1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim."

Transkriptio

1 Fysioterapian Tiedonhakuopas 1. PAINETTU AINEISTO 1.1 Kirjaston hyllyluokat 1.2 Kirjastotietokannat: PIRKKA, TAMCAT, LINDA 1.3 Lehdet 2. AIHEENMUKAINEN HAKU TIETOKANNOISTA Hakusanojen keksiminen, katkaisu ja yhdistäminen boolen-operaattoreilla Tietokantojen valinta Hakujen tekeminen ja niiden arviointi, muokkaus 3. LÄHDETIETOKANNAT 3.1 Terveysportti 3.2 EBSCO engl. kiel. e-lehtiä eri aloilta 3.3 Elsevier engl. kiel. e-lehtiä eri aloilta 3.4 Ovid Journals terveysalan e-lehtiä 3.5 Highwire terveysalan e-lehtiä 3.6 Sanakirjat - NetMot 4. VIITETIETOKANNAT 4.1 MEDIC suomalaisten terveysalan lehtien artikkeliviitteitä 4.2 ARTO suomalaisten lehtien artikkeliviitteitä eri aloilta 4.3 FENNICA kaikki suomal. kirjat 4.4 CINAHL hoitotyön viitetietokanta, paljon fysioterapiasta 4.5 MEDLINE lääketieteen suurin kans.väl. artikkeliviitetietokanta 4.6 COCHRANE - näyttöön perustuva hoito - tutkimusartikkeliviitteitä 4.7 PEDRO näyttöön perustuvan fysioterapian artikkeliviitteitä 1. PAINETTU AINEISTO 1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim Anatomia, fysiologia Fysioterapia Neurologia Kuntoutus Liikuntaelimet, hengityselimet 79 Liikunta 1.2 Kirjastotietokannat PIRKKA PIRAMKin 7 kirjastoyksikön kirjat ja lehdet -> Klikkaa: PIRKKA-haku TAMCAT Tampereen yliopiston kirjastotietokanta TAYS:n kirjastotietokanta TARKKA Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastotietokanta PIKI - Tampereen ja lähikuntien kunnallisten kirjastojen aineistot LINDA kaikkien Suomen korkeakoulukirjastojen aineistot PIRKKA, TAMCAT, TARKKA, LINDA Hakuohje: Löytyvät PIRKKOverkkokirjastosta linkistä Muut kirjastot LINDA löytyy PIRKKO verkkokirjastosta: Elektroniset aineistot -> Kirjastotietokantoja Lue läpi hakuohjeet PIRKKA-haun hakulomakkeen alalaidasta! Katkaise hakusanat kysymysmerkillä: saat sanan eri taivutusmuodot ja johdannaiset! esim. hakusananalla venyttel? saat kirjat, joiden nimessä tai asiasanoissa on sanat: venyttely, venyttelyllä, venyttelystä, venyttelyharjoituksia, venyttele, jne. Käytä tarvittaessa haun rajauksia (kirjaston toimipisteet, opinnäytteet, lehdet, kielet jne.) Klikkaa hakutuloslistasta saatavuustiedot:

2 Hyllyluokka -kohta kertoo kirjan sijainnin kirjaston hyllyssä: hyllyluokkanumeroa seuraavat kirjaimet kertovat minkä kirjainten mukaan kirja on aakkostettu hyllyluokkaansa: Kun haet kirjallisuutta aiheen mukaan, ja hakusanoja on useita, valitse hakutyyppi: Boolen haku ja kirjoita hakusanat hakulaatikkoon Boolen operaattorilla yhdistettyinä. o Käytä AND-operaattoria kun haluat, että kaikki hakusanasi löytyvät kaikista viitteistä, jotka saat hakutulokseksi esim.1 liikun? AND motiv? esim.2 aivohalvau? AND kuntoutu? esim.3 neurolog? AND physiotherap? o Käytä OR-operaattoria synonyymien välissä. Silloin tietokanta tuo sinulle kaikki ne viitteet, joissa esiintyy yksikin hakusanoistasi. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (TAYS) kirjastotietokanta löytyy PIRKKO-verkkokirjastosta vasemman reunan linkistä Muut kirjastot. TAYS:n kirjastotietokannassa katkaisumerkki on * Boolen operaattorit ovat JA / TAI Hakuesimerkki: TAYS:n kirjasto ja Tampereen yliopiston terveystieteiden osastokirjasto sijaitsevat rakennuksessa Finn-Medi 5, Biokatu 12 (Coxaa vastapäätä) Eivät lainaa lehtiä, mutta artikkeleita voi kopioida siellä

3 PIKI-kirjastotietokannasta voit hakea Tampereen kaupunginkirjaston ja lähikuntien kunnallisten kirjastojen kirjoja, lehtiä jne. PIKIssä voi hakea lähinnä tekijällä, nimekkeellä ja asiasanoilla hakusanat täytyy katkaista ilman katkaisumerkkiä, esim: 1.3 Fysioterapian painetut lehdet Kuntokadun kirjastossa Lehtiä voi lainata yölainaan (ma-to klo 16 jälkeen) tai viikonloppulainaan (pe klo 15 jälk), palautus klo 9 tai voit kopioida niitä kirjaston kopiokoneella (PIRATE myy kopiokortteja) Advances in Physiotherapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL Australian Journal of Physiotherapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstinä vuoden viiveellä AVH - (aivoverenkiertohäiriöt) Haku artikkeliviitteistä: Aleksi v Duodecim Haku artikkeliviitteistä: Medic + kokotekstiartikkelit Terveysportin kautta Fysioterapeuten Fysioterapia Haku artikkeliviitteistä: Medic ja ARTO Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE Journal of Rehabilitation Medicine Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstiartikkelit EBSCOssa vuoden viiveellä Krankengymnastik ; Haku artikkeliviitteistä: CINAHL Kuntoutus Haku artikkeliviitteistä: Medic Liikunta & tiede Haku artikkeliviitteistä: ARTO ja Medic Nordisk fysioterapi ; 2003: Vol. 7:2,3 Orton Pediatric Physical Therapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL Physical Therapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstiartikkelit EBSCOssa Physiotherapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE Physiotherapy Canada Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE Physiotherapy Research International Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstiartikkelit EBSCOssa Physiotherapy Theory and Practice Haku artikkeliviitteistä: CINAHL + kokotekstiartikkelit EBSCOssa vuoden viiveellä Sjukgymnasten Työfysioterapeutti 2003-

4 2. AIHEENMUKAINEN HAKU TIETOKANNOISTA Hakusanojen keksiminen o Mieti mitkä ovat hakusi keskeiset termit: Mieti mitkä sanat täytyisi löytyä kirjan tai artikkelin nimestä, asiasanoista tai tiivistelmistä, jotta kirja/artikkeli todennäköisesti käsittelisi haluamaasi aihetta o Synonyymejä on suomenkielessä todella paljon! Mieti mitä sanoja voidaan käyttää hakemastasi asiasta. Hakusanojen ideoinnissa voit käyttää apuna VESA-verkkosanastoa tai Medical Subject Headings:iä (MeSH) (PIRKKO -> Elektroniset aineistot -> Sanakirjoja) o Huomioi laajemmat termit ja suppeammat termit: Hae kirjastotietokannoista laajoilla termeillä, esim. anatomia, mutta artikkeliviitetietokannoista ja e-lehdistä mahdollisimman suppeilla ja tarkoilla termeillä, esim. olkanivel o Käännä hakusanat englanniksi, jos haet englanninkielisistä tietokannoista. Tässä voi käyttää apuna esim. NetMot-sanakirjaa (PIRKKO -> Elektroniset aineistot -> Sanakirjoja -> NetMot) Hakusanojen katkaisu o Katkaise hakusanat sanavartalon jälkeen, jotta saat hakuun mukaan sanan eri taivutusmuodot (esim. yksikkö, monikko, genetiivi jne.) ja johdannaiset. Sanavartalo on se osa sanaa, joka ei taivu sanan eri sijamuodoissa. Katkaisukohdan jälkeen laitetaan katkaisumerkki, joka vaihtelee eri tietokannoissa, esim.? * $! Hakusanojen yhdistäminen boolen operaattoreilla o Usein hakusanoja täytyy olla enemmän kuin yksi, esim. kun haetaan tietoa reumapotilaiden fysioterapiasta. o Kun haluat, että kaikki hakusanat löytyvät tulokseksi saamasi kirjojen tai artikkeleiden otsikosta, asiasanoista tai tiivistelmistä, hakusanojen väliin kirjoitetaan tai valitaan AND operaattori (Medicissä &-merkki, TAYS:n kirjastotietokannassa ja Terveysportissa JA). esim. reuma? AND fysioterap? o Samaa tarkoittavien, tai merkitykseltään toisiaan lähellä olevien sanojen väliin laitetaan OR-operaattori. Silloin saat tuloslistaan kaikki ne kirjat tai artikkelit, joiden otsikosta, asiasanoista tai tiivistelmästä löytyy ainakin toinen hakusanasi. esim. reuma? OR nivelreuma? Tietokantojen valinta Hakujen suorittaminen ja arvointi o Mihin tietoon voi luottaa? Suosi näitä: oppikirjat, kirjat, review -artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä (ne ovat yhteenvetoja kymmenistä tai sadoista tutkimuksista), tieteellisten aikakauslehtien artikkelit (ne ovat yleensä tutkimusraportteja. E-lehtikokoelmissa suurin osa lehdistä on tieteellisiä, esim. Elsevierissä, Ovidissa, Highwiressa ja EBSCOssa lähes kaikki), tutkimuslaitosten julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut, väitöskirjat, lisensiaattityöt, www-sivuista vain tunnettujen tiedontuottajien (yliopistojen, tutkimuslaitosten) sivustot. Haun muokkaus tulosten mukaan o Mitä hyviä hakusanoja löytämistäsi hyvistä artikkeleista löytyy? Käytä niitä uusissa hauissa. o Mitä hyviä artikkeleita ja kirjoja on mainittu löytämäsi hyvän kirjan tai artikkelin lähdeluettelossa? Etsi niitä kirjastotietokannoista ja pyydä kirjastohenkilökuntaa tilaamaan niitä sinulle kaukolainaan, jos niitä ei löydy Tampereen alueen kirjastoista. o Jos et löytänyt juuri mitään: hae laajemmilla käsitteillä tai karsi hakusanoja o Jos sait tulokseksi liikaa viitteitä. hae suppeammilla käsitteillä, tai lisää hakusanoja ANDoperaattorilla yhdistettynä, tai kohdista haku vain artikkeleiden otsikoihin (Title) ja/tai tiivistelmiin (Abstract)

5 3. LÄHDETIETOKANNAT 3.1 Terveysportti - Lääkärin tietokannat, Pharmaca Fennica, Käypä hoito, sairaaloiden potilasohjeita, Duodecim-lehden artikkelit kokoteksteinä ym. keskeisiä lääketieteen palveluja - Terveysporttiin pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Muita hakuteoksia -> Terv.portti Hakuesimerkki 1: Hakuesimerkki 2: 3.2 EBSCO e-lehtiä - Kokotekstiartikkeleina 2050 kansainvälistä tieteellistä lehteä eri aloilta - EBSCOon pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot sitten Elektronisia lehtiä -> EBSCO -> Academic Search Elite. - Hae englanninkielisillä sanoilla, hakusanat alekkain eri hakulaatikoihin, valitse väliin alasvetovalikosta and- tai or-operaattori tarpeen mukaan. Hakusanat katkaistaan tähti-merkillä * Fysioterapiaan liittyviä lehtiä EBSCOssa: Clinical Rehabilitation Critical Reviews in Physical & Rehabilitation Medicine European Journal of Sport Science International Journal of Therapy & Rehabilitation Journal of Rehabilitation Medicine Isokinetics & Exercise Science Journal of Manual & Manipulative Therapy Journal of Rehabilitation Research & Development Journal of Sport Behavior Journal of Sport Rehabilitation Measurement in Physical Education & Exercise Science Pediatric Exercise Science Pediatric Rehabilitation Physiotherapy Research International Physical Therapy Physical Therapy Reviews Physiotherapy Theory and Practice Sports Medicine 3.3 Elsevier ScienceDirect e-lehtiä - Kokotekstiartikkeleina 1700 kansainvälistä engl. kiel. tieteellistä lehteä eri aloilta - Elsevieriin pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot sitten Elektronisia lehtiä -> Elsevier ScienceDirect -> Klikkaa vas. ylälaidan vihreää nappia Search - Katkaisumerkki on huutomerkki!

6 3.4 Full Text e-lehtiä - Kansainvälisiä engl.kiel. kokotekstilehtiä terveystieteiden alalta - Huom. ei sisällä varsinaisia fysioterapian lehtiä!! - OVIDiin pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Elektronisia lehtiä -> Full Text -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> Full Text - Hakuohjeet ks. CINAHLin hakuohjeet 3.5 Highwire e-lehtiä ja viitteitä kansainvälisen terveysalan lehden artikkelit kokoteksteinä saatavilla vapaasti Internetissä! - Highwireen pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Elektronisia lehtiä -> Highwire - Katkaisumerkki tähti * Boolen operaattorit AND / OR 3.6 Sanakirjat - Elektroniset sanakirjat löytyvät: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Sanakirjoja esim. NetMot - suomi-ruotsi-suomi, suomi-englanti-suomi, suomi-saksa-suomi ja suomi-ranska-suomi - klikkaa MotLääketiede siniseksi, niin haku kohdistuu lääketieteen suomi-englanti-suomi-sanakirjaan. - NetMotista löytyy myös suomenkieliset selitykset useimpiin lääketieteen termeihin. 4. VIITETIETOKANNAT Viitetietokannoista voit hakea lehtiartikkeleita haluamastasi aiheesta. Viitetietokannat kertovat missä lehdessä, minkä vuoden ja missä numerossa on kirjoitettu artikkeli aiheesta, josta olet kiinnostunut. Itse artikkeleita ei saa kokoteksteinä ruudulle, vaan joudut tulostamaan tai kirjoittamaan em. tiedot ylös. Hae sitten kirjastotietokannasta lehden nimellä, löytyykö kyseisen lehden sen vuoden se numero kirjaston kokoelmista. Sitten voit hakea kyseisen lehden kirjastosta. 4.1 Medic - Suomalaisten terveysalan lehtien artikkeliviitteitä - Medic löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Artikkeliviitetietokantoja -> Medic Online -> Tarkennettu haku Haku: katkaisumerkki * Boolen operaattoria AND vastaa Medicissä & Medicissä kannattaa käyttää myös asiasanoilla hakua - Medical Subject Headings (MeSH) ja sen suomalainen vastine FinMeSH. Klikkaa sivupalkista Asiasanaston selaus.

7 Kirjoita hakusanasi hakulaatikkoon, esim: Klikkaa Selaa -nappia...saat tulokseksi tällaisen näkymän: Klikkaa Yhdistetty haku, niin Medic suorittaa haun sekä englanninkielisellä että suomenkielisellä MeSH-asiasanalla. Saat viitelistan: Klikkaa artikkelin nimeä (kirjoitettu sinisellä) saadaksesi esiin tiedot missä lehden, minkä vuoden ja missä numerossa kyseinen artikkeli löytyy: Sitten voit tarkistaa esim. PIRKKA-tietokannasta hakutyypillä Lehden nimi löytyykö kirjastostamme lehteä Työterveyshoitaja, ja siitä vuoden 1999 numeroa 4. Jos ei löydy, voit katsoa TAMCATista löytyykö lehti yliopiston kirjastosta tai PIKIstä löytyykö se kaupunginkirjastosta. 4.2 ARTO - Artikkeliviitteetteitä 1000 suomalaisesta lehdestä eri aloilta - ARTO löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Artikkeliviitetietokantoja -> LINNEA ARTO -> HAKU - Haku tapahtuu kuten PIRKKA-tietokannasta 4.3 FENNICA - Fennicasta voi hakea kaikkia suomalaisia kirjoja - Vapaasti käytettävissä Internetissä - FENNICA löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Kirjastotietokantoja -> FENNICA Suomen kansallisbibliografia -> HAKU - Haku tapahtuu kuten PIRKKA-tietokannasta 4.4 CINAHL - Artikkeliviitteet 1200 engl.kiel. hoitoalan lehdestä - sis. myös joitain artikkeleita kokoteksteinä - sisältää runsaasti viitteitä fysioterapian lehtiin!! - CINAHL löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Artikkeliviitetietokantoja -> CINAHL -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> CINAHL

8 Haku CINAHL:sta Esimerkki: Haetaan artikkeleita vanhusten fysioterapiasta: 1. Aloitetaan kirjoittamalla ensimmäinen hakusana hakulaatikkoon, esim. tässä tapauksessa physiotherapy Klikkaa Perform Seach -nappia 2. Näet sinisellä kirjoitettuna CINAHLin asiasanan tälle hakusanallesi. Tässä tapauksessa "Physical Therapy". Klikkaa ruksi Explode sanan alla olevaan laatikkoon jos haluat hakea viitteitä sekä tällä asiasanalla, että sen alakäsitteillä (saat alakäsitteet esiin klikkaamalla asiasanaa) Klikkaa ruksi Focus sanan alla olevaan laatikkoon, jos haluat sellaisia artikkeleita, joissa tämä asiasana on artikkelin keskeisimpiä asioita Jos CINAHL ei löytänyt haullasi yhtään sopivaa asiasanaa, valitse Search as Keyword Jos valitset useamman kuin yhden asiasanan, voit yhdistää ne boolen operaattoreilla (AND or OR). Valitse OR-operaattori jos riittää, että yksikin asiasanoista löytyy artikkelista. Valitse ANDoperaattori, jos haluat, että kaikki asiasanat täytyy löytyä joka artikkelista, jotka saat tulokseksi. Tässä tapauksessa voimme merkitä sekä "Explode" että "Focus". Klikkaa nappia: 3. Saat näkyville tarkentavia termejä ( Subheadings ) asiasanallesi, tässä tapauksessa asiasanalle "Physical therapy". Tarkentavia termejä (Subheadings) voi käyttää rajaamaan hakua tarkemmin. Valitse yksi tai useampi tarkentava termi klikkaamalla ruksi niiden edessä olevaan laatikkoon. Valitse "Combine selections with:" AND / OR (Valitse AND jos kaikki tarkentavat termit pitää olla kaikissa viitteissä, jotka saat haun tulokseksi. Valitse OR jos riittää, että yksikin tarkentava termi löytyy viitteestä. Jos et halua rajoittaa hakua tarkentavilla termeillä, valitse Include All Subheadings. Esimerkissämme voimme valita "Include All Subheadings". Klikkaa nappia: niin pääset takaisin haun pääsivulle. 4. Tee sitten sama prosessi toiselle hakusanalle: Kirjoita toinen sana, esim. elderly ja klikkaa nappia: Saat CINAHLin asiasanat, jotka kuvaavat hakusanaasi, tässä tapauksessa CINAHLin asiasana on "Aged". Rastita "Explode" ja klikkaa nappia: Rastita "Include All Subheadings" ja klikkaa nappia:

9 5. Saat tällaisen näkymän: 6. Klikkaa nappia Combine. Rastita molemmat "select"-laatikot ja valitse Combine selections with: AND. Näin saat kaikki ne artikkelit, joissa on sekä asiasana Physical therapy että asiasana Aged. Klikkaa nappia: Saat näkymän: 7. Nyt, jos haluat, voit rajata tulosjoukkoa klikkaamalla: - Jos haluat vain aivan uusia artikkeleita, rajaa kohta Publication Year esim Kieleksi voit asettaa English, ja jos haluat vain kokotekstiartikkeleita, merkkaa Full Text Available. Klikkaa sitten nappia Limit Search, niin saat tämän näkymän: Siitä näkyy, että 56 sellaista artikkelia löytyi. 8. Klikkaa nappia Display saadaksesi niiden viitteet näkyviin. Tulosta valitsemasi artikkeliviitteet tai kirjoita ylös niiden tiedot: artikkelin nimi, lehti, jossa se on ilmestynyt, lehden vuosi ja numero. Sitten voit tarkistaa kirjastotietokannoista (PIRKKA, Tamcat) löytyykö tuo lehti lähikirjastoista. - Voit myös jatkaa hakua lisäämällä hakusanoja ja yhdistämällä niitä boolen operaattoreilla AND / OR. - Jos olet tehnyt yli 5 hakua, klikkaa Expand jos haluat näkyviin kaikki tekemäsi haut. Vaihtoehtoinen hakutapa: Haku artikkeleiden otsikoiden sanoista Kirjoita hakusana hakulaatikkoon, ja klikkaa sitten nappia : Kirjoita toinen hakusana hakulaatikkoon, ja klikkaa taas nappia: Klikkaa sitten nappia: Rastita molempien sanojen edessä olevat "select"-laatikot ja valitse Combine selections with: AND ja klikkaa Continue. Saat artikkelit, joiden otsikoissa on molemmat hakemasi kaksi sanaa. Saat viitteet näkyviin klikkaamalla: - Katkaisumerkki on $ esim. physiotherap$

10 4.5 MEDLINE Lääketieteen laajin kansainvälinen artikkeliviitetietokanta. Artikkeliviitteet yli lääketieteen lehdestä, jotka on julkaistu yli 70 maassa. Pääosin enlanninkielisiä. Medlineen pääsee: Ovid Web Gatewayn kautta PIRAMKin tietokoneilta Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Artikkeliviitetietokantoja -> CINAHL -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> Ovid MEDLINE (R) [valitse haluamasi aikajakso, esim to 2004] PubMedin kautta miltä tahansa internetissä olevalta tietokoneelta MEDLINE PubMedin kautta sisältää lisäksi myös muutamia kokotekstilehtiä. Haku MEDLINEsta Ovid Web Gatewayn kautta: Kuten CINAHL:ssa 4.6 COCHRANE Ns. Näyttöön perustuvan lääketieteen" tietokantoja: sis. korkeatasoisia systemaattisia katsauksia ja yhteenvetoja erilaisten hoitojen vaikuttavuudesta. Cochraneen pääsee: Ovid Web Gatewayn kautta PIRAMKin tietokoneilta Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Artikkeliviitetietokantoja -> CINAHL -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> Valitse: EBM Reviews Full Text - Cochrane DSR, ACP Journal Club, and DARE saadaksesi pelkästään kokotekstikatsauksia Internetistä: Ilmainen pääsy Suomesta: Klikkaa "Log on anonymously" Haku COCHRANE tietokannoista Ovidin kautta: juuri kuten CINAHLissa ja MEDLINEssa, mutta niissä ei ole Map Term to Subject Heading toimintoa. Lääketieteen kansainvälinen asiasanasto MeSH Medical Subject Headings MeSH = National Library of Medicine:n asiasanasto, jota käytetään mm. kuvailtaessa artikkeleita MEDLINE ja COCHRANE tietokantoihin. MeSH löytyy internetistä: ja voit käyttää sitä ideoidessasi hyviä hakusanoja esim. MEDLINEen ja COCHRANEen. Kirjoita yksi sana MeSH:n hakulaatikkoon, esim. falls ja klikkaa "Find exact term"-nappia. Saat listan MeSHasiasanoista, jotka sisältävät tuon sanan falls. Klikkaa asiasanaa, joka parhaiten sopii tarkoituksiisi. Saat taulukon, jonka ylälaidasta löydät "MeSH Heading" asiasanan. Sitä on parasta käyttää MEDLINE ja COCHRANE-hauissa. Sivun alalaidasta löydät MeSH asiasanojen puumaisen rakenteen, josta löydät yleisempiä ja suppeampia asiasanoja. Kirjoita ylös kaikki hyvät asiasanat, jotka löydät aiheestasi. 4.7 PEDro: Physiotherapy Evidence Database - Viitteitä näyttöön perustuvan fysioterapian artikkeleihin Pedroon on ilmainen pääsy: -> Klikkaa Elektroniset aineistot -> sitten Artikkeliviitetietokantoja -> PEDro Haku: Valitse Search -> Advanced search. Valitse alasvetovalikoista haluamasi vaihtoehto, tai tee haku tiivistelmistä ja otsikon sanoista (Abstract & Title) Esimerkkihaku: Mistä löytäisin tämän artikkelin tai kirjan? Voisiko kirjastoon hankkia tämän kirjan / tätä kirjaa lisää? Apua!! En löydä mitään aiheestani!! Kysy informaatikolta: Tiina Latva-Rasku puh

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010)

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Pikahaku - Basic Search:... - 1-2. Tarkennettu haku asiasanoilla - Advanced Ovid Search... - 1-3. Tulosjoukkojen yhdistely... - 5-4. Vapaasanahaku yksittäisellä

Lisätiedot

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta.

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta. CINAHL (OVID) hoitotieteen ja hoitotyön kansainvälinen viitetietokanta Cinahl sisältää hoitotyön ja sen lähialojen, esimerkiksi terveydenhuollon hallinnon ja koulutuksen aineistoviitteitä. Joidenkin lehtien

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Kun Google ei riitä Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Googlesta tiedon ja julkaisujen saatavuus parantunut hyvä paikantamaan jo tiedettyä lähdettä tulosten relevanssilajittelu tiedon laatu ja taso vaihtelevat

Lisätiedot

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Miten haen artikkeleita, raportteja, kirjallisuutta

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista a) Mikä on Aleksi?... 1 b) Verkkopalvelun ulkoasu. 1 c) Artikkelien hakeminen... 2 d) Artikkelien lukeminen... 4 e) Artikkelien lisääminen koriin.. 5 a) Mikä on

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

Tietoa maantieteen julkaisuista

Tietoa maantieteen julkaisuista Tietoa maantieteen julkaisuista Tietoa maantieteen julkaisuista, erityisesti lehdistä, löytyy lehti- ja kustantajatietoihin erikoistuneista tietokannoista sekä kustantajien ja tieteellisten seurojen www-sivuilta.

Lisätiedot

SportDiscus with Full Text -tietokannan hakuohjeet Anitta Pälvimäki

SportDiscus with Full Text -tietokannan hakuohjeet Anitta Pälvimäki SportDiscus with Full Text -tietokannan hakuohjeet 30.9.2008 Anitta Pälvimäki Aloitus Kirjaston kotisivu (https://kirjasto.jyu.fi) > NELLI > Etsi tietokantaa > Sportdiscus Perushaku Esim. Hae viitteitä

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2013)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2013) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 3 (TaY Pori syksy 2013) E-kirjat, e-hakuteokset, tieteellinen tieto vapaassa verkossa www:n tieteelliset hakukoneet (esim. Google Scholar) Open access -julkaisut

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Tiedonhakuasiaa. Marja Talikka 1.2.2011

Tiedonhakuasiaa. Marja Talikka 1.2.2011 Tiedonhakuasiaa Marja Talikka 1.2.2011 Ennakkotehtävä Sain 21 vastausta Kiitos! Miltä tuntui tällainen työskentelyn aloitus? Poimintoja ennakkotehtävästä 1. Tiedonhaku sujuu keskimäärin melko hyvin. Jotkut

Lisätiedot

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Oili Valtonen, informaatikko KyAMK / kirjasto- ja tietopalvelut / Kasarminmäki Esityksen sisältö Mitä sähköisiä materiaaleja on tarjolla Mitä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

MEDLINEn hakuohjelma OvidSP

MEDLINEn hakuohjelma OvidSP MEDLINEn hakuohjelma OvidSP Terkon Ovid- tietokannat Terkon kautta käytettävissä on laaja valikoima erilisia tietokantoja Vertex -palvelimella. Yliopistoverkosta pääsee järjestelmään ilman tunnuksia, kotoa

Lisätiedot

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2014

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2014 Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2014 Sisältö Kanditiedonhaun sisällön läpikäynti tärkeimmiltä osiltaan (aiheenmukainen tiedonhaku, hakusanat, eri tyyppisen aineiston hakeminen) Gradutiedonhaun

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI

JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI Johdanto Nelli-portaaliin 1 (7) JOHDANTO: NELLI KANSALLINEN TIEDONHAKUPORTAALI Nelli-portaali on väline tiedonhakuun ja -hallintaan. Nellin kautta pääsee käyttämään sähköisiä aineistoja, esim. sanakirjoja,

Lisätiedot

Hyperlinkin tekeminen artikkeliin

Hyperlinkin tekeminen artikkeliin Hyperlinkin tekeminen artikkeliin 1 Hyperlinkit artikkelissa Ovat yleensä linkkejä PIKIn hakutuloksiin (yksittäinen teos tai hakutuloslista) tai PIKin muihin sivuihin Muihin tietolähteisiin: Wikipedia,

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2013

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2013 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille syksy 2013 gradutiedonhaun lähtökuopat: kurssiblogi janelli miten käytän asiasanastoja hakusanojen etsimisessä asiasanastot ja tesaurukset hakusanojen etsimisen

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Tiedonhaun perusteet kandityötä varten Maria Söderholm tietoasiantuntija

Tiedonhaun perusteet kandityötä varten Maria Söderholm tietoasiantuntija Tiedonhaun perusteet kandityötä varten Maria Söderholm maria.soderholm@aalto.fi tietoasiantuntija Antti Rousi Tietoasiantuntija Otaniemen kampuskirjasto antti.m.rousi@aalto.fi 050-3790670 Kandityö Tärkeä

Lisätiedot

HSE:n lehtihakuun on tarjolla HSE:n kirjaston Journals-portaali, os.

HSE:n lehtihakuun on tarjolla HSE:n kirjaston Journals-portaali, os. E-lehdet Nelli-portaalissa 1 (8) Nelli-portaali E-lehdet HSE:n lehtihakuun on tarjolla HSE:n kirjaston Journals-portaali, os. http://helecon3.hse.fi/journals/ Nelli-portaalin e-lehtien tietoja voi hakea

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

MeSH-asiasanoitus ja NLM-luokitus

MeSH-asiasanoitus ja NLM-luokitus MeSH-asiasanoitus ja NLM-luokitus Lääke- ja hoitotieteen sisällönkuvailukoulutus 18.5.2011 Terhi Sandgren Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko Teoksen sisällön analyysi Säännöt

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS: NELLI-TIEDONHAKUPORTAALI

KÄYTTÖOPAS: NELLI-TIEDONHAKUPORTAALI KÄYTTÖOPAS: NELLI-TIEDONHAKUPORTAALI NELLI-tiedonhakuportaali on kirjaston hankkimien tietokantojen, verkkolehtien ja muiden verkkoaineistojen yhteinen käyttöliittymä. Nellin avulla voidaan järjestää,

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä Lantmännen Unibake Kuvapankin käyttöohje Lantmännenin kuvapankki on yhteinen alusta kaikille Unibaken alle kuuluville maille, joten sieltä löytyy kuvia sekä Unibake Suomelta että muilta mailta. Muiden

Lisätiedot

E-aineistot haltuun , ja Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu

E-aineistot haltuun , ja Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu E-aineistot haltuun 2.3.2017, 6.4.2017 ja 5.5.2017 Jaana Märsynaho & Mira Jurvansuu Esittelyssä Aleksi Arto (sis. Ostrobotnian) Eebo Ecco Digi: Kansalliskirjaston digitoidut aineistot Digi: Oulun arkki

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Systemaattinen kirjallisuushaku

Systemaattinen kirjallisuushaku Systemaattinen kirjallisuushaku Systemaattisuus ennalta määritetyn suunnitelman mukainen toiminta tai metodi 19.1.2016 1 Päivän ohjelma Systemaattisen tiedonhaun perusteet mm. Tiedonhaun vaiheet Tiedonlähteet

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Mendeley-viitteidenhallinta

Mendeley-viitteidenhallinta Päivitetty 12.10.2015 Mendeley-viitteidenhallinta Pikavinkkejä: lähdeaineiston tallentaminen, lähteisiin viittaaminen ja lähdeluettelon tekeminen teppo.hjelt@tut.fi Mikä Mendeley on ja miten sen saa? www.mendeley.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2013

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2013 Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2013 Sisältö tieteellisen kirjoittamisen oppaat ja menetelmien käyttö opinnäytteissä Työkaluja: SRMO, tietokantojen uutuuspalvelut, RefWorksviitteidenhallinta

Lisätiedot

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja 1 Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja Pääset tutustumaan PIKI-kirjastojen e-kirjakokoelmaan ja lainaamaan kahdella eri tavalla. Joko suoraan kirjautumalla osoitteeseen: https://ellibs.verkkokirjasto.fi:8001/piki/default.aspx

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi KYSissä -koulutuksen

Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi KYSissä -koulutuksen Kirjasto sairaalassa terapiaa, tietoa, tutkimusta Sairaalakirjastopäivät Porissa 15.-16.4.2010 Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi KYSissä -koulutuksen tiedonhaun opetuksen toteutus Tavoitteet Näyttöön

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Artikkelitiedon haku. Artikkelin paikantaminen

Artikkelitiedon haku. Artikkelin paikantaminen Kirjasto- ja tietopalvelut Miten löydän ja saan artikkelin luettavaksi? Artikkelitiedon haku Löydät vinkkejä artikkeleista monella tavalla: opettajan antamasta oheislukemistolistasta, erilaisten tutkimusten

Lisätiedot

Kirjastoinfo KTMT Porin yliopistokeskuksen (UCPori) kirjasto

Kirjastoinfo KTMT Porin yliopistokeskuksen (UCPori) kirjasto www.ucpori.fi/kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Kirjastoinfo KTMT Porin yliopistokeskuksen (UCPori) kirjasto Sisältö: UCPorin kirjaston kotisivu www.ucpori.fi/kirjasto Kirjaston kirjojen haku

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

WebOodissa (KV koordinaattorit)

WebOodissa (KV koordinaattorit) Ohje Courses in English for Exchange Students oppaan laatimiseen WebOodissa (KV koordinaattorit) WebOodissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia OpasOodiin. Ne KV koordinaattorit, joilla ennestään on OpasVastuuhenkilö

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoitteet Tutustutaan internetin avoimesti käytettäviin oikeudellisiin tiedonlähteisiin, tiedon tuottajiin ja

Lisätiedot

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE Tietohallinto/Mika Siiskonen/10.10.2016 Sisällysluettelo 1. OTHER TEACHER MOBILITY /OTHER STAFF MOBILITY

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori teppo.hjelt@tut.fi 040 826 2778 Sisältö Mikä on Porin tiedekirjasto? Tiedonhaun perusteita Aiheen jäsentely,

Lisätiedot

Viestintä ja tiedonhankinta MA, (Vo 3)

Viestintä ja tiedonhankinta MA, (Vo 3) Viestintä ja tiedonhankinta MA, (Vo 3) Risto Hotulainen Ti 1.11. (klo 9.15 12.45), muut ryhmäkerrat verkossa Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Erityispedagogiikka Kurssin tavoitteet: Perehdytään tieteelliseen

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

SciFinder Web Version

SciFinder Web Version SciFinder Web Version 29.1.2016 1 CAS - Chemical Abstracts Service CAS:ta julkaisee The American Chemical Society http://www.cas.org/ Web-versio edellyttää rekisteröitymistä. Tämän jälkeen SciFinderia

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Tiedonhaun perusteet kandityötä varten Maria Söderholm tietoasiantuntija

Tiedonhaun perusteet kandityötä varten Maria Söderholm tietoasiantuntija Tiedonhaun perusteet kandityötä varten Maria Söderholm maria.soderholm@aalto.fi tietoasiantuntija Antti Rousi Tietoasiantuntija Otaniemen kampuskirjasto antti.m.rousi@aalto.fi 050-3790670 Kandityössä Harjoitellaan

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

KIRJASTON VERKKOVÄLINEET tietokannat ja e-lehdet KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO

KIRJASTON VERKKOVÄLINEET tietokannat ja e-lehdet KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO KIRJASTON VERKKOVÄLINEET tietokannat ja e-lehdet KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO Valtiotieteet / Terttu Turunen/ Tutkijat verkoilla 1 Kirjaston verkkovälineet ja -palvelut Nelli Väylä verkkoaineistoihin Metahakuväline,

Lisätiedot

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 6.9.2012, farmasia, hoitotiede, terveyden biotieteet tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Liisa Hallikainen 15.12.2015 Tallennus aloitetaan oikealla ylhäällä olevalla Lisää uusi nappulalla Julkaisut tuodaan muista

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Tiedonhaku kliinisessä potilastyössä tietokannat lääkärin käytössä

Tiedonhaku kliinisessä potilastyössä tietokannat lääkärin käytössä Tietotarve ja tiedonhaku Tiedonhaku kliinisessä potilastyössä tietokannat lääkärin käytössä Kalle Romanov, dos 16.1.2014 kliinikko kohtaa joka päivä kysymyksiä, joihin vastauksen hakeminen on tarpeen perinteiset

Lisätiedot

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Anna-Kaisa Pienimaa, Kätilöpäivät 2014 1700-luvun kätilökoulutuksessa oli nykyaikaisen profession piirteitä (Vainio-Korhonen 2012, 28) Opintoja ja työtä säätelivät

Lisätiedot

FinELib-aineistojen määrät v. 2011

FinELib-aineistojen määrät v. 2011 FinELib-aineistojen määrät v. 20 Taulukkoon on koottu aineistotyypeittäin määrät kutakin lisensioitua aineistoa kohden. Organisaatiokohtaiset tiedot löytyvät Halti-tietokannasta niissä tapauksissa missä

Lisätiedot

Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho

Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho Samanlaisia vai erilaisia? kokoelmat kartoitettiin Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastoissa Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu... 1 b) KH-korttien hakeminen... 3 c) KH-korttien lukeminen... 5 Siirry KH Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä KH Net

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot