Kirjanpidon peruskurssi 6 op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanpidon peruskurssi 6 op"

Transkriptio

1 Kirjanpidon peruskurssi 6 op Luennot: Professori, KTT Pasi Syrjä sähköposti: Kurssin tavoite perehdyttää yrityksen kirjanpidon peruskäsitteistöön ja hyväksikäyttöalueisiin 1

2 Kurssin sisältö Laskentatoimi yrityksen osa-alueena Laskentatoimen määritelmät ja tehtävät Juokseva kirjanpito Arvonlisäverotus Tilinpäätöksen laatiminen Veroekonomian perusteita Kirjanpidon periaatteet ja kirjanpitoon liittyvä lainsäädäntö 2

3 Opetusmuodot Luentoja ja harjoituksia 32 h Tutkintovaatimukset Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti Tentti:» OSA 1: KIRJAUKSIA (väittämiä, oikea vastaus +2 pistettä, väärä 1 piste, tyhjä 0)» OSA 2: TEORIAKYSYMYKSIÄ: selityksiä 6 kpl, esseekysymyksiä 1-2 kpl» Tentti on hyväksytty, jos molemmat osat on hyväksytysti suoritettu (50 % maksimipisteistä) 3

4 Kirjallisuutta» Leppiniemi & Kykkänen, 2005 (tai uudempi) WSOY, Kirjanpito ja tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta» Leppiniemi & Kykkänen, 2001 (tai uudempi) WSOY, Kirjanpito ja tilinpäätös harjoituksineen» Vaihtoehtoisesti muut kirjanpidon perusoppikirjat, esim: Tomperi, Käytännön kirjapito» Luentokalvot ja luentomateriaalin yhteydessä olevat artikkelit 4

5 Sisällysluettelo I Yleistä kirjanpidosta ja laskentatoimesta sl (slide) 6 II Kirjanpitoprosessi sl 19 III Juoksevan kirjanpidon yksityiskohtia sl 59 IV Arvonlisävero kirjanpidossa sl 82 V Tilinpäätös sl 104 VI Yritysmuodot ja kirjanpito sl 139 VII Veroekonomian perusteita sl 148 VIII Memoriallinen kirjanpito sl 152 IX Kirjanpito ja lainsäädäntö sl 160 5

6 I YLEISTÄ KIRJANPIDOSTA JA LASKENTATOIMESTA Systemaattisen kirjanpidon syntyminen Littleton luetteloinut 7 ehtoa systemaattisen kirjanpidon syntymiseksi: kirjoitustaito aritmetiikka yksityisomistus raha vaihdon välineenä luottotoiminta kaupankäynti omistajan pääoman sijoitukset Yleisesti uskotaan, että kahdenkertainen KP syntyi keskiajan Italian kaupungeissa 6

7 Luca Pacioli Summa de Arithmetica, Geometria et Proportionalita v leviäminen muualle Eurooppaan roomalaiset ja arabialaiset numerot käytössä tapahtumamuistio, päiväkirja, pääkirja Ensimmäinen suomalainen oppikirja: August Lilius.(1862). Käytännöllinen opastus yksinkertaisesta kirjanpidosta tehdastelioille ja ammattilaisille. 7

8 Laskentatoimen kehittyminen Suomessa Kirjanpidon istuttaminen Kirjanpidon juurtuminen & Muun laskentatoimen versominen Laskentatoimen kasvu, monipuolistuminen & laajeneminen Laskentatoimen uudelleenarviointi - uusi tuotantoteknologia - kansainvälistyminen - strategia-ajattelu Kuvio. Laskentatoimen kehitysvaiheiden tulkinta (Näsi 1990) 8

9 KPL:n historiasta merkittävimmät kirjanpitolain uudistukset 1925 laki kirjanpitovelvollisuudesta 1945 kirjanpitolaki EU:n liittyviä uudistuksia IAS-asetuksen voimaan saattaminen Suomessa, ei estettä ei pakkoa periaate 9

10 Yrityksen toimintafunktiot Hankinta Hallinto Laskentatoimi Tuotanto Myynti 10

11 Laskelmien systematiikka (Riistama & Jyrkkiö ja Vehmanen) Laskelman tyyppi Laskelman nimitys Laskelman tarkoitus Johdon lt (Management accounting) Operatiivinen lt Suunnittelua avustavat Valvontaa avustavat Vaihtoehtolask. Tavoitelask. Tarkkailulaskelmat Valinta Toiminnan ohjaaminen Rahoituksen lt (Financial accounting) Yleinen lt Ulkoinen lt Tiedottamista avustavat Tuloksen jakamista avustavat Tuloksenjakolaskelmat Informointilaskelmat Ympäristöön vaikuttam. Tilastointi Tuloksen jakaminen 11

12 Kirjanpito osana laskentatoimea Rahoituksen laskentatoimi Tietojen kerääminen ja tallentaminen Kirjanpito tilinpäätös ulkoiset raportit Johdon laskentatoimi suunnittelulaskelmat tarkkailulaskelmat sisäiset raportit 12

13 Yritys ja sen sidosryhmät Julkinen valta Omistajat Asiakkaat Yritys (Entity) Yksikkö Henkilöstö Hankkijat Rahoittajat 13

14 Sidosryhmien intressisuhde yritykseen Sidosryhmä Panos Vastike Omistajat Henkilökunta Rahoittajat Hankkijat Asiakkaat Julkinen valta pääoma, riski, ideat työpanos, asiantuntemus vieras pääoma raaka-aineet, koneet, tavarat maksu suoritteesta lainsäädäntö, julk. palvelut Y R I T Y S 14

15 Liiketapahtumat (ns. kiertokulkukaavio) Meno REAALIPROSESSI Tulo PROSESSI KASSA Tuotannontekijämarkkinat Suoritemarkkinat Verot Korot Osingot Sijoitettu ja palautettu pääoma - oma - vieras Kassastamaksut Kassaanmaksut Rahoitusmarkkinat RAHAPROSESSI 15

16 Laskentatoimen määrittely ja tehtävät Leppiniemi & Koskela: Tehtävänä: kerätä toimintaa kuvaavia arvo- ja määrälukuja tuottaa niihin perustuvaa informaatiota yrityksen johdolle ja muille sidosryhmille avustaa toimintaa ja toiminnan taloudellisen tuloksen jakamista koskevaa päätöksentekoa 16

17 Kirjanpidon (=KP) määrittely ja tehtävät Lehtovuori: Kp on yrityksen rahaprosessin kuvaus lähinnä kassan kautta tapahtuvien rahavirtojen rekisteröintiä, luokittelua ja laskentaa kp- ja verolainsäädännön säätelemissä puitteissa Teoreettiset tehtävät: Sovellettu tehtävä: 1. erilläänpito 3. hyväksikäyttö 2. Informaatiotehtävä: tuloksenlaskenta 17

18 1) Erilläänpito: 1. yrityksen tilit on pidettävä erillään muiden yritysten tileistä 2. liiketapahtumat on kirjattava kp-lainsäädännön mukaisesti aikaja asiajärjestyksessä omille tileilleen, kirjausten perustuttava tositteeseen 2) Informaatiotehtävä: tuloslaskenta ja taloudellinen asema 1. päätehtävä 2. myös lakisääteinen 3. kiinnostaa useita sidosryhmiä 4. tilikausittain (tav. vuosi) laskettava yrityksen taloudellisesta tuloksesta (= tuotot./. kulut) 5. rahoittajan tuloslaskenta 3) Hyväksikäyttötehtävä: 1. yritysjohto: tietojen keräily, niiden luokittelu ja käsittely sekä niiden analysointi ja tulosten raportointi 2. hyväksikäyttö tulevan toiminnan suunnittelussa 18

19 II KIRJANPITOPROSESSI TILI kp:n perustyökalu kaksipuolinen asetelma vasen puoli = DEBET oikea puoli = KREDIT DEBET TILI KREDIT atk-tulosteissa ei käytetä tätä esitysmuotoa kp:n ymmärtäminen perustuu kuitenkin tähän asetelmaan Rahoitustilit 19

20 Tiliin liittyvää sanastoa TILI Tase Tulostili DEBET VELOITUS PER VASTAAVAA AKTIIVAT VARAT KULUT KREDIT HYVITYS AN VASTATTAVAA PASSIIVAT VELAT TUOTOT RAHAN KÄYTTÖ RAHAN LÄHDE 20

21 Kp:n tiliryhmittely liiketapahtumien tyypin mukaan pääryhmiin: 1. Menotilit 2. Tulotilit 3. Rahoitustilit Meno: syntyy tuotannontekijän hankkimisesta sen vastaanottohetkellä pitkä- tai lyhytvaikutteisia Tulo: syntyy suoritetta myytäessä sen luovutushetkellä yleensä lyhytvaikutteisia Meno- ja tulotapahtumat ovat tulosvaikutteisia eli ne vaikuttavat tilikauden tulokseen (menot (-), tulot (+)) 21

22 Rahoitustapahtumat: pääasiassa yrityksen ja rahoitusmarkkinoiden välisiä liiketapahtumia eivät koskaan tulosvaikutteisia a) Raha- ja saamistilit b) Pääomatilit Oma Vieras 22

23 Kirjaussäännöt MENOTAPAHTUMA kirjataan rahan käyttönä tilinsä DEBET-puolelle TULOTAPAHTUMA kirjataan rahan lähteenä tilinsä KREDIT-puolelle RAHOITUSTAPAHTUMA kirjataan rahan käyttönä tilinsä DEBET-puolelle ja rahan lähteenä tilinsä KREDIT-puolelle KIRJAUSAKSIOOMAT: 1. Kassan lisäys merkitään kassatilin debet-puolelle ja kassan vähennys kredit-puolelle 2. Kaikki kp:n merkinnät tehdään (vähintään) kahdelle eri tilille, toisen debet-puolelle ja toisen kredit puolelle (=kahdenkertaisuuden periaate) 23

24 Liiketapahtumien kirjaaminen Esimerkki: ostettu konttoritarvikkeita käteisellä 100 eurolla Liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon: 1) vientilausekkeen avulla (Per) Konttoritarvikkeet an Kassa 100,- ja lyhyt selitys liiketapahtumasta 2 ) tiliristikolla Ostettu konttoritarvikkeita D Konttoritarv. K D Kassa K 100,- 100,- 3 ) tiliöintilapulla 24

25 Vientilausekkeet liiketapahtumista: MENO Menotili an Rahoitustili Maksettu eräs meno TULO Rahoitustili an Tulotili Saatu eräs tulo RAHOITUS Rahoitustili an Rahoitustili Saatu/palautettu pääoma Ostot Kassa Kassa Lainat Kassa Myynti Oma pääoma Kassa 25

26 Ostot myytävät tavarat (kauppaliikkeet) Lyhytvaikutteiset menot Valmistustoiminnan menot raaka-aineet (teollisuus yritykset) Menotilit Pitkävaikutteiset menot Maa-alueet Rakennukset Kalusto Arvopaperit Henkilöstömenot Palkat, sivukulut Liiketoiminnan muut kulut: vuokrat, sähköt Rahoitusmenot Korot Pysyvät vastaavat: Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet = käyttöomaisuutta Kulumaton käyttöomaisuus 26

27 Tulotilit ja rahoitustilit Rahoitustilit Tulotilit Myyntitulot Korkotulot Osinkotulot Muut tulot Saamiset Rahat Kassa Sekki Rahatilit Pääomatilit Oma pääoma Pitkäaikainen vieraspääoma Lyhytaikainen vieraspääoma 27

28 Rahoitustilin kirjauksista RAHAN LÄHDE Tulotili Rahoitustili Sekki RAHAN KÄYTTÖ Menotili Rahoitustili Oma pääoma Rahoitustili Vieras pääoma ( + ) ( - ) 28

29 Rahatilien terminologiaa yleisnimityksenä tililuettelon Kassa- ja Sekkitilistä voidaan käyttää nimitystä rahatili 1. kirjausaksioman tavoin käsitellään kaikki rahatilejä Sekkitili = yrityksen pankkitili Kassatili = fyysinen käteiskassa yrityksessä laajennettu kassa: rahat ja saamiset 29

30 Kirjaamisperusteet Liiketapahtumien kirjaus voi tapahtua: suorite- tai maksuperusteella taikka edellisten yhdistelmänä Suoriteperuste: meno kirjataan, kun tuotannontekijä vastaanotetaan ja tulo, kun suorite luovutetaan asiakkaalle käytännössä: kun lasku saadaan tai lähetetään, koska kirjaaminen on vaikeaa tarkkana vastaanotto- ja luovutushetkenä nimitetään joskus laskutusperusteeksi 30

31 Maksuperuste: meno kirjataan, kun se maksetaan kassasta ja tulo vastaavasti, kun suoritus saadaan kassaan nimitetään joskus kassaperusteeksi 31

32 Suorite- ja maksuperusteen kirjaukset Tulot Kassa Myyntisaamiset Ostovelat Menot Suoriteperuste Maksuperuste 32

33 Yleistä kirjaamisperusteista käytäntö: molempia perusteita joudutaan soveltamaan rinnakkain eräitä meno- ja tulolajeja lähes mahdotonta kirjata puhdasta suoriteperustetta käyttäen (esim. sähkö-, puhelin- ja postimenot) molemmat menetelmät sallittuja tilikauden aikana tilinpäätöksessä sallittu vain suoriteperusteen käyttö maksuperusteesta on siirryttävä tilinpäätöksessä suoriteperusteeseen tapahtuu ns. siirtyvien erien avulla 33

34 Kirjausharjoitus 1) Ostetaan raaka-aineita 100 käteisellä ostot myynti kassa kassa 2) Myydään tavaroita käteisellä 500 3) Siirretään kassasta pankkitilille 450 4) Yrittäjä sijoittaa yritykseensä 300. Rahat yrityksen pankkitilille 5) Ostetaan myytäväksi tarkoitettuja tavaroita laskulla (l.m.) 130 sekki sekki ostot kassa oma pääoma (yksit. tili) ostovelat 34

35 Kirjausharjoitus jatkuu 6) Maksetaan 5 kohdan lasku tilisiirtona. 7) Myydään tavaroita l.m 350. ostovelat myynti sekki myyntisaamiset 8) Nostetaan pankista lainaa Rahat pankkitilille. lainat sekki 9) Maksetaan lainan korkoja 75 pankkitililtä. korkomenot sekki 10) Saadaan suoritus 7 kohdan laskusta tilisiirtona. myyntisaamiset sekki 35

36 Kirjausharjoitus jatkuu 11) Ostetaan tuotantokone l.m. ostovelat koneet ja kalusto 12) Lyhennetään pankkilainaa 320 pankkitililtä sekki lainat 13) Maksetaan kohdan 11 lasku tilisiirtona sekki ostovelat 14) Maksetaan pankkikortilla puhelinlasku 175 puhelinmenot sekki 15) Sijoitetaan yritykseen yrittäjän oma auto. Arvo koneet ja kalusto oma pääoma (yks. tili) 36

37 Joko osaan?? Vastaa seuraaviin väittämiin 1) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Ostetaan l.m myytäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä 2000 eurolla. (Arvonlisäveroa ei huomioida) a. Per ostot an sekki b. Per ostovelat an ostot c. Per ostovelat an sekki d. Per ostot an ostovelat ) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Myydään velaksi asiakkaalle hyödykkeitä 1000 eurolla. (Arvonlisäveroa ei huomioida) a. Per myyntivelat an myynti b. Per ostovelat an myynti c. Per myyntisaamiset an myynti d. Per kassa an myynti ) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Omistaja maksaa yksityisasuntonsa vuokran yrityksen sekkitililtä 500 euroa a. Per vuokramenot an sekki 500. b. Per sekalaiset menot an sekki 500. c. Per yksityistili an sekki 500. d. Per vuokramenot an yksityistili 500. Oikea rivi: 37

38 Tilin saldo ja tilin päättäminen tilikauden päätyttyä lasketaan kunkin tilin debet- ja kredit-puolen tapahtumat yhteen ja vähennetään suuremmasta puolesta pienempi puoli erotus = tilin saldo jos debet-puoli suurempi jos kredit-puoli suurempi debet-saldo kredit-saldo saldot siirretään tilinpäätöksessä tilinpäätöstileille (tuloslaskelmaan ja taseeseen) 38

39 Esimerkki saldon laskemisesta D tili K D tili K Saldo = 470 (debet-saldo) Tase Saldo = 150 (kredit-saldo) 39

40 Tilikauden tilinpäätös päätarkoituksena voitonjakoedellytysten selvittäminen tasekirja: tase, tuloslaskelma,, liitetiedot, rahoituslaskelma, toimintakertomus erillisenä asiakirjana menojen ja tulojen kohdistaminen oikealle tilikaudelle aiheuttaa jaksotusongelman tilikauden tulos lasketaan jaksotettujen tulojen eli tuottojen ja jaksotettujen menojen eli kulujen erotuksena Elinkeinoverolainsäädännön taustalla Martti Saarion kehittämään meno-tulo -teoria 40

41 Tilinpäätösprosessin vaiheet Tulot siirretään tulotileiltä tulostilille, kredit puolelle. Menot jaetaan kahtia: a) se osa menoista, josta ei odoteta tuloja, kirjataan tulostilille kuluksi (debet puolelle) b) se osa menoista, josta odotetaan vielä tuloja, aktivoidaan tasetilille (debet-puolelle - vastaavaa) Muut erät siirretään tasetilille: - raha- ja saatavatilit taseen debet puolelle, pääomatilit taseen kredit-puolelle (vastattavaa). Tulostilin saldo lasketaan: - kredit-saldo on voittoa, debet-saldo tappiota -saldo siirretään tasetilille - voitto: per Tulostili an Tasetili tai tappio: per Tasetili an Tulostili 41

42 Tulot Menot Raha- ja saatavatilit Pääomatilit (20.000) (25.000) (20.000) (25.000) (15.000) Tulostili Tasetili Kulut Tuotot Vastaavaa Vastattavaa Aktiivat Pääomat Rahat ja saatavat Voitto

43 Tulojen jaksottaminen tilinpäätöksessä Pääsääntöisesti tulot ovat tilikaudelle kuuluvia Poikkeuksena KPL:n 5 luvun 4 :ssä mainitut pitkän valmistusajan vaativat suoritteet (valmistus aloitetaan ja lopetetaan eri tilikaudella) valmistusasteen mukainen tuloutus vapaaehtoinen 43

44 Menojen jaksottaminen tilinpäätöksessä Meno tulon kohdalle -periaate aktivointi menot tulot Menot kirjataan kuluksi - aktivointi, jos tulonodotuksia KPL 5 luvun 14 : menetykset kirjataan kuluksi Menot voidaan jakaa viiteen eri luokkaan tilinpäätöstarkastelun näkökulmasta: a) Ajan kulumisen perusteella aiheutuvat menot b) Vaihtuvat vastaavat (vaihto-omaisuus) c) Muut lyhytaikaiset menot d) Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) e) Vastaiset menot ja menetykset 44

45 a) Ajan kulumisen perusteella aiheutuvat menot esim. vuokrat, korot ja vakuutusmaksut tilinpäätöksessä selvitetään, mikä osa menoista ajan kulumisen perusteella kuuluu päättyneelle tilikaudelle ja tämä osa kirjataan kuluksi - siirrytään suoriteperusteen noudattamiseen tilinpäätöshetkellä esim maksettu vakuutusmaksua ajalta euroa ja tilinpäätös tehdään Tilikauden kuluksi kirjataan 2000 euroa ja taseeseen siirretään 4000 euroa euroa 4000 euroa 45

46 b) Vaihtuvat vastaavat,vaihto-omaisuusmenot Vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet, esim. raaka-aineet, puolivalmisteet ja valmisteet, pakkaustarvikkeet, erilaiset apu- ja tarveaineet sekä keskeneräiset työt Vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot Tilikauden päättyessä jäljellä oleva vaihto-omaisuuden hankintameno aktivoidaan Vaihto-omaisuuden määrä selvitetään inventoimalla Varaston ajatellaan kiertävän ns. FIFO-menetelmällä Tilikauden aikana tapahtuvia ostoja ei kirjata varastotileille, vaan osto-tileille - varastotilit ovat ns. lepääviä tilejä 46

47 Jalostamatonta vaihto-omaisuutta varten kirjanpidossa on erillinen Varasto-tili. Teollisessa yrityksessä raaka-aine- ja tarvikevarastoja ja kauppaliikkeissä tavaravarastoja (tilit varastotili ja varaston muutos) Jos varastoa jalostetaan, kyse on valmistevarastosta (tilit valmistevarasto ja valmistevaraston muutos) - myös puolivalmisteet kuuluvat tähän ryhmään Yhteenvetona: varastonmuutoksella oikaistaan tilikauden ostoja ja valmistevarastojen muutoksen kuluvaikutus näkyy heti liikevaihdon jälkeen yrityksen toiminnan volyymia kuvastavana osatekijänä 47

48 Meno aktiivaksi ja kuluksi Meno 2000 Aktiiva 800 (varasto) Tuotto 1500 Kulu 1200 Voitto 300 Tuotot kulut = voitto 48

49 Varastoon liittyviä kirjausesimerkkejä 1) Yrityksen ensimmäisen tilikauden jälkeen yrityksen varastossa on myymättömiä tavaroita tilinpäätöshetkellä 5000 euron arvosta. 2) Seuraavan tilikauden alkuvarasto on ensimmäisen tilikauden loppuvarasto. Toisen tilikauden lopussa tavaroita on varastossa 4500 euron arvosta. 3)Kolmannen tilikauden lopussa tavaravaraston arvo on 6000 euroa. varasto varaston muutos varasto varaston muutos (5000) varasto varaston muutos (4500)

50 Tee kirjaukset varaston muutoksista Vaihto-omaisuus euroa; ostot tilikauden aikana euroa ja loppuvaraston inventaariarvo hankintahintaisena (FIFO) a) euroa, b) euroa ja c) euroa. Vertailu lähtötilanteeseen!! Varasto Var. muutos Ostot Tulos Tase (20.000) ( ) a) b) c) 50

51 Lisää esimerkkejä varastosta Myynnit Ostot Varaston muutos Varasto Tulos Tase Tuloslaskelma Liikevaihto Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys Tilikauden voitto

52 c) Muut lyhytvaikutteiset menot esim. korjausmenot, konttoritarvikkeet ja pientyökaluista aiheutuvat menot lyhytvaikutteisuuden rajana EVL:n mukaan 3 vuoden taloudellinen käyttöikä muut lyhytvaikutteiset menot kirjataan kaikki tilikauden kuluksi - ei tarvitse jakaa kahteen osaan kuluiksi ja aktiivoiksi 52

53 d) Pysyvät vastaavat, käyttöomaisuusmenot ja muut Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet pitkävaikutteiset menot Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet, jotka tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana tilikautena; maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto sekä kom-arvopaperit KOM:n hankintamenoon luetaan kaikki muuttuvat menot, jotka aiheutuneet hankinnasta ja valmistuksesta KOM:n hankintameno kirjataan aikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi Poistosuunnitelma: arvioitu taloudellinen käyttöikä ja poistomenetelmä Sijoitukset 53

54 Esimerkki poistoista Koneen hankintameno oli euroa ja arvioitu taloudellinen pitoaika 10 vuotta. Tilinpäätöksessä tehdään suunnitelman mukaan tasapoisto euroa. Seuraavilla tilikausilla samoin. (16.000) Koneet Poistot Tulos Tase Koneet Poistot Tulos Tase (14.400)

55 e) Vastaiset menot ja menetykset joissakin tapauksissa varovaisuuden periaatetta noudattaen vastaisten menojen ja menetysten vähentäminen tulosvaikutteisesti on säädetty joko pakolliseksi tai mahdolliseksi (KPL 5:14) kirjaus siirtovelkoihin tai pakollisiin varauksiin (määrä eikä ajankohta tiedossa) eli tulevaisuudessa syntyy menoja, joista ei enää synny tuloja. Sen vuoksi ne kirjataan jo päättyvälle tilikaudelle kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen 55

56 Joko osaan?? Vastaa seuraaviin väittämiin 1) Mikä seuraavista kirjauksista on oikein? Varaston arvo oli tilikauden alussa 400 ja lopussa 630. Varaston muutoksesta syntyy kirjaus: a. Per varasto an varaston muutos 630. b. Per varasto an varaston muutos 400. c. Per varaston muutos an varasto 230. d. Per varasto an varaston muutos ) Kalustosta tehdään 550 euron poisto. Poistosta syntyy kirjaus: a. Per kalusto an poistot 550. b. Per poistot an sekki 550. c. Per poistot an tase 550. d. Per poistot an kalusto ) Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkansa: a. Sähkömenot päätetään tulostilille. b. Kassa päätetään tulostilille. c. Myynnit päätetään tulostilille. d. Poistot päätetään tulostilille. Oikea rivi: 56

57 TILINAVAUS Edellisen tilikauden päättävän taseen luvut siirretään juoksevan kirjanpidon kirjanpidon tileille alkusaldoksi TASEJATKUVUUS Tilinavauksessa apuna tase-erittelyt Tilinavauksessa voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi - tappio vähennykseksi 57

58 Päättävä tase x1 Käyttöomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuus - rahat Oma pääoma Vieras pääoma - lainat Käyttöomaisuus Uudelle tilikaudelle alkusaldot päättävästä taseesta viedään kullekin tilille erikseen Vaihto- ja rahoitusomaisuus - rahat Kassa (1.500) Sekkitili (20.000) Lainat rah.lait. ( ) 58

59 III JUOKSEVAN KIRJANPIDON YKSITYISKOHTIA Oikaisuerät kirjatut summat eivät olekaan lopullisia syystä tai toisesta tapahtuu muutoksia kp:n täsmättävä todellisten tapahtumien kanssa syntyneet poikkeamat oikaistava ns. oikaisuerien avulla ryhmät: a) virheellisesti kirjatut liiketapahtumat b) menon- ja tulonoikaisut c) menon- ja tulonsiirrot 59

60 a) virheellisesti kirjatut tositteet inhimillisiä erehdyksiä esim. jokin liiketapahtuma kirjataan väärälle tilille esimerkki: käteismyynti kirjattu virheellisellä viennillä: Kassa an Ostot oikaisu: per Ostot an Myynnit Kirjattu Oikaisu Kassa Ostot Myynnit Oikea 60

61 b) menon- ja tulonoikaisut pienentävät tai lisäävät kp:oon aikaisemmin merkittyjä määriä johtuvat usein suoriteperusteesta: lopullinen summa ei ole vielä kirjaushetkellä tiedossa Menonvähennyksiä: mm. saadut alennukset, saadut hyvityslaskut ja ulkomaanhankkinnoista johtuvat kurssivoitot Menonlisäyksiä: tavallisin esimerkki ulkomailta velaksi ostettujen tuotannontekijöiden kurssitappiot Tulonvähennyksiä: myönnetyt alennukset, annetut hyvityslaskut ja kurssitappiot ulkomaanmyynnistä Tulonlisäyksiä: esim. ulkomaille velaksi myytäessä syntyvä kurssivoitto 61

62 Menonvähennyskirjaus - saatu kät.alennus 2 % Kassa Ostot Ostovelat Saadut käteisalenn saatu hyvityslasku 30 euroa Kassa Ostot Ostovelat hyvitys maksettu lasku 62

63 Esimerkki: tulonvähennys - käteisalennus 1. Myyntilasku 100 euroa 2. Maksu (asiakas vähentää 5 euron käteisalennuksen) Myynnit Ann. kät.alet Myyntisaamiset Kassa Esimerkki: tulonvähennys - hyvityslasku 1. Myyntilasku 1000 euroa 2. Hyvityslasku 300 euroa, maksu 700 euroa Myynnit Myyntisaamiset Kassa

64 Menonlisäys/-vähennys: valuuttakurssierot Kurssieroja aiheutuu silloin, kun kauppahinta on sovittu muussa valuutassa kuin euroissa (vienti ja tuonti) valuuttamääräinen myyntisaamisen tai ostovelan arvo muuttuu kirjamishetkestä maksuhetkeen alennukset ja hyvitykset kirjataan alkuperäisen kurssin perusteella lopullinen kurssiero kirjataan maksun yhteydessä Valuuttamääräisistä lainoista Tilinpäätöksessä ulkomaanrahanmääräiset saamiset ja velat muutetaan Suomen rahan määräisiksi EKP:n tilinpäätöspäivän noteeraamaan kurssiin 64

65 Valuuttakurssit Kurssilista Päivitetty/Updated/Uppdaterad Valuutta Myynti Osto Aika Currency We sell We buy Time Valuta Sälj Köp Tid EUR 1, , :58 USD 1, , :58 JPY 130, , :58 GBP 0, , :58 SEK 9, , :58 NOK 7, , :58 DKK 7, , :58 CHF 1, , :58 ISK 70, , :58 EEK 15, , :58 Valuuttakurssilista vastaa kysymykseen: kuinka paljon ulkomaan valuttaa tarvitaan yhteen euroon? 65

66 Esimerkki / valuutta USD:t euroiksi ja eurot USD:ksi 100 USD => 100/1,2334 = 81, => 100 * 1,1794 = 117,94 USD EEK:t euroiksi 500 EEK => 500/16,0965 = 31,06 66

67 Esimerkki myyntien kurssiero Myydään tavaroita D & C:lle 2000 USD, kurssi 1 = 0,9 USD 2000 USD = 2 222, Saadaan sekkitilille suoritus em. laskusta, kurssi 1 = 0, USD = 2 105,26 kurssitappio = 2 222, ,26 = 116,96 Myyntisaam. Vientimyynnit 0 % Sekkiliti Myyntien kurssierot , , , ,26 116,96 67

68 c) menon- ja tulonsiirrot menon- ja tulon täysimääräinen siirto yrityksen sisällä tai yrityksestä ulkopuoliselle talousyksikölle menonsiirto: menon tarkoitus muuttuu esim. yritys ottaa myytäväksi aiotun tavaran omaan käyttöön tai päinvastoin yrityksen menosta tulee jonkin toisen talousyksikön meno esim. omistaja ottaa tavaroita omaan yksityiskäyttöön jokin toinen yritys päättää hankkia osuuden yrityksen omistamasta omaisuudesta vaihtojen yhteydessä 68

69 Esimerkki: menonsiirto Ostot Toimistotarv. Kassa Esimerkki a): valmistus omaan käyttöön - valmistetaan kone - raaka-aineet 1300, palkat 1400, muut muuttuvat menot 500 Kirjaukset, kun käytössä ei ole erillistä Valmistus omaan käyttöön -tiliä: Koneet ja kal. Ostot Muutuvat palkat Muut muutt. menot (9000) (3000) (2000)

70 Esimerkki b): käytössä erillinen Valmistus omaan käyttöön -tili Muut muutt. Valmistus Koneet ja kal. Ostot Muutuvat palkat menot omaan käytt. (9000) (3000) (2000)

71 tulonsiirto: yritys luovuttaa joko lain velvoittamana tai vapaaehtoisesti osan tuloistaan yrityksen ulkopuolelle lakisääteisiä: esim. arvonlisä- ja valmistevero vapaaehtoisia (sopimuksiin perustuvia): esim. tekijänoikeuspalkkiot, royaltymaksut Tulonsiirrot kirjataan joko suoraan tulotilillle per Tulotili (tai tulonsiirtotili) an Rahoitustili. Toinen talousyksikkö kirjaa per Rahoitustili an Tulotili. 71

72 Ennakkomaksu meno tai tulo syntyy vasta maksun jälkeen ennakkomaksu kirjataan jo ennen menon tai tulon syntymistä hyvän kirjanpitotavan mukaan perustetaan omat tilit saadut ennakkomaksut (pitkä-/lyhytaikaiset) ennakkomaksut (annetut) - kuhunkin omaisuusryhmään omansa 72

73 Esimerkki: Ostetaan henkilöstön vapaa-ajantiloihin kalustoa : 1. ennakkomaksu 100 euroa 2. kalusto ja lasku 300 euroa toimitetaan 3. maksetaan loppuosa Kirjaus, kun käytössä on erillinen ennakkomaksujen tili Aineellisesta käyttöomaisuudesta annetut ennakkomaksut. Kun kalausto toimitetaan, lyhytaikainen ennakkomaksusaatava häviää. Koneet ja kalusto (väh. kelvoton) Kassa Ostovelat Aineellisesta KOM:sta annetut ennakkomaksut

74 PALKKAKIRJANPITO palkkakirjanpitovaatimus koskee kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia työnantajia säätelee ennakkoperintälaki ja -asetus, sosiaaliturvamaksulaki ja -asetus sekä verohallituksen ohjeet työstä syntyy kahdenlaisia menoja 1) palkkamenot; rahapalkka ja/tai luontoisedut 2) henkilösivumenot tyyönantajan sosiaaliturvamaksu sosiaalivakuutukset; esim. eläkevakuutus, työttömyysvakuutus, tapaturmavakuutus jne. 74

75 Ennakonpidätyksen alainen palkka rahapalkka luontoisedut (luontoisetujen verotusarvo) ravintoeto asuntoetu autoetu puhelinetu verohallitus vahvistaa vuosittain luontoisetujen laskentaperiaatteet 75

76 työnantaja suorittaa työntekijälle maksamastaan palkasta ennakonpidätyksen ennakopidätys on työntekijän tuloverojen ennakkoperintää lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta verokortin mukaan; perusprosentti, lisäprosentti ennakonpidätykset ja sotu-maksu tilitetään valtiolle viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä Työnantajalle syntyy kustannuksia palkan lisäksi sekä lakisääteisistä että vapaaehtoisista sosiaalimaksuista työntekijä maksaa osansa eläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta työntekijän maksut lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta 76

77 Palkkakirjanpitoa varten avataan mm. seuraavat tilit palkat (useitakin) sotu-maksu (ja sotu-velka) perityt työttömyysvakuutusmaksut perityt työeläkemaksut ennakonpidätysvelka päivärahat kilometrikorvaukset jne. 77

78 Kuvio: Palkan ja sosiaalisten menojen jakautuminen työnantajan ja työntekijän kesken Työttömyysvak.maksu Työnantajan TyEL Muut vakuutukset Sotumaksu Porrastettu 0,75 %, 2,95% n. 22 % Ryhmähenkivak. keskim. 0,08 % Tapaturmavak. keskim. 1,1 % 2,23 % Työttömyysvak.maksu TyEL, Ay-jäsenmaksut Luontoisedut Ennakonpidätys NETTO (maksetaan tilille) 0,58 % TyEL 4,3 % 78

79 Esimerkki: Palkanmaksukirjaukset Bruttorahapalkka 6.000,- + Luontoisedut (verotusarvo) 1.000,- Ennakonpidätyksen alainen palkka 7.000,- Ennakonpidätys 35 % 2.450,- Bruttorahapalkka 6.000,-./. Ennakonpidätys 2.450,-./. TyEL 4,4 % * ,-./. työttömyysvak. maks 0,4% 28,- Nettorahapalkka 3.214,- + päivärahat 28 * 5pv 140,- Suoritus rahana 3.354,- Työnantajan sosiaaliturvamaksu (oletetaan sotuksi 4 %) 4 % * 7.000,- = 280,- 79

80 1. Palkanmaksupäivän kirjaukset 2. Ennakonpidätyksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksun tilitys verovirastolle palkat päivärahat ep-velka tyel-maksut työt.m sekkitili sotu-m sotu-velka ep-velka sekkitili

81 Joko osaan?? Vastaa seuraaviin väittämiin 1) Työntekijöiden rahapalkat ovat yhteensä 3000 euroa ja luontoisedut yhteensä 500. Työnantajan sotu-maksu on 4 %. Palkanmaksupäivänä ennakonpidätyksestä ( 30 %) syntyy kirjaus a. Per ennakonpidätykset an sekki b. Per palkat an ennakonpidätysvelat 900. c. Per ennakonpidätysvelat an palkat 900. d. Per palkat an ennakonpidätysvelat ) Työntekijöiden nettopalkoista syntyy kirjaus a. Per palkat an sekki b. Per palkat an sekki c. Per palkat an sekki d. Per palkat an sekki ) Olemme myyneet ja kirjanneet lähettämämme laskun 2500, jossa on maksuehto 14 pv 2%. Asiakkaamme maksaa sen tilisiirtona ja hyödyntää alennuksen. Tästä syntyy kirjaus a. Per myyntisaamiset 2450 an sekki b. Per sekki 2450,annetut alennukset 50 an myyntisaamiset c. Per sekki 2450, saadut alennukset 50 an myyntisaamiset d. Per myyntisaamiset 2500 an sekki 2450 annetut alennukset 50 Oikea rivi: 81

82 IV Arvonlisäverotus Arvonlisäverolaki voimaan (Value Added Tax) Välillinen vero: veron maksaa lopullinen kuluttaja ALV 24 % tavaran verottomasta hinnasta likiarvona 19,35 % verollisesta hinnasta tarkka alv:n määrä voidaan laskea kaavalla (verollinen hinta*verokanta)/(100 + verokanta) Veroa on suoritettava periaatteessa kaikesta 1 Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä 2 Tavaran maahantuonnista 3 Suomessa tapahtuvasta tavaran yhteisöhankinnasta 4 Kiinteistöhallintapalveluiden ottamisesta omaan käyttöön, vaikkei liiketoimintaa. 82

83 Liiketoiminnan tunnusmerkkejä: Ansiotarkoitus voiton tavoittelu tai ainakin omakustannushintainen myynti Yritttäjäriski Julkisuus, ulospäin suuntautuneisuus laajahko tai muutoin rajoittamaton mahdollinen asiakaspiiri Jatkuvuus tai ainakin toistuvuus Suunnitelmallisuus Laillisuus Itsenäisyys 83

Kirjanpidon peruskurssi 6 op

Kirjanpidon peruskurssi 6 op Kirjanpidon peruskurssi 6 op Luennot: Professori, KTT Pasi Syrjä sähköposti: pasi.syrja@lut.fi Kurssin tavoite perehdyttää yrityksen kirjanpidon peruskäsitteistöön ja hyväksikäyttöalueisiin 1 Kurssin sisältö

Lisätiedot

Nimi ja opiskelijanro :

Nimi ja opiskelijanro : 1 (6) Lappeenrannan teknillinen yliopisto KATI / Pasi Syrjä A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi Tentti 4.2.2016 Nimi ja opiskelijanro : Tentissä ei saa olla mukana kirjallista materiaalia. Laskimen käyttö

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %.

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %. Tilinpäätössuunnittelu luentoharjoitukset 2015 1 (11) Luentoharjoitus 1 Lumi Oy:n tase 31.12.200X Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteiset menot 1 000 Maa-alueet 60 000 Rakennus 200 000 Kalusto 50 000 Osakkeet

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero Liite 2 Esimerkki jälleenhankintavarauksen tekemisestä ja sen käyttämisestä hankintamenon kattamiseen Kirjanpitovelvollisen tuotantokone tuhoutuu. Koneen tuhoutumisesta saadulla vakuutuskorvauksella katetaan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta.

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp osa Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tavoite: Opiskelija ymmärtää kirjanpidon

Lisätiedot

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000 Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67 Kirjausesimerkkeihin on kerätty tyypillisimpiä kirjanpidon kirjauksia ja tilinpäätösvientejä RAHATILIT Yhdistys vie käteiskassasta 1000 euroa pankkitilille. Pankkitililtä maksetaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35 Sisällys Johdanto................................... 25 1 2 Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista........ 29 Tulot...................................... 35 2.1 Liikevaihto...................................

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot

KIRJANPITO 22C00100. Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot KIRJANPITO 22C00100 Luento 9: Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot Luento 9 Tilinpäätössiirrot: Poistoero Verotusperusteiset varaukset Vastaiset menot ja menetykset: Vastaiset menot Pakolliset varaukset

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

150 tuhatta CHF Huolintaliikeen veloitus Maahantuonnin alv. 133 Huolintapalkkio (sis.alv) 20 150 tuhatta FIM

150 tuhatta CHF Huolintaliikeen veloitus Maahantuonnin alv. 133 Huolintapalkkio (sis.alv) 20 150 tuhatta FIM ~ L TKKrruT Lehtori Osmo Hauta-aho A 030154000 TaINPliTOSSUUNNrrfELU Tent ti 12.4.2002 klo 16.15-19.15' 1(3) + liitteet 1-4 Tehtiivii 1 Oheisena on annettu HubTecb Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2001 tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta 1 Liite 2 Esimerkit ostojen kirjaamisesta 2 Laskun loppusumma jossa arvonlisä veroa Laskun veroton arvo Ostolasku 1 Vaihto-omaisuus 5 856,00 1 056,00 4 800,00 Ostolasku

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU Harjoitustehtävät 2015

TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU Harjoitustehtävät 2015 LUT Pasi Syrjä 1 (15) TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU Harjoitustehtävät 2015 Tehtävä 1 Laske ansiotulon verot ja vero-% seuraavien tulojen osalta: a) 15 000 euroa b) 50 000 euroa c) 200 000 euroa Kuntan ym. verot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot