Hajasampo-projektin tavoitteena oli selvittää, millaista koulutusta tarvitaan kiinteistökohtaisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hajasampo-projektin tavoitteena oli selvittää, millaista koulutusta tarvitaan kiinteistökohtaisen"

Transkriptio

1 13 Koulutus Katriina Kujala-Räty 13.1 Yleistä Hajasampo-projektin tavoitteena oli selvittää, millaista koulutusta tarvitaan kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn tehokkaaksi toteuttamiseksi maamme hajaasutusalueilla ja tuottaa tietoa koulutuksen sisällöksi. Hajasampo-projekti järjesti viisi erilaista koulutustilaisuutta: kaksi seminaaria ja kolme varsinaiseen opetukseen keskittynyttä tilaisuutta. Koulutuksen kohderyhmiä olivat puhdistamoiden suunnittelijat ja rakentajat, ympäristöviranomaiset, ylläpito-organisaatiot sekä asukkaat itse. Koulutustilaisuuksien avulla pyrittiin samalla selvittämään, miten eri kohderyhmät parhaiten tavoitetaan ja mitä tietoalueita kunkin kohderyhmän koulutukseen sisällytetään. Tilaisuuksien ohjelmat ovat liitteenä Hajasampo-projektin järjestämät seminaarit Ensimmäinen koulutustilaisuus, Haja-asutuksen vesiensuojelun kehittäminen, järjestettiin Suomen ympäristökeskuksessa. Koulutukseen otti osaa 58 henkilöä, joista ympäristöhallinnon ulkopuolisia oli 20 henkilöä. Haja-asutuksen vesihuollon teemaseminaari pidettiin Suomen ympäristökeskuksessa Seminaarin järjestäminen lähti tarpeesta koota yhteen Suomessa haja-asutuksen vesihuollon kehittämishankkeita vetävät ja niissä työskentelevät tutkijat. Teemapäivän aikana käytiin läpi eri hankkeiden tavoitteet ja toiminnat. Tilaisuuteen otti osaa 115 henkilöä, osa tutkijoita ja osa kuntien ympäristöviranomaisen tehtäviä hoitavia henkilöitä. Teemaseminaarin alustukset ovat liitteenä Hajasampo - projektin järjestämä opetus Vuosien aikana Hajasampo-projekti järjesti opetustilaisuudet kolmelle eri toimijaryhmälle: vesi- ja ympäristöalan suunnittelijoille maanrakennusurakoitsijoille pienpuhdistamon hankkineille kiinteistönomistajille. Suunnittelijakoulutuksen otsikko oli Maapuhdistamot haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmänä. Koulutus pidettiin Suomen ympäristökeskuksessa. Päivän aikana käytiin läpi maapuhdistamoiden tyypit ja rakenteet, maastotutkimukset, saostuskaivot ja pumppaamot. Tilaisuuteen mahtui 38 osallistujaa. Suomen ympäristö

2 Urakoitsijakoulutus järjestettiin Tammisaaressa yhteistyössä Tammisaaren kaupungin kanssa. Ohjelmassa oli aamupäivällä luennot maapuhdistamoista ja esitutkimusmenetelmistä. Iltapäivällä ohjelma siirtyi maastoon, jossa demonstroitiin esitutkimukset ja seurattiin maapuhdistamon rakentamista käytännössä. Tilaisuus oli kaksikielinen ja siihen otti osaa 30 henkilöä. Lounais-Suomen alueella toteutettiin asukkaille suunnattu koulutustilaisuus yhdessä Varsinais-Suomen Agenda 21:n kanssa. Tavoitteena oli pienpuhdistamon ylläpitoa koskevan tiedon jakaminen puhdistamon hankkineille kiinteistönomistajille ja asukkaille. Tilaisuuteen otti osaa 25 henkilöä Kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä käsittelevän koulutuksen kohderyhmät, ja sisältö Jätevedenkäsittelyn tuloksellisuus riippuu kaikkien sen parissa työskentelevien tiedoista ja taidoista. Puhdistamo toimii hyvin vain, jos se on oikein suunniteltu ja rakennettu, sitä käytetään oikein, sen ylläpidosta huolehditaan ja sen toimivuutta valvotaan. Koulutuksen tarve tulee lisääntymään jätevedenkäsittelylaitteiden tullessa välttämättömiksi yhä useammille kiinteistöille. Koulutettavia kohderyhmiä ovat kenttäselvitysten tekijät tekniset suunnittelijat laitemyyjät rakentajat laite- ja koneistoasentajat rakennusvalvojat käyttäjät ylläpitäjät ka ylläpito-organisaatiot ympäristönsuojelun valvojat. Hajasampo-projektin koulutustilaisuuksissa havaittiin, että eri kohderyhmät tarvitsevat paljolti samantyyppistä tietoa. Koulutettavalla henkilöllä on usein jo ammattinsa puolesta riittävät taidot tiedon soveltamiseen omalla toimialallaan. Oleellisinta on tarjota pienten jätevesimäärien käsittelyyn liittyvää erityistietoa puhdistamoiden toimintaperiaatteista sekä erityyppisistä laitteista ja prosesseista. Seuraavassa on lueteltu tarvittavan koulutuksen perussisältö: 1. Pääpiirteiset kuvaukset eri vaihtoehdoista maa- ja kasvipuhdistamot -maahanimeytys -maasuodatus -kasvi- ja kosteikkopuhdistamot pakettipuhdistamot -biosuodatin -kivikuitusuodatin -bioroottori -aktiivilietepuhdistamo -panospuhdistamo -kemiallinen puhdistamo -kalkkisuodinmenetelmä 2. Puhdistusprosessit fysikaaliset kemialliset biologiset 162 Suomen ympäristö 491

3 3. Erityyppisten puhdistamoiden tarkat kuvaukset puhdistusprosessit laitteet ja rakenteet automaatio ja instrumentointi mitoitus asentaminen käyttö ylläpito toimivuus markkinatilanne 4. Puhdistamotyypin valinta 5. Puhdistamon sijoittaminen maastoon ja tontille 6. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn ympäristövaikutukset 7. Kenttäselvitykset, suunnittelu ja rakentaminen (suunnittelijoille ja rakentajille suunnattu koulutus) 8. Käyttö, hoito, huolto ja korjaukset => ylläpito (kiinteistön haltijoille ja ylläpitäjille suunnattu koulutus) 9. Pienpuhdistamoiden toteuttamiseen liittyvät yleiset asiat lainsäädäntö puhdistamo osana ympäristönsuojelua eri toimijaryhmien osuus pienpuhdistamoiden toiminnan tulosten saavuttamiseksi yhteisen käsittelyn (kyläpuhdistamon) organisointitavat haja-asutuksen vesiensuojelun etiikka. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn koulutusta on tarkoitus järjestää projektin päättymisen jälkeenkin Suomen ympäristökeskuksessa yhteistyössä alueellisten koulutusalan organisaatioiden kanssa. Suomen ympäristö

4 14 Yhteistyö Suomessa ja ulkomailla sekä tiedotustoiminta Erkki Santala 14.1 Yhteydet muihin kotimaisiin tutkimus- ja koerakentamisprojekteihin Tutkimusprojektin aihe ja sen monet käytännönläheiset tavoitteet edellyttivät aktiivista yhteistomintaa useiden eri tahojen kanssa. Jo tutkimusta valmisteltaessa selvitettiin perusteellisesti, mitä samaa aihepiiriä sivuavia hankkeita oli toteutettu lähimenneisyydessä ja mitä oli parhaillaan vireillä muualla Suomessa. Erilaisia kehittämisprojekteja olivat mm. Haave-projekti haja-asutuksen vesihuollon edistämiseksi aluksi Keski-Suomen ympäristökeskuksen alueella ja sittemmin Uudellamaalla sekä Hajakäsi-projektit erityisen jätevesien käsittelyvaatimuksia koskevan vyöhykejaon aikaansaamiseksi Hämeen ja Pirkanmaan ympäristökeskusten alueilla. Varsinaisen yhteistyön kohteiksi valikoitui sitten sellaisia hankkeita, joiden toimintatavat olivat eniten samankaltaisia Hajasampo-projektin kanssa. Projektiryhmän jäsenet ovat työn eri vaiheissa yhdessä tai erikseen osallistuneet ja vaikuttaneet lukuisten vesiensuojelua edistävien kehitysprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteydet ovat olleet usein epävirallisia, seminaareihin osallistumisia, hankkeiden vetäjien kanssa käytyjä keskusteluja sekä Hajasampoprojektin esittelyjä siitä kiinnostuneille, muualla toimiville asiantuntijoille. Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kannalta tällainen yhteistyö on ollut tavallaan jatkoa jo aiemmin harjoitetulle haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tutkimuksen ja käsittelymenetelmien kehittämisen vauhdittamiselle ja koordinoinnille. Projektin jälkipuoliskolla keskeiseksi yhteistyömuodoksi tuli yhteisten koulutustilaisuuksien järjestäminen, jota on kuvattu luvussa 13. Läheisin yhteistyöhanke on projektin taustan takia ollut Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Pyhäjärven suojelurahaston osittain EU-rahoitteinen LIFEprojekti, joka pyrkii nimenomaan edistämään konkreettisia hajakuormituksen vähentämistoimia järven koko valuma-alueella. Pyhäjärven Suojelurahastoa vuoden 2000 alkuun asti johtanut projektipäällikkö Harri Mattila oli alusta lähtien mukana myös Hajasampo-projektiryhmässä omana vastuualueenaan huolto- ja korjaustoiminnan tutkimus ja kehittäminen. Muita tärkeitä yhteyksiä, joita projektiryhmän jäsenet pitivät tai aloittivat projektin kestäessä, olivat seuraavat: Pirkanmaan ympäristökeskuksen tukeman Kangasalan Vesijärven suojeluprojektin ja sen jatkoprojektien järjestämiin kokouksiin, seminaareihin ja yleisötilaisuuksiin osallistuivat Erkki Santala ja Katriina Kujala-Räty esitelmöitsijöinä. Lisäksi useita raporttiluonnoksia kommentoitiin eri vaiheissa. Projektien käytännön kokeiluja koordinoitiin tarpeettoman päällekkäisyyden välttämiseksi. Tampereen kaupungin LIFE-hankkeen vesihuolto-osuudesta vastaava Timo Heinonen on ollut myös Hajasampo-johtoryhmän jäsen. Hankkeiden yhteyksistä keskusteltiin johtoryhmän kokouksissa. 164 Suomen ympäristö 491

5 Luodon kunnassa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen tuella tehty pienten puhdistamoiden toimivuusseurannan raportti (Wistbacka ja Jakobsson 1999) luettiin ja kommentoitiin luonnosvaiheessaan. Tulokset hyödynnettiin myös Hajasampon toimivuustutkimusosassa vertailutietoina. Västanfjärdin Päästötön kunta -projektille esiteltiin kokemuksia ja koordinoitiin seurantoja. Varsinais-Suomen Agenda 21-ohjelmaan sisältyvän kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä edistävän projektin tekijöitä evästettiin ja mietittiin yhdessä laitteiden toimivuuden seurantakysymyksiä. Lisäksi järjestettiin yhteinen koulutustilaisuus. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen LIFE-rahoitteiselle Lappajärven kunnostusprojektille esiteltiin Hajasampo-hanketta ja neuvoteltiin eräiden vaiheiden koordinoinnista. Hajasampo-projekti osallistui lisäksi Jami Ahon palkkaamiseen ja hänen diplomityönsä suunnitteluun ja ohjaukseen palvelemaan molempia projekteja. Edellä mainittujen lisäksi Mika Vainio ja Harri Mattila esittelivät Hajasampo-projektia ja sen aikaansaanoksia yhdessä Pyhäjärven LIFE-hankkeen kanssa tai erikseen lukuisille, erilaisia ympäristönsuojeluprojekteja muualla toteuttaville asiantuntija- ja luottamushenkilöryhmille Lainsäädäntöön liittyvä yhteistoiminta Hajasampo-projektin kanssa samanaikaisesti oli vireillä merkittäviä vesi- ja ympäristölainsäädännön uudistuksia, joissa voitiin hyödyntää projektissa jo saatua asiantuntemusta. Maa- ja metsätalousministeriön asettama vesihuoltolakia valmistellut Vesomatyöryhmä teki laskelmia haja-asutuksen jätevesihuollon yritystoiminnan edellytyksistä. Hajasampo-projekti toimitti laskelmille taustatietoja Pyhäjärven aluetta esimerkkinä käyttäen. Samaan aikaan ympäristöministeriössä valmisteilla olleeseen ympäristönsuojelulakiin kirjattiin periaatteita, joiden käytännön toteutukseen Hajasampo-projektin toivottiin omalta osaltaan tuovan lisätietoa. Tämä konkretisoitui enemmän, kun ko. lain perusteella alettiin vuodenvaihteessa valmistella ministeriön asetusta haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksiksi. Tuolloin projektin toimivuustutkimuksen tuloksia voitiin käyttää antamaan kuvaa siitä, mihin erilaisilla käsittelymenetelmillä voidaan päästä. Myös käytännön toteutuksesta ja huoltoja hoito-organisaatioiden järjestämiskokeiluista voitiin raportoida asetusta laativalle työryhmälle Kansainvälinen toiminta Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN valmistelee teknisen komiteansa 165 puitteissa standardeja sellaisille pienille jätevesien käsittelylaitteille, joiden asukasvastineluku on enintään 50. Komitean asettamassa työryhmässä WG41 on tekeillä laitteita koskevia yleisiä ja lujuusvaatimuksia sekä toimivuuden testausmenetelmiä sisältäviä tuotestandardeja saostuskaivoille ja pakettipuhdistamoille sekä hyvää rakentamistapaa kuvaavat ohjeelliset standardit jäteveden maahan imeytykselle ja maasuodattimille. Suomen edustajana WG41:ssä on Erkki Santala. Työryhmä ja sen maapuhdistamostandardeja valmisteleva pienempi alatyöryhmä ovat kokoontuneet 2-4 kertaa vuodessa. Hajasampo-projektissa saatuja käytännön kokemuksia mm. toimivuustestauksien järjestämismahdollisuuksista ja maapuhdistamoiden toteutuksesta on voitu hyödyntää standardia laadittaessa ja tuoda siten Suomen ympäristö

6 merkittävää lisäpanostusta Suomen osuuteen. Toisaalta standardiluonnoksia on voitu hyödyntää myös Hajasampon toimivuustutkimuksessa. Lisäksi projektissa mukana olevilla laitevalmistajilla on ollut tilaisuus keskustella standardoinnin edistymisestä ja sen vaikutuksesta tuotekehitykseen. Erkki Santala osallistui Ruotsin Lundissa pidettyyn pohjoismaiseen tutkijatapaamiseen aiheena kestävän vesihuollon tutkimus. Yhtenä lyhyesti esitellyistä suomalaisista hankkeista oli Hajasampo. Harri Mattila osallistui esitelmöitsijänä Liettuan Anyksiaicissa pidettyyn Baltian maille kohdistettuun kansainväliseen jätevesiseminaariin, jonka aiheena olivat erityisesti pienet jätevesijärjestelmät.. Erkki Santala ja Harri Mattila osallistuivat Norjan Maatalouskorkeakoulussa Åsissa pidettyyn kansainväliseen konferenssiin Managing the Wastewater Resource - Ecological Engineering for Wastewater Treatment. Harri Mattilan esityksen aiheena oli Pyhäjärven LIFE- projekti sekä Hajasampo. Konferenssissa oli hyvä tilaisuus nähdä, mitä muualla maailmassa tutkitaan tällä hetkellä ja luoda kontakteja alan tutkijoihin. Harri Mattila osallistui myös luennoijana Hollannissa Wageningenin yliopistossa järjestettyyn EU Summer Schooliin aiheena Decentralised sanitation and reuse. Luennossa tarkasteltiin kokemuksia haja-asutuksen jätevesien käsittelyn hyväksyttävyydestä Pyhäjärven koealueella. Tilaisuudessa pidettyihin luentoihin perustuvista teksteistä kansainvälinen vesiyhdistys IWA kokosi kirjan Decentralised Sanitation and Reuse: Concepts, Systems and Implementation Tiedotus-, esitelmä- ja valistustoiminta Suomessa Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn edistymisen kannalta eräs keskeisistä kysymyksistä on se, tiedostavatko asukkaat itse tarpeen parantaa järjestelmiään tai toteuttaa uudisrakentamisen yhteydessä parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset ratkaisut. Siksi tarvitaan ammattilaisille suunnatun tiedotuksen ja koulutuksen lisäksi myös yleisempää tietouden levittämistä. Siihen Hajasampo-projektissa pyrittiin järjestämällä yleisiä lehdistötilaisuuksia, antamalla haastatteluja lehdille ja sähköisille viestimille, sekä pitämällä yleisöesitelmiä. Lehdistötilaisuudet aloitettiin projektin rahoituksen varmistuttua ja ensimmäisillä tilaisuuksilla , ja tähdättiin erityisesti koerakentamisesta kiinnostuneiden asukkaiden löytämiseen Pyhäjärven alueelta. Näiden tilaisuuksien jälkeen ja muutamia viikkoja myöhemminkin hankkeesta kirjoitettiin runsaasti paikallisissa sanomalehdissä sekä myös alueellisesti joka talouteen jaettavissa ns. ilmaisjakelulehdissä. Jo projektin alkuvaiheessa kesällä 1998 MTV3:n Uutiset teki Hajasampo-projektista jutun ja syksyllä myös TV2:n Ympäristöuutiset. Myös paikallisradioissa kerrottin hankkeesta etenkin talven aikana. Projektin henkilöiden haastatteluihin, tiedotteisiin tai paikalla vierailuun perustuneita artikkeleita julkaisivat vuonna 1999 ainakin Tekniikka ja Talous (2/99), Kuntalehti (14/99), Suomen Luonto (8/99), Helsingin Sanomat sekä Talotekniikka (7/99). Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n Aquarius-lehdessä 1/99 oli Erkki Santalan ja Katriina Kujala-Rädyn kirjoittamat ja lehden toimituksen muokkaamat lyhyet projektiin liittyvät artikkelit. Varsinainen Suomen ympäristökeskuksen järjestämä Hajasampo-projektin tiedotustilaisuus pidettiin Helsingissä Sen seurauksena hankkeesta kerrottiin TV1:n suomen- ja ruotsinkielisissä uutisissa ja YLEn suomen- ja ruotsinkielisissä sekä Radio Novan radiouutisissa samana ja lähipäivinä, Helsingin Sanomissa sekä lukuisissa muissa valtakunnallisissa ja aluelehdissä Helsingin Sa- 166 Suomen ympäristö 491

7 nomat sai tiedotustilaisuudesta aiheen myös toiseen pääkirjoitukseensa otsikolla Hajakuormitus jo siivottava. Myöhemmin asiaa käsiteltiin myös TV2:n A-studiossa ( ) ja Ekoisti-ohjelmassa ( ). Projektia esiteltiin vuosina lisäksi erilaisissa näyttelyissä ja seminaareissa, etenkin Pyhäjärven LIFE-hankkeeseen liittyen yli kymmenessä tilaisuudessa. Ammatillisten vierailijoiden lisäksi molempia hankkeita esiteltiin yhdessä lukuisille muille ryhmille, mm. Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaaren ja maaherra Heikki Kosken seurueelle Vuonna 2000 itse järjestettyjen koulutustilaisuuksien lisäksi Harri Mattila, Katriina Kujala-Räty ja Erkki Santala pitivät luentoja Hajasampo-kokemuksia hyödyntäen sekä esittelivät projektia yhteensä noin kymmenessä tilaisuudessa. Vastaavaa toimintaa oli vielä alkuvuodesta 2001, muunmuassa Vesiyhdistyksen Maailman vesipäivän tilaisuudessa ja Lappajärvellä vesiensuojeluseminaarissa Katriina Kujala-Rädyn artikkeli Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn toteuttaminen julkaistiin Ympäristö ja Terveys -lehdessä 1/2001 ja häntä haastateltiin Waternet-lehteen 3/2000. Hajasampo sai julkisuutta myös Pyhäjärven suojeluprojektin ensimmäisen vaiheen ( ) loppuraportin julkistamistilaisuudessa , josta useat lehdet kirjoittivat seuraavana päivänä. Tiedotus- ja koulutustoiminnalle on selvää tarvetta myös projektin päättymisen jälkeenkin. Erityisesti siinä vaiheessa, kun haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimukset sisältävä asetus tulee voimaan, on Hajasampo-tiedolla käyttöä. Suomen ympäristö

8 15 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 15.1 Projektin keskeiset tulokset ja johtopäätökset Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen -projekti eli Hajasampo pyrki paikkaamaan erityisesti niitä tiedon aukkoja, jotka liittyvät kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimivuuteen ja toimivuuden seurantaan sekä suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan. Projekti toteutettiin vuosina useina, osittain erillisinä, osittain toisiinsa kytkeytyvinä, osakokonaisuuksina. Tutkimuksen käytännön toteutusta kuvaavassa loppuraportin luvussa 2 tarkastellaan kunkin osakokonaisuuden toteutumista. Seuraavassa esitetään osakokonaisuuksia yhdistellen sellaiset keskeiset tutkimuksen tulokset ja niiden perusteella ilmenevät johtopäätökset, joilla on eniten merkitystä pyrittäessä tehostamaan hajaasutuksen jätevesien käsittelyä Suomessa Menetelmätietous Erkki Santala Monista pienille yksiköille soveltuvista jätevesien käsittelymenetelmistä ja -laitteista on ollut tietoja jo vuosikymmeniä, mutta tiedon leviämisessä on ollut silti paljon puutteita. Kaikille kohderyhmille ei ole aina ollut sopivaa tietoa ja eri menetelmiä vertailevan, luotettavan tiedon löytäminen on ollut vaikeaa. Hajasampo-projektissa pyrittiin lisäämään niin asukkaiden kuin alan ammattilaisten tietoja laatimalla yleisöesite ja kunnille suunnattu ohjejulkaisu jo projektin alkuvaiheessa. Ne on selvästi koettu tarpeellisiksi, mitä osoittaa myös esitteen piirrosten ja muiden tietojen lainaaminen useisiin muihin yhteyksiin. Myös kompostikäymälöiden markkinakatsausta, joka on ollut käytettävissä ympäristöhallinnon internet-sivuilla joulukuusta 2000 lähtien ilman erillistä tiedottamista, on käytetty aktiivisesti tiedonhankinnassa. Menetelmätietoutta levitettiin projektin järjestämissä koulutustilaisuuksissa, joista saatiin pääosin myönteistä palautetta sekä aloitteita ja toivomuksia koulutustoiminnan jatkamiseksi ja kehittämiseksi. Tämä loppuraportti tuo oman lisänsä pienten jätevesimäärien käsittelymenetelmiä koskevan tiedon joukkoon. Uutta tietoa tuovat erityisesti toimivuustutkimuksen tulokset luvussa 6 sekä liitteenä 3 olevat menetelmäkortiston mallisivut Suunnittelu ja rakentaminen Katriina Kujala-Räty, Erkki Santala Haja-asutuksen aiheuttaman kuormituksen vähentäminen edellyttää usean osatekijän saattamista kohdalleen. Sellaisia ovat oikean menetelmän valinta, puhdistamon hyvä toteutus, asianmukainen ylläpito ja toimivuuden valvonta. Hajasampo-projektin suunnittelun ja rakentamisen osakokonaisuus pyrki auttamaan asukkaita sekä menetelmän valinnassa että toteutuksessa. Pyhäjärven ympäristökuntien, Säkylän, Euran, Yläneen, Köyliön ja Oripään asukkaat lähtivät hyvin mukaan hankkeeseen sitä koskevan tiedottamisen ansiosta, mutta useimmilla oli myös jokin erityinen syy. Joissakin tapauksissa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli jo aiemmin todennut, että kiinteistön jätevesijärjestelmää pitää parantaa 168 Suomen ympäristö 491

9 sen puutteiden takia. Omakohtaisia haittoja, kuten hajua, oli koettu joissakin kohteissa, samoin epäilyksiä oman kaivon pilaantumisesta. Asukkaiden saama ennakkotieto siitä, että jätevesien käsittelyvaatimukset tulevat joka tapauksessa aikaa myöten kiristymään, sai monet aktiivisiksi, varsinkin kun hankkeen yhteydessä oli tarjolla kunnan avustus, laitetoimittajien myöntämä alennus ja projektin tarjoama suunnitteluapu. Projektin palkkaama jätevesineuvoja laati suunnitelmat jätevesien käsittelyn toteutuksesta, neuvoi asukkaita ja urakoitsijoita toteutuksessa, teki materiaalihankintaluetteloita ja hoiti yhteishankintoja. Kaikkiaan 82 kiinteistökohtaista puhdistamoa rakennettiin kesän 1998 ja syksyn 1999 välisenä aikana. Lisäksi loma-asuntoihin rakennettiin noin 70 kompostikäymälää. Vaikka puhdistamot ja käymälät olivat Hajasampo-projektin kannalta tärkeitä koemielessä erilaisten laitteiden toimivuuden seuraamiseksi, niillä on sen lisäksi huomattava käytännön merkitys hajaasutuksesta Pyhäjärveen kohdistuvan kuormituksen vähentämisessä. Tämä oli hankkeessa yhteistyökumppaneina olleiden Pyhäjärven Suojelurahaston ja alueen kuntien tavoitteiden mukaista. Jätevesineuvojan suunnitelmien mukaisten ja kuntien rahoitusavustuksella toteutettujen puhdistamoiden rakennuskustannukset olivat keskimäärin markkaa, josta asukkaan itse maksettavaksi jäi avustusten ja yhteistyöyritysten myöntämien alennusten jälkeen alle puolet. Oman työn osuutta, mikä oli keskimäärin vajaat 5 työpäivää, ei laskelmissa ole otettu huomioon markkamääräisenä kustannuksena. Kustannusten edullisuus selittyy osittain sillä, että useissa kohteissa voitiin hyödyntää vanhoja saostuskaivoja sellaisenaan tai korjattuina. Ne kohteet, joissa rakennettiin uudet saostuskaivot, olivat keskimääräistä kalliimpia. Kun kustannuksia tarkastellaan puhdistamotyypeittäin niiden ratkaisujen osalta, joita rakennettiin useita kappaleita, edullisin ratkaisu oli imeytysojasto tai -kenttä ja kallein maasuodatin. Tehdasvalmisteiset pakettisuodattimet sijoittuivat kustannuksiltaan niiden väliin. Puhdistamoiden toteutuksen kokonaiskustannuksia arvioitaessa rakennuskustannuksiin tulee lisätä suunnittelun osuus, vaikka sitä asukkaat eivät tämän projektin yhteydessä joutuneet maksamaan. Jätevesineuvojan mittauksiin, suunnitelman laatimiseen, neuvontaan ja toteutuksen ohjaukseen käyttämän materiaalin ja työajan kustannukset ilman yleiskustannuksia olivat laskennallisesti keskimäärin 1100 markkaa suunnitelmaa kohti. Suunnittelijalta edellytettiin asiantuntemusta, CAD-suunnittelun ja mittaustöiden hyvää hallintaa sekä käytännön kokemusta. Vaikka mainittuun laskennalliseen summaan lisättäisiin yleiskulut, voi projektissa toteutuneita suunnittelukustannuksia pitää edullisina. Normaalitilanteessa suunnittelijan on kuitenkin vaikeampaa saada useita lähekkäisiä suunnittelukohteita yhtäaikaisesti vireille, mikä lisää erityisesti matkoihin kuluvaa aikaa. Saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että haja-asutusalueen asukkaat Pyhäjärven seudulla olivat varsin valmiita parantamaan puutteellisia jätevesijärjestelmiään, jos he itse olivat jotenkin tiedostaneet niistä aiheutuvia ongelmia ja heidän omaksi kustannusosuudekseen jäi alle markkaa. Lisäksi oltiin valmiita käyttämään omaa työpanosta. Yleisemminkin on havaittavissa, että hajaasutusalueiden asukkailla on halukkuutta rakentaa edellä mainittuja kalliimpiakin jätevesilaitteita uudisrakentamisen yhteydessä, mutta vanhojen asuntojen jäteveden käsittelyssä kalliita ratkaisuja lähdetään harvoin toteuttamaan vapaaehtoisesti. Sitä, kuinka paljon asukkaat olisivat tässä tapauksessa olleet valmiita maksamaan suunnittelusta ja neuvonnasta, ei voitu selvittää, koska kyseiset palvelut katettiin projektin määrärahoin. Yleensä halukkuus suunnittelusta maksamiseen on varsin vähäinen. Kunnollinen suunnittelu on kuitenkin hyvän lopputuloksen edellytys. Suunnitelmissa on osoitettava paikalla tehtävien ja asennettavien rakenteiden tarkat paikat ja korkeusasemat. Myös maaperän ominaisuuksien tutkimi- Suomen ympäristö

10 nen on tärkeää, erityisesti silloin, kun suunnitellaan imeytyskenttää tai maasuodatinta. Vasta rakentamisvaiheessa esille tulevat maalajia ja pohjaveden korkeusasemaa koskevat yllätykset voivat vaikeuttaa ratkaisevasti kunnollisen ja pitkäikäisen jätevesijärjestelmän aikaansaamista. Projektissa toteutettujen puhdistamoiden rakentaminen oli asukkaan ja hänen palkkaamansa urakoitsijan vastuulla. Vaikka jätevesineuvoja pyrki auttamaan mahdollisuuksiensa mukaan myös toteutuksessa neuvomalla, havaittiin valmiissa kohteissa myöhemmin lukuisia puutteita ja virheitä. Osa niistä olisi voitu välttää huolellisemmalla suunnitelmien seuraamisella. Jätevesi- tai vesihuoltoneuvojan palkkaaminen kuntiin olisi mahdollista yleisemminkin, varsinkin silloin, kun kunnassa jo on haja-asutuksesta aiheutuvia vesiensuojeluongelmia sekä sen seurauksena tiedossa runsaasti kiinteistökohtaisten jätevesilaitteiden rakennustoimintaa muutaman vuoden ajaksi. Jätevesineuvojalle soveltuvia tehtäviä olisivat esimerkiksi nykytilanteen inventointi maastotarkastuksineen ja mittauksineen, menetelmän valinta yhdessä kiinteistönomistajan kanssa, suunnitelmien laadinta, tarvikeluetteloiden ja kustannusarvioiden laadinta sekä laitteiden asennusten tarkastukset. Vastaavaa palvelua voisi tarjota luonnollisesti myös yksityisenä yritystoimintana. Kiinteistökohtaisen vesihuollon suunnittelun tähänastista vaatimatonta arvostusta parantanevat lähiaikoina sekä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset että valmisteilla oleva ympäristönsuojelulain 18 :n tarkoittama ympäristöministeriön asetus. Mikäli viimeksimainitun toteuttaminen edellyttää uudisrakentamisen lisäksi merkittävää määrää vanhoja jätevesijärjestelmiä parannettavaksi, pitäisi ammattitaitoisille suunnittelijoille tulla runsaasti kysyntää. Ammattitaidottomasti tehdyillä suunnitelmilla tulevia vaatimuksia tuskin täytetään Näytteenotto Lauri Etelämäki, Erkki Santala Projektin toimivuustutkimuksessa panostettiin huomattavasti sekä näytteenottoon että analyysipalveluihin. Näytteenoton työmäärää ja analysoitavien näytteiden määrää pyrittiin rajoittamaan selvittämällä kertanäytteiden edustavuutta verrattuna kokoomanäytteisiin, selvittämällä kenttämääritysten käyttökelpoisuutta sekä kehittämällä näytteenottolaitteita ja -menetelmiä. Kiinteistökohtaisista puhdistamoista on yleensä vaikeaa ja kohtuuttomasti aikaavievää saada edustavaa näytettä tulevasta jätevedestä, siis ennen saostuskaivoa. Siihen ei tässäkään tutkimuksessa ollut mahdollisuuksia. Koska pääasiana oli selvittää saostuskaivoa seuraavan käsittelyn toimivuutta, tarkasteltiin saostuskaivosta lähtevää jätevettä käsittelyyn tulevana jätevetenä. Sen todettiin vaihtelevan laadultaan melkoisesti sekä eri kiinteistöissä että samassa kiinteistössä eri aikoina. Yhdessä pientalossa muodostuvan jäteveden keskimääräinen laatu on siten vaikea selvittää luotettavasti eikä saostuskaivo näytä riittävän tasaamaan eri ajankohtina sinne tulevien jätevesijakeiden laatua. Vertailuarvoina toimivuustutkimuksessa päädyttiin siksi käyttämään saostuskaivosta lähtevästä jätevedestä saatujen tulosten keskiarvoja, BOD mg/l ja kokonaisfosfori 16 mg/l, eikä jokaisen puhdistamon kulloistakin tulevan jäteveden laatua pyritty määrittämään. Puhdistamossa käsitellystä jätevedestä otetun kertanäytteen laatu vaihteli tehdyn erillisselvityksen mukaan päivän eri aikoina niin paljon BOD 7 :n suhteen, että kokoomanäytteiden ottaminen todettiin välttämättömäksi. Toimivuustutkimuksen kokoomanäytteet kerättiin ottamalla osanäytteitä saman päivän aikana neljä kertaa. Tämä edellytti päivän aikana käytävien kohteiden tarkasta valinnasta ja huolellisesta reittisuunnittelusta huolimatta pitkiä päivittäisiä näytteenottokierroksia. Kustannusten säästämiseksi kehitettiin automaattinen näytteenotin, jolla oli tarkoitus saada hyvä kokoomanäyte viemällä laite aamulla kohteeseen ja hake- 170 Suomen ympäristö 491

11 malla se illalla pois. Puhdistamoiden yhteyteen rakennetut näytteenottoputket oli jo alunperin suunniteltu sellaisiksi, että ne mahdollistaisivat helpon näytteenoton sekä varren päähän sijoitetulla astialla että näytteenottimella. Automaattisten näytteenottimien koekappaleissa käytetyt akut osoittautuivat liian lyhytikäisiksi, joten laitteita voitiin hyödyntää suunniteltua vähemmän. Joissakin tapauksissa näytteenotto oli ongelmallista näytteenottoputkien rakenteen takia. Normaalissa astianäytteenotossa tavallisin ongelma oli vähäinen veden virtaama, mikä hidasti riittävän näytemäärän kokoamista. Edustavan näytteen ottaminen ojaan päättyvästä purkuputkesta on erittäin vaikeaa. Mikäli kiinteistökohtaisista jätevedenpuhdistamoista halutaan saada näytteitä puhdistamoiden toimivuuden seurantaa tai valvontaa varten, ne on varustettava kunnollisella näytteenottokaivolla tai -putkella. Paras ratkaisu on vähintään 60 cm:n läpimittainen näytteenottokaivo. Näytteenotossa on aina oltava erityisen huolellinen, ettei näytteeseen joudu esimerkiksi ylimääräistä kiintoainetta tai muita vesiä kuin tutkittavaa jätevettä. Näytteiden analysoinnissa kokeiltiin myös kenttäkäyttöön tarkoitettuja laitteita. Ne todettiin kuitenkin tämän tutkimuksen tarkoituksiin siinä määrin epäkäytännöllisiksi ja myös epätarkoiksi, ettei niitä käytetty lyhyehköä kokeilujaksoa enempää. Kenttäanalyysilaitteiden käyttökelpoisuutta olisikin parannettava erityisesti talviaikaista käyttöä ajatellen, mikäli niiden toivotaan soveltuvan ammattimaiseen pienpuhdistamoiden hoitoon ja valvontaan Puhdistamoiden toimivuus Katriina Kujala-Räty, Erkki Santala Tutkimusaineisto Toimivuustutkimuksen kohteiksi valittiin alunperin 63 puhdistamoa, joista 22 tiiviiseen, kaikkiaan 12 näytteenottokerran mittaiseksi suunniteltuun seurantaan ja 41 harvempaan, yhteensä 4 näytteenottokerran seurantaan. Tiiviin seurannan puhdistamoista lähes kaikki oli rakennettu projektin alkuvaiheessa, harvan seurannan puhdistamoista suuri osa jo aiemmin. Tarkoitus oli saada monia täsmälleen toistensa kaltaisia puhdistamoita seurantaan, jotta tulokset antaisivat mahdollisimman luotettavan kuvan laitteiden toiminnasta. Muutamia satunnaisia puhdistamotyyppejä otettiin kuitenkin mukaan niiden kiinnostavuuden takia. Aiottua määrää seurantakohteita ei kuitenkaan saatu lopulta mukaan. Osa projektissa rakennetuista ei ehtinyt valmistua ajoissa, joihinkin ei koskaan tullut riittävästi vettä ajoittaisen käytön johdosta ja jotkut muuten sopivat kohteet poistettiin käytöstä. Useissa kohteissa jouduttiin luopumaan näytteenotosta, koska niissä ei ollut riittävän luotettavaa näytteenottokohtaa. Tulosten tarkasteluun voitiin ottaa lopulta 48 puhdistamoa, joista saatiin 2-12 näytettä kustakin seurantajaksolla Kaikkiaan varsinaista toimivuustutkimusta varten otettiin ja analysoitiin 290 näytettä. Koska tutkittua kokoluokkaa edustaville kiinteistökohtaisille puhdistamoille ei ole lähtevän veden laatuvaatimuksia, tehtiin toimivuustutkimuksessa oma luokittelu. Hyviksi määriteltiin ne puhdistamot, joista lähtevän jäteveden BOD 7 (ATU)- pitoisuus oli enintään 30 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 2 mg/l ja tyydyttäviksi luokiteltiin ne, joissa BOD 7 oli yli 30 mutta enintään 60 mg/l ja kokonaisfosfori yli 2 mutta enintään 5 mg/l. Suomen ympäristö

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala 1 Johdanto Erkki Santala 1.1 Taustaa Yleisten viemäriverkostojen ulottumattomissa asuu noin miljoona suomalaista, valtaosin haja-asutusalueilla. Vesistöjen kokonaiskuormituksesta tämä yksi viidesosa väestöstä

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista

Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Oulussa 8.12.2011

Lisätiedot

Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen

Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 24.1.2010 Kai Valonen 2 Tiivistelmä Onnettomuustutkinnan laissa

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2015 Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon sivu 6 Hajuja vai helpotusta? Huussinomistajat kertovat kokemuksistaan sivut 12 14 Seminaarissa

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Julkaisu 227/2012 JÄTEVESIASIAT? Vuoden 2011 aikana Jässi-hanke tarjoaa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä

Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä Asko Särkelä, Kirs Lah ja Teemu Haapala Rapor 23/2013 Sisällys Esipuhe...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, 17.5.2010 Mari Saartoala OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Kuivakäymälä pelastaa maailman

Kuivakäymälä pelastaa maailman KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2013 Puutteellinen sanitaatio pilaa juomavedet Keniassa Kuivakäymäläkursseja Sambiassa Kenian pääkaupungin Nairobin liepeillä on tiiviisti asuttu Kiberan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot