PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tiedonhallinnan opintojakso Y003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tiedonhallinnan opintojakso Y003"

Transkriptio

1 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tiedonhallinnan opintojakso Y003 Laatineet Jari Tyrväinen ja Sari Kaitaniemi Muokannut Sarita Kaunisto Päivitetty TIEDONHALLINNAN MERKITYS Sopeutuaksemme jatkuvan muutoksen tietoyhteiskuntaan meidän on tarpeen tuntea tiedon avaimet. Tietoyhteiskunta vaatii itseohjautuvaa opiskelua, tiedonhallintaa. Tietoa on osattava hakea, ja valikoida siitä olennainen. Työpaikkojen suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmät eivät selviä työelämän muutoksista ilman tiedonhallintataitoja. Tiedonhallinta edellyttää, että tiedon kysyntä ja tarjonta kohtaavat, eli tieto on asianmukaisesti tallennettu ja järjestetty tiedontarvitsija osaa käyttää informaatiojärjestelmiä ja tietopalveluja tiedontarvitsijalla on oikeus / varaa käyttää tietopalveluja ja tiedonlähteitä Voiko sellaisia asioita kuin tieto tai elämä hallita? Ainakin tiedontarvitsijalla on paremmat edellytykset selvitä informaatiotulvan keskellä, kun hän osaa jäsentää tietonsa kokonaisuuksiksi, tietämykseksi. Tämä materiaali antaa yleiskäsityksen tiedonhaun ja -hallinnan menetelmistä ja välineistä. Aiheesta on kirjoitettu myös monia oppaita. Viitteitä löydät Lähteet-osiosta. Aloita materiaaliin tutustuminen sisällysluettelon kautta. 1

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiedonhallinnan merkitys 1 Sisällysluettelo 2 1. Tiedonhaun prosessi Tiedonhaun prosessi kaaviona Data, informaatio, tieto ja tietämys Hakutehtävän luonne 5 2. Haun suunnittelu Hakustrategiat Hakutermien määritteleminen Käsitekartta Asiasanastot Asiasanastot, esimerkki Hakusanojen katkaisu Boolen operaattorit Läheisyys- ja fraasihaku Haun laajentaminen Haun rajaaminen Erilaiset tietokannat Viitetietokannat Kirjastotietokannat Artikkeliviitetietokannat Lähdetietokannat Elektroniset kokotekstiaineistot ABI/INFORM EBSCO Full Text Elsevier: ScienceDirect Faktatietokannat Tiedonhaku Internetistä Aihehakemistot ja virtuaalikirjastot Hakuohjelmat Surffaile! Tiedon arviointi ja valinta Kirjastot verkossa PIRKKO-verkkokirjasto FinElib Painetut tiedonlähteet 16 Sanasto 36 Lähteet 42 Liite Lähdeluettelon laatiminen 43 2

3 1. TIEDONHAUN PROSESSI Miksi hankin tietoa? Opintojesi edetessä laadit eritasoisia esseitä, seminaariesitelmiä ynnä muita töitä, jotka edellyttävät itsenäistä tiedonhankintaa. Tiedonhankintataitojen tarve ei lopu tutkintotodistuksen saamiseen. Työelämässä joudut hahmottamaan ja jäsentämään ammatillisia ongelmia ja esittämään ratkaisuvaihtoehtoja niihin. Aihealue, terminologia: Onnistunut tiedonhankinnan prosessi alkaa tutustumalla aihealueeseen. Seuraavaksi valitset aiheen ja rajaat aihepiirisi ja valitset näkökulman aiheeseen. Aiheen käsitejärjestelmän ja terminologian tunteminen on avain tietokantoihin ja niiden kautta relevantteihin dokumentteihin. Viitteillä tiedon lähteille: Viitetietokannoista löydät ensin viitteitä kiinnostaviin dokumentteihin, kirjoihin, artikkeleihin, kuviin, nuotteihin, karttoihin, arkistolähteisiin tai muihin tiedonlähteisiin. Viitteen löydettyäsi alat paikantaa varsinaista dokumenttia kirjaston tai muun dokumentteja säilyttävän instituution kautta. Selaillenkin: Onnistunut tiedonhaku ei aina ole systemaattista vaan hyödyllistä informaatiota voi löytää myös tietoaineistoja selailemalla, liikkumalla aineistossa assosiatiivisesti johtolankoja seuraten. Arvioi: Dokumentit saatuasi on aika arvioida löytämäsi tieto. Tiedolla on merkitystä vain, kun se on olennaista senhetkisen tiedontarpeen kannalta, ajankohtaista ja luotettavasta lähteestä peräisin. Uudestaan: Jos tietoa ei löydy riittävästi tai se ei ole laadultaan käyttökelpoista, palaa taaksepäin ja muotoile tehtävä uudelleen. Voit muuttaa, tarkentaa tai laajentaa ongelman määrittelyä, tai vaihtaa aihepiirin kokonaan. Muistiinpanoja: Löydetyistä lähteistä on hyvä pitää alusta lähtien systemaattisia muistiinpanoja. Lähdeaineistosta on hyvä pitää yllä aiheenmukainen ja aakkosellinen viitetietoluettelo. Näin löydät kunkin lähteen tiedot vaivattomasti ja tutkielman lähdeluettelon laatiminen on helpompaa. 3

4 1.1 TIEDONHAUN PROSESSI KAAVIONA Lähde: Tiedonhakijan polut. Heikkinen et al. Tiedonhakijan teho-opas

5 1.2 DATA, INFORMAATIO, TIETO JA TIETÄMYS Tieto-käsitettä käytetään suomen kielessä hyvin vaihtelevissa merkityksissä. Tietääksemme, mistä tiedon tyypistä on kyse, on tarpeen määritellä tiedon eri ilmenemismuodot niiden sisällön tason mukaan. data on koodattu merkkijono. Dataa on tietovälineessä, esimerkiksi tietokoneen kovalevyllä tai cd-romilla säilytettävä tai tietoverkossa liikkuva ykkösistä ja nollista muodostuva bittijono, merkkijono ilman tulkintaa informaatio on mahdollista tietoa, merkkijonon ilmaisema viesti. Esimerkiksi kirjan sisältö on informaatiota tai lähetettävässä viestissä on informaatiota. Viestissä välittyvän informaation määrä voi olla vastaanottajalle eri kuin lähettäjälle tieto on tulkittua, sisäistettyä informaatiota. Kirjan sisällöstä tulee tietoa vasta, kun joku on omaksunut sen. Filosofille tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus, joka esitetään väitelauseen muodossa tietämyksessä yhdistyy hiljainen tieto (tacit knowledge) ja opittu tieto. Se on tajunnan rakenteita, jotka ilmaistaan tekstinä, kuvana tai äänenä. Luetun kirjan tieto yhdistyy henkilön aiempiin tietoihin ja kokemuksiin 1.3 HAKUTEHTÄVÄN LUONNE Kun olet päättänyt tiedonhakusi aiheen, rajaa se selkeästi ja yksiselitteisesti. Mieti seuraavia seikkoja: aihepiiri: rajaamisessa voi edetä yleisestä yksityiseen esim. työelämä -> palveluammatit -> laatu palveluammateissa -> laatua edistävä organisaatiokulttuuri palveluammateissa voit myös lähteä liikkeelle omista havainnoistasi tai kokemuksistasi, ja pyrkiä löytämään niille selitystä tai tukea 5

6 näkökulma: suuntaa tiedonhankintasi jonkin näkökulman mukaisesti, esim. tieteenala, osapuoli tai kohderyhmä - asiakas, ammattilainen, lapsi tai vanhus aiempi tietämyksesi aiheesta. Se määrittää, minkä tasoista tietoa tarvitset tässä tilanteessa tiedontarpeesi laajuus: Onko tiedontarpeesi o kapea (joku yksittäinen faktatieto, yksityiskohta) -> nopea tiedonhaku o vai laaja-alainen (kokonaisnäkemys jostain asiasta) -> systemaattinen tiedonhaku ajankohtaisuus: jos aiheesi on vanhenevaa tietoa, kiinnitä huomiota lähteen ajankohtaisuuteen tiedonhakuun käytettävissäsi oleva aika 2. HAUN SUUNNITTELU Hakutapahtuman kulku riippuu muun muassa tiedonhaun laajuudesta, käytettävästä tietokannasta ja haun tekijän taidoista ja tottumuksista. Hakutermien valinta: Ensimmäinen edellytys tiedonhaun onnistumiselle on, että tunnet alan käsitejärjestelmän ja sille rakentuva terminologian, jotta osaat käyttää haussasi samoja termejä kuin dokumenttien laatijat ja tietokannan sisällön kuvailijat. Tietokannan valinta: Seuraavaksi sinun tulee osata valita tietokanta, joka sisältää tietoa, jonka aihe, taso, tuoreus, kieli ja muut ominaisuudet vastaavat tarvettasi. Käyttöliittymiin tutustuminen: Tietokantojen käyttöliittymät ovat varsin erilaisia. Tutustu käyttämäsi käyttöliittymän ominaisuuksiin huolellisesti. Hakutermien yhdisteleminen: Kun tietokanta on valittu ja avainsanaluettelo tiedontarvetta kuvaavista termeistä on laadittu, voit yhdistellä termejä hakulauseiksi Boolen operaattoreilla (JA, TAI, EI) tehdä fraasihakuja rajata hakua, jos saat tulokseksi liikaa viitteitä tai dokumentteja, ja laajentaa hakua jos taas tuloksia tulee liian vähän 6

7 Haun voi monissa käyttöliittymissä kohdistaa johonkin kenttään, esimerkiksi teoksen tai tekijän nimeen tai dokumentin sisällön kuvailussa käytettyihin asiasanoihin. Vapaateksti- tai kokotekstihaku tarkoittaa sitä, että hakutulokseen otetaan mukaan dokumentit, joissa hakutermi esiintyy missä tahansa kohti tietueessa. Esimerkiksi jos vapaatekstihaulla annat hakutermiksi sanan järvi, tulokseen tulevat mukaan kaikki dokumentit, joiden tekijä on Järvi-niminen: Mikko Järvi otsikossa esiintyy sana järvi: Järvi biotooppina asiasanoissa esiintyy sana järvi viitteessä jossain muussa kohdassa on käytetty sanaa järvi, esimerkiksi julkaisijan nimi: Järviseutu-seura 2.1 HAKUSTRATEGIAT Tiedonhakuprosessi voi edetä monella tavalla. Seuraavat strategiat kuvaavat tyypillisimpiä tiedonhaun suoritustapoja. Voit yhdistellä strategioita tilanteen mukaan. Pikahakustrategia pikahaku on käytännöllinen esimerkiksi uuteen tietokantaan tai hakuohjelmaan tutustuessa tai nopeassa, lyhyessä hakutehtävässä kirjoita hakuikkunaan yksi hakusana tai lyhyt yhdistelmä Lohkohakustrategia lohkohaku on käytännöllinen laajemmassa, monitahoisessa tiedontarpeessa kun aihepiirisi on monitahoinen, jaa se käsitteellisesti osalohkoihin kuvaile haun lohkot asiasanoilla yhdistä lohkojen sisäiset asiasanat TAI-operaattorilla ja eri lohkot keskenään JA-operaattorilla käytä sulkuja eri lohkojen välillä esim. laadunvalvonta palveluammateissa (palveluammat* TAI palveluyrity* TAI asiakaspalvelu* TAI asiakastyö*) JA (laadunhallin* TAI laadunvalvon* TAI laadunvarmistu*) Helmenkasvatusstrategia helmenkasvatusstrategiassa seuraat löytämäsi aineiston tarjoamia johtolankoja uusiin relevantteihin lähteisiin hyvän kirjan tai artikkelin löydettyäsi hae sen kirjoittajan muita teoksia, katso lähteen sisällönkuvailuun käytetyt asiasanat ja hae niistä omaan tarpeeseesi sopivilla tai nimekkeessä tai tekstissä esiintyvillä termeillä hyvän nettilähteen löydettyäsi seuraa siinä annettuja linkkejä eli surffaa 7

8 Aineiston selailu tiedonhaun ei tarvitse aina olla systemaattista, päämäärään suuntautunutta toimintaa hyviä dokumentteja voi löytää myös selailemalla kirjaston hyllyjä, lehtiä ja tietokantoja 2.2 HAKUTERMIEN MÄÄRITTELEMINEN alustava hakusuunnitelma laaditaan siis miettimällä ongelman pääkäsitteet ja niiden väliset suhteet ongelma muotoillaan konkreettisiksi hakusanoiksi ja niiden yhdistelmiksi mieti muutama termi, jotka olennaisimpia aiheessasi ja sen osa-alueissa mitkä sanat kuvaavat ja rajaavat aihetta? minkä sanojen on esiinnyttävä hakutuloksessasi? älä käytä liian yleisiä sanoja -> liikaa viitteitä liian laajalta alueelta mieti synonyymejä ja rinnakkaisia käsitteitä mieti laajempia ja suppeampia termejä hakutuloksen kasvattamiseen ja karsimiseen käytä VESA-verkkosanastoa ja tietokantojen sanastoja alan vakiintuneiden termien löytämiseen käytä hyväksesi löytämiesi viitteiden asiasanoitusta ja luokitusta mieti hakutermejä eri kielillä englannin kielessä sanoilla voi olla eri kirjoitusasut Englannissa ja Pohjois- Amerikassa, esim. colour color, neighbour - neighbor, traveller traveler 8

9 2.2.1 Käsitekartta Malli käsitekartasta eli mindmapista: Asiasanastot Kielissä samoilla asioilla on monia nimityksiä. Tietokannat on yleensä asiasanoitettu eli dokumenttien sisällönkuvailuun on käytetty vakiintuneita asiasanoja. Jos haluat tehdä haun asiasanoilla, tarkista käytettävä hakutermi asiasanastosta. Asiasanastoissa ilmaistaan myös asiasanojen välisiä suhteita, esimerkiksi laajemmat ja suppeammat termit sekä samaa tarkoittavista sanoista suositeltava asiasana. YSA Yleinen Suomalainen Asiasanasto löytyy myös Internetistä: Eri aloilla on käytössä omia erikoissanastoja 9

10 Asiasanastoissa käytettyjä lyhenteitä: LT laajempi termi (englanniksi BT, broader term) ST suppeampi termi (NT, narrower term) RT rinnakkaistermi (RT, related term) KT korvaa termin (UF, used for) KÄYTÄ käytä annettua käsitettä (USE) Asiasanasto, esimerkki Lähde: YSA Yleinen Suomalainen Asiasanasto 2.3 HAKUSANOJEN KATKAISU Varsinkin suomenkielessä on hyödyllistä katkaista sanat heti sanavartalon jälkeen sanojen taipumisen vuoksi. Sanavartalo on se osa sanaa, joka ei muutu eri taivutusmuodoissa. Esimerkiksi sanan ammatti vartalo on ammat: ammatin, ammatissa, ammattiin, ammattien 10

11 tietokannoissa on erilaisia katkaisumerkkejä, yleisimpiä ovat *, # ja? katkaisemalla sanan saat mukaan kaikki sanat, jotka alkavat antamallasi vartalolla liian aikaisin katkaisemalla saat mukaan myös asiaankuulumattomia sanoja esimerkiksi jos etsit tietoa joustotyöstä, katkaisemalla jous* saat mukaan myös asiasanat jouset, jousiammunta, jousiorkesterit, jousisoittimet, jousitus, joustava automaatio, joustavat työmenetelmät joustotyö kannattaisi ehkä katkaista joustot* - mieti sanan työ taipumista! Saat mukaan myös muodot joustotöiden, joustotöissä, joustotöistä 2.4 BOOLEN OPERAATTORIT JA eli AND-operaattori rajaa hakua. Se ottaa hakutulokseen vain ne lähteet, jossa esiintyvät molemmat tai kaikki operaattorilla yhdistetyt hakusanat kannattaa käyttää yhdistämään tiedontarpeen eri osa-alueita o esim. asiakaspalvelu JA laatu o hakutulokseen tulee vain lähteitä, joissa esiintyvät sekä sanat asiakaspalvelu että laatu. Ei esimerkiksi yleisiä asiakaspalvelusta kertovia lähteitä tai muita laatua käsitteleviä dokumentteja TAI eli OR operaattori laajentaa hakua. Se ottaa mukaan kaikki lähteet, joissa esiintyy yksi tai useampi hakutermeistä kannattaa yhdistää synonyymejä tai merkitykseltään lähekkäisiä termejä o esim. laadunvalvonta TAI laadunvarmistus o mukaan tulevat sekä kaikki laadunvalvonnasta että kaikki laadunvarmistuksesta kertovat lähteet 11

12 EI eli NOT-operaattori sulkee pois ne hakusanat, joita et halua hakuusi mukaan. EI-operaattoria kannattaa käyttää varovasti, sillä voit vahingossa sulkea pois hyviäkin lähteitä! o jos muotoilet hakulausekkeen laadunvarmistus EI koulutus, jäävät hakutuloksesta pois kaikki laadunvarmistusta käsittelevät teokset, jotka on asiasanoitettu myös termillä koulutus o ohi saattaa mennä siis materiaalia, joka käsittelee laadunvarmistusta muiltakin kannoilta kuin koulutuksen laadunvarmistusta tai laadunvarmistuskoulutusta 2.5 LÄHEISYYS- JA FRAASIHAKU Termien läheisyys: Internetin hakuohjelmista esimerkiksi Google arvioi löytyneet lähteen sen mukaan, kuinka usein ja lähekkäin hakutermit esiintyvät löydetyissä dokumenteissa, tai esiintyvätkö ne nimekkeessä tai tiivistelmässä, ja esittää hakutuloksen näin saadussa relevanssijärjestyksessä. Rajaus: Monissa tietokannoissa voit rajata hakuasi esim. otsikossa esiintyviin sanoihin, julkaisuvuodella, kielen tai kirjoittajan mukaan. Rajausmekanismi vaihtelee eri käyttöliittymissä. Fraasihaku: Monissa tietokannoissa voi tehdä fraasihakuja. Fraasi on sanayhdistelmä, jota käytettäessä halutaan että termit esiintyvät hakutuloksessa juuri annetussa muodossa ja sanajärjestyksessä. Niputtamalla sopivia termejä yhteen hakutulosten relevanssi paranee. Esimerkiksi FRAASI "turvapaikan hakeminen" "asylum seeking" Vertaa: HAKUSANOJEN YHDISTELEMINEN BOO- LEN OPERAATTOREILLA turvapaik* JA hakem* asylum AND seeking 12

13 2.6 HAUN LAAJENTAMINEN Jos haku ei anna tuloksia tai tuloksia on liian vähän, tarkista, kattaako käyttämäsi tietokanta hakemasi aihepiirin (kysy neuvoa tarvittaessa kirjastosta), kokeile toisesta tietokannasta, hakemistosta tai hakukoneesta tarkista kirjoitusvirheet ja sanan eri kirjoitusmuodot (yhdyssanat, lyhenteet ym.) oletko hakenut väärästä kentästä oletko käyttänyt hakulausekkeen termien välillä hakuehtoja väärin (Boolen operaattorit AND / OR vai JA / TAI) unohtuiko katkaisu, käytä katkaisumerkkiä eri taivutusmuotojen mukaan saamiseksi katkaisitko liian vähän (siirrä katkaisumerkkiä vasemmalle) käytätkö oikeaa katkaisumerkkiä (esim. * # $?) oletko hakenut liian suppealla hakusanalla? Mieti mihin laajempaan aihealueeseen ongelmasi kuuluu ja käytä laajempaa hakutermiä vähennä JA-ehtoja hakulausekkeessa laajenna hakua lisäämällä hakulausekkeeseen TAI-ehdolla samaa asiaa tarkoittavia sanoja synonyymejä, rinnakkaistermejä, asiasanoja ja YKL-lukuja onko aiheesta käytetty muuta termiä? mieti eri kielisiä hakusanoja poista rajoittavat termit, jotka eivät ole aihepiirisi ydinkäsitteitä, jos olet sellaisia käyttänyt (vaikutus, merkitys, suunnittelu yms. sanat rajaavat turhaan) käytä vapaatekstihakua, jos olet käyttänyt asiasanahakua poista kieli-, vuosi- yms. rajaukset 13

14 2.7 HAUN RAJAAMINEN Jos hakutulos on liian suuri, ovatko hakutermisi liian yleisiä? Poista monimerkityksiset yleistermit, kokeile täsmällisempiä hakutermejä lisää hakua rajoittavia sanoja (Boolen AND:lla) vähennä synonyymejä ja rinnakkaistermejä katkaisitko sanan liian aikaisin? Siirrä katkaisumerkkiä oikealle rajaa hakua asiasanakenttään, mikäli mahdollista rajaa haku esim. otsikoihin rajaa esim. julkaisutyypin, -ajankohdan tai kielen mukaan (esim. >1998, eng, fin) käytä fraasihakua, mikäli mahdollista 3. KIRJASTOT VERKOSSA Tietoyhteiskunnassa kansalaisen perusoikeuksiin kuuluvat oikeus tietoon, tiedon saatavuus, tietoyhteiskunnan kansalaisuus, tietosuoja ja immateriaalioikeudet (tekijänoikeus). Tietoyhteiskunnassa selvitäksesi tarvitset entistä monipuolisempaa teknistä osaamista sekä sisällöllisiä, ymmärrykseen perustuvia taitoja. Perinteisen lukutaidon lisäksi opit esimerkiksi tietokonelukutaitoa, informaatiolukutaitoa, medialukutaitoa sekä tiedon haku- ja hankintataitoja. Kirjasto tarjoaa sinulle väylän toteuttaa perusoikeuksiasi tietoyhteiskunnassa. Sen kautta sinulla on saatavilla tiedon ja kulttuurin kokonaisuus, ja siellä voit opetella tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Kirjasto Internetissä: Kirjastot ovat hyödyntäneet nyky-yhteiskunnan mahdollisuuksia siirtämällä perinteisen kirjaston idean Internetiin. Kirjastot muodostavat keskenään verkoston, jonka verkkopalvelut muodostavat keskeisen osan kirjastojen tiedon jäsennys- ja välittämispalvelusta. Kirjastojen verkkopalvelut ovat portaaleja, jotka tarjoavat helppokäyttöisen väylän hakupalveluihin ja valikoituihin www-aineistoihin. In- 14

15 ternetitse onnistuu kirjastoaineiston selaus, varaus ja lainojen uusiminen kirjastojen kokoelmatietokannoista. Viitetietokannoista voi tehdä kirjallisuusselvityksiä. Myös varsin räätälöidyt tietopalvelut ovat mahdollisia nykytekniikalla. Esimerkiksi Tampereen kaupunginkirjastolla on Aktiivi-PIKI-palvelu. Yhden :n kuukausimaksulla kirjastokortin haltija voi muun muassa saada sähköpostiinsa eräpäivämuistutuksen, noutoilmoituksen varatusta teoksesta ja ilmoituksen kirjastoon hankituista uutuuksista asiakkaan määrittelemien hakuehtojen mukaan! Voit lukea palvelusta lisää Tampereen kaupunginkirjaston sivuilta, jonne pääset esimerkiksi PIRKKOverkkokirjaston kautta valitsemalla etusivulta Muut kirjastot ja sitten Pirkanmaan kirjastoja, ja Tampereen kaupunginkirjasto. 3.1 PIRKKO-VERKKOKIRJASTO PIRKKO-verkkokirjasto sisältää monipuolisia elektronisia tiedonlähteitä ja hakupalveluja. PIRAMK:n kirjastotoimipisteiden tiedonhallinnan ammattilaiset, informaatikot, seulovat ja arvioivat webbitietoa aktiivisesti, ja asettavat laadukkaan materiaalin käyttöön verkkokirjaston sivuille. Sieltä löydät Internetin hyödyllisimmät elektroniset lehdet, tietokannat ja hakupalvelut sekä aihehakemistot aloittain järjestettyinä. PIRKKO-verkkokirjaston elektroniset aineistot ovat Kansallisen elektronisen kirjaston eli FinElibin aineistoja. PIRKKO-verkkokirjasto sisältää mm. elektronisia lehtiä viitetietokantoja hakuteoksia Jos aihe tuntuu vaikealta, tai et tiedä, mikä hakupalvelu on tarpeeseesi sopivin tai miten se toimii, voit aina kääntyä PIRAMK:n kirjasto- ja tietopalvelujen informaatikon puoleen! 3.2 FINELIB Kansallinen elektroninen kirjasto - FinElib on opetusministeriön käynnistämä ohjelma, joka hankkii elektronisia aineistoja, tehostaa verkkoaineiston löytyvyyttä ja tarjo- 15

16 aa yhtenäisen pääsyn erilaisiin tietoaineistoihin suomalaisille korkeakouluille. Sen tavoitteena on tutkimus- ja koulutusedellytysten parantaminen Suomessa. FinElib-aineistojen käyttö perustuu maksullisiin lisenssisopimuksiin, joita PIRAMK:n kirjasto- ja tietopalvelut ovat solmineet aineistojen tuottajien kanssa. Näin PI- RAMK:laiset voivat käyttää FinElibin aineistoja maksutta PIRNET-verkossa olevilta työasemilta. 4. PAINETUT TIEDONLÄHTEET Alkuperäiset tiedonlähteet sisältävät ennen julkaisematonta, uutta tietoa tai ennestään tunnetun tiedon uutta tulkintaa. Tutkielmassa on pyrittävä aina näille tiedonlähteille, toissijaisia lähteitä on vältettävä. Keskeisin alkuperäisen tiedon lähde on kirjallisuus yleensä. Kirjat Nämä ns. monografiat eli erillisteokset ovat usein vakiintuneita perusesityksiä jostakin tietystä aiheesta. Ongelmana on usein nopea vanhentuminen. Perusteoksista otetaankin toistuvasti tarkistettuja ja uudistettuja painoksia. Tietokirjan käyttökelpoisuutta on helppo arvioida, sillä useimmissa niistä on kuvaava otsikko, esipuhe, johdanto sekä takakansiteksti. Sisältöä jäsentävät usein sisällysluettelo, erilaiset hakusanastot sekä lähdeluettelo. Sarjajulkaisut Yliopistojen sekä muiden yhteisöjen ja laitosten tieteelliset raportit, tutkimukset ja selvitykset julkaistaan useimmiten tieteellisissä sarjoissa. Sarjojen tehtävänä on koota saman alan tieteellistä kirjallisuutta ja siten helpottaa ja tehostaa ajankohtaisen tutkimustiedon välittymistä. Aikakauslehdet Aikakauslehdet ovat ajankohtaisia lähteitä, usein toistuvan, enemmän tai vähemmän säännöllisen ilmestymisensä ansiosta. Monet erikoislehdet ovat katsaustyyppisiä tarjoten hyvän näköalapaikan kyseisen alan kehitykseen. Suomessa aikakauslehtien julkaisutoiminta on kansainvälisesti katsoen hyvin ahkeraa: ammattilehtiä ja tieteellisiä erikoislehtiä löytyy alalta kuin alalta. 16

17 Opinnäytetyöt Pro gradut, lisensiaattityöt ja väitöstyöt ovat monografioita eli kirjoja, jotka on laadittu oppiarvon saamiseksi jossain korkeakoulussa. Ne ovat siis akateemisesti koeteltua tietoa. Pro gradu - ja muut tutkielmatasoiset työt eivät tosin ole kovin suositeltavaa lähteistöä, koska, kuten sanottu, ne ovat opinnäytteitä. Säädökset Lainsäädäntö muodostuu eduskunnassa hyväksytyistä laeista ja alemmista asetuksista ja päätöksistä, joilla usein tarkennetaan lakitekstiä. Komiteanmietinnöt Lain valmistelua tai muuta suunnittelutehtävää varten asetettujen tilapäisten asiantuntijaelinten työn tulokset esitetään mietintöinä, jotka julkaistaan komiteanmietinnötjulkaisusarjassa. Tilastojulkaisut Tilastot sisältävät lukumäärä- ja prosenttitietoa taulukkoina tai graafisina esityksinä. Harmaa kirjallisuus Kirjallisuuden katvealueeseen kuuluvat eri organisaatioiden julkaisemattomat, alun perin sisäiseen käyttöön tarkoitetut muistiot, raportit ja selvitykset. Harmaan kirjallisuuden käyttöön saaminen on usein vaikeaa, koska sitä ei välitetä tavanomaisten kanavien, esimerkiksi kirjastojen ja kirjakauppojen kautta. Ei-julkiseksi tarkoitetun harmaan kirjallisuuden käyttöön on syytä pyytää tiedontuottajalta lupa. Sanomalehdet Sanomalehdet, radio- ja televisio-ohjelmat ovat päivittäisen uutisvirran ja keskustelun lähteitä. Sanomalehtien sunnuntaisivuilla julkaistaan myös taustoittavia artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Vanhat sanomalehdet on mikrofilmattu ja niitä voi lukea kirjastoissa. 17

18 5. ERILAISET TIETOKANNAT Tietokannat voidaan jakaa niiden sisällön mukaan. viitetietokannat eivät sisällä tekstiä, vaan viitteen hakuehdot täyttävään dokumenttiin. Itse dokumentti etsittävä muualta, esim. kirjaston avulla. Viitetietokantoja ovat esim. Linda, Aleksi, Bild, Fennica lähdetietokannat sisältävät itse aineiston, tekstin, kuvan, kartan, nuotit, piirustuksen yms. Tekstiä sisältävät lähdetietokannat voidaan jakaa kahteen pääryhmään faktatietokannat sisältävät rakenteellista faktatietoa, esim. Sininen kirja, Suomen Suurimmat, Fonecta Finder -puhelinnumeropalvelu. Tietokannassa on nimetyt kentät, joihin syötetään vain tietynlaista informaatiota. Haku kohdistetaan kenttien sisältöön kokotekstitietokannat sisältävät kokonaisia tekstidokumentteja yleensä kuvailtuna. Haku voi kohdistua joko kuvailutietoihin, tiivistelmätekstiin tai koko tekstiin. Esimerkiksi kokonaisia artikkeleita sisältävät tietokannat. Esim. ABI Inform, EBSCO Academic Search, IT Info, Yritysonline Osa tietokannoista on maksulliseen lisenssiin perustuvia, osa vapaasti netistä käytettävissä! 5.1 VIITETIETOKANNAT Viitetietokannat sisältävät viitteitä varsinaiseen dokumenttiin, eivät siis dokumentteja. Viite koostuu tietoa sisältävistä kentistä. Kentät sisältävät dokumentista seuraavia tietoja: nimeke (dokumentin otsikko) tekijä julkaisuvuosi kustantaja asiasanat, jolla dokumentti on kuvailtu kieli tiivistelmä 18

19 PIRKKO-verkkokirjastosta löydät sekä kotimaisia että kansainvälisiä viitetietokantoja eri aloilta, esimerkiksi ALEKSI-artikkeliviitetietokanta: Yli viitettä 250 kotimaisen aikakauslehden artikkeleista vuodesta 1982 alkaen. CSA - Cambridge Scientific Abstracts: n. 60 viitetietokantaa eri aloilta FENNICA: Suomen kansallisbibliografia. Tiedot Suomessa, Suomesta ja suomeksi ilmestyneistä teoksista LINNEA-tietokannat o LINDA Suomen yliopistokirjastojen yhteistietokanta o ARTO kotimainen artikkeliviitetietokanta o VIOLA musiikkiaineistojen yhteistietokanta o MANDA Suomen yleisten kirjastojen yhteistietokanta Löydettyäsi mielenkiintoisen viitteen tarkista esimerkiksi PIRKKO-verkkokirjaston PIRKKA-haulla, onko kirja tai artikkeli PIRAMK:n toimipisteiden kokoelmissa. PIRKKO-verkkokirjaston Muut kirjastot linkistä pääset tarkistamaan, onko haluamasi aineisto esim. Metsossa tai muussa sinua lähellä olevassa kirjastossa Jos kirjaa tai artikkelia ei löydy oman alueesi kirjastoista, voit tehdä siitä johonkin PIRAMK:n kirjastotoimipisteeseen kaukolainapyynnön. PIRAMK:n kirjastotoimipisteissä kaukolainapalvelu on opiskelijoille ja henkilökunnalle maksutonta, mutta useimmissa muissa kirjastoissa se on maksullinen palvelu Kirjastotietokannat Kirjastojen kokoelmaluettelot ovat viitetietokantoja. Niiden avulla voit selvittää, kuuluuko etsimäsi teos kirjaston kokoelmiin, sekä sen sijaintipaikan ja saatavuuden (paikalla / lainassa). 19

20 Esimerkiksi viite PIRKKO-verkkokirjastossa Viite Tampereen kaupunginkirjaston tietokannassa: 20

21 Verkosta löydät Suomen kirjastojen kokoelmat kirjastoittain: Kirjastot.fi - Suomen yleisten kirjastojen kokoelmat ja palvelut tätä kautta pääset yleisten kirjastojen kokoelmatietokantoihin Tilke - Suomen tieteellisten kirjastojen etusivu tätä kautta pääset yliopistojen ja erikoiskirjastojen kokoelmatietokantoihin Linnea-tietokannat sisältävät yhdessä tietokannassa viitteet Suomen kaikkien kirjastojen aineistoihin. Linnea-tietokannat palvelevat erityisesti kaukopalvelua. Kaukopalvelu on PIRAMK:n opiskelijoille omissa kirjastoyksiköissä maksuton. Internetin kautta pääsee selaamaan muidenkin maiden kirjastojen luetteloja, esim. Yhdysvaltojen maineikasta kongressin kirjastoa, Library of Congress Artikkeliviitetietokannat Artikkeliviitetietokantojen avulla voit selvittää, missä aikakauslehdissä on julkaistu artikkeleita sinua kiinnostavasta aiheesta. Hakutulokseksi saat viitteitä, joista ilmenee muun muassa artikkelin tekijä, nimeke, lehden nimi, numero ja julkaisuvuosi. Artikkeliviitetietokannat sisältävät viitteitä aikakauslehtiartikkeleihin. Nämä tietokannat ovat usein maksullisia. PIRAMK:lla on käyttäjäsopimukset PIRKKOverkkokirjastosta löytyviin artikkeliviitetietokantoihin, joten voit käyttää tietokantoja PIRNET-verkossa olevilla koneilla. Artikkeleista löytää usein uudempaa ja tiiviimpää informaatiota kuin kirjoista. Artikkeleita kirjoitetaan myös aiheista, jotka ovat liian pieniä kokonaisuuksia kirjaksi. Uudesta ja / tai vähän tutkitusta aiheesta löytää helpommin artikkeleita kuin kirjoja. 21

22 PIRKKO-verkkokirjaston artikkeliviitetietokantoja ovat esimerkiksi Aleksi aihealue kate kieli ylläpitäjä yleinen 250 aikakaus- ja sanomalehden artikkeleita ja arvosteluja vuodesta 1982 lähtien. Vuonna viitettä, vuosittain lisää suomi BTJ-kirjastopalvelu Aleksin hakutulos: 22

23 Kun painat nimekettä: ARTO aihealue kate kieli ylläpitäjä yleinen noin 1000 aikakauslehdestä vuodesta 1995 alkaen suomi Helsingin yliopiston kirjasto Hakutulos ARTO: Tietokanta: ARTO - kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta Haku: asiasana (selaus) = esimies Hakutulos: Viitteet 1-25 (yhteensä 25). Määrä Hakemiston selaus Termin tyyppi [ 1 ] 1 esimies-alais-keskustelu not applicable [ 2 ] 1 esimies aviomiehet Yleinen suomalainen asiasanasto [ 3 ] 1 esimuokkaajat not applicable [ 4 ] 1 esimuokkaimet not applicable [ 5 ] 2 esine not applicable 23

24 [ 6 ] 10 esineellinen kansankulttuuri Yleinen suomalainen asiasanasto [ 7 ] 1 esineellinen kansankulttuuri Alaska Yleinen suomalainen asiasanasto [ 8 ] 1 esineellinen kansankulttuuri alkuperäiskansat Alaska Yleinen suomalainen asiasanasto [ 9 ] 1 esineellinen kansankulttuuri egypti Siwa-keidas Yleinen suomalainen asiasanasto [ 10 ] 1 esineellinen kansankulttuuri indonesia Yleinen suomalainen asiasanasto [ 11 ] 1 esineellinen kansankulttuuri kansanpuvut Yleinen suomalainen asiasanasto [ 12 ] 1 esineellinen kansankulttuuri Karjala Yleinen suomalainen asiasanasto [ 13 ] 1 esineellinen kansankulttuuri Keski-Suomi Yleinen suomalainen asiasanasto Kun painat asiasanaa nro 1 "esimies-alais-keskustelu": Tietokanta: ARTO - kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta Haku: asiasana (selaus) = esimies Hakutulos: Viite nro. 1 (yhteensä 1) Tekijä(t): Nenonen, Heikki Nimeke: Vaikea kehityskeskustelu Aineisto: artikkeli Julkaisussa: Kauppalehti Optio. - Helsinki : Kauppalehti. ISSN : 17, s Tuottajatunnus: Ekon Asiasana: työnohjaus, (ysa) esimies-alais-keskustelu Luokka: UDK: UDK:658.3 CSA - Cambridge Scientific Abstracts aihealue kate kieli ylläpitäjä monialainen, mm. maatalous, biologia ja lääketiede, tietokoneteknologia, ympäristötiede, markkinatutkimus, yhteiskuntatiede 60 eri alojen tietokantaa, vanhimmat sisältävät aineistoa vuodesta 1963 englanti CSA 24

25 Hakutulos CSA: Kun painat View Record: 25

26 CINAHL aihealue terveydenhuolto, hoitotiede kate 1200 lehteä vanhimmat vuodelta 1971 kieli ylläpitäjä englanti Ovid Technologies, Inc Hakutulos CINAHLissa: 26

27 Kun painat Complete Reference: 5.2 LÄHDETIETOKANNAT Lähdetietokannat sisältävät varsinaisen informaation, toisin kuin viitetietokannat. Lähdetietokantoja ovat esimerkiksi kokotekstitietokannat, kuvatietokannat, nuottitietokannat sekä faktatietokannat. Kuvailutiedoilla haku: Myös lähdetietokantojen sisältämä aineisto on yleensä kuvailtu, eli tietokannan sisältämistä dokumenteista on koottu viitetietoa, metadataa, tietoa tiedosta. Tietoa voidaan hakea siis yleensä metadatan eli kuvailutietojen perusteella. Tämä onkin käytännöllisin hakumenetelmä nykytekniikalla esimerkiksi kuva-, ääni-, video- ja muissa muuta kuin tekstiä sisältävissä tietokannoissa. 27

VERKKOTIEDONLÄHTEET JA HAKUPALVELUT. Päivitetty: 17.10.2000 Jari Tyrväinen Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

VERKKOTIEDONLÄHTEET JA HAKUPALVELUT. Päivitetty: 17.10.2000 Jari Tyrväinen Pirkanmaan ammattikorkeakoulu VERKKOTIEDONLÄHTEET JA HAKUPALVELUT Päivitetty: 17.10.2000 Jari Tyrväinen Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ii SISÄLLYS 1 KIRJASTOJEN VERKKOPALVELUT... 1 1.1 KIRJASTOJEN ONLINE-LUETTELOT... 2 1.2 VIRTUAALIKIRJASTOT...

Lisätiedot

PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU TIEDONHALLINNAN OPINTOJAKSO Y003

PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU TIEDONHALLINNAN OPINTOJAKSO Y003 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU TIEDONHALLINNAN OPINTOJAKSO Y003 Laatijat kesä 2001 TIEDONHALLINNAN MERKITYS Sopeutuaksemme jatkuvan muutoksen tietoyhteiskuntaan meidän on tarpeen tuntea tiedon avaimet.

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010)

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Pikahaku - Basic Search:... - 1-2. Tarkennettu haku asiasanoilla - Advanced Ovid Search... - 1-3. Tulosjoukkojen yhdistely... - 5-4. Vapaasanahaku yksittäisellä

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Aleksi ja ARTO artikkeliviitetietokannat

Aleksi ja ARTO artikkeliviitetietokannat Aleksi ja ARTO artikkeliviitetietokannat Artikkeliviitetietokannoissa on viitteitä artikkeleihin, mutta ei varsinaisia artikkeleita. Viitteestä saa tiedot, joiden avulla voi etsiä käsiinsä lehden, jossa

Lisätiedot

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Kun Google ei riitä Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Googlesta tiedon ja julkaisujen saatavuus parantunut hyvä paikantamaan jo tiedettyä lähdettä tulosten relevanssilajittelu tiedon laatu ja taso vaihtelevat

Lisätiedot

Nelli kaukopalvelutyössä

Nelli kaukopalvelutyössä Nelli kaukopalvelutyössä Jouni Nevalainen 22.5.2008 Esityksen sisältö Mikä Nelli-portaali on? Pikahaku, tietokannat, E-lehdet, monihaku Hakeminen Nellissä OmaNelli SFX-linkitys Nelli-portaali, miksi? TKK:lla

Lisätiedot

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN 1 Etäkäyttö Käyttöoikeudet ja -rajoitukset PSK ITU-T IEEE Tali Helsingin Sanomien tekstiarkisto TALENTUM Suomen laki INTERNET hakukoneet aihehakemistot

Lisätiedot

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta.

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1 HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA - Pikahaku sijaitsee sivuston oikeassa

Lisätiedot

NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS

NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS 1 (13) NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS Nelli tiedonhakuportaalissa voit käyttää PKAMKin kirjasto ja tietopalvelun tarjoamia tietokantoja ja verkkoaineistoja, mm. verkkolehtiä, e kirjoja ja sanakirjoja. Mukana

Lisätiedot

Tiedonhaku Nelli-portaalissa

Tiedonhaku Nelli-portaalissa Tiedonhaku Neli-portaalissa 1 (10) Nelli-portaali Tiedonhaku Nelli-portaalissa SISÄLTÖ Monihaku... Monihaku -sanahaku... Monihaku -tarkennettu... Monihaun tulokset... Monihaku: Lista... Monihaku: Koko

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA

1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA 1 HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA Voit hakea aineistoa kaikkien Päijät-Hämeen yleisten kirjastojen aineistotietokannoista. Varauksia voit tehdä niiden kirjastojen aineistoihin, joihin sinulla on asiakkuus.

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 2 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 2 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 2 (TaY Pori syksy 2014) Artikkelien haku kansainvälisistä tieteellisistä tietokannoista Mitä tieteelliset artikkelit ovat? Mitä tarkoittaa vertaisarvioitu artikkeli?

Lisätiedot

Hakuohjeet Haku Tiedonhaun tulokset

Hakuohjeet  Haku Tiedonhaun tulokset 06/2010 Hakuohjeet 1. Haku 1.1. Hakutermien yhdistely Boolen operaattorit 1.2. Haun rajaus 1.3. Haun kohdistaminen tiettyyn kenttään 1.4 Hakuhistoria 1.5. Asiasanat -toiminto 1.6 Lehdet -toiminto 2. Tiedonhaun

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2014) E-kirjat, e-hakuteokset, tieteellinen tieto vapaassa verkossa www:n tieteelliset hakukoneet, esim. Google Scholar Open access -julkaisut

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta

PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta Linkki: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez PubMed-tietokanta on internetissä vapaasti käytettävissä. Tietokanta sisältää yli 16 miljoonaa viitettä

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2014) Kurssin suorittaminen käytännönasiat Informaatiolukutaito ja tiedonhankinta - miksi, mihin ja milloin niitä tarvitaan? Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2015)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2015) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2015) Porin tiedekirjaston aineistot, kotisivut ja palvelut sekä muut Porin kirjastot Kurssin suorittaminen käytännönasiat Informaatiolukutaito

Lisätiedot

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Kalvot www-sivuilla: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu www.tut.fi/kirjasto/pori

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta.

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta. CINAHL (OVID) hoitotieteen ja hoitotyön kansainvälinen viitetietokanta Cinahl sisältää hoitotyön ja sen lähialojen, esimerkiksi terveydenhuollon hallinnon ja koulutuksen aineistoviitteitä. Joidenkin lehtien

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

aloita kirjautumalla Nelliin Diakin verkkotunnuksilla Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE

aloita kirjautumalla Nelliin Diakin verkkotunnuksilla Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE 1 Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE Nelli-portaali on Suomessa käytössä oleva sähköisten aineistojen hallintaväline, yhteinen tietokantojen käyttöliittymä, jota käyttävät erityisesti

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön SCIENCE CITATION INDEX Monitieteinen tietokanta, joka sisältää biologian, lääketieteen ja psykiatrian alalta n. 7100 lehteä SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Älykäs laskenta, diplomityöseminaari Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Tiedonlähteitä Kirjat painetut ja sähköiset oppikirjat, tietokirjat, käsikirjat jne. Wilma, muut (kirjasto)tietokannat,

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2014

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2014 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2014 kurssiblogi miten käytän asiasanastoja hakusanojen etsimisessä asiasanastot ja tesaurukset hakusanojen etsimisen apuna hakusanojen monipuolinen

Lisätiedot

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Sisältö mistä löytyy hyödyllistä tietoa ja miten? vilkaisu Porin tiedekirjaston uusiin kotisivuihin verkkoaineistojen

Lisätiedot

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Uudet EU-asetukset EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Aloitus Mene EUR-Lex-sivustolle: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi. Valitse (tarvittaessa) vaakasuorasta valikosta "Etusivu" ja siirry

Lisätiedot

1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim.

1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim. Fysioterapian Tiedonhakuopas 1. PAINETTU AINEISTO 1.1 Kirjaston hyllyluokat 1.2 Kirjastotietokannat: PIRKKA, TAMCAT, LINDA 1.3 Lehdet 2. AIHEENMUKAINEN HAKU TIETOKANNOISTA Hakusanojen keksiminen, katkaisu

Lisätiedot

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Sähköiset lehdet ja lehtitietopankit tiedonlähteinä

Sähköiset lehdet ja lehtitietopankit tiedonlähteinä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Sähköiset lehdet ja lehtitietopankit tiedonlähteinä Sisältö Artikkelitietokannat Aleksi ja Arto Elektroniset

Lisätiedot

Kandiseminaarin tiedonhaku

Kandiseminaarin tiedonhaku Kandiseminaarin tiedonhaku Marja Talikka LUT Kirjasto 15.9.201 0 1 Tiedonlähteitä Kirjat painetut ja sähköiset oppikirjat, tietokirjat, käsikirjat jne. Wilma, muut (kirjasto)tietokannat, verkkokirjakaupat,

Lisätiedot

Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje

Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje Dawsoneraopas_2014 1 (10) Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje Yhteyden luonti Dawsoneraan Savonia-amk:n verkosta Dawsoneran e-kirjaluetteloon saa yhteyden Nelliportaalin kautta valitsemalla etusivun

Lisätiedot

E-kirjat sähköiset kirjat

E-kirjat sähköiset kirjat Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum E-kirjat sähköiset kirjat Tavoite: Tutustutaan sähköisiin kirjoihin ja kirjaston lukulaitteisiin. Sisältö Maksuttomia

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto kalvot Miten saan kirjastokortin? Kirjastokorttina toimii siruton

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2014

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2014 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2014 Kurssiblogi: gradutiedonhaku.blogspot.com Miten käytän asiasanastoja hakusanojen etsimisessä asiasanastot ja tesaurukset hakusanojen etsimisen

Lisätiedot

Tiedonhakuasiaa. Marja Talikka 1.2.2011

Tiedonhakuasiaa. Marja Talikka 1.2.2011 Tiedonhakuasiaa Marja Talikka 1.2.2011 Ennakkotehtävä Sain 21 vastausta Kiitos! Miltä tuntui tällainen työskentelyn aloitus? Poimintoja ennakkotehtävästä 1. Tiedonhaku sujuu keskimäärin melko hyvin. Jotkut

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

PubMed-opas. Itä-Suomen yliopiston kirjasto KYSin tieteellinen kirjasto helmikuu 2011. tuulevi.ovaska@uef.fi

PubMed-opas. Itä-Suomen yliopiston kirjasto KYSin tieteellinen kirjasto helmikuu 2011. tuulevi.ovaska@uef.fi PubMed-opas Itä-Suomen yliopiston kirjasto KYSin tieteellinen kirjasto helmikuu 2011 Aloitus Osoitteesta http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=ifikuplib Nelli-portaalista (Tietokannat) UEF:n kirjaston

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista a) Mikä on Aleksi?... 1 b) Verkkopalvelun ulkoasu. 1 c) Artikkelien hakeminen... 2 d) Artikkelien lukeminen... 4 e) Artikkelien lisääminen koriin.. 5 a) Mikä on

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö 2 1.1 Omat palvelut -sivu 2 1.2 Aikakatkaisu 2 1.3 Etusivu 2 1.4 RT Ohjeet 2 1.5 RT Säännökset 2 1.6 RT Tuotekortit 2 1.7 RT Tarviketieto Net 3 1.8

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

Näin sisällönkuvailen. Sisällönkuvailupäivä 20.11.2014 Liisa Virtanen Kansalliskirjasto liisa.virtanen@helsinki.fi

Näin sisällönkuvailen. Sisällönkuvailupäivä 20.11.2014 Liisa Virtanen Kansalliskirjasto liisa.virtanen@helsinki.fi Näin sisällönkuvailen Sisällönkuvailupäivä 20.11.2014 Liisa Virtanen Kansalliskirjasto liisa.virtanen@helsinki.fi Ennakointia kansien pohjalta - lastenkirja - keittokirjojen luokka - muototermi keittokirjat

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2015

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2015 Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2015 Sisältö Kanditiedonhaun sisällön läpikäynti tärkeimmiltä osiltaan (aiheenmukainen tiedonhaku, hakusanat, eri tyyppisen aineiston hakeminen) Gradutiedonhaun

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

OUTI-verkkokirjaston opastus

OUTI-verkkokirjaston opastus OUTI-verkkokirjaston opastus OUTI-kirjastot käyttävät avoimen lähdekoodin Kohakirjastojärjestelmää. Kohaa kehitetään jatkuvasti. Aineiston haku Aineistohaun voi tehdä suoraan tältä sivulta. Verkkokirjastoon

Lisätiedot

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa AIKUISEN OPPIJAN MUOTOKUVA YLEISEN KIRJASTON TIETOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ: Syventävä tutkimus teemahaastattelumenetelmällä Teemahaastattelurunko 4.8.2000 I Haastateltavan taustatiedot 1 Syntymävuosi

Lisätiedot

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoitteet Tutustutaan internetin avoimesti käytettäviin oikeudellisiin tiedonlähteisiin, tiedon tuottajiin ja

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Terveysportti: Lääkärin tietokannat WWW-muodossa

Terveysportti: Lääkärin tietokannat WWW-muodossa Terveysportti: Lääkärin tietokannat WWW-muodossa www.terveysportti.fi Ohjelmaan kirjoittaudutaan valitsemalla aloitusikkunasta oma sairaanhoitopiiri, jolloin ohjelman käynnistyttyä pääsee kätevästi lukemaan

Lisätiedot

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Oili Valtonen, informaatikko KyAMK / kirjasto- ja tietopalvelut / Kasarminmäki Esityksen sisältö Mitä sähköisiä materiaaleja on tarjolla Mitä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Sisällysluettelo. Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja:

KÄYTTÖOHJE. Sisällysluettelo. Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja: KÄYTTÖOHJE Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja: Askinet, Asunto-osakeyhtiölaki Kommentaari, Isännöitsijän käsikirja 2015, Kiinteistöalan lakikirja, Kiinteistönhoidon

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2015

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2015 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2015 Kurssiblogi: gradutiedonhaku.blogspot.com Miten käytän asiasanastoja hakusanojen etsimisessä asiasanastot ja tesaurukset hakusanojen etsimisen

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

1. Mikä on Refworks viitteidenhallintaohjelmisto ja kuinka sitä käytetään?

1. Mikä on Refworks viitteidenhallintaohjelmisto ja kuinka sitä käytetään? 1 1. Mikä on Refworks viitteidenhallintaohjelmisto ja kuinka sitä käytetään? 1.1 Mitä viitteellä tässä yhteydessä tarkoitetaan? Viite on standardin mukainen merkintätapa tiedonlähteen bibliografisista

Lisätiedot

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Tiedonhankintataitoja lukiolaisille

Tiedonhankintataitoja lukiolaisille Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoite Sisältö on suunniteltu opiskelijoiden, erityisesti lukiolaisten tiedonhankinnan opetukseen. Tavoitteena

Lisätiedot

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012 1 Kirjaston sähköiset palvelut opiskelijalle Stefan Oino TTY /Kij Kirjasto 23.8.2012 2012 POP:n kautta kirjaston sivuille 2 1. 2. 3. Tutcat 3 Luettelo kirjaston painetuista aineistosta: kirjat ja lehdet

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta KYSin tieteellinen kirjasto 1/8 NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta Tuulevi Ovaska, Kirsi Salmi Näyttöön perustuva hoitotyö edellyttää tiedonhakutaitoja ja niiden oppimiseen,

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Felix hakuohjeen sisältö

Felix hakuohjeen sisältö FELIX -aineistohaku Felix hakuohjeen sisältö I. Perusasioita II. Felixin toiminta IIii. Musiikin hakemisen erityispiirteitä IIiii. Felixin toimintojen mahdollisuudet ja esittely III. Haettujen tietojen

Lisätiedot

TIEDONHAKUESIMERKKEJÄ ETNOLOGIAN OPISKELIJOILLE

TIEDONHAKUESIMERKKEJÄ ETNOLOGIAN OPISKELIJOILLE 1/24 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIRJASTO 7.10.2010 TIETOPALVELU MARITA JOKINEN TIEDONHAKUESIMERKKEJÄ ETNOLOGIAN OPISKELIJOILLE Huom. Ohje e-aineistojen etäkäytöstä https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/eaineistot/e-aineistojen-etakaytto,

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Chemical Abstracts - SciFinder Scholar

Chemical Abstracts - SciFinder Scholar Chemical Abstracts - SciFinder Scholar 1 SciFinderia käytetään erikseen ladattavan käyttöliittymäohjelmiston kautta. Käytön aloitus edellyttää asiakasohjelman lataamista kullekin työasemalle, josta tietokantaa

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO?

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Eeva Kärki Kansalliskirjasto 22.1.2009 YSA YSO YSA YSO: eroja Selvitettävää Osoitteita Agenda 1 Tesaurukset ja ontologiat molemmat ovat käsitejärjestelmän kuvauksia

Lisätiedot

Metatieto mihin ja miten? Juha Hakala Helsingin yliopiston kirjasto juha.hakala@helsinki.fi

Metatieto mihin ja miten? Juha Hakala Helsingin yliopiston kirjasto juha.hakala@helsinki.fi Metatieto mihin ja miten? Juha Hakala Helsingin yliopiston kirjasto juha.hakala@helsinki.fi Sisältö Metatiedon määrittely Metatiedon käytöstä Metatietoformaatit MARC, Dublin Core, IEEE LOM Elektronisten

Lisätiedot

YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta. Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015

YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta. Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 Kontrolloitua sisällönkuvailua? Monia sanastoja - mitä haittaa? Jokaista sanastoa pitäisi

Lisätiedot