MVR- JA MVRS-MITTARIT DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN 1/2015 UUTTA TUTKIMUSTIETOA 20 KV JÄNNITETÖIDEN TUEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MVR- JA MVRS-MITTARIT DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN 1/2015 UUTTA TUTKIMUSTIETOA 20 KV JÄNNITETÖIDEN TUEKSI"

Transkriptio

1 1/ UUTTA TUTKIMUSTIETOA 20 KV JÄNNITETÖIDEN TUEKSI 11 LOISTELIAAMPAA KOULUTUSTA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN AVULLA 6 MVR- JA MVRS-MITTARIT DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN

2

3 SISÄLTÖ 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Kovaa kasvua 2015!...5 HeadPower Oy on puolueeton ja riippumaton verkonrakentamisen asiantuntijayritys, joka tarjoaa infraverkon kokonaisratkaisuja energia- ja tietoliikennesektorille. Tarjoamme sisältö- ja sovelluspohjaisia palvelukokonaisuuksia verkonhaltijoiden, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tarviketoimittajien työprosessien tehokkuuden ja laadun parantamiseksi. MUKANA VRU 1/2015: Elpac Oy Fibox Oy Geotrim Oy Infratek Oy JKS-Product Oy Lännen Tractors Oy Onninen Oy Prysmian Cables Oy Satmatic Oy Urho Tuominen Oy UUTISET Löydät HeadPowerin myös somesta...18 Cybersoftin ja Fingridin yhteistyö saa jatkoa...19 TUOTEUUTISET...14 SÄHKÖ Uutta tutkimustietoa ja ohjeistusta 20 kv jännitetöiden suunnitteluun...8 Loisteliaampaa koulutusta Osaamisen kehittämisen avulla...11 Loiste panostaa vierimetsän hoitoon...12 Luotettavuutta ja helppoutta työturvallisuussuunnitelmiin...16 Yhdellä koneella monen koneen työt...24 TYÖKALUT MVR- ja MVRS-mittarit tulivat Digipöytäkirjoihin...6 Ympäristöohjeisto löysi sisäisen ja ulkoisen selkeytensä...20 Webinaari tuo koulutuksen omalle koneellesi...22 PAKINA Välttämättömyydestä hyve...26 HEADPOWER OY Harakantie 18 B ESPOO ULVILAN TOIMIPISTE: Friitalantie 11 B ULVILA PÄÄTOIMITTAJA Antti Jukarainen HeadPower Oy ILMOITUKSET Je-Mark Ky Puh JYVÄSKYLÄN TOIMIPISTE: Vasarakatu 9 B JYVÄSKYLÄ TOIMITUS Maria Antila Radikal Advertising KANNEN KUVA Kuvapankki TAMPEREEN TOIMIPISTE: Oy Cybersoft Ab Hämeenkatu 25 B TAMPERE OSOITTEENMUUTOKSET Paula Karppinen HeadPower Oy PAINO Forssa Print 2015

4 4 VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015

5 KOVAA KASVUA 2015! PÄÄKIRJOITUS Kuva: Kirsi Tuura Suomen Pankki ennusti joulukuun alkupuolella hyvin maltillista talouskasvua seuraaville 5 vuodelle ja 2015 ollaan nollalinjalla. Sen jälkeen kasvu on yksinumeroista. Yksinumeroinen tarkoitti tällä kertaa numeroa yksi: odotettu kasvu on 1 % vuodessa. Tilanne on aivan uusi. Toki matalan kasvun vuosia on ollut ennenkin, mutta parilla viime vuosikymmenellä perustason on ajateltu meillä olevan lähempänä kolmea tai neljää prosenttia. Käytännössä matala kasvu tarkoittaa sitä, että jaettava kakku kasvaa hitaasti. Jos joku ottaa isomman siivun, muille jää vähemmän. Kotoa tuttu juttu. Tällä kertaa verkostoala on ottamassa isomman siivun sähköverkot edellä. Sähköverkkoyhtiöiden investoinnit kasvavat vuodesta 2013 vuoteen 2015 kaksinumeroisia prosentteja. Suurten kaupunkien verkkoyhtiöillä kasvu on yleensä pientä, maaseutuyhtiöillä suurta. Myös verkkoyhtiöiden liikevaihdot kasvavat, vaikka valvontamallin takia usein viiveellä. Pitäähän investoinnit rahoittaa. Kasvun tuoma piristysruiske kulkeutuu verkon omistajien yhteistyökumppaneille. Suurin osa rahasta jää Suomeen. Verkostojen rakentajille tulee lisää työtä. Tosin rakentajien on rakennettava erilaista verkkoa kuin ennen. Maakaapelointityö, maakaapelit, jakokaapit, muuntajat ja verkostoautomaatio ovat kasvusektoreita. Myös suunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen, käytön ja kunnossapidon prosessit tehostuvat. Tässä työssä HeadPower ja Cybersoft ovat mukana. Kasvun suurin syy on muuttunut energiamarkkinalaki. Suomessa on siis tehty tässä asiassa elvyttävää talouspolitiikkaa ja aluepolitiikkaa! Maksajana ei ole tällä kertaa valtio budjetin kautta. Kuluttajat maksavat tämän elvytyksen sähkön siirtomaksuissa. Toivottavasti raha ei ole muusta taloudellisesta aktiivisuudesta pois. Antti Jukarainen on HeadPower Oy:n toimitusjohtaja. VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015 5

6 TYÖKALUT HELPOTUSTA RAKENNUSTYÖMAIDEN TURVALLISUUDEN KIRJAAMISEEN JA SEURANTAAN MVR- JA MVRS- MITTARIT TULIVAT DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN Lakisääteinen rakennustyömaiden työturvallisuuden tarkastus ja seuranta helpottuivat, kun HeadPower lisäsi MVR- ja MVRS-mittarit Digipöytäkirjattuotteeseensa viime vuoden puolella. Sähköverkon rakennustyömaat, kuten muutkin maarakennustyömaat, siirtyvät nykyaikaiseen, digitaaliseen kirjaamiseen dokumentti dokumentilta. Nyt vuorossa on MVR- ja MVRS-mittareiden sähköistyminen. Sähköiset dokumentit ovat luotettavampia ja käytännöllisempiä kuin niiden paperiset edeltäjät. VAKIINTUNUT TAPA TARKASTUSTEN JÄRJESTÄMISEEN Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta määrätään, että rakennustyömaalla tulee suorittaa kunnossapitotarkastus vähintään kerran viikossa. Kunnossapitotarkastuksissa on tarkastettava kaikki turvallisuuden kannalta merkittävät asiat, muun muassa työmaan yleisjärjestys, työntekijöiden työskentelytavat, putoamissuojaus, sähköistys, kalusto ja kulkutiet. Lisäksi säädetään tarkastusten tallentamisesta. Viikoittainen kunnossapitotarkastus voidaan tehdä soveltuvalla menetelmällä. Maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä, MVR-mittari, on maanrakennusalalla vakiintunut tapa hoitaa lakisääteiset tarkastukset. MVRS-mittarilla taas mitataan ja tilastoidaan sähköverkon rakennustyömaiden turvallisuustasoa. Siinä MVR:n kategorioita on täydennetty tai poistettu vastaamaan paremmin sähköverkon rakennustyömaata. MVRS-mittari julkaistaan osana verkostosuositusta. HeadPower on sopinut mittarin kehittäjän, Adato Oy:n, kanssa sen käytöstä Digipöytäkirjoissa. TEHOKASTA TIEDONKÄSITTELYÄ JA SEURANTAA MVR- ja MVRS-mittauksessa työmaan vastuuhenkilö tai tämän tehtävään määräämä henkilö yhdessä työmaan työntekijöiden edustajan kanssa käy läpi koko työmaan tehden havaintoja keskeisistä tapaturmiin vaikuttavista asioista. Mittausta ei voi tehdä muistinvaraisesti, vaan työmaalle on jalkauduttava. Kuten muutkin Digipöytäkirjat, HeadPowerin MVRja MVRS-lomakkeet voidaan täyttää suoraan työmaalta sähköisille lomakkeille, myös offline-tilassa. Tarkastuksessa lomakkeelle kirjataan ylös kunnossa olevat kohteet, mahdolliset huomautukset tai puutteet ja niiden korjaukset, vastuuhenkilöt ja mihin mennessä havaitut puutteet on korjattava. Erityisesti säännölliset tarkastukset tuottavat 6 VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015

7 TYÖKALUT työmaasta paljon todellista tietoa. Digipöytäkirjojen osana MVR- ja MVRS-mittarit saadaan sähköiseen käsittelyyn, mikä on ainoa vaihtoehto tehokkaaseen tiedon keräämiseen ja raportointiin suurten tietomäärien ollessa kyseessä. Digitaalisessa muodossa myös seuranta ja korjausten valvominen on helpompaa. Sähköisten lomakkeiden tiedot tallentuvat turvaan HeadPower-portaaliin eikä vaaraa dokumentin hukkumisesta ole. Näin Digipöytäkirjat tukevat lakisääteisen velvoitteen luotettavaa ja kustannustehokasta hoitamista. Paperille kirjattaessa on aina olemassa riski, että seuranta jää vahingossa tekemättä, kun jokin viikoittaisista pöytäkirjoista on hävinnyt, sanoo HeadPowerin kehityspäällikkö Timo Juntunen. Sähköinen käsittely säästää myös henkilöstöresursseja helpottamalla ja nopeuttamalla raportoinnin edellyttämää paperipöytäkirjojen yhteenvetoa. TOIMITTAJAN LAADUN MITTARI JA PALAUTETYÖKALU Työturvallisuus on osa työmaan ja urakoitsijan toiminnan laatua. Mittareilla saadaan työturvallisuustason ohella laatutietoa, jota voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämisessä tai jopa kilpailuvalttina. Työmaalta sähköisesti kerätty laatutieto antaa tilaajalle mahdollisuuden luotettavasti seurata urakoitsijan toiminnan laatua ja verrata toteutunutta laatutasoa sopimuksen tavoitetasoon, sanoo Head- Powerin tekninen johtaja Timo Mutila. Toimittajan laatutasoa voidaan entisestään tarkentaa Digipöytäkirjoihin kuuluvalla Työmaan tarkastuslomakkeella. Sitä käytetään dokumentoimaan valvontaa ja työmaan tarkastuksia sekä raportoimaan havainnot ja seuraamaan korjauksia. Tilaaja kirjaa työmaakäynnin yhteydessä ylös työmaan työturvallisuuteen liittyvien huomioiden lisäksi havainnot mm. asennusten ja toiminnan laadusta, dokumentoinnista ja työnaikaisista turvallisuus- tai laatupoikkeamista sekä korjaavista toimenpiteistä. Työmaan valvonnassa ja tarkastuksissa on perinteisesti keskitytty lähinnä puutteisiin ja virheisiin. Koska MVR- ja MVRS-mittarit eivät keskity ainoastaan näihin, vaan osoittavat myös kunnossa olevat kohteet, ne tarjoavat myönteistä palautetta onnistumisista. Säännöllinen palaute motivoi työntekijöitä kehittämään työturvallisuustasoa. MVRS-mittari antaa korostetusti tunnustusta kunnossa olevista asioista. Siksi se on luonteeltaan positiivinen, kannustava ja osaavia toimijoita palkitseva, sanoo tuotepäällikkö Ari Uotila. Tästä huolimatta kaikkiin havaittuihin puuteisiin ja virheisiin on edelleen puututtava välittömästi ja annettava selkeä korjauskehotus. Tämä kehotus on syytä myös kirjata tarkastuslomakkeelle. Turvallisuuden kannalta oleelliset puutteet on korjattava ennen kuin kyseistä työtä voidaan jatkaa, Uotila korostaa. VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015 7

8 SÄHKÖ UUTTA TUTKIMUSTIETOA JA OHJEISTUSTA 20 KV JÄNNITETÖIDEN SUUNNITTELUUN Teksti: Jussi Pekkarinen Kuvat: Jussi Pekkarinen ja Antti Pitkänen Jännitetyönä tapahtuvat 20 kv jakeluverkon vajaanapaiset kytkennät -projekti toteutettiin vuosina Projektissa selvitettiin keskijänniteverkon vajaanapaisten kytkentöjen yhteydessä esiintyviä sähköisiä ilmiöitä sekä luotiin ohjeistusta jännitetyökytkentöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteiskunta on tullut entistä riippuvaisemmaksi laadukkaasta sähkönjakelusta. Sähkönjakelun keskeytyksistä on haittaa sekä asiakkaille että verkkoyhtiöille sähkön siirtoa koskevan valvontamallin kautta. Sähkönjakelun käyttövarmuuden parantaminen edellyttää investointeja. Keskijänniteverkon lisääntynyt maakaapelointi sekä sähkökatkojen välttäminen ovat luoneet tarpeen kytkeä uusia maakaapeliosuuksia ja puistomuuntamoita verkkoon jännitetyönä ilman sähkökatkoja. Käytännössä ongelmia ovat aiheuttaneet lähtöjen odottamattomat laukeamiset ja ylijännitesuojien rikkoutumiset joidenkin jännitetyökytkentöjen yhteydessä. Tämän vuoksi on ollut tärkeää selvittää jännitetyökytkennöissä ilmeneviä keskeisiä sähköisiä ilmiöitä ja ohjeistaa oikeita toimintatapoja henkilöturvallisuuden, verkkokomponentteihin kohdistuvien ylijänniterasitusten ja suojauksen toiminnan kannalta. Tutkimusmenetelminä käytettiin PSCAD -simulointia sekä kenttäkokeita. PSCAD on sähkövoimajärjestelmien simulointiohjelma, johon tarkasteltavat sähköverkot mallinnettiin ja niiden toimintaa simuloitiin erilaisissa kytkentätilanteissa. Kenttäkokeet tehtiin todellisissa olosuhteissa Elenia Oy:n verkossa Vesilahdella ja Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkossa Punkalaitumella toteuttamalla jännitetyökytkentöjä ja mittaamalla niistä aiheutuneita sähköisiä ilmiöitä. Kenttäkokeiden tarkoituksena oli kerätä kokemusperäistä tietoa ilmiöistä ja simuloimalla laajentaa tutkimustuloksia erilaisiin kytkentätilanteisiin. VAJAANAPAISET KYTKENNÄT 20 KV JÄNNITETÖISSÄ Kaapelin Jännitetyökytkentä tapahtuu vajaanapaisesti eli yksi vaihe kerrallaan. Tämä synnyttää verkkoon hetkellisen epäsymmetrian, joka näkyy verkon nollajännitteen ja lähtöjen summavirtojen muutoksina. Tämä voi johtaa lähdön maasulkusuojauksen toimintoon, jos suojauksen asetteluarvot ylittyvät. Tavallisissa ilmajohtoverkon jännitetyökytkennöissä, kuten ilmajohtohaaran lisäämisessä tai muuntajan kytkennässä ei ole ilmennyt ongelmia. Sen sijaan maakaapeloinnin lisääntyessä ongelmia ovat silloin tällöin tuottaneet a) kuormittamattoman maakaapelin kytkeminen sekä b) maakaapelin ja tyhjäkäyvän jakelumuuntajan kytkeminen. Tyhjäkäyvien maakaapeleiden kytkemisessä vaikuttavana tekijänä on kaapelin pituudesta ja poikkipinnasta riippuva kapasitiivinen varausvirta, joka voi epäsymmetrisessä tilanteessa varsinkin sammutetuissa verkoissa aiheuttaa voimakasta nollajännitteen nousua, suojauksen asetteluarvojen ylittymisen ja lähdön ei-toivotun laukeamisen. Tältä voidaan 8 VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015

9 SÄHKÖ TTY:n sähkötekniikan laitoksen mittauskalustoa ja ferroresonanssin ennaltaehkäisyyn käytettyjä sähkökiukaita kenttämittauksissa Sallilan sähkönsiirto Oy:n sähköverkossa Punkalaitumella. välttyä tarkastelemalla kytkettävän maakaapelin vaikutukset ennakkoon ja tarvittaessa muuttamalla suojausasetuksia. Kevyitä puistomuuntamoita ei ole usein varustettu erottimella, jolloin myös kaapeliosuuden päässä oleva muuntamo joudutaan kytkemään vajaanapaisesti samalla kertaa sitä syöttävän maakaapelin kanssa. Tällöin erotuskohdan taakse, maakaapelin irti olevien vaiheiden ja jakelumuuntajan välille, saattaa syntyä värähtelypiiri, ns. ferroresonanssi. Tällöin erotuskohdan takana vaikuttavat vaihejännitteet ja varausvirrat sekä sähköasemalla maasulkusuojauksen näkemät keskeiset suureet, kuten nollajännite ja lähdön summavirta, voivat nousta moninkertaisiksi pelkän kaapelin kytkentään verrattuna. Tämä voi aiheuttaa lähdön ei-toivotun laukeamisen, ylijännitesuojan rikkoontumisen ja potentiaalisesti olla vaaraksi muille verkkokomponenteille sekä kosketus- ja askeljänniteriskin kautta työn suorittajille ja asiakkaille. FERRORESONANSSIEN ENNALTAEHKÄISY Ferroresonanssiongelmat koettiin niin vakaviksi, että ne muodostivat tarpeen kehittää kaapeli/muuntaja-yhdistelmän kytkentöjä varten turvallisen työmenetelmän. Resonanssivirtapiiriin voidaan vaikuttaa jakelumuuntajan pienjännitepuolelle kytkettävän Jännitetyökytkentöjä kenttämittauksissa Sallilan sähkönsiirto Oy:n sähköverkossa Punkalaitumella. ulkoisen resistiivisen kuormituksen avulla, joka voisi toimia ratkaisuna ongelmaan. Kenttäkokeissa resonanssi saatiin vaimenemaan kuormituksen avulla, mutta kuormituksen tarkempi mitoittaminen edellyttäisi laajempia kenttäkokeita, joita tämän projektin puitteissa ei ollut mahdollista toteuttaa. Luotettava tapa ferroresonanssiongelman välttämiseen on varustaa jännitetyönä kytkettävät kevyet puistomuuntamot erottimilla, jolloin maakaapeli ja jakelumuuntaja voidaan kytkeä ja irrottaa verkosta VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015 9

10 SÄHKÖ vuorotellen. Tämä parantaisi myös verkon käytettävyyttä mm. vikatilanteissa. Projektin johtoryhmässä keskusteltiin, että Energiaviraston tämän hetkinen valvontamalli ohjaa verkon kehitystä väärään suuntaan, kun kevyet puistomuuntamot ovat taloudellisesti kannattavampia hankkia ilman erotinta. Energiavirasto voisi jatkossa kehittää valvontamalliaan siten, että kevyet puistomuuntamot ja erottimelliset kevyet puistomuuntamot olisivat erillisinä verkkokomponentteina, jolloin niiden hintoja ei suoraan verrattaisi toisiinsa verkon laadun ja käytettävyyden kustannuksella. TULOKSENA UUTTA TUTKIMUSTIETOA JA OHJEISTUSTA Tutkimuksen lopputuloksena saatiin täysin uutta tutkimustietoa vajaanapaisten jännitetyökytkentöjen sähköverkossa aiheuttamista sähköisistä ilmiöistä, valmis simulointimalli jatkotutkimuksia varten ja yksinkertaistetut laskentamallit ongelmia aiheuttaneiden kytkentöjen ennakkotarkasteluun. Lisätutkimusta vaatisi vielä ferroresonanssin vaimentaminen resistiivisen kuormituksen avulla, mikäli aihe nähdään alalla kiinnostavana. Projektista tuotettiin tutkimusraportti sekä ohjeistusta 20 kv jännitetyökytkentöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjeistuksissa tärkeiksi näkökulmiksi nostettiin mm. sähköverkon käytönjohtajan rooli käyttöhenkilöstön ohjeistamisessa ja työmenetelmien hyväksymisessä sekä verkkoyhtiön käytöstä vastaavien rooli työn toteutuksen turvallisuuden varmistamisessa sähköverkon osalta. Lisätietoa projektista ja sen tuloksista löydät Sähkötutkimuspoolin tutkimusraporteissa julkaistusta loppuraportista osoitteesta sekä HeadPower Oy:n portaalissa olevasta Jännitetyöohjeistosta osoitteesta Projekti toteutettiin Sähkötutkimuspoolin ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen (STEK) rahoituksella. Projektiin osallistuivat HeadPower Oy (projektin ohjaus), Tampereen teknillisen yliopiston Sähkötekniikan laitos (tutkimus) sekä sähköverkkoalan yhtiöistä Caruna Oy, Elenia Oy, Eltel Networks Oy, Sallilan Sähkönsiirto Oy ja Savon Voima Verkko Oy. Kenttämittauksiin osallistujia Elenia Oy:n sähköverkossa Vesilahdella. Jännitetyökytkentöjä kenttämittauksissa Elenia Oy:n sähköverkossa Vesilahdella. 10 VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015

11 LOISTELIAAMPAA KOULUTUSTA OSAAMISEN SÄHKÖ KEHITTÄMISEN AVULLA Loiste-konserni on ottanut HeadPowerin Osaamisen kehittäminen -sovelluskokonaisuuden käyttöön tehostaakseen sekä sisäistä että sähköverkkourakoitsijoidensa koulutusta. Useista yhtiöistä koostuva Loiste-konserni muun muassa tuottaa sähköä ja myy sitä valtakunnallisesti sekä toimii sähköjakeluverkon haltijana verkkoalueillaan Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kotkassa. Joitain vuosia sitten Loiste huomasi puutteita tiedon välittymisessä niin verkkourakoitsijoille kuin konsernin omille työntekijöillekin. Urakoitsijoiden työntekijät saivat koulutuksensa ja ohjeensa monen mutkan kautta eikä tieto saavuttanut heitä riittävän hyvin tai kattavasti. Tämän vuoksi työn laatu ja toimintatapojen yhtenäisyys kärsivät. Konsernin sisäinen koulutus ja perehdytys puolestaan järjestettiin koulutustilaisuuksin ja intranetissä. Pätevyyksien ja koulutustilaston ylläpitäminen oli työntekijän omien ilmoitusten varassa. Pätevyyksien seurantaan ja koordinoidumpaan koulutustapaan oli ilmeinen tarve. Tiedottaminen ja opastus intranetinkin kautta oli kärsinyt tietotulvan vuoksi inflaation, kertoo Loisteen suunnittelupäällikkö Seppo Mäkelä. TIETOA SITÄ TARVITSEVILLE HeadPowerin portaalin ominaisuudet olivat Loisteelle entuudestaan tuttuja erityisesti urakoitsijayhteistyöstä, joten ratkaisu Osaamisen kehittäminen -sovelluskokonaisuuden käyttöönotosta oli helppo tehdä. Loiste sai tarpeisiinsa sopivan kokonaisuuden kohtuullisella kehitys- ja käyttöönottopanostuksella. Osaamisen kehittäminen koostuu Pätevyysrekisteri-hallintatyökalusta sekä Sähköverkot-verkkokurssimateriaalista. Sähköverkot-verkkokurssimateriaali on jatkuvasti laajeneva sähköverkkoalan osaamista kehittävä ja ylläpitävä sisältö, joka tarjoillaan asiakkaalle kevyinä ajankohtaiskursseina ja laajempina peruskursseina. Opiskelu ja osaamisen varmistaminen testein tapahtuu verkko-oppimisalustalla. Se mahdollistaa itsenäisen, ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Kun kurssin voi opiskella ja testin suorittaa itse kullekin sopivalla ajalla, ei tarvita monimutkaisia ja kalliita matkustamisia tilavarauksineen. Tieto siirtyy niille jotka sitä tarvitsevat ja perehtymistäkin seurataan, Mäkelä sanoo. Kurssien suoritusmerkinnät siirretään Pätevyysrekisteriin, mikä helpottaa osaamisen seurantaa. Ottaessaan sovelluskokonaisuuden käyttöön Loiste sai samalla kuntoon pätevyyksien hallinnan myös urakoitsijayhteistyössä. Sovelluskokonaisuus antaa lisäksi hyvin mahdollisuuksia virtaviivaistaa tilaajan toimintaa ohjeistuksien jaossa ja ylläpidossa. KOULUTUKSEN NYKYAIKAA Tällä hetkellä Loiste käyttää sovellusta enimmäkseen urakoitsijan asentajien ammattitaidon ylläpitämiseen. Jatkossa myös Loiste-konsernin omat työntekijät niin uudet kuin vanhatkin saavat entistä suuremman osan koulutuksestaan ja perehdytyksestään sovelluksen kautta. Tähän mennessä sovelluskokonaisuus on toiminut odotetulla tavalla. Saamiemme kokemusten perusteella tällainen tapa hoitaa koulutusta on nykyaikaa, Mäkelä summaa. VERKONRAKENNUSUUTISET 1/

12 SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTOS LUO PAINETTA SÄHKÖVERKON TOIMINTAVARMUUDELLE LOISTE PANOSTAA VIERIMETSÄN HOITOON SÄHKÖ Kuvat: Samu Puuronen Viimeisimmässä, voimaan tulleessa sähkömarkkinalain uudistuksessa sähköverkkoyhtiöihin kohdistettiin aiempaa yksityiskohtaisempia vaatimuksia sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja jakeluhäiriöihin varautumisen tehostamisesta. Lain mukaan sähköverkkoyhtiöiden on kehitettävä jakeluverkkojansa siten, etteivät katkokset ylitä kaavoitetuilla alueilla kuutta tuntia ja muilla alueilla 36:ta tuntia. Loiste Sähköverkko Oy pyrkii vastaamaan kiristyneisiin vaatimuksiin uudenlaisella toimintamallilla vierimetsien hoitoon. Valtaosa keskijänniteverkosta kulkee metsässä. Sähkönjakelun keskeytyksistä noin puolet on puiden aiheuttamia: täysikasvuinen puu saattaa kaatua myrskyssä tai nuori, hoitamattoman metsän puu painua lumikuorman alla tai taipua tuulessa linjoille. Pakkasen aiheuttama kuurakuorma muodostuu viikkokausia, mutta märkä satava lumi voi aiheuttaa ongelmia jo muutamassa tunnissa. Loiste-konserniin kuuluva Loiste Sähköverkko toimii jakeluverkon haltijana Kainuun maakunnassa Suomen metsäisimmillä ja monesti lumisimmillakin alueilla joissa lumikuormien aiheuttamat sähkönjakelun katkokset ovat todennäköisempiä kuin monilla muilla alueilla. Lakiuudistuksen perimmäinen tavoite ymmärretäänkin Loisteella hyvin. Kaikki tähtää siihen, että asiakkaamme saisivat mahdollisimman keskeytyksetöntä sähkönjakelua. Se on ykkösjuttu, sen takia me tätä työtä teemme, Loiste Sähköverkon aluepäällikkö Markku Tervo napauttaa. KESTÄVÄMPI PUUSTO VIERIMETSIÄ HOITAMALLA Vierimetsä tarkoittaa johtokadun ulkopuolella sijaitsevaa, lumikuorman tai tuulen takia sähköjohtimeen mahdollisesti koskevaa tai sen päälle kaatuvaa puustoa. Vierimetsien tehokas hoito on merkittävä tapa vähentää keskeytysten määrää. Toinen vaihtoehto on maakaapelointi. Kaikkien keskijänniteverkon johtojen kaapelointi ei ole kuitenkaan kustannussyistä mahdollista pitkiin aikoihin. Käytännössä vierimetsää hoidetaan harventamalla puustoa. Harvennukset vähentävät erityisesti lehtipuiden taipumista sähkölinjan päälle lumen vaikutuksesta. Harventaminen vahvistaa puita juu- 12 VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015

13 ristoineen. Sen vuoksi puut ovat vähemmän alttiita taipumaan tai katkeamaan ja aiheuttamaan vahinkoa johdoille. Vierimetsän hoidosta aiheutuu kustannuksia, mutta myös keskeytykset maksavat. Laadun parannuksella on aina hintalappunsa. Katkosten ennaltaehkäisyyn panostamalla raha voidaan käyttää tehokkaammin, kun se ei hupene viankorjauksiin, Tervo huomauttaa. PILOTTIHANKKEESTA UUTTA TOIMINTAMALLIA Aiemmin Loiste on poistanut mahdollisina ongelman aiheuttajina näkemiään yksittäisiä puita jokavuotisen kunnossapitoraivauksen yhteydessä. Lakiuudistuksen myötä toimintaan on haluttu etsiä uutta, ennakoivampaa toimintamallia. Sen seurauksena Loiste on aloittanut suunnitellun vierimetsähoidon pilottihankkeen, jossa käsitellään lumikuormaongelmista tyypillisesti kärsiviä johto-osia kokonaisuutena. Loiste Sähköverkko toimii pilotissa tilaajana ja Sotkamon metsänhoitoyhdistys palveluntarjoajana. Kolmantena osapuolena ovat maanomistajat. Pilotissa hyödynnetään vahvasti Metsäkeskuksen valtakunnallista metsätietokantaa. Metsänhoitoyhdistys harventaa vierimetsää Loisteen ohjeen mukaan: sopii puunhakkuusta maanomistajan kanssa ja hankkii valtakirjat, kaataa vierimetsän puut, ajaa ne metsästä tienvarteen ja hoitaa puukaupankin maanomistajan puolesta. Kun harvennus tehdään verkkoyhtiön toimesta, maanomistaja säästyy itse korjuu- ja kuljetuskustannuksilta. Samalla metsä käsitellään metsätaloudelliseen asentoon, eli siihen kuntoon, missä sen tulisi muutenkin olla hoidettu metsä myös tuottaa parhaiten tuloa maanomistajalle. Hankkeessa mukana olevat maanomistajat ovat suhtautuneet toimintamalliin erittäin myönteisesti. Monesti maanomistajat ovat itsekin sähkönkäyttäjiä alueella, joten katkosten väheneminen on myös heidän etunsa. Puhumattakaan siitä, että myrskyjen kaatamat yksittäiset puut jäävät helposti metsään, koska niiden korjaaminen pois on kallista. Siltä osin metsänomistajalta menevät tulot sivu suun, muistuttaa Tervo. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS ON YKKÖSASIA Keskijännitejohdon vieressä työskentelyssä on omat vaaramomenttinsa, jotka täytyy huomioida. Koska metsäpalvelu-urakoitsijat eivät ole sähköalan ammattilaisia, työturvallisuuteen on kiinnitetty pilotissa erityistä huomiota. Ennen hankkeen alkua järjestettiin koulutustilaisuus, jossa hanketta käytiin läpi urakoitsijan kanssa etenkin sähkötyöturvallisuuden kannalta. Maastossa ja toimistolla pidetyssä koulutuksessa kerrottiin, miten vaaratilanteilta vältytään sekä miten toimitaan, jos jotakin sattuu, käytiin Loisteen verkostokartat ja niiden merkinnät läpi kaikki sähkötyöturvallisuuteen liittyvä ohjeisto sekä työskentely metsäkoneilla jännitteisen johdon läheisyydessä. SÄHKÖ VERKONRAKENNUSUUTISET 1/

14 TUOTEUUTISET VAKIORAKENTEIDEN RAKENNEKUVAT YHDESTÄ PAIKASTA Vakiorakenteiden kaikki rakennekuvat, kaaviot ja ohjekuvat on koottu uuteen Rakennekuvat-osioon, joka löytyy Vakiorakenteet-sovelluksen yläpalkista. Kuvat on ryhmitelty pdf-kuvina vakiorakenteiden ryhmittelyn mukaan. Niistä on tehty myös kuvakoosteita, joihin on kerätty rakenneryhmän kuvat, maadoituskaaviot, merkintäkuvat ja muut ohjekuvat. Näin kaikki työkohteeseen liittyvät kuvat löytyvät helposti samasta paikasta. Rakennekuvat löytyvät edelleen myös rakenteiden alta liitekuvina. 20 KV JÄNNITETYÖKOULUTUKSIA MAALISKUUSSA HeadPowerin kevään ensimmäisten 20 kv kytkentöjen jännitetyökoulutusten ilmoittautumiset ovat käynnissä. Koulutukset järjestetään Tampereella TAKK:in tiloissa sekä Kuopiossa Koulutuksissa käydään läpi teoriaa ja työharjoitteiden seurantaa, ja niihin voivat osallistua niin asentajat kuin esimiehetkin. Varmista koulutuspaikkasi ja ilmoittaudu heti HeadPowerin www-sivuilla! TIETOLIIKENTEEN TYÖTURVALLISUUSOHJEISTO PÄIVITETTY Tietoliikenteen työturvallisuusohjeisto on päivitetty ja siirretty uudelle julkaisualustalle. Ohjeiston sisältö, linkit ja muut viittaukset on siirron yhteydessä päivitetty. Ohjeistoon on lisätty uusi ohje tietoliikenneverkon rakentamiseen liittyvistä turvallisuusstandardeista ja Palavien nesteiden säilytysohjeeseen on päivitetty uudet säilytysrajoitukset. Lisäksi on tehty päivityksiä Henkilökohtaiset suojavälineet- ja Pitkien esineiden kuljetus -ohjeisiin, lisäyksiä Pylvästyöhön sekä säädöstermimuutoksia. UUSIA KUVIA JA PIIRROKSIA PEREHDYTYSTUKEEN Perehdytystukimateriaali on siirretty uudelle julkaisualustalle. Samalla sisältöön on tehty lisäyksiä. Kaapelien asennusvauriot -materiaaliin on lisätty valokuvia asennuksen yhteydessä vaurioituneista kaapeleista. Heittosahan ja oksasahan käytön ja suojaetäisyyksien opastuspiirrokset on päivitetty yhdenmukaisiksi jännitetyöohjeiston uusien työmenetelmäkuvausten kanssa. Perehdytystukeen on myös linkitetty työnopastusvideo, josta voi nähdä rakentamistapojen eroja eri maiden välillä. 14 VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015

15 PÄIVITYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEEN, DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN TUOTEUUTISET Työnohjaukseen, Digipöytäkirjoihin ja Osaamisen kehittämiseen on julkaistu päivityksiä. Työnohjauksen Urakkatietojen verottajaraportointiin on lisätty uusia käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Digipöytäkirjoissa parannuksia on tuotu mm. Toimittajan tiedot -lohkoon, jossa tietoja haetaan nykyään automaattisesti, jos Digipöytäkirja luodaan liitettynä jollekin Työnohjauksen työlle, sekä mittapöytäkirjan luomiseksi TP021-, TP022- ja TP023-pöytäkirjoille suoraan lomakkeelta. Osaamisen kehittämisen Pätevyysrekisterin täysversiossa verkkokoulutuksiin voidaan nyt siirtyä suoraan järjestämättä erillistä koulutusta. Sähköverkot-verkkokurssimateriaaliin on lisätty neljä uutta kurssia: 20 kv avojohdon heittomaadoitus, 20 kv jännitetyösauvojen tarkastaminen ja huolto, Ilmajohtoverkon etäisyysvaatimukset ja Pylvästyöskentelyvarusteiden käyttäjän tekemä tarkastus. VERKONRAKENNUSUUTISET 1/

16 SÄHKÖ LUOTETTAVUUTTA JA HELPPOUTTA TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMIIN HeadPowerin Työnohjaus-sovelluksen lisäominaisuus, Työturvallisuus-välilehti, tuo luotettavuutta työturvallisuudesta viestimiseen. ESE-Verkossa Työnohjauksen ja Työturvallisuuden käyttöönotolla on helpotettu tilausprosesseja ja työturvallisuussuunnitelmien tekemistä. Työnohjaus on työkalu tilaus-toimitusprosessin hallintaan, resurssienhallintaan ja työnohjaukseen sekä urakoiden kilpailuttamiseen. Siihen voi hankkia lisäominaisuuksia yrityksen tarpeiden mukaan. Yksi näistä on Työturvallisuuden hallinta, jonka avulla tehdään mm. työmaakohtaisia työturvallisuussuunnitelmia. Ominaisuus vie omaan välilehtikäsittelyynsä kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten työmaan erityispiirteistä johtuvat lisä-, vaara- ja haittatekijät, perehdytettävät asiat sekä riskitekijät. Etelä-Savon Energia Oy:n tytäryhtiö, ESE-Verkko Oy vastaa sähkönjakelusta omalla jakelualueellaan Mikkelin kaupungissa. ESE-konserni työllistää yhteensä 100 henkilöä. ESE-Verkko otti HeadPowerin Työnohjauksen ja samalla Työturvallisuus-ominaisuuden käyttöön viime keväänä. Se on ollut yrityksellä käytössä vuoden 2014 rakentamiskauden. Jo nyt on nähtävissä, kuinka sovellus helpottaa työskentelyä. TIEDOT VARMASSA TALLESSA YHDESSÄ PAIKASSA Työnohjausta ja Työturvallisuus-välilehteä käytettäessä tiedot ovat varmassa tallessa yhdessä paikassa. On kätevää, kun kaikki työturvallisuuteen liittyvä on samassa paikassa ja yhteydessä Työnohjaukseen. Työturvallisuuden huomioiminen on kuitenkin erittäin olennainen osa töitä, sanoo ESE-Verkon verkkopalveluinsinööri Mikko Romo. Ennen Työnohjauksen käyttöönottoa ESE-Verkon tilaukset tehtiin sähköpostitse lähetettävällä vakiotilauskaavakkeella ja turvallisuusasiakirjat paperilla. Työnohjauksen käyttöönoton jälkeen tilausprosessien läpivieminen ja työturvallisuussuunnitelmien tekeminen on helpottunut. Myös työmaan tarkastuslomakkeiden tekeminen sähköisesti on Romon mielestä tärkeä ominaisuus. Paperisten turvallisuusasiakirjojen täyttäminen oli hankalaa. Samassa paperissa oli sekä tilaajan että toimittajan täytettäviä rivejä, joten paperi piti joko skannata tai viedä toimittajalle itse. Ongelmat olivat sellaisia, mitä yleensäkin manuaalisissa systeemeissä on verrattuna sähköiseen, molemmille osapuolille samalla tavalla näkyvään systeemiin, Romo kertoo. Työturvallisuus-välilehden välityksellä tilaaja ja toimittaja voivat viestiä työturvallisuusasioista suoraan. Tilaaja antaa oman näkemyksensä työmaan vaara- ja haittatekijöistä, ja toimittaja vastaavasti omat tarkemmat turvallisuussuunnitelmansa. Toimittaja raportoi työturvallisuussuunnitelmaan riskitekijöiden huomioimisen ja työmaan aikana perehdyttämänsä asiat sekä liittää siihen tarvittavat 16 VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015

17 riskitekijöihin liittyvät dokumentit, kuten esimerkiksi räjäytysasioiden lupa-asiat. Sekä tilaaja että toimittaja pystyvät dokumentoimaan velvollisuutensa valvonnan, sanoo Romo. SÄHKÖ VALMIILLA POHJILLA VARMASTI LAINMUKAINEN SUUNNITELMA Turvallisuusasiakirjan ja työturvallisuutta koskevien suunnitelmien tekeminen rakennustyömaista on lakisääteistä. HeadPowerin työturvallisuusasiantuntijat ovat luoneet Työturvallisuus-sovellukseen valmiit pohjat, joiden ansiosta turvallisuusasiakirja tulee tehtyä varmasti oikein ja lainmukaisesti. Valmiita pohjia voi muokata ja liittää niille omia ohjeita tai muita asiakirjoja. ESE-Verkossa valmiita pohjia on hyödynnetty sellaisenaan. Vakioasiakirjaksi on liitetty yhtiön oma, kattavampi turvallisuusasiakirja, joka liittyy jokaiseen työhön. Yleisen pohjan täytön jälkeen tietyistä työvaiheista tehdään erilliset työturvallisuussuunnitelmat, jotka liitetään työlle. Tällaisia ns. erityisen vaaralliseksi katsottuja töitä ovat muun muassa purku- ja nostotyöt, Romo sanoo. Sähköisenä käsittelynä Työturvallisuus-välilehden etu on tehtyjen asioiden todentaminen. Jos jotakin sattuu, suunnitelmasta pystytään todentamaan tehdyt tai mahdollisesti tekemättömät asiat. Se antaa turvaa tilaajalle ja toimittajalle. HYÖDYLLINEN MYÖS PIENESSÄ YRITYKSESSÄ ESE-Verkon aktiiviset Työnohjauksen ja Työturvallisuus-välilehden käyttäjät ovat nähneet sovelluksen hyvänä. Romo antaa kiitosta etenkin käyttötuelle. Käyttötuki vastaa nopeasti ja toimii hyvin. Ehkä jopa liian hyvin tukeen on helppo ottaa yhteyttä yrittämättä itse selvittää asioita ensin, hän naurahtaa. Romo näkee konsernin sisällä potentiaalia Työnohjauksen laajempaankin käyttöön, esimerkiksi kaukolämmön rakentamisen puolella ja mittarointipuolen pientöissä. Työturvallisuus-sovelluksen käyttöä työmaan suunnittelussa kehitetään myös. ESE-Verkko on pienorganisaatio, jolla on pieni määrä töitä verrattuna moniin muihin verkkoyhtiöihin. Vaikka työnohjaus olisi täysin mahdollista tehdä käsinkin läpimenevien töiden määrän takia, Romo ei näe Työnohjausta ainoastaan suuria yrityksiä hyödyttävänä. Hyödyt ovat ilman muuta olemassa pienessäkin yrityksessä. Töitä on kymmeniä vuodessa ja ne sisältävät satoja dokumentteja, joten kyllä tällainen järjestelmällinen systeemi helpottaa, Romo selvittää. Pienessä yhtiössä hinta-hyötysuhde täytyy arvioida tarkkaan, mutta kyllä se tässä on täysin perusteltua. VERKONRAKENNUSUUTISET 1/

18 UUTISET LÖYDÄT HEADPOWERIN MYÖS SOMESTA Tuotejulkaisut ja tapahtumat Uudistukset ja päivitykset ohjeistoissa ja tuotteissa Rekrytointi-ilmoitukset Linkki VRU:n sähköiseen versioon Hyödylliset ohjeistusvideot 18 VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015

19 CYBERSOFTIN JA FINGRIDIN UUTISET YHTEISTYÖ SAA JATKOA HeadPower-konserniin kuuluva Cybersoft Oy ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy ovat solmineet uuden puitesopimuksen Fingridin verkkotietojärjestelmän ylläpidosta. Vuoden 2014 loppuun voimassa olevaa kolmen vuoden yhteistyösopimusta jatkettiin vuodella eteenpäin, vuoden 2015 loppuun saakka. Fingrid Oyj vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa siirtäen sähköä tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. ELNET-järjestelmä huolehtii kantaverkon teknisten tietojen keskitetystä hallinnoinnista ja ylläpidosta. Järjestelmään on mallinnettu ja kerätty tiedot kantaverkon teknisistä komponenteista ja toiminnallisuudesta. Siinä on myös useita eri sovelluksia kantaverkon operatiivista käyttöä varten. Fingrid on nyt uudistamassa ELNETiä työn ollessa kesken täytyy vanhaa järjestelmää kuitenkin edelleen ylläpitää uuden rinnalla. Yhteistyösopimukseen sisältyy myös muita vastuualueita Cybersoftille. Vanhan järjestelmän ylläpitämisen lisäksi tulemme keskittymään pitkälti omaisuustietojen siirtämiseen ja konvertoimiseen uuteen järjestelmään, kertoo Cybersoftin toimitusjohtaja Jussi Rikala. YHTEISTYÖTÄ JO KOLMATTA VUOSIKYMMENTÄ Cybersoft ja Fingrid ovat tehneet ELNET-yhteistyötä jo vuodesta 1989, aina järjestelmän ensi määrittelyistä saakka. ELNET-järjestelmän ylläpito ja kehittäminen on ollut kokonaan Cybersoftin vastuulla jo kymmenen vuoden ajan. Yhteistyömme Fingridin kanssa on jatkunut jo 25 vuotta. Tällä alalla näin pitkä yhteistyö on erittäin poikkeuksellista, huomauttaa Rikala tyytyväisenä. Myös Fingridissä ollaan oltu tyytyväisiä yhteistyön laatuun ja laajuuteen. Työn laatu on aina ollut Cybersoftin vahvuus, joten yhteistyön jatkuminen edistää uuden verkkotietojärjestelmän sujuvaa käyttöönottoa samalla kun se varmistaa ELNET-järjestelmän käytettävyyttä sen loppuiän aikana, sanoo Fingridin verkkopäällikkö Marcus Stenstrand. VERKONRAKENNUSUUTISET 1/

20 TYÖKALUT YMPÄRISTÖOHJEISTO LÖYSI SISÄISEN JA ULKOISEN SELKEYTENSÄ Uudistunut Ympäristöohjeisto on entistä käyttäjäystävällisempi kokonaisuus ja ottaa paremmin huomioon erilaiset käyttäjäryhmät. Kuten muutkin HeadPowerin ohjeistotuotteet, myös Ympäristöohjeisto koki edellisen vuoden lopussa useita muutoksia. HeadPowerin Ympäristöohjeiston rakenne on uudistettu käyttäjäystävällisemmän ja erilaisia käyttäjiä paremmin palvelevan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ohjeisto on myös siirretty uudelle julkaisujärjestelmälle, jonka ansiosta tuotteen ulkonäkö on muuttunut ja käyttö helpottunut ja selkiytynyt. Sallila Energia, jonka konserniin kuuluvat emoyhtiö Sallila Energia Oy:n lisäksi tytäryhtiöt Sallila Sähkönsiirto Oy ja Sallila Sähköasennus Oy, on ollut Ympäristöohjeiston käyttäjä jo pitkään. Uudistettu versio on koettu ulkonäöltään selkeänä ja tarjonnaltaan kattavana. ERILAISET KÄYTTÄJÄT, ERILAISET TARPEET Yhtiöiden ympäristöasioista vastaavat henkilöt mielletään helposti Ympäristöohjeistuksen pääkäyttäjäryhmäksi. Heidän lisäkseen sitä käyttävät kuitenkin usein myös monet satunnaiskäyttäjät, jotka etsivät työskentely- ja toimintaohjeita johonkin tiettyyn tilanteeseen taustatietojen ja perusteluiden sijaan. Sallila Energian verkostopuolella Ympäristöohjeistoa käyttävät lisäinformaation hankkimiseen niin verkostopäällikkö, suunnittelijat kuin laatupäällikkökin. Meillä Ympäristöohjeistoa käytetään lähinnä ongelmatilanteissa lisätiedon hankkimiseen, esimerkiksi käytettyjen pylväiden tai pilaantuneiden maiden suhteen. Lisäksi laatupäällikkö käyttää sitä jätteiden käsittelyyn liittyvissä asioissa sekä ympäristöohjeiden tarkistamiseen, kertoo Sallila Energia Oy:n toimistopäällikkö Heli Kankaanranta. Vanhan ohjeiston rakenne, joka jakautui kolmeen tasoon taustatieto-, toimintaohje- ja työohjetasoon palveli parhaiten nimenomaan ympäristöasioista vastaavaa käyttäjää. Uudistetussa ohjeistossa erilaisten käyttäjien tarpeet on otettu paremmin huomioon: Ympäristöohjeiston työ- ja toimintaohjeet on tiivistetty omaksi kokonaisuudekseen, jotta ne olisivat helpommin löydettävissä ohjeiden joukosta. Toisen kokonaisuuden muodostaa Ympäristöohjeisto pääpiirteiltään sellaisena kuin tähänkin asti niin taustatieto, säädökset kuin työ- ja toimintaohjeetkin löytyvät edelleen yhdestä tuotteesta. TIEDON HAKEMINEN JA NAVIGOINTI VAIVATTOMAMPAA Ympäristöohjeistossa on paljon tietoa ja materiaalia erilaisiin työtehtäviin liittyen. Uudistuksen myötä kaikki tuo sisältö on jäsennelty paremmin. Aiemmin tyhjäksi jääneet yläotsikkotasot on otettu jälleen käyttöön ja ohjeet on nyt jaettu 14:n otsikkotason alle. Näin sisällön jaotteluun on saatu selkeyttä. Vahvaan linkitykseen kaikkien osien välillä on panostettu sujuvamman navigoinnin aikaansaamiseksi. Erilaisten käyttäjien tiedonhaku on helpompaa, ja ohjeistoa voi tarkastella haluamassaan laajuudessa. Uudistunutta ohjeistoa on helppo käyttää. Asiat ovat selkeästi jaoteltu ja informaatiota on riittävästi. Jaottelun perusteella on myös helppo hakea tietoa, sanoo Kankaanranta. Vanhaakaan versiota ei muistella Sallila Energiassa pahalla. Meillä oli vanha versio kauan käytössä ja olimme tottuneet sitä käyttämään, joten myös se tuntui selkeältä ja tarvittava tieto löytyi helposti. Mutta täytyy sanoa, että ohjeiston jaottelu on positiivinen uudistus, Kankaanranta summaa. 20 VERKONRAKENNUSUUTISET 1/2015

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA Sähköverkko LAUSUNTO 1(5) Kenneth Hänninen 21.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.mmm@mmm.fi Viite Lausuntopyyntönne MMM044;00/2011 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus Laboratorioprosessin i laatu; mistä elementeistä laatu koostuu Labquality-päivät 5.2.2010 Oili Liimatainen PSHP Laboratoriokeskus Laadussa huomioitava Preanalytiikka Analytiikka Postanalytiikka Kansainvälisiin

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia Luo mahdollisuuksia LÄNNEN RAIL SYSTEMS HYVIN LIIKKUVA LÄNNEN RAIL MONITOIMIKONE ON TUOTTAVA, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SÄHKÖRATARAKENTAMISESSA JA RATAYMPÄRISTÖN KUNNOSSAPIDOSSA Lännen - Rataympäristön

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Säävarmaa verkkoa rakentamassa

Säävarmaa verkkoa rakentamassa Säävarmaa verkkoa rakentamassa Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 20.9.2012 Timo Karttinen Johtaja, Electricity Solutions and Distribution, Fortum Yhteiskuntamme on erittäin riippuvainen sähköstä

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Näkökulmia. laadunvalvontaan. Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi

Näkökulmia. laadunvalvontaan. Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi Näkökulmia urakoitsijan laadunvalvontaan Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi 1 Turvaamme yhteiskunnan elintärkeitä verkostoja Eltel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää sähkö-, tele- ja viranomaisverkkoja,

Lisätiedot

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä?

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? y 11.11.2010 Paula Ala-Nojonen, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Taustaa verkkoyhtiöstämme sekä sähköverkkotoimialasta Suomessa Sähkön merkitys yhteiskunnalle

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari 22.10.2014 Olli Äijälä Uudistuneet metsänhoidon suositukset Kokoelma hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016

Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Asiakkaat Sähköverkkoyhtiöt Elenia Oy, Fortum Sähkönsiirto, Herrfors, EON Kainuun Sähköverkko Oy, Savon Voiman Verkko Oy, Oulun Seudun Sähköverkkopalvelut

Lisätiedot

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Asiakasverkkojen loistehon kompensointi 2.12.1015 Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Savon Voima Verkko Oy Sähköverkko 110 kv -verkko 503 km 45 kv -verkko 126,9 km 110/20 kv -sähköasema 37 kpl 45/20 kv

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista HYVINVOINTIKERTOMUS kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, 225 kuntaa käyttää auttaa tarkastelemaan hyvinvointia

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

SÄHKÖVERKON SIJOITTAMINEN

SÄHKÖVERKON SIJOITTAMINEN SÄHKÖVERKON SIJOITTAMINEN TIETOA MEISTÄ Savon Voima Oyj on paikallinen energiakonserni, joka on 100 prosenttisesti alueen kuntien omistama. Savon Voima Verkko Oy:llä on sähköverkkoa Pohjois- ja Etelä-Savon

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj

Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj 2 Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Mittava investointiohjelma ja joustot Onnistumisen avaintekijät

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Käyttötoimikunta Jari Siltala. 24 h toimintavalmius häiriötilanteissa

Käyttötoimikunta Jari Siltala. 24 h toimintavalmius häiriötilanteissa Käyttötoimikunta 23.11.2016 Jari Siltala 24 h toimintavalmius häiriötilanteissa Network Code for Emergency and Restoration koodin tavoitteet Määritellä yhteiset vaatimukset ja tavoitteet Emergency-, Blackout-

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20160601 Nykyinen tiedonvaihto verkkoyhtiöitten ja urakoitsijoiden välillä on vaihtelevaa Tilausten välitys sähköpostilla Tilausten

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot