HELAALAN SILLAN KORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELAALAN SILLAN KORJAUS"

Transkriptio

1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA HELAALAN SILLAN KORJAUS 1. Tarjouspyynnön kohde Ylivieskan kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne "Helaalan sillan korjaus" -urakasta kaikkine töineen ja materiaalinhankintoineen yksikköhintaperusteisena kokonaishintaurakkana tässä kirjeessä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 2. Tilaajan yhteystiedot ja sähköinen projektiportaali Tarjouslaskentavaiheen aikana tilaajan yhteyshenkilö on kuntatekniikan päällikkö Mauri Haikola, puh , Tarjouspyyntöaineisto on ladattavissa sähköisestä portaalista. Urakoitsijan tulee toimittaa sähköpostilla Mauri Haikolalle tarjouslaskennasta vastaavan henkilön yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Tämä on edellytys sähköiseen projektiportaaliin pääsemiseksi. 3. Tarjouspyyntöaineisto Urakkatarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä seuraaviin hankekohtaisiin asiakirjoihin: Tarjouslomake Määrä- ja yksikköhintaluettelot VE1 ja VE2 Urakkaohjelma Turvallisuusasiakirja Työkohtaiset työselitykset ja laatuvaatimukset piirustus/asiakirjaluetteloiden ja mukaisesti Työkohtaisissa työselityksissä ja laatuvaatimuksissa mainitut kaikki yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Piirustukset piirustus/asiakirjaluettelon mukaisesti Valaistussuunnitelma asiakirjaluettelon mukaisesti. Sähkösuunnitelman määrä- ja yksikköhintaluettelon perusteella laskettu sähkötöiden kokonaishinta tulee siirtää päivättyyn määrä- ja yksikköhintaluetteloon sille varattuun kohtaan. 1

2 Muut tarjouksen tekemisessä tarpeelliset asiakirjat, joita ei toimiteta projektiportaaliin: - Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Infra RYL 2006 Määrämittausohje versio Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla, SKTY:n julkaisu 19/99 - Liikenneviraston tekniset ohjeet 1/2011: - liikenne tietyömaalla, tienrakennustyömaat, TIEH liikenne tietyömaalla, sulku- ja varoituslaitteet TIEH , laatuvaatimukset ja käyttö 4. Tarjouksen tekeminen Tarjoaja on velvollinen tarkastamaan tilaajan tarjouspyyntöasiakirjat sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Ilmoitus on tehtävä jo tarjousten laskenta-aikana tässä kirjeessä ilmoitettua määräaikaa noudattaen. Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Tarjous annetaan kahdessa kirjekuoressa: 1. LAATUKUORI Laatukuoren tulee sisältää jäljempänä mainitut tiedot yhteen kansioituna. Laatukuori ei saa sisältää mitään hintatietoja. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: 1) Yrityksen tulee olla merkitty kaupparekisteriin ja tarjouksen allekirjoittajalla on oltava nimenkirjoitusoikeus (tai valtakirja). 2)Yrityksen ja yrityksen esittämien alihankkijoiden tulee olla merkittynä ennakkorekisterilain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin: 3) Yrityksen ja tarjouksen yhteydessä esitetyillä aliurakoitsijoiden tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaalimaksut ja lakisääteiset eläkemaksut. 4) Yrityksen tulee olla luottokelpoinen. 5) Yrityksellä ja tarjouksen yhteydessä esitetyillä aliurakoitsijalla tulee olla vähintään Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva toimialapätevyys. Tämän puuttuessa voidaan em. pätevyys osoittaa riittävin referenssitiedoin. 6) Yrityksellä ja tarjouksen yhteydessä esitetyillä aliurakoitsijalla tulee olla vähintään Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva toimintatapo- 2

3 jen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunvarmistuksesta. 7) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, myös yrityksen esittämien aliurakoitsijoiden osalta. 8) Selvitys tapaturmavakuutuksen järjestämisestä 9) Yrityksen tulee osoittaa urakkaan vastaavaa rakennustyötä vähintään 3 vuotta johtanut henkilö Laatukuoreen vaadittavat todistukset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan: 1) Kaupparekisteriote ja selvitys allekirjoittajan valtuuksista. 2) Selvitys onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin. 3a) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. 3b) Todistus eläkemaksujen maksamisesta. 3c) Jos urakoitsijalla tai tarjouksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja, tulee 3a -kohdassa vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa sopimus verojen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos tarjouksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee 3b-kohdassa vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa eläkemaksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. 4) Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta. Kohdissa 1-4 mainitut todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. 5) Rakentamisen Laatu RALA ry:n tarjoajalle myöntämä todistus tähän urakkaan soveltuvasta toimialapätevyydestä tai muu vastaava näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä. Pääurakoitsijan tulee kuulua RALA:n siltaurakoitsijoiden ryhmään K1 Suuret ja vaativat sillankorjausurakat tai pääurakoitsijan tulee voida osoittaa referenssit vähintään (2) kahden vastaavan kokoisen sillan korjausrakentamisesta viimeisen (5) viiden vuoden ajalta. 6) Rakentamisen Laatu RALA ry:n tarjoajalle myöntämä todistus tähän urakkaan soveltuvasta yritystasoisesta toimintatapojen hyväksynnästä tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunvarmistuksesta (kattaa liitteet 3a, 3b ja kaupparekisteriotteen). 3

4 7) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoajan on selvitettävä, mitä työehtosopimusta hänen aliurakoitsijat soveltavat ja millä perusteella. 8) Todistus tapaturmavakuutuksen järjestämisestä 9) Työmaajohtoon osallistuvien henkilöiden referenssitiedot Mahdollisista tarjouksen yhteydessä esitetyistä alihankkijoista tulee esittää vaaditut todistukset. Tilaajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai jonka toimitettujen selvitysten perusteella voidaan todeta laiminlyöneen mainitut yhteiskunnalliset velvoitteensa. 2. HINTAKUORI (suljettu kirjekuori) Hintakuori, jossa on ainoastaan tarjouslomakkeen mukaisesti eritelty hintatarjous, hinnoitellut määrä- ja yksikköhintaluettelot sekä todistus työnaikaisen vakuuden järjestämisestä suljetaan laatukuoren sisään. Hinta tulee antaa kahdelle eri vaihtoehdolle. Vaihtoehto 1 (ensisijainen): Silta suljetaan kokonaan pintarakenteiden uusimisen ajaksi. Ajoneuvoliikenne sekä kevytliikenne ohjataan korvaaville reiteille. Kevytliikenne ohjataan kulkemaan Savisillan kautta. Vaihtoehto 2: Sillan kannen pintarakenteiden uusiminen tehdään kahdessa osassa, jolloin toinen puoli sillan kannesta on ajoneuvoliikenteen käytössä, työskentelyalueet suojataan väliaikaisilla kaiteilla. Korjaustyön toteutus ja liikennejärjestelyt suunnitellaan siten, että toinen ajokaista (leveys vähintään 3,5 m) säilyy liikenteen käytössä koko korjaustyön ajan. Kevytliikenne suljetaan sillalta korjaustyön ajaksi ja se ohjataan opasteilla korvaaville reiteille (Savisilta). Ajoneuvoliikenne ohjataan sillalla korjaustyönajan liikennevalojen avulla. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita edullisin kokonaistarjous kahdesta eri vaihtoehdosta. Tarjouksen tekemisessä on huomioitava seuraavat asiat: a) Tarjouslomakkeen täyttäminen Tarjoajan on täytettävä tarjouslomakkeen kaikki pyydetyt hintatiedot. Lomakkeeseen on liitettävä todistus työnaikaisen vakuuden järjestämisestä. b) Määrä- ja yksikköhintaluettelo 4

5 Tarjoajan on täytettävä määrä- ja yksikköhintaluetteloiden kaikki siinä pyydetyt hintatiedot. Vaihtoehdoille 1 ja 2 on omat hinnoiteltavat määrä- yksikköhintaluettelot VE1 ja VE2. Tarjouslomakkeeseen on merkittävä hintatiedot kaikkiin niille varattuihin sarakkeisiin. Valaistus ja sähkötöistä on erillinen määrä- ja yksikköhintaluettelo. Sähkötöiden määrä- ja yksikköhintaluettelon perusteella laskettu sähkötöiden kokonaishinta siirretään päivättyyn määrä ja yksikköhintaluetteloon sille varattuun kohtaan. Tarjouksen määrä- ja yksikköhintaluetteloiden mukaisia yksikköhintoja käytetään muutos- ja lisätyötilanteissa koko urakan ajan. Tarjoajan tulee antaa tarjouksen yhteydessä selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista. Tarjouksen antaja ei saa tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja lukuun ottamatta jäljempänä tässä kirjeessä vaadittavia täydennyksiä. Lomakkeiden liitteet on numeroitava. Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjouksen antajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava tai merkittävä niihin tarjouksen antajan yksilöity tunniste. 5. Tarjouksen jättäminen Urakkatarjousten liitteineen on saavuttava tilaajalle suljetussa kirjekuoressa klo mennessä. Tarjouskuori on varustettava merkinnällä: "Helaalan sillan korjaus, urakkatarjous". Urakkatarjous tulee toimittaa osoitteeseen: Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kyöstintie Ylivieska Telefaxilla tai vastaavalla menetelmällä annettua tarjousta ei hyväksytä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta käsiteltäviksi, vaan ne palautetaan lähettäjille avaamattomina. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirjallinen ilmoitus on tullut tarjouspyynnön lähettäjälle ennen tarjousten jättöaikaa. 6. Tarjouksen käsittely Urakoitsijan valintaperusteena on alin tarjoushinta tilaajan valitsemasta vaihtoehdosta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita tarjousten avaamisen jälkeen kummalla vaihtoehdolla (VE1 tai VE2) urakka toteutetaan. Tilaajan valitsemasta 5

6 vaihtoehdosta valitaan hinnaltaan halvin tarjous. Tarjousten vertailu tehdään määräja yksikköhintaluettelon yhteenlasketun kokonaishinnan perusteella. Tarjoajan hintakuorta ei avata mikäli soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja todistukset eivät täytä vaadittuja laatuvaatimuksia. 7. Lisätiedot Tarjouksen laskenta-aikana lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa kuntatekniikan päällikkö Mauri Haikola. Tarjouksen antaja voi esittää tehtäväksi tai tilaaja voi muutenkin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjouksen antajan on tehtävä esityksensä sähköpostitse ja sen on saavuttava tilaajalle ao. määräaikaan mennessä. Tarjouksen antajan tulee tarjouslomakkeessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäkirjeiden vastaanottamisesta. Kaikki lisätietopyynnöt ja ilmoitukset mahdollisista ristiriitaisuuksista ja virheistä tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään klo mennessä sähköpostilla osoitteeseen: Lisätiedot toimitetaan sähköpostitse kaikille tämän tarjouspyynnön saajille mennessä. Vain kirjallisena annetut lisätiedot ovat tilaajia sitovia. Suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido tilaajaa, eivätkä tarjouksen antajaa. 8. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. 9. Tarjouksen voimassaolo 10. Erityisehtoja Tarjoukset ovat sitovia urakkasopimuksen allekirjoittamiseen saakka kuitenkin enintään 3 kuukautta tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. Määräluettelo ja yksikköhintaluettelo on yhdistetty. Määrä- ja yksikköhintaluettelot tulee hinnoitella kokonaisuudessaan ja siitä laskettujen työosien hintojen summa tulee 6

7 olla sama kuin kokonaisurakkahinta. Vaihtoehdoille 1 ja 2 tulee hinnoitella kummallekin omat määräluettelot. Sähkötöille on erillinen määrä- ja yksikköhintaluettelo. Kaikki määrä- ja yksikköhintaluetteloissa olevat nimikkeet on tarjouksen antajan hinnoiteltava. Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjoajalla on velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset liian kalliina tai määräraharaameihin sopimattomina. Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsittelyyn, säilytetään avaamattomina ja palautetaan, kun valitusaika on kulunut umpeen. Sähköinen tiedoksianto: Hankintalain 75 :n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi myös sähköisesti. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouslomakkeessa sille varatussa kohdassa sähköpostiosoite, jota käyttäen päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi. Mauri Haikola Kuntatekniikanpäällikkö LIITTEET Kohdassa 3. Tarjouspyyntöaineisto luetellut liitteet 7

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Hankintailmoitus Hilmassa 7.8.2012 Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää urakkatarjoustanne

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016

Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden liikenne-

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 1(8) Arvoisa vastaanottaja KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 Tarjouspyynnön kohde Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, kunnossapito pyytää teiltä tarjousta keskustan talvihoidon urakka-alueista

Lisätiedot

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Tekninen toimi Urakkatarjouspyyntö Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta. Huomioi lyhyt laskenta-aika ja toteutusaikataulu. 1 RAKENNUTTAJA JA TILAAJA PL

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8.

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8. TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2015 2018 1. Tarjouksen pyytäjä Tekniset palvelut PL 40 89601 Suomussalmi 2. Hanke Suomussalmen kunnan tekniset palvelut pyytää tuntihintatarjoustanne 1.5.2015-31.12.2018

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA Pyydämme tarjoustanne Mäntyharjun päiväkodin uudisrakennuksen sähköurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot