1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim."

Transkriptio

1 Fysioterapian Tiedonhakuopas 1. PAINETTU AINEISTO 1.1 Kirjaston hyllyluokat 1.2 Kirjastotietokannat: PIRKKA, TAMCAT, LINDA 1.3 Lehdet 2. AIHEENMUKAINEN HAKU TIETOKANNOISTA Hakusanojen keksiminen, katkaisu ja yhdistäminen boolen-operaattoreilla Tietokantojen valinta Hakujen tekeminen ja niiden arviointi, muokkaus 3. LÄHDETIETOKANNAT 3.1 Terveysportti 3.2 EBSCO engl. kiel. e-lehtiä eri aloilta 3.3 Elsevier engl. kiel. e-lehtiä eri aloilta 3.4 Ovid Journals terveysalan e-lehtiä 3.5 Highwire terveysalan e-lehtiä 3.6 Sanakirjat - NetMot 4. VIITETIETOKANNAT 4.1 MEDIC suomalaisten terveysalan lehtien artikkeliviitteitä 4.2 ARTO suomalaisten lehtien artikkeliviitteitä eri aloilta 4.3 FENNICA kaikki suomal. kirjat 4.4 CINAHL hoitotyön viitetietokanta, paljon fysioterapiasta 4.5 MEDLINE lääketieteen suurin kans.väl. artikkeliviitetietokanta 4.6 COCHRANE - näyttöön perustuva hoito - tutkimusartikkeliviitteitä 4.7 PEDRO näyttöön perustuvan fysioterapian artikkeliviitteitä 1. PAINETTU AINEISTO 1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim Anatomia, fysiologia Fysioterapia Neurologia Kuntoutus Liikuntaelimet, hengityselimet 79 Liikunta 1.2 Kirjastotietokannat PIRKKA PIRAMKin 7 kirjastoyksikön kirjat ja lehdet -> Klikkaa: PIRKKA-haku TAMCAT Tampereen yliopiston kirjastotietokanta TAYS:n kirjastotietokanta TARKKA Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastotietokanta PIKI - Tampereen ja lähikuntien kunnallisten kirjastojen aineistot LINDA kaikkien Suomen korkeakoulukirjastojen aineistot PIRKKA, TAMCAT, TARKKA, LINDA Hakuohje: Löytyvät PIRKKOverkkokirjastosta linkistä Muut kirjastot LINDA löytyy PIRKKO verkkokirjastosta: Elektroniset aineistot -> Kirjastotietokantoja Lue läpi hakuohjeet PIRKKA-haun hakulomakkeen alalaidasta! Katkaise hakusanat kysymysmerkillä: saat sanan eri taivutusmuodot ja johdannaiset! esim. hakusananalla venyttel? saat kirjat, joiden nimessä tai asiasanoissa on sanat: venyttely, venyttelyllä, venyttelystä, venyttelyharjoituksia, venyttele, jne. Käytä tarvittaessa haun rajauksia (kirjaston toimipisteet, opinnäytteet, lehdet, kielet jne.) Klikkaa hakutuloslistasta saatavuustiedot:

2 Hyllyluokka -kohta kertoo kirjan sijainnin kirjaston hyllyssä: hyllyluokkanumeroa seuraavat kirjaimet kertovat minkä kirjainten mukaan kirja on aakkostettu hyllyluokkaansa: Kun haet kirjallisuutta aiheen mukaan, ja hakusanoja on useita, valitse hakutyyppi: Boolen haku ja kirjoita hakusanat hakulaatikkoon Boolen operaattorilla yhdistettyinä. o Käytä AND-operaattoria kun haluat, että kaikki hakusanasi löytyvät kaikista viitteistä, jotka saat hakutulokseksi esim.1 liikun? AND motiv? esim.2 aivohalvau? AND kuntoutu? esim.3 neurolog? AND physiotherap? o Käytä OR-operaattoria synonyymien välissä. Silloin tietokanta tuo sinulle kaikki ne viitteet, joissa esiintyy yksikin hakusanoistasi. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (TAYS) kirjastotietokanta löytyy PIRKKO-verkkokirjastosta vasemman reunan linkistä Muut kirjastot. TAYS:n kirjastotietokannassa katkaisumerkki on * Boolen operaattorit ovat JA / TAI Hakuesimerkki: TAYS:n kirjasto ja Tampereen yliopiston terveystieteiden osastokirjasto sijaitsevat rakennuksessa Finn-Medi 5, Biokatu 12 (Coxaa vastapäätä) Eivät lainaa lehtiä, mutta artikkeleita voi kopioida siellä

3 PIKI-kirjastotietokannasta voit hakea Tampereen kaupunginkirjaston ja lähikuntien kunnallisten kirjastojen kirjoja, lehtiä jne. PIKIssä voi hakea lähinnä tekijällä, nimekkeellä ja asiasanoilla hakusanat täytyy katkaista ilman katkaisumerkkiä, esim: 1.3 Fysioterapian painetut lehdet Kuntokadun kirjastossa Lehtiä voi lainata yölainaan (ma-to klo 16 jälkeen) tai viikonloppulainaan (pe klo 15 jälk), palautus klo 9 tai voit kopioida niitä kirjaston kopiokoneella (PIRATE myy kopiokortteja) Advances in Physiotherapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL Australian Journal of Physiotherapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstinä vuoden viiveellä AVH - (aivoverenkiertohäiriöt) Haku artikkeliviitteistä: Aleksi v Duodecim Haku artikkeliviitteistä: Medic + kokotekstiartikkelit Terveysportin kautta Fysioterapeuten Fysioterapia Haku artikkeliviitteistä: Medic ja ARTO Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE Journal of Rehabilitation Medicine Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstiartikkelit EBSCOssa vuoden viiveellä Krankengymnastik ; Haku artikkeliviitteistä: CINAHL Kuntoutus Haku artikkeliviitteistä: Medic Liikunta & tiede Haku artikkeliviitteistä: ARTO ja Medic Nordisk fysioterapi ; 2003: Vol. 7:2,3 Orton Pediatric Physical Therapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL Physical Therapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstiartikkelit EBSCOssa Physiotherapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE Physiotherapy Canada Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE Physiotherapy Research International Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstiartikkelit EBSCOssa Physiotherapy Theory and Practice Haku artikkeliviitteistä: CINAHL + kokotekstiartikkelit EBSCOssa vuoden viiveellä Sjukgymnasten Työfysioterapeutti 2003-

4 2. AIHEENMUKAINEN HAKU TIETOKANNOISTA Hakusanojen keksiminen o Mieti mitkä ovat hakusi keskeiset termit: Mieti mitkä sanat täytyisi löytyä kirjan tai artikkelin nimestä, asiasanoista tai tiivistelmistä, jotta kirja/artikkeli todennäköisesti käsittelisi haluamaasi aihetta o Synonyymejä on suomenkielessä todella paljon! Mieti mitä sanoja voidaan käyttää hakemastasi asiasta. Hakusanojen ideoinnissa voit käyttää apuna VESA-verkkosanastoa tai Medical Subject Headings:iä (MeSH) (PIRKKO -> Elektroniset aineistot -> Sanakirjoja) o Huomioi laajemmat termit ja suppeammat termit: Hae kirjastotietokannoista laajoilla termeillä, esim. anatomia, mutta artikkeliviitetietokannoista ja e-lehdistä mahdollisimman suppeilla ja tarkoilla termeillä, esim. olkanivel o Käännä hakusanat englanniksi, jos haet englanninkielisistä tietokannoista. Tässä voi käyttää apuna esim. NetMot-sanakirjaa (PIRKKO -> Elektroniset aineistot -> Sanakirjoja -> NetMot) Hakusanojen katkaisu o Katkaise hakusanat sanavartalon jälkeen, jotta saat hakuun mukaan sanan eri taivutusmuodot (esim. yksikkö, monikko, genetiivi jne.) ja johdannaiset. Sanavartalo on se osa sanaa, joka ei taivu sanan eri sijamuodoissa. Katkaisukohdan jälkeen laitetaan katkaisumerkki, joka vaihtelee eri tietokannoissa, esim.? * $! Hakusanojen yhdistäminen boolen operaattoreilla o Usein hakusanoja täytyy olla enemmän kuin yksi, esim. kun haetaan tietoa reumapotilaiden fysioterapiasta. o Kun haluat, että kaikki hakusanat löytyvät tulokseksi saamasi kirjojen tai artikkeleiden otsikosta, asiasanoista tai tiivistelmistä, hakusanojen väliin kirjoitetaan tai valitaan AND operaattori (Medicissä &-merkki, TAYS:n kirjastotietokannassa ja Terveysportissa JA). esim. reuma? AND fysioterap? o Samaa tarkoittavien, tai merkitykseltään toisiaan lähellä olevien sanojen väliin laitetaan OR-operaattori. Silloin saat tuloslistaan kaikki ne kirjat tai artikkelit, joiden otsikosta, asiasanoista tai tiivistelmästä löytyy ainakin toinen hakusanasi. esim. reuma? OR nivelreuma? Tietokantojen valinta Hakujen suorittaminen ja arvointi o Mihin tietoon voi luottaa? Suosi näitä: oppikirjat, kirjat, review -artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä (ne ovat yhteenvetoja kymmenistä tai sadoista tutkimuksista), tieteellisten aikakauslehtien artikkelit (ne ovat yleensä tutkimusraportteja. E-lehtikokoelmissa suurin osa lehdistä on tieteellisiä, esim. Elsevierissä, Ovidissa, Highwiressa ja EBSCOssa lähes kaikki), tutkimuslaitosten julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut, väitöskirjat, lisensiaattityöt, www-sivuista vain tunnettujen tiedontuottajien (yliopistojen, tutkimuslaitosten) sivustot. Haun muokkaus tulosten mukaan o Mitä hyviä hakusanoja löytämistäsi hyvistä artikkeleista löytyy? Käytä niitä uusissa hauissa. o Mitä hyviä artikkeleita ja kirjoja on mainittu löytämäsi hyvän kirjan tai artikkelin lähdeluettelossa? Etsi niitä kirjastotietokannoista ja pyydä kirjastohenkilökuntaa tilaamaan niitä sinulle kaukolainaan, jos niitä ei löydy Tampereen alueen kirjastoista. o Jos et löytänyt juuri mitään: hae laajemmilla käsitteillä tai karsi hakusanoja o Jos sait tulokseksi liikaa viitteitä. hae suppeammilla käsitteillä, tai lisää hakusanoja ANDoperaattorilla yhdistettynä, tai kohdista haku vain artikkeleiden otsikoihin (Title) ja/tai tiivistelmiin (Abstract)

5 3. LÄHDETIETOKANNAT 3.1 Terveysportti - Lääkärin tietokannat, Pharmaca Fennica, Käypä hoito, sairaaloiden potilasohjeita, Duodecim-lehden artikkelit kokoteksteinä ym. keskeisiä lääketieteen palveluja - Terveysporttiin pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Muita hakuteoksia -> Terv.portti Hakuesimerkki 1: Hakuesimerkki 2: 3.2 EBSCO e-lehtiä - Kokotekstiartikkeleina 2050 kansainvälistä tieteellistä lehteä eri aloilta - EBSCOon pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot sitten Elektronisia lehtiä -> EBSCO -> Academic Search Elite. - Hae englanninkielisillä sanoilla, hakusanat alekkain eri hakulaatikoihin, valitse väliin alasvetovalikosta and- tai or-operaattori tarpeen mukaan. Hakusanat katkaistaan tähti-merkillä * Fysioterapiaan liittyviä lehtiä EBSCOssa: Clinical Rehabilitation Critical Reviews in Physical & Rehabilitation Medicine European Journal of Sport Science International Journal of Therapy & Rehabilitation Journal of Rehabilitation Medicine Isokinetics & Exercise Science Journal of Manual & Manipulative Therapy Journal of Rehabilitation Research & Development Journal of Sport Behavior Journal of Sport Rehabilitation Measurement in Physical Education & Exercise Science Pediatric Exercise Science Pediatric Rehabilitation Physiotherapy Research International Physical Therapy Physical Therapy Reviews Physiotherapy Theory and Practice Sports Medicine 3.3 Elsevier ScienceDirect e-lehtiä - Kokotekstiartikkeleina 1700 kansainvälistä engl. kiel. tieteellistä lehteä eri aloilta - Elsevieriin pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot sitten Elektronisia lehtiä -> Elsevier ScienceDirect -> Klikkaa vas. ylälaidan vihreää nappia Search - Katkaisumerkki on huutomerkki!

6 3.4 Full Text e-lehtiä - Kansainvälisiä engl.kiel. kokotekstilehtiä terveystieteiden alalta - Huom. ei sisällä varsinaisia fysioterapian lehtiä!! - OVIDiin pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Elektronisia lehtiä -> Full Text -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> Full Text - Hakuohjeet ks. CINAHLin hakuohjeet 3.5 Highwire e-lehtiä ja viitteitä kansainvälisen terveysalan lehden artikkelit kokoteksteinä saatavilla vapaasti Internetissä! - Highwireen pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Elektronisia lehtiä -> Highwire - Katkaisumerkki tähti * Boolen operaattorit AND / OR 3.6 Sanakirjat - Elektroniset sanakirjat löytyvät: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Sanakirjoja esim. NetMot - suomi-ruotsi-suomi, suomi-englanti-suomi, suomi-saksa-suomi ja suomi-ranska-suomi - klikkaa MotLääketiede siniseksi, niin haku kohdistuu lääketieteen suomi-englanti-suomi-sanakirjaan. - NetMotista löytyy myös suomenkieliset selitykset useimpiin lääketieteen termeihin. 4. VIITETIETOKANNAT Viitetietokannoista voit hakea lehtiartikkeleita haluamastasi aiheesta. Viitetietokannat kertovat missä lehdessä, minkä vuoden ja missä numerossa on kirjoitettu artikkeli aiheesta, josta olet kiinnostunut. Itse artikkeleita ei saa kokoteksteinä ruudulle, vaan joudut tulostamaan tai kirjoittamaan em. tiedot ylös. Hae sitten kirjastotietokannasta lehden nimellä, löytyykö kyseisen lehden sen vuoden se numero kirjaston kokoelmista. Sitten voit hakea kyseisen lehden kirjastosta. 4.1 Medic - Suomalaisten terveysalan lehtien artikkeliviitteitä - Medic löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Artikkeliviitetietokantoja -> Medic Online -> Tarkennettu haku Haku: katkaisumerkki * Boolen operaattoria AND vastaa Medicissä & Medicissä kannattaa käyttää myös asiasanoilla hakua - Medical Subject Headings (MeSH) ja sen suomalainen vastine FinMeSH. Klikkaa sivupalkista Asiasanaston selaus.

7 Kirjoita hakusanasi hakulaatikkoon, esim: Klikkaa Selaa -nappia...saat tulokseksi tällaisen näkymän: Klikkaa Yhdistetty haku, niin Medic suorittaa haun sekä englanninkielisellä että suomenkielisellä MeSH-asiasanalla. Saat viitelistan: Klikkaa artikkelin nimeä (kirjoitettu sinisellä) saadaksesi esiin tiedot missä lehden, minkä vuoden ja missä numerossa kyseinen artikkeli löytyy: Sitten voit tarkistaa esim. PIRKKA-tietokannasta hakutyypillä Lehden nimi löytyykö kirjastostamme lehteä Työterveyshoitaja, ja siitä vuoden 1999 numeroa 4. Jos ei löydy, voit katsoa TAMCATista löytyykö lehti yliopiston kirjastosta tai PIKIstä löytyykö se kaupunginkirjastosta. 4.2 ARTO - Artikkeliviitteetteitä 1000 suomalaisesta lehdestä eri aloilta - ARTO löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Artikkeliviitetietokantoja -> LINNEA ARTO -> HAKU - Haku tapahtuu kuten PIRKKA-tietokannasta 4.3 FENNICA - Fennicasta voi hakea kaikkia suomalaisia kirjoja - Vapaasti käytettävissä Internetissä - FENNICA löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Kirjastotietokantoja -> FENNICA Suomen kansallisbibliografia -> HAKU - Haku tapahtuu kuten PIRKKA-tietokannasta 4.4 CINAHL - Artikkeliviitteet 1200 engl.kiel. hoitoalan lehdestä - sis. myös joitain artikkeleita kokoteksteinä - sisältää runsaasti viitteitä fysioterapian lehtiin!! - CINAHL löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Artikkeliviitetietokantoja -> CINAHL -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> CINAHL

8 Haku CINAHL:sta Esimerkki: Haetaan artikkeleita vanhusten fysioterapiasta: 1. Aloitetaan kirjoittamalla ensimmäinen hakusana hakulaatikkoon, esim. tässä tapauksessa physiotherapy Klikkaa Perform Seach -nappia 2. Näet sinisellä kirjoitettuna CINAHLin asiasanan tälle hakusanallesi. Tässä tapauksessa "Physical Therapy". Klikkaa ruksi Explode sanan alla olevaan laatikkoon jos haluat hakea viitteitä sekä tällä asiasanalla, että sen alakäsitteillä (saat alakäsitteet esiin klikkaamalla asiasanaa) Klikkaa ruksi Focus sanan alla olevaan laatikkoon, jos haluat sellaisia artikkeleita, joissa tämä asiasana on artikkelin keskeisimpiä asioita Jos CINAHL ei löytänyt haullasi yhtään sopivaa asiasanaa, valitse Search as Keyword Jos valitset useamman kuin yhden asiasanan, voit yhdistää ne boolen operaattoreilla (AND or OR). Valitse OR-operaattori jos riittää, että yksikin asiasanoista löytyy artikkelista. Valitse ANDoperaattori, jos haluat, että kaikki asiasanat täytyy löytyä joka artikkelista, jotka saat tulokseksi. Tässä tapauksessa voimme merkitä sekä "Explode" että "Focus". Klikkaa nappia: 3. Saat näkyville tarkentavia termejä ( Subheadings ) asiasanallesi, tässä tapauksessa asiasanalle "Physical therapy". Tarkentavia termejä (Subheadings) voi käyttää rajaamaan hakua tarkemmin. Valitse yksi tai useampi tarkentava termi klikkaamalla ruksi niiden edessä olevaan laatikkoon. Valitse "Combine selections with:" AND / OR (Valitse AND jos kaikki tarkentavat termit pitää olla kaikissa viitteissä, jotka saat haun tulokseksi. Valitse OR jos riittää, että yksikin tarkentava termi löytyy viitteestä. Jos et halua rajoittaa hakua tarkentavilla termeillä, valitse Include All Subheadings. Esimerkissämme voimme valita "Include All Subheadings". Klikkaa nappia: niin pääset takaisin haun pääsivulle. 4. Tee sitten sama prosessi toiselle hakusanalle: Kirjoita toinen sana, esim. elderly ja klikkaa nappia: Saat CINAHLin asiasanat, jotka kuvaavat hakusanaasi, tässä tapauksessa CINAHLin asiasana on "Aged". Rastita "Explode" ja klikkaa nappia: Rastita "Include All Subheadings" ja klikkaa nappia:

9 5. Saat tällaisen näkymän: 6. Klikkaa nappia Combine. Rastita molemmat "select"-laatikot ja valitse Combine selections with: AND. Näin saat kaikki ne artikkelit, joissa on sekä asiasana Physical therapy että asiasana Aged. Klikkaa nappia: Saat näkymän: 7. Nyt, jos haluat, voit rajata tulosjoukkoa klikkaamalla: - Jos haluat vain aivan uusia artikkeleita, rajaa kohta Publication Year esim Kieleksi voit asettaa English, ja jos haluat vain kokotekstiartikkeleita, merkkaa Full Text Available. Klikkaa sitten nappia Limit Search, niin saat tämän näkymän: Siitä näkyy, että 56 sellaista artikkelia löytyi. 8. Klikkaa nappia Display saadaksesi niiden viitteet näkyviin. Tulosta valitsemasi artikkeliviitteet tai kirjoita ylös niiden tiedot: artikkelin nimi, lehti, jossa se on ilmestynyt, lehden vuosi ja numero. Sitten voit tarkistaa kirjastotietokannoista (PIRKKA, Tamcat) löytyykö tuo lehti lähikirjastoista. - Voit myös jatkaa hakua lisäämällä hakusanoja ja yhdistämällä niitä boolen operaattoreilla AND / OR. - Jos olet tehnyt yli 5 hakua, klikkaa Expand jos haluat näkyviin kaikki tekemäsi haut. Vaihtoehtoinen hakutapa: Haku artikkeleiden otsikoiden sanoista Kirjoita hakusana hakulaatikkoon, ja klikkaa sitten nappia : Kirjoita toinen hakusana hakulaatikkoon, ja klikkaa taas nappia: Klikkaa sitten nappia: Rastita molempien sanojen edessä olevat "select"-laatikot ja valitse Combine selections with: AND ja klikkaa Continue. Saat artikkelit, joiden otsikoissa on molemmat hakemasi kaksi sanaa. Saat viitteet näkyviin klikkaamalla: - Katkaisumerkki on $ esim. physiotherap$

10 4.5 MEDLINE Lääketieteen laajin kansainvälinen artikkeliviitetietokanta. Artikkeliviitteet yli lääketieteen lehdestä, jotka on julkaistu yli 70 maassa. Pääosin enlanninkielisiä. Medlineen pääsee: Ovid Web Gatewayn kautta PIRAMKin tietokoneilta Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Artikkeliviitetietokantoja -> CINAHL -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> Ovid MEDLINE (R) [valitse haluamasi aikajakso, esim to 2004] PubMedin kautta miltä tahansa internetissä olevalta tietokoneelta MEDLINE PubMedin kautta sisältää lisäksi myös muutamia kokotekstilehtiä. Haku MEDLINEsta Ovid Web Gatewayn kautta: Kuten CINAHL:ssa 4.6 COCHRANE Ns. Näyttöön perustuvan lääketieteen" tietokantoja: sis. korkeatasoisia systemaattisia katsauksia ja yhteenvetoja erilaisten hoitojen vaikuttavuudesta. Cochraneen pääsee: Ovid Web Gatewayn kautta PIRAMKin tietokoneilta Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Artikkeliviitetietokantoja -> CINAHL -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> Valitse: EBM Reviews Full Text - Cochrane DSR, ACP Journal Club, and DARE saadaksesi pelkästään kokotekstikatsauksia Internetistä: Ilmainen pääsy Suomesta: Klikkaa "Log on anonymously" Haku COCHRANE tietokannoista Ovidin kautta: juuri kuten CINAHLissa ja MEDLINEssa, mutta niissä ei ole Map Term to Subject Heading toimintoa. Lääketieteen kansainvälinen asiasanasto MeSH Medical Subject Headings MeSH = National Library of Medicine:n asiasanasto, jota käytetään mm. kuvailtaessa artikkeleita MEDLINE ja COCHRANE tietokantoihin. MeSH löytyy internetistä: ja voit käyttää sitä ideoidessasi hyviä hakusanoja esim. MEDLINEen ja COCHRANEen. Kirjoita yksi sana MeSH:n hakulaatikkoon, esim. falls ja klikkaa "Find exact term"-nappia. Saat listan MeSHasiasanoista, jotka sisältävät tuon sanan falls. Klikkaa asiasanaa, joka parhaiten sopii tarkoituksiisi. Saat taulukon, jonka ylälaidasta löydät "MeSH Heading" asiasanan. Sitä on parasta käyttää MEDLINE ja COCHRANE-hauissa. Sivun alalaidasta löydät MeSH asiasanojen puumaisen rakenteen, josta löydät yleisempiä ja suppeampia asiasanoja. Kirjoita ylös kaikki hyvät asiasanat, jotka löydät aiheestasi. 4.7 PEDro: Physiotherapy Evidence Database - Viitteitä näyttöön perustuvan fysioterapian artikkeleihin Pedroon on ilmainen pääsy: -> Klikkaa Elektroniset aineistot -> sitten Artikkeliviitetietokantoja -> PEDro Haku: Valitse Search -> Advanced search. Valitse alasvetovalikoista haluamasi vaihtoehto, tai tee haku tiivistelmistä ja otsikon sanoista (Abstract & Title) Esimerkkihaku: Mistä löytäisin tämän artikkelin tai kirjan? Voisiko kirjastoon hankkia tämän kirjan / tätä kirjaa lisää? Apua!! En löydä mitään aiheestani!! Kysy informaatikolta: Tiina Latva-Rasku puh

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta.

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta. CINAHL (OVID) hoitotieteen ja hoitotyön kansainvälinen viitetietokanta Cinahl sisältää hoitotyön ja sen lähialojen, esimerkiksi terveydenhuollon hallinnon ja koulutuksen aineistoviitteitä. Joidenkin lehtien

Lisätiedot

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010)

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Pikahaku - Basic Search:... - 1-2. Tarkennettu haku asiasanoilla - Advanced Ovid Search... - 1-3. Tulosjoukkojen yhdistely... - 5-4. Vapaasanahaku yksittäisellä

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Aleksi ja ARTO artikkeliviitetietokannat

Aleksi ja ARTO artikkeliviitetietokannat Aleksi ja ARTO artikkeliviitetietokannat Artikkeliviitetietokannoissa on viitteitä artikkeleihin, mutta ei varsinaisia artikkeleita. Viitteestä saa tiedot, joiden avulla voi etsiä käsiinsä lehden, jossa

Lisätiedot

Aihe: Kannattaako korkeaa verenpainetta hoitaa ace-estäjillä? Löytyykö aiheesta näyttöön perustuvia tutkimuksia (EBM)?

Aihe: Kannattaako korkeaa verenpainetta hoitaa ace-estäjillä? Löytyykö aiheesta näyttöön perustuvia tutkimuksia (EBM)? Aihe: Kannattaako korkeaa verenpainetta hoitaa ace-estäjillä? Löytyykö aiheesta näyttöön perustuvia tutkimuksia (EBM)? Tampereen yliopisto Terveystieteiden osastokirjasto Maritta Tuhkio Erja Kymäläinen

Lisätiedot

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön SCIENCE CITATION INDEX Monitieteinen tietokanta, joka sisältää biologian, lääketieteen ja psykiatrian alalta n. 7100 lehteä SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

Lisätiedot

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto Kirjastoinfo TaY Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Kalvot www-sivuilla: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu www.tut.fi/kirjasto/pori

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

Hakuohjeet Haku Tiedonhaun tulokset

Hakuohjeet  Haku Tiedonhaun tulokset 06/2010 Hakuohjeet 1. Haku 1.1. Hakutermien yhdistely Boolen operaattorit 1.2. Haun rajaus 1.3. Haun kohdistaminen tiettyyn kenttään 1.4 Hakuhistoria 1.5. Asiasanat -toiminto 1.6 Lehdet -toiminto 2. Tiedonhaun

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 2 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 2 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 2 (TaY Pori syksy 2014) Artikkelien haku kansainvälisistä tieteellisistä tietokannoista Mitä tieteelliset artikkelit ovat? Mitä tarkoittaa vertaisarvioitu artikkeli?

Lisätiedot

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Kun Google ei riitä Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Googlesta tiedon ja julkaisujen saatavuus parantunut hyvä paikantamaan jo tiedettyä lähdettä tulosten relevanssilajittelu tiedon laatu ja taso vaihtelevat

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS

NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS 1 (13) NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS Nelli tiedonhakuportaalissa voit käyttää PKAMKin kirjasto ja tietopalvelun tarjoamia tietokantoja ja verkkoaineistoja, mm. verkkolehtiä, e kirjoja ja sanakirjoja. Mukana

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

PubMed-opas. Itä-Suomen yliopiston kirjasto KYSin tieteellinen kirjasto helmikuu 2011. tuulevi.ovaska@uef.fi

PubMed-opas. Itä-Suomen yliopiston kirjasto KYSin tieteellinen kirjasto helmikuu 2011. tuulevi.ovaska@uef.fi PubMed-opas Itä-Suomen yliopiston kirjasto KYSin tieteellinen kirjasto helmikuu 2011 Aloitus Osoitteesta http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=ifikuplib Nelli-portaalista (Tietokannat) UEF:n kirjaston

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta

PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta Linkki: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez PubMed-tietokanta on internetissä vapaasti käytettävissä. Tietokanta sisältää yli 16 miljoonaa viitettä

Lisätiedot

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Miten haen artikkeleita, raportteja, kirjallisuutta

Lisätiedot

aloita kirjautumalla Nelliin Diakin verkkotunnuksilla Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE

aloita kirjautumalla Nelliin Diakin verkkotunnuksilla Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE 1 Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE Nelli-portaali on Suomessa käytössä oleva sähköisten aineistojen hallintaväline, yhteinen tietokantojen käyttöliittymä, jota käyttävät erityisesti

Lisätiedot

1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA

1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA 1 HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA Voit hakea aineistoa kaikkien Päijät-Hämeen yleisten kirjastojen aineistotietokannoista. Varauksia voit tehdä niiden kirjastojen aineistoihin, joihin sinulla on asiakkuus.

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista a) Mikä on Aleksi?... 1 b) Verkkopalvelun ulkoasu. 1 c) Artikkelien hakeminen... 2 d) Artikkelien lukeminen... 4 e) Artikkelien lisääminen koriin.. 5 a) Mikä on

Lisätiedot

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta.

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1 HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA - Pikahaku sijaitsee sivuston oikeassa

Lisätiedot

E-kirjat ja e-lehdet lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian yksiköille

E-kirjat ja e-lehdet lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian yksiköille E-kirjat ja e-lehdet lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian yksiköille sivu 2 Johdanto 2 E-kirjat yleistä 3 Terveystieteiden e-kirjakokoelmat 3 Oppiportti 4 Books@Ovid 4 Thieme

Lisätiedot

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Älykäs laskenta, diplomityöseminaari Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Tiedonlähteitä Kirjat painetut ja sähköiset oppikirjat, tietokirjat, käsikirjat jne. Wilma, muut (kirjasto)tietokannat,

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

Medical Subject Headings

Medical Subject Headings Medical Subject Headings Ulla Neuvonen Terveystieteiden keskuskirjasto MeSH 2006 / National Library of Medicine 22,997 MeSH asiasanaa (Main Headings) järjestetty hierarkkisesti (Tree structures) 151,000

Lisätiedot

Tiedonhakuasiaa. Marja Talikka 1.2.2011

Tiedonhakuasiaa. Marja Talikka 1.2.2011 Tiedonhakuasiaa Marja Talikka 1.2.2011 Ennakkotehtävä Sain 21 vastausta Kiitos! Miltä tuntui tällainen työskentelyn aloitus? Poimintoja ennakkotehtävästä 1. Tiedonhaku sujuu keskimäärin melko hyvin. Jotkut

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2014

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2014 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2014 kurssiblogi miten käytän asiasanastoja hakusanojen etsimisessä asiasanastot ja tesaurukset hakusanojen etsimisen apuna hakusanojen monipuolinen

Lisätiedot

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN 1 Etäkäyttö Käyttöoikeudet ja -rajoitukset PSK ITU-T IEEE Tali Helsingin Sanomien tekstiarkisto TALENTUM Suomen laki INTERNET hakukoneet aihehakemistot

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Tietoa maantieteen julkaisuista

Tietoa maantieteen julkaisuista Tietoa maantieteen julkaisuista Tietoa maantieteen julkaisuista, erityisesti lehdistä, löytyy lehti- ja kustantajatietoihin erikoistuneista tietokannoista sekä kustantajien ja tieteellisten seurojen www-sivuilta.

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2014

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2014 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2014 Kurssiblogi: gradutiedonhaku.blogspot.com Miten käytän asiasanastoja hakusanojen etsimisessä asiasanastot ja tesaurukset hakusanojen etsimisen

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2015

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2015 Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2015 Sisältö Kanditiedonhaun sisällön läpikäynti tärkeimmiltä osiltaan (aiheenmukainen tiedonhaku, hakusanat, eri tyyppisen aineiston hakeminen) Gradutiedonhaun

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2015)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2015) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2015) Porin tiedekirjaston aineistot, kotisivut ja palvelut sekä muut Porin kirjastot Kurssin suorittaminen käytännönasiat Informaatiolukutaito

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2014) E-kirjat, e-hakuteokset, tieteellinen tieto vapaassa verkossa www:n tieteelliset hakukoneet, esim. Google Scholar Open access -julkaisut

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) johdantoluento (TaY Pori syksy 2014) Kurssin suorittaminen käytännönasiat Informaatiolukutaito ja tiedonhankinta - miksi, mihin ja milloin niitä tarvitaan? Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Sisältö mistä löytyy hyödyllistä tietoa ja miten? vilkaisu Porin tiedekirjaston uusiin kotisivuihin verkkoaineistojen

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2015

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2015 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2015 Kurssiblogi: gradutiedonhaku.blogspot.com Miten käytän asiasanastoja hakusanojen etsimisessä asiasanastot ja tesaurukset hakusanojen etsimisen

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Nelli kaukopalvelutyössä

Nelli kaukopalvelutyössä Nelli kaukopalvelutyössä Jouni Nevalainen 22.5.2008 Esityksen sisältö Mikä Nelli-portaali on? Pikahaku, tietokannat, E-lehdet, monihaku Hakeminen Nellissä OmaNelli SFX-linkitys Nelli-portaali, miksi? TKK:lla

Lisätiedot

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Oili Valtonen, informaatikko KyAMK / kirjasto- ja tietopalvelut / Kasarminmäki Esityksen sisältö Mitä sähköisiä materiaaleja on tarjolla Mitä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Sisällysluettelo. Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja:

KÄYTTÖOHJE. Sisällysluettelo. Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja: KÄYTTÖOHJE Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja: Askinet, Asunto-osakeyhtiölaki Kommentaari, Isännöitsijän käsikirja 2015, Kiinteistöalan lakikirja, Kiinteistönhoidon

Lisätiedot

Kandiseminaarin tiedonhaku

Kandiseminaarin tiedonhaku Kandiseminaarin tiedonhaku Marja Talikka LUT Kirjasto 15.9.201 0 1 Tiedonlähteitä Kirjat painetut ja sähköiset oppikirjat, tietokirjat, käsikirjat jne. Wilma, muut (kirjasto)tietokannat, verkkokirjakaupat,

Lisätiedot

Terveysportti: Lääkärin tietokannat WWW-muodossa

Terveysportti: Lääkärin tietokannat WWW-muodossa Terveysportti: Lääkärin tietokannat WWW-muodossa www.terveysportti.fi Ohjelmaan kirjoittaudutaan valitsemalla aloitusikkunasta oma sairaanhoitopiiri, jolloin ohjelman käynnistyttyä pääsee kätevästi lukemaan

Lisätiedot

Tiedonhaku Nelli-portaalissa

Tiedonhaku Nelli-portaalissa Tiedonhaku Neli-portaalissa 1 (10) Nelli-portaali Tiedonhaku Nelli-portaalissa SISÄLTÖ Monihaku... Monihaku -sanahaku... Monihaku -tarkennettu... Monihaun tulokset... Monihaku: Lista... Monihaku: Koko

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2013

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2013 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2013 gradutiedonhaun lähtökuopat: kurssiblogi janelli miten käytän asiasanastoja hakusanojen etsimisessä asiasanastot ja tesaurukset hakusanojen etsimisen

Lisätiedot

E-lehtiopas. Sisällysluettelo

E-lehtiopas. Sisällysluettelo E-lehtiopas Sisällysluettelo ABI Inform: Proquest Direct (LT, TK, MU, VI) 2 EBSCO (LT, TK, MU, VI, SOTER)..4 Elsevier: Science Direct (LT, TK, MU, VI, SOTER)...6 Emerald Library (LT) 8 Ovid Journals@Ovid

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Tiedonhaun perusteet kandityötä varten Maria Söderholm tietoasiantuntija

Tiedonhaun perusteet kandityötä varten Maria Söderholm tietoasiantuntija Tiedonhaun perusteet kandityötä varten Maria Söderholm maria.soderholm@aalto.fi tietoasiantuntija Antti Rousi Tietoasiantuntija Otaniemen kampuskirjasto antti.m.rousi@aalto.fi 050-3790670 Kandityö Tärkeä

Lisätiedot

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2014

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2014 Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2014 Sisältö Kanditiedonhaun sisällön läpikäynti tärkeimmiltä osiltaan (aiheenmukainen tiedonhaku, hakusanat, eri tyyppisen aineiston hakeminen) Gradutiedonhaun

Lisätiedot

Diplomityöseminaarin tiedonhaku

Diplomityöseminaarin tiedonhaku Diplomityöseminaarin tiedonhaku Lappeenrannan tiedekirjasto 20.2.201 1 2 Tiedonlähteitä Kirjat painetut ja sähköiset oppikirjat, tietokirjat, käsikirjat jne. Wilma, muut (kirjasto)tietokannat, verkkokirjakaupat,

Lisätiedot

Sähköiset lehdet ja lehtitietopankit tiedonlähteinä

Sähköiset lehdet ja lehtitietopankit tiedonlähteinä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Sähköiset lehdet ja lehtitietopankit tiedonlähteinä Sisältö Artikkelitietokannat Aleksi ja Arto Elektroniset

Lisätiedot

JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI

JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI Johdanto Nelli-portaaliin 1 (7) JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI Nelli-portaali on väline tiedonhakuun ja -hallintaan. Nellin kautta pääsee käyttämään sähköisiä aineistoja, esim. sanakirjoja,

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje

Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje Dawsoneraopas_2014 1 (10) Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje Yhteyden luonti Dawsoneraan Savonia-amk:n verkosta Dawsoneran e-kirjaluetteloon saa yhteyden Nelliportaalin kautta valitsemalla etusivun

Lisätiedot

TIEDONHAKUESIMERKKEJÄ ETNOLOGIAN OPISKELIJOILLE

TIEDONHAKUESIMERKKEJÄ ETNOLOGIAN OPISKELIJOILLE 1/24 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIRJASTO 7.10.2010 TIETOPALVELU MARITA JOKINEN TIEDONHAKUESIMERKKEJÄ ETNOLOGIAN OPISKELIJOILLE Huom. Ohje e-aineistojen etäkäytöstä https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/eaineistot/e-aineistojen-etakaytto,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS: NELLI-TIEDONHAKUPORTAALI

KÄYTTÖOPAS: NELLI-TIEDONHAKUPORTAALI KÄYTTÖOPAS: NELLI-TIEDONHAKUPORTAALI NELLI-tiedonhakuportaali on kirjaston hankkimien tietokantojen, verkkolehtien ja muiden verkkoaineistojen yhteinen käyttöliittymä. Nellin avulla voidaan järjestää,

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin kandiryhmille kevät 2014

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin kandiryhmille kevät 2014 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin kandiryhmille kevät 2014 tiedonhankinnan kanavat Kurssiblogi (kanditiedonhaku.blogspot.com tai googlaa kanditiedonhaku) Nelliportaali (www.nelliportaali.fi) muista etäkäyttö!

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto kalvot Miten saan kirjastokortin? Kirjastokorttina toimii siruton

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Helka tietokanta julkaisujen löytämiseen yliopiston kirjastoista 260899 / romanov

Helka tietokanta julkaisujen löytämiseen yliopiston kirjastoista 260899 / romanov Helka tietokanta julkaisujen löytämiseen yliopiston kirjastoista 260899 / romanov HELKA on tieteellisten kirjojen ja julkaisusarjojen löytämisen kokoelmatietokanta ja apuväline, se antaa vastauksia esim.

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin kandiryhmille syksy 2013

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin kandiryhmille syksy 2013 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin kandiryhmille syksy 2013 oman aiheen tiedonhakutehtävän alustus palautus viim. 1.11. tiedonhankinnan kanavat Kurssiblogi (kanditiedonhaku.blogspot.com tai googlaa kanditiedonhaku)

Lisätiedot

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen E-kirjan lainaaminen ja lukeminen Missä ne ovat LAKIA-KIRJASTOJEN E-KIRJAT OVAT ELLIBS-KIRJAKAUPAN SIVULLA. VOIT HAKEA NIITÄ KAHDELLA TAVALLA: 1. LAKIA-TIETOKANNASTA ETSIMÄLLÄ TIETTYÄ KIRJAA TAI KAIKKIA

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjasto-opas suomeksi Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjastoista lainaat ilmaiseksi kirjoja, elokuvia, musiikkia, aikakauslehtiä ja tv-pelejä. Järjestämme muun muassa kirjailijavierailuja, satutunteja,

Lisätiedot

Potilastiedon rakenteistamisen hyödyt

Potilastiedon rakenteistamisen hyödyt Potilastiedon rakenteistamisen hyödyt Systemaattisen katsauksen menetelmä ja aiempien katsausten tulokset Hannele Hyppönen, Riikka Vuokko, Päivi Mäkelä-Bengs, Persephone Doupi, Kaija Saranto 20.5.2014

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin kandiryhmille kevät 2015

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin kandiryhmille kevät 2015 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin kandiryhmille kevät 2015 tiedonhankinnan kanavat Porin tiedekirjaston kotisivu (googlaa porin tiedekirjasto) Research Guides linkki Porin tiedekirjaston pääsivulla Kurssiblogi

Lisätiedot

Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi KYSissä -koulutuksen

Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi KYSissä -koulutuksen Kirjasto sairaalassa terapiaa, tietoa, tutkimusta Sairaalakirjastopäivät Porissa 15.-16.4.2010 Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi KYSissä -koulutuksen tiedonhaun opetuksen toteutus Tavoitteet Näyttöön

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori teppo.hjelt@tut.fi 040 826 2778 Sisältö Mikä on Porin tiedekirjasto? Tiedonhaun perusteita Aiheen jäsentely,

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Artikkelitiedon haku. Artikkelin paikantaminen

Artikkelitiedon haku. Artikkelin paikantaminen Kirjasto- ja tietopalvelut Miten löydän ja saan artikkelin luettavaksi? Artikkelitiedon haku Löydät vinkkejä artikkeleista monella tavalla: opettajan antamasta oheislukemistolistasta, erilaisten tutkimusten

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Liikuntatieteen tiedonlähteet

Liikuntatieteen tiedonlähteet Liikuntatieteen tiedonlähteet Anitta Pälvimäki Informaatikko LIIKE ON LÄÄKETTÄ terveyden edistämisen ja liikuntatutkimuksen tiedonlähteillä 26.-27.4.2012 Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä Lantmännen Unibake Kuvapankin käyttöohje Lantmännenin kuvapankki on yhteinen alusta kaikille Unibaken alle kuuluville maille, joten sieltä löytyy kuvia sekä Unibake Suomelta että muilta mailta. Muiden

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012 1 Kirjaston sähköiset palvelut opiskelijalle Stefan Oino TTY /Kij Kirjasto 23.8.2012 2012 POP:n kautta kirjaston sivuille 2 1. 2. 3. Tutcat 3 Luettelo kirjaston painetuista aineistosta: kirjat ja lehdet

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä yleisissä kirjastoissa. Kyselyn

Lisätiedot

Felix hakuohjeen sisältö

Felix hakuohjeen sisältö FELIX -aineistohaku Felix hakuohjeen sisältö I. Perusasioita II. Felixin toiminta IIii. Musiikin hakemisen erityispiirteitä IIiii. Felixin toimintojen mahdollisuudet ja esittely III. Haettujen tietojen

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Chemical Abstracts - SciFinder Scholar

Chemical Abstracts - SciFinder Scholar Chemical Abstracts - SciFinder Scholar 1 SciFinderia käytetään erikseen ladattavan käyttöliittymäohjelmiston kautta. Käytön aloitus edellyttää asiakasohjelman lataamista kullekin työasemalle, josta tietokantaa

Lisätiedot

Vaski-kirjastojen e-kirjojen lainaaminen

Vaski-kirjastojen e-kirjojen lainaaminen Vaski-kirjastojen e-kirjojen lainaaminen Vaski-kirjastojen kokoelmiin kuuluu sekä e-kirjoja ja e-äänikirjoja. Selkeyden vuoksi tässä ohjeessa puhutaan e-kirjoista, mutta samat asiat pätevät suurimmaksi

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 626.

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 626. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2002 - t Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista jen vastauksia oli 626. 1. TAUSTATIETOJA 4. FINELIB-AINEISTOJEN KÄYTTÖ 1.1 Sukupuoli 4.1

Lisätiedot

Kirjastoinfo KTMT Porin yliopistokeskuksen (UCPori) kirjasto

Kirjastoinfo KTMT Porin yliopistokeskuksen (UCPori) kirjasto www.ucpori.fi/kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Kirjastoinfo KTMT Porin yliopistokeskuksen (UCPori) kirjasto Sisältö: UCPorin kirjaston kotisivu www.ucpori.fi/kirjasto Kirjaston kirjojen haku

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

E-kirjat sähköiset kirjat

E-kirjat sähköiset kirjat Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum E-kirjat sähköiset kirjat Tavoite: Tutustutaan sähköisiin kirjoihin ja kirjaston lukulaitteisiin. Sisältö Maksuttomia

Lisätiedot