Kirjanpidon peruskurssi 6 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanpidon peruskurssi 6 op"

Transkriptio

1 Kirjanpidon peruskurssi 6 op Luennot: Professori, KTT Pasi Syrjä sähköposti: Kurssin tavoite perehdyttää yrityksen kirjanpidon peruskäsitteistöön ja hyväksikäyttöalueisiin 1

2 Kurssin sisältö Laskentatoimi yrityksen osa-alueena Laskentatoimen määritelmät ja tehtävät Juokseva kirjanpito Arvonlisäverotus Tilinpäätöksen laatiminen Veroekonomian perusteita Kirjanpidon periaatteet ja kirjanpitoon liittyvä lainsäädäntö 2

3 Opetusmuodot Luentoja ja harjoituksia 32 h Tutkintovaatimukset Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti Tentti:» OSA 1: KIRJAUKSIA (väittämiä, oikea vastaus +2 pistettä, väärä 1 piste, tyhjä 0)» OSA 2: TEORIAKYSYMYKSIÄ: selityksiä 6 kpl, esseekysymyksiä 1-2 kpl» Tentti on hyväksytty, jos molemmat osat on hyväksytysti suoritettu (50 % maksimipisteistä) 3

4 Kirjallisuutta» Leppiniemi & Kykkänen, 2005 (tai uudempi) WSOY, Kirjanpito ja tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta» Leppiniemi & Kykkänen, 2001 (tai uudempi) WSOY, Kirjanpito ja tilinpäätös harjoituksineen» Vaihtoehtoisesti muut kirjanpidon perusoppikirjat, esim: Tomperi, Käytännön kirjapito» Luentokalvot ja luentomateriaalin yhteydessä olevat artikkelit 4

5 Sisällysluettelo I Yleistä kirjanpidosta ja laskentatoimesta sl (slide) 6 II Kirjanpitoprosessi sl 19 III Juoksevan kirjanpidon yksityiskohtia sl 59 IV Arvonlisävero kirjanpidossa sl 82 V Tilinpäätös sl 104 VI Yritysmuodot ja kirjanpito sl 139 VII Veroekonomian perusteita sl 148 VIII Memoriallinen kirjanpito sl 152 IX Kirjanpito ja lainsäädäntö sl 160 5

6 I YLEISTÄ KIRJANPIDOSTA JA LASKENTATOIMESTA Systemaattisen kirjanpidon syntyminen Littleton luetteloinut 7 ehtoa systemaattisen kirjanpidon syntymiseksi: kirjoitustaito aritmetiikka yksityisomistus raha vaihdon välineenä luottotoiminta kaupankäynti omistajan pääoman sijoitukset Yleisesti uskotaan, että kahdenkertainen KP syntyi keskiajan Italian kaupungeissa 6

7 Luca Pacioli Summa de Arithmetica, Geometria et Proportionalita v leviäminen muualle Eurooppaan roomalaiset ja arabialaiset numerot käytössä tapahtumamuistio, päiväkirja, pääkirja Ensimmäinen suomalainen oppikirja: August Lilius.(1862). Käytännöllinen opastus yksinkertaisesta kirjanpidosta tehdastelioille ja ammattilaisille. 7

8 Laskentatoimen kehittyminen Suomessa Kirjanpidon istuttaminen Kirjanpidon juurtuminen & Muun laskentatoimen versominen Laskentatoimen kasvu, monipuolistuminen & laajeneminen Laskentatoimen uudelleenarviointi - uusi tuotantoteknologia - kansainvälistyminen - strategia-ajattelu Kuvio. Laskentatoimen kehitysvaiheiden tulkinta (Näsi 1990) 8

9 KPL:n historiasta merkittävimmät kirjanpitolain uudistukset 1925 laki kirjanpitovelvollisuudesta 1945 kirjanpitolaki EU:n liittyviä uudistuksia IAS-asetuksen voimaan saattaminen Suomessa, ei estettä ei pakkoa periaate 9

10 Yrityksen toimintafunktiot Hankinta Hallinto Laskentatoimi Tuotanto Myynti 10

11 Laskelmien systematiikka (Riistama & Jyrkkiö ja Vehmanen) Laskelman tyyppi Laskelman nimitys Laskelman tarkoitus Johdon lt (Management accounting) Operatiivinen lt Suunnittelua avustavat Valvontaa avustavat Vaihtoehtolask. Tavoitelask. Tarkkailulaskelmat Valinta Toiminnan ohjaaminen Rahoituksen lt (Financial accounting) Yleinen lt Ulkoinen lt Tiedottamista avustavat Tuloksen jakamista avustavat Tuloksenjakolaskelmat Informointilaskelmat Ympäristöön vaikuttam. Tilastointi Tuloksen jakaminen 11

12 Kirjanpito osana laskentatoimea Rahoituksen laskentatoimi Tietojen kerääminen ja tallentaminen Kirjanpito tilinpäätös ulkoiset raportit Johdon laskentatoimi suunnittelulaskelmat tarkkailulaskelmat sisäiset raportit 12

13 Yritys ja sen sidosryhmät Julkinen valta Omistajat Asiakkaat Yritys (Entity) Yksikkö Henkilöstö Hankkijat Rahoittajat 13

14 Sidosryhmien intressisuhde yritykseen Sidosryhmä Panos Vastike Omistajat Henkilökunta Rahoittajat Hankkijat Asiakkaat Julkinen valta pääoma, riski, ideat työpanos, asiantuntemus vieras pääoma raaka-aineet, koneet, tavarat maksu suoritteesta lainsäädäntö, julk. palvelut Y R I T Y S 14

15 Liiketapahtumat (ns. kiertokulkukaavio) Meno REAALIPROSESSI Tulo PROSESSI KASSA Tuotannontekijämarkkinat Suoritemarkkinat Verot Korot Osingot Sijoitettu ja palautettu pääoma - oma - vieras Kassastamaksut Kassaanmaksut Rahoitusmarkkinat RAHAPROSESSI 15

16 Laskentatoimen määrittely ja tehtävät Leppiniemi & Koskela: Tehtävänä: kerätä toimintaa kuvaavia arvo- ja määrälukuja tuottaa niihin perustuvaa informaatiota yrityksen johdolle ja muille sidosryhmille avustaa toimintaa ja toiminnan taloudellisen tuloksen jakamista koskevaa päätöksentekoa 16

17 Kirjanpidon (=KP) määrittely ja tehtävät Lehtovuori: Kp on yrityksen rahaprosessin kuvaus lähinnä kassan kautta tapahtuvien rahavirtojen rekisteröintiä, luokittelua ja laskentaa kp- ja verolainsäädännön säätelemissä puitteissa Teoreettiset tehtävät: Sovellettu tehtävä: 1. erilläänpito 3. hyväksikäyttö 2. Informaatiotehtävä: tuloksenlaskenta 17

18 1) Erilläänpito: 1. yrityksen tilit on pidettävä erillään muiden yritysten tileistä 2. liiketapahtumat on kirjattava kp-lainsäädännön mukaisesti aikaja asiajärjestyksessä omille tileilleen, kirjausten perustuttava tositteeseen 2) Informaatiotehtävä: tuloslaskenta ja taloudellinen asema 1. päätehtävä 2. myös lakisääteinen 3. kiinnostaa useita sidosryhmiä 4. tilikausittain (tav. vuosi) laskettava yrityksen taloudellisesta tuloksesta (= tuotot./. kulut) 5. rahoittajan tuloslaskenta 3) Hyväksikäyttötehtävä: 1. yritysjohto: tietojen keräily, niiden luokittelu ja käsittely sekä niiden analysointi ja tulosten raportointi 2. hyväksikäyttö tulevan toiminnan suunnittelussa 18

19 II KIRJANPITOPROSESSI TILI kp:n perustyökalu kaksipuolinen asetelma vasen puoli = DEBET oikea puoli = KREDIT DEBET TILI KREDIT atk-tulosteissa ei käytetä tätä esitysmuotoa kp:n ymmärtäminen perustuu kuitenkin tähän asetelmaan Rahoitustilit 19

20 Tiliin liittyvää sanastoa TILI Tase Tulostili DEBET VELOITUS PER VASTAAVAA AKTIIVAT VARAT KULUT KREDIT HYVITYS AN VASTATTAVAA PASSIIVAT VELAT TUOTOT RAHAN KÄYTTÖ RAHAN LÄHDE 20

21 Kp:n tiliryhmittely liiketapahtumien tyypin mukaan pääryhmiin: 1. Menotilit 2. Tulotilit 3. Rahoitustilit Meno: syntyy tuotannontekijän hankkimisesta sen vastaanottohetkellä pitkä- tai lyhytvaikutteisia Tulo: syntyy suoritetta myytäessä sen luovutushetkellä yleensä lyhytvaikutteisia Meno- ja tulotapahtumat ovat tulosvaikutteisia eli ne vaikuttavat tilikauden tulokseen (menot (-), tulot (+)) 21

22 Rahoitustapahtumat: pääasiassa yrityksen ja rahoitusmarkkinoiden välisiä liiketapahtumia eivät koskaan tulosvaikutteisia a) Raha- ja saamistilit b) Pääomatilit Oma Vieras 22

23 Kirjaussäännöt MENOTAPAHTUMA kirjataan rahan käyttönä tilinsä DEBET-puolelle TULOTAPAHTUMA kirjataan rahan lähteenä tilinsä KREDIT-puolelle RAHOITUSTAPAHTUMA kirjataan rahan käyttönä tilinsä DEBET-puolelle ja rahan lähteenä tilinsä KREDIT-puolelle KIRJAUSAKSIOOMAT: 1. Kassan lisäys merkitään kassatilin debet-puolelle ja kassan vähennys kredit-puolelle 2. Kaikki kp:n merkinnät tehdään (vähintään) kahdelle eri tilille, toisen debet-puolelle ja toisen kredit puolelle (=kahdenkertaisuuden periaate) 23

24 Liiketapahtumien kirjaaminen Esimerkki: ostettu konttoritarvikkeita käteisellä 100 eurolla Liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon: 1) vientilausekkeen avulla (Per) Konttoritarvikkeet an Kassa 100,- ja lyhyt selitys liiketapahtumasta 2 ) tiliristikolla Ostettu konttoritarvikkeita D Konttoritarv. K D Kassa K 100,- 100,- 3 ) tiliöintilapulla 24

25 Vientilausekkeet liiketapahtumista: MENO Menotili an Rahoitustili Maksettu eräs meno TULO Rahoitustili an Tulotili Saatu eräs tulo RAHOITUS Rahoitustili an Rahoitustili Saatu/palautettu pääoma Ostot Kassa Kassa Lainat Kassa Myynti Oma pääoma Kassa 25

26 Ostot myytävät tavarat (kauppaliikkeet) Lyhytvaikutteiset menot Valmistustoiminnan menot raaka-aineet (teollisuus yritykset) Menotilit Pitkävaikutteiset menot Maa-alueet Rakennukset Kalusto Arvopaperit Henkilöstömenot Palkat, sivukulut Liiketoiminnan muut kulut: vuokrat, sähköt Rahoitusmenot Korot Pysyvät vastaavat: Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet = käyttöomaisuutta Kulumaton käyttöomaisuus 26

27 Tulotilit ja rahoitustilit Rahoitustilit Tulotilit Myyntitulot Korkotulot Osinkotulot Muut tulot Saamiset Rahat Kassa Sekki Rahatilit Pääomatilit Oma pääoma Pitkäaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen vieraspääoma 27

28 Rahoitustilin kirjauksista RAHAN LÄHDE Tulotili Rahoitustili Sekki RAHAN KÄYTTÖ Menotili Rahoitustili Oma pääoma Rahoitustili Vieras pääoma ( + ) ( - ) 28

29 Rahatilien terminologiaa yleisnimityksenä tililuettelon Kassa- ja Sekkitilistä voidaan käyttää nimitystä rahatili 1. kirjausaksioman tavoin käsitellään kaikki rahatilejä Sekkitili = yrityksen pankkitili Kassatili = fyysinen käteiskassa yrityksessä laajennettu kassa: rahat ja saamiset 29

30 Kirjaamisperusteet Liiketapahtumien kirjaus voi tapahtua: suorite- tai maksuperusteella taikka edellisten yhdistelmänä Suoriteperuste: meno kirjataan, kun tuotannontekijä vastaanotetaan ja tulo, kun suorite luovutetaan asiakkaalle käytännössä: kun lasku saadaan tai lähetetään, koska kirjaaminen on vaikeaa tarkkana vastaanotto- ja luovutushetkenä nimitetään joskus laskutusperusteeksi 30

31 Maksuperuste: meno kirjataan, kun se maksetaan kassasta ja tulo vastaavasti, kun suoritus saadaan kassaan nimitetään joskus kassaperusteeksi 31

32 Suorite- ja maksuperusteen kirjaukset Tulot Kassa Myyntisaamiset Ostovelat Menot Suoriteperuste Maksuperuste 32

33 Yleistä kirjaamisperusteista käytäntö: molempia perusteita joudutaan soveltamaan rinnakkain eräitä meno- ja tulolajeja lähes mahdotonta kirjata puhdasta suoriteperustetta käyttäen (esim. sähkö-, puhelin- ja postimenot) molemmat menetelmät sallittuja tilikauden aikana tilinpäätöksessä sallittu vain suoriteperusteen käyttö maksuperusteesta on siirryttävä tilinpäätöksessä suoriteperusteeseen tapahtuu ns. siirtyvien erien avulla 33

34 Kirjausharjoitus 1) Ostetaan raaka-aineita 100 käteisellä ostot myynti kassa kassa 2) Myydään tavaroita käteisellä 500 3) Siirretään kassasta pankkitilille 450 4) Yrittäjä sijoittaa yritykseensä 300. Rahat yrityksen pankkitilille 5) Ostetaan myytäväksi tarkoitettuja tavaroita laskulla (l.m.) 130 sekki sekki ostot kassa oma pääoma (yksit. tili) ostovelat 34

35 Kirjausharjoitus jatkuu 6) Maksetaan 5 kohdan lasku tilisiirtona. 7) Myydään tavaroita l.m 350. ostovelat myynti sekki myyntisaamiset 8) Nostetaan pankista lainaa Rahat pankkitilille. lainat sekki 9) Maksetaan lainan korkoja 75 pankkitililtä. korkomenot sekki 10) Saadaan suoritus 7 kohdan laskusta tilisiirtona. myyntisaamiset sekki 35

36 Kirjausharjoitus jatkuu 11) Ostetaan tuotantokone l.m. ostovelat koneet ja kalusto 12) Lyhennetään pankkilainaa 320 pankkitililtä sekki lainat 13) Maksetaan kohdan 11 lasku tilisiirtona sekki ostovelat 14) Maksetaan pankkikortilla puhelinlasku 175 puhelinmenot sekki 15) Sijoitetaan yritykseen yrittäjän oma auto. Arvo koneet ja kalusto oma pääoma (yks. tili) 36

37 Joko osaan?? Vastaa seuraaviin väittämiin 1) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Ostetaan l.m myytäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä 2000 eurolla. (Arvonlisäveroa ei huomioida) a. Per ostot an sekki b. Per ostovelat an ostot c. Per ostovelat an sekki d. Per ostot an ostovelat ) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Myydään velaksi asiakkaalle hyödykkeitä 1000 eurolla. (Arvonlisäveroa ei huomioida) a. Per myyntivelat an myynti b. Per ostovelat an myynti c. Per myyntisaamiset an myynti d. Per kassa an myynti ) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Omistaja maksaa yksityisasuntonsa vuokran yrityksen sekkitililtä 500 euroa a. Per vuokramenot an sekki 500. b. Per sekalaiset menot an sekki 500. c. Per yksityistili an sekki 500. d. Per vuokramenot an yksityistili 500. Oikea rivi: 37

38 Tilin saldo ja tilin päättäminen tilikauden päätyttyä lasketaan kunkin tilin debet- ja kredit-puolen tapahtumat yhteen ja vähennetään suuremmasta puolesta pienempi puoli erotus = tilin saldo jos debet-puoli suurempi jos kredit-puoli suurempi debet-saldo kredit-saldo saldot siirretään tilinpäätöksessä tilinpäätöstileille (tuloslaskelmaan ja taseeseen) 38

39 Esimerkki saldon laskemisesta D tili K D tili K Saldo = 470 (debet-saldo) Tase Saldo = 150 (kredit-saldo) 39

40 Tilikauden tilinpäätös päätarkoituksena voitonjakoedellytysten selvittäminen tasekirja: tase, tuloslaskelma,, liitetiedot, rahoituslaskelma, toimintakertomus erillisenä asiakirjana menojen ja tulojen kohdistaminen oikealle tilikaudelle aiheuttaa jaksotusongelman tilikauden tulos lasketaan jaksotettujen tulojen eli tuottojen ja jaksotettujen menojen eli kulujen erotuksena Elinkeinoverolainsäädännön taustalla Martti Saarion kehittämään meno-tulo -teoria 40

41 Tilinpäätösprosessin vaiheet Tulot siirretään tulotileiltä tulostilille, kredit puolelle. Menot jaetaan kahtia: a) se osa menoista, josta ei odoteta tuloja, kirjataan tulostilille kuluksi (debet puolelle) b) se osa menoista, josta odotetaan vielä tuloja, aktivoidaan tasetilille (debet-puolelle - vastaavaa) Muut erät siirretään tasetilille: - raha- ja saatavatilit taseen debet puolelle, pääomatilit taseen kredit-puolelle (vastattavaa). Tulostilin saldo lasketaan: - kredit-saldo on voittoa, debet-saldo tappiota -saldo siirretään tasetilille - voitto: per Tulostili an Tasetili tai tappio: per Tasetili an Tulostili 41

42 Tulot Menot Raha- ja saatavatilit Pääomatilit (20.000) (25.000) (20.000) (25.000) (15.000) Tulostili Tasetili Kulut Tuotot Vastaavaa Vastattavaa Aktiivat Pääomat Rahat ja saatavat Voitto

43 Tulojen jaksottaminen tilinpäätöksessä Pääsääntöisesti tulot ovat tilikaudelle kuuluvia Poikkeuksena KPL:n 5 luvun 4 :ssä mainitut pitkän valmistusajan vaativat suoritteet (valmistus aloitetaan ja lopetetaan eri tilikaudella) valmistusasteen mukainen tuloutus vapaaehtoinen 43

44 Menojen jaksottaminen tilinpäätöksessä Meno tulon kohdalle -periaate aktivointi menot tulot Menot kirjataan kuluksi - aktivointi, jos tulonodotuksia KPL 5 luvun 14 : menetykset kirjataan kuluksi Menot voidaan jakaa viiteen eri luokkaan tilinpäätöstarkastelun näkökulmasta: a) Ajan kulumisen perusteella aiheutuvat menot b) Vaihtuvat vastaavat (vaihto-omaisuus) c) Muut lyhytaikaiset menot d) Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) e) Vastaiset menot ja menetykset 44

45 a) Ajan kulumisen perusteella aiheutuvat menot esim. vuokrat, korot ja vakuutusmaksut tilinpäätöksessä selvitetään, mikä osa menoista ajan kulumisen perusteella kuuluu päättyneelle tilikaudelle ja tämä osa kirjataan kuluksi - siirrytään suoriteperusteen noudattamiseen tilinpäätöshetkellä esim maksettu vakuutusmaksua ajalta euroa ja tilinpäätös tehdään Tilikauden kuluksi kirjataan 2000 euroa ja taseeseen siirretään 4000 euroa euroa 4000 euroa 45

46 b) Vaihtuvat vastaavat,vaihto-omaisuusmenot Vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet, esim. raaka-aineet, puolivalmisteet ja valmisteet, pakkaustarvikkeet, erilaiset apu- ja tarveaineet sekä keskeneräiset työt Vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot Tilikauden päättyessä jäljellä oleva vaihto-omaisuuden hankintameno aktivoidaan Vaihto-omaisuuden määrä selvitetään inventoimalla Varaston ajatellaan kiertävän ns. FIFO-menetelmällä Tilikauden aikana tapahtuvia ostoja ei kirjata varastotileille, vaan osto-tileille - varastotilit ovat ns. lepääviä tilejä 46

47 Jalostamatonta vaihto-omaisuutta varten kirjanpidossa on erillinen Varasto-tili. Teollisessa yrityksessä raaka-aine- ja tarvikevarastoja ja kauppaliikkeissä tavaravarastoja (tilit varastotili ja varaston muutos) Jos varastoa jalostetaan, kyse on valmistevarastosta (tilit valmistevarasto ja valmistevaraston muutos) - myös puolivalmisteet kuuluvat tähän ryhmään Yhteenvetona: varastonmuutoksella oikaistaan tilikauden ostoja ja valmistevarastojen muutoksen kuluvaikutus näkyy heti liikevaihdon jälkeen yrityksen toiminnan volyymia kuvastavana osatekijänä 47

48 Meno aktiivaksi ja kuluksi Meno 2000 Aktiiva 800 (varasto) Tuotto 1500 Kulu 1200 Voitto 300 Tuotot kulut = voitto 48

49 Varastoon liittyviä kirjausesimerkkejä 1) Yrityksen ensimmäisen tilikauden jälkeen yrityksen varastossa on myymättömiä tavaroita tilinpäätöshetkellä 5000 euron arvosta. 2) Seuraavan tilikauden alkuvarasto on ensimmäisen tilikauden loppuvarasto. Toisen tilikauden lopussa tavaroita on varastossa 4500 euron arvosta. 3)Kolmannen tilikauden lopussa tavaravaraston arvo on 6000 euroa. varasto varaston muutos varasto varaston muutos (5000) varasto varaston muutos (4500)

50 Tee kirjaukset varaston muutoksista Vaihto-omaisuus euroa; ostot tilikauden aikana euroa ja loppuvaraston inventaariarvo hankintahintaisena (FIFO) a) euroa, b) euroa ja c) euroa. Vertailu lähtötilanteeseen!! Varasto Var. muutos Ostot Tulos Tase (20.000) ( ) a) b) c) 50

51 Lisää esimerkkejä varastosta Myynnit Ostot Varaston muutos Varasto Tulos Tase Tuloslaskelma Liikevaihto Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys Tilikauden voitto

52 c) Muut lyhytvaikutteiset menot esim. korjausmenot, konttoritarvikkeet ja pientyökaluista aiheutuvat menot lyhytvaikutteisuuden rajana EVL:n mukaan 3 vuoden taloudellinen käyttöikä muut lyhytvaikutteiset menot kirjataan kaikki tilikauden kuluksi - ei tarvitse jakaa kahteen osaan kuluiksi ja aktiivoiksi 52

53 d) Pysyvät vastaavat, käyttöomaisuusmenot ja muut Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet pitkävaikutteiset menot Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet, jotka tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana tilikautena; maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto sekä kom-arvopaperit KOM:n hankintamenoon luetaan kaikki muuttuvat menot, jotka aiheutuneet hankinnasta ja valmistuksesta KOM:n hankintameno kirjataan aikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi Poistosuunnitelma: arvioitu taloudellinen käyttöikä ja poistomenetelmä Sijoitukset 53

54 Esimerkki poistoista Koneen hankintameno oli euroa ja arvioitu taloudellinen pitoaika 10 vuotta. Tilinpäätöksessä tehdään suunnitelman mukaan tasapoisto euroa. Seuraavilla tilikausilla samoin. (16.000) Koneet Poistot Tulos Tase Koneet Poistot Tulos Tase (14.400)

55 e) Vastaiset menot ja menetykset joissakin tapauksissa varovaisuuden periaatetta noudattaen vastaisten menojen ja menetysten vähentäminen tulosvaikutteisesti on säädetty joko pakolliseksi tai mahdolliseksi (KPL 5:14) kirjaus siirtovelkoihin tai pakollisiin varauksiin (määrä eikä ajankohta tiedossa) eli tulevaisuudessa syntyy menoja, joista ei enää synny tuloja. Sen vuoksi ne kirjataan jo päättyvälle tilikaudelle kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen 55

56 Joko osaan?? Vastaa seuraaviin väittämiin 1) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Varaston arvo oli tilikauden alussa 400 ja lopussa 630. Varaston muutoksesta syntyy kirjaus: a. Per varasto an varaston muutos 630. b. Per varasto an varaston muutos 400. c. Per varaston muutos an varasto 230. d. Per varasto an varaston muutos ) Kalustosta tehdään 550 euron poisto. Poistosta syntyy kirjaus: a. Per kalusto an poistot 550. b. Per poistot an sekki 550. c. Per poistot an tase 550. d. Per poistot an kalusto ) Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkansa: a. Sähkömenot päätetään tulostilille. b. Kassa päätetään tulostilille. c. Myynnit päätetään tulostilille. d. Poistot päätetään tulostilille. Oikea rivi: 56

57 TILINAVAUS Edellisen tilikauden päättävän taseen luvut siirretään juoksevan kirjanpidon kirjanpidon tileille alkusaldoksi TASEJATKUVUUS Tilinavauksessa apuna tase-erittelyt Tilinavauksessa voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi - tappio vähennykseksi 57

58 Päättävä tase x1 Käyttöomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuus - rahat Oma pääoma Vieras pääoma - lainat Käyttöomaisuus Uudelle tilikaudelle alkusaldot päättävästä taseesta viedään kullekin tilille erikseen Vaihto- ja rahoitusomaisuus - rahat Kassa (1.500) Sekkitili (20.000) Lainat rah.lait. ( ) 58

59 III JUOKSEVAN KIRJANPIDON YKSITYISKOHTIA Oikaisuerät kirjatut summat eivät olekaan lopullisia syystä tai toisesta tapahtuu muutoksia kp:n täsmättävä todellisten tapahtumien kanssa syntyneet poikkeamat oikaistava ns. oikaisuerien avulla ryhmät: a) virheellisesti kirjatut liiketapahtumat b) menon- ja tulonoikaisut c) menon- ja tulonsiirrot 59

60 a) virheellisesti kirjatut tositteet inhimillisiä erehdyksiä esim. jokin liiketapahtuma kirjataan väärälle tilille esimerkki: käteismyynti kirjattu virheellisellä viennillä: Kassa an Ostot oikaisu: per Ostot an Myynnit Kirjattu Oikaisu Kassa Ostot Myynnit Oikea 60

61 b) menon- ja tulonoikaisut pienentävät tai lisäävät kp:oon aikaisemmin merkittyjä määriä johtuvat usein suoriteperusteesta: lopullinen summa ei ole vielä kirjaushetkellä tiedossa Menonvähennyksiä: mm. saadut alennukset, saadut hyvityslaskut ja ulkomaanhankkinnoista johtuvat kurssivoitot Menonlisäyksiä: tavallisin esimerkki ulkomailta velaksi ostettujen tuotannontekijöiden kurssitappiot Tulonvähennyksiä: myönnetyt alennukset, annetut hyvityslaskut ja kurssitappiot ulkomaanmyynnistä Tulonlisäyksiä: esim. ulkomaille velaksi myytäessä syntyvä kurssivoitto 61

62 Menonvähennyskirjaus - saatu kät.alennus 2 % Kassa Ostot Ostovelat Saadut käteisalenn saatu hyvityslasku 30 euroa Kassa Ostot Ostovelat hyvitys maksettu lasku 62

63 Esimerkki: tulonvähennys - käteisalennus 1. Myyntilasku 100 euroa 2. Maksu (asiakas vähentää 5 euron käteisalennuksen) Myynnit Ann. kät.alet Myyntisaamiset Kassa Esimerkki: tulonvähennys - hyvityslasku 1. Myyntilasku 1000 euroa 2. Hyvityslasku 300 euroa, maksu 700 euroa Myynnit Myyntisaamiset Kassa

64 Menonlisäys/-vähennys: valuuttakurssierot Kurssieroja aiheutuu silloin, kun kauppahinta on sovittu muussa valuutassa kuin euroissa (vienti ja tuonti) valuuttamääräinen myyntisaamisen tai ostovelan arvo muuttuu kirjamishetkestä maksuhetkeen alennukset ja hyvitykset kirjataan alkuperäisen kurssin perusteella lopullinen kurssiero kirjataan maksun yhteydessä Valuuttamääräisistä lainoista Tilinpäätöksessä ulkomaanrahanmääräiset saamiset ja velat muutetaan Suomen rahan määräisiksi EKP:n tilinpäätöspäivän noteeraamaan kurssiin 64

65 Valuuttakurssit Kurssilista Päivitetty/Updated/Uppdaterad Valuutta Myynti Osto Aika Currency We sell We buy Time Valuta Sälj Köp Tid EUR 1, , :58 USD 1, , :58 JPY 130, , :58 GBP 0, , :58 SEK 9, , :58 NOK 7, , :58 DKK 7, , :58 CHF 1, , :58 ISK 70, , :58 EEK 15, , :58 Valuuttakurssilista vastaa kysymykseen: kuinka paljon ulkomaan valuttaa tarvitaan yhteen euroon? 65

66 Esimerkki / valuutta USD:t euroiksi ja eurot USD:ksi 100 USD => 100/1,2334 = 81, => 100 * 1,1794 = 117,94 USD EEK:t euroiksi 500 EEK => 500/16,0965 = 31,06 66

67 Esimerkki myyntien kurssiero Myydään tavaroita D & C:lle 2000 USD, kurssi 1 = 0,9 USD 2000 USD = 2 222, Saadaan sekkitilille suoritus em. laskusta, kurssi 1 = 0, USD = 2 105,26 kurssitappio = 2 222, ,26 = 116,96 Myyntisaam. Vientimyynnit 0 % Sekkiliti Myyntien kurssierot , , , ,26 116,96 67

68 c) menon- ja tulonsiirrot menon- ja tulon täysimääräinen siirto yrityksen sisällä tai yrityksestä ulkopuoliselle talousyksikölle menonsiirto: menon tarkoitus muuttuu esim. yritys ottaa myytäväksi aiotun tavaran omaan käyttöön tai päinvastoin yrityksen menosta tulee jonkin toisen talousyksikön meno esim. omistaja ottaa tavaroita omaan yksityiskäyttöön jokin toinen yritys päättää hankkia osuuden yrityksen omistamasta omaisuudesta vaihtojen yhteydessä 68

69 Esimerkki: menonsiirto Ostot Toimistotarv. Kassa Esimerkki a): valmistus omaan käyttöön - valmistetaan kone - raaka-aineet 1300, palkat 1400, muut muuttuvat menot 500 Kirjaukset, kun käytössä ei ole erillistä Valmistus omaan käyttöön -tiliä: Koneet ja kal. Ostot Muutuvat palkat Muut muutt. menot (9000) (3000) (2000)

70 Esimerkki b): käytössä erillinen Valmistus omaan käyttöön -tili Muut muutt. Valmistus Koneet ja kal. Ostot Muutuvat palkat menot omaan käytt. (9000) (3000) (2000)

71 tulonsiirto: yritys luovuttaa joko lain velvoittamana tai vapaaehtoisesti osan tuloistaan yrityksen ulkopuolelle lakisääteisiä: esim. arvonlisä- ja valmistevero vapaaehtoisia (sopimuksiin perustuvia): esim. tekijänoikeuspalkkiot, royaltymaksut Tulonsiirrot kirjataan joko suoraan tulotilillle per Tulotili (tai tulonsiirtotili) an Rahoitustili. Toinen talousyksikkö kirjaa per Rahoitustili an Tulotili. 71

72 Ennakkomaksu meno tai tulo syntyy vasta maksun jälkeen ennakkomaksu kirjataan jo ennen menon tai tulon syntymistä hyvän kirjanpitotavan mukaan perustetaan omat tilit saadut ennakkomaksut (pitkä-/lyhytaikaiset) ennakkomaksut (annetut) - kuhunkin omaisuusryhmään omansa 72

73 Esimerkki: Ostetaan henkilöstön vapaa-ajantiloihin kalustoa : 1. ennakkomaksu 100 euroa 2. kalusto ja lasku 300 euroa toimitetaan 3. maksetaan loppuosa Kirjaus, kun käytössä on erillinen ennakkomaksujen tili Aineellisesta käyttöomaisuudesta annetut ennakkomaksut. Kun kalausto toimitetaan, lyhytaikainen ennakkomaksusaatava häviää. Koneet ja kalusto (väh. kelvoton) Kassa Ostovelat Aineellisesta KOM:sta annetut ennakkomaksut

74 PALKKAKIRJANPITO palkkakirjanpitovaatimus koskee kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia työnantajia säätelee ennakkoperintälaki ja -asetus, sosiaaliturvamaksulaki ja -asetus sekä verohallituksen ohjeet työstä syntyy kahdenlaisia menoja 1) palkkamenot; rahapalkka ja/tai luontoisedut 2) henkilösivumenot tyyönantajan sosiaaliturvamaksu sosiaalivakuutukset; esim. eläkevakuutus, työttömyysvakuutus, tapaturmavakuutus jne. 74

75 Ennakonpidätyksen alainen palkka rahapalkka luontoisedut (luontoisetujen verotusarvo) ravintoeto asuntoetu autoetu puhelinetu verohallitus vahvistaa vuosittain luontoisetujen laskentaperiaatteet 75

76 työnantaja suorittaa työntekijälle maksamastaan palkasta ennakonpidätyksen ennakopidätys on työntekijän tuloverojen ennakkoperintää lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta verokortin mukaan; perusprosentti, lisäprosentti ennakonpidätykset ja sotu-maksu tilitetään valtiolle viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä Työnantajalle syntyy kustannuksia palkan lisäksi sekä lakisääteisistä että vapaaehtoisista sosiaalimaksuista työntekijä maksaa osansa eläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta työntekijän maksut lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta 76

77 Palkkakirjanpitoa varten avataan mm. seuraavat tilit palkat (useitakin) sotu-maksu (ja sotu-velka) perityt työttömyysvakuutusmaksut perityt työeläkemaksut ennakonpidätysvelka päivärahat kilometrikorvaukset jne. 77

78 Kuvio: Palkan ja sosiaalisten menojen jakautuminen työnantajan ja työntekijän kesken Työttömyysvak.maksu Työnantajan TyEL Muut vakuutukset Sotumaksu Porrastettu 0,75 %, 2,95% n. 22 % Ryhmähenkivak. keskim. 0,08 % Tapaturmavak. keskim. 1,1 % 2,23 % Työttömyysvak.maksu TyEL, Ay-jäsenmaksut Luontoisedut Ennakonpidätys NETTO (maksetaan tilille) 0,58 % TyEL 4,3 % 78

79 Esimerkki: Palkanmaksukirjaukset Bruttorahapalkka 6.000,- + Luontoisedut (verotusarvo) 1.000,- Ennakonpidätyksen alainen palkka 7.000,- Ennakonpidätys 35 % 2.450,- Bruttorahapalkka 6.000,-./. Ennakonpidätys 2.450,-./. TyEL 4,4 % * ,-./. työttömyysvak. maks 0,4% 28,- Nettorahapalkka 3.214,- + päivärahat 28 * 5pv 140,- Suoritus rahana 3.354,- Työnantajan sosiaaliturvamaksu (oletetaan sotuksi 4 %) 4 % * 7.000,- = 280,- 79

80 1. Palkanmaksupäivän kirjaukset 2. Ennakonpidätyksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksun tilitys verovirastolle palkat päivärahat ep-velka tyel-maksut työt.m sekkitili sotu-m sotu-velka ep-velka sekkitili

81 Joko osaan?? Vastaa seuraaviin väittämiin 1) Työntekijöiden rahapalkat ovat yhteensä 3000 euroa ja luontoisedut yhteensä 500. Työnantajan sotu-maksu on 4 %. Palkanmaksupäivänä ennakonpidätyksestä ( 30 %) syntyy kirjaus a. Per ennakonpidätykset an sekki b. Per palkat an ennakonpidätysvelat 900. c. Per ennakonpidätysvelat an palkat 900. d. Per palkat an ennakonpidätysvelat ) Työntekijöiden nettopalkoista syntyy kirjaus a. Per palkat an sekki b. Per palkat an sekki c. Per palkat an sekki d. Per palkat an sekki ) Olemme myyneet ja kirjanneet lähettämämme laskun 2500, jossa on maksuehto 14 pv 2%. Asiakkaamme maksaa sen tilisiirtona ja hyödyntää alennuksen. Tästä syntyy kirjaus a. Per myyntisaamiset 2450 an sekki b. Per sekki 2450,annetut alennukset 50 an myyntisaamiset c. Per sekki 2450, saadut alennukset 50 an myyntisaamiset d. Per myyntisaamiset 2500 an sekki 2450 annetut alennukset 50 Oikea rivi: 81

82 IV Arvonlisäverotus Arvonlisäverolaki voimaan (Value Added Tax) Välillinen vero: veron maksaa lopullinen kuluttaja ALV 24 % tavaran verottomasta hinnasta likiarvona 19,35 % verollisesta hinnasta tarkka alv:n määrä voidaan laskea kaavalla (verollinen hinta*verokanta)/(100 + verokanta) Veroa on suoritettava periaatteessa kaikesta 1 Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä 2 Tavaran maahantuonnista 3 Suomessa tapahtuvasta tavaran yhteisöhankinnasta 4 Kiinteistöhallintapalveluiden ottamisesta omaan käyttöön, vaikkei liiketoimintaa. 82

83 Liiketoiminnan tunnusmerkkejä: Ansiotarkoitus voiton tavoittelu tai ainakin omakustannushintainen myynti Yritttäjäriski Julkisuus, ulospäin suuntautuneisuus laajahko tai muutoin rajoittamaton mahdollinen asiakaspiiri Jatkuvuus tai ainakin toistuvuus Suunnitelmallisuus Laillisuus Itsenäisyys 83

Nimi ja opiskelijanro :

Nimi ja opiskelijanro : 1 (6) Lappeenrannan teknillinen yliopisto KATI / Pasi Syrjä A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi Tentti 4.2.2016 Nimi ja opiskelijanro : Tentissä ei saa olla mukana kirjallista materiaalia. Laskimen käyttö

Lisätiedot

Kirjanpidon peruskurssi 6 op

Kirjanpidon peruskurssi 6 op Kirjanpidon peruskurssi 6 op Luennot: Professori, KTT Pasi Syrjä sähköposti: pasi.syrja@lut.fi Kurssin tavoite perehdyttää yrityksen kirjanpidon peruskäsitteistöön ja hyväksikäyttöalueisiin 1 Kurssin sisältö

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta.

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp osa Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tavoite: Opiskelija ymmärtää kirjanpidon

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35 Sisällys Johdanto................................... 25 1 2 Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista........ 29 Tulot...................................... 35 2.1 Liikevaihto...................................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot

KIRJANPITO 22C00100. Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot KIRJANPITO 22C00100 Luento 9: Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot Luento 9 Tilinpäätössiirrot: Poistoero Verotusperusteiset varaukset Vastaiset menot ja menetykset: Vastaiset menot Pakolliset varaukset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta.

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp kokonaisuudesta Kirjanpito, tuloslaskennan tulkinta ja tase 5 osp Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot