1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim."

Transkriptio

1 Fysioterapian Tiedonhakuopas 1. PAINETTU AINEISTO 1.1 Kirjaston hyllyluokat 1.2 Kirjastotietokannat: PIRKKA, TAMCAT, LINDA 1.3 Lehdet 2. AIHEENMUKAINEN HAKU TIETOKANNOISTA Hakusanojen keksiminen, katkaisu ja yhdistäminen boolen-operaattoreilla Tietokantojen valinta Hakujen tekeminen ja niiden arviointi, muokkaus 3. LÄHDETIETOKANNAT 3.1 Terveysportti 3.2 EBSCO engl. kiel. e-lehtiä eri aloilta 3.3 Elsevier engl. kiel. e-lehtiä eri aloilta 3.4 Ovid Journals terveysalan e-lehtiä 3.5 Highwire terveysalan e-lehtiä 3.6 Sanakirjat - NetMot 4. VIITETIETOKANNAT 4.1 MEDIC suomalaisten terveysalan lehtien artikkeliviitteitä 4.2 ARTO suomalaisten lehtien artikkeliviitteitä eri aloilta 4.3 FENNICA kaikki suomal. kirjat 4.4 CINAHL hoitotyön viitetietokanta, paljon fysioterapiasta 4.5 MEDLINE lääketieteen suurin kans.väl. artikkeliviitetietokanta 4.6 COCHRANE - näyttöön perustuva hoito - tutkimusartikkeliviitteitä 4.7 PEDRO näyttöön perustuvan fysioterapian artikkeliviitteitä 1. PAINETTU AINEISTO 1.1. Fysioterapiaan liittyviä hyllyluokkia Kuntokadun kirjastossa esim Anatomia, fysiologia Fysioterapia Neurologia Kuntoutus Liikuntaelimet, hengityselimet 79 Liikunta 1.2 Kirjastotietokannat PIRKKA PIRAMKin 7 kirjastoyksikön kirjat ja lehdet -> Klikkaa: PIRKKA-haku TAMCAT Tampereen yliopiston kirjastotietokanta TAYS:n kirjastotietokanta TARKKA Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastotietokanta PIKI - Tampereen ja lähikuntien kunnallisten kirjastojen aineistot LINDA kaikkien Suomen korkeakoulukirjastojen aineistot PIRKKA, TAMCAT, TARKKA, LINDA Hakuohje: Löytyvät PIRKKOverkkokirjastosta linkistä Muut kirjastot LINDA löytyy PIRKKO verkkokirjastosta: Elektroniset aineistot -> Kirjastotietokantoja Lue läpi hakuohjeet PIRKKA-haun hakulomakkeen alalaidasta! Katkaise hakusanat kysymysmerkillä: saat sanan eri taivutusmuodot ja johdannaiset! esim. hakusananalla venyttel? saat kirjat, joiden nimessä tai asiasanoissa on sanat: venyttely, venyttelyllä, venyttelystä, venyttelyharjoituksia, venyttele, jne. Käytä tarvittaessa haun rajauksia (kirjaston toimipisteet, opinnäytteet, lehdet, kielet jne.) Klikkaa hakutuloslistasta saatavuustiedot:

2 Hyllyluokka -kohta kertoo kirjan sijainnin kirjaston hyllyssä: hyllyluokkanumeroa seuraavat kirjaimet kertovat minkä kirjainten mukaan kirja on aakkostettu hyllyluokkaansa: Kun haet kirjallisuutta aiheen mukaan, ja hakusanoja on useita, valitse hakutyyppi: Boolen haku ja kirjoita hakusanat hakulaatikkoon Boolen operaattorilla yhdistettyinä. o Käytä AND-operaattoria kun haluat, että kaikki hakusanasi löytyvät kaikista viitteistä, jotka saat hakutulokseksi esim.1 liikun? AND motiv? esim.2 aivohalvau? AND kuntoutu? esim.3 neurolog? AND physiotherap? o Käytä OR-operaattoria synonyymien välissä. Silloin tietokanta tuo sinulle kaikki ne viitteet, joissa esiintyy yksikin hakusanoistasi. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (TAYS) kirjastotietokanta löytyy PIRKKO-verkkokirjastosta vasemman reunan linkistä Muut kirjastot. TAYS:n kirjastotietokannassa katkaisumerkki on * Boolen operaattorit ovat JA / TAI Hakuesimerkki: TAYS:n kirjasto ja Tampereen yliopiston terveystieteiden osastokirjasto sijaitsevat rakennuksessa Finn-Medi 5, Biokatu 12 (Coxaa vastapäätä) Eivät lainaa lehtiä, mutta artikkeleita voi kopioida siellä

3 PIKI-kirjastotietokannasta voit hakea Tampereen kaupunginkirjaston ja lähikuntien kunnallisten kirjastojen kirjoja, lehtiä jne. PIKIssä voi hakea lähinnä tekijällä, nimekkeellä ja asiasanoilla hakusanat täytyy katkaista ilman katkaisumerkkiä, esim: 1.3 Fysioterapian painetut lehdet Kuntokadun kirjastossa Lehtiä voi lainata yölainaan (ma-to klo 16 jälkeen) tai viikonloppulainaan (pe klo 15 jälk), palautus klo 9 tai voit kopioida niitä kirjaston kopiokoneella (PIRATE myy kopiokortteja) Advances in Physiotherapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL Australian Journal of Physiotherapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstinä vuoden viiveellä AVH - (aivoverenkiertohäiriöt) Haku artikkeliviitteistä: Aleksi v Duodecim Haku artikkeliviitteistä: Medic + kokotekstiartikkelit Terveysportin kautta Fysioterapeuten Fysioterapia Haku artikkeliviitteistä: Medic ja ARTO Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE Journal of Rehabilitation Medicine Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstiartikkelit EBSCOssa vuoden viiveellä Krankengymnastik ; Haku artikkeliviitteistä: CINAHL Kuntoutus Haku artikkeliviitteistä: Medic Liikunta & tiede Haku artikkeliviitteistä: ARTO ja Medic Nordisk fysioterapi ; 2003: Vol. 7:2,3 Orton Pediatric Physical Therapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL Physical Therapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstiartikkelit EBSCOssa Physiotherapy Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE Physiotherapy Canada Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE Physiotherapy Research International Haku artikkeliviitteistä: CINAHL ja MEDLINE + kokotekstiartikkelit EBSCOssa Physiotherapy Theory and Practice Haku artikkeliviitteistä: CINAHL + kokotekstiartikkelit EBSCOssa vuoden viiveellä Sjukgymnasten Työfysioterapeutti 2003-

4 2. AIHEENMUKAINEN HAKU TIETOKANNOISTA Hakusanojen keksiminen o Mieti mitkä ovat hakusi keskeiset termit: Mieti mitkä sanat täytyisi löytyä kirjan tai artikkelin nimestä, asiasanoista tai tiivistelmistä, jotta kirja/artikkeli todennäköisesti käsittelisi haluamaasi aihetta o Synonyymejä on suomenkielessä todella paljon! Mieti mitä sanoja voidaan käyttää hakemastasi asiasta. Hakusanojen ideoinnissa voit käyttää apuna VESA-verkkosanastoa tai Medical Subject Headings:iä (MeSH) (PIRKKO -> Elektroniset aineistot -> Sanakirjoja) o Huomioi laajemmat termit ja suppeammat termit: Hae kirjastotietokannoista laajoilla termeillä, esim. anatomia, mutta artikkeliviitetietokannoista ja e-lehdistä mahdollisimman suppeilla ja tarkoilla termeillä, esim. olkanivel o Käännä hakusanat englanniksi, jos haet englanninkielisistä tietokannoista. Tässä voi käyttää apuna esim. NetMot-sanakirjaa (PIRKKO -> Elektroniset aineistot -> Sanakirjoja -> NetMot) Hakusanojen katkaisu o Katkaise hakusanat sanavartalon jälkeen, jotta saat hakuun mukaan sanan eri taivutusmuodot (esim. yksikkö, monikko, genetiivi jne.) ja johdannaiset. Sanavartalo on se osa sanaa, joka ei taivu sanan eri sijamuodoissa. Katkaisukohdan jälkeen laitetaan katkaisumerkki, joka vaihtelee eri tietokannoissa, esim.? * $! Hakusanojen yhdistäminen boolen operaattoreilla o Usein hakusanoja täytyy olla enemmän kuin yksi, esim. kun haetaan tietoa reumapotilaiden fysioterapiasta. o Kun haluat, että kaikki hakusanat löytyvät tulokseksi saamasi kirjojen tai artikkeleiden otsikosta, asiasanoista tai tiivistelmistä, hakusanojen väliin kirjoitetaan tai valitaan AND operaattori (Medicissä &-merkki, TAYS:n kirjastotietokannassa ja Terveysportissa JA). esim. reuma? AND fysioterap? o Samaa tarkoittavien, tai merkitykseltään toisiaan lähellä olevien sanojen väliin laitetaan OR-operaattori. Silloin saat tuloslistaan kaikki ne kirjat tai artikkelit, joiden otsikosta, asiasanoista tai tiivistelmästä löytyy ainakin toinen hakusanasi. esim. reuma? OR nivelreuma? Tietokantojen valinta Hakujen suorittaminen ja arvointi o Mihin tietoon voi luottaa? Suosi näitä: oppikirjat, kirjat, review -artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä (ne ovat yhteenvetoja kymmenistä tai sadoista tutkimuksista), tieteellisten aikakauslehtien artikkelit (ne ovat yleensä tutkimusraportteja. E-lehtikokoelmissa suurin osa lehdistä on tieteellisiä, esim. Elsevierissä, Ovidissa, Highwiressa ja EBSCOssa lähes kaikki), tutkimuslaitosten julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut, väitöskirjat, lisensiaattityöt, www-sivuista vain tunnettujen tiedontuottajien (yliopistojen, tutkimuslaitosten) sivustot. Haun muokkaus tulosten mukaan o Mitä hyviä hakusanoja löytämistäsi hyvistä artikkeleista löytyy? Käytä niitä uusissa hauissa. o Mitä hyviä artikkeleita ja kirjoja on mainittu löytämäsi hyvän kirjan tai artikkelin lähdeluettelossa? Etsi niitä kirjastotietokannoista ja pyydä kirjastohenkilökuntaa tilaamaan niitä sinulle kaukolainaan, jos niitä ei löydy Tampereen alueen kirjastoista. o Jos et löytänyt juuri mitään: hae laajemmilla käsitteillä tai karsi hakusanoja o Jos sait tulokseksi liikaa viitteitä. hae suppeammilla käsitteillä, tai lisää hakusanoja ANDoperaattorilla yhdistettynä, tai kohdista haku vain artikkeleiden otsikoihin (Title) ja/tai tiivistelmiin (Abstract)

5 3. LÄHDETIETOKANNAT 3.1 Terveysportti - Lääkärin tietokannat, Pharmaca Fennica, Käypä hoito, sairaaloiden potilasohjeita, Duodecim-lehden artikkelit kokoteksteinä ym. keskeisiä lääketieteen palveluja - Terveysporttiin pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Muita hakuteoksia -> Terv.portti Hakuesimerkki 1: Hakuesimerkki 2: 3.2 EBSCO e-lehtiä - Kokotekstiartikkeleina 2050 kansainvälistä tieteellistä lehteä eri aloilta - EBSCOon pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot sitten Elektronisia lehtiä -> EBSCO -> Academic Search Elite. - Hae englanninkielisillä sanoilla, hakusanat alekkain eri hakulaatikoihin, valitse väliin alasvetovalikosta and- tai or-operaattori tarpeen mukaan. Hakusanat katkaistaan tähti-merkillä * Fysioterapiaan liittyviä lehtiä EBSCOssa: Clinical Rehabilitation Critical Reviews in Physical & Rehabilitation Medicine European Journal of Sport Science International Journal of Therapy & Rehabilitation Journal of Rehabilitation Medicine Isokinetics & Exercise Science Journal of Manual & Manipulative Therapy Journal of Rehabilitation Research & Development Journal of Sport Behavior Journal of Sport Rehabilitation Measurement in Physical Education & Exercise Science Pediatric Exercise Science Pediatric Rehabilitation Physiotherapy Research International Physical Therapy Physical Therapy Reviews Physiotherapy Theory and Practice Sports Medicine 3.3 Elsevier ScienceDirect e-lehtiä - Kokotekstiartikkeleina 1700 kansainvälistä engl. kiel. tieteellistä lehteä eri aloilta - Elsevieriin pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot sitten Elektronisia lehtiä -> Elsevier ScienceDirect -> Klikkaa vas. ylälaidan vihreää nappia Search - Katkaisumerkki on huutomerkki!

6 3.4 Full Text e-lehtiä - Kansainvälisiä engl.kiel. kokotekstilehtiä terveystieteiden alalta - Huom. ei sisällä varsinaisia fysioterapian lehtiä!! - OVIDiin pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Elektronisia lehtiä -> Full Text -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> Full Text - Hakuohjeet ks. CINAHLin hakuohjeet 3.5 Highwire e-lehtiä ja viitteitä kansainvälisen terveysalan lehden artikkelit kokoteksteinä saatavilla vapaasti Internetissä! - Highwireen pääsee: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Elektronisia lehtiä -> Highwire - Katkaisumerkki tähti * Boolen operaattorit AND / OR 3.6 Sanakirjat - Elektroniset sanakirjat löytyvät: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Sanakirjoja esim. NetMot - suomi-ruotsi-suomi, suomi-englanti-suomi, suomi-saksa-suomi ja suomi-ranska-suomi - klikkaa MotLääketiede siniseksi, niin haku kohdistuu lääketieteen suomi-englanti-suomi-sanakirjaan. - NetMotista löytyy myös suomenkieliset selitykset useimpiin lääketieteen termeihin. 4. VIITETIETOKANNAT Viitetietokannoista voit hakea lehtiartikkeleita haluamastasi aiheesta. Viitetietokannat kertovat missä lehdessä, minkä vuoden ja missä numerossa on kirjoitettu artikkeli aiheesta, josta olet kiinnostunut. Itse artikkeleita ei saa kokoteksteinä ruudulle, vaan joudut tulostamaan tai kirjoittamaan em. tiedot ylös. Hae sitten kirjastotietokannasta lehden nimellä, löytyykö kyseisen lehden sen vuoden se numero kirjaston kokoelmista. Sitten voit hakea kyseisen lehden kirjastosta. 4.1 Medic - Suomalaisten terveysalan lehtien artikkeliviitteitä - Medic löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Artikkeliviitetietokantoja -> Medic Online -> Tarkennettu haku Haku: katkaisumerkki * Boolen operaattoria AND vastaa Medicissä & Medicissä kannattaa käyttää myös asiasanoilla hakua - Medical Subject Headings (MeSH) ja sen suomalainen vastine FinMeSH. Klikkaa sivupalkista Asiasanaston selaus.

7 Kirjoita hakusanasi hakulaatikkoon, esim: Klikkaa Selaa -nappia...saat tulokseksi tällaisen näkymän: Klikkaa Yhdistetty haku, niin Medic suorittaa haun sekä englanninkielisellä että suomenkielisellä MeSH-asiasanalla. Saat viitelistan: Klikkaa artikkelin nimeä (kirjoitettu sinisellä) saadaksesi esiin tiedot missä lehden, minkä vuoden ja missä numerossa kyseinen artikkeli löytyy: Sitten voit tarkistaa esim. PIRKKA-tietokannasta hakutyypillä Lehden nimi löytyykö kirjastostamme lehteä Työterveyshoitaja, ja siitä vuoden 1999 numeroa 4. Jos ei löydy, voit katsoa TAMCATista löytyykö lehti yliopiston kirjastosta tai PIKIstä löytyykö se kaupunginkirjastosta. 4.2 ARTO - Artikkeliviitteetteitä 1000 suomalaisesta lehdestä eri aloilta - ARTO löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Artikkeliviitetietokantoja -> LINNEA ARTO -> HAKU - Haku tapahtuu kuten PIRKKA-tietokannasta 4.3 FENNICA - Fennicasta voi hakea kaikkia suomalaisia kirjoja - Vapaasti käytettävissä Internetissä - FENNICA löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot -> Kirjastotietokantoja -> FENNICA Suomen kansallisbibliografia -> HAKU - Haku tapahtuu kuten PIRKKA-tietokannasta 4.4 CINAHL - Artikkeliviitteet 1200 engl.kiel. hoitoalan lehdestä - sis. myös joitain artikkeleita kokoteksteinä - sisältää runsaasti viitteitä fysioterapian lehtiin!! - CINAHL löytyy näin: Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Artikkeliviitetietokantoja -> CINAHL -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> CINAHL

8 Haku CINAHL:sta Esimerkki: Haetaan artikkeleita vanhusten fysioterapiasta: 1. Aloitetaan kirjoittamalla ensimmäinen hakusana hakulaatikkoon, esim. tässä tapauksessa physiotherapy Klikkaa Perform Seach -nappia 2. Näet sinisellä kirjoitettuna CINAHLin asiasanan tälle hakusanallesi. Tässä tapauksessa "Physical Therapy". Klikkaa ruksi Explode sanan alla olevaan laatikkoon jos haluat hakea viitteitä sekä tällä asiasanalla, että sen alakäsitteillä (saat alakäsitteet esiin klikkaamalla asiasanaa) Klikkaa ruksi Focus sanan alla olevaan laatikkoon, jos haluat sellaisia artikkeleita, joissa tämä asiasana on artikkelin keskeisimpiä asioita Jos CINAHL ei löytänyt haullasi yhtään sopivaa asiasanaa, valitse Search as Keyword Jos valitset useamman kuin yhden asiasanan, voit yhdistää ne boolen operaattoreilla (AND or OR). Valitse OR-operaattori jos riittää, että yksikin asiasanoista löytyy artikkelista. Valitse ANDoperaattori, jos haluat, että kaikki asiasanat täytyy löytyä joka artikkelista, jotka saat tulokseksi. Tässä tapauksessa voimme merkitä sekä "Explode" että "Focus". Klikkaa nappia: 3. Saat näkyville tarkentavia termejä ( Subheadings ) asiasanallesi, tässä tapauksessa asiasanalle "Physical therapy". Tarkentavia termejä (Subheadings) voi käyttää rajaamaan hakua tarkemmin. Valitse yksi tai useampi tarkentava termi klikkaamalla ruksi niiden edessä olevaan laatikkoon. Valitse "Combine selections with:" AND / OR (Valitse AND jos kaikki tarkentavat termit pitää olla kaikissa viitteissä, jotka saat haun tulokseksi. Valitse OR jos riittää, että yksikin tarkentava termi löytyy viitteestä. Jos et halua rajoittaa hakua tarkentavilla termeillä, valitse Include All Subheadings. Esimerkissämme voimme valita "Include All Subheadings". Klikkaa nappia: niin pääset takaisin haun pääsivulle. 4. Tee sitten sama prosessi toiselle hakusanalle: Kirjoita toinen sana, esim. elderly ja klikkaa nappia: Saat CINAHLin asiasanat, jotka kuvaavat hakusanaasi, tässä tapauksessa CINAHLin asiasana on "Aged". Rastita "Explode" ja klikkaa nappia: Rastita "Include All Subheadings" ja klikkaa nappia:

9 5. Saat tällaisen näkymän: 6. Klikkaa nappia Combine. Rastita molemmat "select"-laatikot ja valitse Combine selections with: AND. Näin saat kaikki ne artikkelit, joissa on sekä asiasana Physical therapy että asiasana Aged. Klikkaa nappia: Saat näkymän: 7. Nyt, jos haluat, voit rajata tulosjoukkoa klikkaamalla: - Jos haluat vain aivan uusia artikkeleita, rajaa kohta Publication Year esim Kieleksi voit asettaa English, ja jos haluat vain kokotekstiartikkeleita, merkkaa Full Text Available. Klikkaa sitten nappia Limit Search, niin saat tämän näkymän: Siitä näkyy, että 56 sellaista artikkelia löytyi. 8. Klikkaa nappia Display saadaksesi niiden viitteet näkyviin. Tulosta valitsemasi artikkeliviitteet tai kirjoita ylös niiden tiedot: artikkelin nimi, lehti, jossa se on ilmestynyt, lehden vuosi ja numero. Sitten voit tarkistaa kirjastotietokannoista (PIRKKA, Tamcat) löytyykö tuo lehti lähikirjastoista. - Voit myös jatkaa hakua lisäämällä hakusanoja ja yhdistämällä niitä boolen operaattoreilla AND / OR. - Jos olet tehnyt yli 5 hakua, klikkaa Expand jos haluat näkyviin kaikki tekemäsi haut. Vaihtoehtoinen hakutapa: Haku artikkeleiden otsikoiden sanoista Kirjoita hakusana hakulaatikkoon, ja klikkaa sitten nappia : Kirjoita toinen hakusana hakulaatikkoon, ja klikkaa taas nappia: Klikkaa sitten nappia: Rastita molempien sanojen edessä olevat "select"-laatikot ja valitse Combine selections with: AND ja klikkaa Continue. Saat artikkelit, joiden otsikoissa on molemmat hakemasi kaksi sanaa. Saat viitteet näkyviin klikkaamalla: - Katkaisumerkki on $ esim. physiotherap$

10 4.5 MEDLINE Lääketieteen laajin kansainvälinen artikkeliviitetietokanta. Artikkeliviitteet yli lääketieteen lehdestä, jotka on julkaistu yli 70 maassa. Pääosin enlanninkielisiä. Medlineen pääsee: Ovid Web Gatewayn kautta PIRAMKin tietokoneilta Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Artikkeliviitetietokantoja -> CINAHL -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> Ovid MEDLINE (R) [valitse haluamasi aikajakso, esim to 2004] PubMedin kautta miltä tahansa internetissä olevalta tietokoneelta MEDLINE PubMedin kautta sisältää lisäksi myös muutamia kokotekstilehtiä. Haku MEDLINEsta Ovid Web Gatewayn kautta: Kuten CINAHL:ssa 4.6 COCHRANE Ns. Näyttöön perustuvan lääketieteen" tietokantoja: sis. korkeatasoisia systemaattisia katsauksia ja yhteenvetoja erilaisten hoitojen vaikuttavuudesta. Cochraneen pääsee: Ovid Web Gatewayn kautta PIRAMKin tietokoneilta Klikkaa: Elektroniset aineistot, sitten Artikkeliviitetietokantoja -> CINAHL -> IP-tarkistus Start Ovid -> Continue -> Valitse: EBM Reviews Full Text - Cochrane DSR, ACP Journal Club, and DARE saadaksesi pelkästään kokotekstikatsauksia Internetistä: Ilmainen pääsy Suomesta: Klikkaa "Log on anonymously" Haku COCHRANE tietokannoista Ovidin kautta: juuri kuten CINAHLissa ja MEDLINEssa, mutta niissä ei ole Map Term to Subject Heading toimintoa. Lääketieteen kansainvälinen asiasanasto MeSH Medical Subject Headings MeSH = National Library of Medicine:n asiasanasto, jota käytetään mm. kuvailtaessa artikkeleita MEDLINE ja COCHRANE tietokantoihin. MeSH löytyy internetistä: ja voit käyttää sitä ideoidessasi hyviä hakusanoja esim. MEDLINEen ja COCHRANEen. Kirjoita yksi sana MeSH:n hakulaatikkoon, esim. falls ja klikkaa "Find exact term"-nappia. Saat listan MeSHasiasanoista, jotka sisältävät tuon sanan falls. Klikkaa asiasanaa, joka parhaiten sopii tarkoituksiisi. Saat taulukon, jonka ylälaidasta löydät "MeSH Heading" asiasanan. Sitä on parasta käyttää MEDLINE ja COCHRANE-hauissa. Sivun alalaidasta löydät MeSH asiasanojen puumaisen rakenteen, josta löydät yleisempiä ja suppeampia asiasanoja. Kirjoita ylös kaikki hyvät asiasanat, jotka löydät aiheestasi. 4.7 PEDro: Physiotherapy Evidence Database - Viitteitä näyttöön perustuvan fysioterapian artikkeleihin Pedroon on ilmainen pääsy: -> Klikkaa Elektroniset aineistot -> sitten Artikkeliviitetietokantoja -> PEDro Haku: Valitse Search -> Advanced search. Valitse alasvetovalikoista haluamasi vaihtoehto, tai tee haku tiivistelmistä ja otsikon sanoista (Abstract & Title) Esimerkkihaku: Mistä löytäisin tämän artikkelin tai kirjan? Voisiko kirjastoon hankkia tämän kirjan / tätä kirjaa lisää? Apua!! En löydä mitään aiheestani!! Kysy informaatikolta: Tiina Latva-Rasku puh

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin Kompassi Opas tiedonhallinnan perusteisiin Copyright Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu 2006 2/32 isältö: Kompassi: opas tiedonhallinnan perusteisiin Tervetuloa!... 4 Tervetuloa tiedon haastavaan maailmaan!...4

Lisätiedot

aloita kirjautumalla Nelliin Diakin verkkotunnuksilla Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE

aloita kirjautumalla Nelliin Diakin verkkotunnuksilla Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE 1 Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE Nelli-portaali on Suomessa käytössä oleva sähköisten aineistojen hallintaväline, yhteinen tietokantojen käyttöliittymä, jota käyttävät erityisesti

Lisätiedot

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön SCIENCE CITATION INDEX Monitieteinen tietokanta, joka sisältää biologian, lääketieteen ja psykiatrian alalta n. 7100 lehteä SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

Lisätiedot

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta.

HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1 HAKU LASTU-VERKKOKIRJASTOSTA LASTU-verkkokirjastosta voi toistaiseksi hakea vain Lahden aineistotietokannasta. 1. PIKAHAKU ELI HAE TEOSTA, TEKIJÄÄ TAI ASIASANAA - Pikahaku sijaitsee sivuston oikeassa

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Sisältö mistä löytyy hyödyllistä tietoa ja miten? vilkaisu Porin tiedekirjaston uusiin kotisivuihin verkkoaineistojen

Lisätiedot

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti 15.6.2011 Ville Hirvonen Kansalliskirjasto Tavoitteet KDK-asiakasliittymän käytettävyyttä halutaan arvioida sekä parantaa. Käytettävyystestejä

Lisätiedot

Heili-verkkokirjaston opas

Heili-verkkokirjaston opas Imatran kaupunginkirjasto Heili-verkkokirjaston opas www.heilikirjastot.fi 22.4.2015 Sisällysluettelo Verkkokirjaston käyttö... 3 Sisäänkirjautuminen... 3 Kirjastokortilla... 3 Verkkokirjaston käyttäjätunnuksella...

Lisätiedot

Felix hakuohjeen sisältö

Felix hakuohjeen sisältö FELIX -aineistohaku Felix hakuohjeen sisältö I. Perusasioita II. Felixin toiminta IIii. Musiikin hakemisen erityispiirteitä IIiii. Felixin toimintojen mahdollisuudet ja esittely III. Haettujen tietojen

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Aihealueina hoitotyö / hoitotiede ja liiketalous / liiketaloustiede Oulussa 11.10.2006 Hilkka Alila Oulun

Lisätiedot

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen E-kirjan lainaaminen ja lukeminen Missä ne ovat LAKIA-KIRJASTOJEN E-KIRJAT OVAT ELLIBS-KIRJAKAUPAN SIVULLA. VOIT HAKEA NIITÄ KAHDELLA TAVALLA: 1. LAKIA-TIETOKANNASTA ETSIMÄLLÄ TIETTYÄ KIRJAA TAI KAIKKIA

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN Helsinki Amsterdam Basel Riga Tallinn Yhteenveto Sisältö Näkyvyys Googlessa on monien yritysten Internet-toiminnan elinehto. Hakukonelöydettävyyteen voidaan

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 1 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Liikuntatieteellinen

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Hakukoneoptimointi Case Toijalan Vauhti ry Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Petteri Paakkonen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE Hakukoneoptimointiopas viestijälle kertoo viestinnästä ja markkinoinnista päättävälle henkilölle perusasiat hakukoneoptimoinnista. Opas on koottu sarjasta blogipostauksia

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry 1 JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry Päivitetty SISÄLLYS Jäsenmaksujen asettamisesta... 3 Jäsentyypit... 3 Suomen noutajakoirajärjestön maksuosuudet... 4 Esimerkkitapaus 1... 4 Esimerkkitapaus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1 Esipuhe Internet on avannut monia maailman rajoja ja auttanut niin yksityishenkilöitä kuin monikansallisia yhtiöitäkin laajentamaan yhteysverkostoaan. Kielen ei tarvitse enää olla esteenä kansainvälisten

Lisätiedot