Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet. EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet. EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy"

Transkriptio

1 Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy

2 prsfs 5978:2010 Puurakenteiden toteuttaminen Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt Puurakenteilla ei ole eurooppalaista toteutusstandardia Eurokoodi 5 luvussa 10 käsitellään lyhyesti toteutusta ei riitä vaativien puurakenteiden toteutusohjeeksi Eurooppalaisen puurakenteiden toteutusstandardin laatimiseksi perustettu työryhmä (4/2011): pyritään laatimaan EC5 jatkokehityksen yhteydessä erillinen uusi osa Eurokoodi 5:een? lähtökohtana prsfs 5978 englanninkielinen versio => karsitaan kansalliset asiat, käytetään enemmän viittauksia Käyttöön tämän vuosikymmenen lopulla?

3 Taustaa Puurakenteiden laadunvarmistusohjeen tarve tunnistettiin vuoden 2003 kattosortumien jälkeen Ohjeen laadinta VTT:n projektissa , päärahoittajina TEKES ja VTT, teollisuus aktiivisesti mukana työryhmätyöskentelyssä Mallina teräsrakenteiden toteutusstandardi (tuolloin ENV 1090) Julkaistiin RILin ohjeena: RIL , Puurakenteiden laadunvarmistus, Suunnittelu valmistus työmaatoteutus käyttö Tarkoitettu erityisesti AA vaativuusluokan puurakenteille Uusi RakMK B-sarja käsittelee myös toteutusta RakMK A1:een tulossa toteutuksen vaativuudesta riippuvat puurakenteiden työnjohtajan vaatimukset RakMK:ssa ei haluta viitata yhdistysten ohjeisiin => RIL 240:n päivittäminen SFS:n standardiksi VTT Expert Services laati standardiehdotuksen Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta => prsfs5978:2010

4 Toteutusstandardin tavoitteet 1. Siirtää suunnittelun vaatimukset toteuttajille ts. toimia suunnittelun ja toteutuksen välisenä linkkinä 2. Esittää puurakenteen toteutuksen standardisoituja teknisiä vaatimuksia 3. Toimia suunnittelijan tarkastusluettelona sen varmistamiseksi, että suunnittelija antaa toteuttajalle kaikki olennaiset toteutuksessa tarvittavat tekniset tiedot Suunnitelmien esittäminen toteutuseritelmänä, joka koostuu piirustuksista ja työselostuksesta Toteutusstandardin noudattamisvelvollisuus vaativille toteutusluokan TL3 puurakenteille (RakMK B-sarjaan) Suositellaan myös TL2 puurakenteille => osapuolten välisissä sopimuksissa, viittaukset suunnitteluasiakirjoissa

5 Sisältö 1. Soveltamisala, viitestandardit, määritelmät ja toteutusluokat 2. Puurakenteiden laadunvarmistuksen keskeiset asiat ja asiakirjat; puurakenteiden työselostuksen sisältö 3. Puutuotteet ja liittimet, puun säilyvyys ja liitimien korroosionkestävyys 4. Esivalmistettujen rakenneosien laadunvarmistus: prosessin valvonta, varastointi & kuljetus, liitostekniikat, noudatettavat/laadittavat ohjeet 5. Laadunvarmistus työmaalla: rakennustyö, valvonta, kosteuden hallinta, asennussuunnitelma 6. Geometriset toleranssit: toleranssiluokat, valmistustoleranssit, asennustoleranssit, liitostoleranssit 7. Käyttö ja huolto-ohjeet Liite A: Asennussuunnitelman ja rakenneosien tarkastuslista Liite B: Työselostuksen esimerkki

6 Toteutusluokan (TL) valinta Rakenteen tai sen osan toteutusluokan määrittää rakennesuunnittelija (tarvittaessa neuvottelut rakennuttajan, toteuttajan ja viranomaisen kanssa) Lähtökohtana rakenteen seuraamusluokka: CC1 TL1 tai TL2 CC2 TL2 tai TL3 CC3 TL3 Seuraamusluokkaa vaativampi toteutusluokka, kun rakenteen käyttöön tai toteutukseen normaalia suurempia vaaratekijöitä / erityisiä riskitekijöitä Kosteusolosuhteet, rakenteiden tarkastettavuus/huollettavuus, poikkeukselliset palovaatimukset, värähtelyt tuulesta, laitteista tai väkijoukosta Rakenteiden monimutkaisuus, vaikea asennettavuus, epätavanomaiset liitokset tai vakiintumaton tuotantotekniikka, materiaali tai rakennejärjestelmä Yli 3 kerroksisten tai yli 14 m korkeiden CC2 luokan puurakennusten puurakenteiden toteutusluokka on TL3

7 Keskeiset asiakirjat Laadunvarmistamista varten laaditaan seuraavia asiakirjoja: Työselostus Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio Varsinaiset rakennesuunnitelmat Rakenteellisen turvallisuuden erityismenettelyn edellyttämät asiakirjat tarvittaessa (mm. riskianalyysi ja rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan lausunto) Kosteudenhallintasuunnitelma Asennussuunnitelma Huoltokirja Työselostuksessa esitetään piirustuksia täydentävät tekniset vaatimukset ja tarvittavat lähtötiedot sekä toteutussuunnitelmia, kuten kosteudenhallinta-, asennus- ja työturvallisuussuunnitelmia koskevat reunaehdot ja sisältövaatimukset.

8 Työselostuksen sisältö A. Hankkeen lähtötiedot ja alustava toteutusaikataulu B. Käytettävät rakennusmateriaalit ja tuotteet C. Rakennesuunnitelman laatuvaatimukset D. Rakentamisen laatuvaatimukset E. Turvallisuusohjeet ja vaatimukset F. Kosteudenhallintasuunnitelman sisällölliset vaatimukset ja toteutus G. Asennussuunnitelman toteutus Standardissa esitetään yksityiskohtaisesti (myös esimerkin avulla) mitä kussakin pääkohdassa on esitetään ja missä vaiheessa asia tuodaan työselostukseen (rakennushankkeen etenemisen mukaan päivittyvä dokumentti) Kaikki osapuolet hyväksyvät työselostuksen ja sitoutuvat noudattaman sitä. Työselostuksen noudattamista osoitetaan työselostusta täydentävillä asiakirjoilla: materiaalitodistukset, katselmuspöytäkirjat,

9 Tehdasvalmistus Materiaalien ja tuotteiden osalta viitestandardien noudattaminen ja ominaisuuksien osoittaminen CE-merkinnän ja tai muun hyväksytyn menetelmän mukaan Lisäohjeita puun säilyvyyteen ja liitimien korroosiosuojaukseen Kohdekohtaisten suunnitelmien mukaan esivalmistettavat rakenneosat, joilla ei ole tuotestandardia, ETA-hyväksyntää tai kotimaista tyyppihyväksyntää: Rakenteet, joissa liimausta: hyväksytyn tarkastuslaitoksen varmentamana alkutestaus, jatkuva laadunvalvonta sekä suunnittelu-, valmistus- ja laadunvalvontaohjeet TL3 luokan mekaanisin liitoksin kootut rakenteet: oltava ilmoitetun tarkastus/sertifiointilaitoksen hyväksymät tuote- ja valmistajakohtaiset suunnittelu- ja valmistusohjeet (sis. laadunvarmistusmenetelmän kuvauksen)

10 Laadunvarmistus työmaalla Puurakenteiden erityispiirteet / erityisesti huomioitavat asiat Organisointi, sopimukset, tiedonsiirto yms. Valvonnan edellyttämät toimenpiteet: Rakennuttajan valvonta, suunnittelijoiden osallistuminen Työnjohtopätevyydet Aloituskokous Tarkastusasiakirjat Katselmukset Rakennustarvikkeiden kelvollisuuden arviointi Puurakenteiden kelpoisuuden arviointi Kosteuden hallinta (mm. suojaustasot ST0 ST3) Asennussuunnitelma

11 Kosteudenhallintasuunnitelma 1. Kohteen perustiedot ja suunnitelman laatija 2. Käytettävät puumateriaalit ja -tuotteet 3. Puutavaran ja rakenneosien tavoitekosteus tehdasvalmistuksen eri vaiheissa. 4. Puutavaran ja rakenneosien tavoitekosteus työmaalle tuotuna, asennuksen aikana ja valmiina rakenteena 5. Vastaanottotarkastukset ja vastuuhenkilöt 6. Rakentamisen aikaiset kosteuslähteet (sade, lumi, pintavesien valuma, jne.) 7. Puurakenteiden suojaustaso (ST0-ST3) rakentamisen aikana eri puurakennusosille ja arvioitu tarvittava suojausaika 8. Puun suojausmenetelmät työmaalla (varastointi, asennettuna, kuivaustapa) 9. Rakenteiden hallittu kuivaus rakennuksen käyttöolosuhteisiin (riskit, sääolosuhteet, kosteuspitoisuudet, kuivumisajat, kuivumisolosuhteet, työmaaaikataulun vaikutukset) 10. Kosteusmittaussuunnitelma (mittausmenetelmät, aikataulu ja vastuuhenkilö ja dokumentointi)

12 Toleranssit Toleranssiluokat, kolme luokkaa kuten RunkoRYLissä Valmistustoleranssit, yleensä viitestandardien mukaan, Annetaan seinä-, lattia- ja yläpohjaelementtien toleranssit luokittain Asennustoleranssit suurimmat sallitut poikkeamat luokittain: Seinärungot (sijainti, mitat, suoruus) Ala-, välipohja- ja yläpohjakannattimet Pilarirunko Palkkirunko Seinä-, lattia- ja yläpohjaelementit Naulalevyrakenteet Liitostoleranssit (liittimien asennuspoikkeamat, liitosraot, liittimille porattavat reiät) RunkoRYL 2010:ssä pääosin samat toleranssit. Kun standardi astuu voimaan, korvaa vastaavat RYLin taulukot (mainittu RunkoRYLissä)

13 Käyttö- ja huolto-ohjeet Laadinta rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla Rakennesuunnittelija osallistuu erityisesti seuraavien kohtien laadintaan: käyttöikätavoitteet keskeisille rakenteille rakenteiden ja laitteiden kunnossapitojaksot, jossa annetaan tavoitejaksot huoltotarkastuksille ja käsittelyille sisä- ja ulkopuoliset pintarakenteet teknisine tietoineen puurakenteiden pintakäsittelyt, jossa selostetaan käytetyt aineet, siivous- ja hoitoohjeet sekä tarvittavat huoltokäsittelyt kosteudenhallinta, jossa selostetaan rakennuksen kannalta kriittiset tekijät sekä kosteuteen ja puun halkeiluun liittyvät tarkastuskohteet kannanotto lisäripustusten ja reikien tekemiseen rakenteisiin sekä painumien seurantaan rakenteiden mitoituksessa käytetyt suunnittelukuormat ja ohjeita mahdollisten lisäkuormien sallimiseen rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen tai tilojen muunneltavuuteen tarvittavat toimenpiteet.

14 Toteutusstandardin käyttöönotto prsfs 5978 ollut alan sisäisellä kommenttikierroksella vuonna 2010 Seuraavana SFS:n lausuntokierros Käyttöönotto samanaikaisesti uuden RaKMK B-sarjan ja uudistetun osan A1 kanssa Korvautunee eurooppalaisella toteutusstandardilla seuraavan sukupolven eurokoodien yhteydessä

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa Menettelytapaohje käytettäessä maahantuotuja CE-merkittyjä kantavia rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa 1 CE-merkintä perustuu direktiiviin ja asetukseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu v.

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry

TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa 1 Toteutusstandardien käyttöönotto Kantavat teräsrakenteet Standardi SFS EN 1090 osat 1 ja 2 2 SFS EN 1090-1+AC1: (harmonisoitu

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Esa Klemetti, DI Toimitusjohtaja, Citron Oy esa.klemetti@citron.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014 1(19) Ratu 0434 korvaa 58-0268 Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5.3 Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen,

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013 Eurokoodiseminaari Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta Hemmo Sumkin 11.12.2013 Uusia suunnitteluasiakirjojen sisältöön vaikuttavia asioita YM asetus kantavista rakenteista - Eurokoodien vahva asema

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän OPAS PRKK Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän valinta PRKK OPAS Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot