Nuorten itsenäistyminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten itsenäistyminen"

Transkriptio

1

2 Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto Anssi Kemppi 2

3 Suomessa on tällä hetkellä noin vuotiasta nuorta, jolla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Toisen asteen tutkinnon puute on merkittävin yksittäinen tekijä työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta syrjäytymisessä ilman toisen asteen tutkintoa olevia nuoria on noin , joista täysintilastojen ulkopuolisia kadonneita on noin (syrjäytyneiden kova ydin ) (yhteiskuntatakuutyöryhmän raportti ) Invalidiliitto i 3

4 hallitusohjelma Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Hallitus käynnistää TEM:n, OKM:n ja STM:n yhteisen hankkeen, jossa valmistellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi vuoteen 2013 mennessä Invalidiliitto 4

5 : Haasteita riittää sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutuspaikkojen riittämättömyys koulutuksen kohtaanto-ongelmat oppilashuollon, opinto-ohjauksen ja urasuunnittelutuen riittämättömyys puutteet viranomaisten vastuiden määrittelyssä. Invalidiliitto 5

6 Etsivän työn resurssit? Työpajat ei säilytyspaikkoja vaan eteenpäin, avoimille työmarkkinoille tähtävää toimintaa Itsenäistyminen edellyttää asuntoa! Syrjäytyminen miesten hommaa!!: vuotiaita pelkän perusasteen varassa olevia nuoria on noin ; heistä miehiä on Invalidiliitto 6

7 Nuoruutta on monta lajia Erityisen haastavaa itsenäisen elämän aloittaminen on vamman/pitkäaikaisen sairauden kanssa! Vammaisten nuorten heikko työllisyysaste Vammais- ja pitkäaikaissairaiden kanssa tehtävään nuorisotyöhön liittyy sosiaalisen vahvistamisen/syrjäytymisen ehkäisemisen haasteita, joihin perinteisen nuorisopolitiikan keinoin ei ole kyetty vastaamaan Invalidiliitto 7

8 Vammaiset työmarkkinoilla Suurin osa työttömistä ja vammaisista kokee, että heidän osaamisensa menee hukkaan ilman työtä. Työttömyyspäivärahalla/ eläkkeellä eläminen on suurimmalle osalle työttömistä ja vammaisista stressaavaa ja sen koetaan rajoittavan liikaa tekemisen vapautta (erityisryhmien työkyky työttömät ja vammaiset, PTT 2010) Invalidiliitto 8

9 Vammaiset työmarkkinoilla Vammaisista hieman yli kolmasosalla on erinomainen tai hyvä työkyky. Lähes puolet vammaisista on halukkaita ja kykeneviä tekemään työtä ja heistä noin puolet haluaisi säännöllisen kokoaikaisen työn. noin kolmannes on työskennellyt viimeisen kahden vuoden aikana Työhön haluavista vammaisista hieman yli kaksi viidesosaa uskoo omiin työllistymismahdollisuuksiinsa. Lähde: erityisryhmien työkyky työttömät ja vammaiset, PTT 2010 Invalidiliitto 9

10 Ei unohdeta: Kaikilla nuorilla ei edellytyksiä työllistyä (erityisoppilaitosten tehtävät) Arvokas syrjäytymistä ehkäisevä tavoite myös valmentaminen ja kuntouttaminen jo itsenäiseen elämään Invalidiliitto 10

11 Antoisaa seminaaria! Invalidiliitto 11

12 Starttivalmennuksen ABC Mitä on starttivalmennus? TERVE - SOS TURKU Janne Rinne

13 Työpajatoiminnan historiaa pähkinänkuoressa 1983 Ensimmäiset työpajat perustetaan 1990 luvun alku toiminta laajenee Massatyöttömyys / Lama Tukityöllistämisen, oppisopimuskoulutuksen sekä työpajaohjauksen yhdistäminen Toiminnassa koulutettuja nuoria ja ohjaamisesta vastasi tietyn ammattialan osaajat

14 Työpajatoiminnan historiaa pähkinänkuoressa 1995 Olemassaolon oikeus Nuorten hätäaputyöllistäminen Keskeinen työvoimapolitiikan nuoriin suuntaama toimi ja EU yhteistyön tuomat mahdollisuudet Sisältöjen kehittyminen Sosiaali- ja kasvatusala korostuu valmentajissa Asiakasryhmä laajenee Pajakoulut, valmennuksellisuus Pajojen arjessa paljon muutakin sisältöä kuin työtehtävien suorittaminen

15 Työpajatoiminnan historiaa pähkinänkuoressa 2000 luku Toiminnan ammatillistuminen Sosiaalinen työllistäminen, sekä työ- ja yksilövalmennus yhdistettynä tilaaja-tuottajatoimintatapaan 2000-luvun alussa ensimmäisiä versioita starttivalmennuksesta Toiminta kuitenkin hyvin erilaista alueista riippuen Ei vielä yhteneväistä linjaa toiminnan sisällöissä ja kehittämisessä

16 Työpajatoiminnan historiaa pähkinänkuoressa 2010 Toiminnan uusimmat suunnat Opinnollistaminen (oppilaitosyhteistyö) Arviointi-, laatu- ja tiedonkeräämisjärjestelmät Työvalmennuksen edelleenkehittäminen kohti ammattityötä (välityömarkkinat) Matalimman kynnyksen valmennuspalveluiden tarve lisääntyy (starttivalmennus)

17 Valmennusmuotoja työpajalla Työvalmennus Yksilövalmennus Palveluohjaus Ryhmävalmennus Työhönvalmennus Starttivalmennus

18 Taustaa Kaikkien palveluiden ulkopuolelle jää vuosittain arviolta noin nuorta Nuorten haasteena on usein: ulkopuolisuuden kokeminen, taitamattomuus sosiaalisissa kontakteissa, puutteelliset elämänhallintatiedot/-taidot, perheen sisäiset ongelmat, päihdeongelmat, talousongelmat, mahdollinen rikostausta, mielenterveysongelmat, asunnottomuus, hyvien mallien puute (periytyvä elämänhallinta ja työttömyys), itsetunnon ja itsetuntemuksen vajavaisuus ja koulutuksen puute

19 Kohderyhmä nuoret, jotka tarvitsevat tukea päästäkseen työllistymiseen, koulutukseen ja oman elämän itsenäiseen hallintaan johtavalle väylälle Huomioitavaa on myös, että starttivalmennuksellisia tarpeita löytyy myös työpajakentän muista ikäryhmistä, yli 29 vuotiaista aina 65 vuotiaisiin saakka

20 Mikä starttivalmennus ja miksi? Matalimman kynnyksen työpajapalvelu Nuorten todellisen tilanteen tunnistava ja siihen reagoiva oikea-aikainen toimintamuoto, joka on kestoltaan riittävä ja tavoitteiltaan realistinen

21 Sijoittuminen valmennuksen tasoille

22 Keskeisiä määritteitä starttivalmennukselle Pienryhmätoimintaa Toiminta ei ole suunnattu kaikille työttömille Kohderyhmä valikoituu tarpeesta palveluun Pelkästään työttömyys ei ole riittävä peruste osallistumiselle Yksilö- ja/tai ryhmävalmennusta, ryhmäkoko pieni

23 Keskeisiä määritteitä starttivalmennukselle Valmentajanäkökulmasta työparitoimintaa Minimiresurssina kaksi työntekijää Voi tapahtua yksiköissä tai seinättömästi valmentautujan arkiympäristössä Etsivä nuorisotyö läheisenä yhteistyökumppanina Verkostotyö eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä paikallisesti viritetty huipputasolle ja prosessi siinä mallinnettu tarkasti

24 Työpajojen yleisimpiä verkostotoimijoita RISE PÄIHDE KUNT

25 Keskeisiä määritteitä starttivalmennukselle Työvalmennuksen rooli erittäin pieni, eikä sisällä tuotannollisia tavoitteita Työtehtävät kokeiluluonteisia ja osana muuttuvaa viikko-ohjelmaa Ei sisällä suoranaista työvoimapoliittista tavoitetta Tarkoitus sitouttaa henkilöitä yhteiskuntaan ja myöhemmin tavoiteltuun palveluun

26 Keskeisiä määritteitä starttivalmennukselle Valmennussopimukset erityisesti suunniteltu starttivalmennukseen, ei ensisijaisesti työvoimahallinnon sopimuksia Starttivalmennuksessa ei pidä sortua pakkosijoittamisen kulttuuriin Sijoittumisen tulee perustua pääsääntöisesti valmentautujien halujen ja kykyjen perusteella tai valmentajien dokumentoitujen havaintojen pohjalta esim. erilaisiin terveydenhuollon- tai päihdepalveluihin

27 Keskeisiä määritteitä starttivalmennukselle Starttivalmennuksesta vastaavan henkilöstön ammattitaito ja erityisosaaminen tulee olla riittävän korkeatasoista Henkilöstön tulee kyetä toimimaan erilaisten diagnostisista sairauksista tai häiriöistä kärsivien henkilöiden parissa Huom! Valmentajat eivät tee diagnooseja, vaan toimivat niistä tiedettäessä niiden vaatimalla tavalla

28 Starttivalmennuksen ja työpajalla tapahtuvan valmennuksen yhtäläisyyksiä ja eroja Valmennuksellisissa menetelmissä samoja sisältöjä Merkittävin ero niiden painopisteissä Toiminnallisissa sisällöissä voi olla paljon samoja elementtejä Toiminnallisuudessakin erot ovat painopisteissä Toiminnan ei tulisi leimaantua sisällön mukaan (puupaja, metallipaja, mediapaja jne..) Henkilöt vaativat usein niin yksilöllistä ohjausta juuri elämänhallinnan ympärillä, että heidän on mahdotonta kokoontua yhden teeman ympärille (esim. puutyöt tms.) HUOM! Toimintaa ei pidä sekoittaa oppilaitosten ammattistarttijaksoihin!

29 Valmennuksen tuloksiako? KIITOS!

30 ASUMISEN ROOLI NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYSSÄ TERVE-SOS Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry // 30

31 Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke Osa hallituksen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa (Paavo2) Aiesopimuskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Pori Pohjana Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke ( ) Raha-automaattiyhdistys rahoittaa, Ympäristöministeriö hallinnoi, Nuorisoasuntoliitto koordinoi Kohderyhmä alle 30-vuotiaat Tavoitteena 500 nuorelle asumispalveluita ja 600 nuorisoasuntoa lisää Kumppanit: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Mielenterveyden keskusliitto ry, EHYT ry, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, Rikosseuraamuslaitos ja Näytön paikka ry Nuorisoasuntoliitto ry // 31

32 Asunto ensin periaate USA:sta lähtöisin ja Euroopassa viime vuosina vahvasti noussut ideologia Asunto on yksilön perusoikeus ja lähtökohta kuntoutumiselle Oikeus asumiseen riippumatta sosiaalisista ongelmista tai asumishistoriasta Asuminen turvataan tarvittaessa tukipalveluin Vrt. nykyjärjestelmä, jossa yksilön tulee ikään kuin ansaita oikeus omaan kotiin (motivoituneet vs. palveluihin sitoutumattomat) Tuonut lisää mm. päihteiden käytön sallivia asuntoloita ja asuntoloita muutettu asumisyksiköiksi Nuorisoasuntoliitto ry // 32

33 Nuorten asunnottomuus 2012 (Asunnottomat 2012, Selvityksiä 1/2013, ARA) Alle 25-vuotiaita asunnottomia n , joista yli 60 % pkseudulla Kaikista asunnottomista joka neljäs on alle 25-vuotias Pitkäaikaisasunnottomia* nuoria on jo lähes 400 Nuorten asunnottomuus lisääntyi vuoden aikana 45,4 % (vrt. yksinäisten asunnottomien vuosimuutos +3,6 %) Muita maahanmuuttajat, perheet, naiset Tilastot tavoittavat vain osan nuorista asunnottomista! Pahinta oli olla täysin riippuvainen muiden menoista. *ARAn määritelmän mukaan: pitkäaikaisasunnoton on henkilö, jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden mittaiseksi tai asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana. 33

34 Nuoret alle 25-vuotiaat asunnottomat ( ) Nuorisoasuntoliitto ry // 34

35 Nuorten asunnottomuuteen johtavia syitä Työttömyys Velkaantuminen ja luottotietojen menetys Rästien tai häiriöiden takia saatu häätö Elämänhallinnan puutteet Sosiaalisista instituutioista syrjäytyminen Nuorten avio- tai avoerot Erilaiset nivelvaiheet Vanhempien avioerot tai kestämätön kotitilanne Uusioperheet Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute Ennakkoluulot Nuorisoasuntoliitto ry // 35

36 Nuorten asunnottomuuden erityispiirteitä Koko elämäni oli putkikassissa. Kavereiden luona majailua, ei näy tilastoissa Yleensä lyhytaikaista Itsenäistymisvaiheessa Tulee yllätyksenä nuorelle Riskitekijä nuoren hyvinvoinnille ja itsenäistymiselle Vakava uhka nuoren opiskelulle ja työssäkäynnille vrt. nuorisotakuun tavoitteet! Nuorisoasuntoliitto ry // 36

37 Nuorten asumisen turvaaminen 1. ASUNNOT: Lisätään kohtuuhintaisten pienten vuokraasuntojen määrää ja saatavuutta 2. TUKI: Tarjotaan nuorelle tarvittaessa tukea asumiseen ja arjen hallintaan Nuorisoasuntoliitto ry // 37

38 Kohtuuhintaiset asunnot Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnalla vaikutetaan nuorten elämän ohella myös koulutus- ja työmarkkinoiden toimivuuteen. Valtaosalla nuorista ensimmäinen asunto on vuokra-asunto. Nuoret yliedustettuina kaupunkien ARA-vuokra-asunnonhakijoina*. Alle 25-vuotiaiden osuus hakijoista on noin kolmannes (n. 32 %). Pk-seudulla ARA-asuntoa haki alle 25-vuotiasta. Asunnon sai heistä Suomessa yhteensä n nuorisoasuntoa *(ARA:n asuntomarkkinakatsaus 1/2013) 38

39 Nuoret asunnonhakijoina Vakiintumaton elämäntilanne: muutokset opinnoissa, työelämässä, ihmissuhteissa -> vaikutukset asumistarpeeseen Pienet ja vaihtelevat tulot Nuorisoasuntoliiton asunnonhakujärjestelmän (5/2013) mukaan yli 60 % hakijoista ilmoittaa tuloikseen alle /kk (ja heistä lähes 36% alle 500 /kk) Maksuhäiriömerkinnät ja vuokrarästit Vuonna 2011 uusia maksuhäiriömerkintöjä saaneita alle 30 -vuotiaita henkilöitä (kaikki ikäryhmät ) -> vuokrarästeistä johtuvia maksuhäiriömerkintöjä n (kaikki ikäryhmät n ). (Lähde Suomen Asiakastieto) Nuorisoasuntoliitto ry // 39

40 Tukea asumiseen ja arjen hallintaan Nuoret erilaisissa elämäntilanteissa, tiedot ja taidot vaihtelevat Erilaisia asumista tukevia työmuotoja: Asumisneuvonta (asukasperehdytys, nopea rästi- ja häiriöpuuttuminen) Asumisohjaus (yksilöllistä ohjausta asumisasioiden hoitamisessa, esim. vuokranmaksun suunnitelmallinen hoitaminen, asunnon kunnosta huolehtiminen) Tuettu asuminen (yksilöllisesti räätälöityä asumisen ja arjenhallinnan tukea) Muita: Starttivalmennus, Etsivä nuorisotyö, Sosiaalityö, Talous- ja velkaneuvonta Nuorisoasuntoliitto ry // 40

41 Kaikkien itsenäistyvien nuorten asumisvalmiuksien vahvistaminen Peruskoulun opintosuunnitelmiin asumisen, arjen taitojen ja oman talouden harjoittelua Asumisen kurssit itsenäistyville nuorille Esim. toisen asteen oppilaitoksissa, varuskunnissa, työpajoilla, nuorten neuvontapisteissä yms. Nuorille suunnattua materiaalia asumisesta netissä Mahdollisuus kysyä ja saada tietoa asunnon hausta sekä asumiseen liittyvistä asioista Nuorisoasuntoliitto ry // 41

42 Yhteenvetoa: Miten turvataan nuorten asuminen ja ehkäistään syrjäytymistä? Huolehditaan aina, että nuoren asuminen on turvallisella pohjalla Reagoidaan nopeasti nuoren tilanteeseen, ei odoteta Tehdään aidosti monialaista yhteistyötä Lisätään hajautettua asumista -> ei leimaa nuorta Kytketään nuorten hyvinvointia ja asumista edistävät hankkeet osaksi nuorisotakuuta Varmistetaan, että kunnista löytyy nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (Nuorisolaki), jossa myös asuminen on huomioitu Nuorisoasuntoliitto ry // 42

43 KIITOS! Ekan viikon mä nukuin lattialla. Ei mulla ollut huonekaluja, mutta mä nukuin paremmin kuin koskaan. Mä olin vaan niin onnellinen, että mulla oli oma koti Nuorisoasuntoliitto ry // 43

44 Käytännön kokemuksia monialaisesta viranomaisyhteistyöstä haastavien nuorten kohdalla TERVE-SOS Nuorten itsenäistyminen Ulla Nord

45 Vamos palvelukokonaisuus Vamos käynnistyi kesäkuussa 2008 etsivän nuorisotyön hankkeena Matalan kynnyksen palvelukokonaisuus lähti kehittymään etsivän työn huomaamasta tarpeesta Tunnistimme palvelujärjestelmän aukkoja, joita lähdimme kehittämään yhteistyössä eri hallintokuntien ja järjestöjen kanssa Tavoitteena on tarjota nuorelle kaikki alkuvaiheen palvelut saman katon alta

46 Paljon tukea tarvitsevat tarvitsevat nuoret Ongelmia yleensä ovat syrjäytyminen, päihdeongelmat, rikollisuus, talousongelmat, asunnottomuus ja edellämainittujen yhdistelmät Kohderyhmä on jo varhaisissa vaiheissa alkanut jäämään vaille apua ja huolenpitoa Tuki ei ole missään vaiheessa riittänyt. Ongelmina on myös usein lastensuojelun jälkihuollon riittämättömyys 46

47 VAMOS-PALVELUKOKONAISUUS VAMOS on vuotiaille nuorille suunnattu palvelukokonaisuus, joka toimii Helsingissä ja Espoossa Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa nuoren omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä tukea nuorta kiinnittymään yksilöllisesti arvioituun ja suunniteltuun jatkopolkuun Nuorille tarjotaan suunnitelmallista pienin askelin etenevää palveluja uraohjausta sekä alkuvaiheen valmennusta. Nuoren työ- ja toimintakykyä tukeva palvelukokonaisuus tarjoaa joustavan ja katkeamattoman palvelun nuorelle, jonka keskiössä on nuori itse aktiivisena toimijana Päätavoite on löytää nuorelle tie koulutukseen tai työelämään

48 VAMOS-PALVELUKOKONAISUUS Toiminnan periaatteina ovat matala kynnys, vapaaehtoisuus, aito kohtaaminen ja maksuttomuus sekä nuoren aktiivinen toimijuus. Toiminta lähtee aina liikkeelle nuoren omista tarpeista ja toiveista. Palvelukokonaisuuteen kuuluu etsivä nuorisotyö, toimintakeskus, starttivalmennus, kuntouttava työtoiminta, valmentava koulutus sekä työhön ja koulutukseen ohjaavat ESR-hankkeet (Helsinki ja Espoo) Helsingin kaupungin terveyskeskus tuottaa sairaanhoitajan ja lääkärin palvelut ja sosiaalivirasto sosiaalityön palvelut

49 49

50 Mallin menestystekijät Nuori saa kiinnittyä palveluun ja saa oman vastuutyöntekijän, jonka kanssa saadaan palvelut ja tuet käyttöön, palvelujen toimivuus ja käytettävyys varmistetaan, kokonaisvaltainen tuki varmistaa että nuorella on mahdollisuus hyötyä palvelusta malli rakentaa nuoren kanssa polun, jolla yhdistyvät eri palvelut, etuudet, toimintamahdollisuudet Yli hallintokuntien rajojen ylittyvä työote palvelujen integrointi, johtaminen, Miten asiakas kohdataan ja mitä kieltä puhutaan ja miten asiakkaaseen kiinnitytään? Riippumatta asiakkaan statuksesta, tukimuodosta tai asiakkuudesta eri tahoilla, nuorelle voidaan joustavasti yhdistellä uusilla tavoilla kuntoutusta, opiskelua, työkokeilua, palkkatyötä, Ymmärtää laaja-alaisesti nuoren toimintavalmiuksien kehittäminen ja poistaa kaikki esteet

51 Mallin menestystekijät Hyvässä verkostoyhteistyössä luodaan katkeamaton ja jatkuva palveluketju, jossa nuoren on mahdollisuus siirtyä palvelusta toiseen tuen ja avun tarpeensa mukaisesti, huomioiden palvelun kiireellisyys, oikea-aikaisuus, oikea kohdentaminen, vaikuttavuus ja tehokkuus Aito yhteistyö, sovitaan kuka tekee ja mitä tekee Jokaisella toimijalla tulisi olla sama focus. Ajatella nuoren parasta ja ottaa myös hänet osalliseksi ei vain lait ja asetukset tai annetut toimintaohjeet

52 Kuka ottaa kopin? VAMOKSEN TAPA OTTAA KOPPI JA EDETÄ. Ulla Nord

53 Tunnetko Kallen tarinan? Kalle on helsinkiläinen nuori, jolla on elämänsä aikana ollut toista sataa ammattilaisikontaktia sosiaali- ja terveydenhoidossa. Siitä huolimatta hän on yksinäinen, hyödytön, osaton ja hampaaton. Kallen kohdalla systeemi ei ole toiminut. Eikä satojen muiden kallejen. Lue juttu Kallesta MTV3:n uutisten verkkosivuilta tästä

54 VAMOKSEN HAVAINTO VAMOS INTENSIIVINEN vs. HOITOHISTORIA MUUT VAMOS-NUORET 54

55 VAMOKSEN HAVAINTO VAMOS INTENSIIVINEN vs. HOITOHISTORIA MUUT VAMOS-NUORET HEIDÄN HYVINVOINTISTATUKSENSA EI POIKKEA! 55

56 EI-TOIVOTUN ASIAKKAAN SYNDROOMA 56

57 Asenteet haastavasti käyttäytyviin nuoriin Onko mielestämme kyseessä ongelmanuori vai nuori, jolla on ongelma

58 Luukulta toiselle? Sosiaalipalveluiden hahmottaminen on nuorelle vaikeaa Viranomaisten ymmärtäminen on taitolaji

59 Luukulta toiselle? Ammattilaisuudesta ei tarvitse luopua. Mutta ammattilaisuus tulee mieltää toisin. Postmodernissa yhteiskunnassa palvelut tulee muotoilla nuorten tarpeisiin ja elämäntilanteisiin sopiviksi

60 MATALA KYNNYS Kaikkia ihmisiä ei auteta toimistoista Kynnyksettömyys eli palvelu ei aseta asiakkaalle mitään ehtoja Viedään apu ja tuki sinne, missä nuoret oikeasti ovat Palveluhybridi, joista saman katon alta hallintokuniten rajat ylittäen - saa erilaisia palveluja

61 KOHTAAMINEN JA AIKA Riittävä aika luottamuksen ja motivaation rakentamiseen Puhutaan asiakkaan ymmärtämää kieltä Asiantuntijapalveluja mutta luovutaan asiantuntijavallasta Hyvän kohtaamisen taustalla: kuulluksi tuleminen, joustavuus, arvostava suhtautuminen

62 ASENTEET Yhteisen asiakastyön esteet ovat ihmisten pään sisällä. Puretaan ne tahdolla ja johtamisella. Rakennetaan palvelut ihmisen tarpeiden mukaisesti, ei ihmisiä palvelujen mukaan Ennen kuin muutamme asenteitamme ja toimintatapojamme, emme voi tietää, puuttuuko meiltä resursseja

63 VAMOS PERIAATTEITA JOKAISELLA NUORELLA ON VOIMAVAROJA VAPAAEHTOISUUS Nuorella syntyy itsellään motivaatio ja halu muutokseen. Oppimisesta tulee hauskaa. KIINNITTYMINEN Jokaiselle nuorelle nimetään oma työntekijä, johon nuori voi kiinnittyä. SITOUTUMINEN Nuoren rinnalla kuljetaan niin pitkään, että nuori saa tarvitsemansa palvelut ja osaa käyttää niitä itsenäisesti. NUORI ON ASIANTUNTIJA Nuorta kuullaan ja annetaan aikaa luotetaan nuoressa tapahtuvaan muutokseen. TOIMINNALLISUUS Nuori saa omat taidot ja kyvyt käyttöönsä riippuvuudet vaihtuvat tekemiseksi, oppimiseksi, työksi. LUOTTAMUS Nuori uskaltaa suuntautua tulevaisuuteen ja saa kiinni omista intresseistään. 63

64 Ammattilaiset Millaista on uusi ammattilaisuus? Mitä onnistuminen vaatii työntekijöiltä? Mitä asiakastyössä on tarpeen muistaa, ymmärtää, oivaltaa, uskaltaa? 1. Näe asiakkaat kyvykkäinä ja opi heiltä. 2. Saat olla persoonallinen, empaattinen ja välittävä, vaikka olet huippuammattilainen. 3. Ajattele monialaisesti: sosiaalinen, terveydellinen, henkinen ja hengellinen ovat saman ihmisen eri puolia. 4. Uskalla ottaa riskejä ja kohdata epäonnistumiset myös muiden

65 Johtajat Miten uutta toimintamallia johdetaan? Millainen johtajuus tukee työntekijöitä auttamisen uuden ihmiskuvan toteutumisessa? 1. Johda kuuntelemalla ja keskustelemalla. 2. Johda työntekijän potentiaalia. 3. Rakenna yhteisöä. 4. Osoita suunta, työntekijät löytävät reitit. Luo mieluummin verkostoja kuin hierarkioita. 5. Kokeile itsekin muiden kanssa ja opi siitä

66 Toimijat Millaisia kumppanuuksia uusi toimintamalli tarvitsee? Ketkä voivat olla toimijoita? 1. Kuka tahansa voi olla konseptissa mukana. 2. Onko mukana elämän koko kirjo: viranomaiset, kolmas sektori, yksityiset aktivistit, vapaaehtoistyöntekijät? 3. Luo joustavia kumppanuuksia. 4. Ota mukaan kumppaneita, jotka toimivat aidosta yhteistyöhalusta ja ottavat vastuuta

67 Kiitos! Jokaiselle ihmisarvoinen huominen Ulla Nord

yöote Vamoksen näkökulmia

yöote Vamoksen näkökulmia Nuorten onialainen hyvinvointia matalan kynnyksen tukemassa yöote Vamoksen näkökulmia Ulla Nord Palvelualuejohtaja 4.3.2014 ASUNNOTTOMAAN NUOREEN LIITETTYJÄ ILMIÖITÄ PÄIHDEONGELMAT LAISKUUS MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen Ulla Nord, palvelualuejohtaja, Helsingin Diakoniaopisto 20.5.2013

Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen Ulla Nord, palvelualuejohtaja, Helsingin Diakoniaopisto 20.5.2013 Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen Ulla Nord, palvelualuejohtaja, Helsingin Diakoniaopisto 20.5.2013 Ulla Nord Vamos palvelukokonaisuus Vamos käynnistyi kesäkuussa 2008 etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy Sanna Jokinen Projektikoordinaattori Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012-2015) Nuorisoasuntoliitto ry www.nal.fi/hanke Nuorisoasuntoliitto ry // www.nal.fi

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen. Espoo

Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen. Espoo Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen Espoo 18.11.2015 Noin 23% asunnottomista on alle 25-vuotiaita nuorten asunnottomuus väheni edellisestä vuodesta n. 13,7 % 2002 2003 2004 2005

Lisätiedot

VAMOS ETSIVÄ NUORISOTYÖ. Jokaiselle oikeus ihmisarvoiseen huomiseen

VAMOS ETSIVÄ NUORISOTYÖ. Jokaiselle oikeus ihmisarvoiseen huomiseen VAMOS ETSIVÄ NUORISOTYÖ Jokaiselle oikeus ihmisarvoiseen huomiseen 1 VAMOS PALVELULUPAUS Luomme jokaiselle nuorelle katkeamattoman ja jatkuvan palvelupolun, jossa hän voi kulkea palvelusta toiseen tuen

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen asialla Vaikuta Vantaalla! 18.4. Nuorisoasuntoliitto ry Ydintoimintojamme: Asuntojen tuottaminen ja vuokraaminen (Alkuasunnot Oy) Itsenäisen asumisen onnistumista

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Asunto ensin -periaate

Asunto ensin -periaate Asunto ensin -periaate kotouttamisen ja integraation lähtökohtana? Marko Kettunen Maahanmuuttajat metropolissa seminaari 19.8.2010 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Tausta Kh hyväksyi valtion ja Espoon kaupungin välisen aiesopimuksen 2012-2015 pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi 18.6.2012.

Lisätiedot

Laiskuus on katsojan silmissä

Laiskuus on katsojan silmissä Laiskuus on katsojan silmissä Nuorten hyvinvointia tukemassa Ilmiöitä syrjään jäämisen taustalla Vamoksen näkökulmia Ketä kiinnostaa!!! - Välineitä ja välittämistä nuoren elämään 21.11.2013 Keskiuudenmaan

Lisätiedot

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Saara Nyyssölä Puh. 4 172 4917 Selvitys 2/214 Asunnottomat 213 14.2.214 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015. ESKO- Ehkäisevän työn seminaari 25.4.2013, Oulu Sanna Jokinen/ Nuorisoasuntoliitto ry

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015. ESKO- Ehkäisevän työn seminaari 25.4.2013, Oulu Sanna Jokinen/ Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 ESKO- Ehkäisevän työn seminaari 25.4.2013, Oulu Sanna Jokinen/ Nuorisoasuntoliitto ry Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) 30.4.2013 Nuorisoasuntoliitto ry

Lisätiedot

NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA

NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 J. Karppinen Rahoitus 2012-2013 Avustuksia: - Rakentamiseen ja asuntojen hankintaan myönnetty noin 21 M - Palvelujen tuottamiseen

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Työpajapäivät 2011. Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry. 27.4.2011 Kaisa Tuuteri

Työpajapäivät 2011. Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry. 27.4.2011 Kaisa Tuuteri Työpajapäivät 2011 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry 27.4.2011 Kaisa Tuuteri Nuorisoasuntoliitto ry 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto 7 valtakunnallista

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015

Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015 Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015 Miksi starttivalmennusta tarvitaan? Näkökulmia starttivalmennuksen näkyväksi tekemiseen? Ulla Mänttäri-Tikka, toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen PAAVOSTA AUNEEN Jyväskylä 16.10.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja AHVL:ään Noin 2 500 asuntoa tai asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille

Lisätiedot

Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.

Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11. Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Esityksen

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Perustettu 1971 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen

Lisätiedot

ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita

ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita 24.1.2014 ympäristöministeriö Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät (Y-Säätiö, Sinauhasäätiö, HDL, Vva, Rauman

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Katja Björklund Johtava psykologi Psykososiaaliset palvelut 27.4.12

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

TURUN STARTTIVALMENNUS

TURUN STARTTIVALMENNUS TURUN STARTTIVALMENNUS Turun Nuorten palvelut Ohjaus ja tuki / Starttivalmennus Jaana Petäjoki 10.6.2015 STARTTIVALMENNUS OSANA ORGANISAATIOTA Starttivalmennus kuuluu Turun kaupungin Vapaa-aikatoimialan

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015. Työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyön hyväksi

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015. Työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyön hyväksi Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 Työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyön hyväksi Kansallista työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Asumissosiaalinen työote

Asumissosiaalinen työote 31.3.2017 Asumissosiaalinen työote Heli Alkila Asunto ensin - periaate Uudistuva ammatillisuus Laajentuva työyhteisö Arvot, unelmat, valta ja eettisyys: Unelmat antavat suunnan tekemiselle. Mikä on minun

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo Mika Paasolainen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen /poistaminen Valtioneuvoston periaatepäätössä vuosille 2008-2011 tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet

Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet Tiina Kupari, asumis- ja koulutuskoordinaattori, Nuorisoasuntoliitto ry Satu Sainio, isännöitsijä, Alkuasunnot Oy Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Nuori2017 28.3.2017 Työpajatoiminnan vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi Hannu Ahola 3.10.2012 12.10.2007 Tekijän nimi Historia ja tarkoitus Asuntomarkkinakyselyjä on tehty kunnille 1980-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta Yleistä Voimanpesähanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena on luoda peruspalveluiden rinnalle interventiomalli, jonka avulla ennalta ehkäistään perheiden asunnottomuutta. Tätä nelivuotista

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

VAMOS TYÖ ESPOO INNOSTA DUUNIIN!

VAMOS TYÖ ESPOO INNOSTA DUUNIIN! VAMOS TYÖ ESPOO INNOSTA DUUNIIN! Maarit Lankinen-Kivimäki & Kirsi Tamminen Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 8.5.2013 HELSINGIN DIAKONISSALAITOS - Lähes 150-vuotias yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

VAMOS ESPOO Päihdeasiain neuvottelukunta 3.3.2014

VAMOS ESPOO Päihdeasiain neuvottelukunta 3.3.2014 VAMOS ESPOO Päihdeasiain neuvottelukunta 3.3.2014 VAMOS ESPOO Matalankynnyksen toimintakeskus 16-29 vuotiaille Espoon, Kauniaisen sekä Kirkkonummen, syrjäytymisvaarassa oleville tai jo syrjäytyneille,

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali - Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali Voimanpesä I Voimanpesähanke I oli tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli interventiomalli, jonka avulla ennalta

Lisätiedot

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen toimiala on yhteiskäsite heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 -osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 -osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 -osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa PAAVO Suppea ohjausryhmä 5.9.2012 Projektikoordinaattori Kaisa Tuuteri kaisa.tuuteri@nal.fi, 040-726

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

AJANKOHTAISTA. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma AJANKOHTAISTA Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 Paavo 2 Valtion, suurimpien kaupunkien, kirkon, järjestöjen ja yritysten hanke pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi Suomesta (hallitusohjelmassa)

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi NUORI2017 28.3.2017 Tampere Susanna Palo, TPY Ville Koikkalainen, Helsinki Pauliina Koljonen, Äänekosken kaupunki 28.3.2017 Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki VAT-verkosto 6.9.2017, Oulu Palveluesimies Katja Karppinen Oulun kaupunki, päihdeasumispalvelut Kenttätien palvelukeskus Kenttätien palvelukeskuksessa

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Työpajatoiminta Nuori Tampere

Työpajatoiminta Nuori Tampere Työpajatoiminta 2015 Nuori2017 - Tampere Ruth Bamming - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 5.4.2017 1 Nuorten työttömyys 2006 2016* *Työttömät työnhakijat Suomessa keskimäärin kuukauden lopussa

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Ajankohtaista Syöte

Ajankohtaista Syöte Ajankohtaista Syöte 12.11.2014 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö Perusrahoituksesta

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminta yhteistyössä, viranomaisten ja Ohjaamojen/ Palvelukeskusten kanssa

Nuorten työpajatoiminta yhteistyössä, viranomaisten ja Ohjaamojen/ Palvelukeskusten kanssa Nuorten työpajatoiminta yhteistyössä, viranomaisten ja Ohjaamojen/ Palvelukeskusten kanssa Ulla Mänttäri-Tikka, toiminnanjohtaja, Joensuun Nuorisoverstas ry Nuorten työpajatyöstä säädetään Nuorisolaissa.

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö ALUEELLISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT 9.-10.11.2016 Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Outi Rautio Pellon kunta Lapin ALUkoordinaatiotyö Tiedottaminen Alueelliset työkokoukset ja

Lisätiedot

VAMOS - PALVELUKOKONAISUUS. copyright Vamos-palvelukokonaisuus

VAMOS - PALVELUKOKONAISUUS. copyright Vamos-palvelukokonaisuus VAMOS - PALVELUKOKONAISUUS VAMOS PALVELULUPAUS Luomme jokaiselle nuorelle katkeamattoman ja jatkuvan palvelupolun, jossa hän voi kulkea palvelusta toiseen tuen ja avun tarpeensa mukaisesti. Kannustamme

Lisätiedot

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Kaijus Varjonen, Espoon aikuisten sosiaalipallvelut, 2013 Tarvitsemme jotain uutta Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Espoon Kipinän toiminnan tavoitteet & tarkoitus 2013 Espoon Kipinän tavoitteena

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS-MALLI VALTAKUNNALLISET TYÖPAJAPÄIVÄT 27.-28.4.2011 LEVI SUMMIT KITTILÄ.

STARTTIVALMENNUS-MALLI VALTAKUNNALLISET TYÖPAJAPÄIVÄT 27.-28.4.2011 LEVI SUMMIT KITTILÄ. STARTTIVALMENNUS-MALLI VALTAKUNNALLISET TYÖPAJAPÄIVÄT 27.-28.4.2011 LEVI SUMMIT KITTILÄ. STARTTIVALMENNUS-MALLI VALTAKUNNALLISET TYÖPAJAPÄIVÄT 27.-28.4.2011 LEVI SUMMIT KITTILÄ. Kaisa Tuuteri, projektityöntekijä,

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Palvelu olen minä! -hanke osana nuorisotakuun monialaisia palveluita Vantaalla

Palvelu olen minä! -hanke osana nuorisotakuun monialaisia palveluita Vantaalla Sivistysvaliokunta 22.10.2015/HE 30/2015/Asiantuntijalausunto teema: Nuorisotakuun toteuttaminen ja etsivä nuorisotyö Vantaan kaupungin nuorisopalvelut, projektipäällikkö Susanna Salmela Palvelu olen minä!

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Toimenpiteitä työllisyyden, kouluttautumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tueksi. Lotta Haikkola, tutkijatohtori

Nuorisotakuu. Toimenpiteitä työllisyyden, kouluttautumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tueksi. Lotta Haikkola, tutkijatohtori Nuorisotakuu Toimenpiteitä työllisyyden, kouluttautumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tueksi Lotta Haikkola, tutkijatohtori 10.10.2017 Nuorisotakuu (2013 2015) Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa Löytävä vanhustyö 2014-2017, Turussa Palvelukatveet

Lisätiedot

AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN - ammattilaisten kannustamina. Päihde- ja mielenterveystyön päivät 9.10.2013

AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN - ammattilaisten kannustamina. Päihde- ja mielenterveystyön päivät 9.10.2013 AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN - ammattilaisten kannustamina Päihde- ja mielenterveystyön päivät 9.10.2013 Liisa Björklund KAKSI KYSYMYSTÄ 2 MITÄ ON AKTIIVINEN KANSALAISUUS? 3 MITÄ ON KANNUSTAMINEN? 4 KUKA

Lisätiedot