EP A-Oh jelmaseloste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EP 9820 -A-Oh jelmaseloste"

Transkriptio

1 & 17.1/27/74/10 R. Puranen Geologinen tutkimuslaitos Geofysiikan osasto d EP A-Oh jelmaseloste - PETROFYSIKAALISTEN TIETOJEN LAVISTYS ARKISTOKORTEILTA

2 R. Puranen PETROFYSIKAALISTEN TIETOJEN LÄVISTYS ARECISTOKORTEILTA HP 9820 A-OHJELMASELOSTE

3 Ohjelman avulla voidaan lavistaa arkistokorteille talletettu petrofysikaalinen tieto reikanzuhoille. Ohjzlma ajetaan välittömästi viitteen 1 ohjelman jälkeen. Ohjelma saa lähtöarvonsa viitteen 1 ohjelmasta, joten kalkulaattorin muistia ei nollata ajojen välillä. VALMISTAUTUMINEN AJOON Ohjelma syötetään kalkulaattorin muistiin magneettikorttien sivuilta 1, 2, 3, 4 ja 5 tavanomaisella syöttörutiinilla. Teletypen asetukset pidetään samoina kuin viitteen 1 ohjelman yhteydessä. OHJELMAN AJO Nappäillaan END, EXECUTE ja RUN PROGRAM. Kalkulaattori kehottaa naytössaän PUNCH On +. Kytketään lavistys päälle ja painetaan RUN PROGRAM. Kalkulaattori kysyy näytössään X =? Y=?. (1 > Koordinaatit nappaillaän nayttöön ja painetaan RUN PROGRAM. Kalkulaattorin printteri tulostaa vastaavan km2-koodin esimerkkimuodossa 5 C 16. Samalla kalkulaattori opastaa naytössaän KELPAA = RUE, EI = -1 Jos arkistokortilla ja printterin liuskalla olevat km2-koodit ovat yhtapitavat, painetaan ohjeen mukaisesti suoraan nappaintä RUN PROGIUM. Kalkulaattori esittää näytössaan perakkaisjarjestyksessa seuraavat kysymykset

4 KIVILAJIKOODI =? (2) NAYTEKOHDEXOODI =? (3) TIHEYS =? (4) KAPPA-ARVO =? (5) Kuhunkin kysymykseen vastataan nappailemallä nayttöön ko. suureen arvo ja painamalla RUN PROGRAlld. Kun kaikki suureet on käsitelty, tulostaa teletype havaintotietueen lavistettyna reikanauhalle ja printattuna paperille (ks. liite 4). Kalkulaattori kysyy ONKO OIKEIN?. Jos tietue on virheetön, painetaan vastaukseksi RUN PROGRAM. Teletype tulostaa tietueen loppuun tarkistussarakkeeseen C luvun 1 merkiksi tietueen hyväksymisestä ja vaihtaa riviä. Ohjelma siirtyy takaisin kysymyksiin (l), joista seuxaavan näytteen (arkistokortin) käsittelyä jatketaan kuten edellä. Kysymyksien (1) vastauksissa ilmoitetaan koordinaatit 10 metrin tarkkuudella. Kysymykseen (2) vastataan viitteen 2 raportin mukaisilla koodeilla. Naytekohdekoodit (3) löytyvät liitteestä 1. Näytteiden tiheys (4) ilmoitetaan yksiköissä g/cm 3 ja kappa-arvo (5) yksiköissä IO-~C~S. Jos jonkin kysymyksen vastausta ei tunneta, nappaillaan vastaukseksi -5 ja RUH PROGRAM (= ei tietoa). ERIKOISTILANTEET Ohjelma tarkistaa ajon alussa, että otsikkotietueen P-koodi on 6, kuten arkistokorteilta lavistettllva tieto edellyttää. Jos näin ei ole, kehottaa kalkulaattorin printteri LAVISTA UUSI OTSIKKOTIETUE Samalla ohjelma pysähtyy odottamaan jatkotoimenpiteita. 2 Arkistokortit on järjestetty km -koodin mukaan nousevaan järjestykseen. Koodaus ja järjestely on suoritettu käsin, joten

5 molemmissa saattaa esiintyä virheitä, Tbän vuoksi ohjelma laskee koordinaattien perusteella km2-koodin, joka tulostuu kalkulaattorin printterilla, Samalla kalkulaattori opastaa naytössaän KELPAA = RUN, EI = -1 Jos arkistokortin ja printtauksen km2-koodit poikkeavat toisistaan, nappaillaän ohjeen mukaisesti -1 ja RUN PROGRAM, Kalkulaattori printtaa syötetyt koordinaatit ja kysyy naytössaan X=l VAI Y==2? (A) Verrataan syötettyja koordinaatteja kortilla oleviin. Jos ne ovat yhtäpitavat, painetaan suoraan RUN PROGRAM ja jat- ketaan ohjelman ajoa normaalisti. Korjataan arkistokortilla 2 oleva virheellinen km -koodi kalkulaattorin printtauksen mukaiseksi. Jos syötetty x-koordinaatti poikkeaa arkistokortilla olevasta, nappaillaan kysymykseen (A) vastaukseksi 1 ja RUm PROGRAM. Kalkulaattori kysyy korjattua arvoa x-koordinaatille, mistä jatketaan normaalisti, Vastaavasti menetellään korjattaessa y-koordinaattia, Kalkulaattori printtaa km2-koodin alle ilmoituksen JABJESTYS- VIRHE, jos koodi on pienempi kuin edellisen näytteen km2-koodi. Lisäksi kalkulaattori tulostaa vastaavat koordinaatit printterilla. Bayttöön ilmestyy kysymys (A). Jos koordinaatit oli syötetty oikein, nappaillaan 1 ja RUN PROGRAM. Siirretään väärään paikkaan joutunut kortti sivuun, Aloitetaan seuraavan kortin käsittely normaalisti. Jos koordinaateissa todetaan nappailyvirhe, syötetään korjattu koordinaatti muistiin aikaisemmin esitetylla tavalla, Ohjelman kysymyksien (1)...(5) yhteydessä on mahdollista palata edelliseen kysymykseen korjaamaan annettua vastausta, kun vastaukseksi nappaillaan -1 ja RUN PROGW. Ohjelma sisältää pyör X ysrutiinin, jonka avulla kappa-arvot tulostuvat aina kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella (ks. liite 4)

6 Ohjelmassa on joukko tarkistusrutiineja, joiden avulla syötetty tieto pyritaan karsimaan mahdollisimman virheettömaksi. Tarkistettavat suureet ja virhekriteeriot on esitetty liitteessä 5. Mahdottoman suureen tavatessaan antaa ohjelma kalkulaattorin printterin välityksellä virheilmoituksen, joka sisältää suureen nimen ja syötetyn virheellisen arvon. Samalla kalkulaattori kysyy uutta arvoa ko. suureelle. Kysymykseen ONKO OiKEIN? ollessa naytössä, voidaan jo tulostunut tietue mitätöidä, Kun vastaukseksi nappäillaan -1 ja RU1P PROGRAM, lavistaa teletype tietueen loppuun h$lkaämismerkin (DELETE) ja tarkistussarakkeeseen luvun 0 virheellisen tietueen merkiksi. Samalla kalkulaattori siirtyy takaisin ohjelman alkuun kysyen X.-?, Kun tietueeseen liittyviä kysymyksiä käydään uudelleen lävitse, riittää virheettöman suureen kohdalla vastaukseksi RUN PROGRAM. Ohjelma antaa mahdollisuuden keskeyttää nauhan lavistys, vaikka karttalehden kaikkia kortteja ei vielä olisi käsitelty. Keskeytys suoritetaan nappailemalla nayttöön 8 ja RUN PROGRAM vastaukseksi kysymykseen ONKO OIKEIB?. Ohjelma tulostaa kalkulaattorin printterillä siihen mennessä käsiteltyjen näytteiden lukumaäräa muodossa ETAY TEMBARA lukdara. Reikanauhalle lavistyy luku 8 tietueen loppuun ja joukko tyhjämerkke ja, Nayttöön ilmestyy samalla teksti LOPPU, mikä ilmoittaa ajon tällä erä8 päättyneen. Viimeinen lavfstetty kortti on syytä merkitä muistiin samoinkuin nauhan jbjestysnumero karttalehden puitteissa, jotta jatkonauha osattaisiin numeroida oikein ja alkaa oikeasta kortista. Karttalehden viimeisen kortin käsittelyn jälkeen vastataan kysymykseen ONKO OIKEIN? nappailemalla nayttöön 9 ja RUN PROGRAM. Reikanauhalle ja tarkistussarakkeeseen ilmestyy luku 9 viimeisen tietueen loppuun. Samalla ohjelma tulostaa

7 kalkulaattorin printterillä näytteiden lukumäärän ja reikänauhalle joukon tyhjämerkkejä. Nayttöön ilmestyy teksti LOPPU, mikä ilmoittaa ajon ohjelmalla päättyneen. Näytteiden lukumäärän tulostusliuska talletetaan valmiin nauhan kanssa reikänauhalaatikkoon. Näin voidaan myöhemmin tarkistaa numeeristen tietueiden ja näytetunnusten yhtäpitävyys. Näytetunnukset lävistetään viitteen 3 ohjelmalla erillisille niminauhoille samassa järjestyksessä kuin muut tiedot on käsitelty. Nauhalaatikot otsikoidaan ja taltioidaan reikänauha-arkistoon. Ohjelmaan liittyvät magneettikortit löytyvät ohjelmakansion korttikoteloista. Ohjelman listaus nähdään liitteissä 2 A ja 2 B. Rekistereiden käyttö ohjelmassa selviää liitteestä 3. VIITTEET 1. PURANEN, R., Petrofysikaalisen reikänauhan otsikointi (Pintanäyt,teet). HP 9820 A-ohjelmaseloste Q 17.1/ 27/74/9, Geofysiikan osasto, GTL, Otaniemi 2. PURANEN, M., Petrofysikaalisissa tiedostoissa käytettavia kivilajien nimiä ja lyhenteita. Raportti Q 04/ 74/1, Geofysiikan osasto, GTL, Otaniemi 3. PURANEN, Re, Näytetunnusten lävistys (Pintanaytteet). HP 9820 A-ohjelmaseloste Q 17.1/27/74/7, Geofysiikan osasto, GTL, Otaniemi.

8 . LIITE 1. N A Y T E K O H D E K O O D I T KOODI N~~TEKOHDE 1 Paljastuman pääkivilaji 2 Paljastuman sivukivilaji 3 Irtolohkare 4 Rakka

9

10

11

12

13

Geofysiikan osasto Q 17.1/27/75/9 1975-03-11 GECILOGINEN TUTKIMUSLAITOS. HP-ohj elmaseloste ALLIEELLINEN STATISTIIKKA REIKÄNAUHALTA IPINTA- IVÄYTTEETI

Geofysiikan osasto Q 17.1/27/75/9 1975-03-11 GECILOGINEN TUTKIMUSLAITOS. HP-ohj elmaseloste ALLIEELLINEN STATISTIIKKA REIKÄNAUHALTA IPINTA- IVÄYTTEETI Q 17.1/27/75/9 R. Puranen 1975-03-11 GECILOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP-ohj elmaseloste ALLIEELLINEN STATISTIIKKA REIKÄNAUHALTA IPINTA- IVÄYTTEETI Q 17.1/27/75/9 R. Puranen 1975-03-1 1 GEOLOGINEN

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste 3/2012 (ohjelma alk 1002xx) Hevosuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 Y-tunnus 0511390-1 87700 Kajaani 90620 Oulu ww.trippi.fi

Lisätiedot

Semel EMV Sagem EFT930 Käyttäjän käsikirja

Semel EMV Sagem EFT930 Käyttäjän käsikirja painos 3. Semel 2009 Tämä dokumentti kuvaa mahdollisimman tarkasti kyseessä olevaa laitetta ja sen käyttöä. Mikäli eroavaisuuksia löytyy, Semel ei anna takuita siitä, että tämä dokumentti ja toisaalta

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja TM6000

Käyttäjän käsikirja TM6000 Käyttäjän käsikirja TM6000 Mittariohjelma C30.BFI.00472B.100090 62928472 sivu ii Sisällysluettelo 1. Yleistä tästä dokumentista... 1 1.1 Tässä dokumentissa käytetyt graafiset symbolit... 1 1.2 Tässä dokumentissa

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENNAN PIKAOPAS 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Luetpalkanlaskentaohjelmiston pikaopasta, jossa käsitellään palkanlaskennan perustoimintoja. Varsinaisessa palkanlaskennan

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Solve laskutuksen perusteet

Solve laskutuksen perusteet Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutuksen perusteet Ominaisuudet Solve on laskutusohjelma joka soveltuu niin tavalliseen yksittäisten laskutuksen hoitoon kuin toistuvien veloitusten (esim. vuokrat ja jäsenmaksut)

Lisätiedot

Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille

Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille SISÄLLYS KÄYTTÖOPPAASTA... 1 YLEISTÄ... 1 TÄRKEIMPIÄ ASIOITA KÄYTTÖOHJEISTA JA OHJELMISTOJEN KÄYTÖSTÄ... 1 1. OHJELMISTOJEN TÄRKEIMMÄT TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Käyttöohje ELTRIP-34. Puh. 08-512 165 www.trippi.fi toni.rasanen@trippi.fi. Trippi Oy Pilvitie 6 90620 Oulu, Finland 2013.01

Käyttöohje ELTRIP-34. Puh. 08-512 165 www.trippi.fi toni.rasanen@trippi.fi. Trippi Oy Pilvitie 6 90620 Oulu, Finland 2013.01 Käyttöohje ELTRIP-34 2013.01 Trippi Oy Pilvitie 6 90620 Oulu, Finland Puh. 08-512 165 www.trippi.fi toni.rasanen@trippi.fi Sisällysluettelo 1.Teknisiä tietoja... 4 2.Yleistä... 5 3.Eltrip-34 joukkoliikennemittarin

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä 1. Johdanto 1.1. Tehtävä Kaukana, monen valovuoden päässä täältä, sijaitsee planeetta, jolla on käynnistynyt alkeellinen elämä. Tehtävänäsi on toteuttaa Java-kielellä ohjelma, joka simuloi planeetan alkulimassa

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Käyttöohje MITAX-300. Puh. 08 512 165 www.trippi.fi toni.rasanen@trippi.fi. Trippi Oy Pilvitie 6 90620 Oulu, Finland 2014.11

Käyttöohje MITAX-300. Puh. 08 512 165 www.trippi.fi toni.rasanen@trippi.fi. Trippi Oy Pilvitie 6 90620 Oulu, Finland 2014.11 Käyttöohje MITAX-300 2014.11 Trippi Oy Pilvitie 6 90620 Oulu, Finland Puh. 08 512 165 www.trippi.fi toni.rasanen@trippi.fi Sisällysluettelo 1.Teknisiä tietoja... 4 2.Yleistä... 5 3.Mitax-300 taksamittarin

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO DOS

ASTERI KIRJANPITO DOS ASTERI KIRJANPITO DOS Käyttöohjeet Perustuen vuoden 1996 ohjeisiin Tätä ohjetta täydentävät soveltuvin osin myöhemmät päivitysohjeet Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset:

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot