RTM-96/8 JA KKRT KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 IV/1989 RTM-96/8 JA KKRT KÄYTTÖOHJE HUOM.! ENNEN KELLONKYTKIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA TULEE VARMISTAA ETTÄ LAITTEEN SUOJAMAADOITUS ON KYTKETTY ASIANMUKAISESTI. 1 KELLON KÄYTTÖÖNOTTO sivu 1.1 Kellonaika ei ole muistissa Päivämäärän asettaminen Kellonajan asettaminen 1.2 Kellonaika on muistissa Päivämäärän tarkistaminen 1.3 Ajan asetus 4 2 KYTKENTÄAIKOJEN OHJELMOINTI 5 3 PAKKO-OHJAUS Kanavan pakko-ohjaus päälle 3.2 Kanavan pakko-ohjaus pois 3.3 Pakko-ohjauksen poistaminen 4 KYTKENTÄAIKOJEN SELAUS Selaus kanavittain 4.1 Määrätyn viikonpäivän selaus 4.3 Kaikkien kanavien kaikkien aikojen selaus 5 KYTKENTÄAIKOJEN POISTO 8 6 PÄÄKELLOTOIMINTA JA SAUNAKANAVA 9 1

2 1 KELLON KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 KELLONAIKA EI OLE MUISTISSA: OHJ/AJO -KYTKIN AJO -ASENNOSSA Varastoinnin ja kuljetuksen kestäessä yli 40 tuntia purkautuu kellokytkimen varakäyntiakku niin paljon, että päivämäärän ja kellonajan tehdasasetukset nollautuvat. Virran kytkemisen jälkeen näyttöön ilmestyy vilkkuva Ei sekä teksti r = Nämä pysyvät näytössä noin viiden sekunnin ajan PÄIVÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN: Viiden sekunnin kuluttua näytön vasempaan reunaan ilmestyy P= ja tuntien kohdalle vilkkuva -. Nyt näppäillään oikea päivämäärä kuusinumeroisena aloittaen kuukauden päivistä ja päättäen vuosiin. Kun päivämäärä on näppäilty valmiiksi alkaa vasemman reunan P vilkkua. Aseteltu päivämäärä astuu voimaan kun painetaan PVM -näppäintä, samalla P muuttuu tasavaloksi. Noin viiden sekunnin kuluttua näytön vasempaan reunaan ilmestyy A= ja päivän kohdalla vilkkuu -. VIRHEELLISEN NÄPPÄILYN KORJAAMINEN: Virhenäppäily korjataan painamalla C -näppäintä, jolloin päivämäärän syöttö alkaa alusta. Korjaus voidaan tehdä myös viiden sekunnin kuluessa PVM - painalluksen jälkeen. VIRHEELLINEN PÄIVÄMÄÄRÄ: Jos asetettu päivämäärä on virheellinen, esim , alkavat virheelliset numerot vilkkua merkiksi tästä (esimerkissä 2 ja toinen 3 ). Painamalla C -painiketta alkaa päivämäärän syöttö alusta. Ellei C :tä paineta, kysyy kellokytkin viiden sekunnin kuluttua automaattisesti uutta päivämäärä KELLONAJAN ASETTAMINEN: Kun näytössä on A= ja päivän kohdalla vilkkuu -, näppäillään ensin oikea viikonpäivänumero: 1:maanantai, 2:tiistai,...,7:sunnuntai. Päivänumeron jälkeen näppäillään kellonaika, ensin tunnit, lopuksi sekunnit. Kun aika on asetettu, alkaa A vilkkua. Aseteltu viikonpäivä ja kelloaika astuvat voimaan kun sopivalla puikolla (tulitikku, ohut ruuvimeisseli, tms.) painetaan SEK - ja PYÖRIST -merkityn aukon pohjalla olevaa painiketta. Tällöin A muuttuu tasavaloksi ja noin viiden sekunnin kuluttua kellokytkin aloittaa ohjelmien tarkistuksen, jolloin kanava-näytössä vaihtuvat kanavanumerot 01:stä 8:aan. Kanavat vaihtuvat noin sekunnin välein. Tarkistuksen päätteeksi kanavanumero sammuu ja kellokytkin jää osoittamaan viikonpäivää ja kellonaikaa. 2

3 VIRHEELLISEN NÄPPÄILYN KORJAAMINEN: Virheellinen näppäily korjataan painamalla C -painiketta. Tällöin viikonpäivän ja kellonajan asetus alkaa alusta. Korjaus voidaan tehdä myös viiden sekunnin kuluessa SEK / PYÖRIST -kuittauksen jälkeen. VIRHEELLINEN VIIKONPÄIVÄ TAI KELLOAIKA: Jos asetettu viikonpäivä ei ole tai kellonaika on virheellinen, esim , alkavat virheelliset numerot vilkkua kuittauksen jälkeen. Painamalla tällöin C -painiketta voidaan asetus tehdä uudelleen. Ellei C :tä paineta viiden sekunnin kuluessa, siirtyy kellokytkin automaattisesti odottamaan uutta asetusta. 1.2 KELLONAIKA ON MUISTISSA: OHJ/AJO -KYTKIN AJO -ASENNOSSA Virran kytkemisen jälkeen näyttöön ilmestyy vilkkuva On sekä r = Noin viiden sekunnin kuluttua näyttöön ilmestyy viikonpäivänumero (1:maanantai,...,7:sunnuntai) ja kellonaika kuusinumeroisena. Näytön vasemmassa reunassa kanavanumero muuttuu 01:stä 8:aan osoittaen, että kellokytkin suorittaa kanavien tarkistusta näytössä olevan ajan edellyttämään tilaan. Yhden kanavan tarkistus kestää noin sekunnin PÄIVÄMÄÄRÄN TARKISTAMINEN: Päivämäärä voidaan tarkistaa painamalla PVM -näppäintä. Tällöin näyttöön ilmestyy P = sekä kellokytkimen voimassa oleva päivämäärä, esim Viiden sekunnin kuluttua kellokytkin siirtyy osoittamaan viikonpäivää ja kellonaikaa. HUOM.: ÄLÄ KUITTAA PÄIVÄMÄÄRÄ-NÄYTTÖÄ C -PAINIKKEELLA, KOSKA SEKÄ PÄIVÄYS ETTÄ KELLONAIKA NOLLAUTUVAT JA NE ON ASETELTAVA UUDELLEEN KOHDASSA 1.1 ESITE- TYLLÄ TAVALLA. 3

4 1.3 AJAN ASETUS: OHJ/AJO -KYTKIN AJO -ASENNOSSA Ajan asetus aloitetaan painamalla ohuella puikolla (tulitikku, ohut ruuvimeisseli, tms.) SEK - ja PYÖRIST -merkityn aukon pohjalla olevaa painiketta. Näytön vasempaan reunaan ilmestyy A=, päivän kohdalla on viikonpäivää tarkoittava numero ja tunnit, minuutit ja sekunnit osoittavat voimassa olevaa kellonaikaa. Jos odotetaan noin viisi sekuntia, palaa kello normaalinäyttöön ( A= sammuu). Jos aika halutaan muuttaa, painetaan ensin SEK ja PYÖRIST -painiketta sekä VIIDEN SEKUNNIN KU- LUESSA C-painiketta. Tällöin alkaa päivänumeron kohdalla vilkkua -. Nyt näppäillään ensin oikea viikonpäivänumero: 1:maanantai, 2:tiistai,...,7:sunnuntai. Päivänumeron jälkeen näppäillään kellonaika, ensin tunnit, lopuksi sekunnit. Kun aika on asetettu, alkaa A vilkkua. Aseteltu viikonpäivä ja kelloaika astuvat voimaan kun sopivalla puikolla painetaan SEK - ja PYÖRIST -painiketta. Tällöin A muuttuu tasavaloksi ja noin viiden sekunnin kuluttua kellokytkin aloittaa ohjelmien tarkistuksen, jolloin kanava-näytössä vaihtuvat kanavanumerot 01:stä 8:aan. Kanavat vaihtuvat noin sekunnin välein. Tarkistuksen päätteeksi kanavanumero sammuu ja kellokytkin jää osoittamaan viikonpäivää ja kellonaikaa. VIRHEELLISEN NÄPPÄILYN KORJAAMINEN: Virheellinen näppäily korjataan painamalla C -painiketta. Tällöin viikonpäivän ja kellonajan asetus alkaa alusta. Korjaus voidaan tehdä myös viiden sekunnin kuluessa SEK / PYÖRIST -kuittauksen jälkeen. VIRHEELLINEN VIIKONPÄIVÄ TAI KELLONAIKA: Jos asetettu viikonpäivä ei ole tai kellonaika on virheellinen, esim , alkavat virheelliset numerot vilkkua kuittauksen jälkeen. Painamalla tällöin C -painiketta voidaan asetus tehdä uudelleen. Ellei C :tä paineta viiden sekunnin kuluessa, siirtyy kellokytkin automaattisesti odottamaan uutta asetusta. 4

5 2 KYTKENTÄAIKOJEN OHJELMOINTI: OHJ/AJO -KYTKIN AJO -ASENNOSSA Kun OHJ/AJO -kytkin käännetään OHJ -asentoon, alkaa kanavanumeron kohdalla vilkkua -, ja kellokytkin odottaa kanavanumeron näppäilyä (01...8). Kun kanavanumero on näppäilty, määritetään seuraavaksi viikonpäivänumero: 1: maanantai 2: tiistai 3: keskiviikko 4: torstai 5: perjantai 6: lauantai 7: sunnuntai 0: työpäivät ma...pe -: kaikki päivät ma...su Viikonpäivämäärittelyn jälkeen näppäillään päällekytkentäaika kuusinumeroisena, ensin tunnit, lopuksi sekunnit. Sekunnit voidaan jättää pois, jolloin niiden tilalle näppäillään - -. Kun kanava, päivä ja kelloaika on sekunteja myöten valittu, alkavat numeronäytön vasemmalla puolella olevat merkkivalot PÄÄLLE, POIS, SELAUS ja POISTO vilkkua. Lopuksi painetaan PÄÄLLE -näppäintä. PÄÄLLE -valo jää palamaan. Noin viiden sekunnin kuluttua asetettu päällekytkentä jää muistiin ja PÄÄLLE -valo sammuu. Edellämainitun viiden sekunnin kuluessa ohjelmoitu tapahtuma voidaan peruuttaa painamalla C-näppäintä. Pois-kytkentä ohjelmoidaan samalla tavalla, aika-asetuksen jälkeen painetaan Pois - näppäintä. POIS -valo jää palamaan noin viiden sekunnin ajaksi, jonka jälkeen asetettu toiminta jää muistiin. Ennen viiden sekunnin kulumista ohjelmoitu pois-tapahtuma voidaan peruuttaa painamalla C-painiketta. Sekuntitoiminta: Haluttu kanava voidaan ohjelmoida kytkeytymään päälle ja pois määräsekunnein seuraavasti: Valitaan kanava ja viikonpäivä sekä asetetaan vain sekunnit Tuntien, minuuttien ja tarvittaessa kymmenien sekuntien paikalle näppäillään -. Valitaan lopuksi Päälle - tai Pois -toiminta. 5

6 3 KANAVAN PAKKO-OHJAUS: OHJ/AJO -KYTKIN ASENNOSSA AJO : 3.1 KANAVAN PAKKO-OHJAUS PÄÄLLE: Painetaan halutun kanavan numeroa noin kolmen sekunnin ajan kunnes näytön vasempaan reunaan ilmestyy sama numero ja näytön vasemmalla puolella olevat merkkivalot alkavat vilkkua: viiden sekunnin kuluessa painetaan Päälle -painiketta. Tällöin kyseisen kanavan rele vetää ja jää pysyvästi päälle. Merkiksi tästä kanavan merkkivalo jää vilkkumaan osoitukseksi pakko-ohjauksesta. 3.2 KANAVAN PAKKO-OHJAUS POIS: Kanava pakko-ohjataan pois-tilaan kuten kohdassa 3.1 sillä erolla, että vasemman reunan merkkivalojen alkaessa vilkkua painetaan viiden sekunnin kuluessa Pois - painiketta. Pakko-ohjatun kanavan merkkivalo jää pysyvästi vilkkumaan. 3.3 PAKKO-OHJAUKSEN POISTMINEN: Pakko-ohjausta poistettaessa menetellään kuten kohdissa 3.1 ja 3.2, paitsi painetaan Poisto -näppäintä. Kanava palaa tällöin ohjelmoituun aikaohjaukseen. Merkiksi tästä kanavan merkkivalon vilkkuminen lakkaa. 6

7 4 KYTKENTÄAIKOJEN SELAUS: OHJ/AJO -KYTKIN OHJ -ASENNOSSA: Kun OHJ/AJO -kytkin käännetään OHJ -asentoon, alkaa kanavanumeron kohdalla vilkkua SELAUS KANAVITTAIN: Näppäillään haluttu kanavanumero , päivän kohdalle -, ajan kohdalle , ja painetaan Selaus -näppäintä. Kyseisen kanavan kaikki kytkentätapahtumat ilmestyvät näyttöön aikajärjestyksessä painettaessa Selaus -näppäintä toistuvasti. Kun kaikki kytkentätapahtumat on selattu ilmestyy Selaus -painalluksen jälkeen näyttöön teksti EI OLE. Haluttaessa voidaan viikonpäivä rajoittaa kuten kohdassa MÄÄRÄTYN VIIKONPÄIVÄN SELAUS: Näppäillään kanavanumeron kohdalle - -, päivän kohdalle haluttu numero tai 0 (ma-pe), ja ajan kohdalle , sekä Selaus -painiketta. Järjestyksessä ensimmäiseltä kanavalta löytyvä kytkentä ilmestyy näyttöön kohdan 4.1 mukaisesti. Selausta voidaan jatkaa ja ohjelma poistaa e.m. kohdan mukaisesti. 4.3 KAIKKIEN KANAVIEN KAIKKIEN TAPAHTUMIEN SELAUS: Näppäillään sekä kanavan, päivän ja ajan kohdalle - : ja painetaan selaus-painiketta. Näyttöön ilmestyy ensimmäisen ohjelmoidun kanavan numero, ohjelmoitu viikonpäivä (1,2,...7,0 tai --), sekä kellonaika. Numeronäytön vasemmalla puolella olevat merkkivalot ilmaisevat vilkuttamalla SELAUS -tilaa ja PÄÄLLE - tai POIS -tapahtumaa. Painamalla uudelleen Selaus -painiketta ilmestyy näyttöön vastaavasti seuraava kytkentätapahtuma, jne. Näytössä oleva tapahtuma voidaan poistaa painamalla Poisto -painiketta. POISTO -merkkivalo syttyy tällöin. Viiden sekunnin kuluessa poisto voidaan peruuttaa painamalla C-näppäintä. Kun kaikki kytkentätapahtumat ovat olleet näytössä ja painetaan vielä kerran Selaus -näppäintä, syttyy näyttöön teksti EI OLE. Paluu normaalikäyntiin tapahtuu kääntämällä OHJ/AJO -kytkin AJO -asentoon. HUOM.: KÄÄNNÄ SELAUKSEN PÄÄTTEEKSI OHJ/AJO -KYTKIN TA- KAISIN AJO -ASENTOON. 7

8 5 KYTKENTÄAIKOJEN POISTAMINEN: OHJ/AJO -KYTKIN OHJ -ASENNOSSA: Kytkentätapahtumien poistaminen voidaan tehdä tapahtuma kerrallaan näppäilemällä haluttu kanavanumero, päivä ja kellonaika sekä painamalla Poisto -näppäintä. Viiden sekunnin kuluessa poisto voidaan peruuttaa C-näppäimellä. Kytkentätapahtumat voidaan poistaa myös kanavittain näppäilemällä kanavanumero ja päivän ja ajan kohdalle Tapahtumat poistuvat kyseiseltä kanavalta viiden sekunnin välein. Poisto voidaan keskeyttää C-näppäimellä. Kun valittu kanava tai kanavaryhmä on tyhjä, ilmestyy näyttöön teksti EI OLE. HUOM.: Kaikkien kanavien kaikkia ohjelmia ei voi poistaa näppäilemällä kanavan kohdalle - -, päivän kohdalle - ja ajaksi sekä painamalla Poisto -näppäintä. Jos tätä yritetään alkaa koko näyttö vilkkua. Vilkkuminen päättyy viiden sekunnin kuluttua, ja poisto voidaan määritellä uudelleen. Vilkutus keskeytyy myös C-painikkeella. KÄÄNNÄ LOPUKSI OHJ/AJO -KYTKIN TAKAISIN AJO - ASENTOON. 8

9 6 PÄÄKELLOTOIMINTA JA SAUNAKANAVA Tilauksesta kellokytkin voidaan varustaa minuuttisivukello-ohjauksella. Tällöin kanava 8 jää pois käytöstä ja sivukellot kytketään niille varatuille riviliittimille. Sivukellokanavaa ei voi ohjelmoida, vaan automatiikka vaihtaa napaisuuden minuutin välein riviliittimillä. Sivukellojen aikaanajo: Painetaan Selaus -painiketta noin kolmen sekunnin ajan, jonka jälkeen sivukellot alkavat askeltaa noin kahden sekunnin välein kunnes oikea kellonaika saavutetaan ja normaali minuuttiaskellus käynnistyy. Sähkökatkosten jälkeen kellokytkin ajaa sivukellot oikeaan aikaan automaattisesti. Kesä/talviaikasiirto on automaattinen. SAUNAKANAVA 7: Tilauksesta kellokytkin voidaan varustaa SETIn määräykset täyttävällä saunan kiuasohjauksella (enintään 12 tuntia päällä, pakollinen 6 tunnin tauko). Kyseiselle kanavalle ohjelmoidaan pois-kytkentä aina ensin, sitten päälle-aika. Kellokytkin vertaa näitä aikoja, ja jos päälle-aika on yli 12 tuntia, ei ohjelma talletu muistiin. Seuraava ohjelmoitu päälle-aika ei saa olla kuutta tuntia lähempänä edellistä poisaikaa. Kellokytkin ei ota vastaan sellaista ohjelmointiyritystä. Turvallisuussyistä poisto-käskyn antaminen poistaa KAIKKI saunakanavan ohjelmat. HUOM.: EDELLÄMAINITUT ERIKOISKANAVAT 7 JA 8 TOIMIVAT NOR- MAALEINA OHJAUSKANAVINA, ELLEI NIITÄ OLE VALMIS- TUSVAIHEESSA KOODATTU TOIMIMAAN SIVUKELLO- JA/ TAI SAUNAKANAVINA. 9

KO050190 PEMK 295 ET-200 KÄYTTÄJÄN OPAS VUOSIKELLOT ET-215.1 ET-210 ET-215

KO050190 PEMK 295 ET-200 KÄYTTÄJÄN OPAS VUOSIKELLOT ET-215.1 ET-210 ET-215 KO050190 PEMK 295 ET-200 KÄYTTÄJÄN OPAS VUOSIKELLOT ET-205 ET-205.1 (Pääkello) ET-210 ET-210.1 (Pääkello) ET-215 ET-215.1 (Pääkello) 0 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen erittely 2 Perusnäyttö 3 1. Ohjelmointi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Carrie. ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE

Carrie. ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE Carrie ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Toivomme, että sinulle tulee olemaan paljon iloa valitsemastasi Carrie - puhelimesta. Tutustu puhelimen toimintoihin lukemalla ohjeet ja huoltovinkit.

Lisätiedot

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla:

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla: Käyttöohje Pikaohje Seuraavassa taulukossa on perusominaisuuksia aakkosjärjestyksessä ja näppäimet niiden käyttöön. Perässä näet myös sivunumerot halutessasi lisätietoa. HUOMAA: Joitakin ominaisuuksia

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje Elisa Viihde TV palveluiden käyttöohje Päivitetty 29.3.2009 1 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö... 4 2 Laitteiden asentaminen... 4 2.1 Pikaohje laitteiden asennukseen... 4 2.2 Digiboksin asentaminen... 5 2.2.1

Lisätiedot

evolution G3 shortguide

evolution G3 shortguide G3 Shortguide Onnittelut uuden evolution wireless G3-mikrofonijärjestelmän hankinnasta Tämän pikaohjeen tarkoitus on auttaa kaikkia uusia käyttäjiä - ja erityisesti heitä, joilla ei ole teknistä taustaa

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

PowerMaxComplete - Käyttöopas

PowerMaxComplete - Käyttöopas PowerMaxComplete - Käyttöopas Sisällysluettelo Tämän käyttöoppaan yhteensopivuus...2 Ensisijaisen hälytysvalvonnan pikaopas...2 Yhteystietolomake...2 Merkkivalot...2 Sireenisignaalit...3 Hyödyllisiä vinkkejä

Lisätiedot

Käsikirja Konftel 250 SUOMI

Käsikirja Konftel 250 SUOMI Käsikirja Konftel 250 SUOMI OmniSound HD ylivoimainen äänenlaatu Patentoitu OmniSound -äänitekniikka takaa, että saat etäneuvotteluihin vaikuttavan ja kristallinkirkkaan äänen molempiin suuntiin, ns. full

Lisätiedot

TikkaComin puhelinliittymään saat paljon erilaisia lisäpalveluita, jotka helpottavat puhelimen käyttöä. Tutustu ja ota palvelut käyttöösi!

TikkaComin puhelinliittymään saat paljon erilaisia lisäpalveluita, jotka helpottavat puhelimen käyttöä. Tutustu ja ota palvelut käyttöösi! TikkaComin puhelinliittymään saat paljon erilaisia lisäpalveluita, jotka helpottavat puhelimen käyttöä. Tutustu ja ota palvelut käyttöösi! TikkaComin lisäpalvelut TikkaComin puhelinliittymään saat paljon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE RA 18 - OHJAIN

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE RA 18 - OHJAIN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE RA 18 - OHJAIN RA 18 - ohjain Tyyppi 1601-18 Yleistä: - Ohjain on tarkoitettu asennettavaksi kiukaan viereen, käyttöohjeessa esitetylle alueelle. - Ohjain soveltuu seuraaville kiuasmalleille:

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Gigaset AS180/AS280. Luurin yleiskuva. h Puhelinluettelo-näppäin 2. d Kaiutinnäppäin. U Selaus ylös/alas u-näppäimellä ja äänenvoimakkuuden

Gigaset AS180/AS280. Luurin yleiskuva. h Puhelinluettelo-näppäin 2. d Kaiutinnäppäin. U Selaus ylös/alas u-näppäimellä ja äänenvoimakkuuden Gigaset AS180/AS280 Luurin yleiskuva 1 Akkujen varaus 2 Näyttönäppäimet 3 Viestinäppäin vilkkuu: uusi viesti saapunut 4 AS180: 1 h Puhelinluettelo-näppäin AS280: d Kaiutinnäppäin 5 Ohjausnäppäin (u) 6

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00 8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64 Käsikirja v2.00 Vikavirtavahti VRE-08/16/32/64 käsikirja v2.00 Suomi Muuntosähkö Oy - Trafox 30.10.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

DNA Vastaaja käyttöohje

DNA Vastaaja käyttöohje 1 (9) DNA Vastaaja käyttöohje DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 Vantaa Vantaa Sisältö 1 DNA Vastaaja... 3 1.1 Hyödyllistä tietoa... 3 2 DNA Vastaajan

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot