Kirjanpidon peruskurssi 6 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanpidon peruskurssi 6 op"

Transkriptio

1 Kirjanpidon peruskurssi 6 op Luennot: Professori, KTT Pasi Syrjä sähköposti: Kurssin tavoite perehdyttää yrityksen kirjanpidon peruskäsitteistöön ja hyväksikäyttöalueisiin 1

2 Kurssin sisältö Laskentatoimi yrityksen osa-alueena Laskentatoimen määritelmät ja tehtävät Juokseva kirjanpito Arvonlisäverotus Tilinpäätöksen laatiminen Veroekonomian perusteita Kirjanpidon periaatteet ja kirjanpitoon liittyvä lainsäädäntö 2

3 Opetusmuodot Luentoja ja harjoituksia 32 h Tutkintovaatimukset Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti Tentti:» OSA 1: KIRJAUKSIA (väittämiä, oikea vastaus +2 pistettä, väärä 1 piste, tyhjä 0)» OSA 2: TEORIAKYSYMYKSIÄ: selityksiä 6 kpl, esseekysymyksiä 1-2 kpl» Tentti on hyväksytty, jos molemmat osat on hyväksytysti suoritettu (50 % maksimipisteistä) 3

4 Kirjallisuutta» Leppiniemi & Kykkänen, 2005 (tai uudempi) WSOY, Kirjanpito ja tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta» Leppiniemi & Kykkänen, 2001 (tai uudempi) WSOY, Kirjanpito ja tilinpäätös harjoituksineen» Vaihtoehtoisesti muut kirjanpidon perusoppikirjat, esim: Tomperi, Käytännön kirjapito» Luentokalvot ja luentomateriaalin yhteydessä olevat artikkelit 4

5 Sisällysluettelo I Yleistä kirjanpidosta ja laskentatoimesta sl (slide) 6 II Kirjanpitoprosessi sl 19 III Juoksevan kirjanpidon yksityiskohtia sl 59 IV Arvonlisävero kirjanpidossa sl 82 V Tilinpäätös sl 104 VI Yritysmuodot ja kirjanpito sl 139 VII Veroekonomian perusteita sl 148 VIII Memoriallinen kirjanpito sl 152 IX Kirjanpito ja lainsäädäntö sl 160 5

6 I YLEISTÄ KIRJANPIDOSTA JA LASKENTATOIMESTA Systemaattisen kirjanpidon syntyminen Littleton luetteloinut 7 ehtoa systemaattisen kirjanpidon syntymiseksi: kirjoitustaito aritmetiikka yksityisomistus raha vaihdon välineenä luottotoiminta kaupankäynti omistajan pääoman sijoitukset Yleisesti uskotaan, että kahdenkertainen KP syntyi keskiajan Italian kaupungeissa 6

7 Luca Pacioli Summa de Arithmetica, Geometria et Proportionalita v leviäminen muualle Eurooppaan roomalaiset ja arabialaiset numerot käytössä tapahtumamuistio, päiväkirja, pääkirja Ensimmäinen suomalainen oppikirja: August Lilius.(1862). Käytännöllinen opastus yksinkertaisesta kirjanpidosta tehdastelioille ja ammattilaisille. 7

8 Laskentatoimen kehittyminen Suomessa Kirjanpidon istuttaminen Kirjanpidon juurtuminen & Muun laskentatoimen versominen Laskentatoimen kasvu, monipuolistuminen & laajeneminen Laskentatoimen uudelleenarviointi - uusi tuotantoteknologia - kansainvälistyminen - strategia-ajattelu Kuvio. Laskentatoimen kehitysvaiheiden tulkinta (Näsi 1990) 8

9 KPL:n historiasta merkittävimmät kirjanpitolain uudistukset 1925 laki kirjanpitovelvollisuudesta 1945 kirjanpitolaki EU:n liittyviä uudistuksia IAS-asetuksen voimaan saattaminen Suomessa, ei estettä ei pakkoa periaate 9

10 Yrityksen toimintafunktiot Hankinta Hallinto Laskentatoimi Tuotanto Myynti 10

11 Laskelmien systematiikka (Riistama & Jyrkkiö ja Vehmanen) Laskelman tyyppi Laskelman nimitys Laskelman tarkoitus Johdon lt (Management accounting) Operatiivinen lt Suunnittelua avustavat Valvontaa avustavat Vaihtoehtolask. Tavoitelask. Tarkkailulaskelmat Valinta Toiminnan ohjaaminen Rahoituksen lt (Financial accounting) Yleinen lt Ulkoinen lt Tiedottamista avustavat Tuloksen jakamista avustavat Tuloksenjakolaskelmat Informointilaskelmat Ympäristöön vaikuttam. Tilastointi Tuloksen jakaminen 11

12 Kirjanpito osana laskentatoimea Rahoituksen laskentatoimi Tietojen kerääminen ja tallentaminen Kirjanpito tilinpäätös ulkoiset raportit Johdon laskentatoimi suunnittelulaskelmat tarkkailulaskelmat sisäiset raportit 12

13 Yritys ja sen sidosryhmät Julkinen valta Omistajat Asiakkaat Yritys (Entity) Yksikkö Henkilöstö Hankkijat Rahoittajat 13

14 Sidosryhmien intressisuhde yritykseen Sidosryhmä Panos Vastike Omistajat Henkilökunta Rahoittajat Hankkijat Asiakkaat Julkinen valta pääoma, riski, ideat työpanos, asiantuntemus vieras pääoma raaka-aineet, koneet, tavarat maksu suoritteesta lainsäädäntö, julk. palvelut Y R I T Y S 14

15 Liiketapahtumat (ns. kiertokulkukaavio) Meno REAALIPROSESSI Tulo PROSESSI KASSA Tuotannontekijämarkkinat Suoritemarkkinat Verot Korot Osingot Sijoitettu ja palautettu pääoma - oma - vieras Kassastamaksut Kassaanmaksut Rahoitusmarkkinat RAHAPROSESSI 15

16 Laskentatoimen määrittely ja tehtävät Leppiniemi & Koskela: Tehtävänä: kerätä toimintaa kuvaavia arvo- ja määrälukuja tuottaa niihin perustuvaa informaatiota yrityksen johdolle ja muille sidosryhmille avustaa toimintaa ja toiminnan taloudellisen tuloksen jakamista koskevaa päätöksentekoa 16

17 Kirjanpidon (=KP) määrittely ja tehtävät Lehtovuori: Kp on yrityksen rahaprosessin kuvaus lähinnä kassan kautta tapahtuvien rahavirtojen rekisteröintiä, luokittelua ja laskentaa kp- ja verolainsäädännön säätelemissä puitteissa Teoreettiset tehtävät: Sovellettu tehtävä: 1. erilläänpito 3. hyväksikäyttö 2. Informaatiotehtävä: tuloksenlaskenta 17

18 1) Erilläänpito: 1. yrityksen tilit on pidettävä erillään muiden yritysten tileistä 2. liiketapahtumat on kirjattava kp-lainsäädännön mukaisesti aikaja asiajärjestyksessä omille tileilleen, kirjausten perustuttava tositteeseen 2) Informaatiotehtävä: tuloslaskenta ja taloudellinen asema 1. päätehtävä 2. myös lakisääteinen 3. kiinnostaa useita sidosryhmiä 4. tilikausittain (tav. vuosi) laskettava yrityksen taloudellisesta tuloksesta (= tuotot./. kulut) 5. rahoittajan tuloslaskenta 3) Hyväksikäyttötehtävä: 1. yritysjohto: tietojen keräily, niiden luokittelu ja käsittely sekä niiden analysointi ja tulosten raportointi 2. hyväksikäyttö tulevan toiminnan suunnittelussa 18

19 II KIRJANPITOPROSESSI TILI kp:n perustyökalu kaksipuolinen asetelma vasen puoli = DEBET oikea puoli = KREDIT DEBET TILI KREDIT atk-tulosteissa ei käytetä tätä esitysmuotoa kp:n ymmärtäminen perustuu kuitenkin tähän asetelmaan Rahoitustilit 19

20 Tiliin liittyvää sanastoa TILI Tase Tulostili DEBET VELOITUS PER VASTAAVAA AKTIIVAT VARAT KULUT KREDIT HYVITYS AN VASTATTAVAA PASSIIVAT VELAT TUOTOT RAHAN KÄYTTÖ RAHAN LÄHDE 20

21 Kp:n tiliryhmittely liiketapahtumien tyypin mukaan pääryhmiin: 1. Menotilit 2. Tulotilit 3. Rahoitustilit Meno: syntyy tuotannontekijän hankkimisesta sen vastaanottohetkellä pitkä- tai lyhytvaikutteisia Tulo: syntyy suoritetta myytäessä sen luovutushetkellä yleensä lyhytvaikutteisia Meno- ja tulotapahtumat ovat tulosvaikutteisia eli ne vaikuttavat tilikauden tulokseen (menot (-), tulot (+)) 21

22 Rahoitustapahtumat: pääasiassa yrityksen ja rahoitusmarkkinoiden välisiä liiketapahtumia eivät koskaan tulosvaikutteisia a) Raha- ja saamistilit b) Pääomatilit Oma Vieras 22

23 Kirjaussäännöt MENOTAPAHTUMA kirjataan rahan käyttönä tilinsä DEBET-puolelle TULOTAPAHTUMA kirjataan rahan lähteenä tilinsä KREDIT-puolelle RAHOITUSTAPAHTUMA kirjataan rahan käyttönä tilinsä DEBET-puolelle ja rahan lähteenä tilinsä KREDIT-puolelle KIRJAUSAKSIOOMAT: 1. Kassan lisäys merkitään kassatilin debet-puolelle ja kassan vähennys kredit-puolelle 2. Kaikki kp:n merkinnät tehdään (vähintään) kahdelle eri tilille, toisen debet-puolelle ja toisen kredit puolelle (=kahdenkertaisuuden periaate) 23

24 Liiketapahtumien kirjaaminen Esimerkki: ostettu konttoritarvikkeita käteisellä 100 eurolla Liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon: 1) vientilausekkeen avulla (Per) Konttoritarvikkeet an Kassa 100,- ja lyhyt selitys liiketapahtumasta 2 ) tiliristikolla Ostettu konttoritarvikkeita D Konttoritarv. K D Kassa K 100,- 100,- 3 ) tiliöintilapulla 24

25 Vientilausekkeet liiketapahtumista: MENO Menotili an Rahoitustili Maksettu eräs meno TULO Rahoitustili an Tulotili Saatu eräs tulo RAHOITUS Rahoitustili an Rahoitustili Saatu/palautettu pääoma Ostot Kassa Kassa Lainat Kassa Myynti Oma pääoma Kassa 25

26 Ostot myytävät tavarat (kauppaliikkeet) Lyhytvaikutteiset menot Valmistustoiminnan menot raaka-aineet (teollisuus yritykset) Menotilit Pitkävaikutteiset menot Maa-alueet Rakennukset Kalusto Arvopaperit Henkilöstömenot Palkat, sivukulut Liiketoiminnan muut kulut: vuokrat, sähköt Rahoitusmenot Korot Pysyvät vastaavat: Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet = käyttöomaisuutta Kulumaton käyttöomaisuus 26

27 Tulotilit ja rahoitustilit Rahoitustilit Tulotilit Myyntitulot Korkotulot Osinkotulot Muut tulot Saamiset Rahat Kassa Sekki Rahatilit Pääomatilit Oma pääoma Pitkäaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen vieraspääoma 27

28 Rahoitustilin kirjauksista RAHAN LÄHDE Tulotili Rahoitustili Sekki RAHAN KÄYTTÖ Menotili Rahoitustili Oma pääoma Rahoitustili Vieras pääoma ( + ) ( - ) 28

29 Rahatilien terminologiaa yleisnimityksenä tililuettelon Kassa- ja Sekkitilistä voidaan käyttää nimitystä rahatili 1. kirjausaksioman tavoin käsitellään kaikki rahatilejä Sekkitili = yrityksen pankkitili Kassatili = fyysinen käteiskassa yrityksessä laajennettu kassa: rahat ja saamiset 29

30 Kirjaamisperusteet Liiketapahtumien kirjaus voi tapahtua: suorite- tai maksuperusteella taikka edellisten yhdistelmänä Suoriteperuste: meno kirjataan, kun tuotannontekijä vastaanotetaan ja tulo, kun suorite luovutetaan asiakkaalle käytännössä: kun lasku saadaan tai lähetetään, koska kirjaaminen on vaikeaa tarkkana vastaanotto- ja luovutushetkenä nimitetään joskus laskutusperusteeksi 30

31 Maksuperuste: meno kirjataan, kun se maksetaan kassasta ja tulo vastaavasti, kun suoritus saadaan kassaan nimitetään joskus kassaperusteeksi 31

32 Suorite- ja maksuperusteen kirjaukset Tulot Kassa Myyntisaamiset Ostovelat Menot Suoriteperuste Maksuperuste 32

33 Yleistä kirjaamisperusteista käytäntö: molempia perusteita joudutaan soveltamaan rinnakkain eräitä meno- ja tulolajeja lähes mahdotonta kirjata puhdasta suoriteperustetta käyttäen (esim. sähkö-, puhelin- ja postimenot) molemmat menetelmät sallittuja tilikauden aikana tilinpäätöksessä sallittu vain suoriteperusteen käyttö maksuperusteesta on siirryttävä tilinpäätöksessä suoriteperusteeseen tapahtuu ns. siirtyvien erien avulla 33

34 Kirjausharjoitus 1) Ostetaan raaka-aineita 100 käteisellä ostot myynti kassa kassa 2) Myydään tavaroita käteisellä 500 3) Siirretään kassasta pankkitilille 450 4) Yrittäjä sijoittaa yritykseensä 300. Rahat yrityksen pankkitilille 5) Ostetaan myytäväksi tarkoitettuja tavaroita laskulla (l.m.) 130 sekki sekki ostot kassa oma pääoma (yksit. tili) ostovelat 34

35 Kirjausharjoitus jatkuu 6) Maksetaan 5 kohdan lasku tilisiirtona. 7) Myydään tavaroita l.m 350. ostovelat myynti sekki myyntisaamiset 8) Nostetaan pankista lainaa Rahat pankkitilille. lainat sekki 9) Maksetaan lainan korkoja 75 pankkitililtä. korkomenot sekki 10) Saadaan suoritus 7 kohdan laskusta tilisiirtona. myyntisaamiset sekki 35

36 Kirjausharjoitus jatkuu 11) Ostetaan tuotantokone l.m. ostovelat koneet ja kalusto 12) Lyhennetään pankkilainaa 320 pankkitililtä sekki lainat 13) Maksetaan kohdan 11 lasku tilisiirtona sekki ostovelat 14) Maksetaan pankkikortilla puhelinlasku 175 puhelinmenot sekki 15) Sijoitetaan yritykseen yrittäjän oma auto. Arvo koneet ja kalusto oma pääoma (yks. tili) 36

37 Joko osaan?? Vastaa seuraaviin väittämiin 1) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Ostetaan l.m myytäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä 2000 eurolla. (Arvonlisäveroa ei huomioida) a. Per ostot an sekki b. Per ostovelat an ostot c. Per ostovelat an sekki d. Per ostot an ostovelat ) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Myydään velaksi asiakkaalle hyödykkeitä 1000 eurolla. (Arvonlisäveroa ei huomioida) a. Per myyntivelat an myynti b. Per ostovelat an myynti c. Per myyntisaamiset an myynti d. Per kassa an myynti ) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Omistaja maksaa yksityisasuntonsa vuokran yrityksen sekkitililtä 500 euroa a. Per vuokramenot an sekki 500. b. Per sekalaiset menot an sekki 500. c. Per yksityistili an sekki 500. d. Per vuokramenot an yksityistili 500. Oikea rivi: 37

38 Tilin saldo ja tilin päättäminen tilikauden päätyttyä lasketaan kunkin tilin debet- ja kredit-puolen tapahtumat yhteen ja vähennetään suuremmasta puolesta pienempi puoli erotus = tilin saldo jos debet-puoli suurempi jos kredit-puoli suurempi debet-saldo kredit-saldo saldot siirretään tilinpäätöksessä tilinpäätöstileille (tuloslaskelmaan ja taseeseen) 38

39 Esimerkki saldon laskemisesta D tili K D tili K Saldo = 470 (debet-saldo) Tase Saldo = 150 (kredit-saldo) 39

40 Tilikauden tilinpäätös päätarkoituksena voitonjakoedellytysten selvittäminen tasekirja: tase, tuloslaskelma,, liitetiedot, rahoituslaskelma, toimintakertomus erillisenä asiakirjana menojen ja tulojen kohdistaminen oikealle tilikaudelle aiheuttaa jaksotusongelman tilikauden tulos lasketaan jaksotettujen tulojen eli tuottojen ja jaksotettujen menojen eli kulujen erotuksena Elinkeinoverolainsäädännön taustalla Martti Saarion kehittämään meno-tulo -teoria 40

41 Tilinpäätösprosessin vaiheet Tulot siirretään tulotileiltä tulostilille, kredit puolelle. Menot jaetaan kahtia: a) se osa menoista, josta ei odoteta tuloja, kirjataan tulostilille kuluksi (debet puolelle) b) se osa menoista, josta odotetaan vielä tuloja, aktivoidaan tasetilille (debet-puolelle - vastaavaa) Muut erät siirretään tasetilille: - raha- ja saatavatilit taseen debet puolelle, pääomatilit taseen kredit-puolelle (vastattavaa). Tulostilin saldo lasketaan: - kredit-saldo on voittoa, debet-saldo tappiota -saldo siirretään tasetilille - voitto: per Tulostili an Tasetili tai tappio: per Tasetili an Tulostili 41

42 Tulot Menot Raha- ja saatavatilit Pääomatilit (20.000) (25.000) (20.000) (25.000) (15.000) Tulostili Tasetili Kulut Tuotot Vastaavaa Vastattavaa Aktiivat Pääomat Rahat ja saatavat Voitto

43 Tulojen jaksottaminen tilinpäätöksessä Pääsääntöisesti tulot ovat tilikaudelle kuuluvia Poikkeuksena KPL:n 5 luvun 4 :ssä mainitut pitkän valmistusajan vaativat suoritteet (valmistus aloitetaan ja lopetetaan eri tilikaudella) valmistusasteen mukainen tuloutus vapaaehtoinen 43

44 Menojen jaksottaminen tilinpäätöksessä Meno tulon kohdalle -periaate aktivointi menot tulot Menot kirjataan kuluksi - aktivointi, jos tulonodotuksia KPL 5 luvun 14 : menetykset kirjataan kuluksi Menot voidaan jakaa viiteen eri luokkaan tilinpäätöstarkastelun näkökulmasta: a) Ajan kulumisen perusteella aiheutuvat menot b) Vaihtuvat vastaavat (vaihto-omaisuus) c) Muut lyhytaikaiset menot d) Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) e) Vastaiset menot ja menetykset 44

45 a) Ajan kulumisen perusteella aiheutuvat menot esim. vuokrat, korot ja vakuutusmaksut tilinpäätöksessä selvitetään, mikä osa menoista ajan kulumisen perusteella kuuluu päättyneelle tilikaudelle ja tämä osa kirjataan kuluksi - siirrytään suoriteperusteen noudattamiseen tilinpäätöshetkellä esim maksettu vakuutusmaksua ajalta euroa ja tilinpäätös tehdään Tilikauden kuluksi kirjataan 2000 euroa ja taseeseen siirretään 4000 euroa euroa 4000 euroa 45

46 b) Vaihtuvat vastaavat,vaihto-omaisuusmenot Vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet, esim. raaka-aineet, puolivalmisteet ja valmisteet, pakkaustarvikkeet, erilaiset apu- ja tarveaineet sekä keskeneräiset työt Vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot Tilikauden päättyessä jäljellä oleva vaihto-omaisuuden hankintameno aktivoidaan Vaihto-omaisuuden määrä selvitetään inventoimalla Varaston ajatellaan kiertävän ns. FIFO-menetelmällä Tilikauden aikana tapahtuvia ostoja ei kirjata varastotileille, vaan osto-tileille - varastotilit ovat ns. lepääviä tilejä 46

47 Jalostamatonta vaihto-omaisuutta varten kirjanpidossa on erillinen Varasto-tili. Teollisessa yrityksessä raaka-aine- ja tarvikevarastoja ja kauppaliikkeissä tavaravarastoja (tilit varastotili ja varaston muutos) Jos varastoa jalostetaan, kyse on valmistevarastosta (tilit valmistevarasto ja valmistevaraston muutos) - myös puolivalmisteet kuuluvat tähän ryhmään Yhteenvetona: varastonmuutoksella oikaistaan tilikauden ostoja ja valmistevarastojen muutoksen kuluvaikutus näkyy heti liikevaihdon jälkeen yrityksen toiminnan volyymia kuvastavana osatekijänä 47

48 Meno aktiivaksi ja kuluksi Meno 2000 Aktiiva 800 (varasto) Tuotto 1500 Kulu 1200 Voitto 300 Tuotot kulut = voitto 48

49 Varastoon liittyviä kirjausesimerkkejä 1) Yrityksen ensimmäisen tilikauden jälkeen yrityksen varastossa on myymättömiä tavaroita tilinpäätöshetkellä 5000 euron arvosta. 2) Seuraavan tilikauden alkuvarasto on ensimmäisen tilikauden loppuvarasto. Toisen tilikauden lopussa tavaroita on varastossa 4500 euron arvosta. 3)Kolmannen tilikauden lopussa tavaravaraston arvo on 6000 euroa. varasto varaston muutos varasto varaston muutos (5000) varasto varaston muutos (4500)

50 Tee kirjaukset varaston muutoksista Vaihto-omaisuus euroa; ostot tilikauden aikana euroa ja loppuvaraston inventaariarvo hankintahintaisena (FIFO) a) euroa, b) euroa ja c) euroa. Vertailu lähtötilanteeseen!! Varasto Var. muutos Ostot Tulos Tase (20.000) ( ) a) b) c) 50

51 Lisää esimerkkejä varastosta Myynnit Ostot Varaston muutos Varasto Tulos Tase Tuloslaskelma Liikevaihto Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys Tilikauden voitto

52 c) Muut lyhytvaikutteiset menot esim. korjausmenot, konttoritarvikkeet ja pientyökaluista aiheutuvat menot lyhytvaikutteisuuden rajana EVL:n mukaan 3 vuoden taloudellinen käyttöikä muut lyhytvaikutteiset menot kirjataan kaikki tilikauden kuluksi - ei tarvitse jakaa kahteen osaan kuluiksi ja aktiivoiksi 52

53 d) Pysyvät vastaavat, käyttöomaisuusmenot ja muut Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet pitkävaikutteiset menot Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet, jotka tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana tilikautena; maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto sekä kom-arvopaperit KOM:n hankintamenoon luetaan kaikki muuttuvat menot, jotka aiheutuneet hankinnasta ja valmistuksesta KOM:n hankintameno kirjataan aikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi Poistosuunnitelma: arvioitu taloudellinen käyttöikä ja poistomenetelmä Sijoitukset 53

54 Esimerkki poistoista Koneen hankintameno oli euroa ja arvioitu taloudellinen pitoaika 10 vuotta. Tilinpäätöksessä tehdään suunnitelman mukaan tasapoisto euroa. Seuraavilla tilikausilla samoin. (16.000) Koneet Poistot Tulos Tase Koneet Poistot Tulos Tase (14.400)

55 e) Vastaiset menot ja menetykset joissakin tapauksissa varovaisuuden periaatetta noudattaen vastaisten menojen ja menetysten vähentäminen tulosvaikutteisesti on säädetty joko pakolliseksi tai mahdolliseksi (KPL 5:14) kirjaus siirtovelkoihin tai pakollisiin varauksiin (määrä eikä ajankohta tiedossa) eli tulevaisuudessa syntyy menoja, joista ei enää synny tuloja. Sen vuoksi ne kirjataan jo päättyvälle tilikaudelle kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen 55

56 Joko osaan?? Vastaa seuraaviin väittämiin 1) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Varaston arvo oli tilikauden alussa 400 ja lopussa 630. Varaston muutoksesta syntyy kirjaus: a. Per varasto an varaston muutos 630. b. Per varasto an varaston muutos 400. c. Per varaston muutos an varasto 230. d. Per varasto an varaston muutos ) Kalustosta tehdään 550 euron poisto. Poistosta syntyy kirjaus: a. Per kalusto an poistot 550. b. Per poistot an sekki 550. c. Per poistot an tase 550. d. Per poistot an kalusto ) Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkansa: a. Sähkömenot päätetään tulostilille. b. Kassa päätetään tulostilille. c. Myynnit päätetään tulostilille. d. Poistot päätetään tulostilille. Oikea rivi: 56

57 TILINAVAUS Edellisen tilikauden päättävän taseen luvut siirretään juoksevan kirjanpidon kirjanpidon tileille alkusaldoksi TASEJATKUVUUS Tilinavauksessa apuna tase-erittelyt Tilinavauksessa voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi - tappio vähennykseksi 57

58 Päättävä tase x1 Käyttöomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuus - rahat Oma pääoma Vieras pääoma - lainat Käyttöomaisuus Uudelle tilikaudelle alkusaldot päättävästä taseesta viedään kullekin tilille erikseen Vaihto- ja rahoitusomaisuus - rahat Kassa (1.500) Sekkitili (20.000) Lainat rah.lait. ( ) 58

59 III JUOKSEVAN KIRJANPIDON YKSITYISKOHTIA Oikaisuerät kirjatut summat eivät olekaan lopullisia syystä tai toisesta tapahtuu muutoksia kp:n täsmättävä todellisten tapahtumien kanssa syntyneet poikkeamat oikaistava ns. oikaisuerien avulla ryhmät: a) virheellisesti kirjatut liiketapahtumat b) menon- ja tulonoikaisut c) menon- ja tulonsiirrot 59

60 a) virheellisesti kirjatut tositteet inhimillisiä erehdyksiä esim. jokin liiketapahtuma kirjataan väärälle tilille esimerkki: käteismyynti kirjattu virheellisellä viennillä: Kassa an Ostot oikaisu: per Ostot an Myynnit Kirjattu Oikaisu Kassa Ostot Myynnit Oikea 60

61 b) menon- ja tulonoikaisut pienentävät tai lisäävät kp:oon aikaisemmin merkittyjä määriä johtuvat usein suoriteperusteesta: lopullinen summa ei ole vielä kirjaushetkellä tiedossa Menonvähennyksiä: mm. saadut alennukset, saadut hyvityslaskut ja ulkomaanhankkinnoista johtuvat kurssivoitot Menonlisäyksiä: tavallisin esimerkki ulkomailta velaksi ostettujen tuotannontekijöiden kurssitappiot Tulonvähennyksiä: myönnetyt alennukset, annetut hyvityslaskut ja kurssitappiot ulkomaanmyynnistä Tulonlisäyksiä: esim. ulkomaille velaksi myytäessä syntyvä kurssivoitto 61

62 Menonvähennyskirjaus - saatu kät.alennus 2 % Kassa Ostot Ostovelat Saadut käteisalenn saatu hyvityslasku 30 euroa Kassa Ostot Ostovelat hyvitys maksettu lasku 62

63 Esimerkki: tulonvähennys - käteisalennus 1. Myyntilasku 100 euroa 2. Maksu (asiakas vähentää 5 euron käteisalennuksen) Myynnit Ann. kät.alet Myyntisaamiset Kassa Esimerkki: tulonvähennys - hyvityslasku 1. Myyntilasku 1000 euroa 2. Hyvityslasku 300 euroa, maksu 700 euroa Myynnit Myyntisaamiset Kassa

64 Menonlisäys/-vähennys: valuuttakurssierot Kurssieroja aiheutuu silloin, kun kauppahinta on sovittu muussa valuutassa kuin euroissa (vienti ja tuonti) valuuttamääräinen myyntisaamisen tai ostovelan arvo muuttuu kirjamishetkestä maksuhetkeen alennukset ja hyvitykset kirjataan alkuperäisen kurssin perusteella lopullinen kurssiero kirjataan maksun yhteydessä Valuuttamääräisistä lainoista Tilinpäätöksessä ulkomaanrahanmääräiset saamiset ja velat muutetaan Suomen rahan määräisiksi EKP:n tilinpäätöspäivän noteeraamaan kurssiin 64

65 Valuuttakurssit Kurssilista Päivitetty/Updated/Uppdaterad Valuutta Myynti Osto Aika Currency We sell We buy Time Valuta Sälj Köp Tid EUR 1, , :58 USD 1, , :58 JPY 130, , :58 GBP 0, , :58 SEK 9, , :58 NOK 7, , :58 DKK 7, , :58 CHF 1, , :58 ISK 70, , :58 EEK 15, , :58 Valuuttakurssilista vastaa kysymykseen: kuinka paljon ulkomaan valuttaa tarvitaan yhteen euroon? 65

66 Esimerkki / valuutta USD:t euroiksi ja eurot USD:ksi 100 USD => 100/1,2334 = 81, => 100 * 1,1794 = 117,94 USD EEK:t euroiksi 500 EEK => 500/16,0965 = 31,06 66

67 Esimerkki myyntien kurssiero Myydään tavaroita D & C:lle 2000 USD, kurssi 1 = 0,9 USD 2000 USD = 2 222, Saadaan sekkitilille suoritus em. laskusta, kurssi 1 = 0, USD = 2 105,26 kurssitappio = 2 222, ,26 = 116,96 Myyntisaam. Vientimyynnit 0 % Sekkiliti Myyntien kurssierot , , , ,26 116,96 67

68 c) menon- ja tulonsiirrot menon- ja tulon täysimääräinen siirto yrityksen sisällä tai yrityksestä ulkopuoliselle talousyksikölle menonsiirto: menon tarkoitus muuttuu esim. yritys ottaa myytäväksi aiotun tavaran omaan käyttöön tai päinvastoin yrityksen menosta tulee jonkin toisen talousyksikön meno esim. omistaja ottaa tavaroita omaan yksityiskäyttöön jokin toinen yritys päättää hankkia osuuden yrityksen omistamasta omaisuudesta vaihtojen yhteydessä 68

69 Esimerkki: menonsiirto Ostot Toimistotarv. Kassa Esimerkki a): valmistus omaan käyttöön - valmistetaan kone - raaka-aineet 1300, palkat 1400, muut muuttuvat menot 500 Kirjaukset, kun käytössä ei ole erillistä Valmistus omaan käyttöön -tiliä: Koneet ja kal. Ostot Muutuvat palkat Muut muutt. menot (9000) (3000) (2000)

70 Esimerkki b): käytössä erillinen Valmistus omaan käyttöön -tili Muut muutt. Valmistus Koneet ja kal. Ostot Muutuvat palkat menot omaan käytt. (9000) (3000) (2000)

71 tulonsiirto: yritys luovuttaa joko lain velvoittamana tai vapaaehtoisesti osan tuloistaan yrityksen ulkopuolelle lakisääteisiä: esim. arvonlisä- ja valmistevero vapaaehtoisia (sopimuksiin perustuvia): esim. tekijänoikeuspalkkiot, royaltymaksut Tulonsiirrot kirjataan joko suoraan tulotilillle per Tulotili (tai tulonsiirtotili) an Rahoitustili. Toinen talousyksikkö kirjaa per Rahoitustili an Tulotili. 71

72 Ennakkomaksu meno tai tulo syntyy vasta maksun jälkeen ennakkomaksu kirjataan jo ennen menon tai tulon syntymistä hyvän kirjanpitotavan mukaan perustetaan omat tilit saadut ennakkomaksut (pitkä-/lyhytaikaiset) ennakkomaksut (annetut) - kuhunkin omaisuusryhmään omansa 72

73 Esimerkki: Ostetaan henkilöstön vapaa-ajantiloihin kalustoa : 1. ennakkomaksu 100 euroa 2. kalusto ja lasku 300 euroa toimitetaan 3. maksetaan loppuosa Kirjaus, kun käytössä on erillinen ennakkomaksujen tili Aineellisesta käyttöomaisuudesta annetut ennakkomaksut. Kun kalausto toimitetaan, lyhytaikainen ennakkomaksusaatava häviää. Koneet ja kalusto (väh. kelvoton) Kassa Ostovelat Aineellisesta KOM:sta annetut ennakkomaksut

74 PALKKAKIRJANPITO palkkakirjanpitovaatimus koskee kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia työnantajia säätelee ennakkoperintälaki ja -asetus, sosiaaliturvamaksulaki ja -asetus sekä verohallituksen ohjeet työstä syntyy kahdenlaisia menoja 1) palkkamenot; rahapalkka ja/tai luontoisedut 2) henkilösivumenot tyyönantajan sosiaaliturvamaksu sosiaalivakuutukset; esim. eläkevakuutus, työttömyysvakuutus, tapaturmavakuutus jne. 74

75 Ennakonpidätyksen alainen palkka rahapalkka luontoisedut (luontoisetujen verotusarvo) ravintoeto asuntoetu autoetu puhelinetu verohallitus vahvistaa vuosittain luontoisetujen laskentaperiaatteet 75

76 työnantaja suorittaa työntekijälle maksamastaan palkasta ennakonpidätyksen ennakopidätys on työntekijän tuloverojen ennakkoperintää lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta verokortin mukaan; perusprosentti, lisäprosentti ennakonpidätykset ja sotu-maksu tilitetään valtiolle viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä Työnantajalle syntyy kustannuksia palkan lisäksi sekä lakisääteisistä että vapaaehtoisista sosiaalimaksuista työntekijä maksaa osansa eläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta työntekijän maksut lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta 76

77 Palkkakirjanpitoa varten avataan mm. seuraavat tilit palkat (useitakin) sotu-maksu (ja sotu-velka) perityt työttömyysvakuutusmaksut perityt työeläkemaksut ennakonpidätysvelka päivärahat kilometrikorvaukset jne. 77

78 Kuvio: Palkan ja sosiaalisten menojen jakautuminen työnantajan ja työntekijän kesken Työttömyysvak.maksu Työnantajan TyEL Muut vakuutukset Sotumaksu Porrastettu 0,75 %, 2,95% n. 22 % Ryhmähenkivak. keskim. 0,08 % Tapaturmavak. keskim. 1,1 % 2,23 % Työttömyysvak.maksu TyEL, Ay-jäsenmaksut Luontoisedut Ennakonpidätys NETTO (maksetaan tilille) 0,58 % TyEL 4,3 % 78

79 Esimerkki: Palkanmaksukirjaukset Bruttorahapalkka 6.000,- + Luontoisedut (verotusarvo) 1.000,- Ennakonpidätyksen alainen palkka 7.000,- Ennakonpidätys 35 % 2.450,- Bruttorahapalkka 6.000,-./. Ennakonpidätys 2.450,-./. TyEL 4,4 % * ,-./. työttömyysvak. maks 0,4% 28,- Nettorahapalkka 3.214,- + päivärahat 28 * 5pv 140,- Suoritus rahana 3.354,- Työnantajan sosiaaliturvamaksu (oletetaan sotuksi 4 %) 4 % * 7.000,- = 280,- 79

80 1. Palkanmaksupäivän kirjaukset 2. Ennakonpidätyksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksun tilitys verovirastolle palkat päivärahat ep-velka tyel-maksut työt.m sekkitili sotu-m sotu-velka ep-velka sekkitili

81 Joko osaan?? Vastaa seuraaviin väittämiin 1) Työntekijöiden rahapalkat ovat yhteensä 3000 euroa ja luontoisedut yhteensä 500. Työnantajan sotu-maksu on 4 %. Palkanmaksupäivänä ennakonpidätyksestä ( 30 %) syntyy kirjaus a. Per ennakonpidätykset an sekki b. Per palkat an ennakonpidätysvelat 900. c. Per ennakonpidätysvelat an palkat 900. d. Per palkat an ennakonpidätysvelat ) Työntekijöiden nettopalkoista syntyy kirjaus a. Per palkat an sekki b. Per palkat an sekki c. Per palkat an sekki d. Per palkat an sekki ) Olemme myyneet ja kirjanneet lähettämämme laskun 2500, jossa on maksuehto 14 pv 2%. Asiakkaamme maksaa sen tilisiirtona ja hyödyntää alennuksen. Tästä syntyy kirjaus a. Per myyntisaamiset 2450 an sekki b. Per sekki 2450,annetut alennukset 50 an myyntisaamiset c. Per sekki 2450, saadut alennukset 50 an myyntisaamiset d. Per myyntisaamiset 2500 an sekki 2450 annetut alennukset 50 Oikea rivi: 81

82 IV Arvonlisäverotus Arvonlisäverolaki voimaan (Value Added Tax) Välillinen vero: veron maksaa lopullinen kuluttaja ALV 24 % tavaran verottomasta hinnasta likiarvona 19,35 % verollisesta hinnasta tarkka alv:n määrä voidaan laskea kaavalla (verollinen hinta*verokanta)/(100 + verokanta) Veroa on suoritettava periaatteessa kaikesta 1 Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä 2 Tavaran maahantuonnista 3 Suomessa tapahtuvasta tavaran yhteisöhankinnasta 4 Kiinteistöhallintapalveluiden ottamisesta omaan käyttöön, vaikkei liiketoimintaa. 82

83 Liiketoiminnan tunnusmerkkejä: Ansiotarkoitus voiton tavoittelu tai ainakin omakustannushintainen myynti Yritttäjäriski Julkisuus, ulospäin suuntautuneisuus laajahko tai muutoin rajoittamaton mahdollinen asiakaspiiri Jatkuvuus tai ainakin toistuvuus Suunnitelmallisuus Laillisuus Itsenäisyys 83

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto. Lilli Mänttäri. KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto. Lilli Mänttäri. KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto Lilli Mänttäri KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Matti Arvola Paikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ISBN 951-755-891-0 Suomen Kuntaliitto 2004 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa-

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5 1 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Nimi: Opno: Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5 Kirjanpidon jatkokurssi LASK2036, 5 op 1.tentti 17.03.2012 Kuulustelu jakautuu kahteen osaan (A,B),

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2006

HTM-TUTKINTO 3.9.2006 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2006 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007 Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.10.2006-30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.10.2006-30.9.2007

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot