITAVAA 8.1 Yhteisesti sovitut käytännöt ja säännöt Haluamme kasvattajayhteisönä luoda avoimen, turvallisen ja viihtyisän ilmapiirin, jossa jokaisella on hyvä olla. Ryhmien välinen yhteistyö Olemme vastuussa jokaisesta lapsesta ja autamme toisiamme ryhmästä riippumatta. Päiväkotimme eri tiloille on laadittu käyttövuorot ryhmittäin. Tämä takaa tilojen tasapuolisen käyttömahdollisuuden. Kirjallisena on laadittu mm. pihasäännöt, joita kaikki noudattavat. Ryhmien välinen yhteistyö mahdollistaa jokaiselle työtiimille viikoittaisen suunnittelupalaverin. Hyvä yhteistyö helpottaa henkilökunnan siirtymisen ryhmästä toiseen, ja päiväkodista toiseen tarvittaessa, sekä äärivuorojen yhteisvastuullisen hoitamisen. Henkilökunnan vahvuuksien hyödyntäminen yli ryhmärajojen ja säännölliset yhteiset juhlat ja tapahtumat (olympialaiset, Vihannesviisut jne.) rikastuttavat arjen toimintaamme. Yhteisten tapahtumien järjestämisessä periaatteena on aina ollut yhteisvastuullisuus. Vanhemmat ovat aina tervetulleita osallistumaan yhteisiin tapahtumiin.

13 Yhteisöllisyyttä olemme vahvistaneet järjestämällä vuosittain yhteisen suunnittelupäivän erilaisten teemojen ja virkistyksen merkeissä. Uuden toimintakauden alkaessa jokaisella tiimillä on mahdollisuus oman ryhmän toiminnan suunnitteluiltapäivään. Yhteistyö perhepäivähoidon ja avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kanssa Alueemme perhepäivähoitajat ja perhe- ja leikkitoiminnan työntekijäpari ovat kiinteä osa työyhteisöämme. He osallistuvat mahdollisuuksien mukaan sekä arkipäivän toimintaan että yhteisten tapahtumien toteuttamiseen. Järjestämme yhteistä aikaa toimintamme arviointiin ja suunnitteluun kokoontumalla iltaisin muutaman kerran vuodessa. Näihin tilaisuuksiin osallistuu myös perhepäivähoitajat ja kerhon työntekijät. Perhepäivähoitajilla on omat työkokouksensa kerran kuukaudessa. Vastuualueet Meillä on myös jokaisella omat vastuualueemme koskien työn sisältöä, ympäristöämme ja toimintaamme. Näitä päivitämme tarpeen mukaan. Arvostamme toistemme työtä ja kokemusta. Tärkeä voimavara työssä jaksamiselle ja työmotivaatiolle on omien vahvuuksien käytön mahdollisuus päivittäisessä työssä. Perehdyttäminen Uudet ihmiset pyrimme ottamaan aina lämpimästi tervetulleiksi työyhteisöömme. Perehdyttämisen apuna käytämme perehdyttämiskansioita. Muistamiset Huomioimme toistemme tärkeitä päiviä; lahjat, kukat ja yhteiset juhlahetket arjen keskellä vahvistavat yhteenkuuluvaisuuttamme. Koulutukset Omassa ammatissa kehittyminen ja tietojen päivittäminen on tärkeää. Järjestämme yhteisvastuullisesti aikaa osallistua koulutuksiin. Esimiehen kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa on mahdollisuus paneutua henkilökohtaisiin toiveisiin ja tavoitteisiin työelämässä. 8.2 Verkostoyhteistyö, keskeiset yhteistyökumppanit Moniammatillinen yhteistyö Päivähoidon henkilöstö tekee moniammatillista yhteistyötä myös päivähoidon ulkopuolisten tahojen kanssa. Tämän yhteistyön tarkoituksena on lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. Myös vanhemmuuden tukemiseen voimme tarvita yhteistyökumppaneita. Päivähoitoyksikkömme kiertävän erityislastentarhanopettajan lisäksi yhteistyö on tiivistä puhe-, fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa, jotka toisinaan toimivat myös päiväkotimme tiloissa. Neuvolan kanssa on käytössä havaintoja 4- ja 5-vuotiaan lapsen kehityksestä lomake, joka täytetään hoitopaikassa ja annetaan vanhempien vietäväksi neuvolaan. Palaute neuvolasta tulee vanhempien mukana takaisin hoitopaikkaan. Tarvittaessa päivähoidon henkilökunta voi koota havaintoja lapsesta, jotka vanhemmat toimittavat esimerkiksi lapsen mennessä sairaalaan tutkimusjaksolle. Työntekijät voivat osallistua tarvittaessa myös sairaalassa järjestettäviin palavereihin. Perheneuvola on myös tärkeä yhteistyökumppanimme, jonne perheitä voidaan ohjata erilaisissa perhettä kohtaavissa kriisitilanteissa tai vanhemmuutta vahvistamaan tai päivähoitoon tulevan lapsen perhe on jo asiakkaana siellä. Kortepohjan koulun kanssa tehdään yhteistyötä lähipäiväkotien johtajien ja rehtorin yhteisistä palavereista opettajien ja lastentarhanopettajien välisiin palavereihin ja tutustumiskäynteihin. Yhteistyö siinä vaiheessa, kun lapsi siirtyy esiopetuksesta kouluun, on erityisen tarpeellista ja kaiken tarvittavan tiedon siirtyminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta lapsen koulun aloitus sujuisi hyvin. Tietojen siirrosta sovitaan aina vanhempien kanssa. Koulupsykologin

14 kanssa yhteistyötä tehdään varsinkin esiopetusryhmässä, jolloin arvioidaan lasten kouluvalmiutta ja tulevaa koulusijoitusta. Sosiaali- ja perhetyö ovat perheiden tukena erilaisissa elämäntilanteissa ja päivähoidolla voi olla tällaisen perheen lapselle myös tärkeä kuntouttava ja tukeva rooli. Käytössämme on yhteistyösuunnitelma, joka täytetään yhteistyössä lapsen vanhempien, sosiaali- ja perhetyön sekä päivähoidon työntekijöiden kanssa ja jossa sovitaan yhteisistä käytännöistä ja tavoitteista liittyen lapsen päivähoitoon. Päivähoidon työntekijöiden on tärkeää luoda ja ylläpitää toimivia verkostosuhteita muihin toimijoihin. Tällöin yhteydenoton kynnys madaltuu ja lapsi sekä lapsen perhe saa mahdollisen tarvitsemansa avun nopeasti. Toiminnallinen yhteistyö Toiminnallista yhteistyötä tehdään alueella seurakunnan kanssa. Käymme juhlapyhinä läheisessä Kortepohjan kirkossa, ja vierailemme tutustumassa kirkkorakennukseen. Lähikirjastossa käymme satutunnilla, teemme kirjastovierailuja ja lainaamme ahkerasti kirjoja lasten kanssa. Yhteistyötä tehdään paljon myös eri oppilaitosten kanssa. Opiskelijat suorittavat käytännön harjoittelujaksojaan päivähoidossa ja ohjaavat opettajat saavat koulutusta em. oppilaitoksilta. Päivähoidossa käy myös paljon peruskoululaisia viikon mittaisilla työelämään tutustumisjaksoilla. Lähellä sijaitsevan vanhusten palvelukeskus Akseli ja Elina -kodin kanssa teemme yhteistyötä eri sukupolvien kesken. Syksyllä 2010 oli yhteinen tarinaprojekti yhdessä esiopetusikäisten ja vanhusten kanssa. Tätä työmuotoa on tarkoitus jatkaa sekä lasten esiintymisvierailuja. 8.3 Tiedottaminen ja viestintä Päivähoidossa on yhteiset, koko kaupunkia koskevat tiedotteet ja kyselyt, mm loma-aikojen hoidontarvekyselyt. Tiedotteet löytyvät ryhmien ilmoitustauluilta ja osa jaetaan henkilökohtaisesti. Jyväskylän kaupungin päivähoidolla on omat päivähoidon nettisivut Asiakkailla on myös mahdollisuus asioida sähköisesti, mm päivähoitohakemuksen voi täyttää netissä. Jyväskylän kaupungin yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma löytyy edellä mainitusta päivähoidon osoitteesta. Päiväkotimme vanhemmille tiedotamme oman päiväkodin ja ryhmän toiminnasta henkilökohtaisesti jaettavilla kirjallisilla tiedotteilla ja ryhmien ilmoitustauluilla. Päivähoitopalveluiden asiakasraati toimii aktiivisesti ja alueemme edustajana toimii Tiina Rauhamäki. Asiakasraadin toiminnasta löytyy lisätietoja päivähoidon nettisivuilta. Jokaisella päiväkodilla on myös omat nettisivut Jyväskylän kaupungin päivähoidon nettisivuilla. Päiväkotimme varhaiskasvatussuunitelma löytyy myös sieltä.

15 Sosiaali- ja terveyspalvelut Lasten päivähoitopalvelut Kortepohjan päiväkoti Isännäntie Jyväskylä

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatuspalvelut Kortepohjan päiväkoti Isännäntie 3 40740 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NASTOLAN KUNTA Sisällys Alkusanat Perhepäivähoidon arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Kuntouttava varhaiskasvatus Yhteistyö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi

Toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Lappi Toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Lappi TOIMINTAKULTTUURI YKSIKÖSSÄMME Tarjoamme lapsille hoivaa ja huolenpitoa maanantaista sunnuntaihin 24/7 Varhaiskasvatusta toteutetaan huomioiden lapsen hoitovuorot

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot