Nuorten itsenäistyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten itsenäistyminen"

Transkriptio

1

2 Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto Anssi Kemppi 2

3 Suomessa on tällä hetkellä noin vuotiasta nuorta, jolla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Toisen asteen tutkinnon puute on merkittävin yksittäinen tekijä työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta syrjäytymisessä ilman toisen asteen tutkintoa olevia nuoria on noin , joista täysintilastojen ulkopuolisia kadonneita on noin (syrjäytyneiden kova ydin ) (yhteiskuntatakuutyöryhmän raportti ) Invalidiliitto i 3

4 hallitusohjelma Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Hallitus käynnistää TEM:n, OKM:n ja STM:n yhteisen hankkeen, jossa valmistellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi vuoteen 2013 mennessä Invalidiliitto 4

5 : Haasteita riittää sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutuspaikkojen riittämättömyys koulutuksen kohtaanto-ongelmat oppilashuollon, opinto-ohjauksen ja urasuunnittelutuen riittämättömyys puutteet viranomaisten vastuiden määrittelyssä. Invalidiliitto 5

6 Etsivän työn resurssit? Työpajat ei säilytyspaikkoja vaan eteenpäin, avoimille työmarkkinoille tähtävää toimintaa Itsenäistyminen edellyttää asuntoa! Syrjäytyminen miesten hommaa!!: vuotiaita pelkän perusasteen varassa olevia nuoria on noin ; heistä miehiä on Invalidiliitto 6

7 Nuoruutta on monta lajia Erityisen haastavaa itsenäisen elämän aloittaminen on vamman/pitkäaikaisen sairauden kanssa! Vammaisten nuorten heikko työllisyysaste Vammais- ja pitkäaikaissairaiden kanssa tehtävään nuorisotyöhön liittyy sosiaalisen vahvistamisen/syrjäytymisen ehkäisemisen haasteita, joihin perinteisen nuorisopolitiikan keinoin ei ole kyetty vastaamaan Invalidiliitto 7

8 Vammaiset työmarkkinoilla Suurin osa työttömistä ja vammaisista kokee, että heidän osaamisensa menee hukkaan ilman työtä. Työttömyyspäivärahalla/ eläkkeellä eläminen on suurimmalle osalle työttömistä ja vammaisista stressaavaa ja sen koetaan rajoittavan liikaa tekemisen vapautta (erityisryhmien työkyky työttömät ja vammaiset, PTT 2010) Invalidiliitto 8

9 Vammaiset työmarkkinoilla Vammaisista hieman yli kolmasosalla on erinomainen tai hyvä työkyky. Lähes puolet vammaisista on halukkaita ja kykeneviä tekemään työtä ja heistä noin puolet haluaisi säännöllisen kokoaikaisen työn. noin kolmannes on työskennellyt viimeisen kahden vuoden aikana Työhön haluavista vammaisista hieman yli kaksi viidesosaa uskoo omiin työllistymismahdollisuuksiinsa. Lähde: erityisryhmien työkyky työttömät ja vammaiset, PTT 2010 Invalidiliitto 9

10 Ei unohdeta: Kaikilla nuorilla ei edellytyksiä työllistyä (erityisoppilaitosten tehtävät) Arvokas syrjäytymistä ehkäisevä tavoite myös valmentaminen ja kuntouttaminen jo itsenäiseen elämään Invalidiliitto 10

11 Antoisaa seminaaria! Invalidiliitto 11

12 Starttivalmennuksen ABC Mitä on starttivalmennus? TERVE - SOS TURKU Janne Rinne

13 Työpajatoiminnan historiaa pähkinänkuoressa 1983 Ensimmäiset työpajat perustetaan 1990 luvun alku toiminta laajenee Massatyöttömyys / Lama Tukityöllistämisen, oppisopimuskoulutuksen sekä työpajaohjauksen yhdistäminen Toiminnassa koulutettuja nuoria ja ohjaamisesta vastasi tietyn ammattialan osaajat

14 Työpajatoiminnan historiaa pähkinänkuoressa 1995 Olemassaolon oikeus Nuorten hätäaputyöllistäminen Keskeinen työvoimapolitiikan nuoriin suuntaama toimi ja EU yhteistyön tuomat mahdollisuudet Sisältöjen kehittyminen Sosiaali- ja kasvatusala korostuu valmentajissa Asiakasryhmä laajenee Pajakoulut, valmennuksellisuus Pajojen arjessa paljon muutakin sisältöä kuin työtehtävien suorittaminen

15 Työpajatoiminnan historiaa pähkinänkuoressa 2000 luku Toiminnan ammatillistuminen Sosiaalinen työllistäminen, sekä työ- ja yksilövalmennus yhdistettynä tilaaja-tuottajatoimintatapaan 2000-luvun alussa ensimmäisiä versioita starttivalmennuksesta Toiminta kuitenkin hyvin erilaista alueista riippuen Ei vielä yhteneväistä linjaa toiminnan sisällöissä ja kehittämisessä

16 Työpajatoiminnan historiaa pähkinänkuoressa 2010 Toiminnan uusimmat suunnat Opinnollistaminen (oppilaitosyhteistyö) Arviointi-, laatu- ja tiedonkeräämisjärjestelmät Työvalmennuksen edelleenkehittäminen kohti ammattityötä (välityömarkkinat) Matalimman kynnyksen valmennuspalveluiden tarve lisääntyy (starttivalmennus)

17 Valmennusmuotoja työpajalla Työvalmennus Yksilövalmennus Palveluohjaus Ryhmävalmennus Työhönvalmennus Starttivalmennus

18 Taustaa Kaikkien palveluiden ulkopuolelle jää vuosittain arviolta noin nuorta Nuorten haasteena on usein: ulkopuolisuuden kokeminen, taitamattomuus sosiaalisissa kontakteissa, puutteelliset elämänhallintatiedot/-taidot, perheen sisäiset ongelmat, päihdeongelmat, talousongelmat, mahdollinen rikostausta, mielenterveysongelmat, asunnottomuus, hyvien mallien puute (periytyvä elämänhallinta ja työttömyys), itsetunnon ja itsetuntemuksen vajavaisuus ja koulutuksen puute

19 Kohderyhmä nuoret, jotka tarvitsevat tukea päästäkseen työllistymiseen, koulutukseen ja oman elämän itsenäiseen hallintaan johtavalle väylälle Huomioitavaa on myös, että starttivalmennuksellisia tarpeita löytyy myös työpajakentän muista ikäryhmistä, yli 29 vuotiaista aina 65 vuotiaisiin saakka

20 Mikä starttivalmennus ja miksi? Matalimman kynnyksen työpajapalvelu Nuorten todellisen tilanteen tunnistava ja siihen reagoiva oikea-aikainen toimintamuoto, joka on kestoltaan riittävä ja tavoitteiltaan realistinen

21 Sijoittuminen valmennuksen tasoille

22 Keskeisiä määritteitä starttivalmennukselle Pienryhmätoimintaa Toiminta ei ole suunnattu kaikille työttömille Kohderyhmä valikoituu tarpeesta palveluun Pelkästään työttömyys ei ole riittävä peruste osallistumiselle Yksilö- ja/tai ryhmävalmennusta, ryhmäkoko pieni

23 Keskeisiä määritteitä starttivalmennukselle Valmentajanäkökulmasta työparitoimintaa Minimiresurssina kaksi työntekijää Voi tapahtua yksiköissä tai seinättömästi valmentautujan arkiympäristössä Etsivä nuorisotyö läheisenä yhteistyökumppanina Verkostotyö eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä paikallisesti viritetty huipputasolle ja prosessi siinä mallinnettu tarkasti

24 Työpajojen yleisimpiä verkostotoimijoita RISE PÄIHDE KUNT

25 Keskeisiä määritteitä starttivalmennukselle Työvalmennuksen rooli erittäin pieni, eikä sisällä tuotannollisia tavoitteita Työtehtävät kokeiluluonteisia ja osana muuttuvaa viikko-ohjelmaa Ei sisällä suoranaista työvoimapoliittista tavoitetta Tarkoitus sitouttaa henkilöitä yhteiskuntaan ja myöhemmin tavoiteltuun palveluun

26 Keskeisiä määritteitä starttivalmennukselle Valmennussopimukset erityisesti suunniteltu starttivalmennukseen, ei ensisijaisesti työvoimahallinnon sopimuksia Starttivalmennuksessa ei pidä sortua pakkosijoittamisen kulttuuriin Sijoittumisen tulee perustua pääsääntöisesti valmentautujien halujen ja kykyjen perusteella tai valmentajien dokumentoitujen havaintojen pohjalta esim. erilaisiin terveydenhuollon- tai päihdepalveluihin

27 Keskeisiä määritteitä starttivalmennukselle Starttivalmennuksesta vastaavan henkilöstön ammattitaito ja erityisosaaminen tulee olla riittävän korkeatasoista Henkilöstön tulee kyetä toimimaan erilaisten diagnostisista sairauksista tai häiriöistä kärsivien henkilöiden parissa Huom! Valmentajat eivät tee diagnooseja, vaan toimivat niistä tiedettäessä niiden vaatimalla tavalla

28 Starttivalmennuksen ja työpajalla tapahtuvan valmennuksen yhtäläisyyksiä ja eroja Valmennuksellisissa menetelmissä samoja sisältöjä Merkittävin ero niiden painopisteissä Toiminnallisissa sisällöissä voi olla paljon samoja elementtejä Toiminnallisuudessakin erot ovat painopisteissä Toiminnan ei tulisi leimaantua sisällön mukaan (puupaja, metallipaja, mediapaja jne..) Henkilöt vaativat usein niin yksilöllistä ohjausta juuri elämänhallinnan ympärillä, että heidän on mahdotonta kokoontua yhden teeman ympärille (esim. puutyöt tms.) HUOM! Toimintaa ei pidä sekoittaa oppilaitosten ammattistarttijaksoihin!

29 Valmennuksen tuloksiako? KIITOS!

30 ASUMISEN ROOLI NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYSSÄ TERVE-SOS Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry // 30

31 Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke Osa hallituksen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa (Paavo2) Aiesopimuskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Pori Pohjana Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke ( ) Raha-automaattiyhdistys rahoittaa, Ympäristöministeriö hallinnoi, Nuorisoasuntoliitto koordinoi Kohderyhmä alle 30-vuotiaat Tavoitteena 500 nuorelle asumispalveluita ja 600 nuorisoasuntoa lisää Kumppanit: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Mielenterveyden keskusliitto ry, EHYT ry, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, Rikosseuraamuslaitos ja Näytön paikka ry Nuorisoasuntoliitto ry // 31

32 Asunto ensin periaate USA:sta lähtöisin ja Euroopassa viime vuosina vahvasti noussut ideologia Asunto on yksilön perusoikeus ja lähtökohta kuntoutumiselle Oikeus asumiseen riippumatta sosiaalisista ongelmista tai asumishistoriasta Asuminen turvataan tarvittaessa tukipalveluin Vrt. nykyjärjestelmä, jossa yksilön tulee ikään kuin ansaita oikeus omaan kotiin (motivoituneet vs. palveluihin sitoutumattomat) Tuonut lisää mm. päihteiden käytön sallivia asuntoloita ja asuntoloita muutettu asumisyksiköiksi Nuorisoasuntoliitto ry // 32

33 Nuorten asunnottomuus 2012 (Asunnottomat 2012, Selvityksiä 1/2013, ARA) Alle 25-vuotiaita asunnottomia n , joista yli 60 % pkseudulla Kaikista asunnottomista joka neljäs on alle 25-vuotias Pitkäaikaisasunnottomia* nuoria on jo lähes 400 Nuorten asunnottomuus lisääntyi vuoden aikana 45,4 % (vrt. yksinäisten asunnottomien vuosimuutos +3,6 %) Muita maahanmuuttajat, perheet, naiset Tilastot tavoittavat vain osan nuorista asunnottomista! Pahinta oli olla täysin riippuvainen muiden menoista. *ARAn määritelmän mukaan: pitkäaikaisasunnoton on henkilö, jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden mittaiseksi tai asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana. 33

34 Nuoret alle 25-vuotiaat asunnottomat ( ) Nuorisoasuntoliitto ry // 34

35 Nuorten asunnottomuuteen johtavia syitä Työttömyys Velkaantuminen ja luottotietojen menetys Rästien tai häiriöiden takia saatu häätö Elämänhallinnan puutteet Sosiaalisista instituutioista syrjäytyminen Nuorten avio- tai avoerot Erilaiset nivelvaiheet Vanhempien avioerot tai kestämätön kotitilanne Uusioperheet Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute Ennakkoluulot Nuorisoasuntoliitto ry // 35

36 Nuorten asunnottomuuden erityispiirteitä Koko elämäni oli putkikassissa. Kavereiden luona majailua, ei näy tilastoissa Yleensä lyhytaikaista Itsenäistymisvaiheessa Tulee yllätyksenä nuorelle Riskitekijä nuoren hyvinvoinnille ja itsenäistymiselle Vakava uhka nuoren opiskelulle ja työssäkäynnille vrt. nuorisotakuun tavoitteet! Nuorisoasuntoliitto ry // 36

37 Nuorten asumisen turvaaminen 1. ASUNNOT: Lisätään kohtuuhintaisten pienten vuokraasuntojen määrää ja saatavuutta 2. TUKI: Tarjotaan nuorelle tarvittaessa tukea asumiseen ja arjen hallintaan Nuorisoasuntoliitto ry // 37

38 Kohtuuhintaiset asunnot Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnalla vaikutetaan nuorten elämän ohella myös koulutus- ja työmarkkinoiden toimivuuteen. Valtaosalla nuorista ensimmäinen asunto on vuokra-asunto. Nuoret yliedustettuina kaupunkien ARA-vuokra-asunnonhakijoina*. Alle 25-vuotiaiden osuus hakijoista on noin kolmannes (n. 32 %). Pk-seudulla ARA-asuntoa haki alle 25-vuotiasta. Asunnon sai heistä Suomessa yhteensä n nuorisoasuntoa *(ARA:n asuntomarkkinakatsaus 1/2013) 38

39 Nuoret asunnonhakijoina Vakiintumaton elämäntilanne: muutokset opinnoissa, työelämässä, ihmissuhteissa -> vaikutukset asumistarpeeseen Pienet ja vaihtelevat tulot Nuorisoasuntoliiton asunnonhakujärjestelmän (5/2013) mukaan yli 60 % hakijoista ilmoittaa tuloikseen alle /kk (ja heistä lähes 36% alle 500 /kk) Maksuhäiriömerkinnät ja vuokrarästit Vuonna 2011 uusia maksuhäiriömerkintöjä saaneita alle 30 -vuotiaita henkilöitä (kaikki ikäryhmät ) -> vuokrarästeistä johtuvia maksuhäiriömerkintöjä n (kaikki ikäryhmät n ). (Lähde Suomen Asiakastieto) Nuorisoasuntoliitto ry // 39

40 Tukea asumiseen ja arjen hallintaan Nuoret erilaisissa elämäntilanteissa, tiedot ja taidot vaihtelevat Erilaisia asumista tukevia työmuotoja: Asumisneuvonta (asukasperehdytys, nopea rästi- ja häiriöpuuttuminen) Asumisohjaus (yksilöllistä ohjausta asumisasioiden hoitamisessa, esim. vuokranmaksun suunnitelmallinen hoitaminen, asunnon kunnosta huolehtiminen) Tuettu asuminen (yksilöllisesti räätälöityä asumisen ja arjenhallinnan tukea) Muita: Starttivalmennus, Etsivä nuorisotyö, Sosiaalityö, Talous- ja velkaneuvonta Nuorisoasuntoliitto ry // 40

41 Kaikkien itsenäistyvien nuorten asumisvalmiuksien vahvistaminen Peruskoulun opintosuunnitelmiin asumisen, arjen taitojen ja oman talouden harjoittelua Asumisen kurssit itsenäistyville nuorille Esim. toisen asteen oppilaitoksissa, varuskunnissa, työpajoilla, nuorten neuvontapisteissä yms. Nuorille suunnattua materiaalia asumisesta netissä Mahdollisuus kysyä ja saada tietoa asunnon hausta sekä asumiseen liittyvistä asioista Nuorisoasuntoliitto ry // 41

42 Yhteenvetoa: Miten turvataan nuorten asuminen ja ehkäistään syrjäytymistä? Huolehditaan aina, että nuoren asuminen on turvallisella pohjalla Reagoidaan nopeasti nuoren tilanteeseen, ei odoteta Tehdään aidosti monialaista yhteistyötä Lisätään hajautettua asumista -> ei leimaa nuorta Kytketään nuorten hyvinvointia ja asumista edistävät hankkeet osaksi nuorisotakuuta Varmistetaan, että kunnista löytyy nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (Nuorisolaki), jossa myös asuminen on huomioitu Nuorisoasuntoliitto ry // 42

43 KIITOS! Ekan viikon mä nukuin lattialla. Ei mulla ollut huonekaluja, mutta mä nukuin paremmin kuin koskaan. Mä olin vaan niin onnellinen, että mulla oli oma koti Nuorisoasuntoliitto ry // 43

44 Käytännön kokemuksia monialaisesta viranomaisyhteistyöstä haastavien nuorten kohdalla TERVE-SOS Nuorten itsenäistyminen Ulla Nord

45 Vamos palvelukokonaisuus Vamos käynnistyi kesäkuussa 2008 etsivän nuorisotyön hankkeena Matalan kynnyksen palvelukokonaisuus lähti kehittymään etsivän työn huomaamasta tarpeesta Tunnistimme palvelujärjestelmän aukkoja, joita lähdimme kehittämään yhteistyössä eri hallintokuntien ja järjestöjen kanssa Tavoitteena on tarjota nuorelle kaikki alkuvaiheen palvelut saman katon alta

46 Paljon tukea tarvitsevat tarvitsevat nuoret Ongelmia yleensä ovat syrjäytyminen, päihdeongelmat, rikollisuus, talousongelmat, asunnottomuus ja edellämainittujen yhdistelmät Kohderyhmä on jo varhaisissa vaiheissa alkanut jäämään vaille apua ja huolenpitoa Tuki ei ole missään vaiheessa riittänyt. Ongelmina on myös usein lastensuojelun jälkihuollon riittämättömyys 46

47 VAMOS-PALVELUKOKONAISUUS VAMOS on vuotiaille nuorille suunnattu palvelukokonaisuus, joka toimii Helsingissä ja Espoossa Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa nuoren omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä tukea nuorta kiinnittymään yksilöllisesti arvioituun ja suunniteltuun jatkopolkuun Nuorille tarjotaan suunnitelmallista pienin askelin etenevää palveluja uraohjausta sekä alkuvaiheen valmennusta. Nuoren työ- ja toimintakykyä tukeva palvelukokonaisuus tarjoaa joustavan ja katkeamattoman palvelun nuorelle, jonka keskiössä on nuori itse aktiivisena toimijana Päätavoite on löytää nuorelle tie koulutukseen tai työelämään

48 VAMOS-PALVELUKOKONAISUUS Toiminnan periaatteina ovat matala kynnys, vapaaehtoisuus, aito kohtaaminen ja maksuttomuus sekä nuoren aktiivinen toimijuus. Toiminta lähtee aina liikkeelle nuoren omista tarpeista ja toiveista. Palvelukokonaisuuteen kuuluu etsivä nuorisotyö, toimintakeskus, starttivalmennus, kuntouttava työtoiminta, valmentava koulutus sekä työhön ja koulutukseen ohjaavat ESR-hankkeet (Helsinki ja Espoo) Helsingin kaupungin terveyskeskus tuottaa sairaanhoitajan ja lääkärin palvelut ja sosiaalivirasto sosiaalityön palvelut

49 49

50 Mallin menestystekijät Nuori saa kiinnittyä palveluun ja saa oman vastuutyöntekijän, jonka kanssa saadaan palvelut ja tuet käyttöön, palvelujen toimivuus ja käytettävyys varmistetaan, kokonaisvaltainen tuki varmistaa että nuorella on mahdollisuus hyötyä palvelusta malli rakentaa nuoren kanssa polun, jolla yhdistyvät eri palvelut, etuudet, toimintamahdollisuudet Yli hallintokuntien rajojen ylittyvä työote palvelujen integrointi, johtaminen, Miten asiakas kohdataan ja mitä kieltä puhutaan ja miten asiakkaaseen kiinnitytään? Riippumatta asiakkaan statuksesta, tukimuodosta tai asiakkuudesta eri tahoilla, nuorelle voidaan joustavasti yhdistellä uusilla tavoilla kuntoutusta, opiskelua, työkokeilua, palkkatyötä, Ymmärtää laaja-alaisesti nuoren toimintavalmiuksien kehittäminen ja poistaa kaikki esteet

51 Mallin menestystekijät Hyvässä verkostoyhteistyössä luodaan katkeamaton ja jatkuva palveluketju, jossa nuoren on mahdollisuus siirtyä palvelusta toiseen tuen ja avun tarpeensa mukaisesti, huomioiden palvelun kiireellisyys, oikea-aikaisuus, oikea kohdentaminen, vaikuttavuus ja tehokkuus Aito yhteistyö, sovitaan kuka tekee ja mitä tekee Jokaisella toimijalla tulisi olla sama focus. Ajatella nuoren parasta ja ottaa myös hänet osalliseksi ei vain lait ja asetukset tai annetut toimintaohjeet

52 Kuka ottaa kopin? VAMOKSEN TAPA OTTAA KOPPI JA EDETÄ. Ulla Nord

53 Tunnetko Kallen tarinan? Kalle on helsinkiläinen nuori, jolla on elämänsä aikana ollut toista sataa ammattilaisikontaktia sosiaali- ja terveydenhoidossa. Siitä huolimatta hän on yksinäinen, hyödytön, osaton ja hampaaton. Kallen kohdalla systeemi ei ole toiminut. Eikä satojen muiden kallejen. Lue juttu Kallesta MTV3:n uutisten verkkosivuilta tästä

54 VAMOKSEN HAVAINTO VAMOS INTENSIIVINEN vs. HOITOHISTORIA MUUT VAMOS-NUORET 54

55 VAMOKSEN HAVAINTO VAMOS INTENSIIVINEN vs. HOITOHISTORIA MUUT VAMOS-NUORET HEIDÄN HYVINVOINTISTATUKSENSA EI POIKKEA! 55

56 EI-TOIVOTUN ASIAKKAAN SYNDROOMA 56

57 Asenteet haastavasti käyttäytyviin nuoriin Onko mielestämme kyseessä ongelmanuori vai nuori, jolla on ongelma

58 Luukulta toiselle? Sosiaalipalveluiden hahmottaminen on nuorelle vaikeaa Viranomaisten ymmärtäminen on taitolaji

59 Luukulta toiselle? Ammattilaisuudesta ei tarvitse luopua. Mutta ammattilaisuus tulee mieltää toisin. Postmodernissa yhteiskunnassa palvelut tulee muotoilla nuorten tarpeisiin ja elämäntilanteisiin sopiviksi

60 MATALA KYNNYS Kaikkia ihmisiä ei auteta toimistoista Kynnyksettömyys eli palvelu ei aseta asiakkaalle mitään ehtoja Viedään apu ja tuki sinne, missä nuoret oikeasti ovat Palveluhybridi, joista saman katon alta hallintokuniten rajat ylittäen - saa erilaisia palveluja

61 KOHTAAMINEN JA AIKA Riittävä aika luottamuksen ja motivaation rakentamiseen Puhutaan asiakkaan ymmärtämää kieltä Asiantuntijapalveluja mutta luovutaan asiantuntijavallasta Hyvän kohtaamisen taustalla: kuulluksi tuleminen, joustavuus, arvostava suhtautuminen

62 ASENTEET Yhteisen asiakastyön esteet ovat ihmisten pään sisällä. Puretaan ne tahdolla ja johtamisella. Rakennetaan palvelut ihmisen tarpeiden mukaisesti, ei ihmisiä palvelujen mukaan Ennen kuin muutamme asenteitamme ja toimintatapojamme, emme voi tietää, puuttuuko meiltä resursseja

63 VAMOS PERIAATTEITA JOKAISELLA NUORELLA ON VOIMAVAROJA VAPAAEHTOISUUS Nuorella syntyy itsellään motivaatio ja halu muutokseen. Oppimisesta tulee hauskaa. KIINNITTYMINEN Jokaiselle nuorelle nimetään oma työntekijä, johon nuori voi kiinnittyä. SITOUTUMINEN Nuoren rinnalla kuljetaan niin pitkään, että nuori saa tarvitsemansa palvelut ja osaa käyttää niitä itsenäisesti. NUORI ON ASIANTUNTIJA Nuorta kuullaan ja annetaan aikaa luotetaan nuoressa tapahtuvaan muutokseen. TOIMINNALLISUUS Nuori saa omat taidot ja kyvyt käyttöönsä riippuvuudet vaihtuvat tekemiseksi, oppimiseksi, työksi. LUOTTAMUS Nuori uskaltaa suuntautua tulevaisuuteen ja saa kiinni omista intresseistään. 63

64 Ammattilaiset Millaista on uusi ammattilaisuus? Mitä onnistuminen vaatii työntekijöiltä? Mitä asiakastyössä on tarpeen muistaa, ymmärtää, oivaltaa, uskaltaa? 1. Näe asiakkaat kyvykkäinä ja opi heiltä. 2. Saat olla persoonallinen, empaattinen ja välittävä, vaikka olet huippuammattilainen. 3. Ajattele monialaisesti: sosiaalinen, terveydellinen, henkinen ja hengellinen ovat saman ihmisen eri puolia. 4. Uskalla ottaa riskejä ja kohdata epäonnistumiset myös muiden

65 Johtajat Miten uutta toimintamallia johdetaan? Millainen johtajuus tukee työntekijöitä auttamisen uuden ihmiskuvan toteutumisessa? 1. Johda kuuntelemalla ja keskustelemalla. 2. Johda työntekijän potentiaalia. 3. Rakenna yhteisöä. 4. Osoita suunta, työntekijät löytävät reitit. Luo mieluummin verkostoja kuin hierarkioita. 5. Kokeile itsekin muiden kanssa ja opi siitä

66 Toimijat Millaisia kumppanuuksia uusi toimintamalli tarvitsee? Ketkä voivat olla toimijoita? 1. Kuka tahansa voi olla konseptissa mukana. 2. Onko mukana elämän koko kirjo: viranomaiset, kolmas sektori, yksityiset aktivistit, vapaaehtoistyöntekijät? 3. Luo joustavia kumppanuuksia. 4. Ota mukaan kumppaneita, jotka toimivat aidosta yhteistyöhalusta ja ottavat vastuuta

67 Kiitos! Jokaiselle ihmisarvoinen huominen Ulla Nord

yöote Vamoksen näkökulmia

yöote Vamoksen näkökulmia Nuorten onialainen hyvinvointia matalan kynnyksen tukemassa yöote Vamoksen näkökulmia Ulla Nord Palvelualuejohtaja 4.3.2014 ASUNNOTTOMAAN NUOREEN LIITETTYJÄ ILMIÖITÄ PÄIHDEONGELMAT LAISKUUS MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen. Espoo

Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen. Espoo Olisinpa kotona! Vapautuvien asumisen tuen verkostotapaaminen Espoo 18.11.2015 Noin 23% asunnottomista on alle 25-vuotiaita nuorten asunnottomuus väheni edellisestä vuodesta n. 13,7 % 2002 2003 2004 2005

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

TURUN STARTTIVALMENNUS

TURUN STARTTIVALMENNUS TURUN STARTTIVALMENNUS Turun Nuorten palvelut Ohjaus ja tuki / Starttivalmennus Jaana Petäjoki 10.6.2015 STARTTIVALMENNUS OSANA ORGANISAATIOTA Starttivalmennus kuuluu Turun kaupungin Vapaa-aikatoimialan

Lisätiedot

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali - Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali Voimanpesä I Voimanpesähanke I oli tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli interventiomalli, jonka avulla ennalta

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

VAMOS TYÖ ESPOO INNOSTA DUUNIIN!

VAMOS TYÖ ESPOO INNOSTA DUUNIIN! VAMOS TYÖ ESPOO INNOSTA DUUNIIN! Maarit Lankinen-Kivimäki & Kirsi Tamminen Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 8.5.2013 HELSINGIN DIAKONISSALAITOS - Lähes 150-vuotias yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa Löytävä vanhustyö 2014-2017, Turussa Palvelukatveet

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö ALUEELLISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT 9.-10.11.2016 Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Outi Rautio Pellon kunta Lapin ALUkoordinaatiotyö Tiedottaminen Alueelliset työkokoukset ja

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminta yhteistyössä, viranomaisten ja Ohjaamojen/ Palvelukeskusten kanssa

Nuorten työpajatoiminta yhteistyössä, viranomaisten ja Ohjaamojen/ Palvelukeskusten kanssa Nuorten työpajatoiminta yhteistyössä, viranomaisten ja Ohjaamojen/ Palvelukeskusten kanssa Ulla Mänttäri-Tikka, toiminnanjohtaja, Joensuun Nuorisoverstas ry Nuorten työpajatyöstä säädetään Nuorisolaissa.

Lisätiedot

Ajankohtaista Syöte

Ajankohtaista Syöte Ajankohtaista Syöte 12.11.2014 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö Perusrahoituksesta

Lisätiedot

VAMOS ESPOO Päihdeasiain neuvottelukunta 3.3.2014

VAMOS ESPOO Päihdeasiain neuvottelukunta 3.3.2014 VAMOS ESPOO Päihdeasiain neuvottelukunta 3.3.2014 VAMOS ESPOO Matalankynnyksen toimintakeskus 16-29 vuotiaille Espoon, Kauniaisen sekä Kirkkonummen, syrjäytymisvaarassa oleville tai jo syrjäytyneille,

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 SIIKALATVAN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kirjastotoimen johtaja Riitta Tranberg Nuorisopalvelut/Nuorisotoimi Vapaa-aikasihteeri

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuka vastaa ja välittää?

Kuka vastaa ja välittää? 1 Kuka vastaa ja välittää? Miten nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu Pohjois- Karjalassa? 2 Avoimen ammattiopiston ja Ohjaamon nuorten suusta: Mitä keinoja pitäisi olla nuorisotakuun toteuttamiseksi, mikä

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. Työpaja toimintaympäristönä. Esite työpajojen sidosryhmille. ja yhteistyökumppaneille.

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. Työpaja toimintaympäristönä. Esite työpajojen sidosryhmille. ja yhteistyökumppaneille. TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA VALMENNUKSEN PEDAGOGISIA LÄHTÖKOHTIA TYÖPAJALLA Työpaja toimintaympäristönä Työpaja on joustava valmennus-, toiminta-, työ- ja oppimisympäristö. Työpajan perustehtävänä on valmentaminen,

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016 2019 (AUNE) VAT verkosto 25.5.2016 Sisältö 1. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) eteneminen 2. Nostoja toimenpide-ehdotuksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA Monialainen liikkuvatuki hajautettuun asumiseen 2.12.2014 jari.karppinen@avainvaki.fi Taustaa Paavo 1: Asumisyksikköjen rakentaminen, palvelurakenteen uudistuminen

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka!

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! Paraneeko vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työhön pääsy? Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura ry Euroopassa Noin 80 miljoonalla ihmisellä on jonkinasteinen vamma

Lisätiedot

PAAVO II Starttiseminaari

PAAVO II Starttiseminaari PAAVO II Starttiseminaari Ympäristöministeriö 30.3.2012 Sari Timonen, suunnittelija Ympäristöministeriö sari.timonen@ymparisto.fi Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen 2016 SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen AIMO-työ koostuu kolmesta osa-alueesta: Jalkautuva palveluohjaus ja starttikotiasuminen Asumisen tuen keskus

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ABC

Työpajatoiminnan ABC Työpajatoiminnan ABC Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 28.4.2016 Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Koulutukseni Työkokemukseni Psykiatrian erikoissairaanhoitaja TRO (psyko- ja sosiodraama)

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013 Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Liisa Ojala 17.5.2013 Tietoa vakuutuspiiristä Suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan alue = sairaanhoitopiirin alue 20 kuntaa, 200 000 asukasta Viikottain n 3000 palvelukohtaamista,

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN NUORTEN YSTÄVÄT Yli 100-vuotias oululainen kansalaisjärjestö Työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 30.1.2015 Ympäristöministeriö PAAVO ohjausryhmän kokous Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät / Y-Säätiö Taustaa Asiakaskohtaisia tulolomakkeita

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Ohjaamoja kehittämässä

Ohjaamoja kehittämässä Ohjaamoja kehittämässä Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Satakunnan verkostoitumisseminaari 15.4.2016 Helsinki Ohjaamo-toimintamallin taustaa ja suuntaviivoja Eurooppalainen yhteistyö 2007-2015 Suuntaviivoja

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Asumispalvelut murroksessa. Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari

Asumispalvelut murroksessa. Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari Asumispalvelut murroksessa Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari Palveluasuminen (235), tuettu asuminen (199) ja tehostetusti tuettu asuminen (40) Asukkaita 474 Työntekijöitä 185 - Budjetti 14,1 milj. Auroratalo

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Niina Kaksonen

Niina Kaksonen Niina Kaksonen 3.2.2016 2 Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 6: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Vaikeassa tilanteessa olevien nuorten auttamiseen kehitetään nuorisotakuussa ESR-rahoituksen turvin

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot